ADİL TİCARET (FAIR TRADE)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADİL TİCARET (FAIR TRADE)"

Transkript

1 ADİL TİCARET (FAIR TRADE) Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Dr Bülent Ergönül

2 Dünyada yaşamları küresel ticarete bağlı olan milyonlarca insan vardır

3 Gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilere yardım etmeyi ve sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan, pazar odaklı bir sosyal harekettir

4 Gelişmekte olan ülkelere yardım Gelişmekte olan ülkelerle daha fazla ticaret

5 Gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere yapılan ihracatlarda, özellikle el sanatları ürünleri, kahve, kakao, çay, muz, pamuk, otantik meyveler ve çiçekler söz konusu sosyal harekete konu olan temel ürünlerdir

6 Gelişmekte olan ülkelerdeki küçük üreticilerin ve aile şirketlerinin ürünleri için adil ve stabil ücret politikası uygulamayı taahhüt eden müşterilerin (alıcıların), gönüllülük ilkesi ile oluşturdukları bir harekettir

7 Böylece bu küçük üreticiler ve işletmeler var olma savaşında ayakta kalabilecek, sürekli ve sabit gelirleri ile geleceğe ilişkin planlarını daha rahat yapabilecek, ürün kalitesinden ve çevreye saygıdan ödün vermeden üretimlerini gerçekleştirme olanağı bulabileceklerdir

8 Adil ticaretin stratejik amacı; Güçsüz kalmış üretici ve işçilerle çalışmak Onların ekonomik anlamda kendi kendilerine yeter olmalarını sağlamak Üretimlerinin sürekliliğini sağlamak Aynı kalite ve nicelikte üretim yapmalarını sağlamak

9 Adil ticaretin stratejik amacı; Ticaretin taraflarının küçük ölçekli aile şirketlerinden oluşmaları Politik olarak bağımsız organizasyonlar altında örgütlenmeleri Üreticilerin doğal kaynakları koruyarak, sınırlı nicelikte kimyasal madde kullanarak üretimlerini sürdürebilmeleri

10 Adil ticaret yapmayı taahhüt eden kuruluş ve işletmelerin bu faaliyetlerini belgelendirdikleri ve bağlı oldukları önemli kuruluşlar; FLO Fair Trade Labelling Organization WFTO World Fair Trade Organization NEWS Network of European Worldshops EFTA European Fair Trade Association

11 Adil ticaret hareketi nasıl başladı? yıllarda dini temeli olan bir hareketti Katolik ve Protestan kiliselerinin destek verdiği bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıktı 1980 lerde Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) gibi kuruluşların girişimleriyle politik bir hal aldı

12 Adil ticaret hareketi nasıl başladı? Oxfam, özünde adil ticaret uygulamalarını savunurken, öte yandan da politik faaliyetlerini sürdürerek Dünya Ticaret Örgütü ne yoksul ülkelerde yaşam savaşı veren küçük üreticilerin borçlarının iptali için lobi yapıyordu

13 Adil ticaret hareketi nasıl başladı? 1988 yılında adil ticarete ilişkin ilk etiketleme yapıldı (Max Havelaar, Hollanda) Meksika dan ithal edilen ilk adil ticaret etiketli ürün olan kahve Hollanda da satışa sunuldu

14 Adil ticaret hareketi nasıl başladı? 90 lı yıllar ile birlikte, büyük kuruluşların bireysel girişimleri ile politik kimliğinden sıyrılmış, geniş kitlelerce kabul görmüş, tek hedefi özellikle belirli bölgelerde genellikle de yoksul ailelerce üretilen ürünlerin sürdürülebilirliği olan bir hareket halini almıştır

15 Adil ticaret hareketi nasıl başladı? 90 lı yılların başında adil ticaret etiketli ürünler Belkçika, İsviçre, Danimarka, Norveç, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri ile ABD, Kanada ve Japonya da ticarete konu olmaya başlamıştır

16 Adil ticaret hareketi nasıl başladı? 1997 de bağımsız üreticiler ve şirketler bir araya gelerek FLO Adil Ticaret Sertifikasyon Kuruluşu adını aldı (Bonn, Almanya) Adil ticaretin sınırları çizilerek, kuralları konuldu, fiyatlandırma politikası stabil hale getirildi.

17 2002 de günümüzdeki Fairtrade sertifikasyon işareti oluşturuldu 2004 te uluslar arası adil ticaret organizasyonu 2 farklı departman altında çalışmalarına devam etmeye başladı Fairtrade standards ve FLO-CERT

18 Fairtrade standards ve FLO-CERT Fairtrade Standards; üreticilerin desteklenmesi kapsamında ele alınan standartlar ve kriterler üzerinde çalışırken, FLO-CERT; kuruluşların adil ticaret çerçevesinde gerçekleştirecekleri ticari faaliyetlerin sertifikasyonu ile ilgili işlemleri yürütmektedir

19 Adil Ticaretin Dört Önemli İlkesi a. Ürünün doğrudan sertifika verilmiş küçük üreticilerden alınması b. En azından yıllık hasadının ötesinde uzun dönemli bir sözleşme yapılması c. Belirli prim ödemesinin yanında organik ve adil ticaret sertifikalarının her ikisine de sahip olanlara ek prim ödenmesi d. Yıllık sözleşmesinin en azından %60 ını kapsayacak olan ön ödemenin üreticiye sağlanması

20 Adil ticaret çerçevesinde üreticiden beklenen sorumluluklar Çok küçük ölçekte üretim yapan (aileler gibi) üreticilerin adil ticaret gerekliliklerini yerine getiren bir kuruluş bünyesinde ticarete katılması Fabrika ve büyük çiftliklerde çalışanların ticaret sendikalarında çalışmalara dahil olması Zorla işçi çalıştırma ve çocuk işgücünden fayda sağlama gibi yanlış uygulamalara gidilmemesi Çevreye zarar vermeden üretim

21 Tüketici için Adil Ticaret etiketinin anlamı Adil şartlarda üretimin ve ticaretin yapılıyor olduğunun garantisi Tüketici etiketli ürünler satın alınıp tüketildiğinde, gelişmekte olan ülkelerdeki üreticiler ve işçiler çokuluslu tekellere karşı mücadelelerinde desteklenmiş oluyorlar

22 Adil ticarette başı çeken ülkeler, İsviçre, İtalya, Almanya ve İngiltere dir 2009 itibariyle Adil Ticaret etiketli ürünlerin Dünya çapında pazarı 2,9 milyar Euro yu bulmuştur Bir önceki yıla göre %22 lik bir artış kaydedilmiştir

23 Adil Ticaret Faaliyetlerinden Örnekler İsviçre de adil ticaret faaliyetleri 1992 yılında başlamıştır ve günümüzde %5 gibi bir paya ulaşmıştır İsviçre de yılda kişi başına 20 Euro luk adil ticarete konu olan ürün tüketildiği bilinmektedir Sivil toplum örgütleri zincir hipermarketler ile entegre çalışarak bu ürünlerin tüketimini arttırıcı yönde politika gütmektedir

24 Genel olarak Avrupa da adil ticaret ürünlerinin satışları 2000 yılından bugüne %20 artış göstermiştir Avrupa da kadar markette adil ticaret etiketli ürünler satılmaktadır 1300 civarında ürün çeşidi ile 1,5 milyar Dolar dan fazla satış cirosu mevzu bahistir

25 İsviçre de satılan şekerin %9 u, muzun ise %47 si adil ticaret etiketlidir İsviçre ye göre çok daha büyük bir adil ticaret pazarına sahip olan İngiltere de ise tüketilen çayın %5 i, muzun %6 sı ve kahvenin %20 si adil ticaret etiketlidir Fransa da ise sadece adil ticaret etiketli ürünlerin satışa sunulduğu özel marketler bulunmaktadır Fransa da tüketilen adil ticaret etiketli kahvelerin yaklaşık %90 ının bu marketlerde satıldığı bilinmektedir

26 Adil Ticaretin yasal çerçevesi üzerine en çok çalışan hükümetlerden birisi dönemin Fransa hükümeti olmuş, Ocak 2006 da adil ticarete ilişkin bağlayıcı kanun ve standartlar yayımlanmıştır Avrupa Adil Ticaret Tüzüğü ise 11 Mayıs 2005 te kabul edilerek 2007 yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir

27 İspanya da ise adil ticaret hareketi Bask Bölgesinde 1986 yılında başlamış, hızla yayılım göstererek 1996 yılında ulusal örgütlenmesini tamamlamıştır 2003 yılında, Avrupa da tüketilen adil ticaret etiketli ürünlerin yaklaşık %1,9 unun İspanya da satıldığı belirlenmiştir

28 Latin Amerika ülkeleri ile tarihi anlamda yakınlığı olduğu bilenen Güney Avrupa ülkelerinde adil ticaret hususunda sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusu daha fazla öne çıkmasına karşın, ulusal anlamda yaygınlaşması diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha fazla zaman almıştır Belçika da ise adil ticaret ürünleri Oxfam ve Max Havelaar etiketleriyle piyasaya sürülmüş ve özellikle iyi eğitimli, yaşı ilerlemiş ve yüksek gelir grubundan olan tüketiciler tarafından özellikle kabul görmüştür

29 Kuzey Belçika da Oxfam tarafından işletilen yaklaşık 200 mağazada 6000 gönüllü bu ürünlerin satışında görev almaktadır Güney Belçika da ise 70 Oxfam mağazasında yaklaşık 3000 gönüllü görev almaktadır Öte yandan ABD ve Kanada gibi ülkelerde büyük bir tüketici potansiyeli olmasına karşın, adil ticaret hala daha sınırlı bir büyüme göstermektedir Bu ülkelerde bu ürünlere en çok ilgiyi üniversite öğrencilerinin gösterdiği ve kampüs alanlarında bu ürünlerin satıldığı bilinmektedir

30 Ülkemizde Adil Ticaret Ülkemizde pek bilinmiyor Uygulanması hususunda yeterli inisiyatif oluşmamış Sosyal yardımlaşma bilinci gelişmiş aktif tüketicilerin (küresel tüketici) sayısının çok az olmasına bağlanmakta Türkiye de FLO nun bir ofisi yok, temsilciliği yok Adil ticaret etiketli ürünler satılmıyor Bu hareketi destekleyen bir kooperatif veya tüketici örgütünün varlığına ilişkin bir bilgi yok

31

32 Fakat, Fransız Alter Eco Commerce şirketi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde aldığı destek ile Adıyaman ın Besni ilçesinin Suvarlılı Köyü nde yaşayan ve üzüm tarımı yapan bazı aileleri adil ticaret kuralları çerçevesinde desteklediği ve ürettikleri kuru üzüme diğer alıcı kuruluşlardan daha yüksek ücret ödemeyi taahhüt ederek uzun süreli anlaşma yaptığı bilinmektedir Bu adil ticaretin UNDP vasıtası ile olsa da ülkemizdeki ilk resmi uygulaması olarak bilinmektedir

33 Teşekkürler.

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler;

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler; T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Dünyada kamu yönetimi anlayışındaki değişimlere paralel olarak, devletler ekonomik ve sosyal alandaki rollerini azaltmakta, idari, politik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME AT Uzmanlık Tezi Semiha KÖROĞLU AT Uzman Yardımcısı

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü Ağustos 2012 1 İçindekiler Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARİ BOYUTUYLA ORGANİK TARIM VE DEVLET DESTEKLERİ

ULUSLARARASI TİCARİ BOYUTUYLA ORGANİK TARIM VE DEVLET DESTEKLERİ Araştırma Makaleleri ULUSLARARASI TİCARİ BOYUTUYLA ORGANİK TARIM VE DEVLET DESTEKLERİ Selçuk İPEK Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF, Maliye Bölümü selcukipek@comu.edu.tr Gözde

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ İHRACATI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Yalova Ölçeğinde Bir Araştırma

SÜS BİTKİLERİ İHRACATI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Yalova Ölçeğinde Bir Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.423-443. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu

Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(1), 27-36 Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu Kürşat DEMİRYÜREK Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,

Detaylı

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU www.pirigroup.com Bu rapor, Şanlıurfa Yaş Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği İhtiyaç Analizi Raporu, 2013 yılı TRC2/13/DFD Doğrudan Faaliyet

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Uluslararası Pazara Giriş

Uluslararası Pazara Giriş Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU Süs Bitkileri Sektörü Uluslararası Pazara Giriş HAZIRLAYANLAR Osman Sedat SUBAŞI Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

Detaylı

EV-EKSENLİ ÇALIŞMA. 1. Giriş

EV-EKSENLİ ÇALIŞMA. 1. Giriş 1. Giriş EV-EKSENLİ ÇALIŞMA Ev-eksenli çalışma, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de gün geçtikçe yaygınlaşan çalışma biçimlerinin başında gelmektedir. Dünya genelindeki yaygınlık düzeyi ülkemize kıyasla

Detaylı

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ ARALIK 2014 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

EL DOKUMASI HALICILIĞIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNE ĠTHALATIN ETKĠLERĠ

EL DOKUMASI HALICILIĞIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNE ĠTHALATIN ETKĠLERĠ EL DOKUMASI HALICILIĞIN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠNE ĠTHALATIN ETKĠLERĠ Filiz Nurhan ÖLMEZ Ġhsan AKKUġ GĠRĠġ El dokuması halıcılık ata sanatımız olup teknik ve motifleriyle sağlam bir geleneğe dayanmaktadır. Bununla

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler Sürdürülebilirlik İçin EKO ETİKETLER

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler Sürdürülebilirlik İçin EKO ETİKETLER sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler Sürdürülebilirlik İçin EKO ETİKETLER İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2014 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad. A71a 34815 Anadoluhisarı-Beykoz

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 www.ulusalsutkonseyi.org.tr DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 Üyesidir 2 3 DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ HAZIRLAYANLAR Dr.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TEMİZLİK SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TEMİZLİK SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TEMİZLİK SEKTÖRÜ Dünya Temizlik Ürünleri Sektörü Dünyada temizlik sektörü 110 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Dünyada ve Türkiye'de hizmet sektörünün çok eski tarihçesi olmasına

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MİKRO FİNANSMAN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ KASIM 2007 ANKARA

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MİKRO FİNANSMAN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ KASIM 2007 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MİKRO FİNANSMAN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ KASIM 2007 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MİKRO FİNANSMAN Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR (Kd. Uzman) GA-07-05-28

Detaylı

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İNGİLTERE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ MART 2010 İhracat Sektörleri Açısından İNGİLTERE İÇİNDEKİLER

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ SITC No: 211-Deri kösele ve kırpıntıları, 61-Hazır deriler postlar ve mamulleri, 831-Deri seyahat ve el çantaları, 8481-Deri köseleden giyim eşyası ve aksesuarları, 851-Deri

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK ARALIK 2011 2 SERKA IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSI IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK

Detaylı

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 GENEL BAKIŞ STRATEJİ VE YÖNETİM YEREL KALKINMA ODAKLI BANKACILIK İNSAN ODAKLI BANKACILIK İÇİNDEKİLER 02 Hayalden Doğan Banka 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank 06 Raporumuz Hakkında

Detaylı