ASANSOR KUMANDA SİSTEMLERİ VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER. Doküman sürüm/ version Tarih/Date:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASANSOR KUMANDA SİSTEMLERİ VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER. Doküman sürüm/ version 1.00. Tarih/Date: 28.01.2014"

Transkript

1 Vipeks Vipeks ELEKTRONiK ASANSOR KUMANDA SİSTEMLERİ VP3 ASANSÖR KUMANDA KARTI VP3 LIFT CONTROLLER Doküman sürüm/ version 1.00 Tarih/Date: Serçeönü Mah. Çankaya Cad. Erciyes siteleri D Blok No:23/D KOCASİNAN/KAYSERİ TEL: FAX: mail: WEB:www.vipeks.net

2 KUMANDA SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ (versiyon 1.0 için geçerli dir) VP3 ASANSÖR KONTROL KARTI (versiyon 1.0 ) EN81-1/1 + A3 standartlarına uygunluk. VVVF redüktörlü, VVVF dişlisiz ve çift hızlı asansörlerin kontürolü. Dahili16 kat ve ek kart ile 32 duraga kadarher türlü kumanda sistemine uygun. Kullanıcı tarafından kart üzerindeki LCD ve program tuşları kullanılarak, ayarlanabilir sistem parametrleri. Parola ile menü erişim koruması. Son oluşan 16 hatayı listeleme ve geçmişe dönük arıza takip imkanı.. Kısa deve korumalı kat ve kabin gösterge çıkışları.(her uc bağımsız termik sigorta korumalı) CAN-BUS hızlı seri haberleşme ile kablodan, işçilikten ve maliyetten tasarruf. Tam yük, Aşırı yük, Vatman anahtarı fonksiyonu. Yangın durumunda daha önce ayarlanan durağa yönlendirebilme. Deprem algılama fonksiyonu Ayarlanabilir park durağı ve parka gidiş süresi. Pozisyon bilgisi için M1 sayıcı bi-stabil veya çift JFsayıcı mono-stabil, şalter girişleri. Ayarlanabilen kabin lambası süresi, kilit bekleme süresi, katta bekleme süresi, maksimum yüksek hız süresi ve maksimum düşük hız süresi. Ayarlanabilir bakım süresi ve bakım sure sonu işlemi Kabinde revizyon kartından iki kapı destegi. Arada kalınca kat arama özelligi. 4 Asansöre kadar gurup çalışabilme. KAPI KOPRU kartı ilavesi ile kapı açık seviyeleme. KAPI KOPRU kartı ilavesi ile erken kapı açma. UPS ile kurtarma için parametre desteği. Programlanabilir giriş ve çıkışlar. Hız regülatörü veya fren geribesleme kontagının isteğe bağlı takip şekli değiştirebilme.. Dubleks kullanımda alt eksik durak ve üst eksik durak seçebilme. Kata özel displey ayarları ve gösterge çıkışlarından 7 segment,binary,grey kod çıkış özellikleri. Program tuşlarıyla çagrı verdirebilme özelliği.

3 Vipeks VP3 Kumanda Sisteminin Tanıtılması Kumanda Sisteminin Tarifi Vp3, yazılımı ve donanımı Vipeks Elektronik tarafından geliştirilmiş olan mikroişlemci temelli bir elektronik asansör kumanda sistemidir. Binanın ve asansörün kullanım amacına uygun olarak çift düğme - çift yönde toplamalı, tek düğ me - tek yönde toplamalı veya karısık toplamalı gibi farklı asansör kumanda türlerinde kullanılmak üzere ayarlanabilir. Gerektiğinde birden fazla Vipeks kumanda sistemi kablolarla birbirlerine bağlanarak asansörlerin grup halinde kumanda edilmesinde kullanılabilir. Mikroişlemci kullanılması sayesinde akıllı yazılımla güvenlik seviyesini ve işlev sayısını artırmak mümkün olmaktadır.. Kart üzerinde bulunan LCD ekran sayesinde asansörün durum bilgileri, arızalar, geçmişteki arızalar ve program parametreleri görüntülenir. Kullanıcı Kart 'da bulunan düğmeler ve LCD gösterge aracılılığıyla menüyü kullanarak kumanda türünün yanısıra diğer bir çok işlev ve zamanlama parametresini ayarlayabilir. Bir asansör kumanda sisteminin temel görevi kabindeki yolcuların veya yükün güvenlik içinde hedef durağa taşınmasını sağlamaktır. asansör tesisatında güvenli bir çalışmayı sağlamak üzere bir çok güvenlik önlemi (kapıkontakları, kapıkilit kontakları, aşırı yük kontağı, acil durdurma kontakları, sınır duraklarda zorunlu yavaş latıcı şalterler gibi) vardır. Vipeks VP3 hem yazılımla hem de donanımla güvenlik devrelerini sürekli olarak izler ve sadece onlar izin verdiğinde asansörü çalıştırır. Bunun yanı sıra, sistemin yazılım ve donanımında dış etkenlerden olumsuz etkilenmeleri ve hatalı çalışmayı önlemeye dönük başka bir çok önlem bulunmaktadır. çıkışlarda ya elektronik kısa devre korumalar vardır ya da yüksek akım kapasiteli röle kontakları kullanılmıştır. Vipeks kumanda sistemi asıl olarak VP3 ana kart ile tek başına çalışabildiği gibi revser, kapıkoprü, VPA3 ek kartları ile de desteklenerek konfor ve ek guvenlik (A3) şartları dahada verimli hale getirilebilmektedir. Asansöre kumanda edebilmek için gerekli kontaktör, sigorta, termo-manyetik devre kesici ve trafo gibi diğer malzemelerle birlikte bir kumanda panosuna yerleştirilir. Revser kartı asansör kabininin üzerine konulan revizyon kutusuna veya tercihe bağlı olarak kabin içine yerleştirilir. Bu kart ve malzemeler kumanda sistemiyle birlikte verilen bağlantı şemaları na göre birbirlerine bağlanırlar. Bu şekilde tamamlanan asansör kumanda panosu asansör makine dairesine, revizyon kutusu da kabin üzerine yerleştirilir. Panonun ve revizyon kutusunun terminalleri sistemle birlikte verilen bağlantı şemalarına göre asansör tesisatına bağlandığında sistem çalışmaya hazır hale gelir. Sistemin merkezindeki VP3 ana kartında bir mikroişlemci yer almaktadır. Katlarda bekleyen yolcu adayları asansörü çağırmak için dış kumanda (kat) çarğrı düğmelerini kullanırlar. Kabindeki yolcular ise gitmek istedikleri hedef durakları belirtmek için iç kumanda (kabin) çağrı düğmelerine basarlar. Dış çağrılar katlardan VP3 kartına, iç çağrı lar ise REVSER kartı aracılığıyla CAN- Bus üzerinden mikroişlemciye ulaşır. Benzer bir işlemde, kabinin asansör kuyusundaki konumuna ilişkin bilgiler de CAN-BUS üzerinden mikroişlemciye ulaşırlar. Mikroişlemcideki yazılım bu çağrı isteklerini kumanda türüne bağımlı olarak değerlendirir ve asansörün hangi yöne hareket edeceğine ve hangi duraklarda duracağına karar verir. Verilen bu karara göre kabini harekete geçirmek için asansör makinesinin mekanik frenini açma ve asansör motoruna elektrik gücü verme işlemleri kumanda sistemi tarafından kontrol edilen alt malzemeleri tarafından gerçekleştirilir. Kabinin konum bilgisine ve var olan çağrı isteklerine göre asansörü durması gereken durakta yavaşlatma ve mekanik freni kapatarak kat hizasında durdurma işlemleri de sistemin merkezindeki mikroişlemci tarafından ilgili alt malzemelerine kumanda edilerek yerine getirilir. Tam yüklü kabinin dış çağrılara durmaması ve grup kumandalı asansörlerde dış çağrılarının gruptaki asansörler arasında en uygun şekilde paylaştırılması gibi trafik verimliliğini artıran işlevler de mikroişlemcideki yazılımın görevleri arasındadır. Acil durumlarda (örneğin yangında, depremde, aşırı motor ısısınmasında) yolcu tahliyesi gibi ilave güvenlik işlevleri de sistemin bu amaca ayrılmış girişlerine bağlı duyarga (sensör) veya kontaklardan gelen bilgilere göre yerine getirilir. Asansörde oluşabilecek hataların belirlenmesi ve giderilmesine yardımcı olmak amacıyla hemen hemen tüm giriş ve çıkılarda LED'ler vardır. Bu sayede asansör teknisyeni bir çok noktanın durumunu bir bakışta izleyebilir. VP3 kartı üzerinde bulunan LCD göstergede de asansörün çalımasına ilişkin mesajlar gösterilmektedir. Ayrıca, mikroişlemci tespit ettiği hataları kalıcı bellekte saklar ve istendiğinde LCD göstergede gösterebilir. Bu sayede asansör teknisyeni geçmiş zamanda oluşmuş hatalarıda takip ederek sebeplerini görüp arızalarını giderebilir. ÖNEMLİ Belge 1.0 versiyon için geçerlidir. Diğer versiyonlarda farklılıklar içerebilir. Bu doküman, kullanıcılar için öneri niteliğinde rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. İçeriğindeki bilgiler Vipeks Elektronik tarafından haber verilmeksizin değiştirilebilir. Montajcı, doküman içinde olabilecek hatalara karşı dikkatli olmalıdır. Montajcı asansörle ilgili tüm standartları, yönetmelikleri, talimatları bilmeli ve montaj esnasında bu kurallara uymalıdır. Vipeks Elektronik, kontrol sisteminin ve panelinin 95/16/AT Asansör Yönetmeliğine ve EN 81-1 / EN 81-2 Avrupa Birliği Asansör Standartları na uygunluğunu garanti eder. kontrol panosu dış bağlantıları ve diğer elektrik bağlantıları montajcının sorumluluğu altındadır. Kontrol panelinde yapılan bir değişiklikte ya da montajcı tarafından yapılan hatalı montaj durumunda ise, Vipeks Elektronik standartlara uygunluğu garanti etmez ve sorumluluk kabul etmez. GÜVENLİK DEVRELERİ (DURDURMA TERTİBATI) Aşağıda belirtilen yerlerde asansörü durdurmak için ve makine gücü ile çalışan kapılar dahil hizmet dışında tutan bir durdurma tertibatı bulunmalıdır: Kuyu dibinde Makara dairesinde Kabin üstünde, kolay erişilen bir yerde, bakım veya kontrol elemanlarının giriş yerinden en çok 1 m uzaklıkta. Bakım kumandası tertibatında

4 Vp3 de Kaçak akım korumasından geçerek gelen 220v ile 120,130,140 rumuzlu güvenlik girişlerini kontrol etmek sureti ile asansörün makine dairesi, kuyu ve kabin bölgesin deki swicler vasıtası ile tehlikeyi bertaraf etmek için derhal durdurulur. güvenlik devreleri 220V AC gerilim ile çalışmaktadır. Motora hareket veren kontaktörler enerjisini güvenlik devresinden almaktadır, bundan dolayı kontrol dışı bir hareket olması engellenmiştir. Güvenlik devreleri kesinlikle köprülenmemeli, kapı ve kilit bağlantıları yapılırken iyi yalıtılmalı. Pano topraklama bağlantısı yapılmalıdır. Güvenlik devrelerinin kaçak akımdan dolayı köprülenme tehlikesine karşın kaçak akım koruma rolesi ile desteklenir.tüm bu tedbirler asansör sisteminin güvenli bir şekilde çalışması ve dolayısıyla kaza risklerinin en aza indirilmesi için gereklidir BAKIM KUMANDASI genel kurallar Kabin hızı 0,63 m/s yi aşmamalıdır. Kabinin normal hareketleri limitler dahilinde olmalı ve pano limit bağlantıları da doğru şekilde yapılmalıdır. Acil durdurma ve güvenlik devreleri bağlantıları şemalarına uygun olarak yapılmalı ve çalışır durumda olmalıdır. Kabin lambasının bağlantısı, bağlantı şemasına uygun olarak yapılmalıdır. Revizyon anahtarlarının kontakları; EN standardında belirlenen alternatif akım devrelerindeki kontaklar için AC-15; doğru akım devrelerindeki kontaklar için DC-13 kullanma sınıflarında olmalıdır. Koruyucu muhafazanın en az IP 4x derecesinde koruma sağlaması durumunda 250V veya koruma derecesinin IP 4x ten küçük olduğu durumlarda 500 V beyan yalıtım gerilimine sahip olmalıdır. KABİN ÜSTÜ BAKIM KUMANDASI (REVİZYON) Kabin üstü bakım anahtarı iki konumlu olmalı ve yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş olmalıdır. NORMAL ve BAKIM-REVİZYON yazıları bakım anahtarının üzerinde veya yanında yazılı olmalıdır. Kabinin hareketi kumanda butonlarına sürekli basılmak suretiyle sağlanmalıdır. Bu butonlar yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş ve hareket yönleri açıkça işaretlenmiş olmalıdır. Kabin üstünde kolay erişilen bir yerde, bakım veya kontrol elemanlarının giriş yerinden en çok 1 m uzaklıkta, girişten 1 m den uzak olmamak kaydıyla durdurma tertibatı olarak, bakım kumandası durdurma tertibatı da kullanılabilir. Kumanda tertibatında, kapı mekanizmalarına kabin üstünden kumanda etmek için gerekli, yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı korunmuş özel anahtarlar (şalterler) da bulunabilir. ELEKTRİKLİ ELLE KUMANDA Elektrikli elle kumanda anahtarı ve kumanda butonları, kullanılırken tahrik makinesinin kolaylıkla gözlenebileceği bir yere konulmalıdır. AC serisi kontrol panelinde bu anahtar, kontrol panelinin üzerine monte edilmiştir. Kumanda panosu makine dairesine yerleştirilirken bu noktaya dikkat edilmelidir. Elektrikli elle kumanda anahtarı, bazı güvenlik cihazlarını (tamponlar ve güvenlik tertibatı üzerine monte edilmiş cihazlar, hız regülatörü ve limitler) devre dışı bıraktığı için bağlantısı bağlantı şemalarına uygun biçimde yapılmalıdır. YÜKSEK HIZ SEYİR SÜRESİ AC kontrol sistemi, yuksek hız veya ara hız modunda kat geçiş süresinin aşılması durumunda makinenin enerjisini kesen bir zaman sınırlayıcısına sahiptir. Bu parametreyi en uzun bitişik kat mesafesine 5 sn kadar tolerans ekleyerek ayarlayın. YAVAŞ HIZ SEYİR SÜRESİ AC kontrol sistemi, asansör yavaş hız moduna geçtikten sonra, kabinin kat hizasına ulaşmasını denetleyen ve sürenin aşılması halinde makinenin enerjisini kesen bir zaman sınırlayıcısına sahiptir. Bu parametreyi kart yavaş hıza geçtikten sonra kat hizasına kadar olan mesafeye 5-10 sn kadar tolerans ekleyerek ayarlayın. MOTORU AŞIRI ISINMAYA KARŞI KORUMA Motoru aşırı ısınmadan korumak amacıyla, motor termistör uçları kontrol paneli üzerindeki PTC ve 1000 uçlarına bağlanmalıdır. Aşırı ısınma durumunda yolcuların çıkması için kabin bir sonraki katta durur. Sistemde yeterli soğuma olduktan sonra normal çalışmasına devam edecektir. ACİL AYDINLATMA Kabin içinde normal aydınlatmanın yapılamadığı durumlarda devreye girmek üzere, 1 W gücündeki bir lambayı en az 1 saat süreyle enerjilendirecek kapasitede, otomatik şarjlı bir acil durum aydınlatma düzeni bulunmaktadır. Bu aydınlatma, normal elektriğin kesilmesiyle otomatik olarak devreye girer.

5 ALARM VE HABERLEŞME Gerektiğinde dışarıdan yardım istemek için, kabin içinde kolaylıkla fark edilebilir ve erişilebilir bir tertibat bulunmalıdır. a. Bu tertibat şehir telefon ağına bağlı değilse, acil durum aydınlatma besleme kaynağından veya eşdeğer bir besleme kaynağından beslenmelidir. b. Bu tertibat, yardım edecek kişinin bulunduğu mahal ile sürekli iki yönlü haberleşmeyi sağlamalıdır. Haberleşme sisteminin çalıştırılmasından sonra, kabinde mahsur kalan kişinin başka bir işlem yapmasına gerek olmamalıdır. c. Asansör seyir mesafesinin 30 m yi aşması durumunda, kabin içi ile makine dairesi arasında acil durum kaynağından beslenen bir interkom sistemi veya benzeri bir cihaz tesis edilmelidir. d.ayrıca kabin ustunden ve kabin içinden kolay ulaşılabilir alarm butonu bulunmalıdır. AŞIRI YÜK Asansör, kabinin aşırı yüklenmesi durumunda, kabinin normal harekete geçmesini önleyen (otomatik seviyeleme dahil) bir tertibatla donatılmalıdır. Beyan yükü, en az 75 kg olmak kaydıyla, % 10 dan fazla aşılırsa, kabinin aşırı yüklü olduğu kabul edilir. Bu nedenle kabinde aşırı yük algılama cihazı bulunmalı ve bu cihazın çıkışı da panodaki 804 ucuna terminaline uygun şekilde bağlanmalıdır. Kabin aşırı yüklendiğinde; Kullanıcılar kabin içindeki sesli ve/ veya görünür bir sinyal ile bilgilendirilmelidir. Motor gücüyle tahrik edilen otomatik kapılar tam olarak açılmalıdır. Elle çalışan kapılar kilitlenmemiş durumda kalmalıdır. VP3 te Asansör kabini kat hizasında beklerken kabin içerisindeki yük belirlenen sınırları aşınca aşırı yük girişi 100 (-) klemensi ile köprülenir, bu durumda aşırı yük girişi kesilene kadar kabin hareket etmez ve ikaz çıkışı verir Kabin seyir halindeyken titreşimdem dolayı bu giriş aktif olabileceğinden aşırı yük kontrolü sadece kabin dururken yapılır ve aşırı yük yok ise kabin hareketine izin verilir. TAM YÜK Bu giriş aktif olduğunda asansör kabin çağrıları dışında bir çağrıda durmaz,dış çağrılar kayıtlı halde bekler tam yük girişinin kesilmesi halinde asansör dış çağrılarda da durur. Bu özellik sayesinde dolu olan kabin yolcu alamayacağı için boş yere durmamış olur ve zaman ve enerji tasarrufu sağlar. PARK DURAĞI Bu fonksiyon ile asansörün belirlenen bir süre sonunda belirlenen durağa gitmesi ve o durakta beklemesi sağlanır. Bu özellik ilgili parametre ayarları ile yapılmalıdır. KONTAKTÖR YAPIŞMASI Bu giriş asansör motoruna hareket veren kontaktörlerde yapışma olup olmadığını kontrol için kullanılır kontrol kartı her hareket öncesi ve sonrası bu girişi kontrol eder, gerekli sinyal bu girişte oluşmuş ise kumanda kartı bu arızayı kaydeder ve asansör devre dışı kalır. Bu durumu düzeltmek için arızalı kontaktör tespit edilerek değiştirilmelidir. Bu girişe bağlanan kontaklar normalde kapalı tip olmalıdır, ana kontaklar yapışık kaldığında bu kontaklar da açık kalmalıdır. VATMAN Bu özellik aktif hale geldiğinde tüm dış çağrılar silinir, sadece kabin içerisinden çağrı alır dış çağrı girişleri devre dışı kalır. Bu sayede asansör sadece yetkili kişi tarafından kabin içerisinden hareket ettirilir. DEPREM Deprem girişinden sinyal geldiği zaman asansördeki tüm kayıtlar silinir yeni kayıt almaz. Hareket halindeyse durabileceği en yakın durağa kadar gider, kapısını açıp bekleme konumuna geçer. Deprem girişi kesilene kadar hareket etmez yeni kayıt almaz, deprem girişi kesilince normal çalışmasına devam eder. YANGIN Bu girişten sinyal geldiği zaman tüm çağrılar silinir, asansör ayarlanmış olan durağa doğru hareket eder ve durur kapısını açar ve hareket etmez. Sadece vatman anahtarı açılarak yetkili kişilerin kabin içerisinden kontrolüne izin verir. MONTAJ VE KABLOLAMA Kumanda ve güvenlik devrelerinde, iletkenler arasında veya iletken ile toprak arasındaki gerilimin alternatif akım efektif değeri veya doğru akım ortalama değeri 250 V yi aşmamalıdır. Nötr ve koruma iletkenleri her zaman ayrı olmalıdır. Mekanik bir dayanıklılık sağlamak için kapılarda bulunan elektrik güvenlik tertibatına ait iletkenlerin kesit alanı 0,75 mm² den az olmamalıdır. Elektrik montajını kolay anlaşılır hale getirmek amacıyla gerekli işaretlemeler yapılmalıdır EU nun EMC Şartlarını karşılaması için surucu çıkışında (shielded) motor kablolarının kullanımı tavsiye edilir.

6 Bununla beraber, siperliksiz ana besleme kabloları, kablo maliyetinden tasarruf etmek için kullanılabilir.ancak toroid kullanılması tavsiye edilir. Motor kablosu, diğer kablolardan olanaklar elverdiğince uzak çekilmelidir. Aynı zamanda motor kablolarının diğer kablolara paralel yerleştirilmesinden de kaçınılmalıdır. ERKEN KAPI AÇMA ve SEVİYELENDİRME (A3) Kabinin yükten bağımsız olarak katta durma hassasiyeti 10 mm'yi geçmemeli dir. Yükleme/boşaltma işlemi sırasında ise kabin 20 mm'den daha fazla hareket ederse, seviye düzeltilmeli dir. Erken kapı açma ve seviyelendirme için, kabinin kapılar açık iken hareket etmesine sadece KAPI KOPRU kartı sayesinde (GKB) güvenli kapı bölgesi girişini izleyerek kapıyı erken açabilir veya katından kaymıs olan kabini kata seviyeleme işlemi yapabilir. Kilit açılma bölgesinin, durak seviyesinin en fazla 0,2 m altına ve 0,2 m üstüne kadar uzanmasına izin verilir. Bununla beraber, kabin kapısıyla müşterek olarak tahrik edilen makine gücü ile çalışan durak kapılarında, kilit açılma bölgesinin, durak seviyesinin en fazla 0,35 m altına ve 0,35 m üstüne kadar uzanmasına izin verilebilir. Kapı açma bölgesi sınırlarını algılayan kat seviye anahtarları EN81-1 ve EN maddesine uygun olmalıdır. KONTROLSÜZ KABİN HAREKETİ (UCM) (A3) EN81-1+A Askı halatları veya zincirleri, çekme kasnağı, tambur veya tahrik makinasının dişli çarkının arızalanması dışında, tahrik makinasının tek bileşeninde veya kabinin güvenli bir şekilde hareketini kontrol eden tahrik kumanda sistemindeki arıza sonucu, kapalı pozisyondaki kabin kapısı ve kilitli pozisyondaki durak kapısıyla, istem dışı kabin hareketini duraktan uzakta durdurmak için gerekli koruma tertibatıyla donatılmalı dır. Not: Çekme kasnağındaki arızaya çekme kaybı dahil dir. Kabininin yükleme veya boşaltma sırasında aşağıda belirtilen şartların dışındaki bir durumda istem dışı bir hareketi olursa kabinin en geç kilit açılma bölgesinden ayrılmadan bu hareketi anlayan ve aşağıdaki resimdeki şartları sağlayan bir güvenlik tertibatı olmalı dır. Kabinin yükleme/boşaltma işleminden dolayı meydana gelen hareketleri hariç, durağa ulaşmadan önceki kapının açılma alanı (kapı ön açma işlemi sırasında) içerisindeki açık kapılı kabinin istem dışı hareketi. * Kabin duraktan 1,2 m'den fazla uzaklaşmamalı (giriş yüksekliği 2 m olan kabinler için bu mesafe 1 m'dir) * Kabin içinden veya duraktan kuyuya düşme açıklığı 2m'yi aşmamalı. * Minimum 1 m kaçış yüksekliği olmalı * Bu değerler %100 beyan yükü dahil tüm değerlerde sağlanmalı.

7 Vp3 de (KSG) kapı seviye guvenlik çıkışı ile direkt kendi kontağı veya VPA3 kartını kontrol ederek kapı acık iken (GKB) güvenli kapı bölgesi dışına çıkıldığını algılayarak ek (A3) fren tertibatını devreye sokar.. Kontrolsuz kabin hareketinin (A3) algılanması ve kontaklarının denetleme işlemi mikrokontrol (cpu) tarafından denetlenir. Ek olarak VPA3 kartı kullanılması durumunda mikrokontrol (cpu) dan bağımsız olarakda çalışabilir. ORC girişi ilede fren tertibatının kontrolunu sağlar VP3 BUTON KULLANIM AÇIKLAMALARI VP3 kartının ortada lcd ekran altına konumlandırılmış dört adet buton bulunmaktadır. Bu butonlara asansör kabini duruyorken, stop sinyalinin kesik veya stop sinyalinin kesilip tekrar verildiği konum ve revizyon konumu dışındaki durumlarda bazı fonksiyonlar atanmıştır. Not: iki satırlı lcd ekranda 1.ci (üst) satır parametre yi, 2.ci (alt) satır işlemi belirleyen satırlardır MANUEL ÇAĞRI VERME KONUMU ENTER BUTONU : manuel çağrı verme modunda bu butona basıldığında aktif edilen çağrı katına hareket verir YUKARI BUTONU : Yapay çağrı modunda bu butona basıldığında yukarı yonde seyehat katı belirler AŞAĞI BUTONU : Yapay çağrı modunda bu butona basıldığında aşağı yonde seyehat katı belirler ESC BUTONU : Bu butona basıldığında yapay çağrı ekran konumuna geçer tekrar basıldıgında normal seyir ekranı konumuna geçer PROGRAMLAMA KONUMU ENTER BUTONU : Bu butona uzun basıldığında (5sn uzerinde) programa girer. Program içinde iken kısa basıldıgında ilgili parametre girişine onay verir veya işlem içinde ise işleme onay verir. YUKARI BUTONU : yukarı yonde menu seçeneklerini değiştirir AŞAĞI BUTONU : aşağı yonde menu seçeneklerini değiştirir ESC BUTONU : program içinde iken bir önceki menu konumuna geçer. Parametre içine (işlem bolumune girilmiş) ise işlem yapmadan çıkmayı sağlar. ANAMENU ÜST PARAMETRELERİ Bu parametrelerin her birinin altında alt parametreler vardır. Alt parametrelerin altında ise işlemler mevcuttur. İlk programa girildiğinde gösterilen üst parametreler sırası ile şunlardır. BAKIM AYARLARI SİSTEM AYARLARI KAPI AYARLARI GÖSTERGE AYARLARI KURTARICI AYARLARI HIDROLIK AYARLARI KUYU KOPYALAMA GiRiS CIKIS PROGRAMLAMA BAKIM AYARLARI ARIZA LISTESI GERİYE 16 KAYIT: Geriye yönelik 16 adet hata ekranda sondan baslayarak geriye doğru kontrol edilebilir UCM HATASI UCM oluştu hatası sonrası bu menüden sıl yapmadan asansor blokeden çıkmayacak ve hareket etmeyecektir. SIL: ENTER tusu ile hata silinir TUM HATALARI Arıza listesinde olusmuş tum hataların silinmesi ve blokelerin kaldırılması icin sil menüsüdür SIL: ENTER tusu ile hataların tumu silinir BAKIM SURE SONU Bakım süresi atanmış ise sure sonunda asansorun durması yada devam etmesi bu menü ile ayarlanır. CALISMAYA DEVAM: DUR: BAKIM SURE AYARI Sistem çalıştığı sürece her gün bu parametrenin ayarlanan değeri 1 Azalacaktır. ayarlanan günün sonunda ise 0 değerini alır. Bu parametrenin 0 değerini alması durumunda asansörün hareket tarzı BAKIM SÜRE SONU parametresi ile ayarlandığı gibi davranır. SURE YOK: GUN: SIFRE SORMA Menuye girişte şifrenin sorulup sorulmayacağı bu menüden ayarlanır. KAPALI: ACIK: SIFRE DEGISTIRME Bu parametre ile menuye giriş şifresi değiştirilir veya belirlenir. HAYIR: EVET: UCM AsagiTest BASLAT: ENTER UCMYukariTest BASLAT: ENTER

8 SİSTEM AYARLARI LISAN/LANGUAGE Bu parametre ile ekranın lisan seçimi yapılır. TÜRKÇE: ENGLISH: Diğer diller için vipeks ile bağlantı kurunuz. TahrikTipi Asansörünüzün tahrik tipini bu parametre ile ayarlayabilirsiniz. KONTAKTORLU: Tek-hız ve Çift-hız halatlı asansörler için bu ayar seçilmelidir. VVVF1 HIZ KONTROL: Kademesiz dişlili (asenkron makineli) ve dişlisiz (senkron makineli) halatlı asansörler için. Bu konumda ara hız RU3+RU4 seviyeleme ise RU5 dir. Yavas hız ile seviyeleme yapılacak ise RU5-RU4 ile birleştirilir VVVF2 HIZ KONTROL: Kademesiz dişlili (asenkron makineli) ve dişlisiz (senkron makineli) halatlı asansörler için. Bu konumda ara hız RU5 seviyeleme ise yavaş hızda RU4 rolesi iledir. HİDROLİK: Hidrolik asansor ler için KatOkumaTipi ML1 SAYICI :Bstable standart M1 sayıcı sistemi ML1&ML2 SAYICI 1:Monostabl sayıcı-1 kat başına 3+3 şerit mıknatıs ile halatlı ve özellikle hidrolikde A3 uygun ML1&ML2 SAYICI 2: Monostabl sayıcı-2 kat başına şerit mıknatıs ile halatlılarda A3 uygun ANAKART ENCODER: kuyu kopyalama da kullanılır A3 uygun CAN-BUS ENCODER: kuyu kopyalama da kullanılır A3 uygun DurakSayisi Asansörünüzün durak sayısını bu parametre ile 32 durağa kadar ayarlayabilirsiniz KAT: KumandaTipi ic/dis TOPLAMA: Kabin ve kat çağrılarıları iki yönde de toplanır) ASAGI TOPLAMA: Kabin çağrıları iki yönde, kat çağrıları aşağı yönde toplanır YUKARI TOPLAMA: Kabin çağrıları iki yönde, kat çağrıları yukarı yönde toplanır. 2 BUTON TOPLAMA: Kabin çağrıları iki yönde, dış aşağı kat çağrıları aşağı yönde, dış yukarı kat çağrıları yukarı yönde toplanır. TEK YON TOPLAMA: Kabin çağrıları iki yönde toplanır. Kat çağrıları Giriş Durağı nın üstünde ise aşağı yönde, Giriş durağı nın altında ise yukarı yönde toplanır UCM TARZI A3 kontrolsuz hareket algılama ve A3 OSG fren kontrolu seçenekleri. Montaj 2012 ve sonrası asansorlerde yok seçilemez. Firmamız sorumluluk kabul etmez. YOK: UCM siz çalışır. A3 lü asansörlerde Ucm var ayarlanırsa şifre ile menu korunması tavsiye edilir.ucm nin devre dışı yapılması durumunda Vipeks sorumlu tutulamaz. ANA KART ROLESI:Ana kart uzerindeki role den tamamen program desteği ile çalışır. A3 KART ILE: Ayrı A3 kartı ile bağımsız olarak çalışır. Ana kartta ki roleden yol guvenliği ve kontak denetleme desteği alır. FREN DENETIMI: Bu parametre aktif ise fren izleme kontaklarının bağlı olması gerekmektedir iptal durumda iken dişlisiz makinelerde a3 istem dışına düşmesi durumunda hata algılamayacaktır.bu nedenle iptal edilmemesi gerekmektedir iptal edilirse firmamız sorumlu değildir. A3 VALFI: SEVIYELEME Seviye yenilemeyi etkinleştirmek için bu parametre kullanılır. Halatlı VVVF ve Hidrolik asansörler için. YOK: Seviye yenileme iptal. VAR: Seviye yenileme aktif. RevizyondaLimit Revizyonda alt-üst limit kesicilerin hareket tarzını bu parametre ile ayarlayabilirsiniz de DUR: Kesiciler kestiği anda katına gelmeden asansör durdurulur. KATINA KADAR GiT: Kesiciler kesse dahi asansör katına kadar gider. YuksekHizSuresi Kabinin bir kattan diğer kata hareketi esnasında müsaade edilen maksimum seyir süresi bu parametre yardımı ile ayarlanır. Eğer bu süre aşılacak olursa, sistem otomatik olarak kabinin hareketini durdurur ve Y_HizZamanBLOKE aktif ise bloke olur SANIYE: DusukHizSuresi Asansörün hedef kata vardığında katta durdurucuyu görene kadar yavaş hızda hareket edeceği maksimum süre bu parametre yardımı ile ayarlanır. Eğer bu süre aşılacak olursa, sistem otomatik olarak kabinin hareketini durdurur ve Y_HizZamanBLOKE aktif ise bloke olur SANIYE: ParkDuragi Hareketsizlik halinde Belirlenen sure sonunda gitmesi gereken katın tanımlanması. IPTAL: Sistemde park durağı tanımlı değildir ARASI: sure sonunda gitmesi gereken katın tanımlanması. ParkSuresi Park durağı katı seçilmiş ise Park durağına gitmeden önce bekleme süresini bu parametre ile ayarlayabilirsiniz SANYE: YanginDuragi Yangın (YAN) 816 girişi aktif olduğunda asansör doğrudan gideği katın tanımlanması IPTAL: Sistemde yangın durağı tanımlı değildir ARASI: Yangında gitmesi gereken katın tanımlanması.

9 GirisDuragi TekYonToplama kumanda tipi için kullanılan giriş durağının seçimi. Asansör kumada tipi inişte toplama ise girilen bodrum kat sayısının altında bulunan katlar çıkışta toplama olur. YOK: 1 9 ARASI: AnaKontkGecikme Halatlı VVVF sistemlerde ana kontaktörün gecikmeli düşmesi RP röle çıkışının gecikmesi bu parametreden ayarlanır MiLiSANiYE: GurupTipi Kumanda panosunun grup çalışma sırasındaki grup kimliğini bu parametre yardımı ile ayarlayabilirsiniz. Grup kimlikleri A, B olarak ayarlanabilmektedir. Her asansörün kimliği farklı olmalıdır. Aynı mesafedeki kayıtlarda öncelik düşük grup kimliğine sahip olan asansördedir. TEK ASANSOR: DUBLEKS A PANO: DUBLEKS B PANO: kalkıs gecikmesi Bu parametre 130 ve 140 emniyet devreleri geldikten sonra asansörün hareket etmesini geciktirmek için kullanılır MiLiSANiYE: KABINtesisati PARALEL: Sadece ana kart kullanarak yapılan bağlantılarda SERI: Kabin üstü seri haberleşme kartı kullanılacaksa aktif seçilmelidir Aradakalınca kabin kat arasında kalınca nasıl davranacağı bu menu ile ayarlanır. KATINA GiTSiN: BEKLESIN: IcKumandaSiniri Bu parametre kabin içerisinden verilebilecek olan maksimum çağrı sayısını belirler. Bu sayıya ulaşıldıktan sonra kabin içinden verilecek olan kayıtlar alınmaz. LiMiT YOK: 1.15 ARASI: A3fren gecikmesi A3 kart kullanılmama durumunda direk roleden osg fren bobini çektirilecek ise duruş sonrası OSG bobinini bırakarak a3 freni devreye alma gecikmesi MiLiSANiYE: OSG Bekleme kalkış öncesi A3 freni OSG bobininin çekip çekmediğinin maksimum kontrol edeceği süre : KabinLambasi Kabin lambasının yanık kalma süresi) 1.99 SANiYE: EN 81-1/2 standartları manuel kapılarda kabin lambası gecikmesinin devre dışı bırakılmasına izin verilmez. Basit kumandalı (toplamasız) asansörlerde bu parametre DURAKTA BEKLEME süresi ile aynı tutulmalı ve en az 2 saniye olarak ayarlanmalıdır. Kat Terk Suresi Toplama esnasında diğer kayıtlara gitmeden önce durakta bekleme süresini bu parametreden ayarlayabilirsiniz. Oto kapılı sistemlserde OtoKapiAc Suresi suresi bu sureye ilave olacağından kat terk suresi kısa tutulmasında yarar vardır SANiYE: KRC Bloke Bu parametre koktaktör geri besleme hatasına geçmesini iptal ve aktif eder. İptal edilirse kontaktör yapışmalarını kumanda kartı algılamaz. iptal edildiği durumlarda firmamız sorumlu değildir. YOK:Bloke iptal VAR:Bloke aktif EN81-1/2 direktifleri gereği koktaktör geri besleme hatasına geçmesi durumunda asansör bloke olmalıdır. Kumanda panosunda kullanılan kontaktörlerin pozisyonları vipeks tarafından kontrol edilmektedir. Ancak Avrupa standartlarının uygulanmadığı ülkeler için KRC nin iptal özelliği mevcuttur. Bu fonksiyon bu parametreden ayarlanabilir. UYARI! : EN81-1/2 direktiflerine uyumluluk için MUTLAKA VAR olarak ayarlanmalıdır. Y_HizZamanBLOKE Bu parametre yuksek hız zaman aşımı hatasında blokeye geçmeyi iptal ve aktif eder. iptal edildiği durumlarda firmamız sorumlu değildir YOK: Bloke iptal VAR: Bloke aktif EN81-1/2 direktifleri gereği maksimum yüksek hız hatası sonrası asansör bloke olmalıdır. Ancak Avrupa standartlarının uygulanmadığı ülkeler için hızlı seyir süresi hatasının iptal özelliği mevcuttur. Bu fonksiyon bu parametreden ayarlanabilir. UYARI! : EN81-1/2 direktiflerine uyumluluk için MUTLAKA VAR olarak ayarlanmalıdır.

10 A_HizZamanBLOKE Bu parametre alçak hız zaman aşımı hatasında blokeye geçmeyi iptal ve aktif eder. iptal edildiği durumlarda firmamız sorumlu değildir YOK: Bloke iptal VAR: Bloke aktif EN81-1/2 direktifleri gereği maksimum düşük hız hatası sonrası asansör bloke olmalıdır. Ancak Avrupa standartlarının uygulanmadığı ülkeler için yavaş seyir süresi hatasının iptal özelliği mevcuttur. Bu fonksiyon bu parametreden ayarlanabilir. UYARI! : EN81-1/2 direktiflerine uyumluluk için MUTLAKA VAR olarak ayarlanmalıdır. katokumabloke kuyu okuma mıknatıslar, tupler ve enkoderde oluşabilecek hatalarda asansorün bloke olarak blokeye geçmeyi iptal ve aktif eder. iptal edildiği durumlarda firmamız sorumlu değildir YOK: Bloke iptal VAR: Bloke aktif KomsuDurakSayisi Yüksek hızlı özellikle 1.6/ms üzeri asansorlerde ara hız kullanmak için kaç kat öncesi zorunlu ara hıza geçeceği ayarı bu menüden yapılır. YOK: 1.3 DURAK: ORC Kontak Durumu ORC izleme iptal: Sadece Cekti izle: Bu parametre iptal durumda iken OSG A3 Fren kontağı bıraktı izlemesi hata algılamayacaktır. Ancak OSG A3 Fren bobini çekti bilgisi gelmeden asansör hareket etmeyecektir çekmeyi izlemeye devam edecektir. Bırakma durumunda kontağın sağlam olup teyyid edemeyeceği için Yinede iptal edilmemesi gerekmektedir. İptal edilirse firmamız sorumlu değildir Cekti Birakti izle: ORC ucm Versin: AlttanDurakFarki (Dubleks çalışmada asansörlerden birinin alttan eksik olan durak sayısı) Bu parametre sadece grup çalışmada kullanılır. Gruptaki asansörler arasında durak farkı bulunuyor ise bu parametre ile farklı olan asansör için AlttanDurakFarki ayarı yapılır. Bu ayar yapılırken gruptaki asansörlerin durak sayıları menüden aynı olarak ayarlanmalıdır. Örneğin 10 duraklı dubleks bir sistemde, A asansörü en alt kata hizmet vermiyor ve sadece B asansörü hizmet veriyor ise: Her iki asansör de 10 durağa ayarlanıp, A asansörü için AlttanDurakFarki 2 olarak ayarlanmalıdır. YOK: 1 3.ci KAT UsttenDurakFarki (Dubleks çalışmada asansörlerden birinin üstten eksik olan durak sayısı) Bu parametre sadece grup çalışmada kullanılır. Gruptaki asansörler arasında durak farkı bulunuyor ise bu parametre ile farklı olan asansör için UsttenDurakFarki ayarı yapılır. Bu ayar yapılırken gruptaki asansörlerin durak sayıları menüden aynı olarak ayarlanmalıdır. Örneğin 10 duraklı dubleks bir sistemde, A asansörü en üst kata hizmet vermiyor ve sadece B asansörü hizmet veriyor ise: Her iki asansör de 10 durağa ayarlanıp, A asansörü için UsttenDurakFarki 2 olarak ayarlanmalıdır. YOK: 1 3.ci KAT Fabrika mod Ayarların fabrika moduna doştürülmesi için bu menü kullanılır HAYIR: EVET/ ENTER: KAPI TiPi MANUEL KAPI: ic OTOMATiK KAPI: TAM OTOMATiK KAPI: KAPI AYARLARI EN81-1/2 direktifleri gereği acil stop, revizyon ve geri alma konumlarında otomatik kapı hareketsiz kalmalıdır.

11 ERKEN KAPI ACMA Kapı erken açma fonksiyonunu etkinleştirmek için bu parametre kullanılır. [Halatlı VVVF ve Hidrolik asansörler için]. YOK: Kapı erken açma iptal. VAR: Kapı erken açma aktif. Kapı erken açma için kabinin kapılar açık iken hareket etmesine sadece kapı açma bölgesi sınırları içinde ve Asansör hızı 0,15 m/s altında kapı köprüleme devresi takılı olması halinde izin verilir. OtomatikKapiKati Tek katın kapısı otomatik diğer katlar iç oto kapılı kapılarda seçilir. (özellikle zemin oto kapılarda) YOK: 0.31: Kapi Acik Hatasi Bu parametre ile ayarlanan süre sonunda eğer asansörün kapısı kapanmadı ise çağrıları silip servis dışına geçecektir. İstenirse bu fonksiyon iptal edilebilir. iptal: SANiYE: Kapı açık hatasına geçme süresi. KilitBeklemeSure Kapı kapa sinyali verildikten sonra kilit (140) sinyalinin gelmesi için beklenecek maksimum süresi bu parametre ile ayarlanır SANiYE: OtoKapiAc Suresi Bu parametre ile otamatik kapının açılıştan durmasına kadar olan süre girilir. Bu süre içinde kapı açılmaz (140 kesmez) ise çağrıları siler kapı açılamadı hatası verip arıza listesine kaydeder. Bir süre aç kapa sinyalleri boşta kalır ve tekrar devreye girer SANiYE: LIRBIRAKMASURESI 0 3 SANiYE: OtoKapiKatta A K KAPALI BEKLE: ACIK BEKLE: NOT:EN81-1/2 direktifleri gereği otomatik kapı katta kapalı olmalıdır (fabrikasyon değer kapalıdır) KapiKomutSinyali AC/ KAPA SINYALI : K3-K5 (ac/kapa) sinyalleri kullanılıyor ise bu ayar seçilmelidir. Açma sinyali var ise kapı açılır. Kapa sinyali var ise kapı kapanır. Her iki sinyal de yok ise kapı hareketsiz kalır. SADECE KAPA SiNY: auto veya kapa rolesi ile pompa sinyali. Sadece kapa sinyali var, aç sinyali kullanılmıyor ise bu ayar seçilmelidir. Kapa sinyali var ise kapı kapanır, yok ise kapı açılır Not: EN81 e göre acil stop, revizyon ve geri alma konumlarında otomatik kapı hareketsiz kalarak, bulunduğu pozisyonu korumalıdır. Bu nedenle tek sinyal çalışmaya izin verilmez. Bu seçenek sadece eski asansörlerler için kullanilabilir. A/B KatKapiSecim KapiTipiSec A KapiTipiSec B A Kapi KATI Bu parametre ile otomatik a ve b kapıların hangi katta açılacağı belirlenir Durak numarasını değiştirmek için durak rakamı yanıp sönerken YUKARI-ASAGI butonlarını kullanarak değiştirmek istediğiniz durağa geliniz. Daha sonra GİRİŞ butona basarak kapı değerinin yanıp sönmesini sağlayınız. Tekrar YUKARI-ASAGI butonlarını kullanarak kapıyı belirleyiniz. A-B- AB B Kapi KATI GÖSTERGE AYARLARI IC GOSTERGE TIPI DISPLAY: BINARY: GRAY KOD: TERSLENMIS BNARY: DIS GOSTERG TIPI DISPLAY: BINARY: GRAY KOD: TERSLENMIS BNARY: HEDEF KAT FLASLAMA İPTAL: AKTİF: DISPLAY AYARLARI Duraklarda yazılacak segment display bilgileri değiştirme KAT 0 31 : AbCdEFHJLnoPuUy-=

12 KURTARICI AYARLARI KURTARMA TIPI HARiCi VEYA YOK: UPS İle: Kademesiz dişlili (asenkron makineli) ve dişlisiz (senkron makineli) Vp3 kontrol kartı desteğinde kurtarma VVVF STOP GECİKMESİ Şebeke gerilimin kesildiğinin anlaşılmasından sonra VVVF in deşarz olmasını bekleme suresi SANiYE: KRTARMAYA BASLAMAGECIKMESİ kurtarmaya başlanılması için beklenecek hareket eteme süre seçimi SANiYE: MAKS KURTARMA SURESİ Kurtarmada maksimum hareket süre seçimi SANiYE: KUYU KOPYALAMA Encoder Bolen Bu parametre ile asansörün hızına encoder pals sayısına ve motor devrine göre hesaplanarak girilir.örnek: 1ms 1500 devir motor 1024 pals encoder için girilen değer 26 dır.encoder reglatörde baglı ise 1024 pals encoder için 1 girilir. ENCODER BÖLEN HESABI : Motor devri x encoder pals sayısı / 60 / asansör hızı ÖRNEK: 1000 = ÇIKAN SONUÇ ÖRNEK: Motor devri:160 X encoder pals : 2048 =327, = 5,461 asansör hızı :1000 = 5,461 ( 5 girilir ) Kabinden Kat Ayar kabin içinden kat ayarının yapılabilmesi için bu ayarın aktif secilmesi gerekir İptal Aktif Durma Yolu Durulacak kata yaklaşırken düşük hız sinyalinin kesilme mesafesi seçimi 0-12,5 Cm Erken Acma Yolu Bu parametre ile otomatik kapının kata kaç milim kala açacağı ayarlanır(sadece erken kapı açma aktif ise kullanılır) Yavaş Hız Yolu Durulacak kata yaklaşırken düşük hıza geçme mesafesi seçimi Cm 120 Cm Ara HizYolu Yüksek hızlı asansörlerde komsu kattan çıktıktan sonra yüksek hız ile düşük hız arasına ara hız ilave edilir ara hıza geçmesinin başlanacağı mesafe seçimi bu parametreden ayarlanır cok daha yuksek hızlarda komsu kat seceneği aktif edilebilir Cm 220 Cm Kat HizaDuzeltme (Her kat için kat seviye ince ayarı seçimi)asansör sayıcı tipi encoder ise bu parametreden yukarı asagıkatseviyesi duzeltme ayarları yapılır ayarlama şekli asansör yukarda ise - aşağıda ise + mm giriniz. Drk , 0, 99mm HIDROLIK AYARLARI Yıldız Yol Verme Hidrolik sistemlerde kalkış esnasında motorun yıldız bağlantıdaki çalışma süresi (yıldız-üçgen hidrolik asansörlerde) Yıldız Üçgen Süresi: 10 ~ 5000 ms Valf çekme gecikmesi Hidrolik sistemlerde motor üçgen bağlantıda çalışmaya başladıktan sonra valfleri nekadar sure sonra açacağı gecikmesi (yıldız-üçgen veya yumuşak yolvericili hidrolik asansörlerde) 10 ~ 5000 ms Motor durma gecikmesi Hidrolik sistemlerde yukarı harekette durma sinyali geldikten (valfler kapattıktan) sonra motorun çalışmaya devam edeceği süre. (yıldız-üçgen veya yumuşak yolvericili hidrolik asansörlerde) 10 ~ 5000 ms Valf bırakma gecikmesi Hidrolik sistemlerde tam kat hizası bilgisi durma sinyali geldikten sonra valfleri kapatma gecikmesi bu parametreden ayarlanabilir. (yıldız-üçgen veya yumuşak yolvericili hidrolik asansörlerde)

13 10 ~ 5000 ms HATALAR STOP HATASI KAPI ACILAMADI KAPI KILIT HATA HRKT KAPI FIS HT HRKT KAPI KLT HT KONTAKTOR HATASI KRC KESILMEDI YUKSEK HIZ HATA ALCAK HIZ HATASI ASAGI LMIT KESTI YUKARI LMT KESTI 817=0 818=0 KSR LER YOK KABIN HABERLESME GURUP HABERLESME MOTOR ISINDIHATA DEPREM HATASI YANGIN HATASI BAKIM SURE GECTI UCM OLUSTU A3 fr Kontk Hata SeviyeSureAsildi SISTEM HATASI ENERJI KESILDI SIFRE BLOKE OLDU ML1/ML2 KISADEVREHATASI KAP.KOPRULYEMEDI KAP.KOPRULU KALD Asiri Yuk hatasi KapiUzunSureAcik ENCODER HATASI TERS YON HATASI KUYU OGRENME HATASI UST LIMIT HATASI UST LIMIT HATASI (HİDRLK)

14 devre Emniyet Pano içi Kopruleme kartı sinyal çıkışları (24V-) 1000 ile Pano içi sinyal girişleri (24V-) 1000 ile 24V DC sinyal enerji besleme 9V AC kart enerji beslemesi Encoder bağlantıları ve 032 sinyallerinin (+)yada( ) çıkış ayar jumperi girişleri 220V Kontrol role çıkışları kuru kontak Enerji göstergeleri Dijital gösterge çıkışları (24V-) 1000 çıkışı Ek kart çıkışı Kontrol sinyal girişleri (24V-) 1000 ile Can bus seri bag lant 485 seri bag lant ısı Çağrı tuşları sinyal girişleri (24V-) 1000 ile Terminal BESLEME GİRİŞLERİ V DC besleme (+) terminali (Role ve 24V DC giriş/çıkış sinyallaer için V DC besleme (-) terminali (Role ve 24V DC giriş/çıkış sinyallaer için 9AC 1 9V AC besleme anakart cpu beslemesi için 9AC 2 9V AC besleme anakart cpu beslemesi için RENK kırmızı siyah Gri Gri Terminal EMNİYET DEVRESİ GİRİŞLERİ 220V 10A Emniyet devresi NOTR girişi 120 STOP kontaklarının dönüşü 130 Kat kapısı kontaklarının dönüşü 140 Kabin kapısı kontaklarının dönüşü 10B Emniyet devresi NOTR çıkışı RENK Mor Sarı Sarı Sarı Mor

15 Terminal 24V DC GİRİŞLER (SİNYAL GİRİŞLERİ 1000 RUMUZLU (-) İLE TETİKLENİR ) RENK 870 geri alma anahtarından gelen normal çalışma sinyali girişi 869 revizyona alma anahtarından gelen 870 e verilen normal çalışma sinyali girişi 500 revizyon veya geri alma kumanda aşağı yon sinyal girişi 501 revizyon veya geri alma kumanda yukarı yon sinyal girişi 818 üst zorunlu yavaşlatıcı sinyal girişi 817 alt zorunlu yavaşlatıcı sinyal girişi 141 JF sayıcılı sistemde aşağı katsayıcı + aşağı tam kat sinyal girişi 142 M1 sayıcılı sistemde tam kat sinyali JF sayıcılı sistemde yukarı katsayıcı + yukarı tam kat sinyal girişi ML1 Kapı açma bölgesi mono-stabl şalter sinyal girişi ML2 Kapı açma bölgesi mono-stabl şalter sinyal girişi ORC A3 fren tertibatı (OSG bobin) izleme geri dönüş kontağı sinyal girişi PTC motor termistor sinyal girişi 816 yangın sinyal girişi IN Seri tesisatta 806 deprem sinyal girişi, Paralel tesisatta 805 tam yük sinyal girişi IN VAT IN3-DTO IN4-DTS IN5-804 KRC KSC ENG GKB X1.X16 Seri tesisatta 819 üçüncü hıza izin verme bistabil şalterden gelen sinyal girişi Paralel tesisatta VATMAN anahtarı sinyal girişi DTO-K20 kapı açma - fotosel - ve kapı sıkıştırma kontağı sinyal girişi DTS kapı kapama sinyal girişi 804 aşırı yük sinyal girişi Hareket Kontaktörlerin Geri besleme sinyal girişi sinyali ana kontaktörlerin normalde kapalı kontaklarından seri geçirilerek bu girişe bağlanmalıdır. A3 rölesi veya kontaktoru izleme geri dönüş kontağı sinyal girişi 1000 sinyali normalde kapalı kontaklarından seri geçirilerek bu girişe bağlanmalıdır. Enerji kesintisi kontrol sinyal girişi kapı köprüleme kartından gelen güvenli kapı bölgesi sinyal girişi dış kumanda çağrı sinyal girişleri Terminal 24V DC GOSTERGE İÇİN (-/+) DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÇIKIŞLAR RENK OUT2 Programlanabilir yedek çıkış 2 (fabrikasyon ups rolesi cıkışı) OUT1 Programlanabilir yedek çıkış 1 (fabrikasyon normal enerji rolesi çıkışı) 02 Servis dışı sinyali çıkışı 12 Meşgul sinyali çıkışı 31 Aşağı yon oku sinyal çıkışı 32 Yukarı yon oku sinyal çıkışı Terminal 2x7 SEGMENT ORTAK ANOT GOSTERGE İÇİN (-) ÇIKIŞLAR RENK A 2x7 segmentin BİRLER basamağı A segment çıkışı B 2x7 segmentin BİRLER basamağı B segment çıkışı C 2x7 segmentin BİRLER basamağı C segment çıkışı D 2x7 segmentin BİRLER basamağı D segment çıkışı E 2x7 segmentin BİRLER basamağı E segment çıkışı F 2x7 segmentin BİRLER basamağı F segment çıkışı G 2x7 segmentin BİRLER basamağı G segment çıkışı -X 2x7 segmentin ONLAR basamağı G segment çıkışı 1X 2x7 segmentin ONLAR basamağı B-C segment çıkışı 2X 2x7 segmentin ONLAR basamağı A-B-D-E-G segment çıkışı

16 TERMİNAL SERİ HABERLEŞME GİRİŞ/ÇIKIŞLARI RENK CANL Mavi Kabin Seri Haberleşme Uçları CANH Beyaz TXD Grup Kumanda Seri Haberleşme Uçları RXD NOT: CANH CANL bağlantıları flexible kabloda yan yana yapılmalı hemen yanından 1000 verilmeli Mumkünse en kenardan gitmelidir. yüksek voltajlı hatlardan (faz,nötr,lirpomp, otomatik kapı fazı) uzakta bağlanmalıdır. Terminal ROLE ÇIKIŞLARI RENK REV1 Revizyonda bilgisi rolesinin 1. Kontağı REV2 11A RU1 RU2 RU3 RU4 RU5a RU5b RU5c RP1 RP2 KSG1 KSG2 LP1 LP2 Revizyonda bilgisi rolesinin 2. Kontağı RU1,RU2,RU3,RU4 roleleri kontaklarının ortağı Aşağı yon çıkışı Yukarı yon çıkışı Yüksek hız çıkışı Düşük hız çıkışı RU5 rolesinin NA kontağı (programa bağlı görevi vardır) RU5 rolesinin NK kontağı (programa bağlı görevi vardır) RU5 rolesinin kontakların ortağı (programa bağlı görevi vardır) Motor Ana kontaktor 1. Kontağı (motor ana kontaktorü çıkışı) Motor Ana kontaktor 2. Kontağı (motor ana kontaktorü çıkışı) (A3)fren OSG kontaktorü veya rölesi 1. Çıkışı (A3)fren OSG kontaktorü veya rölesi 2. Çıkışı Lirpomp 1. Kontağı Lirpomp 2. Kontağı VP3 ELEKTRİKSEL DEĞERLER ARALIK AKIM(A) GERİLİMLER RUMUZ VOLTAJ DEĞER Elektronik Kontrol Kartları Besleme Gerilimi 9AC 9 V AC 8-12 V AC 1A 4A / 2-8 Durak 6A / 9-16 Durak Sinyal Devresi Besleme Gerilimi 100/ V DC V DC 8A / Durak 10A / Durak Ana Besleme Trafo Gerilimi PF/PN(UPSout) 220 V AC V AC 2A Lirpomp Besleme Gerilimi Fren Besleme Gerilimi 2001(+) / 810(- ) 2000(-) / 840(+) 180 V DC V DC 1A 48 V DC V DC 2A 180 V DC V DC 1,5A 48 V DC V DC 2,5A

17 ARALIK RUMUZ AKIM(A) SİGORTALAR VOLTAJ DEĞER Ana Besleme Trafo Giris Sigortası TRAFO 220 V AC 1 KabinFazı Sigortası F1 220 V AC 6 Güvenlik Devresi Besleme Sigortası 110 Sinyal Devresi Besleme Sigortası 24 Fren + Lirpomp Besleme Sigortası (birleşik) Fren Besleme Sigortası Lirpomp Besleme Sigortası FR/LIR FR LIR 220 V AC 1 48 V DC Durak Durak Durak Durak V DC 4 48 V DC V DC 2 48 V DC V DC 2 48 V DC 2 Valf Besleme Sigortası SV 2 VALF 2 KABLOLAR RUMUZ DEGER Ana Besleme (3-Faz) Kabloları Motor Besleme Kabloları L1,L2,L3(R,S, T),N,PE,U,V, W MOTOR GÜCÜ (KW) ARALIK DEĞER ÇAP ( mm2 ) <2,5 KW 2,5 2, KW KW KW KW KW KW 35 Kabin Lambası Kabloları 1,5 Güvenlik Devresi Kabloları 0,75 3-Faz Otomatik Kapı Kabloları 1,5 Fren Kabloları 0,75 Lirpomp Kabloları 0,75 Kontaktör Besleme Kabloları 0,75 Valf Besleme Kabloları 0,75 Sinyal Lambası Kabloları 0,5 Display ÇıkıS Kabloları 0,5 Sinyal Giriú Kabloları 0,5 Seri Haberleúme Hatları 0,5 Sinyal Devresi Besleme Kabloları Inverter Fren Direnç Kabloları INVERTER GÜCÜ(KW ) Durak 0, Durak ,5KW 2, KW 4 18,5...22KW 6

ARL-200S ASANSÖR KUMANDA KARTI

ARL-200S ASANSÖR KUMANDA KARTI ASANSÖR KUMANDA KARTI KULLANIM KLAVUZU Yayıncı Firma ARKEL Elektrik Elektronik Ticaret Ltd. Şti. Doküman Tarihi 2011 Doküman Sürümü V1.8 Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Şehit Sok. No:32 Umraniye Istanbul

Detaylı

PROGRAMLAMA (Ver:1.1x ve üzeri)

PROGRAMLAMA (Ver:1.1x ve üzeri) PROGRAMLAMA (Ver:1.1x ve üzeri) Asansör bekleme konumunda iken ENTER butonuna 2 sn. basılı tutularak programlama moduna girilir. Ana Program PROGRAM ANA MENU A.Lisan Secimi >B.Sistem Ayarlari C.Kapi Ayarlari

Detaylı

GİZMO ASANSÖR KUMANDA KARTI

GİZMO ASANSÖR KUMANDA KARTI M İT. İR. PZ. ve Tİ. Ş. SNSÖR KUMN V OTOMSYON SİSTMLRİ İZMO SNSÖR KUMN KRTI KULLNM KILVUZU Seri No:. Sürüm: 3.20 NOT: Kullanma kılavuzunuzun ve ürünün sürüm numaralarının aynı olduğuna emin olunuz. ksi

Detaylı

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. HİROLİK ASANSÖR KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT 2007 İTİMAT ASANSÖR.TM.TD.70.Rev.00 Sayfa 1 / 22 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve KAPSAM 3 2. SORUMLULUKLAR

Detaylı

CİHAN ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

CİHAN ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. CİHAN ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ASANSÖR KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU CİHAN 2007 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve KAPSAM 2 2. SORUMLULUKLAR 2 3. TANIMLAR 2 3.1. SİMGELER 4 3.2. ASANSÖR SİSTEMİNİN

Detaylı

Smart Door OTOMATİK KAPI KONTROL KARTI KULLANMA KLAVUZU. Seri Numara:. Versiyon: 1.00

Smart Door OTOMATİK KAPI KONTROL KARTI KULLANMA KLAVUZU. Seri Numara:. Versiyon: 1.00 EEM İTH. İHR. PAZ. ve TİC. A.Ş ASANSÖR KUMANDA VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Smart Door OTOMATİK KAPI KONTROL KARTI KULLANMA KLAVUZU Seri Numara:. Versiyon: 1.00 NOT: Kullanma klavuzunuzun ve ürünün sürüm numaralarının

Detaylı

AKUS-SD COMBI. Akülü Kata Getirme Sistemi KULLANIM KILAVUZU

AKUS-SD COMBI. Akülü Kata Getirme Sistemi KULLANIM KILAVUZU Akülü Kata Getirme Sistemi KULLANIM KILAVUZU Yayıncı Firma ARKEL Elektrik Elektronik Ticaret Ltd. Şti. Doküman Sürümü V1.2 Doküman Tarihi 2011 Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Şehit Sk. No:32 Umraniye Istanbul

Detaylı

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT 2012 İTİMAT ASANSÖR.TM.TD.70.Rev.00 Sayfa 1 / 23 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

FRC-F. Asansörler Đçin. VVVF Tipi. Frekans Kontrol Cihazı. 9_545_823 Sayfa: 1

FRC-F. Asansörler Đçin. VVVF Tipi. Frekans Kontrol Cihazı. 9_545_823 Sayfa: 1 FRC-F Asansörler Đçin VVVF Tipi Frekans Kontrol Cihazı 9_545_823 Sayfa: 1 Đçindekiler 1 Önemli Açıklamalar... 7 1.1 Güvenlik Açıklamaları...7 1.2 Eski Sistemlerin Uyarlanması...7 1.3 Cihazın Montajı...7

Detaylı

DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME ÜNİTESİ

DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME ÜNİTESİ datakom@datakom.com.tr http://www.datakom.com.tr Tel: 0216 466 84 60 Fax: 0216 364 65 65 DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME

Detaylı

Kılavuz Sürümü: 2.01 (HV: 2.01, SV: 2.01)

Kılavuz Sürümü: 2.01 (HV: 2.01, SV: 2.01) GüvenCE ACİL KURTARMA SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Seri No:. Kılavuz Sürümü: 2.01 (HV: 2.01, SV: 2.01) NOT: Bu kılavuz, donanım sürümü 2.01 ve yazılım sürümü 2.01 olan kartlar için hazırlanmıştır. Farklı

Detaylı

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu TDD-278 Rev.6 Harezmic Kullanma Kılavuzu Sayfa 1 / 32 MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu İÇİNDEKİLER No Bölüm Sayfa 1 Giriş 3 2 Uyarılar

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA AG SD 71 Doküman Y. No:1 Rev:0 AG SD 71 Rev. No:0 Rev. Tarihi:20.05.2014 Yayın No:1 3 KILAVUZ HAKKINDA Kılavuz

Detaylı

ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL

ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL ALTAY SERİSİ A.C MOTOR HIZ KONTROL ALTAY SERIES A.C MOTOR SPEED CONTROL www.medelelektronik.com MEDEL Elektronik Elektrik Makina Demiryolu Araçları Üretimi ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Rev 1.0 HIZLI

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

ABB Makine Sürücüleri. Kullanım kılavuzu ACS150 sürücüleri (0,37 4 kw, 0,5 5 hp)

ABB Makine Sürücüleri. Kullanım kılavuzu ACS150 sürücüleri (0,37 4 kw, 0,5 5 hp) ABB Makine Sürücüleri Kullanım kılavuzu ACS150 sürücüleri (0,37 4 kw, 0,5 5 hp) 2 İlgili kılavuzlar listesi Sürücü kılavuzları Kod (İngilizce) Kod (Türkçe) ACS310 User s Manual 1), 2) 3AFE68576032 3AUA0000093962

Detaylı

7. Frekans dönüştürücüyü programlama 55

7. Frekans dönüştürücüyü programlama 55 içindekiler içindekiler 1. Bu nasıl okunmalı? 3 Telif Hakkı, Yükümlülük Sınırlaması ve Revizyon Hakları 3 Onaylar 4 Semboller 4 2. Güvenlik 5 Genel Uyarı 6 Onarım İşine Başlamadan Önce 6 Özel durumlar

Detaylı

AS380 Serisi Asansöre Entegre Tahrik Sistem Kumandası için Kullanım Kılavuzu

AS380 Serisi Asansöre Entegre Tahrik Sistem Kumandası için Kullanım Kılavuzu AS 380 serileri asansör integre sürücü kontrolu Baskı statusu: Standart Ürün baskısı: V2.12 Bütün baskı hakkı Shanghai STEP Electric şirketi tarafından Saklıdır. Her hakkı saklıdır Bu belgedeki bilgiler

Detaylı

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Spesifikasyon. Durum: 27.09.2010. Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Spesifikasyon. Durum: 27.09.2010. Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Spesifikasyon Durum: 27.09.2010 Sürüm: Spez KR C2 ed05 V5 tr Telif Hakkı 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Almanya Bu dokümantasyon

Detaylı

LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU

LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LEOPARD BA 24 LEOPARD BA 28 1.Bölüm Genel 3 1.1 Genel Uyarılar 3 1.2 Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri 5 2.Bölüm Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 6 2.1 Kombi Montaj

Detaylı

2X Serisi Kurulum Kılavuzu

2X Serisi Kurulum Kılavuzu 2X Serisi Kurulum Kılavuzu P/N 00-3250-501-0019-04 ISS 04MAY15 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim bilgisi 2015 UTC Fire & Security.

Detaylı

Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi. PumpDrive 2 Eco. İşletim ve montaj talimatı

Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi. PumpDrive 2 Eco. İşletim ve montaj talimatı Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi PumpDrive 2 Eco İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı PumpDrive 2 Eco Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu

Detaylı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı LEOPAR BA 24 / 28 Cihaz seri numarası sağ yan panel üzerindeki kapasite etiketinde belirtilmiştir. Kumanda panosuna ön panel çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir. Cihazınızın temel fonksiyonlarını tanımak

Detaylı

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu P/N 501-405119-1-20 REV 2.0 ISS 08JUN11 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Panic Fire Duress Program Bypass Report Chime Test Memory B A D C Program Chime Panic Duress Exit Fire Report Bypass Memory Test Reset Password Exit Reset

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 0 İçindekiler Giriş...3 0. DONANIM ÖZELLİKLERİ Ana terminaller...4 Kontrol terminalleri...5

Detaylı