Okulumuzun yerleşkesi, eğitim - öğretim sistemi ve kayıt koşulları hakkında bilgi almak için aşağıdaki seçeneklerden faydalanabilirsiniz:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okulumuzun yerleşkesi, eğitim - öğretim sistemi ve kayıt koşulları hakkında bilgi almak için aşağıdaki seçeneklerden faydalanabilirsiniz:"

Transkript

1 Okulumuzun yerleşkesi, eğitim - öğretim sistemi ve kayıt koşulları hakkında bilgi almak için aşağıdaki seçeneklerden faydalanabilirsiniz: NESİBE AYDIN OKULLARI YERLEŞKESİ (GÖLBAŞI): Adres: Haymana Yolu 5. km Karşıyaka Mah Sok. No : 1 Gölbaşı / Ankara Tel: (0 312) NESİBE AYDIN OKULLARI İLETİŞİM MASASI (KIZILAY): Adres: Meşrutiyet cad. Hatay Sok. No: 22 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) OKUL TA NI TI MI Yö ne ti ci le ri miz, uz man la r m z ve öğ ret men le ri mi zin ta ma m n n ka t l m ile ya p la cak olan okul ta n t m gün le ri aşağı da yer al mak ta d r. İlkokul (1-4) ta n t m se mi ne ri ve kam püs ge zi si : 14 Ni san 2013 Pa zar, Sa at Ortaokul (5-8) ta n t m se mi ne ri ve kam püs ge zi si : 14 Ni san 2013 Pa zar, Sa at Anadolu Lisesi (9-12) ta n t m se mi ne ri ve kam püs ge zi si : 5 Mayıs 2013 Pa zar, Sa at Oku lu mu zu gez mek ve ge nel bil gi al mak için, her haf ta cu mar te si gün le ri ne ran de vu ala bi lir si niz. Ran de vu için okul ida ri ban ko su ile gö rüşe bi lir si niz.

2 Misyonumuz Çok yönlü müfredatı ve eğitimdeki bütünsel yaklaşımı ile Nesibe Aydın Okulları nın hedefi, sadece öğrencilerinin yaşam boyu öğrenmelerini sağlamak değil, aynı zamanda bilgili, disiplinli ve evrensel düzeyde düşünebilen, problem çözücü, yaratıcı ve ilgili bireyler yetiştirmektir. Bu şekilde Nesibe Aydın okulları tüm dünyada akademik başarıyı elden eden, sportmen ve sanatsal yönü olan başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim Felsefemiz Nesibe Aydın Okulları nda çok boyutlu ve bütüncül temeller üzerine kurulu olan program ile yaşam boyu öğrenen, yardımsever, uluslararası bir dünya görüşü olan, kendine güvenen, yaratıcı, problem çözücü, modern dillere, sanata, uygulamalı bilimlere ve matematiğe önem veren bireyler yetiştirilir. Nesibe Aydın Okulları, büyük bir yerleşke içine, az katlı yerleşim esasına göre inşa edilmiştir. Okul yerleşkesi içinde, birbirine bir atrium bloğu ile bağlanan 15 ayrı bina bulunmaktadır. Yerleşkenin %70 lik kısmı yeşil alanlara ve spor sahalarına tahsis edilmiştir. Yerleşke, Mogan Gölü nün eşsiz manzarasına sahiptir. NESİBE AYDIN AİLESİ 200 ün üzerinde Türk ve yabancı uyruklu öğretmen Akademisyenlerden oluşan bilim kurulu Okul yöneticileri Eğitim koordinatörü Program geliştirme uzmanı Ölçme ve değerlendirme uzmanı Eğitim yönetimi ve denetimi uzmanı Bilgi teknolojileri uzmanı İlkokul, ortaokul ve lise eğitim uzmanları Psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları Yurt içi ve yurt dışından eğitim danışmanları 100 ün üzerinde idari ve hizmet personeli

3 Hedeflerimiz Nesibe Aydın Eğitim Kurumları nın, markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan eğitim hedefleri, başarı odaklıdır. Nesibe Aydın Okulları nda öğrencilerimizin ; Çalışmaktan zevk alan, öz sevgi ve çevresine olan saygısı gelişmiş, mutlu ve vizyon sahibi, Kazandığı bilgi, beceri ve özgüvenle, sınav ve gelecek kaygısı yaşamayan bireyler olarak hayata atılan, Çok yönlü olarak kendini geliştiren, kültür sanat ve sportif etkinliklere düzenli olarak katılan, Bilgiye nasıl ulaşacağını ve öğrenmeyi bilen, Planlı etkinlikler çerçevesinde, birlikte çalışma ve kendi kendini kontrol etme becerisine sahip, Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek yürütülen ortak projelerde aktif görev alan, Uzman ve topluma mal olmuş kişilerden oluşan bilim, sanat ve kültür kurulları ile birlikte çalışan, En az iki yabancı dilde, yazılı ve sözlü olarak kendini en iyi şekilde ifade eden, Bilim ve sanat etkinlikleri ile doğal ve sosyal etkinlikleri, yaşama dair mekânlarda yaparak ve yaşayarak gerçekleştiren, bireyler olmalarını sağlamak başlıca hedeflerimizdir. Aynı zamanda ailelerimiz, eğitim-öğretimin bir parçasıdır ve yerleşkemiz, ailelerimizin de spor, bilim, kültür ve sanat etkinliklerine katılabileceği bir yaşam alanıdır. Biz, uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz. M. Kemal ATATÜRK

4 AKADEMİK YAŞAM Nesibe Aydın Okulları nda eğitim ve öğretim faaliyetleri, ana sınıfından onikinci sınıfa kadar bir bütünlük içinde yürütülür. Öğrenen ve Öğreten Profili Sorgulayan, iletişim kuran, düşünen, risk alan, bilgili, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, dengeli, yansıtıcı düşünen öğrenciler ve öğretmenlerden oluşur. Temel Program Eğitim programı; proje tabanlı öğrenme, işbirlikçi öğrenme, problem çözmeye dayalı öğrenme ve buluş yoluyla öğrenme gibi yöntem ve teknikler kullanılarak uzmanlar tarafından hazırlanan etkinliklerle desteklenir. Destek Programlar Müze eğitimi, yazar imza günleri, yurt içi ve yurt dışı eğitim gezileri, projeler, sanatsal, sportif ve akademik özel programlar ile kulüp faaliyetleri eğitim programımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Birebir Çalışmalar Her öğrencimiz kendi seviyesine göre düzenli olarak öğretmenlerinden birebir etüt alır. Her sınıf, belirlenen problem çözme saatlerinde tüm branşlardaki öğretmenlerine sorularını sorma fırsatı bulur. Seminerler, Çalıştaylar ve Konferanslar Öğrenci ve öğretmenlerimize okul içinde sanat ve spor ile akademik konularda seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve eğitimsel yarışmalar düzenlenir. Yurt içi ve dışında farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen seminer, konferans, çalıştay ve yarışmalar eğitim koordinatörlüğü tarafından takip edilerek öğretmen ve öğrencilerimiz uygun çalışmalara yönlendirilir.

5 SPORTİF ve SANATSAL YAŞAM Sanatsal Yaşam Öğrencilerimiz ana sınıfından itibaren sanatı adım adım hayatlarının bir parçası yapar ve bir enstrümanı profesyonel olarak çalabilirler. Sportif Yaşam Öğrencilerimiz ilkokulda yapılan yetenek ölçümlerinin ışığında profesyonel antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerinin liderliğinde lisanslı sporcu olmaya adım atarlar. Okul Takımlarımız Öğrencilerimiz okul saatleri içinde kulüp etkinliklerini, okul saatleri dışında ise takım çalışmaları ile spor aktivitelerini gerçekleştirirler. Yüzme Genç Takımı Yüzme Küçük ve Yıldız Takımı Yüzme Altyapı Takımı Futbol Küçük Erkek Takımı Futbol Yıldız Takımı Masa Tenisi Genç Erkek Takımı Masa Tenisi Küçük Erkek Takımı Masa Tenisi Yıldız Erkek Takımı Basketbol Genç Erkek Takımı Basketbol Genç Kız Takımı Basketbol Küçük Erkek Takımı Basketbol Yıldız Kız Takımı Voleybol Küçük Takımı Voleybol Yıldız Erkek Takımı Voleybol Yıldız Kız Takımı Taekwondo Takımı Satranç Takımı

6 KAMPÜSTE YAŞAM Eko Okul Yağmur sularının tamamı gölette toplanır ve sulama sisteminde kullanılarak doğaya kazandırılır. Sessiz sıhhi borular vasıtasıyla tüm mekânlar tesisat gürültüsünden arındırılmıştır. Yerden ısıtma sistemi sayesinde hem tüm mekânların eşit derecede ısınması sağlanır hem de yakıt tüketimi ve doğaya zararlı gaz bırakımı en aza indirgenir. Duvar ve tavanlardaki ısı yalıtım sistemi ile aşırı sıcak ve soğuk hava şartlarında enerji tüketimi en az seviyede tutularak ortam uygun sıcaklıkta tutulur. Teknoloji Akıllı tahta, projeksiyon, bilgisayar ve ses sistemi ile teknoloji, derslerde etkin olarak kullanılır. Akıllı kart uygulaması ile öğrencilerimiz okulda kantin ve kırtasiye alışverişlerinde para yerine kartlarını kullanır. Eğitim Portalı Öğrencilerin, verilen ödevlerin ve eğitim-öğretim etkinliklerimizin takibi eğitim portalı uygulamamız ile internet üzerinden yapılır. Veli, öğretmen, öğrenci ve yöneticiler portal platformunda buluşarak paylaşımda bulunurlar.

7 KAMPÜSTE YAŞAM Sağlık Tam zamanlı görev alan doktor ve hemşireler İlkokul ve ortaokul için ayrı lise için ayrı bir revir Tam donanımlı bir ambulans Beslenme uzmanı Etkinlik alanlarında anti bakteriyel malzeme kullanımı UV filtreli camlar ile güneşin zararlı etkilerini engelleme Düzenli sağlık ve hijyen taramaları Güvenlik Hareket algılayıcı kameralar ile 24 saat kesintisiz güvenlik sistemi Profesyonel güvenlik ekibi Okul servisleri için araç takip istemi Duman algılayıcıları, panik barlı yangın kapıları ve sprink sistemi

8 İLKOKUL Eğitim-Öğretim İlkokulun ilk üç yılında Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve Ödev derslerine sınıf öğretmeni girerken; İngilizce, Seçmeli Yabancı Dil, Sanat, Spor, Bilgisayar, Drama ve Oyun derslerine branş öğretmenleri girer. Eğitim programımız proje tabanlı olup yeteneklere ve bireysel hıza hitap edecek şekilde yapılandırılmıştır. Yabancı Dil Eğitimi Teorik temelli anlayıştan uzak, pratik uygulamalara yöneliktir. 1, 2, 3. sınıflarda İngilizce dersinde; dilbilgisi, konuşma, okuma, matematik, yaşam becerileri, müzik, oyun çalışmaları ve ödev ayrı ayrı dersler olarak yer alır. 4. sınıflarda ingilizce dersi 10 saattir. 2. sınıftan itibaren seçmeli Fransızca veya Almanca öğretimi başlar. Üstün Yetenekliler Programı Üstün yetenekli öğrencilerimize yönelik hafta sonları özel bir program uygulanır. Program kapsamında verilen dersler; Yaratıcılık, Felsefe, Zekâ Oyunları, Matematik, Fen Bilimleri, Destination Imagination, Sosyal Bilimler, Sanat Tarihi ve Uygulamaları ile Müzikolojidir. Geleceği hayal edebilmek ve gelecekteki problemleri çözebilmek için bugünü de iyi gözlemlemek ve geleceğe akışın nasıl olacağını kestirebilmek, üstelik bunu tüm dünya çapında yapabilmek Gelecek Problemleri Çözme Kulübü Öğrencileri

9 Ölçme ve Değerlendirme Bireysel gelişime odaklı, öğrenme süreçlerini kontrol etmeye yönelik portfolyo, performans görevi ve farklı etkinlik türlerine dayalıdır. Dördüncü sınıftan itibaren yukarıdaki değerlendirmelere yazılı sınavlar ve belli aralıklarla yapılan seviye belirleme sınavları eklenir. Nesibe Aydın İlkokul Öğrencisi Türkçeyi doğru, etkin ve anlaşılır kullanır. Bilgi ve teknolojiyi; akıl yürütme ve problem çözme becerileri ile koordineli şekilde kullanır. Öğrendiklerini hayatla ilişkilendirir. Yaratıcı fikirler üretir. En az iki yabancı dilde kendini ifade edebilir. En az bir spor dalını düzenli olarak yapar. Tüm derslerinin içinde sanatsal çalışmalar yer aldığından sanatla iç içe yaşar.

10 ORTAOKUL Eğitim-Öğretim Sosyal, sportif, sanatsal ve akademik etkinliklerin harmanlasıyla oluşturulan programımız ile dengeli bireyler yeşitirmeyi hedeflemekteyiz. Etüt çalışmaları ve problem çözme saatleri ile yapılan liseye geçiş sınavlarına hazırlık çalışmaları da programımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilere uygulanacak sınavlar, modüller ve etüt dokümanları profesyonel bir eğitimci kadrosu tarafından hazırlanır ve takip edilir. Uluslararası Bakalorya Hazırlık Programı (IB DP) 5. sınıftan itibaren öğrencilerimiz, lisede uygulanan Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate) Diploma Programı na hazırlık için İngilizce Matematik, İngilizce Fen Laboratuvar çalışmaları ile Öğrenen Profili hakkında ek dersler alırlar. Müzikte Branşlaşma 5. sınıftan itibaren öğrenciler, bir müzik alanında (piyano, yan flüt, keman, gitar, bateri ve perküsyon) branşlaşarak okul hayatları boyunca profesyonelleşecekleri bir enstrümanın eğitimini almaya başlarlar. DI bizim için; Yarışarak eğlenmektir, arkadaşlarınla olmaktır, takım ruhunu hissetmektir, mantıksız hayal gücüdür, yaratıcı ve pratik düşünmektir, kazanç anınıdaki sevinçtir. DI beraberliktir! Destination Imagination Kulüp Öğrencileri

11 Ölçme ve Değerlendirme Öğrencilerin ders başarılarını belirlemeye yönelik yapılan yazılı sınavların yanı sıra bireysel gelişimleri ve süreç takipleri için performans görevleri ve projeler verilir. Ayrıca liseye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla sık aralıklarla uygulanan seviye belirleme sınavları Nesibe Aydın Dershanesi Öğrencileri ile birlikte değerlendirilerek öğrencilerin büyük bir grup içindeki başarılarını görmeleri sağlanır. Nesibe Aydın Ortaokul Öğrencisi Dinamik, yaratıcı ve üretkendir. Çevreyi ve doğayı koruyan projeler yürütür. Yaparak yaşayarak öğrenme modelini hayatında kalıcı hale getirmiştir. Yurt içi ve dışı geziler ile kültürler arası iletişimini geliştirir. Akademik ve kişisel gelişim programları ile hayat boyu öğrenendir. Meraklı, araştırmacı ve sorgulayıcıdır. En az bir spor ve sanat dalını hayatının bir parçası yapmıştır. İngilizceye ana dili kadar hakimdir. İkinci bir yabancı dilde kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir.

12 ANADOLU LİSESİ Eğitim-Öğretim 9. sınıftan 12. sınıfa kadar bir bütünlük içinde olan programımızda ek çalışmalar, kulüp, sosyal faaliyetler ve etüt çalışmaları ile, toplam 60 saate yakın bir çalışma yapılır. Düzenli tekrarlar ve öğretimin somutlaştırılması ile unutma en aza indirilerek mutlak başarı sağlanmaya çalışılır. Programımızda sanat, spor ve bilim eşit derecede önemlidir. Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlamaya yönelik farklı seçmeli dersler programımızda yer almaktadır. Dershanesiz Eğitim MEB programlarına ek olarak 4 yıllık bir süreye yayılan üniversite hazırlık programı uygulanır. Öğrencilere sınav içeriği, test tekniği, sınav taktikleri ve zaman yönetimi konularında rehberlik verilir. Meslek ve üniversite tanıtımları ile tercihler konusunda destek de programın temel unsurlarındandır. 9. sınıftan itibaren Cumartesi günleri etüt programları ile öğrencilerimiz dershaneye gitmeden üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanır. Uluslararası Bakalorya Programı 2014 eğitim öğretim yılı itibariyle Uluslararası Bakalorya Diploma Programı uygulanmaya başlanacaktır. Şu an aday olan okulumuzda IB DP hazırlık sınıflarında derslerimiz devam etmektedir. IB Dünya Okulları ortak bir felsefeyi paylaşır; yüksek kaliteye adanmışlık, düşünmeye sevk eden uluslararası bir eğitim, programın temel amaçlarındandır. Yurt içinde ve dışında gerçekleşen MUN konferansları öğrencinin özgüvenini geliştirir, bununla beraber uluslararası sorunlar ve anlaşmazlıklara geniş ve yapıcı bir perspektif oluşturur. Aynı zamanda akademik ve resmi İngilizceyi geliştirirken, uluslararası araştırma kültürünü öğrencilere katar. MUN Kulübü Öğrencileri

13 Ölçme ve Değerlendirme Ders başarısını belirlemeye yönelik yapılan yazılı sınavlar ve bireysel gelişimlerine yönelik projelerin yanı sıra üniversite sınavına hazırlık amacıyla sık aralıklarla uygulanan YGS-LYS denemeleri yapılmaktadır. YGS LYS denemeleri Nesibe Aydın Dershanesi öğrencileri ile birlikte değerlendirilerek öğrencilerin büyük grup içindeki başarılarını görmeleri sağlanmaktadır. Nesibe Aydın Anadolu Lisesi Öğrencisi Bilgili, disiplinli, yaratıcı ve araştırmacıdır. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alır, toplumsal farkındalığı gelişmiştir. İngilizce ile birlikte ikinci yabancı dili de akıcı bir şekilde konuşur. Takım ruhu ile çalışabilme becerisine sahiptir. Bir sanat dalıyla uğraşır Spor, hayatının vazgeçilmezidir. Lise hayatı boyunca en az bir uluslararası projede yer almıştır.

14 Etkinlik Alanlarımız Dersliklerimiz 73 Derslik 3 Çalışma Salonu 1 Satranç dersliği Laboratuvarlarımız 3 Fen bilimleri laboratuvarı 2 Kimya laboratuvarı 2 Fizik laboratuvarı 1 Biyoloji laboratuvarı 1 Matematik laboratuvarı 4 Bilgisayar laboratuvarı Sanat Alanlarımız 5 Müzik atölyesi 6 Görsel sanatlar atölyesi 2 Proje atölyesi 2 Drama atölyesi 2 Bale ve dans salonu 1 Amfi tiyatro Spor Alanlarımız Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu 1 Çocuk havuzu 2 Kapalı spor salonu 1 Tenis kortu 4 Basketbol sahası 3 Voleybol sahası 3 Futbol sahası 1 Aletli spor salonu 1 Yapay tırmanma duvarı 1 Koşu parkuru Masa tenisi alanı Satranç alanları Çadır kampı Genel Kütüphanemiz kitap kapasiteli Süreli yayınlar Müzik arşivi Belgesel arşivi Eğitim CD DVD arşivi Okuma ve çalışma alanları Zeka oyunları alanı Toplantı alanı Macintosh bilgisayar alanı Bireysel çalışma kabinleri İlkokul Kütüphanemiz Masal okuma alanı Drama alanı Zeka oyunları alanı Oyun alanı Bireysel çalışma alanı Diğer Etkinlik Alanlarımız 450 kişilik konferans salonu 1 Simultane tercüme odası 1 Dekor odası Mağaralar 2 Genel toplantı odası 1 Öğrenci konseyi odası 1 Spor takımları toplantı odası 1 Sera Tarım alanı Kış bahçesi Hayvan çiftliği Yapay gölet Trafik alanı 1 Etkinlik mutfağı Fuaye ve sergi alanları 11 Açık teras

15 Kulüp Çalışmalarımız AB Projeleri Akut Almanca Tiyatro Arkeoloji ve Dünya Kültürleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Aşçılık ve Yemek Sanatı Badminton Bale Bando Basın-Yayın (Okul Dergi) Basketbol Biyolojik Araştırmalar Capoeira Destination Imagination Diksiyon Doğa Kaşifleri ve Koruyucuları Eğlenceli Matematik English Club Magazine Eskrim Eşli Danslar Fen Bilimleri Projeleri Fotoğrafçılık Fransızca Tiyatro Futbol Gelecek Problemleri Çözme Gitar Go Görsel Sanatlar Grafik Tasarımı İngilizce Tiyatro İzcilik ve Dağcılık Jimnastik Karikatür Çizerliği Kil ve Seramik Koro Masa Tenisi Matematik Olimpiyatları Modern Dans Modern Halk Dansları MUN Müzik ve Hareket Orkestra Perküsyon ve Vurmalı Çalgılar Photoshop Puzzle and Crossword Radyoculuk Resim ve Plastik Sanatlar Satranç Sosyal Sorumluluk Projeleri Stop Motion Taekwondo Tenis The Art of Public Speaking Türkçe Tiyatro Voleybol Web Tasarımı Yan Flüt Yaratıcı Yazarlık Yaratıcılık Yüzme ve Su Sporları Zeka Oyunları

16 Sosyal Sorumluluk Projeleri Projelerimiz Eko - Okullar Üstün Yetenekliler Programı Model United Nations Duvarların Dili Gelecek Problemleri Çözme Comenius Destination Imagination Yayınlarımız Aydın Eğitim Dergisi Journal of Education and Future Ders Kitapları Yardımcı Kaynak Kitaplar Aylık Ödev ve Modül Kitapçıkları Sınavlar Diğer yayınlarımız için adresini ya da nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

17 Sayılarla Nesibe Aydın Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 8 Yönetici 43 uzman başına düşen öğrenci sayısı İdari hizmetli personel başına düşen öğrenci sayısı 18 Öğrenci başına düşen yeşil alan 61m 2 23m 2 Öğrenci başına düşen kapalı alan Atölye sayısı 17 Laboratuvar sayısı 13 Lisanslı sporcu sayısı 700 Ulusal uluslararası 420 müsabakalarda madalya kazanan sporcu sayısı Ulusal uluslararası 180 bilim sanat organizasyonlarından başarı kazanan öğrenci sayısı Ana kütüphanedeki kitap sayısı Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı 200

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ LİSE SINIFLARI 401 - Basketbol / BASKETBALL Basketbol kulübü; Lise seviyelerinde 30 kız/erkek öğrenciye açıktır. Çalışmalar hava şartlarına

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları Anaokulları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2014-2015

Anabilim Eğitim Kurumları Anaokulları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2014-2015 Anabilim Eğitim Kurumları Anaokulları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2014-2015 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI Sayfa 1 İÇİNDEKİLER KURUM PROFİLİ.... 3 İLKOKUL-ORTAOKUL-ANADOLU LİSESİ.4-7 VİZYON...5 MİSYON.. 5 ANABİLİM AKROSTİŞİ......5

Detaylı

Hayal Ederek Başladık; Kurucu Mesajı. Her Öğrenci Bizim İçin Ayrı Bir Değerdir. HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN, BU ÇİZGİ Yİ TAKİP EDİN

Hayal Ederek Başladık; Kurucu Mesajı. Her Öğrenci Bizim İçin Ayrı Bir Değerdir. HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN, BU ÇİZGİ Yİ TAKİP EDİN HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN, BU ÇİZGİ Yİ TAKİP EDİN Hayal Ederek Başladık; 2 Başarmak için hayallerimize inandık. 15 yıldır bizlerle aynı rüyayı gören binlerce öğrenci ve velimizle hayalleri yaşanabilir

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 B. ORGANİZASYON YAPISI a. Yönetim Kurulu... 6 b. Okul Yönetim Kadrosu... 6 c. Bölüm Başkanları... 6 7 d. Bölüm

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER... SY: 4 SY: 6 SY: 12 SY: 13 SY: 14 SY: 15 SY: 16 SY: 17 SY: 18 SY: 20 SY: 24 SY: 25 MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANIMIZDAN

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 6., 7. ve 8. SINIFLAR 301 - Basketbol / BASKETBALL Basketbol Kulübü; 6., 7. ve 8. sınıf seviyelerinde 24 kız/erkek öğrenciye açıktır.

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz

Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Üsküdar Amerikan Lisesi ne hoşgeldiniz Türkiye deki en köklü özel okullardan biri olan Üsküdar Amerikan Lisesi 1876 da Amerikan Board Heyeti tarafından kurulmuştur. 1960 lı yıllarda Amerikan Bord Heyeti

Detaylı

Eğitim ve Yaşam Rehberi

Eğitim ve Yaşam Rehberi Eğitim ve Yaşam Rehberi İçindekiler 04 05 08 09 11 13 14 16 17 20 21 24 Rektörün Mesajı Misyonumuz & Vizyonumuz Neden Sakarya Üniversitesi Akademik Birimler Değişim Programları Beslenme Banka ve Postane

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 6 7 Türkçe öğretimi beceri kazandırmaya yönelik etkinlikler bileşkesidir. Türkçe öğretimindeki temel amacımız; dinleme, konuşma, okuma,

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz,

Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz, Sayın Velimiz, İzmir Özel Türk Koleji olarak Atatürk ilkelerine bağlı, akademik yönleri güçlü öğrenciler yetiştirme hedeflerimizin yanında, sosyal açıdan da gelişmiş, ülkelerinin ve kendilerinin farkında

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent İlk ve Ortaokulları Veli-Öğrenci El Kitabı 1 İ Ç İ N D E K İ L E R A - GİRİŞ. 1. Yerleşke Haritası 2. Özel Başkent Okullarının Tarihçesi 3.Okulun Adresi ve İletişim Bilgileri

Detaylı

Haliç te Yaşam. 2 www.halic.edu.tr

Haliç te Yaşam. 2 www.halic.edu.tr Halic te Yasam Haliç te Yaşam 2 www.halic.edu.tr Halic sana iyi gelecek Halic te Yasam Haliç te Yaşam İçindekiler Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Rektör den Haliç te Yaşam Akademik Birimlerimiz Haliç te

Detaylı

TANITIM K ATALOĞU Tanıtım Kataloğu

TANITIM K ATALOĞU Tanıtım Kataloğu Tanıtım Kataloğu "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan

Detaylı

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz...

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz... ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz...2 1.Okulun Temelleri...4 Vizyonumuz Misyonumuz...6 Felsefe...7 İlkeler...7 2. Okulla İlgili Genel Bilgiler...8

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular OKUL HAKKINDA GENEL BİLGİLER Okul ne zaman kuruldu? Robert Lisesiyle Boğaziçi Üniversitesi arasında bir bağ var mı? Robert Kolej 1863 yılında kuruldu. 1971 yılına kadar, Boğaziçi

Detaylı