Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri"

Transkript

1 Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri 2015 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası (PMO) Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON)

2 1. DÜZENLEYEN Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri; TMMOB Peyzaj Mimarları Odası (PMO) ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) ortaklığında düzenlenir. Sekretaryası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından yürütülür. İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. Adı TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez Adresi Konur 2 Sokak No:34/8 Kızılay / ANKARA Telefon Numarası Faks Numarası Web Adresi E-posta Adresi 2. AMAÇ VE KAPSAM Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri; - Mesleğe adım atma aşamasında olan Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerine ulusal ve uluslararası düzeyde proje üretme düşünce ve cesaretinin kazandırılması, - TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ile Peyzaj Mimarı adayları arasındaki bağın güçlendirilmesi, - Peyzaj Mimarlığı disiplini ile ilgili birimlerin yaratıcı Peyzaj Mimarı adaylarını keşfetmesine olanak sağlanması, - Ülkemizde yer alan farklı üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde uygulanmakta olan eğitim yaklaşımlarının izlenebilmesi, - Peyzaj Mimarlığı mesleğinin görünürlüğünün artırılması amacıyla verilir. Ayrıca; TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi ve Oda Öğrenci Üye Komisyonu PMOGenç arasındaki koordinasyon, iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenir. Ödüller, ülkemizde yer alan Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin planlama ve tasarım stüdyolarında proje hazırlayan PMOGenç üyesi lisans öğrencilerinin başvurularına açıktır. Ödüllerin konusu, Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi içinde son sınıf öğrencilerinin planlama ve tasarım stüdyolarında ürettikleri proje çalışmalarıdır. 3. SEÇİCİ KURUL, DEĞERLENDİRME VE RAPORTÖRLER 3.1. Seçici Kurul Seçici Kurul, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) önerisiyle, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu tarafından; 5 (beş) asli üye, 2

3 (iki) yedek üye olarak belirlenir. PMO Yönetim Kurulu Başkanı ve PEMKON Dönem Başkanı Seçici Kurul un doğal üyeleridir. Asli Seçici Kurul Üyeleri: -Ahmet BENLİAY, Yrd. Doç. Dr. Peyzaj Mimarı, Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi, -Hakan DOYGUN, Prof. Dr., Peyzaj Mimarı, PEMKON Dönem Başkanı, -Murat MEMLÜK, Dr., Peyzaj Mimarı, Özel Sektör - Tescilli Büro, -Ayşegül ORUÇKAPTAN, Dr., Peyzaj Mimarı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı, -Berrin SİREL, Yrd. Doç. Dr., Peyzaj Mimarı, Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi, (İsimler, soyadına göre sıralanmıştır) Yedek Seçici Kurul Üyeleri: -Emrah YALÇINALP, Yrd. Doç. Dr., Peyzaj Mimarı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi, -Merve ÖZEREN, Peyzaj Y. Mimarı, Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Araştırma Görevlisi, Seçici Kurul, değerlendirme aşamalarını ve değerlendirme ölçütlerini kendisi saptar. Değerlendirmeyi yapar ve bunu bir rapor ile açıklar Raportörler TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu tarafından Raportör olarak 2 (iki) kişi belirlenir. Raportör, teslim edilen pafta, dosya ve belgelerin şartnameye uygunluğunu kontrol ederek Seçici Kurul u bilgilendirir. Raportör, değerlendirme çalışmalarını izleyerek Seçici Kurul un belirleyeceği değerlendirme ölçütlerine uygun çizelgeler oluşturur. Değerlendirme sürecini ve sonuçlarını Seçici Kurul adına raporlar ve yayınlanmak üzere Oda Yönetim Kurulu na iletir. Raportörler: - Ceyda KUTLAR, Peyzaj Mimarı, - Ezgi SUVEREN, Peyzaj Mimarı

4 4. ÖDÜLLER Seçici Kurul un değerlendirmesi sonucunda seçilen 5 (beş) projenin sahiplerine, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu nca tarihi belirlenecek olan sergi ve ödül töreninde 5 (beş) adet eşdeğer ödül verilir. Eşdeğer Ödüller (5 adet) : Tablet Bilgisayar (16 GB, 7.9 ) Ayrıca talep eden tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilir. 5. TAKVİM Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri takvimi aşağıdaki gibidir. a) İlan tarihi : b) Projelerin son teslim tarihi ve saati : , saat: c) Seçici Kurul un değerlendirme tarihi : , saat: d) Sonuçların ilan tarihi : e) Sergi ve Ödül Töreni yeri ve tarihi * :Ankara da gerçekleştirilecek olup, Oda Yönetim Kurulu nca ileri bir tarihte Oda web sitesi üzerinden ilan edilecektir. 6. KATILIM, TESLİM VE YASAL HÜKÜMLER 6.1. Katılım Esasları - Türkiye deki bir Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik Takvimi içinde son sınıf lisans öğrencisi olmak ve teslim edilen projeyi bitirme projesi olarak kabul edilebilecek planlama stüdyosu, tasarım stüdyosu veya proje dersleri kapsamında hazırlamış olmak, - Seçici Kurul ve raportörlerle birinci dereceden akraba olmamak, - Ekip olarak katılım halinde 1 (bir) adet ekip temsilcisi belirtmek, - Ekip olarak hazırlanmış projelerde tek proje ile katılmak, zorunludur Teslim Esasları a) Proje çalışmaları, vurgulanmak istenen ve önemli görülen tüm fikir ve tasarım detaylarını içerir. Malzeme ve sunuş tekniği serbest olup, proje çalışmaları en çok 2 (iki) adet A1 (594 x 841mm) ebatlarında, foto blok veya benzeri sert bir yüzey üzerinde teslim edilir. Sert bir yüzey üzerinde teslim edilmeyen ve/veya 2 adet A1'den daha fazla sayıda olan projeler değerlendirme dışı bırakılır. b) Pafta üzerinde en fazla 500 kelimeden oluşan açıklama raporu bulunur. Raporda projelerin; planlama/tasarım ilkeleri, ana fikir ve/veya teması, ulaşılan sonuç yer alır. Yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

5 c) Paftaların üst kısmında Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri, 2015 başlığı ve Proje adı, alt kısmında katılımcının künyesi (adı, soyadı ve üniversite bilgileri, vb.) ve pafta asılım şeması yer alır. (Bkz. Ek-4) d) Projeler ayrıca, pafta orijinal ebatında, en az 150 dpi çözünürlükte, TIF veya JPEG resim formatında kaydedilerek, üzerinde katılımcının veya ekip başının adı ve soyadı yazılı 1 adet CD/DVD içerisinde teslim edilir. e) Kapağı belirtilen şekilde düzenlenmiş Başvuru Zarfı içerisine; (Bkz. Ek-1) - Başvuru formu, (Bkz. Ek-2) - Katılımcıların, katılım şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten ve kimlik bilgilerinin (adı - soyadı, okul numarası, üniversite adı, iletişim bilgileri, vb.) yer aldığı ıslak imzalı yazı, (Bkz. Ek-3) - Katılımcıların kayıtlı olduğu yarıyılı gösterir öğrenci belgesi konulur. Ambalaj içerisinde başvuru zarfı bulunmayan projeler, Seçici Kurul kararıyla tutanağa kaydedilerek değerlendirmeye alınmazlar. f) Teslim süresi, Cuma günü saat de sona erer. Projeler bu süre sonunda tek ambalaj halinde ve katlanmadan, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Konur 2 Sokak 34/8 Kızılay - Ankara adresine elden teslim edilir, ya da posta veya kargo ile gönderilir. Posta veya kargo ile gönderimlerde, proje kabulünde gönderme tarihi ve saati dikkate alınır. Projelerin teslim gününde ve en geç saat de kargoya teslim edildiğine dair belge esas kabul edilir Pazartesi günü saat 17:00 ye kadar belirtilen adrese ulaşmayan kargo veya postadaki gecikmeler dikkate alınmaz Yasal Hükümler TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, teslim edilen ve/veya ödül kazanan eserlerin resimlerini Oda yayınlarında, web sayfasında, kataloglarda, sergilerde, ödül programının tanıtımında ve Peyzaj Mimarlığı ile ilişkili ürünlerde kullanma hakkına sahiptir. Teslim edilen eserler, Oda'ya ulaştıktan sonra geri çekilemez ve belirtilen tüm şartlar kabul edilmiş sayılır. Başvuru sahipleri; eserler içerisinde bulunan ve telif hakkı gerektiren fotoğrafların TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından yayınlanması ve kullanılması konusunda fotoğrafçılarla anlaşmaya varılmasından sorumludur. Telif hakkı ile ilgili sorunlar var ise, katılımcılar tarafından çözümlenmiş olmalıdır. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, eserleri, fotoğrafları ve diğer proje unsurlarını kullanırken uygun atıflar/bilgiler verir; ancak telif hakkı ve ücretlerinin sorumluluğunu almaz. Projeler, proje sahipleri belirtilerek; TMMOB Peyzaj Mimarları Odası web sitesinde yayınlanır ve yayına dönüştürülür. Proje sahipleri, projelerinin hazırlanacak kitapçıkta yayınlanmasını, projelerinin sergilenmesini kabul etmiş sayılır. Sergi sonrası 1 (bir) ay içinde projeler katılımcılar veya vekilleri tarafından geri alınabilir. Peyzaj Mimarları Odası bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

6 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, ödüllerin sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada koşulları değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. 7. SONUÇLARIN İLANI Projelerin değerlendirilmeleri sonunda ödüller kazananlar, Seçici Kurul un ıslak imzalı tutanak ve raporları ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası na bildirilir. Oda, ödül kazananları en geç iki (2) gün içinde Oda web sitesi kanalıyla ilan eder. Seçici Kurul un değerlendirme tutanakları ve raporları, varsa Seçici Kurul üyelerinin bireysel raporları, ödül sonuçlarının bildirilmesini izleyen 2 (iki) hafta içinde Oda web sitesi kanalıyla yayınlanır. 8. SERGİ VE ÖDÜL TÖRENİ Ödüllerin ilanından sonra tüm katılımcıların projeleri sergilenir. Sergi yeri ve tarihi oda web sayfasından ilan edilir. Sergi ücretsiz olup, halka açık olarak düzenlenir.

7 EK-1 (BAŞVURU ZARFI) ADI SOYADI Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri 2015 BAŞVURU ZARFI

8 EK-2 (BAŞVURU FORMU) ADI SOYADI : DOĞUM TARİHİ VE YERİ : BABA ADI : ANNE ADI : ADRES : TELEFON : GSM : E-POSTA : ÜNİVERSİTE : Bu projeyi stüdyo eğitimim dışında hiçbir profesyonel yardım almadan kendi bilgi ve beceri birikimimle yaptığımı kabul ediyorum. Yukarıda yer alan bilgilerin tümü şahsıma aittir. Adı-Soyadı, Tarih, İmza BÖLÜM BAŞKANI ONAYI: Yukarıda bilgileri bulunan öğrencimiz bölümümüzde... eğitim-öğretim döneminde planlama / tasarım stüdyosu dersini almış ve bitirme projesini başarıyla tamamlamıştır. Adı-Soyadı / Ünvan Tarih, İmza

9 EK-3 (KİMLİK BELGESİ) KATILIM ŞARTLARINI KABUL EDERİZ. EKİP: AD SOYAD OKUL NUMARASI OKUL ADI İMZA Adres : Telefon : E-posta :

10 EK-4 (PROJE PAFTASI) Künye

11 Künye

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmanın Adı / Konusu: Düzenleyen / Yarışmayı Açan: PEMAT (Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu) ve PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI 2013, İstanbul 1. YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek olan Doğal Taş Tasarım Yarışması

Detaylı

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ 2 [Yalnızca evimin dışındayken kendimi evimde hissediyorum. O yüzden bugün yine tarihte 'İyonya'nın İncisi' adı verilmiş olan mücevher-şehirde dolaşmayı, kentin koridorlarından

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ. (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013)

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ. (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013) (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013) İZKA-2013 1 İZKA HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Türkiye de günümüze dek uygulanan bölgesel

Detaylı

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTANBUL ĐÇĐN TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI FĐKĐR PROJESĐ YARIŞMA ŞARTNAMESĐ 2011 ĐSTANBUL TÜRKĐYE ĐÇĐNDEKĐLER 1 YARIŞMANIN AMACI...3 2 YARIŞMANIN TÜRÜ

Detaylı

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nin izin ve destekleriyle genç tasarımcıların ülkemize kazandırılması

Detaylı

TASARIM YÖNETİMİ 0426829. EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney. 01 Kasım 2013 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

TASARIM YÖNETİMİ 0426829. EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney. 01 Kasım 2013 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI TASARIM YÖNETİMİ 0426829 EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 01 Kasım 2013 1 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI Türkiye de mimari proje yarışmaları genelde serbest, ulusal ve tek kademeli

Detaylı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Koleksiyon Servisi İstanbul, 09.10.2013 Bülten No: 2013-12 BASIN BÜLTENİ Hatıra Para Tasarım Yarışması Türkiye ile Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun

Detaylı

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: İ.Ü. SERPAM ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU İzmir den yenilikçi, küresel ölçekte bilimsel değerler yaratılmasını ve yayılmasını sağlama vizyonuyla 2010 yılında kurulan

Detaylı

ALTINDAĞ DOĞA PARKI, PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

ALTINDAĞ DOĞA PARKI, PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI ALTINDAĞ DOĞA PARKI, PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI 1- YARIŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI a. Konu Ankara çevre yoluna bitişik, orta yoğunluklu yerleşim alanının içerisinde, Payamlıtepe Mesire Alanı

Detaylı

Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Akdenizlilik kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu.

Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Akdenizlilik kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu. AMAÇ Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Akdenizlilik kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu. 1994 yılında Rabat ta (Fas) kurulan UMAR, Akdeniz çevresinde bulunan ülkelerdeki

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İİB OAİB AKİB EİB 2.ULUSAL M BiLYA TASARIM YARISMASI. E V O F i S M U T F A K - B A N Y O X-09 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 2.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI X - 09 Son

Detaylı

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 YARIŞMANIN AMACI Geleceğin endüstri ürünleri tasarımcıları, iç mimar ve mimarlarına KOÇTAŞ ve Koçtaş ürünlerinin tanıtılması, KOÇTAŞ ürünleri

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bartın Üniversitesi tarafından basılacak ve öncelikle

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMA TEMASI 5. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye

Detaylı

Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması Ön Seçim Şartnamesi

Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması Ön Seçim Şartnamesi Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması Ön Seçim Şartnamesi 1. YARIŞMA YARIŞMANIN AMACI Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması konulu tasarım gerçekleştirilirken ekonomik, özgün ve nitelikli

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Son yıllarda teknolojinin ev ve ofis ortamına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ KURUMSAL LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU Madde 1 : Bu Şartname'nin konusu Türkiye Müteahhitler Birliği ne (Türkiye Müteahhitler Birliği kısaca TMB olarak anılacaktır.)

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 12 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans ve Diploma

Detaylı

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Yarışmayı Açan Firma Yarışmanın Konusu Son Başvuru Tarihi Katılımcının Türü Ödüller Seçici Kurul Üyeleri Fakir Elektrikli Ev Aletleri Fakir

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 09/12/2014 Toplantı Sayısı : 401 Karar Sayısı : 3414 3414- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Üniversitemiz Senatosunun 10/06/2008 tarihli

Detaylı

T.C. KOCAELİ TİCARET ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ

T.C. KOCAELİ TİCARET ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ T.C. KOCAELİ TİCARET ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: Kocaeli Ticaret Odası ödüllü Logo (Logotype) tasarımı yarışması 2) Düzenleyen Kurum: Kocaeli Ticaret Odası 3) Yarışmanın Amacı:

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI MADDE 1 Amaç, kapsam ve tanımlar (1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: Akdeniz Üniversitesi ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın Konusu: Akdeniz

Detaylı