ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION"

Transkript

1 ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi iletmelerini kurma yönünde bir dinamik geliti. Serbest çalımayı baımlı çalımaya alternatif olarak görmeyen bu anlayı, daha ziyade baımsız çalımaya yüklenen yüksek deer ve farklı yaam ve çalıma formları çerçevesinde ortaya çıkmıtır. Bu balamda Almanya da gelien Türk giriimci mentalitesi Türk ve Alman sosyalizasyon süreçlerinin çok yönlü bir sentezi görünümündedir. Bir taraftan atılganlık, esneklik, Akdeniz insanına özgü iletiim yetenei ve hizmet anlayıına sahip Türk kökenli giriimciler bu çok yönlü sosyalizasyon süreçlerinin getirisi olarak, Alman okul ve meslek yaamının kendilerine sunduu uzmanlık bilgilerine sahipler. Bu çerçevede bu insanların giriimcilie yönelimlerini tek boyutlu yaklaımlarla açıklamak mümkün deildir. Almanya da kurulan ve gelien iletmeler içın önemli bir potansiyel oluturan kentsoylu Türk kökenli bir orta sınıf domaktadır. Avrupa da Türk giriimcilii konusunda uzun yıllar çeitli çalımalara imza atan Türkiye Aratırmalar Merkezi nin bu alanda gerçekletirdii kapsamlı bir aratırmanın özeti niteliinde olan bu makalede, Türk giriimcilerinin Almanya ve Avrupa çapında eritikleri ekonomik güç empirik veriler ııında sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Almanya, Avrupa Birlii, Türk giriimcilii Abstract A dynamic about establishment of their own companies developed in 1990 s among the Turks living in Germany. Working for their own companies is Türkiye Aratırmalar Merkezi Vakfı Essen Türkiye Aratırmalar Merkezi Vakfı Essen

2 406 EN, Faruk - ULUSOY, Yunus- ENTÜRK, Cem not an alternative to working in a fixed-salary-job in this mentality which is formed because of the more importance that is given to independent working and different working and life styles. In this sense, this mentality, which is grown in Germany and about Turkish entrepreneurship, is a protean aspect of Turkish-German socialization process. Besides their bravery, flexibility, and communication skills which are special to Mediterranean people and service sensibility, Turkish entrepreneurs have the expertness knowledge of German school and work lives thanks to this protean socialization process. In this aspect, it is impossible to explain the tendency of this people to entrepreneurship in onedimensional approach. Bourgeois-Turkish-middle class, which has important potential for companies that are established and developed in Germany, is emanating. In this article, which is a detailed summary of comprehensive search that was made by Centre for Studies on Turkey which has been working about Turkish Entrepreneurship for many years, the empiric dates about the power of Turkish entrepreneurs in Germany and Europe are presented. Key Words: Germany Europe Union, Turkish Entrepreneurship Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi iletmelerini kurma yönünde bir dinamik geliti. Serbest çalımayı baımlı çalımaya alternatif olarak görmeyen bu anlayı, daha ziyade baımsız çalımaya yüklenen yüksek deer ve farklı yaam ve çalıma formları çerçevesinde ortaya çıkmıtır. Bu balamda Almanya da gelien Türk giriimci mentalitesi Türk ve Alman sosyalizasyon süreçlerinin çok yönlü bir sentezi görünümündedir. Bir taraftan atılganlık, esneklik, Akdeniz insanına özgü iletiim yetenei ve hizmet anlayıına sahip Türk kökenli giriimciler bu çok yönlü sosyalizasyon süreçlerinin getirisi olarak, Alman okul ve meslek yaamının kendilerine sunduu uzmanlık bilgilerine sahipler. Bu çerçevede bu insanların giriimcilie yönelimlerini tek boyutlu yaklaımlarla açıklamak mümkün deildir. Almanya da kurulan ve gelien iletmeler içın önemli bir potansiyel oluturan kentsoylu Türk kökenli bir orta sınıf domaktadır. Türk kökenli giriimciler, ülkede yaayan en büyük etnik giriimci grubu olarak Almanya daki etnik ekonominin dinamosu ilevini görüyorlar. Türk göçmenler arasında giriimcilik eilimi kırılmaya uramaksızın devam etmektedir yılında da bir önceki yıla göre sayıda artı gözlenmitir. Serbest çalıan Türklerin sayısı Kasım-Aralık 2006 da e ulamıtır. Bir önceki yıl olan sayıdaki büyüme % 5,7 ye tekabül etmektedir. Türkiye Aratırmalar Merkezi Vakfı nın Türk haneleriyle Almanya da gerçekletirdii

3 Almanya ve Avrupa Birlii nde Türk Giriimcilii 407 anketin sonuçları her on Türk ailesinden birinin geçimini serbest çalıma yoluyla saladıını ortaya koymaktadır. Türk giriimcilerin 1986 yılında olan sayısı, bugün e ulamıtır. Aynı dönemde Türk nüfus ise 1,4 milyondan 2,7 milyona çıkmıtır. Nüfusta görülen yaklaık iki kat artıa karın, giriimci sayıları aynı dönemde üçe katlanmıtır. Almanya daki Türk Kökenli Giriimcilerin Sayısal Geliimi ( ) Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi, Essen Almanya daki Türk Giriimcilerin Ekonomik Gücü 1.1. Ciro ve Yatırım Geliimi

4 408 EN, Faruk - ULUSOY, Yunus- ENTÜRK, Cem Türk etnik ekonomisindeki genileme Almanya nın her yerinde görülebilirdir. Bugün Almanya nın büyük kentlerinde ticaret, gastronomi, zanaatkarlık veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir Türkün mal ve hizmet satıı yapmadıı hemen hemen bir semt yok gibidir. Ancak çok sayıda iletmenin son be-on yıllık süre zarfında kurulmu oldukları faktörü de göz önüne alındıında pazarda yerleikleme için geçen süre oldukça kısadır. Buna karın söz konusu giriimci grubu, makroekonomik düzlemde kayda deer ekonomik rakamlara erimektedir. Almanya da faaliyet gösteren Türk giriimcinin toplam yıllık ciroları 31,6 Milyar Euro yu bulmaktadır. Ortalama yıllık ciroları Euro olan iletmelerın büyük bölümünü aile iletmeleri tekil etmektedir. Bununla beraber aralarından sürekli büyüyen ve yerleikleen iletmeler domaktadır. Yeni kurulan iletmelerin sayısındaki son üç yılda görülen açık artı, küçük iletmelerin oranına aırlıklı olarak yansıyarak yıllık ciro rakamlarında düüe yol açmıtır. Almanya daki Türk Giriimcilerin Ekonomik Gücünün Sayısal Geliimi ( ) Gösterge Yıl Sayı letme Baına Ortalama Yatırım (Euro) Toplam Yatırım Hacmi (Milyar Euro) ,1 3,2 4,4 6,8 7,7 letma Baına Ortalama Ciro (Euro) Toplam Yıllık Ciro (Milyar Euro) 8,5 13,1 18,3 27,1 31,6 letme Baına Çalıan Sayısı 3,4 3,6 4,4 5,3 4,9 Toplam Çalıan Sayısı Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi Vakfı, Essen 2007 Bu trend en açık biçimde yatırım hacimlerinde görülebilir. Son yıllarda ortalama yatırım miltarlarında yükselmeden ziyade düü gözlemlenmektedir. Almanya daki Türk giriimcileri 2006 yılında iletme baına ortalama

5 Almanya ve Avrupa Birlii nde Türk Giriimcilii 409 Euro luk yatırım miktarına ve toplamda 7,7 milyar Euro yatırım hacmine erimitir Türk iverenler ekonomik katılım ansları sunuyor sletmelerin pazara yerleme ve profesyoleme derecelerinden baımsız olarak baımsız çalıan Türkler önemli bir i piyasası da gelitirmilerdir. Yalnızca aile fertleri ve sosyal çevrelerinde yer alan kiilere deil, genel i piyasasında kendine yer arayan herkese mesleki bir perspektif sunmaktadırlar. Bu balamda iletmelerin i piyasası fonksiyonu, özellikle Türkiye den yeni göç edenlere i piyasasına giri için fırsat salamaktadır. Aile birleimleri ile Almanya ya gelen çok sayıda göçmen ie girite dier göçmenlerin arkasında kalmaktadır. Etnik ekonomi ise sunduu yarım ve tam zamanlı i olanakları ile Alman i piyasasına ilk giri konusunda fırsatlar sunmaktadır. Türk iletmelerinin i piyasası fonksiyonu Türk kökenli baımsız çalıanların sayısındaki artıa paralel ortaya çıkmıtır. Son yıllarda iletme baına çalıan sayısı 4,9 a dümü olmasına karın, toplam istihdam rakamı olarak kiiye ulaılmaktadır. Ortalama çalıan sayılarındaki azalma son be yıllık dönemin iyeri kurma akımına balanabilir. Yeni kurulan iletmeler hala pazarda yerlerini salamlatırma çabası içerisindedirler. Almanya daki Türk Giriimcilerin Çalıanların Sayısal Geliimi ( )

6 410 EN, Faruk - ULUSOY, Yunus- ENTÜRK, Cem Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi, Essen 2007 Çalıanlar arasında Türk kökenliler aırlıktadır. Artan pazar birleimine karın, Türk kökenli giriimciler personel seçiminde kültürler arası iletiim yeteneine öncelik tanımakta, hem Alman hem de Türk kökenli müteri ve ürün/hizmet salayıcılarla iletiim kurabilecek kiileri tercih etmektedirler. TAM Vakfı nca düzenlenen anketin sonuçları Türk göçmen iletmelerinde çalıanların % 80 inin Türk kökenlilerden, % 13 ünün Alman kökenlilerden ve % 7 sinin de Türkiye dıından gelen göçmenlerden olutuunu göstermektedir. Bir baka açıdan bakıldıında, iletmelerin büyük bölümünün en fazla üç personel çalıtırdıkları görülmektedir. Bu grupta iletmelerin % 51 i yer almaktadır ve içerimini küçük aile iletmeleri meydana getirmektedir. TAM ın Türk iletmelerini personel sayıları bakımından tasnifinde en fazla üç çalıanlı iletmeler küçük aile iletmeleri, 4-9 çalıanlı iletmeler orta büyüklükte iletmeler ve 10 ile daha fazla personel çalıtıran iletmeler ise büyük iletmeler olarak tanımlanmaktadır. Bunlardan ortaboy iletmeler aile üyeleri dıında personele de istihdanm olanaı tanırken, büyük boy iletmelerle beraber küçük aile iletmelerinin aksine Türk kökenli olmayan çalıanları istihdam etmektedirler.

7 Almanya ve Avrupa Birlii nde Türk Giriimcilii 411 letmelerin Büyüklükleri (Calıan Sayılarına göre Türk letmeleri) den 9 a kadar çalıan 41,0% 10 ve daha fazla çalıan 7,8% 3 çalıana kadar 51,2% Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi, Essen Türk iletmeri hemen hemen tüm sektörlerde temsil ediliyor Türk kökenli giriimcilerin gerçeklii ile kamuoyundaki imajları arasında büyük bir uçurum görünmektedir. Kamuoyunca döner büfesi sahibi veya manav olarak algılanan Türk giriimcilerin son yıllardaki dinamik geliimi bu algılamayla hemen hemen hiç örtümemektedir. Son 20 yıl içerisinde Türk giriimcilerde sayısal olduu kadar, niteliksel bir geliim de söz konusudur. Küçük büfeler restaurantlara, dönerciler büyük imalathanelere, uçak bileti satıcıları hizmet içerimi geni seyahat acentelerine dönümütür. letmeler daha ziyade daha önce de olduu gibi, daha az bürokrasi ve güçlük içeren sektörlerde younlaırken, özel koullar gerektiren (sertifika, uzmanlık belgesi) iler de çekici hale gelmeye balamıtır. Zanaat alanında gidilen yasa deiiklikleri ve Türk kökenli meslek eitimi örencilerinin aırlıklı olarak zanaat alanına yönelmeleri sayesinde, Türk kökenlilere ait zanaat iletmelerinin sayısı artmaktadır. Artıın gözlemlendii bir dier sektör ise hizmetler alanı. Bunlar arasında son on yılda pazarda yer almaya balayan üniversite mezunlarınca gerçekletirilen bilgi youn hizmetler de yer almaktadır.

8 412 EN, Faruk - ULUSOY, Yunus- ENTÜRK, Cem Son yıllarda meydana gelen deiikliklere karın, ticaret ve gastronomi Türk giriimcilerin aırlıklı çalıma konuları olma özelliklerini korumaktadır. Eilim sektörel yapıda farklılamaya dönüktür. Genç Türk göçmenlerce edinilen, örenilen yeni mesleklerin çokluu baımsız çalıma alanlarına artan biçimde yansımaktadır. Türk Giriimcilerin Sektörel Daılımı (2006) Ticari Sektör Sayı Oran Zanaat, malat ve naat Sektörü ,2 Ticaret ,4 Lokantacılık (Gastronomi) ,5 Hizmet Sektörü ,9 Toplam ,0 Kaynat: Türkiye Aratırmalar Merkezi Vakfı, Essen Türk sletmelerinin Büyük Bölümü ahıs irketleri Türk iletmelerinin aırlıklı bölümünü (%78.3) ahıs irketleri tekil etmektedir. Toplam deere bakıldıında bu Almanya çapında ahıs irketine tekabül etmektedir. Yaklaık olarak 10 giriimciden biri ortaklarıyla beraber basit irket sahibiyken, limited irketlerin oranı % 9,2 dir. Dier irket türleri ise % 3 lük dilimde yer almaktadır. irketlerin Hukuki Statüleri (2006) Hukuki Statü Sayı Oran ahıs irketi ,3 Adi irket (GbR) ,5 Limited irket (GmbH) ,2 Dier ,0

9 Almanya ve Avrupa Birlii nde Türk Giriimcilii 413 Toplam Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi Vakfı, Essen Türk Kökenli Giriimciler Pazarda Yeni TAM tarafından gerçekletirilen giriimci anketleri, Türk kökenli giriimcilerin mevcut i alanından baımsız olarak nekadar süredir baımsız çalıtıklarını ortaya koymaktadır. Giriimcilik mevcut i sahasından daha uzun bir süreye yayılabileceinden böyle bir yöntem izlenmitir. Elde edilen verilergiriimcilerin üç kategrori altında tasnif edilebileceini göstermektedir. 1. Kısa Tecrübe: 5 Yıldan daha az süredir fafaliyet gösteren kurulu ve gelitirme aamasındaki girimciler: Giriimcilerin % 45 i bu kategrori altında deerlendirilebilir. Bununla beraber iki yıldan daha az süreli tecrübe sahibi giriimcilerin oranı % 11,2 dir. Tecrübeler göstermektedir ki, yeni kurulan iletmelerin gelecekleri ilk iki yıl içinde belli olmaktadır. Özellikle ilk iki yılda finansal koullar yeterince güçlendirilemekte, örgütsel yapı yeterince gerçekleme olanaı bulamamaktave gerekli iletmecilik bilgisi oldukça yetersiz kalmaktadır. letmelerin pazarda uzun kalmaları ölçüsünde baarı düzeyleri yükselmektedir. 2. Yeterli Tecrübe: 6-10 yıldır faal koruma ve yerleikleme aamasındaki giriimciler: Anket sonuçları giriimcilerin % 29,2 sinin kurulu evresini baarılı biçimde arkalarında bıraktıklarını göstermektedir. 3. Tercübeli giriimciler: 10 yıldan fazla süredir faal giriimciler: Türk kökenli giriimcilerin % 25,8 i bu aamada bulunmaktadır. Tüm giriimciler arasında yıldır faal olanların oranı % 13 iken, 16 yıl ve daha fazla süredir aktif giriimcilerin oranı % 12,8 dir. Bu grup içerisinde giriimcilik tecrübeeri 40 yıla dek uzanan kiileri de bulmak mümkündür. Bu kiilerin giriimcilik hikayeleri Almanya ya Türk göçü tarihi kadar uzundur Türk kökenli giriimciler ekonomik uyumu salamı durumda Türk kökenli giriımcilerin etnik ni içerisinde yalnız kendi uluslarından kiilere hizmet sunmaları konusu çok uzun süredir aılmıtır. Mevcut durumda Türk kökenli giriimcilerin büyük çounluunun (% 44,6) ana müteri grubunu Almanlar oluturmaktadır. Ankete katılan giriimcilerin % 35,1 i Alman ve Türk müterilerin dengeli olduunu söylerken, ana müteri grubunu Türklerin meydana getirdii iletmelerin oranı yalnızca % 19,9 dur. Mal ve hizmet alınan temin edici firmalarla ilikiler konusunda durum benzer nitelik arzetmektedir. Giriimcilerin büyük bölümü (%45,7) mal ve

10 414 EN, Faruk - ULUSOY, Yunus- ENTÜRK, Cem hizmetlerinin Alman kurulularından temin ederken, % 30, 3 ü Türk ve Alman ürün/hizmet salayıcılarının her ikisi ile % 23,3 ise Türklerle çalımaktadır. Türk giriimcilerin Alman ürün/hizmet salayıcılarla ilikileri Türk kökenli giriimcilerin ekonomik etkisini yansıtmaktadır. Almanlarla i ilikileri olan iyerleri bu iletmelerin cirolarını yükseltirken, Alman iyerlerinde mevcut i yerlerinin salamlatırılması veya yeni istihdam olanaklarının domasının salamaktadırlar. Almanya daki Türk Giriimcilerin Müteri likileri (2006) Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi, Essen Almanya daki Türk Giriimcilere Dair Demografik Veriler TAM tarafından düzenlenen anketten elde edilen veriler giriimcilerin büyük çounluunun bulunulan ülkeyle özde, eitimsel ve mesleki bir sosyalizasyona sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Elde edilen verilere göre Almanya daki Türk kökenli giriimciler, Gençtir. Giriimcilerin ya ortalaması 37,8 dir. Yerleiklemilerdir. Yaklaık % 43,5 i Alman vatandalıına sahiptir. Oldukça uzun süredir Almanya da yaamaktadırlar. Ortalama oturum süresi 23,6 yıldır.

11 Almanya ve Avrupa Birlii nde Türk Giriimcilii 415 Çounluu erkeklerden olumaktadır. Buna karın kadın giriimci sayısı yükselmektedir. Kadın giriimci oranı mevcut durumda % 24,2 dir. Niteliklidirler. % 75 i bir meslek diplomasına sahiptir. Türk kökenli giriimciler yüksek motivasyonları, riske açık oluları ve baarım güçleri ile Almanya daki arz yapısını geniletmilerdir. Kendi giriimcilik geleneklerine yeni faktörlerin dahil edilmesi Türk kökenli giriimcilerin dinamik geliimini ve uyumunu devam ettirecektir. Bu trendin orta ve uzun vadede sürmesi beklenmelidir. II. Avrupa Birlii nde Türk Giriimciler 1961 de Almanya Federal Cumhuriyeti ile ilk igücü alım antlamasını imzalayan Türkiye Cumhuriyeti, bu antlamanın benzerlerini 1964 de Hollanda, Belçika ve Avusturya ve 1965 de Fransa ile imzaladı. Bu ülkeler bugün AB deki Türk göçünün younlatıı ülkeleri tekil etmektedirler. Mevcut durumda 4,2 milyon nüfuslu Türk göçmenler AB nüfusunun % 1 ini tekil etmektedirler. Bu sayıya Yunanistan da yaayan 150 bin Batı Trakya Türkü ile 1 Ocak 2007 de AB ye katılan Bulgaristan ve Romanya da yaayan Türk azınlıklar eklendiinde sayı 5,2 milyona (bu sayıya Kuzey Kıbrıslı Türkler dahil deildir) ulamaktadır. Bu ekilde Türk kökenli nüfus 8 AB ülkesinden daha yüksek bir seviyeye ulamakta, Türkler birliin 19. büyük ulusal topluluunu meydana getirmektedirler. Avrupa Birlii Ülkelerinde Türk Nüfus Ülke Toplam Türk Sayısı (Bin) Türk Vatandaları (Bin) AB-Vatandaları (Bin) AB-Vatandaları Oranı (%) EU-27 Ülkelerinde Türk Göcmenler Belçika ,2 Danimarka ,2 Almanya ,1 Fransa ,4 Hollanda ,8 Avusturya ,8

12 416 EN, Faruk - ULUSOY, Yunus- ENTÜRK, Cem sveç ,9 Büyük Britanya ,5 Dier 19 AB-Ülkeleri ,7 Toplam (1) ,1 Türk Azınlıklar Yunanistan Bulgaristan Romanya Toplam (2) AB deki Türk göcmenler ve azınlıklar EU-27 Toplam. (1+2) ,0 Kaynak: Eurostat, lgili Ülkelerin statistik Daireleri, TAM Hesaplamaları Türkiye Aratırmalar Merkezi Almanya da olduu gibi AB ülkelerinde yaayan Türkler görece genç bir nüfus oluturmaktadırlar. Bu balamda hedef ülkelerde kendilerine bir perspektif kurmak isteyen i kurma çaındaki dinamik bir gruptan söz edilebilir. Yeni yerletikleri ülkelerle baları vatandalıa geçi rakamlarına yansıyan Türk göçmenlerin 1,77 milyonluk bölümü Avrupa Birlii vatandalıına sahiptir. Dier yandan Türkler bulundukları ülkelerin ekonomik yaamı için de önemli bir faktör haline gelmeye balamıtır. AB-15 ülkelerinde baımsız çalıarak geçimlerini salayan Türk giriimcilerin sayısı e ulamıstır. Sayılarla AB-15 Ülkelerinde Türk Giriimcilerin Geliimi (2006) Gösterge Giriimci Sayısı letme Baına Ortalama Yatırım ( ( Toplam Yatırım Hacmi (milyar ) 5,6 8,8 10,9

13 Almanya ve Avrupa Birlii nde Türk Giriimcilii 417 letme Baına Ortalama Ciro ( ) Yıllık Toplam Ciro (milyar ) 21,8 34,9 43,9 letme Baına Çalıan Sayısı 4,1 5,0 4,7 Toplam stihdam Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi, Essen 2007 AB deki Türk giriimcilerin büyük bölümü (% 68) Almanya da yaamaktadır. Bunun ardından Fransa ve Hollanda gelmektedir dan 2006 ya kadar geçen 10 yıllık dönemde Türk iletmelerinin yatırım hacimleri 5,6 milyar Euro dan 10,9 milyar Euro ya yükselmitir da elde edilen 21,8 milyar Euroluk ciro 2006 itibariyle 43,9 milyar Euro ya ulamıtır. Büyümeye paralel, istihdam edilen personel sayılarında da yükselme olmutur da olan çalıan sayısı, bugün seviyesindedir. Avrupa daki Türk giriimciliinin Almanya da olduu gibi oldukça yeni olduu göz önüne alınırsa orta ve uzun vadede büyümenin sürecei beklenmelidir. AB nin yeni üyeleri Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan sayısal olarak önemli bir Türk iletmecilii barındırmaktadırlar. Bu ülkelerde yaayan Türklerin hemen hemen tamamı yaamlarını baımsız çalıma yoluyla kazanmaktadır baında AB ye katılan Bulgaristan ve Romanya daki Türk nüfus da göz önüne alındıına ilgili sayılara Türk kökenli giriimci daha eklenmektedir. Bu ekilde AB genelinde Türk kökenli giriimci sayıları e ulamaktadır.

14 418 EN, Faruk - ULUSOY, Yunus- ENTÜRK, Cem AB deki Türk kökenli göçmen ve azınlık giriimcilerinin ekonomik gücü (Tahmini deerler) Ülke Giriimci Yeni Üyeler EU-10 ( den beri yeni AB-Üyeler) Bulgaristan ( dan itibari) Romanya ( den itibari) Toplam AB-Toplam Yeni Üye Ülkler ( ) EU-15 Toplam EU-27 Toplam Kaynak: Türkiye Aratırmalar Merkezi, Essen 2007 TAM ın telefon anketleri yoluyla derledii veriler toplam deerler üzerine uygulandıında, AB de yaayan yaklaık Türk kökenli giriimcinin 16,2 milyar Euro luk bir yatım hacmine ulatıkları ve kiiye istihdam olanaı saladıkları görülmektedir.

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Prof. Dr. Faruk Şen Yunus Ulusoy Cem Şentürk Essen, Eylül 2007 Önsöz Avrupa ya giden ve bugün Euro-Türkler olarak adlandırılan insanlar, ilk

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

! "# $ : %& ' () $*+",-. /

! # $ : %& ' () $*+,-. / !"#$: & ' ()$*+",-./ 0 01 Türkiye nin demografik armaanı geçtiimiz günlerde ülkemizin gündemine oturmu durumda. Bu konuda pek çok ey yazıldı çizildi. Özetle Türkiye nin Avrupa Birlii perspektifi çerçevesinde

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

Hamide KOCADORU. Özet

Hamide KOCADORU. Özet KÜRESEL BR RKETN ÜST DÜZEY YÖNETCLER LE TÜRKYE DE YAPMAYI TERCH ETME VE ETMEME NEDENLERN ORTAYA ÇIKARMAYA YÖNELK BR GÖRÜME AN INTERVIEW ABOUT GLOBAL INVESTMENT IN TURKEY WITH ADMINISTRATOR OF GLOBAL COMPANY

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant.

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 2 Volume: 5 Issue: 2 Bahar 202 Spring 202 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 307-958 GEÇ ORTAÇA AVRUPASINDA

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri

Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2 1 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye (gulsentaydin@gmail.com) 2 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES

Detaylı