ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION"

Transkript

1 ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi iletmelerini kurma yönünde bir dinamik geliti. Serbest çalımayı baımlı çalımaya alternatif olarak görmeyen bu anlayı, daha ziyade baımsız çalımaya yüklenen yüksek deer ve farklı yaam ve çalıma formları çerçevesinde ortaya çıkmıtır. Bu balamda Almanya da gelien Türk giriimci mentalitesi Türk ve Alman sosyalizasyon süreçlerinin çok yönlü bir sentezi görünümündedir. Bir taraftan atılganlık, esneklik, Akdeniz insanına özgü iletiim yetenei ve hizmet anlayıına sahip Türk kökenli giriimciler bu çok yönlü sosyalizasyon süreçlerinin getirisi olarak, Alman okul ve meslek yaamının kendilerine sunduu uzmanlık bilgilerine sahipler. Bu çerçevede bu insanların giriimcilie yönelimlerini tek boyutlu yaklaımlarla açıklamak mümkün deildir. Almanya da kurulan ve gelien iletmeler içın önemli bir potansiyel oluturan kentsoylu Türk kökenli bir orta sınıf domaktadır. Avrupa da Türk giriimcilii konusunda uzun yıllar çeitli çalımalara imza atan Türkiye Aratırmalar Merkezi nin bu alanda gerçekletirdii kapsamlı bir aratırmanın özeti niteliinde olan bu makalede, Türk giriimcilerinin Almanya ve Avrupa çapında eritikleri ekonomik güç empirik veriler ııında sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Almanya, Avrupa Birlii, Türk giriimcilii Abstract A dynamic about establishment of their own companies developed in 1990 s among the Turks living in Germany. Working for their own companies is Türkiye Aratırmalar Merkezi Vakfı Essen Türkiye Aratırmalar Merkezi Vakfı Essen

2 406 EN, Faruk - ULUSOY, Yunus- ENTÜRK, Cem not an alternative to working in a fixed-salary-job in this mentality which is formed because of the more importance that is given to independent working and different working and life styles. In this sense, this mentality, which is grown in Germany and about Turkish entrepreneurship, is a protean aspect of Turkish-German socialization process. Besides their bravery, flexibility, and communication skills which are special to Mediterranean people and service sensibility, Turkish entrepreneurs have the expertness knowledge of German school and work lives thanks to this protean socialization process. In this aspect, it is impossible to explain the tendency of this people to entrepreneurship in onedimensional approach. Bourgeois-Turkish-middle class, which has important potential for companies that are established and developed in Germany, is emanating. In this article, which is a detailed summary of comprehensive search that was made by Centre for Studies on Turkey which has been working about Turkish Entrepreneurship for many years, the empiric dates about the power of Turkish entrepreneurs in Germany and Europe are presented. Key Words: Germany Europe Union, Turkish Entrepreneurship Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi iletmelerini kurma yönünde bir dinamik geliti. Serbest çalımayı baımlı çalımaya alternatif olarak görmeyen bu anlayı, daha ziyade baımsız çalımaya yüklenen yüksek deer ve farklı yaam ve çalıma formları çerçevesinde ortaya çıkmıtır. Bu balamda Almanya da gelien Türk giriimci mentalitesi Türk ve Alman sosyalizasyon süreçlerinin çok yönlü bir sentezi görünümündedir. Bir taraftan atılganlık, esneklik, Akdeniz insanına özgü iletiim yetenei ve hizmet anlayıına sahip Türk kökenli giriimciler bu çok yönlü sosyalizasyon süreçlerinin getirisi olarak, Alman okul ve meslek yaamının kendilerine sunduu uzmanlık bilgilerine sahipler. Bu çerçevede bu insanların giriimcilie yönelimlerini tek boyutlu yaklaımlarla açıklamak mümkün deildir. Almanya da kurulan ve gelien iletmeler içın önemli bir potansiyel oluturan kentsoylu Türk kökenli bir orta sınıf domaktadır. Türk kökenli giriimciler, ülkede yaayan en büyük etnik giriimci grubu olarak Almanya daki etnik ekonominin dinamosu ilevini görüyorlar. Türk göçmenler arasında giriimcilik eilimi kırılmaya uramaksızın devam etmektedir yılında da bir önceki yıla göre sayıda artı gözlenmitir. Serbest çalıan Türklerin sayısı Kasım-Aralık 2006 da e ulamıtır. Bir önceki yıl olan sayıdaki büyüme % 5,7 ye tekabül etmektedir. Türkiye Aratırmalar Merkezi Vakfı nın Türk haneleriyle Almanya da gerçekletirdii

3 Almanya ve Avrupa Birlii nde Türk Giriimcilii 407 anketin sonuçları her on Türk ailesinden birinin geçimini serbest çalıma yoluyla saladıını ortaya koymaktadır. Türk giriimcilerin 1986 yılında olan sayısı, bugün e ulamıtır. Aynı dönemde Türk nüfus ise 1,4 milyondan 2,7 milyona çıkmıtır. Nüfusta görülen yaklaık iki kat artıa karın, giriimci sayıları aynı dönemde üçe katlanmıtır. Almanya daki Türk Kökenli Giriimcilerin Sayısal Geliimi ( ) Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi, Essen Almanya daki Türk Giriimcilerin Ekonomik Gücü 1.1. Ciro ve Yatırım Geliimi

4 408 EN, Faruk - ULUSOY, Yunus- ENTÜRK, Cem Türk etnik ekonomisindeki genileme Almanya nın her yerinde görülebilirdir. Bugün Almanya nın büyük kentlerinde ticaret, gastronomi, zanaatkarlık veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir Türkün mal ve hizmet satıı yapmadıı hemen hemen bir semt yok gibidir. Ancak çok sayıda iletmenin son be-on yıllık süre zarfında kurulmu oldukları faktörü de göz önüne alındıında pazarda yerleikleme için geçen süre oldukça kısadır. Buna karın söz konusu giriimci grubu, makroekonomik düzlemde kayda deer ekonomik rakamlara erimektedir. Almanya da faaliyet gösteren Türk giriimcinin toplam yıllık ciroları 31,6 Milyar Euro yu bulmaktadır. Ortalama yıllık ciroları Euro olan iletmelerın büyük bölümünü aile iletmeleri tekil etmektedir. Bununla beraber aralarından sürekli büyüyen ve yerleikleen iletmeler domaktadır. Yeni kurulan iletmelerin sayısındaki son üç yılda görülen açık artı, küçük iletmelerin oranına aırlıklı olarak yansıyarak yıllık ciro rakamlarında düüe yol açmıtır. Almanya daki Türk Giriimcilerin Ekonomik Gücünün Sayısal Geliimi ( ) Gösterge Yıl Sayı letme Baına Ortalama Yatırım (Euro) Toplam Yatırım Hacmi (Milyar Euro) ,1 3,2 4,4 6,8 7,7 letma Baına Ortalama Ciro (Euro) Toplam Yıllık Ciro (Milyar Euro) 8,5 13,1 18,3 27,1 31,6 letme Baına Çalıan Sayısı 3,4 3,6 4,4 5,3 4,9 Toplam Çalıan Sayısı Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi Vakfı, Essen 2007 Bu trend en açık biçimde yatırım hacimlerinde görülebilir. Son yıllarda ortalama yatırım miltarlarında yükselmeden ziyade düü gözlemlenmektedir. Almanya daki Türk giriimcileri 2006 yılında iletme baına ortalama

5 Almanya ve Avrupa Birlii nde Türk Giriimcilii 409 Euro luk yatırım miktarına ve toplamda 7,7 milyar Euro yatırım hacmine erimitir Türk iverenler ekonomik katılım ansları sunuyor sletmelerin pazara yerleme ve profesyoleme derecelerinden baımsız olarak baımsız çalıan Türkler önemli bir i piyasası da gelitirmilerdir. Yalnızca aile fertleri ve sosyal çevrelerinde yer alan kiilere deil, genel i piyasasında kendine yer arayan herkese mesleki bir perspektif sunmaktadırlar. Bu balamda iletmelerin i piyasası fonksiyonu, özellikle Türkiye den yeni göç edenlere i piyasasına giri için fırsat salamaktadır. Aile birleimleri ile Almanya ya gelen çok sayıda göçmen ie girite dier göçmenlerin arkasında kalmaktadır. Etnik ekonomi ise sunduu yarım ve tam zamanlı i olanakları ile Alman i piyasasına ilk giri konusunda fırsatlar sunmaktadır. Türk iletmelerinin i piyasası fonksiyonu Türk kökenli baımsız çalıanların sayısındaki artıa paralel ortaya çıkmıtır. Son yıllarda iletme baına çalıan sayısı 4,9 a dümü olmasına karın, toplam istihdam rakamı olarak kiiye ulaılmaktadır. Ortalama çalıan sayılarındaki azalma son be yıllık dönemin iyeri kurma akımına balanabilir. Yeni kurulan iletmeler hala pazarda yerlerini salamlatırma çabası içerisindedirler. Almanya daki Türk Giriimcilerin Çalıanların Sayısal Geliimi ( )

6 410 EN, Faruk - ULUSOY, Yunus- ENTÜRK, Cem Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi, Essen 2007 Çalıanlar arasında Türk kökenliler aırlıktadır. Artan pazar birleimine karın, Türk kökenli giriimciler personel seçiminde kültürler arası iletiim yeteneine öncelik tanımakta, hem Alman hem de Türk kökenli müteri ve ürün/hizmet salayıcılarla iletiim kurabilecek kiileri tercih etmektedirler. TAM Vakfı nca düzenlenen anketin sonuçları Türk göçmen iletmelerinde çalıanların % 80 inin Türk kökenlilerden, % 13 ünün Alman kökenlilerden ve % 7 sinin de Türkiye dıından gelen göçmenlerden olutuunu göstermektedir. Bir baka açıdan bakıldıında, iletmelerin büyük bölümünün en fazla üç personel çalıtırdıkları görülmektedir. Bu grupta iletmelerin % 51 i yer almaktadır ve içerimini küçük aile iletmeleri meydana getirmektedir. TAM ın Türk iletmelerini personel sayıları bakımından tasnifinde en fazla üç çalıanlı iletmeler küçük aile iletmeleri, 4-9 çalıanlı iletmeler orta büyüklükte iletmeler ve 10 ile daha fazla personel çalıtıran iletmeler ise büyük iletmeler olarak tanımlanmaktadır. Bunlardan ortaboy iletmeler aile üyeleri dıında personele de istihdanm olanaı tanırken, büyük boy iletmelerle beraber küçük aile iletmelerinin aksine Türk kökenli olmayan çalıanları istihdam etmektedirler.

7 Almanya ve Avrupa Birlii nde Türk Giriimcilii 411 letmelerin Büyüklükleri (Calıan Sayılarına göre Türk letmeleri) den 9 a kadar çalıan 41,0% 10 ve daha fazla çalıan 7,8% 3 çalıana kadar 51,2% Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi, Essen Türk iletmeri hemen hemen tüm sektörlerde temsil ediliyor Türk kökenli giriimcilerin gerçeklii ile kamuoyundaki imajları arasında büyük bir uçurum görünmektedir. Kamuoyunca döner büfesi sahibi veya manav olarak algılanan Türk giriimcilerin son yıllardaki dinamik geliimi bu algılamayla hemen hemen hiç örtümemektedir. Son 20 yıl içerisinde Türk giriimcilerde sayısal olduu kadar, niteliksel bir geliim de söz konusudur. Küçük büfeler restaurantlara, dönerciler büyük imalathanelere, uçak bileti satıcıları hizmet içerimi geni seyahat acentelerine dönümütür. letmeler daha ziyade daha önce de olduu gibi, daha az bürokrasi ve güçlük içeren sektörlerde younlaırken, özel koullar gerektiren (sertifika, uzmanlık belgesi) iler de çekici hale gelmeye balamıtır. Zanaat alanında gidilen yasa deiiklikleri ve Türk kökenli meslek eitimi örencilerinin aırlıklı olarak zanaat alanına yönelmeleri sayesinde, Türk kökenlilere ait zanaat iletmelerinin sayısı artmaktadır. Artıın gözlemlendii bir dier sektör ise hizmetler alanı. Bunlar arasında son on yılda pazarda yer almaya balayan üniversite mezunlarınca gerçekletirilen bilgi youn hizmetler de yer almaktadır.

8 412 EN, Faruk - ULUSOY, Yunus- ENTÜRK, Cem Son yıllarda meydana gelen deiikliklere karın, ticaret ve gastronomi Türk giriimcilerin aırlıklı çalıma konuları olma özelliklerini korumaktadır. Eilim sektörel yapıda farklılamaya dönüktür. Genç Türk göçmenlerce edinilen, örenilen yeni mesleklerin çokluu baımsız çalıma alanlarına artan biçimde yansımaktadır. Türk Giriimcilerin Sektörel Daılımı (2006) Ticari Sektör Sayı Oran Zanaat, malat ve naat Sektörü ,2 Ticaret ,4 Lokantacılık (Gastronomi) ,5 Hizmet Sektörü ,9 Toplam ,0 Kaynat: Türkiye Aratırmalar Merkezi Vakfı, Essen Türk sletmelerinin Büyük Bölümü ahıs irketleri Türk iletmelerinin aırlıklı bölümünü (%78.3) ahıs irketleri tekil etmektedir. Toplam deere bakıldıında bu Almanya çapında ahıs irketine tekabül etmektedir. Yaklaık olarak 10 giriimciden biri ortaklarıyla beraber basit irket sahibiyken, limited irketlerin oranı % 9,2 dir. Dier irket türleri ise % 3 lük dilimde yer almaktadır. irketlerin Hukuki Statüleri (2006) Hukuki Statü Sayı Oran ahıs irketi ,3 Adi irket (GbR) ,5 Limited irket (GmbH) ,2 Dier ,0

9 Almanya ve Avrupa Birlii nde Türk Giriimcilii 413 Toplam Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi Vakfı, Essen Türk Kökenli Giriimciler Pazarda Yeni TAM tarafından gerçekletirilen giriimci anketleri, Türk kökenli giriimcilerin mevcut i alanından baımsız olarak nekadar süredir baımsız çalıtıklarını ortaya koymaktadır. Giriimcilik mevcut i sahasından daha uzun bir süreye yayılabileceinden böyle bir yöntem izlenmitir. Elde edilen verilergiriimcilerin üç kategrori altında tasnif edilebileceini göstermektedir. 1. Kısa Tecrübe: 5 Yıldan daha az süredir fafaliyet gösteren kurulu ve gelitirme aamasındaki girimciler: Giriimcilerin % 45 i bu kategrori altında deerlendirilebilir. Bununla beraber iki yıldan daha az süreli tecrübe sahibi giriimcilerin oranı % 11,2 dir. Tecrübeler göstermektedir ki, yeni kurulan iletmelerin gelecekleri ilk iki yıl içinde belli olmaktadır. Özellikle ilk iki yılda finansal koullar yeterince güçlendirilemekte, örgütsel yapı yeterince gerçekleme olanaı bulamamaktave gerekli iletmecilik bilgisi oldukça yetersiz kalmaktadır. letmelerin pazarda uzun kalmaları ölçüsünde baarı düzeyleri yükselmektedir. 2. Yeterli Tecrübe: 6-10 yıldır faal koruma ve yerleikleme aamasındaki giriimciler: Anket sonuçları giriimcilerin % 29,2 sinin kurulu evresini baarılı biçimde arkalarında bıraktıklarını göstermektedir. 3. Tercübeli giriimciler: 10 yıldan fazla süredir faal giriimciler: Türk kökenli giriimcilerin % 25,8 i bu aamada bulunmaktadır. Tüm giriimciler arasında yıldır faal olanların oranı % 13 iken, 16 yıl ve daha fazla süredir aktif giriimcilerin oranı % 12,8 dir. Bu grup içerisinde giriimcilik tecrübeeri 40 yıla dek uzanan kiileri de bulmak mümkündür. Bu kiilerin giriimcilik hikayeleri Almanya ya Türk göçü tarihi kadar uzundur Türk kökenli giriimciler ekonomik uyumu salamı durumda Türk kökenli giriımcilerin etnik ni içerisinde yalnız kendi uluslarından kiilere hizmet sunmaları konusu çok uzun süredir aılmıtır. Mevcut durumda Türk kökenli giriimcilerin büyük çounluunun (% 44,6) ana müteri grubunu Almanlar oluturmaktadır. Ankete katılan giriimcilerin % 35,1 i Alman ve Türk müterilerin dengeli olduunu söylerken, ana müteri grubunu Türklerin meydana getirdii iletmelerin oranı yalnızca % 19,9 dur. Mal ve hizmet alınan temin edici firmalarla ilikiler konusunda durum benzer nitelik arzetmektedir. Giriimcilerin büyük bölümü (%45,7) mal ve

10 414 EN, Faruk - ULUSOY, Yunus- ENTÜRK, Cem hizmetlerinin Alman kurulularından temin ederken, % 30, 3 ü Türk ve Alman ürün/hizmet salayıcılarının her ikisi ile % 23,3 ise Türklerle çalımaktadır. Türk giriimcilerin Alman ürün/hizmet salayıcılarla ilikileri Türk kökenli giriimcilerin ekonomik etkisini yansıtmaktadır. Almanlarla i ilikileri olan iyerleri bu iletmelerin cirolarını yükseltirken, Alman iyerlerinde mevcut i yerlerinin salamlatırılması veya yeni istihdam olanaklarının domasının salamaktadırlar. Almanya daki Türk Giriimcilerin Müteri likileri (2006) Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi, Essen Almanya daki Türk Giriimcilere Dair Demografik Veriler TAM tarafından düzenlenen anketten elde edilen veriler giriimcilerin büyük çounluunun bulunulan ülkeyle özde, eitimsel ve mesleki bir sosyalizasyona sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Elde edilen verilere göre Almanya daki Türk kökenli giriimciler, Gençtir. Giriimcilerin ya ortalaması 37,8 dir. Yerleiklemilerdir. Yaklaık % 43,5 i Alman vatandalıına sahiptir. Oldukça uzun süredir Almanya da yaamaktadırlar. Ortalama oturum süresi 23,6 yıldır.

11 Almanya ve Avrupa Birlii nde Türk Giriimcilii 415 Çounluu erkeklerden olumaktadır. Buna karın kadın giriimci sayısı yükselmektedir. Kadın giriimci oranı mevcut durumda % 24,2 dir. Niteliklidirler. % 75 i bir meslek diplomasına sahiptir. Türk kökenli giriimciler yüksek motivasyonları, riske açık oluları ve baarım güçleri ile Almanya daki arz yapısını geniletmilerdir. Kendi giriimcilik geleneklerine yeni faktörlerin dahil edilmesi Türk kökenli giriimcilerin dinamik geliimini ve uyumunu devam ettirecektir. Bu trendin orta ve uzun vadede sürmesi beklenmelidir. II. Avrupa Birlii nde Türk Giriimciler 1961 de Almanya Federal Cumhuriyeti ile ilk igücü alım antlamasını imzalayan Türkiye Cumhuriyeti, bu antlamanın benzerlerini 1964 de Hollanda, Belçika ve Avusturya ve 1965 de Fransa ile imzaladı. Bu ülkeler bugün AB deki Türk göçünün younlatıı ülkeleri tekil etmektedirler. Mevcut durumda 4,2 milyon nüfuslu Türk göçmenler AB nüfusunun % 1 ini tekil etmektedirler. Bu sayıya Yunanistan da yaayan 150 bin Batı Trakya Türkü ile 1 Ocak 2007 de AB ye katılan Bulgaristan ve Romanya da yaayan Türk azınlıklar eklendiinde sayı 5,2 milyona (bu sayıya Kuzey Kıbrıslı Türkler dahil deildir) ulamaktadır. Bu ekilde Türk kökenli nüfus 8 AB ülkesinden daha yüksek bir seviyeye ulamakta, Türkler birliin 19. büyük ulusal topluluunu meydana getirmektedirler. Avrupa Birlii Ülkelerinde Türk Nüfus Ülke Toplam Türk Sayısı (Bin) Türk Vatandaları (Bin) AB-Vatandaları (Bin) AB-Vatandaları Oranı (%) EU-27 Ülkelerinde Türk Göcmenler Belçika ,2 Danimarka ,2 Almanya ,1 Fransa ,4 Hollanda ,8 Avusturya ,8

12 416 EN, Faruk - ULUSOY, Yunus- ENTÜRK, Cem sveç ,9 Büyük Britanya ,5 Dier 19 AB-Ülkeleri ,7 Toplam (1) ,1 Türk Azınlıklar Yunanistan Bulgaristan Romanya Toplam (2) AB deki Türk göcmenler ve azınlıklar EU-27 Toplam. (1+2) ,0 Kaynak: Eurostat, lgili Ülkelerin statistik Daireleri, TAM Hesaplamaları Türkiye Aratırmalar Merkezi Almanya da olduu gibi AB ülkelerinde yaayan Türkler görece genç bir nüfus oluturmaktadırlar. Bu balamda hedef ülkelerde kendilerine bir perspektif kurmak isteyen i kurma çaındaki dinamik bir gruptan söz edilebilir. Yeni yerletikleri ülkelerle baları vatandalıa geçi rakamlarına yansıyan Türk göçmenlerin 1,77 milyonluk bölümü Avrupa Birlii vatandalıına sahiptir. Dier yandan Türkler bulundukları ülkelerin ekonomik yaamı için de önemli bir faktör haline gelmeye balamıtır. AB-15 ülkelerinde baımsız çalıarak geçimlerini salayan Türk giriimcilerin sayısı e ulamıstır. Sayılarla AB-15 Ülkelerinde Türk Giriimcilerin Geliimi (2006) Gösterge Giriimci Sayısı letme Baına Ortalama Yatırım ( ( Toplam Yatırım Hacmi (milyar ) 5,6 8,8 10,9

13 Almanya ve Avrupa Birlii nde Türk Giriimcilii 417 letme Baına Ortalama Ciro ( ) Yıllık Toplam Ciro (milyar ) 21,8 34,9 43,9 letme Baına Çalıan Sayısı 4,1 5,0 4,7 Toplam stihdam Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi, Essen 2007 AB deki Türk giriimcilerin büyük bölümü (% 68) Almanya da yaamaktadır. Bunun ardından Fransa ve Hollanda gelmektedir dan 2006 ya kadar geçen 10 yıllık dönemde Türk iletmelerinin yatırım hacimleri 5,6 milyar Euro dan 10,9 milyar Euro ya yükselmitir da elde edilen 21,8 milyar Euroluk ciro 2006 itibariyle 43,9 milyar Euro ya ulamıtır. Büyümeye paralel, istihdam edilen personel sayılarında da yükselme olmutur da olan çalıan sayısı, bugün seviyesindedir. Avrupa daki Türk giriimciliinin Almanya da olduu gibi oldukça yeni olduu göz önüne alınırsa orta ve uzun vadede büyümenin sürecei beklenmelidir. AB nin yeni üyeleri Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan sayısal olarak önemli bir Türk iletmecilii barındırmaktadırlar. Bu ülkelerde yaayan Türklerin hemen hemen tamamı yaamlarını baımsız çalıma yoluyla kazanmaktadır baında AB ye katılan Bulgaristan ve Romanya daki Türk nüfus da göz önüne alındıına ilgili sayılara Türk kökenli giriimci daha eklenmektedir. Bu ekilde AB genelinde Türk kökenli giriimci sayıları e ulamaktadır.

14 418 EN, Faruk - ULUSOY, Yunus- ENTÜRK, Cem AB deki Türk kökenli göçmen ve azınlık giriimcilerinin ekonomik gücü (Tahmini deerler) Ülke Giriimci Yeni Üyeler EU-10 ( den beri yeni AB-Üyeler) Bulgaristan ( dan itibari) Romanya ( den itibari) Toplam AB-Toplam Yeni Üye Ülkler ( ) EU-15 Toplam EU-27 Toplam Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi, Essen 2007 TAM ın telefon anketleri yoluyla derledii veriler toplam deerler üzerine uygulandıında, AB de yaayan yaklaık Türk kökenli giriimcinin 16,2 milyar Euro luk bir yatım hacmine ulatıkları ve kiiye istihdam olanaı saladıkları görülmektedir.

Bu araştırmanın tüm hakları TAVAK Vakfı na aitttir. Kaynak gösterilmeden alıntı veya yayın yapılamaz. Tüm yayın ve alıntılarda TAVAK kaynak olarak

Bu araştırmanın tüm hakları TAVAK Vakfı na aitttir. Kaynak gösterilmeden alıntı veya yayın yapılamaz. Tüm yayın ve alıntılarda TAVAK kaynak olarak Bu araştırmanın tüm hakları TAVAK Vakfı na aitttir. Kaynak gösterilmeden alıntı veya yayın yapılamaz. Tüm yayın ve alıntılarda TAVAK kaynak olarak gösterilmelidir. Giriş 2008 yılında faaliyetlerine başlayan

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

BATI TRAKYA TÜRKLERNN AVRUPA YA GÖÇLER, BULUNDUKLARI ÜLKELERDEK YAAM KOULLARI VE KMLK ALGILAMALARI WEST THRACE TURKSH'S IMMGRATON TO EUROPE

BATI TRAKYA TÜRKLERNN AVRUPA YA GÖÇLER, BULUNDUKLARI ÜLKELERDEK YAAM KOULLARI VE KMLK ALGILAMALARI WEST THRACE TURKSH'S IMMGRATON TO EUROPE BATI TRAKYA TÜRKLERNN AVRUPA YA GÖÇLER, BULUNDUKLARI ÜLKELERDEK YAAM KOULLARI VE KMLK ALGILAMALARI WEST THRACE TURKSH'S IMMGRATON TO EUROPE Cem ENTÜRK Özet Statüleri Lozan antlamasıyla tanınmı bir azınlık

Detaylı

Finansal Kiralama. 26 Eylül 2011. SGMK /irket Tahvilleri

Finansal Kiralama. 26 Eylül 2011. SGMK /irket Tahvilleri SGMK /irket Tahvilleri 26 Eylül 2011 irket gelien pazarda yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye nin üçüncü büyük finansal kiralama irketi olan sadece sektörün önündeki yeni finansal kiralama kanunu

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

Giri. Yabancı, bugün gelen ve yarın giden deil; bugün gelen ve yarın kalandır. (Simmel)

Giri. Yabancı, bugün gelen ve yarın giden deil; bugün gelen ve yarın kalandır. (Simmel) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUS AIRI GÖÇ

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Tüketici Alışkanlıkları Anketi, Hazır Giyim. Ağustos 2006 - İstanbul

Tüketici Alışkanlıkları Anketi, Hazır Giyim. Ağustos 2006 - İstanbul , Hazır Giyim Ağustos 2006 - İstanbul Tüketici Alışkanlıkları Anketi, Gfk Marketing Services GmbH & Co.KG tarafından Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 20 ülkeden toplam 20,674 kişiye uygulanmıştır. Anket

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

!  #$! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? RAPOR ÖZET VE ÖNERLER I LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? I u eitsiz ilikinin tazmini olarak, Türkiye-AB geri kabul müzakereleri sırasında Türkiye ve AB arasında külfet

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 23

HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 23 HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 23 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Konya Hizmetler Sektörü

Detaylı

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS 12 Mart 2009 TS/BAS-BÜL/09-19 AVRUPA BRL KAPI ARALIINA SIKIMI ÜLKE: KUZEY KIBRIS Özet Bulgular Yönetim Kurulu Bakanı Arzuhan Doan Yalçında bakanlıındaki TÜSAD heyeti, 12 Mart 2009 tarihinde Lefkoa yı ziyaret

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

T.C. SANAY VE TCARET BAKANLII

T.C. SANAY VE TCARET BAKANLII T.C. SANAY VE TET BAKANLII Mayıs 2008 Ankara BAKAN SUNUU Deien ve gelien dünyada devletler, uluslararası sistemde güçlü bir biçimde yer almak için her anlamda çada, bilimsel ve salıklı altyapıya sahip

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R

Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R Özel Ege Lisesi 5. Sınıf Ö rencileri Yıllık projesi Baran B L Bu ra Ülgen ÖZBEK Ekin EV NÇ Orkun KARAGÖZ Tahsin TA ER Yi it SARITABAK Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R ÇNDEKLER Home Office

Detaylı

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES Levent ÇANKAYA 1 Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözlemeler Dairesi Bakanlıı, Ankara 1 e-posta: lcankaya@tk.gov.tr Özet Bu çalımada, Sanal Mobil

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı!

!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı! 4 ) ] -. -!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı! Ahmet Gürata 2000 li yıllar Türkiye de sinema açısından bir canlanma dönemi olarak adlandırılabilir. 1990 lı yıllara göre, sinema salonu ve toplam izleyici

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Anadilde Eğitim ve Başarı Üzerine Etkileri: Almanya Örneği

Anadilde Eğitim ve Başarı Üzerine Etkileri: Almanya Örneği tepav The Economic Policy Research Foundation of Turkey Anadilde Eğitim ve Başarı Üzerine Etkileri: Almanya Örneği Ali Sökmen, TEPAV 4 Aralık 2013 Çerçeve Almanya nın eğitim sistemi ve dil politikası Almanya

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

!  #$! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 Bu sayıda; Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü Raporu tahminleri değerlendirilmiştir. i Küresel

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

Servis Tabanlı Kurumsal Yazılım Gelitirilmesinde XP Kullanımı ve Eletirisi

Servis Tabanlı Kurumsal Yazılım Gelitirilmesinde XP Kullanımı ve Eletirisi Servis Tabanlı Kurumsal Yazılım Gelitirilmesinde XP Kullanımı ve Eletirisi Ensar GÜL 1, Ünal YILDIRIM 2 1 Avrupa Yazılım, Tübitak Mam Tekseb A Blok No: 201 Gebze, Kocaeli 1 eposta: ensar.gul@avrupayazilim.com

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BLKENT ÜNVERSTES LETME VE EKONOM TOPLULUU NUN BUSINESS SEMINAR KONUMASI 31 Mart 2007 Abant Sevgili örenciler, deerli

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

Araştırma Notu 16/193

Araştırma Notu 16/193 Araştırma Notu 16/193 21 Nisan 2016 HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2014 yılında Türkiye

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Bu raporun yayın hakları, elektronik ortamlar dahil tüm görsel malzemenin kullanım hakkı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı na aittir. www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Güney Mahallesi Zonguldak Yolu Caddesi

Detaylı

Hollanda ve Avrupa Birliği ndeki Türk Nüfus, Hane Verileri ve Girişimcilerin Ekonomik Gücü

Hollanda ve Avrupa Birliği ndeki Türk Nüfus, Hane Verileri ve Girişimcilerin Ekonomik Gücü Hollanda ve Avrupa Birliği ndeki Türk Nüfus, Hane Verileri ve Girişimcilerin Ekonomik Gücü Essen, Nisan 2007 İçindekiler İçindekiler...2 Tablolar...3 Grafikler...3 Giriş...4 Bölüm 1: Hollanda daki Türk

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER

6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER 6. 1 6. MOS ANALOG ÇARPMA DEVRELER Analog çarpma devreleri, giri gerilimlerinin çarpımıyla orantılı çıkı gerilimi veren düzenlerdir ve aradaki iliki V O =.V.V Y (6.1) eklindedir. büyüklüü çarpma devresinin

Detaylı

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması Müge ÜNAL Hasan Çağdaş KARAKAŞ Kalkınma Bakanlığı 5. Ulusal Verimlilik Kongresi 6 Ekim 2015 Sunum Akışı 1.

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı