V. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZMĠ KONGRESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "V. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZMĠ KONGRESĠ"

Transkript

1 V. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZMĠ KONGRESĠ KASIM 2012 CONGRESIUM (ATO KONGRE MERKEZĠ) ANKARA

2 20 KASIM 2012 ANKARA DA TERMAL TURĠZM POTANSĠYELĠ VE YEREL YÖNETĠMĠN ROLÜ DOĞAN ACAR ANKARA KÜLTÜR VE TURĠZM ĠL MÜDÜRÜ

3 İÇERİK Sağlık Turizminin Tanımı, çeşitleri ve paydaşları Dünyada Tıp Sağlık Turizmi Türkiye de Tıp Sağlık Turizmi Ankara da Tıp Sağlık Turizmi

4 İÇERİK Termal Sağlık Turizminin Tanımı Dünyada Termal Sağlık Turizmi Türkiye de Termal Sağlık Turizmi Ankara da Termal Sağlık Turizmi

5 İÇERİK Dünyada ve Türkiye de İleri yaş (Üçüncü yaş) ve Engelli Sağlık Turizmi Ankara nın Sağlık Turizminde Güçlü ve Zayıf Yönleri Yerel Yönetimin Rolü (Sonuç ve Değerlendirme)

6 SAĞLIK TURĠZMĠ T.C. ANKARA VALİLİĞİ KÜLTÜR ve TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ

7 SAĞLIK TURİZMİ TANIMI Bir ülkeden diğer ülkeye veya ülke içerisinde herhangi bir sağlık sebebiyle hizmet almak için yapılan seyahatlerdir. *kaliteli sağlık hizmeti, * tedavinin ekonomik olması, * bulunduğu yerdeki bekleme süresinin uzunluğu v.b. sebeplerle yapılmaktadır.

8 SAĞLIK TURİZMİ DÜNYADA SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ ANKARA DA SAĞLIK TURİZMİ

9 SAĞLIK TURİZMİ ÇEŞİTLERİ I. TIP (MEDİKAL) SAĞLIK TURİZMİ II. TERMAL SAĞLIK TURİZMİ III. İLERİ YAŞ (Üçüncü Yaş) VE ENGELLİ SAĞLIK TURİZMİ

10 SAĞLIK TURİZMİ PAYDAŞLARI Sağlık Kurum ve KuruluĢları Seyahat Acentaları Sigorta ġirketleri Turizm Sektörü Aracı ve DanıĢman Firmalar UlaĢım Sektörü ĠletiĢim ve BiliĢim Sektörü ĠnĢaat Sektörü (yeni yatırımlar) Sağlık Turizminde Kamu- Özel sektör-stk iģbirliği çok önemli bir husustur.

11 DÜNYADA TIP SAĞLIK TURİZMİ

12 DÜNYADA TIP SAĞLIK TURĠZMĠ 2007 yılında Amerikalı sağlık turistlerinin sayısı, sağlık turizmi tarihindeki en yüksek rakam olan e yükseldi yılında bu sayının 1 milyona yaklaģması ve 100 milyar dolarlık sağlık turizmi harcaması bekleniyor. Sağlık için Türkiye'ye gelen misafir sayısı 2005'te 126 bin iken 2010 sonunda 500 bine yaklaģtı yılında Türkiye ye tedavi amaçlı gelen yabancı sayısı tıp turizminde 242 bin, termal turizmde 260 bin olup toplamda yaklaģık 500 bin kiģidir. Sağlık turizminden 2010 yılında 800 milyon dolar gelir sağlanmıģtır. Türkiye ye gelen bir tıp turisti ortalama dolar harcamaktadır. Kaynak: Türkiye Sağlık Turizmi Özet Raporu 2011

13 SAĞLIK TURİZMİNDE ÜLKE SIRALAMASI DÜNYADA ĠLK 10 A GĠREN ÜLKELER (HASTA SAYISI VE GELĠRĠ) 1.HĠNDĠSTAN 2.TAYLAND 3.SĠNGAPUR 4.A.B.D 5.MALEZYA 6.ALMANYA 7.MEKSĠKA 8.GÜNEY AFRĠKA 9.BREZĠLYA 10.KOSTA RĠCA TÜRKĠYE ĠSE BU SIRALAMADA 17. SIRADA YER ALMAKTADIR. Kaynak: Sağlık Bakanlığı Medikal Turizm AraĢtırması 2010/wikipedia 2010

14 SAĞLIK TURİZMİ Zirvedeki ilk üç ülkenin sahip olduğu ortak özellikler Doktorların ve yardımcı sağlık personelinin kendi alanlarında ileri teknoloji bilgisine sahip olmaları, Sağlık bakım ve hizmet standartlarının yüksek olması, Destinasyona ulaşım kolaylığı, Hasta memnuniyeti

15 JCI - Joint Commission International SAĞLIK ORGANĠZASYON AKREDĠTASYONU BĠRLEġĠK KOMĠSYONU, dünyada 500 ün üzerinde Türkiye de ise 47 hastaneye akredite belgesi vermiģtir. Türkiye, dünyada en fazla akreditasyona sahip hastane sıralamasında, Amerika dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye de 9 ilde bulunan akredite hastanelerden en fazla payı % 49 luk oranla Ġstanbul (23), arkasından %17 lik oranla Ankara almaktadır. ((Adana(5), Adıyaman(1), Afyonkarahisar(1), Antalya(2), Bursa(2), Ġzmir(4), Kocaeli(2) )

16 DÜNYADA BAZI ÜLKELERDE AKREDİTE HASTANE SAYILARINDAN ÖRNEKLER ÜLKE HASTANE SAYISI TÜRKĠYE 47 HĠNDĠSTAN 16 TAYLAND 11 SĠNGAPUR 16 BREZĠLYA 23 SUUDĠ ARABĠSTAN 33 ALMANYA 5 ÇĠN 8

17 TÜRKİYE DE TIP SAĞLIK TURİZMİ

18 TIP TURİZMİNDE YURTDIŞINDAN GELEN HASTALAR VE GELDİKLERİ BRANŞLAR 2011 Yılında % 91 Özel Hastanelere, % 9 Kamu Hastanelerine BranĢlar: Göz, DiĢ, Ortopedi, Kardiyoloji, Onkoloji, Plastik Cerrahi ve Beyin Cerrahisi olup %80 i bu branģlara gelmiģtir. Ülkelerin Sıralaması: Almanya, Rusya, Hollanda, Azerbaycan ve Fransa dır. Hastanelerimizde 107 farklı ülkeden yabancı uyruklu hasta tedavi görmüģtür. Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Sağlık turizmi çalıģmaları, 2012

19 BAZI ÜLKELERLE TÜRKİYE NİN TEDAVİ MALİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ülkelere Göre Tıbbi Hizmet Ücretlerinin Dağılımı ($) ABD Hasta ödemeli ABD Sigorta TÜRKĠYE Hindistan Tayland Singapur Anjiyo Bypass Kalp kapakçığı ameliyatı tek) Kalça ameliyatı Diz ameliyatı Omurga Kaynak: Sağlık Turizm Sektör Raporu, Medical Tourism: Global Competition in Health Care, Devon M. Herrick National Center for Policy Analysis

20 SAĞLIK TURİZMİNDE SON YILLARDA SAĞLANAN BAZI TEŞVİKLER 1.MALĠYE BAKANLIĞINDAN VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleģmiģ olmayan kiģilere hizmet veren iģletmelerin, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın yüzde 50'si de beyanname üzerinden indirilebilecek. Bakanlar Kurulu, yüzde 50 oranını, hizmet alanları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye ya da yüzde 100'e kadar artırmaya yetkili olacak. Yatırımcıların vergi nedeniyle karģılaģtığı mali yükler azaltılacaktır. 2.TÜRK HAVA YOLLARI ĠNDĠRĠMĠ Geçtiğimiz yıldan bu yana tedavi amacıyla Türkiye ye gelen yolculara iki refakatçısı ile birlikte bilet fiyatlarında % 20 indirim yapıyor. Bu oran ABD den gelen yolcular için % 25 tir. 3.EKONOMĠ BAKANLIĞINDAN HASTA YOL DESTEK TEġVĠĞĠ Sağlık kuruluģlarının yurtdıģından getirecekleri yabancı hastaların uçuģ giderlerinin yüzde 50 oranında Bakanlık bütçesinden karģılanması ve hasta baģına 1000 dolara kadar destek verilmesini içermektedir.

21 SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ 2010 yılında 668 sayılı KHK nin 49. maddesinde Sağlık Serbest Bölgelerine değinilmektedir. Maddeye göre: Bakanlık, ülkenin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancı sermaye ve yüksek tıbbî teknoloji giriģinin hızlandırılması amacıyla, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde, sağlık serbest bölgelerinin kurulması ve yönetilmesine iliģkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Serbest bölgelerde verilecek sağlık hizmetlerine iliģkin usûl ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Ģeklinde devam etmektedir.

22 TIP SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNCELİKLİ SUNULABİLECEK HİZMET BRANŞLARI GÖZ LAZER TEDAVİSİ ESTETİK CERRAHİ HİZMETLERİ DİŞ TEDAVİSİ TÜP BEBEK BÖBREK (DİYALİZ) KALP-DAMAR CERRAHİSİ KULAK BURUN BOĞAZ FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON ONKOLOJİ VB.

23 YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIN TEDAVİ GÖRDÜKLERİ HASTANEYE GELİŞ KANALLARI Hastaların % 50 sinin daha önce tedavi görmüģ olan yakınlarının tavsiyesi kanalıyla geldikleri cevabı alınmıģtır. Ġkinci sırada da %48,39 ile internet görülmektedir. Hastalar, sadece tedavi görecekleri hastane hakkında değil Ģehir, otel, restoranlar konusunda da diğer bilgileri internet aracılığıyla elde edebilmektedirler. Kaynak: Sağlık turizmi, İstanbul a yönelik bir Değerlendirme

24 ANKARA DA TIP SAĞLIK TURİZMİ

25 ANKARA DAKĠ HASTANE SAYILARI 36 Devlet hastanesi 11 Üniversite hastanesi 30 Özel hastane Toplam 77 Hastane ile sağlık hizmeti verilmektedir.

26 ANKARA DAKİ HASTANE SAYILARI SAYISI JCI AKREDĠTE YATAK SAYISI PERSONEL SAYISI DEVLET ÜNĠVERSĠTE ÖZEL TOPLAM

27 ANKARA DA BULUNAN AKREDİTE HASTANELER 1. ANKARA GÜVEN HASTANESĠ 2. BAYINDIR HASTANESĠ 3. HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HASTANESĠ 4. HRS (HEALTH RESEARCH SYSTEM) ANKARA KADIN HASTALIKLARI DOĞUM HASTANESĠ 5. MEDĠCANA INTERNATĠONAL ANKARA HASTANESĠ 6. TOBB(TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ) ETU HASTANESĠ 7. TDV (TÜRKĠYE DĠYANET VAKFI) ÖZEL 29 MAYIS HASTANESĠ AYRICA TÜRK KIZILAY DERNEĞĠ ORTA ANADOLU BÖLGESEL KAN MERKEZĠ ULUSLARARASI AKREDĠTE BELGESĠ ALMIġTIR.

28 ANKARA SAĞLIK TURİZMİ İLE İLGİLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN BAZILARI SAĞLIK TURİZM DERNEĞİ TÜRKİYE SAĞLIK VAKFI SAĞLIK TURİZMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ ANKARA TERMAL TURİZM YATIRIM VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

29 2010 YILI YURTDIġINDAN ANKARA YA GELEN SAĞLIK TURĠSTĠ VERĠLERĠ YIL TÜRKĠYE DE TIP TURĠZMĠ (yabancı uyruklu kiģi ) ANKARA DA TIP TURĠZMĠ % (110 özel+132 kamu) ANKARA NIN SAĞLIK TIP TURĠZMĠNDEN ALDIĞI PAY %3 LERE TEKABÜL ETMEKTEDĠR. EN ÇOK GELĠNEN BÖLÜM ĠSE KARDĠYOLOJĠDĠR. GÖZ DĠġ ORTOPEDĠ KARDĠYOLO JĠ ONKOLOJĠ PLASTĠK C. BEYĠN C. DĠĞER ÖZEL DEVLET genel Özel Dev Özel Dev Özel Dev Özel Dev. Özel Dev Özel Dev Özel Dev Özel Dev. Toplam Toplam TOPLAM

30 TERMAL SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ

31 TERMAL SAĞLIK TURİZMİ TANIMI Mineralize termal sular ile çamurların, kaynağın yöresindeki çevre ve iklim faktörleri bileşiminde, insan sağlığına olumlu katkı sağlamak üzere, uzman hekim denetim ve programında; fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerle koordineli kür uygulamaları için yapılan turizm hareketidir. Sıcak kaplıca suyu anlamına gelen termaller, sunduğu tedavi ve eğlence imkanları sayesinde büyük bir turizm potansiyeli yaratmaktadır. Yapılan arkeolojik kazılarda çıkan sonuçlara göre insanlar, yaklaşık 10 bin yıldır termal kaynaklardan tedavi amaçlı olarak yararlanmaktadır. Çünkü bu sihirli sular insanlara güzellik, sağlık, stressiz bir hayat, bedenen ve zihnen rahatlama vaat etmektedir.

32 TERMAL SAĞLIK TURİZMİ Termal turizmin avantajları; 12 ay turizm yapma imkanı, Tesislerde yüksek doluluk oranına ulaģılması, Yüksek istihdam yaratması, Diğer alternatif turizm türleri ile kolay entegrasyon oluģturarak, bölgesel dengeli turizmin geliģmesini sağlaması, Termal tesislerde tedavinin yanı sıra sağlıklı-zinde insan yaratma, eğlence ve dinlenme imkanlarının da bulunması, Kür merkezi olan tesislerin maliyetini çabuk geri ödeyen karlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar olması

33 TERMAL SAĞLIK TURİZMİ Termal turizm tesisleri, termomineral suların kullanıldığı termal otel, kür parkı, kür merkezi birimleri vb. tesislerdir. Termal Turizm Tesislerine Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre turizm yatırımı ve işletmesi belgesi verilmektedir. Bu yönetmeliğe göre, Termal Turizm Tesisleri: Toprak, yer altı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içme ve iklim kür merkezleri ile buralarda kurulan tedavi ve rekreasyon amaçlı üniteleri içeren Termal Konaklama Tesisleri ve Termal Kür Merkezleridir.

34 DÜNYADA TERMAL SAĞLIK TURİZMİ

35 DÜNYADA TERMAL SAĞLIK TURİZMİ Termal turizm amaçlı olarak senede Almanya ve Macaristan'a 10 milyon, Rusya'ya 8 milyon, Fransa'ya yaklaģık 1 milyon, Ġsviçre'ye 800 bin, Japonya'nın Beppu Ģehrine 13 milyon kiģi gitmektedir. Kaynak: Dünyada ve Türkiye de Sağlık turizmi 2010

36 TÜRKİYE DE TERMAL SAĞLIK TURİZMİ

37 TÜRKİYE DE TERMAL SAĞLIK TURİZMİ Kaynak zenginliği açısından Dünyada ilk 7 ülke arasında yer alan Türkiye nin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeģitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa daki termal sulardan daha üstün nitelikler taģımaktadır. Ülkemizde sıcaklıkları derece arasında, debileri ise lt/sn arasında değiģebilen dolayında termal kaynak bulunmaktadır. Kaynak: Dünyada ve Türkiye de Sağlık turizmi 2010

38 TÜRKĠYE DE TERMAL SAĞLIK TURĠZM Artan talep üzerine yılları arasında 22 yeni termal otel inģa edilmiģtir. Kaplıca tesis sayısı 46 ilde 240'a, yatak kapasitesi ise 17 bin 767'den 29 bin 727'ye çıkarılmıģtır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nca, 2023 yılında 500 bin termal yatağa ulaģılmasının hedeflendiği belirtilmiģtir. Türkiye'de yılda 10 Milyon kiģi, 240 kaplıcadan birçok hastalığın tedavisinde, rehabilitasyon ve dinlenme amaçlı faydalanmaktadır. Kaynak:Termal Turizm Master Planı

39 TERMAL TURĠZMĠNDE YURTDIġINDAN GELEN YABANCI VERĠLERĠ 2010 Yılında - Termal Turizm Amaçlı Gelen Yabancı Uyruklu Sayısı: kiģi - Ülkeler: Japonya, Almanya, Rusya, Kore, Ortadoğu Ülkeleri, Ġran, ABD. - Tercih edilen iller: Denizli, Ġzmir, Balıkesir, Afyon ve Bursa. Kaynak: Türkiye Sağlık Turizmi Özet Raporu 2011

40 TERMAL TURĠZM MASTER PLANI Kültür ve Turizm Bakanlığın hazırladığı Termal Turizm Master Planında 2634 sayılı Turizm teģvik kanunu uyarınca ilan edilen *4 adet Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgesi ve 70 adet Termal Turizm Merkezi bulunmaktadır. Termal Turizm Master Plan Bölgeleri: Güney Marmara, Güney Ege, Frigya, Orta Anadolu dur. Kaynak: Termal Turizm Master Planı

41 FRĠG VADĠSĠ PROJESĠ Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Termal Turizm Master Plan Bölgeleri KAPSAMINDA ANKARA FRĠGYA BÖLGESĠ ĠÇĠNDE YER ALMAKTADIR. FRĠGYA BÖLGESĠ ĠÇĠNDE KALAN DĠĞER ĠLLER: AFYONKARAHĠSAR ESKĠġEHĠR KÜTAHYA UġAK

42 ANKARA DA TERMAL SAĞLIK TURİZMİ

43 ANKARA DA TERMAL SAĞLIK TURĠZMĠ Günümüzde doktorlar tıbbi yöntemlerin yanında, çeşitli mineraller içeren şifalı sulardan yararlanarak da hastalarını tedavi etmektedirler. Bu tedavi şeklinin yaygın olarak kullanılması Termal Sağlık Turizmini bir endüstri haline getirmiştir. Ankara, termal kaynakları ve kaplıcalar bakımından zengin bir ildir. Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar döneminden kalma kaplıca ve hamamları korunarak yaşatılmaya çalışılmaktadır.

44 ANKARA NIN TERMAL KAYNAK BULUNAN ĠLÇELERĠ 1. AYAŞ 2. BEYPAZARI 3. ÇAMLIDERE 4. ÇUBUK 5. GÜDÜL 6. HAYMANA 7. KIZILCAHAMAM 8. POLATLI

45 ANKARA DA TERMAL SU BULUNAN İLÇELER

46 ANKARA NIN TERMAL TURİZM KAPASİTESİ SIRA NO KONAKLAMA TESĠSLERĠ TESĠS SUĠT ODA YATAK 1 ĠĢletme Belgeli Konaklama Tesisleri Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri Yatırım Belgeli Konaklama Tesisleri Genel Toplam: ilk altı ay verileri

47 ANKARA DA TERMAL TURİZMİ TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER NO İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI 1 AYAŞ BEYPAZARI ÇAMLIDERE 4 ÇUBUK GÜDÜL HAYMANA KIZILCAHAMAM POLATLI TOPLAM ilk altı ay

48 ANKARA NIN TERMAL TURİZM KAPASİTESİ TURİZM İŞLETME BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİ SIRA NO OTEL ADI ĠLÇE ODA SUĠT YATAK 1 ASYAFĠN OTEL Kızılcahamam ***** 2 PATALYA TERMAL RESORT Kızılcahamam **** 3 BAġAK TERMAL Kızılcahamam *** 4 AB-I HAYAT OTEL Kızılcahamam *** 5 ġġfa HAYAT SUYU KAPLICA OTELĠ Kızılcahamam *** 6 DOKTORUN YAġAM OTELĠ Haymana *** 7 SARAÇOĞLU TERMAL OTEL Haymana **

49 8 CĠMCĠME OTEL * Haymana REYHAN PANSĠYON Haymana BEYPAZARI ĠPEKYOLU KONAĞI ** Beypazarı KAYIBOYU OTEL ** Beypazarı MÜFTÜZADE BEYLER SOFRASI Özel Beypazarı 3 8 ÇAKIR HAFIZLAR KONAĞI PANSĠYON Beypazarı 8 16 GRAND SAKARYA *** Polatlı DUA TEPE OTEL *** Polatlı FRĠGYA OTEL ** Polatlı ODA SUĠT KĠġĠ Toplam : Genel Toplam : 767

50 ANKARA DA TERMAL TURİZMİ BELEDİYE BELGELİ TESİSLER NO İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI 1 AYAŞ BEYPAZARI ÇAMLIDERE 4 ÇUBUK GÜDÜL HAYMANA KIZILCAHAMAM POLATLI TOPLAM ilk altı ay

51 ANKARA NIN TERMAL TURİZM KAPASİTESİ BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİ OTEL ADI İLÇE ODA YATAK 1 Ayaş Oteli Ayaş Akşemseddin Otel Beypazarı Selam Otel Beypazarı Has Otel Beypazarı Cevizli Otel Beypazarı Memişzade Konağı Beypazarı Taş Mektep Konağı Beypazarı Hacı Bostan Konağı Beypazarı Termal Otel Haymana Saraçoğlu Otel Haymana Yılmaz Pansiyon Haymana Haymana Resort Haymana Doğan Kardeşler Pansiyon Haymana Huzur Pansiyon Haymana Özlem Pansiyon Haymana Reyhan Otel Haymana Adıgüzel Pansiyon Haymana Sena Otel Haymana 17 50

52 19 Emek Pansiyon Haymana Güngör Pansiyon Haymana Demirel Pansiyon Haymana Ünal Pansiyon Haymana Kardeşler Pansiyon Haymana Demirtaş Pansiyon Haymana Rabia Pansiyon Haymana Ali Pansiyon Haymana Yıldırım Pansiyon Haymana Doğan Aile Pansiyon Haymana Soğuksu Termal Otel Kızılcahamam Kaplıca Otel Kızılcahamam Zevk Palas Otel Kızılcahamam Eğitim ve Dinlenme Tesisi(Adalet) Kızılcahamam Aksu Otel Çubuk Şanlı Otel Çubuk Gordion Otel Polatlı Genel Toplam: 700 Oda 1662 Yatak

53 ANKARA DA TERMAL TURİZM YATIRIM BELGELİ TESİSLER SIRA NO OTEL ADI ĠLÇE ODA SUĠT YATAK 1 Soğuksu Milli Parkı Çam OtelKızılcahamam ***** 2 ġahinler Otel Haymana ***** 3 Midas Otel Haymana **** 4 Adıgüzel Termal Resort Haymana *** 5 Doğanbey Otel Beypazarı *** 6 Grand Uzay Beypazarı *** 7 Sezenler Otel Kızılcahamam ** 8 Emsey Apart Haymana Akropol Termal Beypazarı Beypazarı ODA SUĠT YATAK Genel Toplam: ilk altı ay verileri

54 ANKARA NIN TERMAL KAYNAK BULUNAN İLÇELERİ

55 AYAŞ

56 AYAŞ İLÇESİNDEN GÖRÜNÜM

57 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI AYAŞ BELEDİYE BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI AYAġ yılı sonu itibariyle

58 AYAŞ İÇMECE VE KAPLICALARI AyaĢ Ġçmesi ve Kaplıcası Sıcaklık derecesi 51 C dir. Üst solunum yolu hastalıklarına ve akciğer hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. AyaĢ Karakaya Kaplıcası Kaplıca suyunun sıcaklık derecesi 31 C. Kimyasal bileģimi bikarbonat, sodyum, kalsiyum ve karbondioksit içermektedir. Ġçme olarak da yararlanılmaktadır.

59

60

61

62 BEYPAZARI

63 BEYPAZARI İLÇESİNDEN GÖRÜNÜMLER

64 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI BEYPAZARI BELEDİYE BELGELİ TESİSLER ĠLÇE ADI TESĠS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI BEYPAZARI yılı sonu itibariyle

65 BEYPAZARI DUTLU-TAHTALI KAPLICA VE İÇMELERİ Su kaynaklarından kaplıca ve içme olarak yararlanılmaktadır. Su sıcaklığı C dir. Kaplıca suyu klorürlü, sülfatlı, sodyumlu, kalsiyumlu, karbondioksitli bir bileģime sahiptir. Cilt hastalıkları, karaciğer, safra kesesi, pankreas, damar sertliği rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

66 DUTLU TAHTALI BEYTEK TERMAL TESİSLERİ DUTLU-TAHTALI KAPLICASI ÖZELLĠKLERĠ Yer: Ankara'ya 90 km, Beypazarı'na 20 km uzaklıktadır. Kimyasal Özellikleri: Sülfatlı, klorürlü, sodyumlu, kalsiyumlu, karbondioksitli, radyoaktif, 51 C sıcaklığında mineralli termal sudur. ġifa Özellikleri: Hekim kontrolünde ve banyo uygulamaları Ģeklinde tüm romatizmal hastalıklar, nörolojik ve ortopedik sekellerin tedavisi içme uygulamaları Ģeklinde ise, böbrek tembelliği, mide-bağırsak-karaciğer sistemi ile safra kesesi fonksiyonel rahatsızlıklarında etkindir. Kaplıca Ruhsatı: Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olup doktoru ve tedavi merkezi vardır.

67

68 ÇAMLIDERE

69 ÇAMLIDERE İLÇESİNDEN GÖRÜNÜMLER

70 ÇUBUK

71 ÇUBUK İLÇESİNDEN GÖRÜNÜMLER

72 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI ÇUBUK BELEDİYE BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI ÇUBUK yılı sonu itibariyle

73 ÇUBUK MELİKŞAH KAPLICASI Ankara`ya 30 km. uzaklıkta Çubuk ilçesindedir. Suyun sıcaklığı 31 C dir. Kaynak suları kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat içermektedir.

74 ÇUBUK MELİKŞAH YÜZME HAVUZU Yer: Ankara Esenboğa yolu üzerinde Esenboğa köyünden 4 km. içeridedir. Kimyasal Özellikleri: Bikarbonatlı, sodyumlu, kalsiyumlu, magnezyumlu, karbondioksitli, 39 C termal sudur. ġifa Özellikleri: Romatizmal hastalıklara, beslenme bozukluklarına, sinirsel hastalıklara ve kas yorgunluklarına iyi geldiği söylenmektedir. Termal tedavi tesisi yoktur. Sadece yüzme havuzu ve tesisi bulunmaktadır.

75 GÜDÜL

76 YEŞİL CENNET GÜDÜL İLÇESİNDEN GÖRÜNÜMLER

77 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI GÜDÜL BELEDİYE BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI GÜDÜL yılı sonu itibariyle

78 ILICAKÖY Yer: AyaĢ-Güdül karayolu üzerinde bulunan Ilıcaköy içindeki çamaģırhane denilen yerden çıkmaktadır. Kimyasal Özellikleri: Normal klorürlü, sülfatlı, karbonatlı 20,5 C termal sudur. ġifa Özellikleri: Tedavi özelliği bakımından AyaĢ Karakaya kaplıcasına benzemektedir. Nörolojik hastalıklara, romatizma hastalıklarına iyi geldiği belirtilmektedir.

79 ANTİK KAYNAK ÇOBAN HAMAMI ÇOBAN HAMAMI (TERMAL KAYNAĞI ÖZELLĠKLERĠ Yer: AyaĢ-Beypazarı yolu üzerinde AyaĢ a 20 km. mesafededir. Kimyasal Özellikleri: Sodyum kalsiyum klorürlü, sülfatlı, karbondioksitli,radyoaktif, 52 C sıcaklığında sıcak mineralli sudur. Endikasyon Özellikleri: Sağlık Bakanlığı'ndan alınmıģ endikasyon raporu yoktur. AraĢtırmalardaki fiziksel ve kimyasal analizlere göre Çoban Hamamı-AyaĢiçmecesi-Dutlu Hamamı ayni orjinli ve özellikte sular olduğundan Ģifa özelliklerinin de aynı olabileceği düģünebilir. Bu termal kaynak bölgesinde hiçbir tesis yoktur.

80 HAYMANA

81 TERMAL TURİZM MERKEZİ HAYMANA İLÇESİNDEN GENEL GÖRÜNÜM

82 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI HAYMANA BELEDİYE BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI HAYMANA yılı sonu itibariyle

83 HAYMANA KAPLICASI Ankara`ya 73 km. uzaklıktaki Haymana ilçesindeki kaplıcanın su sıcaklığı 44.5 C dir. Suyun bileģimi; bikarbonat, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve karbondioksitten oluģmaktadır. Mide, karaciğer, pankreas, damar sertliği, akciğer rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Haymana Ġlçesi Termal Turizm Merkezi ilan edilmiģtir. ( Tarih ve sayılı resmi gazete) Haymana ilçesine kür merkezi yapılması öngörülmektedir.

84 BELEDİYE KAPLICASI HAYMANA KAPLICALARI ÖZELLĠKLERĠ Yer: Ankara'ya 74 km. uzaklıktadır. Kimyasal Özellikleri: Bikarbonatlı, kalsiyumlu, sodyumlu, magnezyumlu ve karbondioksitli, sıcak mineralli (44.5 C) termal sudur. ġifa Özellikleri: Tüm romatizmal hastalıklar, deri ve kan dolaģımı, solunum yolu hastalıkları, sinirsel ve kas yorgunlukları, kadın hastalıkları, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, beslenme bozukluklarına etkili olduğu belirlenmiģtir.

85 CİMCİME ve TERMAL TESİSLERİ

86 HAYMANA RESORT OTEL

87 DOKTORUN YAŞAM OTELİ

88 KIZILCAHAMAM

89 ORMAN İLE TERMALİN BULUŞTUĞU YER KIZILCAHAMAM İLÇESİNDEN GENEL GÖRÜNÜM

90 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI KIZILCAHAMAM BELEDİYE BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI KIZILCAHAMAM yılı sonu itibariyle

91 KIZILCAHAMAM KAPLICASI Suyun ısısı; büyük kaplıca kaynağında 47 C, küçük kaplıca kaynağında 44 C, Kızılcahamam Maden Suyu kaynağında 19.5 C, Acısu Kaplıcası kaynağında 34 C, ġey Hamamı kaynağında 43 C, Acısu kaynağında 37 C dir. Su fiziki ve kimyasal bileģim olarak hipertermal, hipotonik sular sınıfındadır. Tesislerden içme ve banyo kürleri Ģeklinde yararlanılmaktadır. Ġçme kürleri karaciğer, safra kesesi, mide ve bağırsak, iç ve dıģ sökresyon kolenlar ve metabolizma hastalıkları; banyo kürleri kalp, dolaģım bozuklukları, romatizma üzerinde etkilidir. Alan çevresinde konaklama tesisleri mevcuttur. KIZILCAHAMAM SEY HAMAMI TERMAL TURĠZM MERKEZĠ ( Tarih ve sayılı resmi gazete) Kızılcahamam-ÇerkeĢ yolu üzerinde Güvem bucağının 2 km. batısındadır. Suyun ısısı 43 C dir. Su kimyasal bileģim olarak bikarbonatlı, sodyumlu, kalsiyumlu, karbondioksiti ve florürlü bir bileģime sahiptir. Termal tesislerden içme ve banyo kürleri olarak yararlanılmaktadır. Termal suların romatizma, eklem ve kireçlenme, mide ve bağırsak, kan dolaģımı, sinirsel hastalıklar, karaciğer ve safra kesesi, beslenme bozukluğu gibi hastalıklara olumlu etki yaptığı bilinmektedir. Tesis çevresinde konaklama tesisleri bulunmaktadır.

92 SEY HAMAMI KIZILCAHAMAM KAPLICALARI ÖZELLĠKLERĠ Yer: Ankara'ya 76 km. uzaklıkta, E-5 karayolu üzerindedir. Kimyasal Özellikleri: Sodyum birkarbonatlı, klorürlü, karbondioksitli, florürlü, termomineralli, 78 C sıcaklıkta sudur. ġifa Özellikleri: Tüm romatizmal Hastalıklar, nörolojik, jinekolojik hastalıklar, sinirsel ve kas yorgunlukları, kalp ve damar, kan dolaģımı, eklem ve kireçlenme, sindirim sistemi, solunum yolları hastalıkları, kırık çıkık sekelleri, sedef, egzamaya iyi gelmektedir.

93 KIZILCAHAMAM TERMAL, SOĞUKSU TERMAL OTEL ve KAPLICA OTELİ

94 HOTEL AB-I HAYAT

95 ASYAFİN OTEL

96 PATALYA THERMAL RESORT

97 Kızılcahamam Asya Termal Tesisleri Akasya termal devremülkleri

98 POLATLI

99 POLATLI İLÇESİNDEN GENEL GÖRÜNÜŞ

100 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER İLÇE ADI TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI POLATLI BELEDİYE BELGELİ TESİSLER ĠLÇE ADI TESĠS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI POLATLI yılı sonu itibariyle

101 POLATLI MALIKÖY KAPLICASI Ankara Polatlı Karayolunun sağında anayoldan 10 km içerde yer almaktadır. Üçüncü derecede önemli ve öncelikli kaplıcalardandır. Ankara çayının karģısı yakasından çıkan kaplıca suyunun sıcaklığı 30 derece, debisi 5lt/sn banyo kapasitesi 720 kiģi/gündür. Bikarbonatlı, Klorürlü, sodyumlu, bromürlü ve karbondioksitli bir bileģimi olan su oldukça kuvvetli bir mineralizasyona sahiptir. Özellikle içme kürlerinde tavsiye edilen su karaciğer ve safra kesesi bozukluklarına olumlu etki yapar. Herhangi bir tesis yoktur.

102 ANTİK KAYNAK MALIKÖY Yer: Ankara'ya 45 km. uzaklıkta Polatlı asfaltının 6 km sağında Malıköy'e 2 km uzaklıkta, Ankara Çayı'nın karģı yakasında yer almaktadır. Kimyasal Özellikleri: Bikarbonat, klorür, sodyum bromür ve karbondioksitli termomineralli 36 C dir. ġifa Özellikleri: Karaciğer, safra kesesi, diabet, gut sendromlarına, romatizmal, sinirsel hastalıklara, adale yorgunluklarına etkili olduğu ifade edilmektedir. ġifalı suyun bulunduğu yerde tesis yoktur.

103 ŞABANÖZÜ HAMAMI MÜSLÜM ÇAMAŞIRHANESİ

104 POLATLI SARIOBA Polatlı Ayaş Sarıoba Termal Turizm Merkezi ilan edilmesi ile ilgili çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce sürdürülmektedir.

105 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İLERİ YAŞ (ÜÇÜNCÜ YAŞ) ve ENGELLİ SAĞLIK TURİZMİ

106 İLERİ YAŞ SAĞLIK TURİZMİ İleri yaş (Üçüncü yaş) turizmi ( gezi turları, meşguliyet terapileri ) Yaşlı bakım hizmetleri ( bakım evlerinde veya rehabilitasyon hizmetleri ) Klinik otelde rehabilitasyon hizmetleri Engelliler için özel bakım ve gezi turlarını kapsamaktadır. Hizmet Yerleri: Klinik oteller, rekreasyon alanları, tatil köyleri ve bakım evleri v.b dir.

107 İLERİ YAŞ (ÜÇÜNCÜ YAŞ) SAĞLIK TURİZMİ Türkiye deki ileri yaģın toplam nüfusa oranı ise % 19 civarındadır. Bir diğer ifadeyle ülkemizde 5 milyon civarında ileri yaģ (65 yaģ üstü) insan bulunmaktadır. Ülke Toplam Nüfus Yaşlı Oranı Türkiye % 7 Ġngiltere %16,5 Almanya %21 Ġtalya %21 Ġsveç %18,1 Norveç %14,9

108 İLERİ YAŞ (ÜÇÜNCÜ YAŞ) SAĞLIK TURİZMİ Türkiye de ileri yaģ ve yaģlılarını üç ana gruba ayırmak mümkündür: Erken dönem yaģlıları (50-65 yaģ) YaĢlılar (65-85 yaģ) Ġleri yaģlılar (85+ yaģ) TOPLAM 9 milyon 4,5 milyon 0,5 milyon 14 milyon Kaynak: TUİK 2010 ANKARA DA YAKLAġIK 1 MĠLYON YAġLI BULUNMAKTADIR. Kaynak: TUİK 2011

109 ENGELLİ SAĞLIK TURİZMİ Türkiye deki engellilerin toplam nüfusa oranı ise % 12 civarındadır. Bir diğer ifadeyle ülkemizde 9 milyon civarında engelli insan bulunmaktadır. Ülke Toplam Nüfus Engelli Oranı Engelli Sayısı Türkiye % Ġngiltere % Avusturya % 20, Ġsveç % 12, Norveç % Kaynak: TUIK 2010 Verileri

110 İLERİ YAŞ VE ENGELLİ SAĞLIK TURİZMİ Avrupa ve ABD de yaģlı nüfus oranı % 20 lere ulaģmaktadır. Ortadoğu, Balkanlar ve diğer komģu ülkelerde bulunan milyonlarca yaģlının da dahil edilmesi halinde; ülkemizin bu sağlık turizmi potansiyelini mutlaka değerlendirmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

111 ENGELLER SUDA KALKAR! Özellikle fizik tedavi yöntemleri arasında su terapisi önemli yer tutmaktadır. Bu noktadan bakıldığında engelli sağlık turizmi talep sahipleri, aynı zamanda termal turizmin de potansiyel müģterisidir.

112 ANKARA NIN SAĞLIK TURİZMİNDE GÜÇLÜ YÖNLERİ BAŞKENT OLMASI BİLİNEN VE GÜVENLİ BİR İL OLMASI YILLIK 10 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ HAVALİMANINA SAHİP OLMASI YURTDIŞI MERKEZLERİNE GİDEREK ARTAN DİREKT UÇUŞLARIN BAŞLAMIŞ OLMASI PROFESYONEL VE KALİFİYE İNSAN GÜCÜNÜN BULUNMASI YETERLİ SAYIDA AKREDİTE HASTANE BULUNMASI

113 ANKARA NIN SAĞLIK TURİZMİNDE GÜÇLÜ YÖNLERİ TERMAL KAYNAKLARA SAHİP OLMASI TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN ZENGİN BİR İL OLMASI HASTANELERİN ALTYAPI VE DONANIMLARININ YÜKSEK KALİTELİ OLMASI DİĞER ÜLKELERE GÖRE SUNDUĞU FİYAT AVANTAJLARI BULUNDUĞU COĞRAFİ KONUM TURİZM KONAKLAMA TESİSLERİNİN YETERLİ OLMASI

114 ANKARA NIN SAĞLIK TURİZMİNDE ZAYIF YÖNLERİ ANKARA NIN ÇOK TANINMIŞ BİR TURİZM BÖLGESİ OLMAMASI SAĞLIK ALANINDA DİĞER ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ EKSİKLİĞİ SAĞLIK PERSONELİ SAYISININ YETERSİZ OLMASI SAĞLIK PERSONELİNİN YABANCI DİL KONUSUNDA YETERSİZLİĞİ KURUMLARARASI İLİŞKİLERİN ZAYIF OLMASI (Acenta, hastane, sigorta şirketleri vb.)

115 ANKARA NIN SAĞLIK TURİZMİNDE ZAYIF YÖNLERİ TERMAL TURİZM POTANSİYELİNE RAĞMEN, TESİSLERİN YETERLİ SAYIDA OLMAMASI SAĞLIK TURİZMİ MEVZUATININ ÇIKMAMIŞ OLMASI SİGORTA MEVZUATININ GELİŞMEMİŞ OLMASI TANITIM EKSİKLİĞİ

116 YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

117 TERMAL TURĠZM POTANSĠYELĠ ve YEREL YÖNETĠMLERĠN ROLÜ Dünya sağlık turizm gelirlerinden Ankara nın yeterince pay almadığı görülmektedir. Mevcut Termal turizm potansiyelini değerlendirmek için yerel yönetimlerin üzerine düģenleri Ģu baģlıklar altında değerlendirebiliriz:

118 Proje ofisleri kurulmalı, termal kaynakların mevcut durumları tespit edilerek, müdahale biçimlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik eylem planları hazırlanmalıdır. Yerel yöneticilerin vizyonunu geliştirmeye yönelik yurtiçi ve yurtdışı geziler ve eğitimler düzenlenmelidir. Bir iş programı çıkarılmalı, ilçelerdeki kentsel tasarım ve sağlıklaştırma çalışmaları yapılmalıdır. Alt yapı çalışmaları tamamlanarak, çevre atıklarının termal kaynakları kirletmelerinin önüne geçilmelidir.

119 Yerel yönetimlerin, işletmeci ve yatırımcıların projeye katılımları sağlanarak turizm stratejileri belirlenmelidir. Bölge halkı ve esnafa termal sağlık turizmi hakkında bilinç kazandırmak, yaratıcı girişimciliği desteklemek, turizme karşı duyarlı hale getirmek için eğitimler planlanmalıdır. Ankara da termal sağlık turizminin hayata geçirilmesi için gereken mali kaynaklar araştırılmalıdır. ( AB, UNESCO, ANKARA KALKINMA AJANSI vb. ulusal ve uluslararası kuruluşlardan karşılıksız kredi temini gibi)

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Milli Gelirin yaklaşık %5 i turizm sektöründen elde edilmektedir. (%1i termal turizimden) Turizm sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN SAĞLIK TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ

TÜRKĠYE NĠN SAĞLIK TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ TÜRKĠYE NĠN SAĞLIK TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVĠ HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SAĞLIK TURĠZMĠ KOORDĠNATÖRÜ) DR. DURSUN AYDIN 5.5. ANTALYA SUNUM ĠÇERĠĞĠ Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü Sağlık

Detaylı

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI SAĞLIK VE TERMAL TURİZMİ KASIM 2012 YATIRIM ve ĠġLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dünya Turizm Trendi ve 2030 Vizyonu UNWTO 2030 VİZYONU RAPORU 1.8 Milyar Turist 2 Trilyon $ Gelir Alternatif

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU

SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU SAĞLIK TURİZMİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKDU Sağlık Turizminin Çeşitleri 2 Termal ve spa-wellness turizmi İleri yaş ve engelli turizmi Medikal turizm 3 Termal ve Spa-Wellness Turizmi Mineralize termal sular

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

SAĞLIK TURĠZMĠ DESTĠNASYONLARI: DÜNYADA ĠYĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ VE ADANA DESTĠNASYONU

SAĞLIK TURĠZMĠ DESTĠNASYONLARI: DÜNYADA ĠYĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ VE ADANA DESTĠNASYONU 26 Aralık 2012 SAĞLIK TURĠZMĠ DESTĠNASYONLARI: DÜNYADA ĠYĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ VE ADANA DESTĠNASYONU Doç. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ Çukurova Üniversitesi, Seyahat ĠĢletmeciliği Bölüm BaĢkanı SAĞLIK TURĠZMĠ

Detaylı

Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir.

Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir. İşte Türkiye'nin kaplıca rehberi Kaplıcalar, Türkiye'de bir çok kişi şifa merkezleridir. Peki hastalığınıza göre hangi kaplıcaya gitmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte hastalıklara ve özelliklerine

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi AVRUPA BİRLİĞİ NDE SAĞLIK TURİZMİ Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık turizmi nedir? hastaların ihraç edilmesi? tıbbi hizmetlerin ithal edilmesi? sağlığın/sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Türkiyede ziyaret edebileceğiniz birçok kaplıcanın özellik ve iletişim bilgileri...

Türkiyede ziyaret edebileceğiniz birçok kaplıcanın özellik ve iletişim bilgileri... Kaplıca Rehberi Türkiyede ziyaret edebileceğiniz birçok kaplıcanın özellik ve iletişim bilgileri... BURSA-Çekirge Su sıcaklığı: 31 C ve 46 C arasında değişir. Tedavi edilen hastalıklar: Romatizma, karaciğer,

Detaylı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Türkiye Ekonomisi Ülkemiz 2011 yılında yapmış olduğu büyüme trendiyle, dünya

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE ÖZEL HASTANELERİN ROLÜ. Dr. Cevat Şengül OHSAD Genel Sekreteri

SAĞLIK TURİZMİNDE ÖZEL HASTANELERİN ROLÜ. Dr. Cevat Şengül OHSAD Genel Sekreteri SAĞLIK TURİZMİNDE ÖZEL HASTANELERİN ROLÜ Dr. Cevat Şengül OHSAD Genel Sekreteri Dünyada Sağlık Turizmi Toplam Harcamaları 2004 Yılında 20 Milyar USD 2012 Yılında 100 Milyar USD (Tahmini) * Medikal Turizmde

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİN DE HASTALAR A YAKLAŞIM VE SATIŞ YÖNETİMİ

SAĞLIK TURİZMİN DE HASTALAR A YAKLAŞIM VE SATIŞ YÖNETİMİ SAĞLIK TURİZMİN DE HASTALAR A YAKLAŞIM VE SATIŞ YÖNETİMİ Sağlık Turİzmİ ve Sağlık Turİstİ Nedİr? Sağlık turizmi sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla ikâmet edilen

Detaylı

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 20-11-2012-ANKARA 1 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

TAYLAND SAĞLIK SEKTÖRÜ

TAYLAND SAĞLIK SEKTÖRÜ TAYLAND SAĞLIK SEKTÖRÜ HAZIRLAYAN: AHMET TOPRAK UZMAN YARDIMCISI ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASILAŞTIRMA VE DIŞ TİCARET ŞEFLİĞİ 0 Asya Kıtası Medikal Turizmi 1 Medikal turizm için dünyadaki

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r

T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r Prof. Dr. Mustafa SOLAK Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü msolak@aku.edu.tr V. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

SAĞLIK KOMİTESİ SUNUM

SAĞLIK KOMİTESİ SUNUM SAĞLIK KOMİTESİ SUNUM BAŞLIKLARLA TÜRSAB TÜRSAB, 1972 yılında 1618 sayılı yasa ile kurulmuş ilk turizm meslek birliğidir. 01 İLK MESLEKİ BİRLİK 2013 yılında Türkiye ye gelen yabancı turistlerin yaklaşık

Detaylı

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ Sayılarla Türk Turizmi Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliği SAYILARLA TÜRK TURİZMİ TÜRK

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü

BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü BURSA da Medikal Turizm Termal Turizmi SPA-Wellness

Detaylı

ABD DE SAĞLIK TURİZMİ

ABD DE SAĞLIK TURİZMİ ABD DE SAĞLIK TURİZMİ HAKAN KARALOK, MD. YALE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE Sağlık Turizmi Dünyada Sağlık Turizmi Merkezleri Dünyada Sağlık Turizmi Sağlık Turizmi Sebepleri 15 9 4 40 32 Yeni teknik, teknoloji

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com KÜTAHYA Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com 3.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nde Alternatif Turizm de Alternatif İl Kütahya sloganıyla başlattığımız çalışma Kütahya

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

PAZAR ANALİZ SÜRECİ 3 AŞAMA DA YAPILIR. 1. Masa başı araştırması 2. Alan araştırması 3. Hedef pazar bölümünün seçimi

PAZAR ANALİZ SÜRECİ 3 AŞAMA DA YAPILIR. 1. Masa başı araştırması 2. Alan araştırması 3. Hedef pazar bölümünün seçimi PAZAR ANALİZ SÜRECİ 3 AŞAMA DA YAPILIR. 1. Masa başı araştırması 2. Alan araştırması 3. Hedef pazar bölümünün seçimi 1. Masa başı araştırmasında. Masa başı araştırmasında şu soruların cevabını vermeliyiz;

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM Hazırlayan: Turabi ÇELEBİ Termal Turizm Yatırımlarına yaklaşım *Termal Turizm Destinasyonları *Termal Otel Yatırımları * * Geleneksel Anlayış ( Asya Tipi ) * Modern

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ Hedefimiz, öncelikli pazarlarda ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini tanıtmaktır. Sunmuş olduğunuz sağlık hizmetinin kalitesini ve imkânlarınızı tanıtmak, sağlık

Detaylı

SAĞLIK TURĠZMĠ SEKTÖRÜNDE ÜNĠVERSĠTELERĠN ROLÜ. Doç. Dr. Cem Kaan PARSAK Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi BaĢhekim Yardımcısı

SAĞLIK TURĠZMĠ SEKTÖRÜNDE ÜNĠVERSĠTELERĠN ROLÜ. Doç. Dr. Cem Kaan PARSAK Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi BaĢhekim Yardımcısı SAĞLIK TURĠZMĠ SEKTÖRÜNDE ÜNĠVERSĠTELERĠN ROLÜ Doç. Dr. Cem Kaan PARSAK Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi BaĢhekim Yardımcısı The best way to predict the future is to create it. Abraham Lincoln Geleceği

Detaylı

GÜVEN. Kvalifiye Personel, Lisan, Kültür,Din,Gelenek ve Görgü farkliliklari

GÜVEN. Kvalifiye Personel, Lisan, Kültür,Din,Gelenek ve Görgü farkliliklari SAGLIK TURIZMI DR.MED.MEHMET VEDAT ÖZEK 1957 IZMIR Lise Saint Benoit Istanbul, Ankara Tevfik Fikret 1975 Almanya Munih tip fakultesi menzunu 1985 USA Boston Kardioloji Research center Harvard Med. School

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE MEVZUAT VE TEŞVİKLER

SAĞLIK TURİZMİNDE MEVZUAT VE TEŞVİKLER SAĞLIK TURİZMİNDE MEVZUAT VE TEŞVİKLER Müge ÜNAL Küreselleşme sürecinde, ülkeler arasında işbirliğinin artması, seyahat özgürlüklerinin ve imkanlarının artması, ulaşımda maddi manevi kolaylıklar sağlanması

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS SİVAS İLİNİN JEOTERMAL SULARI Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal Enerji, yerkabuğunun çeşitli

Detaylı

TÜRKĠYE DE SAĞLIK TURĠZMĠ

TÜRKĠYE DE SAĞLIK TURĠZMĠ TÜRKĠYE DE SAĞLIK TURĠZMĠ 1 T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Koordinatörü Dr. Dursun AYDIN (29 Ekim 2011/Ġstanbul) SAĞLIK TURĠZMĠ: Ġkamet edilen yerden baģka bir yere

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011

2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011 2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011 GRUP 2 Moderatör: İlhan TOMANBAY Raportör: Ögr.Gör. Yılmaz TOKTAŞ Sekreter: Arş.Gör. Gamze FIŞKIN Katılımcılar Bolu

Detaylı

19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel

19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel 19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel Turizm sektörü dünyada en hızlı geliģen ve büyüyen sektörlerin arasında gelmektedir. Ülkelere, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan olumlu

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ESKİŞEHİR KIZILİNLER TERMAL İLERİ YAŞAM MERKEZİ

ESKİŞEHİR KIZILİNLER TERMAL İLERİ YAŞAM MERKEZİ ESKİŞEHİR KIZILİNLER TERMAL İLERİ YAŞAM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Termal Turizm Merkezine Yönelik Üst Ölçek Planlama Çalışmaları Avrupa Ülkeleri Termal Turizm Merkezi Örnekleri Kızılinler Termal Turizm Merkezinde

Detaylı

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır?

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? 1. Konum (Taşımacılık ve Lojistik Avantaj) 2. Yetişmiş insan gücü 3. Zengin yer altı kaynakları (Maden, Termal)

Detaylı

1.ULUSLARARASI SAĞLIK ZMĐ KONGRESĐ

1.ULUSLARARASI SAĞLIK ZMĐ KONGRESĐ 1.ULUSLARARASI SAĞLIK TURĐZM ZMĐ KONGRESĐ TÜRKĐYE DE SAĞLIK TURĐZM ZMĐNE ve ÖZEL HASTANELERE GENEL BAKIŞ Uzm.Dr.Levent Saraç 1 SAĞLIK TURĐZM ZMĐNDE TERCĐH NEDENLARĐ Kaplıca Turizmi (yaşlılar) lar) Yaşam

Detaylı

Burj Al Babas Devremülkleri

Burj Al Babas Devremülkleri Burj Al Babas Devremülkleri Burj El Babas toplamda 732 adet villadan oluşmaktadır. Bu villaların 372 adeti satılmıştır. Kalan 360 adet villanın kaba inşaatın % 60 bitirilmiştir. Devremülkler 2017 sonunda

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

T.C. KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ T.C. KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ DÜNYADA TURĠST VARIġLARI (milyon kiģi) 1000 900 800 700 600 675 675 695 684 755 795 839 894 916 881 940 500 2000 2001

Detaylı

Mutluluğu birlikte yaşamaktır

Mutluluğu birlikte yaşamaktır Mutluluğu birlikte yaşamaktır Bodrum Capital Group A.Ş. Atatürk Mah. Meriç Cad. Andromeda Gold Plaza B Blok D: 189 Kat: 45 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0(216) 290 26 66 Fax: 0(216) 290 26 69 EGE NİN İNCİSİ

Detaylı

TUR İ ST SA Ğ LI Ğ I & SA Ğ LIK TUR İ ZM İ 1

TUR İ ST SA Ğ LI Ğ I & SA Ğ LIK TUR İ ZM İ 1 TUR İ ST SA Ğ LI Ğ I & SA Ğ LIK TUR İ ZM İ 1 TUR İ ST SA Ğ LI Ğ I 2 SA Ğ LIK TUR İ ZM İ 3 SEYAHAT SİGORTASI S Seyahat sigortalar n n n kapsam nedir? Sigortal n n seyahati s ras nda meydana gelebilecek

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYEDE EN HIZLI GELİŞEN HİZMET SEKTÖRÜDÜR

SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYEDE EN HIZLI GELİŞEN HİZMET SEKTÖRÜDÜR SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYEDE EN HIZLI GELİŞEN HİZMET SEKTÖRÜDÜR SAĞLIK TURİZMİ TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sağlık Turizmi: Herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için ikamet edilen yerden başka bir yere yapılan

Detaylı

Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği. Ahmet Genç www.travelforcure.com

Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği. Ahmet Genç www.travelforcure.com Tanıtımda Seyahat Acenteleri ve Aracı Kurumların İşbirliği Ahmet Genç www.travelforcure.com Sağlık Turizmi Tanımı Kişilerin sağlık hizmetleri almak üzere seyahat etmesi ve bu hizmetlerden faydalanması

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠNĠN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ. 31 Mayıs 2010 - ANKARA

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠNĠN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ. 31 Mayıs 2010 - ANKARA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠNĠN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 31 Mayıs 2010 - ANKARA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ GELĠR GĠDER TABLOLARININ

Detaylı

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ KARAMAN BaĢlık Değer Sıra Türkiye'de 1. Sıradaki Ġl Değer TÜRKĠYE COĞRAFĠ YAPI Alan Büyüklüğü (göl dahil - km²) 9.427,43 34. Konya 40.813,52 783.562,38 %1,20 2011

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

2 milyon. hastadan. hastadan 20 milyar dolar gelir. dolar gelir mümkün mü? Dosya / Sağlık Turizmi

2 milyon. hastadan. hastadan 20 milyar dolar gelir. dolar gelir mümkün mü? Dosya / Sağlık Turizmi 2 milyon hastadan 20 milyar dolar gelir mümkün mü? Sağlık turizminde son yıllarda yaşanan olumlu tablo Türkiye nin 2023 yılı hedeflerine de yansıdı. 2 trilyon dolar milli gelir ile dünyanın 10. büyük ekonomisi

Detaylı

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER SavaĢ Gürsel DÜNYA TURĠZMĠ (2015) WORLD TOURISM (2015) Turist Sayısı (*) / Tourist Arrivals (*) Turizm Geliri / Tourism Receipts Ülkeler (milyon) (million) % Pay Share

Detaylı

TÜRSAB SAĞLIK TURİZMİ RAPORU TÜRKİYE KALBİ YARI FİYATINA ONARIYOR!

TÜRSAB SAĞLIK TURİZMİ RAPORU TÜRKİYE KALBİ YARI FİYATINA ONARIYOR! TÜRSAB SAĞLIK TURİZMİ RAPORU TÜRKİYE KALBİ YARI FİYATINA ONARIYOR! Sağlık turizmi dünyanın en eski turizm türlerinden biri. Antik Yunan'dan bu yana hastalar şifayı uzak yerlerde aradılar ve aramaya devam

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMALARI SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANI DR.DURSUN AYDIN SAĞLIK TURİZMİ & TURİSTİN SAĞLIĞI SAĞLIK TURĠZMĠ: Ġkamet

Detaylı

Türkiye Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Sistemi. Dilek Okutur BaĢkent Üniversitesi Ġstanbul AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi

Türkiye Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Sistemi. Dilek Okutur BaĢkent Üniversitesi Ġstanbul AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Türkiye Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Sistemi Dilek Okutur BaĢkent Üniversitesi Ġstanbul AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Neden Sistem? O Organ yetmezliği dil, din, ırk, cinsiyet, millet, zenginlik

Detaylı

14. Asya Damar Cerrahisi Kongresi

14. Asya Damar Cerrahisi Kongresi 14. Asya Damar Cerrahisi Kongresi SGK BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEDAVİLERİN VE AMELİYATLARIN DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNDE OLMASI GURUR VERİCİDİR -SİGARA KULLANIMINDA

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ TANIMLAR Sağlık KuruluĢu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ veya Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluģlar, üniversite

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com

Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi. Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye nin 2023 Turizm Stratejisi Hazırlayan : Ahmet Burak Kargı www.kpsscebimde.com Türkiye Turizm Stratejisi Eylem planı nedir? Turizm sektörü için bir yol haritası oluşturularak bu yol haritası ile

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN KENTİ SİVAS ZİRVESİ-2 NİN ARDINDAN M. Emrah AYAZ* Yer altı zenginlikleri bakımından ülkemizin en

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE KAMU HASTANELERİNİN ROLÜ DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN

SAĞLIK TURİZMİNDE KAMU HASTANELERİNİN ROLÜ DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN SAĞLIK TURİZMİNDE KAMU HASTANELERİNİN ROLÜ DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN Cazibe Merkezi Coğrafya Jeopolitik Stratejik konum Neden Türkiye Sağlık Turizmi: İkamet edilen yerden başka bir yere sağlık hizmeti almak

Detaylı

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya Grup 3 EGE BÖLGESİ İzmir-Kütahya Güçlü yönler Gençler Yaşlılar El Ele Projesi (2010 yılı). Sevgi Evleri Projesi. Kütahya da 40 yataklı yaşlı bakım evi. İzmir de 300 yataklı yaşlı bakım evi. Belediyeler

Detaylı

Global Pazar ve Rekabet

Global Pazar ve Rekabet NE GENEL BAKIŞ Global Pazar ve Rekabet Özlem KARAKIŞ SAĞLIK TURİZMİ EKONOMİSİ Dünya da 2008 yılında toplam 4,1 trilyon, 2009 yılında ise 5,4 trilyon dolar tutarında sağlık harcaması yapıldı. ABD deki sağlık

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

18. MITT Turizm Fuarı ile 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi Moskova da Yapıldı (16 19 Mart 2011)

18. MITT Turizm Fuarı ile 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi Moskova da Yapıldı (16 19 Mart 2011) 18. MITT Turizm Fuarı ile 2. Medikal Turizm ve Sağlık Turizmi Kongresi Moskova da Yapıldı (16 19 Mart 2011) Ankara Valiliği, Ankara BüyükĢehir Belediyesi ve Türkiye Sağlık Vakfı birlikteliğinde yapılan

Detaylı

Çanakkale İlindeki Kaynaklar HIRDIRLAR KAPLICASI KUCUKCETMI KAPLICASI KIRKGECIT ILICASI KIZILCA TUZLASI KAPLICASI OZANCIK ILICASI KARAILICA

Çanakkale İlindeki Kaynaklar HIRDIRLAR KAPLICASI KUCUKCETMI KAPLICASI KIRKGECIT ILICASI KIZILCA TUZLASI KAPLICASI OZANCIK ILICASI KARAILICA Çanakkale İlindeki Kaynaklar HIRDIRLAR KAPLICASI KUCUKCETMI KAPLICASI KIRKGECIT ILICASI KIZILCA TUZLASI KAPLICASI OZANCIK ILICASI KARAILICA AKCEKECILI ILICASI KESTANBOLU KAPLICASI KOCABASLAR ILICASI PALAMUTOBA

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FATURALAMA USUL VE ESASLARI 4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ HAST. ĠġLTM. UZM. MEHMET ZĠYA KELAT ġube MÜDÜRÜ KAPSAM 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ. Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu

TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ. Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 2 25 Turizm İşletmesi Belgeli Tesis Sayısı 1982-1992 2

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK LAR () 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 55,82666 55,82666 100111043 Abant İzzet Baysal

Detaylı

3,4 TRİLYON DOLARA ULAŞTI SAĞLIK TURİZMİ PAZARININ HACMİ

3,4 TRİLYON DOLARA ULAŞTI SAĞLIK TURİZMİ PAZARININ HACMİ SAĞLIK TURİZMİ PAZARININ HACMİ 3,4 TRİLYON DOLARA ULAŞTI SRI International ın yaptığı araştırmaya göre, sağlık, güzellik, medikal operasyonlar, yoga ile Spa-Wellness i içeren sağlık turizmi pazarının dünya

Detaylı

Tablo 39 - İllerdeki Turizm Tesislerinin Konaklama Bilgileri

Tablo 39 - İllerdeki Turizm Tesislerinin Konaklama Bilgileri TURİZM Uşak, çevresindeki illerle karşılaştırıldığında daha az turist çektiği görülmektedir. Tablo 39 da sunulan bilgilere göre 2011 yılında Uşak a konaklama amacıyla gelen turist sayısı çevresindeki illerle

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 101111031 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ K 1 0 1 --- --- 101111058 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 49,89946 49,89946 101111094 ANKARA

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI WEST MEDITERRANEAN DEVELOPMENT AGENCY Mayıs, 2013 ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren

Detaylı

FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU FETHİYE GİRMELER 4 YILDIZLI TERMAL OTEL VE SAĞLIK MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 1.1.Projenin Gerekçesi Bu fizibilite etüdü, Fethiye Girmeler Köyü bölgesinde yapılması düģünülen 4 yıldızlı

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE ÖZEL HASTANELERİN ROLÜ FIRAT UZER

SAĞLIK TURİZMİNDE ÖZEL HASTANELERİN ROLÜ FIRAT UZER SAĞLIK TURİZMİNDE ÖZEL HASTANELERİN ROLÜ FIRAT UZER 26.12.2012 Sağlık Turizmi dünyada yaşanan küreselleşme sonucunda doğmuş ve ekonomik olarak ülke gelirlerini etkileyen en önemli unsur haline gelmiştir.son

Detaylı

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır.

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır. /akayhastanesi /akayhastanesi Hizmetindeyiz Akay Hastanesi hedeflerinin doğrultusunda tıbbın bütün kliniklerinde hizmet vermeyi ve 450 yi aşan personeli ile standartlarını daha da ileriye taşımayı amaçlamaktadır.

Detaylı

Engelsiz Yaşam, Sağlık, Medikal, Hastane Ekipmanları ve Tıbbi Cihazlar Fuarı Ankara da açılıyor.

Engelsiz Yaşam, Sağlık, Medikal, Hastane Ekipmanları ve Tıbbi Cihazlar Fuarı Ankara da açılıyor. Engelsiz Yaşam, Sağlık, Medikal, Hastane Ekipmanları ve Tıbbi Cihazlar Fuarı Ankara da açılıyor. 04 07 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara Altınpark Fuar Alanı nda Engelsiz Yaşam, Hastane Ekipmanları,

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA Otel Bilgisi Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA Balıkesir, Edremit'te hizmet vermektedir. İstanbul'a 490, Bursa'ya 240, İzmir'e 210 kilometre mesafede yer almaktadır.

Detaylı

TURİZM İSTATİSTİKLERİ RAPORU OCAK-ARALIK DÖNEMİ

TURİZM İSTATİSTİKLERİ RAPORU OCAK-ARALIK DÖNEMİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI NIN 2010-2013 TURİZM STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, MAKRO DÜZEYDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ALTYAPI OLUŞABİLMESİ İÇİN KOYMUŞ OLDUĞU HEDEFLER: 1. Turist sayısının kademeli

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı