BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum."

Transkript

1 9 BÖLÜM 7 SÜRELİ HAL HATALARI ontrol itmlrinin analizind v dizaynında üç özlliğ odaklanılır, bunlar ; ) İtniln bir gçici hal cvabı ürtmk. ( T, %OS, ζ, ω n, ) ) ararlı olmaı. ıaca kutupların diky knin olunda yada n azından knin üzrind olmaı itnmktdir. 3) Sürkli hal hataının küçük olmaı. 4) Sürkli hal hataını kıaca tanımlarak blirli bir tt girişi için t giriş v çıkış araındaki farktır. 7. Giriş Sürkli hal hatalarının dğrlndirilmind kullanılan tt dalga şkillri: Dalga Şkli Giriş Fizikl karşılığı Zaman fonkiyonu Laplac Formu Baamak Sabit onum Rampa Sabit hız Parabol Sabit İvm Tablo 7. Baamak fonkiyonu abit konum kontrolü için kullanılır, yörüngind bulunan bir uydu bu fonkiyon için iyi bir örnktir. Rampa fonkiyonu abit hızlı girişlrin poziyon kontrolünd kullanılır. Parabol fonkiyonu abit ivmli uygulamalarda kullanılır, bu fonkiyonun uygulamaları için füzlr önmli örnklrdndir. 9

2 9 Sürkli Hal Hataının Blirlnmi Giriş Çıkış Çıkış Zaman (a) Giriş Çıkış Çıkış Çıkış 3 Zaman (b) Şkil 7. Şkil 7. inclndiğind ğrilr yardımıyla ürkli hal hataı il ilgili yorumlar yapılabilir. Şkil 7. (a) da giriş il Çıkış araında 0 dır; Çıkış d i t ikn giriş il araındaki farktan dolayı bir oluşur. 7. (b) d giriş il çıkış araında oluşmaz; çıkış d girişl olan farktan dolayı bir oluşur v bu t a gidrkn abit bir ayıdır; Çıkış3 için grafiği incldiğimizd yin bir in oluştuğunu görürüz v t olurkn olur. Son dğr tormi: L f& 0 [ f& ()] t t f& ( t).. dt F() F() 0 0 ( t) dt f ( f ( 0) lim F( f ( 0) (7.) (7.) 9

3 93 f f ( lim F( ( lim f ( t) t (7.3) (7.4) lim ( t) lim E( (7.) t Şkil 7. Sitmd hata, giriş v çıkış araındaki fark olduğundan kapalı çvrimli bir itm çıkışı (t) olarak şkil 7. (a) daki gibi götrilbilir. Burada ütünd duracağımız ürkli hal vya on durumdaki (t) dğridir. Bu ürkli hal hataını önclikl Şkil 7. (b) dki gibi bir birim gri blmli itm için inclycğiz. Daha onra birim gri blmiz, H(, itmlri l alacağız. Sürkli Hataının Oluşma Ndnlri ontrol itmlrind ürkli hal hatalarının bir çoğu dişlilr araındaki boşluklar, ampli doymaı vya motorların ölü bölgi gibi linr olmayan kaynaklardan dolayı oluşur. Bizim ütünd çalışacağımız ürkli hal hataları i itmin kndi konfigürayonu v uygulanan girişin tipin bağlı olarak oluşan hatalardır. Örnğin şkil 7.3 d ki itmi inclylim, R( giriş C( i çıkıştır v bu durumda E( R( C( hata işartidir.girişin baamak fonkiyonu olduğunu kabul dlim. Sürkli hald ğr c(t), r(t) y şit olura (t) ıfır olacaktır. Ancak af kazançla,, ğr c(t) ıfır dğil v onlu bir dğr hata, (t), ıfır olamaz. Bundan dolayı bu (a) daki konfigürayon için itm ıfır ürkli hal hataı vrmz. Sitm bir intgratör klnir ıfır ürkli hal hataı ld dilbilir. Şkil 7.3 Eğr c itmin çıkışının ürkli hal dğri v itmin ürkli hal hataı i bu durumda; 93

4 94 c (7.6) vya c (7.7) olur. Blirtildiği gibi itmdn bir çıkış alınmak itniyora ıfır olamaz. azanç büyüdükç hata küçülür. 7. Birim Gri Blmli Sitmlrd Sürkli Hal Hataı Birim gri blmli itmlrd ürkli hal hataı itmin kapalı çvrim tranfr fonkiyonu olan T(, vya açık çvrim tranfr fonkiyonu G( yardımıyla haplanabilir. T( Bağlı Olarak İfadinin Blirlnmi Şkil 7. (a) da ki gibi bir itmi düşünlim, E( i bulmak için ; E( R( C( (7.8) C( R(T( (7.9) Dnklmlri düznldiğimizd v buradan E( i çktiğimizd: E( R([-T(] (7.0) Eld diln dnklm on dğr tormini uygularak; ( lim E( R( [ T ( ] 0 (7.) ld dilir. Örnk: Şkil 7. (a) da T(? Çözüm: olun giriş birim baamak olduğuna gör lim lim (7.) G( y Bağlı Olarak İfadinin Blirlnmi Şkil 7. (b) da ki gibi birim gri blmli bir itmi düşünlim, E( i bulmak için ; 94

5 9 E( R( C( (7.3) C( E(G( (7.4) Dnklmlri düznldiğimizd v buradan E( i çktiğimizd: E( R( E(G( (7.) E([ + G(] R( (7.6) E( R( + G( (7.7) Eld diln dnklm on dğr tormini uygularak; ( R( lim E( lim + G( (7.8) Farklı Tt Sinyallri İçin Sürkli Hal Hataları Baamak Fonkiyonu İçin Habı R( R( alındığında v lim t yrin konulduğunda 0 + G( + limg( baamak ( (7.9) baamak ( 0 için limg( 0 olmalıdır ( + Z)( + Z )... G.( (7.0) n ( + P)( + P)... limg( için n olmalı ki ürkli hal hataı 0 olun n 0 için i Z Z G (, buradan görülcği gibi onlu bir dğr oluyor. P P... Rampa Fonkiyonu İçin Habı R( alındığında v R( lim t yrin konulduğunda 0 G( + 9

6 96 rampa ( lim + G( lim G( ld diliyor. rampa için lim G( (7.) olmalı bundan dolayı n olmalıdır. Parabolik Fonkiyonu İçin Habı R( 3 alındığında v R( lim t yrin konulduğunda 0 G( + 3 lim + G( lim G( parabol ( ld diliyor. parabol için lim G( (7.) olmalı bundan dolayı n 3 olmalıdır. İntgratörü Olmayan Sitmin Sürkli Hal Hataı İntgratörü olmayan itmin ürk hal hataını aşağıdaki örnklrd inclylim. Örnk: u(t), tu(t) v t u(t) dğrindki girişlr için şkil 7.4 d ki itmin ürkli hal hatlarını bulunuz. u(t) birim baamak fonkiyonudur. Şkil 7.4(Ni,000) Çözüm: İlk olarak itmin kararlı olup olmadığını tpit tmk grkir ancak bu örnk için bu dtaylara bu oruda yr vrmycğiz. Giriş R( baamak fonkiyonu uygulandığında; + limg( + 0 (7.3) Giriş R( rampa fonkiyonu uygulandığında; 96

7 97 rampa ( lim G( 0 (7.4) Giriş R( 0/ 3 parabol fonkiyonu uygulandığında; parabol olur. (7.) Aynı giriş fonkiyonlarını şkil 7. ya uygulayarak ürkli hal hatalarını bulalım; Şkil 7. Giriş R( baamak fonkiyonu uygulandığında; 0 + limg( + (7.6) Giriş R( rampa fonkiyonu uygulandığında; rampa ( lim G( (7.7) Giriş R( 3 parabol fonkiyonu uygulandığında; parabol olur. (7.8) 7.3 Statik Hata Sabitlri V Sitm Tipi 7.3. Statik Hata Sabitlri Sürkli hal hataı prforman özlliklrin tatik hata abitlri olarak adlandırılır. Bu abitlrin naıl blirlndiğini, naıl haplandığını inclycğiz. 97

8 98 Giriş u(t) baamak fonkiyonu uygulandığında; ( baamak + limg( (7.9) Giriş tu(t) rampa fonkiyonu uygulandığında; ( rampa ( lim G( (7.30) Giriş t u(t) parabol fonkiyonu uygulandığında; parabol ( lim G( (7.3) Paydada bulunan limitli trimlr ürkli hal hataını blirlr. Bu limitlr tatik hata abitlri dnir. Poziyon abit, p, p limg( (7.3) Hız abiti, v, v lim G( (7.33) İvm abiti, a, a lim G( (7.34) 98

9 99 Örnk: Şkil 7.6 dki hr bir itm için tatik hata abitlrini v bklnn hataları tandart baamak, rampa v parabolik giriş fonkiyonları için bulunuz. Şkil 7.6 Çözüm: Sitmlrin kararlı olduğu kabul diliyor. Önclikl şkil 7.6 (a) için tatik hata abitlrini blirlylim. p v a 00 limg( lim G( 0 lim G( 0 (7.3) (7.36) (7.37) Böylc baamak girişi için; p (7.38) Rampa giriş için; ( v (7.39) 99

10 00 Parabolik giriş için; ( ) (7.40) a Şkil 7.6 (b) için tatik hata abitlrini blirlylim. p v a limg( 00 6 lim G( lim G( 0 0 (7.4) (7.4) (7.43) Böylc baamak girişi için; 0 + p (7.44) Rampa giriş için; 0.03 a 3. (7.4) Parabolik giriş için; ( a (7.46) Şkil 7.6 (c) için tatik hata abitlrini blirlylim. p v a limg( lim G( lim G( (7.47) (7.48) (7.49) Böylc baamak girişi için; 00

11 0 0 + p (7.0) Rampa giriş için; 0 a (7.) Parabolik giriş için; a 87 (7.) 7.3. Sitm Tipi Statik hata abitlrinin dğrlrinin G(, özllikld af intgratör ayıına bağlı oldugunu gördük. Şkil 7.8 d vriln itmd görüln fonkiyondaki n biz itmin tipini vriyor. Şkil 7.7(Ni,000) Tablo 7. d ürkli hal hataı, tatik hata abiti v itm tipi bir arada götrilmiştir. Tip 0 Tip Tip Giriş Sürkli-hal hataı formüllri Statik hata abitilri Hata Statik hata abitilri Hata Statik hata abitilri Hata Baamak Sabit Rampa Sabit Parabol Sabit Tablo 7. 0

12 0 7.4 Sürkli Hal Hataı Özlliklri Bir örnk üzrind açıklayacak olurak; v000 olarak vrildiğind, abitin ait olduğu itm dair bazı özlliklr hakkında hmn yorum yapabiliriz. ontrol itmini kararlıdır. ontrol itminin tipi dir. ontrol itminin giriş inyali rampa fonkiyonudur. ontrol itminin ürkli hal hataı birim ğim başına 0-3 dür v Örnk: p000 olarak tatik hata abiti vriln itm il ilgili hangi onuçlara ulaşabiliriz. Çözüm: Sitm kararlıdır. Sitmin tipi dir. Sitmin girişin uygulanan tt inyali baamak tır. Sitmin ürkli hal hataı olarak bulunur. 00 Sürkli Hal Hataına gör azanç Sağlayacak Sitm Dizaynı Örnk: Şkil 7.8 için %0 ürkli hal hataı vrck kazancı bulunuz. Şkil 7.8 Çözüm: Sitmin tipi dolayııyla hataya uygu olarak giriş rampa fonkiyonu olmalı, çünkü adc rampa fonkiyonu tip d (ıfır dışında) onlu bir hata vrbilir. 0. v (7.3) v 0 lim G( (7.4) 0

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

2. YATAY KURBALAR. 2.1.1 Basit daire kurbaları

2. YATAY KURBALAR. 2.1.1 Basit daire kurbaları 2. YATAY KURBALAR Yatay kurbalar genel olarak daire yaylarından ibarettir. Ancak, kurbaya ait dairenin yarıçapı küçük ise süratin fazla olduğu durumlarda alinyimandan kurbaya geçiş noktasında ortaya çıkan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile,

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile, KOMPANZASYON NEDİR? Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. İndüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90 derecelik fazı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler Bayram Tekin ODTÜ Fizik Bölümü Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler İki soru ile başlayalım: Evrende var olabilen şeyler nelerdir, var olması gereken şeyler nelerdir? Hayli zor, biraz da kapalı

Detaylı

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2 Eşitsizliklerde taraf tarafa toplama Sağlama işlemi apma Adana Ankara İzmir zümresine katılan meslektaşlarımızla birlikte piasada cevabı hatalı verilen sorular azıldığını tespit ederek anı hatanın tekrarı

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aşağıdaki grafik saf suya (H 2 0) ait faz diyagramını göstermektedir. Bu grafikte yer alan değişkenler; dış basınç (düşey eksende ve logaritmik ölçekte) ve sıcaklıktır. Bir bakıma

Detaylı

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı

Deneyin Adı Brinel Sertlik Deneyi. Deneyin Amacı Malzemenin sertlik değerinin brinell cinsinden ölçülmesi

Deneyin Adı Brinel Sertlik Deneyi. Deneyin Amacı Malzemenin sertlik değerinin brinell cinsinden ölçülmesi 1 www.koumakina001.8m.com Deneyin Adı Brinel Sertlik Deneyi Deneyin Amacı Malzemenin sertlik değerinin brinell cinsinden ölçülmesi Deneyin Yapılışı Belli çaptaki sert bir bilya malzeme yüzeyine belli bir

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI. Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI. Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ GENEL Dünyada üretilen elektrik enerjisinin yarıdan fazlası, pompa, fan,

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MOTORLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı