Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Tel:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812"

Transkript

1 Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Tel: ÖZGEÇMİŞ Kırıkkale de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini KIRIKKALE de tamamladı. Üniversite tahsiline 1986 yılında Gazi üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim iş Eğitimi Bölümünde başladı. Gazi üniversitesi sosyal bilimler enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı kurumlarda öğretmenlik yaptı yılında SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi resim bölümünde öğretim görevlisi oldu. Daha sonra aynı üniversitenin bünyesinde Isparta da kurulacak olan güzel sanatlar fakültesinin kuruluş çalışmalarına katkıda bulunmak üzere bu kuruma geçiş yaptı yılında Başbakanlık Devlet Bakanlığı müşavirliği görevi sebebiyle Ankara ya döndü. Bu görevinde de yurt içi, yurt dışı ve Türk Dünyasına yönelik eğitim kültür ve sanat faaliyetlerinde görev aldı. Emlak Bankası Sanat danışmanlığı yaptı yılında Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim bölümüne geçiş yaptı. Güzel Sanat Eserlerinde Fikri Mülkiyet Hakları ve Uygulamaları Konulu Teziyle Doktora çalışmasını S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş eğitimi Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. Unvanıyla ataması yapıldı. 28/08/2012 tarihinde Üniversiteler Arası Kurul tarafından yapılan doçentlik sınavında başarılı olarak Doçentlik ünvanını almaya ve kullanmaya hak kazandı. Kuruluşundan itibaren (1986) sanatçıların Telif Haklarının korunmasıyla alakalı Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne bağlı Meslek Birliği (Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) GESAM da İdari Mali İşler Müdürlüğü, Genel Sekreterlik, Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen ilgili Meslek Birliği Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Konya, Ankara, Kırıkkale, Romanya ve Amerika da Kişisel sergiler açan sanatçı, Yurt içi ve başta Makedonya, Kıbrıs, Mısır, Türkmenistan, ispanya ve İran olmak üzere çok sayıda karma sergiye iştirak etti. Temmuz 2014 itibariyle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne Öğretim Üyesi olarak geçiş yaptı. Halen bu kurumda görevine devam etmekte ve sanat eğitimi ve şahsi sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir. He was born in Kırıkkale. First, middle, and high school education completed in KIRIKKALE. University of Gazi University Faculty of Education (1986), Business Education Department has begun. Gazi University Institute of social sciences, the master's degree. The Ministry of national education, and for a while taught in institutions. in 1994, he became a lecturer in the Faculty of Education section of Burdur SDU. Later in the same University in Isparta, the fine art faculty to

2 contribute to the work of the organization that made the transition from the institution. in 1999, the Prime Minister's State Department advisory task due to Ankara's back. In this role in the domestic, foreign and Turkish world took part in the cultural and artistic training activities. Emlak Bank art consultant. Konya Selcuk University Faculty of Education in 2002 has made the transition to the section. "Fine art in his works, intellectual property rights and Applications" on the Fosome help with a PhD Student has completed at the Institute of social sciences. in the year 2011 at Gazi University, Faculty of education, Department of fine arts education Work training Divison Yrd. Assoc.prof. Dr. Unvanıyla assignment was made. 28/08/2012 Intercollegiate Board made by Professor exam successfully won the right to use and to take the title of associate professor. From its inception (1986) related to the protection of the Copyright of the artists copyright Ministry of culture and tourism General Directorate for Professional Association (nice work of art Owners Vocation Union) as General Secretary in the Financial Affairs Directorate, GESAM Administrative, Supervisory Board Chairman and a member of the Board of Directors positions. He currently continues the membership of the Board of Directors of the relevant professional association. Kırıkkale, Konya, Ankara, Romania and in solo exhibitions at home and abroad, the artist that opens in Macedonia, Cyprus, Egypt, Turkmenistan, Spain and Iran attended a number of group exhibitions. As of July 2014 Konya Necmettin Erbakan University Faculty of fine arts painting Department made the transition as a faculty member. Currently, this institution continues and the task of art education and personal artistic works. Adı Soyadı: İsa ELİRİ Doğum Tarihi: 07/10/1969 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1991 Y. Lisans Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü- Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Gazi Üniversitesi 1995 Doktora Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü- Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Selçuk Üniversitesi 2009 AKADEMİK UNVANLAR Yardımcı Doçentlik Tarihi : 10/02/2011 Doçentlik Tarihi : Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Öğr.Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Öğr.Gör. S. D. Üniversitesi Isparta Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr.Gör. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr.Öğr.Gör. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Yrd.Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Doç.Dr. Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

3 İDARİ GÖREVLER İdari Mali İşler Müdürlüğü, Genel Sekreterlik, Resim İş Eğitimi A.B.D. Başkan yrd. BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER * Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı GESAM Türkiye Güzel Sanat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi. ESERLER VE YAYINLAR LİSTESİ BASILMIŞ KİTAPLAR İ. Eliri, İ. Erdurucan, Sahne Işıklamasında Renklerin Dili, Konya, Aybil Yayınları, İ.Eliri, Güzel Sanat Eserlerinde Fikri Mülkiyet Hakları ve Uygulamaları, Konya, Aybil Yayınları, 2011 KİŞiSEL SERGİLER Kişisel Sergi- İdea Kültür ve Sanat Merkezi Konya, 2005 Kişisel Sergi- Altındağ, Ankara Kültür merkezi, Kişisel Sergi-Kırıkkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eylül 2008 Uluslar arası Ahmet Yesevi den Günümüze Ġnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri Sergi Köstence/ ROMANYA KiĢisel Sergi- 07 Mart-03 Nisan 2013.Erge Sanat Galerisi/ Ankara. Yağlı Boya Resim Sergisi. KiĢisel Sergi- 18 Mayıs Saturday 1-5pm. ARTEST SAN ANTONĠO. ART EXHIBITION Appleseed Court SANANTONĠO TX AMERĠKA. ÖZGÜN SANAT ESERLERİ, TASARIMLAR YA DA YORUM ÇALIŞMALARI İLE ETKİNLİKLERDEN SEÇKİLER KARMA-ORTAK Ulusal Karma Sergiler Vakıfbank ANKARA. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Master Öğrenci Karma Sergisi Gesam Üyeleri Karma Resim Sergisi. TCDD. Sanat Galerisi Gar- Ankara. 17 Aralık 3 Ocak Isparta Sanat- 95 Karma Resim Sergisi. Isparta 30 Ekim 1995 Halk Bankası Gesam Karma Resim Sergisi. Çankaya-ANKARA. 21 ġubat- 11Mart Isparta Sanat- 96 Karma Resim Sergisi. Isparta 31 Ekim 1996 Gesam Üyeleri Karma Resim ve Heykel Sergisi. Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. 29 Aralık 1997 Gesam Üyeleri Karma Resim Sergisi. Ġl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu Aksaray. 17 Temmuz 1997 Cumhuriyetimizin 75. Yılı ve Öğretmene Saygı. Isparta 24 Kasım 1998

4 Kocaeli Gayret Muhribi SavaĢ Gemisi Sanat Galerisi Gesam Üyeleri Karma Resim Sergisi. 9 Mart 1998 Diyarbakır Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Gesam Üyeleri Karma Resim Sergisi. 15 Nisan 1998 Gesam Karma Resim ve Heykel Sergisi. Akbank Adana Sanat Galerisi. 7 Mayıs 1999 Osmanlı Ġmparatorluğunun 700. KuruluĢ Yıldönümü Anısına Karma Resim Sergisi. Ankara Resim Heykel Müzesi Telif Haklarının 114. Yılı Münasebetiyle Açılan Karma Sergi. 75.Yıl Kültür Merkezi Mithat paģa/ankara 19 Eylül 2000 Dünya Fikri Mülkiyet Günü; Üretene Saygı- Telif Hakkı Karma Resim Sergisi Milli Kütüphane ANKARA. 26 Nisan 2003 S.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi. NevĢehir Valiliği Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. NevĢehir. 2/5/2003 Ġdeal Kültür Sanat Merkezi Karma Resim Sergisi. Konya Aralık 2003 S.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi 19 Nisan 2004 Mavi Sanat Evi Karma Resim, Heykel, Seramik, Geleneksel Sanatlar Sergisi. Konya 6 Ocak 2004 Cumhuriyetin 80. Yılına Armağan 2004 Bahar Gesam Karma Sergisi. Ankara Çankaya Belediyesi ÇağdaĢ Sanatlar Galerisi. 17 Mart 2004 S.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi. SDKM. Sergi Salonu. Konya. 3 Ekim 2005 Gesam Üyeleri Karma Resim ve Heykel Sergisi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. Samsun Ġlk Adım Belediyesi. 15 ġubat 2005 S.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi. Dumlupınar Üniversitesi Bedesten Sergi Salonu. Kütahya Nisan 2006 S.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları 24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Karma Resim Sergisi. SDKM. Konya24 Kasım 2006 Atatürk ün Doğumunun 125 Yılı Münasebetiyle Türkiye Resimleniyor Sergisi TBBM ġeref Salonu Ankara.28 Kasım 2006 S.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları 24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Karma Resim Sergisi. SDKM. Konya 26 Kasım 2007 Atatürk ün Doğumunun 125 Yılı Münasebetiyle Türkiye Resimleniyor Sergisi Ġzmir Resim Heykel Müzesi. Konak/Ġzmir. 20 ġubat 2007 Atatürk ün Doğumunun 125 Yılı Münasebetiyle Türkiye Resimleniyor Sergisi Ġstanbul Atatürk Kültür Merkezi. Ġstanbul. 29 Ocak 2007 Cumhuriyetin 85. Yılı Anısına Gesam Üyeleri Karma Resim, Heykel, Seramik, Fotoğraf Sergisi. SDKM. Konya 28 Ekim-24 Kasım Ulusal Esere ve Emeğe Saygı Resim AfiĢ Logo ve Karikatür Sergisi Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu KONYA. 28 Mayıs 2008 S.Ü. Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları. Öğretmenler Günü Resim Sergisi. Eğitim Fakültesi Sergi Salonu. Konya 21 Kasım 2008 BaĢkent Üniversitesi Karma Resim Sergisi. Ankara 3-15 Nisan 2009 Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Karma Sergisi. S.Ü. Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi Sergi Salonu. 29 Mayıs 2009 Sesan Serbest Sanatçılar Konya Üyeleri Karma Resim Sergisi. Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. 11 Haziran 2009 Gesam Karma Resim ve Heykel Sergisi. Altındağ Belediyesi Sanat Galerisi. Ankara 01 ġubat 2010 Gesam 23.Yıl Sergisi. Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu. 3 Mayıs 2010 Sanatın Anadolu Aydınlanması 2010 Projesi. BeĢiktaĢ ÇağdaĢ Sanatlar Merkezi Ġstanbul. 17 Mayıs 2010

5 28 Ekim-28 Kasım 2010 Cumhuriyetin 87.Yılı 87 Snatçı karma resim sergisi. S.D.Ü. Kültür Merkezi KONYA 24 Kasım 2010 Öğretmenler Günü, Öğretim Elemanları Sergisi. S.Ü. Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi Sergi Salonu. KONYA 24 Kasım Geleneksel Öğretmenler Günü, Öğretim Elemanları Sergisi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi KONYA 1 ġubat 2010 Gesam Altındağ Belediyesi Karma Sergi 6-9 Ağustos 2008 Uluslararası Sinop Kültür ve Sanat Festivali 6 Ağustos 2011 Antalya Gesam 25. Yıl Sergisi 6 Mart 1996 Bursa Akbank Gesam Sergisi 7 Mayıs 1998 Akbank Isparta Sanat Galerisi 7 Ocak 2012 Gesam Mersin Sergisi 8 Ekim 2011 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Gesam Adana Sergisi 9 Eylül 2011 Van Gesam 25. Yıl Sergisi 9 Haziran 2003 Gesam Türkiye Kalkınma Bankası 9 ġubat 1998 Akbank Gesam Trabzon Sergisi 13 Mayıs 1996 Resim Heykel Müzesi Erzurum Gesam Sergisi SSK Sosyal Güvenlikte 50. Yıl Gesam Sergisi 15 Nisan 1998 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Gesam Diyarbakır Sergisi 16 Eylül 2011 Sivas Gesam 25. Yıl Sergisi 17 Haziran 1997 Ankara Akbank Gesam karma Sergi 18 Kasım 1998 S.D.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Elm. Sergisi 18 Temmuz 2011 Çorum Gesam Resim Sergisi 19 Mart Yıl Kültür Merkezi Tarsus. Atatürk'e Saygı Gesam Sergisi 21 Ekim 2008 S.Ü.24 Kasım Öğretim Elemanları Sergisi 24 Haziran 1996 Gesam NevĢehir Sergisi 26 Ekim 1999 Kültür Bakanlığı 75. Yıl Kültür Merkezi Depremzedelere Saygı Gesam Sergisi 30 Kasım 2004 Merzifon Belediyesi Gesam Sergisi ÇağdaĢ Türk Sanatından Bir Kesit Resim Bölümü Öğretim Elemanları Resim Heykel Sergisi Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi 12-19/04/2013 Resim ve Fotoğraf Sergisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim ĠĢ Eğitimi A.B.D. Malik Aksel Sanat Galerisi. ANKARA 27 Mayıs- 04Haziran 2013Selçuk Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi. ULUSLAR ARASI 42 SANATÇI 42 ESER SERGĠSĠ Konya- Süleyman Demirel Kültür Merkezi. 01 Mart 2013 GESAM Üyeleri ELAZIĞ 25. Yıl Karma Resim Sergisi. 8 Haziran GESAM Üyeleri Ankara 25. Yıl Karma Resim Sergisi 15 Mart GESAM Üyeleri Mardin 25. Yıl Karma Resim Sergisi 29 Nisan GESAM Üyeleri Trabzon 25. Yıl Karma Resim Sergisi Katıldığı Yurt Dışı (Uluslararası) Karma Sergiler 6-25 Mayıs 1998 Karma Resim ve Fotoğraf Sergisi. Valandova Kültür Merkezi MAKEDONYA TÜRKMENĠSTAN- AĢkabat Türk Türkmen Sanatçıları Karma Resim Sergisi 31 Ekim 8 Kasım S.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Resim Heykel Sergisi. Atatürk Kültür Merkezi LefkoĢa/ KIBRIS.

6 2-7 Kasım IV. Uluslararası Türk Kültürü Ġle Sanatları Kongresi Sanat Etkinlikleri. Karma Resim, Heykel, Seramik, Geleneksel Sanatlar Sergisi. Kahire/ MISIR Ekim 2010 V. Uluslararası Türk Sanatları Sergisi. ġam / SURĠYE 31-Mayıs rd. INTERNATIONAL CONTEMPORARY-ART BIENNALE. Arteast San Antonio. Karma Resim Sergisi. 2. Uluslararası Ġzmir SANAT BĠENALĠ. Mayıs 2013.MithatlaĢa Cad. No:464. Konak/Ġzmir Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : BatılılaĢma Sürecinde Askeri Okullar ve Asker Ressamların Türk Resim Sanatına Katkıları Türk Ġslam Medeniyeti Akademik AraĢtırmalar Dergisi KıĢ, s Ġ.Eliri, "NakıĢlı Cam Sanatı Vitray(Revzen-i MenkuĢ) ve Süleymaniye Caaminde Kullanılan Örneklere Plastik Açıdan Bir BakıĢ", Türk - Ġslam Medeniyeti Akademik AraĢtırmalar Dergisi, , 2010 Ġ.Eliri, "5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Koruma Altına Alınan Eser Kavramı", Türk - Ġslam Medeniyeti Akademik AraĢtırmalar Dergisi, , 2011 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Türkçe KonuĢan Ülkelerde Kültür Sanat ve Tabiat Varlıklarının ĠĢlevi ve Korunması Kazakistan ve Türkiye Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu Mayıs 2007.s ÇağdaĢ Türk Resim Sanatına Etki Eden Faktörler IV. Uluslararası Türk Kültürü Ġle Sanatları Kongresi Sanat Etkinlikleri. Mısır Kahire. 2-7 Kasım s Ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu nun Eserlerinde Yer Alan Anadolu Kültürü ve Halk Motifleri II. Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi ve Sanat Etkinlikleri Mayıs 2009 Konya. Yazılan Ulusal / Uluslararası kitaplarda bölümler: * G.Akengin, H.Önal, H.Gencer, İ.Eliri, C.Akcalı, Kırıkkale Değerleri-Hacı Taşan- Rahmi Pehlivanlı (Sanatçı Üstad Rahmi Pehlivanlının Türk Resmindeki Yeri ve Önemi Üzerine), 25-28, Ankara, Öncü Yayın Evi, 2009 Diğer yayınlar : I.Uluslararası Güzel Sanatlarda Selçukludan Günümüze Geleneksel Konya El Dokumalarından Esintiler ve Mevlana Bienaline eserle katılım, Konya,2009. IV. Uluslararası Türk Kültürü Ġle Sanatları Kongresi/Sanat etkinliklerine Bildiri ve eserle katılım, MISIR, Kahire, Cumhuriyetin 75. Yılında Plastik Sanatlar ve Sanat Eğitimi Panelinde Türkiye'de Temel Sanat Eğitimi ve Sorunlar konulu sunum. Cumhuriyetin 87. Yılında 87 Sanatçı Karma Sergiye Eseriyle Katılım, Konya, BaĢkent Üniversitesinde gerçekleģtirilen karma resim heykel sergisi, Ankara, Doktora ve Y. Lisans Öğrencileri Karma Resim Sergisine katılım, Konya, Dumlupınar Üniversitesinde Karma sergiye eseriyle ĠĢtirak, Kütahya, 2006.

7 Gesam Diyarbakır Karma Sergisi Katılım, Diyarbakır, Dünya Fikri Mülkiyet Günü Üretene Saygı ve Telif Hakkı Konulu Karma Sergiye Katılım, Ankara, II.Uluslararası Melitadan Battal Gaziye Konulu Kervansaray BuluĢması karma sergiye eseriyle Katılım, Malatya, Uluslararası Malatya Kervansaray BuluĢması Sergisi, Kıbrıs Karma Resim Heykel Sergisi, LefkoĢa, KIBRIS, Konya Ġdea Kültür Sanat Merkezinde Açılan Karma Resim Heykel Sergisi, NevĢehir Valiliği Kültür Merkezi Karma Resim Sergisi, Serbest Sanatçılar Konya Karma Sergisi, Konya, Atatürk'ün Doğumunun 125. Yılında Türkiye Resimleniyor Kültür ve Turizm Bakanlığı etkinliği, Ankara, I. Uluslararası Türkiye Gramen Mikro Kredi Sanat Bienali TĠSVA, Ankara, Sanatın Anadolu Aydınlanması 2010 Ġstanbul BeĢiktaĢ Kültür Merkezinde GerçekleĢtirilen Karma Sergi, KiĢisel Sergi- Ġdea Kültür ve Sanat Merkezi Konya, 2005 KiĢisel Sergi- Altındağ, Ankara Kültür merkezi, KiĢisel Sergi-Kırıkkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Atıflar Yeni Ġpek Yolu. Konya Kitabı IX. Özel Sayı Aralık s.357 Türk Ġslam Medeniyeti Akademik AraĢtırmalar Dergisi s.119 Atatürk ün Doğumunun 125.Yılında Türkiye Resimleniyor. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 2006.s. ÇağdaĢ Türk Sanatından Bir Kesit. Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yayınları. s.75 Bilimsel Toplantı ve Düzenleme Kurulu Üyeliği II. Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi ve Sanat Etkinlikleri Mayıs 2009 Konya. Düzenleme Kurulu Üyeliği IV. Uluslararası Türk Kültürü İle Sanatları Kongresi Sanat Etkinlikleri 2-7 Kasım Mısır Kahire. Düzenleme Kurulu Üyeliği V. Uluslar arası Türk Sanatları Sergisi V. INTERNATIONAL TURKISH ARTS EXHIBITION Ekim 2010 Şam-SURİYE Sergi Düzenleme Kurulu Üyeliği V. Uluslar Arası Türk Kültürü ve Sanatları Kongresi- Sanat Etkinlikleri V. Internatıonal Turkısh Culture And Arts Congress/Art Actıvıty Mayıs (May) 2011-Madrid-İSPANYA Kongre ve Sergi Düzenleme Kurulu Üyeliği (CONGRESS ORGANIZING COMMITTEE) Etkinliklerde Jüri Üyeliği Denizcilik Müsteşarlığının Tarihinde Ankara da Düzenlediği Deniz Sevgisi Konulu Resim ve Şiir Yarışmasında Jüri Üyeliği

8 GAZNET A.Ş. Konya da 18 Kasım 2007 tarihinde Düzenlediği Temiz Hava ve Sağlıklı Yaşam Konulu Resim Yarışmasında Jüri Üyeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Güzel Sanatlar Galeri Müdürlüğü Dönemi Seçici Kurul Yedek Üyeliği SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER Lisans Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Teorik Haftalık Saati Uygulama Öğrenci Sayısı Güz İlkbahar Temel Tasarım Ġlkeleri (Temel Sanat Eğitimi) 1. Sınıf 0 Güzel Sanatlarda Telif Kültürü 1. Sınıf. Analitik Resim Çözümlemeleri I 3.Sınıf (1-4) Güzel Sanatlarda Telif Kültürü II. Sınıf. 3 Grup Temel Tasarım İlkeleri (Temel Sanat Eğitimi) 1. Sınıf.2 Grup Sanat Eleştirisi Analitik Resim Çözümlemeleri I 3.Sınıf Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Teorik Haftalık Saati Uygulama Öğrenci Sayısı Güz İlkbahar Temel Tasarım Ġlkeleri (Temel Sanat Eğitimi) 1. Sınıf 0 Güzel Sanatlarda Telif Kültürü 1. Sınıf. Analitik Resim Çözümlemeleri I 3.Sınıf (1-4) Güzel Sanatlarda Telif Kültürü II. Sınıf. 3 Grup Temel Tasarım İlkeleri (Temel Sanat Eğitimi) 1. Sınıf.2 Grup Sanat Eleştirisi

9 Analitik Resim Çözümlemeleri I 3.Sınıf Yüksek Lisans-Doktora Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Teorik Haftalık Saati Uygulama Öğrenci Sayısı Yüksek Lisans Güz- İlkbahar Uygulamalı Deneysel Resim 3 Görsel ve Estetik İletişim l 3 Sanat Eleştirisi 3 Doktora Güzilkbahar Karşılaştırmalı Türk Dünyası Sanatı Sanat Eleştirisi 3 3

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatih ÖZKAFA Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 17 Kasım 1974 Bidiği Yabancı Diller: İngilizce (ÜDS: 70.00) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emrah UYSAL Doğum Tarihi: 14.02.1975 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Arzu UYSAL Doğum Tarihi: 18.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Mustafa Kemal Ünv. Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA. Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA. Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurcan PERDAHCI Doğum Tarihi: 08 10 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983 S.Yeterlik

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Banner Reklamların Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi - Prof.

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Banner Reklamların Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi - Prof. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖZDEN PEKTAŞ TURGUT Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Anadolu Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008 ÖZ GEÇMiŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Zaimoğlu 2. Doğum Tarihi : 22 Ocak 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000 Sanatları

Detaylı

1. Adı Soyadı: Salih Denli. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966. 3. Unvanı: Yardımcı Doçent. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Salih Denli. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966. 3. Unvanı: Yardımcı Doçent. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Salih Denli 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul, Üniversite Yıl Lise Fen Erzurum Lisesi 1983 Lisans Fizik Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi A.B.D. Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

seramik sergisi ceramic exhibition day by day

seramik sergisi ceramic exhibition day by day seramik sergisi ceramic exhibition day by day Yıldızevler Mah. Tagore Cad. (4. Cad.) Şehit Mustafa Doğan Sk. 82/A -B Yıldız 06550 Çankaya - ANKARA Tel +90 (312) 438 86 70 Fax +90 (312) 438 86 72 GSM +90

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Antropoloji Doktora Programı.

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Antropoloji Doktora Programı. Ünvan, Adı -Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ruhcan Akil Email: ruhcan.akil@gedik.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ruhcan Akil 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu. Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı: Beril Anılanmert 2. Doğum Tarihi: 1942 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şebnem Somel Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1987-1992 Y. Lisans Resim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS krkavas@gmail.com ÖZGEÇMĠġ Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Doğum Tarihi / Yeri: 10 Ağustos 1979 / Antalya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / A.B.D. Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Derece Alan Üniversite Yıl. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Derece Alan Üniversite Yıl. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Latife AKTAN ÖZEL Doğum Tarihi : 01 Nisan 1959 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

1.Adı, Soyadı: Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 23.02.1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

1.Adı, Soyadı: Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 23.02.1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 1.Adı, Soyadı: Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU. Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 3.0.1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil Tasarımı D. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 1977

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ HACER NURGÜL BEGİÇ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ HACER NURGÜL BEGİÇ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : HACER NURGÜL BEGİÇ Doğum Tarihi : 22.06.1964 Öğrenim Durumu Doktora 2011-2014 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK HALK BİLİMİ ANABİLİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı