FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT"

Transkript

1 Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2004

2

3 Değerli Üyelerimiz, Yoğun geçen ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir çalışma dönemini daha geride bıraktık yılı gerek Avrupa Birliği tam üyelik müzakerelerine başlanması kararının alınmış olması gerekse 15 Mart 2004 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yatırım Danışma Konseyi (YDK) ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına yeniden ivme kazandırılabilmesi açısından kritik bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl, YASED olarak, bir yandan yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarının duraksamadan sürdürülmesi ve Yatırım Danışma Konseyi nin en uygun şartlarda toplanmasının sağlanmasının yanısıra, Zirve de alınan kararların bir anlamda takibinin yapılması, diğer yandan Türkiye nin tam üyelik müzakerelerine başlaması yönünde ortaya koyduğumuz yapıcı çabalar Türkiye nin uluslararasındaki konumuna önemli katkılar sağlamıştır yılından yatırımcıların en önemli beklentilerinden biri, 2002 yılından bu yana sürdürülen ancak sekteye uğramış yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarının etkinleştirilmesi ve somut sonuçların alınması idi. Ancak, düzenli olarak yapılması öngörülen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantılarının bütün bir yıl boyunca sadece bir kez gerçekleştirilebilmiş olması ciddi bir eksiklik olarak karşımıza çıkmıştır. Nitekim, bazı kritik alanlarda hiç gelişme yaşanmadığı, yasal düzenleme yapılan diğer alanlarda ise iyileştirmelerin uygulamaya yansımadığı tüm kesimlerce kabul edilmektedir. Önemli olan; yasal olarak sağlandığı düşünülen iyileştirmenin, uygulamada iş hayatına da yansıtılabilmesi, gerek yerli gerekse yabancı yatırımcının operasyonel anlamda rahatlatılabilmesidir. Bu konuda, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda takdir gören YOİKK çalışmalarının istenilen etkinlikte sürdürülememesi Türkiye yi yatırımla ilgili sorunlarına çözüm aradığı önemli bir platformdan yoksun bırakmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kurumsal vergilendirme ve teşvik sistemlerinin iyileştirilmesi, Bankacılık Reformu, Hukuk Reformu, Sosyal Güvenlik Reformu ve özelleştirme uygulamaları; yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları ile hedeflenmesi gereken temel konular olarak karşımıza çıkmaktadır. KOBİ lerin güçlendirilmesi, araştırmageliştirme faaliyetlerinin güçlendirilerek teknolojik altyapının oluşturulması ve özellikle fikri ve sinai mülkiyet haklarının korunması hususunda 2004 yılında yeterli düzeyde ilerleme kaydedilememiştir. İdari ve bürokratik engellerin kaldırılması için çaba gösterilirken, İthalatçı Birliklerinin kurulmak istenmesini anlamak mümkün değildir. Geçtiğimiz dönemde; çalışma izinlerinin verilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında tek bir yasayla birleştirilmiş, ancak yabancı personelin istihdamı konusunda uygulamada yaşanan sorunların firmaların operasyonel faaliyetlerini sekteye uğratacak boyutlara Dear Members, We have left behind another year of hectic schedules and momentous developments has been a productive year in terms of solid developments such as European Union s decision to begin accession talks with Turkey and acceleration of the activities of the Investment Advisory Council (IAC), which held a meeting presided by The Prime Minister Mr. Recep Tayyip Erdoğan, on March 15, 2004 and boost in the efforts for improving the investment environment yet again. Over the last year, YASED has tremendously contributed to Turkey s position in the international arena by striving to set the stage so that efforts to improve the investment environment are not interrupted and that the Investment Advisory Council s Meeting is held under the most appropriate circumstances in addition to somewhat following up the decisions taken at the summit and at the same time putting in constructive efforts focused on the initiation of Turkey s full - membership negotiations with the EU. One of the most important expectations the investors had in 2004 was that efforts to improve the investment environment; which have been underway since 2002 but hampered for various reasons; become more dynamic and produce sound results. However, the fact that the Improvement of the Investment Environment Coordination Board (IIECB) was able to meet only once throughout the entire year, while such meetings are prescribed to be held regularly, pose a serious drawback. As a matter of fact, all circles recognize that, there has not been any progress in certain critical areas, whereas in others, improvements in legislation are enforced. The bottom line here is that the improvements thought to be achieved in the legislation front must be enforced in the business world and that both domestic and foreign investors must be relieved in terms of business operations. Praised by both domestic and international circles, efforts coordinated by the IIECB focused on such issues cannot be sustained at desired levels and as a result Turkey remains in need of an important platform, where it would seek solutions to its investment related problems. From this point of view, improvements in corporate taxation methods and incentive systems, Reforms in Banking, Legal System, Social Security and privatization process stand out as fundamental issues to be addressed within the context of efforts geared towards improving the investment environment. In 2004, progress in empowerment of Small and Medium Size Businesses (SME), creation of the technology infrastructure by strengthening research and development activities and especially protection of intellectual and industrial property rights have been far from being satisfactory. While there is an effort to eliminate administrative and bureaucratic barriers, it is hard to understand the desire to establish Exporters Unions. Although the work permit issuance process is regulated by a single law under the authority of Ministry of Labor and Social Security over the preceding period, escalated problems concerning employment of foreign workers 3

4 ulaştığı görülmüştür. Bu konuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sürdürülen görüşmeler sonucunda YASED üyelerinin yabancı personel izinlerinin takibi amacıyla bir çalışma izinleri ön bürosunun YASED tarafından hayata geçirilmesi ve bu büro aracılığıyla Bakanlığa iletilen evrakların işlemlerinin hızlandırılmasının karara bağlanmış olması kayda değer bir başarıdır. Bunların yanısıra, 2 seneye yakın süredir yabancı yatırımlar için bir cazibe merkezi haline gelebilme konusunda Türkiye nin gündemini meşgul eden ve YOİKK toplantılarından IMF niyet mektubu ile YDK toplantısına kadar birçok ulusal ve uluslararası platformda dile getirilen Türkiye Yatırım Promosyon Ajansı nın kurulmasında gelinen son nokta ne yazık ki bugüne kadar bu konuda sürdürülen çalışmaların amaçladığından oldukça uzak bir yapıdadır. YOİKK sürecinde de görüldüğü üzere, yatırım ortamını iyileştirme adına yürütülen çalışmaların, beraberinde gerek toplumsal gerekse kamusal bir zihniyet değişikliğini getirmesi ve yapılan bu çalışmalarda, kaydedilen ilerlemeler kadar ilerleme sağlanamayan hususların da dile getirilmesi, sorumlulukların ortaya konması ve özeleştiri yapılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi son derece önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, 15 Mart tarihinde yapılan YDK sonrası Sayın Başbakan ın imzasıyla resmi taahhüt niteliği kazanan yapılması gereken öncelikli hususlara ilişkin ilerleme takviminde yaşanan gecikmeler hayal kırıklığı yaratmıştır. Bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi amacıyla, YASED insiyatifi ile, YDK üyesi firmaların Türkiye başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenlenmiş, belirlenen 13 öncelikli konuda yaşanan gelişmelerin, beklentilerin çok gerisinde kaldığı tespit edilmiştir. YDK ya katılan şirketlerden gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan rapor, 25 Kasım da YASED in Ankara daki Resepsiyonu sonrasında yapılan özel bir toplantı ile Sayın Başbakan a iletilmiştir. Sözkonusu raporun, Hükümet tarafından hazırlanması gereken YDK İlerleme Raporu na önemli bir kaynak teşkil edeceği ve bundan sonra yapılması gerekenler konusunda yol göstereceği kanaatindeyiz yılının, son dönemlerde olduğu gibi, Türkiye yi gerek ulusal gerekse uluslararası ortamlarda yoğun bir gündem içinde tutacağı görülmektedir. Özellikle, Avrupa Birliği ne giriş süreci ülkemizin çekeceği yabancı sermaye yatırımları için bir dönüm noktası olacaktır. Üyelik görüşmeleri ile birlikte Türkiye nin uluslararası alanda yatırım güvenilirlik notu artacak, 2003 senesinden itibaren yürürlüğe sokulmuş olan yatırım ortamını iyileştirici yasalar, 2005 ve sonrasında, muhtemel AB üyelik müzakereleri ortamında daha pozitif bir uygulama sürecine girecektir. Bu noktada yapılması gereken, YOİKK çalışmalarına hız verilerek bugüne kadar yeterli hızda ve etkinlikte hayata geçirilemeyen reformların biran önce tamamlanmasıdır. 7-9 Ocak 2005 tarihinde hükümet, bürokrasi ve özel sektör örgütlerinin üst düzeyde temsilcileri ile gerçekleştirilen II. Kızılcahamam Yatırım practically impede companies operations. Having established a work permit bureau intended for following up the work permit issuance procedures for the foreign employees of the YASED member firms as a result of enduring negotiations with the Ministry of Labor and Social Security and secured expediting the processing of the work permit files that are submitted to the Ministry through this bureau, YASED has accomplished a remarkable success concerning the issue. Additionally, where we stand today with respect to establishing the Turkish Investment Promotion Agency, which has occupied Turkey s agenda for nearly 2 years within the context of becoming the center of attention in terms of luring foreign investment into Turkey which came up at many national and international platforms; such as IIECB meetings, the letter of intent submitted to IMF and IAC meeting; is unfortunately far from what has been envisioned by the continued efforts focused on the issue so far. As witnessed over the course of the IIECB process, it is tremendously important that activities carried out to improve the investment environment bring about a change in both social and public mindset, that progresses as well as the failures are expressed, that the responsibilities are unveiled and that the public is informed by allowing self-criticism. Having looked at the issue from this perspective, delays experienced in the progress schedule concerning the priority tasks to be performed, which has gained an official obligation status as it was signed by the Prime Minister, following the IAC meeting held on March 15, have been disappointing. At the meeting initiated by YASED to evaluate the progress made so far and attended by Turkey's managers of the IAC member firms, it has been established that the progress made in the 13 priority tasks fell well behind the expectations. The progress report prepared in line with the views offered by the firms that has joined the IAC meeting has been submitted to the Prime minister at a special meeting held following YASED s Reception held in Ankara on November 25. We believe that the report will serve as a reference for the IAC Progress Report to be prepared by the Cabinet and a road map as to what needs to be done next. It seems that Turkey will find itself in the midst of very hectic schedule in both the national and the international arena throughout 2005, as it has lately. Especially the course of the EU accession process will be a turning point for foreign investments that our country will attract. Turkey s investment credibility ratings in the international arena will improve as the full-membership talks begin and legislation focused on improving the investment environment that took effect in 2003 will begin to be enforced more successfully within the positive environment to be induced by the EU accession talks possibly in 2005 and onward. What needs to be done at this point is to complete the reforms, which have not been enforced at a satisfactory rate and efficiency so far by accelerating the IIECB's activities as soon as possible. It is our heartfelt wish that the 2nd Kızılcahamam Investment Conference 4

5 Konferansı nın bu anlamda önemli bir başlangıcı temsil etmesi en büyük temennimizdir in gerek yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları açısından somut adımların atıldığı, gerekse Türkiye nin uluslararası alanda üzerine aldığı sorumlulukları en iyi ve etkin şekilde yerine getirmesi gereken bir dönem olması açısından, siz değerli üyelerimizin çalışmalarımıza sağlayacağı katkı ile YASED olarak üstümüze düşeni yapmakta azami gayret içinde olacağımızı tekrarlamak isteriz. YASED Yönetim Kurulu olarak, bugüne kadar esirgemediğiniz bu desteğin ve değerli katkılarınızın devam edeceğine olan inancımız sonsuzdur. Önümüzdeki dönem, özellikle AB müktesebatına uyum ve buna paralel olarak yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarında ortak bir strateji ortaya konularak bu stratejinin takip edilmesi gereken önemli bir süreçle karşı karşıya olacağız. YASED Yönetim kurulu olarak, atacağı her olumlu adımda Hükümete her zaman olduğu gibi destek sağlamaya hazır olduğumuzu burada bir kez daha belirtir; yeni dönemde gerek tek tek kuruluşlar olarak gerekse YASED ile birlikte yürüteceğimiz çalışmaların başarılı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, held on January 7-9, 2005 and participated by the highranking representatives of the Cabinet, bureaucracy and private sector organizations herald a significant step taken towards that goal. We would like to reiterate that YASED will strive to fulfill its share of obligations with the support of our esteemed members, as in 2005 solid steps need to be taken for the improvement of the investment environment and Turkey must deliver on its obligations in the international arena in the best possible way and most efficient manner. As the Board of Directors of YASED, we highly believe that you will continue to support and contribute to our efforts as you always have. In the period ahead we will be facing a period where we will have to come up with a collective strategy especially for the EU acquis communautaire accord and efforts to improve the investment environment and will have to follow up this strategy. As the Board of Directors of YASED, as we always have, we reiterate that we are ready to support the Cabinet in every positive step it takes. It is our heartfelt wish that our efforts and endeavors succeed in the days to come; as individual organizations and in collaboration with YASED. Best Regards, YASED YÖNETİM KURULU YASED BOARD OF DIRECTORS Başkan Başkan Vekili Başkan Yardımcıları Sayman Üyeler Şaban Erdikler Haluk Can Özel Joep Bakx Erdal Karamercan Cansen Başaran-Symes Rint Akyüz Türksel Ataöv Otto Wilhelm Bauer H. Ümran Beba Dr. Till Becker Ahter Kutadgu Ümit Kumcuoğlu Nurdan Tümbek Dr. Gülden Türktan Neriman Ülsever Chairman Deputy Chairman Vice Chairmen Treasurer Members Şaban Erdikler Haluk Can Özel Joep Bakx Erdal Karamercan Cansen Başaran-Symes Rint Akyüz Türksel Ataöv Otto Wilhelm Bauer H. Ümran Beba Dr. Till Becker Ahter Kutadgu Ümit Kumcuoğlu Nurdan Tümbek Dr. Gülden Türktan Neriman Ülsever 5

6 23. OLAĞAN GENEL KURUL YASED in 23. Olağan Genel Kurul u, 10 Şubat 2004 tarihinde Roche Konferans Salonu nda yapıldı. Genel Kurula YASED Yönetim Kurulu, YASED üyeleri, yabancı misyon temsilcileri, çeşitli kuruluşların yöneticileri ve yerli ve yabancı medya mensupları katıldı. Başkan Şaban Erdikler, Genel Kurul açış konuşmasında, 2003 yılını değerlendirdi ve 2002 yılında başlatılmış YOİKK çalışmalarında gelinen noktalar üzerinde durarak önümüzdeki dönemde yapılması hedeflenen çalışmaları aktardı. Yapılması planlanan Yatırımcı Konseyi Toplantısı hakkında bilgi veren Erdikler, yeni dönem için Yönetim Kurulunun yapacağı çalışmalara destek beklediğini ifade ederek sözlerine son verdi. Başkanlık divanı seçimi ile başlayan Genel Kurul da, Saygı duruşunun ardından, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları, 2004 yılı bütçesi, Tüzükte yer alan maddelerin değişikliği görüşüldü ve karara bağlandı. Genel Kurul, dilekler ile son buldu. Toplantıda söz alan YASED üyeleri, yatırım ortamının iyileştirilmesi konusundaki görüşlerini ve YASED in önümüzdeki dönemde yapması gerekenler konusunda önerilerini ilettiler. GENEL SEKRETER DEĞİŞİKLİĞİ 1991 yılından beri YASED Genel Sekreterliğini yürüten Abdurrahman Arıman ın görevinden ayrılması nedeniyle, 1 Mart 2004 tarihinde Mustafa Alper YASED Genel Sekreterliğine getirildi. 23 rd ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YASED s 23rd Ordinary General Assembly was held at Roche s Conference Hall, on 10 February YASED Board of Directors, YASED members, foreign mission representatives, executives of various organizations, members of the Turkish and foreign media participated in the meeting. Chairman Erdikler, in his opening address, reviewed 2004 and conveyed the works projected for the coming term by laying emphasis on the points accomplished in IIECB works since Erdikler gave details on the scheduled Investment Advisory Council meeting, and concluded his speech by expressing his expectation of support for the works the Board will carry out in the coming term. Following the election of the Meeting Council and one minute of silence observed for the founders of the Republic, the reports of the Board of Directors and Board of Auditors, 2004 budget, and the proposals for amendments to be made in the Association charter were read and resolved. The General Assembly was closed following the wishes conveyed by the members. YASED members voiced their views on the improvement of the investment environment, and their suggestions for the actions they wish to be taken by YASED in the term ahead. SECRETARY GENERAL CHANGE Since Abdurrahman Arıman, Secretary General of YASED since 1991 left the subject post, Mustafa Alper was appointed as the new YASED Secretary General, as of 1 March YILI PROJELERİ YASED İN 2004 YILI GÜNDEMİ Yabancı yatırımların sorunlarının çözümü - 15 Mart 2004 tarihinde yapılan Yatırımcı Konseyi - YOİKK çalışmaları Yeni yabancı yatırımların çekilmesi - YASED roadshowlar - Yatırım Promosyon Ajansı AB ile müzakerelere başlanması - UDK - Uluslararası Danışma Kurulu - Avrupa Komisyonu Delegasyonu ile ilişkiler 2004 YILI ÖNCELİKLİ KONULARI Üyelerle ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve verilen hizmet kalitesinin arttırılması Üye portföyünün geliştirilmesi ve üye tabanının güçlendirilmesi PROJECTS OF 2004 YASED S 2004 AGENDA To solve foreign investors problems - Investment Advisory Council held on 15 March IIECB works To attract new foreign investments - YASED roadshows - Investment Promotion Agency Opening of talks with the EU - IAB - International Advisory Board - Relationship with the Delegation of the European Commission to Turkey. PRIORITIES OF 2004 To rearrange relationships with the members, and improve the quality of the service provided To enlarge the member portfolio and reinforce member basis 6

7 Ankara ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve daha yakın bir çalışma şeklinin benimsenmesi YOİKK çalışmalarında mesafe kaydedilmesi - Yatırım Danışma Konseyi hazırlık çalışmalarının takibi Yatırım Danışma Konseyi nin başarılı bir şekilde organize edilmesi ve alınan kararların takibi Türkiye nin cazip bir yatırım noktası olarak yurtdışı tanıtımının yapılması YASED in daha etkin ve güçlü bir lobi kuruluşu olmasının sağlanması - Ankara ile ilişkiler - Basın ile ilişkiler - Yerli ve yabancı örgütler ile ilişkiler Web sitesinin canlandırılması - Üyelere web üzerinden anketler yaptırılıp memnuniyetlerinin ölçülmesi, taleplerinin değerlendirilmesi - Web sitesinin içeriğinin zenginleştirilmesi YASED PR çalışması - Basın mensupları ile daha sık biraraya gelinmesi, - İstanbul ve Ankara daki protokol mensupları ile ilişkilerin güçlendirilmesi Üye ziyaretleri - Üyelerin belli aralıklarla ziyaret edilmesi Yeni üye ziyaretleri - YASED e üye olabilecek firmalara ziyaretler yapılması Yabancı Ticaret Odaları ile işbirliğinin arttırılması - İtalyan, İngiliz, Belçika, Karayipler ve Latin Amerika, Fransa, ABD ve İsviçre Ticaret Odaları Yurtdışı roadshowlara devam edilmesi (DEİK, TÜSİAD International, AHK ile birlikte) New Investment Environment Raporu nun belli aralıklarla güncellenmesi Ulusal ve uluslararası örgütlerle ilişkilerin devam ettirilmesi (TOBB, TÜSİAD, EU, WB, UNCTAD ) Çeşitli yerli / yabancı kuruluşlarla birlikte seminer ve paneller düzenlenmesi To rearrange the relationships with Ankara, and to adopt a closer way of working To gain ground in IIECB works - to follow up the preparatory works carried out for the Investment Advisory Council To organize the Investment Advisory Council meeting successfully and to follow up on the decisions taken To promote Turkey abroad as an attractive investment location To ensure that YASED becomes a more effective and powerful lobbying organization - Relationships with Ankara - Relationships with the press - Relationships with domestic and foreign organizations To reactivate the website - To conduct surveys with members through the website and thus measure their satisfaction, and evaluate their requests - To enhance the content of the website PR activities of YASED - To meet with press members more often. - To foster the relationships with the diplomatic corps members in Istanbul and Ankara Member calls - To pay regular visits to the members Recruitment visits - To pay visits to potential YASED members To foster cooperation with Foreign Chambers of Commerce - Italian, British, Belgian, Caribbean and Latin American, French, USA and Swiss Chambers of Commerce To continue the roadshow activities abroad (in cooperation with Foreign Economic Relations Board-DEİK, TÜSIAD International, Auslandhandelskammern-AHK) To update the New Investment Environment Report at regular intervals To maintain relationships with national / international organizations (TOBB, TÜSİAD, EU, WB, UNCTAD ) To organize seminars and panels jointly with various domestic/foreign organizations YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI Yatırım ortamında yaşanan sorunlar genel anlamda yerli ve yabancı yatırımcıların karşılaştıkları uygulamalar açısından farklılıklar göstermemektedir. YOİKK çalışmaları da bu anlamda yerli ve yabancı ayrımı yapılmaksızın ACTIVITIES ON THE IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT The problems experienced by domestic and foreign investors in the investment environment are in general not very different, regarding implementations. IIECB 7

8 Türkiye de yatırımcı kesiminin teşvik edilmesini temin edecek, yatırım süresince ve sonrasında yatırımcının belirli kurallar dahilinde ama daha rahat hareket etmesini sağlayacak bir dizi çalışmayı kapsamaktadır. Özellikle AB mevzuatına uyumun temini YOİKK çalışmalarında temel teşkil etmekte, böylelikle Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine yaklaşık 10 ay içinde başlaması muhtemel bir ülke olarak Türkiye nin önünü açıcı çalışmalarda süreklilik sağlanmasına çalışılmaktadır yılında Devlet Bakanı Ali Babacan ın YOİKK başkanlığına getirilmesi ile birlikte ciddi bir ivme kazanan Yatırım Ortamını İyileştirme Çalışmaları, ne yazık ki beklenen ilerlemeyi 2004 yılında sağlayamamıştır. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), 2004 yılı içinde, yalnızca bir kez olmak üzere, tarihinde toplanabilmiştir. Devlet Bakanı Ali Babacan başkanlığında yapılan toplantıda, Kurulun toplantı şeklinin değiştirilmesi ve etkinliğinin arttırılması konusunda prensip kararı görüşülmüş, ancak bu konu gelinen nokta itibariyle neticelendirilememiştir. Buna bağlı olarak, YOİKK kapsamındaki teknik komiteler toplantılarını nisbeten düzenli olarak sürdürmüş ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına 2004 yılı boyunca devam etmişlerdir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına paralel olarak, 20 uluslararası şirketin CEO larının ve özel sektörü temsilen YOİKK üyesi 4 örgütün başkanının (TOBB, TÜSİAD, YASED ve TİM) katılımlarıyla Yatırım Danışma Konseyi toplantısı 15 Mart 2004 tarihinde İstanbul Çırağan Otelinde tam gün süren program çerçevesinde düzenlenmiştir. Sözkonusu toplantıda, Dünya Bankası Başkanı Sayın James Wolfensohn Türkiye nin, doğrudan yabancı sermaye yatırımları için çok daha güçlü bir cazibe merkezi olma potansiyeli taşıdığını ifade etmiş; IMF Avrupa Direktörü Sayın Deppler ise ülkenin son iki yılda kaydettiği muazzam ölçekteki ekonomik istikrardan söz etmiştir. Bugün Avrupa Birliği tam üyelik müzakere sürecine başlaması öngörülen bir ülke olarak Türkiye nin bu potansiyelin ve istikrarın artırılması ve sağlamlaştırılması doğrultusunda YOİKK çalışmalarına beklenen önemi vermesi gerekmektedir. 59. Hükümetin gerek AB ne giriş konusundaki kararlı tavrı, gerekse ülkeye yabancı yatırımların çekilmesinin sağlanması hususundaki ısrarı ve çözüme yönelik çalışmaları, gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcılar için elde edilen sonuçlar açısından da umut vermektedir. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan a 25 Kasım 2004 te YASED in Ankara da düzenlediği Resepsiyon da sunulan ve birçok alanda gerek yabancı gerek yerli yatırımcıların sıkıntılarını ve çözüm önerilerini içeren rapora Sayın Başbakan ın gösterdiği ilgi ve sorunların çözümüne yönelik olarak gerek toplantı sırasında, gerek sonrasında gösterdiği çaba yatırım camiasında büyük memnuniyet yaratmıştır. Özellikle şirket kuruluşu prosedürünün 19 aşamadan 3 aşamaya indirilerek yerli ve yabancı şirket ayrımı yapılmaksızın 24 saatte şirket kuruluşlarının tamamlanabiliyor olması; Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Yasası çıkartılarak asgari Dolar sermaye getirilmesi ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nden activities in this respect consist of a series of studies that will provide encouragement to investors in Turkey without discriminating whether they are Turkish or foreigners, and under the conformity to specific rules, secure free action of investors during and after the investment. The aspiration to secure conformity with the EU legislation constitutes the basis of IIECB works. Efforts are thus given to sustain the works for clearing Turkey s path, which now stands as a country to start full membership negotiations with the European Union, within approximately 10 months. IIECB works, which had gained significant momentum following State Minister Ali Babacan s appointment as the IIECB Chairman, could, regrettably, not achieve the anticipated progress in IIECB could convene only once throughout 2004, on 28 August The leading resolution on revising the meeting mode of the Board and enhancing its effectiveness was taken up in the meeting, which was chaired by State Minister Ali Babacan. This issue, however, could not be resolved. On the other hand, the technical committees of the IIECB held their meetings fairly regularly, and their work on the improvement of the investment environment continued throughout In line with the works on the improvement of the investment environment, the Investment Advisory Council meeting was held on 15 March 2004 within a day long program, at Çırağan Hotel Istanbul, with the participation of the CEOs of 20 international companies and the chairmen of 4 IIECB-member organizations (TOBB, TÜSİAD, YASED and TİM) representing the private sector. Mr. James Wolfensohn, President of the World Bank, affirmed Turkey s potential for becoming a very attractive center for foreign direct investment and Mr. Deppler, the IMF Director of Europe underlined the tremendous stabilization Turkey has accomplished within the last two years. Turkey, today at the threshold of full EU membership, should lay necessary emphasis on the IIECB works with the aim of boosting and strengthening this potential and stability. In consideration of the results achieved by domestic and foreign investors alike, the decisive approach of the 59th Government regarding Turkey s access to the EU, as well as its persistence in attracting foreign investment to Turkey and its solution-oriented efforts, are highly promising. The close attention Prime Minister Mr. Recep Tayyip Erdoğan has paid to the report presented to him at the Reception on 25 November 2004 in Ankara, which covered the inconveniences faced by domestic and foreign investors in numerous issues and the associated solution proposals, and the efforts he exerted during and after the meeting in order to solve these inconviniences, has brought about deep feelings of satisfaction among investors. Particularly the company establishment procedure that was reduced from 19 to 3 steps, thus facilitating companies, domestic or foreign alike, to conclude their establishment process in 24 hours, and the adoption of the Foreign Direct Investment (FDI) Law with the requirements for bringing in minimum USD 50,000 capital 8

9 izin alınması koşullarının kaldırılmış olması yapılan en önemli ve ses getirici çalışmalar olmuştur. Hemen hemen bütün komitelerin çalışmalarında karşılaşılan en önemli sorunlar olarak göze çarpan hususlar; çok sayıda izin bulunması, izin işlemlerinin ve belgelerin mükerrerliği, izin süreçlerinin karmaşıklığı ve bürokrasinin fazlalığı, izin sürelerinin belirsizliği ve izinlerin temininin uzun zaman almasıdır. Bu duruma yönelik olarak Yatırım Danışma Konseyi nin 15 Mart 2004 tarihinde açıkladığı sonuç bildirgesinde belirtilen Başta sektörel düzeyde ihtiyaç duyulan işlerin basitleştirilmesi olmak üzere idari ve bürokratik engellerin kaldırılması önceliği doğrultusunda çalışmalar istenen hızda olmasa da sürdürülmektedir. Öngörülen ortak çözümler arasında karar mekanizmasının tek merci altında toplanması ve izinlerin tek bir izin belgesi altında birleştirilmesi bulunmaktadır. AB tam üyelik müzakerelerinin başlayacağının duyurulması ile birlikte tüm yatırımcı ülkelerin Türkiye yi yakın takibe aldığı bu dönemde YOİKK süreci kritik bir önem taşımaktadır. Bu durumda siyasilere ve bürokrasiye düşen görev, sözkonusu tarihi fırsatlardan yararlanma şansını yakalayan Türkiye nin önünü açmak için gerekli olan yasal ve idari düzenlemeleri etkin bir biçimde hayata geçirmektir. Türkiye de yabancı yatırımları çekecek ön koşullar varolmakla birlikte, Türkiye nin her geçen gün küçülen yabancı yatırım pastasından hakkettiği payı alabilmesi için ülkedeki yatırım koşullarının bir an önce sert rekabet koşullarına dayanabilecek şekilde revize edilmesi, yapısal alanda ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin süratle tamamlanması önemlidir. Türkiye nin özellikle uluslararası platformlarda verdiği sözleri yerine getirmesi Türkiye nin kararlığını ve yabancı yatırımlar açısından güvenilirliğini ortaya koyması açısından son derece kritiktir. YASED - YSGM TOPLANTILARI YASED 2004 yılı yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları çerçevesinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile, yapılan çalışmalarda ortak hareket edilebilmesi ve daha yapıcı bir işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla ilişkilerini düzenli olarak devam ettirdi. Gerek YOİKK çalışmaları kapsamında gerekse Türkiye Yatırım Promosyon Ajansı nın kurulmasına ilişkin mevzuat çalışmalarının devam ettiği Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında; Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Cavit Dağdaş başkanlığında yapılan toplantılarda biraraya gelindi. Bu toplantılar sonucunda, uluslararası yatırımların promosyonu amacıyla YSGM bünyesinde oluşturulacak Promosyon Dairesi ne proje bazında destek verilmesi benimsendi. and receiving a permit from the General Directorate of Foreign Investment repealed, have been outstanding achievements and have caused deep impacts. The issues noticed as the most important problems during the activities of almost all committees are; requirement for numerous permits, repetition of the permit procedures and the necessary documents, the complexity of the permit procedures, the extent of red tape, and indefinite and lengthy permit procedures. Works in line with the priorities put forth in the Declaration of Outcomes of the Investment Advisory Council meeting on 15 March 2004, most importantly, Elimination of administrative and bureaucratic impediments with a focus on streamlining the procedures at the sectoral level, are under way. Incorporating decision mechanisms under a single roof and amalgamating all permits into a single permit are among the solutions proposed jointly. In a period, which all investor countries have started monitoring Turkey closely, as it has been made known that full membership talks with the EU will be opened, the IIECB process is of crucial importance. In this respect, the mission to be undertaken by politicians and the bureaucrats at this stage should be to accomplish the legislative and administrative changes in order to open way for Turkey that is at historical crossroads. Although Turkey holds the preliminary conditions that would attract foreign investments, to facilitate Turkey getting its share from the ever-shrinking FDI cake, the investment environment of the country should be revised as soon as possible in order to withstand severe competition conditions, and necessary structural improvements should be accomplished rapidly. The obligation of Turkey to fulfill its commitments, particularly the ones given on international platforms is very significant, since this will set forth Turkey s determination and its trustworthiness for foreign investments. MEETINGS WITH THE GENERAL DIRECTORATE OF FOREIGN INVESTMENTS (GDFI) Within the activities on the improvement of the investment environment in 2004, YASED has maintained a consistent relationship with GDFI, with the intention of acting mutually in the subject works and to build a more constructive cooperation atmosphere. The two organizations worked together under the chairmanship of Cavit Dağdaş, the Deputy Undersecretary of the Treasury, particularly in August, September and October, in the meetings held on the legislative works for structuring the Turkish Promotion Agency in line with the IIECC efforts. A leading decision was reached at the end of the subject meetings to support a Promotion Department to be established within the GDFI s organization. 9

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2003 Değerli üyelerimiz, Takdir siz değerli üyelerimize ait olmakla birlikte, sizlerden bugüne kadar yansıyan övgüleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2005 Değerli Üyelerimiz, 2005 yılı YASED Yabancı Sermaye Derneği ve Türkiye için son derece önemli gelişmelerin yaşandığı

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2006 Değerli Üyelerimiz, Uluslararası yatırımlar anlamında 2006 yılının son derece başarılı bir yıl olduğu hepimizin malumudur. 2005 yılı ile başlayan rekor seviyede Doğrudan

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar dergisi Yıl: 12 Sayı: 44 Temmuz 2012 Sahibi T.C. Dışişleri Bakanlığı adına Mithat RENDE Büyükelçi, Çok Taraflı Ekonomik İşler

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni yönetim yeni dönem New ManAgement FOR A New ERA YASED İN YENİ DÖNEM STRATEJİK

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE Sunuş Presentation İstanbul buluşmaları İstanbul Meetings Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri Activities of DGMM Logomuzun Hikayesi Story of Our Logo TODAİE ile Protokol Protocol with TODAIE Göç Bilgisi

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS ÖNSÖZ PROLOGUE Türk diasporası yeniden İstanbul da buluşuyor İlk defa Türk diasporası kavramını Türkiye nin bir küresel güç unsuru olarak değerlendiren ve Türk diasporasının seçkin temsilcilerini 2009

Detaylı

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey APRIL 2012 ISSUE 45th / NİSAN 2012 SAYI 45 Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey içindekiler index KAPAK KONUSU / COVER STORY BİZDEN HABERLER / NEWS FROM YASED DOSYA / FILE YOL HARİTASI / ROAD MAP

Detaylı

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity SAYI/NUMBER:102 TEMMUZ/JULY 2011 ISSN1303-8494 Temmuz/July 2011 Sayı/Number:102 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Detaylı

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS içindekiler contents 28 38 56 84 95 103 98 06 08 12 14 38 42 SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS TÜRKİYE

Detaylı

MAGAZINE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR BORSA İSTANBUL PRIVATE MARKET

MAGAZINE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR BORSA İSTANBUL PRIVATE MARKET BORSA istanbul WINTER/KIŞ 2015 ISSUE / SAYI 04 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR

Detaylı

BÜYÜME İŞSİZLİĞİ ÇEKTİ GERİ NİHAYET. www.ito.org.tr GROWTH FINALLY RETRACTS UNEMPLOYMENT. Could not stop using wet signature

BÜYÜME İŞSİZLİĞİ ÇEKTİ GERİ NİHAYET. www.ito.org.tr GROWTH FINALLY RETRACTS UNEMPLOYMENT. Could not stop using wet signature YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:105 EKİM/OCTOBER 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE BÜYÜME NİHAYET İŞSİZLİĞİ GERİ

Detaylı

Türk Savunma Sanayi Turkish Defence Industry

Türk Savunma Sanayi Turkish Defence Industry YILYEAR: 13 SAYIISSUE: 58 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2011 Türk Savunma Sanayi Turkish Defence Industry TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS Sektör

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Balkan States Medıa Forum

Balkan States Medıa Forum Balkan States Medıa Forum BALKANLARDA KALICI BİR BARIŞIN TESİSİ İÇİN ETKİLİ BİR ENSTRÜMAN OLARAK MEDYA THE MEDIA AS AN EFFECTIVE TOOL FOR PROMOTING LASTING PEACE IN THE BALKANS 02-03 Mayıs 2011 / Atatürk

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı