FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT"

Transkript

1 Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2004

2

3 Değerli Üyelerimiz, Yoğun geçen ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir çalışma dönemini daha geride bıraktık yılı gerek Avrupa Birliği tam üyelik müzakerelerine başlanması kararının alınmış olması gerekse 15 Mart 2004 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yatırım Danışma Konseyi (YDK) ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına yeniden ivme kazandırılabilmesi açısından kritik bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl, YASED olarak, bir yandan yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarının duraksamadan sürdürülmesi ve Yatırım Danışma Konseyi nin en uygun şartlarda toplanmasının sağlanmasının yanısıra, Zirve de alınan kararların bir anlamda takibinin yapılması, diğer yandan Türkiye nin tam üyelik müzakerelerine başlaması yönünde ortaya koyduğumuz yapıcı çabalar Türkiye nin uluslararasındaki konumuna önemli katkılar sağlamıştır yılından yatırımcıların en önemli beklentilerinden biri, 2002 yılından bu yana sürdürülen ancak sekteye uğramış yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarının etkinleştirilmesi ve somut sonuçların alınması idi. Ancak, düzenli olarak yapılması öngörülen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantılarının bütün bir yıl boyunca sadece bir kez gerçekleştirilebilmiş olması ciddi bir eksiklik olarak karşımıza çıkmıştır. Nitekim, bazı kritik alanlarda hiç gelişme yaşanmadığı, yasal düzenleme yapılan diğer alanlarda ise iyileştirmelerin uygulamaya yansımadığı tüm kesimlerce kabul edilmektedir. Önemli olan; yasal olarak sağlandığı düşünülen iyileştirmenin, uygulamada iş hayatına da yansıtılabilmesi, gerek yerli gerekse yabancı yatırımcının operasyonel anlamda rahatlatılabilmesidir. Bu konuda, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda takdir gören YOİKK çalışmalarının istenilen etkinlikte sürdürülememesi Türkiye yi yatırımla ilgili sorunlarına çözüm aradığı önemli bir platformdan yoksun bırakmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kurumsal vergilendirme ve teşvik sistemlerinin iyileştirilmesi, Bankacılık Reformu, Hukuk Reformu, Sosyal Güvenlik Reformu ve özelleştirme uygulamaları; yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları ile hedeflenmesi gereken temel konular olarak karşımıza çıkmaktadır. KOBİ lerin güçlendirilmesi, araştırmageliştirme faaliyetlerinin güçlendirilerek teknolojik altyapının oluşturulması ve özellikle fikri ve sinai mülkiyet haklarının korunması hususunda 2004 yılında yeterli düzeyde ilerleme kaydedilememiştir. İdari ve bürokratik engellerin kaldırılması için çaba gösterilirken, İthalatçı Birliklerinin kurulmak istenmesini anlamak mümkün değildir. Geçtiğimiz dönemde; çalışma izinlerinin verilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında tek bir yasayla birleştirilmiş, ancak yabancı personelin istihdamı konusunda uygulamada yaşanan sorunların firmaların operasyonel faaliyetlerini sekteye uğratacak boyutlara Dear Members, We have left behind another year of hectic schedules and momentous developments has been a productive year in terms of solid developments such as European Union s decision to begin accession talks with Turkey and acceleration of the activities of the Investment Advisory Council (IAC), which held a meeting presided by The Prime Minister Mr. Recep Tayyip Erdoğan, on March 15, 2004 and boost in the efforts for improving the investment environment yet again. Over the last year, YASED has tremendously contributed to Turkey s position in the international arena by striving to set the stage so that efforts to improve the investment environment are not interrupted and that the Investment Advisory Council s Meeting is held under the most appropriate circumstances in addition to somewhat following up the decisions taken at the summit and at the same time putting in constructive efforts focused on the initiation of Turkey s full - membership negotiations with the EU. One of the most important expectations the investors had in 2004 was that efforts to improve the investment environment; which have been underway since 2002 but hampered for various reasons; become more dynamic and produce sound results. However, the fact that the Improvement of the Investment Environment Coordination Board (IIECB) was able to meet only once throughout the entire year, while such meetings are prescribed to be held regularly, pose a serious drawback. As a matter of fact, all circles recognize that, there has not been any progress in certain critical areas, whereas in others, improvements in legislation are enforced. The bottom line here is that the improvements thought to be achieved in the legislation front must be enforced in the business world and that both domestic and foreign investors must be relieved in terms of business operations. Praised by both domestic and international circles, efforts coordinated by the IIECB focused on such issues cannot be sustained at desired levels and as a result Turkey remains in need of an important platform, where it would seek solutions to its investment related problems. From this point of view, improvements in corporate taxation methods and incentive systems, Reforms in Banking, Legal System, Social Security and privatization process stand out as fundamental issues to be addressed within the context of efforts geared towards improving the investment environment. In 2004, progress in empowerment of Small and Medium Size Businesses (SME), creation of the technology infrastructure by strengthening research and development activities and especially protection of intellectual and industrial property rights have been far from being satisfactory. While there is an effort to eliminate administrative and bureaucratic barriers, it is hard to understand the desire to establish Exporters Unions. Although the work permit issuance process is regulated by a single law under the authority of Ministry of Labor and Social Security over the preceding period, escalated problems concerning employment of foreign workers 3

4 ulaştığı görülmüştür. Bu konuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sürdürülen görüşmeler sonucunda YASED üyelerinin yabancı personel izinlerinin takibi amacıyla bir çalışma izinleri ön bürosunun YASED tarafından hayata geçirilmesi ve bu büro aracılığıyla Bakanlığa iletilen evrakların işlemlerinin hızlandırılmasının karara bağlanmış olması kayda değer bir başarıdır. Bunların yanısıra, 2 seneye yakın süredir yabancı yatırımlar için bir cazibe merkezi haline gelebilme konusunda Türkiye nin gündemini meşgul eden ve YOİKK toplantılarından IMF niyet mektubu ile YDK toplantısına kadar birçok ulusal ve uluslararası platformda dile getirilen Türkiye Yatırım Promosyon Ajansı nın kurulmasında gelinen son nokta ne yazık ki bugüne kadar bu konuda sürdürülen çalışmaların amaçladığından oldukça uzak bir yapıdadır. YOİKK sürecinde de görüldüğü üzere, yatırım ortamını iyileştirme adına yürütülen çalışmaların, beraberinde gerek toplumsal gerekse kamusal bir zihniyet değişikliğini getirmesi ve yapılan bu çalışmalarda, kaydedilen ilerlemeler kadar ilerleme sağlanamayan hususların da dile getirilmesi, sorumlulukların ortaya konması ve özeleştiri yapılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi son derece önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, 15 Mart tarihinde yapılan YDK sonrası Sayın Başbakan ın imzasıyla resmi taahhüt niteliği kazanan yapılması gereken öncelikli hususlara ilişkin ilerleme takviminde yaşanan gecikmeler hayal kırıklığı yaratmıştır. Bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi amacıyla, YASED insiyatifi ile, YDK üyesi firmaların Türkiye başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenlenmiş, belirlenen 13 öncelikli konuda yaşanan gelişmelerin, beklentilerin çok gerisinde kaldığı tespit edilmiştir. YDK ya katılan şirketlerden gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan rapor, 25 Kasım da YASED in Ankara daki Resepsiyonu sonrasında yapılan özel bir toplantı ile Sayın Başbakan a iletilmiştir. Sözkonusu raporun, Hükümet tarafından hazırlanması gereken YDK İlerleme Raporu na önemli bir kaynak teşkil edeceği ve bundan sonra yapılması gerekenler konusunda yol göstereceği kanaatindeyiz yılının, son dönemlerde olduğu gibi, Türkiye yi gerek ulusal gerekse uluslararası ortamlarda yoğun bir gündem içinde tutacağı görülmektedir. Özellikle, Avrupa Birliği ne giriş süreci ülkemizin çekeceği yabancı sermaye yatırımları için bir dönüm noktası olacaktır. Üyelik görüşmeleri ile birlikte Türkiye nin uluslararası alanda yatırım güvenilirlik notu artacak, 2003 senesinden itibaren yürürlüğe sokulmuş olan yatırım ortamını iyileştirici yasalar, 2005 ve sonrasında, muhtemel AB üyelik müzakereleri ortamında daha pozitif bir uygulama sürecine girecektir. Bu noktada yapılması gereken, YOİKK çalışmalarına hız verilerek bugüne kadar yeterli hızda ve etkinlikte hayata geçirilemeyen reformların biran önce tamamlanmasıdır. 7-9 Ocak 2005 tarihinde hükümet, bürokrasi ve özel sektör örgütlerinin üst düzeyde temsilcileri ile gerçekleştirilen II. Kızılcahamam Yatırım practically impede companies operations. Having established a work permit bureau intended for following up the work permit issuance procedures for the foreign employees of the YASED member firms as a result of enduring negotiations with the Ministry of Labor and Social Security and secured expediting the processing of the work permit files that are submitted to the Ministry through this bureau, YASED has accomplished a remarkable success concerning the issue. Additionally, where we stand today with respect to establishing the Turkish Investment Promotion Agency, which has occupied Turkey s agenda for nearly 2 years within the context of becoming the center of attention in terms of luring foreign investment into Turkey which came up at many national and international platforms; such as IIECB meetings, the letter of intent submitted to IMF and IAC meeting; is unfortunately far from what has been envisioned by the continued efforts focused on the issue so far. As witnessed over the course of the IIECB process, it is tremendously important that activities carried out to improve the investment environment bring about a change in both social and public mindset, that progresses as well as the failures are expressed, that the responsibilities are unveiled and that the public is informed by allowing self-criticism. Having looked at the issue from this perspective, delays experienced in the progress schedule concerning the priority tasks to be performed, which has gained an official obligation status as it was signed by the Prime Minister, following the IAC meeting held on March 15, have been disappointing. At the meeting initiated by YASED to evaluate the progress made so far and attended by Turkey's managers of the IAC member firms, it has been established that the progress made in the 13 priority tasks fell well behind the expectations. The progress report prepared in line with the views offered by the firms that has joined the IAC meeting has been submitted to the Prime minister at a special meeting held following YASED s Reception held in Ankara on November 25. We believe that the report will serve as a reference for the IAC Progress Report to be prepared by the Cabinet and a road map as to what needs to be done next. It seems that Turkey will find itself in the midst of very hectic schedule in both the national and the international arena throughout 2005, as it has lately. Especially the course of the EU accession process will be a turning point for foreign investments that our country will attract. Turkey s investment credibility ratings in the international arena will improve as the full-membership talks begin and legislation focused on improving the investment environment that took effect in 2003 will begin to be enforced more successfully within the positive environment to be induced by the EU accession talks possibly in 2005 and onward. What needs to be done at this point is to complete the reforms, which have not been enforced at a satisfactory rate and efficiency so far by accelerating the IIECB's activities as soon as possible. It is our heartfelt wish that the 2nd Kızılcahamam Investment Conference 4

5 Konferansı nın bu anlamda önemli bir başlangıcı temsil etmesi en büyük temennimizdir in gerek yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları açısından somut adımların atıldığı, gerekse Türkiye nin uluslararası alanda üzerine aldığı sorumlulukları en iyi ve etkin şekilde yerine getirmesi gereken bir dönem olması açısından, siz değerli üyelerimizin çalışmalarımıza sağlayacağı katkı ile YASED olarak üstümüze düşeni yapmakta azami gayret içinde olacağımızı tekrarlamak isteriz. YASED Yönetim Kurulu olarak, bugüne kadar esirgemediğiniz bu desteğin ve değerli katkılarınızın devam edeceğine olan inancımız sonsuzdur. Önümüzdeki dönem, özellikle AB müktesebatına uyum ve buna paralel olarak yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarında ortak bir strateji ortaya konularak bu stratejinin takip edilmesi gereken önemli bir süreçle karşı karşıya olacağız. YASED Yönetim kurulu olarak, atacağı her olumlu adımda Hükümete her zaman olduğu gibi destek sağlamaya hazır olduğumuzu burada bir kez daha belirtir; yeni dönemde gerek tek tek kuruluşlar olarak gerekse YASED ile birlikte yürüteceğimiz çalışmaların başarılı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, held on January 7-9, 2005 and participated by the highranking representatives of the Cabinet, bureaucracy and private sector organizations herald a significant step taken towards that goal. We would like to reiterate that YASED will strive to fulfill its share of obligations with the support of our esteemed members, as in 2005 solid steps need to be taken for the improvement of the investment environment and Turkey must deliver on its obligations in the international arena in the best possible way and most efficient manner. As the Board of Directors of YASED, we highly believe that you will continue to support and contribute to our efforts as you always have. In the period ahead we will be facing a period where we will have to come up with a collective strategy especially for the EU acquis communautaire accord and efforts to improve the investment environment and will have to follow up this strategy. As the Board of Directors of YASED, as we always have, we reiterate that we are ready to support the Cabinet in every positive step it takes. It is our heartfelt wish that our efforts and endeavors succeed in the days to come; as individual organizations and in collaboration with YASED. Best Regards, YASED YÖNETİM KURULU YASED BOARD OF DIRECTORS Başkan Başkan Vekili Başkan Yardımcıları Sayman Üyeler Şaban Erdikler Haluk Can Özel Joep Bakx Erdal Karamercan Cansen Başaran-Symes Rint Akyüz Türksel Ataöv Otto Wilhelm Bauer H. Ümran Beba Dr. Till Becker Ahter Kutadgu Ümit Kumcuoğlu Nurdan Tümbek Dr. Gülden Türktan Neriman Ülsever Chairman Deputy Chairman Vice Chairmen Treasurer Members Şaban Erdikler Haluk Can Özel Joep Bakx Erdal Karamercan Cansen Başaran-Symes Rint Akyüz Türksel Ataöv Otto Wilhelm Bauer H. Ümran Beba Dr. Till Becker Ahter Kutadgu Ümit Kumcuoğlu Nurdan Tümbek Dr. Gülden Türktan Neriman Ülsever 5

6 23. OLAĞAN GENEL KURUL YASED in 23. Olağan Genel Kurul u, 10 Şubat 2004 tarihinde Roche Konferans Salonu nda yapıldı. Genel Kurula YASED Yönetim Kurulu, YASED üyeleri, yabancı misyon temsilcileri, çeşitli kuruluşların yöneticileri ve yerli ve yabancı medya mensupları katıldı. Başkan Şaban Erdikler, Genel Kurul açış konuşmasında, 2003 yılını değerlendirdi ve 2002 yılında başlatılmış YOİKK çalışmalarında gelinen noktalar üzerinde durarak önümüzdeki dönemde yapılması hedeflenen çalışmaları aktardı. Yapılması planlanan Yatırımcı Konseyi Toplantısı hakkında bilgi veren Erdikler, yeni dönem için Yönetim Kurulunun yapacağı çalışmalara destek beklediğini ifade ederek sözlerine son verdi. Başkanlık divanı seçimi ile başlayan Genel Kurul da, Saygı duruşunun ardından, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları, 2004 yılı bütçesi, Tüzükte yer alan maddelerin değişikliği görüşüldü ve karara bağlandı. Genel Kurul, dilekler ile son buldu. Toplantıda söz alan YASED üyeleri, yatırım ortamının iyileştirilmesi konusundaki görüşlerini ve YASED in önümüzdeki dönemde yapması gerekenler konusunda önerilerini ilettiler. GENEL SEKRETER DEĞİŞİKLİĞİ 1991 yılından beri YASED Genel Sekreterliğini yürüten Abdurrahman Arıman ın görevinden ayrılması nedeniyle, 1 Mart 2004 tarihinde Mustafa Alper YASED Genel Sekreterliğine getirildi. 23 rd ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YASED s 23rd Ordinary General Assembly was held at Roche s Conference Hall, on 10 February YASED Board of Directors, YASED members, foreign mission representatives, executives of various organizations, members of the Turkish and foreign media participated in the meeting. Chairman Erdikler, in his opening address, reviewed 2004 and conveyed the works projected for the coming term by laying emphasis on the points accomplished in IIECB works since Erdikler gave details on the scheduled Investment Advisory Council meeting, and concluded his speech by expressing his expectation of support for the works the Board will carry out in the coming term. Following the election of the Meeting Council and one minute of silence observed for the founders of the Republic, the reports of the Board of Directors and Board of Auditors, 2004 budget, and the proposals for amendments to be made in the Association charter were read and resolved. The General Assembly was closed following the wishes conveyed by the members. YASED members voiced their views on the improvement of the investment environment, and their suggestions for the actions they wish to be taken by YASED in the term ahead. SECRETARY GENERAL CHANGE Since Abdurrahman Arıman, Secretary General of YASED since 1991 left the subject post, Mustafa Alper was appointed as the new YASED Secretary General, as of 1 March YILI PROJELERİ YASED İN 2004 YILI GÜNDEMİ Yabancı yatırımların sorunlarının çözümü - 15 Mart 2004 tarihinde yapılan Yatırımcı Konseyi - YOİKK çalışmaları Yeni yabancı yatırımların çekilmesi - YASED roadshowlar - Yatırım Promosyon Ajansı AB ile müzakerelere başlanması - UDK - Uluslararası Danışma Kurulu - Avrupa Komisyonu Delegasyonu ile ilişkiler 2004 YILI ÖNCELİKLİ KONULARI Üyelerle ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve verilen hizmet kalitesinin arttırılması Üye portföyünün geliştirilmesi ve üye tabanının güçlendirilmesi PROJECTS OF 2004 YASED S 2004 AGENDA To solve foreign investors problems - Investment Advisory Council held on 15 March IIECB works To attract new foreign investments - YASED roadshows - Investment Promotion Agency Opening of talks with the EU - IAB - International Advisory Board - Relationship with the Delegation of the European Commission to Turkey. PRIORITIES OF 2004 To rearrange relationships with the members, and improve the quality of the service provided To enlarge the member portfolio and reinforce member basis 6

7 Ankara ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve daha yakın bir çalışma şeklinin benimsenmesi YOİKK çalışmalarında mesafe kaydedilmesi - Yatırım Danışma Konseyi hazırlık çalışmalarının takibi Yatırım Danışma Konseyi nin başarılı bir şekilde organize edilmesi ve alınan kararların takibi Türkiye nin cazip bir yatırım noktası olarak yurtdışı tanıtımının yapılması YASED in daha etkin ve güçlü bir lobi kuruluşu olmasının sağlanması - Ankara ile ilişkiler - Basın ile ilişkiler - Yerli ve yabancı örgütler ile ilişkiler Web sitesinin canlandırılması - Üyelere web üzerinden anketler yaptırılıp memnuniyetlerinin ölçülmesi, taleplerinin değerlendirilmesi - Web sitesinin içeriğinin zenginleştirilmesi YASED PR çalışması - Basın mensupları ile daha sık biraraya gelinmesi, - İstanbul ve Ankara daki protokol mensupları ile ilişkilerin güçlendirilmesi Üye ziyaretleri - Üyelerin belli aralıklarla ziyaret edilmesi Yeni üye ziyaretleri - YASED e üye olabilecek firmalara ziyaretler yapılması Yabancı Ticaret Odaları ile işbirliğinin arttırılması - İtalyan, İngiliz, Belçika, Karayipler ve Latin Amerika, Fransa, ABD ve İsviçre Ticaret Odaları Yurtdışı roadshowlara devam edilmesi (DEİK, TÜSİAD International, AHK ile birlikte) New Investment Environment Raporu nun belli aralıklarla güncellenmesi Ulusal ve uluslararası örgütlerle ilişkilerin devam ettirilmesi (TOBB, TÜSİAD, EU, WB, UNCTAD ) Çeşitli yerli / yabancı kuruluşlarla birlikte seminer ve paneller düzenlenmesi To rearrange the relationships with Ankara, and to adopt a closer way of working To gain ground in IIECB works - to follow up the preparatory works carried out for the Investment Advisory Council To organize the Investment Advisory Council meeting successfully and to follow up on the decisions taken To promote Turkey abroad as an attractive investment location To ensure that YASED becomes a more effective and powerful lobbying organization - Relationships with Ankara - Relationships with the press - Relationships with domestic and foreign organizations To reactivate the website - To conduct surveys with members through the website and thus measure their satisfaction, and evaluate their requests - To enhance the content of the website PR activities of YASED - To meet with press members more often. - To foster the relationships with the diplomatic corps members in Istanbul and Ankara Member calls - To pay regular visits to the members Recruitment visits - To pay visits to potential YASED members To foster cooperation with Foreign Chambers of Commerce - Italian, British, Belgian, Caribbean and Latin American, French, USA and Swiss Chambers of Commerce To continue the roadshow activities abroad (in cooperation with Foreign Economic Relations Board-DEİK, TÜSIAD International, Auslandhandelskammern-AHK) To update the New Investment Environment Report at regular intervals To maintain relationships with national / international organizations (TOBB, TÜSİAD, EU, WB, UNCTAD ) To organize seminars and panels jointly with various domestic/foreign organizations YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI Yatırım ortamında yaşanan sorunlar genel anlamda yerli ve yabancı yatırımcıların karşılaştıkları uygulamalar açısından farklılıklar göstermemektedir. YOİKK çalışmaları da bu anlamda yerli ve yabancı ayrımı yapılmaksızın ACTIVITIES ON THE IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT The problems experienced by domestic and foreign investors in the investment environment are in general not very different, regarding implementations. IIECB 7

8 Türkiye de yatırımcı kesiminin teşvik edilmesini temin edecek, yatırım süresince ve sonrasında yatırımcının belirli kurallar dahilinde ama daha rahat hareket etmesini sağlayacak bir dizi çalışmayı kapsamaktadır. Özellikle AB mevzuatına uyumun temini YOİKK çalışmalarında temel teşkil etmekte, böylelikle Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine yaklaşık 10 ay içinde başlaması muhtemel bir ülke olarak Türkiye nin önünü açıcı çalışmalarda süreklilik sağlanmasına çalışılmaktadır yılında Devlet Bakanı Ali Babacan ın YOİKK başkanlığına getirilmesi ile birlikte ciddi bir ivme kazanan Yatırım Ortamını İyileştirme Çalışmaları, ne yazık ki beklenen ilerlemeyi 2004 yılında sağlayamamıştır. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), 2004 yılı içinde, yalnızca bir kez olmak üzere, tarihinde toplanabilmiştir. Devlet Bakanı Ali Babacan başkanlığında yapılan toplantıda, Kurulun toplantı şeklinin değiştirilmesi ve etkinliğinin arttırılması konusunda prensip kararı görüşülmüş, ancak bu konu gelinen nokta itibariyle neticelendirilememiştir. Buna bağlı olarak, YOİKK kapsamındaki teknik komiteler toplantılarını nisbeten düzenli olarak sürdürmüş ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına 2004 yılı boyunca devam etmişlerdir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına paralel olarak, 20 uluslararası şirketin CEO larının ve özel sektörü temsilen YOİKK üyesi 4 örgütün başkanının (TOBB, TÜSİAD, YASED ve TİM) katılımlarıyla Yatırım Danışma Konseyi toplantısı 15 Mart 2004 tarihinde İstanbul Çırağan Otelinde tam gün süren program çerçevesinde düzenlenmiştir. Sözkonusu toplantıda, Dünya Bankası Başkanı Sayın James Wolfensohn Türkiye nin, doğrudan yabancı sermaye yatırımları için çok daha güçlü bir cazibe merkezi olma potansiyeli taşıdığını ifade etmiş; IMF Avrupa Direktörü Sayın Deppler ise ülkenin son iki yılda kaydettiği muazzam ölçekteki ekonomik istikrardan söz etmiştir. Bugün Avrupa Birliği tam üyelik müzakere sürecine başlaması öngörülen bir ülke olarak Türkiye nin bu potansiyelin ve istikrarın artırılması ve sağlamlaştırılması doğrultusunda YOİKK çalışmalarına beklenen önemi vermesi gerekmektedir. 59. Hükümetin gerek AB ne giriş konusundaki kararlı tavrı, gerekse ülkeye yabancı yatırımların çekilmesinin sağlanması hususundaki ısrarı ve çözüme yönelik çalışmaları, gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcılar için elde edilen sonuçlar açısından da umut vermektedir. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan a 25 Kasım 2004 te YASED in Ankara da düzenlediği Resepsiyon da sunulan ve birçok alanda gerek yabancı gerek yerli yatırımcıların sıkıntılarını ve çözüm önerilerini içeren rapora Sayın Başbakan ın gösterdiği ilgi ve sorunların çözümüne yönelik olarak gerek toplantı sırasında, gerek sonrasında gösterdiği çaba yatırım camiasında büyük memnuniyet yaratmıştır. Özellikle şirket kuruluşu prosedürünün 19 aşamadan 3 aşamaya indirilerek yerli ve yabancı şirket ayrımı yapılmaksızın 24 saatte şirket kuruluşlarının tamamlanabiliyor olması; Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Yasası çıkartılarak asgari Dolar sermaye getirilmesi ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nden activities in this respect consist of a series of studies that will provide encouragement to investors in Turkey without discriminating whether they are Turkish or foreigners, and under the conformity to specific rules, secure free action of investors during and after the investment. The aspiration to secure conformity with the EU legislation constitutes the basis of IIECB works. Efforts are thus given to sustain the works for clearing Turkey s path, which now stands as a country to start full membership negotiations with the European Union, within approximately 10 months. IIECB works, which had gained significant momentum following State Minister Ali Babacan s appointment as the IIECB Chairman, could, regrettably, not achieve the anticipated progress in IIECB could convene only once throughout 2004, on 28 August The leading resolution on revising the meeting mode of the Board and enhancing its effectiveness was taken up in the meeting, which was chaired by State Minister Ali Babacan. This issue, however, could not be resolved. On the other hand, the technical committees of the IIECB held their meetings fairly regularly, and their work on the improvement of the investment environment continued throughout In line with the works on the improvement of the investment environment, the Investment Advisory Council meeting was held on 15 March 2004 within a day long program, at Çırağan Hotel Istanbul, with the participation of the CEOs of 20 international companies and the chairmen of 4 IIECB-member organizations (TOBB, TÜSİAD, YASED and TİM) representing the private sector. Mr. James Wolfensohn, President of the World Bank, affirmed Turkey s potential for becoming a very attractive center for foreign direct investment and Mr. Deppler, the IMF Director of Europe underlined the tremendous stabilization Turkey has accomplished within the last two years. Turkey, today at the threshold of full EU membership, should lay necessary emphasis on the IIECB works with the aim of boosting and strengthening this potential and stability. In consideration of the results achieved by domestic and foreign investors alike, the decisive approach of the 59th Government regarding Turkey s access to the EU, as well as its persistence in attracting foreign investment to Turkey and its solution-oriented efforts, are highly promising. The close attention Prime Minister Mr. Recep Tayyip Erdoğan has paid to the report presented to him at the Reception on 25 November 2004 in Ankara, which covered the inconveniences faced by domestic and foreign investors in numerous issues and the associated solution proposals, and the efforts he exerted during and after the meeting in order to solve these inconviniences, has brought about deep feelings of satisfaction among investors. Particularly the company establishment procedure that was reduced from 19 to 3 steps, thus facilitating companies, domestic or foreign alike, to conclude their establishment process in 24 hours, and the adoption of the Foreign Direct Investment (FDI) Law with the requirements for bringing in minimum USD 50,000 capital 8

9 izin alınması koşullarının kaldırılmış olması yapılan en önemli ve ses getirici çalışmalar olmuştur. Hemen hemen bütün komitelerin çalışmalarında karşılaşılan en önemli sorunlar olarak göze çarpan hususlar; çok sayıda izin bulunması, izin işlemlerinin ve belgelerin mükerrerliği, izin süreçlerinin karmaşıklığı ve bürokrasinin fazlalığı, izin sürelerinin belirsizliği ve izinlerin temininin uzun zaman almasıdır. Bu duruma yönelik olarak Yatırım Danışma Konseyi nin 15 Mart 2004 tarihinde açıkladığı sonuç bildirgesinde belirtilen Başta sektörel düzeyde ihtiyaç duyulan işlerin basitleştirilmesi olmak üzere idari ve bürokratik engellerin kaldırılması önceliği doğrultusunda çalışmalar istenen hızda olmasa da sürdürülmektedir. Öngörülen ortak çözümler arasında karar mekanizmasının tek merci altında toplanması ve izinlerin tek bir izin belgesi altında birleştirilmesi bulunmaktadır. AB tam üyelik müzakerelerinin başlayacağının duyurulması ile birlikte tüm yatırımcı ülkelerin Türkiye yi yakın takibe aldığı bu dönemde YOİKK süreci kritik bir önem taşımaktadır. Bu durumda siyasilere ve bürokrasiye düşen görev, sözkonusu tarihi fırsatlardan yararlanma şansını yakalayan Türkiye nin önünü açmak için gerekli olan yasal ve idari düzenlemeleri etkin bir biçimde hayata geçirmektir. Türkiye de yabancı yatırımları çekecek ön koşullar varolmakla birlikte, Türkiye nin her geçen gün küçülen yabancı yatırım pastasından hakkettiği payı alabilmesi için ülkedeki yatırım koşullarının bir an önce sert rekabet koşullarına dayanabilecek şekilde revize edilmesi, yapısal alanda ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin süratle tamamlanması önemlidir. Türkiye nin özellikle uluslararası platformlarda verdiği sözleri yerine getirmesi Türkiye nin kararlığını ve yabancı yatırımlar açısından güvenilirliğini ortaya koyması açısından son derece kritiktir. YASED - YSGM TOPLANTILARI YASED 2004 yılı yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları çerçevesinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile, yapılan çalışmalarda ortak hareket edilebilmesi ve daha yapıcı bir işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla ilişkilerini düzenli olarak devam ettirdi. Gerek YOİKK çalışmaları kapsamında gerekse Türkiye Yatırım Promosyon Ajansı nın kurulmasına ilişkin mevzuat çalışmalarının devam ettiği Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında; Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Cavit Dağdaş başkanlığında yapılan toplantılarda biraraya gelindi. Bu toplantılar sonucunda, uluslararası yatırımların promosyonu amacıyla YSGM bünyesinde oluşturulacak Promosyon Dairesi ne proje bazında destek verilmesi benimsendi. and receiving a permit from the General Directorate of Foreign Investment repealed, have been outstanding achievements and have caused deep impacts. The issues noticed as the most important problems during the activities of almost all committees are; requirement for numerous permits, repetition of the permit procedures and the necessary documents, the complexity of the permit procedures, the extent of red tape, and indefinite and lengthy permit procedures. Works in line with the priorities put forth in the Declaration of Outcomes of the Investment Advisory Council meeting on 15 March 2004, most importantly, Elimination of administrative and bureaucratic impediments with a focus on streamlining the procedures at the sectoral level, are under way. Incorporating decision mechanisms under a single roof and amalgamating all permits into a single permit are among the solutions proposed jointly. In a period, which all investor countries have started monitoring Turkey closely, as it has been made known that full membership talks with the EU will be opened, the IIECB process is of crucial importance. In this respect, the mission to be undertaken by politicians and the bureaucrats at this stage should be to accomplish the legislative and administrative changes in order to open way for Turkey that is at historical crossroads. Although Turkey holds the preliminary conditions that would attract foreign investments, to facilitate Turkey getting its share from the ever-shrinking FDI cake, the investment environment of the country should be revised as soon as possible in order to withstand severe competition conditions, and necessary structural improvements should be accomplished rapidly. The obligation of Turkey to fulfill its commitments, particularly the ones given on international platforms is very significant, since this will set forth Turkey s determination and its trustworthiness for foreign investments. MEETINGS WITH THE GENERAL DIRECTORATE OF FOREIGN INVESTMENTS (GDFI) Within the activities on the improvement of the investment environment in 2004, YASED has maintained a consistent relationship with GDFI, with the intention of acting mutually in the subject works and to build a more constructive cooperation atmosphere. The two organizations worked together under the chairmanship of Cavit Dağdaş, the Deputy Undersecretary of the Treasury, particularly in August, September and October, in the meetings held on the legislative works for structuring the Turkish Promotion Agency in line with the IIECC efforts. A leading decision was reached at the end of the subject meetings to support a Promotion Department to be established within the GDFI s organization. 9

10 YASED ROADSHOWLARI YURTDIŞI ROADSHOWLAR Almanya Türkiye nin tanıtımı ve özellikle önemli bir yatırım yeri olarak Dünya ya duyurulması amacıyla YASED tarafından zaman zaman gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında roadshowlar düzenlenmektedir. Bu çerçevede, 21 Ekim 2004 tarihinde yabancı yatırımlar konusunda önemli bir hedef kitlesi bulunan Almanya da bir roadshow düzenlenmiştir. Alman - Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) işbirliğiyle Almanya nın Mannheim şehrinde düzenlenen toplantıya YASED i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Till Becker ve Genel Sekreter Mustafa Alper katılmışlardır. Sayın Dr. Becker in Türkiye yi cazip bir yatırım yeri olarak tanıtan bir sunum yaptığı ve Mannheim bölgesinden çok sayıda yatırımcının katıldığı toplantı, son derece ilgi çekici geçmiş, katılımcılar tarafından, Türkiye ye yatırım çekilmesi açısından bilgilendirici ve teşvik edici olarak değerlendirilmiştir. YURTİÇİ ROADSHOWLAR Kayseri YASED, 7 Aralık 2004 tarihinde Kayseri Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (Kayseri GESİAD) işbirliği ile Yabancı Sermaye ve İşbirliği İmkanları konulu bir roadshow gerçekleştirildi. Roadshowda, yatırımcının faaliyetlerinde çektiği sıkıntılar ve yabancı yatırımların genel olarak ekonomi, özel olarak da KOBİ lere katkıları gündeme geldi. Roadshow, yabancı sermaye ile ilgili önyargıları kırmak ve Orta ve Küçük Ölçekli Şirketleri yabancı yatırımcılarla ortaklığa teşvik etmek amacıyla yapıldı. YASED ROADSHOWS ROADSHOWS ABROAD Germany YASED has been organizing roadshows in Turkey and abroad from time to time, with the aim of promoting Turkey to the world, specifically as an outstanding investment point. Within this context, a roadshow was organized on 21 October 2004, in Germany, where there is a considerable investor potential for foreign investments. Board member Dr. Till Becker and Secretary General Mustafa Alper participated on behalf of YASED in the meeting organized in Mannheim, jointly with the German - Turkish Chamber of Commerce and Industry (AHK). The meeting, where Dr. Becker made a presentation promoting Turkey as a very attractive investment location was exceptionally interesting for many investors, who came in from the Mannheim region. Participants described the meeting as being informative and encouraging with regard to attracting investments into Turkey. DOMESTIC ROADSHOWS Kayseri YASED held the Foreign Investments and Means of Collaboration roadshow on 7 December 2004, in Kayseri, in cooperation with the Young Industrialists and Businessmen Association of Kayseri (Kayseri GESİAD). Problems experienced by investors and the contributions of foreign investments in general to the economy and in particular to SMEs were put forth at the roadshow. This roadshow was realized to overcome some of the bias against creating partnerships with the foreign investors, and to promote such partnerships. TÜSİAD - İSO - İKV - YASED İŞBİRLİĞİ TÜSİAD - İSO - YASED Genel Sekreterlerinin her ay biraraya geldikleri toplantılar İKV Genel Sekreterinin de davet edilmesiyle, 2004 yılında da düzenli olarak devam etti. Sözkonusu toplantılarda Genel Sekreterler belirlenen gündem konularında görüş alışverişinde bulunmaktadır. Buna ek olarak, örgütler arası işbirliğinin artırılması amacı ile ortak projeler geliştirilmesi hususunda da çalışmalar yürütülmektedir. Türkiye nin önemli gündem maddelerinden biri olan Avrupa Birliği tam üyeliği ile müzakere süreci ve hazırlıkları, yıl boyunca toplantılarda ele alınan bir konu oldu yılı için gündemde yer alan konulardan bir diğeri olan yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarının takibine istinaden Mayıs ayında TÜSİAD, İSO ve YASED uzman kadrolarının katılımıyla YOİKK Çalışma Grubu oluşturuldu. Kuruluşlar arası işbirliğini artırmak amacı ile çalışmalara devam edildi yılı için ortak projeler görüşüldü. TÜSİAD - İSO - İKV - YASED COOPERATION The monthly meetings held previously with the participation of the Secretary-Generals of TÜSİAD - İSO - YASED continued throughout 2004, with the Secretary General of İKV also being invited to the group. In these meetings, Secretary-Generals exchange views on the agenda issues. Furthermore, works are carried out with the intention of developing projects for enhancing the means of coordination between the subject organizations. Full EU membership, the negotiation process and the preparations thereof were Turkey s agenda issues all the way through In May, the IIECB Work Group, which comprised expert staff from TÜSİAD, İSO and YASED was established, with the aim of monitoring the works on the improvement of the investment environment, which was another issue on Turkey s agenda throughout Works were sustained with the purpose of enhancing coordination between the subject establishments. Joints projects for the year of 2005 were discussed. SEKTÖREL KOMİTE ÇALIŞMALARI GIDA KOMİTESİ Gıda Komitesi 2004 yılında da, YASED Yönetim Kurulu SECTORAL COMMITTEE WORKS FOOD COMMITTEE The Food Committee has continued working under the 10

11 Üyesi Ahter Kutadgu başkanlığında çalışmalarını sürdürmüştür. Komite, Biyo güvenlik, Gıda ile temasta bulunan maddeler ve ithalat-ihracat konularında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile çeşitli çalışmalar yapmıştır. Komite, 2004 yılı içerisinde ayrıca, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, Başbakanlık, Çevre Bakanlığı yetkilileri ile de yakın çalışmalar yürütmüştür. Komite son dönemde, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Yönetmeliği ne ilişkin ortak çalışma yürütmüş, sektör görüşlerinin çalışmalara yansıtılması amacıyla etkin girişimlerde bulunmuştur. İLAÇ KOMİTESİ YASED İlaç Komitesi, 2004 yılında da çalışmalarına devam etti. Komite, fikri milkiyet hakları alanında, Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu uyarınca Adalet Bakanı Cemil Çiçek ile temasa geçti. Ayrıca komite, Türkiye de ilaçta veri koruması konusunda yaşanan problemler ile ilgili olarak, DPT Müsteşarı Ahmet Tıktık ve Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim Akça ile görüşmelerde bulundu. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KOMİTESİ Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi, 2004 yılında da, Patent, Telif Hakları, Marka konularında çalışmalarını sürdürdü. Özellikle, marka konusunda firmaların taklit mallar ve marka ihlalleri ile marka ihlallerinde açılan davaların çok uzun sürmesi ve depolama işlemlerinin vakit alması konularında yaşadıkları sorunlar ele alındı. İSTİHDAM KOMİTESİ Tek bir çatı altında birleştirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na verilen yabancıların çalışma izinlerinde yaşanan sorunların yapılan iyileştirmeye rağmen artarak devam etmesi sebebiyle 2004 yılı YASED İstihdam Komitesi için yoğun bir yıl oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile, yabancıların çalışma izinleri konusunda yoğun çalışmalar yürüten komite, Ağustos ve Eylül aylarında YOİKK İstihdam Teknik Komitesi toplantılarına katılarak görüş ve iyileştirme önerileri ile bürokrasinin yürüttüğü iyileştirme çalışmalarına destek verdi. Komite üyeleri ve yabancıların çalışma izinleri konusunda sorun yaşayan diğer üyelerimiz, 8 Ekim 2004 tarihinde YASED in İstanbul Conrad Oteli nde düzenlediği sektör kahvaltısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ndan Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Sadettin Akyıl ve Yabancılar Dairesi Başkanı Tuna Çakır ile biraraya geldi. Yabancı personelin çalışma izinleri konusunda yaşadığı chairmanship of YASED Board Member Ahter Kutadgu in 2004 as well. The Committee has carried out various works in cooperation with the Ministry of Agriculture and Rural Works on biosafety, food contact materials, and export-import issues. The Committee has also carried out works in close cooperation with the officials of the Foundation for the Protection of the Environmental and Recycling of Packing Material Wastes, the Prime Ministry, and the Ministry of Environment and Forestry. Recently the Committee has carried out works together with the General Directorate of Protection and Control on the Regulation on National Food Code Commission, and has achieved effective undertakings with the aim of reflecting the sector s views on the works. PHARMACEUTICALS COMMITTEE YASED s Pharmaceuticals Committee has kept up its works throughout 2004 as well. The Committee got in touch with the Minister of Justice, Cemil Çiçek on account of the Report of the Justice Commission of the Parliament on the Bill concerning Amendments to be Made on Some Decree Laws, in connection with intellectual property rights. The Committee also carried out communication with the Undersecretary of the State Planning Organization, Ahmet Tıktık and the Deputy Undersecretary Halil İbrahim Akça, on the current data exclusivity problem in Turkey. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS COMMITTEE The Intellectual Property Rights Committee carried out its works on Patents, Copyrights, and Trademarks in 2004 as well. Particularly, the problems faced by companies regarding the never-ending court cases they have filed for counterfeit goods and trademark violations and lengthy storage procedures were discussed by the Committee EMPLOYMENT COMMITTEE 2004 has been an active year for YASED s Employment Committee, since the problems faced in connection with the permit procedures, which were incorporated under a single roof and handed over to the Ministry of Labor and Social Security were on the rise, despite some improvements. The Committee conducted intensive works with the Ministry of Labor and Social Security on the work permits of expatriates and took part in IIECB s Employment Technical Committee meetings in August and September to provide support for the works carried out by the officials on work permits, by presenting its views and proposals for improvement. Committee members and the member corporations that are experiencing problems regarding work permits of expatriates, gathered with General Director of Labor Sadettin Akyıl and Head of Department of Expatriates Tuna Çakır from the Ministry of Labor and Social Security 11

12 problemlerin ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, firma temsilcileri bakanlık temsilcileri ile daha samimi bir ortamda sorunlarını paylaşabilme imkanını yakalamışlardır. Komite son dönem çalışmalarını 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili iki yönetmelikte iyileştirme ve yenileme çalışmalarının başlaması üzerinde yoğunlaştırmıştır. on 8 October 2004, in a sectoral breakfast organized by YASED at Conrad Hotel Istanbul. Representatives of the member corporations thus had the opportunity to share the problems encountered in connection with the work permits of expatriates and solution proposals with the officials of the Ministry, in a more casual atmosphere during the meeting. Recently, the Committee has focused its efforts on initiating works on the improvement and amendment of Law 4817 on Work Permits of Expatriates and the two associated regulations. ÇEŞİTLİ FAALİYETLER ANKARA İLE İLİŞKİLER BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN YASED TARAFINDAN ANKARA DA DÜZENLENEN PROTOKOL KOKTEYLİNE KATILDI. Bu yıl ilk defa düzenlenen ve her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi düşünülen, YASED Ankara Protokol Kokteyli, 25 Kasım 2004 tarihinde Ankara Devlet Konuk Evi nde gerçekleştirilmiştir. Sayın Başbakanımızın onur konuğu olduğu sözkonusu Resepsiyon, Avrupa Birliği ne tam üyelik sürecinde yabancı sermayenin önemi, yapılması gerekenler ve beklentiler odaklı olarak düzenlenmiştir. Başbakan Erdoğan ın Türkiye de yabancı yatırımlar ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına ilişkin bir konuşma yaptığı protokol kokteylinde; Bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, büyükelçiler, yerli ve yabancı örgüt temsilcileri ve YASED üyelerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 400 konuk katılmıştır. Başbakanın konuşması sonrası davet sırasında, YASED Yönetim Kurulu üyeleri ve sorun yaşayan yabancı sermayeli firmalar, Sayın Başbakan ile yatırım ortamının düzeltilmesiyle ilgili konuların görüşülmesi için biraraya gelmişlerdir. Yatırım Danışma Konseyi tarafından 15 Mart 2004 tarihinde belirlenen öncelikli hususlar çerçevesinde, YASED tarafından hazırlanan İlerleme Raporu nun Başbakan a sunulduğu ve yabancı yatırımcıların sorunlarının tartışıldığı toplantı, son derece verimli geçmiştir. Sayın Başbakan, kendisine iletilen sorunlar ile ilgili olarak, toplantı sırasında ilgili Bakan ve bürokratları arayarak, çözümlerin hızlandırılması için samimi bir çaba içinde olmuştur. BAŞKAN VE GENEL SEKRETER ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ. YASED Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri 26 Kasım 2004 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi nde biraraya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üst düzey bürokratlarının katıldığı toplantıda, YASED üyesi MISCELLANEOUS ACTIVITIES RELATIONS WITH ANKARA PRIME MINISTER RECEP TAYYİP ERDOĞAN PARTICIPATED IN THE MEETING ORGANIZED BY YASED IN ANKARA This year YASED organized a Protocol Reception for the first time on 25 November 2004 at the State Guest Reception Mansion in Ankara with an inspiration to constitute this occurrence as a tradition. The Reception where the Prime Minister participated as the Guest of Honor was focused on the significance of foreign investment during the full EU membership process, necessary actions, and expectations. Roughly 400 visitors consisting of ministers, deputies, top bureaucrats, foreign missions representatives, ambassadors, representatives of domestic and foreign organizations and YASED members were present in the Reception, where Prime Minister Erdoğan addressed the visitors issues on foreign investments and works carried out on the improvement of the investment environment. Following the Prime Minister s address, YASED Board members and representatives of foreign investors, which are faced with problems, gathered with the Prime Minister during the reception, to talk about the issues on the improvement of the investment environment. The Progress Report prepared by YASED, in line with the priorities designated by the Investment Advisory Council on 15 March 2004 was presented to the Prime Minister, and problems of foreign investors were reviewed during the meeting, which was described as extremely constructive by the participants. The Prime Minister displayed earnest efforts during the meeting by calling the related ministers and bureaucrats in order to speed up the solutions concerning the problems conveyed. THE CHAIRMAN AND THE SECRETARY GENERAL MET WITH THE MINISTER OF LABOR AND SOCIAL SECURITY, MURAT BAŞESGİOĞLU YASED Chairman and Secretary General met with Minister of Labor and Social Security, Murat Başesgioğlu on 26 November 2004, at the Parliament Building. Top bureaucrats of the Ministry of Labor and Social Security 12

13 firmaların yabancı personel çalıştırma izinleri konusunda yaşadıkları sorunlar aktarıldı, olası çözüm yolları görüşüldü. Bunlara ek olarak, sözkonusu sorunların çözümüne istinaden YASED ve Bakanlık arasındaki işbirliği imkanlarının artırılması hususunda prensipte anlaşma sağlandı. took part in the meeting, where the problems experienced by YASED members in connection with the work permits of expatriates were conveyed to the Ministry, and promising solutions were discussed. It was furthermore agreed in principle to improve the means of cooperation between YASED and the Ministry, with the aim of finding solutions to the subject problems. KONFERANSLAR TÜRKİYE DEKİ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ ÖNÜNDEKİ İDARİ ENGELLER SEMPOZYUMU YASED ve T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile düzenlenen Türkiye deki Yabancı Sermaye Yatırımlarının Önündeki İdari Engeller konulu sempozyum, 8 Ekim 2004 tarihinde T.C. Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Kampüsünde gerçekleştirildi. Tam gün süren sempozyumda Türkiye deki yabancı yatırımlarının önündeki idari engeller düzenlenen dört ayrı oturumda devlet ve hükümet temsilcilerinin de katılımıyla ayrıntılı olarak tartışıldı. ULUSLARARASI TİCARET, FİNANSMAN VE YATIRIM KONFERANSI YASED ve Özgencil Organizasyon ve Tanıtım A.Ş işbirliği ile Ekim 2004 tarihlerinde, İstanbul Ceylan Inter- Continental Otelinde Uluslararası Ticaret, Finansman ve Yatırım Konferansı düzenlenmiştir. Kalkınmanın Finansmanında Dış Kaynakların Önemi, Portföy Fonları, Doğrudan Yabancı Sermaye, Borçlanma, İslami Bankacılık, AB ve Dünya Bankası Fonları konularında oturumlarla son dönem gelişmelerin aktarıldığı konferansta, YASED Genel Sekreteri Mustafa Alper Kalkınmanın Finansmanında Dış Kaynakların Önemi başlıklı bir sunum yapmıştır. MARKA BİLİNCİ VE KORUNMASI SEMİNERİ YASED, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ve Garlin International işbirliği ile 18 Eylül 2004 tarihinde Polat Renaissance otelinde Marka Bilinci ve Korunması Semineri ni gerçekleştirmiştir. Tüm gün süren seminerde YASED Genel Sekreteri Mustafa Alper bir sunum yaparak, YOİKK çalışmaları ve Gümrüklerde Yaşanan sorunlar üzerine katılımcılara bilgi verdi. ÜYELER İLE YEMEKLİ TOPLANTILAR ESKİ ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MADELEINE ALLBRIGHT TOPLANTISI YASED Yabancı Sermaye Derneği, 9 Nisan Cuma Günü, Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Allbright ın konuk konuşmacı olarak katıldığı Transatlantik İlişkiler: Amerika, Avrupa ve Türkiye konulu bir kahvaltı düzenlemiştir. Madeleine Allbright, Türkiye nin Avrupa nın geleceğinde oynadığı kritik rol, Küresel Güvenlik ve Refah için Amerika- Avrupa arasında güçlü bir ilişkinin önemi, Türkiye nin ekonomi ve finans konularında yaptığı reformların önemi, CONFERENCES SYMPOSIUM ON ADMINISTRATIVE BARRIERS FACING FOREIGN INVESTMENTS IN TURKEY The symposium organized jointly by Kadir Has University s Faculty of Law, and YASED on Administrative Barriers Facing Foreign Investments in Turkey was held on 8 October 2004, in the Golden Horn Hall of the University s Cibali Campus. In the whole day event, the administrative barriers to foreign investment in Turkey was discussed in detail with the participation of state and government officials. CONFERENCE ON INTERNATIONAL COMMERCE, FINANCING AND INVESTMENTS A conference on International Commerce, Financing and Investments was organized jointly by Özgencil Organizasyon ve Tanıtım A.Ş. and YASED on October 2004, at Ceylan Inter-Continental Hotel Istanbul. The conference was held in parallel sessions on The significance of International Funds on Development Financing, The Portfolio Funds, Foreign Direct Investment, External Borrowing, Islamic Banking, EU and World Bank Funds. YASED Secretary General Mustafa Alper participated in the conference and gave a presentation on the subjects Significance of External Sources in Development Financing, and Foreign Direct Investment. SEMINAR ON BRAND AWARENESS AND PROTECTION A Seminar on Brand Awareness and Protection was organized jointly by YASED, Undersecretariat of Customs and Garlin International on 18 September 2004, at Hotel Polat Renaissance. YASED Secretary General Mustafa Alper made a presentation at this day long seminar, and provided information to the participants on IIECB works and problems encountered at the Customs. LUNCHEONS WITH MEMBERS MEETING WITH MADELEINE ALLBRIGHT, FORMER SECRETARY OF STATE OF THE USA YASED organized a breakfast meeting titled, Transatlantic Relations: The US, Europe and Turkey on 9 April Former Secretary of State of the U.S., Madeleine Allbright was a guest speaker to the meeting. Madeleine Allbright conveyed her views to the participants on the critical role Turkey plays in Europe s future; the significance of a strong relationship between the US and Europe for global security and prosperity; the significance of Turkey s 13

14 Şeffaflık ve Uygun İş ortamı ihtiyacı, Yabancı Yatırımcılar için uygun koşullar konularında katılımcılara görüşlerini iletti. Toplantı, siyasilerin, üst düzey bürokratların ve Ankara lı iş adamları ile YASED üyelerinin geniş katılımıyla, Ankara Hilton Oteli nde gerçekleşti. SÜREYYA SERDENGEÇTİ TOPLANTISI YASED, 14 Aralık 2004, Salı günü İstanbul Swissotel de, T.C. Merkez Bankası Başkanı Sayın Süreyya Serdengeçti nin konuşmacı olarak katıldığı Türkiye nin ekonomik görünümü ve Yabancı Yatırımların Durumu konulu bir öğle yemeği düzenlemiştir. YASED Üyeleri, iş dünyasının seçkin temsilcileri ve basın mensuplarının geniş katılımı ile gerçekleşen toplantı, soru ve cevap bölümünün ardından sona ermiştir. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜROKRATLARI İLE TOPLANTI YASED Yabancı Sermaye Derneği, yabancıların çalışma izinleri konusunda yaşanan problemlere çözüm bulmak amacıyla 8 Ekim 2004 tarihinde İstanbul Conrad Oteli nde kahvaltılı bir sektör toplantısı düzenlemiştir. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sadettin Akyıl, Yabancılar Daire Başkanı Tuna Çakır ve Şube Müdürü Havva Doğan ile yabancı personelin çalışma izni konusunda sorun yaşayan 20 kadar yabancı sermayeli firmanın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Son derece yapıcı geçen toplantıda yabancıların çalışma izinlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşülmüştür. ÇEŞİTLİ KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER IMF - YASED GÖRÜŞMELERİ IMF heyeti, Türkiye ile yapılan 7. Gözden geçirme çalışmaları kapsamında, 2004 yılında YASED ile ilk toplantısını 27 Şubat 2004 tarihinde YASED ofisinde yaptı. Toplantıda, Yatırım Danışma Konseyi ile ilgili çalışmalar kapsamında görüşmeler yapıldı. IMF Heyeti 8. Gözden geçirme çalışmaları kapsamında, 3 Haziran 2004 tarihinde, The Ritz Carlton Oteli nde YASED Yönetim Kurulu Üyeleri ile biraraya geldi. Bu toplantıda, IMF Heyetinde, Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı sonrasında ve YOİKK çalışmalarında gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. IMF Heyeti, YASED ile 2004 yılının son toplantısını 6 Aralık 2004 tarihinde 18. Gözden geçirme çalışmaları kapsamında YASED ofisinde gerçekleştirdi. Toplantıda, Teşvikler, Sosyal Sigorta Sistemi, Vergi Reformu, Bankacılık Reformu, Özelleştirme ve Hukuk Reformu konuları gündeme geldi. economic and financial reforms; requirement for transparency and a suitable business environment; and conditions suitable for foreign investors. YASED members together with politicians, high level bureucrats and bussinessmen of Ankara, largely attended the meeting that was held at Çankaya Hall of Hilton Hotel Ankara. MEETING WITH SÜREYYA SERDENGEÇTİ YASED organized a luncheon titled, Turkey s Economic Outlook and the State of Affairs of Foreign Investments on 14 December 2004 at Istanbul Swissotel, where Turkey s Central Bank Governor Süreyya Serdengeçti participated as the speaker. The luncheon, which was attended by a large number of YASED members, honourable representatives of the bussiness-world and members of the press, came to an end, following a session of questions and answers. MEETING WITH THE BUREAUCRATS OF THE MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL SECURITY In view of the problems faced regarding the work permits of expatriates, YASED organised a sectoral breakfast meeting 8 October 2004 at Hotel Conrad Istanbul. Representatives from nearly 20 foreign investor companies, experiencing predicaments in connection with the work permits of expatriates participated in the meeting, besides the bureaucrats from the Ministry of Labor and Social Security, namely Sadettin Akyıl - Deputy General Director of Labor, Tuna Çakır - Head of Department for Expatriates and Havva Doğan - Branch Manager. The meeting, where the problems encountered, and possible solutions to these problems in connection with the work permits of expatriates and associated solution proposals were shared with the officials of the Ministry, ended up as an exceptionally productive one. RELATIONS WITH VARIOUS ORGANIZATIONS IMF - YASED TALKS The IMF team made its first meeting within the framework of its 7th Review works in 2004 with YASED, on 27 February 2004, at YASED office. The works on the Investment Advisory Council meeting constituted the core subject of this meeting. The IMF team met with YASED Board members on 3 June 2004 at the Ritz Carlton, within the framework of the 8th Review works. In this meeting, information about the Investment Advisory Council meeting and the latest situation of IIECB works were conveyed to the IMF team. The IMF team made its final meeting within the framework of 18th Review works of 2004 with YASED on 6 December 2004, at YASED office. Incentives, the Social Security System, Tax Reform, Banking Reform, Privatization and the Judicial Reform were the subjects discussed during the meeting. 14

15 MEDYA İLE İLİŞKİLER UNCTAD 2004 DÜNYA YATIRIM RAPORUNUN TANITIMI UNCTAD Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü tarafından hazırlanan 2004 yılı Dünya Yatırım Raporu, dünya ile eş zamanlı olarak YASED tarafından kamuoyuna açıklandı yılı Dünya Yatırım Raporu, YASED Genel Sekreteri Mustafa Alper, YASED Yönetim Kurulu Üyesi Ahter Kutadgu ve YASED Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Türktan tarafından, 22 Eylül 2004 tarihinde İstanbul Hilton Oteli nde düzenlenen basın toplantısı ile basın mensuplarına değerlendirildi. Toplantı soru cevap bölümü ile son buldu. DÜNYA GAZETESİNDE İLAN 2004, YATIRIM VE VERİMLİLİK YILI OLSUN YATIRIM- LARIN ÖNÜNDEKİ İDARİ ENGELLER KALKSIN - Bizler Türkiye de Faaliyet Gösteren dünyanın önde gelen kuruluşları olarak Türkiye nin yatırım ortamının iyileştirilmesi ve AB ye tam üyelik doğrultusundaki çabalarına sonuna kadar hertürlü desteği vermeye devam edeceğimizi duyuruyoruz. 29 Ocak 2004 Perşembe günü yayınlanan Dünya Gazetesinde, YASED Üyeleri, Bizler Türkiye de Faaliyet Gösteren dünyanın önde gelen kuruluşları olarak Türkiye nin yatırım ortamının iyileştirilmesi ve AB ye tam üyelik doğrultusundaki çabalarına sonuna kadar hertürlü desteği vermeye devam edeceğimizi duyuruyoruz sloganı altında logolarının yeraldığı bir ilan verdi. Yayınlanan ilana sponsor olarak destek veren YASED üyeleri; ACCOR SERVICE TÜRKİYE, BASF TÜRK KİMYA, COMMERCIAL UNION, COMMERCIAL UNION HAYAT VE EMEKLİLİK, EXEL LOJİSTİK, GROME, HEIDRICK AND STRUGGLES, HYUNDAI ASSAN, IR EMNİYET GÜVENLİK, KPMG, MERCK SHARP & DOHME, NORMANDY MADENCİLİK, ÖZMAYA, PROCTER & GAMBLE, RGS GROUP, SANDVIK, SARAY BİSKÜVİ, SIEMENS SANAYİ, SMARTICKET ACCOR SERVICES, SONY EURASIA, TICKET RESTAURANT ACCOR SERVICES, THAMES WATER, UNMAŞ UNLU MAMÜLLER, YORK KLIMA dır. YASED BAROMETRE YASED in barometre çalışması 2004 yılında da devam etti. YASED üyeleri arasında yapılan anket doğrultusunda, yatırımcıların ekonomiye bakışları düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu yılının ilk barometresi 15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul Conrad Oteli nde gerçekleştirildi. Yılın ikinci barometresi, 20 Temmuz 2004 tarihinde Swissotel de yapıldı yılının son barometresi ise, 30 Kasım 2004 tarihinde yine Conrad Oteli nde basın mensuplarına açıklandı. YASED in 2004 yılında düzenlenen tüm Basın Toplantılarına, basın mensupları davet edilmiş ve yerli ve yabancı basın mensupları bu toplantılara yoğun ilgi göstermişlerdir. RELATIONS WITH THE MEDIA PRESENTATION OF UNCTAD S 2004 WORLD INVESTMENT REPORT IN TURKEY The World Investment Report 2004 prepared by UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development was launched in Turkey, concurrently with other parts of the world, by YASED. The World Investment Report 2004 was assessed by YASED Secretary General Mustafa Alper and YASED Board Members Ahter Kutadgu and Gülden Türktan for the press members at a press conference held on 22 September 2004, at Istanbul Hilton. The closing section of the meeting constituted of a Q&A session. AD PLACED IN THE DÜNYA DAILY LET US MAKE 2004 THE YEAR OF INVESTMENTS AND PRODUCTIVITY; ELIMINATE ADMINISTRATIVE IMPEDIMENTS IN FRONT OF INVESTMENTS - We, as the leading corporations of the world announce that we shall continue to provide all support necessary to Turkey in its efforts for the improvement of the investment environment and full EU membership. YASED members placed an advertisement in the Dünya newspaper on Thursday 29 January 2004 under the slogan We, as the leading corporations of the World announce that we shall continue to provide all support necessary to Turkey in its efforts for the improvement of the investment environment and full EU membership. The ad was signed with Yased members' company logos. The YASED members which sponsored the advertisement were; ACCOR SERVICE TÜRKİYE, BASF TÜRK KİMYA, COMMERCIAL UNION, COMMERCIAL UNION HAYAT VE EMEKLİLİK, EXEL LOJİSTİK, GROME, HEIDRICK AND STRUGGLES, HYUNDAI ASSAN, IR EMNİYET GÜVENLİK, KPMG, MERCK SHARP & DOHME, NORMANDY MADENCİLİK, ÖZMAYA, PROCTER & GAMBLE, RGS GROUP, SANDVIK, SARAY BİSKÜVİ, SIEMENS SANAYİ, SMARTICKET ACCOR SERVICES, SONY EURASIA, TICKET RESTAURANT ACCOR SERVICES, THAMES WATER, UNMAŞ UNLU MAMÜLLER, YORK KLIMA. YASED BAROMETER YASED s Barometer studies also continued throughout Investors standpoints confirmed through a survey conducted among YASED members were announced to the public by a press conference. The first Barometer press announcement of 2004 was held on 15 April 2004 at the Ballroom of Conrad Hotel Istanbul. The second Barometer announcement was made on 20 July 2004, in Swissotel and the third one was organized on 30 November 2004 again at Conrad Hotel. Press members have been invited to all press conferences organized by YASED and representatives of Turkish and foreign press have paid close attention to all of these meetings. 15

16 BASIN PROTOKOL YEMEĞİ YASED Yönetim Kurulu, 3 Mayıs 2005 tarihinde, İstanbul Conrad Oteli nde, Derneğimiz tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermek ve basın mensuplarımız ile görüş alışverişinde bulunmak üzere, köşe yazarları ve basınımızın değerli isimleri ile bir akşam yemeğinde biraraya gelmiştir. BASIN MENSUPLARI İLE DÜZENLENEN KAHVALTI YASED Yönetim Kurulu, 25 Mayıs 2004 tarihinde Swissotel de, YASED in 2004 yılı projeleri, yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları ile Türkiye nin cazip bir yatırım noktası olarak yurtdışı tanıtımı konusunda Derneğimizin bünyesinde yürütülen çalışmaları anlatmak amacıyla düzenlenen kahvaltılı bir basın toplantısı ile biraraya geldi. DİĞER YASED in basın ile ilişkisi gerek düzenlediği basın toplantıları, gerek yapılan yemekli toplantılar, gerekse YASED in sürdürdüğü YOİKK çalışmaları kapsamında oldukça yoğun geçmiştir. YASED Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Erdikler, Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Mustafa Alper, gerek yazılı basında gerekse görsel basında düzenlenen toplantılar vesilesiyle yer almışlardır. PROTOCOL DINNER FOR THE PRESS YASED Board of Directors met with columnists and esteemed members of the Turkish press, with the intention of conveying information on the works carried out and to exchange views with the press members at a protocol dinner, on 3 May 2005 at Hotel Conrad, Istanbul. BREAKFAST MEETING WITH PRESS MEMBERS YASED Board of Directors came together with the press members at a breakfast meeting to give details on YASED s projects for 2004, works on the improvement of the investment environment, and works carried out at YASED for promoting Turkey abroad as an attractive investment point, on 25 May 2005 at Swissotel. OTHERS YASED relations with the press have been rather close, with press conferences, luncheons and IIECB works carried out by YASED. YASED Chairman Şaban Erdikler, Board Members and Secretary General Mustafa Alper had a good coverage in the press as well as on TV as result of these meetings. DİĞER ETKİNLİKLER ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU (UDK) YASED Uluslararası Danışma Kurulu, Türkiye ye yatırım yapan 11 ülkenin büyükelçilerinden (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Hollanda, İsveç, Kanada, Japonya ve AB Komisyonu Türkiye Daimi Temsilciliği) ve çeşitli yabancı organizasyonların temsilcilerinden (Dünya Bankası, IFC, Birleşmiş Milletler, IMF) oluşmaktadır. YASED Yönetim Kurulu üyelerinin katılımlarıyla yılda iki kere gerçekleştirilen toplantılarda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Türkiye nin bir anlamda lobisinin yapıldığı toplantılarda, özellikle Türkiye nin AB ile müzakerelere başlaması hususunda gelişmeler takip edilirken, diğer yandan yapılmakta olan reformlar hakkında katılımcılara bilgi verilmektedir yılı toplantıları 18 Mayıs 2004 ve 15 Ekim 2004 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Türkiye nin Avrupa Birliği tam üyelik müzakereleri süreci için büyükelçilerden destek talep edilirken Türkiye nin kaydetmesi gereken aşamalara ilişkin büyükelçilerden görüş alındı. Üst düzeyde katılımın sağlandığı toplantılarda, Türkiye nin uluslararası görünürlüğünü arttıran yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları kapsamındaki konulara ilişkin sunumlarla büyükelçilere bilgi aktarıldı, bu konulara ilişkin görüşleri alındı. Bunlara ek olarak, YASED in 59. Hükümet ile ilişkileri ve hükümet nezdinde yürütülen faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi. OTHER ACTIVITIES INTERNATIONAL ADVISORY BOARD (IAB) International Advisory Board of YASED consists of the ambassadors of 11 countries that have invested in Turkey (USA, Britain, France, Germany, Italy, Switzerland, Holland, Sweden, Canada, Japan and the Representation of the EU Commission in Turkey) and the representatives of various international organizations (the World Bank, IFC, United Nations and the IMF). Through meetings held twice each year with the participation of YASED s Board members, the parties have the opportunity to exchange their views. During these meetings; where actually lobbying activities are conducted for Turkey; the developments involving the opening of talks with the EU are examined particularly. On the other hand, the participants are informed about the ongoing reforms. In 2004, the meetings were held on 18 May and 15 October in Ankara. While support was requested from the ambassadors regarding Turkey s full membership process to the EU, their views were noted on the procedures Turkey has to overcome. During the meetings where high level attendance was reached, the ambassadors were presented information on the works on the improvement of the investment environment that improve Turkey s international appearance and views of the attendees were noted. Additionally, the ambassadors were updated on YASED s relations with the 59th Government and the activities carried out at various government offices. 16

17 YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TOPLANTISI YASED in de üyesi olduğu Yatırım Danışma Konseyi ilk toplantısını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın başkanlığında 15 Mart 2004 tarihinde gerçekleştirmiştir. 20 uluslararası şirketin CEO larının (Arcelor S.A., BNP Paribas, Citigroup, Fiat S.P.A, Ford Motor, Hyundai Motor, ISCAR, Lafarge, Merloni Elettrodomestici, Metro AG, Mitsui & Co. Ltd., Nestle S.A., Newmont Mining Corp., Nortel Networks Corp., Nunza B.V., Pirelli S.P.A, Rio Tinto Plc., Siemens AG, Toyota Motor, Unilever N.V.) ve Türk özel sektörünü temsil eden dört kuruluşun (TOBB, TÜSİAD, TİM ve YASED) başkanlarından oluşan Yatırım Danışma Konseyi, Türkiye nin dünya ekonomisindeki rekabet gücünü nasıl artırabileceğine ilişkin bakış açısını paylaşmak üzere Başbakan Sayın Erdoğan, Devlet Bakanı Sayın Babacan ve Maliye Bakanı Sayın Unakıtan ile bir araya gelmiştir. Yatırım Danışma Konseyi, Türkiye için önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Yatırımcıların karşılaştığı bürokratik engelleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak oluşturulan Yatırım Danışma Konseyi süreklilik arz eden bir yapı olarak düşünülmüştür. Amaç, Konsey çalışmaları ile YOİKK çalışmaları arasında organik bir bağ kurularak yapılmakta olan yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarının bir anlamda takibi ve yapılması gerekenlere ilişkin danışmanlık verilmesidir. Belirlenen 13 maddelik öncelikli hususlar konusunda kaydedilen gelişmelerin 6-8 aylık raporlar halinde Konsey e bildirilmesi de karara bağlanan hususlar arasındadır. YASED - YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 15 Mart 2004 tarihinde düzenlenen Yatırım Danışma Konseyi toplantısının ardından geçen 7 aylık süre zarfında Konsey tarafından belirlenen öncelikli hususlarda yeterli hızda ve etkinlikte gelişme kaydedilemediğinin görülmesi üzerine, YASED insiyatifi ile 18 Ekim 2004 tarihinde İstanbul da, Yatırım Danışma Konseyi üyesi 20 uluslararası şirketin Türkiye temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. Sözkonusu toplantıda, Konsey üyesi şirketlerin merkezi yönetimlerinin konuyla ilgili beklentileri görüşülmüş ve bundan sonra yapılması gerekenlere yönelik ortak bir strateji oluşturulması için çalışmalara başlanmıştır. Toplantıda oluşan genel görüş doğrultusunda; Konsey tarafından 13 başlık altında sıralanan sorunlara ilişkin Konsey üyelerinin görüşlerinden yola çıkılarak YASED tarafından hazırlanan rapor, 25 Kasım 2004 tarihinde Ankara da gerçekleştirilen Resepsiyon sonrasında yapılan özel bir görüşme ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara iletilmiştir. YASED üyesi olan ve olmayan tüm Yatırım Danışma Konseyi üyesi şirketlerimizin daha verimli ve uygun bir yatırım ve çalışma ortamında faaliyet gösterebilmeleri amacıyla YASED in girişimiyle başlatılan bu çalışma, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarında önemli bir aşama olacaktır. THE INVESTMENT ADVISORY COUNCIL MEETING The Investment Advisory Council, of which YASED is a member, realized its inaugural meeting lead by Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan, on 15 March The Investment Advisory Council that consists of the CEOs of 20 international companies (Arcelor S.A., BNP Paribas, Citigroup, Fiat S.P.A, Ford Motor, Hyundai Motor, ISCAR, Lafarge, Merloni Elettrodomestici, Metro AG, Mitsui & Co. Ltd., Nestle S.A., Newmont Mining Corp., Nortel Networks Corp., Nunza B.V., Pirelli S.P.A, Rio Tinto Plc., Siemens AG, Toyota Motor, Unilever N.V.) and the chairmen of 4 IIECB-member organizations (TOBB, TÜSİAD, TİM and YASED) met with Prime Minister Erdoğan, Minister of State Babacan and Minister of Finance Unakıtan to share their perspective on how Turkey can enhance its competitive position within the World economy. The Investment Advisory Council constitutes a landmark for Turkey. Founded with the aim of removing the bureaucratic barriers encountered by investors, the Council has been planned as a permanent organization. The objective is to follow up the works on the improvement of the investment environment to some extent, by establishing an organic link between the works of the Council and the IIECB, and to provide consultancy for action. Reporting the developments on the 13 priorities designated at 6-8 monthly intervals is one of the issues resolved by the Council. YASED - INVESTMENT ADVISORY COUNCIL ASSESSMENT MEETING Realizing that the developments accomplished on the priorities designated by the Investment Advisory Council have not been satisfactory as regards neither the pace nor the efficacy exhibited in the 7-months period following the Council meeting held on 15 March 2004, a meeting was organized on 18 October 2004, in Istanbul with YASED s initiative. The Turkish branch directors of 20 international corporations participated in this meeting. The expectations of the headquarters of the Council Member corporations were exchanged in the subject meeting, and works were instigated for setting up a strategy that would focus on the actions to be taken from then on. In line with the general accord reached in the meeting, the report that was prepared by YASED taking into consideration the Council Members views as regards with the 13 priorities, was presented to Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and the related ministers, at a private meeting held after YASED s Reception in Ankara, on 25 November This work that was initiated upon YASED s initiative with the intention of securing a more efficient and suitable investment environment for all Investment Advisory Council Members, is going to constitute a breakthrough in the works on the improvement of the investment environment. 17

18 YASED ÜYE TOPLANTILARI YASED Yönetim Kurulu 2004 yılında, YASED üyeleri ile iki kez bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıların ilki 13 Nisan 2004 tarihinde İstanbul Swissotel de yapıldı. Toplantıda, Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı, YOİKK Komitelerinin aktif olarak çalışmalarının devam ettirilmesi, 2004 yılı aksiyon planı, YASED in öncelikli konuları ve üyelerden gelen gündem önerileri tartışıldı. Üyeler ile düzenlenen ikinci toplantı, 14 Ekim 2004 tarihinde Conrad Oteli nde düzenlendi. Toplantı gündemini; son dönemde yapılan çalışmalar, önümüzdeki dönemde değerlendirilecek projeler, Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesi ile ilgili gelişmeler, UNCTAD Dünya Yatırım Raporu ve sektörel sorunların ele alındığı toplantılar oluşturdu. YASED GALA YEMEĞİ YASED, 10 Haziran 2004 tarihinde, İstanbul Swissotel de düzenlediği Gala yemeğinde, YASED üyeleri, çeşitli ülkelerin büyükelçileri, diğer misyon temsilcileri ve YASED dostlarıyla biraraya geldi. Gala nın açış konuşmasını yapan Başkan Şaban Erdikler, göreve başlamış olduğu 2003 yılından bu yana yürütülen çalışmalardan kısaca bahsetti. Derneğin, 24. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen gece, iyi dileklerin iletilmesi ile sona erdi. INSIGHT YASED YASED - Yabancı Sermaye Derneği nin 3 ayda bir yayınladığı dergisi Insight YASED 2004 yılında da yayınlanmaya devam etmiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında dağıtılmakta olan Insight YASED, hem yabancı sermayeli kuruluşlar açısından, hem de basın kuruluşları için önemli bir haber kaynağı niteliği taşımaktadır yılının, Ocak, Nisan, Haziran ve Kasım aylarında yayınlanan Insight YASED bu yıl da üye kuruluşların sponsorluğunda hazırlanmıştır. İNCELEME YARIŞMASI YASED 2004 yılında, Yabancı Yatırımlarda Devlet-Özel Sektör İlşkisi:Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü konulu bir inceleme yarışmasının çalışmalarını başlatmıştır. Üniversite ve Yüksekokul öğrencilerine yönelik başlatılan inceleme yarışmasında jüri üyesi olarak belirlenen isimler sırasıyla şöyledir: Şaban Erdikler - YASED Yönetim Kurulu Başkanı, Ahter Kutadgu - YASED Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Güven Alpay -Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Prof Dr. Deniz Erden - Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Prof. Dr. Gündüz Ulusoy - Sabancı Üniversitesi Dekanı, Prof. Dr. Eser Karataş - Bahçeşehir Üniversitesi Dekanı, Cavit Dağdaş - Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı, Osman Arolat - Dünya Gazetesi Editörü, Efe Önbilgin - CNN Türk Genel Yayın Yönetmeni, Vahap Munyar - Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servis Şefi, Murat Sabuncu - Milliyet Gazetesi Ekonomi Servis Şefi öğretim yılı içerisinde tamamlanması planlanan ödüllü yarışmanın çalışmaları devam etmektedir. MEMBER MEETINGS In 2004, YASED Board gathered two times with YASED members. The first one was held on 13 April 2004 at Swissotel Istanbul. The Investment Advisory Council meeting, the requirement for the IIECB Committees to continue with their works dynamically, the 2004 action plan, YASED s priorities, and members proposals were discussed in this meeting. The second member meeting was organized on 14 October 2004, at Hotel Conrad. The recent works, projects to be evaluated in the next term, developments in connection with the declaration of outcomes of the Inaugural Meeting of the Investment Advisory Council, World Investment Report of UNCTAD, and meetings, where sectoral issues were communicated, constituted the agenda of this meeting. YASED GALA DINNER YASED gathered with YASED members, ambassadors of various countries and other foreign mission representatives, and friends of YASED at the Gala Dinner held on 10 June 2004, at Swissotel Istanbul. In his opening address Chairman Şaban Erdikler briefly mentioned the works carried out since taking office in The event organized in order to celebrate the 24th founding anniversary of the Association drew to a close after the expression of participants' good wishes. INSIGHT YASED Insight YASED, the quarterly publication of YASED stayed in circulation in 2004 as well. Insight YASED is distributed in Turkey and abroad and constitutes a major information source for foreign investors and the press. Insight YASED s January, April, June and November issues were nevertheless prepared with the sponsorship of our member corporations. YASED PRIZE COMPETITION YASED has initiated the preparatory works for a prize competition titled, Public - Private Sector Relationship in Foreign Investments, the Role of NGOs, in The jury members assigned for the contest organized for university and higher education students, are; Şaban Erdikler - Chairman, YASED; Ahter Kutadgu - Board Member, YASED; Prof. Dr. Güven Alpay - Academic, Boğaziçi University; Prof Dr. Deniz Erden - Academic, Boğaziçi University; Prof. Dr. Gündüz Ulusoy - Dean, Sabancı University; Prof. Dr. Eser Karataş - Dean, Bahçeşehir University; Cavit Dağdaş - Deputy Undersecretary, Undersecretariat of Treasury; Osman Arolat - Editor, Dünya Newspaper; Efe Önbilgin - Broadcasting Director, CNN Türk; Vahap Munyar - Head of Economy Section, Hürriyet Newspaper; Murat Sabuncu - Head of Economy Section, Milliyet Newspaper. Works on the prize competition projected to be finalized within the academic year are under way. 18

19 BAŞKAN VE GENEL SEKRETERİN GÖRÜŞMELERİ Başkan ve Genel Sekreter, 6 Ocak 2004 tarihinde yabancı ticaret odalarından gelen temsilcilerle YASED de görüştü. Genel Sekreter, 6 Ocak 2004 tarihinde İngiliz menşeili Zara Danışmanlık firmasından Orhan Yılmaz ile YASED de görüştü. Başkan, 8 Ocak 2004 tarihinde Ankara da Vergi Konseyi toplantısına katıldı. Başkan ve Genel Sekreter, 12 Ocak 2004 tarihinde, OECD İstanbul Center da, OECD İstanbul Investment Forum a katıldı. Genel Sekreter, Ocak 2004 tarihinde OECD/YASED FIC(Foreign Investors Council) Çalıştayı na katıldı. Genel Sekreter, 15 Ocak 2004 tarihinde Aberloure Ventures firmasından Stephen Eid ile görüştü. Genel Sekreter, 15 Ocak 2004 tarihinde Japon Büyükelçiliği ile yapılan görüşmeye katıldı. Genel Sekreter Yunanistan da, 2-3 Şubat 2004 tarihlerinde Magnesia Ticaret ve Sanayi Odası nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. Genel Sekreter, 6 Şubat 2004 tarihinde Sağlık Bakanı nı Danışmanı Özhan Carda ile görüştü. Genel Sekreter, 11 Şubat 2004 tarihinde İTÜ Ayazağa Kampüsü nde Dünya Bankası nın Knowledge Economy Forum Video Konferansı na katıldı. Başkan, Ankara da 12 Şubat 2004 tarihinde düzenlenen Vergi Konseyi toplantısına katıldı. Genel Sekreter, 16 Şubat 2004 tarihinde Ekonomist Dergisi nden Asım Arslan ile görüştü. Genel Sekreter, 17 Şubat 2004 tarihinde Para Dergisi nden Handan Bayındır ile görüştü. Genel Sekreter, 19 Şubat 2004 tarihinde, Yatırım Danışma Konseyi üyesi firmaların Türkiye temsilcileri ile YASED tarafından İstanbul Conrad Oteli nde düzenlenen toplantıda biraraya geldi. Sözkonusu toplantıda, 15 Mart 2004 tarihinde düzenlenecek Yatırım Danışma Konseyi ne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Sekreter, 20 Şubat 2004 tarihinde Platin Dergisi nden Türker Çelik ile görüştü. Genel Sekreter, 24 Şubat 2004 tarihinde Dünya Bankası ndan Scott Jacobs ile görüştü. Genel Sekreter, 24 Şubat 2004 tarihinde Dünya Bankası ndan Zeynep Kutadgobilik ile görüştü. A CHRONICLE OF THE MEETINGS THE CHAIRMAN AND THE SECRETARY GENERAL HAVE PARTICIPATED. The Chairman and the Secretary General met with the representatives of foreign chambers of commerce on 6 January 2004, at YASED office. The Secretary General met with Orhan Yılmaz from the British based consultancy firm, Zara, on 6 January 2004, at YASED office. The Chairman participated in the Tax Council meeting on 8 January 2004, in Ankara. The Chairman and the Secretary General participated in the OECD Istanbul Investment Forum held at the OECD Istanbul Center on 12 January The Secretary General participated in the OECD/YASED Foreign Investors Council (FIC) workshop on January The Secretary General met with Stephen Eid from Aberloure Ventures on 15 January The Secretary General attended the meeting held with a delegation from the Japanese Embassy on 15 January The Secretary General participated as a speaker in the conference organized by the Magnesia Chamber of Commerce and Industry, on 2-3 February 2004 in Greece. The Secretary General met with the advisor to the Minister of Health, Özhan Carda on 6 February The Secretary General attended the World Bank s Knowledge Economy Forum videoconference at the Ayazağa Campus of Istanbul Technical University (İTÜ), on 11 February The Chairman participated in the Tax Council meeting held in Ankara, on 12 February The Secretary General was interviewed by Asım Arslan from the Ekonomist Magazine, on 16 February The Secretary General was interviewed by Handan Bayındır from the Para Magazine, on 17 February The Secretary General met with the Turkish branch managers of the member corporations of the Investment Advisory Council on 19 February 2004, in the meeting organized by YASED at Conrad Hotel Istanbul. The participants exchanged views on the Investment Advisory Council meeting scheduled for 15 March The Secretary General was interviewed by Türker Çelik from the Platin Magazine, on 20 February The Secretary General met with Scott Jacobs of the World Bank, on 24 February

20 Genel Sekreter, 24 Şubat 2004 tarihinde Wall Street Journal dan Ann Uysal ve Carol Tuluy ile görüştü. Genel Sekreter, 25 Şubat 2004 tarihinde Sabah Dergi Grubundan Yasemin Kapıyolcu ile görüştü. Genel Sekreter, 25 Şubat 2004 tarihinde SkyTürk te Kerem Alkin in ekonomi siyaset programında canlı yayına çıktı. Genel Sekreter, 26 Şubat 2004 tarihinde AB Komisyonu adına araştırma yapan Derk Bienen ile görüştü. Başkan ve Genel Sekreter, 26 Şubat 2004 tarihinde ABD Büyükelçisi Eric Edelman ile YASED de biraraya geldi. Genel Sekreter, 27 Şubat 2004 tarihinde IMF uzmanı Marc Griffith ile YASED de görüştü. Genel Sekreter, 2 Mart 2004 tarihinde Ekonomi Zirvesi 2004 e katıldı. Genel Sekreter, 3 Mart 2004 tarihinde İngiltere Büyükelçiliği anma törenine katıldı. Genel Sekreter, 4 Mart 2004 tarihinde Standart Bank tan Ethem Tuncel ile görüştü. Genel Sekreter, TİM Genel Sekreteriyle 4 Mart 2004 tarihinde biraraya geldi. Genel Sekreter, 5 Mart 2004 tarihinde yemekli toplantıda İSO Genel Sekreteri Mehmet Kabasakal, AHK Genel Sekreter Yardıcısı Ümmühan Dericioğlu ve Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oktay Varlıer ile görüştü. Genel Sekreter, 5 Mart 2004 tarihinde Sabah Gazetesi nden Şennur Uçar ile görüştü. Başkan, 8 Mart 2004 tarihinde Haber Türk ten Barış Çağan Baydar ile görüştü. Genel Sekreter, 8 Mart 2004 tarihinde Yabancı Sermaye Genel Müdürü Melek Us ile Ankara da görüştü. Genel Sekreter, 8 Mart 2004 tarihinde Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı ve Müsteşar Yardımcısı Cavit Dağdaş ile Ankara da görüştü. Genel Sekreter, 8 Mart 2004 tarihinde TOBB Genel Sekreteri İsmail Köksal ile biraraya geldi. Genel Sekreter, 8 Mart 2004 tarihinde Dünya Bankası Ekonomisti İsmail Arslan ile Ankara da görüştü. Genel Sekreter, 8 Mart 2004 tarihinde Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Andrew Vorkink ile görüştü. Başkan, 10 Mart 2004 tarihinde KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) tarafından hazırlanan İstanbul Hilton Oteli ndeki toplantıya konuşmacı olarak katıldı. The Secretary General met with Zeynep Kutadgobilik of the World Bank, on 24 February The Secretary General was interviewied by Ann Uysal and Carol Tuluy of the Wall Street Journal, on 24 February The Secretary General was interviewied by Yasemin Kapıyolcu of the Sabah Magazine Group, on 25 February The Secretary General joined in the live political economy program hosted by Kerem Alkin on SkyTürk TV, on 25 February The Secretary General met with Derk Bienen, who was conducting a study on behalf of the European Commission, on 26 February The Chairman and the Secretary General met with Eric Edelman, the US Ambassador on 26 February 2004, at YASED office. The Secretary General met with IMF expert, Marc Griffith, on 27 February 2004, at YASED office. The Secretary General participated in the Economy Summit 2004, on 2 March 2004 The Secretary General attended the commemorative ceremony held at the British Embassy, on 3 March 2004 The Secretary General met with Standard Bank executive, Ethem Tuncel, on 4 March The Secretary General had a meeting with TİM s Secretary General, on 4 March The Secretary General participated in a luncheon during which he conversed with Mehmet Kabasakal-Secretary General of ISO, Ümmühan Dericioğlu Deputy Secretary General of AHK, and Oktay Varlıer Chairman of Tourism Investors, on 5 March The Secretary General was interviewed by Şennur Uçar from the Sabah newspaper, on 5 March The Secretary General was interviewed by Barış Çağan Baydar from Haber Türk, on 8 March The Secretary General met with the General Director of Foreign Investments, Melek Us,on 8 March 2004, in Ankara. The Secretary General met with İbrahim Çanakçı, the Undersecretary and Cavit Dağdaş the Deputy Undersecretary of Treasury on 8 March 2004, in Ankara. The Secretary General met with TOBB Secretary General İsmail Köksal, on 8 March The Secretary General met with the World Bank Economist İsmail Arslan, on 8 March 2004 in Ankara. The Secretary General met with Andrew Vorkink, the 20

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2003 Değerli üyelerimiz, Takdir siz değerli üyelerimize ait olmakla birlikte, sizlerden bugüne kadar yansıyan övgüleri

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2005 Değerli Üyelerimiz, 2005 yılı YASED Yabancı Sermaye Derneği ve Türkiye için son derece önemli gelişmelerin yaşandığı

Detaylı

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT Düzenleyen Hosted by Himayelerinde Under the Aupices of Destekleriyle Supported By Destekleriyle Supported By 3. SU KAYIP VE KAÇAKLARI TÜRKİYE FORUMU SONUÇ RAPORU 3 rd WATER LOSS FORUM TURKEY FINAL REPORT

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 17. Hafta ( 25 Nisan 1 Mayıs 2011) 25 NİSAN 2011, PAZARTESİ 09:30-16:00 Avrupa Birliği

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2006 Değerli Üyelerimiz, Uluslararası yatırımlar anlamında 2006 yılının son derece başarılı bir yıl olduğu hepimizin malumudur. 2005 yılı ile başlayan rekor seviyede Doğrudan

Detaylı

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi 1 Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir. Yine bu zaman zarfında Odamıza 9 adet yeni üye

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

Karaağaç Cad.No: Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) (0212) :

Karaağaç Cad.No: Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) (0212) : / ARCLK [] 19.02.2016 17:32:05 Esas Sözleşme Tadili 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 19.02.2016 17:28:29 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 19.02.2016 17:30:09 : (0212) 314

Detaylı

2009 DAVOS ZİRVESİ, KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE GAZZE PANELİ

2009 DAVOS ZİRVESİ, KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE GAZZE PANELİ 2009 DAVOS ZİRVESİ, KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE GAZZE PANELİ Dünya Ekonomi Forumu Yıllık Toplantısı, bilinen adıyla Davos Zirvesi, bu yıl 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında İsviçre de gerçekleşmiştir. 40

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi

İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama 2016-2017 Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri Seminer Konuları ve Zamanlama ÖNNOT Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve

Detaylı

Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı

Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Basic Project Activities: Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Ministry For Eu Affairs Provinces Preparing for the European Union Programme Kırıkkale on the Path to the EU 1 Avrupa

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001).

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001). ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI ÜNVANI BÖLÜMÜ : SUDİ APAK : PROF.DR. : İşletme ANABİLİM DALI : Muhasebe ve Finansman ADRES : Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 22030 EDİRNE TEL

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri Amaç

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882)

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) TÜRKÇE ÖRNEK-1 ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) Bu çalışma ile 208 Numaralı Urfa Şer iyye Sicili nin (1879-1882) transkripsiyonu ve

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

TÜM KOBİLERİ AB TOPLANISINA KATILMA İMKANI SAĞLIYORUZ. AB ZİYARET 450 BRÜKSELE GİDEBİLİRSİNİZ...

TÜM KOBİLERİ AB TOPLANISINA KATILMA İMKANI SAĞLIYORUZ. AB ZİYARET 450 BRÜKSELE GİDEBİLİRSİNİZ... TÜM KOBİLERİ AB TOPLANISINA KATILMA İMKANI SAĞLIYORUZ. AB ZİYARET 450 BRÜKSELE GİDEBİLİRSİNİZ... KOGİDER Kobi Girişimci İş Dünyası Derneği Derneğimiz Avrupa Birliği Komisyonuna kobilerin katılacağı Belçika

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz ŞENGÜL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni 2010 I. YOİKK Toplantısı 11 Mart 2010 Saygıdeğer Üyeler, Çok Değerli Katılımcılar, Değerli Basın Mensupları, Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek 15 Kasım 2012 TS/BAS-BÜL/12-80 Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek Konferansta, Avrupa borç krizinin gelişimi, mevcut durum analizi,

Detaylı

içindekiler Başkan ın Mesajı YASED den Satır Başları Türkiye de Yatırım Ortamı

içindekiler Başkan ın Mesajı YASED den Satır Başları Türkiye de Yatırım Ortamı Faaliyet Raporu Annual Report 2015 içindekiler 4-7 Başkan ın Mesajı 8-13 YASED den Satır Başları 16-19 Türkiye de Yatırım Ortamı 22 22 22 23 24 25 Kurumsal Misyon / Vizyon Stratejik Öncelikler 2015-2017

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇORUM İLİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN YERİ, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ; BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Ahmet ÖLÇER

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. İsim: FEYZA TEVRÜZ. Adres

Ö Z G E Ç M İ Ş. İsim: FEYZA TEVRÜZ. Adres Ö Z G E Ç M İ Ş İsim: FEYZA TEVRÜZ Adres İş : VLD Danışmanlık, Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd.Şti. Büyükdere Cad. No. 127 Astoria İs Merkezi A Blok K9 34394 Esentepe 34394 İstanbul Ev : Eflatıun

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı