AÇIKLAYICI DOKÜMAN. Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIKLAYICI DOKÜMAN. Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET"

Transkript

1 AÇIKLAYICI DOKÜMAN Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET ÇNDEKLER 1. GENEL 1.1. Amaç ve kapsam 1.2. Temel Gerekler ve ilgili malzemelerin performans düzeyleri veya sınıfları 1.3. Açıklayıcı Dokümanlarda kullanılan tanımlar Yapı leri Yapı malzemeleri Normal bakım Kullanım amacı Ekonomik çalıma ömrü Etkenler Performans 2. YANGIN DURUMUNDA EMNYET TEMEL GERENE LKN AÇIKLAMALAR 2.1. Yangın artlarına giri 2.2. Yangın emniyeti stratejisi 2.3. Yangın emniyeti alanında mühendislik hizmetleri 3. YANGIN DURUMUNDA EMNYET TEMEL GERENN SALANMASINA LKN TEMEL LKELER 3.1. Genel 3.2. Etkenler 3.3. Temel Gerein salanması 4. TEKNK ARTNAMELER VE AVRUPA TEKNK ONAYINA LKN ORTAK ESASLAR 4.1. Genel 4.2. Yapı leri veya bunların bölümleri ile ilgili hükümler Genel Yapının yük taıma kapasitesi Prensiplere ilikin açıklamalar lgili yapı bölümleri Yapı ileri içinde yangının ve dumanın genellemesinin ve yayılmasının sınırlandırılması Prensiplere ilikin açıklamalar lk tutumanın önlenmesi Yangının baladıı oda içinde yangının ve dumanın genellemesinin ve yayılmasının sınırlandırılması Yangının baladıı odanın ötesine yangının ve dumanın yayılmasının sınırlandırılması

2 Yakındaki yapı ilerine yangının yayılmasının sınırlandırılması Prensiplere ilikin açıklamalar lgili yapı bölümleri Binadaki insanların tahliyesi Prensiplere ilikin açıklamalar lgili yapı bölümleri Kurtarma ekiplerinin emniyeti Prensiplere ilikin açıklamalar lgili yapı bölümleri 4.3. Yapı malzemelerine ilikin hükümler Temel Gereklerle ilgili olabilecek malzemeler ve ilgili özellikleri Yangına tepki artlarına tabi olan malzemeler Yangın artlarına maruz kalan çatılarda kullanılan malzemeler Yangına direnç artlarına tabi olan malzemeler Hizmetler içindeki malzemeler Yangın algılama ve alarm tesisatlarının bileenleri Yangın söndürme tesisatlarının bileenleri Duman kontrol tesisat malzemeleri ve bileenleri Kaçı amaçlı tesisat malzemeleri ve bileenleri Yangınla mücadele tesisatlarının bileenleri Malzemelerin performansları Malzemelerin uygunluunun onaylanması 5. ÇALIMA ÖMRÜ, DAYANIKLILIK 5.1. Temel Gereklerle ilgili olarak yapı ilerinin çalıma ömürlerinin iyiletirilmesi 5.2. Temel Gereklerle ilgili olarak yapı malzemelerinin çalıma ömürlerinin uzatılması EK: Tanımlar ve Terimler 2

3 TEMEL GEREK 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET 1. GENEL 1.1. Amaç ve kapsam Bu Açıklayıcı Doküman, bundan sonra Direktif olarak anılacak olan Üye Ülkelerin yapı malzemeleri ile ilgili kanunları, düzenlemeleri ve idari hükümlerinin uyumlatırılması hakkında 21 Aralık 1988 tarihli 89/106/EEC sayılı Konsey Direktifi ile ilgilidir. Bu Direktif'e uyumlu olarak 08 Eylül 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmelii (89/106/EEC), bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır Açıklayıcı Dokümanların amacı (Yönetmelik 4. ve 5./Direktif 3. Maddelerine göre) uyumlatırılmı standartların, Avrupa Teknik Onaylarının ve (Yönetmelik 4. ve 6./Direktif 4. ve 5. Maddelerinde belirtilen) dier teknik artnamelerin kabul edilmesine ilikin talimatlar arasında gerekli balantıların oluturulması için (Yönetmelik EK-1/ Direktif EK-I de belirtilen) Temel Gereklere kesin biçim verilmesini salamaktır. Gerekli hallerde bu Açıklayıcı Dokümandaki hükümler her bir talimat için daha ayrıntılı belirtilmelidir. Talimatlar hazırlanırken, gerektiinde, Direktifin dier Temel Gerekleri olduu kadar yapı malzemelerini ilgilendiren dier ilgili yönetmelikler de göz önünde tutulacaktır Bu Açıklayıcı Doküman "Yangın Durumunda Emniyet in ilgili olabilecei ileri kapsamaktadır. Yapı malzemelerini, malzeme gruplarını ve tatmin edici performanslarına balı olarak bunların özelliklerini tanımlamaktadır. Malzemenin her bir amaçlanan kullanımı için, talimatlarda CEN / CENELEC / EOTA ile birlikte gerekli olması halinde malzeme özelliklerinin deitirilmesine veya tamamlanmasına olanak veren adım adım bir prosedür kullanılmak suretiyle bu özelliklerden hangilerinin uyumlatırılmı artnamelerde yer alacaı detaylı olarak belirtilecektir. Yönetmelik EK-I de (Direktif EK-I), ilerin bu tür bir art içeren yönetmeliklere tabi olması halinde geçerli olan Temel Gerein aaıdaki tanımı verilmektedir. Yapı ileri, bir yangın çıkması halinde, aaıdakilerin gerçeklemesini salayacak ekilde tasarlanmalı ve ina edilmelidir. a) Yapının yük taıma kapasitesinin belirli bir süre için varsayılabilmesi, b) Yangının ve dumanın yapının bölümleri içerisinde genellemesinin ve yayılmasının sınırlandırılması, c) Yangının yakındaki yapılara sıçramasının sınırlandırılması, d) Kullanıcıların yapıyı terk edebilmesi veya dier yollarla kurtarılabilmesi, e) Kurtarma ekiplerinin emniyetinin göz önüne alınması Mayıs 1985 tarihli Yeni Yaklaım Konsey Kararına ve Direktife göre, Temel Gerein bu açıklamasının amacı Üye Ülkelerdeki yapı ileri için doruluu kanıtlanmı mevcut koruma düzeylerinin azaltılmamasıdır Temel Gerekler ve ilgili malzemelerin performans düzeyleri veya sınıfları Yönetmeliin 5.(Direktifin 3 (2)) Maddesinde belirtilen farklılıklar Topluluk mevzuatına göre tanımlandıında ve onaylandıında, Temel Gerekler ve ilgili malzeme performans sınıfları gerekli olabilir. Bu sınıfların amacı yapı malzemelerinin serbest dolaımının ve serbest kullanımının salanmasıdır. Söz konusu sınıflar Açıklayıcı Dokümanda veya Yönetmeliin 8/c (Direktif in 20. (2)(a)) Maddesinde belirtilen prosedüre göre belirlenecektir. Bu prosedür yoluyla, yapı ilerinin gereklilik düzeylerinin ifadesi anlamında bir malzeme performansı için sınıflandırma tanımlanmısa, Komisyon talimat dahilinde CEN, CENELEC veya EOTA dan uygun teklifi yapmasını ister. Gereklilik düzeyleri, Üye Ülkelerde varolan ve doruluu kanıtlanmı düzeylere balı sınıflar tarafından kapsanmalıdır. 3

4 Bir Üye Ülkenin, Yönetmeliin 13. (Direktifin 6.(3)) Maddesine uygun olarak, sınıflar arasından yalnızca birine veya bu sınıflardan bazılarına kendi bölgesinde veya bu bölgenin bir bölümünde uyulması gerektiini belirtmesi halinde, bunu yalnızca Yönetmeliin 5. (Direktifin 3.(2).) Maddesinde belirtilen farklılıklar temelinde yapacaktır Yönetmeliin 5.(Direktifin 3.(2).) Maddesinde belirtilen gerekçeli farklılıkların tanımlanmadıı hallerde, malzeme performansı sınıfları veya düzeyleri aynı zamanda standart hazırlayanlar tarafından, imalatçılara ve alıcılara kolaylık salanması amacıyla kullanılabilir. Belirli malzemeler için, sınıflar veya düzeyler standardın malzeme performansının amaçlanan kullanıma uyumlatırılmasını kolaylatırır. Malzemelere ilikin bu tür performans sınıfları veya düzeyleri Yönetmeliin 4. ve 8/c (Direktifin 4 (1)) Maddesine atıfta bulunularak, Komisyonu ve Yapı Daimi Komitesini talimatların uygulanması çerçevesinde bu konu ile ilgili olarak yürütülen ilerden haberdar kılacak olan standart hazırlayıcıları tarafından oluturulabilir Yapı ileri veya malzemeler için sınıfların her tanımlanmasında, en az bir Üye Ülkenin söz konusu alanda hiçbir yasal artı olmaması halinde, "performans belirlenmemitir" adında bir sınıfın oluturulması gerekir Açıklayıcı Dokümanlarda kullanılan tanımlar Yapı ileri Hem bina hem de dier inaat mühendislii ilerini içermek üzere tüm yapı ilerini ifade eder. Yapı ileri örnein; konutları, endüstriyel, ticari, ofis, salık, eitim, elence ve tarım binalarını, köprüleri, yolları ve otobanları, demiryollarını, boru ebekelerini, açık ve kapalı spor tesislerini, rıhtımları, platformları, dokları, yükseltme havuzlarını, kanalları, barajları, kuleleri, tankları, tünelleri, vb. kapsar Yapı malzemeleri Bina ve dier inaat mühendislii ilerini içermek üzere tüm yapı ilerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla üretilen ve bu amaçla piyasaya sürülen bütün malzemeleri ifade eder. "Yapı malzemeleri" veya "Malzemeler" ifadesi, Açıklayıcı Dokümanlarda kullanıldıında, yapı ilerinin Temel Gereklere uymasını salayan prefabrike sistemlerin ve/veya tesisatların malzemelerini, unsurlarını ve bileenlerini de (Tek balarına veya bir kit içerisinde) içerir Bir malzemenin yapı ileri içerisinde kalıcı olarak kullanılması, malzemenin çıkartılmasının yapının performans kapasitelerini düürmesi ve malzemenin demonte edilmesinin veya deitirilmesinin yapı faaliyetlerini içermesi anlamını taır Normal bakım Bakım, yapının kullanım süresince tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesini salamak amacıyla yapıya uygulanan koruyucu tedbirlerden ve dier tedbirlerden oluan çalımaların bütünüdür. Bu tedbirler temizlii, servisi, yeniden boyamayı, tamiri, gerekli olması halinde ilerin parçalarının da deitirilmesini vb içerir Normal bakım genellikle incelemeleri kapsar ve sonuçta ortaya çıkan maliyetler göz önüne alınarak yapılması gereken müdahalenin maliyetinin ilgili i parçalarının deeri için uygun olduu hallerde gerçekletirilir Kullanım amacı Yapı malzemesinin kullanım amacı, malzemenin Temel Gereklerin yerine getirilmesindeki amaçları belirler Ekonomik çalıma ömrü Ekonomik çalıma ömrü, ilerin performansının Temel Gereklerin yerine getirilmesi için uygun olan bir düzeyde tutulduu süredir Ekonomik çalıma ömrü, aaıda örnekleri verilen tüm ilgili konuların dikkate alınmasını gerektirir: - Tasarım, yapım ve kullanım maliyeti, - Kullanımın durmasından kaynaklanan maliyetler, - Çalıma ömürleri boyunca ilerdeki hata riskleri ve bunların sonuçları ve bu riskleri kapsayan sigorta maliyetleri, - Planlanan kısmi yenileme, - nceleme, bakım ve onarım maliyetleri, - letme ve idare maliyetleri, - Elden çıkarma, 4

5 - Çevre ile ilgili konular Etkenler Yapı ilerinin Temel Gereklere uyumunu etkileyebilecek olan etkenler yapı ileri veya i bölümleri üzerinde etkili olan faktörler yüzünden meydana gelir. Bu tür faktörler mekanik, kimyasal, biyolojik, termal ve elektromanyetik faktörleri içerir Performans Performans, yapı ilerinin, ilerin bir bölümünün veya malzemenin amaçlanan hizmet koulları (Yapı ileri veya ilerin bölümleri için) veya (Malzemeler için) kullanım amacı koulları altında maruz kaldıı veya ürettii davranıın niceliksel bir ifadesidir(deer, derece, sınıf veya düzey). 2. YANGIN DURUMUNDA EMNYET TEMEL GERENE LKN AÇIKLAMALAR 2.1. Yangın artlarına giri Bu belgeye ilikin tanımlar ve terimler için Ek I'e bakınız. Yangın emniyet artları EEC 1 ülkelerindeki yapı ileri ile ilgili yönetmeliklerin hayati bir bölümünü oluturur. Yapı ilerinde yangın emniyeti; binaların projelendirilmesi, yapıların, yapı malzemelerinin, hizmetlerinin ve tesisatlarının ve yangın emniyet tesisatlarının yangın koulları altındaki performansı ile ilgili artları içerir. Bu tür artlar normalde konutlar, oteller, toplantı odaları, ofisler, endüstriyel yapılar, vb gibi yerler için, kullanıcı sayısı riski ve yangın riski göz önüne alınarak formüle edilir Yangın emniyeti stratejisi Yangın emniyeti hedefleri Temel Gerein tanımında verilen konularla ilgilidir - Bkz. l. l (3). Stratejinin önemli bir bölümü yangınların meydana gelmesinin en alt seviyeye indirilmesidir (Yangının önlenmesi), ancak bu belgenin kapsamı, örnein yangın emniyeti yönetimi gibi ilgili tüm faktörleri içeremez. Yangının gelimesi ve büyümesi, içeriin (Yangın yükünün) doası ve daılımı, hava temini, yapı ileri muhafazasının termal özellikleri, yangın ve duman kontrol sistemleri ve yangından korunma sisteminin etkinlii gibi çok sayıda faktöre balıdır. Bununla birlikte, bina içerii bu Direktifin konularından biri deildir. Bir odanın iç döemesinin (Duvar ve tavan yüzeyleri ve döeme kaplamaları) yangına reaksiyon performansı, yangın ve dumanın hangi hızda geliebileceini etkileyebilir ve bu nedenle de genellikle kontrol edilir. Buna ek olarak içerideki insanların yangın emniyeti yangının erken algılanması ile de gelitirilebilir, bu emniyet otomatik bir yangın algılama ve alarm sistemiyle ve / veya yangına uygun yangından korunma sistemleri ile söndürülmesi yoluyla salanabilir. Bir yangın bölmesi, yangına (Bölmelendirme) ve dumana (Duman bariyeri) engel oluturan bir sınırla çevrilidir. Yangının kabul edilemez bir boyutta geliip yapı ileri içerisinde dumanın tehlikeli bir ekilde yayılmasını önlemek için, bu tür odaların sınırlarının normalde belirli bir süre için yangına direnç gösterecek ekilde ina edilmesi gerekir. lgili bölmeyi çevreleyen yapının yangına dirençli olması, aynı zamanda da bitiik bölmelerle bir iletiim yolunun bulunması gerekir. Bu nedenle, kapıların, merdivenlerin ve yürüyen merdivenlerin vb. kullanımı, bölmelerin bütünlüünü (Yangın ve duman bariyerlerini) ortadan kaldırmamalıdır. Bölmelendirmenin bütünlüüne ilikin ön artlardan biri ana yapının genel stabilitesidir. Yangının komu (ayrı) binalara yayılmasının sınırlandırılması veya önlenmesi yangın emniyeti stratejisindeki bir sonraki önemli basamaktır. tfaiyenin / kurtarma ekiplerinin müdahalesi yapı ilerinde yangın emniyetinin salanmasında önemli bir rol oynar. Yukarıda yangından korunma ile ilgili olarak verilen hükümler ve bu amaçla kullanılacak olan araçlar itfaiye tarafından gerçekletirilecek müdahale, yangınla mücadele ve kurtarma ilemleri ile yakından balantılıdır. tfaiyenin etkisinin direkt olarak belirtilmedii hallerde bile, yapı ilerinin yangın emniyetine ilikin gerekli hükümler Üye Ülkelerde farklı ekillerde etkilenebilir ve dikkate alınabilir. Yukarıda verilen strateji "Yangın durumunda emniyet" hakkındaki Temel Gerein amacı ve be balık ile uyumludur, Bkz. 1.1 (3). Be balık birbirinden baımsız deildir. Bu belgede, ilgili yapı malzemeleri uygun balık altında tanımlanmı ve sıralanmıtır ve özellikleri Bölüm 4.3.'te verilmitir. 1 European Economic Community 5

6 2.3. Yangın emniyeti alanında mühendislik yaklaımı Yangın emniyeti mühendislii gerekli yangın emniyeti düzeyinin deerlendirilmesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin tasarlanması ve hesaplanması için mühendislik prensiplerinin uygulanması yoluyla gerçekletirilen bir yaklaımdır. Yapı ilerinin yangın emniyeti ile ilgili olarak, yangın emniyeti mühendislii birçok ekilde kullanılabilir: a) Yangının ve yangın atıklarının yapı içerisinde nasıl gelitiinin, nasıl yayıldıının belirlenmesi ; - Odalarda yangının gelimesinin hesaplanması, - Yangının baladıı odanın dıında bina içinde veya dıında yangının yayılmasının hesaplanması, - Binalarda ve benzeri yapılarda yangın atıklarının hareketinin deerlendirilmesi. b) Etkenlerin deerlendirilmesi ; - nsanların ve yapının ısıya ve yangın atıklarına maruz kalması, - Binalarda ve / veya dier yapılardaki mekanik etki. c) Yapı ilerinin yangına maruz kaldıklarında sahip oldukları performansın deerlendirilmesi ; - Gelien yangınlarda tutuabilirlik, alevin yayılması, ısının serbest kalma hızı, duman ve toksik gazların üretimi gibi özellikler, - Yük taıma kapasitesi ve ayırma fonksiyonu açısından yangından etkilenen yapıların direnci. d) Algılama, aktivasyon, söndürme vb konularda deerlendirme yapılması ; - Kontrol sistemlerinin, söndürme sistemlerinin, itfaiyenin, bina içindekilerin aktivasyon süreleri, - Yangın ve duman kontrol sistemlerinin etkisi (Söndürme elemanları da dahil olmak üzere), - Yangın / duman detektörlerinin yapısına ve yerine balı olarak algılama sürelerinin deerlendirilmesi, - Söndürme ve dier emniyet cihazlarının etkileimi. e) Tahliye ve kurtarma artlarının deerlendirilmesi ve tasarımı; u anda yangın mühendisliine ilikin olarak yalnızca bazı konular gelitirilmitir. Küresel, tutarlı bir yaklaımın gelitirilmesi için önemli bir aratırma çabasının gösterilmesi gerekmektedir. Bir mühendislik yaklaımı malzemelerin ilgili özelliklerinin verilmesini, hesaplama, tasarım prosedürlerinin, üzerinde anlaılmı ve uyumlu bir temelde geçerli kılınmasını gerektirir. 3. YANGIN DURUMUNDA EMNYET TEMEL GERENN SALANMASINA LKN TEMEL LKELER 3.1. Genel Bu bölümde, Yangın Durumunda Emniyet Temel Gereinin salanması için Üye Ülkelerde geçerli olan temel prensipler tanımlanmaktadır. Yapı ilerinin bu Temel Gerei içeren yönetmeliklere tabi olduu hallerde, halihazırda bu prensiplere uyulmaktadır. Bölüm 4'te bu Temel Geree, Yönetmeliin 4. ve 6. (Direktif 4.) Maddelerinde sözü geçen teknik artnamelere uyularak nasıl uyum salanabilecei konusunda ortak esaslar açıklanmaktadır Temel Geree, mümkün olan ölçüde, yapı ileri için ekonomik çalıma ömrü boyunca uyulmalıdır Temel Geree uyum, özellikle aaıdakilerle ilgili ve birbirleriyle ilikili olan çok sayıda tedbirle salanır: - Yapı ilerinin planlanması, tasarlanması, gerçekletirilmesi ve gerekli bakımı, - Yapı malzemelerinin özellikleri, performansları ve kullanımı Yapıların planlanmasının, tasarlanmasının ve yapılmasının denetlenmesine, ilgili tarafların ve kiilerin yeterliliklerine ilikin tedbirlerin alınması, gerekli olduunu düündükleri hallerde, Üye Ülkelerin seçimidir. Bu denetimin ve bu yeterlik kontrolünün malzemelerin özellikleriyle dorudan balantılı olduu hallerde, ilgili hükümler, ilgili malzemelere ilikin Avrupa Teknik Onayı ortak esaslarının ve standartların hazırlanmasına ilikin talimatlarla belirlenecektir. 6

7 3.2. Etkenler Malzemelerin performansı belirtilen etkenle ilikilidir. Bu Açıklayıcı Dokümanda, Etken teriminin mekanik (Örnein termal genilemeden ve darbelerden kaynaklanan yükler, kuvvetler), termal, çevre koullarının neden olduu (Örnein havalandırma, nem) veya bunların birleimi bir etken olduu kabul edilir. Termal bir etken radyasyondan, konveksiyondan ve iletimden oluur. Zamana karı termal etken düzeyi, yangının gelime safhasıyla tanımlanır ve son kullanım koullarında malzeme performansının deerlendirilmesi içerisinde yapılan hesaplamalar veya testlerle simule edilebilir. Termal etkenler için, aaıdaki maruz kalma düzeyleri tanımlanmıtır: - Küçük tututurma kaynaı (Örnein kibrit türü), - Tek balarına yanan kalemler (Örnein yanan mobilya, endüstriyel mütemilatta depolanan malzemeler), - Tam gelimi yangın (Örnein doal yangına maruz kalınması, standart ısı / zaman erisi) Malzemelerin yangına maruz kalma performanslarının deerlendirilmesi için, radyasyon, taınım (konveksiyon) ve bu maruz kalma hallerinin bir birleimi kullanılır. Termal etkenler maruz kalmanın türü, iddeti ve süresine balıdır ve yerel alev yayılsın veya yayılmasın aaıdakilerle karakterize edilebilir: - Alevin boyutu, - Radyasyon düzeyi, - Yayılma özellii gösteren ısı geçii düzeyi (Yanma gazı ısısı ve hızı) Yangın algılama tesisatlarının, duman kontrolünün ve yangın söndürme tesisatlarının tepkisinin deerlendirilmesi için, tek bir kalemi veya yanan bir lokalize malzeme grubunu simule eden yangınlar kullanılır. Etkenler maruz kalmanın türüne, iddetine ve süresine balıdır ve aaıdakilerle karakterize edilir: - Isının serbest kalma hızı, - Alev yükseklii ve üretilen duman miktarı, - Yangın alanı (Yüzeyi yanan alan), - Sıcaklık düzeyi Yapıların yangına direncinin deerlendirilmesi için, Üye Ülkelerde aaıdaki olasılıklar geçerlidir: a) Doal yangın senaryolarının düünülmesi (Aaıda listesi verilen parametrelerle tanımlanır) Bir yapının (Örnein oda, oda grubu, yapı ilerinin bir bölümü) içerisinde yangının neden olduu termal etkenin hesaplanmasında aaıdakiler göz önüne alınmalıdır: - Yangın yükü (Tür, miktar ve yanma hızı), - Yangın için hava temini, - Mahalin (Kapalı hacmin) geometrisi ve boyutu (Yangın bölmesi ile tanımlanan), - Mahalin ısıl özellikleri. Kullanılan yangın emniyeti stratejisine veya mühendislik yaklaımına balı olarak, aynı zamanda aaıdakiler de dikkate alınabilir: - Yangın söndürme tesisatının etkisi (Örnein sprinkler tesisatı), - tfaiye / kurtarma ekibi etkisi (Bir yangın algılama tesisatı ile balatılabilir). b) Konvansiyonel yangın senaryolarının düünülmesi Temel Gerek, yangının yayılmasının sınırlandırılmasını ve yapının yük taıma kapasitesinin belirli bir süre için yeterli olmasını gerektirir. Bu gerekler yük taıyıcı ve / veya ayırıcı elemanların yangına karı direncinin gelitirilmesi 7

8 ile karılanabilir. Tam gelimi bir yangın için "Standart sıcaklık / zaman erisi"nin 2 bir model olarak kullanılması konusunda uluslar arası bir anlama salanmıtır. Bu eri, aaıdaki baıntıyı verir: T= 345 log 10 (8t + 1) + 20 Burada; T= yanma gazı sıcaklıı, C t= yangın testi sırasında dakika cinsinden termal maruz kalma süresi. "Standart sıcaklık / zaman erisi", tam gelimi bir yangına maruz kalan malzemelerin performansının deerlendirilmesinde kullanılan konvansiyonel bir modeldir. Bu sıcaklık / zaman erisinin kabul edilmesi termal etkenin temsilinde bir basitletirme nitelii taır. Bölüm 4'te belirtilen özel yangın durumları için, malzemeler 300, 600 ve 820 C'a kadar standart sıcaklık / zaman erisine maruz bırakılacak, bu düzeylerde test süresi boyunca tutulacaklardır. Doal bir yangınla ilgili termal etkenin iddeti "Standart sıcaklık / zaman erisi" ile ilgili olandan daha yüksek veya daha düük olabilir. Daha iddetli bir etkide (Özellikle daha hızlı sıcaklık artıı) yangın direncinin gelitirilmesi için uyumlu bir hidrokarbon erisi kullanılır ve bu eri aaıdaki baıntıya sahiptir: T= 1080 [l - 0,325 exp (-0,167t) - 0,675 exp (-2,5t)] + 20 (t = Dakika cinsinden zaman) "Standart sıcaklık / zaman erisi"ndekinden daha düük bir sıcaklık artı hızına sahip olan bir test (Bu alevsiz yanmayı gösteren bir eridir) örnein 'te belirtilen koullarda gerekli olabilir, ancak yalnızca yava gelien doal bir yangına maruz kalan malzemenin performansının söz konusu malzemenin "Standart sıcaklık / zaman erisi"nin ısınma koullarına maruz kalması durumunda elde edilen performanstan çok daha düük olacaının beklenmesi halinde gereklidir. Alevsiz yanma erisinin baıntısı aaıda verilmitir: T= 154 (t)0, (t = Dakika cinsinden zaman) Test numunesine ısı geçii koulu test artlarında yer almaktadır. Özel ekstrem yangın senaryosu için (Örnein trafik tünelleri, nükleer tesisler, vb) çok daha iddetli konvansiyonel eriler belirlenebilir. c) Yangına karı direncin hesaplanmasına ilikin temel ilkeler Yangın direnci hesabı yapılırken yük taıma kapasitesinin, bütünlüünün ve yalıtımın göz önüne alınması gerekir. Bu, bir hesaplama halinde, yangından elemana ısı transferi hakkında bilgi sahibi olunmasını gerektiren elemanın termal tepkisinin önceden hesaplanmasını veya bu konuda deneysel verilere sahip olunmasını gerektirir. Konvansiyonel bir sıcaklık / zaman erisi kullanıldıında (Örnein yukarıda verilen ISO 834 sıcaklık / zaman ilikisi), uyumlatırılmı testte ortaya çıkan koullara karılık gelen uygun taınım ve ıınımla ısı geçi katsayılarının kullanılması gerekir. Dier yangına maruz kalma tasarımlarında (Örnein hidrokarbon yangınları ve alevsiz yangınlar), uygun bir ısı geçi katsayısının kullanılması gerekir. Bütünlük deerlendirmesi bilgi gerektirdiinden bazı durumlarda zordur. Bu bilgi örnein elemanda çatlakların ve deliklerin gelimesi olasılıı hakkındadır ve yalnızca bir yangına direnç testi yapılarak elde edilebilir. Not: Yangın yükü younluu, bina türüne balı tasarım deerlerinden ( binalar üzerindeki etkenlerin belirlenmesi amaçlı genel felsefeye göre) veya gerçek yangın yükü ölçülerek, belirlenebilir Temel Gerein salanması Temel Geree veya belirtilen Temel Gerek düzeyine, yapı malzemelerinin uyumlatırılmı özellikleri temelinde uyulduunun dorulanması için çeitli yöntemler kullanılabilir. Bunların hiçbiri, ilgili teknik artnamelere uyan bir malzemenin kullanımı önünde engel oluturmayacaktır. lgili gerein ulusal yönetmeliklerde açıklanması üç farklı yaklaıma veya bunların bir kombinasyonuna göre gerçekletirilebilir: 2 Bkz.ISO834 Bölüm 1 8

9 - Yapı ilerine ilikin minimum performans gereinin sayısal olarak veya genel terimlerle ifade edilmesi mümkündür. Genel terimlerle yapıldıı hallerde, yapı ilerine ilikin gerekli malzeme özellikleri arasında bir balantı kurulması gerekir, - Malzemelerin minimum yangın performansının ifade edilmesi durumunda; (Örnein yangına direnç, yangına tepki, yangın emniyeti tesisatlarının performansı) teknik artnamelere atıfta bulunularak yapılacaktır, - Yapı ileri içinde veya yakınında bulunan insanların maruz kalabilecei kritik yangın çevresi düzeylerinin ifade edilmesi durumunda uyumlatırılmı terminoloji kullanılacaktır. Bölüm 4'te yangın performansının deerlendirilmesi yöntemleri ve gereklere uyumun dorulanması yöntemleri ile ilgili prensipler ifade edilmektedir. 4. TEKNK ARTNAMELER VE AVRUPA TEKNK ONAYINA LKN ORTAK ESASLAR 4.1. Genel Teknik artnameler, Yönetmeliin 4. ve 6. (Direktif 4.) maddesinde belirtilenlerdir. Yapı malzemesinin Avrupa Teknik onayına ilikin ortak esasları, Yönetmeliin 4., 5. ve 8/c (Direktif 11.) Maddeleri ile EK-III de sözü geçenlerdir Aaıdakiler arasında genel bir ayırım yapılır: - Kategori A: Bunlar, Direktifte belirtilen Temel Gereklerin karılanması amacıyla, binaların ve inaat mühendislii ilerinin ve bu ilerin bölümlerinin veya bunların özel yönlerinin tasarımı ve uygulanması ile ilgili olan standartlardır. Üye Ülkelerin yasalarında, yönetmeliklerinde ve idari hükümlerinde varolan farklılıkların uyumlu malzeme standartlarının gelitirilmesini önledii hallerde, Direktif kapsamında Kategori A'da yer alan standartlar dikkate alınmalıdır. - Kategori B: Bunlar, Yönetmeliin 10.,11. ve 12. Maddeleri ile EK-III e (Direktif Madde 13, 14 ve 15 e) göre münhasıran uyumu onaylanmasına ve iaretlemeye tabi olan yapı malzemeleri ile ilgili olan Avrupa Teknik Onayına ilikin teknik artnameler ve ortak esaslardır. Bunlar bir ürünün; Temel Gerekleri, test etme ve uyum kriterlerinin gerçekletirilmesini etkileyebilecek karakteristiklerin performans ve/veya dayanıklılık dahil dier özelliklerini kapsayan artlarla ilgilidirler. Yapı malzemesi veya çok sayıda yapı malzemesiyle ilgili olan Kategori B standartlar farklı bir karaktere sahiptir ve yatay (Kategori Bh) standartlar olarak adlandırılırlar A ve B Kategorileri arasındaki ayrımın amacı ilgili belgelerde sözü geçen ie ilikin farklı önceliklerin belirlenmesi deil, Üye Ülkelerdeki ve Avrupa Standardizasyon ve Teknik Onay Mercilerindeki yetkililerin Direktifin uygulanması konusundaki sorumlulukları arasında varolan farkın yansıtılmasıdır Temel Geree uyum açısından bu belgelerin kaliteli olmasının salanması için, bu Açıklayıcı Doküman hükümleri, Avrupa standartlarının Avrupa Teknik Onayına ilikin ortak esasların hazırlanması amaçlı talimatlarda özel koullarda yer alacaktır Kategori A standartlarda yapılan varsayımlar ve Kategori B teknik artnamelerindekiler birbiri ile uyumlu olacaktır Kategori B'deki teknik artnameler ve Avrupa Teknik Onayı ortak esaslarında, ilgili malzemelerin kullanım amacı belirtilecektir Yapı ileri veya bunların bölümleriyle ilgili hükümler Genel Yangın Durumunda Emniyet Temel Gerei ile ilgili yapı ilerinin performansının dorulanması aaıdakileri içerebilir: - Örnein; bir odada yangının gelimesinin (Dumanın ve tehlikeli yangın atıklarının oluması da dahil olmak üzere), yangının ve dumanın yapı ileri içinde yayılmasının ve yakındaki yapılara ve çevreye yayılmasının deerlendirilmesi amaçlı yöntemler. - Yapıların performansının ve tasarımının deerlendirilmesi amaçlı yöntemler, örnein yapısal yangın performansı, duman havalandırma tesisatları, basınç tesisatları, sprinkler tesisatları, yangın algılama ve alarm tesisatları. - Yangın, bina içindekiler, yangından korunma tedbirleri ve yangınla mücadele ve kurtarma faaliyetleri arasındaki etkileimin deerlendirilmesi amaçlı yöntemler. 9

10 Temel Gerek düzeyleri aaıdakilerin bir fonksiyonu olabilir: - Yapı ilerinin türü, kullanımı ve konumu, - Genel planı, - Acil durum tesislerinin mevcudiyeti Yapının yük taıma kapasitesi Prensiplere ilikin açıklamalar Yangın halinde bir binanın ana yapısının stabilitesi aaıdakiler bakımından önemlidir: - Binadaki kiilerin bina içinde kalacakları varsayılan sürede emniyetinin salanması, - Kurtarma ekiplerinin ve yangınla mücadele edenlerin emniyetinin artırılması, - Binanın insanlara zarar verecek ekilde çökmesine karı önlem alınması, - Yangın emniyeti ile ilgili yapı malzemelerinin gerekli süre boyunca fonksiyonlarını yerine getirmesine olanak verilmesi. Gerekli stabilite süresi genellikle konvansiyonel yangına karı direnç süreleri ile ifade edilir ve düzenleyicilerin hedeflerine balıdır. Aaıda bazı düzenleyicilerin hedeflerine ilikin örnekler yer almaktadır: - Sınırlı yangın yükü younluuna sahip olan binalar için veya yapıların çökmesinin yarattıı sonuçların kabul edilebilir olduu hallerde hiçbir yangın direnci artı belirtilmez, - Bina içindekilerin emniyetli bir ekilde tahliye edilmesi ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi için belirlenebilecei hallerde, belirli bir süre için yangına karı direnç, - tfaiyenin / kurtarma ekiplerinin müdahalesi göz önüne alınmaksızın, binada veya bir bölümünde bulunan tüm yanabilir malzemelerin tamamen yanması için gerekli süre boyunca ana yapının ayakta kalmasını salayacak bir ana yapı yangın direnci. Binaların stabilitesinin ana yapının yeterli yangın direnci ile salanması gerekir. Halihazırda, ana yapının yangına karı direncinin; münferit elemanların yangın direncinin en azından aynı olması ve balantıların ana yapının yangın direncini azaltmaması ile salandıı varsayılmaktadır. Yapı elemanlarının termal genilemesinin, sapmasının ve / veya hatasının sonuçlarının neden olduu dolaylı etkenlere dikkat çekilmektedir lgili yapı bölümleri: a) Yangın ayırıcı fonksiyona sahip olan veya olmayan yük taıyıcı elemanlar Duvarlar (ç ve dı), Döemeler, Çatılar, Kolonlar, Kiriler, Merdivenler, b) Yangın direncine katkıda bulunan elemanlar Pasif elemanlar; - Asma tavanlar / tavan membranı, - Dikey koruyucu membran, - Yangından koruyucu metal kaplamalar ve kaplamalar, - Suyla dolu kısımlar. 10

11 Aktif elemanlar; - Su püskürtme tesisatı. Su püskürtme sisteminin bu durumda amacı, yapısal elemanların soutulmasıdır Yapı ileri içinde yangının ve dumanın olumasının ve yayılmasının sınırlandırılması Prensiplere ilikin açıklamalar Hedefler aaıda sıralanmıtır; - Yangının baladıı yerin yakınında veya uzaında bulunan bina içindeki kiilerin kaçmak için yeterli süreye sahip olmalarına olanak vermek üzere yangının gelimesinin, yangın ve dumanın yayılma hızının düürülmesi, - tfaiye / kurtarma ekiplerinin çok fazla büyümeden yangını kontrol altına almasına olanak verilmesi. Bunlar, aaıdaki yollarla elde edilebilir; - lk tutumanın önlenmesi, - Yangın ve dumanın yangının çıktıı odada yayılmasının ve büyümesinin sınırlandırılması, - Yangın ve dumanın yangının çıktıı odanın dıında yayılmasının sınırlandırılması lk tutumanın önlenmesi Genel lk tutumanın önlenmesi kullanıcıya verilecek talimatlardan ekipman ve düzeneklerin detaylarına ilikin artlara ve bunların yanı sıra yapı ilerinde bu ekipman ve düzeneklerin tesis edilmesine ilikin bir dizi koula balıdır lgili yapı ileri ve yapı elemanları. Üye Ülkelerde geçerli olan hükümler aaıda açıklanmıtır; a) Elektrik tesisatları, Elektrik tesisatları aaıdakileri salayacak ekilde tasarlanır ve tesis edilir: - Yangın balatmamaları, - Yangına aktif olarak katkıda bulunmamaları, - Yangının yayılmasının sınırlı olması, - Yangın halinde etkin yangın söndürme tedbirlerinin alınabilmesi ve kurtarma ilemlerinin mümkün olması. b) Isıtma tesisatları, Isıtma tesisatları ve bu tesisatların elemanları aaıdakileri salayacak ekilde tasarlanır ve tesis edilir: - Yangını balatmamaları, - Yangına aktif olarak katkıda bulunmamaları, - Yangının yayılmasının sınırlı olması, - Yakındaki elemanlar (Duvarlar, döemeler) veya nesneler (Mobilya) üzerindeki riskin sınırlı olması, - Büyük bileen yüzeyleri ve maruz kalan düzenek yüzeyleri kabul edilemeyecek ölçüde ısınmaması, - Yangın halinde, etkin yangın söndürme tedbirlerinin alınabilmesi ve kurtarma ilemlerinin mümkün olması. c) Gaz tesisatları, Bu konu, gaz yakıtları yakan düzeneklerle ilgili olarak Üye Ülkelerin yasalarının uyumlatırılması hakkındaki 90/396/EEC sayılı Konsey Direktifi kapsamında açıkça yer almaktadır. d) Yıldırımdan korunma tesisatları, Bir yıldırımdan korunma tesisatının amacı yapı ilerinin ve yapılarda bulunan kiilerin yıldırımdan veya atmosferik elektriin dier etkilerinden korunmasıdır. Bu amaca ulaılabilmesi için, tesisat: 11

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır Çevre ve Orman Bakanlıından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii BRNC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 10.1 Amaç ve Kapsam Bu bölümde, ISO14520 Seri Standardı Gazlı Söndürme Sistemleri Fiziksel Özellikler ve Sistem Tasarımı baz alınarak, temiz gazlı söndürme sistemlerinin

Detaylı

1. DEPREM. a. DEPREM ÖNCES ALINMI ÖNLEMLERLE NASIL HAREKET EDECEKSNZ? DEPREM ÖNCES NE GB ÖNLEMLER ALMALISINIZ.

1. DEPREM. a. DEPREM ÖNCES ALINMI ÖNLEMLERLE NASIL HAREKET EDECEKSNZ? DEPREM ÖNCES NE GB ÖNLEMLER ALMALISINIZ. 1 1. DEPREM a. DEPREM ÖNCES ALINMI ÖNLEMLERLE NASIL HAREKET EDECEKSNZ? aa. DEPREM ÖNCES NE GB ÖNLEMLER ALMALISINIZ. 1. Öncelikle binanızın depreme dayanıklılıkla ilgili testlerini yaptırmalısınız. 2. Bina

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı

Yangın algılama ve alarm sistemleri

Yangın algılama ve alarm sistemleri Yangın algılama ve alarm sistemleri Kıbrıs EMO Seminer Notları HAZIRLAYAN: Özcan Uğurlu Elektrik Mühendisi ozcan.ugurlu@emo.org.tr 21.02.2015 Bölüm-1 İhtiyaçların Belirlenmesi Projelendirdiğiniz binada

Detaylı

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları METAL KAYNAININ TANIMI Metalik malzemeleri, ısı, basınç ya da ikisi birden kullanılarak ERGTME gerçekletirilip, çounlukla kaynak edilecek metalik malzeme ile aynı ya da çok yakın sıcaklıkta eriyebilen

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, yangın üçgeni Yangın Nedenleri; Korunma Önlemlerinin alınmaması Bilgisizlik İhmal Kazalar Sabotaj f ) Sıçrama

yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, yangın üçgeni Yangın Nedenleri; Korunma Önlemlerinin alınmaması Bilgisizlik İhmal Kazalar Sabotaj f ) Sıçrama YANGIN Yangın, kısaca " yanıcı özellik gösteren katı sıvı ve/veya gaz maddelerinin kontrol dışı yanması" olarak tanımlanabilir. Yanma olayı ise yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, girdileri oluşturduğu

Detaylı

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Strasbourg, 7 ubat 2011 CDBI/INF(2011)2 Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI) Aratırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Bu belge Aratırma Etik Kurul üyelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Metin Avrupa

Detaylı

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 305 BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 10.1 GİRİŞ Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü

Detaylı

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ Dök No:AFT.YD.01 Yayın Tarihi: ocak 2015 Rev. Tar/No: -/0 İÇİNDEKİLER KONULAR MADDE NO SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 B NALARDA ENERJ PERFORMANSI YÖNETMEL B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (De i ik:rg-1/4/2010-27539) (1)

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 0001: Amaç (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ I. KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMEL!K. Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı"ından: K#MYASAL MADDELERLE ÇALI$MALARDA SA%LIK VE GÜVENL#K ÖNLEMLER# HAKKINDA YÖNETMEL#K

YÖNETMEL!K. Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıından: K#MYASAL MADDELERLE ÇALI$MALARDA SA%LIK VE GÜVENL#K ÖNLEMLER# HAKKINDA YÖNETMEL#K 12 A!ustos 2013 PAZARTES"!"#$%&'()"*" Sayı : 28733 Çalı!ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı"ından: YÖNETMEL!K K#MYASAL MADDELERLE ÇALI$MALARDA SA%LIK VE GÜVENL#K ÖNLEMLER# HAKKINDA YÖNETMEL#K B#R#NC# BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠĞĠ

BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠĞĠ Türkiye ve Dünyada zaman zaman görülen ve büyük maddi ve manevi zararlara yol açan yangın, günümüzde yapı tekniği açısından önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir. Yapılar

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: SONDAJLA MADEN ÇIKARTILAN İŞYERLERİ İLE SONDAJ İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı