T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ /

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 12 2009/179-194 27.05.2009"

Transkript

1 T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ / Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında Rektörlük Toplantı Odası nda tarihinde Çarşamba günü saat da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU Prof. Dr. A.Ferruh GEZEN Prof. Dr. Mustafa KEPEZ Prof.Dr.Đsmail ERCAN Prof.Dr.Ali Kemal UZUNLAR Prof. Dr. Güniz AKINCI KESĐM Prof. Dr. Emin Sami GÜRLEYĐK TOPLANTIYA KATILMAYANLAR KARAR NO :2009/179 Üniversitemiz kampus alanında yer alan G26A09C/13 Pafta/Cilt No:1273 Sahife No: 1237 Parseldeki m 2 ile G26A09C4D/13 Pafta/Cilt No:1274 Sahife No: 1238 Parseldeki m 2 olmak üzere toplam 16063,95 m 2 lik Üniversitemize tahsisli hazine arazisinin; Yörükler Köy yolunun geçmesini sağlayacak şekilde teknopark (teknopark binaları ve rekreasyon alanları dahil) alanı olarak tahsis edilmesinin uygun olduğuna, KARAR NO :2009/180 a) Üniversitemiz Rektör Yardımcısı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, Bologna Eşgüdüm Komisyon Başkanı Prof.Dr.Mustafa KEPEZ in, 16 Haziran 2009 tarihinde Ankara da yapılacak olan Bologna Sürecinin Türkiye de Uygulanması: Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi kapsamında, ulusal değerlendirme/proje kapanış toplantısına katılmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Haziran 2009 tarihlerinde 3 (üç) gün süre ile (Düzce-Ankara-Düzce) yollukluyevmiyeli olarak görevlendirilmelerinin uygun olduğuna, b) Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği öğretim üyelerinden Bologna Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Derya SEVĐM KORKUT ve Düzce Meslek Yüksekokulu kadrosunda olup, Yabancı Diller Bölüm Başkanı, Erasmus Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Yusuf ŞEN in, 16 Haziran 2009 tarihinde Ankara da yapılacak olan Bologna Sürecinin Türkiye de Uygulanması: Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi kapsamında, ulusal değerlendirme/proje kapanış toplantısına katılmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 16 Haziran 2009 tarihlerinde 1 (bir) gün süre ile (Düzce-Ankara- Düzce) yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmelerinin uygun olduğuna, KARAR NO :2009/181 Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Süleyman KORKUT un, Romanya - Brasov Transilvania Üniversitesi nde 3-7 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenecek olan 7 th International Conference Wood Science and Engineering in the Third Millenium(ICWSE 2009) konferansına Properties of Wood and Wood Based Materials Subjected to Thermal Treatments under Various Conditions adlı bildiriyi sunmak üzere; 2547 sayılı Kanunun 39. maddesine göre görevlendirilmesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 3-7 Haziran 2009 tarihlerinde 2 (iki) gün süre ile (Düzce-Đstanbul-Düzce) yolluk-yevmiye ödenmesinin uygun olduğuna, 1

2 KARAR NO :2009/182 Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Aysel KARACA, Öğr.Gör.Ferhan AÇIKGÖZ ve Öğr.Gör.Filiz SÜZER in, Psikiyatri Hemşireleri Derneği ile birlikte 3-6 Haziran 2009 tarihleri arasında Akçakoca da düzenlenecek olan, III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi nin (Uluslararası katılımlı) hazırlık çalışmalarını yapmak üzere Ankara da Mayıs 2009 tarihlerinde 2 (iki) gün süre ile, 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanunun ilgili maddeleri uyarınca (Düzce-Ankara- Düzce) yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmelerinin uygun olduğuna, KARAR NO :2009/183 Üniversitemiz Akçakoca Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Oktay Salih AKBAY ın, Konya da düzenlenecek olan UMYOS I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu nda Mesleki Eğitim Konusundaki Temel Eğilimler ve Gelişmeler: Bütüncül Bir Analiz konulu bildiriyi sunmak üzere; Mayıs 2009 tarihleri arasında 3 (üç) gün süre ile, 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanunun ilgili maddeleri uyarınca (Akçakoca-Konya-Akçakoca) yollukluyevmiyeli olarak görevlendirilmesi ve ilgili öğretim üyesinin bu sürede yapmadığı derslerin telafi programının aşağıdaki şekli ile uygun olduğuna, Telafi Edilecek Dersler Ders Kodu Dersin Adı Programı Sınıfı T U T Telafi Tarihi ve Saati 106 Makro Đktisat Đşletme Đ.Ö : Turizm Ekonomisi Tur.ve Otel Đşl :00-14: Đstatistik Muhasebe Đ.Ö :00-23: Makro Đktisat Muhasebe Đ.Ö Yön.Çal.II Muhasebe Đ.Ö : KARAR NO :2009/184 Üniversitemiz Akçakoca Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Zuhal KURBAN ın, Konya da düzenlenecek olan UMYOS I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu nda Mesleki Eğitim Konusundaki Temel Eğilimler ve Gelişmeler: Bütüncül Bir Analiz konulu bildiriyi sunmak üzere; Mayıs 2009 tarihleri arasında 3 (üç) gün süre ile yolluksuz-yevmiyesiz olarak görevlendirilmesi ve ilgili öğretim üyesinin bu sürede yapmadığı derslerin telafi programının aşağıdaki şekli ile uygun olduğuna, Telafi Edilecek Dersler Ders Kodu Dersin Adı Programı Sınıfı T U T Telafi Tarihi ve Saatleri 214 Mali Tablolar Analizi 212 Yönlendirme Çalışma II 214 Mali Tablolar Analizi 212 Yönlendirme Çalışma II Muhasebe / Muhasebe Muhasebe Đ.Ö / Muhasebe Đ.Ö KARAR NO :2009/185 Üniversitemiz Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinden no lu Mehmet KILIÇ ın sağlık nedenlerinden dolayı, Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 40/1-a maddesi gereğince kaydının öğretim yılı bahar döneminde 1 (bir) yarıyıl süre ile dondurulmasının uygun olduğuna, 2

3 KARAR NO :2009/186 Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi nde 23 Nisan-03 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılan; Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerin aşağıda belirtilen mazeretleri uygun görülmüş olup, adı geçen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna, Öğrenci No Adı Soyadı Bölümü Sınavına Giremediği Ders/Dersler Mazereti MERT GARĐP Mob. ve Dek. Eğt. Böl FATĐH OKUYUCU Mob. ve Dek. Eğt. Böl ERHAN ÖZTÜRK Mob. ve Dek. Eğt. Böl VEDAT ĐBĐLĐ Elektrik Eğt. Böl. 322 Grup Mobilya Tasarımı 226 Öğrt.Plan. ve Değ. 104 Kimya 126 Eğitim Psikolojisi 128 Türk Dili II 130 Mobilya Tasarımı 110 Mobilya Konstrüksiyonu 112 Tab. Mob. Ürt. Tek. 132 Đngilizce II 202 Genel Bilgisayar Uyg. 104 Kimya 224 Öğrt. Plan. ve Değ. 206 Mobilya Süslemeleri 215 Okul Sınıf Atelye Yönetimi ŞEVKET YILMAZ Yapı Eğt. Böl MERYEM REĐS Yapı Eğt. Böl. 303 Mesleki Đngilizce 132 Mesleki Resim 318 Özel Öğretim Yöntemleri GÜNEŞ DURGUT Makine Eğt. Böl MEHMET ERDEM Makine Eğt. Böl. 322 Temel Đnşaat 106 Matematik II 206 Cisimlerin Dayanımı 122 Atatürk Đlk. Ve Đnk. Tar ONUR ETLĐOĞLU Bilgisayar Eğt. Böl ARĐF KARATEKĐN Bilgisayar Eğt. Böl. 106 Matematik 310 Görsel Programlama 216 Programlama Dilleri ADEM AKKAYA Bilgisayar Eğt. Böl DUYGU YILDIZ Bilgisayar Eğt. Böl. 206 Matematik IV 110 Eğitim Psikolojisi 108 Devre Temelleri 306 Web Tasarımı OĞUZ KADĐR TÜRKMEN Bilgisayar Eğt. Böl. 218 Devre Analizi 108 Devre Temelleri 210 Elektronik II Sağlık Nedeni (+Raporlu) 214 Mantık Devreleri 204 Đngilizce IV 216 Programlama Dilleri 206 Matematik IV 202 Öğrt. Plan. ve Değ 3

4 EMRE YILDIRIM Bilgisayar Eğt. Böl FATMA TOPSAKAL Bilgisayar Eğt. Böl SERVET KOŞAN Mob. ve Dek. Eğt. Böl. 218 Devre Analizi II 202 Öğrt. Plan. ve Değ 416 Yapay Zeka Uygulamaları 220 Đngilizce IV 314 Okul Sınıf Atelye Yönetimi KARAR NO :2009/187 Üniversitemiz Orman Fakültesi nde, Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde yapılan; ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerin aşağıda belirtilen mazeretleri uygun görülmüş olup, adı geçen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna, S.N Öğr.No Adı-Soyadı Bölümü Sınavına Girmediği Ders/Dersler Mazeret Nedeni Samet BAYRAKTAR Orm.End.Müh. 202 Đstatistik 212 Odun Patolojisi 302 Kağıt Endüstrisi 304 Kurutma ve Buharlama Teknolojileri 306 Odun Koruma Teknolojisi 308 Yonga Levha Endüstrisi 310 Lif Levha Endüstrisi 312 Mobilya Endüstrisi 314 Bilg.Destekli Tasarım (CAD) 322 Ağaç Malz. Ve Yapıştırma Tekn. 332 Hidrolik Pnömatik Emir SAKALLI Orm.End.Müh. 212 Odun Patolojisi Ensar KOCA Orm.Müh. 104 Organik Kimya 204 Orman Botaniği Serhat YURTGÜZEL Pey.Mim. 204 Kentsel Peyzaj Planlama Ufuk AYDOĞDU Pey.Mim. 302 Ağaçlandırma ve Plan. Tekniği 304 Bitki Tasarım Tekniği Mehmet Akif SARITAŞ Pey.Mim Kentsel Peyzaj Planlama 312 Bitki Koruma Tuğba KUMAŞ Pey.Mim. 430 Çevresel Etki Değerlendirmesi Sümeyye ÖZKAYA Pey.Mim. 204 Kentsel Peyzaj Planlaması Eda AKKOYUN Pey.Mim. 206 Dendroloji II KARAR NO :2009/188 Üniversitemiz Akçakoca Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden aşağıda isimleri belirtilenlerin, Nisan 2009 tarihlerinde yapılan arasınavlara, Üniversite Đçi Spor Müsabakalarına katılmaları nedeniyle, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3289 sayılı Gençlik Spor Genel Müdürlüğü nün Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun un 29. maddesi ve Üniversitemiz Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 13/3 maddesi uyarınca arasınavlara giremeyen öğrencilerin sportif etkinlikleri ve müsabaka günlerinde izinli sayılmalarının uygun olduğuna, Adı Soyadı Numarası Sınavına Giremediği Ders/Dersler Sercan AKAR Ticaret Hukuku Bil. 204-Türk Vergi Sistemi 214-Mali Tablolar Analizi Ahmet YAMAN Ticaret Hukuku Bil. 202-Đnsan Kaynakları Yön 204-Üretim Yönetimi 210-Yönlendirilmiş Çalışma 2 Gürkan KÜÇÜK Ticaret Hukuku Bil. Gürkan YEMENĐCĐ Ticaret Hukuku Bil. Ramazan YILMAZ Ticaret Hukuku Bil. Samet EREN Ticaret Hukuku Bil 202-Đnsan Kaynakları Yön. 204-Üretim Yönetimi Ahmet ÇELĐK Đnsan Kaynakları Yön.

5 Arkın SARIKAYA Ticaret Hukuku Bil. Serhat DÖNMEZ Ticaret Hukuku Bil. Öztürk UYSALER Ticaret Hukuku Bil. Mehmet KAÇAN Ticaret Hukuku Bil. Ayhan YELĐN Ticaret Hukuku Bil. KARAR NO :2009/189 Üniversitemiz Akçakoca Meslek Yüksekokulunda Nisan 2009 tarihlerinde yapılan Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerin aşağıda belirtilen mazeretleri kabul edilmiş olup, ilgililere mazeret sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna, Adı Soyadı Numarası Sınavına Giremediği Ders/Dersler Mazeret Nedeni Eda IŞIK Dış Ticaret Đşlemleri Muhasebesi Sağlık (Raporlu) Rukiye ALTIAY Türk Dili 2 Sağlık(Raporlu) 102-Đşletme Becerileri Grup Çalışması Sevda YILDIZ Dış Ticaret Đşlemleri Muhasebesi Sağlık(Raporlu) Serdar Barış Dönem Sonu Muhasebe Đşlemleri Sağlık(Raporlu) SAKA Sercan KÖSE Muhasebe Denetimi Sağlık(Raporlu) Abdulsemet 210-Dış Ticaret Đşlemleri Muhasebesi Sağlık(Raporlu) DOĞDU KARAR NO :2009/190 Üniversitemiz Orman Fakültesi öğrencilerinden, Ek-1 de listede adı soyadı, birimleri belirtilenlerin Öğretim Yılı Üniversite Đçi Spor Müsabakalarına katılmaları nedeniyle, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3289 sayılı Gençlik Spor Genel Müdürlüğü nün Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun un 29. maddesi ve Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 15/3 maddesi uyarınca öğrencilerin sportif etkinlikler ve müsabaka günlerinde izinli sayılmalarının uygun olduğuna, KARAR NO :2009/191 Üniversitemiz Akçakoca Turizm Đşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu nun Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları; hafta sonuna denk gelen Temmuz 2009 tarihlerinde yapılmasının uygun olduğuna, KARAR NO :2009/192 Üniversitemiz Akçakoca Meslek Yüksekokulu nun Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları; hafta sonuna denk gelen Temmuz 2009 tarihlerinde yapılmasının uygun olduğuna, KARAR NO :2009/193 Üniversitemiz Döner Sermaye Đşletme Müdürlüğü nün 2009 yılı bütçesinde Araştırma ve Uygulama Hastanesine ait olan harcama kalemlerinden; 1) 740/23 (Diğer Giderler) harcama kaleminden ,00 TL. nin 740/06 Tekstil Malzeme Giderleri harcama kalemine, 2) 740/05 (Tıbbi Malzeme Giderleri) harcama kaleminden ,00 TL. nin 770/14 Çeşitli Giderler harcama kalemine, aktarılmasının uygun olduğuna, KARAR NO :2009/194 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun 24 Aralık 2008 tarihli 2008/356 Sayılı kararı gereğince uygulanan Döner Sermaye Katkı Payı dağıtım oranlarının Mayıs 2009 ayı için de uygulanmasının uygun olduğuna, 5

6 Oy birliği ile karar verildi. T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ / Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU Rektör Orman Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. A.Ferruh GEZEN Rektör Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa KEPEZ Rektör Yardımcısı Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Đsmail ERCAN Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal UZUNLAR Tıp Fakültesi Dekanı 6

7 Prof. Dr. Emin Sami GÜRLEYĐK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güniz AKINCI KESĐM Yönetim Kurulu Üyesi 7

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 10 2011/163-226 21.04.2011

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 10 2011/163-226 21.04.2011 T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 10 2011/163-226 21.04.2011 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011. Prof. Dr.

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011. Prof. Dr. T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 442 TOPLANTI TARİHİ : 05.05.2011 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 450 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr.Fatih ÜSTEL Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı Prof.Dr.Etem

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 403 TOPLANTI TARİHİ : 23.07.2009 Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 401 TOPLANTI TARİHİ : Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan V. Prof.Dr.Orhan

Detaylı

1- Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali VAR ın Proje Görevlendirmesi 2- Doç.Dr. Ergün GÜNTEKİN in Yurtdışı Görevlendirmesi

1- Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ali VAR ın Proje Görevlendirmesi 2- Doç.Dr. Ergün GÜNTEKİN in Yurtdışı Görevlendirmesi FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ:14.05.2015 TOPLANTI SAYISI:432 TOPLANTIYA KATILANLAR Prof.Dr. Cahit BALABANLI Prof.Dr. Serdar CARUS Prof.Dr. Mustafa AVCI Prof.Dr. H.Turgut ŞAHİN Doç.Dr.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI. 11/04/2012 2012/15 Toplantıya Katılanlar : Prof.Dr. Orhan ŞAHİN

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI. 11/04/2012 2012/15 Toplantıya Katılanlar : Prof.Dr. Orhan ŞAHİN Toplantıya Katılanlar Rektör : Prof.Dr. Orhan ŞAHİN Fen Fakültesi Dekanı : Prof.Dr. Adem KILIÇ Mühendislik Fakültesi Dekanı : Prof.Dr. Alaittin HASTAOĞLU Mimarlık Fakültesi Dekanı : Prof.Dr. Tülay ESİN

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2014 ARTVİN Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1. Fiziksel Yapı 12 2. Örgüt Yapısı 20 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 31 4. İnsan

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ: 21.02.2013 TOPLANTI SAYISI: 958

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ: 21.02.2013 TOPLANTI SAYISI: 958 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ: 21.02.2013 TOPLANTI SAYISI: 958 2- Makina Fakültesi nde 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesi uyarınca görev yapan Uzman Fatma

Detaylı

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Nisan 2010 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 VAN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Üniversitemiz; Başlangıçta son derece yetersiz

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan Prof.Dr.Orhan

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2009 2009/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 12.02.2009 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2011 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı