Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri"

Transkript

1 6 Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri Dt. Yeliz Güven, Prof. Dr. Oya Aktören, Prof. Dr. Koray Gençay Özet Görüntüleme sistemleri dentomaksillofasiyal bölgenin incelenmesinde kullanılan en önemli tanı ve tedavi planlama araçlarıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan periapikal radyografi, panoramik radyografi ve geleneksel tomografi gibi görüntüleme sistemleri görüntünün yalnızca iki boyutlu analizine olanak verirler. Bu geleneksel yöntemler ile elde edilen bilginin miktarı incelenen alanın üç boyutlu anatomisinin iki boyutlu bir görüntü içine sıkıştırılmasından dolayı sınırlı kalmaktadır. Bu sınırlamaları gidermek amacı ile üç boyutlu görüntüleme sistemleri geliştirilmiştir. Üç boyutlu görüntüleme sistemleri dişhekiminin normal olmayan durumları anlama yeteneğini geliştirerek ve daha iyi bir tedavi planlamasına olanak vererek dentomaksillofasiyal bölge sorunlarının tanısında kesin ve ayrıntılı bilgi sunarlar; bu da bu sistemleri geleneksel iki boyutlu radyografilere tercih edilebilir kılmaktadır. Bu derleme yazısının amacı dişhekimliğinin çeşitli alanlarında kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemlerini tanıtmak ve karşılaştırmalı olarak incelemektir. Anahtar kelimeler Üç boyutlu görüntüleme, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, dentomaksillofasiyal görüntüleme. Görüntüleme sistemleri dentomaksillofasiyal bölge anatomik yapılarının ve patolojik değişikliklerinin incelenmesinde kullanılan en önemli tanı ve tedavi planlama araçlarıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan periapikal, panoramik ve sefalometrik radyografiler; geleneksel bilgisayarlı tomografiler yalnızca iki boyutlu görüntü analizine olanak sağlamaktadırlar. Bu geleneksel yöntemler ile elde edilen bilginin miktarı incelenen yapıların üç boyutlu anatomilerinin tek perspektiften iki boyuta indirgenmelerine bağlı olarak sınırlı kalmaktadır (21,25). Perspektif problemleri, yansıma efektleri, çevre dokuların superpozisyonları, görüntü artefaktları ve hareket kısıtlılığı bu sistemlerin dezavantajları olarak sayılabilmektedir (15). Son yıllarda tedavi yöntemleri ve ameliyat tekniklerinde devam eden gelişmelere bağlı olarak, daha kesin tanı ve daha ayrıntılı operasyon öncesi tedavi ve ameliyat planlaması olanağını sağlayan ve incelenen bölgelerin anatomik ve patolojik yapılarının doğru ve üç boyutlu görüntülemesini yapabilen sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar artmıştır (20). Kafa-yüz bölgesinin incelenmesinde kullanılan üç boyutlu görüntüleme teknikleri şu şekilde sınıflandırılabilir: (1) Basit ve kolay uygulanabilir teknikler (3B sefalometrik radyografi, 3B oklüzogram, lazer tarama) (2) Özel cihazların kullanımını gerektiren ileri teknikler (3B ultrasonografi, 3B manyetik rezonans görüntüleme, 3B bilgisayarlı tomografi (3) Bilgisayar destekli üretim işlemleri (stereolithografik biyomodelleme) (4) Belirtilen tekniklerden 2 ya da daha fazlasının birlikte kullanıldığı sistemler (20). Bu makalede dişhekimliğinde kullanımı giderek yaygınlaşan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Bilgisayarlı tomografi vücudun istenilen bölgesinin kesit şeklinde bir bölümünden geçen x-ışınlarının attenuasyonlarının (absorbe edilebilme değeri) dedektörlerle ölçülerek bilgisayar yardımı ile görüntü oluşturulmasıdır (5). Esas olarak tıbbi kullanım için geliştirilmiş; dişhekimliğinde tanı ve tedavi planlamasındaki kullanımı maliyetinin yüksek olması, tarama ve görüntü işleme sırasında geçen sürenin uzun olması, ince dental yapıların görüntülenmesi ya da küçük apikal ve alveoler lezyonların saptanması için uzamsal çözünürlük eksikliğinin olması ve yüksek radyasyon nedenleri ile sınırlı kalmıştır (11,19,21,29). Geleneksel bilgisayarlı tomografideki bu sorunların giderilmesi amacı ile konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ya da dental volumetrik tomografi (DVT) olarak adlandırılan bir görüntüleme sistemi geliştirilmiştir. İncelenecek olan objenin görüntüsü radyasyon kaynağının iki boyutlu bir dedektör üzerine düşmesi ile elde edilir. Bu sayede tek bir bölgenin görüntüsünü oluşturmak için çok sayıda kesitsel tarama yapıp bunları birleştiren geleneksel BT lerden farklı olarak konik ışınlı BT lerde radyasyon kaynağının görüntülenecek olan bölgenin etrafında tek bir tur dönüşü ile işlem tamamlanmış olur (11,19). Resim 2: Gömük yirmi yaş dişinin mandibular kanal ile ilişkisinin 3 boyutlu görüntüleri. Tomografinin Çalışma Prensibi Konik ışın tekniğinde X-ışını kaynağı ve bunun tam karşısındaki dedektör hastanın başının çevresinde senkronize bir biçimde dönerken 360_ lik tarama yapılır. Belirli derece aralıklarında ham görüntüler olarak isimlendirilen işlenmemiş görüntüler elde edilir. Bu görüntülerin herbiri lateral sefalometrik radyografi görüntülerine benzemektedir. Bu ham görüntülerin tümü birden görüntü datasını oluşturur. Dönme hareketinin tüm aşamalarını göz önünde bulundurarak yüksek matematiksel çözünüm yapan yazılım programları ile bu görüntü datalarından üç boyutlu hacimsel veriler elde edilir (4,23). Geleneksel radyografilerde görüntü piksel adı verilen iki boyutlu resim elemanlarından oluşur. Üçüncü boyuta geçildiğinde pikseller hacim kazanır ve voksel adını alırlar. Her vokselin organizmadaki karşılığı olan bölgenin x-ışınını absorbe edebilme değerine göre bir sayısal karşılığı vardır. Bilgisayarlı tomografi görüntüleri tüm voksellerin oluşturduğu bir matriksten (sayısal haritadan) ibarettir. Bu sayısal harita, görüntüleme biriminde değerlendirilerek vokseller tek tek gri tonlarda renklendirilir (8,28). Bilgisayarlı tomografide yapıların yoğunlukları, ile arasında değişen rakamlarla temsil edilen bir gri skalada ele alınmıştır. Bu skala, cihazı geliştiren ingiliz fizikçi Godfrey Hounsfield in adıyla anılmaktadır. Hounsfield skalasında saptanan rakamsal veriler Hounsfield Üniti (HU) olarak anılır. Burada yapının yoğunluğunu belirleyen faktör, maddenin x ışınını absorbe etme özelliği ile ilgilidir. X- ışınını fazla absorbe eden kemik, kalsifikasyon ve taş gibi yapılar beyaz görülür ve yüksek HU değerleri verirlerken ( HU), su orta derecede (0 HU), yağ sıfırın altında (-80 HU) hava ise skalanın en altında kalan değerleri (-1000 HU) oluşturmaktadır. Normalde 20 gri tonu ayırt edebilen insan gözünün bu yüksek yoğunluk farkı gösteren görüntüleri istenilen ayarda algılayabilmesi için piksellerdeki rakamsal değerler üzerinde oynanarak yapılan ayarlamalar ile görüntü üzerinde yoğunluk farklılıkları istenilen şekilde ortaya konabilmektedir. Bu ayarlamalar pencereleme olarak adlandırılmakta ve pencerelemenin merkezi pencere seviyesini (WL: window level) gösterirken, Hounsfield skalasında pencereleme yapılan aralık ise pencere genişliğini (WW: window width) göstermektedir. İncelenecek olan her vücut bölgesinde ilgilenilen yapılara ve farklı yoğunluklara göre pencereleme yapılarak görüntü detaylı olarak incelenmektedir. Bu işlemler rekonstrüksiyon ya da reformasyon olarak adlandırılmaktadır. Konik ışınlı BT ile sagital, aksiyal, koronal ve çapraz kesit görüntüleri gibi iki boyutlu görüntülerin yanısıra, üç boyutlu kemik ya da yumuşak doku görüntüleri elde edilebilmektedir (Resim1)(5,12,23). Tomografinin Avantajları Konik ışınlı BT yüksek kontrasta sahip yapıların özellikle de kemiğin incelenmesinde net görüntüler elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Klinik pratikte konik ışınlı BT teknolojisinin kullanımı geleneksel BT ile karşılaştırıldığında maksillofasiyal görüntüleme açısından önemli avantajlar sağlamaktadır (23). 1. X ışını demetinde sınırlama: X-ışını demetinin yalnızca incelenecek olan bölgeye doğrultulması ile ışınlanan alanın boyutu da az olmakta ve böylece alınan radyasyon dozu minumum düzeyde kalmaktadır. Bir kısım konik ışınlı BT cihazları ile tek bir çene ya da 2-3 dişi içeren bir bölge gibi daha küçük alanlarda tarama yapmak üzere ayarlamalar yapılabilmekte iken, diğer konik ışınlı BT cihazlarında hedeflenen görüntü ne olursa olsun tüm kafa-yüz bölgesinin taranması gerekmektedir (21,23). 2. Görüntünün doğruluğu: Hacimsel veri seti vokselvolum element olarak bilinen ve her biri farklı derecelerde x-ışını emilimine sahip küçük kübik yapıları kapsamaktadır. Bu voksellerin boyutları görüntünün çözünürlüğünü belirler. Geleneksel BT lerde vokseller anizotropiktir yani aksiyal kesit kalınlığı vokselin en uzun kenarını belirler. Voksel yüzeyleri kenarları 0,625 mm olan karelerden oluşurken, DT Sayfa 7 Resim 1: Konik ışınlı BT ile 2 boyutlu koronal, aksiyal, sagittal kesit görüntüleri ile 3 boyutlu görüntüler aynı anda elde edilebilmektedir. Resim 3: Konik ışınlı BT ile solunum yolunun hacimsel ölçümleri yapılabilmektedir. Resim 4. Kondil-fossa ilişkisinin konik ışınlı BT görüntüsü.

2 7 DT Sayfa 6 derinlikleri 1mm-1cm arasında değişmektedir. Konik ışınlı BT lerde ise vokseller izotropiktir yani 3 boyutta da eşittir ve kenar boyları 0,4 mm ile 0,125 mm arasındadır. Kenar boylarının küçük olması küçük ölçümlerin yapılabilmesine, voksellerin izotropik olması ise yapılan ölçümlerin farklı düzlemlerde aynı doğru sonuçları vermesine olanak sağlar (3,17,23). 3. Hızlı Tarama Süresi: Konik ışınlı BT de ham görüntünün tümü tek bir dönüş ile elde edildiğinden tarama sn. gibi kısa bir sürede tamamlanır. Bu tam bir dönüş sırasında devamlı bir ışın alınımı söz konusu olmayıp, cihazın atım aralığına göre ayrı ayrı, küçük pozlamalar yapıldığından gerçek ışın alınımı süresi tarama süresinden daha az olup 2-7 sn. civarındadır. Tıbbi bilgisayarlı tomografilerde ise tarama ve ışın alınımı süresi çok daha uzundur. Hızlı tarama süresi daha az sayıda ham görüntü elde edilmesi anlamına gelmekte buna karşın hastanın hareketsiz bir şekilde kalması gereken süre kısa olduğundan hareket artefaktları azalmaktadır. Görüntülerin yeniden yapılandırılması için gereken süre konik ışınlı BT cihazları için değişkendir, ama genellikle 5 dakikadan daha azdır (21,23). Tomografinin Sınırlamaları 1. Yumuşak doku tiplerinin tanımlanması ve belirlenmesi: Benzer doku tipleri (örneğin kaslar) benzer yoğunluk değerleri ile tanımlanmaktadır. Bu nedenle birbirine yakın kas gruplarının tam olarak birbirinden ayrılması oldukça güç olmaktadır. Masseter kası gibi yüzeyel kaslar izlenebilirken, daha derin kasların izlenmesi oldukça güç olmaktadır. Bu tip eksiklikler alternatif görüntüleme düzlemlerinin kullanılması ya da daha ince kesitlerin kullanılması ile minumuma indirgenebilmektedir. Örneğin uygun pencereleme ayarları ile görüntülenmesi istenmeyen yağ ve deri yapıları filtrelenerek mandibular kasların topografisi çizilebilir. Yumuşak dokularda manyetik rezonans görüntülemenin bilgisayarlı tomografiye göre üstünlüğü kabul edilmiş olmasına karşın, birbirine yakın yüz kaslarının tanımlanması ve belirlenmesinde her iki görüntüleme tekniğini karşılaştıran sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır (2). 2. Radyasyon dozu: Röntgende olduğu gibi, BT incelemelerinde de başlıca risk iyonize ışın kullanılmasıdır. Pediatrik populasyonda tüm yaşamları süresince tekrarlayan bilgisayarlı tomografi incelemelerine bağlı olarak göz önünde bulundurulması gerekenler canlı dokuların x ışınlarına duyarlılıklarında artış, radyasyona bağlı kanserin ortaya çıkabileceği daha uzun yaşam süresine sahip olma ve belirli organlarda kanser riskinin birikmesi olarak ifade edilebilir (6). Dişhekimliğinde tanı amaçlı tüm görüntüleme yöntemlerinde ALARA (As Low As Reasonably Achievable) prensibine uygun davranmak gerekmektedir. Bu kurala göre, olabilecek en az radyasyon miktarıyla, tanıya yönelik olarak olabilecek en fazla görüntü kalitesini elde edebilmek amaçlanır. Ancak burada "minimum" radyasyon miktarından değil, "optimum" miktardan bahsedilir. Çok az miktarda radyasyon kullanmak daha sağlıklı DT Sayfa 8 4. Maksillofasiyal görüntülemeye özgü görüntü modelleri: Medikal bilgisayarlı tomografi verilerine ulaşım ve işlem yapma BT çalışma istasyonları dışında olası değildir. Bu verilerin kişisel bilgisayarlarda kulanılmak üzere tasarlanmış programlara uygun formatlara dönüştürülebilmesine karşın; bu süreç yüksek maliyet ve tanı süresini uzatan bir ara aşama gerektirmektedir. Konik ışınlı BT lerden elde edilen verilerin rekonstrüksiyonu kişisel bir bilgisayar yardımı ile kolayca yapılabilmektedir. Ayrıca yazılımın doğrudan kullanıcı tarafından satın alınması ya da çeşitli satıcı firmalardan tek kullanımlık izinlerin sağlanması ile de isteyen her kullanıcının bu yazılımlara erişim şansı bulunmaktadır. Bu da klinisyene kliniğinde görüntülerin gerçek zamanlı analizini yapmasına ve birçok düzlemde görüntülemesine olanak sağlamaktadır. Konik ışınlı BT lerden elde edilen hacimsel veri seti izotropik olduğundan tüm hacim hastanın anatomik özelliklerinin yeniden düzenlenmesini sağlayacak şekilde yeniden uyumlandırılabilir (23). 5. Azalmış görüntü artefaktı: Üretici firmaların geliştirdikleri artefakt azaltıcı ya da düzeltici yazılımsal algoritmalar ile metallerin oluşturduğu görüntü artefaktları önemli derecede azalmıştır (17,23). 6. Konik ışınlı BT nin geleneksel BT lere göre bir diğer avantajı ise radyolog yardımı olmaksızın dişhekimi tarafından uygulanabilmesi ve değerlendirmenin yapılabilmesidir (9).

3 8 DT Sayfa 7 bir uygulamadır ama bu miktarda tanı değeri olmayan görüntüler elde edildiği için hastayı defalarca x-ışınına maruz bırakmak söz konusu olmaktadır (2). Çeşitli konik ışınlı BT tarayıcılarının medikal amaçlı BT tarayıcıları ile radyasyon dozları bakımından karşılaştırılması, karşılaştırma esnasında farklı radyasyon birimlerinin kullanılması nedeni ile karmaşık bir duruma gelebilmektedir. Radyasyon dozimetrisinde basitçe 3 temel doz birimi bulunmaktadır. Bunlar radyasyon emilim dozu, eşdeğer doz ve efektif dozdur. Farklı araştırmalarda vücudun farklı bölümlerinin maruz kaldığı dozları karşılaştırmada efektif doz kullanılmaktadır (16,21). Konik ışınlı BT lerde efektif doz geleneksel medikal BT lere göre daha düşüktür. Farklı konik ışınlı BT makineleri marka ve bunların kurulum ayarlarına göre farklı efektif dozlara sahiptir. Efektif doz tek bir panoramik radyografi için 54µSv, tüm ağız periapikal radyografiler için 150µSv, geleneksel BT lerde ise 2600 ile 6000 µsv arasındadır. Konik ışınlı BT cihazlarında efektif doz ise µsv arasında değişmektedir (11). Tomografinin Uygulama Alanları 1. Endodontik uygulamalar Geleneksel radyografiler röntgen filmi ya da dijital sensörler üzerine düşen iki boyutlu görüntüler ile sınırlı kalmaktadır. Konik ışınlı BT ya da diğer adı ile dental volumetrik tomografi klinisyene geleneksel radyografilerden elde edemeyeceği önemli bilgiler sunmaktadır. İlgilenilen bölgeyi üç boyutlu görüntüleyebilme ile geleneksel radyografilerde kaçınılmaz olan superpozisyonlar elimine olmaktadır. DVT nin çok önemli bir avantajı da geleneksel radyografiler ile karşılaştırıldığında yapılan ölçümlerin üç boyutlu geometrik doğruluğunun olması olarak ifade edilmektedir (3,21) DVT de periapikal hastalıkların göstergesi olan kök ucundaki radyolusens değişiklikler geleneksel radyografilere göre daha erken saptanmaktadır. Bu şekilde endodontik lezyonun erken dönemde teşhis ve tedavisinin yapılması ile endodontik tedavide başarı yüzdesi daha geç planlanan bir tedaviye göre oldukça artmaktadır. Lofthag-Hansen ve ark. periapikal patolojilerin tanısında intraoral radyografiler ile DVTleri karşılaştırmışlar ve DVT ile inceledikleri 42 dişin herbirinde en az bir periapikal lezyon saptarken aynı dişleri periapikal radyografi ile incelediklerinde 33 tanesinde lezyon gözlemişlerdir. Ayrıca tek tek kökleri değerlendirdiklerinde geleneksel radyografiler ile 53 lezyon saptarken DVT ile 33 kökte daha lezyon belirlemişlerdir (14). Geniş periapikal lezyonlu dişlerde periapikal kist ya da granulomaların ayırıcı tanısında DVT ile geleneksel biyopsi yöntemi karşılaştırılmış, DVT görüntülerindeki periapikal lezyonların gri skalaya göre yapılan ölçümleri ile granulom ve kistlerin ayırıcı tanısında kullanılabileceği belirtilmiş ve DVT lerin biyopsiye göre klinik olarak daha doğru ve daha yararlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (24). Gerek geleneksel BT gerek DVT periradikuler endodontik cerrahi planlamasında kullanılmıştır. Üç boyutlu görüntüleme ile kök uçlarının inferior dental kanal, mental foramen ve maksiller sinüs gibi önemli anatomik yapılara komşulukları izlenebilmektedir. Velvart ve ark. medikal BT kullanılan her olguda kök uçlarının inferior dental kanal ile ilişkisinin saptanabildiğini, geleneksel radyografilerde ise bu oranın %40 tan az olduğunu belirtmişlerdir (27). DVT lerde çok daha az radyasyon ile benzer sonuçlar elde etmek mümkün olacaktır. Rigolone ve ark. DVT lerin üst birinci büyük azı dişlerinin palatinal köklerinin periapikal mikrocerrahisinde önemli bir rol oynayabileceği sonucuna ulaşmışlardır. DVT ile kortikal kemik ile palatinal kök ucu arasındaki mesafe ölçülebilmekte ve kökler arasında maksiller sinüsün varlığı saptanabilmektedir (22). Cerrahi operasyon öncesi kortikal kemik kalınlığı, süngersi kemik şekli, fenestrasyon, üst ve alt çene şekilleri ile periapikal cerrahisi planlanan dişlerin köklerindeki eğrilikler belirlenebilmektedir. Farklı açılardan alınmış periapikal radyografilerde dahi izlenemeyen kök kanalları 3 boyutlu görüntülerden alınan aksiyal kesitlerde görülebilmektedir. Periapikal lezyonun gerçek boyutu, lokalizasyonu, derecesi ve tam olarak hangi kökten kaynaklandığı belirlenebilmektedir (21). DVT ile yapılan tek bir tarama ile tüm alveolar ve luksasyon yaralanmalarının niteliği ve şiddeti saptanabildiğinden DVT dentoalveolar travmaların tanısında yararlı olmaktadır. DVT nin yatay bir kök kırığının saptanmasında kullanılması ile farklı açılardan birçok kez periapikal radyografi alınması gerekliliği ortadan kalkmakta ayrıca kırık hattının lokalizasyonu hatasız olarak saptanabilmektedir (26). DVT nin endodontik uygulamalardaki en önemli alanların- DT Sayfa 9

4 9 DT Sayfa 8 dan biri tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde yarattığı farklılıklar olacaktır. Ayrıntılı DVT incelemeleri endodontik tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde daha objektif ve dolayısıyla daha doğru saptamalar yapma olanağı sunmaktadır. DVT ile elde edilen görüntüler geometrik olarak doğru ölçüdedir ve geleneksel film ya da dijital periapikal radyografilerde sıklıkla gözlenen komşu anatomik yapıların superpozisyonları ya da dişlerdeki distorsiyonlar gibi olumsuzluklar oluşmamaktadır. Geleneksel radyografilerde iyileştiği gözlenen ve kök kanal dolumu yapılmış olan dişler DVT ile görüntülendiklerinde genişlemiş periodontal ligaman aralığı ya da periapikal radyolusenslik gibi periapikal hastalık belirtilerinin devam ettiği gözlenebilir. Bu da endodontik olarak tedavi edilmiş ve geleneksel radyografiler ile de iyileştiği gözlenmiş dişlerin kuron restorasyonlarının yapımına geçilmesi bakımından önemlidir (21). DVT ile alınan radyasyon dozunun geleneksel periapikal radyografilere oranla daha yüksek olması, maliyetinin yüksek olması ve ancak belirli görüntüleme merkezlerinde bulunması gibi nedenler ile DVT endodontik uygulamalarda peraipikal radyografilerin yetersiz kaldığı ve tanı ve tedavi planlamasında daha ileri tetkiklerin gerekli olduğu durumlarda tercih edilmelidir (21). gili olarak incelenebilen parametrelerdir. 5. Solunum yolu analizleri: Konik ışınlı BT teknolojisi solunum yolunun üç boyutlu ve hacimsel incelenmesine izin vererek büyük bir ilerleme sağlamıştır (Resim 3). Ağız solunumu yapanlarda, adenoid hipertrofisi ya da uyku apnesi olanlarda solunum yolunun hacimsel ölçümleri yapılabilmektedir (8). DVT nin dudak-damak yarıklı hastalarda kullanımı tanı ve tedavi planlamasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu hastalarda yan kesici dişlerde şekil bozuklukları, konjenital olarak eksik ya da fazla yan kesici dişler ve yarık bölgesinde gömük köpek dişleri görülebilmektedir. Dudak damak yarıklı hastaların bu tipik bulguları alveol kemiği grefti ihtiyacının ve zamanının belirlenmesinde ve ortodontik tedavi planlaması yapılırken yarık bölgesindeki dişlerin morfolojilerinin ve prognozlarının değerlendirilmesinde önemlidir (18). 3. Çene-yüz cerrahisi uygulamaları Üç boyutlu bilgisayarlı tomografiler kraniyofasiyal malformasyonların ya da kazanılmış defektlerin tanı ve cerrahi öncesi tedavi planlamasında tercih edilebilmektedir. Maksillofasiyal malformasyonlar kazanılmış ya da konjenital olabilmektedir. Kazanılmış malformasyonlar travma ya da tümörlerin cerrahi rezeksiyonu sonucu oluşmaktadır. Konjenital malformasyonlar simetrik ya da asimetrik yapıda olabilmektedir. Ortodontistler ve maksillofasiyal cerrahlar maksillofasiyal deformitelerin standart incelemesinde standart olarak oklüzal analizler ve klinik fotoğraflar ile birlikte lateral ve antero-posterior sefalogramları kullanmaktadırlar. Lateral sefalogramlar asimetrik maksillofasiyal deformitelerde anormal tarafın yüzün diğer kısmına doğru superpoze olması nedeni ile yetersiz kalmakta ve bu durumda üç boyutlu BT incelemelerinin tercih edilmesi gerekmektedir (1). Malformasyonlar dışında baş ve boyun kanserlerinin cerrahi ön- DT Sayfa Ortodontik Uygulamalar DVT teknolojisi ile bir dakikadan kısa bir sürede gerekli tüm radyografik görüntülerin elde edilmesi mümkün olmaktadır. Periapikal, panoramik, sefalometrik ve oklüzal radyografiler, TME serileri ve rutin radyografi makineleri ile elde edilemeyen birçok kesitsel görüntüler ile sağ ve sol taraftan ayrı ayrı sefalometrik radyografi görüntüleri izlenebilmektedir (11). 1. Alveol kemiğinin değerlendirilmesi: Alveol kemiği yalnızca dişin distal ya da mesial tarafından değil tüm açılardan incelenebilmektedir. Bu da dişlerin bukkolingual hareketleri sırasında (kavisin genişletilmesi ya da kesicilerin labiale hareketinde) varolan kemik genişliğinin saptanmasına ve bukkal ve lingual yüzeylerde fenestrasyon ve dehisens gibi defektlerin değerlendirilmesine izin vermektedir. 2. Dişlerin eğimleri ve tork kuvveti: Dişlerin aksiyal eğimlerinin üç boyutlu değerlendirilmesi modellerden elde edilen bilgiye ek bilgi sağlamaktadır. 3. Gömük diş pozisyonları: Gömük dişlerin gerçek pozisyonları ve bitişik oldukları kökler ve diğer anatomik yapılar ile ilişkileri saptanıp cerrahi ya da ortodontik hareket planlaması yapılabilmektedir (Resim 2). 4. Yumuşak doku ilişkileri: Dudak uzunluğu lateral radyografilerle ölçülebilmekte iken ağız genişliği ölçülememektedir. Üç boyutlu veri kaydı ağız köşelerinin dentisyonla ilişkilerini değerlendirme olanağı sağlayabilmektedir. Ayrıca yanak kalınlığı ve dolgunluğu da diş kavsi genişliği ve fasiyal estetik ile il-

5 10 DT Sayfa 9 cesi tedavi planlamasında, oral tümörlerin hacimlerinin hesaplanmasında, dudak damak yarıklı çocuklarda nasal deformitelerin incelenmesinde, naso-orbitoethmoidal kırıkların değerlendirilmesinde ve kraniyofasiyal cerrahi planlamasında kullanılmaktadırlar (20). 4. Temporomandibular Eklem İncelemeleri Üç boyutlu bilgisayarlı tomografiler ile temporomandibular eklemin morfolojisi ve konumu değerlendirilebilmektedir (Resim4). Özellikle TME ankilozlarının teşhisinde panoramik radyografiler yetersiz kalmakta ve bilgisayarlı tomografiler ile inceleme yapmak zorunlu hale gelmektedir. Tanıda koronal ve aksiyal iki boyutlu bilgisayarlı tomografiler yeterli olmakla birlikte üç boyutlu BT ler tanı ve tedavi planlamasında daha fazla bilgi vermektedir (2,13). 5. İmplant Öncesi Planlama İmplantın yerleştirileceği kemikteki en uygun alanların seçiminde ve yerleştirilecek implant sayısının ve büyüklüğünün belirlenmesinde kapsamlı ve ayrıntılı bir radyolojik değerlendirme gerekmektedir. Radyolojik tekniğin seçimi gerekli görüntü kalitesi ile radyasyon dozu ve maliyet unsurlarının risk-yarar değerlendirilmesi sonucu yapılmaktadır. İmplant cerrahisinde, implantın yerleştirileceği bölgedeki anatomik yapıların doğru şekilde ortaya koyulması operasyon sonrası komplikasyon gelişiminin engellenmesi açısından önemlidir (7). Görüntüleme teknikleri ile implantın yerleştirileceği kemiğin yüksekliği, genişliği ve kalitesi belirlenebilir, implant bölgesindeki gömük dişler ya da kırık kök parçaları saptanabilir. Ayrıca alt çenede mandibular kanalın yerleşimi ve submandibular fossanın derinliği, üst çene ön bölgede alveol kemiğinin öne eğilim derecesi ve nasopalatin kanalın büyüklüğü ve implant bölgesi ile ilişkisi; üst çene arka bölgede yetersiz kemik yüksekliği nedeni ile sinüs lifting operasyonu (sinüs alt tabanının yukarıya alınması işlemi) gereksinimi değerlendirilebilmektedir (1,10). Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi geleneksel bilgisayarlı tomografilere göre daha düşük dozlarda daha doğru boyutsal sonuçlar vererek implant planlamasında kesinliği artırmaktadır (7). Sonuç olarak; üç boyutlu görüntüleme sistemleri ile sanal ortamda ya da gerçek modeller üzerinde dentomaksillofasiyal bölgelerin tedavi öncesi tam ve ayrıntılı analizinin yapılabilmesine bağlı olarak daha etkili bir tedavi planlaması yapılmaktadır. Bu da tedavi prognozunun daha başarılı olmasını sağlamaktadır. DT Kaynaklar 1. Boeddinghaus R, Whyte A. Current concepts in maxillofacial imaging. Eur J Radiol 2007, doi: /j.ejrad Chan HJ, Woods M, Stella D. Three-dimensional computed craniofacial tomography (3D-CT): potential uses and limitations. Aust Orthod J. 2007;23(1): Cotton TP, Geisler TM, Holden DT, Schwartz SA, Schindler WG. Endodontic applications of conebeam volumetric tomography. J Endod. 2007;33(9): Farman AG, Scarfe WC. Development of imaging selection criteria and procedures should precede cephalometric assessment with cone-beam computed tomography. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006;130(2): Frederiksen NL. Specialized radiographic techniques. In: White SC, Pharaoh MJ, editors. Oral Radiology: Principles and Interpretation. 5th edn. St Louis: Mosby Inc, 2000, p Frush DP, Donnelly LF, Rosen NS. Computed tomography and radiation risks: what pediatric health care providers should know. Pediatrics. 2003;112(4): Guerrero ME, Jacobs R, Loubele M, Schutyser F, Suetens P, van Steenberghe D. State-of-the-art on cone beam CT imaging for preoperative planning of implant placement. Clin Oral Investig. 2006;10(1): Halazonetis DJ. From 2-dimensional cephalograms to 3-dimensional computed tomography scans. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2005;127(5): Holberg C, Steinhäuser S, Geis P, Rudzki-Janson I. Cone-beam computed tomography in orthodontics: benefits and limitations. J Orofac Orthop. 2005;66(6): James RA, Lozada JL, Truitt HP. Computer tomography (CT) applications in implant dentistry. J Oral Implantol. 1991;17(1): Kau CH, Richmond S, Palomo JM, Hans MG. Three-dimensional cone beam computerized tomography in orthodontics. J Orthod. 2005;32(4): Kawamata A, Ariji Y, Langlais RP. Three-dimensional computed tomography imaging in dentistry. Dent Clin North Am. 2000;44(2): Klenk G, Kovacs A. Do we need three-dimensional computed tomography in maxillofacial surgery? J Craniofac Surg. 2004;15(5): Lofthag-Hansen S, Huumonen S, Gröndahl K, Gröndahl HG. Limited cone-beam CT and intraoral radiography for the diagnosis of periapical pathology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007;103(1): Mah J, Hatcher D. Current status and future needs in craniofacial imaging. Orthod Craniofac Res. 2003;6 Suppl 1: Mah J, Hatcher D. Three-dimensional craniofacial imaging. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2004;126(3): Miles DA, Danforth RA. A clinician s guide to understanding cone beam volumetric imaging (CBVI). Available from: 18. Müssig E, Wörtche R, Lux CJ. Indications for digital volume tomography in orthodontics. J Orofac Orthop. 2005;66(3): Nakajima A, Sameshima GT, Arai Y, Homme Y, Shimizu N, Dougherty H Sr. Two- and three-dimensional orthodontic imaging using limited cone beam-computed tomography. Angle Orthod. 2005;75(6): Papadopoulos MA, Christou PK, Christou PK, Athanasiou AE, Boettcher P, Zeilhofer HF, Sader R, Papadopulos NA. Three-dimensional craniofacial reconstruction imaging. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002;93(4): Patel S, Dawood A, Ford TP, Whaites E. The potential applications of cone beam computed tomography in the management of endodontic problems. Int Endod J. 2007;40(10): Rigolone M, Pasqualini D, Bianchi L, Berutti E, Bianchi SD. Vestibular surgical access to the palatine root of the superior first molar: "low-dose cone-beam" CT analysis of the pathway and its anatomic variations. Endod. 2003;29(11): Scarfe WC, Farman AG, Sukovic P. Clinical applications of cone-beam computed tomography in dental practice. J Can Dent Assoc. 2006;72(1): Simon JH, Enciso R, Malfaz JM, Roges R, Bailey- Perry M, Patel A. Differential diagnosis of large periapical lesions using cone-beam computed tomography measurements and biopsy. J Endod. 2006;32(9): Sukovic P. Cone beam computed tomography in craniofacial imaging. Orthod Craniofac Res. 2003;6 Suppl 1: Terakado M, Hashimoto K, Arai Y, Honda M, Sekiwa T, Sato H. Diagnostic imaging with newly developed ortho cubic super-high resolution computed tomography (Ortho-CT). Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2000;89(4): Velvart P, Hecker H, Tillinger G. Detection of the apical lesion and the mandibular canal in conventional radiography and computed tomography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001;92(6): Whaites E. Essentials of Dental Radiography and Radiology. 3rd ed. London: Churchill Livingstone; p Yajima A, Otonari-Yamamoto M, Sano T, Hayakawa Y, Otonari T, Tanabe K, et al. Cone-beam CT (CB Throne) applied to dentomaxillofacial region. Bull Tokyo Dent Coll. 2006;47(3):

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ RADYOLOG BİLGİLENDİRME PLATFORMU Bilgisayarlı Tomografi (BT), çocuklar için önemli bir görüntüleme yöntemidir ve son yıllarda BT teknolojisindeki

Detaylı

KONVANSİYONEL VE DİGİTAL BİTE-WİNG RADYOGRAMLAR ÜZERİNDE ÖLÇÜLEN ALVEOL KEMİK YÜKSEKLİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF ALVEOL BONE LEVEL VALUES MEASURED ON CONVENTIONAL AND DIGITAL BITE-WING

Detaylı

Anne-babaların Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri ve Radyasyondan Korunma Konusunda Bilmesi Gerekenler. Koruyarak Görüntüleyelim. www.imagegently.

Anne-babaların Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri ve Radyasyondan Korunma Konusunda Bilmesi Gerekenler. Koruyarak Görüntüleyelim. www.imagegently. Anne-babaların Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri ve Radyasyondan Korunma Konusunda Bilmesi Gerekenler Koruyarak Görüntüleyelim www.imagegently.org Radyolojik görüntüleme yöntemleri, hastaların tanı ve

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

Günümüzde karaciğer görüntüleme. Felcin nörolojik olarak görüntülenmesi

Günümüzde karaciğer görüntüleme. Felcin nörolojik olarak görüntülenmesi Nisan 2014 www.siemens.com.tr/inovasyon Günümüzde karaciğer görüntüleme Sayfa 4 Felcin nörolojik olarak görüntülenmesi Sayfa 12 PETRA sekansı kullanılarak merkezi sinir sisteminin sessiz bir şekilde T1-

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI ORTODONTİK BRAKETLERİN YAPIŞTIRILMASINDA KULLANILAN FARKLI ADEZİV SİSTEMLERİN MİNE DOKUSU ÜZERİNDEKİİ ETKİLERİNİN IN VITRO OLARAK

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gökhan AKSOY İZMİR 2010 ÖNSÖZ

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ ÖZET: Doç. Dr. E. Doğan, Dir. A. Güler, Doç. Dr. E. Koçak, Dr. D. Koyuncu, Dr. T. Özdü, Dr. H. Özen, Prof. Dr. M. Şerbetçi, Doç. Dr. A. Yaşayan Karadeniz Üniversitesi

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi Arş. Gör. Zehra Gök Metin e-posta: zehragok85@hotmail.com Doç. Dr. Leyla Özdemir e-posta: leylaceyran@yahoo.com Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 06100

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Hüdaverdi BİRCAN * ve Gülseren İSKENDER ** Özet Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı