Kredi Temerrüt Takaslarının (CDS), Kriz Değişkenleriyle İlişkisi: PIGS Ülkeleri ve Türkiye Kapsamında bir Araştırma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kredi Temerrüt Takaslarının (CDS), Kriz Değişkenleriyle İlişkisi: PIGS Ülkeleri ve Türkiye Kapsamında bir Araştırma"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İsletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Özeti Kredi Temerrüt Takaslarının (CDS), Kriz Değişkenleriyle İlişkisi: PIGS Ülkeleri ve Türkiye Kapsamında bir Araştırma Görkem HANCI Prof. Dr. Ahmet KÖSE İstanbul-2013

2 Kredi Temerrüt Takaslarının (CDS), Kriz Değişkenleriyle İlişkisi: PIGS Ülkeleri ve Türkiye Kapsamında bir Araştırma Görkem HANCI ÖZ 1990 lı yıllarda ortaya çıkan ve 2003 yılından sonra kullanımı yaygınlaşan Kredi Temerrüt Takasları (KTT), en fazla işlem gören kredi türevlerindendir. KTT, genel anlamda, kredi veren kuruluşun riski indirgemek adına, olası bir temerrüt olayına karşın bir yatırımcıdan satın aldığı sigorta olarak tanımlanabilir. KTTler Portekiz, İtalya, Yunanistan ve İspanya yı içeren PIGS ülkelerine ait bu türeve yönelik baz puanların aşırı derecede artmasıyla daha da dikkat çekmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında kriz, bahsi geçen Akdeniz ülkeleri ve karşılaştırılma yapılması adına Türkiye esas alınarak incelenmiştir. Bu beş ülkeye ait Kredi Temerrüt Takasları nın döviz kurları ile volatilitelerine bakılmış ve ardından ana hatlarıyla Maastricht Kriterleri ni içeren makroekonomik değişkenler kapsamında granger nedensellikleri test edilmiştir. Anahtar kelimeler: Kredi Temerrüt Takası, Maastricht Kriterleri, PIGS Ülkeleri, GARCH, granger nedensellik ABSTRACT Credit Default Swap (CDS), which has been occured in 1990 s and increased after 2003, is the most traded credit derivatives. In general CDS can be described as an insurance which is traded by creditor to an investor at the aim of the reducing risk, considering the possibility of credit event. This derivative has been prominent, because of the rapid increase of CDS basis points of especially Portugal, Italy, Greece and Spain included PIGS countries. In the part of the methodology, the mentioned Mediterrrian countries and Turkey has been compared. The relationship of these five countries CDS and foreign exchange rate volatility has been analysed and the relationship of macroeconomical crisis parameters, based on Maastricht Criteria, and CDS has been studied in terms of granger causality. Key words: Credit Default Swap, Maastricht Criteria, PIGS Countries, GARCH, granger causality.

3 GİRİŞ Önceleri riskten korunma amaçlı olarak ortaya çıkan türev ürünler, sonrasında daha çok yatırım amaçlı kullanılır hale gelmiştir. Kredi türev ürünü olan Kredi Temerrüt Takasları (KTT), 1990 lı yıllarda ortaya çıkmış, ancak 2003 den sonra kullanımı yaygınlaşmıştır ve hala da yükselme trendi sergilemektedir. Son zamanlarda en fazla işlem gören türev ürünlerden biridir. Özellikle son yıllarda, Akdeniz ülkelerine ait KTT baz puanlarının ani bir çıkış göstermesiyle, daha da dikkat çekici olmuştur. Avrupa Merkez Bankası, KTTleri, piyasa katılımcılarının sahip oldukları riski başka katılımcılara aktarmaya veya dağıtmaya yarayan türev ürün olarak tanımlamaktadır. KTT, bir çeşit sigorta olup, bir kurumun başka bir kurumdan kredi almasıyla başlamaktadır. Kredi alan kurum, borçlu kurumun piyasadaki durumunu gözlemler ve başka bir yatırımcı kurumdan bu türev ürünü satın alarak, riskini azaltmış olur. Şirket ya da ülke bazlı incelenebilen KTT baz puanlarla ilgili olarak, bir kurumun ya da ülkenin KTT baz puanı ne kadar yüksekse, temerrüt riskinin o kadar yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Kredi Temerrüt Takasları nı inceleyen bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde riskin tanımı ve çeşitlerine giriş yapılmış, ikinci bölümde KTTler incelenmiş ve üçüncü bölümde ise uygulama kısmına yer verilmiştir. 1. RİSK Bir yatırım yapıldığında, getiri ve risk arasında bir takas durumu meydana gelir. Fazla risk alınmışsa, daha fazla para elde etme ihtimali daha olasıdır. Bahsedilen takas, risk ve beklenen getiri arasındadır; risk ve gerçek getiri arasında değildir. Bu noktada beklenen getiri kavramını açıklamak gerekir. Beklenen getiri kavramı günlük hayatta, gerçekleşme olasılığı yüksek anlamında kullanılsa da, olası getirilerin ağırlıklı ortalamasıdır. Olası getiriler ve onların gerçekleşme olasılıklarına ait veriler ise geçmiş verilerden elde edilir. (Hull, 2012 : 2) Beklenmedik olumlu ya da olumsuz olaylar olarak tanımlanan risk kavramı genel anlamda dört ana başlıkta toplanır: firma dışı-firma içi riskler, yönetilebiliryönetilemez riskler, sistematik-sistematik olmayan riskler, finansal- finansal olmayan

4 riskler (Bolak, 2004). Finansal riskler doğrultusunda ise, piyasa, likidite, operasyonel ve kredi risklerinden bahsedilebilir (Gregory, 2010 : 2) Kredi riski söz konusu olduğunda riski tek bir tarafa toplamayıp, birden fazla yatırımcının üstlenmesiyle riski azaltmak ve yatırımcıların da bu durumdan faydalanma durumu ortaya çıkar. Kredi türevleri, hem yatırım hem de riskten korunma amaçlı kullanılmaktadır. Kredi türevlerinde yaşanan yıllardan beri süre gelen artış, pazardaki katılımcıların riskle baş etme noktasında bu ürünlerden yararlandığını gösteriyor olabilir. Ticari bir banka kredi türevlerini verdiği kredilerin riskini indirgemek için kullanabilir, ancak kredi türevleri kendine ait risk yönetimiyle de baş etmek durumundadır. ( Jing, 2010) 2. Kredi Temerrüt Takası En temel kredi türevlerinden olan Kredi Temerrüt Takası, belirli bir referans varlığın değeri üzerinden korunma sağlayan, korumayı satın alanın belirli aralıklarla sabit bir ücret ödediği ve korunmada satıcı tarafın da herhangi bir kredi olayında ödeme yapacağını taahhüt eden karşılıklı yapılan bir kontrat olarak tanımlanır. Belirli periyodlarla ödenen ücret genelde, nominal bir değerin baz puanından kote edilir. Bu takas referans varlık, baz varlık (underlying asset), ya da sepet varlık ile ilişkili olabilir. (Choudhry, 2006) Kredi temerrüt takası, olası bir kredi olayına karşı bir çeşit sigortadır. Ancak, normal bir sigorta mantığına göre sigortayı satın alabilmek için öncelikle o varlığa sahip olmak gerekir. Kredi Temerrüt Takası nda ise esas varlığa sahip olmadan da korumaya sahip olunabilir. KTT ile ilgili olarak, kredi olayı, Geri kazanım oranı, nakdi/fiziksel teslim, KTT kupon tarihi, korunmanın süresi gibi kavramlar ortaya çıkmaktadır. KTT, sepet(basket) KTT, özsermaye, sıralı, portföy, dijital ve öncelikli sepet olmak üzere pek çok çeşidi vardır. KTT işleminin gerçekleşebilmesi için, bir borç alma- verme olayının gerçekleşmesi gerekir. Örneğin, A yatırımcısı (Borçlu), X Bankası ndan kredi alır. Vadesinin sonunda hem anaparayı hem de faizi ödeyecektir. Ancak X Bankası, A yatırımcısının, piyasadaki durumunu gözlemlemiş ve olası bir temerrüt durumuna karşılık, alacağını garanti altına almak istemektedir. A yatırımcısının borcunu ödememe ihtimaline karşın oluşacak riski transfer etmiş olacaktır ve amaçla Z

5 yatırımcısı ile anlaşır. Böylece, X Bankası koruma alıcısı, Z yatırımcısı ise koruma satıcısı sıfatlarına sahip olurlar. Bu durumda, koruma alıcısı olan X Bankası, koruma satıcısı olan Z yatırımcısına dönemsel ödemeler yapacaktır. Eğer A yatırımcısının temerrüdü gerçekleşirse, X Bankası nın A yatırımcısından olan alacağı, koruma satıcısı olan Z yatırımcısı tarafından karşılanacaktır. Ancak temerrüt gerçekleşmezse, koruma satıcısı hiçbir ödeme yapmayacağı gibi, koruma alıcısı da verdiği borcun tamamını A yatırımcısından karşılayacağı için, ödediği primler koruma satıcısından geri alınmayacaktır. Bu durumda KTT hem riski indirgemek hem de yatırım amaçlı kullanılmış olur. 3. Uygulama Çalışmanın uygulama kısmında, Kredi Temerrüt Takasları nın parametrelerinin analiz edilmesi konusunda Maastricht Kriterleri nden yola çıkılarak, krizle ilgili değişkenler belirlenmiştir. Genel anlamda, enflasyon oranı, bütçe açığı/gsyh, kamu borcu/gsyh, uzun dönemli faiz oranları, ülkenin para biriminin devalüasyonu değişkenlerinin esas alındığı Maastricht Kriterleri ne ek olarak işsizlik ve cari açık değişkenleri de modele katılmıştır. GSYH verileri çeyreklik açıklandığından dolayı, bütçe açığı/gsyh ve kamu borcu/gsyh serileri analize katılmamıştır. Verilerin bir kısmı günlük incelenirken bir kısmı ise aylık olarak incelenmiştir. Çalışmanın hem günlük hem aylık olarak incelenmesinin nedeni kullanılan metotlar kapsamında iki farklı amaca hizmet etmesidir. Kullanılan ilk yöntem GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) da veriler günlük alınmıştır. Volatilitenin modellenmesinin hedeflendiği bu metotta genelde günlük verilerle çalışılır ve bunun yanında bir bağımlı ve bir bağımsız

6 değişkene ihtiyaç vardır. Uygulamada kullanılan ve bunun da daha sonra ayrıntısına girilecek olan granger nedensellik testinde ise genelde aylık verilerle çalışılır ve birden fazla bağımsız değişkene ihtiyaç vardır. Çalışma aralığı günlük verilerde , aylık verilerde ise, Ekim 2004-Aralık 2012 tarihleri belirlenmiştir. İnceleme yapılan ülkeler konusunda şu anda KTT baz puanı yüksek olan ülkelerden yola çıkılarak krizde olan İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan ı barındıran Akdeniz ülkeleri ile kıyaslama yapma açısında Türkiye üzerinde çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmaların genel anlamda amacı, kriz değişkenleri kapsamında, KTT ile ilişkisi olan makroekonomik değişkenleri saptamak ve hem yatırım hem de koruma amaçlı gerçekleşen bu türev ürünlerin alım satımıyla ilgili olarak yatırımcılara yol gösterici nitelikte literatüre katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir. Günlük Verilerle Yapılan Uygulama Çalışmanın uygulamaya ait ilk kısmında, Avrupa Birliği üye ülkelerinden İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye ye ait Kredi Temerrüt Takasları ile döviz kuru ilişkisini görebilmek amacıyla bu iki değişken arasında volatilite tespit edilip, bu volatilite modellenmiştir. Analiz zaman aralığı olarak ile dikkate alınmıştır. Kurlara ait veriler konusunda, Türkiye için dolar/tl paritesi dikkate alınırken, diğer ülkelerin hepsinde para birimi euro olduğun dolayı orada dolar/euro paritesi kullanılmıştır. KTT baz puanları adresinden elde edilmiştir. Kurların kapanış değerleri adresinden elde edilmiştir. Döviz kuru ve KTT baz puanlarına ait volatilitenin modellenmesinin hedeflenildiği uygulamada veriler zaman serisi özelliği taşıdığından dolayı öncelikle temel istatistik testiyle normallik testinin yapılmasının ardından durağanlıklarına bakılmıştır. Sonrasında volatilite modellemesinde kullanılan GARCH yöntemini uygulamak için modelin doğrusal olmaması gerektiğinden dolayı, doğrusallığı test etmek adına Ramsey Reset testi yapılmıştır. Daha sonra, GARCH testine geçmeden önce ise, volatilitenin varlığı ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) ve WHITE testleriyle tespit edilmiştir. Bütün çalışmada anlamlılık düzeyi %10 olarak kabul edilmiştir.

7 Volatilitenin modellenmesi kısmına geçmeden önce hem zaman serilerinin hem de yöntemin varsayımlarını karşılamak adına bir takım testler uygulanmıştır. Bu doğrultuda, durağanlık zaman serileri söz konusu olduğunda, ilk uygulanması gereken testtir. Eğer değerlerin dağılımı zaman geçtikçe aynı kalıyorsa, ve y ise belirli bir zaman aralığında çok sapma göstermiyorsa, veriler durağan demektir. Verisetinin durağan olması için, sabit bir ortalamaya, sabit bir varyansa ve sabit bir otokovaryans yapıya sahip olması gerekir. Durağanlığın tespiti için Augmented Dickey Fuller testi uygulanmıştır. Her bir veriseti için hipotezler şu şekilde kurulmuştur: H₀= Seride birim kök vardır. H₁= Seride birim kök yoktur. Serilerde birim kökün olmaması demek, serilerin durağan olduğu anlamına gelmektedir. Yani serilerin durağan olması için, seride birim kökün olduğunu iddia eden, H₀ hipotezinin reddedilmesi gerekmektedir. KTT ve döviz kuruyla ilgili olarak ham veriler tüm ülkelerde durağan çıkmadığı için, büyüme oranları alınarak ADF durağanlık testine tabi tutulmuş, ve serilerin her birindeki olasılık değerleri, anlamlılık seviyesinden küçük olması nedeniyle H₀ hipotezi reddedilerek serilerin durağanlaştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Veriler, durağanlaştırıldıktan sonra, volatilitenin modellenmesi ve GARCH ın uygulanıp, uygulanamayacağının karar verilmesi adına modelin doğrusallığına karar verilmesi gerekmektedir. Modelin doğrusallığı en basit haliyle Ramsey Reset ile test edilebilir. Böylece yönteme devam edip, edilmeyeceğine karar verilecektir. Ramsey Reset testi sonucunda F testi olasılık değeri, belirlenen anlamlılık düzeyinden küçük olursa H₀ hipotezi reddedilir ve modelin doğrusal olmadığına karar verilir. Ramsey Reset testinde hipotezler şu şekilde kurulur: H₀= Değişkenler arasında doğrusal bir ilişki vardır. H₁= Değişkenler arasında doğrusal bir ilişki yoktur. Ramsey Reset Test Sonuçları F- testi (olasılık değeri) İTALYA İSPANYA PORTEKİZ TÜRKİYE YUNANİSTAN 0, , , , (0,9669) (0,2564) (0,0456) (0.0101) (0,8388)

8 Buna göre Türkiye ye ve Portekiz e ait KTTyi ve kuru barındıran modelde F istatistiğinin olasılığı, anlamlılık düzeyinden küçük olduğu için H₀ reddedilir ve bu modellerin doğrusal olmadığına karar verilir. Dolayısıyla, volatilitenin tespitine yönelik sadece Portekiz ve Türkiye ile analize devam edilecektir. Modelin doğrusal olmadığına karar verildikten sonra, doğrusal olmayan tek değişkenli modellerde kullanılan GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) modeli uygulanacaktır. Ancak öncesinde volatilitenin varlığının tespiti için ARCH ve WHITE testleri yapılacaktır. Her iki testte de hipotezler şu şekilde kurulur: H₀= Sabit varyans vardır H₁= Sabit varyans yoktur Test sonuçlarına göre, Ki-Kare testinin olasılık değeri, anlamlılık düzeyinden küçük ise, H₀ reddedilir ve sabit varyansın olmadığı sonucuna varılır, dolayısıyla sabit varyansın olmaması sonucu serilerdeki volatilitenin varlığına işaret eder. Portekiz ve Türkiye ye ait ARCH ve WHITE Testleri Sonuçları ARCH F-statistic WHITE F-statistic PORTEKİZ (0.2738) (0.9821) TÜRKİYE 47,18198 (0,0000) 1,71888 (0,0000) ARCH ve WHITE testi sonuçlarına göre, Portekiz modelinde volatilite olmadığına karar verilir. Türkiye örneğine ait ARCH ve WHITE testlerinin sonuçları incelendiğinde, her ikisine ait Ki-Kare olasılık değerlerinin (0,000) anlamlılık düzeyinden olduğu görülür; dolayısıyla H₀ hipotezi reddedilerek, sabit varyansın olmadığı yani volatilitenin var olduğu sonucu ortaya çıkar. Volatilitenin varlığının tespitinin ardından, doğrusal olmayan tek değişkenli modellerin analizinde kullanılan GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) ile volatilite modellenecektir. Buna göre, ARCH ve WHITE testleriyle volatilitenin varlığı, incelenen ülkelerden yalnızca Türkiye örneğinde tespit edilmiştir, bu nedenle sadece ona ait

9 volatilite modellemesi yapılabileceği ortaya çıkmaktadır. Diğer ülkelerde volatilite olmadığı için, onlarda GARCH uygulanmamıştır. Türkiye örneğinde, volatilite modellenmesinde ayrı ayrı gecikme aralıkları denenerek en uygun model bulunmuştur. Buna göre, GARCH (1,2) ve GARCH(3,1) modellerinden anlamsız katsayılar olduğu için daha ileri gidilmemiş ve GARCH (2,1) modelinin optimum model olduğuna karar verilmiştir. Türkiye ye ait GARCH Modellerinin Değerleri GARCH(1,1) GARCH(1,2) GARCH(2,1) GARCH(3,1) C RESID(-1)^ RESID(-2)^ RESID(-3)^ GARCH(-1) GARCH(-2) Söz konusu modelde, ARCH diye adlandırılan hata terimlerinin karelerinin gecikmeleri ile GARCH diye adlandırılan koşullu varyansın gecikmelerine ait katsayıların toplamı, direnç katsayısını verir. Bu modelde direnç katsayısı, RESID(- 1)^2+ RESID(-2)^2+ GARCH(-1) katsayıların toplamından elde edilmektedir. İşlem yapıldığında direnç katsayısı toplamının 0,9771 olduğu görülmektedir. Modelin volatilite şoklarına gösterdiği direnç, direnç katsayısının 1 e yaklaşmasıyla ölçülmektedir. Direnç katsayısı 1 e yaklaştıkça, şokların direnci artar ve sonuç olarak ortalamaya geri dönüşler daha uzun sürede olur. Bu katsayı ne kadar büyük olursa, çok büyük pozitif ya da negatif getirilerin ileriki tahminlerin varyansı geciktirilmiş dönem için yüksek olmasına neden olur. Bu durumda, Türkiye ye ait modele direnç katsayısı 1 e yakın olduğundan dolayı, meydana gelen şokların dirençli olduğunu ve ortalamaya geri dönüşlerin zaman aldığını söylenebilir. Direnç katsayısı büyük olmasına karşın, modelin sabitine ait katsayı oldukça küçüktür. Aylık Verilerle Yapılan Uygulama Çalışmanın bu kısmında aylık veriler ile çalışılmıştır. Çalışmaya konu olan ülkelere ait KTT baz puanları ile işsizlik, uzun dönemli faiz oranları, enflasyon ve cari açık

10 arasındaki nedensellik ilişkisine bakılmıştır. Bunun için granger-nedensellik yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan için günlük verilerde kullanılan zaman aralığı (Ekim Aralık 2012) kullanılmıştır. Türkiye de ise uzun dönemli faizin 2005 Aralık ayında başlaması nedeniyle Aralık 2005 ile Aralık 2012 zaman aralığı kullanılmıştır. Değişkenlerden Kredi Temerrüt Takasına ait veriler yine adresinden alınırken, uzun dönemli faiz, işsizlik ve enflasyon oranları adresinden, cari açıkla ilgili veriler ise adresinden alınmıştır. Ampirik bulgulara geçmeden önce, zaman serilerinin gereği olan durağanlık testleri yapılmış, durağan olmayan seriler durağanlaştırılmıştır. Sonrasında granger nedensellik testi için modelin doğrusal olması şartının aranması nedeniyle Ramsey Reset testi yapılmıştır. Ramsey Reset test sonuçları İtalya İspanya Portekiz Türkiye Yunanistan F-istatistiği (olasılık değeri) 0, (0,6278) 2, (0,0979) 1, (0,2408) (0.2878) 0, (0,7566) Buna göre İtalya, Portekiz Türkiye ve Yunanistan ülkeleri için F testine ait olasılık değerleri, çalışmada anlamlılık düzeyinden büyük olması nedeniyle H₀ hipotezi reddedilemez ve değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olduğu sonucuna varılır. İspanya da ise F testi olasılık değerinin (0,0979), anlamlılık düzeyi olarak kabul edilen %10 dan küçük olması nedeniyle H₀ hipotezi reddedilir ve değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılır. Böylece İspanya analizden çıkarılır. Değişkenler arasındaki ilişkisinin doğrusal olduğu sonucuna ulaşılması, kurulan model konusunda yol gösterecektir. Bu durumda doğrusal ilişkiler için kullanılan Granger-Nedensellik testinin uygulanması, değişkenlerimizin yapısı itibariyle uygun olduğu sonucunu ortaya çıkmaktadır. Ancak granger nedensellik testi öncesinde VAR (Vektor Autoregressive Model) yöntemiyle optimal gecikme uzunluğunun (lag), her model için belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada optimal gecikme uzunluğu Akaike Schwarz Kriteri ne göre belirlenmiştir. Bütün ülkeler

11 için,1-7 arası tüm gecikme uzunlukları denenmiş ve bunların arasından en küçük değere sahip olan belirlenmiştir. Buna göre, İtalya için 2., İspanya için 1, Portekiz için 1, Türkiye için 2, Yunanistan için 1. gecikme uzunlukları, optimal olarak kabul edilir. Granger- nedensellik testinde, değişkenlerin sadece KTTlerin nedeni olma durumlarına değil, aynı zamanda birbirleriyle olan granger nedensellik ilişkilerine de bakılmıştır. Böylece krizi tetikleyen makroekonomik değişkenlerin birbirleriyle olan etkileşimleri de analiz edilmiştir. Hipotezler şu şekilde kurulmuştur: Ho: X₁ değişkeni X₂ değişkeninin nedeni değildir. H₁: X₂ değişkeni X₁ değişkeninin nedenidir. F-testine ait olasılık değeri, anlamlılık düzeyinden küçükse Ho reddedilir ve X₁ değişkeninin X₂ değişkeninin nedeni olduğu sonucuna varılır. Ancak eğer tam tersiyle Ho reddedilemez ve X₁ değişkeninin X₂ değişkeninin nedeni olmadığı sonucuna varılır. İtalya için granger nedensellik testi sonuçları İtalya nın granger nedensellik testi sonucuna göre, işsizlik uzun dönemli faizin, uzun dönemli faiz cari açığın, cari açık da enflasyonun granger nedenidir sonucu ortaya çıkmaktadır. İtalya daki işsizlik son dönemde 1992 den beri en yüksek seviyelere ulaşmıştır. Çalışmanın başlangıç tarihi olarak kabul edilen Ekim 2004 de 7,9 iken, çalışmanın bitiş tarihinde 11,3 e ulaşarak bu zaman aralığının en yüksek seviyesine gelmiş bulunmaktadır. Makroekonomik değişkenlerden büyüme ve işsizlik arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bir ülkede ekonomik büyüme varsa, daha fazla kapasiteyle çalışılacak, bu durumda da yeni işgücüne ihtiyaç olacak yani istihdam artacak demektir. Dolayısıyla büyüme ve işsizlik ters orantılıdır. Eğer ülkede büyüme seyretmiyorsa yeni yatırımlar olmayacak ancak şirketler kapanmayıp sonucunda içi çıkarımları olmasa bile yeni bir nüfus yetiştiğinden işsizlik oranı yine de artacaktır. Ülke krizde olduğundan dolayı, borçları kapatmak adına yüksek faiz oranlarına maruz kalmıştır. Büyüme olmadığından dolayı ihracat istenilen düzeyde yapılamayacak bu da cari açığın artmasına neden olacaktır. İhracat olmayacağı için de, ülke ihtiyaçlarını ithal mallarla karşılamaya çalışacak bu da malların fiyatının yükselmesine neden olacaktır. Böylece enflasyon da yükselecektir.

12 Portekiz için granger nedensellik testi sonuçları Portekiz in granger nedensellik testi sonucuna göre, işsizlik Kredi Temerrüt Takası nın ve enflasyonun granger nedenidir sonucu ortaya çıkmaktadır. Euro Bölgesi nde Yunanistan dan sonra en fazla problem yaşayan ülke olan Portekiz, 1999 da euronun ilk kullanıldığı ülkeler arasında yer almış ve 1990 lı yıllarda da AB nin Ekonomik ve Parasal Birliği ni ifade eden Maastricht Kriterleri çerçevesinde, ekonomik politikalarını yönlendirmiştir. Bu doğrultuda düşük faiz oranları avantaj gibi görünürken dezavantaja dönüşmüştür. Tüketici ve iş güvenliği dalgalanma, kredi, yatırım ve devlet vergi gelirlerinde ise patlama yaşanmıştır. Böylece hayali servet etkisi oluşmuş ve devlet politikalarını kamu harcamalarını ve yatırımlarını arttırma yönünde ilerletmiş ve asıl olması gereken yapısal reformlar ötelenmiştir. (Esen, 2011) Zaten ülkede hali hazırda olan krizin temeli kamu borcuna dayanmaktadır. Zamanında ülkenin büyümesini sağlayacak sektörlere yatırım yapılmamış, var olan servet kamu harcamalarına yatırıldığı için, büyüme gerçekleşmemiş, aksine küçülme ya da firmaların iflası gerçekleşmiştir. Bunun üzerine işten çıkarılmalar artmıştır ve işsizlik daha da artmıştır. Örneğin çalışmanın başlangıç tarihi olan Ekim 2004 de işsizlik oranı %7, 8 iken, çalışmanın içerdiği son tarih olan Aralık 2012 de işsizlik bu zaman aralığında tavan yapmış ve %17,6 ya ulaşmıştır. Portekiz e ait granger testinin sonuçlarına göre kötü giden bu ekonomi işsizliği yaratmış ve işsizliğin günden güne artması ülkenin temerrüde düşme olasılığını arttırdığından Kredi Temerrüt Takasları da yükselmiştir. Ayrıca büyümenin olmamasının neden olduğu işsizlik ekonominin zaten kötü olduğuna işaret etmektedir. Portekiz in durumunda ülkenin kamu borcunu azaltmaya yönelik yaptığı uygulamalardan bir de fiyatları arttırmaktı bu da enflasyonun yükselmesine neden oldu. Dolayısıyla işsizlik, enflasyonu getirdi. Türkiye için granger nedensellik test sonuçları Türkiye nin granger nedensellik testi sonucuna göre, KTT, uzun dönemli faiz ve cari açığın, işsizlik cari açığın, cari açık uzun dönemli faiz oranının, enflasyon faizin granger nedenidir sonucunun çıkmasının yanı sıra, KTT ile işsizlik arasında ve enflasyon ile cari açık arasında da çift yönlü granger nedensellik ilişkisi olduğu gözlenmektedir. Makroekonomik değişkenlerin aslında bir bütün ve birçoğunun birbiriyle ilişkisinin olduğu Türkiye örneğinde görülmektedir. Öncelikle KTT baz puanlarında meydana gelen değişiklik faizlerde meydana gelen değişikliklere de yansımaktadır.

13 Ülkenin temerrüde düşme durumunun olduğunu belli eden KTT değişkeni eğer yüksekse, ülkenin ekonomisinin riskli olduğu anlaşılır. Bu durumda ülkenin aldığı borçları ödeyememe ihtimali, borç veren ülkeler tarafından daha fazla düşünülmektedir. Bu durumda çeşitli nedenlerle bu ülkeye borç verilse de, bu durum risk taşıdığından faiz yüksek tutulacaktır. Türkiye örneğinde de KTT baz puanlarının yüksek olması, ekonominin kötü olduğunu ve ülkenin batma riskinin yüksek olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde düşük olması da ülkenin batma riskinin düşük olduğuna işaret eder. KTT baz puanların düşüşte ya da yükselişte olması, aynı şekilde uzun dönemli faiz oranlarını etkileyecektir. Aynı şekilde, KTT baz puanlarında meydana gelen değişiklik cari açığı etkileyecektir. Ülkede KTT baz puanlarının yükselmesi, ülkeye olan güveni sarsacağından dolayı; diğer ülkelerin bu ülkeyle yapacağı ticaret de sekteye uğrayacaktır. Bu da cari açıkta değişiklik meydana getirecektir. Geçmiş verilere bakıldığında Türkiye deki hem KTT hem de cari açık değerleri büyük dalgalanmalar göstermektedir. Bu da birbirlerinden kolayca etkilenebildiklerine işaret eder. Ayrıca cari açıkta bir değişiklik meydana geldiğinde bu aynı zamanda uzun dönemli faizleri de etkilemektedir. Türkiye de uzun yıllardır aşılmaya çalışılan işsizlik sorunu, yeterince yatırım yapılmadığını göstermektedir. Yatırım olmazsa, büyüme gerçekleşmez; bu durumda yeni istihdam alanlarına ihtiyaç ve arkadan gelen nüfusa iş alanları doğmadığından işsizlik artar. KTT baz puanlarının yüksek olması, ülkenin temerrüde düşme riskinin arttıracağı, ticari ilişkilerin azaldığı ve ülkede cari açığın artmasının sonucunda, bu ülkeye diğer ülkelerden yatırım da yapılmaz ve bu nedenle ülke büyüyemeyeceği için işsizlik de artar. Enflasyon ve faiz ilişkisinde, hangi değişken hangisinin sonucu olduğunun tartışılması hep süregelmiştir. Türkiye de dönem dönem çift haneli rakamlarla telaffuz edilen enflasyon, Nisan 2012 den beri büyük gelişme kaydederek son zamanlarda kontrol altına alınmıştır. Ancak enflasyonda yaşanan değişiklikler ülkedeki uzun dönemli faizleri de etkilemektedir. Bunun ötesinde aynı şekilde cari açıktaki değişiklikleri de tetiklemektedir. Türkiye ye ait modelde, enflasyon ve cari açık arasında çift yönlü bir ilişkinin olması bu iki değişkenin birbirinden etkilendiğini göstermektedir. Yani ülkede enflasyonda meydana gelen değişiklik ülkenin ticari ilişkilerini etkilediği gibi, örneğin KTT baz puanlarında meydana gelen değişiklik nedeniyle ticari ilişkilerin etkilenmesi sonuncunda da enflasyonda değişiklikler oluşabilmektedir. Son olarak işsizlik ile KTT ilişkisine değinmek gerekirse, bu iki değişken arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğundan dolayı, biri birinin nedeni denilmekten çok, ikisinin de

14 birbirinden etkilendiğini söylemek daha doğru olacaktır. Ülkede ekonominin durgun olması, büyümenin olmamasına dolayısıyla yeni iş sahalarının yaratılamamasına ve bunun sonucunda da ülkede işsizliğin olmasına neden olacaktır. Ülkede işsizlik varsa ekonomi daha da kötüye gideceğinden ülkenin temerrüde düşme riski artacak ve bu da KTT baz puanlarına yansıyacaktır. Aynı şekilde ülkenin ekonomisi kötüye gidiyorsa KTT baz puanlarına yansıyan ülkede kredi olayının gerçekleşmesine dair düşünce, bu ülkeye yerli ve yabancılar tarafından yapılan yatırımları etkileyecektir. Yatırım yapılmaması ise, işsizliğe neden olacaktır. Yunanistan için Granger nedensellik test sonuçları Yunanistan ın granger nedensellik testi sonucuna göre, uzun dönemli faiz KTTnın, KTT ise işsizliğin granger nedenidir sonucu ortaya çıkmaktadır. Ülkenin borçlarının artması, çözüm sürecini zorlamayı getirecektir. Ekonomisi kötüye giden ülke, başka kuruluşlardan borç alarak yeniden yapılanmaya gidecektir. Ancak borçların alınması da uzun dönemli faizlerin artması sonucunu getirecektir. Bu durumda ülkenin temerrüde düşmesi konusundaki görüş artacak ve de Kredi Temerrüt Takasları yükselecektir. Bu durum tam da Yunanistan ın yaşadığı durumdur. Ülke borçlarını ödeyememekte ve uzun dönemli faizi artış göstermektedir. Çalışmanın başlangıç verisi olarak kabul edilen Ekim 2004 de ülkeye ait uzun dönemli faiz %4,11 iken, Haziran 2012 de %27,82 ile tavan yapmış ve çalışmanın son verisi olarak kabul edilen Aralık 2013 te ise %13,33 e gelmiştir. Aynı şekilde ülkeye ait Kredi Temerrüt Takaslarının da aylık ortalamaları, Ekim 2004 de 7,414, Aralık 2013 de Uzun dönemli faizin artması yayınlanan bir rapora göre, 10356, Aralık 2013 de ise 4538 olarak seyretmiştir. Kredi Temerrüt Takaslarının yüksek olması ülkenin yatırımcılar tarafından kredi olayının gerçekleşeceğine inanılmasına neden olunur ve bu ülkeye yatırım yapılmaz. Yatırım yapılmadığı zaman ülkede büyüme gerçekleşmez, büyüme gerçekleşmediği zaman ise işsizlik artar. Bu durumda, Yunanistan ın durumu granger nedensellik sonucunu desteklemektedir. Ülkede ekonominin kötü gitmesi, ülkeyi yeniden yapılanmayla karşı karşıya bırakmış, bu durumda ülkenin uzun dönemli faizleri artmıştır. Uzun dönemli faizlerin artması da ülkedeki ekonominin kötüye gittiğini işaret ettiğinden dolayı temerrüt riskini fazlalaştırdığından KTT baz puanlarının artmasına neden olmuştur. Bu durumda yatırımcılar ülkeyi riskli olarak

15 değerlendirdiklerinden, ülkeye yeni yatırım yapılmamış aksine birçok işletme küçülme ve kapanmaya ve hatta iflasa gitmiş bunun üzerine de işsizlik artmıştır. Tüm Ülkeler Bazında Genel Değerlendirme Avrupa Birliği ni tartışmalara sürükleyen krizde büyük rol oynayan AB ülkelerinden İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan ile Türkiye nin karşılaştırılmasını amaçlayan çalışmanın bu kısmında, ülkelerdeki kriz konusunda temel göstergelerin hem birbirleriyle hem de KTTler ile ilişkisi incelenmiştir. Her ülkenin ekonomik dinamikleri farklı olduğundan, çıkan sonuçların da her ülkede farklılık göstermesi şaşırtıcı olmamıştır. Örneğin, en basit haliyle şu anda AB de özellikle Akdeniz ülkelerinde süregelen krizin nedeni kamu borcuyken, Türkiye de süregelen krizin nedeni reel sektöre ait borçtur. Türkiye ye ait KTTler çalışmanın başlangıcı olarak kabul edilen Ekim 2004 den diğer ülkelere göre yüksek seyredip, sürekli inişli çıkışlı bir grafik çiziyorken, diğer Akdeniz ülkelerinde sürekli artan bir grafik çizmiştir. Nedensellik testi sonuçları doğrultusunda, aslında tüm makroekonomik değişkenlerin birbiriyle ilişkisi olabileceğini, dolayısıyla bunların trendlerini bir arada incelemek gerekmektedir. Nedensellikler kimilerinde tek yönlü ortaya çıkarken, kimilerinde de çift yönlü oluşabilmektedir. Bunun nedeni de, daha önce de belirtildiği gibi, ülkelere ait ekonomik dinamiklerin farklı olduğudur. Sonuç Bu çalışmanın amacı, KTTlere etki eden değişkenleri saptamak ve bu yönde yatırımcıların aldıkları riskin temeline karşı yol gösterici nitelikte literatüre katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda iki farklı uygulama yapılmıştı Uygulamanın ilk kısmında, çalışmada kullanılan zaman aralığındaki bahsi geçen ülkelere ait günlük KTT baz puanları elde edilip, döviz kuruyla olan volatilitesine bakılması ve eğer varsa bu volatilitenin modellenmesi hedeflenmiştir. PIGS ülkelerinin hepsi Euro Bölgesi nde olup euro/dolar paritesi, Türkiye için ise TL/dolar paritesi kullanılmıştır. Döviz kurlarının KTT ile volatilitesine bakıldığında PIGS ülkelerinde volatilitenin varlığı tespit edilemediğinden dolayı, ARCH ve WHITE testleriyle yalnızca Türkiye de tespit edilen volatilite GARCH ile modellenmiştir. İncelenen PIGS ülkelerinde volatilitenin var olmadığına dair aynı sonucun çıkmasının nedeni, ülkelerin para birimlerinin aynı olması ve ülkelere ait KTT nın ise aynı yönde, sürekli artan bir davranış sergilemesidir. Türkiye de döviz

16 kuru ve KTT ilişkisinde volatilite çıkmasının nedeni ise her iki değişkenin de daha dalgalı bir yapıya sahip olmasıdır. Bunun nedeni ise, ülkedeki ekonominin daha hareketli olması olarak açıklanabilir. Uygulamanın ikinci kısmında ise, yine aynı ülkelere ait KTTler ile enflasyon, işsizlik, uzun dönemli faiz oranı ve cari açıkla sınırlandırılmış makro ekonomik değişkenleri arasındaki ilişkiye granger nedensellik testiyle bakılmıştır. Bu kapsamda bütün ülkelere granger nedensellik testi uygulanmış ve kimi ülkelerin değişkenleri arasında tek yönlü, kimilerininkinde ise çift yönlü nedensellik saptanmıştır. Her ülkenin ekonomik dinamikleri farklı olduğundan, çıkan sonuçların da her ülkede farklılık göstermesi aslında beklenen sonuçtan çok da farklı değildir. Örneğin, en basit haliyle şu anda AB de, özellikle Akdeniz ülkelerinde, süregelen krizin nedeni kamu borcuyken, Türkiye de süregelen krizin nedeni özel sektöre ait borçtur. Türkiye ye ait KTT ları çalışmanın başlangıcı olarak kabul edilen Ekim 2004 den diğer ülkelere göre yüksek seyredip, sürekli inişli çıkışlı bir grafik çiziyorken, diğer Akdeniz ülkelerinde sürekli artan bir grafik çizmiştir. Nedensellik testi sonuçları doğrultusunda, aslında tüm makro ekonomik değişkenlerin birbiriyle ilişkisi olabileceğinden, bunların trendlerini bir arada incelemek gerekmektedir. Sonuç olarak, Ülkelere ait KTTlere etki eden pek çok unsurun olmasının yanısıra, her ülkeye ait KTT trendi ülkelerin dinamiklerinde meydana gelen farklılıklardan dolayı aynı seyretmemektedir ve her ülkede KTTye etki eden unsurlar farklılık gösterebilmektedir.

17 Kaynakça Abid, F., Naifar, N.: 2006 The Determinants of Credit Default Swap Rates: An Explanatory Study, International Journal of Theoretical and Applied Finance-Sayı 9/1, Akçay, M.,B., Kasap, M., Doğuç, T., Kasap, G. : 2012 Türev Piyasalar ve Yapılandırılmış Ürünler, Scala Yayıncılık Alfonso, A., Gomes, P., Rother, P. :2011 Short- and Long- Run Determinants of Sovereign Debt Credit Ratings. International Journal of Finance and Economics, Wiley Online Library, 16,1-15 Altman, E., Brady, B., Resti, A., Sironi, A.:2005 The Link Between Default and Recovery Rates: Theory, Empirical Evidence, and Implications. Journal of Business, Sayı 78/6, Arslan, İ. :2006 Analysis of Credit Default Swaps in Turkey Batta, G. : 2011 Benkert, C. :2004 The Direct Relevance of Accounting Information for Credit Default Swap Pricing, Journal of Business Finance&Accounting, 38/9, Explaining Credit Default Swap Premia, The Journal of Future Markets, 24/1, Bharath, S., Shumway, T. :2008 Forecasting Default with the Merton Distance to Default Model. Blanco, R., Brennan, S., Marsh, I.W., :2006: An Empirical Analysis of the Dynamic Relation between Investment-Grade Bonds and Credit Default Swaps. International Journal of Finance. 60/5, Bobersk, D., : 2009 CDS Delivery Option- Better Pricing of Credit Default Swaps.

18 Bolak, M.: 2004 Bloomberg Press New York. Risk ve Yönetimi, Birsen Yayınevi, Brandorf, C., Holmberg, J., : 2010 Determinants of Sovereign Credit Default Swap spreads for PIIGS- A macroeconomic approach, Lund University Bachelor Thesis CAO, C., Yu, F., ZHONG, Z., :2011 Pricing Credit Default Swaps with Option- Implied Volatility, Financial Analysis Journal, Sayı: 67/4, Choudhry, M., : 2004 An Introduction to Credit Derivatives, Elsevier Butterworth- Heinmann Consigli, G.,: 2004 Credit Default Swaps and Equity Volatility: Theoretical Modelling and Market Evidence, Working Paper Demir, F., Karabıyık,A., Ermişoğlu,E., Küçük,A.: 2008 ABD Mortgage Krizi Doğru, H.,: 2007 Menkul Kıymetleştirme&Mortgage Genel ve Hukuki Esaslar, Doğru Hukuk Yayınları, 2007, İstanbul. S: 3 Ehlers, P., Schönbucher, P.: 2006 The Influence of FX Risk on Credit Spreads, Erdönmez P. A., 2006 Aktif Menkul Kıymetleştirmesi, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, Sayı 57, Ericsson,J., Jacobs, K. Oviedo, R. : 2005 The Determinants of Dredit Default Swaps Premia. Stockholm Institute for Financial Resarch, Sayı 32, Research Paper Ersan, i., Günay, S., : 2009 Kredi Riski Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları (CDSs) ve Kapatma Davasının Türkiye Riski Üzerine Etkisine Dair Bir Uygulama, Bankacılar Dergisi- 79

19 Esen, N., Y., : 2011 Portekiz Ülke Raporu, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi, Ankara Gaillard, N. : 2012 A Century of Sovereign Ratings, Springer GAPEN, M., GRAY, D., LIM, C. H., XIAO, Y. : 2008 Measuring and Analysing Sovereign with Contigent Claims, IMF Staff Paper, Sayı: 55, Greatrex, C., A.,2009 Credit Default Swap Market Determinants, The Journal of Fixed Income, s: Gregory, J. :2010 Counterparty Credit Risk-The New Challe, Wiley Finance Gökgöz, İ., H.: 2012 Stochastic Credit Default Swap Pricing, ODTÜ Yüksek Lisans Tezi Göksel, A., Boztosun, D.: 2004 Avrupa Birliği ne Aday Ülkelerin Finansal Risk Açısından Karşılaştırılıp Konumlandırılması, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik. Sayı: 93, Güven, S., 2008 Generic Economic Stability Index Generation for Emerging Markets Hakyemez C. :2012 Menkul Kıymetleştirmede Örnek Ülke Uygulamaları ve Türkiye için Öneriler, Yüksek Lisans Tezi Houweling, P., Vorst T. :2002 An Empirical Comparison of Default Swap Pricing Models, ERIM Report Series Research in Management. Hull, J.,C. : 2012 Risk Management and Financial Institions, Third Edition, Willey Finance Hull, J., Predescu, M., White, A. :2004 The Relationship Between Credit Default Swap Spreads, Bond Yields, and Credit Rating Announcements. Journal of Banking and Finance.

20 Hu, Y., Perraudin, W. :2002 The Dependence of Recovery Rates and Defaults, Birkbeck College, Working Paper. Işık, N., Tünen, T.: 2010 Türev Ürünlerin 2008 Küresel Finansal Krizindeki Rolü, Turgut Özal Uluslararsı Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1, Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim Bildiriler Kitabı, ss: Jing, H. : 2010 Credit Derivatives and Commercial Banks Risk Management Canadian Social Science, Sayı 6/4, Jorion, P., Zhang, G. :2007. Good and Bad Credit Contagion: Evidence from Credit Default Swaps. Journal of Financial Economics Kırankabeş, M.,C.: 2006 Ülke Riski Kavramı, Metodolojisi ve Türkiye Değerlendirilmesi. Mevzuat Dergisi. Kendall, L. T., Fishmann M. J. : 2000 A Primer on Securitization, MIT Press Koçak, D., 2007 Konut Finansmanı Kanunu Öncesi ve Sonrası, Türk Uzun Vadeli Konut Finansman Sisteminde Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Rolü, Beta Yayınları, s: Koçak, D., 2007 Konut Finansmanı Kanunu Öncesi ve Sonrası, Türk Uzun Vadeli Konut Finansman Sisteminde Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Rolü, Beta Yayınları, s: Michello, F. A., Deme, M.,: 2012 Communication Failures, Synthetic CDOs and the 2008 Financial Crisis, 16/4, sayfa: Özkaplan,D., : 2011 Turkish Credit Default Swap and Relationship with Financial Indicators, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

KREDĐ TEMERRÜT TAKASLARI VE BĐST-100 ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN ĐNCELENMESĐ

KREDĐ TEMERRÜT TAKASLARI VE BĐST-100 ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN ĐNCELENMESĐ Yıl: 28 Sayı: 102 Ekim 2014 9 Makaleler Makale Gönderim Tarihi: 09.05.2014 Makale Kabul Tarihi: 09.09.2014 Öz KREDĐ TEMERRÜT TAKASLARI VE BĐST-100 ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN ĐNCELENMESĐ Görkem HANCI* Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES Tartışma Metinleri WPS NO/ 0 / 204-07 KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI (CDS) VE TAHVİLLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Ayben KOY * *

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2014

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2014 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2014 ILIMLI BÜYÜME DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 24 Ekim 2014 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte %1.7 olarak

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

ÜLKE BORÇLANMA MALİYETİ ENDEKS ÇALIŞMASI COUNTRY BORROWING COST INDEX STUDY

ÜLKE BORÇLANMA MALİYETİ ENDEKS ÇALIŞMASI COUNTRY BORROWING COST INDEX STUDY ÜLKE BORÇLANMA MALİYETİ ENDEKS ÇALIŞMASI COUNTRY BORROWING COST INDEX STUDY Ar. Gör. Ayben KOY İstanbul Ticaret Üniversitesi akoy@ticaret.edu.tr Ar. Gör. Samiye EKİM Adıyaman Üniversitesi sekim@adiyaman.edu.tr

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 EKONOMİ BÜLTENİ EKONOMİK ARAŞTIRMALAR BİRİMİ 01-15 KASIM 2013 SAYI:61 Yurt İçi Gelişmeler TÜFE yıllık bazda % 7,71 e geriledi. TÜFE, Eylül ayında bir önceki aya göre %1,80 artış gözlenirken; bir önceki

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 23 Şubat 2015

HAFTALIK RAPOR 23 Şubat 2015 23Q4 24Q2 24Q4 2Q2 2Q4 26Q2 26Q4 27Q2 27Q4 28Q2 28Q4 29Q2 29Q4 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 212Q4 213Q2 213Q4 214Q2 214Q4 HAFTALIK RAPOR 23 Şubat 21 Makro ekonomik değişkenlerin takipteki alacaklar üzerindeki

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

FEDERAL ALMANYA EKONOMİK GELİŞMELER RAPORU Yılı. II. Çeyrek Dönem Değerlendirmesi. Berlin Ekonomi Müşavirliği

FEDERAL ALMANYA EKONOMİK GELİŞMELER RAPORU Yılı. II. Çeyrek Dönem Değerlendirmesi. Berlin Ekonomi Müşavirliği FEDERAL ALMANYA EKONOMİK GELİŞMELER RAPORU Yılı II. Çeyrek Dönem Değerlendirmesi Berlin Ekonomi Müşavirliği İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti (Genel Görünüm)...... 2 Sektörel Gelişmeler... 5 Cari Denge... 6 Tüketim....

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü

Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü www.sde.org.tr ANALİZ 2014/2 2013 YILI ALTIN ANALİZİ Dr. M. Levent YILMAZ Ekonomistlerin çoğu zaman yanıldığı ve nedenini tahmin etmekte zorlandığı bir

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER 26.09.2013

İÇİNDEKİLER 26.09.2013 26.09.2013 İÇİNDEKİLER Genel Bakış EUR/USD ( Euro / Dolar ) Teknik Analiz GBP/USD ( Sterlin / Dolar ) Teknik Analiz USD/TRY ( Dolar / Lira ) Teknik Analiz XAU/USD ( Altın / Dolar ) Teknik Analiz SORUMLULUK

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

ABD Eşik Altı (Subprime) Finans Krizi. Yrd. Doç. Dr. Cem Demiroğlu Koç Üniversitesi

ABD Eşik Altı (Subprime) Finans Krizi. Yrd. Doç. Dr. Cem Demiroğlu Koç Üniversitesi ABD Eşik Altı (Subprime) Finans Krizi Yrd. Doç. Dr. Cem Demiroğlu Koç Üniversitesi Kriz nasıl oluştu? Emlak balonu + Aşırı kaldıraç kullanımı ABD konut fiyatı endeksi Kaynak: S&P/Case-Shiller Home Price

Detaylı

Türkiye deki Seçilmiş Bazı Mali Göstergeler Üzerine Bir Koşullu. Değişen Varyans Çözümlemesi

Türkiye deki Seçilmiş Bazı Mali Göstergeler Üzerine Bir Koşullu. Değişen Varyans Çözümlemesi 13 Nisan 015 tarihindeki taslak biçimidir. Lütfen yazarların onayı olmadan herhangi bir alıntı veya gönderme yapmayınız. Türkiye deki Seçilmiş Bazı Mali Göstergeler Üzerine Bir Koşullu Değişen Varyans

Detaylı

Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I

Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Finansal varlıkların risk ve getirisi Varlık portföylerinin getirisi ve riski 2 Risk ve Getiri Yatırım kararlarının

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI 1 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI ve TAHVİL PRİMLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA * Ayben KOY **

KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI ve TAHVİL PRİMLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA * Ayben KOY ** ISSN 2148-3493 Volum 2, Number 2, 214, 63-79. KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI ve TAHVİL PRİMLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA * Ayben KOY ** Özet Çalışmada, CDS (Kredi Temerrüt Swapı) ve Euro-tahvil primleri arasındaki

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul)

Grafik-6.1: Konut Fiyat Endekslerinde Büyüme (Türkiye ve İstanbul) 6. Konut Piyasası 16 yılında Türkiye ekonomisinde görülen yavaşlama konut piyasası gelişmelerinde de görülmektedir. Konut fiyat gelişmelerine bakıldığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından

Detaylı

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 15 Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Şekil 15-4: Para Arzı Artışının Faiz Oranına Etkisi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Ekonomik Yaklaşım Kongresi Gazi Üniversitesi Erdem Başçı Başkan Yardımcısı Ankara 6 Kasım 2009 1 Ekonomik İstikrara Bütünsel Bakış 1. Fiyat İstikrarı 2. Finansalİstikrar

Detaylı

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr.

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Zaman Serileri-1 If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere

Detaylı

Ayın Yatırım Sözü: Vasatın üstünde getirinin yolu, sıradışı ve rahat olmayan yatırımdan geçer. -- Howard Marks (Oaktree)

Ayın Yatırım Sözü: Vasatın üstünde getirinin yolu, sıradışı ve rahat olmayan yatırımdan geçer. -- Howard Marks (Oaktree) Ayın Yatırım Sözü: Vasatın üstünde getirinin yolu, sıradışı ve rahat olmayan yatırımdan geçer. -- Howard Marks (Oaktree) Ata Büyüme Hisse Fonu (Ata A Değişken) Performans Verisi Yılbaşından Beri Performans

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%)

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%) 4. Cari Denge 211 yılında GSYH nin yüzde 9 una kadar ulaşan cari açık, devam eden dönemde uygulanan makroihtiyati tedbirler ve kredilerdeki yavaşlama neticesinde azalma eğilimine girmiştir (Grafik-4.1).

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

Politika Notu Temmuz Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisinde Tarihi Daralma. Sumru Öz 1

Politika Notu Temmuz Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisinde Tarihi Daralma. Sumru Öz 1 Şekil 1. En Büyük 20 Ekonominin 2008 Yılı 4. Çeyrek Büyüme Oranı (2007 4. Çeyrek GSYH ye Kıyasla) Politika Notu 09-05 Temmuz 2009 Küresel Kriz ve Ekonomisinde Tarihi Daralma Sumru Öz 1 Küresel ekonomi,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 1. Uluslararası Davraz Kongresi Erdem Başçı Başkan Yardımcısı Isparta 24 Eylül 2009 1 Ekonomik İstikrara Bütünsel Bakış 1. Fiyat İstikrarı 2. Finansalİstikrar 3. Sürdürülebilir

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 67-72, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 29 Eylül 217 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 38 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül)

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) HAZIRLAYAN 18.02.2014 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN ÖZET Türkiye genelinde Eylül ayında geçen yılın aynı

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

IDENTIFYING THE INFLUENCING FACTORS OF CREDIT RATING OF TURKEY BY USING MARS METHOD

IDENTIFYING THE INFLUENCING FACTORS OF CREDIT RATING OF TURKEY BY USING MARS METHOD TÜRKİYE NİN KREDİ NOTUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MARS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Serhat Yüksel Mustafa Özsarı Özet Bu çalışmanın amacı Türkiye kredi notuna etki eden makroekonomik faktörlerin belirlenmesidir.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI VE BİST-100 ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI VE BİST-100 ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI VE BİST-100 ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Arş. Gör. Görkem HANCI T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi g.hanci@iku.edu.tr ÖZET Kredi Temerrüt Takası (KTT), kredi veren bir kuruluşun,

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD de işsizlik başvuruları ve imalat sektörü PMI beklentilerin üzerinde gelirken, ikinci el konut satışlarında 4 aylık aradan sonra ilk kez artış yaşandı

Detaylı

Avrasya Ekonomik Birliği Elektrik Piyasası Entegrasyonu Kapsamında Kırgızistan ın Enerji Tüketim Projeksiyonu

Avrasya Ekonomik Birliği Elektrik Piyasası Entegrasyonu Kapsamında Kırgızistan ın Enerji Tüketim Projeksiyonu Avrasya Ekonomik Birliği Elektrik Piyasası Entegrasyonu Kapsamında Kırgızistan ın Enerji Tüketim Projeksiyonu Prof. Dr. Ahmet BurçinYERELİ Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Detaylı

PİYASAYA BAKIŞ 24 Temmuz 2013

PİYASAYA BAKIŞ 24 Temmuz 2013 PİYASAYA BAKIŞ 24 Temmuz 2013 RİSKİN İŞTAHI KAÇARSA Bernanke nin Mayıs ayı içerisinde yaptığı açıklama ile başlayan riskten kaçınma eğilimi 19 20 Haziran FED toplantısı ile doruğa ulaştı. FED in 85 milyar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2012-01 / 12 Ocak 2012 EKONOMİ NOTLARI. CDS-Bono Farkı ve Düzeltme Hareketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2012-01 / 12 Ocak 2012 EKONOMİ NOTLARI. CDS-Bono Farkı ve Düzeltme Hareketi EKONOMİ NOTLARI CDS-Bono Farkı ve Düzeltme Hareketi Kurmaş Akdoğan Meltem Gülenay Chadwick Theoretically, Credit Default Swap (CDS) spreads and EMBI+Country Sovereign Spreads should be equal to avoid arbitrage

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004

Detaylı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Tasarruf kamudan başlar Nisan2012 N201124 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2012 N201124 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp KALKAN 1 Analist, Ekonomi Etütleri Tasarruf kamudan başlar Türkiye nin cari açık sorunu ve bunun altında yatan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 25 Nisan 2016, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 25 Nisan 2016, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Döviz Kuru ve Uluslararası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Devlet Bütçesi Kamu Harcamaları (G) => G = G I + G C + TR + INT Kamu Yatırımları (G I ) : Sermaye malları

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 5 FİNANSIN TEMEL SORULARI: Riski nasıl tanımlarız ve ölçeriz? Farklı finansal ürünlerin riskleri birbirleri ile nasıl alakalıdır? Riski nasıl fiyatlarız? RİSK

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER 18.06.2013 FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER Genel Bakış EUR/USD ( Euro / Dolar ) Teknik Analiz GBP/USD ( Sterlin / Dolar ) Teknik Analiz USD/TRY ( Dolar / Lira ) Teknik Analiz XAU/USD ( Altın / Dolar )

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 12:00 CHF ZEW Beklentileri (Eyl) AZ 5,9 12:00 EUR Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) ORTA 1,0% 1,0% 12:00 EUR Çekirdek Tüketici

Detaylı