ÖZGEÇMĐŞ. : : Öğrenim Durumu. H.U. Maden Mühendisliği Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĐŞ. : deniz.mamurekli@bayar.edu.tr : www.denizmamurekli.com. Öğrenim Durumu. H.U. Maden Mühendisliği Bölümü"

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Adı ve Soyadı : Deniz Doğum Tarihi-Yeri : Elâzığ Telefon : Web Sitesi : Öğrenim Durumu Derece Üniversite Program-Bölüm-Enstitü Yıl Lisans H.Ü. Maden Mühendisliği Bölümü 1979 Y.Lisans O.D.T.Ü. Maden Mühendisliği Bölümü 1987 Doktora Nottingham University Mineral Resources Engineering Dept ( Üniversite-Kamu-Özel ) Sektör Görevleri Görev Yeri Görev Ünvanı Yıl Prof. Dr Maden & Sondaj Böl. Başkanlığı Nottingham University Civil Eng. Dept ÖSYM- Bölge Yöneticisi Müdür Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği Maden Program Başkanlığı Araş. Gör DPT-British Council Teknik Araştırmacı (Đngiltere) TKI Genel Müdürlüğü, Ankara Maden Mühendisi, MSc (TKI)-Ege Linyitleri şletmesi(eli), Soma Maden Mühendisi, (Yeraltı)

2 Uluslararası indexe girmiş hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Yazar(lar) Yayın Başlığı Dergi Cilt/Sayı/Sayfa Tarih D. Environmental impacts of coal mining and Acta Montanistica Vol:15, No:2, 2010 coal utilization in the UK Slovaca pp. [ ]. D. A new approach for the determination of Acta Geodynamica Vol: 6, No: 2, 2009 onset of failure points during laboratory strength testing of rock et Geomaterialia pp. [ ]. D., I. A novel biaxial compression testing Archives of Mining Vol:54, No:1, 2009 Ergun, R.N. Singh system Sciences pp. [35 54]. U. Bagci, D. Determination of Onset of Failure of Rocks in Multiple Failure State Triaxial Tests Using Scale-based Differential Geometry D. A seismograph data-based computer program for determination of dynamic soil properties D. A computer model for front-end loader and rear-dump truck system D. A User-driven Computer Model for Openpit Blast Design B. Ünver, D. An Investigation of the Performance of TEKPAKXX Monolithic Packing at Annesley-Bentinck Colliery D. Surface Mined Land Reclamation Works in Turkey Comparison of Indicator and Ordinary Kriging in Assessment of In-situ Coal Quality in a Turkish Coal Mine Archives of Mining Sciences Vol:54, No:1, pp. [55 78] 2009 Vol: 52 n.9/ Vol.51, no11-12, pp. [ ] Vol: 50 n , pp. [ ] Vol: 48 n. 6-7, pp. [ ] 45 th Anniver. Issue pp. [ ] IMM Bulletin 1997 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Yazar(lar) Yayın Başlığı Dergi Cilt/Sayı/Sayfa Tarih D., M. Güvenilir Enerji Kaynağı - Kömür Cilt: 1, Sayı: , F. Sayfa: D., M. Madencilik Sektöründe Bulanık Mantık ve Cilt: 2, Sayı: Bulanık Denetim Uygulaması ve Örneği Sayfa: D., F. Açık ocak Madenciliğinde Arazi Cilt: 1, Sayı: Düzenlemesi Sayfa:35-48 D., F., E. Hafızoğlu, D., K. Artan, I. Ergün D., F. D., C. Aydın, H. Deveci, A.T. Sönmez,, D., Saraç, C. ve Aydin, C., D., Aydin, C. ve Devecioğlu, H. Saraç, C., Tercan, A.E.,, D. ve Kaçaroglu F. Açık ocak Madenciliğinde Patlatma Matematiksel Modelleme ve Benzetim Deprem Bölgelerinde Dinamik Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi için Sismograf Veri-Tabanlı Bir Excel Programı Madencilikte Robotik Kontrol Madencilik Dergisi Ankara Madencilik Sektöründe Yatırım Kararı Aşamaları Madencilikte Finansman Đndikatör Temel Bileşenler Kriging Yöntemi ile Yeraltı suyu Kirliliği Saptanılması ve Yöntemin Eskişehir Geosound Yerbilimleri Dergisi Çukurova Madencilik Bilim ve Teknoloji Dergisi Cumhuriyet TJK Bülteni Ankara Cilt: 2, Sayı: 6 Sayfa: Cilt: 1, Sayı: 5 Sayfa: Cilt: 1 Sayı: 3 Sayfa:1-18 Vol:35, No:2, Sayfa: 3 18 n. 28, Sayfa: V.1, n. 2, Sayfa: No:48-49 Sayfa:

3 , D., Saraç, C. ve Bahar D. Ovasına Uygulanması Akıllı Veri tabanları ve Madencilik Sektörüne Uygulanabilirliği Geosound Yerbilimleri Dergisi Çukurova No: 28, Sayfa: Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler R.N. Singh, A.S. Review of the Coal Mining 21st World Mining Congress, pp. [ ] Atkins, D. Industry in the UK Krakow Poland, M., C. Saraç, C. Saraç Indicator Kriging as a Decision Tool in Coal Mine Planning Considering Ash Content: A Case Study Indicator Principal Component Kriging as a Decision Tool in Assessing Groundwater Pollution D. Decision support for blastinduced ground vibrations in open-pit mine design D. Blast-induced ground vibrations as a decision tool in open-pit mine design B. Denby, G. Kizil, C. Decision Support System for Brockdorff, D. Environmental Impact Assessment in Surface Mine Design open-pit mine design D., S. Bazı Mermer Örneklerinde Sismik Kulaksız, B. Ünver Hızların Yapay Süreksizlik Düzlemleriyle Değişimi A. Özözen, B. Ünver, Sıkılamanın Yer altı Patlatma R. Karaaslan, D. Đşlemlerinde Đş Güvenliği, Đşçi Sağlığı ve Patlatma Ekonomisi Açısından Đncelenmesi A. Özözen, B. Ünver, Patlatma Sonucu Oluşan Zehirli D. Gazların Tespiti, Ocak Atmosferi ve Đşçi Sağlığı Üzerindeki Etkileri D., B. Kayaç Parametrelerine Göre Ünver, C. Aydın Kritik Dilim Kalınlığının Tespiti D. Patlatma Sonucu Oluşan Yer Sarsıntılarının Kontrol Yöntemleri ve Standartları D. Madenlerde Patlatma Sonucu Oluşan Problemler, D., Aydin, C. ve Devecioğlu, H. B. Ünver, D. Madencilikte Yatırım Karar Süreci ve Finansman Annesley-Bentinck TEKPAKXX Performansı Ocağında Dolgusunun Proceedings of the 1st International Symposium on Mine Environmental Engineering, Kütahya Turkey Proceedings 5th International Symposium and Field Seminar on Karst Waters and Environmental Impacts, Antalya Turkey Proceedings of the 8th International Conference on Computer Methods and Advances in Geomechanics, WV USA Proceedings of the 3rd International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Đstanbul Turkey Proceedings of Minerals Metals and the Environment Conference, Manchester England 3. Ulusal Kaya Mekaniği Semp. Bildiriler Kitabı Ankara Türkiye 14. Madencilik Kongresi Maden Đşletmelerinde Đş Güvenliği-Sağlığı ve Çevrenin Korunması Konferansı, Ankara Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu, ZKÜ Mühendislik Fakültesi Türkiye 9. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı Sept 2008 pp. [ ] July pp. [ ] Sept pp. [ ] May pp. [ ] Oct pp. [ ] Sayfa: [ ] Sayfa: [53-62] Sayfa: [63-70] Sayfa: [ ] Sayfa: [65-72] Sayfa: [ ] Sayfa: [1-12] Sayfa: [ ] Feb Şubat Ekim

4 Uzmanlık ve Araştırma Alanları Alan Patlatma-Kaynaklı Titreşim Kontrolü CAD Madencilik ve Taş-ocakçılığının Çevresel Etki Değerlendirmesi Zemin / Kaya Mekaniği Anahtar Kelime(ler) Patlatma, En yüksek Tanecik Hızı, Patlatmatasarımı Modelleme, Patlatma-tasarımı Çevresel Etki Değerlendirmesi, Madencilik, Taşocakçılığı Kitap Bölümü, D. Bilgisayarlar, Internet ve Virüsler, Mayıs 2003, Mart Matbaacılık Sanatları Ltd., Đstanbul, D. Topografya (Surveying), Haziran 2003, Mart Matbaacılık Sanatları Ltd., Đstanbul Makale Hakemliği Yaptığı Dergiler CBÜ Yardımcı editör 2011 (Cilt I) CBÜ Yardımcı editör 2010 (Cilt I - II) CBÜ Yardımcı editör 2009 (Cilt I - II) CBÜ Yardımcı editör 2008 (Cilt I - II) CBÜ Yardımcı editör 2007 (Cilt I) CBÜ Hakem 2007 Cilt 1 CBÜ Hakem 2006 Cilt (1-2) CBÜ Hakem 2005 Cilt (1-2) CBÜ Hakem 2004 Cilt (1-2) Madencilik Dergisi Ankara Yardımcı editör Araştırma Projeleri Teknik Araştırma ve Raporlar: Manisa, Soma-Eynez Panel 7. Harman Alanı Yamaç Kayması Kontrolü ve Değerlendirilmesi, T.C. Soma Mahkemeleri, Manisa, 1997; Yozgat, Yeni Çeltek, Kömür Açık-Ocağındaki Yamaç Kayması Kontrolü ve Değerlendirilmesi, Yeni Çeltek Kömür Şti., Yozgat, 1997; Çoruh nehri üzerinde yapımı sürdürülen Borçka ve Muratlı yığma barajları için Sürekli Gürültü ve Atım Sarsıntı ÇED Raporlarının hazırlanması, Eğitim Seminerleri: Surfer Paket Programı, YIBITAS-LAFARGE, Çimento Fabrikaları, 1997; Surfer Paket Programı, Türkiye Çimento Üreticileri Birliği., Mart 1998 Seminerler ve Konferanslar (Katılım ve Sunum) Proceedings of Minerals Metals and the Environment Conference, Manchester England Feb Ulusal Kaya Mekaniği Semp. Bildiriler Kitabı Ankara15-16 Şubat Türkiye 9. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı Türkiye 14. Madencilik Kongresi Maden Đşletmelerinde Đş Güvenliği-Sağlığı ve Çevrenin Korunması Konferansı, Ankara

5 Akademik ve Đdari Görevler Tarih Görev Çalışma Yeri Maden & Sondaj Böl. Başkanlığı ÖSYM- Bölge Yöneticisi Müdür Yönetim Kurulu Başkanlığı Maden Program Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği Verdiği Dersler Dersin Adı Mad 106-Topoğrafya 2 Mad 106-Topoğrafya 2 (2 Eğitim) Mad 114-Temel Bilgisayar Bilimleri Mad 114-Temel Bilgisayar Bilimleri (2 Eğitim) Mad 202-Maden Arama Yöntemleri Mad 202-Maden Arama Yöntemleri (2 Eğitim) Son 210-Rekreasyon Son 210-Rekreasyon (2 Eğitim) Haftalık Ders Saati Bahar Dönemi (2+2 saat) Bahar Dönemi (2+2 saat) Bahar Dönemi (2 saat) Bahar Dönemi (2 saat) Mad 105-Topoğrafya 1 Mad 105-Topoğrafya 1 (2 Eğitim) Mad 117-Temel Bilgisayar Bilimleri Mad 117-Temel Bilgisayar Bilimleri (2 Eğitim) Mad 215-Madenlerde Ulaşım Ve Su Atımı Mad 215-Madenlerde Ulaşım Ve Su Atımı (2 Eğitim) Güz Dönemi (2+2 saat) Güz Dönemi (2+2 saat)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Kemal HACIEFENDİOĞLU Doğum Tarihi : 01 Mayıs 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : DOÇ DR. DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN Doğum Tarihi : 28.08.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bankacılık Bilim Dalı Marmara Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çetin KURNAZ Doğum Tarihi: 1 Ekim 1978 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yrd. Doçent İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yrd. Doçent İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Doçent 1/20 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Alemdar BAYRAKTAR 2. Doğum Tarihi : 20 Ağustos 1966 3. Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yeliz YÜKSELEN AKSOY

Yrd. Doç. Dr. Yeliz YÜKSELEN AKSOY Yrd. Doç. Dr. Yeliz YÜKSELEN AKSOY ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 994-998 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği/Geoteknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı.

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı. 2. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 2.1. Kimliği Adı Soyadı : Lütfullah GÜNDÜZ Akademik Unvanı : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 02.10.1966 E-Posta Adresi : lutfullah.gunduz@ikc.edu.tr 2.3. Öğrenim ve Akademik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Mete Eminağaoğlu 2. Doğum Tarihi: Aralık 1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu

Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu 1 1-GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Misyonumuz MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYETLERİ Bilimsel, sosyal ve kültürel değerlere sahip, yenilikçi, ekip

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 29.10.2009 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halis ALTUN Doğum Tarihi : 04 Şubat 1968 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Haberleşme Yıldız Üniversitesi 1991

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Metin KESLER Unvanı: Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ Eposta: Telefon: 0 228 214 15 57 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim Fak. / Elektrik Kocaeli Üniversitesi 2000 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yavuz Duvarcı 2. Doğum Tarihi: 1966 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ODTÜ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Salih Yılmaz. Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Salih Yılmaz. Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Salih Yılmaz Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği

Detaylı

MÜKERREM BAHAR BAŞKIR

MÜKERREM BAHAR BAŞKIR MÜKERREM BAHAR BAŞKIR (ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ) KĐŞĐSEL BĐLGĐLER Ad-Soyad : Mükerrem Bahar BAŞKIR Doğum Tarihi : 23 Nisan, 1978 Doğum Yeri : Đzmir, Türkiye Görevi : Yrd. Doç. Dr. Adres : Bartın Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orhan Behiç Alankuş Doğum Tarihi: 01 Haziran 1955 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı