İl Müdürlüklerine Yönelik Uyarılar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İl Müdürlüklerine Yönelik Uyarılar:"

Transkript

1 Mdrlklerine Yönelik Uyarılar: gili talimatlar Madde 1- a) 2013 Yılının İkinci Döneminde Mdrlklerinde Dzenlenecek Hizmet İçi Kurslarının Uygulamalarında tarih ve / sayılı yazımız ekindeki talimat ile Başkanlık Oluru na ve, b) tarih ve / sayılı yazımız ekindeki talimata uyulması gerekmektedir. Kursiyerlere duyuru Madde 2-Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğnce, deki tm şube ve ilçe mdrlklerinde görev yapan personelden 2013 Yılı İkinci Dönemi Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alan personelin listeleri, ilgili şube ve ilçe mdrlklerine bildirilecektir. gili şube mdrlkleri ve ilçe mdrlkleri, kendi personelinden kimlerin hangi kursa, hangi tarihte ve hangi eğitim merkezinde katılacağını gösteren listeyi, ilgili personele imza karşılığında tebliğ edeceklerdir. Kursiyerlerin kursa katılımının sağlanması Madde Yılı İkinci Dönemi Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alan personelin hizmet içi eğitim kursuna katılımı (kursun/kursların yapılacağı Mdrlğnn kursa katılım çağrı yazısının //Şube Mdrlğne gelmesi beklenmeksizin) personelin görev yaptığı /Şube/ Mdrlğnce sağlanacaktır. kursa katılamaması durumu Madde 4-(a) 2013 Yılı İkici Dönem Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alan personel, herhangi bir nedenle kursa katılmayacaksa bu durumu görev yaptığı Şube/ Mdrlğne kursun nden en geç on beş (15) gn önceden bildirecektir. (b) 2013 Yılı İkinci Dönem Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alan personel, herhangi bir nedenle kursa katılmayacaksa bu durum görev yaptığı Şube/ Mdrlğnce kursun nden en geç on beş (15) gn önceden, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğne bildirilecektir. (c) 2013 Yılı İkinci Dönem Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alan personel, herhangi bir nedenle kursa katılmayacaksa bu durum, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğnce kursun nden en geç on beş (15) gn önceden, kursun yapılacağı Mdrlğne bildirecektir. Kursa katılamayacağını zamanında bildirmeyen personel Madde yılı ve sonraki yıllarda, Mdrlklerinde bu talimat çerçevesinde dzenlenen kurslara katılım talebinde bulunmuş, katılım talebi / Mdrlğnce uygun görlmş ve EM Mdrlğnce programa alınarak, adına kursa katılım çağrı yazısı gönderildiği halde, herhangi bir nedenle kursa katılamayacağını, kursun nden en geç 15 gn önceden, görev yaptığı Şube/ Mdrlğne bildirmemiş personelin bu talimat çerçevesinde yapılacak hizmet içi eğitim kurslarına katılım talepleri, iki yıl boyunca, görev yaptıkları /Şube Mdrlklerince uygun görlmeyecektir. Yerine başka personelin kursa gönderilmesi Madde 6- (a) 2013 Yılı İkinci Dönem Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alan personel, herhangi bir nedenle kursa katılamayacaksa, yerine aynı nitelikleri taşıyan başka bir personelin hizmet içi eğitim kursuna katılımı, görev yaptığı /Şube/ Mdrlğnce sağlanabilecektir.

2 (b) Bu durumda; 2013 Yılı İkinci Dönem Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı belirtilen personelin yerine aynı nitelikleri taşıyan başka bir personelin hizmet içi eğitim kursuna katılımının sağlanacağı, personelin görev yaptığı Şube/ Mdrlğnce, kursun nden en geç on beş (15) gn önceden Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğne (faks yazı/ telefon vb.) bildirilecektir. (c) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğ ise ilgili personelin kursa katılamayacağını ve yerine başka bir personelin katılacağını en geç on beş (15) gn önceden kursun yapılacağı Mdrlğne(faks yazı/telefon vb) bildirecektir. Kursa ilgili personelin gönderilemeyeceğini zamanında bildirmeyen //Şube Mdrlğ Madde Yılı İkinci Dönem Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alan personelin, herhangi bir nedenle kursa gönderilemeyeceğini zamanında kursun yapılacağı Mdrlğne bildirmeyen //Şube Mdrlğnn, hizmet içi eğitim kurslarına katılım talepleri, 2014 yılı ve sonraki yıllarda daha az sayıda karşılanacaktır Yılı Hizmet İçi Kursu/Kursları Katılımcı Listelerinin yayınlanması Madde 8- Her Mdrlğnn, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlkleri kendi illerinde görev yapan personelden, 2013 Yılı İkinci Dönem hizmet içi eğitim(hie) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alanlara ait listeleri kendi web sitelerinde yayınlayacaklardır. yeri değişen personelin hizmet içi kurslarına katılımı Madde 9-(a)Tayin nedeniyle görev yeri değişen personelin programlanan hizmet içi eğitim kursuna/kurslarına, yeni görev yerinden katılımı için, daha önce görev yaptığı Merkez veya taşra teşkilatınca, personel için tarih ve B.12.0.EYY /1466/3038 sayılı yazımız ekindeki talimatın 14. maddesinde belirtilen dosyası, yeni görev yerine gönderilecektir. (b) Tayin nedeniyle görev yeri değişen personelin programlanan hizmet içi eğitim kursuna/kurslarına, katılım hakkı, görev ve sorumlukları, yeni görev yerinde de devam edecektir. Başkanlığa gönderilmeyecek belge ve bilgiler Madde 10- Mdrlkleri ve Mdrlklerine bağlı kuruluş Mdrlklerince, personelin, gerek program içi ve gerekse de program dışı olarak, bu talimat çerçevesinde yapılacak hizmet içi eğitim kursuna/kurslarına katılım talepleri ile ilgili olarak hiçbir bilgi ve belge Başkanlığımıza gönderilmeyecektir. Hizmet İçi Kurslarına Program Dışı Olarak Katılım Madde 11- / Mdrlğnn program dışı katılım taleplerinin karşılanabilmesi için; (a) / Mdrlkleri, program dışı olarak hizmet içi eğitim kurslarına katılım talep yazılarında, ilgili personelin görev yaptığı il merkezi veya ilçe Mdrlğnde Yurtiçi Geçici Yolluğu Harcama Kaleminde Ödenek Sıkıntısı olmadığı kesinlikle belirtilecektir. Bu nedenle; Yurtiçi Geçici Yolluğu Harcama Kaleminde Ödenek Sıkıntısı çekilen merkezi ve ilçe Mdrlklerinde görev yapan personelin hizmet içi eğitim kursu/kurslarına katılım talepleri, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğnce, Mdrlklerine bildirilmeyecektir. (b) Bu talimat çerçevesinde dzenlenecek hizmet içi eğitim kurslarına, program dışı olarak katılmak isteyen personel, hizmet içi eğitim kursuna/kurslarına katılım başvurusunu, tarih ve / sayılı yazımız ekindeki talimat ile tarih ve / sayılı yazımız ekindeki talimata uyulması sayılı yazımız ekindeki talimatta yapılan açıklamalar çerçevesinde yapacaktır.

3 (c) Hizmet içi eğitim kurslarına, program dışı olarak katılmak isteyen personel, hizmet içi eğitim kursuna/kurslarına katılım talebine ilişkin başvuru formu nu, görev yaptığı /Şube Mdrlğne kursun nden en geç on beş (15) gn önce teslim edecektir. (ç) Hizmet içi eğitim kurslarına, program dışı olarak katılmak isteyen personelin talebi, görev yaptığı /Şube Mdrlğnce kursun nden en geç on beş (15) gn önceden, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğne iletilecektir. (d) Hizmet içi eğitim kurslarına, program dışı olarak katılmak isteyen personelin talebi, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğnce en geç kursun nden onbeş (15) gn önceden, kursun yapılacağı Mdrlğnde bulundurulacak şekilde gönderilecektir. Yurtiçi Geçici Yolluğu Ödenek Sıkıntısının Giderilmesi Madde 12- Yurtiçi Geçici Yolluğu Ödeme Kaleminden Ödenek Sıkıntısı çeken Mdrlkleri, Bakanlık Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi nin 13. maddesinde yapılan açıklamalara dayanarak, Strateji Geliştirme Başkanlığından Yurtiçi Geçici Yolluğu Harcama Kalemine ödenek aktarımı talebinde bulunmaları gerekmektedir.

4 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Person elin Berrin İÇMELİ KORUCU Bilgisayar Temel i UTEM EYYD MÜÇGS Dekoratör B Şkr AYGÜN Bilgisayar Temel i UTEM EYYD MÜYÇG Grafiker B Emel KARAGÜMÜŞ Bilgisayar Temel i UTEM EYYD İMİÇG İşçi B Hseyin YILMAZ Bilgisayar Temel i UTEM EYYD İMİÇG Tekniker B Muhammet Ali ÇULHA Bilgisayar Temel i UTEM Çankırı Orta V.K.H.İ. Saadet SICAKYÜZ Bilgisayar Temel i UTEM Iğdır Merkez Zelal TANRIVERDİ Bilgisayar Temel i UTEM Diyarba kır Eğil Hasan YILDIRIM Bilgisayar Temel i UTEM Tunceli Pertek Melike DAVULCU Bilgisayar Temel i UTEM Erzuru m Tortum Arzu ERSAN Bilgisayar Temel i UTEM Diyarba kır Yenişehir

5 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Person elin Duygu AYGÜN Birhan KARAER Aykut ORAN Glşen YILDIZ Arif ENGİN GÜNERİ Mehmet AKBAŞ Nurşen AYTEMİZ Mukadder YAKICI Savaş SEYHAN Erhan KALENDER UTEM Çankırı Çerkeş UTEM Bolu Merkez UTEM Bolu Merkez UTEM UTEM EYYD B EYYD B MÜYÇG İMİÇG Muhabir Grafiker UTEM Mersin Akdeniz Mdr UTEM Mersin Akdeniz UTEM Mersin Akdeniz Tekniker UTEM Keçiören UTEM Etimesgut

6 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Adem KAYA Ayşe Selma FİLİZ Gamze TURUNÇ Semra TÜRKMEN Eda CEYLAN Cemile YILMAZ Eylem G. METİN Sevinç DEMİR Hakan ÇELİK Orhan ÜNAL Aydın KAYA Glhan Fırat BAL Zehra KOÇYİĞİT Mircan GÜNDEĞER Semra ASLAN UTEM Çankırı Merkez UTEM Afyonkarahisar UTEM Hatay Sinanpaşa İskenderun UTEM Konya Merkez UTEM Diyarbakır Yenişehir Ev Ekonomisti UTEM Adana Merkez Sosyolog UTEM Beypazarı UTEM Çanakkale Ayvacık UTEM Çankırı Merkez UTEM Çankırı Yapraklı UTEM Iğdır Merkez UTEM Isparta Eğirdir UTEM Isparta Eğirdir Teknisyen UTEM SGB UTEM Diyarbakır Eğil

7 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Cemal KARASAKAL Rauf ŞİRİKÇİ Sleyman KORKUT Esra KILIÇ Semra ÖZKAPTAN Nevzat KAYA Evin ASLANHAN Atilla DELİKAYA Şuzi YILDIZ Serpil KOCA Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları UTEM Kahramanmaraş Pazarcık Mdr UTEM Kahramanmaraş Göksun UTEM Kırklareli Lleburgaz UTEM Çankırı Merkez UTEM Erzurum Pazaryolu Mdr UTEM Diyarbakır Yenişehir UTEM Diyarbakır Kır.Kal.Ör.Şb. Md. Tekniker UTEM İzmir Çeşme UTEM Çankaya Tekniker UTEM Çankaya

8 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Gökhan YAKAR Veri Tabanı UTEM Afyonkarahisar Şuhut Bilgin KAYA Veri Tabanı UTEM Altındağ Furkan YALÇIN Veri Tabanı UTEM Altındağ Emre KÜTÜK Veri Tabanı UTEM Erzincan Refahiye Teknisyen Önder ARSLAN Veri Tabanı UTEM Erzincan Refahiye Osman Hakan YENİCE Veri Tabanı UTEM ÇEYÇG Cemal ÜNSAL Veri Tabanı UTEM İKKÇHG İşçi Pınar Gençer GÖKÇE Veri Tabanı UTEM Kırklareli Lleburgaz Erdem TAŞ Veri Tabanı UTEM Çankırı Merkez

9 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Mustafa GÜRKAN Köksal YILDIRIM Abdssamet AYDIN Olkay ÇAĞLAR Mehmet GÜNEŞ Murat ACUN Osman TOPALOĞLU Dilek UFUK Şule SÜSLÜ Duygu ONUR Ahmet DEMİRCAN Hakan AYKAN Duygu TANRIVERDİ Aziz Orhan ÇİMEN Yeşim KANTAŞ ERDOĞAN M. Murat YEŞİLIRMAK Mansur ULUCA Sedat ERGÜlDÜRENLER Sleyman BOZKURT UTEM Kahramanmaraş Nurhak Mdr UTEM Çankırı Orta UTEM Erzurum Karaçoban UTEM Erzurum KKÖ Şb. Md UTEM Diyarbakır Yenişehir UTEM Diyarbakır Sur UTEM Evren Teknisyen UTEM Altındağ UTEM Kızılcahamam UTEM Beypazarı UTEM Dzce Gölyaka UTEM Dzce Gölyaka UTEM Muğla Merkez UTEM TRGM UTEM TRGM UTEM Isparta Eğirdir UTEM Isparta Eğirdir UTEM Aydın Merkez UTEM Diyarbakır Lice

10 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ M.Metin KARAHAN Tarımda İş Gvenliği UTEM ÇEYÇG Olgun Haydar POLAT Tarımda İş Gvenliği UTEM HEÇG Figen TOPAL Tarımda İş Gvenliği UTEM MÜYÇG Burak HEZER Tarımda İş Gvenliği UTEM Kahramanmaraş Önder TUNCAY Tarımda İş Gvenliği UTEM Kırklareli Nurhak Babaeski Şule Gl SOLMAZ Tarımda İş Gvenliği UTEM Çankırı Atkaracalar Ahmet AKTAŞ Tarımda İş Gvenliği UTEM Çankırı Merkez İbrahim TİMOÇİN Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Sur Menduh BÜLBÜL Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Bismil Mahmut KILÇIK Tarımda İş Gvenliği UTEM Adana Merkez Aygn CEMALOĞLU Tarımda İş Gvenliği UTEM Mersin Aydıncık Hakan HAMŞA Tarımda İş Gvenliği UTEM Mersin Aydıncık Nagihan DEMİRTAŞ Tarımda İş Gvenliği UTEM Evren Gözde KOCAMAN Tarımda İş Gvenliği UTEM Beypazarı Kbra YÜKSEL Tarımda İş Gvenliği UTEM Md. ( KTV ) Sosyolog Haldun AKCENGİZ Tarımda İş Gvenliği UTEM Siirt ŞİRVAN Gamze BAL Tarımda İş Gvenliği UTEM Amasya G.hacıköy Necibe DEMİRTAŞ Tarımda İş Gvenliği UTEM Amasya G.hacıköy Hseyin AKKAYA Tarımda İş Gvenliği UTEM Çankırı Merkez Tekniker Mehmet Blent KALKANLI Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Yenişehir Mustafa Nami KAPUCU Tarımda İş Gvenliği UTEM Çankırı Merkez Tekniker

11 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Asım MÜLAYİM Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Uşak Kararıallı Emre DAMAR Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Hatay Hassa Tekniker Sleyman GÖÇER Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Hatay Hassa Zeynep GÜNEY Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Diyarbakır Çermik Haydar AKTAR Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Diyarbakır Kır.Kal.Ör.Şb. Md. Tekniker Ahmet OSMANLI Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM TAMTEST Zeynep KOCAMAN Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Keçiören Tekniker Aslı GÜNÖZ Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Md. ( KTV ) M.Ata KURT Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Siirt MERKEZ Sosyolog Selin ÇEKEN Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Kırklareli Demirköy

12 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Z. Cemil DURDURAN Mustafa ALVER Rasim AKTAŞ Glhan AYYILDIZ Hava ÖMEROĞLU Sevda KARA Furkan YALÇIN Erinç YÜKSELÇALIK Mehmet ÇOBANOĞLU Emre KÜTÜK Önder ARSLAN Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma UTEM Denizli Merkez UTEM Çankaya UTEM. Md.( BÜBS) UTEM UTEM TAOÇG TAOÇG Peyzaj Mimarı etişim Sosyolog UTEM GKGM UTEM Altındağ UTEM Kazan UTEM MÜYÇG Grafiker UTEM Erzincan Refahiye Teknisyen UTEM Erzincan Refahiye

13 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ H. İbrahim TÜMKAYA Yasemin HACIALİOĞLU Ergn AYANOĞLU Ahmet ERASLAN Ahmet YURTSEVER Soner MAVİ Gökhan KILIÇ Mustafa GÜRKAN İsmail GERMAN Ahmet DEMİRCİ Nevzat KAYA Fatih DEMİR Arzu GÜRKAYNAK İrem İTİŞ Şuzi YILDIZ UTEM Mersin Silifke UTEM Giresun Guce UTEM Bursa Nilfer UTEM Çankırı Kurşunlu UTEM Çankırı Orta UTEM Çankırı Orta UTEM Çankırı Orta UTEM Kahramanmaraş Nurhak UTEM Çankırı Orta Mdr UTEM Çankırı Merkez Tekniker UTEM Diyarbakır Yenişehir UTEM Diyarbakır Yenişehir UTEM Çankırı MERKEZ Tekniker UTEM Adıyaman Kahta UTEM Çankaya Tekniker

14 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Saffet BALBABA M.Emin TUNÇ Hasan ÇETİN Ahmet TAYUZAK M.Şeref SÜRECEK Cemile KIZILOĞLU Ebru YÜRÜR Sevda ÖZKAN Engin ÜÇEŞ Sevinç DEMİR Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları UTEM Kahramanmaraş Merkez Tekniker UTEM Diyarbakır Yenişehir UTEM Diyarbakır Sur UTEM Diyarbakır Kır.Kal.Ör.Şb. Md UTEM Mersin Akdeniz Teknisyen UTEM Çankaya UTEM Kızılcahamam UTEM Md. ( KTV ) UTEM Erzincan Kemaliye UTEM Çanakkale Ayvacık

15 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Levent BULAT Tarımda İş Gvenliği UTEM Kahramanmaraş Merkez Halil KAYA Tarımda İş Gvenliği UTEM Kırklareli Babaeski Köksal YILDIRIM Tarımda İş Gvenliği UTEM Çankırı Orta Orhan YILMAZ Tarımda İş Gvenliği UTEM Erzurum Karaçoban Murat ALTINBOĞA Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Yenişehir Naci KURT Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Sur Hanifi GÜZEL Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Sur Ümit ASLANOĞLU Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Eğil Rıfat ERTEKİN Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Dicle Senem GÖK Tarımda İş Gvenliği UTEM Adana Karaisalı Ömer EREN Tarımda İş Gvenliği UTEM Mersin Mut Glcan KUBA Tarımda İş Gvenliği UTEM Iğdır Merkez Osman TOPALOĞLU Tarımda İş Gvenliği UTEM Evren Teknisyen Fidan KILIÇ Tarımda İş Gvenliği UTEM Evren Şemsi BAŞARIR YILDIRIM Tarımda İş Gvenliği UTEM Altındağ Ev Ekonomisti Gnnur KURT Tarımda İş Gvenliği UTEM Sivas DİVRİĞİ Çağdaş GÖKHAN KOSER Tarımda İş Gvenliği UTEM Kırşehir Çiçekdağı Atilla ÇERKEZ Tarımda İş Gvenliği UTEM Elazığ Merkez Abdurrahman ÇÖRDÜK Tarımda İş Gvenliği UTEM Çankırı Merkez M.Agah CANPOLAT Tarımda İş Gvenliği UTEM Mersin Aydıncık Gökhan GÜN Tarımda İş Gvenliği UTEM Mersin Aydıncık Tekniker

16 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ H. Mehmet ÖZER Veri Tabanı UTEM Adana Seyhan Fulya Ayşen GÜLEÇ Veri Tabanı UTEM İzmir Çeşme Dilek KARAN Veri Tabanı UTEM Altındağ Filiz UYSAL Veri Tabanı UTEM. Md. ( BÜBS) Eray ÇAKIR Veri Tabanı UTEM Bolu Merkez Tekniker Mahmut SEYHAN Veri Tabanı UTEM Bolu Merkez Emre KOYUNCU Veri Tabanı UTEM Bolu Merkez Cansel ÇAĞLAR Veri Tabanı UTEM TRGM Mustafa KUZU Veri Tabanı UTEM TRGM Sosyolog

17 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Mustafa BEYAZDAŞ Sertaç BAŞAK Ali METİN Figen ERCAN Duran ERCAN Zleyha PAMUKOĞLU Murat CANBOLAT Aynur GIYIK Mrsel ÇOBAN Mcahit ARSLAN İbrahim ATALAY Orhan KANCA Şahset AYKUT Eda CEYLAN Hseyin YALÇINKAYA Özgr POLAT Celalettin SAVAŞ Ltfiye KÜSMEZ UTEM Diyarbakır Bağlar UTEM Çanakkale Yenice UTEM PGPÇG Şube Mdr UTEM TRGM UTEM TRGM UTEM Kilis Merkez UTEM Kahramanmaraş UTEM Kırklareli Trkoğlu Demirköy UTEM Çankırı Ilgaz UTEM Çankırı Orta UTEM Çankırı Şabanöz UTEM Afyonkarahisar Şuhut UTEM Erzurum KKÖ Şb. Md UTEM Diyarbakır Yenişehir UTEM Diyarbakır Hay.Sağ.Şb UTEM Diyarbakır Eğil UTEM Adana Seyhan UTEM Kızılcahamam

18 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Özay DENİZLİ Bilgisayar Temel i UTEM Kırklareli Babaeski Seyit SAVAŞ Bilgisayar Temel i UTEM Erzurum Karaçoban Tuğba MURAT Bilgisayar Temel i UTEM Sakarya Söğûtl ksen SOLAK Bilgisayar Temel i UTEM Kazan Aynur GIYIK Bilgisayar Temel i UTEM Kırklareli Demirköy Özlem DİRİBAŞ Bilgisayar Temel i UTEM Diyarbakır Hazro Elif KABAK Bilgisayar Temel i UTEM Diyarbakır Eğil Mehmet ALTINIŞIK Bilgisayar Temel i UTEM Şereflikoçhisar Oğuzhan TEKİN Bilgisayar Temel i UTEM Kızılcahamam Zeynep ÇOTUK Bilgisayar Temel i UTEM Siirt MERKEZ Alper ÇAKMAKÇI Bilgisayar Temel i UTEM Çankırı Ilgaz Ahmet YURTSEVER Bilgisayar Temel i UTEM Çankırı Orta Mehmet ÇOBAS Bilgisayar Temel i UTEM Iğdır Merkez Reşat ÇAKMAK Bilgisayar Temel i UTEM Iğdır Merkez Sema URAZ Bilgisayar Temel i UTEM Diyarbakır Yenişehir T. Yusuf AKGÜL Bilgisayar Temel i UTEM Bolu Merkez Birhan KARAER Bilgisayar Temel i UTEM Bolu Merkez Aykut ORAN Bilgisayar Temel i UTEM Bolu Merkez Veysel HUYLUOĞLU Bilgisayar Temel i UTEM Hatay Altınöz Tek. Yrd. Remzi BAYAR Bilgisayar Temel i UTEM TRGM

19 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Kazım ATEŞ Özlem ÜNAL SAVAŞ Havva AKCAN Şengl AKGÜN Nuray KİNSİZ Hakan SERBES Özlem HAKYEMEZ Hacer ÇAKAR İsmail Ahmet GÖKÇE Dilek KARAN UTEM Giresun Merkez UTEM UTEM UTEM UTEM UTEM UTEM MÜYÇG MÜYÇG MÜYÇG MÜYÇG BHÇG KKHÇG Grafiker Grafiker İşçi Grafiker Tekniker UTEM TRGM UTEM Bayburt Demiröz UTEM Altındağ

20 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Nuray KURUBAŞ Nuray BEŞALTI Durhanım DALDAL Hatice KAPLAN Şeyma DEMİRHAN Şule Gl SOLMAZ Duygu AYGÜN Krşad YILDIZ Serkan GENÇKAYA Mahir BALKAYA Emel AYDIN ALTINSOY Cemile KIZILOĞLU Bilgin KAYA Şemsi BAŞARIR YILDIRIM UTEM UTEM. Md.(Hay. Sğ.). Md. (Hay. Sğ.) UTEM Şereflikoçhisar UTEM PGPÇG UTEM Siirt MERKEZ UTEM Çankırı UTEM Çankırı Atkaracalar Çerkeş UTEM Erzurum Uzundere UTEM İzmir Ödemiş UTEM İzmir Ödemiş UTEM Keçiören UTEM Çankaya UTEM Altındağ UTEM Altındağ Ev Ekonomisti

21 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Yeşim KANTAŞ ERDOĞAN Songl AKAR Onur ÇAVUŞMİRZA Kbra YÜKSEL Mehmet DEHŞET Yunus ARZIK Ataman GÜVEN Servet AKSU Hasan HARMANCI Canan AKSU Osman Hakan YENİCE Fazilet AKSAKAL Ali BAL Ayhan AŞIK Şenay DOĞAN Banu ALTINSOY Birsen HİTİT Tuğba AKDENİZ FIRAT Burak ASLANSOY Fatih KEBELİ Yakup EZBER UTEM TRGM UTEM GKGM UTEM Etimesgut UTEM Md. ( KTV ) Sosyolog UTEM Md. ( KTV ) UTEM Çanakkale Ayvacık UTEM Çanakkale Ayvacık UTEM UTEM UTEM UTEM UTEM UTEM UTEM Afyonkarahis ar Afyonkarahis ar Afyonkarahis ar Dinar Kızılören Dinar ÇEYÇG ÇEYÇG PGPÇG İKKÇHG Şube Mdr UTEM Bolu Merkez UTEM Bolu Merkez UTEM Bolu Merkez UTEM Malatya Kayısı TAİM UTEM Malatya Kayısı TAİM UTEM Malatya Kayısı TAİM UTEM Aydın Merkez

22 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Nurcan ŞEN Banu YAKAR Kemal BAŞARA Sevilay ÖZBEK Zehra KARAARSLAN Engin ULAŞ Vildan KILINÇOĞLU Menekşenur KARAOLUK Nuray KARATEPE Veysel EKİNCİ Eyp Sait KARCI Engin Deniz ÖZGEN Ataman GÜVEN Zeki EMEKTAR Fazilet AKSAKAL Figen TOPAL Hatice CİN Rçhan KONAR UTEM Altındağ Peyzaj Mimarı UTEM Kızılcahamam UTEM Kızılcahamam UTEM Beypazarı UTEM Beypazarı UTEM Beypazarı UTEM Md. ( KTV ) UTEM Sivas ULAŞ UTEM Bolu Merkez Şube Mdr UTEM Bolu Merkez UTEM Bolu Kıbrıscık UTEM Bolu Kıbrıscık UTEM Çanakkale Ayvacık UTEM Elazığ Merkez UTEM UTEM ÇEYÇG MÜYÇG UTEM Amasya G.hacıköy Tekniker UTEM Bayburt Demiröz

23 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Ersin YILDIRIM Bilgisayar Temel i UTEM Malatya Yazıhan knur SADIÇ Bilgisayar Temel i UTEM Uşak Sivaslı Duygu SALTIK Bilgisayar Temel i UTEM Uşak Sivaslı Ayşe Selma FİLİZ Bilgisayar Temel i UTEM Afyonkarahis ar Sinanpaşa Yapraklı Pelin YILMAZ Bilgisayar Temel i UTEM Çankırı Yapraklı Kadir YAZGAN Bilgisayar Temel i UTEM Çankırı Dilek UFUK Bilgisayar Temel i UTEM Altındağ Özlem IŞIK Bilgisayar Temel i UTEM Altındağ Hande TURAN Bilgisayar Temel i UTEM Bolu Merkez Yusuf ERDOĞDU Bilgisayar Temel i UTEM ESEM

24 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Nuray ACAR Web Tasarımı UTEM Samsun kadım Tekniker Savaş SEYHAN Web Tasarımı UTEM Keçiören Glçin S. ÇEÇEN Web Tasarımı UTEM Beypazarı Eray ÇAKIR Web Tasarımı UTEM Bolu Merkez Tekniker Cemal CALP Web Tasarımı UTEM Bolu Yeniçağ Tekniker Yasemin HACIALİOĞLU Web Tasarımı UTEM Giresun Guce Özlem ÜNAL SAVAŞ Web Tasarımı UTEM MÜYÇG Grafiker Havva AKCAN Web Tasarımı UTEM MÜYÇG Grafiker Şengl AKGÜN Web Tasarımı UTEM MÜYÇG İşçi Nuray KİNSİZ Web Tasarımı UTEM MÜYÇG Grafiker

25 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Ömer Faruk BÜYÜKTAVŞAN Bilgisayar Temel i UTEM Çankırı Ilgaz H. Krşat YÖRECİ Bilgisayar Temel i UTEM Çankırı Yapraklı Meltem ÇALIK SAĞLAM Bilgisayar Temel i UTEM Iğdır Merkez Murat DOĞANYER Bilgisayar Temel i UTEM Mersin Mut Ali ÖZYÜREK Bilgisayar Temel i UTEM Şereflikoçhisar Glhan KAYA Bilgisayar Temel i UTEM Kızılcahamam Belgin AKÇA Bilgisayar Temel i UTEM Beypazarı Emre KOYUNCU Bilgisayar Temel i UTEM Bolu Merkez Özgr Hikmet PAZARLI Bilgisayar Temel i UTEM Giresun Keşap Sema EBTER Bilgisayar Temel i UTEM GKGM

26 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ M.Engin ALTUN Ferhat POLAT Yakup ÇELİK Ferit Kemal YENİ Ufuk KILIÇ Ebru CEYLAN Berat Yaver HAÇAT İsmail ŞAKIMA yas ERMİŞ Ahmet KÜSİM Hseyin AKKAYA Zbeyde YOĞUN Uğur K.KAYA İmran ŞİMŞEK UTEM Çanakkale Biga UTEM PGPÇG UTEM Aksaray Merkez UTEM Altındağ UTEM Altındağ UTEM Altındağ UTEM Altındağ UTEM Siirt ŞİRVAN UTEM Bursa Merkez UTEM Kırklareli Pınarhisar UTEM Çankırı Merkez Tekniker UTEM Çankırı Şabanöz UTEM Erzurum Karaçoban UTEM Diyarbakır Dicle

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30 Ad Soyad Yedek kazanılan Program Kodu Yedek kazanılan Program Adı Yedek Sıra Anıl KÜRT 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 1 Rumeysa ERŞAN 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 2 Buket ÇAKAR 18141 Çizgi Film Animasyon

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1 1 1101011032 FATMA BAŞARAN 2 1101011036 MERVE GÜNEY 3 1101011039 MİRAÇ EMRE SARRAÇ 4 1101011047 MEHMET FATİH YAZAR 5 1101011050 CEMAL İÇYER 6 1101011052 KARTAL TAŞCIOĞLU

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AİHL - 10. Sınıf / A Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 473 SELVANOUR PETSENIK AİHL - 10. Sınıf / B Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 31 UYGAR ÇEŞMECİ 2 230 ZEHRA ÖZYAVUZ 3 245 DUYGU

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU Adı Soyadı Fakülte Program Sınıf Burs Oranı Elif Eriş Eğitim İngilizce Öğretmenliği 1. Sınıf 50% BURSLU Şule Yıldız Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 1. Sınıf 100% BURSLU Habibe Fidan Eğitim Okul Öncesi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKLOJİLERİ BÖLÜMÜ KİMYA TEKLOJİSİ A.B.D - - (1008346) 1 İBRAHİM ŞEN 79,250 89,323 86,301 Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı 2 ESRA ALTAY ÖZTÜRK

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖSYM YERLEŞTİRME PUANLARINA GÖRE (EK-1) YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖSYM YERLEŞTİRME PUANLARINA GÖRE (EK-1) YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LARINA GÖRE (EK-1) BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ULUSLARARASI Ü (BİRİNCİ ÖĞRETİM) SOY I 1 EMİNE HATUN BOYUN 1 TM-3 329,10544 ULUSLARARASI 2 HASAN SÜRER

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK ZONGULDAK Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP MANİSA Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 3 2013-1-TR1-COM04-46419

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 LATİFE ÖZTÜRK Baro levhasından silinme istemi KARAR ÖZETİ 2 OSMAN ÇAL Baro levhasından silinme istemi 3 ÖZGE ATÇI Baro levhasından silinme istemi 4 BAHADIR ERSİN Baro levhasından

Detaylı

Güz. Mühendislik Fakültesi. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. 1. sınıf. FİZ Fizik Laboratuarı I 1 şubesi.

Güz. Mühendislik Fakültesi. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. 1. sınıf. FİZ Fizik Laboratuarı I 1 şubesi. FİZ 151 - Fizik Laboratuarı I 1 şubesi PROF.DR. MUHAMMED HASAN ASLAN 1 121014029 AVNİ ÖZBEK 2. Tekrar. Devam almış 2 121014043 ALİCAN OKUMUŞ 2. Tekrar. Devam almış 3 131014018 ASLI ÖZGE HAMURABİ 1. Tekrar.

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI) 1 224 EDA AYGÖRDÜ 2 261 MERİÇ ADİMAN 3 278 MUSTAFA DEMİR 4 328 SEDAT KARACAN 9 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 9 MESLEKİ GELİŞİM 5 645 RECEP GEÇER 6 1132

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

Ders Kodu : İOÖ403 Ders Adı Öğretim Elemanı

Ders Kodu : İOÖ403 Ders Adı Öğretim Elemanı Ders Kodu İOÖ403 Ders Adı ARAŞTIRMA PROJESİ I Doç. Dr. Cemal AKÜZÜM Sınıfı 4 Alış/Ö. t 1 270001 EZGİ BALTA Zorunlu/ 2 270005 YASEMİN BİNGÖL Zorunlu/ 3 2700 KÜBRA YAMAN Zorunlu/ 4 270019 VEYSEL FERİT NERGİZ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Başarı Tablosu AYŞE AKGÜNEŞ 156302001 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,55 ONUR BELGESĠ ALAN ÖĞRENCĠLER FATİH KAYMAKÇI 156302017 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,47 HAVVANUR YENİAY 156302005 SÜT ve ÜRÜNLERĠ TEKNLOJĠSĠ 3,40 FADİME

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 08/09/2014 SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : 90293528/ KONU : Okul Deneyimi Fakültemiz lisans programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

ADALET BRANŞINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR (OKUYAN/4. ÖĞRENCİSİ)

ADALET BRANŞINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR (OKUYAN/4. ÖĞRENCİSİ) ADALET BRANŞINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR (OKUYAN/4. ÖĞRENCİSİ) Fakülte Mezun Olduğu Öğrenim Sıralama Adı Soyadı Üniversite Fakülte Türü Program GNO

Detaylı

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL KOCAELİ HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL HAKAN RAMAZAN TEPE FURKAN ÇAKIR HİKMET ONUR YÜCER TOKAT YUNUS ERDOĞAN VAN YASİN KARAÇAM HARUN AYYILDIZ ENES KAYAALP ERZURUM FERHAT AKYÜREK METEHAN AYAZ

Detaylı

ALES PUANI YABANCI DİL ALES %60 1 HAZAL AKSOY BURCU PEHLİVAN

ALES PUANI YABANCI DİL ALES %60 1 HAZAL AKSOY BURCU PEHLİVAN FAKÜLTE/YO/ENSTİTÜ BÖLÜMÜ KADRO UNVANI : GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ : RESİM : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADI SOYADI 1 HAZAL AKSOY 71.035 67.50 42.62 27.00 69.62 2 BURCU PEHLİVAN 80.924 52.50 48.55 21.00 69.55 GİRİŞ

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM)

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) 00 * ENES ÖZEL 00 * KİANOOSH ZAMANİ 0707 * BERKAN SARAÇOGLU 080 * ALİ GÜNDEN 0900 * ESRA DÜZKÖYLÜ 090 * NESİBE ÇİMEN 0900 * TAYFUN SÜNGER

Detaylı

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA 2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Başvuru No Ad

Detaylı

BUCA TOKİ TURGUT ÖZAL O.O UYGULAMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 24.02.2014-05.06.2014 MDR. BURHAN SAVAR

BUCA TOKİ TURGUT ÖZAL O.O UYGULAMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 24.02.2014-05.06.2014 MDR. BURHAN SAVAR BUCA TOKİ TURGUT ÖZAL O.O UYGULAMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 24.02.2014-05.06.2014 MDR. BURHAN SAVAR İKİNCİ ÖĞRETİM MDR. YRD. SELÇUK ESER 1. 2010261011 2. 2010261012 3. 2010261013 4. 2010261014 5. 2010261015

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi

2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi Yıl Adı Soyadı Program Kodu 2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi 2014 KÜBRA SELCAN DEMİRBAŞ 103350396 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Akçakoca Meslek Yüksekokulu/İşletme

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Gazetecilik SINAV TARİHİ VE SAATİ 09.11.2015-1200 KANİN AMFİSİ Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 145112020 145113040 145111089 145113019

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası

Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası Türkiye Atletizm Federasyonu Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İzmir Kategori : 15 Yaş Erkekler Tarih : 30 Haziran 1-2 Temmuz 2015 Katılan Sporcu Sayısı : 100 Yarışma : Cirit Atma

Detaylı

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Antalya

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Antalya Atletizm İl Temsilciliği Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : 10 km. Büyük Erkekler Yarışma Tarihi-Saati : Katılan Sporcu Sayısı : 10 18 Mart 2017 10:30 Atletizm İl Temsilciliği Büyük Erkekler

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI ÖSYS PUANI ÖSS GĐRĐŞ YILI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI ÖSYS PUANI ÖSS GĐRĐŞ YILI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. Veysi AKIN Plevne İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı

GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı 1 1 1301.02049 PINAR ECE KIRAÇ 4 %100 2 2 1301.02028 DUYGU BAKIR 3,98 %100 3 3 1201.02066 YASEMİN GÜLER

Detaylı

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1 Şube 4 - Mühendislik Grubu Diger Mezun 35 GÖKÇE BORA EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA 2 78 CANAN UĞURLU EGE MÜHENDİSLİK GIDA 3 20 SERPİL SEDEF ERDEM ESKİŞEHİR ANADOLU TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

Sıra Öğrenci No: Ad Soyad Danışman Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri Jüri 1 10240002 Abdurrahman Şahin Doç. Dr. Dicle Bal Akkoca 3/06/2015

Sıra Öğrenci No: Ad Soyad Danışman Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri Jüri 1 10240002 Abdurrahman Şahin Doç. Dr. Dicle Bal Akkoca 3/06/2015 Sıra Öğrenci No: Ad Soyad Danışman Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri Jüri 1 10240002 Abdurrahman Şahin Doç. Dr. Dicle Bal Akkoca 3/06/2015 08:30-08:50 D-4 Arş. Gör. Hatice Kara 2 10240017 Zeyneb Elban

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 2016-2017 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ 02 ŞUBAT 2017 TARİHİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAV SONUÇLARI DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

85,283 84,283 Albayrak Mevlana 80,500 80,500. 7 HÜSEYİN AKKUŞ İZMİR ACM BAŞKANI 79,378 82,378 Albayrak - Karşıyaka - Bornova merkez Mevlana

85,283 84,283 Albayrak Mevlana 80,500 80,500. 7 HÜSEYİN AKKUŞ İZMİR ACM BAŞKANI 79,378 82,378 Albayrak - Karşıyaka - Bornova merkez Mevlana İZMİR KONUT TAHSİS KOMİSYONUNCA 31/01/2015 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN HAKİM ve CUMHURİYET SAVCILARINA AİT BORNOVA-MEVLANA LOJMANLARINA İLİŞKİN LOJMAN SIRA LİSTESİDİR. 04/052015 SIRA NO AD - SOYAD GÖREVİ

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır.

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır. GÜNGÖREN T. AZAPHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Halkla İlişkiler Öğretmenliği Grubu PF29140083 MERVE MUTLU PF29140085 AYŞE EKİNCİ PF29140028 AYŞE TOPRAK PF29140032 GÜLAY GÜNGÖR PF29140064 PINAR EYCE

Detaylı

UYGULAMA OKULU : KIRKPINAR AĞASI ALPER YAZOĞLU İ. O. UYGULAMANIN ADI : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I UYGULAMA GÜNÜ : CUMA-SABAH

UYGULAMA OKULU : KIRKPINAR AĞASI ALPER YAZOĞLU İ. O. UYGULAMANIN ADI : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I UYGULAMA GÜNÜ : CUMA-SABAH ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI VE T LİSTESİ : KIRKPINAR AĞASI ALPER YAZOĞLU İ. O. : 4/A SINIFI-I.GRUP : CUMA-SABAH 1 2090501301 ESER GÜNDOĞAN 2 2090501302 SEMİHA GÜLER 3 2090501303 HİLAL KAYTAZ 4 2090501304

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Ardahan Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ 120901002 DENİZ KILINÇ 120901009 KEMAL KURŞUN 120901010 ÜMMÜ GÜLSÜM SARİ 120901018 HASAN NAZLI

Detaylı

Puan Tür Puan OBP METEB Bilgi. Okul No Kimlik No Ad Soyad Program Kod Program Ad Tercih. Türü 2015540 61012490586 SONGÜL

Puan Tür Puan OBP METEB Bilgi. Okul No Kimlik No Ad Soyad Program Kod Program Ad Tercih. Türü 2015540 61012490586 SONGÜL 2015 - ÖSYS Tercih ŞAHİNBEY ÖZEL İDARE ANADOLU LİSESİ YERLEŞENLER RAPORU Yerleşen Aday Sayısı :119 Okul No Kimlik No Ad Soyad Program Kod Program Ad Tercih 2015540 61012490586 SONGÜL HİLALOĞLU 104810398

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1 20110499 NAZMİ SENİH YURTTAKAL 2 20110087 OKAY ALTINBIÇAK 3 20110356 YAĞMUR UZUN 4 20110455 ENES MEMİŞ 5 20110053 ŞENAY REYHAN ÖZGÜÇLÜ 6 20110069

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd. Doç. Dr. İbrahim COŞKUN Şükrüpaşa İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd. Doç. Dr. Suat YAPALAK Trakya Birlik

Detaylı

12.05.2013 Pazar Günü Yapılan 1064 Saatlik Çocuk Gelişimi Sınav Sonuçları Aşağıdaki Gibidir.

12.05.2013 Pazar Günü Yapılan 1064 Saatlik Çocuk Gelişimi Sınav Sonuçları Aşağıdaki Gibidir. 12.05.2013 Pazar Günü Yapılan 1064 Saatlik Çocuk Gelişimi Sınav Sonuçları Aşağıdaki Gibidir. S.NO AD VE SOYAD ALDIĞI NOT RAKAMLA YAZIYLA DERECE 1 / 56 SONUÇ 1 BANU BAKAÇ 100 YÜZ 2 ABUZER DİLEKÇİ 2 / 56

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

ORTAK PROGRAM KADIN ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI

ORTAK PROGRAM KADIN ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP ) = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + (( 0,11 x OBP )/2) + ( 0,22 YGS-P ) 1 ALEYNA ATLI Kadın

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI : Matematik 1 İlim AYVAZ 94,793 87,50 56,876 35,000 91,876 2 Samet ERDEN 98,070 81,25 58,842 32,500 91,342 3 Muammer AYATA 90,326 87,00 54,196 34,800 88,996 4 Ahu DUMAN 92,937 82,50 55,762 33,000 88,762

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

TAF-Türkcell Küçükler Festivali (KOCAELİ YARI FİNAL GRUBU)

TAF-Türkcell Küçükler Festivali (KOCAELİ YARI FİNAL GRUBU) TAF-Türkcell Küçükler Festivali (KOCAELİ YARI FİNAL GRUBU) Yarışma Adı : Yarışma Bilgileri TAF-Türkcell Küçükler Festivali (KOCAELİ YARI FİNAL GRUBU) Yarışmanın Yapıldığı İl : KOCAELİ Kategori : KÜÇÜK

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ NO. ADI-SOYADI ÖĞRENCİ NO EĞİTİM DÜZEYİ (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) BAŞVURDUĞU PROGRAM DURUMU 1. CANSU UYAR 142157055

Detaylı

Yılı Bahar Dönemi Başvuru Sonuçları

Yılı Bahar Dönemi Başvuru Sonuçları 2015-2016 Yılı Bahar Dönemi Başvuru Sonuçları 29.1.2016 Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Temel İslam Bilimleri (YL) (Tezli) Sıra TC Kimlik No Ad Soyad Uyruk Giriş Sınavı

Detaylı

:43:20 1

:43:20 1 20141 ŞEVAL KARAKOÇ Kız ELAZIĞ/KOVANCILAR (882847) KOVANCILAR ANADOLU LİSESİ 20142 BERFİN YILDIZ Kız ELAZIĞ/MERKEZ (144634) ELAZIĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 20144 NAZLICAN ÇELEBİ Kız ELAZIĞ/KOVANCILAR

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ EK-1 MADDE İLE YATAY GEÇİŞ LİSTESİ

GÜZ DÖNEMİ EK-1 MADDE İLE YATAY GEÇİŞ LİSTESİ 206-207 GÜZ DÖNEMİ EK- MADDE İLE YATAY GEÇİŞ LİSTESİ Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 205 kayıt sayısı 93 kontenjan yüzde 30 kontenjan sayısı 27 kişi 205 332,09360 TM-2

Detaylı