YAYıN NO: istanbul TicARET. ODASı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET. ODASı"

Transkript

1 YAYıN NO: istanbul TicARET ODASı

2 İŞLETME YÖNETİMİNDE VENİ EĞİLİMLER DİZ Sİ İSTANBUL TjCAREt ODASI SORULARLA E-TİCARET, E-İŞ Hazırlayan Nuray Korlcmaz Biigi ve Dol<üman Yönetimi Şubesi Uzman Yardımcısı YAYIN NO: İstanbul, 2004

3 Bu eserin yayın hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. işletme YÖNETiMiNDE YENi EGiLi.MLER Dizisi: 2 "Sorularla E-Tıcaret, E-Iş" Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. ito'nun ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir. ito'nun yazılı izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. istanbul Ticaret Odası 05.. SOR Sorularla E-Ticaret, E-Iş Haz. Nuray Korkmaz, istanbul, 2004, 52 sayfa. 1. işletme YÖNETiMi i. E-TIcARET ii. ELEKTRONiK TicARET iii. E-iş iv. ELEKTRONiK iş V. ito ISBN NO: Türkçe Reşadiye Cad.Eminönü/istanbul ito BiLGi HATTı (212) ito yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi'nden alınabilir. Tel: (212) Faks: (212) E. Posta: Web: TASARıM ÇAGDAŞ SANAT Tel: (0212) Faks: (0212) i BASKı MEGAAJANS REKLAMCıLIK MATBAACılıK VE FUAR HizM.LTD.ŞTi Tel: (0212) Faks: (0212)

4 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirdiğimiz gunumüz dünyasında hızla gelişen ve değişen teknolojiler,yeni tanımları ve yeni kavramları da beraberinde getirmiştir.bugün sıkça konuşulan Bilgi Toplumu,Bilgi Teknolojisi,İletişim Teknolojisi,Yeni Ekonomi gibi kavramlar yeni teknolojilerin yeni kavramları olarak iş dünyasının ilgi alanına girmiştir. Odamız Bilgi Merkezindeki değişik kaynaklar taranıp,derlenerek işletme yönetimine ilişkin ortaya çıkan yeni eğilimleri içeren kitapçıklar (Kurumsal Kaynak Planlama,E-ticaret-E-İş,Müşteri İlişkileri Yönetimi,Yenilikçilik,Dış Kaynak Kullanımı) hazırlanmıştır. İşletme Yönetiminde Yeni Eğilimler Dizisi; E-Ticaret,E- İş kitapçığını hazırlayan Bilgi ve Doküman Yönetimi Şube'si elemanların Uzman Yardımcısı Nuray Korkmaz'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5 içindekiler 1 -E-Ticaret N edir? E-Ticaretin Kapsamı Nelerden Oluşmaktadır? E-Ticaretin Gelişimi N asıl O Im uştur? Neden E-Ticaret?... 9 S-E-ticaretin İş Hayatında Hangi Faaliyetleri Etkilemektedir?... ıo 6-E-Ticaretin Ekonomik ve Sosyal Yaşama Etkileri N elerdir? E-Ticaretin Yönetime Etkileri N elerdir? E-Ticaretin Reklamcılığa ve Pazarlamaya Etkileri Nelerdir? E-Ticaretin Tüketiciye ve Alışverişe Etkileri Nelerdir? ıo-e-ticaretin KOBi'lere Etkileri Nelerdir? ll-e-ticaretin Süreci NasılOlmalıdır? l2-e-ticaretin Temel Araçları Nelerdir? E-Ticaretin Tarafları Kimlerdir?

6 14-Küresel Ticaret Noktaları Ağı(Global Trade Point GTP Net) NasılOrtaya Çıkmıştır Türkiye'de Elektronik Ticaret Konusunda Yapılan Çalışmalar Nelerdir? Ankara Ticaret Noktası Nasıl Kurulmuştur? E-Ticaretin Aşamaları Nelerdir? E-Ticaretin Avantajları Nelerdir? E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir? E-Para Nedir? l-E-Parada Uygulama Nasıldır? E- Paranın Avantajları N elerdir? E-Paranın Riskleri Nelerdir? E-Ticarette Kredi Kartı ile Ödeme Nasıl Gerçekleşir? S-Elektronik Ödemeler NasılOlmaktadır? Teslimat ve Gümrükler Nasıl İşler?

7 27-E-Ticarette Hukuki Anlamda Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir? E-Ticarette Karşılaşılan Tüketici Sorunları Nelerdir? E-Ticarette Güvenlik Nasıl Sağlanır? Vergilendirme Nasıl Yapılır? E-Ticaretin Geleceği Nasıl Değedendirilmektedir? E-Tacidere Hangi İpuçları Verilebilir? E-İş Nedir?..., E- İş ve E-Ticaret Arasındaki Farklar N elerdir? E-Ticarette Bilgi Güvenliği Terimleri Nelerdir?... Al Yayınlar Listesi

8 1- E-Ticaret Nedir? E-ticaret uluslararası kuruluşlara göre şu şekilde tanımlanmaktadır. WTO (Dünya Ticaret Örgütü); mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD (Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı); sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemlerdir. UN-CEFACT (Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Kanunu Komisyonu); İş, yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılanmış ve yapılanmamış iş bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları ile diğer organizasyonlar arasında elektronik araçlar üzerinden paylaşılmasıdır. 2- E-Ticaretin Kapsamı Nelerden Oluşmaktadır? Elektronik ortamda açık ve kapalı ağlar üzerinden yapılan; Mal (taşınır, taşınmaz) ve hizmet (bilgi servisleri, danışmanlık, finans, hukuk, sağlık, eğitim, ulaştırma v.b) ticareti, Sayısal biçime çevrilmiş yazılı metin, ses, video görüntülerinin işlenmesi ve iletilmesi, Ürün tasarımı, üretim, doğrudan tüketiciye pazarlarna, üretim izleme, sevkiyat izleme, Tanıtım, reklam ve bilgilendirme, Sipariş verme, sözleşme yapma, banka işlemleri ve fon transferi, Gümrükleme Ortak tasarım geliştirme ve mühendislik 7

9 Kamu alımları, elektronik para (sanal para) çıkarma, elektronik hisse alışverişi ve borsa Açık arttırma, sayısal imza, e-noterlik, vergilendirme ve vergi toplama Fikri mülkiyet haklarının transferi, kiralanması vb. işlemleri elektronik ticaret kapsamında değerlendirilmektedir. 3- E-Ticaretin Gelişimi NasılOlmuştur? Etkileşimli çoklu ortam hizmetlerinin gelişmesi ve bilgisayar, haberleşme ve televizyon yayımcılığı sektörlerinin gittikçe iç içe geçmesi, Piyasaların küreselleşmesi ve liberalizasyonu. Uluslararası ticaretin ve buna paralel olarak etkin mal ve hizmet taşıma yöntemlerinin gelişmesi, ülkeler arasındaki ekonomik bağımlılığın düzeyini arttırır. ken, ürünlerle piyasaların küreselleşmesine de yol açması. Bilgi toplumuna doğru gidişin temel dinamikleri olan bu gelişmeler,sanayileşmiş ülkelerin bilgi yoğun hizmetlerle yeniden yapılanma sürecini başlatmıştır. Bu sektör, ekonomide tarım ve sanayiden daha hızlı gelişen en güçlü kesim haline geldi. Bütün bu süreç sonunda e-ticaret bilgi toplumunun uygulanmasında en önemli alanlardan biri olarak ön plana çıkmıştır. Günümüzde bilgi ve verilerin elektronik olarak değişimi, uluslararası ticaretin en önemli bölümlerinden biri haline gelmiştir. Uluslararası ticareti düzenleyen geleneksel kuralların bu gelişimi karşılayabilecek esneklikte olmadığı ve yeni düzenlemelere gerek duyulduğu kısa sürede açıkça ortaya çıkmıştır. Bu durum, ekonomik yaşamın her yönü için geçerliyken, özellikle haberleşme sektöründe çok acil düzenlemelere gerek duyulmuştur. 1970'lerin başındaki ulusal düzeyde tek bir kuruluşun sunduğu haberleşme hizmetlerinden tam liberalizasyonun hedeflendiği, rekabetin teşvik edildiği ve kullanıcı isteklerinin yönlendirdiği rekabetçi bir ortama gelindi. 8

10 Bilginin haberleşme ağları üzerinden gönderilmesi, alınması ve yönetilmesi, dünyanın her tarafında benzer standartların kullanıldığı, karşılanabilir maliyetlerle, ayrım gözetmeyen, evrensel erişimin sağlandığı bir düzeyin oluşturulmasını gerek kılmaktadır. Kısaca, bilginin taşınmasındaki ana araçlardan olan telekomünikasyonun ekonomik faaliyetlerin küreselleşmesinde çok temel bir roloynadığı söylenebilir. 4- Neden E-Ticaret? E-ticaret çalışmalarının başlatılmasındaki ana hedefler şu başlıklar altında ele alınabilir: İşletmenin çalışma hayatına devam edebilmesini sağlamak Yeni gelir kanalları elde etmek Pazar payını arttırmak Maliyetleri düşürmek Ürün ve servis için kullanılan süreyi kısahmak Tedarik zincirini geliştirmek Global erişilebilir olmak Müşteri hizmetlerini ve iletişimi kolaylaştırmak Hizmet kalitesini yükseltmek Müşteri sürekliliğini sağlamak.

11 5- E-ticaret Iş Hayatında Hangi Faaliyetleri Etkilemektedir? o Pazarlama, satış ve promosyon o Ön satış, taşeronluk, tedarik o Finansman ve sigorta o Ticari işlemler: sipariş, teslimat ve ödeme o Servis ve bakım o Ortak ürün geliştirme ve çalışma o Kamu ve özel hizmetleri kullanma o Kamu ile ilgili işlemler:vergi,gümrük v.b. o Teslimat ve lojistik o Kamu alımları o Muhasebe o Elektronik ortamdaki ürünlerin otomatik ticareti o Anlaşmazlıkların çözümü E-Ticaret'in iş hayatına etkilerinden örnekler; o Firmalarla eşit şartlarda rekabet etme imkanı, o Reklam, nakliye, ürün tasarımı ve üretim maliyetlerinde azalma, o Pazar raporları ve stratejik planlama konularında ilerleme, o Etkin pazarlama, o Eşit şartlarda yeni pazarlara ulaşım, o Ürün ve hizmet tasarımına müşterinin dahil edilmesi 10

12 6- E-Ticaretin Ekonomik ve Sosyal Yaşama Etkileri Nelerdir? işletmeler arası rekabeti artırmakta, işletmelerde genel maliyetleri düşürmekte, Maliyetler fiyatlara yansımakta, Tüketici açısından ürün seçenekleri artmakta, Pazar gücünün tüketiciye geçmesi sağlanmakta oluş "Aracısızlaşma" veya "yeni fonksiyonlar üstlenen aracılar" makta Siber aracılar oluşmakta Hayatı kolaylaştırmakta; 7 gün 24 saat çalışma prensibi ile sürekli ticaret ve alışveriş imkanı sunmakta, 7X24 prensibi ile açık olan mağazalar,aracıların da fonksiyon değiştirmesi ile ürün fiyatlarını ıo'a ı seviyesinde ucuzlatmakta, Telekomünikasyon alt yapısındaki gelişmeler ve ucuzlamalar ile doğrudan evdeki tüketiciye satış yapması E-ticaret ile zamanın göreli önemi değişmekte, pazara coğrafi olarak yakın olmanın önemi ortadan kalkmakta Firma tedarik/zincir yönetiminde düzenli bir planlama ile maliyetler düşürülmekte Web tabanlı pazarlama ve siparişi online geçmek de işletme lehine verimliliği artırmakta Sipariş alma, alındı makbuzu, fatura tutarlılığı izlernede yapılan hatalar E-ticarette düşmekte, böylece genel maliyetler azalmakta, Pazar yapısını değiştirmekte, Ürün tanıtım amaçlı internet kullanımında artış bulunmakta, internet "karlı satış yöntemi" olarak algılanmakta, internet, "pazarlama ve yeni müşterilere ulaşma aracı" olarak benimsenmekte, Firma-müşteri ilişkilerini geliştirme, II

13 7- E-Ticaretin Yönetime Etkileri Nelerdir? Elektronikleşme: Bilgilerin elektronik ortamda tutulması ile, herhangi birisi, herhangi bir zamanda herhangi bir yerden ihtiyaç duyduğu bilgiye bir başkasına gerek kalmadan ulaşabilmektedir. Hareketlilik:İnternet teknolojisi, kişilere bulundukları yerden bağımsız olarak bilgiye erişim imkanı sunmaktadır. Çabukluk:İş adamları, güncel bilgilere gece veya gündüz istedikleri zaman ulaşabilmektedir. Çalışma Grupları: İnternet, verinin paylaşımına ve çalışanların işbirliği yapmasına altyapı sunmaktadır. 8- E-Ticaretin Reklamcılığa ve Pazarlamaya Etkileri Nelerdir? Etkileşimli Elektronik Pazarlama: İşletmeler, etkileşimli olarak ses, görüntü unsurlarını kullanarak hazırlayacakları sanal mağazalarda müşteri ile karşılıklı etkileşim içerisinde satış yapabilmektedir. Etkin ve Hızlı Müşteri Talepleri Yönetimi: Sanalortamda yapılan alışveriş hangi müşterinin hangi mala talep duyduğu yönünde bir veri tabanı oluşturulmasına imkan sağlamaktadır. E-Ödeme Imkanı: Elektronik ortamda ücretin ödenmesi ve alışverişin elektronik ortamda tamamlanması, işletmeler açısından lojistik altyapıda tasarruf yapılması açısından avantaj sağlamaktadır. Etkileşimli Tedarik Zincir Yönetimi: İşletmelerin nereye, ne kadar, hangi tarihte ürün ve hizmet sağlamaları gerektiğinin kararı ve bunun yönetiminin elektronik ortamda alıcı ve satıcı arasında etkileşimin sağlanması bir avantaj oluşturmaktadır. Etkileşimli Stok Yönetimi: İşletmelerin tedarik yönetimlerinin bir başka yönü de stok yönetimidir. Dolayısıyla etkileşimli olarak hangi üründen ne kadar ve hangi süreyle stok bulundurulacağının yönetimi de elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. 12

14 Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetlerinde Etkinlik ve Hız: Bu tür hizmetlerde sonuca hızlı erişilmesi, alışverişin hızlı bir şekilde tamamlanması taraflara zamandan tasarruf sağladığı gibi hizmetin etkinliğini de artırmaktadır. Sanal Anket ve Kamuoyu: Elektronik ortamda alışveriş yapan kesim ile hızlı ve etkin bir anket yapılıp hizmetin yönlendirilmesi ve istenilen kapsamda kamuoyu oluşturulması da mümkündür. Birebir Pazarlama: Elektronik pazarlamada doğrudan tüketiciye hitap ederek birebir pazarlama yapma imkanı bulunmaktadır. 9- E-Ticaretin Tüketiciye ve Alışverişe Etkileri Nelerdir? Hesaplı: Sanal dünyadaki alışveriş, klasik mağazada yapılan alışverişten daha ucuzdur. İş dünyasındaki mağaza kirası, personel gideri, elektrik vb. masrafların ihmal edilecek düzeyde olması satış fiyatlarına da yansımaktadır. Kolay ve rahat: Sanal dünyadaki alışverişi ile evden çıkmadan, trafık ve park sorunu yaşamadan, zaman harcamadan çok çeşitli ürün ve hizmetler incelenebilmektedir. Hızlı: Satın almak istenen ürün seçildikten sonra yalnızca beklemek gerekmektedir. Birçok mağaza e-posta servisi ile siparişin hangi aşamada olduğu hakkında müşterisini de bilgilendirmektedir. Güvenli: Önlemler alındıktan sonra sanal dünyadaki alışverişteki kredi kartı kullanmak restoran veya dükkanda kullanmadan daha az risklidir. Birçok online satış yapan sanal mağaza, müşteriler ödeme bilgilerini güvenli olarak ulaştırabilmesi için çeşitli güvenlik önlemleri (SLL,SET) almaktadır. Küresel: Sanal dünyada müşteriler, en geniş çeşitlilikte mağaza bulma imkanına sahiptir. 13

15 10- E-Ticaretin KOBi'lere Etkileri Nelerdir? Esnek yapılarından dolayı müşteri beklentilerine daha hızlı adapte olabilecek KOBİ' lerin büyük firmalara oranla E-Ticarette daha avantajlı konumda bulundukları düşünülmektedir. Dinamik yapıları olan KOBi' lerin büyük firmalar karşısındaki en büyük dezavantajı olan uzak coğraf;'alardaki pazar ve müşteriye erişememe sorunu da, internet ile ortadan kalkmaktadır. E-Ticaret ile ilgili KOBi' lerde son üç yılı kapsamak üzere yapılan aynı araştırmanın diğer bulguları da aşağıda belirtildiği gibidir; Ürün tanıtım amaçlı internet kullanımında artış bulunmakta, internet "karlı satış yöntemi" olarak algılanmakta, internet, "pazarlama ve yeni müşterilere ulaşma aracı" olarak benimsenmekte, E-Ticaret firma-müşteri ilişkilerini geliştirmekte, İşletmelerin e-ticarete ilgisi gün geçtikçe artmakta ancak firma bütçesinde bu işe ayrılan oran sabit kalmakta, İşletmelerin e-ticarete geçen rakiplerini yakalamaları için oldukça az süre bulunmakta, İşletmelerin rakiplerinin e-ticaret konusunda ne yaptıklarını mut. laka izlemeleri gerekmektedir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre KOBi' lerin internetten beş temel amaç için yararlandığı ortaya çıkarılmıştır. Pazar araştırma, Ürün/hizmet arama, Pazarlarna, Müşteri ile iletişim, 14

16 Girdi temini Kusurlu ürün teslimi sonucu şirketlerin ürünü yenilernede lojistik güçlükle karşılaşması, İşletmelerin gelişen teknolojik altyapıya uyum sağlayarnaması, İşletmelerin ürün geliştirmede yetersiz kalmaları, İşletmelerde, ürün dağıtım amaçlı oluşturulan kanalların lojistik olarak yetersiz kalmaları şeklinde özetlenebilir. 11- E-Ticaretin Süreci NasılOlmalıdır? İnternet üzerinde yapılan ticaret geleneksel ticaretten çok farklı bir yapıya sahiptir.internet üzerinde ticaret yapmak isteyen firmaların bir ürün,hizmet yapısı oluşturduktan sonra aşağıdaki safhalarla süreç başlar. Web Sitesinin Hazırlanması: Sanal bir ticaret ortamının hazırlanmasıdır. Reklam çalışmalarına benzer bir şekilde teknik, sanatsal ve bilimsel yönleri olan bir çalışmayla oluşturulan web sitesi, ticari başarıyı doğrudan etkiler. Web sitesinin hazırlanmasında; Teknik özellikler (erişilebilirlik hızı, iletişim hızı, sayfalar içinde aradığını kolay bulabilme ve ilgili diğer sayfalara kolay erişebilme), Web sayfasının içeriği (mal ve hizmetleri en iyi şekilde tanıtabilen ve yararlı bir sayfa olması, çok yönlü olması, hatta interaktif olması, Web sayfasının formu (web sayfasının görsel olarak tüketicinin dikkatini çekecek bir sayfa olması, görsel malzemelerin çeşitliliği) en önemli konulardır. Servis sağlayıcının seçimi: İnternet ortamında hizmet veren çok sayıda bilgi sağlayıcı (web server) bulunmaktadır. Bunların içinde işletmelerin ihtiyaçlarını internet üzerinde yer alan çeşitli araçlarla 15

17 değişik yollardan dengeleyen bir sunucunun seçilmesi gerekmektedir. Etkin bir pazarlama çalışması için tam hizmet veren servis sağlayıcı şirketlerin seçilmesi uygun olacaktır. Alan adı UDomain Name n alınması: İnternet üzerinden yapılan elektronik ticarette başarılı olmak için vazgeçilmezlerin arasında iyi dizayn edilmiş bir web sitesi, sağlam bir alt yapı, teknik açıdan yeterli ve bilgili bir ekip gibi faktörler bulunmaktadır. Tüm bunları sağladıktan sonra web sitesinin başarılı ve etkin olabilmesi, sahip olduğu "domain namecalan adı)"e bağlıdır. Alan adı alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Örneğin ticari bir site için "com" yerine "net" uzantılı bir alan adı satın almak girişimcileri pazardaki rekabet açısından şanssız durumda bırakmaktadır. 12- E-Ticaretin Temel Araçları Nelerdir? Telefon Faks Televizyon Elektronik ödeme ve para transfer sistemleri Elektronik veri değişimi(electronic Data Interchange-EDI) İnternet Klasik elektronik ticaret araçlarından, telefon esnek ve interaktiftir. Faks ise pahalıdır ve interaktif olmasına rağmen gönderilen dokümanın görüntü kalitesi iyi değildir. Televizyon çok yaygın olmasına rağmen tek yönlü bir iletişim aracıdır. Ticaretin önemli destekleri olan elektronik ödeme ve fon transfer sistemleri (ATM, kredi kartları, borç kartları ve akıllı kartlar) sadece para aktarılmasında kullanıldığından ticaret sürecinde sınırlı bir bölüme hitap etmektedir. 16

18 EDI, ticaret yapan iki kuruluş arasında, insan faktörü olmaksızın bilgisayar ağları aracılığı ile belge ve bilgi değişimini sağlayan bir sistem olarak elektronik ticaretin önemli bir aracıdır. EDI, kamu ve özel sektör kuruluşlarının etkin biçimde iletişim kurmaları ihtiyacından doğmuş olup, modern bilgi teknolojilerinin getirdiği avantajlardan yararlanır. Geleneksel ticari işlemlerde mektuplar, notlar gibi yapılanmamış dokümanlarla birlikte faturalar, sipariş formları, teslim belgeleri gibi standart şekilde yapılanmış dokümanlar kullanılır. E-posta yapılanmamış tipte dokümanların iletilmesinde kullanılırken, EDI yapılanmış mesaj değişimini sağlar. Böylece standart bilgilerin diğer bilgisayar sistemlerine kolayca aktarılması mümkün olur. EDI' de amaç, sipariş alınması, ticari sözleşmelerin ve faturaların hazırlanması gibi işlemler ile gümrük, bankacılık ve buna benzer işlemlerin yapılmasında tekrarlar önlenerek maliyetlerin düşürülmesi ve işlemlerin en az hatayla en kısa sürede tamamlanması olarak tanımlanabilir. EDI gümrük idarelerinin otomasyonunda etkin biçimde kullanılmaktadır. 13- E-Ticaretin Tarafları Kimlerdir? Alıcı, Satıcı, Üretici, Bankalar Komisyoncular Sigorta şirketleri Nakliye şirketleri Özel sektör bilgi teknolojileri 17

19 Sivil toplum örgütleri Üniversiteler Onay kurumları, elektronik noterler Dış Ticaret Müsteşarlığı Gümrük Müsteşarlığı Diğer kamu kurumları 14- Küresel Ticaret Noktaları Ağı (Global Trade Point-GTP Net) NasılOrtaya Çıkmıştır? Piyasaların hızla küreselleştiği ve bilginin ticaret yapan~ar için stratejik öneme sahip olduğu günümüzde, özellikle KOBI'lerın ticari bilgi ve iletişim ilitiyacının Karşılanması amacıyla,birleşmiş Milletler Ticaret Noktalarını Geliştirme Programı çerçevesinde pek çok ülkede ticaret noktaları kurulmuştur. UNCTAD tarafından desteklenen UNTPDC'nin (United Nations Trade Point Development Center) geliştirdiği Küresel Ticare~ Noktaları Ağı (Global Trade Po int Network-GTP Net) KOBI' lere "Elektronik Ticaret Olanakları" (Electronic Trade Opportunities ETO) sunmaktadır. Tüccarlar bu ağ üzerinden sunulan ETO hizmeti ile, ihtiyaç duydukları piyasa, nakliye, sigorta, kredi olanakları, gümrük mevzuatı ile ithalat ve ihracat bilgilerine kolayca ulaşabilmekte ve kendi ürün ve hizmetlerini tanıtabilmektedir. GTPNet, ticaret alanındaki kamu ve özel sektör çabalarının desteklenmesi ve milli ekonomilerin verimlilik düzeylerinin arttırılması için, 180 ülkede kurulmuş olan ticaret noktalarını internet üzerinden birbirine bağlayan "Küresel Ticaret Noktaları Ağı" dır. Dünyanın her tarafındaki kullanıcılarına elektronik posta ve Internet News aracılığı ile dağıtılan ürün, hizmet ve yatırım bilgileri GTP Net'in ETO hizmeti olup internet üzerinde en fazla başvurulan sitelerdendir. Tüm ticaret noktaları GTP Net üyesi olarak bu sistemden yararlanabilmektedir. GTP Net üzerinde, ETO kullanımı ve EDI IS

20 uygulaması ile KOBi' lere, kendi olanakları ile ulaşamayacakları bilgileri edinme, küresel pazarlara ulaşma ve bu ortamda elektronik ticaret yapma olanağı sağlanmaktadır. 1S-Türkiye'de Elektronik Ticaret Konusunda Yapılan Nelerdir? Çalışmalar Dünyadaki gelişmelere Türkiye'nin uyum sağlaması için,ulusal bir strateji belirlenmesi amacıyla Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 25 Ağustos 1997 tarihli toplantısında,türkiye'de elektronik ticaretin yaygınlaştırılmasına ilişkin bir karar alınmış ve bu karar gereğinin yerine getirilmesi için koordinatörlük görevi Dış Ticaret Müsteşarlığı'na verilmiştir.bu karar uyarınca Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda ilgili 40 kuruluşun katılımıyla Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) oluşturulmuştur. ETKK 'nın Görevleri: -Elektronik ticaret konularıyla ilgili olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'na öneriler sunmak ve danışmanlık yapmak -Türkiye'de elektronik ticaret geliştirilmesi için tüm boyutlarıyla kısa,orta ve uzun vadeli hedefleri belirlemek -Bu hedeflere erişmek için gerekli ulusal kararların alınması ve uygulanması sürecinde kamu ve özel kurumlara danışmanlık görevi yapmak -Elektronik ticaretin fınansal,yasal ve teknik boyutlarının belirlenerek örnek uygulama ve projeler ile sınanması suretiyle uygulamada gözlenen aksaklıkları belirlemek ve giderilmesi için öneriler oluşturmak -Çalışma grupları oluşturarak konu ile ilgili birimler arasında eş güdümü sağlamak ve uluslar arası gelişmeleri yakından izleyerek ülke çıkarlarını korumak 19

21 Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın çağrısı ve önerisi ile kamu ve özel sektöre ait kurumların temsilcilerinden oluşan ETKK,görevlerini çalışma usul ve esasları ile alt gruplarını belirlemiştir.bu Kurulun hiçbir hukuki varlığı bulunmamaktadır. 16- Ankara Ticaret Noktası Nasıl Kurulmuştur? Türkiye'de ticaret noktaları programına ilişkin çalışmalar 1994 yılında başlatılmıştır.igeme 1986 yılından beri ulusal koordinatör olarak,bu çalışmaları sürdürmektedir. UNCTAD tarafından, Ankara ve İstanbul'da. yapılan incele~e ve görüşmeler sonucunda öncelikle Ankara'da IGEME ile OAIB'nin ışbirliği ile bir ticaret noktası kurulması çalışmaları 1997 yılından itibaren devam etmektedir. Küresel Ticaret Noktaları Bilgi Ağı'nda (GTPNet) Türkiye'ye yönelik alım talepleri günlük olarak Türkçe'ye çevrilmekte ve İGEME Dış Ticaret Bülteni'nde yayınlanmaktadır. Daha detaylı bilgi için; 17- E-Ticaretin Aşamaları Nelerdir? Birinci Aşama; Bilgisayar ağları üzerinden bilgi ve belgelerin değişimidir. Bu konuda Türkiye'de de başarılı uygulamalar vardır. Ancak, açık sistemler üzerinde ulusal ve uluslararası veri değişimi için, örneğin BM/EDIPACT gibi bir standardın uluslararası düzeyde kabul edilmesi gerekmektedir. ikinci Aşama; sipariş verme, faturalama, sözleşme yapma, sigortalama, nakliye ve ödeme gibi işlemlerin elektronik ortama aktarılmasıdır. 20

22 Üçüncü Aşama; sayısal imzaya yazılı imza statüsü kazandırılması, elektronik kayıtların belge olarak kabul edilmesi, iç ve dış ticaret mevzuatı, gümrük mevzuatı ve elektronik ortamda vergilendirme gibi devletin yetkli olduğu konularda, uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Dördüncü Aşama; İnternet üzerinden güvenli bir şekilde bilgi ve belge değişiminin sağlanmasıdır. Böylece iç ve dış ticaret mümkün olduğu kadar çok kesime yayılmış olacaktır. 18- E-Ticaretin Avantajları Nelerdir? E-ticaret pazara girişteki engellerin azalmasını sağladığı gibi herkese eşit erişim şansı sunulmasını da mümkün kılıyor. Ticari işlemlerin yürütülmesi için gerekli bilgiler, işlemi başlatan kişi tarafından üretici, satıcı, alıcı, gümrük idareleri, sigortacı, nakliyeci, bankalar, diğer kamu kurumları gibi ticaret sürecine dahil tüm tarafların birbirine bağlı bilgisayarlarından birisine önceden belirlenmiş standart formatta bir kez girildiğinde, kısa bir süre içinde tüm tarafların bilgisayarlarına ulaşıyor. Gereken belgelerin elektronik ortamda hazırlanmasıyla bu bilgi ve belgeler ilgililerin kullanımına sunuluyor. Böylece işlemler minimum hata ile kısa bir süre içinde ve kırtasiye masrafı ödenmeksizin tamamlanıyor. Malların üretiminden satışına kadar olan zincirde değişiklikler olduğunda alıcı ve satıcının bir araya gelmesi gerekmediğinden özellikle hizmet ticaretinde işlem maliyetleri düşüyor, aracıların yerini web sayfaları veya elektronik bülten panoları alıyor. Firmaların pek çok faaliyetinin daha düşük maliyetle yapılması ve üreticiler arasında rekabetin artmasının yanı sıra bilgilerin hızlı ve etkin biçimde iletilmesi sağlanıyor. Ayrıca e-ticaret bilginin daha zengin ve karşılıklı etkileşime açık olmasını,anında ve sürekli ulaşılabilir olmasını mümkün kılıyor. Daha hızlı bir şekilde ürün geliştirilmesi, test edilmesi ve müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesi mümkün hale geldiğinden arz tarafı 21

23 talebe daha hızlı uyum gösteriyor. Alıcılar kendi evlerinden sipariş verme ve istedikleri ürünleri kendi evlerinde teslim alma imkanına kavuştukları için e-ticaret perakende satışlarda önemli değişikliklere yol açıyor. Çünkü firmalar bu ortamda dünyanın dört bir tarafına ulaşabiliyor ve müşteri potansiyelinde mucizevi bir artış yaşıyor. Ayrıca firmalar müşterilerine çok daha fazla sayıda ürün seçeneği sunabiliyor. Küresel seçim yapabilme imkanına kavuşan tüketiciler önemli fiyat indirimleri elde edebiliyor. Tüketiciler için işlem maliyetleri ve nakliye masrafları düşüyor. Ürünlerin sipariş edilmesi ile teslim alınması arasında geçen süreden kaynaklanan maliyetler ile stok maliyetleri azalıyor. İnternetin yaygınlaşması ve bu ortamda sunulabilen bilgilerin artmasıyla bilgi ve iletişim piyasalarında ciddi değişiklikler yaşanıyor. Tüketicilerin daha yüksek kalitede bilgi talep etmesi, bilgi toplama ve işleme alanında uzmanlaşmayı gerektiriyor. Bu da bilgi işlem sektöründe yeni iş imkanları yaratıyor. Yeni fikirlere sahip bir girişimcinin bu ortamda tanınması ve yer edinmesi daha kolayoluyor. 19- E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir? Statik bir web tasarımı ile satış yapılmaya çalışılıyorsa ve on-line ödeme/güvenlik sorunları çözülmemiş ise sistem başarılı olamayacaktır. Site içeriği ve görünüşü rakiplere oranla ziyaretçiye güven vermeyecek ölçüde kalitesiz veya e-ticarete uygun görsel koşulları taşımıyor ise müşteriyi kendine çekemeyecektir. Alıcıya sunulan ürün veya hizmet aynı veya çok yakın fiyata başka kanallardan, özellikle kolay ulaşılabilir bir mağazadan temin edilebilir nitelikteyse müşteri talebinde azalma ortaya çıkacaktır. Satılan ürün veya hizmet bir bilgi ise ve ücretsiz olarak temsil edilebiliyorsa yapılan yatırımın riski büyük olacak ve sistem kendini 22

24 amorti edemeyecektir. Arama motorlarının dışında on-line veya geleneksel herhangi bir tanıtım, duyuru veya reklam faaliyeti kullanılmıyorsa web sitesi kendini tanıtamayacak ve müşteri kitlesini oluşturamayacaktır. Satıcının kimliği ve internet üzerinden satış koşulları sitede doğru ve eksiksiz belirtilmiyorsa,satıcı müşterinin güvenini sağlaya mayacak ve dolayısıyla yatırım riski artacaktır. Satılan ürün veya hizmetin potansiyel alıcılarının internet kullanım oranı düşükse bunun paralelinde satışları da düşük olacaktır. E-ticarete yapılan yatırım yapılması gereken minimum yatırımdan küçükse ulaşılmak istenen hedefe varılması da zorlaşacaktır. 20- E-Para Nedir? E-ticarette nakit dışı ödeme araçları kullanılır.bunlar çekler,senetler,kredi kartları ve elektronik paradan( e-para=e-money) oluşur. E-para,kişide bulunan elektronik bir araca yüklenmiş mali değer veya kişisel fonu ifade eder.elektronik araca yüklenmiş olan bu değer,kişi aracı kullandıkça azalır ve yüklenmiş olan değerin bitimi sonucu tekrar değer yüklenilmesi gerekir.e-paranın çalışma mantığı ile bir şirketin verdiği hizmete karşılık olarak yapılacak ödemelerin gerçekleşmesi için tüketiciye verdiği telefon kartı ve benzeri araçlar arasında benzerlik görülse de e-paranın amacı bu tür kartlar gibi tek işlemle ilgili bir ödeme değil,her türlü ödemenin yapılabilmesidir. 21- E-Parada Uygulama Nasıldır? E-para servisi veren bir bankadan kredi kartı ya da peşin ödemeyle bir miktar e-para alınır Banka bu miktarı kullanılan elektronik araca,örneğin bilgisayarı 23

25 nıza transfer eder İnternet üzerinde bir alışveriş yapıldığında, eğer söz konusu sitede e-para geçiyorsa,sipariş formunda e-para ile ödeme yapılacağı belirtiliyorsa,miktar otomatik olarak bilgisayarınızdaki miktardan düşer Bütün bu işlemler,e-para servisi veren bankanızdan da kontrol edilir Bazı uygulamalarda e-para ödemesi doğrudan bankadan yapılır,bu durumda,bir e-posta ile ilgili sipariş alınıp alınmayacağı sorulur.böylece alışverişierde fizikselolarak alışılagelen para dolaşımı ortadan kalkar Tüm bu uygulamaların gerçekleşebilmesi için ise güvenlik sorunlarının giderilmesi, gerekli hukuki alt yapının oluşturulması, para politikaları ve mali politikaların yanı sıra vergilendirme ile ilgili sistemlerin de e-para kullanımına uygun hale getirilmesi gereklidir. 22- E-Paranın Avantajları Nelerdir? E-para gün boyunca yapılan işlemler sırasında gecikmiş veya hatalı ödemeler nedeniyle doğabilecek finansal riskleri azaltır veya ortadan kaldırır E-paranın diğer bir avantajı çok çeşitli ödeme olanakları sağlaması ve ödemelerin yüz yüze yapılması zorunluluğuriu ortadan kaldırması.kişinin ödeme yerinde bulunması zorunluluğunun ortadan kalması ise tüketicilerin daha çeşitli ve çok miktarda alım yapmasını veya yaptığı alımla ilgili ödemeleri zamanında yapmasını sağlar E-para kişiler dışında e-para kullanan ve ödemelerde e-para kabul eden kuruluşlara da çeşitli avantajlar kazandırır. Kişilerin zamanında ödeme yapmasını kolaylaştırması nedeniyle alacakların kolay tahsil edilebilmesi bu avantajların başında gelir.böylece geç ödemeler sonucu doğabilecek nakit akım sıkıntılarını en aza indirmek mümkün olur Gerekli düzenlernelerin yapılmasını takiben e-para,kuruluşların vergi,sigörta veya gümrük ödemeleri gibi yasal yükümlülüklerini 24

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Elektronik ticaret özellikle internet

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİSEL BOYUTU

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİSEL BOYUTU ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİSEL BOYUTU Prof.Dr.Cüneyt Binatlı I. Giriş Yirminci yüzyılın son çeyreğinde ivme kazanan ve yirmi birinci yüzyıla damgasını vuracak olan iletişim olanaklarının gelişmesi pek çok

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME Hamdi Demir ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME GİRİŞ Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ticaretin ve ticari faaliyetlerin mahiyetini ve yapısını değiştirecek potansiyeldedir. Bankacılık ve finans sektörü

Detaylı

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLEYİŞİ, DENETİMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. Zeynep HATUNOĞLU YÜKSEK

Detaylı

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARET TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARETİN GELİŞİMİ VE İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

i~tanbul YAYıN NO: 2006-3 TICARET ODASı

i~tanbul YAYıN NO: 2006-3 TICARET ODASı YAYıN NO: 2006-3 i~tanbul TICARET ODASı istanbul TicARET ODASı ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRONiK TicARET REHBERi Hazırlayan Aysun KÜÇÜKYILMAZLAR AB ve Uluslararasıİşbirliği Şubesi YAYıN NO: 2006-3

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Eren Uygur Tez Danışmanı

Detaylı

TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ? TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ? Pınar ELMAS Küreselleşmeyle beraber, dev işletmeler için uluslararası pazarlarda geleneksel yöntemlerle (büro açmak, dağıtıcı bulmak, bağlantı

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: GÜNÜN FIRSATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Detaylı

Elektronik Sigortacılık Marmara Üni. Bankacılık ve Sigortacılık Ens.

Elektronik Sigortacılık Marmara Üni. Bankacılık ve Sigortacılık Ens. Sigorta Sektöründe Elektronik Ticaret Elektronik Sigortacılık Ders Notları Doç. Dr. Selim YAZICI Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sigortacılık Yüksek Lisans Programı İnternetin

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI Hazırlayan: Serdar CANBAZ Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK TİCARET VE VERGİLENDİRİLMESİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK TİCARET VE VERGİLENDİRİLMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2002/6 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK TİCARET VE VERGİLENDİRİLMESİ Araştırma Görevlisi MURAT ÇAK İTO'nın ve yazarının ismi kaydedilmek koşulayla yayından alıntı yapmak

Detaylı

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM-.Customer Relationsiıip Management) Hazırlayan Ebru Demirbağ BJİgi ve Dol

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Alper HUBAR Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı