1999 YILI BİLANÇO VERİLERİ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1999 YILI BİLANÇO VERİLERİ:"

Transkript

1 1999 YILI BİLANÇO VERİLERİ: Kasa Hesabı; , Serbest Menkul Değerler Hs.; , 2000 Yılı Vadeli Banka Kredileri; , Kayıtlı Sermaye , İndirilecek KDV; , Arsa ve Araziler; , İştirakler , Özel Maliyetler ; , Stok Değer Düşüş Karşılığı , Personelden Alacaklar; , Alıcılar; , Borç Senetleri ; , Borç Senetleri Reeskont; , Ödenecek Vergi ve Fonlar; , 2005 Yılı Vadeli Banka Kredileri ; , Kıdem Tazminatı Karşılıkları ; , Ödenmemiş Sermaye ; , Alacak Senetleri ; , Alacak Senetleri Reeskontu ; , İlk Madde ve Malzemeler; , Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar; , Binalar; , Şüpheli Ticari Alacaklar ; , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı; , Ortaklara Borçlar; , İştiraklere Borçlar; , Alınan Çekler; , Yarı Mamuller; , Personel Avansları; , Değer Artış Fonu; , Çıkarılmış Tahviller; , Verilen Depozito ve Teminatlar; , Mamul Mallar; , Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler ; , Özel Fonlar; , Tahvil Ana Para Taksit ve Faizleri ; , Bankalar; , Ortaklardan Alacaklar; , Ticari Mallar; , Personele Borçlar; , Geçmiş Yıllar Zararları; , Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksit ve Faizleri; , Tesis Makine ve Cihazları; , Demirbaşlar; , Haklar; , Şerefiye; , Gider Tahakkukları; , Birikmiş Amortismanlar; , Taşıtlar; , Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri; , Dönem Net Zararı; , Alınan Sipariş Avansları , Satıcılar; , Tükenme Payları ve Amortismanlar; , Yasal Yedekler; YILI BİLANÇO VERİLERİ: Kıdem Tazminatı Karşılıkları; , İlk Madde ve Malzeme; , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı; , Serbest Menkul Değerler; , Tahvil Ana Para Taksit ve Faizleri; , Kayıtlı Sermaye; , Gider Tahakkukları; , Binalar; , Arsa ve Araziler; , İndirilecek KDV; , Stok Değer Düşüş Karşılığı; , 2005 Yılı Vadeli Banka Kredileri; , Alınan Sipariş Avansları; , Verilen Depozito ve Teminatlar; , Bankalar; , Alacak Senetleri Reeskontu; , Alacak Senetleri; , Borç Senetleri; , Borç Senetleri Reeskontu; , ödenmemiş Sermaye; , İştirakler; , Haklar; , Tesis Makine ve Cihazlar; , Ticari Mallar; , Çıkarılmış Tahviller; , Dönem Net Karı; , Kasa; , Alınan Çekler; , Alıcılar; , Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksit ve Faizleri; , Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler; , Yarı Mamuller; , Taşıtlar; , Şerefiye; , Özel Fonlar; , Yasal Yedekler; , Ortaklara Borçlar; , Şüpheli Ticari Alacaklar; , Personelden Alacaklar; , Mamuller: , Peşin Ödenen Vergi Fonlar; , Personel Avansları; , Demirbaşlar; , Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri; , 2001 Yılı Vadeli Banka Kredileri; , Satıcılar; , Ödenecek Vergi Fonlar; , Değer Artış Fonu; , Özel Maliyetler; , Tükenme Payları ve Amortismanlar; , Birikmiş Amortismanlar; YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ: Brüt Satışlar; , Menkul Kıymet Satış Karları; , Faiz Gelirleri; , Satıştan İadeler; , Araştırma ve Geliştirme Giderleri; , Kambiyo Zararları; , Olağandışı Gider ve Zararlar; , Satış İskontoları; , Satışların Maliyeti; , Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri; , İştiraklerden Temettü Gelirleri; , Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri; , Olağan Dışı Gelir ve Karlar; YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ: Brüt Satışlar; , Satıştan İadeler; , Satış İskontoları; , İştiraklerden Temettü Gelirleri; , Karşılık Giderleri; , Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri; , Olağan Dışı Gider ve Zararlar; , Satışların Maliyeti; , Araştırma ve Geliştirme Giderleri; , Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri; , Faiz Gelirleri;

2 , Komisyon Gelirleri; , Kambiyo Zararları; , Olağan Dışı Gelir ve Karlar; , Ödenecek Vergiler; , SORU 1: Karşılaştırmalı olarak Bilançoları düzenleyiniz? (40 puan) 2. Karşılaştırmalı olarak Gelir Tablolarını düzenleyiniz? ( 20 puan) 3. Kasa ve Bankalarla ilgili gelişmeyi yorumlayınız? (5 puan) 4. Serbest Menkul Değerlerle ilgili gelişmeyi yorumlayınız? ( 5 puan) 5. Stoklarla ilgili gelişmeyi yorumlayınız? (5 puan) 6. Alacaklarla 7. Dönen Varlıklarla ilgili gelişmeyi yorumlayınız? (5 puan) 8. Kısa Vadeli Borçlarla 9. Uzun 10. Öz Kaynaklarla SÜRE: 100 Dakika Açıklama: Hesap Planı kullanmak yasaktır. Düzenlemeler muhasebe kayıt ve nizamlara uygun olacaktır. Başarılar Dilerim. Öğr. Gör. Cemil TEKE

3 X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2004 YILI BİLANÇO VERİLERİ: Kasa: , 2007 vadeli Banka kredileri: , Haklar: , Binalar: , Satıcılar: , Şüpheli ticari alacaklar: 600.-, Diğer çeşitli borçlar: 800.-, Demirbaşlar: , İştiraklere borçlar: 750.-, Alıcılar: , Özel fonlar: , Banka kredileri: , Gelir tahakkukları: 550.-, Ticari mallar: , 2005 vadeli alacak senetleri: , 2005 vadeli alacak senetleri reeskontu: , Birikmiş amortisman ve tükenme payları: , Çıkarılmış tahviller: , Borç senetleri reeskontu: 400.-, Alınan çekler: , Personelden alacaklar: , Dönem karı: , Uzun vadeli kredilerin ana para taksit ve faizleri: , Yarı mamuller: , Verilen çekler ve ödeme emirleri: , Stok değer düşüş karşılığı: 500.-, Özel maliyetler: , 2006 vadeli borç senetleri: , 2006 vadeli borç senetleri reeskontu: , Taşıtlar: , Araştırma ve geliştirme giderleri: , Peşin ödenen vergi ve fonlar: 400.-, Bankalar: , Sermaye: , Ortaklara borçlar: , Gelecek yıllara ait gelirler: , Şerefiye: , İlk madde ve malzeme: , Alacak senetleri reeskontu: 500.-, Hisse senetleri ihraç primleri: , Kıdem tazminatı karşılıkları: , Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri: 500.-, Şüpheli ticari alacaklar karşılığı: 150.-, verilen sipariş avansları: , kuruluş ve örgütlenme giderleri: , Yapılmakta olan yatırımlar: , verilen depozito ve teminatlar: 750.-, tahvil ana para taksit ve faizleri: , ödenmemiş sermaye: , tesis makine ve cihazlar: , maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer artış fonu: , arsa ve araziler: , mamul mallar: , gelecek aylara ait gelirler: 400.-, yasal yedekler: , birikmiş amortismanlar: , alacak senetleri: , geçmiş yıllar karları: , iştirakler: , indirilecek K.D.V: 350.-, borç senetleri: , Alınan sipariş avansları: 600.-, X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2005 YILI BİLANÇO VERİLERİ: Ticari mallar: , birikmiş amortisman ve tükenme payları: , ödenecek vergi ve fonlar: , binalar: , iştiraklerden alacaklar: , kasa: , dönem zararı: , çıkarılmış tahviller: , stok değer düşüş karşılığı: , verilen depozito ve teminatlar: 750.-, ortaklara borçlar: , yasal yedekler: , haklar: , iştirakler: , ortaklardan alacaklar: , alınan çekler: , satıcılar: , 2007 vadeli borç senetleri: , 2007 vadeli borç senetleri reeskontu: , özel maliyetler: , şüpheli ticari alacaklar karşılığı: , mamul mallar: , borç senetleri: , borç senetleri reeskontu: , uzun vadeli kredilerin ana para taksit ve faizleri: , kuruluş ve örgütlenme giderleri: , bankalar: , indirilecek K.D.V: 600.-, ödenecek sosyal güvenlik kesintileri: , özel fonlar: , şerefiye: , 2007 vadeli alacak senetleri: , 2007 vadeli alacak senetleri reeskontu: , alacak senetleri: , alacak senetleri reeskontu: , personele borçlar: , maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer artış fonu: , sermaye: , banka kredileri: , gelecek yıllara ait gelirler: , demirbaşlar: , tesis makine ve cihazlar: , alıcılar: , tahvil ana para taksit ve faizleri: , ödenmemiş sermaye: , taşıtlar: , ilk madde ve malzeme: , personelden alacaklar: , birikmiş amortisman: , hisse senetleri ihraç farkları: , diğer çeşitli borçlar: , şüpheli ticari alacaklar: , yarı mamuller: , 2008 vadeli banka kredileri: , iştiraklere borçlar: 750.-, X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2004 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ: Amortismanlar: , satış iskontoları: , olağan dışı gider ve zararlar: , sabit kıymet satış karları: , pazarlama satış ve dağıtım giderleri: , vergi ve yasal yükümlülükler karşılığı: , satılan malın maliyeti: , araştırma geliştirme giderleri: , komisyon giderleri: 800.-, satış iadeleri: 500.-, genel yönetim giderleri: , finansman giderleri: , olağan dışı gelir ve karlar: , faiz gelirleri: , iştiraklerden alınan karlar: 600.-, brüt satışlar: , X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2005 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ: Komisyon giderleri: , satış iadeleri: , olağan dışı gider ve zararlar: , faiz gelirleri: , amortismanlar: , satılan malın maliyeti: , olağan dışı gelir ve karlar: ,

4 iştiraklerden alınan karlar: , pazarlama satış ve dağıtım giderleri: , satış iskontoları: , finansman giderleri: , genel yönetim giderleri: , brüt satışlar: , Dipnotlar: yılı enflasyon oranı: % 25, 2005 yılı enflasyon oranı: % 15, yılı üretim miktarı birim, 2005 yılı üretim miktarı birim, yılı satış miktarı birim, 2005 yılı satış miktarı birimdir. İsteneler: 1- Bilançoları karşılaştırmalı olarak analize uygun şekilde düzenleyiniz. 35 puan, 2- Gelir tablolarını karşılaştırmalı olarak analize uygun şekilde düzenleyiniz. 15 puan, 3- Stoklar, alacaklar ve satışlardaki değişimi açıklayanız. 12 puan, 4- Borçların yapısını açıklayanız. 8 puan, 5- Özkaynaklardaki değişimi açıklayınız. 6 puan, 6- Maddi duran varlıklardaki değişimi açıklayınız. 10 puan, 7- Satışlarla satılan malın maliyeti ve faaliyet giderleri arasındaki değişimi açıklayınız 6 puan, 8- İşletme karının istikrarını yorumlayınız. 8 puan, Sınav süresi: 100 dakikadır. Başarılar dilerim Öğr.gör. Cemil TEKE

5 X SANAYİ İŞLETMESİ 2000 YILI BİLANÇO VERİLERİ; Kasa hesabı: , Alıcılar hesabı: , İlk madde ve malzeme hesabı: , Binalar hesabı: ,,İştirakler hesabı: ,Banka kredileri hesabı: , 2003 vadeli banka kredileri: , Sermaye hesabı: , Dönem net zararı: ,Değer artış fonu: ,Çıkarılmış tahviller: , Tahvil ana para borç taksit ve faizleri: , Bankalar hesabı: , Alınan çekler hesabı: ,Alacak senetleri hesabı: , alacak senetleri reeskont hesabı: ,Yarı mamuller hesabı: ,Mamuller hesabı: ,Tesis makine ve cihazlar hesabı: ,Satıcılar hesabı: , Borç senetleri hesabı: , Borç senetleri reeskont hesabı: ,Gelecek yıllara ait gelirler hesabı: , Ödenmemiş sermaye hesabı: ,Ortaklara borçlar hesabı: ,serbest menkul değerler hesabı: ,Şüpheli ticari alacaklar hesabı: , Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı: 500.-, Ticari mallar hesabı: , Stok değer düşüş karşılığı hesabı: , Taşıtlar hesabı: ,Demirbaşlar hesabı: , Arsa ve araziler hesabı: , Birikmiş amortismanlar hesabı: ,Personele borçlar hesabı: , Ödenecek vergi ve fonlar hesabı: , Yasal yedekler hesabı: , Şerefiye hesabı: , Özel maliyetler hesabı: , Tükenme payları ve amortismanları: ,Ortaklardan alacaklar hesabı: , Personelden alacaklar hesabı: ,Özel fonlar hesabı: , Olağanüstü yedekler hesabı: X SANAYİ İŞLETMESİ 2001 YILI BİLANÇO VERİLERİ: Banka kredileri hesabı: ,Tahvil anapara borç taksit ve faizleri hesabı: ,Satıcılar hesabı: , Borç senetleri hesabı: ,Borç senetleri reeskont hesabı: ,Kasa hesabı: ,Bankalar hesabı: ,Alınan çekler hesabı: , Serbest menkul değerler hesabı: ,Alıcılar hesabı: ,.İlk madde ve malzeme hesabı: ,Yarı mamuller hesabı: , Mamuller hesabı: ,Binalar hesabı: ,Tesis makine ve cihazlar hesabı: ,Taşıtlar hesabı: ,İştirakler hesabı: ,Şerefiye hesabı: ,Sermaye hesabı: ,Ödenmemiş sermaye hesabı: ,Değer artış fonu hesabı: , Yasal yedekler hesabı: , 2006 vadeli banka kredileri : ,Çıkarılmış tahviller hesabı: , Gelecek yıllara ait gelirler hesabı: , Ortaklara borçlar hesabı: , Personele borçlar hesabı: , Ödenecek vergi ve fonlar: ,Alacak senetleri hesabı: , Alacak senetleri reeskont hesabı: , Şüpheli ticari alacaklar hesabı: , Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı: 500.-,,Ortaklardan alacaklar hesabı: , Personelden alacaklar hesabı: , Ticari mallar hesabı: , Stok değer düşüş karşılığı hesabı: , Demirbaşlar hesabı: , Arsa ve araziler hesabı: , Birikmiş amortismanlar hesabı: , Özel maliyetler hesabı: , Tükenme payları ve amortismanları: , Özel fonlar: , Dönem net karı: , X SANAYİ İŞLETMESİ 2000 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ: Brüt satışlar: , Satış indirimleri: , Satış iadeleri: , Satışların maliyeti: , Faaliyet giderleri: ( Araştırma ve geliştirme giderleri: , Pazarlama satış ve dağıtım giderleri: , Genel yönetim giderleri: , ) Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar: ( İştiraklerden temettü gelirleri: ,faiz gelirleri: ,Menkul kıymet satış karları: ,), Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar: ( Komisyon giderleri: , Karşılık giderleri: ,) Finansman giderleri: , Olağan dışı gelir ve karlar: ,Olağan dışı gider ve zararlar: X SANAYİ İŞLETMESİ 2001 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ: Brüt satışlar: , Satış indirimleri: , Satış iadeleri: , Satışların maliyeti: , Faaliyet giderleri: ( Araştırma ve geliştirme giderleri: , Pazarlama satış ve dağıtım giderleri: , Genel yönetim giderleri: , ) Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar: ( İştiraklerden temettü gelirleri: , Faiz gelirleri: ,), Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar: ( Komisyon giderleri: ,Karşılık giderleri: ,), Finansman giderleri: , Olağan dışı gelir ve karlar: , Olağandışı gider ve zararlar: , Dönem karı ve yasal yükümlülükler karşılığı: ,

6 SORULAR: 1- Rapor tipi şeklinde bilançoları analize uygun şekilde düzenleyiniz, 35 puan, 2- Sırası ile verilen verilere göre rapor tipi şeklinde gelir tablolarını düzenleyiniz, 15 puan, 3- Alacaklar, stoklar ve satışlardaki gelişmeyi karşılaştırarak yorumlayınız, 10 puan 4- Duran değerlerdeki gelişmeyi karşılaştırarak yorumlayınız, 6 puan, 5- Borçların yapısını karşılaştırarak yorumlayınız, 6 puan, 6- Satışlar, brüt satış karı ve faaliyet giderlerindeki gelişmeyi karşılaştırarak yorumlayınız, 8 puan, 7- Carı oran, likidite oranı ve nakit oranlarını bularak yorumlayınız, 10 puan, 8- Stok devir hızı, alacak devir hızı ve işletme sermayesi devir hızlarını bularak yorumlayınız, 10 puan, NOT: Sınav süresi 100 dakikadır. Başarılar Dilerim Ders öğr.gör. Cemil Teke

7 2001 YILI BİLANÇO VERİLERİ X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ: Kasa: , Alıcılar: , İlk madde ve malzeme: , Yapılmakta olan yatırımlar: , Binalar: , Şerefiye: , Banka Kredileri: , Tahvil Ana Para Taksit ve Faizleri: , Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksit ve Faizleri: , Satıcılar: , Borç senetleri: , Borç Senetleri Reeskont: , 2004 Yılı vadeli Borç Senetleri: , Uzun Vadeli Borç senetleri Reeskontu: , Sermaye: , Ödenmemiş Sermaye: , Değer Artış Fonu: ,Bankalar: , Alınan Çekler: , Serbest Menkul Değerler: , Alacak Senetleri: , Alacak Senetleri Reeskont: , Şüpheli Ticari Alacaklar: , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı: 400.-, Yarı Mamuller: , Mamul Mallar: , Ticari Mallar: , Stok Değer Düşüş Karşılığı: , Tesis Makine ve Cihazlar: , Taşıtlar: , Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri: , Özel Maliyetler: , Araştırma ve Geliştirme Giderleri: , Özel Fonlar: , Tükenme Payları: , Gelecek Yıllara ait Gelirler: , Alınan Sipariş Avansları: , Diğer Çeşitli Alacaklar: , Ödenecek Vergi ve Fonlar: , Ortaklardan Alacaklar: , Geçmiş Yıllar Karları: , Çıkarılmış Tahviller: , Dönem Net Karı: , Demirbaşlar: , 2005 yılı vadeli Banka Kredileri: , Personele Borçlar: , Yasal Yedekler: , Ortaklara Borçlar: , Birikmiş Amortismanlar: ,personelden alacaklar: , X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2002 YILI BİLANÇO VERİLERİ: Binalar: , Gelecek Yıllara ait Gelirler: , Ortaklara Borçlar: , Tükenme Payları: , Diğer Çeşitli Alacaklar: , Diğer Çeşitli Borçlar: , Özel Fonlar: , Demirbaşlar: , Personelden Alacaklar: , Borç Senetleri Reeskont: Uzun Vadeli Borç senetleri Reeskontu: , Değer Artış Fonları: , Banka Kredileri: , Şüpheli Ticari Alacaklar: , Personele Borçlar: , Özel Maliyet Bedelleri: , Ticari Mallar: , Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksit ve Faizleri: , 2004 Yılı vadeli Borç Senetleri: , Ödenmemiş Sermaye: , Mamul Mallar: , Satıcılar: , Alacak Senetleri: , Yasal Yedekler: , Borç Senetleri: , Yarı Mamuller: , Tahvil Ana Para Taksit ve Faizleri: , Çıkarılmış Tahviller: , Tesis Makine ve Cihazlar: , Stok Değer Düşüş Karşılığı: , Dönem Net Zararı: , 2005 Yılı vadeli Banka Kredileri: , İlk Madde ve Malzeme: , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı: , Sermaye: , Ortaklardan Alacaklar: , Alınan Çekler: , Birikmiş Amortismanlar: , Kasa : , Şerefiye: , Taşıtlar: , Serbest Menkul Değerler: , Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri: , Bankalar: , Araştırma ve Geliştirme Giderleri: , Alacak Senetleri Reeskont: , Alıcılar: , X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2001 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ: Brüt Satışlar: , Olağan Dışı gelir ve Karlar: , Faiz Giderleri: , Araştırma ve Geliştirme Giderleri: , Olağan Dışı Gider ve Zararlar: , Satışların Maliyeti: Menkul Kıymetler Satış Karı: , Satış İskontoları: ,Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılıkları: , Genel Yönetim Giderleri: , Finansman Giderleri: 6.000,-, Satıştan İadeler: , Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri: , Faiz Gelirleri: , X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2002 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ: Finansman Giderleri: , Araştırma Geliştirme Giderleri: , Faiz Gelirleri: , Genel Yönetim Giderleri: , Satışların Maliyeti: , Olağandışı Gider ve Zararlar: , Satış İskontoları: , Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri: , Brüt Satışlar: , Olağandışı Gelir ve Karlar: , Kambiyo Zararları: , Satıştan İadeler: , Faiz Giderleri: , NOT: 1- Enflasyon oranları: 2001 yılı % 50, 2002 yılı % 30, 2- Üretim Miktarları: 2001 yılı birim, 2002 yılı birim

8 3- Satış miktarları:2001yılı birim, 2002yılı birimdir SORULAR: 1- Bilançoları analize uygun şekilde düzenleyiniz. 33 puan, 2- Gelir tablolarını analize uygun şekilde düzenleyiniz. 15 puan, 3- Cari oran, likidite oranı ve nakit oranlarını bularak yorumlayınız. 10 puan, 4- Kaldıraç oranı, öz sermayenin aktif toplamına oranı ve öz sermayenin borçlar toplamlarına oranlarını bularak yorumlayınız. 8 puan, 5- Stok devir hızları ve alacak devir hızlarını bularak yorumlayınız. 8 puan, 6- Net İşletme sermayesi devir hızı, maddi duran varlıkların devir hızı, Aktif devir hızı ve öz sermaye devir hızlarını bularak yorumlayınız. 10 puan, 7- Vergi öncesi karın, net karın, faaliyet karının ve brüt satış karının öz sermayeye oranlarını bularak yorumlayınız. 8 puan, 8- Net karın, faaliyet karının, brüt satış karının net satış tutarına oranlarını bularak yorumlayınız. 8 puan. Sınav süresi 90 dakikadır Başarılar Dilerim Öğr. Gör. Cemil TEKE

9 X SANAYİ VE TİCARET İŞLETMESİ 2001 YILI BİLANÇO VERİLERİ: Kasa hesabı: ,Bankalar hesabı: ,banka kredileri hesabı: ,Tahvil ana para taksit ve faizleri: ,2004 yılı vadeli Banka kredileri: , Çıkarılmış tahviller: , Sermaye: , Ödenmemiş sermaye: , Değer artış fonu: , Binalar: , Tesis makine ve cihazlar: , Kuruluş ve örgütlenme giderleri: , Alıcılar: , Alacak senetleri: , Alacak senetleri reeskont: , Şüpheli ticari alacaklar: , Şüpheli ticari alacaklar karşılığı: , Alınan çekler: , Satıcılar: , Borç senetleri: , Borç senetleri reeskont: , 2003 vadeli borç senetleri: , Uzun vadeli borç senetleri reeskontu: , Yasal yedekler: , Özel fonlar: , Özel maliyetler: , Araştırma ve geliştirme giderleri: , Taşıtlar: , Ortaklardan alacaklar: , Personelden alacaklar: , Stok değer düşüş karşılığı: , Alınan sipariş avansları: , Dönem net karı: , Mamul mallar: , Serbest menkul değerler: , Birikmiş amortisman: İştirakler: , Personele borçlar: , İlk madde ve malzemeler: , Yarı mamuller: , Tükenme payları: , Ticari mallar: , Demirbaşlar: , Ödenecek vergi ve fonlar: , X SANAYİ VE TİCARET İŞLETMESİ 2002 YILI BİLANÇO VERİLERİ: Bankalar: , Alınan sipariş avansları: , Özel fonlar: , Taşıtlar: , Yarı mamuller: , Alacak senetleri: , Alacak senetleri reeskontu: , Alınan çekler: , Satıcılar: , 2003 vadeli borç senetleri: , Uzun vadeli borç senetleri reeskontu: , Yasal yedekler: , Çıkarılmış tahviller: , Ticari mallar: , Şüpheli ticari alacaklar: , Şüpheli ticari alacaklar karşılığı: , Borç senetleri: , Borç senetleri reeskontu: , 2004 vadeli banka kredileri: , Değer artış fonu: , Binalar: , İlk madde ve malzemeler: , Alıcılar: , Tahvil ana para taksit ve faizleri: , Ödenmemiş sermaye: , Demirbaşlar: , Mamul mallar: , Tesis makine ve cihazlar: , Sermaye: , Banka kredileri: , Kasa: , Stok değer düşüş karşılığı: , Birikmiş amortisman: , Özel maliyet: , Dönem net karı: , Tükenme payları: , Personele borçlar: , Kuruluş ve örgütlenme giderleri: , Araştırma ve geliştirme giderleri: , Hisse senedi ihraç primleri: , Ödenecek vergi ve fonlar: , X SANAYİ VE TİC. İŞLETMESİ 2001 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ: Brüt satışlar: , Faiz giderleri: , Olağan dışı gelir ve karlar: , Faiz gelirleri: , Kambiyo zararları: , Vergi ve yasal yükümlülükler karşılığı: , Satışların maliyeti: , Finansman giderleri: , Satış iskontoları: , Menkul kıymetler satış karları: , Satıştan iadeler: , Olağan dışı gider ve zararlar: , faaliyet giderleri: X SANAYİ VE TİC. İŞLETMESİ 2002 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ: Brüt satışlar: , Faiz giderleri: , Satıştan iadeler: , Olağandışı gelir ve karlar: , Faiz gelirleri: , Satış iskontoları: , Olağandışı gider ve zararlar: , Vergi ve yasal yükümlülükler karşılığı: , Satışların maliyeti: , Finansman giderleri: , Kambiyo zararları: , faaliyet giderleri: NOT: 1- Enflasyon oranları: 2001 yılı için % 40, 2002 yılı için % 30, 2- Üretim miktarları: 2001 yılı birim, 2002 yılı birim 3- Satış miktarları: 2001 yılı birim, 2002 yılı birimdir. 4- Kredili satışlar: 2001 yılı , 2002 yılı TL dir. SORULAR: 1- Bilançoları analize uygun şekilde düzenleyiniz. 25 puan, 2- Gelir tablolarını analize uygun şekilde düzenleyiniz. 15 puan, 3- Stoklar, alacaklar ve satışlardaki artışları karşılaştırarak yorumlayınız. 10 puan,

10 4- Satışlar, iade ve indirimler ve satılan mamul maliyetindeki artışları karşılaştırarak yorumlayınız. 10 puan, 5- Borçların yapısını karşılaştırarak yorumlayınız. 10 puan, 6- Cari oran, likidite oranı ve nakit oranlarını bularak yorumlayınız. 10 puan, 7- Stok devir hızları, alacak devir hızları ve işletme sermayesi devir hızlarını bularak yorumlayınız. 10 puan, 8- Net karın öz sermayeye, kaynaklar toplamına ve net satış tutarlarına oranlarını bularak yorumlayınız. 10 puan, Not: Sınav süresi 70 dakikadır. Başarılar Dilerim Öğr.Gör. Cemil TEKE

11 X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2001 YILI BİLANÇO VERİLERİ: Kasa: Banka kredileri: Uzun vadeli kredilerin anapara taksit ve faizleri Sermaye: Ödenmemiş sermaye: Haklar: , İlk madde ve malzemeler: İştirakler: Alıcılar: Alacak senetleri: Alacak senetleri reeskont: Bankalar: Yarı mamuller: yılı vadeli banka kredileri: Çıkarılmış tahviller: Hisse senedi ihraç farkları: Tahvil ana para taksit ve faizleri: Satıcılar: Borç senetleri: Borç senetleri reeskont: Alınan çekler: Verilen depozito ve teminatlar: Şüpheli ticari alacaklar: Şüpheli ticari alacaklar karşılığı: Mamul mallar: Şerefiye: Ortaklara borçlar: İştiraklere borçlar: Yasal yedekler: Özel fonlar: Binalar: Makine tesis ve cihazlar: Arsa ve araziler: Taşıtlar: Demirbaşlar: Birikmiş amortismanlar: Kuruluş ve örgütlenme giderleri: Araştırma ve geliştirme giderleri: yılı vadeli borç senetleri: yılı vadeli borç senetleri reeskontu: Kıdem tazminatı karşılıkları: Personele borçlar: Alınan sipariş avansları: Ortaklardan alacaklar: İştiraklerden alacaklar: Ticari mallar: Stok değer düşüş karşılığı: Personelden alacaklar: İndirilecek K.D.V: Verilen çekler ve ödeme emirleri: Serbest menkul değerler: Özel maliyetler: Birikmiş amortisman ve tükenme payları: Ödenecek vergi ve fonlar: Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri: Gelecek aylara ait gelirler: Geçmiş yıl karları: Dönem net karı: X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2002 YILI BİLANÇO VERİLERİ: Kasa: Banka kredileri: Uzun vadeli kredilerin anapara taksit ve faizleri Sermaye: Ödenmemiş sermaye: Haklar: , İlk madde ve malzemeler: İştirakler: Alıcılar: Alacak senetleri: Alacak senetleri reeskont: Bankalar: Yarı mamuller: yılı vadeli banka kredileri: Çıkarılmış tahviller: Tahvil ana para taksit ve faizleri: Satıcılar: Borç senetleri: Borç senetleri reeskont: Alınan çekler: Verilen depozito ve teminatlar: Şüpheli ticari alacaklar: Şüpheli ticari alacaklar karşılığı: Mamul mallar: Şerefiye: Ortaklara borçlar: İştiraklere borçlar: Yasal yedekler: Özel fonlar: Binalar: Makine tesis ve cihazlar: Arsa ve araziler: Taşıtlar: Demirbaşlar: Birikmiş amortismanlar: Kuruluş ve örgütlenme giderleri: Araştırma ve geliştirme giderleri: yılı vadeli borç senetleri: yılı vadeli borç senetleri reeskontu: Kıdem tazminatı karşılıkları: Personele borçlar: Ortaklardan alacaklar: İştiraklerden alacaklar: Ticari mallar: Stok değer düşüş karşılığı: Personelden alacaklar: İndirilecek K.D.V: Verilen çekler ve ödeme emirleri: Özel maliyetler: Birikmiş amortisman ve tükenme payları: Ödenecek vergi ve fonlar: Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri: Dönem net zararı: X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2001 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ: Brüt satışlar: , Finansman giderleri: Olağan dışı gelir ve karlar: Komisyon giderleri: İştiraklerden temettü gelirleri: Genel yönetim giderleri: Satış iskontoları: Satış iadeleri: Satılan mamul maliyetleri: Araştırma ve geliştirme giderleri: Pazarlama satış ve dağıtım giderleri: Faiz gelirleri: Menkul kıymet satış karları: Karşılık giderleri: Faiz giderleri: Olağan dışı gider ve zararlar: Dönem karı ve yasal yükümlülükler karşılığı: X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2002 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ: Brüt satışlar: , Finansman giderleri: Olağan dışı gelir ve karlar: Komisyon giderleri: İştiraklerden temettü gelirleri: Genel yönetim giderleri: Satış iskontoları: Satış iadeleri: Satılan mamul maliyetleri: Araştırma ve geliştirme

12 giderleri: Pazarlama satış ve dağıtım giderleri: Faiz gelirleri: Karşılık giderleri: Faiz giderleri: Olağan dışı gider ve zararlar: Not: 1- Enflasyon oranları: 2001 yılı % 40, 2002 yılı % 30, 2- Üretim miktarları: 2001 yılı , 2002 yılı , 3- Satış miktarları: 2001 yılı , 2002 yılı , 4- Kredili satış miktarları: 2001 yılı , 2002 yılı Sorular: 1- Bilançoları analize uygun şekilde düzenleyiniz. 35 puan, 2- Gelir tablolarını analize uygun şekilde düzenleyiniz. 15 puan, 3- Nakit oranı, likidite oranı ve cari oranları bularak yorumlayınız. 10 puan, 4- Kaldıraç oranı, öz sermayenin aktif toplamına oranı ve öz sermayenin borçlar toplamına oranlarını bularak yorumlayınız. 8 puan, 5- Stok devir hızları ve alacak devir hızlarını bularak yorumlayınız. 10 puan, 6- Kar ile sermaye arasındaki ilişkileri gösteren oranları bularak yorumlayınız. 8 puan, 7- Kar ile satışlar arasındaki ilişkileri gösteren oranları bularak yorumlayınız. 8 puan. 8- İşletmenin genel durumunu göz önüne alarak ilerisi için alınması gerekli tedbirleri uzun vadeli ve kısa vadeli olarak açıklayınız. 6 puan. Not: Sınav süresi 90 dakikadır Başarılar Dilerim Öğr. Gör. Cemil TEKE

13 X SANAYİ VE TİCARET İŞLETMESİ 2000 YILI BİLANÇO VERİLERİ Kasa hesabı; ,Alıcılar hesabı; 6.100,Banka kredileri hesabı; ,Arsa ve araziler hesabı: , Bankalar hesabı: , Alacak senetleri hesabı: , Alacak seneleri reeskont hesabı: 150., Satıcılar hesabı: , Borç senetleri hesabı: , Borç senetleri reeskont: 250., Sermaye; , Geçmiş yıl zararları: , 2005 yılı vadeli banka kredileri: , Ticari mallar: , Ortaklardan alacaklar: , Stok değer düşüş karşılığı: 250., Tahvil ana para taksitleri: Demirbaşlar: , Yasal yedekler: , Çıkarılmış tahviller: , Özel maliyetler: , Mamul mallar: , Şüpheli ticari alacaklar: , Şüpheli ticari alacaklar karşılığı: 150., İndirilecek K.D.V: , Ödenmemiş sermaye: , Özel fonlar: , İştirakler: , Yarı mamuller: , Birikmiş amortismanlar: , Binalar: , Taşıtlar: , Dönem net karı: , Tesis makine ve cihazlar: 26,000., Diğer çeşitli borçlar: , Değer artış fonu: , X SANAYİ VE TİCARET İŞLETMESİ 2001 YILI BİNANÇO VERİLERİ Sermaye hesabı: , Ödenmemiş sermaye hesabı: , 2005 yılı vadeli banka kredileri: , Diğer çeşitli borçlar: , İndirilecek K.D.V , Kasa hesabı: , Alıcılar hesabı: , Satıcılar hesabı: , Banka kredileri hesabı: , İştirakler hesabı: , Özel maliyetler hesabı: , Binalar hesabı: , Stok değer düşüş karşılığı: 750., Ticari mallar hesabı: , Tahvil ana para taksitleri: , Değer artış fonu: , Birikmiş amortismanlar: , Demirbaşlar: , Borç senetleri: , Borç senetleri reeskont: 600.,Çıkarılmış tahviller: , Yasal yedekler: ,Tesis makine ve cihazlar: , Dönem net zararı: , Bankalar: , Alacak senetleri: , Alacak senetleri reeskont: 800.,Şüpheli ticari alacaklar: , Şüpheli ticari alacaklar karşılığı: 500., Yarı mamuller: , Mamul mallar: ,,Ortaklardan alacaklar: , Arsa ve araziler; , Taşıtlar: , Özel fonlar: , X SANAYİ VE TİCARET İŞLETMESİ 2000 YILI GELİR TAB. VERİLERİ Brüt satışlar; , Satıştan indirimler; , Satıştan iadeler: , Satışların maliyeti; , Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar;1.500., Pazarlama satış ve dağıtım giderleri: , Genel yönetim giderleri: , İştiraklerden temettü gelirleri: , Alınan faizler: , Finansman giderleri: , Olağanüstü gelir ve karlar: , Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler karşılığı: , Olağanüstü gider ve zararlar: , X SANAYİ VE TİCARET İŞLETMESİ 2001 YILI GELİR TAB. VERİLERİ Satıştan iadeler: , Satış indirimleri: , Satışların maliyeti: , Brüt satışlar: , Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar: ,Finansman giderleri: , Pazarlama satış ve dağıtım giderleri: , Genel yönetim giderleri: ,Olağanüstü gelir ve karlar: , Olağanüstü gider ve zararlar: ,İştiraklerden temettü gelirleri: , Alınan faizler: , SORULAR: 1- Rapor tipi şeklinde bilançoları düzenleyiniz. 40 puan, 2- Rapor tipi şeklinde gelir tablolarını düzenleyiniz. 20 puan, 3- Stoklar, alacaklar ve satışlardaki gelişmeyi karşılaştırarak yorumlayınız. 10 puan, 4- Satışlar, satılan malın maliyeti ve brüt satış karlarını karşılaştırarak yorumlayınız. 10 puan, 5- Cari oran, likidite oranı ve nakit oranlarını bularak yorumlayınız. 10 puan, 6- İşletmenin genel durumunu göz önüne alarak kısa ve uzun vadede alınması gereken tedbirleri açıklayınız. 10 puan. NOT: Hesap planı kullanmak yasaktır. Bilanço ve gelir tabloları analize uygun şekilde düzenlenecektir. Sınav süresi 60 dakikadır. Öğr, Gör. Cemil TEKE

14 X SANAYİ VE TİCARET İŞLETMESİ 2001 YILI BİLANÇO VERİLERİ Kasa hesabı: ,Bankalar hesabı: ,banka kredileri hesabı: ,Tahvil ana para taksit ve faizleri: ,2004 yılı vadeli Banka kredileri: , Çıkarılmış tahviller: , Sermaye: , Ödenmemiş sermaye: , Değer artış fonu: , Binalar: , Tesis makine ve cihazlar: , Kuruluş ve örgütlenme giderleri: , Alıcılar: , Alacak senetleri: , Alacak senetleri reeskont: , Şüpheli ticari alacaklar: , Şüpheli ticari alacaklar karşılığı: , Alınan çekler: , Satıcılar: , Borç senetleri: , Borç senetleri reeskont: , 2003 vadeli borç senetleri: , Uzun vadeli borç senetleri reeskontu: , Yasal yedekler: , Özel fonlar: , Özel maliyetler: , Araştırma ve geliştirme giderleri: , Taşıtlar: , Ortaklardan alacaklar: , Personelden alacaklar: , Stok değer düşüş karşılığı: , Alınan sipariş avansları: , Dönem net karı: , Mamul mallar: , Serbest menkul değerler: , Birikmiş amortisman: İştirakler: , Personele borçlar: , İlk madde ve malzemeler: , Yarı mamuller: , Tükenme payları: , Ticari mallar: , Demirbaşlar: , Ödenecek vergi ve fonlar: , X SANAYİ VE TİCARET İŞLETMESİ 2002 YILI BİLANÇO VERİLERİ Bankalar: , Alınan sipariş avansları: , Özel fonlar: , Taşıtlar: , Yarı mamuller: , Alacak senetleri: , Alacak senetleri reeskontu: , Alınan çekler: , Satıcılar: , 2003 vadeli borç senetleri: , Uzun vadeli borç senetleri reeskontu: , Yasal yedekler: , Çıkarılmış tahviller: , Ticari mallar: , Şüpheli ticari alacaklar: , Şüpheli ticari alacaklar karşılığı: , Borç senetleri: , Borç senetleri reeskontu: , 2004 vadeli banka kredileri: , Değer artış fonu: , Binalar: , İlk madde ve malzemeler: , Alıcılar: , Tahvil ana para taksit ve faizleri: , Ödenmemiş sermaye: , Demirbaşlar: , Mamul mallar: , Tesis makine ve cihazlar: , Sermaye: , Banka kredileri: , Kasa: , Stok değer düşüş karşılığı: , Birikmiş amortisman: , Özel maliyet: , Dönem net karı: , Tükenme payları: , Personele borçlar: , Kuruluş ve örgütlenme giderleri: , Araştırma ve geliştirme giderleri: , Hisse senedi ihraç primleri: , Ödenecek vergi ve fonlar: , X SANAYİ VE TİC. İŞLETMESİ 2001 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ Brüt satışlar: , Faiz giderleri: , Olağan dışı gelir ve karlar: , Faiz gelirleri: , Kambiyo zararları: , Vergi ve yasal yükümlülükler karşılığı: , Satışların maliyeti: , Finansman giderleri: , Satış iskontoları: , Menkul kıymetler satış karları: , Satıştan iadeler: , Olağan dışı gider ve zararlar: , faaliyet giderleri: X SANAYİ VE TİC. İŞLETMESİ 2002 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ Brüt satışlar: , Faiz giderleri: , Satıştan iadeler: , Olağandışı gelir ve karlar: , Faiz gelirleri: , Satış iskontoları: , Olağandışı gider ve zararlar: , Vergi ve yasal yükümlülükler karşılığı: , Satışların maliyeti: , Finansman giderleri: , Kambiyo zararları: , faaliyet giderleri: SORULAR: 1- Bilançoları analize uygun şekilde düzenleyiniz. 40 puan, 2- Gelir tablolarını analize uygun şekilde düzenleyiniz. 20 puan, 3- Stoklar, alacaklar ve satışlardaki artışları karşılaştırarak yorumlayınız. 10 puan, 4- Satışlar, iade ve indirimler ve satılan mamul maliyetindeki artışları karşılaştırarak yorumlayınız. 10 puan, 5- Borçların yapısını karşılaştırarak yorumlayınız. 10 puan,

15 6- Satışlarla finansman giderleri, faaliyet giderleri, brüt satış karı arasındaki gelişmeleri karşılaştırarak yorumlayınız. 10 puan. Not: Sınav süresi 70 dakikadır. Başarılar Dilerim Öğr.Gör. Cemil TEKE

16 X SANAYİ VE TİCARET İŞLETMESİ 2000 YILI BİLANÇO VERİLERİ: Hazır değerler: , Mali borçlar: , Menkul kıymetler: ,Alıcılar: ,Ödenecek vergi ve fonlar: ,Uzun vadeli mali borçlar: , Ödenmiş sermaye: ,Sermaye yedekleri: , Kar yedekleri: ,Uzun vadeli ticari alacaklar: , Mali duran varlıklar: , Stoklar: , Gelecek aylara ait giderler: , Dönem net karı: , Ticari borçlar: , Maddi duran varlıklar: , Birikmiş amortismanlar: , Alacak senetleri: , X SANAYİ VE TİCARET İŞLETMESİ 2001 YILI BİLANÇO VERİLERİ: Hazır değerler: , Stoklar: , Uzun vadeli mali varlıklar: , Maddi duran varlıklar: , Birikmiş amortismanlar: , Mali borçlar: , Ticari borçlar: , Ödenecek vergi ve fonlar: , Ödenmiş sermaye: , Sermaye yedekleri: , Kar yedekleri: , Menkul kıymetler: , Alıcılar: , Alacak senetleri: , Uzun vadeli mali borçlar: , Dönem net karı: , X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2000YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ: Brüt Satışlar: , Olağan Dışı gelir ve Karlar: , Faiz Giderleri: , Araştırma ve Geliştirme Giderleri: , Olağan Dışı Gider ve Zararlar: , Satışların Maliyeti: Menkul Kıymetler Satış Karı: , Satış İskontoları: ,Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılıkları: , Genel Yönetim Giderleri: , Finansman Giderleri: 6.000,-, Satıştan İadeler: , Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri: , Faiz Gelirleri: , X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2002 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ: Finansman Giderleri: , Araştırma Geliştirme Giderleri: , Faiz Gelirleri: , Genel Yönetim Giderleri: , Satışların Maliyeti: , Olağandışı Gider ve Zararlar: , Satış İskontoları: , Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri: , Brüt Satışlar: , Olağandışı Gelir ve Karlar: , Kambiyo Zararları: , Satıştan İadeler: , Faiz Giderleri: , SORULAR: 1- Bilançoları analize uygun şekilde düzenleyiniz. 25uan, 2- Gelir tablolarını analize uygun şekilde düzenleyiniz. 15 puan, 3- Cari oran, likidite oranı ve nakit oranlarını bularak yorumlayınız. 10 puan, 4- Kaldıraç oranı, öz sermayenin aktif toplamına oranı ve öz sermayenin borçlar toplamlarına oranlarını bularak yorumlayınız. 8 puan, 5- Stok devir hızları ve alacak devir hızlarını bularak yorumlayınız. 10uan, 6- Net İşletme sermayesi devir hızı, maddi duran varlıkların devir hızı, Aktif devir hızı ve öz sermaye devir hızlarını bularak yorumlayınız. 12puan, 7- Vergi öncesi karın, net karın, faaliyet karının ve brüt satış karının öz sermayeye oranlarını bularak yorumlayınız. 10uan, 8- Net karın, faaliyet karının, brüt satış karının net satış tutarına oranlarını bularak yorumlayınız. 10uan. Sınav süresi 60 dakikadır. Başarılar Dilerim Öğr. Gör. Cemil TEKE

17 X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2003 YILI BİLANÇO VERİLERİ Kasa: , Alıcılar: , İlk madde ve malzeme: , Yapılmakta olan yatırımlar: , Binalar: , Şerefiye: , Banka Kredileri: , Tahvil Ana Para Taksit ve Faizleri: , Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksit ve Faizleri: , Satıcılar: , Borç senetleri: , Borç Senetleri Reeskont: , 2006 Yılı vadeli Borç Senetleri: , Uzun Vadeli Borç senetleri Reeskontu: , Sermaye: , Ödenmemiş Sermaye: , Değer Artış Fonu: ,Bankalar: , Alınan Çekler: , Serbest Menkul Değerler: , Alacak Senetleri: , Alacak Senetleri Reeskontu , Şüpheli Ticari Alacaklar: , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı: 800.-, Yarı Mamuller: , Mamul Mallar: , Ticari Mallar: , Stok Değer Düşüş Karşılığı: , Tesis Makine ve Cihazlar: , Taşıtlar: , Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri: , Özel Maliyetler: , Araştırma ve Geliştirme Giderleri: , Özel Fonlar: , Tükenme Payları: , Gelecek Yıllara ait Gelirler: , Alınan Sipariş Avansları: , Diğer Çeşitli Alacaklar: , Ödenecek Vergi ve Fonlar: , Ortaklardan Alacaklar: , Geçmiş Yıllar Karları: , Çıkarılmış Tahviller: , Dönem Net Karı: , Demirbaşlar: , 2007 yılı vadeli Banka Kredileri: , Personele Borçlar: , Yasal Yedekler: , Ortaklara Borçlar: , Birikmiş Amortismanlar: ,personelden alacaklar: , X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2004 YILI BİLANÇO VERİLERİ: Binalar: , Gelecek Yıllara ait Gelirler: , Ortaklara Borçlar: , Tükenme Payları: , Diğer Çeşitli Alacaklar: , Diğer Çeşitli Borçlar: , Özel Fonlar: , Demirbaşlar: , Personelden Alacaklar: , Borç Senetleri Reeskont: Uzun Vadeli Borç senetleri Reeskontu: , Değer Artış Fonları: , Banka Kredileri: , Şüpheli Ticari Alacaklar: , Personele Borçlar: , Özel Maliyet Bedelleri: , Ticari Mallar: , Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksit ve Faizleri: , 2007 Yılı vadeli Borç Senetleri: , Ödenmemiş Sermaye: , Mamul Mallar: , Satıcılar: , Alacak Senetleri: , Yasal Yedekler: , Borç Senetleri: , Yarı Mamuller: , Tahvil Ana Para Taksit ve Faizleri: , Çıkarılmış Tahviller: , Tesis Makine ve Cihazlar: , Stok Değer Düşüş Karşılığı: , Dönem Net Zararı: , 2008 Yılı vadeli Banka Kredileri: , İlk Madde ve Malzeme: , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı: , Sermaye: , Ortaklardan Alacaklar: , Alınan Çekler: , Birikmiş Amortismanlar: , Kasa : , Şerefiye: , Taşıtlar: , Serbest Menkul Değerler: , Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri: , Bankalar: , Araştırma ve Geliştirme Giderleri: , Alacak Senetleri Reeskont: , Alıcılar: , X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2003 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ Brüt Satışlar: , Olağan Dışı gelir ve Karlar: , Faiz Giderleri: , Araştırma ve Geliştirme Giderleri: , Olağan Dışı Gider ve Zararlar: , Satışların Maliyeti: Menkul Kıymetler Satış Karı: , Satış Iskontoları: ,Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılıkları: , Genel Yönetim Giderleri: , Finansman Giderleri: ,-, Satıştan İadeler: , Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri: , Faiz Gelirleri: , X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2004 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ Finansman Giderleri: , Araştırma Geliştirme Giderleri: , Faiz Gelirleri: , Genel Yönetim Giderleri: , Satışların Maliyeti: , Olağandışı Gider ve Zararlar: , Satış İskontoları: , Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri: , Brüt Satışlar: , Olağandışı Gelir ve Karlar: , Kambiyo Zararları: , Satıştan İadeler: , Faiz Giderleri: , NOT: 1- Enflasyon oranları: 2003 yılı % 25, 2004 yılı % 15, 2- Üretim Miktarları: 2003 yılı birim, 2004 yılı birim

18 3- Satış miktarları: 2003 yılı birim, 2004 yılı birimdir. SORULAR: 1- Bilançoları analize uygun şekilde düzenleyiniz. 35 puan, 2- Gelir tablolarını analize uygun şekilde düzenleyiniz. 15 puan, 3- Stoklarla ilgili gelişmeyi yorumlayınız, 5 puan, 4- Alacaklarla ilgili gelişmeyi yorumlayınız. 5 puan, 5- Dönen varlıklarla ilgili gelişmeyi yorumlayınız. 5 puan, 6- Kısa vadeli borçlarla ilgili gelişmeyi yorumlayınız. 5 puan, 7- Öz sermaye ile ilgili gelişmeyi yorumlayınız. 5 puan, 8- Satış hacmi ile ilgili gelişmeyi yorumlayınız. 5 puan, 9- Satışlarla satılan mamul maliyeti ve giderler arasındaki gelişmeyi yorumlayınız.10 puan, 10- İşletmenin genel durumunu göz önüne alarak alınması gereken tedbirleri açıklayınız. 10 puan, NOT: 1- Sınav süresi 100 dakikadır. 2- Hesap planı kullanmak yasaktır. 3- Düzenlemeler muhasebe kayıt ve nizamlarına uygun olacaktır. 4- Hesap makinesi dâhil her türlü alışveriş yasaktır. Başarılar Dilerim Öğr. Gör. Cemil TEKE

19 X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2003 YILI BİLANÇO VERİLERİ Kasa Hesabı; 640., Serbest Menkul Değerler Hs.; , 2004 Yılı Vadeli Banka Kredileri; , Kayıtlı Sermaye , İndirilecek KDV; , Arsa ve Araziler; , İştirakler , Özel Maliyetler ; , Stok Değer Düşüş Karşılığı 500., Personelden Alacaklar; 800., Alıcılar; , Borç Senetleri ; , Borç Senetleri Reeskont; 500., Ödenecek Vergi ve Fonlar; , 2009 Yılı Vadeli Banka Kredileri ; , Kıdem Tazminatı Karşılıkları ; , Ödenmemiş Sermaye ; , Alacak Senetleri ; , Alacak Senetleri Reeskontu ; 300., İlk Madde ve Malzemeler; , Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar; 500., Binalar; , Şüpheli Ticari Alacaklar ; 600., Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı; 200., Ortaklara Borçlar; , İştiraklere Borçlar; , Alınan Çekler; , Yarı Mamuller; , Personel Avansları; 750., Değer Artış Fonu; , Çıkarılmış Tahviller; , Verilen Depozito ve Teminatlar; , Mamul Mallar; , Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler ; , Özel Fonlar; , Tahvil Ana Para Taksit ve Faizleri;1.300., Bankalar; , Ortaklardan Alacaklar; , Ticari Mallar; , Personele Borçlar; , Geçmiş Yıllar Zararları; , Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksit ve Faizleri; , Tesis Makine ve Cihazları; , Demirbaşlar; , Haklar; , Şerefiye; , Gider Tahakkukları; 800., Birikmiş Amortismanlar; , Taşıtlar; , Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri; 2.000, Dönem Net Zararı; 800., Alınan Sipariş Avansları , Satıcılar; , Tükenme Payları ve Amortismanlar; , Yasal Yedekler; X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2004 YILI BİLANÇO VERİLERİ Kıdem Tazminatı Karşılıkları; , İlk Madde ve Malzeme; , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı; 200., Serbest Menkul Değerler; , Tahvil Ana Para Taksit ve Faizleri; , Kayıtlı Sermaye; , Gider Tahakkukları; 800., Binalar; , Arsa ve Araziler; , İndirilecek KDV; , Stok Değer Düşüş Karşılığı; 750., 2009 Yılı Vadeli Banka Kredileri; , Alınan Sipariş Avansları; , Verilen Depozito ve Teminatlar; , Bankalar; , Alacak Senetleri Reeskontu; 5.000, Alacak Senetleri; , Borç Senetleri; , Borç Senetleri Reeskontu; 750., ödenmemiş Sermaye; , İştirakler; , Haklar; , Tesis Makine ve Cihazlar; , Ticari Mallar; , Çıkarılmış Tahviller; , Dönem Net Karı; , Kasa; 850., Alınan Çekler; , Alıcılar; , Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksit ve Faizleri; , Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler; , Yarı Mamuller; , Taşıtlar; , Şerefiye; , Özel Fonlar; , Yasal Yedekler; , Ortaklara Borçlar; , Şüpheli Ticari Alacaklar; 800., Personelden Alacaklar; , Mamuller: , Peşin Ödenen Vergi Fonlar; 650., Personel Avansları; 500., Demirbaşlar; , Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri; , 2005 Yılı Vadeli Banka Kredileri; , Satıcılar; , Ödenecek Vergi Fonlar; , Değer Artış Fonu; Özel Maliyetler; , Tükenme Payları ve Amortismanlar; , Birikmiş Amortismanlar; X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2003 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ Brüt Satışlar; , Menkul Kıymet Satış Karları; 200., Faiz Gelirleri; 400., Satıştan İadeler; , Araştırma ve Geliştirme Giderleri; 400., Kambiyo Zararları; 500., Olağandışı Gider ve Zararlar; , Satış İskontoları; 750., Satışların Maliyeti; , Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri; , İştiraklerden Temettü Gelirleri; 600., Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri; , Olağan Dışı Gelir ve Karlar; X TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ 2004 YILI GELİR TABLOSU VERİLERİ Brüt Satışlar; , Satıştan İadeler; , Satış Iskontoları; , İştiraklerden Temettü Gelirleri; 800., Karşılık Giderleri; , Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri; , Olağan Dışı Gider ve Zararlar; Satışların Maliyeti; Araştırma ve Geliştirme Giderleri; , Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri; Faiz Gelirleri; , Komisyon Gelirleri; 500., Kambiyo Zararları; 200. Olağan Dışı Gelir ve Karlar; 600., Ödenecek Vergiler; ,

20 NOT: 1- Enflasyon oranları: 2003 yılı % 45, 2004 yılı % 25, 2- Üretim Miktarları: 2003 yılı birim, 2004 yılı birim 3- Satış miktarları: 2003yılı birim,2004 yılı birimdir SORU 1: Karşılaştırmalı olarak Bilançoları düzenleyiniz (35 puan) 2. Karşılaştırmalı olarak Gelir Tablolarını düzenleyiniz ( 15 puan) 3. Hazır değerlerle ilgili gelişmeyi yorumlayınız (5 puan) 4. Stoklarla ilgili gelişmeyi yorumlayınız (5 puan) 5. Alacaklarla ( 5 puan ) 6. Dönen Varlıklarla ilgili gelişmeyi yorumlayınız? (5 puan) 7. Kısa Vadeli Borçlarla ( 5 puan ) 8. Öz Kaynaklarla ( 5 puan ) 9. Satışlar, satışların maliyeti ve faaliyet giderleri ile ilgili gelişmeyi yorumlayınız. ( 10 puan ) 10. İşletmenin karlılığını yorumlayınız. ( 10 puan ) SÜRE: 100 Dakika Açıklama: Hesap Planı kullanmak yasaktır. Düzenlemeler muhasebe kayıt ve nizamlara uygun olacaktır. Başarılar Dilerim. Öğr. Gör. Cemil TEKE

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 196.825.440 136.759.082 1 Kasa 541 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 174.227.999 116.629.038 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 164.377.494 136.759.082 1- Kasa 871 890 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 140.890.987 116.629.038 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço HDI Sigorta Anonim Şirketi Tarihi İtibarıyla Bilanço Bağımsız Denetimden I Cari Varlıklar Dipnot A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 48.057.197 1 Kasa 14 28.446 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 30.102.957

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipn ot 31 Mart 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipn ot 31 Mart 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200831.03.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU 01 Ocak 2008 Dipn ot 31 Mart 2008 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.751.212,60 1 Kasa 3.077,82 2 Alınan Çekler 3

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2012 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.949.167,57 A-Hazır Değerler 681.468,79 1-Kasa 3.896,86 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 422.876,32 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 254.695,61

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.386.819,85 A-Hazır Değerler 620.884,99 1-Kasa 2.555,51 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 366.443,57 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.181.785,97 A-Hazır Değerler 388.179,27 1-Kasa 2.510,71 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 76.209,15 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 309.459,41

Detaylı

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4.

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4. XYZ ŞİRKETİ 31.12017 BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) 2016 2017 I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa Alınan Çekler 3. Bankalar Verilen Çek ve Ödeme Emirleri 5. Diğer Hazır Değerler B. Menkul

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.319.785,46 A-Hazır Değerler 132.003,74 1-Kasa 5.243,52 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 39.551,72 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.689.894,30 A-Hazır Değerler 253.611,45 1-Kasa 4.407,81 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 138.027,99 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

Bin TL KÂR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2013)

Bin TL KÂR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2013) KÂR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2013) Bin TL GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2012 CARİ DÖNEM EYLÜL 2013 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 340.885 367.269 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 340.885 367.269

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. Yıl 2011 Tablo Kodu. Frekans Versiyon 1

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. Yıl 2011 Tablo Kodu. Frekans Versiyon 1 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2011 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 1 Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 67.650.698 1 Cari Varlıklar 63.753.540 10 Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 31.12.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 471.338 548.065 1- Kasa 580 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 470.758 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2016 2. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2016 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU

TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU 2009 YILI ODA FAAL YET

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 BSMMMO 2014 YILI MALİ TABLOLAR 2 (AKTİF) VARLIKLAR

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30.09.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.953.436,25 A-Hazır Değerler 540.116,61 1-Kasa 4.719,65 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 77.554,86

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2016 1. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2016 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 BSMMMO 2014 YILI MALİ TABLOLAR 2 (AKTİF) VARLIKLAR

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 0312 230 32 15 16

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 0312 230 32 15 16 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 20 Mart 2016 Pazar 09:00 Sınav Süresi: 3 Saat SORU: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2018 01.01.2017 31.03.2018 31.03.2017 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.220.458,21 6.434.479,22-3,33% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.217.110,05 6.407.405,61 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602 -Diğer

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2012 01.01.2011 31.03.2012 31.03.2011 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.702.856,15 4.928.477,12 15,71% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.702.856,15 4.928.477,12 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2015 01.01.2014 31.03.2015 31.03.2014 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 3.814.161,48 5.731.679,10-33,45% 600 -Yurtiçi Satışlar 3.814.161,48 5.731.557,77 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL)

NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) NET HOLDİNG A.Ş. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) Dipnot Referansları 31.12.26 31.12.25 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 95.42.85 86.37.561 Hazır Değerler 4 12.63.975 1.743.381 Menkul Kıymetler

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2018/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORU VE CEVAPLARI GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 1 102 BANKALAR 01.10 25.000 120 ALICILAR 25.000

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ŞİRİNYER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-18:38:36 Vergi Kimlik Numarası 7040373912 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) ÖZOKNAME TEMİZLİK GIDA

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 05.10 150 İLK MADDE VE MLZ 2.000 -Elektrik malz. 1.200 -Temizlik malz. 800 191 İND. KDV 360 100 KASA 2.360 2 15.10 320 SATICILAR 80.000 100 KASA 80.000 3 31.10

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ZİYAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 03.04.2012-11:35:00 Vergi Kimlik Numarası 9830040517 Ticaret Sicil No 29922 İrtibat Tel No 322 4541833 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) ( ) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.567.085 97.070.280 1- Kasa 760 230 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 84.593.042 84.166.580 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5.

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 3171272011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF ORTA DOĞU TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) MİTHATPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 16.04.2011-14:55:33 Vergi Kimlik Numarası 4970404512 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) KAOS GEY

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-21:03:17 Vergi Kimlik Numarası 9250432613 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) VİP YİYECEK

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot LAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 238.443.489 164.377.494 1- Kasa 1.051 871 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 212.990.487 140.890.987 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ /12/2012 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ /12/2012 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF () I- A- B- C- G- H- DÖNEN HAZIR DEĞERLER KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ DİĞER HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMETLER HİSSE SENETLERİ ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI KAMU

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço

HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço HDI Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I Cari Varlıklar Dipnot Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2008 A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 59,889,830

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif UYGULAMA 8 Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif KASA 160.000,- BANKALAR 75.000,- ALACAK SENETLERİ 74.000,- TİCARİ MALLAR 80.000,- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 6.000,-

Detaylı

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.

S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir. S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 31.03.2015 SONU İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.237.511 1 Kasa

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

HİSSE KODUNUZ HATALI!

HİSSE KODUNUZ HATALI! HİSSE KODUNUZ HATALI! AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 78.237.092 0 A. Hazır Değerler 20.688.740 0 1. Kasa 12.821 0 2. Bankalar 20.675.920 0 3. Diğer Hazır

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI SOLO BĠLANÇO

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI SOLO BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.455.043 121.543.838 1- Kasa 14 11.378 9.012 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 67.164.524 78.744.899 4- Verilen Çekler

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 13.717.290 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 6.201.151 a.) Kasa b.) Alınan Çekler c.) Bankalar 4.485.851 d.) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () e.) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

01 OCAK 31 ARALIK 2017 VE 2016 DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI BİLANÇO V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) Bağımsız

01 OCAK 31 ARALIK 2017 VE 2016 DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI BİLANÇO V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) Bağımsız 01 OCAK 31 ARALIK 2017 VE 2016 DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI BİLANÇO V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) Bağımsız denetimden Geçmemiş Geçmemiş 31.12.2017 31.12.2016 AKTİF

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

NET HOLDİNG A.Ş. BİLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLİDE) NTHOL. Bağımsız Denetim'den

NET HOLDİNG A.Ş. BİLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLİDE) NTHOL. Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLİDE) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.03.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 79.011.528 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 7.788.928

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜNYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 30.04.2015-20:15:04 Vergi Kimlik Numarası 2120452168 halit_coskan@hotmail.com Ticaret Sicil No

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26. Uygulama 5 Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.000,- ALINAN ÇEKLER 12.000,- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 14.000,- BANKALAR

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ULAŞTIRMA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-12:25:57 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 4540048552 muhasebe@haciogullari.com.tr

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL EYLÜL 2014 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL EYLÜL 2014 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2013-30 EYLÜL 2014 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44,485,342.44 48,577,535.61

Detaylı

TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) I - DÖNEN VARLIKLAR A - Hazır Değerler 40.091,21 1 - Kasa 816,65 2 - Alınan Çekler 3 - Bankalar 39.274,56 4 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5 - Diğer Hazır Değerler B - Menkul

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL EYLÜL 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) I- Cari ( Dönen ) Varlıklar Dip Not

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL EYLÜL 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) I- Cari ( Dönen ) Varlıklar Dip Not DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015-30 EYLÜL 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 48.997.077,59 46.524.971,56

Detaylı