Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı"

Transkript

1 Öğretim Üyeleri/Görevlileri Görüşme Gün ve Saatleri Çarşamba:14:00-16:00 Doç. Dr. Rauf KARASU Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Uzmanlık Alanları Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku İletişim Telefon :+90 (312) Faks :+90 (312) E-posta : Eğitim Lisans (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - bitirme derecesi: iyi) Yüksek lisans (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg- Hukuk Fakültesi (Bitirme derecesi: İyi) Doktora (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Hukuk Fakültesi (Bitirme derecesi: pekiyi) Doçentlik unvanının ÜAK tarafından verilmesi Mesleki Deneyim Avukatlık stajı (Ankara Barosu) Kurum avukatlığı (Karayolları Genel Müdürlüğü) Araştırma görevlisi (Kırıkkale Üniversitesi İ.İ.B.F.) Yrd. Doç. Dr. (Kırıkkale Üniversitesi İ.İ.B.F.) Kasım 2014 Doç. Dr. (Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü) Kasım Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku ABD) Görevler KÜ İİBF Yönetim Kurulu Üyeliği 2012-Kasım 2014 KÜ Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

2 2013-Kasım 2014 KÜ Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği YÖK Denklik Hukuk Alt Komisyonu Üyeliği Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakemi Yabancı Dil Almanca (Çok iyi derece ÜDS: ), İngilizce (orta derece) YAYINLAR VE DİĞER ETKİNLİKLER LİSTESİ A)YAYINLAR SCI (SCİENCE CİTATİON INDEX), SCI EXPANDED, SSCI (SOCİAL SCİENCE CİTATİON INDEX) VE AHCI (ARTS&HUMANİTİES CİTATİON INDEX) KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: Yeni Bir Düzenleyici ve Denetleyici Kurum: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47, S. 1, s ULUSLAR ARASI YABANCI DİLDE (İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA, İTALYANCA, İSPANYOLCA) YAYINLANMIŞ ULUSLARARASI NİTELİKTE KİTAP (2) VEYA KİTAP BÖLÜMÜ (2): Informationsrecht des GmbH-Gesellschafters unter besonderer Berücksichtigung der Lösungsmöglichkeiten zur Unangemessenheit des 51a GmbHG, Hartung-Gore Verlag, 1. Auflage 2003, ISBN DİĞER (ISI KAPSAMI DIŞINDAKİ) ULUSLARARASI İNDEKSLER KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: 1. Limited Şirketlerde İdare Yetkisi Olmayan Ortakların Şirketle Rekabet Etme Yasağı, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider) Haziran 2004 C. XXII Sa. 3, s Limited Şirketlerde Şirketten Ayrılan Ortaklar İçin Sözleşme İle Öngörülen Şirketle Rekabet Etme Yasağı, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider) Aralık 2004 C. XXII Sa. 4, s Türk Ticaret Kanunu Tasarısı na Göre Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), Aralık 2005 Cilt XXIII sayı: 2, s Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), Haziran 2008 Cilt XXIV sayı: 3, s ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

3 1) Auskunftserteilung und Auskunftsverweigerungsrechte nach 131 Aktiengesetz im Spannungsfeld der Insider-Verboten und Ad hoc-publizität nach deutschem Wertpapierhandelsgesetz unter vergleichende Berücksichtigung des türkischen Rechts, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2003, Cilt 52 Sayı 4 s ) Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Üyelik Sıfatı Sona Erdikten Sonra Şirketle Rekabet Etme Yasağı, Rekabet Dergisi, 2004, Sa. 20, s ) Verbot der Weitergabe von Insiderinformationen und Ad hoc-publizitätspflicht im deutschen Recht, Annales de la Faculte de Droit d Istanbul Dergisi 2004, XXXVI, No: 53, s ) Limited Şirketlerde Ortakların Sadakat Yükümlülüğü I, Yaklaşım, 148, 2005, 244/248; Limited Şirketlerde Ortakların Sadakat Yükümlülüğü II, Yaklaşım, 149, 2005, 234/236 5) Ses Markaları, Anakara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), 2007, C. 7, Sayı 2, s ) Spekülasyon ve Engelleme Markaları, Anakara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), 2008 C. 8, S. 3, s. 11 vd. 7) Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Acentanın Denkleştirme Talebi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (AÜHFD), Yıl 2008, C. 57, Sa. 4, s ) Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması, Prof. Dr. Atilla Özer e Armağan, Ankara 2010 (GÜ Huk. Fak. Derg. Y. 2008, Sa. 1-2, s ) Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı, Prof. Dr. Fırat Öztan a Armağan, Ankara 2010, s vd. 10) Acentenin Ücreti İle İlgili Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl 2013, s ) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Anonim Şirketlerde Kurumsal Yönetim İle İlgili Getirilen Yenilikler, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı:2 Yıl 2013, s ) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Müvekkilin Acenteye Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (GÜHFD), Cilt 18, Sayı: 1, (Ocak 2014), s ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

4 1) 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, Mayıs 2012, Marmara Üni. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Sempozyumu, Marmara Üni. Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı C. 18, Sa: 2 Yıl: 2012, s TÜRKÇE KİTAP 1. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, Yetkin, Sayfa Sayısı 205 ISBN: , ULUSAL KONGRELERDE DAVETLİ KONUŞMACI OLMAK (seminer, konferans,ders vb.) sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, Mayıs 2012, Marmara Üni. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Sempozyumu 2. Sermaye Şirketlerinde Kuruluş, Esas Sözleşme değişiklikleri ve Pay devri, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın düzenlediği Türk Ticaret Kanununa Göre Sermaye Şirketleri Hukukuna Güncel Bakış Sempozyumu, Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketler Konusunda Getirdiği Yenilikler, Nisan 2012 Kırıkkale Barosu 4. Yeni Türk Ticaret Kanunu, Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicili, Yeni Türk Ticaret Kanunu, ORAN KALKINMA AJANSI-Kayseri MÜSİAD, Ağustos Yeni Türk Ticaret Kanunu, Bursa Ticaret Odası Ticaret Sicili, Aralık ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE HAKEMLİK Adalet Bakanlığı Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2010-) FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi ( Yılları Arasında) EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ Sonuçlandırılmış Yüksek Lisans Tezleri: Durgun, Tuba, Enerji Sektöründe Tüketici Hakları, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007 Yüksekli, Başak, Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görevleri, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 Dadak, Kemal, Limited Şirketlerde Ortakların Sadakat Yükümlülüğü, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

5 Şahin, Adnan; İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Sorumluluk, 2009 Bayburtlu, Arif; Devlet Memurlarının Naklen Atanmalarında İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi, 2011 Çataloluk, Betül; Anonim Şirketlerde Bağımsız Dış Denetim, 2014 Yolcu, Emre; Havayoluyla Yapılan Uluslararası Yük ve Yolcu Taşıma Sözleşmelerinde Taşıyanın Sorumluluğu, 2014 Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenmiş Projeler 1. Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları Heidelberg Üniversitesi ne bağlı Alman ve Avrupa Ticaret ve Ekonomi Enstitüsü nde tarihleri arasında gerçekleştirilen bu proje, Alman Bilim ve Teknoloji Kurumu (DFG) ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 2. Alman Glückauf İnşaat Limited Şirketi ne Ait Konutlarda Oturan Türk Kiracılarının Oturdukları Evler Ve Kendilerine Sunulan Kamu Hizmetlerine İlişkin Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri, 2004 Söz konusu projenin anket çalışması tarihlerinde Almanya nın Lünen şehrinde gerçekleştirildikten sonra proje sonunda Almanca ve Türkçe Raporlar hazırlanarak Üniversite ve Glückauf Limited Şirketine teslim edilmiştir. Proje Alman Glückauf İnşaat Limited Şirketi tarafından finanse edilmiştir. BİLİRKİŞİLİK 2003 den itibaren Ankara Ticaret Mahkemeleri ile Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde VERİLEN LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ DERSLER Ticari İşletme Hukuku Şirketler Hukuku Kıymetli Evrak Hukuku Sigorta Hukuku Sermaye Piyasası Hukuku Rekabet Hukuku Borçlar Hukuku Fikri Mülkiyet Hukuku Banka Hukuku Halka Açık Anonim Ortaklıklar Kurumsal Yönetim

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans (LL.M) Hukuk Münih LMU Universitesi

Detaylı

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Doktora Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya (1986-1991). Tez Konusu: Kayıtlı

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971-1975 Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 faaliyet dönemi ile ilgili 40. Olağan Genel

Detaylı

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A.

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. I. İletişim bilgileri Telefon : 0212 311 51 90 E-posta : boder@bilgi.edu.tr II. Kişisel bilgiler Doğum tarihi : 02.10.1964 Doğum yeri : Ġstanbul Milliyet :

Detaylı

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE ÖZGEÇMİŞ 26 Temmuz 1943 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Emin Memiş; 1968-969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğrenime başlamış ve 1972 973 yılında Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı