Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof.Dr. Sadettin SARI Doğum Tarihi: 1962 İş: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Kampus Antalya İş Tel : Web :http://www.sadettinsari.com Medeni Durumu: Evli ve iki çocuk sahibi Öğrenim Durumu: Profesör Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim ĠĢ Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans Resim Selçuk Üniversitesi 1990 Sanatta Doktora Resim Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 Doçentlik Plastik Sanatlar Pamukkale Üniversitesi 2005 Profesörlük Resim Akdeniz Üniversitesi 2010 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Öğretmen Süleyman PaĢa Lisesi Mazgirt Tunceli Öğretmen Çamlıca Orta Okulu EskiĢehir Öğr.Gör. Denizli Eğitim Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi Öğr.Gör. Sınıf Öğretmenliği Bölümü Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi

2 Yar.Doç. Resim ĠĢ Eğitimi Bölümü Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi Yar.Doç. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi Doçent Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi Doçent Resim Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Üniversitesi Profesör Resim Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Üniversitesi 2010 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Çiftçi, S., Müstakiller Grubunun Türk Resim Sanatına Katkıları, Pamukkale Üniversitesi, 1988 Sözer, Y., Denizli Yöresinde 18. ve 19. yy da Bakır Mutfak EĢyası, Pamukkale Üniversitesi, 1988 SavaĢ, M., Yozgat ve Çevresi Tarihi Yapılarındaki Süslemeler Üzerine Bir AraĢtırma, Pamukkale Üniversitesi, 1988 Projelerde Yaptığı Görevler : Yöresel Kültürlerin Tekstil ve Giyim Sanayisine Etkileri Belgeseli (Denizli Yöresi) Pamukkale Üniversitesi ile Denizli Tekstil ve Konfeksiyon Ġhracatçıları Birliği (DETKĠB) ortak Projesi, Proje Yöneticisi, Türkiye Kızılay Derneği'nin desteğinde yürütülen "Toplum Liderlerini TeĢkilatlandırma Projesi" Afet Zararlarını Azaltma Programında Eğitmen (2009- devam ediyor). İdari Görevler : Dekan Yardımcısı :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Anabilim Dalı BaĢkanı :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı BaĢkanı :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı Yönetim Kurulu Üyeliği :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

3 Yönetim Kurulu Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği Bölüm BaĢkanlığı Bölüm BaĢkanlığı :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği :Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği :Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği devam ediyor :Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği devam ediyor :Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölüm BaĢkanlığı devam ediyor :Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm BaĢkanlığı devam ediyor Mesleki ve Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : GESAM "Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği" GÖRSED Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Visual Arts Education Association EKODER (Denizli Ekoloji Derneği) Yönetim Kurulu Üyeliği DEFSAD (Denizli Fotoğraf Sanatı Derneği) Kurucu Üyeği Dünya Sanatlar Akademisi (World's Academy Of Arts "New Era") SeçilmiĢ Asil Üyesi Ödüller: World's Academy Of Arts "New Era" Madalyası, (UNESCO denetim ve gözetiminde Dünya Sanatlar Akademisi Diploma ve Madalyası), 2010 Son üç yılda verdiği dersler: ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEMEL SANAT EĞİTİMİ FOTOĞRAF DİJİTAL SANAT RESİM ATÖLYE (Yüksek Lisans) UZMANLIK ALAN DERSİ (Yüksek Lisans) ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI RESİM ATÖLYE II MULTİMEDYA VE DİJİTAL SANAT KOLAJ RESİM UYGULAMALARI

4 ENDÜSTRİYEL GRAFİK II (Yük. Lis.) RESİM ATÖLYE 12 KREDİ (Yük. Lis.) ENSTALASYON 10 KREDİ (Yük. Lis.) SEMİNER 4 KREDİ (Yük. Lis.) ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI RESİM ATÖLYE I DESEN III ANASANAT ATÖLYE V RESİM BİLGİSAYAR FOTOGRAFİ (Yüksek Lisans) ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANASANAT ATÖLYE II RESİM ANASANAT ATÖLYE IV RESİM ANASANAT ATÖLYE VI RESİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ANASANAT ATÖLYE I RESİM ANASANAT ATÖLYE III RESİM ANASANAT ATÖLYE V RESİM ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : SARI, Sadettin., A. R. Erdem, Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Programlarını ve Ġnterneti Bilme ve Kullanma Amaçları Hakkındaki Algıları (Pamukkale Üniversitesi Örneği)", The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET January 2005 ISSN: Volume 4, Issue 1, Article 21 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : SARI, Sadettin., Teknoloji Destekli Canlandırma Sanatlarıyla Renk Öğretimi", Proc. 3 th International Educational Technologies Symposium and Fair (IETS 2003), Vol. II, , Turkish Republic of Northern Cyprus, 2004 SARI, Sadettin., "Prospective Teacher Candidates Know and Aims To and Use Of Computer Programs (The Sample Of Pamukkale University Education Fakulty), 10th International

5 Educational Technology and Conference (IETC 2010), , April 2010, Boğaziçi University, Ġstanbul/Turkey, 2010 (http://www.iet-c.net/pdf.php?id=1796) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: SARI, S. ve A. R. ERDEM, "Akreditasyon Sürecindeki Eğitim Fakültelerinin BaĢlangıç Standartları Açısından Değerlendirilmesi (PAÜ Eğitim Fakültesi Örneği)", II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, , Çanakkale, SARI, Sadettin., Sanat Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma, Bilgi Teknolojileri Kongresi, , Denizli, 2002 ÖZER, Ahmet., S. SARI., F. BEYKAL ORHUN ve E. HAYTOĞLU., 3 Boyutlu Antik Kent Model AraĢtırması (Laodikeia Uygulaması), Bilgi Teknolojileri Kongresi IV Akademik BiliĢim 2006, Bildiriler Kitabı , Denizli, 2006 SARI, Sadettin., "Çallı Ressam Ġbrahim Çallı" Çal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s , Çal Yöresi YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği Yayınları, Denizli, 2007 SARI, Sadettin., ÖZER, A., KARA, Ceyda., "Türk Kültüründe Kaplumbağa Simgesi (Orhun Anıtlarından Dalyan Kumsalına)" Ġkinci Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s , Bilal Ofset Baskı, Denizli, Türkiye, 2007 Diğer yayınlar, Kongreler, Sempozyumlar : SARI, Sadettin., "Ġlköğretim Okullarının Birinci Devresinde Sanat ve ĠĢ Eğitimi Üzerine...", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: l,.57-59, Denizli, 1996 SARI, Sadettin., "Resim ĠĢ Öğretmenlerinin YetiĢtirilmesi", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:2, 12-16, Denizli, 1997 SARI, Sadettin., "Resim ĠĢ Öğretmenlerinin Sözel ĠletiĢim Becerileri", II. Ulusal Öğretmen YetiĢtirme Sempozyumu Bildiri, Çanakkale 2000 SARI, Sadettin., "ÇağdaĢ Sanat ve ĠĢ Eğitimi Açısından Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı", IV.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sayı:7, 2-7, Denizli, 2000,

6 SARI, Sadettin.,"Güzel Sanatlar Öğretmeni YetiĢtirme 153. Yılda Öğretmen YetiĢtirme ve Sorunları Paneli, 16 Mart 2001, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Manas Konferans Salonu, Denizli, 2001 SARI, Sadettin.,"Eğitim-Sanat Pamukkale Üniversitesi Ġnternet Haftası Etkinlikleri, 21 Nisan 2000, PAÜ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu, Denizli, 2000 SARI, Sadettin.,"Sanat Eğitimi ve Ġnternet Ġnternet Haftası Etkinlikleri, Nisan 2001, Pamukkale Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu, Denizli, 2001 SARI, S. ve E. ġama, Ġlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerine Kolaj Tekniğinin Daha Etkili Öğretilmesinde Bir Öğretim Teknolojisi Uygulaması, II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu,.45, Sakarya 2002 SARI, Sadettin., Mert's Car Multimedia Education Software CD Art Director 2005 SARI, Sadettin., "Denizlinin Üç ġirin Ġlçesi Baklan, Bekilli, Çal., Belgesel Film Yönetmen., Çal Yöresi YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği Yayınları., Yayın No:1 Denizli., 2006 SARI, Sadettin.,, YayınlanmıĢ web tasarımı ve yönetimi, SARI, Sadettin.,, YayınlanmıĢ web tasarımı ve yönetimi, SARI, Sadettin.,, YayınlanmıĢ web tasarımı ve yönetimi, SARI, Sadettin.,, YayınlanmıĢ web tasarımı ve yönetimi, SARI, Sadettin., EKODER (Denizli Ekoloji Derneği)Tanıtım BroĢürü 2009 SARI, Sadettin.,"Resim Sanatının Ġnsan ile EtkileĢimi" konulu söyleģi., 18 Aralık 2004., Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı., Denizli SARI, Sadettin., Aarhus/DANĠMARKA, VIA University'de " Artistic Contributions for protecting works of Caretta Caretta with the examples of Sadettin Sarı s works of art" baģlıklı seminer/ders, 26 Ağustos, 2008, 2008 SARI, Sadettin., Aarhus/DANĠMARKA, VIA University'de "The Caretta Carettas in the area of Dalyan and Fethiye" baģlıklı seminer/ders, 26 Ağustos, 2008, 2008

7 SARI, Sadettin., ÖZER, A., "Yöre Kültürünün Tekstil ve Giyim Sanayine Etkileri" Buldan Sempozyumu., Kasım 2006., Sözlü Bildiri, 2006 SARI, Sadettin.,"Çallı Plastik Sanatlar Kolonisi GiriĢimi" Paneli., 19 Ekim 2007., Çal Kapalı Spor Salonu Saat , Çal., Denizli, 2007 SARI, Sadettin., Bildiri, Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Programlarını Bilme ve Kullanma Amaçları (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği), 10. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Nisan 2010, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, 2010 SARI, Sadettin., Karma Sergi, (20 Mart-09 Nisan 2010), ART&ART 2010 GROUP EXHĠBĠTĠON PLASTĠK SANATLAR SERGĠSĠ, ABRA Sanat Galerisi, T.G.C Basın Müzesi, Ġstanbul, 2010 SARI, Sadettin., Uluslararası Üne Sahip Naif Ressam Hüseyin Yüce, 4th International Turkish Culture and Art Congress/Art Actıvıty, November 2009, Cairo / Egypt, 2009 Sergiler : SARI, Sadettin ve Diğerleri., Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim ĠĢ Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Konya, 1992 SARI, Sadettin ve Diğerleri., 1. Uluslararası Pamukkale Müzik ve Kültür Festivali, Denizli Sanatçıları Karma Resim Sergisi, Haziran 1995, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Denizli SARI, Sadettin., KiĢisel Sergi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, NevĢehir, 2002 SARI, Sadettin., KiĢisel Sergi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Isparta, 2003 SARI, Sadettin., Sempozyum Sergisi, 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu Resim Heykel Sergisi, Nisan 2004, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Ankara, 2004 SARI, Sadettin., KiĢisel Resim Sergisi, 5. Caretta-Caretta Kültür ve Turizm Festivali 1 Temmuz 2004, Festival Sergi Alanı, Dalyan, Muğla, 2004 SARI, Sadettin., "CARETTA CARETTA" KiĢisel Resim Sergisi, 3 Temmuz 2004, Ali s Bar ÇalıĢ / FETHĠYE, 2004

8 SARI, Sadettin., 6.ġefik Bursalı Resim YarıĢması., Sergileme., Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu., Ankara., 2006 (seçimli), 2006 SARI, Sadettin., Karma Sergi (21-30 Mart 2007). M.Ü. Atatürk Sanat Merkezi, Ġstanbul, GÖRSED Sanatçıları Sergisi, 2007 SARI, Sadettin., KiĢisel Resim Sergisi, "CARETTA CARETTA", Ekim 2007, Club Alla Turca, Dalyan, Muğla, 2007 SARI, Sadettin., Karma Sergi (27 Nisan 09 Mayıs 2007). Denizli Belediyesi Turan Bahadır Sanat Galerisi, DEFSAD KuruluĢ Sergisi, 2007 SARI, Sadettin., Karma Sergi (01 14 ġubat 2008) GALERĠ KASS, INNSBRUCK / AVUSTURYA, Mixed Painting Exhibition, 2008 SARI, Sadettin., "LEKE" Konulu Karma Sergi., 28 Mart - 10 Nisan 2008., GÖRSED Sanat Galerisi., Ankara, 2008 SARI, Sadettin., Karma Sergi (05 15 ġubat 2008). Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Antalya, 2008 SARI, Sadettin., KiĢisel Sergi (25 Ağustos-01 Eylül 2008) Aarhus/DANĠMARKA, VIA University College, Dijital resim sergisi ve workshop, 2008 SARI, Sadettin., Karma Sergi (30 Ağustos-30 Eylül 2008). Denizli/Teras Park Sanat Galerisi, Denizli Sanatçıları Plastik Sanatlar Grubu Karma Sergi, 2008 SARI, Sadettin., Karma Sergi, 9. Bekilli Kültür - Sanat ve ġarap Festivali DEFSAD SERGĠSĠ, Ağustos 2009, Bekilli DENĠZLĠ SARI, Sadettin., Karma Sergi (02-07 November, 2009), 4th International Turkish Culture and Art Congress/Art Activity, Cairo / Egypt, 2009 SARI, Sadettin., Karma Sergi, (20 Mart-09 Nisan 2010), ART&ART 2010 GROUP EXHĠBĠTĠON PLASTĠK SANATLAR SERGĠSĠ, ABRA Sanat Galerisi, T.G.C Basın Müzesi, Ġstanbul, 2010 SARI, Sadettin., Karma Sergi ( April 2010). ORIENT UND OKZIDENT MALEREI AUS ANTALYA, Ehrenhalle des Rathauses Wolfdscher Bau, Rothausplatz 2, Nürnberg, DEUTSCHLAND, 2010

9 SARI, Sadettin., Karma Sergi (02 10 Kasim 2010). CUMHURĠYET SERGĠSĠ, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu Kampus ANTALYA, 2010 Hakemlik, Editörlük ve Jüri Üyeliği SARI, Sadettin.,"Tuba GÜLTEKĠN'in Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi" Saat: , Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı., Konya, 2009 SARI, Sadettin.,"Fatih BAġBUĞ'un Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi" Saat: , Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı., Konya, 2009 SARI, Sadettin.,"Yasemin SÖZER SARAÇ Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi" Saat: , Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı., Ġzmir, 2006 SARI, Sadettin.,"Merih TEKĠN BENDER Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi" Saat:14.00., Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı., Ġzmir, 2006 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu, 2007 SARI, Sadettin.,"Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakülteleri Özel Yetenek Sınavları Jüri Üyeliği, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, 2008 SARI, Sadettin.,"Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lians, Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakülteleri Özel Yetenek Sınavları Jüri Üyeliği, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, 2009 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi Hakem Kurulu, 2010 SARI, Sadettin., "Bilim Kurulu Üyesi", II.Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu (8-10 Nisan 2010) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2010 SARI, Sadettin., Oturum BaĢkanlığı, 10. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Nisan 2010, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, 2010

10 SARI, Sadettin., "Coordinators", Pamukkale Universty First International Art Colony, June 16 July , Denizli, Turkey, 2010 SARI, Sadettin., Karma Sergi (02-07 November, 2009), 4th International Turkish Culture and Art Congress/Art Activity, Cairo / Egypt, 2009 SARI, Sadettin.,"Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakülteleri Özel Yetenek Sınavları Jüri Üyeliği, Temmuz 2010, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, 2010 Katıldığı Eğitimler SARI, Sadettin., EĞĠTEN-II: EĞĠTĠCĠLERĠN EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI ġubat Ekim 1999 arası 8 ay süreli, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara, 1999 SARI, Sadettin., Eğitici Eğitimi "Toplum Liderlerini TeĢkilatlandırma Projesi" Afet Zararlarını Azaltma Programı, Ocak 2009, Türkiye Kızılay Derneği, Ankara

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emrah UYSAL Doğum Tarihi: 14.02.1975 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Arzu UYSAL Doğum Tarihi: 18.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Mustafa Kemal Ünv. Eğitim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Banner Reklamların Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi - Prof.

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Banner Reklamların Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi - Prof. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖZDEN PEKTAŞ TURGUT Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Anadolu Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA. Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA. Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurcan PERDAHCI Doğum Tarihi: 08 10 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983 S.Yeterlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ TELEVİZYON JENERİKLERİNDE KURUM LOGOSUNUN KULLANIM SORUNLARI VE XTV KANALI İÇİN JENERİK UYGULAMALARI

ÖZGEÇMİŞ TELEVİZYON JENERİKLERİNDE KURUM LOGOSUNUN KULLANIM SORUNLARI VE XTV KANALI İÇİN JENERİK UYGULAMALARI ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış ATİKER Doğum Tarihi: 10.01.1978 Unvanı : Doçent Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans GRAFİK TASARIM BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 2000 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Antropoloji Doktora Programı.

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Antropoloji Doktora Programı. Ünvan, Adı -Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ruhcan Akil Email: ruhcan.akil@gedik.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ruhcan Akil 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı: Salih Denli. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966. 3. Unvanı: Yardımcı Doçent. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Salih Denli. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966. 3. Unvanı: Yardımcı Doçent. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Salih Denli 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul, Üniversite Yıl Lise Fen Erzurum Lisesi 1983 Lisans Fizik Atatürk Üniversitesi

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Derece Alan Üniversite Yıl. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Derece Alan Üniversite Yıl. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Latife AKTAN ÖZEL Doğum Tarihi : 01 Nisan 1959 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

1.Adı, Soyadı: Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 23.02.1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

1.Adı, Soyadı: Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 23.02.1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 1.Adı, Soyadı: Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU. Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 3.0.1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil Tasarımı D. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 1977

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ. BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN ÖĞRENİM DURUMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ. BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN ÖĞRENİM DURUMU Öğr. Gör. Murat SARI Tasarım Bölümü, Grafik Tasarımı Programı İLETİŞİM BİLGİLERİ Yazışma Adresi BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN Telefon 0 378 227 99 39 Dahili 143 Faks 0 378

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu. Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı: Beril Anılanmert 2. Doğum Tarihi: 1942 3. Unvanı:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008 ÖZ GEÇMiŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Zaimoğlu 2. Doğum Tarihi : 22 Ocak 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000 Sanatları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatih ÖZKAFA Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 17 Kasım 1974 Bidiği Yabancı Diller: İngilizce (ÜDS: 70.00) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı