Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri"

Transkript

1 6 Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri Dt. Yeliz Güven, Prof. Dr. Oya Aktören, Prof. Dr. Koray Gençay Özet Görüntüleme sistemleri dentomaksillofasiyal bölgenin incelenmesinde kullanılan en önemli tanı ve tedavi planlama araçlarıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan periapikal radyografi, panoramik radyografi ve geleneksel tomografi gibi görüntüleme sistemleri görüntünün yalnızca iki boyutlu analizine olanak verirler. Bu geleneksel yöntemler ile elde edilen bilginin miktarı incelenen alanın üç boyutlu anatomisinin iki boyutlu bir görüntü içine sıkıştırılmasından dolayı sınırlı kalmaktadır. Bu sınırlamaları gidermek amacı ile üç boyutlu görüntüleme sistemleri geliştirilmiştir. Üç boyutlu görüntüleme sistemleri dişhekiminin normal olmayan durumları anlama yeteneğini geliştirerek ve daha iyi bir tedavi planlamasına olanak vererek dentomaksillofasiyal bölge sorunlarının tanısında kesin ve ayrıntılı bilgi sunarlar; bu da bu sistemleri geleneksel iki boyutlu radyografilere tercih edilebilir kılmaktadır. Bu derleme yazısının amacı dişhekimliğinin çeşitli alanlarında kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemlerini tanıtmak ve karşılaştırmalı olarak incelemektir. Anahtar kelimeler Üç boyutlu görüntüleme, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, dentomaksillofasiyal görüntüleme. Görüntüleme sistemleri dentomaksillofasiyal bölge anatomik yapılarının ve patolojik değişikliklerinin incelenmesinde kullanılan en önemli tanı ve tedavi planlama araçlarıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan periapikal, panoramik ve sefalometrik radyografiler; geleneksel bilgisayarlı tomografiler yalnızca iki boyutlu görüntü analizine olanak sağlamaktadırlar. Bu geleneksel yöntemler ile elde edilen bilginin miktarı incelenen yapıların üç boyutlu anatomilerinin tek perspektiften iki boyuta indirgenmelerine bağlı olarak sınırlı kalmaktadır (21,25). Perspektif problemleri, yansıma efektleri, çevre dokuların superpozisyonları, görüntü artefaktları ve hareket kısıtlılığı bu sistemlerin dezavantajları olarak sayılabilmektedir (15). Son yıllarda tedavi yöntemleri ve ameliyat tekniklerinde devam eden gelişmelere bağlı olarak, daha kesin tanı ve daha ayrıntılı operasyon öncesi tedavi ve ameliyat planlaması olanağını sağlayan ve incelenen bölgelerin anatomik ve patolojik yapılarının doğru ve üç boyutlu görüntülemesini yapabilen sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar artmıştır (20). Kafa-yüz bölgesinin incelenmesinde kullanılan üç boyutlu görüntüleme teknikleri şu şekilde sınıflandırılabilir: (1) Basit ve kolay uygulanabilir teknikler (3B sefalometrik radyografi, 3B oklüzogram, lazer tarama) (2) Özel cihazların kullanımını gerektiren ileri teknikler (3B ultrasonografi, 3B manyetik rezonans görüntüleme, 3B bilgisayarlı tomografi (3) Bilgisayar destekli üretim işlemleri (stereolithografik biyomodelleme) (4) Belirtilen tekniklerden 2 ya da daha fazlasının birlikte kullanıldığı sistemler (20). Bu makalede dişhekimliğinde kullanımı giderek yaygınlaşan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Bilgisayarlı tomografi vücudun istenilen bölgesinin kesit şeklinde bir bölümünden geçen x-ışınlarının attenuasyonlarının (absorbe edilebilme değeri) dedektörlerle ölçülerek bilgisayar yardımı ile görüntü oluşturulmasıdır (5). Esas olarak tıbbi kullanım için geliştirilmiş; dişhekimliğinde tanı ve tedavi planlamasındaki kullanımı maliyetinin yüksek olması, tarama ve görüntü işleme sırasında geçen sürenin uzun olması, ince dental yapıların görüntülenmesi ya da küçük apikal ve alveoler lezyonların saptanması için uzamsal çözünürlük eksikliğinin olması ve yüksek radyasyon nedenleri ile sınırlı kalmıştır (11,19,21,29). Geleneksel bilgisayarlı tomografideki bu sorunların giderilmesi amacı ile konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ya da dental volumetrik tomografi (DVT) olarak adlandırılan bir görüntüleme sistemi geliştirilmiştir. İncelenecek olan objenin görüntüsü radyasyon kaynağının iki boyutlu bir dedektör üzerine düşmesi ile elde edilir. Bu sayede tek bir bölgenin görüntüsünü oluşturmak için çok sayıda kesitsel tarama yapıp bunları birleştiren geleneksel BT lerden farklı olarak konik ışınlı BT lerde radyasyon kaynağının görüntülenecek olan bölgenin etrafında tek bir tur dönüşü ile işlem tamamlanmış olur (11,19). Resim 2: Gömük yirmi yaş dişinin mandibular kanal ile ilişkisinin 3 boyutlu görüntüleri. Tomografinin Çalışma Prensibi Konik ışın tekniğinde X-ışını kaynağı ve bunun tam karşısındaki dedektör hastanın başının çevresinde senkronize bir biçimde dönerken 360_ lik tarama yapılır. Belirli derece aralıklarında ham görüntüler olarak isimlendirilen işlenmemiş görüntüler elde edilir. Bu görüntülerin herbiri lateral sefalometrik radyografi görüntülerine benzemektedir. Bu ham görüntülerin tümü birden görüntü datasını oluşturur. Dönme hareketinin tüm aşamalarını göz önünde bulundurarak yüksek matematiksel çözünüm yapan yazılım programları ile bu görüntü datalarından üç boyutlu hacimsel veriler elde edilir (4,23). Geleneksel radyografilerde görüntü piksel adı verilen iki boyutlu resim elemanlarından oluşur. Üçüncü boyuta geçildiğinde pikseller hacim kazanır ve voksel adını alırlar. Her vokselin organizmadaki karşılığı olan bölgenin x-ışınını absorbe edebilme değerine göre bir sayısal karşılığı vardır. Bilgisayarlı tomografi görüntüleri tüm voksellerin oluşturduğu bir matriksten (sayısal haritadan) ibarettir. Bu sayısal harita, görüntüleme biriminde değerlendirilerek vokseller tek tek gri tonlarda renklendirilir (8,28). Bilgisayarlı tomografide yapıların yoğunlukları, ile arasında değişen rakamlarla temsil edilen bir gri skalada ele alınmıştır. Bu skala, cihazı geliştiren ingiliz fizikçi Godfrey Hounsfield in adıyla anılmaktadır. Hounsfield skalasında saptanan rakamsal veriler Hounsfield Üniti (HU) olarak anılır. Burada yapının yoğunluğunu belirleyen faktör, maddenin x ışınını absorbe etme özelliği ile ilgilidir. X- ışınını fazla absorbe eden kemik, kalsifikasyon ve taş gibi yapılar beyaz görülür ve yüksek HU değerleri verirlerken ( HU), su orta derecede (0 HU), yağ sıfırın altında (-80 HU) hava ise skalanın en altında kalan değerleri (-1000 HU) oluşturmaktadır. Normalde 20 gri tonu ayırt edebilen insan gözünün bu yüksek yoğunluk farkı gösteren görüntüleri istenilen ayarda algılayabilmesi için piksellerdeki rakamsal değerler üzerinde oynanarak yapılan ayarlamalar ile görüntü üzerinde yoğunluk farklılıkları istenilen şekilde ortaya konabilmektedir. Bu ayarlamalar pencereleme olarak adlandırılmakta ve pencerelemenin merkezi pencere seviyesini (WL: window level) gösterirken, Hounsfield skalasında pencereleme yapılan aralık ise pencere genişliğini (WW: window width) göstermektedir. İncelenecek olan her vücut bölgesinde ilgilenilen yapılara ve farklı yoğunluklara göre pencereleme yapılarak görüntü detaylı olarak incelenmektedir. Bu işlemler rekonstrüksiyon ya da reformasyon olarak adlandırılmaktadır. Konik ışınlı BT ile sagital, aksiyal, koronal ve çapraz kesit görüntüleri gibi iki boyutlu görüntülerin yanısıra, üç boyutlu kemik ya da yumuşak doku görüntüleri elde edilebilmektedir (Resim1)(5,12,23). Tomografinin Avantajları Konik ışınlı BT yüksek kontrasta sahip yapıların özellikle de kemiğin incelenmesinde net görüntüler elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Klinik pratikte konik ışınlı BT teknolojisinin kullanımı geleneksel BT ile karşılaştırıldığında maksillofasiyal görüntüleme açısından önemli avantajlar sağlamaktadır (23). 1. X ışını demetinde sınırlama: X-ışını demetinin yalnızca incelenecek olan bölgeye doğrultulması ile ışınlanan alanın boyutu da az olmakta ve böylece alınan radyasyon dozu minumum düzeyde kalmaktadır. Bir kısım konik ışınlı BT cihazları ile tek bir çene ya da 2-3 dişi içeren bir bölge gibi daha küçük alanlarda tarama yapmak üzere ayarlamalar yapılabilmekte iken, diğer konik ışınlı BT cihazlarında hedeflenen görüntü ne olursa olsun tüm kafa-yüz bölgesinin taranması gerekmektedir (21,23). 2. Görüntünün doğruluğu: Hacimsel veri seti vokselvolum element olarak bilinen ve her biri farklı derecelerde x-ışını emilimine sahip küçük kübik yapıları kapsamaktadır. Bu voksellerin boyutları görüntünün çözünürlüğünü belirler. Geleneksel BT lerde vokseller anizotropiktir yani aksiyal kesit kalınlığı vokselin en uzun kenarını belirler. Voksel yüzeyleri kenarları 0,625 mm olan karelerden oluşurken, DT Sayfa 7 Resim 1: Konik ışınlı BT ile 2 boyutlu koronal, aksiyal, sagittal kesit görüntüleri ile 3 boyutlu görüntüler aynı anda elde edilebilmektedir. Resim 3: Konik ışınlı BT ile solunum yolunun hacimsel ölçümleri yapılabilmektedir. Resim 4. Kondil-fossa ilişkisinin konik ışınlı BT görüntüsü.

2 7 DT Sayfa 6 derinlikleri 1mm-1cm arasında değişmektedir. Konik ışınlı BT lerde ise vokseller izotropiktir yani 3 boyutta da eşittir ve kenar boyları 0,4 mm ile 0,125 mm arasındadır. Kenar boylarının küçük olması küçük ölçümlerin yapılabilmesine, voksellerin izotropik olması ise yapılan ölçümlerin farklı düzlemlerde aynı doğru sonuçları vermesine olanak sağlar (3,17,23). 3. Hızlı Tarama Süresi: Konik ışınlı BT de ham görüntünün tümü tek bir dönüş ile elde edildiğinden tarama sn. gibi kısa bir sürede tamamlanır. Bu tam bir dönüş sırasında devamlı bir ışın alınımı söz konusu olmayıp, cihazın atım aralığına göre ayrı ayrı, küçük pozlamalar yapıldığından gerçek ışın alınımı süresi tarama süresinden daha az olup 2-7 sn. civarındadır. Tıbbi bilgisayarlı tomografilerde ise tarama ve ışın alınımı süresi çok daha uzundur. Hızlı tarama süresi daha az sayıda ham görüntü elde edilmesi anlamına gelmekte buna karşın hastanın hareketsiz bir şekilde kalması gereken süre kısa olduğundan hareket artefaktları azalmaktadır. Görüntülerin yeniden yapılandırılması için gereken süre konik ışınlı BT cihazları için değişkendir, ama genellikle 5 dakikadan daha azdır (21,23). Tomografinin Sınırlamaları 1. Yumuşak doku tiplerinin tanımlanması ve belirlenmesi: Benzer doku tipleri (örneğin kaslar) benzer yoğunluk değerleri ile tanımlanmaktadır. Bu nedenle birbirine yakın kas gruplarının tam olarak birbirinden ayrılması oldukça güç olmaktadır. Masseter kası gibi yüzeyel kaslar izlenebilirken, daha derin kasların izlenmesi oldukça güç olmaktadır. Bu tip eksiklikler alternatif görüntüleme düzlemlerinin kullanılması ya da daha ince kesitlerin kullanılması ile minumuma indirgenebilmektedir. Örneğin uygun pencereleme ayarları ile görüntülenmesi istenmeyen yağ ve deri yapıları filtrelenerek mandibular kasların topografisi çizilebilir. Yumuşak dokularda manyetik rezonans görüntülemenin bilgisayarlı tomografiye göre üstünlüğü kabul edilmiş olmasına karşın, birbirine yakın yüz kaslarının tanımlanması ve belirlenmesinde her iki görüntüleme tekniğini karşılaştıran sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır (2). 2. Radyasyon dozu: Röntgende olduğu gibi, BT incelemelerinde de başlıca risk iyonize ışın kullanılmasıdır. Pediatrik populasyonda tüm yaşamları süresince tekrarlayan bilgisayarlı tomografi incelemelerine bağlı olarak göz önünde bulundurulması gerekenler canlı dokuların x ışınlarına duyarlılıklarında artış, radyasyona bağlı kanserin ortaya çıkabileceği daha uzun yaşam süresine sahip olma ve belirli organlarda kanser riskinin birikmesi olarak ifade edilebilir (6). Dişhekimliğinde tanı amaçlı tüm görüntüleme yöntemlerinde ALARA (As Low As Reasonably Achievable) prensibine uygun davranmak gerekmektedir. Bu kurala göre, olabilecek en az radyasyon miktarıyla, tanıya yönelik olarak olabilecek en fazla görüntü kalitesini elde edebilmek amaçlanır. Ancak burada "minimum" radyasyon miktarından değil, "optimum" miktardan bahsedilir. Çok az miktarda radyasyon kullanmak daha sağlıklı DT Sayfa 8 4. Maksillofasiyal görüntülemeye özgü görüntü modelleri: Medikal bilgisayarlı tomografi verilerine ulaşım ve işlem yapma BT çalışma istasyonları dışında olası değildir. Bu verilerin kişisel bilgisayarlarda kulanılmak üzere tasarlanmış programlara uygun formatlara dönüştürülebilmesine karşın; bu süreç yüksek maliyet ve tanı süresini uzatan bir ara aşama gerektirmektedir. Konik ışınlı BT lerden elde edilen verilerin rekonstrüksiyonu kişisel bir bilgisayar yardımı ile kolayca yapılabilmektedir. Ayrıca yazılımın doğrudan kullanıcı tarafından satın alınması ya da çeşitli satıcı firmalardan tek kullanımlık izinlerin sağlanması ile de isteyen her kullanıcının bu yazılımlara erişim şansı bulunmaktadır. Bu da klinisyene kliniğinde görüntülerin gerçek zamanlı analizini yapmasına ve birçok düzlemde görüntülemesine olanak sağlamaktadır. Konik ışınlı BT lerden elde edilen hacimsel veri seti izotropik olduğundan tüm hacim hastanın anatomik özelliklerinin yeniden düzenlenmesini sağlayacak şekilde yeniden uyumlandırılabilir (23). 5. Azalmış görüntü artefaktı: Üretici firmaların geliştirdikleri artefakt azaltıcı ya da düzeltici yazılımsal algoritmalar ile metallerin oluşturduğu görüntü artefaktları önemli derecede azalmıştır (17,23). 6. Konik ışınlı BT nin geleneksel BT lere göre bir diğer avantajı ise radyolog yardımı olmaksızın dişhekimi tarafından uygulanabilmesi ve değerlendirmenin yapılabilmesidir (9).

3 8 DT Sayfa 7 bir uygulamadır ama bu miktarda tanı değeri olmayan görüntüler elde edildiği için hastayı defalarca x-ışınına maruz bırakmak söz konusu olmaktadır (2). Çeşitli konik ışınlı BT tarayıcılarının medikal amaçlı BT tarayıcıları ile radyasyon dozları bakımından karşılaştırılması, karşılaştırma esnasında farklı radyasyon birimlerinin kullanılması nedeni ile karmaşık bir duruma gelebilmektedir. Radyasyon dozimetrisinde basitçe 3 temel doz birimi bulunmaktadır. Bunlar radyasyon emilim dozu, eşdeğer doz ve efektif dozdur. Farklı araştırmalarda vücudun farklı bölümlerinin maruz kaldığı dozları karşılaştırmada efektif doz kullanılmaktadır (16,21). Konik ışınlı BT lerde efektif doz geleneksel medikal BT lere göre daha düşüktür. Farklı konik ışınlı BT makineleri marka ve bunların kurulum ayarlarına göre farklı efektif dozlara sahiptir. Efektif doz tek bir panoramik radyografi için 54µSv, tüm ağız periapikal radyografiler için 150µSv, geleneksel BT lerde ise 2600 ile 6000 µsv arasındadır. Konik ışınlı BT cihazlarında efektif doz ise µsv arasında değişmektedir (11). Tomografinin Uygulama Alanları 1. Endodontik uygulamalar Geleneksel radyografiler röntgen filmi ya da dijital sensörler üzerine düşen iki boyutlu görüntüler ile sınırlı kalmaktadır. Konik ışınlı BT ya da diğer adı ile dental volumetrik tomografi klinisyene geleneksel radyografilerden elde edemeyeceği önemli bilgiler sunmaktadır. İlgilenilen bölgeyi üç boyutlu görüntüleyebilme ile geleneksel radyografilerde kaçınılmaz olan superpozisyonlar elimine olmaktadır. DVT nin çok önemli bir avantajı da geleneksel radyografiler ile karşılaştırıldığında yapılan ölçümlerin üç boyutlu geometrik doğruluğunun olması olarak ifade edilmektedir (3,21) DVT de periapikal hastalıkların göstergesi olan kök ucundaki radyolusens değişiklikler geleneksel radyografilere göre daha erken saptanmaktadır. Bu şekilde endodontik lezyonun erken dönemde teşhis ve tedavisinin yapılması ile endodontik tedavide başarı yüzdesi daha geç planlanan bir tedaviye göre oldukça artmaktadır. Lofthag-Hansen ve ark. periapikal patolojilerin tanısında intraoral radyografiler ile DVTleri karşılaştırmışlar ve DVT ile inceledikleri 42 dişin herbirinde en az bir periapikal lezyon saptarken aynı dişleri periapikal radyografi ile incelediklerinde 33 tanesinde lezyon gözlemişlerdir. Ayrıca tek tek kökleri değerlendirdiklerinde geleneksel radyografiler ile 53 lezyon saptarken DVT ile 33 kökte daha lezyon belirlemişlerdir (14). Geniş periapikal lezyonlu dişlerde periapikal kist ya da granulomaların ayırıcı tanısında DVT ile geleneksel biyopsi yöntemi karşılaştırılmış, DVT görüntülerindeki periapikal lezyonların gri skalaya göre yapılan ölçümleri ile granulom ve kistlerin ayırıcı tanısında kullanılabileceği belirtilmiş ve DVT lerin biyopsiye göre klinik olarak daha doğru ve daha yararlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (24). Gerek geleneksel BT gerek DVT periradikuler endodontik cerrahi planlamasında kullanılmıştır. Üç boyutlu görüntüleme ile kök uçlarının inferior dental kanal, mental foramen ve maksiller sinüs gibi önemli anatomik yapılara komşulukları izlenebilmektedir. Velvart ve ark. medikal BT kullanılan her olguda kök uçlarının inferior dental kanal ile ilişkisinin saptanabildiğini, geleneksel radyografilerde ise bu oranın %40 tan az olduğunu belirtmişlerdir (27). DVT lerde çok daha az radyasyon ile benzer sonuçlar elde etmek mümkün olacaktır. Rigolone ve ark. DVT lerin üst birinci büyük azı dişlerinin palatinal köklerinin periapikal mikrocerrahisinde önemli bir rol oynayabileceği sonucuna ulaşmışlardır. DVT ile kortikal kemik ile palatinal kök ucu arasındaki mesafe ölçülebilmekte ve kökler arasında maksiller sinüsün varlığı saptanabilmektedir (22). Cerrahi operasyon öncesi kortikal kemik kalınlığı, süngersi kemik şekli, fenestrasyon, üst ve alt çene şekilleri ile periapikal cerrahisi planlanan dişlerin köklerindeki eğrilikler belirlenebilmektedir. Farklı açılardan alınmış periapikal radyografilerde dahi izlenemeyen kök kanalları 3 boyutlu görüntülerden alınan aksiyal kesitlerde görülebilmektedir. Periapikal lezyonun gerçek boyutu, lokalizasyonu, derecesi ve tam olarak hangi kökten kaynaklandığı belirlenebilmektedir (21). DVT ile yapılan tek bir tarama ile tüm alveolar ve luksasyon yaralanmalarının niteliği ve şiddeti saptanabildiğinden DVT dentoalveolar travmaların tanısında yararlı olmaktadır. DVT nin yatay bir kök kırığının saptanmasında kullanılması ile farklı açılardan birçok kez periapikal radyografi alınması gerekliliği ortadan kalkmakta ayrıca kırık hattının lokalizasyonu hatasız olarak saptanabilmektedir (26). DVT nin endodontik uygulamalardaki en önemli alanların- DT Sayfa 9

4 9 DT Sayfa 8 dan biri tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde yarattığı farklılıklar olacaktır. Ayrıntılı DVT incelemeleri endodontik tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde daha objektif ve dolayısıyla daha doğru saptamalar yapma olanağı sunmaktadır. DVT ile elde edilen görüntüler geometrik olarak doğru ölçüdedir ve geleneksel film ya da dijital periapikal radyografilerde sıklıkla gözlenen komşu anatomik yapıların superpozisyonları ya da dişlerdeki distorsiyonlar gibi olumsuzluklar oluşmamaktadır. Geleneksel radyografilerde iyileştiği gözlenen ve kök kanal dolumu yapılmış olan dişler DVT ile görüntülendiklerinde genişlemiş periodontal ligaman aralığı ya da periapikal radyolusenslik gibi periapikal hastalık belirtilerinin devam ettiği gözlenebilir. Bu da endodontik olarak tedavi edilmiş ve geleneksel radyografiler ile de iyileştiği gözlenmiş dişlerin kuron restorasyonlarının yapımına geçilmesi bakımından önemlidir (21). DVT ile alınan radyasyon dozunun geleneksel periapikal radyografilere oranla daha yüksek olması, maliyetinin yüksek olması ve ancak belirli görüntüleme merkezlerinde bulunması gibi nedenler ile DVT endodontik uygulamalarda peraipikal radyografilerin yetersiz kaldığı ve tanı ve tedavi planlamasında daha ileri tetkiklerin gerekli olduğu durumlarda tercih edilmelidir (21). gili olarak incelenebilen parametrelerdir. 5. Solunum yolu analizleri: Konik ışınlı BT teknolojisi solunum yolunun üç boyutlu ve hacimsel incelenmesine izin vererek büyük bir ilerleme sağlamıştır (Resim 3). Ağız solunumu yapanlarda, adenoid hipertrofisi ya da uyku apnesi olanlarda solunum yolunun hacimsel ölçümleri yapılabilmektedir (8). DVT nin dudak-damak yarıklı hastalarda kullanımı tanı ve tedavi planlamasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu hastalarda yan kesici dişlerde şekil bozuklukları, konjenital olarak eksik ya da fazla yan kesici dişler ve yarık bölgesinde gömük köpek dişleri görülebilmektedir. Dudak damak yarıklı hastaların bu tipik bulguları alveol kemiği grefti ihtiyacının ve zamanının belirlenmesinde ve ortodontik tedavi planlaması yapılırken yarık bölgesindeki dişlerin morfolojilerinin ve prognozlarının değerlendirilmesinde önemlidir (18). 3. Çene-yüz cerrahisi uygulamaları Üç boyutlu bilgisayarlı tomografiler kraniyofasiyal malformasyonların ya da kazanılmış defektlerin tanı ve cerrahi öncesi tedavi planlamasında tercih edilebilmektedir. Maksillofasiyal malformasyonlar kazanılmış ya da konjenital olabilmektedir. Kazanılmış malformasyonlar travma ya da tümörlerin cerrahi rezeksiyonu sonucu oluşmaktadır. Konjenital malformasyonlar simetrik ya da asimetrik yapıda olabilmektedir. Ortodontistler ve maksillofasiyal cerrahlar maksillofasiyal deformitelerin standart incelemesinde standart olarak oklüzal analizler ve klinik fotoğraflar ile birlikte lateral ve antero-posterior sefalogramları kullanmaktadırlar. Lateral sefalogramlar asimetrik maksillofasiyal deformitelerde anormal tarafın yüzün diğer kısmına doğru superpoze olması nedeni ile yetersiz kalmakta ve bu durumda üç boyutlu BT incelemelerinin tercih edilmesi gerekmektedir (1). Malformasyonlar dışında baş ve boyun kanserlerinin cerrahi ön- DT Sayfa Ortodontik Uygulamalar DVT teknolojisi ile bir dakikadan kısa bir sürede gerekli tüm radyografik görüntülerin elde edilmesi mümkün olmaktadır. Periapikal, panoramik, sefalometrik ve oklüzal radyografiler, TME serileri ve rutin radyografi makineleri ile elde edilemeyen birçok kesitsel görüntüler ile sağ ve sol taraftan ayrı ayrı sefalometrik radyografi görüntüleri izlenebilmektedir (11). 1. Alveol kemiğinin değerlendirilmesi: Alveol kemiği yalnızca dişin distal ya da mesial tarafından değil tüm açılardan incelenebilmektedir. Bu da dişlerin bukkolingual hareketleri sırasında (kavisin genişletilmesi ya da kesicilerin labiale hareketinde) varolan kemik genişliğinin saptanmasına ve bukkal ve lingual yüzeylerde fenestrasyon ve dehisens gibi defektlerin değerlendirilmesine izin vermektedir. 2. Dişlerin eğimleri ve tork kuvveti: Dişlerin aksiyal eğimlerinin üç boyutlu değerlendirilmesi modellerden elde edilen bilgiye ek bilgi sağlamaktadır. 3. Gömük diş pozisyonları: Gömük dişlerin gerçek pozisyonları ve bitişik oldukları kökler ve diğer anatomik yapılar ile ilişkileri saptanıp cerrahi ya da ortodontik hareket planlaması yapılabilmektedir (Resim 2). 4. Yumuşak doku ilişkileri: Dudak uzunluğu lateral radyografilerle ölçülebilmekte iken ağız genişliği ölçülememektedir. Üç boyutlu veri kaydı ağız köşelerinin dentisyonla ilişkilerini değerlendirme olanağı sağlayabilmektedir. Ayrıca yanak kalınlığı ve dolgunluğu da diş kavsi genişliği ve fasiyal estetik ile il-

5 10 DT Sayfa 9 cesi tedavi planlamasında, oral tümörlerin hacimlerinin hesaplanmasında, dudak damak yarıklı çocuklarda nasal deformitelerin incelenmesinde, naso-orbitoethmoidal kırıkların değerlendirilmesinde ve kraniyofasiyal cerrahi planlamasında kullanılmaktadırlar (20). 4. Temporomandibular Eklem İncelemeleri Üç boyutlu bilgisayarlı tomografiler ile temporomandibular eklemin morfolojisi ve konumu değerlendirilebilmektedir (Resim4). Özellikle TME ankilozlarının teşhisinde panoramik radyografiler yetersiz kalmakta ve bilgisayarlı tomografiler ile inceleme yapmak zorunlu hale gelmektedir. Tanıda koronal ve aksiyal iki boyutlu bilgisayarlı tomografiler yeterli olmakla birlikte üç boyutlu BT ler tanı ve tedavi planlamasında daha fazla bilgi vermektedir (2,13). 5. İmplant Öncesi Planlama İmplantın yerleştirileceği kemikteki en uygun alanların seçiminde ve yerleştirilecek implant sayısının ve büyüklüğünün belirlenmesinde kapsamlı ve ayrıntılı bir radyolojik değerlendirme gerekmektedir. Radyolojik tekniğin seçimi gerekli görüntü kalitesi ile radyasyon dozu ve maliyet unsurlarının risk-yarar değerlendirilmesi sonucu yapılmaktadır. İmplant cerrahisinde, implantın yerleştirileceği bölgedeki anatomik yapıların doğru şekilde ortaya koyulması operasyon sonrası komplikasyon gelişiminin engellenmesi açısından önemlidir (7). Görüntüleme teknikleri ile implantın yerleştirileceği kemiğin yüksekliği, genişliği ve kalitesi belirlenebilir, implant bölgesindeki gömük dişler ya da kırık kök parçaları saptanabilir. Ayrıca alt çenede mandibular kanalın yerleşimi ve submandibular fossanın derinliği, üst çene ön bölgede alveol kemiğinin öne eğilim derecesi ve nasopalatin kanalın büyüklüğü ve implant bölgesi ile ilişkisi; üst çene arka bölgede yetersiz kemik yüksekliği nedeni ile sinüs lifting operasyonu (sinüs alt tabanının yukarıya alınması işlemi) gereksinimi değerlendirilebilmektedir (1,10). Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi geleneksel bilgisayarlı tomografilere göre daha düşük dozlarda daha doğru boyutsal sonuçlar vererek implant planlamasında kesinliği artırmaktadır (7). Sonuç olarak; üç boyutlu görüntüleme sistemleri ile sanal ortamda ya da gerçek modeller üzerinde dentomaksillofasiyal bölgelerin tedavi öncesi tam ve ayrıntılı analizinin yapılabilmesine bağlı olarak daha etkili bir tedavi planlaması yapılmaktadır. Bu da tedavi prognozunun daha başarılı olmasını sağlamaktadır. DT Kaynaklar 1. Boeddinghaus R, Whyte A. Current concepts in maxillofacial imaging. Eur J Radiol 2007, doi: /j.ejrad Chan HJ, Woods M, Stella D. Three-dimensional computed craniofacial tomography (3D-CT): potential uses and limitations. Aust Orthod J. 2007;23(1): Cotton TP, Geisler TM, Holden DT, Schwartz SA, Schindler WG. Endodontic applications of conebeam volumetric tomography. J Endod. 2007;33(9): Farman AG, Scarfe WC. Development of imaging selection criteria and procedures should precede cephalometric assessment with cone-beam computed tomography. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006;130(2): Frederiksen NL. Specialized radiographic techniques. In: White SC, Pharaoh MJ, editors. Oral Radiology: Principles and Interpretation. 5th edn. St Louis: Mosby Inc, 2000, p Frush DP, Donnelly LF, Rosen NS. Computed tomography and radiation risks: what pediatric health care providers should know. Pediatrics. 2003;112(4): Guerrero ME, Jacobs R, Loubele M, Schutyser F, Suetens P, van Steenberghe D. State-of-the-art on cone beam CT imaging for preoperative planning of implant placement. Clin Oral Investig. 2006;10(1): Halazonetis DJ. From 2-dimensional cephalograms to 3-dimensional computed tomography scans. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2005;127(5): Holberg C, Steinhäuser S, Geis P, Rudzki-Janson I. Cone-beam computed tomography in orthodontics: benefits and limitations. J Orofac Orthop. 2005;66(6): James RA, Lozada JL, Truitt HP. Computer tomography (CT) applications in implant dentistry. J Oral Implantol. 1991;17(1): Kau CH, Richmond S, Palomo JM, Hans MG. Three-dimensional cone beam computerized tomography in orthodontics. J Orthod. 2005;32(4): Kawamata A, Ariji Y, Langlais RP. Three-dimensional computed tomography imaging in dentistry. Dent Clin North Am. 2000;44(2): Klenk G, Kovacs A. Do we need three-dimensional computed tomography in maxillofacial surgery? J Craniofac Surg. 2004;15(5): Lofthag-Hansen S, Huumonen S, Gröndahl K, Gröndahl HG. Limited cone-beam CT and intraoral radiography for the diagnosis of periapical pathology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007;103(1): Mah J, Hatcher D. Current status and future needs in craniofacial imaging. Orthod Craniofac Res. 2003;6 Suppl 1: Mah J, Hatcher D. Three-dimensional craniofacial imaging. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2004;126(3): Miles DA, Danforth RA. A clinician s guide to understanding cone beam volumetric imaging (CBVI). Available from: 18. Müssig E, Wörtche R, Lux CJ. Indications for digital volume tomography in orthodontics. J Orofac Orthop. 2005;66(3): Nakajima A, Sameshima GT, Arai Y, Homme Y, Shimizu N, Dougherty H Sr. Two- and three-dimensional orthodontic imaging using limited cone beam-computed tomography. Angle Orthod. 2005;75(6): Papadopoulos MA, Christou PK, Christou PK, Athanasiou AE, Boettcher P, Zeilhofer HF, Sader R, Papadopulos NA. Three-dimensional craniofacial reconstruction imaging. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002;93(4): Patel S, Dawood A, Ford TP, Whaites E. The potential applications of cone beam computed tomography in the management of endodontic problems. Int Endod J. 2007;40(10): Rigolone M, Pasqualini D, Bianchi L, Berutti E, Bianchi SD. Vestibular surgical access to the palatine root of the superior first molar: "low-dose cone-beam" CT analysis of the pathway and its anatomic variations. Endod. 2003;29(11): Scarfe WC, Farman AG, Sukovic P. Clinical applications of cone-beam computed tomography in dental practice. J Can Dent Assoc. 2006;72(1): Simon JH, Enciso R, Malfaz JM, Roges R, Bailey- Perry M, Patel A. Differential diagnosis of large periapical lesions using cone-beam computed tomography measurements and biopsy. J Endod. 2006;32(9): Sukovic P. Cone beam computed tomography in craniofacial imaging. Orthod Craniofac Res. 2003;6 Suppl 1: Terakado M, Hashimoto K, Arai Y, Honda M, Sekiwa T, Sato H. Diagnostic imaging with newly developed ortho cubic super-high resolution computed tomography (Ortho-CT). Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2000;89(4): Velvart P, Hecker H, Tillinger G. Detection of the apical lesion and the mandibular canal in conventional radiography and computed tomography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001;92(6): Whaites E. Essentials of Dental Radiography and Radiology. 3rd ed. London: Churchill Livingstone; p Yajima A, Otonari-Yamamoto M, Sano T, Hayakawa Y, Otonari T, Tanabe K, et al. Cone-beam CT (CB Throne) applied to dentomaxillofacial region. Bull Tokyo Dent Coll. 2006;47(3):

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

THE INDICATIONS FOR DENTAL VOLUMETRIC TOMOGRAPHY IN A TURKISH POPULATION SAMPLE BİR TÜRK ÖRNEKLEM GRUBUNDA DENTAL VOLÜMETRİK TOMOGRAFİ ENDİKASYONLARI

THE INDICATIONS FOR DENTAL VOLUMETRIC TOMOGRAPHY IN A TURKISH POPULATION SAMPLE BİR TÜRK ÖRNEKLEM GRUBUNDA DENTAL VOLÜMETRİK TOMOGRAFİ ENDİKASYONLARI Araştırma/Research Article THE INDICATIONS FOR DENTAL VOLUMETRIC TOMOGRAPHY IN A TURKISH POPULATION SAMPLE BİR TÜRK ÖRNEKLEM GRUBUNDA DENTAL VOLÜMETRİK TOMOGRAFİ ENDİKASYONLARI Yrd. Doç. Dr. Elif Tarım

Detaylı

DİŞHEKİMLERİNİN DENTAL İMPLANT PLANLAMASINDA KULLANILAN RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ KONUSUNDAKİ TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİŞHEKİMLERİNİN DENTAL İMPLANT PLANLAMASINDA KULLANILAN RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ KONUSUNDAKİ TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Cilt:8, Sayı:, Yıl: 008, Sayfa: 60-65 DİŞHEKİMLERİNİN DENTAL İMPLANT PLANLAMASINDA KULLANILAN RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ KONUSUNDAKİ TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF PREFERENCES OF DENTISTS FOR

Detaylı

MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ

MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ Dr. Ragıp Özkan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD REZONANS Sinyal intensitesini belirleyen faktörler Proton yoğunluğu TR T1 TE T2

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

ORTODONTİK TEŞHİSTE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ Cone Beam Computed Tomography in Orthodontic Diagnosis

ORTODONTİK TEŞHİSTE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ Cone Beam Computed Tomography in Orthodontic Diagnosis DERLEME (Review Article) Büyük SK, Ramoğlu Sİ ORTODONTİK TEŞHİSTE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ Cone Beam Computed Tomography in Orthodontic Diagnosis S.Kutalmış BÜYÜK 1, Sabri İlhan RAMOĞLU 2 Özet:

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

CS 9300. Esnekliğin gücü

CS 9300. Esnekliğin gücü CS 9300 Esnekliğin gücü Carestream Dental den yeni CS 9300 3D dijital görüntüleme sistemi ile tahmini teşhislerinizden çıkartın Carestream Dental in hepsi bir arada CS 9300 ü, farklı görüntü alanı seçenekleri

Detaylı

İçerik. BT de Temel Prensipler. BT: Tarihçe. İçerik. BT: Tarihçe. BT: Tarihçe. Dr.Gürsel Savcı

İçerik. BT de Temel Prensipler. BT: Tarihçe. İçerik. BT: Tarihçe. BT: Tarihçe. Dr.Gürsel Savcı BT de Temel Prensipler Dr.Gürsel Savcı BT: Tarihçe 1967: çok yönlü projeksiyon ile görüntü oluşturulması konsepti 1971: İlk BT prototipi Atkinson-Morley s Hospital, Londra 1972: İnsanda ilk BT görüntüsü

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Dijital Radyografi ve Diş hekimliğinde İleri Görüntüleme Yöntemleri Digital Radiography and Advanced Imaging Techniques in Dentistry Burcu Keleş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) "A tipi Muayene Kuruluşu" Akreditasyon No: Adresi :Mimar Sinan Mah. 1358 Sok. No:9/B ALSANCAK 35221 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 464 00 20 Faks : 0 232 464 14 93

Detaylı

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 177-181, 1986 PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI Yurdaer KILIÇ* Tayfun ALAÇAM** Çocuklarda

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF PANORAMIC AND PERIAPICAL RADIOGRAPHS IN DETERMINATION OF MESIO-DISTAL ROOT ANGULATION

Detaylı

X-Işınları. Numan Akdoğan. 10. Ders: X-ışınlarıyla görüntüleme (X-ray imaging)

X-Işınları. Numan Akdoğan. 10. Ders: X-ışınlarıyla görüntüleme (X-ray imaging) X-Işınları 10. Ders: X-ışınlarıyla görüntüleme (X-ray imaging) Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi (NASAM) X-ışınlarıyla

Detaylı

Sıklık oranlarına göre çenelerde gömülü kalma sıralaması

Sıklık oranlarına göre çenelerde gömülü kalma sıralaması Dr. Levent Vahdettin Gömülü Dişler Sürme yaşı tamamlandığı halde normal oklüzyonda yerini alamamış kemik ve yumuşak doku içerisinde bütünüyle veya kısmen kalmış olan dişler gömülü diş olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

DENTAL İMPLANTLARIN PREOPERATİF PLANLAMASINDA KONİK IŞIN HÜZMELİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (KIBT)NİN KULLANILMASI

DENTAL İMPLANTLARIN PREOPERATİF PLANLAMASINDA KONİK IŞIN HÜZMELİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (KIBT)NİN KULLANILMASI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı DENTAL İMPLANTLARIN PREOPERATİF PLANLAMASINDA KONİK IŞIN HÜZMELİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (KIBT)NİN KULLANILMASI

Detaylı

Dijital ve Konvansiyonel Panoramik Radyograflarda Anatomik Yapıların Görünürlülüğünün Değerlendirilmesi

Dijital ve Konvansiyonel Panoramik Radyograflarda Anatomik Yapıların Görünürlülüğünün Değerlendirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Dijital ve Konvansiyonel Panoramik Radyograflarda Anatomik Yapıların Görünürlülüğünün

Detaylı

SPECT/BT 16-19 MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON

SPECT/BT 16-19 MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON SPECT/BT 16-19 MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON * Nükleer tıp SPECT görüntülerinde artan tutulum bölgesini tanımlamada, Bölgenin kesin anatomik lokalizasyonunu belirlemekte zorlanılmaktadır.

Detaylı

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz,

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz, ORTODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Ders Sorumluları: Prof. Dr. Zahir Altuğ altug@dentistry.ankara.edu.tr Prof. Dr. Hakan Gögen Doç.Dr. Çağrı Ulusoy DOR 601 Büyüme ve gelişim Z 3 0 3

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE DENTAL VOLUMETRİK TOMOGRAFİNİN KULLANIM ALANLARI

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE DENTAL VOLUMETRİK TOMOGRAFİNİN KULLANIM ALANLARI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE DENTAL VOLUMETRİK TOMOGRAFİNİN KULLANIM ALANLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş

Detaylı

Diş Hekimliğinde Konik Işınlı Bilgisayarli Tomografi (CBCT)

Diş Hekimliğinde Konik Işınlı Bilgisayarli Tomografi (CBCT) İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3 (2): 36-40 ISSN:2146-6696 Derleme Diş Hekimliğinde Konik Işınlı Bilgisayarli Tomografi (CBCT) Cone Beam Computed Tomography In Dentistry (Cbct) Veli

Detaylı

Morita Panoramik / Sefalometrik Röntgen

Morita Panoramik / Sefalometrik Röntgen Morita Panoramik / Sefalometrik Röntgen Veraviewepocs 2D Model CP Dijital Panoramik + Dijital Sefalometrik Röntgen Cihazı VERAVIEWEPOS 2D MODEL CP CİHAZIN KONSEPTİ Hız 7,4 Saniye Yüksek Çözünürlük 16 bit

Detaylı

KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ NİN ENDODONTİDE UYGULAMA ALANLARI APPLICATIONS OF CONE BEAM COMPUTERIZED TOMOGRAPHY IN ENDODONTICS

KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ NİN ENDODONTİDE UYGULAMA ALANLARI APPLICATIONS OF CONE BEAM COMPUTERIZED TOMOGRAPHY IN ENDODONTICS D E R L E M E KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ NİN ENDODONTİDE UYGULAMA ALANLARI APPLICATIONS OF CONE BEAM COMPUTERIZED TOMOGRAPHY IN ENDODONTICS Senem G. YİĞİT ÖZER 1 ÖZET Endodontide teşhis ve tedavi

Detaylı

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ KLİNİSYEN BİLGİLENDİRME PLATFORMU

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ KLİNİSYEN BİLGİLENDİRME PLATFORMU ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ KLİNİSYEN BİLGİLENDİRME PLATFORMU X ışını nedir? X-ışınları gözle görülmeyen ve iyonizan radyasyon içeren ışın demetleridir. 1895 yılında Alman

Detaylı

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life.

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life. Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı Konsept!! W E N Süper Yüksek Hız 5.5 sn & Süper Yüksek Çözünürlük 16 bit Yeni teknoloji HD tüp ve sensör Yeni nesil

Detaylı

İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ve ENDODONTİ. ADVANCED IMAGING TECHNIQUES and ENDODONTICS

İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ve ENDODONTİ. ADVANCED IMAGING TECHNIQUES and ENDODONTICS İLERİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ve ENDODONTİ ADVANCED IMAGING TECHNIQUES and ENDODONTICS 1 *İsmail Davut ÇAPAR, 1 Hakan ARSLAN, 2 Elif TARIM ERTAŞ, 1 Hüseyin ERTAŞ 1 Yrd. Doç.Dr. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,

Detaylı

3 Boyutlu Planlama. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi. Prof.Dr.Mehmet Yaltırık. Dt.İrem Kırlı Dt.Alen Palancıoğlu.

3 Boyutlu Planlama. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi. Prof.Dr.Mehmet Yaltırık. Dt.İrem Kırlı Dt.Alen Palancıoğlu. 3 Boyutlu Planlama Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Prof.Dr.Mehmet Yaltırık Dt.İrem Kırlı Dt.Alen Palancıoğlu myaltrk@yahoo.com ORAL CERRAHİ UYGULAMALARINDA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dişhekimliğinde

Detaylı

Lineer Hızlandırıcı Tabanlı SRS/SRBT Uygulamalarında QA. Dr. Bahar Dirican GATA Radyasyon Onkolojisi AD

Lineer Hızlandırıcı Tabanlı SRS/SRBT Uygulamalarında QA. Dr. Bahar Dirican GATA Radyasyon Onkolojisi AD Lineer Hızlandırıcı Tabanlı SRS/SRBT Uygulamalarında QA Dr. Bahar Dirican GATA Radyasyon Onkolojisi AD Stereotaktik Radyocerrahi ve Stereotaktik Beden Radyoterapisi Kursu 20 Haziran 2014 -İstanbul Görüntü

Detaylı

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin 2 Dental İmplantlar Dental implant eksik olan dişlerin işlevini ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve kemikle uyumlu malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Köprü ve tam protezlere

Detaylı

Mamografi BR.HLİ.099

Mamografi BR.HLİ.099 BR.HLİ.099 Meme Kanserinde Erken Tanının En Büyük Yardımcısı Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her 8 kadından biri yaşam süresi içinde meme kanserine yakalanmaktadır. ABD'de her yıl

Detaylı

Alper ERKEN Metalurji Mühendisi, MBA

Alper ERKEN Metalurji Mühendisi, MBA Hastanın Anatomik Yapısı ile tam uyumlu, Temporomandibular eklem (TMJ-Alt çene eklemi) Protezi Geliştirme, Tasarım ve Üretimi 40 Biyo/Agroteknoloji 14 Tıp Teknolojisi Alper ERKEN Metalurji Mühendisi, MBA

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. Makale Kodu/Article code: 1460 Makale Gönderilme tarihi: Kabul Tarihi: Araştırma/Research

ÖZET ABSTRACT. Makale Kodu/Article code: 1460 Makale Gönderilme tarihi: Kabul Tarihi: Araştırma/Research BÜYÜK, Araştırma/Research HALICIOĞLU, Article KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KULLANILARAK ELDE EDİLEN İKİ VE ÜÇ BOYUTLU LATERAL SEFALOMETRİK ANALİZLERİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF LATERAL CEPHALOMETRIC

Detaylı

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:21, Sayı: 2, Yıl: 2011, Sayfa: ABSTRACT

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:21, Sayı: 2, Yıl: 2011, Sayfa: ABSTRACT Araştırma/ Research SÜMBÜLLÜ, Article ÇAKUR, ANTRAL RETANSİYON KİSTİNİN RADYOLOJİK TESPİTİ; DENTAL VOLÜMETRİK TOMOGRAFİ İLE WATERS POZİSYONUNDA ÇEKİLEN PARANAZAL SİNÜS RADYOGRAMIN KARŞILAŞTIRILMASI RADIOLOGICAL

Detaylı

Şekil 2.1. Araştırmada kullanılan mini vida ve vida yerleştirme seti. 49 50 Şekil 2.2. Mini vida yerleştirilmesi. 2.2. Mini Vidalardan Kuvvet Uygulama Protokolü Tedavinin ilk aşaması olarak, tedavi grubuna

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

Morita 3D Accuitomo. 3D Accuitomo Dünyanın ilk DVT cihazı

Morita 3D Accuitomo. 3D Accuitomo Dünyanın ilk DVT cihazı Morita 3D Accuitomo 3D Accuitomo Dünyanın ilk DVT cihazı 3D ACCUITOMO 170 Dijital Volumetrik Tomografi CİHAZIN KONSEPTİ: Yüksek Çözünürlük 14 Bit Gri Skalası, 80 Mikronküp Kadar Küçük Voxel Ölçüsü ve 4

Detaylı

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 5 Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU İÇİNDEKİLER X-ışınları Görüntüleme Teknikleri Bilgisayarlı Tomografi (BT) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Nükleer

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

Dental Line. Dental Panoramik ve 3D CBCT Sistemi. radiology ahead

Dental Line. Dental Panoramik ve 3D CBCT Sistemi. radiology ahead Dental Line Dental Panoramik ve 3D CBCT Sistemi radiology ahead Diş görüntülemede yenilik Cone Beam teknolojisi ile donatılmış 3 ü-1 arada sistem Sefalometri kolu eklenebilir sistem Maksimum rahatlık ve

Detaylı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Elektromanyetik Spektrum E= hf 1nm 400-700nm 1m Kozmik ışınlar Gama ışınları X ışınları Ultraviole

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Endodontide Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografinin Uygulama Alanları

Endodontide Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografinin Uygulama Alanları Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2012; 33(1): 21-31 Endodontide Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografinin Uygulama Alanları Cone Beam Computed Tomography Applications in Endodontics Bulem Üreyen Kaya Süleyman Demirel

Detaylı

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir 01 YÜZEY ÖZELLİKLERİ İmplant uygulaması bir cerrahi müdahale olduğu için akabinde iflamasyon tepki eşlik eder. Bu tepkinin kısa ya da uzun sürmesi kullanılan materyal, implantın konulduğu yer ve üzerine

Detaylı

DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ. Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle

DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ. Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle DİJİTAL MEME TOMOSENTEZİ Gerçek sezgiyi yakalamak için zorluğu göğüsle Meme kanseri saptamada yeni sınır Dijital Mamografi günümüzde meme kanserinin saptanmasında en gelişmiş teknolojidir. Bunun yanı sıra,

Detaylı

DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ ONUR HAS RADYOTERAPİ TEKNİKERİ

DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ ONUR HAS RADYOTERAPİ TEKNİKERİ DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ ONUR HAS RADYOTERAPİ TEKNİKERİ GİRİŞ Radyoterapinin temel prensibi : Normal dokuların ışın dozunu azaltarak tümöre istenilen dozu verebilmektir. Son yıllarda radyoterapi alanında

Detaylı

KONVANSİYONEL VE DİGİTAL BİTE-WİNG RADYOGRAMLAR ÜZERİNDE ÖLÇÜLEN ALVEOL KEMİK YÜKSEKLİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF ALVEOL BONE LEVEL VALUES MEASURED ON CONVENTIONAL AND DIGITAL BITE-WING

Detaylı

Dicle Üniversitesi DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Dicle Üniversitesi DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dicle Üniversitesi KBE502 ADLİ TIP Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 KBE502 Kredi AKTS 1 1 1 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü Zorunlu Dersin Amacı Adli Bilimler

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

Morita Veraviewepocs 3D F40 P

Morita Veraviewepocs 3D F40 P Morita Veraviewepocs 3D F40 P Dijital Panoramik Röntgen 3 Boyutlu Hacimsel Dijital Tomografi Veraviewepocs 3D F40 P İkisi Tek Bir Cihazda Veraviewepocs 3D F40 P İkisi Tek Bir Cihazda Dijital Panoramik

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi KALİBRASYON ve KALİTE KONTROL NEDİR? Kalibrasyon; ülke çapında ya da uluslararası standartlara göre izlenebilirliği mevcut

Detaylı

MAKSİLER GÖMÜLÜ SÜT KANİN DİŞİ İLE İLİŞKİ KOMPAUND ODONTOMANIN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU

MAKSİLER GÖMÜLÜ SÜT KANİN DİŞİ İLE İLİŞKİ KOMPAUND ODONTOMANIN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 1 Sayfa: 47-52, 2013 47 OLGU SUNUMU MAKSİLER GÖMÜLÜ SÜT KANİN DİŞİ İLE İLİŞKİ KOMPAUND ODONTOMANIN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

Keratokistik Odontojenik Tümör: Panoramik, Tomografik ve Ultrasonografik Değerlendirme

Keratokistik Odontojenik Tümör: Panoramik, Tomografik ve Ultrasonografik Değerlendirme Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2015; 36_1: 52-55 Keratokistik Odontojenik Tümör: Panoramik, Tomografik ve Ultrasonografik Değerlendirme Keratocystic Odontogenic Tumor: Panoramic, Tomographic and Ultrasonographic

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında ucuz ve hızlı sonuç alınabilen uzaktan algılama tekniğinin, yenilenebilir

Detaylı

IMRT PROGRAMININ OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI KALİTE KONTROL AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

IMRT PROGRAMININ OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI KALİTE KONTROL AÇISINDAN DEĞERLENDİRME IMRT PROGRAMININ OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI KALİTE KONTROL AÇISINDAN DEĞERLENDİRME TIBBİ RADYOFİZİK UZMAN HALİL KÜÇÜCÜK Acıbadem Kozyatağı Hastanesi IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) Gelişmiş

Detaylı

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI SAGİTTAL YÖNDEKİ İSKELETSEL SINIFLANDIRMA İLE DENTOALVEOLER MORFOLOJİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Detaylı

Morita Veraviewepocs 3D R100 P

Morita Veraviewepocs 3D R100 P Morita Veraviewepocs 3D R100 P Dijital Panoramik Röntgen 3 Boyutlu Hacimsel Dijital Tomografi Veraviewepocs 3D R100 P İkisi Tek Bir Cihazda Veraviewepocs 3D R100 CP İkisi Tek Bir Cihazda Dijital Panoramik

Detaylı

PARÇA MEKANİĞİ UYGULAMA 1 ŞEKİL FAKTÖRÜ TAYİNİ

PARÇA MEKANİĞİ UYGULAMA 1 ŞEKİL FAKTÖRÜ TAYİNİ PARÇA MEKANİĞİ UYGULAMA 1 ŞEKİL FAKTÖRÜ TAYİNİ TANIM VE AMAÇ: Bireyselliklerini koruyan birbirlerinden farklı özelliklere sahip çok sayıda parçadan (tane) oluşan sistemlere parçalı malzeme denilmektedir.

Detaylı

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ I- SAGİTTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 2- HORİZONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 3- FRONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER I- SAGITTAL DÜZLEMDEKİ

Detaylı

T.C. ANKARA.ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE

T.C. ANKARA.ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE T.C. ANKARA.ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLERİN DENTAL PANORAMİK TOMOGRAFİ İLE İZLENMESİ Proje Yürütücüsü:

Detaylı

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1 D300000 Diş hekimi muayenesi 22.00 TL 2 D300001 Konsültan dişhekimi muayenesi

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalibrasyon ve Kalite Kontrol Nedir? Kalibrasyon; Ülke çapında ya da uluslararası standartlara göre izlenebilirliği

Detaylı

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177 Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar Nami Yeyin 1, Mohammed Abuqbeitah 1, Emre Demirci 2, Aslan Aygün

Detaylı

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA BİRİM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR PUAN NO

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA BİRİM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR PUAN NO EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA 1 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 12 7,00 3 401.020 Uzman diş hekimi muayenesi 15 9,00 4 401.030 Konsültan dişhekimi muayenesi 7 4,00

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL)

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL) KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ EK-1 SIRA B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 S401010 Diş hekimi muayenesi 14 21 3 S401030 Konsültan diş hekimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: belde.arsan@okan.edu.tr 2.

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

GÖMÜK ALT 3. MOLAR DİŞLER İLE İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE PANORAMİK RADYOGRAFİNİN ÖNEMİ

GÖMÜK ALT 3. MOLAR DİŞLER İLE İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE PANORAMİK RADYOGRAFİNİN ÖNEMİ İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 3-4 Sayfa: 17-23, 2008 GÖMÜK ALT 3. MOLAR DİŞLER İLE İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE PANORAMİK RADYOGRAFİNİN

Detaylı

Primal Pictures:Yeni Özellikler. Primal Pictures PowerPoint Sunumu

Primal Pictures:Yeni Özellikler. Primal Pictures PowerPoint Sunumu Primal Pictures:Yeni Özellikler Primal Pictures PowerPoint Sunumu Primal Pictures: Yeni Özelliklere Bakış Yeni ürün arayüzünün gösterimi Yeni ürünlerin gösterimi Sistematik Anatomi Dişçilik Anatomisi Bölgesel

Detaylı

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ 1 1. TEŞHİS VE PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 TL 3 401.030 Konsültan diş hekimi muayenesi 4,00 TL 4 401050 (Mülga:RG-24/12/2014-29215/21-b md. 401051 (EK:RG-24/12/2014-29215/21-a md. Periapikal

Detaylı

Radyolojik incelemelerde fetus dozu değerlendirmesi

Radyolojik incelemelerde fetus dozu değerlendirmesi Radyolojik incelemelerde fetus dozu değerlendirmesi Songül Karaçam, Servet İpek, Yasin Çoban, İsmet Şahinler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AbD Amaç Günümüzde pek çok kadın, bazen tıbbi

Detaylı

MAKSİLLOFASYAL TRAVMALARDA ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

MAKSİLLOFASYAL TRAVMALARDA ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3, 1994 MAKSİLLOFASYAL TRAVMALARDA ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ THREE - DIMENSIONAL COMPUTED TOMOGRAPHY IN MAXILLOFACIAL TRAUMA Dr. Gökhan ERPEK

Detaylı

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. RADYOLOJİ STAJINDA ANLATILAN DERS KONULARI 1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. -Hangi organ incelemesinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş Çene Radyolojisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş Çene Radyolojisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Ağız Diş Çene Radyolojisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Ağız Diş Çene Radyolojisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı

Detaylı

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi

DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ. Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Dr. Levent Vahdettin DERİN KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Derin Örtülü Kapanışın Tanımı ve Etyolojisi Derin örtülü kapanış, maksiller keserlerin mandibuler keserleri % 50 veya daha

Detaylı

Radyasyon nedir Nasıl ölçülür Günlük pratikte alınan radyasyon ERCP de durum ne Azaltmak için ne yapılabilir

Radyasyon nedir Nasıl ölçülür Günlük pratikte alınan radyasyon ERCP de durum ne Azaltmak için ne yapılabilir MÖ 460-377 980-1037 MÖ 460-377 980-1037 Radyasyon nedir Nasıl ölçülür Günlük pratikte alınan radyasyon ERCP de durum ne Azaltmak için ne yapılabilir RADYASYON NEDİR X ışınını 1895 te Wilhelm Conrad Roentgen

Detaylı

Ekstraoral Görüntüleme Sistemi. Kodak 9000. 3D Panoramik Sefalometrik. Parmak ucunuzdaki yenilik

Ekstraoral Görüntüleme Sistemi. Kodak 9000. 3D Panoramik Sefalometrik. Parmak ucunuzdaki yenilik Kodak 9000 Ekstraoral Görüntüleme Sistemi 3D Panoramik Sefalometrik Parmak ucunuzdaki yenilik Sade Yenilik İnovasyona inanıyoruz. Daima inandık. Gerçekten de ürünlerimiz tüm zorluklara çığır açan çözümler

Detaylı

Akciğer SBRT Planlamalarında Hareket Takibi

Akciğer SBRT Planlamalarında Hareket Takibi Akciğer SBRT Planlamalarında Hareket Takibi Cemile Ceylan Anadolu Sağlık Merkezi Stereotaktik Radyo Cerrahi ve Radyobiyoloji Kursu 20 Haziran 2014 Klinik Gereklilik Hareketin Belirlenmesi Solunum Takipli

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME BMM. Bilal BECEREN Ağustos 2015 RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME Röntgen; X-ışınının

Detaylı

CİLT 3 SAYI 3 ISSN

CİLT 3 SAYI 3 ISSN 3 CİLT 3 SAYI 3 2012 ISSN 1307-8593 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 7tepe Klinik Dergisi Sahibi Editör Yardımcı Editör Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi adına Prof. Dr.

Detaylı

Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu

Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu Prof. Dr. Doğan Bor Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 28 ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 27 31 Ekim 2007 Antalya Dijital Görüntülemenin

Detaylı

DERYA ÇÖNE. Radyoterapi Teknikeri Kozyatağı Acıbadem Hastanesi Radyoterapi Bölümü

DERYA ÇÖNE. Radyoterapi Teknikeri Kozyatağı Acıbadem Hastanesi Radyoterapi Bölümü DERYA ÇÖNE Radyoterapi Teknikeri Kozyatağı Acıbadem Hastanesi Radyoterapi Bölümü Görüntü rehberliğinde RT uygulayacak teknikerler Anatomik bölge, tedavi planı ve tedavi uygulama tekniğine göre farklı görüntüleme

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı

Detaylı

Tarama yapılırken dikkat edilecek noktalar.

Tarama yapılırken dikkat edilecek noktalar. Tarama yapılırken dikkat edilecek noktalar. Çalışmanın temelini, yapılacak bilgisayarlı tomografi (kesityazar) taraması oluşturduğundan, bu nokta üzerinde özenle durulmalıdır. Bilgisayarlı kesityazar taramasında,

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜS SEPTA: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME

MAKSİLLER SİNÜS SEPTA: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME MAKSİLLER SİNÜS SEPTA: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME MAXILLARY SINUS SEPTA: EVALUATION WITH COMPUTED TOMOGRAPHY AND PANORAMIC RADIOGRAPHY Yrd. Doç. Dr. İlker ÖZEÇ* Yrd.

Detaylı

Alt Çene Küçük Azılara Endodontik Yaklaşımlar

Alt Çene Küçük Azılara Endodontik Yaklaşımlar Endodonti Kambiz Mohseni kambizmohseni@gmail.com Küçük Azılara Endodontik Yaklaşımlar Kök kanal sisteminde temizlenmeyen her alan, tedavinin başarısını doğrudan etkilemektedir. Alt çene küçük azılar gösterdikleri

Detaylı

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy

Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri. Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişlerin Ark İçerisindeki ve Karşılıklı İlişkileri Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Dişler belirli bir düzene uyarak, ağızda karşılıklı iki grup meydana getirmişlerdir: Maksiller kemiğe ve böylelikle sabit olan

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Dental Line. 3D dijital panoramik sistem. radiology ahead

Dental Line. 3D dijital panoramik sistem. radiology ahead Dental Line 3D dijital panoramik sistem radiology ahead yeni jenerasyon 3D dijital panoramik ünite 3D görüntüleme boyutları her tip hastayı kapsıyor Yenilikçi dijital panoramik ünite Rotograph Prime ın

Detaylı

İMPLANT DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN RADYOGRAFİK TEKNİKLERİN CERRAHİ VE PROTETİK TEDAVİDEKİ YARARLARI

İMPLANT DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN RADYOGRAFİK TEKNİKLERİN CERRAHİ VE PROTETİK TEDAVİDEKİ YARARLARI Derleme/ ALNIAÇIK, Review İNAN, TAK İMPLANT DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN RADYOGRAFİK TEKNİKLERİN CERRAHİ VE PROTETİK TEDAVİDEKİ YARARLARI BENEFITS OF RADIOGRAPHIC TECHNIQUES USED IN IMPLANT DENTISTRY FOR

Detaylı