İl Müdürlüklerine Yönelik Uyarılar:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İl Müdürlüklerine Yönelik Uyarılar:"

Transkript

1 Mdrlklerine Yönelik Uyarılar: gili talimatlar Madde 1- a) 2013 Yılının İkinci Döneminde Mdrlklerinde Dzenlenecek Hizmet İçi Kurslarının Uygulamalarında tarih ve / sayılı yazımız ekindeki talimat ile Başkanlık Oluru na ve, b) tarih ve / sayılı yazımız ekindeki talimata uyulması gerekmektedir. Kursiyerlere duyuru Madde 2-Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğnce, deki tm şube ve ilçe mdrlklerinde görev yapan personelden 2013 Yılı İkinci Dönemi Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alan personelin listeleri, ilgili şube ve ilçe mdrlklerine bildirilecektir. gili şube mdrlkleri ve ilçe mdrlkleri, kendi personelinden kimlerin hangi kursa, hangi tarihte ve hangi eğitim merkezinde katılacağını gösteren listeyi, ilgili personele imza karşılığında tebliğ edeceklerdir. Kursiyerlerin kursa katılımının sağlanması Madde Yılı İkinci Dönemi Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alan personelin hizmet içi eğitim kursuna katılımı (kursun/kursların yapılacağı Mdrlğnn kursa katılım çağrı yazısının //Şube Mdrlğne gelmesi beklenmeksizin) personelin görev yaptığı /Şube/ Mdrlğnce sağlanacaktır. kursa katılamaması durumu Madde 4-(a) 2013 Yılı İkici Dönem Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alan personel, herhangi bir nedenle kursa katılmayacaksa bu durumu görev yaptığı Şube/ Mdrlğne kursun nden en geç on beş (15) gn önceden bildirecektir. (b) 2013 Yılı İkinci Dönem Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alan personel, herhangi bir nedenle kursa katılmayacaksa bu durum görev yaptığı Şube/ Mdrlğnce kursun nden en geç on beş (15) gn önceden, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğne bildirilecektir. (c) 2013 Yılı İkinci Dönem Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alan personel, herhangi bir nedenle kursa katılmayacaksa bu durum, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğnce kursun nden en geç on beş (15) gn önceden, kursun yapılacağı Mdrlğne bildirecektir. Kursa katılamayacağını zamanında bildirmeyen personel Madde yılı ve sonraki yıllarda, Mdrlklerinde bu talimat çerçevesinde dzenlenen kurslara katılım talebinde bulunmuş, katılım talebi / Mdrlğnce uygun görlmş ve EM Mdrlğnce programa alınarak, adına kursa katılım çağrı yazısı gönderildiği halde, herhangi bir nedenle kursa katılamayacağını, kursun nden en geç 15 gn önceden, görev yaptığı Şube/ Mdrlğne bildirmemiş personelin bu talimat çerçevesinde yapılacak hizmet içi eğitim kurslarına katılım talepleri, iki yıl boyunca, görev yaptıkları /Şube Mdrlklerince uygun görlmeyecektir. Yerine başka personelin kursa gönderilmesi Madde 6- (a) 2013 Yılı İkinci Dönem Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alan personel, herhangi bir nedenle kursa katılamayacaksa, yerine aynı nitelikleri taşıyan başka bir personelin hizmet içi eğitim kursuna katılımı, görev yaptığı /Şube/ Mdrlğnce sağlanabilecektir.

2 (b) Bu durumda; 2013 Yılı İkinci Dönem Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı belirtilen personelin yerine aynı nitelikleri taşıyan başka bir personelin hizmet içi eğitim kursuna katılımının sağlanacağı, personelin görev yaptığı Şube/ Mdrlğnce, kursun nden en geç on beş (15) gn önceden Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğne (faks yazı/ telefon vb.) bildirilecektir. (c) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğ ise ilgili personelin kursa katılamayacağını ve yerine başka bir personelin katılacağını en geç on beş (15) gn önceden kursun yapılacağı Mdrlğne(faks yazı/telefon vb) bildirecektir. Kursa ilgili personelin gönderilemeyeceğini zamanında bildirmeyen //Şube Mdrlğ Madde Yılı İkinci Dönem Hizmet İçi (HİE) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alan personelin, herhangi bir nedenle kursa gönderilemeyeceğini zamanında kursun yapılacağı Mdrlğne bildirmeyen //Şube Mdrlğnn, hizmet içi eğitim kurslarına katılım talepleri, 2014 yılı ve sonraki yıllarda daha az sayıda karşılanacaktır Yılı Hizmet İçi Kursu/Kursları Katılımcı Listelerinin yayınlanması Madde 8- Her Mdrlğnn, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlkleri kendi illerinde görev yapan personelden, 2013 Yılı İkinci Dönem hizmet içi eğitim(hie) Programları Katılımcı Listeleri nde adı-soyadı ve diğer bilgileri yer alanlara ait listeleri kendi web sitelerinde yayınlayacaklardır. yeri değişen personelin hizmet içi kurslarına katılımı Madde 9-(a)Tayin nedeniyle görev yeri değişen personelin programlanan hizmet içi eğitim kursuna/kurslarına, yeni görev yerinden katılımı için, daha önce görev yaptığı Merkez veya taşra teşkilatınca, personel için tarih ve B.12.0.EYY /1466/3038 sayılı yazımız ekindeki talimatın 14. maddesinde belirtilen dosyası, yeni görev yerine gönderilecektir. (b) Tayin nedeniyle görev yeri değişen personelin programlanan hizmet içi eğitim kursuna/kurslarına, katılım hakkı, görev ve sorumlukları, yeni görev yerinde de devam edecektir. Başkanlığa gönderilmeyecek belge ve bilgiler Madde 10- Mdrlkleri ve Mdrlklerine bağlı kuruluş Mdrlklerince, personelin, gerek program içi ve gerekse de program dışı olarak, bu talimat çerçevesinde yapılacak hizmet içi eğitim kursuna/kurslarına katılım talepleri ile ilgili olarak hiçbir bilgi ve belge Başkanlığımıza gönderilmeyecektir. Hizmet İçi Kurslarına Program Dışı Olarak Katılım Madde 11- / Mdrlğnn program dışı katılım taleplerinin karşılanabilmesi için; (a) / Mdrlkleri, program dışı olarak hizmet içi eğitim kurslarına katılım talep yazılarında, ilgili personelin görev yaptığı il merkezi veya ilçe Mdrlğnde Yurtiçi Geçici Yolluğu Harcama Kaleminde Ödenek Sıkıntısı olmadığı kesinlikle belirtilecektir. Bu nedenle; Yurtiçi Geçici Yolluğu Harcama Kaleminde Ödenek Sıkıntısı çekilen merkezi ve ilçe Mdrlklerinde görev yapan personelin hizmet içi eğitim kursu/kurslarına katılım talepleri, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğnce, Mdrlklerine bildirilmeyecektir. (b) Bu talimat çerçevesinde dzenlenecek hizmet içi eğitim kurslarına, program dışı olarak katılmak isteyen personel, hizmet içi eğitim kursuna/kurslarına katılım başvurusunu, tarih ve / sayılı yazımız ekindeki talimat ile tarih ve / sayılı yazımız ekindeki talimata uyulması sayılı yazımız ekindeki talimatta yapılan açıklamalar çerçevesinde yapacaktır.

3 (c) Hizmet içi eğitim kurslarına, program dışı olarak katılmak isteyen personel, hizmet içi eğitim kursuna/kurslarına katılım talebine ilişkin başvuru formu nu, görev yaptığı /Şube Mdrlğne kursun nden en geç on beş (15) gn önce teslim edecektir. (ç) Hizmet içi eğitim kurslarına, program dışı olarak katılmak isteyen personelin talebi, görev yaptığı /Şube Mdrlğnce kursun nden en geç on beş (15) gn önceden, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğne iletilecektir. (d) Hizmet içi eğitim kurslarına, program dışı olarak katılmak isteyen personelin talebi, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Mdrlğnce en geç kursun nden onbeş (15) gn önceden, kursun yapılacağı Mdrlğnde bulundurulacak şekilde gönderilecektir. Yurtiçi Geçici Yolluğu Ödenek Sıkıntısının Giderilmesi Madde 12- Yurtiçi Geçici Yolluğu Ödeme Kaleminden Ödenek Sıkıntısı çeken Mdrlkleri, Bakanlık Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi nin 13. maddesinde yapılan açıklamalara dayanarak, Strateji Geliştirme Başkanlığından Yurtiçi Geçici Yolluğu Harcama Kalemine ödenek aktarımı talebinde bulunmaları gerekmektedir.

4 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Person elin Berrin İÇMELİ KORUCU Bilgisayar Temel i UTEM EYYD MÜÇGS Dekoratör B Şkr AYGÜN Bilgisayar Temel i UTEM EYYD MÜYÇG Grafiker B Emel KARAGÜMÜŞ Bilgisayar Temel i UTEM EYYD İMİÇG İşçi B Hseyin YILMAZ Bilgisayar Temel i UTEM EYYD İMİÇG Tekniker B Muhammet Ali ÇULHA Bilgisayar Temel i UTEM Çankırı Orta V.K.H.İ. Saadet SICAKYÜZ Bilgisayar Temel i UTEM Iğdır Merkez Zelal TANRIVERDİ Bilgisayar Temel i UTEM Diyarba kır Eğil Hasan YILDIRIM Bilgisayar Temel i UTEM Tunceli Pertek Melike DAVULCU Bilgisayar Temel i UTEM Erzuru m Tortum Arzu ERSAN Bilgisayar Temel i UTEM Diyarba kır Yenişehir

5 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Person elin Duygu AYGÜN Birhan KARAER Aykut ORAN Glşen YILDIZ Arif ENGİN GÜNERİ Mehmet AKBAŞ Nurşen AYTEMİZ Mukadder YAKICI Savaş SEYHAN Erhan KALENDER UTEM Çankırı Çerkeş UTEM Bolu Merkez UTEM Bolu Merkez UTEM UTEM EYYD B EYYD B MÜYÇG İMİÇG Muhabir Grafiker UTEM Mersin Akdeniz Mdr UTEM Mersin Akdeniz UTEM Mersin Akdeniz Tekniker UTEM Keçiören UTEM Etimesgut

6 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Adem KAYA Ayşe Selma FİLİZ Gamze TURUNÇ Semra TÜRKMEN Eda CEYLAN Cemile YILMAZ Eylem G. METİN Sevinç DEMİR Hakan ÇELİK Orhan ÜNAL Aydın KAYA Glhan Fırat BAL Zehra KOÇYİĞİT Mircan GÜNDEĞER Semra ASLAN UTEM Çankırı Merkez UTEM Afyonkarahisar UTEM Hatay Sinanpaşa İskenderun UTEM Konya Merkez UTEM Diyarbakır Yenişehir Ev Ekonomisti UTEM Adana Merkez Sosyolog UTEM Beypazarı UTEM Çanakkale Ayvacık UTEM Çankırı Merkez UTEM Çankırı Yapraklı UTEM Iğdır Merkez UTEM Isparta Eğirdir UTEM Isparta Eğirdir Teknisyen UTEM SGB UTEM Diyarbakır Eğil

7 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Cemal KARASAKAL Rauf ŞİRİKÇİ Sleyman KORKUT Esra KILIÇ Semra ÖZKAPTAN Nevzat KAYA Evin ASLANHAN Atilla DELİKAYA Şuzi YILDIZ Serpil KOCA Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları UTEM Kahramanmaraş Pazarcık Mdr UTEM Kahramanmaraş Göksun UTEM Kırklareli Lleburgaz UTEM Çankırı Merkez UTEM Erzurum Pazaryolu Mdr UTEM Diyarbakır Yenişehir UTEM Diyarbakır Kır.Kal.Ör.Şb. Md. Tekniker UTEM İzmir Çeşme UTEM Çankaya Tekniker UTEM Çankaya

8 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Gökhan YAKAR Veri Tabanı UTEM Afyonkarahisar Şuhut Bilgin KAYA Veri Tabanı UTEM Altındağ Furkan YALÇIN Veri Tabanı UTEM Altındağ Emre KÜTÜK Veri Tabanı UTEM Erzincan Refahiye Teknisyen Önder ARSLAN Veri Tabanı UTEM Erzincan Refahiye Osman Hakan YENİCE Veri Tabanı UTEM ÇEYÇG Cemal ÜNSAL Veri Tabanı UTEM İKKÇHG İşçi Pınar Gençer GÖKÇE Veri Tabanı UTEM Kırklareli Lleburgaz Erdem TAŞ Veri Tabanı UTEM Çankırı Merkez

9 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Mustafa GÜRKAN Köksal YILDIRIM Abdssamet AYDIN Olkay ÇAĞLAR Mehmet GÜNEŞ Murat ACUN Osman TOPALOĞLU Dilek UFUK Şule SÜSLÜ Duygu ONUR Ahmet DEMİRCAN Hakan AYKAN Duygu TANRIVERDİ Aziz Orhan ÇİMEN Yeşim KANTAŞ ERDOĞAN M. Murat YEŞİLIRMAK Mansur ULUCA Sedat ERGÜlDÜRENLER Sleyman BOZKURT UTEM Kahramanmaraş Nurhak Mdr UTEM Çankırı Orta UTEM Erzurum Karaçoban UTEM Erzurum KKÖ Şb. Md UTEM Diyarbakır Yenişehir UTEM Diyarbakır Sur UTEM Evren Teknisyen UTEM Altındağ UTEM Kızılcahamam UTEM Beypazarı UTEM Dzce Gölyaka UTEM Dzce Gölyaka UTEM Muğla Merkez UTEM TRGM UTEM TRGM UTEM Isparta Eğirdir UTEM Isparta Eğirdir UTEM Aydın Merkez UTEM Diyarbakır Lice

10 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ M.Metin KARAHAN Tarımda İş Gvenliği UTEM ÇEYÇG Olgun Haydar POLAT Tarımda İş Gvenliği UTEM HEÇG Figen TOPAL Tarımda İş Gvenliği UTEM MÜYÇG Burak HEZER Tarımda İş Gvenliği UTEM Kahramanmaraş Önder TUNCAY Tarımda İş Gvenliği UTEM Kırklareli Nurhak Babaeski Şule Gl SOLMAZ Tarımda İş Gvenliği UTEM Çankırı Atkaracalar Ahmet AKTAŞ Tarımda İş Gvenliği UTEM Çankırı Merkez İbrahim TİMOÇİN Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Sur Menduh BÜLBÜL Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Bismil Mahmut KILÇIK Tarımda İş Gvenliği UTEM Adana Merkez Aygn CEMALOĞLU Tarımda İş Gvenliği UTEM Mersin Aydıncık Hakan HAMŞA Tarımda İş Gvenliği UTEM Mersin Aydıncık Nagihan DEMİRTAŞ Tarımda İş Gvenliği UTEM Evren Gözde KOCAMAN Tarımda İş Gvenliği UTEM Beypazarı Kbra YÜKSEL Tarımda İş Gvenliği UTEM Md. ( KTV ) Sosyolog Haldun AKCENGİZ Tarımda İş Gvenliği UTEM Siirt ŞİRVAN Gamze BAL Tarımda İş Gvenliği UTEM Amasya G.hacıköy Necibe DEMİRTAŞ Tarımda İş Gvenliği UTEM Amasya G.hacıköy Hseyin AKKAYA Tarımda İş Gvenliği UTEM Çankırı Merkez Tekniker Mehmet Blent KALKANLI Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Yenişehir Mustafa Nami KAPUCU Tarımda İş Gvenliği UTEM Çankırı Merkez Tekniker

11 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Asım MÜLAYİM Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Uşak Kararıallı Emre DAMAR Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Hatay Hassa Tekniker Sleyman GÖÇER Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Hatay Hassa Zeynep GÜNEY Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Diyarbakır Çermik Haydar AKTAR Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Diyarbakır Kır.Kal.Ör.Şb. Md. Tekniker Ahmet OSMANLI Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM TAMTEST Zeynep KOCAMAN Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Keçiören Tekniker Aslı GÜNÖZ Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Md. ( KTV ) M.Ata KURT Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Siirt MERKEZ Sosyolog Selin ÇEKEN Bilgisayar Temel i /09/2013 UTEM Kırklareli Demirköy

12 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Z. Cemil DURDURAN Mustafa ALVER Rasim AKTAŞ Glhan AYYILDIZ Hava ÖMEROĞLU Sevda KARA Furkan YALÇIN Erinç YÜKSELÇALIK Mehmet ÇOBANOĞLU Emre KÜTÜK Önder ARSLAN Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma Bilgisayarda Resim İşleme ve Canlandırma UTEM Denizli Merkez UTEM Çankaya UTEM. Md.( BÜBS) UTEM UTEM TAOÇG TAOÇG Peyzaj Mimarı etişim Sosyolog UTEM GKGM UTEM Altındağ UTEM Kazan UTEM MÜYÇG Grafiker UTEM Erzincan Refahiye Teknisyen UTEM Erzincan Refahiye

13 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ H. İbrahim TÜMKAYA Yasemin HACIALİOĞLU Ergn AYANOĞLU Ahmet ERASLAN Ahmet YURTSEVER Soner MAVİ Gökhan KILIÇ Mustafa GÜRKAN İsmail GERMAN Ahmet DEMİRCİ Nevzat KAYA Fatih DEMİR Arzu GÜRKAYNAK İrem İTİŞ Şuzi YILDIZ UTEM Mersin Silifke UTEM Giresun Guce UTEM Bursa Nilfer UTEM Çankırı Kurşunlu UTEM Çankırı Orta UTEM Çankırı Orta UTEM Çankırı Orta UTEM Kahramanmaraş Nurhak UTEM Çankırı Orta Mdr UTEM Çankırı Merkez Tekniker UTEM Diyarbakır Yenişehir UTEM Diyarbakır Yenişehir UTEM Çankırı MERKEZ Tekniker UTEM Adıyaman Kahta UTEM Çankaya Tekniker

14 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Saffet BALBABA M.Emin TUNÇ Hasan ÇETİN Ahmet TAYUZAK M.Şeref SÜRECEK Cemile KIZILOĞLU Ebru YÜRÜR Sevda ÖZKAN Engin ÜÇEŞ Sevinç DEMİR Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları Sunum Teknikleri ve Araçları UTEM Kahramanmaraş Merkez Tekniker UTEM Diyarbakır Yenişehir UTEM Diyarbakır Sur UTEM Diyarbakır Kır.Kal.Ör.Şb. Md UTEM Mersin Akdeniz Teknisyen UTEM Çankaya UTEM Kızılcahamam UTEM Md. ( KTV ) UTEM Erzincan Kemaliye UTEM Çanakkale Ayvacık

15 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Levent BULAT Tarımda İş Gvenliği UTEM Kahramanmaraş Merkez Halil KAYA Tarımda İş Gvenliği UTEM Kırklareli Babaeski Köksal YILDIRIM Tarımda İş Gvenliği UTEM Çankırı Orta Orhan YILMAZ Tarımda İş Gvenliği UTEM Erzurum Karaçoban Murat ALTINBOĞA Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Yenişehir Naci KURT Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Sur Hanifi GÜZEL Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Sur Ümit ASLANOĞLU Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Eğil Rıfat ERTEKİN Tarımda İş Gvenliği UTEM Diyarbakır Dicle Senem GÖK Tarımda İş Gvenliği UTEM Adana Karaisalı Ömer EREN Tarımda İş Gvenliği UTEM Mersin Mut Glcan KUBA Tarımda İş Gvenliği UTEM Iğdır Merkez Osman TOPALOĞLU Tarımda İş Gvenliği UTEM Evren Teknisyen Fidan KILIÇ Tarımda İş Gvenliği UTEM Evren Şemsi BAŞARIR YILDIRIM Tarımda İş Gvenliği UTEM Altındağ Ev Ekonomisti Gnnur KURT Tarımda İş Gvenliği UTEM Sivas DİVRİĞİ Çağdaş GÖKHAN KOSER Tarımda İş Gvenliği UTEM Kırşehir Çiçekdağı Atilla ÇERKEZ Tarımda İş Gvenliği UTEM Elazığ Merkez Abdurrahman ÇÖRDÜK Tarımda İş Gvenliği UTEM Çankırı Merkez M.Agah CANPOLAT Tarımda İş Gvenliği UTEM Mersin Aydıncık Gökhan GÜN Tarımda İş Gvenliği UTEM Mersin Aydıncık Tekniker

16 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ H. Mehmet ÖZER Veri Tabanı UTEM Adana Seyhan Fulya Ayşen GÜLEÇ Veri Tabanı UTEM İzmir Çeşme Dilek KARAN Veri Tabanı UTEM Altındağ Filiz UYSAL Veri Tabanı UTEM. Md. ( BÜBS) Eray ÇAKIR Veri Tabanı UTEM Bolu Merkez Tekniker Mahmut SEYHAN Veri Tabanı UTEM Bolu Merkez Emre KOYUNCU Veri Tabanı UTEM Bolu Merkez Cansel ÇAĞLAR Veri Tabanı UTEM TRGM Mustafa KUZU Veri Tabanı UTEM TRGM Sosyolog

17 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Mustafa BEYAZDAŞ Sertaç BAŞAK Ali METİN Figen ERCAN Duran ERCAN Zleyha PAMUKOĞLU Murat CANBOLAT Aynur GIYIK Mrsel ÇOBAN Mcahit ARSLAN İbrahim ATALAY Orhan KANCA Şahset AYKUT Eda CEYLAN Hseyin YALÇINKAYA Özgr POLAT Celalettin SAVAŞ Ltfiye KÜSMEZ UTEM Diyarbakır Bağlar UTEM Çanakkale Yenice UTEM PGPÇG Şube Mdr UTEM TRGM UTEM TRGM UTEM Kilis Merkez UTEM Kahramanmaraş UTEM Kırklareli Trkoğlu Demirköy UTEM Çankırı Ilgaz UTEM Çankırı Orta UTEM Çankırı Şabanöz UTEM Afyonkarahisar Şuhut UTEM Erzurum KKÖ Şb. Md UTEM Diyarbakır Yenişehir UTEM Diyarbakır Hay.Sağ.Şb UTEM Diyarbakır Eğil UTEM Adana Seyhan UTEM Kızılcahamam

18 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Özay DENİZLİ Bilgisayar Temel i UTEM Kırklareli Babaeski Seyit SAVAŞ Bilgisayar Temel i UTEM Erzurum Karaçoban Tuğba MURAT Bilgisayar Temel i UTEM Sakarya Söğûtl ksen SOLAK Bilgisayar Temel i UTEM Kazan Aynur GIYIK Bilgisayar Temel i UTEM Kırklareli Demirköy Özlem DİRİBAŞ Bilgisayar Temel i UTEM Diyarbakır Hazro Elif KABAK Bilgisayar Temel i UTEM Diyarbakır Eğil Mehmet ALTINIŞIK Bilgisayar Temel i UTEM Şereflikoçhisar Oğuzhan TEKİN Bilgisayar Temel i UTEM Kızılcahamam Zeynep ÇOTUK Bilgisayar Temel i UTEM Siirt MERKEZ Alper ÇAKMAKÇI Bilgisayar Temel i UTEM Çankırı Ilgaz Ahmet YURTSEVER Bilgisayar Temel i UTEM Çankırı Orta Mehmet ÇOBAS Bilgisayar Temel i UTEM Iğdır Merkez Reşat ÇAKMAK Bilgisayar Temel i UTEM Iğdır Merkez Sema URAZ Bilgisayar Temel i UTEM Diyarbakır Yenişehir T. Yusuf AKGÜL Bilgisayar Temel i UTEM Bolu Merkez Birhan KARAER Bilgisayar Temel i UTEM Bolu Merkez Aykut ORAN Bilgisayar Temel i UTEM Bolu Merkez Veysel HUYLUOĞLU Bilgisayar Temel i UTEM Hatay Altınöz Tek. Yrd. Remzi BAYAR Bilgisayar Temel i UTEM TRGM

19 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Kazım ATEŞ Özlem ÜNAL SAVAŞ Havva AKCAN Şengl AKGÜN Nuray KİNSİZ Hakan SERBES Özlem HAKYEMEZ Hacer ÇAKAR İsmail Ahmet GÖKÇE Dilek KARAN UTEM Giresun Merkez UTEM UTEM UTEM UTEM UTEM UTEM MÜYÇG MÜYÇG MÜYÇG MÜYÇG BHÇG KKHÇG Grafiker Grafiker İşçi Grafiker Tekniker UTEM TRGM UTEM Bayburt Demiröz UTEM Altındağ

20 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Nuray KURUBAŞ Nuray BEŞALTI Durhanım DALDAL Hatice KAPLAN Şeyma DEMİRHAN Şule Gl SOLMAZ Duygu AYGÜN Krşad YILDIZ Serkan GENÇKAYA Mahir BALKAYA Emel AYDIN ALTINSOY Cemile KIZILOĞLU Bilgin KAYA Şemsi BAŞARIR YILDIRIM UTEM UTEM. Md.(Hay. Sğ.). Md. (Hay. Sğ.) UTEM Şereflikoçhisar UTEM PGPÇG UTEM Siirt MERKEZ UTEM Çankırı UTEM Çankırı Atkaracalar Çerkeş UTEM Erzurum Uzundere UTEM İzmir Ödemiş UTEM İzmir Ödemiş UTEM Keçiören UTEM Çankaya UTEM Altındağ UTEM Altındağ Ev Ekonomisti

21 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Yeşim KANTAŞ ERDOĞAN Songl AKAR Onur ÇAVUŞMİRZA Kbra YÜKSEL Mehmet DEHŞET Yunus ARZIK Ataman GÜVEN Servet AKSU Hasan HARMANCI Canan AKSU Osman Hakan YENİCE Fazilet AKSAKAL Ali BAL Ayhan AŞIK Şenay DOĞAN Banu ALTINSOY Birsen HİTİT Tuğba AKDENİZ FIRAT Burak ASLANSOY Fatih KEBELİ Yakup EZBER UTEM TRGM UTEM GKGM UTEM Etimesgut UTEM Md. ( KTV ) Sosyolog UTEM Md. ( KTV ) UTEM Çanakkale Ayvacık UTEM Çanakkale Ayvacık UTEM UTEM UTEM UTEM UTEM UTEM UTEM Afyonkarahis ar Afyonkarahis ar Afyonkarahis ar Dinar Kızılören Dinar ÇEYÇG ÇEYÇG PGPÇG İKKÇHG Şube Mdr UTEM Bolu Merkez UTEM Bolu Merkez UTEM Bolu Merkez UTEM Malatya Kayısı TAİM UTEM Malatya Kayısı TAİM UTEM Malatya Kayısı TAİM UTEM Aydın Merkez

22 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Nurcan ŞEN Banu YAKAR Kemal BAŞARA Sevilay ÖZBEK Zehra KARAARSLAN Engin ULAŞ Vildan KILINÇOĞLU Menekşenur KARAOLUK Nuray KARATEPE Veysel EKİNCİ Eyp Sait KARCI Engin Deniz ÖZGEN Ataman GÜVEN Zeki EMEKTAR Fazilet AKSAKAL Figen TOPAL Hatice CİN Rçhan KONAR UTEM Altındağ Peyzaj Mimarı UTEM Kızılcahamam UTEM Kızılcahamam UTEM Beypazarı UTEM Beypazarı UTEM Beypazarı UTEM Md. ( KTV ) UTEM Sivas ULAŞ UTEM Bolu Merkez Şube Mdr UTEM Bolu Merkez UTEM Bolu Kıbrıscık UTEM Bolu Kıbrıscık UTEM Çanakkale Ayvacık UTEM Elazığ Merkez UTEM UTEM ÇEYÇG MÜYÇG UTEM Amasya G.hacıköy Tekniker UTEM Bayburt Demiröz

23 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Ersin YILDIRIM Bilgisayar Temel i UTEM Malatya Yazıhan knur SADIÇ Bilgisayar Temel i UTEM Uşak Sivaslı Duygu SALTIK Bilgisayar Temel i UTEM Uşak Sivaslı Ayşe Selma FİLİZ Bilgisayar Temel i UTEM Afyonkarahis ar Sinanpaşa Yapraklı Pelin YILMAZ Bilgisayar Temel i UTEM Çankırı Yapraklı Kadir YAZGAN Bilgisayar Temel i UTEM Çankırı Dilek UFUK Bilgisayar Temel i UTEM Altındağ Özlem IŞIK Bilgisayar Temel i UTEM Altındağ Hande TURAN Bilgisayar Temel i UTEM Bolu Merkez Yusuf ERDOĞDU Bilgisayar Temel i UTEM ESEM

24 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Nuray ACAR Web Tasarımı UTEM Samsun kadım Tekniker Savaş SEYHAN Web Tasarımı UTEM Keçiören Glçin S. ÇEÇEN Web Tasarımı UTEM Beypazarı Eray ÇAKIR Web Tasarımı UTEM Bolu Merkez Tekniker Cemal CALP Web Tasarımı UTEM Bolu Yeniçağ Tekniker Yasemin HACIALİOĞLU Web Tasarımı UTEM Giresun Guce Özlem ÜNAL SAVAŞ Web Tasarımı UTEM MÜYÇG Grafiker Havva AKCAN Web Tasarımı UTEM MÜYÇG Grafiker Şengl AKGÜN Web Tasarımı UTEM MÜYÇG İşçi Nuray KİNSİZ Web Tasarımı UTEM MÜYÇG Grafiker

25 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ Ömer Faruk BÜYÜKTAVŞAN Bilgisayar Temel i UTEM Çankırı Ilgaz H. Krşat YÖRECİ Bilgisayar Temel i UTEM Çankırı Yapraklı Meltem ÇALIK SAĞLAM Bilgisayar Temel i UTEM Iğdır Merkez Murat DOĞANYER Bilgisayar Temel i UTEM Mersin Mut Ali ÖZYÜREK Bilgisayar Temel i UTEM Şereflikoçhisar Glhan KAYA Bilgisayar Temel i UTEM Kızılcahamam Belgin AKÇA Bilgisayar Temel i UTEM Beypazarı Emre KOYUNCU Bilgisayar Temel i UTEM Bolu Merkez Özgr Hikmet PAZARLI Bilgisayar Temel i UTEM Giresun Keşap Sema EBTER Bilgisayar Temel i UTEM GKGM

26 a Katılması Talep Edilen adı soyadı Katılmak İstediği un Konusu bitiş un Mdrlğ M.Engin ALTUN Ferhat POLAT Yakup ÇELİK Ferit Kemal YENİ Ufuk KILIÇ Ebru CEYLAN Berat Yaver HAÇAT İsmail ŞAKIMA yas ERMİŞ Ahmet KÜSİM Hseyin AKKAYA Zbeyde YOĞUN Uğur K.KAYA İmran ŞİMŞEK UTEM Çanakkale Biga UTEM PGPÇG UTEM Aksaray Merkez UTEM Altındağ UTEM Altındağ UTEM Altındağ UTEM Altındağ UTEM Siirt ŞİRVAN UTEM Bursa Merkez UTEM Kırklareli Pınarhisar UTEM Çankırı Merkez Tekniker UTEM Çankırı Şabanöz UTEM Erzurum Karaçoban UTEM Diyarbakır Dicle

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE BAŞARI SIRASI PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ SINAV ADI PUAN SONUÇ 1 KAHRAMAN ÇAKAL MEMUR BOLU BAŞMÜD. MUDURNU PTT MERKEZ MÜD.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 20745 Ömer KESKİN Gaziosmanpaşa

Detaylı

FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kursu Eğitmen Listesi

FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kursu Eğitmen Listesi AÇIKLAMALAR: FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kursu Eğitmen Listesi M.E.B. ÖYGM'nin 14/05/2012 tarih ve 15086 sayılı resmi yazısı gereği "FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kullanımı" kursunun il/ilçe

Detaylı

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3 TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:0/ 5/04/0 ve 0/7906 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 9/0/0 li ve 0/587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21807 Yalçın KARTOPU Erzurum C.Savcısı Kahramanmaraş

Detaylı

İL BÖLGE - SIRA AD SOYAD - ÖĞRENİM DURUMU - MESLEK ADANA 1 ELİF DOĞAN TÜRKMEN ÜNİVERSİTE AVUKAT ADANA 2 ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER ÜNİVERSİTE SERBEST

İL BÖLGE - SIRA AD SOYAD - ÖĞRENİM DURUMU - MESLEK ADANA 1 ELİF DOĞAN TÜRKMEN ÜNİVERSİTE AVUKAT ADANA 2 ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER ÜNİVERSİTE SERBEST İL BÖLGE - SIRA AD SOYAD - ÖĞRENİM DURUMU - MESLEK ADANA 1 ELİF DOĞAN TÜRKMEN ÜNİVERSİTE AVUKAT ADANA 2 ZÜLFİKAR İNÖNÜ TÜMER ÜNİVERSİTE SERBEST ADANA 3 İBRAHİM ÖZDİŞ ÜNİVERSİTE MÜHENDİS ADANA 4 AYDIN USLUPEHLİVAN

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 14-20 Ekim 2008 Yayımlandığı Tarih 21 Ekim 2008 Sayı 385 İÇİNDEKİLER - Turizmi

Detaylı

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler 1 Abdulsamet Serin Antrenörlük Beden Eğitimi-1 I 2 Ali Saruhan Antrenörlüük Eğitimi Beden Eğitimi-1 3 Ali Can Yılmazer Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi-1

Detaylı

AVUKAT ADI SOYADI İLİ SAYI

AVUKAT ADI SOYADI İLİ SAYI İBRAHİM SÖKMEN İZMİR 35,732 MEHMET ÇOLAK İZMİR 22,066 AHMET NURİ ÇAĞIRAL İZMİR 18,121 ABDURRAHMAN ŞENOL İZMİR 16,255 YASİN YARDIMCI İZMİR 14,794 HÜLYA YALÇIN İZMİR 14,294 EMİNE ÇEVİK İZMİR 12,801 ATAKAN

Detaylı

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 119085 Abdulgani KÖKSAL Çardak Hâkimi Hilvan Hâkimliği 2 104846 Abdulhadi OKULEVİ Pazarcık C.Savcısı Adıyaman C.Savcılığı 3 101271 Abdulkadir

Detaylı

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 119085 Abdulgani KÖKSAL Çardak Hâkimi Hilvan Hâkimliği 2 104846 Abdulhadi OKULEVİ Pazarcık C.Savcısı Adıyaman C.Savcılığı 3 101271 Abdulkadir

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-24 Ekim 2011 Yayımlandığı Tarih 25 Ekim 2011 Sayı 497 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede İmza Yeri

Detaylı

TEKNİKER KADROSU İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL GÖREV UNVANI. Orman Muhafaza Memuru

TEKNİKER KADROSU İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL GÖREV UNVANI. Orman Muhafaza Memuru TEKNİKER KADROSU İÇİN NA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL 1 Mehmet Hilmi YİĞİT Anadolu Üni.Açıköğretim Fak. Tarım I Adana 2 Soner YAKUPOĞLU Çukurova Üni.Adana Endüstriyel Elektronik Teknisyen Adana

Detaylı

GenelSinavAd AkademikBirimAd BolumAd OgrenciAd OgrenciSoyad KayitTarihi Bilgisayar Seviye Tespit Sınavı Bozüyük Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve

GenelSinavAd AkademikBirimAd BolumAd OgrenciAd OgrenciSoyad KayitTarihi Bilgisayar Seviye Tespit Sınavı Bozüyük Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve GenelSinavAd AkademikBirimAd BolumAd OgrenciAd OgrenciSoyad KayitTarihi Bilgisayar Seviye Tespit Sınavı Bozüyük Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık N.Ö. Ezgi KOCAMAN 05.09.2012 SINAV HAKKI YOKTUR.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 013-014 AKADEMİK YILI GÜZ / GÜZ-BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU SONUÇLARI S. NO ÜNİVERSİTESİTE FAKÜLTE BÖLÜM ÖĞRENCİNİN ADI SINIF SÜRE AGNO K.sayısı Durumu İSTANBUL

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI GİDER BÖLÜMÜ SONUÇ ÇİZELGESİ SIRA ADAY NO ADI SOYADI PUANI İLİ GRB 1.T 2.

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI GİDER BÖLÜMÜ SONUÇ ÇİZELGESİ SIRA ADAY NO ADI SOYADI PUANI İLİ GRB 1.T 2. 1 623 MUARREM CİVİL 89,9 GİRESUN A 6 26 ANKARA 2 388 VELAT AKSAL 88,9 MERSİN B 6 26 ANKARA 3 562 SERDAR TARIK TABAK 88,7 KARABÜK B 6 26 ANKARA 4 232 EDA KARAGEDİK 87,9 MERSİN B 6 26 ANKARA 5 524 HÜSEYİN

Detaylı

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT FAİK MEMUR ADANA BAŞMÜD. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 91,25 ASİL

Detaylı

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!!

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! Hediyeler, NOBEL PAZARLAMA LTD. ŞTİ. - DİMES tarafından, adres bilgisi yeterli görülen katılımcıların kampanyaya katılırken verdikleri adrese kargo ile gönderilecektir.

Detaylı

SIRA AD SOYAD ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AMASYA ANKARA -1

SIRA AD SOYAD ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AMASYA ANKARA -1 SIRA AD SOYAD ADANA 1 NAMIK AKAY 2 NECATİ ERDEM 3 EJDER FERMAN 4 NECDET ÇÖMELEK 5 MEHMET GÜL 6 NÜKET ÖZEV 7 SERPİL İLOĞLU 8 MİYASE TENİK 9 GÜLAY KANDEMİR 10 ZELİHA TEKELİ 11 ÖZDEN KOCA 12 İSMAİL PEHLİVAN

Detaylı

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans HUKUK 2010 AHMET KOÇ Lisans HUKUK 2010 ALİ KUTAY KOCAKERİM

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21525 Fethi AKÇAY Osmaniye Hâkimi Karşıyaka

Detaylı

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80 1 NOLU LİSTE 8/3/2015 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK OLAN DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE Aday Bilgileri Sınav

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ ŞUBAT GİRİŞLİLER AD-SOYAD ALAN GRUP DERSİN SORUMLUSU UYGULAMA

Detaylı

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi lığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE IBAN ve hesap numaralarının lığımıza gönderilmesini rica ederim. ALMANCA 130681048 ESRA ÖZTÜRK 130681050 NURCAN GÜLBETEKİN 130681051 GÜL

Detaylı

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ Amagram YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE No. 04/2012 Başarıya odaklanın Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin Hem Çekici, Hem Sevimli beautycycle

Detaylı

1 A.SİNEM DİNÇER (2616)

1 A.SİNEM DİNÇER (2616) Sıra Durumu 1 A.SİNEM DİNÇER (2616) 2 ABBAS ERDOĞAN (5926) 3 ABBAS KARAKUŞ (8948) 4 ABBAS ÖZDEN (3134) 5 ABDULLAH GANİ YALINALP (7395) 6 ABDULLAH GÜRBÜZ (8344) 7 ABDULLAH ŞAMİL DOĞAN (7566) 8 ABDÜLHADİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI LİSTESİ S/N ADI SOYADI BRANŞI KURUMU MEZUNİYET YILI 1 METİN AKINCI ALMANCA YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİ 1991 2 Ahmet Rıdvan YALÇIN ALMANCA Ulubatlı Hasan

Detaylı

POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE

POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM POSTA KARGO MÜD. 93,75 ASİL 2 MURAT FAİK MEMUR

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ EĞİTİM YERİ İSTANBUL ANADOLU TARİHİ 10 11 TEMMUZ 2009 GRUBU 1 OTURUMU SIRA NO ADI SOYADI İMZA 1 ABDULLAH MEŞECİ 2 AKIN KIŞLA 3 ALİYE ELİF ÖZDEMİR 4 ARİF ÖMER 5 AŞKIM FİLİZ KARSLI 6 ATİLLA AKAT 7 AYFER

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1 ÖMER ÇELİK YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ 2 MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA YÜKSEK VALİ 3 NECDET ÜNÜVAR YÜKSEK TIP DOKTORU 4 FATOŞ GÜRKAN YÜKSEK AVUKAT 5 ALİ KÜÇÜKAYDIN

Detaylı