BİR ASANSÖR TAHRİK SİSTEMİ İÇİN BULANIK MANTIK DENETİMLİ ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTOR SÜRÜCÜSÜ TASARIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR ASANSÖR TAHRİK SİSTEMİ İÇİN BULANIK MANTIK DENETİMLİ ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTOR SÜRÜCÜSÜ TASARIMI"

Transkript

1 PAMUKKAE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ Sİ K FAKÜTESİ PAMUKKAE UNIVERSITY ENGINEERING COEGE MÜHENDİ Sİ K B İ İ MERİ DERGİ S İ JOURNA OF ENGINEERING SCIENCES YI CİT SAYI SAYFA : 26 : 12 : 2 : BİR ASANSÖR TAHRİK SİSTEMİ İÇİN BUANIK MANTIK DENETİMİ ANAHTARAMAI REÜKTANS MOTOR SÜRÜCÜSÜ TASARIMI Mhr DURSUN, Al SAYGIN Gz Ünverstes, Teknk Eğtm Fkültes, Elektrk Eğtm Bölümü, 6-Teknkokullr/Ankr Gelş Trh : ÖZET Bu çlışm, 8/6 kutuplu, 4 fzlı, 3.44 kw gücünek br nhtrlmlı relüktns motor snsör yüküne kullnılmıştır. Oluşturuln moel snsör sstem çn br sürücü tsrlnmış ve sürme sstemne TMS32F247 syısl snyl şlemcs kullnılmıştır. Tsrımı tmmlnn sürücü, bulnık mntık yöntem kullnılrk hız enetm lgortmsı oluşturuln nhtrlmlı relüktns motor snsör yükü ltın çlıştırılmıştır. Anhtr Kelmeler : Asnsör, Anhtrlmlı relüktns motor, Buck konverter, Syısl şret şlemcs FUZZY OGIC CONTROED SWITCHED REUCTANCE MOTOR DRIVER DESIGNING FOR A IFT SYSTEM ABSTRACT In ths stuy, 8/6 poles, four phses, 3.44 kw swtche reluctnce motor rver ws use for elvtor lo. For ths m, t hs been esgne swthe reluctnce motor rver for lft system. At the rver system ws use buck konverter. The spee ws controlle by motor phse voltge control. The voltge vlue hs been controlle wth fuzzy logc controller by usng TMS32F247 controller. Fuzzy controlle swtche reluctnce motor ws use for elvtor lo by usng esgne rver system. Key Wors : Elevtor, Swtche reluctnce motor, Buck konverter, Dgtl sgnl processng 1. GİRİŞ Asnsörler, yük vey nsnlrı klvuz rylr rsın hreketl kbn vey pltformlrı le üşey oğrultu ypının bell urklrın tşımy yryn elektrkl rçlrır (İmrk ve Geremel, 2). Her türlü konut, şyer, fbrk, hstne, okul, gem, men kuyulrı, nten ve yınltm reğ v.b. gb pek çok ln snsörler kullnılmktır. Büyük enüstr merkezlerne gerçekleşen hızlı kentleşme neenyle nş elen yüksek bnlr kçınılmz br şekle snsör sstemlerne htyç uymuşlrır. Bu bnlr nsn ve yük tşımsın snsörün tek lterntf oluşu ve rtn trfkle brlkte snsör sstemlerne emnyet, klte, rhtlık ve eğşken hızlı ve moern thrk sstemlerne oln htyç gttkçe rtmıştır (İmrk ve Geremel, 2). Asnsörler (M.Ö.) 236 yılın Archmees trfınn ypılrk el le çlıştırıln klırm mknesyle bşlmış, 1743 yılın Verslles Sryın Frnsız Krlı XV. ous çn ypıln ve nsn gücü le çlışn mkneyle evm etmş, 11

2 Br Asnsör Thrk Sstem İçn Bulnık Mntık Denetml Anhtrlmlı Relüktns Motor Sürücüsü Tsrımı, M. Dursun, A. Sygın 183 lu yılr rekt hrolk thrkl olrk, 183 l yıllr buhr mknes kullnılrk gelşmşlerr. Moern nlm lk snsör 187 yılın New York k br ş merkezne Elsh Grves Ots trfınn tess elmştr. 189 New York k Ffth Avenue Hotel lk snsör tkıln otel unvnını lmıştır. eon Eoux trfınn ypılrk 1867 e Prs sergsne serglenen hrolk mkne scenseur olrk lnırılmıştır. Dh sonrk yıllr çeştl ş merkezlerne ve bnlr frklı ypı ve özellkte snsörler monte elmşler ve Ots trfınn 1889 yılın sonsuz v meknzmlı ve hlt tnburlu, elektrk motoru le rek bğlntılı snsör mknes ml elmş ve 1892 yılın bu mknee Wr-eonr thrk sstem uygulnmış, 1894 yılın lk bsm üğmeye geçlmştr. 194 yılın Ots frmsı reüktörsüz ve thrk ksnklı snsörü ml etmştr. 191 yılın se snsörlere hsss sevye üzen kullnılmy bşlnılmıştır. Son yıllr se kblo bğlntısı bulunmyn, kumnnın elektromnyetk olrk sğlnığı, grup kumnlı snsörler yygınlşmktır. Asnsörlere bu gelşmeler sğlnmış olmsın rğmen, özellkte thrk sstemnen kynklnn problemler yeter kr çözülememştr. Hız enetmne, oğru kım (DA) motorlrın bkımlrının zor ve rız ornlrının yüksek olmsı, senkron motorlrın se DA motorlrın göre üretm mlyetnn üşüklüğü ve z bkım gerektrmes gb üstünlükler neenyle 197 l yıllrn tbren DA motorlrının yern lmışlrır (İmrk ve Geremel, 2). Asenkron motorlr üşük klkınm momentne shp motorlrır. Şekl 1 e Asenkron motorun hız moment krkterstğ, Şekl 2 e se ARM nn hız moment krkterstğ görülmekter. Asnsörlern lk klkınmsın en büyük momente htyç uyulurken thrk sstemne yygın olrk kullnıln senkron motor trfınn nüklenen moment Şekl 1 e görülüğü gb mksmum eğlr. Bu neenle snsöre lk hreketnn sğlnmsı çn gereğnen h büyük güçlü motor kullnımı yygınır. Bu urum kbn yüküne göre eğşk vmelenmeye neen olrk yolcu konforunu etklemekter. Asnsör sstemlerne frekns nverterl senkron motorlrın hız enetml olrk kullnılmsı, problem br mktr zltmış ols ekonomk ve en y çözümü getrmekten uzktır. Anhtrlmlı relüktns motor se Şekl 2 e görülen krkterstk özellğ gereğ üşük hızlr yüksek moment üretme özellğne shptr. Bu özellkler neenyle snsör sstemler çn uygunur. Şekl 3 e vektör enetml senkron motorun hızmoment krkterstğ görülmekter (Elms ve Dursun, 23). Şekle görülüğü gb vektör enetm gb krmşık enetm teknkler le senkron motorun hız-moment krkterstğ Şekl 2 ek ARM nn hız moment krkterstğne benzetleblmş ols gerçek moment ARM en h üşük ve kyıplr h fzlır. Moment %ω r Şekl 1. Asenkron motorun hız moment krkterstğ Moment Akım genlk kontrolu Sbt çı - kynk Açı kontrolü Sbt tork Sbt güç Doğl çlışm 1 2 % ω Hız Şekl 2. Anhtrlmlı relüktns motorun hız moment krkterstğ 1 7 % 2 Motor moment Motor gücü 2 7 % Hız (/) 1 12 Şekl 3. Vektör enetml senkron motorun hızmoment krkterstğ ARM ler, senkron motor vey klsk DA motorlrıyl kıyslnığın olukç bst br ypıy shptrler (Mller, 1989). ARM'ler yüksek verml ve yüksek moment/hcm ornın oluklrınn enüstryel uygulmlr eğşken hızlı sürücülere ğer elektrk motorlrın üstünlük sğlmışlrır. Güç elektronğ ve enetleyc ypısınk gelşmelere prlel tüketcye önük uygulmlr gttkçe rtn br Mühenslk Blmler Dergs (2) Journl of Engneerng Scences (2) 11-16

3 Br Asnsör Thrk Sstem İçn Bulnık Mntık Denetml Anhtrlmlı Relüktns Motor Sürücüsü Tsrımı, M. Dursun, A. Sygın lgye shptrler. ARM'ler elektrkl thrk sstemlerne hız enetm ypmk, enerj tsrrufu ypmk, lk klkınm nınk rbeler zltmk ve yumuşk geçş ypmk gb mçlrl yygın olrk kullnılmktır. ARM ler enüstre uzy rçlrı, menclk ve ofs rçlrın kullnılmktır. ARM lern son yıllrk kullnım lnlrın örnek (Dursun, 23). Emetron frmsının Helsnborg k Rngsjöverket su knlının temzlenmesne ARM kullnmıştır. Corbn Motors (Hollster, Clf.) un elektrkl otomobl çn ARM gelştrmş ve bu ARM Dense Motors (Jpn) trfınn üretlmştr. ARM nn performnsı ynı rç çn fırçsız oğru kım motor (FDAM) le kıyslnmıştır. ARM, FDAM n göre % 2 h üşük kıml h fzl moment üretmş ve 614 kg oln rç 12 V le 14 km/h hız ulşmıştır. Mvrk Motors Dvson, Trelt Inustres (Mentor, OH.) ern kuyu pomplrın, krıştırıcı ve sntrfüjlere ARM kullnmıştır. Enüstre kullnıln ARM lern güçler 1 W le 3 kw rsın, hızlrı se 2-13 / rsın eğşmekter (Dursun, 23). ARM lern hız enetmne üstünlüğü nlşılığınn son yıllr bu motor üzernek rştırmlr hızl rtmış ve phlı mkroşlemc y syısl şret şlemc le hız enetm, moment lglnmsının zltılmsı ve konum lgılyıcısız enetm yöntemler le lgl pek çok çlışm ltertüre grmştr (Dursun, 23). Bu çlışm elektrkl snsör sstemnek thrk motoru olrk klsk sbt hızlı, üşük verml, klkınm moment üşük ve hız enetm krmşık oln senkron motor yerne DA le çlışn yüksek klkınm momentne shp, yüksek verml, enetm koly ve eğşken evr ele eleblen 8/6 kutuplu, 4 fzlı ve 3.44 kw gücünek br ARM kullnılmıştır. Motorun sürülmes çn gerlm zltn 4 fzlı br motor sürücüsü tsrlnmıştır. ARM nn hızı konum lgılyıcısı kullnılrk bulnık mntık teknğ le enetlenmştr. Denetme Texs Ins. frmsının TMS32F247 enetleycs kullnılmıştır. ARM fz kımlrının benzetm ve uygulm sonuçlrı le hızın benzetm sonuçlrı verlmştr. 2. ASANSÖR TAHRİKİ İÇİN BİR ARM SÜRÜCÜSÜ TASARIMI ARM lere moment, fz kımının yönüne bğlı olmığınn çlışmsı çn tek kutuplu enetm evres yeterlr (Elms ve By, 199). Akımın tek yönlü olmsı hsterezs kyıplrını zltır. ARM nn hız enetm, kım y gerlm enetm olmk üzere k frklı yöntemle ypılblr. Akım enetm metoun motor fz kımlrının komütsyonun gerekl oln yüksek sevyel enerj le fz kımlrının enetmnek zorluk, ARM çn konvertör tsrımın krşılşıln en öneml problemlerr. Bu problemler, motor fz enüktnsının büyük ve rotor pozsyonu le genş br rlıkt eğşmesnen kynklnmktır. İel şrtlr, ARM en üzgün br moment ele etmek çn konvertören motor srgılrın kre lg kım sğlnmsı gerekmekter (e-huy et l., 1994). Bu, br srgın ğerne mümkün oluğunc hızlı br komütsyonu gerektrmekte ve kımın letm peryou boyunc regüle elmesn zorunlu kılmktır. ARM yüksek hızlr çlışırken, motor srgılrın epolnn enerj sevyesnn yüksek olmsı ve eğşken enüktnstn olyı srgılrınk kımın regülsyonu güçleşmekter. Yüksek hızlr kım regültörünün motor srgı enüktnsınk hızlı eğşmeye cevp vereblmes çn yeternce hızlı olmsı gerekr. Aynı zmn, sstem prmetreler eğşken oluğu çn sbt prmetrel enetleycler bzen uygun olmyblr. Bu neenle motor fz kımlrının ykın enetm çn uyumlu br enetleycy gerektrmekter (Elms ve By, 199). Bu urum kım enetm le hız enetmn güçleştrğnen bu çlışm gerlm enetm yöntemyle ARM hız enetm terch elmştr. ARM y beslemek çn pek çok konvertör ltertüre grmştr (e-huy et l., 1991; Sef, 1996). Bu konvertörler komütsyon boyunc kullnıln besleme evreler ve enerjy ger toprlm teknkler bkımınn frklılık gösterseler e temele kım y gerlm enetm çn tsrlnırlr ARM İçn Konvertör Tsrımı Gerlm zltn konvertörlere çıkış gerlm Vç, grş gerlm V en h küçüktür ve genellkle regülel oğru kım (DA) güç kynklrın ve DA motor sürücülerne kullnılır. Gerlm zltn konvertörler prtkte sürekl kım letm ve süreksz kım letm molrı olmk üzere k yrı letm moun çlışblrler. Bu yüzen konvertör tsrlnırken her k mo çlışbleceğ göz önüne bulunurulur. Konvertörün çlışcğı kım mounu konvertörek bobn srgısının nüktns eğer belrler. Eğer bobnn eğer yeterl büyüklükte se evrenn çlışm kımı sıfır olmz, poztf bölgee lglnm ypr. Eğer bobnn nüktns eğer yeternce büyük eğl se her yrım sykılın br kısmın bobn kımı sıfır olur. Bu çlışm moun süreksz kım mou enr. Mühenslk Blmler Dergs (2) Journl of Engneerng Scences (2) 11-16

4 Br Asnsör Thrk Sstem İçn Bulnık Mntık Denetml Anhtrlmlı Relüktns Motor Sürücüsü Tsrımı, M. Dursun, A. Sygın Şekl 4 e 4 fz ARM çn tsrlnn gerlm zltn konvektör evres görülmekter. Devreek bobn ve konnstör lçk geçren fltrer. Böylece çıkıştk lglnm mümkün oluğunc zltılmış olur. Anhtrlmlı evrelere nlz çn nhtrlrın çık ve kplı oluğu her k urum çn yrı yrı urum uzy enklemlernn yzılmsı gerekr Anhtrın Kplı Olmsı Durumu V S D S1 S 3 S S 7 D 1 D 3 D D 7 1.Fz 2.Fz 3.Fz 4.Fz C D 2 D 4 S 2 S4 S6 D 6 D 8 S 8 Anhtr kplı ken gerlm zltn konvektör ve ARM'nn eşeğer evres Şekl e verlmştr. Verlen evrenn çevre enklemne göre ele elen eştlkler yzılırs Denklem (3) ve Denklem(4); V =ω f + Vc θ (3) Şekl 4. Gerlm zltn konvertör ve 4 fzlı ARM'ye bğlntı şemsı v c = + b + c + +ωc θ (4) ARM ler çn gerlm vey kım enetml besleme evrelernn kenne hs üstünlükler ve skınclrı vrır. Akım enetml besleme özellkle üşük hızlr lgsız tork üretmek çn uygunur. Yüksek hızlr se zıt emk nın yüksek olmsı ve sbt kım sğlmnın zor olmsı neenyle gerlm enetml besleme h uygun olmktır (Dursun, 23). Ayrıc yüksek hızlr sbt kım sğlmk zorlşmktır. olrk ele elr. S V f R (, θ) c m C ω θ ARM'lern en büyük skınclrınn br uygun br enetm sğlnmığı tkre momente meyn gelen şırı lglnmlrır. ARM'lere üretlen moment Denklem 1 le bulunur. 1 2 T = 2 θ (1) ARM e momentn fz srgılrınn geçen kımın kres le eğşmes neenyle fz kımlrının sürekllğ olukç önemlr. Bu neenle ARM'ler çn tsrlnn gerlm zltn konvektörler çoğunlukl sürekl kım şlem çn tsrlnır. Mnmum bobn eğer Denklem 2 le hesplnır. mn (1 D)R = (2) 2.f Denklem 2'ek f nhtrlm freknsı, R yük renc, D se rbeleme ornıır. Eğer nhtrlm freknsı yeternce yüksek seçlrse, mnmum eğerek bobn nüktnsı sürekl km moun çlışmyı sğlr. Mnmum konnstör eğerne, krtk eğere br çıkış gerlm lglnmsı oluşur. Bu neenle çn konnstör ve bobnn her ks e nhtrlm freknsının yüksek olmsını gerektrr. Fkt nhtrlm freknsının yükselmes le nhtrlr oluşck kyıplr rtcğı çn genellkle khz le khz rsın seçlr. Şekl. Anhtr kplı ken buck konvertörün eşeğer evres Denklem (3) ek konnstör gerlm ve Denklem (4) ek bobn kımı urum eğşken seçlerek yenen üzenlenrse, Denklem () ve Denklem (6) ele elr. v t C c m = () 1 V V. c = θ ω f (6) K = R +ω( / θ ) (7) K = R +ω( / θ ) (8) b c b K = R +ω( / θ ) (9) c K = R +ω( / θ ) (1) olmk üzere, Denklem () ve Denklem (6) urum uzy genel formu oln Denklem (11) e benzetlrse; x = A x+ B u (11) 1 1 Mühenslk Blmler Dergs (2) Journl of Engneerng Scences (2) 11-16

5 Br Asnsör Thrk Sstem İçn Bulnık Mntık Denetml Anhtrlmlı Relüktns Motor Sürücüsü Tsrımı, M. Dursun, A. Sygın tüm nhtrlr kplı ken evrenn urum enklem; s X. = V c 1 ωc K ω 1 ωc K ω 1 ωc 1 ω f 1 K s f. + 1 ω ω ω V c.[ V] (12) Denklem (12) le fe elr. Durum uzy şrtlrın hız ω ın sbt oluğu vrsyılır Anhtrın Açık Olmsı Durumu Şekl 6 nhtrın çık olm urumu görülmekter. Şekl ek evrenn kım ve gerlm enklemler, Krchoff'un kımlr knununn Denklem (13) ve Denklem (14) olrk ele elmştr., D f s c m C R (, θ) θ Şekl 6. Anhtrın çık oluğu urum gerlm zltn konvertörün şemsı = ω f + Vc θ (13) m vc = + b + c + ωc (14) θ olrk ele elr. Benzer şekle kynk kımı, konnstör gerlm V c ve fz kımlrı urum eğşken seçlerek Denklem (11) ek genel urum uzy enklem yzılblr. K Denklem (7), K b Denklem (8), K c Denklem (9) ve K Denklem (1) e verlmştr. s X( ) = (1) vc ω ve 1 ω f s K s 1 X ω ω =. K 1 v c ω ω vc (16) ωc ωc ωc Gerlm zltn konvertöre çıkış gerlm (V ç ), testere ş snyln tepe eğer (V st ) le enetm snyl (V kontrol )'en V V = kontrol ç V. (17) V st Denklem (17) le bulunur. Görev ornı se Denklem (18) r. t V D = on kontrol = (18) T Vst Anhtrın t on /T ornı eğştrlerek V ç kontrol eleblr. 8/6 kutuplu br ARM nn enüktns eğşm eğrlerne göre rotorun 36 lk hreketne 1 fzın enüktnsı 6 ef tekrrlnır. Uygulm ARM nn letm çısı 2 r ve ortk letm çısı -3 rsın eğşmekter. ARM nn hız enetm hız ger beslemes ve bulnık mntık teknğ kullnılmıştır. Motorun çlışmsın herhng br neenle fz kımlrı referns eğer geçerse lgl fzın nhtrlrının snyl referns eğern ltın üşünceye kr ypılır. 3. ARM HIZ DENETİMİ VE ASANSÖR Şekl 7 e ARM nn hız enetm bölümünün kplı şemsı verlmştr. ARM nn hız enetm; oğru gerlmn sevyesn eğştrmek çn nhtr, lçk geçren C fltre, ARM fz kımlrının enetlenmes mcıyl kullnıln klsk konvertör, ARM, pozsyon sensörü, kım lgılyıcılrı ve enetleycen oluşmktır. Şekl 8 e se ARM sürücü evresnn resm görülmekter. Şekl 9 ARM nn sürücü ve snsöre bğlntısı verlmştr. C progrmlm lne yzıln progrm ve TMS32F247 coe composer erleycs le ARM enetm progrmı enetleycye yüklenmştr. Mühenslk Blmler Dergs (2) Journl of Engneerng Scences (2) 11-16

6 Br Asnsör Thrk Sstem İçn Bulnık Mntık Denetml Anhtrlmlı Relüktns Motor Sürücüsü Tsrımı, M. Dursun, A. Sygın V Alçk geçren fltre Klsk Konvertör 8 PWM b c Akım Algılyıcılrı F247 DSP Denetleycs Pls İneks ARM Pozsyon Algılyıcısı Şekl 7. ARM hız enetm evre şemsı Şekl 8. ARM Sürücü evresnn resm Q Fz A { C E Kbn Q1 Konumu C1 Fz A E1 Q2 Algılm C2 T Fz B E2 }Motor Q3 M Fz B C3 S E3 E4 Fz C Sürücüsü Zemn 3 B Fz C {Kt 1.Kt 2 E B1 Çğırm Fz D 2.Kt E6 B2 Fz D Butonlrı 3.Kt E7 B F 4.Kt B6 2 D }Frenleme.Kt 4 B7 F2 } PWM 7 A Fz A Konum { QEP1 ADC2 B Fz B}Motor Fz QEP2 ADC3 Akımlrını Algılyıcısı İnex Fz C A4 ADC4 Algılm Fz D ADC Şekl 1. DSP İşlemc ve onnım orgnzsyonu Buck konvertere kullnıln 9 et IGBT nn nhtrlnmsı çn 9 et PWM çıkış knlın htyç vrır. Bu knllrın heps bğımsız kontrol elmes gerekr. DSP üzernek PWM knl syısı yrıletken nhtrlrı sürmek çn yeterl syıır. Konvertere bulunn yrıletkenler sürmek çn DSP nn Port B, C ve E knllrı kullnılmıştır. Her knl t syısl çıkış termnl IGBT ler sürmek çn kullnılmktır. Pozsyon lgılyıcısınn gelen snyllern syılmsı çn QEP1 ve QEP2 termnllernen grş ypılmıştır. Kullnıln bu termnller Port A le ortk kullnılmkt olup yzılım snyllern syılmsı çn yrlm ypılmıştır. Şekl 9. ARM nn sürücü ve snsöre bğlntısı Şekl 1 DSP şlemc ve onnım orgnzsyonunun şemsı görülmekter. Hfız portlrınn B portu kbn çğırmlrın, C portu Gry kolu olrk kbn konumunun lgılnmsın, D portu fren bobnnn enetmne, E portu motor fz kımlrının enetmne, F portu PWM teknğ le motor fz gerlmnn enetmne A portu QEP ve nex snyller vsıtsıyl hız ve konum lgılnmsın, ADC ler 4 fz kımının lgılnmsın kullnılmıştır. Doğrultm evres çıkışınk gerlmn eğer, 1 khz lk nhtrlm freknsın PWM teknğ le kıyım ypılrk uygun eğere getrlmekter. Anhtrlm elemnı olrk CM7DY-12H tp br et IGBT kynk le yük rsın ser olrk bğlnmıştır. IGBT y korumk çn.22µf, 6 V konnstör, 2 sermk renç ve plstk kılıf IXYS12-6 hızlı toprlm you kullnılmıştır. Anhtrlm elmnın çıkışınk gerlmn şekl, keskl kre lg şeklner. Bu kynktn beslenen ARM e üretlen momenttek lglnmyı mnumum hle getrmek çn nhtrlm elemnı çıkışın lçk geçren br C fltre konulmuştur. Fltre bobnn enüktnsı 6 mh, konnstörün eğer se V, µf tır. Fltre bobnn neenyle nhtrın kesme gtmes sırsınk zıt emk nın nhtrlm elemnın zrr vermesn önlemek çn nhtr le bobn rsın yrıc br yot h eklenmştr. Fz kımlrının lgılnmsın EM frmsının TA:SP1 tp kım lgılyıcılrı kullnılmıştır. Mühenslk Blmler Dergs (2) Journl of Engneerng Scences (2) 11-16

7 Br Asnsör Thrk Sstem İçn Bulnık Mntık Denetml Anhtrlmlı Relüktns Motor Sürücüsü Tsrımı, M. Dursun, A. Sygın Algılyıcılr 2A kım eğerne 2.V çıkış gerlm verecek şekle yrlnmıştır. Fz kımlrının lgılnmsın ve enetmne 4 knln 1 bt A/D önüşüm kullnılmıştır. Motor mlne 124 pls/evr özellğne toplr (ncrementl) tp pozsyon lgılyıcısı bğlnmıştır. Bu pozsyon lgılyıcısı br evre 124 pls ve br e reset snyl vermekter pls sonun frklı br knln gelen reset snyl kontrolörün hrc kesme grşne uygulnmıştır. Böylece her kesme gelşne muhtemel pozsyon htlrı sıfırlnmış olmktır Bulnık Mntık Hız Denetleyc ARM nn hız enetmn gerçekleştrmek çn, klsk PI enetleyc yerne bulnık mntık enetleycs uygulnmktır. Bulnık hız enetleycs blok ygrmı Şekl 1 verlmştr. Bulnık kurl tbnınk grş eğşkenlernn hız htsı (e) ve hız htsınk eğşm (ce) r. Çıkış eğşken se referns gerlmek eğşm (u- Vref) r (ee, 199; Kynk ve Armğn, 1992; Kosko, 1992). Tsrım eğşkenler per-unt olrk temsl elmekter (Ross, 199). Brm eğer olrk çıklnn eğşkenler Denklem (19), Denklem (2), Denklem (21) e verlmştr (By, 1996). E(pu)=e/GE (19) ce(pu)=ce/gce; (2) u(pu)=u/gdu (21) GE, GCE v GDU bulnık enetleycnn kznç ktsyılrıır. Bulnık enetleycnn üyelk fonksyonlrı, kurllr ve ölçekleme fktörler ttmn ec br sonuç lınıncy kr eneme ynılm yoluyl belrlenmştr. ω ref ω /t θ e Bulnık Hız Denetleyc x Iref Iref θ ARM Sürücüsü,b,c, ARM θ ω Şekl 11. Sürücü sstemn bulnık mntık enetm blok ygrmı C progrmlm lne yzıln progrm ve TMS32F247 coe composer erleycs le ARM enetm progrmı enetleycye yüklenmş sstemn çlışmsı sğlnmıştır. NB NO NK S PK PO PB µ(e) e(pu) NB NO NK S PK PO PB µ(ce) -1 1 µ(ce) NÇB NO NK S PK PO PÇB µ(ce) -1 1 u(ce) Şekl 12. e(pu), ce(pu) ve u(pu) eğşkenlernn üyelk fonksyonlrı Tblo 1. Bulnık Mntık Denetmn Syısl Değerlk Tblosu (By, 1996) X Y Asnsör Şekl 13 e Frenleme evresnn şemsı verlmştr. Motorun hreketnen 2 ms önce DSP trfınn frenleme evresne snyl gönerlerek bltlrın çılmsı sğlnmktır. Bu şlem çn DSP nn D portunn 3.3V snyl gönerlmekte bu snyl br 4N26 optk ylıtıcısı vsıtsıyl BD13 trnsstorünü tetklemekter. Trnsstor tetklenğne V luk rölenn normle çık Mühenslk Blmler Dergs (2) Journl of Engneerng Scences (2) 11-16

8 Br Asnsör Thrk Sstem İçn Bulnık Mntık Denetml Anhtrlmlı Relüktns Motor Sürücüsü Tsrımı, M. Dursun, A. Sygın kontğı kpnrk fren bobn enerjleşr ve bltlr çılmış olur DSP 1K 6 2 4N26 +V 4 1K V Röle V DC Fren Bltsı Bobn Fz Akımlrı (A) Pozsyon (erece) Şekl 14. ARM 4 fz kımı Şekl 13. Frenleme evres 4. BENZETİM VE DENEY SONUÇARI Uygulm kullnıln ve benzetm ypıln ARM nn eğerler: Motor gücü = 4.6 HP,V K =1 V, mx = 38 mh, mn =3.14 mh (1 A çn), I n =22 A,R f =.44Ω, J=.63 Kgm 2, B=.41 Nm sn r -1 N s /N r =8/6, n mx =6 / ır. Asnsörleren beklenlen, mümkün oluğunc ekonom, n hreketleren kçınrk yolculrı kıs sürece ve güvenl br şekle heefe tşımsıır. Kbn hreketnn yolculrı rhtsız etmeyecek şekle hızlı klkınmsı snsör trfğnn rhtlmsın, yolculrın se h hızlı ulşımın mkn sğlr. Asnsör kbnnn hızlı klkınmsı ve ekonomk olmsı çn snsör motorunun lk klkınm momentnn yüksek olmsını gerektrr. Asnsörlere geleneksel olrk kullnıln senkron motorun se klkınm moment üşük oluğunn h büyük güçlü motor kullnılır. Klkınm moment yüksek olmyn motor kullnılmsı urumun motor klkınıktn sonr yük moment zlcğınn motor h üşük verme çlışır. Şekl 14 e ARM nn 2. Nm luk snsör yükü ve 2. Nm lk eğşken sürtünme moment şrtlrın çekmş oluğu 4 fz motor kımının lg şekl, Şekl 1 e bu kımın A fzının şekl, Şekl 16 se A fz kımının büyütülmüş şekl görülmekter. Şekl 17 se ynı yük şrtlrın ele elen osloskop görüntüsü verlmştr. Şekl 16 ve Şekl 17 ek br fzın snyl ncelenğne benzer oluklrı görülür (Dursun ve Sygın, 2). A fzı kımı (A) Fz Akımı (A) Pozsyon (erece) Şekl 1. ARM A fzı şekl Zmn (t) Şekl 16. Krrlı urum A fzının büyütülmüş şekl Şekl 17. Yük eğşmlerne motor fz kımlrının büyütülmüş şekl Mühenslk Blmler Dergs (2) Journl of Engneerng Scences (2) 11-16

9 Br Asnsör Thrk Sstem İçn Bulnık Mntık Denetml Anhtrlmlı Relüktns Motor Sürücüsü Tsrımı, M. Dursun, A. Sygın Şekl 18 e ARM nn 2. nt luk snsör yükü ve 2. Nm lk eğşken sürtünme moment şrtlrın hızpozsyon, Şekl 19 e se üretmş oluğu moment eğşm görülmekter. Kbnn lk hreketne motorun hızlnblmes çn hem yük hem e yerçekm vmesnen kynklnn moment yenerek poztf yöne vmelenmes gerekmekter. Bu neenle referns hız ulşıncy kr motor moment, yük momentnn yklşık 2. ktı kr h fzl üretlerek hızlı br klkınm sğlnır. An yük eğşmlerne motor moment rtırılrk motor hızı olyısı le kbn hreket sbt tutulmy çlışılmıştır. Bu şeklek br n moment eğşmlerne ble kbn hızın yolculrın hssetmeyeceğ br hız eğşm söz konusuur. Hız (/) Pozsyon (erece) Şekl 18. ARM nn hız eğşm Akım (A) A fzı Akımı (A) Pozsyon (erece) A fzı kımı Şekl 2. ARM nn 4 fz kımı Zmn (s) Şekl 21. ARM A fz kımı 1 2 Tork (Nm) 1 Fz Akımı (A) Pozsyon (erece) Şekl 19. ARM nn moment eğşm Şekl 2 e bulnık mntık enetleyc le ARM nn 76 / referns hız 2. Nm lk snsör kbn yükü ve rylrın sürtünmes gb eğşk neenleren kynklnn yük momentnn 2. Nm lk n eğşm krşısın motor 4 fz kımı, Şekl 21 e A fz kımı, Şekl 22 e se ARM A fzı kımının büyütülmüş şekl, Şekl 23 e se motor A ve C fzlrının oslskop görüntüsü verlmştr. Şekl 21 ve Şekl 22 en fz kımlrının Şekl 16 ve Şekl 17 ye göre h çok benzeğ görülmekter. Şekl 24 e se ynı yük şrtlrın üretmş oluğu moment eğşm görülmekter. Üretlen moment Şekl 19 k momente göre olukç üzgünür ve klkınm momentnn 2 ktınn fzlır Zmn (t) Şekl 22. ARM nn A fzı kımının büyütülmüş şekl Şekl 23. ARM nn klkışı sırsın lınn A ve C fzlrının kım şekller Mühenslk Blmler Dergs (2) Journl of Engneerng Scences (2) 11-16

10 Br Asnsör Thrk Sstem İçn Bulnık Mntık Denetml Anhtrlmlı Relüktns Motor Sürücüsü Tsrımı, M. Dursun, A. Sygın Moment (Nm) Zmn(s) Şekl 24. ARM moment eğrs. SONUÇ VE DEĞERENDİRME Bu çlışm elektrkl snsör sstemnek thrk motoru olrk klsk sbt hızlı, üşük verml, klkınm moment üşük ve hız enetm krmşık oln senkron motor yerne DA le çlışn yüksek klkınm momentne shp, yüksek verml, enetm koly ve eğşken evr ele eleblen 8/6 kutuplu, 4 fzlı ve 3.44 kw gücünek br ARM kullnılmıştır. Motorun sürülmes çn gerlm zltn 4 fzlı br motor sürücüsü tsrlnmıştır. ARM nn hızı konum lgılyıcısı kullnılrk bulnık mntık teknğ le enetlenmştr. Denetme Texs Ins. Frmsının TMS32F247 enetleycs kullnılmıştır. Benzetm ve uygulm sonuçlrınn yüksek klkınm momentne shp ARM nn snsör sstemlerne thrk motoru olrk kullnılbleceğ görülmüştür. 6. TEŞEKKÜR Bu çlışmy 7/24-3 kou le sğlmış oluğu ktkılrınn olyısı Gz Ünverstes, Blmsel Arştırm Projeler Müürlüğüne teşekkür eerz. 7. KAYNAKAR By, Ö. F Anhtrlmlı Relüktns Motorun Bulnık Mntık Tbnlı Moellenmes ve Kontrolü, Myıs, Ercyes Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü. Dursun, M. 23. PIC Mkro Denetleycs le Anhtrlmlı Relüktns Motorun Sürülmes, Polteknk Dergs, Clt : 6, Syı: 4, s , Arlık. Dursun, M., Sygın, A. 2. Bulnık Mntık Denetml Anhtrlmlı Relüktns Motor le Asnsör Thrk Blme Moern Yöntemler Sempozyumu BMYS 2, s. 79-8, Kocel, Türkye, Ksım. Elms, Ç, Dursun, M. 23. Değşken Devrl Pomp Sstemlerne Verm, 3. Uluslrrsı İler Teknolojler Sempozyumu, Clt 1, s , Ankr, Türkye, Ağustos. Elms, Ç. ve By, Ö. F "Moellng n Operton of Nonlner Swtche Reluctnce Motor Drve Bse on Fuzzy ogc", Europen Power Electroncs n Applctons Confernce, September 199. Sevll, Spn. İmrk, C. E., Geremel, İ. 2. Asnsörler ve Yürüyen Mervenler, Brsen Yyınev, İstnbul. Kynk, O. ve Armğn, G "Süreç Denetmne Yen Br Yklşım : Bulnık Mntık", Otomsyon Dergs, Temmuz-Ağustos. Kosko, B Neurl Networks n Fuzzy Systems, Prentce Hll, Englewoo Clffs, N. J. ee, C "Fuzzy ogc n Control Systems, Fuzzy ogc Controller, Prts I n II", IEEE Trns. Syst., Mn & Cybern., Vol. 2, pp e-huy, H., Slmn, K., Vrouge, P A Current-controlle Qus-resonnt Converter for Swtche-reluctnce Motor IEEE Trnsctons on Inustrl Electroncs, Volume 38, Issue, Oct Pge (s) : e-huy, H., Slmn, K. n Vrouge, P Anlyss n Implementton of Rel-Tme Prectve Current Controller for Permnent Mgnet Synchronous Servo Drves, IEEE Trnscton on Inustrl Electroncs, Vol. 41, No : 1, Mller, T. J. E Brushless Permnent Mgnet n Reluctnce Motor Drves, Clrenon Press, Oxfor. Ross, T. J Fuzzy ogc Wth Engneerng Applctons, McGrw-Hll, Inc., Amerc. Sef, İ Slng Moe Yklşımı le Anhtrlmlı Relüktns Motorun Hız Kontrolü", Ercyes Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü, Kyser, Mühenslk Blmler Dergs (2) Journl of Engneerng Scences (2) 11-16

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN BİR SULAMA SİSTEMİ İÇİN BOOST KONVERTÖRLÜ ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTOR SÜRÜCÜSÜ. Mahir DURSUN *, Ali SAYGIN ÖZET

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN BİR SULAMA SİSTEMİ İÇİN BOOST KONVERTÖRLÜ ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTOR SÜRÜCÜSÜ. Mahir DURSUN *, Ali SAYGIN ÖZET Eryes Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü ergs 22(-2) 57-65 (26) http://feeryesedutr/ ISSN 2-2354 GÜNEŞ ENERJİSİ İE ÇAIŞAN BİR SUAMA SİSTEMİ İÇİN BOOST ONERTÖRÜ ANAHTARAMAI REÜTANS MOTOR SÜRÜÜSÜ Mhr URSUN *,

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORU ĐLE TAHRĐK EDĐLEN DÖRT-ÇUBUK MEKANĐZMASININ KAYAN KĐP HIZ KONTROLÜ

ELEKTRĐK MOTORU ĐLE TAHRĐK EDĐLEN DÖRT-ÇUBUK MEKANĐZMASININ KAYAN KĐP HIZ KONTROLÜ Uludğ Ünverstes Mühendslk-Mmrlık Fkültes Dergs, Clt, Syı, 8 EEKTRĐK MOTORU ĐE TAHRĐK EDĐEN DÖRT-ÇUBUK MEKANĐZMASININ KAYAN KĐP HIZ KONTROÜ Gürsel ŞEFKAT * Sevd TEĐ * Özet: Bu çlışmd br elektrk motoru trfındn

Detaylı

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner.

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner. Bir Elektrik Motorunun Kısımlrı Bir elektrik motorunun prçlrı: Rotor, sttor içinde döner. İki kutuplu bir DA motoru -kutuplu mkinnın kısımlrı ve elemnlrı Dört kutuplu bir DA motoru-endüktör Kutup nüvesi

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0123

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0123 ISSN:13-3111 e-journl of New Worl Senes Aemy 11, Volume:, Numer: 1, Arle Numer: 1A13 Mehme Pol 1 ENGINEERING SCIENCES Eyyüp Öksüzepe Reeve: Ooer 1 Hsn Kürüm 3 Aepe: Jnury 11 Fr Unversy 1-3 Seres : 1A Tunel

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

GERÇEK ZAMANDA DEĞİŞKEN PARAMETRELİ PID HIZ KONTROLÜ IN REAL TIME VARIABLE PARAMETER WITH PID SPEED CONTROL

GERÇEK ZAMANDA DEĞİŞKEN PARAMETRELİ PID HIZ KONTROLÜ IN REAL TIME VARIABLE PARAMETER WITH PID SPEED CONTROL 5. Uluslrrsı İler Teknolojler Sepozyuu (IATS 9), 13 15 Myıs 29, Krbük, Türkye GERÇEK ZAMANDA DEĞİŞKEN PARAMETRELİ PID HIZ KONTROLÜ IN REAL TIME VARIABLE PARAMETER WITH PID SPEED CONTROL İsl COŞKUN ve Hkn

Detaylı

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ ĐDEA BĐR D/D BUK DÖNÜŞTÜRÜÜNÜN GENEEŞTĐRĐMĐŞ DURUM UZAY ORTAAMA METODU ĐE MODEENMESĐ Meral ATINAY Ayşe ERGÜN AMAÇ Ercüment KARAKAŞ 3,,3 Elektrk Eğtm Bölümü Teknk Eğtm Fakültes Kocael Ünerstes, 4, Anıtpark

Detaylı

ANAHTARLAMALI DC/DC ÇEVİRİCİLER

ANAHTARLAMALI DC/DC ÇEVİRİCİLER NHTRM C/C ÇEİRİCİER EN BSİT C/C ÇEİRİCİ (Bu konu erste tht zılrk nltılmıştır.) ÇTC (BUCK) (Bu konu erste tht zılrk nltılığı n bur lnız eres e formüller erlmştr.) Enüktns kımı süreklse:,, T ( ) 8C π ( )

Detaylı

Dış Etki Olarak Sıcaklık Değişmesi ve/veya Mesnet Çökmelerinin Göz Önüne Alınması Durumu

Dış Etki Olarak Sıcaklık Değişmesi ve/veya Mesnet Çökmelerinin Göz Önüne Alınması Durumu Dış Etk Olrk Sıcklık Değşmes ve/vey eset Çökmeler Göz Öüe Alımsı Durumu Dış etk olrk göz öüe lı sıcklık eğşm ve meset çökmeler hpersttk sstemlere şekl eğştrme le brlkte kest zoru mey getrr. Sıcklık eğşm:

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİNDE İZOLASYON HATASINA KARŞI TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ

ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİNDE İZOLASYON HATASINA KARŞI TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ ALÇAK GEİLİM İTEMLEİNDE İOLAYON HATANA KAŞ TOPAKLAMA İTEMLEİ İzolsyon htlrın bğlı tehlikeler Meyn gelen htnın sebebine bkılmksızın bir izolsyon htsı İnsn hytı Mlzemenin korunmsı Elektrik gücünün kullnımının

Detaylı

Sürekli Mıknatıslı Doğru Akım Motorunun Hız Denetiminde PI-Bulanık Mantık Tipi Denetim Yönteminin Başarımının İncelenmesi

Sürekli Mıknatıslı Doğru Akım Motorunun Hız Denetiminde PI-Bulanık Mantık Tipi Denetim Yönteminin Başarımının İncelenmesi Sürekli Mıkntıslı Doğru Akım Motorunun Hız Denetiminde PI-Bulnık Mntık Tipi Denetim Yönteminin Bşrımının İncelenmesi Hsn Rız Özçlık 1, Ahmet Gni 1, Hkn Açıkgöz 2, Ö. Ftih Keçecioğlu 1 1 Khrmnmrş Sütçü

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankr Üniversitesi Mühendislik Fkültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Srı 2. Bölüm: Dirençli Devreler İçerik Temel Yslrın Doğrudn Uygulnışı Kynk Gösterimi ve Dönüşümü

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI

KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI Slh Serhn YURDAKUL slhserhn@gml.com Đlys EKER lys@cu.edu.tr Çukurov Ünverstes Elektrk Elektronk Mühendslğ Bölümü Blclı, Adn ÖZE Ornsl-Đntegrl-ürevsel

Detaylı

Yüzey Mıknatıslı Doğru Akım Motor Tasarımı Design Of Surface Mounted Permanent Magnet Machines

Yüzey Mıknatıslı Doğru Akım Motor Tasarımı Design Of Surface Mounted Permanent Magnet Machines Yüzey Mıkntıslı Doğru Akım Motor Tsrımı Design Of Surfe Mounted Permnent Mgnet Mhines Tyfun GÜNDOĞDU, Güven KÖMÜRGÖZ Elektrik Mühendisliği Bölümü İstnul Teknik Üniversitesi tyfun.gundogdu@gmil.om, komurgoz@itu.edu.tr

Detaylı

ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜH. BÖL. DC ŞÖNT MOTOR DENEY

ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜH. BÖL. DC ŞÖNT MOTOR DENEY ĐNÖNÜ ÜNĐVRSĐTSĐ MÜHNDĐSLĐK FAKÜLTSĐ LKTRĐK-LKTRONĐK MÜH. BÖL. DC ŞÖNT MOTOR DNY 34-0 1. AMAÇ: Şönt bğlnmış DC motorun moment/hız ve verim krkteristiklerini ve ln kımıyl nsıl değiştiklerini incelemek..

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.. MARMARA ÜNİERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ EEKTRİK ENERJİ SİSTEMERİNDE OUŞAN HARMONİKERİN FİTREENMESİNİN BİGİSAYAR DESTEKİ MODEENMESİ E SİMÜASYONU Mehmet SUU (Teknk Öğretmen, BS.) YÜKSEK İSANS TEZİ

Detaylı

DA MOTOR SÜRÜCÜLERİ İÇİN BULANIK MANTIK DENETİMİ

DA MOTOR SÜRÜCÜLERİ İÇİN BULANIK MANTIK DENETİMİ DA MOTOR SÜRÜCÜLERİ İÇİN BULANIK MANTIK DENETİMİ Yuuf SÖNMEZ* (*) Gzi Üniveritei, Elektrik Eğitimi Bölümü, 06500, Ankr yonmez@gzi.edu.tr ÖZET Günümüzde DA (doğru kım) motorlr endütriyel lnd geniş bir kullnım

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: ELEKTRİK MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 6. GRUP: ELEKTRİK MÜHENDİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI. GRUP: ELEKTRİK MÜHENDİSİ

Detaylı

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY İNÖNÜ ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FKÜLTSİ LKTRİKLKTRONİK MÜH. BÖL. 35 LKTRİK MKİNLR LBORTUVR DC ŞÖNT JNRTÖR DNY 3504. MÇ: Şönt bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULMLR:. ln kımının şönt bğlı DC jenertörün

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ Mahr Dursun, Al Saygın Gaz Ünverstes Teknk Eğtm Fakültes Elektrk Eğtm Bölümü Teknkokullar, Ankara mdursun@gaz.edu.tr,

Detaylı

Meydana gelen hatanın sebebine bakılmaksızın bir izolasyon hatası

Meydana gelen hatanın sebebine bakılmaksızın bir izolasyon hatası ALÇAK GEİLİM İTEMLEİNDE İZOLAYON HATANA KAŞ TOPAKLAMA İTEMLEİ İzolsyon htlrın bğlı tehlikeler Meyn gelen htnın sebebine bkılmksızın bir izolsyon htsı İnsn hytı Mlzemenin korunmsı Elektrik gücünün kullnımının

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Doğrusal Olmayan Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi

Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Doğrusal Olmayan Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi Frklı Bulnık Üyelik Fonksiyonlrı Kullnrk Doğrusl Olmyn Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi 1 Hsn Rız Özçlık, *1 Ahmet Gni, 2 Erdl Kılıç, 1 Ö.Ftih Keçecioğlu 1 Khrmnmrş Sütçü İmm Üniversitesi,

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC JENERATÖR DENEY

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC JENERATÖR DENEY İNÖNÜ ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTRİKLKTRONİK MÜH. BÖL. 35 LKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC JNRATÖR DNY 3503. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALAR:.

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

1981 ÜYS Soruları. 1. Bir top kumaşın önce i, sonra da kalanın ü. satılıyor. Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir?

1981 ÜYS Soruları. 1. Bir top kumaşın önce i, sonra da kalanın ü. satılıyor. Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir? 98 ÜYS Sorulrı. r top kumşın önce, sonr d klnın ü 5 stılıor. Gere 6 m kumş kldığın göre, kumşın tümü kç metredr? ) 7 ) 65 ) 6 ) 55 ) 5 4. r şekln, u brm uzunluğun göre ln ölçüsü, v brm uzunluğun göre ln

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

V ort CEVAP: B CEVAP: E CEVAP: B CEVAP: A 3V CEVAP: D. 10. I- Doğru: 2t anında ikiside 4x konumundalar. Y A Y I N D E N İ Z İ CEVAP: C.

V ort CEVAP: B CEVAP: E CEVAP: B CEVAP: A 3V CEVAP: D. 10. I- Doğru: 2t anında ikiside 4x konumundalar. Y A Y I N D E N İ Z İ CEVAP: C. OU 7 OĞRUS HRT Çözümler TST 7-1 ÇÖÜMR 1. meleri ynıır ikisi e poziifir. er eğişirmeler nin +X nin X olup frklıır. X Orlm sür ir. 7. V or = yer eğişirme oplm zmn. 1 = = 1 & & 3 = 1. = = 3. - leri yöne.

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vn Nominl çp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germny Edition 11.13 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vn DMV, iki mnyetik vlin tek bir kompkt rmtür içinde entere edilmiş

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

YÜKSEK HASSASİYETLİ, PREMIUM TORK EKİPMANLARI ENDÜSTRİYEL TORK ANAHTARLARI", Nm

YÜKSEK HASSASİYETLİ, PREMIUM TORK EKİPMANLARI ENDÜSTRİYEL TORK ANAHTARLARI, Nm Endüstr Otomotv Anhtrlrı SYSTEM 000 CT YÜKSEK HASSASİYETLİ, PREMIUM TORK EKİPMANLARI ENDÜSTRİYEL TORK ANAHTARLARI", 1-000 Sürekl tekrrlnlen torklm hsssyet± % Sesl, görüntülü ve kırmızı nokt tork erşm uyrı

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI. Saim KOÇAK. S. Ü. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kampüs Konya

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI. Saim KOÇAK. S. Ü. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kampüs Konya TEKNOLOJİ, (00), Syı -, 9-5 TEKNOLOJİ SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI Sim KOÇAK S. Ü. Mühendislik - Mimrlık Fkültesi Mkin Mühendisliği Bölümü, Kmpüs Kony ÖZET Sntrifüj kompresörü çrkınd ön tsrımın

Detaylı

ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ. Mücahit OPAN 1

ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ. Mücahit OPAN 1 ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ Müchit OPAN 1 opnmuchit@yhoo.com ÖZ: Bu çlışmnın mcı, çelik I proili ve etonrme ktn oluşn kompozit kirişte Plstik

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

Elektronik Güç Transformatörünün Tasarımı ve Analizi

Elektronik Güç Transformatörünün Tasarımı ve Analizi Elektronik Güç Trnsformtörünün Tsrımı e nlizi 1. Giriş * 1 Hkn çıköz, Ö.Ftih Keçeioğlu, Mustf Şekkeli * 1 Kilis 7 rlık Üniersitesi, Kilis Meslek Yüksekokulu Elektrik Prormı ölümü, K.Mrş Sütçü İmm Üniersitesi,

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND MOTOR DENEY AMAÇ: Eklemeli kompund bağlanmış DC motorun moment/hız ve verim karakteristiklerini incelemek.

EKLEMELİ DC KOMPOUND MOTOR DENEY AMAÇ: Eklemeli kompund bağlanmış DC motorun moment/hız ve verim karakteristiklerini incelemek. ĐNÖNÜ ÜNĐVRSĐTSĐ MÜHNDĐSLĐK FAKÜLTSĐ LKTRĐK-LKTRONĐK MÜH. BÖL. KLMLİ DC KOMPOUND MOTOR DNY 324-03. AMAÇ: klemeli kompund bğlnmış DC motorun moment/hız ve verim krkteritiklerini incelemek. 2. UYGULAMALAR:.

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52 . İşlm.. İşlm Kvrmı Etkinlik.5 A,,, B,, v C,,5, kümlri vriliyor.. AxB kümsini yzınız.. AxB n C y f ğıntısı f x, y x il y n, küçük olmynı içimin tnımlnıyor. AxB f C f ğıntısını ynki gii ir Vnn şmsı il göstriniz.

Detaylı

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü 1. DC MOTORLAR Mntık olrk bobin üzerinden geçen kıın sonucund oluşturduğu ğnetik kçklr syesinde oluşturduğu kutuplşyı ileri ve geri yönlü olrk kullnrk yni zıt kutuplrın çekesi vd ynı kutuplrın birbirini

Detaylı

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400 Ø 400mm elms testere dhil Tezgh Tipi Testere GÖLZ MS400 Profeyoneller için üretilmiştir. y k Sö üle b i li r s u t e k n es i bi r l n li r k e s i m t k sı ıl bile n e le k t rik li K o l y s p sı 2014

Detaylı

ÇİFT GEÇİŞLİ HAVA AKIŞKANLI GÜNEŞ TOPLACI KANAL YÜKSEKLİĞİNİN TERMOHİDROLİK VERİME ETKİSİNİN İNCELENMESİ. solmus@atauni.edu.tr

ÇİFT GEÇİŞLİ HAVA AKIŞKANLI GÜNEŞ TOPLACI KANAL YÜKSEKLİĞİNİN TERMOHİDROLİK VERİME ETKİSİNİN İNCELENMESİ. solmus@atauni.edu.tr Isı Bilimi ve Tekniği Derisi, 34,, -, 04 J. of Terml Science n Tecnoloy 04 TIBTD Printe in Turkey ISSN 300-365 ÇİFT GEÇİŞLİ HAVA AKIŞKANLI GÜNEŞ TOPLACI KANAL YÜKSEKLİĞİNİN TERMOHİDROLİK VERİME ETKİSİNİN

Detaylı

GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Altıncı Ulusl Deprem Mühendisliği Konfernsı, 16-20 Ekim 2007, İstnbul Sixth Ntionl Conference on Erthquke Engineering, 16-20 October 2007, Istnbul, Turkey GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA

Detaylı

Rüzgar Türbin Laboratuvarı: Daimi Mıknatıslı Senkron Generatörlü Rüzgar Türbini Modellenmesi ve Simülasyonu

Rüzgar Türbin Laboratuvarı: Daimi Mıknatıslı Senkron Generatörlü Rüzgar Türbini Modellenmesi ve Simülasyonu 6 th Internatonal Avance Technologes Symposum (IATS ), 6-8 May 0, Elazığ, Turkey Rüzgar Türbn Laboratuvarı: Dam Mıknatıslı Senkron Generatörlü Rüzgar Türbn Moellenmes ve Smülasyonu S. ĠĢcan ve ġ. DemrbaĢ

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ. İsmail ÖZKAN ÖZET

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ. İsmail ÖZKAN ÖZET İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ İsmil ÖZKAN ÖZET İnşt sektörünün inşt mühenislerine kışı ve eklentilerinin sptnmsı için r ln sh çlışmsı mçlnrk on eş sorun oluşn ir nket çlışmsı

Detaylı

Bildirişimli Matematiğin Q Sürü Bellekli 3D I@I Internet Sürüsü

Bildirişimli Matematiğin <T, 1, n> Q Sürü Bellekli 3D I@I Internet Sürüsü Bildirişimli Mtemtiğin Q Sürü Bellekli 3D II Internet Sürüsü Prof. Dr. Fevzi Ünlü Mtemtik ve Bilisyr Bilimleri Profesörü Ee Üniversitesi ve Yşr Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi İzmir Özet Q ve

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz.

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz. ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ VİZE SORU ÖRNEKLERİ Şekiller üzerindeki renkli işretlemeler soruy değil çözüme ittir: Mviler ilk şmd sgri bğımsız denklem çözmek için ypıln tnımlrı, Kırmızılr sonrki şmd güç dengesi

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 43. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

PI Denetleyici İle Sıvı Seviye Kontrolünün Gerçek Zamanlı Olarak PLC İle Gerçeklenmesi

PI Denetleyici İle Sıvı Seviye Kontrolünün Gerçek Zamanlı Olarak PLC İle Gerçeklenmesi Otomatk Kontrol Ulusal oplantısı, OK'205, 0-2 Eylül 205, Denzl PI Denetley İle Sıvı Sevye Kontrolünün Gerçek Zamanlı Olarak PLC İle Gerçeklenmes Real me PI Implementaton on Lqu Level Control by means of

Detaylı

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New Worl Scences Acaemy 2008, Volume: 3, Number: 4 Artcle Number: A0108 NATURAL AND APPLIED SCIENCES MATHEMATICS APPLIED MATHEMATICS Receve: March 2008 Accepte: September 2008

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

BETON SINIFLARININ KARKAS YAPI MALİYETLERİNE ETKİSİ

BETON SINIFLARININ KARKAS YAPI MALİYETLERİNE ETKİSİ TEKNOLOJİ, Clt 7, (2004), Syı 1, 171-179 TEKNOLOJİ BETON SINIFLARININ KARKAS YAPI MALİYETLERİNE ETKİSİ Ömer ÖZKAN Zonguldk Krelms Ünversetes, Alplı Meslek Yüksek Okulu, 67850, Alplı, Zonguldk, Türkye ÖZET

Detaylı

Makine Öğrenmesi 6. hafta

Makine Öğrenmesi 6. hafta Makne Öğrenmes 6. hafta Yapay Snr Ağlarına Grş Tek katmanlı YSA lar Algılayıcı (Perceptron) Aalne (Aaptve Lnear Elemen Byolojk Snr Hücres Byolojk snrler ört ana bölümen oluşmaktaır. Bunlar: Denrt, Akson,

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI OKULLAR ARASI 9. MATEMATİK YARIŞMASI. 700 doğl syısı için şğıdkilerden kç tnesi doğrudur? I. Asl çrpnı tnedir. II. Asl çrpnlrının çrpımı 0 dir. III. Tmsyı bölenlerinin toplmı 0 dır. IV. Asl çrpnlrının

Detaylı

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q Elektrosttik(Özet) Coulomb Yssı Noktsl bir q yükünün kendisinden r kdr uzktki bir Q yüküne uyguldığı kuvvet, şğıdki Coulomb yssı ile ifde edilir: F = 1 qq ˆr (1) r2 burd boşluğun elektriksel geçirgenlik

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ OU 6 Ü Çözümler. TST 6-,7 ÇÖÜR,6 5. Bir cismin görüntüsünün nerede görüneceğini bkn kişinin bulunduğu yer belirlemez. nin görüntüsü nolu noktd olduğu için her iki gözlemci ynı yerde görür. V 3,5 6. 7 kez

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

TOPRAKLAMA BAĞLANTI SİSTEMLERİ

TOPRAKLAMA BAĞLANTI SİSTEMLERİ TOPRAKAMA BAĞANTI SİSTEMERİ EARTHING FIXING SYSTEMS Ürün Ktloğu Prout Ctlogu www.m tl.om.tr MITE TEME TOPRAKAMASI SİSTEMİ Tml toprklmsı sistmi, tml tonu içrisin inşt mirlrin ğlntılr ypılrk öşnn iltknlrn

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu: ROBA kayar göbekler boyut 0 12

Montaj ve kullanım kılavuzu: ROBA kayar göbekler boyut 0 12 Lütfen kullnım kılvuzunu dikktle okuyun ve on riyet edin! Aksi tutumlr fonksiyon rızlrın vey kvrmnın devre dışı klmsın neden olbilir ve bun bğlı olrk hsrlr d söz konusu olbilir. Mevcut montj ve kullnım

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...2 : DÜZGÜN BEŞGEN DÜZGÜN BEŞGEN ÖZELLİK 3 TANIM VE ÖZELLİKLERİ ÖZELLİK 1 ÖZELLİK 2. A Köşe. köşeleri A, B, C, D ve E dir, β θ

Örnek...1 : Örnek...2 : DÜZGÜN BEŞGEN DÜZGÜN BEŞGEN ÖZELLİK 3 TANIM VE ÖZELLİKLERİ ÖZELLİK 1 ÖZELLİK 2. A Köşe. köşeleri A, B, C, D ve E dir, β θ ÜZGÜN ŞGN ( ÜZGÜN ŞGN TNII, ÖZİRİ ĞRNİRR ) ÜZGÜN ŞGN ÖZİ 3 TNI V ÖZİRİ enr syısı 5 oln düzgün çokgene öşe düzgün beşgen denir. üzgün beşgenin; köşeleri,,, ve dir, kenrlrı [], [], β θ [], [] ve [] dır,

Detaylı

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 YGS-YS GOMTRİ ÖZT ÇÖZÜMRİ TST 1 1. 1. y 1 1 + 1 1ʺ 1 1ʹ 17 0ʹ 1 1ʹ ʹ + ʹ 1ʺ ʹ + ʹ 1ʺ 7 0ʹ 1ʺ 0 0ʹ 1ʺ bulunur. 1 y < + 1 y dir. y < 7 + 1 < 7 0 < < 1 in en büyü tm syı değeri 17 in en üçü tm syı değeri

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

BULANIK AHS VE TOPSIS YAKLAŞIMININ MAKİNE-TEÇHİZAT SEÇİMİNE UYGULANMASI

BULANIK AHS VE TOPSIS YAKLAŞIMININ MAKİNE-TEÇHİZAT SEÇİMİNE UYGULANMASI Ç.Ü. Sosyl Blmler Ensttüsü Dergs Clt Syı 0 Syf 69-84 BULANIK AHS VE TOPSIS YAKLAŞIMININ MAKİNE-TEÇHİZAT SEÇİMİNE UYGULANMASI Doç.Dr. Selçuk PERÇİN Krdenz Teknk Ünerstes İktsd e İdr Blmler Fkültes İşletme

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı BYINDIRLIK VE İSKN BKNLIĞI TEKNİK RŞTIRM VE UYGULM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 Ankr, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlrınd uygulnn Çerçeve Öğretim Progrmlrınd yer ln yeterlikleri

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

(bbb) üç basamaklı sayılardır. x ile y arasında kaç tane asal sayı vardır? A)0 B)1 C) 2 D) 3 E) x, y, z reel sayılar olmak üzere, ifadesinin

(bbb) üç basamaklı sayılardır. x ile y arasında kaç tane asal sayı vardır? A)0 B)1 C) 2 D) 3 E) x, y, z reel sayılar olmak üzere, ifadesinin 4 () ve (bb) iki bsmklı syılr, () ve 1 x=15! +1 y=15!+16 olmk üzere, (bbb) üç bsmklı syılrdır x ile y rsınd kç tne sl syı vrdır? A)0 B)1 C) D) 3 E) 4 b + bb + bbb = 6 olduğun göre, b çrpımı en çok kçtır?

Detaylı