ASANSÖR MONTAJI ÖNCESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-ÇEVRE PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASANSÖR MONTAJI ÖNCESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-ÇEVRE PLANI"

Transkript

1 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ASANSÖR MONTAJI ÖNCESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-ÇEVRE PLANI Bitirme Projesi M. Mahir ERMAŞA Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr. Yıldız TÜMERDEM Bitirme Tarihi (Şubat, 2014)

2 Özgünlük Bildirisi 1. Bu çalışmada, başka kaynaklardan yapılan tüm alıntıların, ilgili kaynaklar referans gösterilerek açıkça belirtildiğini, 2. Alıntılar dışındaki bölümlerin, özellikle projenin ana konusunu oluşturan teorik çalışmaların ve yazılım/donanımın benim tarafımdan yapıldığını 3. Araştırma ve/veya anket çalışmaları için etik kurul onay yazısı alındığını Bildiririm. İstanbul, Şubat 2014 M. Mahir ERMAŞA

3 ASANSÖR MONTAJI ÖNCESİ İSG-Ç PLANI ÖZET Asansör montajı öncesinde bir İş güvenliği ve sağlığı politikası oluşturulmuş olgu yaratılmış plan ve organizasyon somut bir şekilde önceden belirlenmiştir. bu plan çerçevesinde istenmeyen maddi manevi tüm durumların yaşanmaması hedef alınmıştır. Organisazyon kolları olarak saha denetimleri, periyodik test ve kontroller, risk analizleri, ortam ölçümleri, acil durum uygulamaları (tatbikat, test ve prosedürler), toplu korunma/kişisel koruyucu donanım uygulamaları, kolay-emniyetli-güvenli bakım yapılabilirlik konuları belirlenmiştir. Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı kurmayı hedefleyerek, çalışanların iş kazası ve meslek hastalığına maruz kalmalarını önlemektir Hazırlanan ödevde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yazılı kuralların asansör montajı için uygulama çalışmaları belirtilmiştir.

4 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. AMAÇ VE KAPSAMI 1 2. KISALTMALAR 1 3. PROJE İLE İLGİLİ BİLGİLER PROJE ADI İŞİN TANIMI 1 4. İSG-Ç POLİTİKASI 1 5. RİSK DEĞERLENDİRİMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU RİSK DEĞERLENDİRME HÜKMÜ 10.MADDE 2 6. MEVZUAT VE DİĞER GEREKLİLİKLER TAKİĞ LİSTESİ PROJE İSG-Ç EĞİTİM PLANI PROJE TOOL-BOX PLANI ENERJİLİ EKİPMAN LİSTESİ VE KONTROL PLANI MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ VE PERİYODİK BAKIM KONTROL PLANI KKD KULLANIM TABLOSU TEHLİKELİ MALZEME LİSTESİ ATIK YÖNETİM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM ORGANİZASYONU ACİL DURUM EKİPMAN LİSTESİ VE PLANI YANGIN SÖNDÜRME LİSTESİ VE PLANI İSG-Ç ÖLÇME VE İZLEME PLANI KAYNAKLARI 42

5 1. AMAÇ KAPSAM Bu Plan, yapılacak olan asansör imalatı ve montaj öncesi için hazırlanmıştır. Plan, sağlık, güvenlik ve çevre şartlarının korunması ve iyileştirilmesi için uygulanması gereken esasları belirler. 2. KISALTMALAR İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği İSG-Ç: İş Sağlığı ve Güvenliği-Çevre KKD: Kişisel Koruyucu Donanım 3. PROJE İLE İLGİLİ BİLGİLER 3.1. PROJE ADI BABCAN YAPI A.Ş CROWN DELUXE PROJESİ 3.2. İŞİN TANIMI HMF ASANSÖR VE/VEYA MERDİVEN İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ 4. İSG-Ç POLİTİKASI Bu plan insanı ve çevreyi en değerli varlıkları olarak kabul eder ve, iş sağlığı ve güvenliği ile çevreyi koruyan bir yönetim anlayışını benimser ve uygular. Bu doğrultuda, hazırlamış olduğu iç Yönerge dâhilinde sistem yaklaşımı benimseyerek, işleyişi periyodik olarak takip eder ve değişen koşullarda gerekli düzeltmeleri yaparak, sistemin sürekli iyileştirmesini sağlamayı taahhüt eder. Bu amaçla; İSG-Ç ile ilgili tüm yerel-ulusal mevzuat ve standartlara uygun çalışır. Faaliyetlerinde yaralanmaların ve sağlık kayıplarının önlenmesini taahhüt eder; bu doğrultuda sağlık ve güvenlik risklerini değerlendirir, gereken koruyucu önlemleri alır ve düzenli olarak gözden geçirir. Faaliyetlerinde çevresel kirliliğin önlenmesini taahhüt eder; bu doğrultuda çevresel etkileri değerlendirir; kirliliği önleyici tedbirleri alır ve düzenli olarak gözden geçirir, atık geri kazanımı ile ilgili teknolojileri takip eder ve uygulamaya yönelik olarak değerlendirir. Elektrik, yakıt ve su gibi enerji-doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. İSG-Ç bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için eğitim, iletişim ve katılım faaliyetlerinde bulunarak, ortak sorumluluk paydası yaratır. İşyerimizdeki tüm çalınanlarımız ve alt işverenlerimiz bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içerisinde çalışırlar 1

6 5. İSG RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU RİSK DEĞERLENDİRME MADDESİ Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma MADDE 10 (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. c) İşyerinin tertip ve düzeni. ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. (2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler. (3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır. (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar. 2

7 3

8 4

9 5

10 6

11 7

12 8

13 9

14 10

15 11

16 12

17 13

18 14

19 6. MEVZUAT VE DİĞER GEREKLİLİKLER TAKİP LİSTESİ 6.1. İŞ Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Kanun Sayılı İSG Kanunu Sayılı İş Kanunu Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sayılı Türk Ceza Kanunu Sayılı Borçlar Kanunu Çevre Kanunu İliŞkin Yönetmelikler, Tebliğler, Kararlar, Diğer Gereklilikler Örgütsel Yönetmelikler Teknik Yönetmelikler ÇalıĢma Hayatına ĠliĢkin Düzenleyici Yönetmelikler Sektörel Yönetmelikler de belirtilen kanunlara istinaden yayınlananlar. 15

20 7. PROJE Ç-İSG EĞİTİM PLANI Proje Yöneticisi ve alt işveren aşağı bulunan plan üzerinden şantiye koşulları dikkate alınarak işin başlangıç ve bitiş süresi içerisinde çalınanların yineleme eğitimlerinin almaları sağlanmaktadır. İşe giriş ve oryantasyon eğitimi çalışanlara sadece işe girişlerde verilmektedir. Bu planda aynı ay farklı günler içerisinde bulunan eğitimler birleştirilerek aynı gün içerisinde verilebilir. Bu plan Proje Yönetici ve alt işveren tarafından duyuru panosuna asılmaktadır. 16

21 8. TOOL - BOX KONUŞMALARI Proje başlangıcında her hafta başlarında Proje Yöneticisi veya alt işveren tarafından verilmesi sağlanmakta ve İsg-Ç işbaşı Konuşması (Tool-Box) Formu ile kayıt altına alınmaktadır. ÖRNEK 1 17

22 9. ENERJİLİ EKİPMAN LİSTESİ VE KONTROL PLANI Aşağıdaki planda listesi belirtilen enerjili ekipmanlar planlanan aylarda alt işveren elektrikçi bakım personeli tarafından kontrolleri yapılacak ve bu plana kontrol tarihleri işlenecektir. 18

23 Renk Kodları ve Tarihleri ile İlgili Açıklama Genel Güvenlik Kuralları - Kullanılacak el aletleri, yapılacak işe uygun malzemeden yapılmış olacak ve yalnız yapımına özgü işlerde kullanılacaktır. - Tüm el aletleri üç ayda bir el aletinin özelliklerine göre sorumlusu tarafından kontrol edilecek ve aşağıdaki tabloya göre uygun renk kodu ile işaretlenecektir. Renk kodu ile işaretleme, boyama veya etiketleme şeklinde, el aleti üzerinde görünür bir şekilde uygulanacaktır. İlgili dönemin renk kodunu taşımayan hiçbir el aleti kullanılmayacaktır. El aletlerinin orijinal üretim fonksiyonları üzerinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. El aletlerinin yalıtım ve topraklaması işe başlamadan önce kontrol edilecektir. Kullanım öncesi veya sonrasında bakım, temizlik veya ayarlama gerektiren el aletlerine dikkat edilecektir. - El aletleri iş yapım sırasında ve iş bitiminde iletken parçalar üzerinde, merdiven, iskele ve yürüme yolları üzerinde ve gelişigüzel ortada bırakılmayacak, her zaman düzenli bir biçimde kaldırılacak ve ilgili muhafaza noktasına veya Malzeme (Depo) Sorumlusuna teslim edilecektir. - Malzeme Sorumlusu kendisine teslim edilen el aletinin varsa hasar veya arıza bilgisini öğrenecek ve günlük kontrolünü yapacaktır. Malzeme Sorumlusu her zaman sağlam ve emniyetli el aletini vermekten sorumludur. El aletleri ile çalışan kimselere dokunulmayacak ve asla şaka yapılmayacaktır. - Risk değerlendirme sonuçlarına uygun olarak kullanılan el aletine göre uygun KKD kullanılacaktır. - El aletleri bir yerden başka bir yere, bir kişiden öbürüne veya yukarıdan aşağıya atılmayacaktır. Elektrikli El Aletlerinde Uyulması Gereken Güvenlik Kuralları: - Elektrikli el aletinin beslemesi uygun nitelik ve kapasitedeki kaynaklardan yapılacaktır. Elektrikli el aletleri ile çalışmada, lastik eldiven ve lastik çizme olmaksızın çalışılmayacak, risk değerlendirme sonuçlarına uygun olarak diğer koruyucu malzemeler kullanılacaktır. - Elektrikli el aleti kullanılmadan önce mutlaka kablosu, fişi, topraklaması ve çalıştırma butonu kontrol edilecektir. Kablosu sıyrılmış, ezilmiş, çalıştırma butonu ıslanmış veya fişi bulunmayan cihazlar kullanılmayacak ve derhal kullanımdan çekilecektir. Teknik bilgisi yeterli elektrik teknisyeni veya servisi tarafından arızası giderilemeyen cihazlar hurdaya çıkarılacak ve kırmızı renk ile işaretlenecektir. 19

24 - Elektrikli el aletlerinin kabloları, NYMHY standartlarında esnek ve müşterek izoleli olacaktır. Kablolar ve bağlantı yerleri sık olarak kontrol edilecek, izolasyon bozulmalarında gerekli tedbirler alınacaktır. - Elektrikli el aletleri tercihen çift izolasyonlu tipte olacaktır. Çift izolasyonlu olmayan aletlerin topraklamaları, topraklı fiş ve prizlerle yapılacaktır. Elektrikli el aletlerinin kabloları indirme veya kaldırma amaçlı kullanmayacaktır. El aletleri zorlanmayacak, aşırı yük bindirilmeyecektir. Dar, çeşitli kablo, boru vb. gibi engellerin olduğu yerlerde ilave güvenlik tedbirleri alınacak ve dikkatli çalışılacaktır. - Dönen ve hareketli parçaları bulunan elektrikli el aletleri ile çalışılırken, dökümlü ve bol giysiler veya künye, kolye gibi sallanan ziynet eşyaları takılmayacaktır. - Dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimli (42 Volt) el aletleri ile çalışılacaktır. Elektrikli el aletleri, fişi prizde takılı iken asla ayarlanmayacak, ucu veya ağzı değiştirilmeyecektir. Elektrikli el aletleri çalışır vaziyette bırakılmayacaktır. Elektrikli el aletleri işleri bittikten sonra açma/kapama düğmesinden kapatılacak ve kablosu toplanacaktır. Hareketli ve döner kısımları korunmamış elektrikli el aletleri kullanımdan çekilecek, koruyucuları takıldıktan sonra çalışılmasına izin verilecektir. Elektrikli veya kıvılcım çıkarıcı el aletleri ile parlayıcı veya patlayıcı ortamlarda çalışma mutlaka engellenecektir. Elektrikli el aletleri, yağmurda, ıslak ve aşırı nemli ortamlarda kullanılmayacaktır. Elektrikli el aletleri ile çalışırken el, ayak ve elbiseler ıslak olmayacaktır. Kablolar ise su birikintisi gibi ıslak yerlerden geçirilmeyecek ve kabloların suyla teması engellenecektir. Elektrikli el aletlerinin orijinal kabloları hiçbir Şekilde ek yapılıp uzatılmayacaktır. Bu kablolar sadece uzatma kabloları kullanılarak uzatılacaktır. Kordonu yıpranmış veya zedelenmiş uzatma kabloları kullanılmayacaktır. Askı iskele üzerinde çalışılması durumunda; askı sapanlarının yalıtkan malzeme ile kaplanması, sepet içerisinde yalıtkan platform oluşturulması, elektrikli kaynak makinesinin mümkünse sepet içerisinde bulundurulmaması gibi hususlara dikkat edilecektir. Alternatif veya doğru akım ile çalışan çıplak metal kısımlı cihazlar mutlaka topraklanacaktır. Her türlü elektrik kaçağı dikkatle araştırılacak ve bu kaçak akımın bir tehlike kaynağı teşkil etmesine izin verilmeden, teknik bilgisi yeterli Elektrik Teknisyeni/Mühendisi kontrolü altında düzeltilecektir. Bütün kopuk teller, izolesi açılmış nakiller derhal değiştirilecek, gevşek bağlantılar sıkıştırılacaktır 20

25 10. MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ VE PERİYODİK BAKIMKONTROL PLANI HMF ASANSÖR bünyesindeki makine ekipmanların periyodik bakım ve kontrol planı aşağıdaki gibidir. Üç aylık bakımları Bakım personeli ya da yetkili servis tarafından, yıllık periyodik muayeneleri ise TÜRKAK dan akretide olmuş kuruluşlar tarafından yapılacak, tarihlerde değişiklik olması yada alt işverenin başka bir ekipman kullanması durumunda bu plan Proje Yöneticisi tarafından revize edilecektir. 21

26 11. KKD KULLANIM TABLOSU Proje başlangıcında ve devamında çalışanların yapacağı iş kollarına göre aşağıdaki tabloya göre kişisel koruyucu donanımlarının teslim edilmesi sağlanacaktır. Tablo dışındaki bir iş kolunun çıkması halinde İSG Birimi ile iletişime geçilecektir. 22

27 12. TEHLİKELİ MALZEME LİSTESİ 23

28 24

29 25

30 26

31 27

32 28

33 13. ATIK YÖNETİM PLANI Asıl işverenin atıklar ile ilgili depolama için göstereceği yer ve bertaraf şekli belli değilse 1. Aşamadaki geçici biriktirme şekline göre depolanacaktır. Bertaraf edilen tüm atıklar Proje Yöneticisi tarafından Atık Takip Formu ile kayıt altına alınacaktır. 29

34 14.ACİL DURUM PLANI 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Şantiyenin tüm faaliyetlerini etkileyecek İSG-Ç konularındaki acil durumları tespit etmek, acil durum hazırlıklarını tanımlamak ve acil durumların yönetimine ilişkin kuralları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu plan, Şantiyede HMF ASANSÖR bünyesindeki tüm faaliyetleri kapsar. 4. TANIMLAR KISALTMALAR Acil Durum Çalışanların, Müşterilerin veya halkın yaralanma ve/veya ölümüne neden olan, ani gelişen olaylardır. Acil durum, için yapıldığı binanın zarar görmesi, operasyonlara ara verilmesi, işyerinin veya çevrenin fiziksel olarak zarar görmesi ile sonuçlanabilir. Şantiye içerisinde HMF ASANSÖR faaliyetlerinde acil durum kapsamına giren olaylar aşağıda yer almaktadır: Yangın Deprem Sel Fırtına / yıldırım düşmesi ĠĢ kazası Çevre Kazası Acil Durum Yönetimi Acil durumlar meydana gelmeden önce riskleri tespit etme, alınması gereken önlemler konusunda kurumu hazırlama; acil durum sonrasında meydana gelen zararları hafifletme, müdahale etme ve kurumu eski haline getirme çalınmalarını disiplin altına alan bir yönetim modelidir ACİL DURUM PLANI Acil Durum Planları kaçış yönlerini, acil durum kapılarını, toplanma yerlerini, acil durum ekipmanlarının yerlerini ve acil durum yönetimi ile ilgili diğer gösterimleri içerir. Şantiyelerde Şantiye genel yerleşimi ile ilgili planlar hazırlanır. Bu planlar duyuru panolarına veya katlarda uygun yerlere asılır. 30

35 Risk Değerlendirmesi İSG-Ç ve acil durum güvenliği açısından tehlikelerin ve etkilerinin tanımlanması, risk faktörlerinin belirlenmesi ve risk büyüklüğünün hesaplanarak kontrol yöntemlerinin oluşturulmasını kapsar. Acil Durum Organizasyonu Acil durum meydana geldiği anda ve/veya sonrasında, olaya müdahale etmek ve acil durumu yönetmekle sorumlu gruptur. Hazırlanacak organizasyon şemaları duyuru panolarına veya katlarda uygun yerlere asılır. Acil Durum Sorumlusu Acil durum hazırlıklarının tamamlanmasından ve planların hazırlanmasından sorumludur. Proje Yöneticisidir. Olay Komuta Sistemi Acil durum kapsamına giren olaylar meydana geldiğinde, olay yönetimi için kullanılan sistemdir. Durumun boyutuna göre gerekirse aşağıdaki fonksiyonlardan oluşur. Olay Komutası Planlama Birimi Operasyon Birimi Lojistik / Finans Birimi Acil Durum Ekibi Acil durumlar meydana geldiğinde, ilk müdahaleyi yapacak olan, eğitimlerini tamamlamış ekipleri ifade etmektedir. Her işyerinde en az bir Acil Durum Ekibi kurulur. Tahliye Çalınanların mekanik, otomatik ya da insan sesiyle yapılan uyarı sonrasında ya da uyarıya gerek kalmadan, bulundukları mekânları seri ve soğukkanlı biçimde terk etme işlemini ifade etmektedir. Tahliye (Kaçış) Yolu Tahliye işlemi için kullanılan, tehlike kaynaklarından arındırılmış ve yönlendirme levhaları ile işaretlenmiş yolu ifade etmektedir. 31

36 Tahliye Sorumlusu Çalışma mekânlarının güvenli ve soğukkanlı bir şekilde boşaltılmasından, çalınanların toplanma alanında hızlı ve seri bir şekilde yerleştirilmesi ve sayımlarının yapılmasından sorumlu kişidir. Toplanma Alanı Tahliyesi gerçekleştirilen personelin, tehlikelerden uzak güvenli bir alanda toplandıkları yeri ifade etmektedir. 5. YETKİ ve SORUMLULUKLAR Bu planın uygulanması Montaj Birim Yöneticisi sorumluluğunda olup, yetki ve sorumluluklar 5. Bölümde ayrıntılı olarak tariflenmiştir. 6. UYGULAMA 6.1. OLAY KOMUTA SİSTEMİ Olay Komuta Yönetimi; Şantiye de meydana gelebilecek acil durumlar, Olay Komuta Sistemine (OKS) göre yönetilir. OKS aşağıdaki organizasyon yapısı uyarınca çalışır: OKS örgütlenmesinin en önemli avantajı, her bir acil durum için gerekli olan genişleme veya küçülme kabiliyetine sahip olmasıdır. Bu sistem kullanılarak, acil durumlara etkili bir şekilde müdahale edilmesi amaçlanmaktadır. OKS kapsamında yer alan birimlerin görevleri şu şekilde tarif edilir: Olay Komutanı Meydana gelen olayın tüm boyutları ile yönetilmesinden sorumlu kişidir. Şantiye kapsamındaki acil durumları en üst düzeyde Genel Müdür ün bilgisi dahilinde Montaj Birim Yöneticisi yönetir. 32

37 Planlama Bölümü Olayın türü ve kaynağı ile ilgili bilgiyi toplar, değerlendirir ve yayar. Operasyona yönelik olarak, zamana bağlı hedefleri ve kaynak kullanımını belirleyen Acil Durum Planını hazırlar. Proje Yöneticisi planlama faaliyetini yürütür. Operasyon Bölümü Acil Durum Ekipleri bu bölümde yer alır. Acil Durum Talimatların da açıklanan müdahaleleri yürütür. Olay devam ettiği sürece yönetimini gerçekleştirir. Proje Yöneticisi operasyon yönetiminden sorumludur. Lojistik Bölümü Bir eylem için, gerekli personeli de içermek üzere, ilgili işyerinde hizmet ve malzeme sağlar. Lojistik uzun dönemli müdahalelerde kritik öneme sahiptir. Lojistik ve Satın alma Sorumlusu bu görevi yürütür. Olay Komuta Sistemi Organizasyonu aşağıdaki gibidir Olay Komuta ilkeleri Her olayı bir kişi yönetir. Olay komutanı, olayın boyutuna göre Acil Durum Yönetimini oluşturup yönlendirir. Montaj sahaları acil durum planlarında, OKS de görev alan herkesin bir yedeği belirlenir. Acil durum yönetiminde görev alan tüm çalışanlar, OKS nin fonksiyonları hakkında bilgilendirilir. Acil durum yönetiminde görev alan tüm çalışanlar, her tatbikatta OKS nin farklı bir fonksiyonunda görev alır RİSK DEĞERLENDİRMESİ Acil durum yaratacak risklerin tespit, derecelendirme ve önlemlerin geliştirilmesinde Risk Değerlendirme Prosedürü uygulanır. 33

38 6.3. TAHLİYE VE TOPLANMA Deprem, yangın, sel, patlama tehlikesi vb. olaylar sırasında, çalışanlar birbirlerini uyararak, soğukkanlı biçimde bulundukları mekânları terk edeceklerdir. Şantiyede tahliye yolları uygun biçimde işaretlenir. Çalışanların bulunduğu her birime tahliye yolları ve varsa kaçış kapılarını gösteren planlar asılır. Tahliye yolları üzerinde kaçışı engelleyecek unsurlar bulundurulamaz. Tahliye Sorumlusu olarak Operasyon bölümü görev yapar. Tahliye yollarının engelsiz tutulmasından Tahliye Sorumlusu sorumludur. Şantiyede en az yılda bir defa tahliye ve toplanma tatbikatı şantiye yönetiminin bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir. Bu tatbikatların ilki haberli yapılır. Habersiz tatbikatların değişik gün ve zamanlarda yapılması esastır. Tahliye için kullanılacak siren veya anons konusunda tüm çalışanlar bilgilendirilir. Tahliye ve toplanma tatbikatlarında Proje Yöneticisi tarafından Tatbikat Formu kullanılır ve sonuçlar yorumları ile birlikte dosyalanır. Tahliye tatbikatlarında, tahliye süresi, tahliye anında karşılaşılan problemler, çalışanların tatbikata katılım ve davranışları değerlendirilerek, bir sonraki tatbikat için hedefler belirlenir. Toplanma alanları, Şantiyelerin tehlikelere uzak ve güvenli noktalarında oluşturulur 6.4. UYARI Acil durumlarda kullanılacak uyarı sistemi ve ekipmanlarının kullanım ilkelerini aşağıdaki şekildedir; Şantiyede meydana gelecek bir acil durumda, ilk olarak çalışanların uyarılması esastır. Acil durumu fark eden, diğer çalışanları uyarmadan ve kendi faaliyetini duyurmadan müdahalede bulunmaz. Ancak uyarıya vakit olmayan olaylara direkt müdahale edilir. Tüm çalışanların uyarısı, her Şantiyede bir siren veya alarm vasıtasıyla gerçekleştirilir KURTARMA VE MÜDAHALE Şantiyede acil durumlara müdahalede bulunacak ve acil durumlar sonrası kurtarma faaliyetlerini sürdürecek en az bir Acil Durum Ekibi (ADE) oluşturulur. Oluşturulan Acil Durum Ekibi, Proje Yöneticisi tarafından Olay Komuta Sistemi, Tahliye ve toplanma, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında bilgilendirilir. ADE üyeleri, acil durumlarda şantiyenin durdurulması ve devreye alınması konusunda bilgilendirilir. ADE deki her çalışanın bir yedeği mevcuttur. Müdahale sırasında, öncelikle müdahale eden çalışanların güvenliği esastır. Güvenlik önlemleri alınmadan olaylara müdahale edilmez. ADE nin yönetilmesinden Proje Yöneticisi sorumludur. ADE da görevli bir çalışan herhangi bir sebeple takımdan ayrıldığı zaman yerine mutlaka başka bir çalışan görevlendirilir. ADE üyeleri, Şantiye açısından risk yaratacak noktaları tespit ettiklerinde, üstlerine bildirmekle yükümlüdür. ADE üyeleri, acil durumlarda görevlerinin başında olacaklarını taahhüt ederler. 34

39 6.6. İLETİŞİM ve HABERLEŞME Şantiyede meydana gelen acil durumlarda, Şantiye içi iletişim telsiz aracılığı ile sağlanır. Şantiyede telsizi olmayan görevliler arası iletişim telefon aracılığı ile sağlanır. Acil durum bildirimi siren aracılığı ile gerçekleştiğinde iletişim kurulamıyorsa, tüm sorumlular toplanma alanında toplanır. Şantiyedeki acil durumlara yönelik iç ve Dış Acil Durum iletişim Listeleri hazırlanır. Tüm iletişim olanaklarının çökmesi durumunda yakın Şantiyeler arasında çalışanların ulaşımı aracılığıyla temas kurulur. Çalışma saatleri içinde ve çalışma saatleri dışında meydana gelebilecek olaylara yönelik, Madde ve de yer alan haberleşme zincirine göre davranılır. Bu organizasyonlar Şantiyede görülebilir bir noktaya asılır Çalışma Saatlerinde Olay İhbarı Çalışma Saatleri Dışında Olay İhbarı 35

40 6.7. ACİL DURUM MALZEMELERİ Şantiyede aşağıdaki tabloda yer alan acil durum malzemelerini kolay ulaşılabilen bir yerde bulundurur. Bu malzemelerle ilgili ADE Proje Yöneticisi tarafından bilgilendirilir. Acil durum malzemeleri aşağıda yer alan liste rehberliğinde belirlenir ve bu Proje Yöneticisi sorumluluğunda görevlendireceği personel tarafından Acil Durum Ekipman Kontrol Listesi ile aylık olarak kontrol edilir. Aşağıda ekipman listesi verilmiştir. Taşınabilir Yangın Söndürme Cihazı Kırıcı ve delici matkap Seyyar elektrik ve aydınlatma kablosu Fener veya lamba Balyoz, İp halat Emniyet kemeri İlk yardım malzeme dolabı Yangın söndürme cihazları ise Yangın Söndürme Ekipmanı Kontrol Listesi Proje Yöneticisi sorumluluğunda söndürme ekibi tarafından aylık olarak kontrol edilir. Yılda bir kez yetkili servis tarafından yerinde genel kontrolü yapılır. Söndürücü madde 4. Yılın sonunda değiştirilir 6.8. LOJİSTİK VE FİNANSSAL DESTEK Lojistik Destek Meydana gelen olayın verdiği zarar, şantiyenin yanıt vereceği kapasiteden daha büyükse, harici lojistik destek sağlanır. Lojistik destek kapsamında sağlanacak yardımlar aşağıdaki başlıklardan oluşur: Malzeme yardımı Gıda yardımı ĠĢ gücü yardımı İletişim yardımı Barınma yardımı Zarar gören Şantiye adına diğer kuruluşlarla ilişki Araç yardımı Finans Yönetimi Şantiyeyi veya çalışanları etkileyen olaylar sonrası Proje Yöneticisinin Genel Müdür tarafından belirlenecek miktar kadar para harcama yetkisi vardır. Proje Yöneticisinin para harcama yetkilerini kullanabileceği olaylar: Ölümle ve ağır yaralanma ile sonuçlanan iş kazaları ve hastane masrafları ĠĢ makinesi kiralanması Acil hafif kurtarma malzeme temini Muhtemel ulaşım ve iletişim giderleri 36

41 Yukarıdaki kapsamın dışında kalan olaylarda, maddi kaynak kullanım ve yönetiminden ilgili Finans Yöneticisi sorumludur. Acil durumlarda şantiyelerden gelen kaynak kullanım taleplerinin yazılı olması aranmaz. Acil durum devam ederken, maddi kaynak kullanımı sırasında belgelendirme şartı aranmaz TATBİKAT YÖNTEMLERİ Şantiyede bünyesinde, Yangın Tahliye ve toplanma Müdahale Tahliye ve toplanma, müdahalenin beraberce yapılabileceği entegre tatbikatlar olmak üzere 4 tip acil durum tatbikatı öngörülür. Şantiye kendi tatbikat programını şantiye koşullarına göre belirler. Yıl içerisinde yukarıda belirtilen tatbikatlardan en az biri gerçekleştirilir. Tatbikatlar farklı olay senaryoları hazırlanarak gerçekleştirilir. Senaryolar hazırlanırken: 1. Saat 2. Gün 3. Mevsim 4. Çalışanların sayısı ve nitelikleri 5. Etkilenenlerin sayısı 6. Eldeki mevcut olanaklar 7. Hasarın derecesi 8. Beklenen tehlikeler net olarak belirtilir. Senaryolar OKS yapılanmasının fonksiyonları dikkate alınarak hazırlanır. Her senaryoda OKS fonksiyonlarının tümünü kapsama şartı aranmaz. Senaryoların hazırlanmasından ve tatbikatların zamanında gerçekleştirilmesinden Proje Yöneticisi sorumludur. Senaryolar ve tatbikat sonuçları Tatbikat izleme ve Değerlendirme Formu ile kayıt altına alınır ve dosyalanır İLK YARDIM Şantiyede ilk yardım, Sağlık Birimi elemanları ya da mevzuata uygun olarak ilk Yardım Eğitimi almış personel tarafından yapılır. İlk yardımcı sertifikalı personel arama/kurtarma ekip üyesi olarak görev yapar. 37

42 14.2 ACİL DURUM ORGANİZASYONU Proje iş başlangıcında Proje Yöneticisi ve alt işveren tarafından ekipler belirlenerek bu organizasyon Şemasında gösterilecektir. Ekiplerin değişmesi halinde revize edilecektir. 38

43 14.3. ACİL DURUM EKİPMAN LİSTES İ VE PLANI Acil durum ekipmanları aşağıdaki plan dâhilinde Proje Yöneticisinin sorumluluğunda alt işveren tarafından aylık olarak kontrol edilecektir. 39

44 14.4. YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANI LİSTESİ VE PLANI Yangın Söndürme Ekipmanı Listesi ve kontrol planında belirtilen tarihlerde Proje Yöneticisi sorumluluğunda söndürme ekibi tarafından aylık olarak kontrol edilir. Yılda bir kez yetkili servis tarafından yerinde genel kontrolü yapılır. İlk dolum tarihleri dikkate alınarak Söndürücü madde 4. Yılın sonunda değiştirilir. 40

45 15. İSG-Ç İZLEME VE ÖLÇME PLANI Performans ölçme ve izleme tablosunda belirtilen faaliyetler Proje Yöneticisi tarafından izlenerek kayıt altına alınacak ve İSG Birimi ne bir kopyasını sunacaktır. 41

46 Sayılı İş Kanunu Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 6. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sayılı Borçlar Kanunu 42

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları;

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları; Risk Değerlendirmesi Sıfır risk, sıfır iş kazası hedefi yle yola çıkarak; Türkiye deki tüm iş sektörler inde işverenlerin, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, ilişkide olduğu yakın çevrenin ve

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- 1 / 10 Yusuf DOĞAN Mali Müşavirlik 4. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü İşveren, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar ile

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU Analiz Ekibi: Sıra No Tehlikeli Durum/DavranıĢ Olası Sonuç/RĠSK Mevcut Önlemler Olasılık RĠSK BĠLEġENLERĠ ġiddet Derecesi Risk Derecesi Önlem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sıra No 1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

Sanayigazetesi.com.tr-ÖZEL HABER

Sanayigazetesi.com.tr-ÖZEL HABER RİSK MED, sektörde otuz beş yılı geride bırakan deneyimli kadrosu ile sektörünün en köklü firmalarından. 1977 yılında Ankara da bir grup iş güvenliği uzmanı tarafından temelleri atılan Risk MED, Türkiye

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

HİDROFOR İSG TALİMATI

HİDROFOR İSG TALİMATI HİDROFOR İSG TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, ANFA işletmesinin yürütmekte olduğu Parklarda, işletmelerde bulunan HİDROFOR kullanımı, tamir, bakım ve temizlik işleminde iş sağlığı ve güvenliği açısından

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

ELEKTRİKLİ MAKAS TALİMATI

ELEKTRİKLİ MAKAS TALİMATI ELEKTRİKLİ MAKAS TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, ANFA işletmesinin yürütmekte olduğu Parklarda, işletmelerde bulunan ELEKTRİKLİ MAKAS kullanımı, tamir, bakım, temizlik işleminde iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1. AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) 2. BOYA DOLUM OPERATÖRÜ(SEVİYE-3) 3. BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVİYE-3) 4. BOYA ÜRETİM SORUMLUSU (SEVİYE-4) 5. BOYA ÜRETİM OPERATÖRÜ (SEVİYE-3) 6.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI DANIŞMANLIĞI İŞYERİ TEHLİKE SINIFININ TESPİTİ RİSK ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ACİL DURUM PLANI RİSK ANALİZİ - Tesisin tüm çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ Çevre & ĠĢ Güvenliği MEVZUATIN ADI : AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAK ĠġÇĠLERĠN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR TEBLĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ R. G. TARĠHĠ

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ GÜVENLİK TALİMATI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ GÜVENLİK TALİMATI 1. AMAÇ Bu talimatın amacı Ahi Evran Üniversitesindeki Elektrik işleri ve hatlarıyla ilgili güvenlik önlemlerini tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu talimat Ahi Evran Üniversitesi tüm yerleşkelerini ve elektrik

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK 15 Mayıs 2013 ÇARġAMBA RG Sayı : 28648 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii İçindekiler SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ...1 1.1. Sağlık Programları... 5 1.2. Güvenlik Programları... 5 1.3. Eğitim Programları... 6 2. GENEL DEĞERLENDİRME...9

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 24.10.2013 İÇERİK İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlerin Yükümlülükleri

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı İÇERİK İstanbul Ulaşım A.Ş. Hakkında Organizasyon Yapısında İş Güvenliğinin Yeri Temel

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES Bölümler Süreç Yönetimi Acil Durum Planının Hazırlanması Müdahale Süreci Kişisel Korunma Ekipmanları

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir?

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir? 1) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saattir? a) 4 b) 6 c) 7 d) 7,5 e) 8 4) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri,eğitim

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ OCAK 2013 20 Haziran 2012 de kabul edildi. 30 Haziran tarih, 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

Detaylı

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü 7. İGY Zirve Ankara 2014 Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü Yüksekte Çalışmanın Temel Prensipleri Yüksekte Çalışma Kontrol Hiyerarşisi

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı