Genel Katalog. 3Medikal Ürünler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Katalog. 3Medikal Ürünler"

Transkript

1 Genel Katalog 3Medikal Ürünler

2

3 çindekiler BÖLÜM 1 Yara Bak m Ürünleri Flasterler 6 3M Micropore 6 3M Transpore 6 3M Medipore 6 3M Durapore 7 3M Microfoam 7 fieffaf Film Örtüler 7 3M Tegaderm fieffaf Film Örtü 7 3M Tegaderm 1633 IV Örtüsü 8 3M Tegaderm 1635 Örtüsü 8 3M Tegaderm Roll 8 3M IV Örtüsü 8 Pansuman Örtüleri 9 3M Tegaderm + Pad fieffaf Haz r Pansuman Örtüsü 9 3M Medipore + Pad Kumafl S rtl Haz r Pansuman Örtüsü 9 Di er Yara Bak m Ürünleri 9 3M Coban Kendi Kendine Yap flan Elastik Bandaj 9 3M ColdHot Pack 10 3M Opticlude Göz Pedi 10 BÖLÜM 2 Cilt Kapatma Ürünleri Cilt Kapatma fieritleri 13 3M Steri-Strip Cilt Kapatma fieritleri - Güçlendirilmifl 13 3M Steri-Strip li Tegaderm 13 Cilt Stapler Sistemleri 13 3M Precise Cilt Kapatma Stapler Sistemleri 13 BÖLÜM 3 Bio-Medikal Ürünler Elektrodlar 16 3M Ameliyathane, Acil 16 3M Yo un Bak m Ünitesi, Efor Testi, Holter, Diyagnostik 16 3M Pediatri ve Yeni Do an 17 Koter Plaklar, Defibrilasyon Pedleri 17 BÖLÜM 4 Asepsis Ürünleri nsizyon Örtüleri 20 3M Steri-Drape nsizyon Örtüleri Serisi 20 3M Steri-Drape nsizyon Örtüleri Serisi 20 3M loban Antimikrobiyal nsizyon Örtüleri 20 3

4 Cerrahi Örtüler 20 3M Cerrahi Branfl Örtüleri 20 Cerrahi Önlükler 21 3M Tek Kullan ml k Cerrahi Önlükler 21 Cerrahi Maskeler 22 3M Respiratörler 22 3M Cerrahi Maskeler 22 Cerrahi Gözlük 22 Cerrahi Clipper 22 BÖLÜM 5 Sterilizasyon Ürünleri Cihaz Kontrol Ürünleri 24 3M Data Logger 24 3M Elektronik Test Sistemi 24 3M Comply Bowie & Dick Otoklav Test Paketi 24 3M Comply Bowie & Dick Otoklav Test Ka d 24 Maruziyet Kontrol Ürünleri 25 3M Comply Buhar ndikatör Band 25 3M Comply Etilen Oksit ndikatör Band 25 3M Comply Kuru Is ndikatör Band 25 Yük Kontrol Ürünleri 25 3M Attest Biyolojik ndikatörler 25 3M Rapid Attest Biyolojik ndikatörler 26 Bohça çi Kontrol Ürünleri 26 3M Comply Renk De iflimli Kimyasal ndikatörler 26 3M Comply Kademeli Renk De iflimli Kimyasal ndikatörler 26 3M Comply Kimyasal Entegratörler 26 Kay t Saklama Ürünleri 26 BÖLÜM 6 mmobilizasyon Ürünleri Sentetik Alç lar 28 3M Scotchcast Plus Sentetik Alç 28 3M Scotchcast Poly Sentetik Alç 28 3M Soft Cast Yar Sert Sentetik Alç 28 Haz r Ateller 29 3M Scotchcast One-Step Splint 29 Aksesuarlar 29 3M Alç Pamu u 29 3M Alç Çoraplar 29 3M Soft Cast Makas 29 4

5 1 Yara Bak m Ürünleri Flasterler, Örtüler Di er Yara Bak m Ürünleri 5

6 YARA BAKIM ÜRÜNLER Flasterler 3M Micropore: Genel uygulamalarda Micropore bir numaral hipoallerjik ka t flasterdir. Gözenekli yap s nemin at lmas n sa layarak yap flkanl n azalmas n engeller. Güçlü yap flma kabiliyetine ra men ç kart lmas kolayd r. Hassas ciltlerle uyumludur. Kesicili ve kesicisiz alternatifleri mevcuttur Kesicili 1,25 cm x 9,14 m 24 adet / kutu, 10 kutu / koli Kesicili 2,5 cm x 9,14 m 12 adet / kutu, 10 kutu / koli Kesicili 5 cm x 9,14 m 6 adet / kutu, 10 kutu / koli Kesicisiz 1,25 cm x 9,14 m 24 adet / kutu, 10 kutu / koli Kesicisiz 2,5 cm x 9,14 m 12 adet / kutu, 10 kutu / koli Kesicisiz 5 cm x 9,14 m 6 adet / kutu, 10 kutu / koli 3M Transpore: Genel uygulamalar ve aletlerin tutturulmas için ideal hipoallerjik plastik flasterdir. fieffaft r. Lateks eldiven kullan l rken bile kolayca kopart labilen enine ve boyuna perfore yap s vard r. Bu sayede, Transpore her uygulamaya göre biçimlendirilebilir, cilde ve aletlere iyi yap flma sa lar ,25 cm x 9,14 m 24 adet / kutu, 10 kutu / koli ,5 cm x 9,14 m 12 adet / kutu, 10 kutu / koli cm x 9,14 m 6 adet / kutu, 10 kutu / koli 3M Medipore: Akut ve post-op örtülerin ve drenaj tüpleri ve di er hafif t bbi malzemelerin istenilen yerde güvenle sabitlenmesi için ideal, hipoallerjenik yumuflak kumafl s rtl flasterdir. Vücut ç k nt lar ile iyi uyum sa lar. Orta dereceli esnekli i sayesinde belli bir dereceye kadar cilt travmas olmaks z n ödem ve fliflmelere izin verir. Perfore ve ka t astarl olmak üzere iki tipi mevcuttur. Perfore yap s ile Medipore flaster, 5 cm aral klarla kendinden deliklidir ve makas kullan lmaks z n çabuk ve kolayca istenilen uzunlukta y rt labilir Perfore 2,5 cm x 9,14 m 24 rulo / koli 2962 Perfore 5,0 cm x 9,14 m 12 rulo / koli 2963 Perfore 7,6 cm x 9,1 m 12 rulo / koli 2964 Perfore 10,10 cm x 9,1 m 12 rulo / koli 2966 Perfore 15,20 cm x 9,14 m 12 rulo / koli 2968 Perfore 20,30 cm x 9,14 m 6 rulo / koli 2991/6 Ka t astarl 2,5 cm x 10 m 48 rulo/ koli 2991/1 Ka t astarl 5,0 cm x 10 m 24 rulo/ koli 2991/2 Ka t astarl 10 cm x 10 m 12 rulo/ koli 2991/3 Ka t astarl 15 cm x 10 m 12 rulo/ koli 2991/4 Ka t astarl 20 cm x 10 m 12 rulo/ koli 2991/5 Ka t astarl 30 cm x 10 m 12 rulo/ koli 6

7 YARA BAKIM ÜRÜNLER 3M Durapore: Çok amaçl, hipoallerjik ipek flaster olan Durapore uzun ömürlü s rt yap s ile dayan kl l n gerekli oldu u uygulamalarda kullan l r. Mükemmel yap flkan özelli i sayesinde en kritik flaster uygulamalar nda güvenlik sa lar. Geçirgen malzemesi sayesinde cildin nefes almas na izin vererek yap flkan özelli i azaltan ve maserasyona sebep olan fazla nemin oluflumunu önler ,5 cm x 9,14 m 12 rulo/kutu, 10 kutu/koli ,0 cm x 9,14 m 6 rulo/kutu, 10 kutu/koli ,5 cm x 9,14 m 4 rulo/kutu, 10 kutu/koli 3M Microfoam: Yüksek uyumlu hipoallerjik elastik 'köpük' flaster, kompresyon ve ortopedik sarg uygulamalar nda idealdir. Esnek s rt yap s elastik olmayan flasterlere k yasla derinin daha az mekanik gerilmeye maruz kalmas n sa lar. Deriyi tahrifl etmeden iyi yap fl r ve vücut ç k nt lar na uyumludur. Microfoam, cildin nefes almas na izin verir ve ayn zamanda s v lara ve bakterilere karfl bariyer oluflturur ,5 cm x 5 m 12 rulo/kutu, 6 kutu/koli ,0 cm x 5 m 6 rulo/kutu, 6 kutu/koli ,5 cm x 5 m 4 rulo/kutu, 6 kutu/koli fieffaf Film Örtüler 3M Tegaderm fieffaf Film Örtü: Hem kateter girifl bölgesi uygulamalar hem de yara uygulamalar için çabukluk ve kolayl k sa lar. Genifl ebat, flekil seçenekleri ve benzersiz çerçeve sistemi sayesinde istenilen bölgeye tek seferde yap flt r labilmesi ile uygulama kolayl sa lar. Tegaderm malzemesi esnek ve rahatt r. Cildin nefes almas na izin verir. S v ve bakteri bariyeri oluflturur. Bu özelli i ile hastalara banyo yapabilme rahatl sa lam fl olur. Tegaderm'in fleffaf olmas, katerer giriflinin ve yara gelifliminin rahatça gözlemlenebilmesini sa lar. Hipoallerjik yap flkan mükemmel yap flkan gücüyle örtünün kenarlar n n kalkmas n önler. 1622W Pediatrik, çentikli kateter sabitleyici 4 cm x 4,4 cm 100 adet/kutu, 4 kutu/koli 1623W Yetiflkin, çentikli kateter sabitleyici 6 cm x 7 cm 100 adet/kutu, 4 kutu/koli 1624 Yetiflkin, kateter sabitleyici 6 cm x 7 cm 100 adet/kutu, 4 kutu/koli 1626 Film Örtü 10 cm x 12 cm 50 adet/kutu, 4 kutu/koli 1627 Film Örtü 10 cm x 25 cm 20 adet/kutu, 4 kutu/koli 1628 Film Örtü 15 cm x 20 cm 10 adet/kutu, 8 kutu/koli 1629 Film Örtü 20 cm x 30 cm 10 adet/kutu, 8 kutu/koli 7

8 YARA BAKIM ÜRÜNLER 3M Tegaderm 1633 IV Örtüsü: Tasar m, portlu perifer kateterlerin güvenle sabitlenmesini sa lar. Hava geçirgen film bariyeri tüm örtüyü kaplarken Medipore flaster bölümü kateterin uzun süreli sabitlenmesini sa layarak IV bölgesinin optimum korunmas n garantiler. Kateter kanatlar n n sabitlenmesi için özel tasarlanm fl derin çentik mevcuttur. Ek güvenlik için, pofletin içinden ç kan ekstra Medipore cerrahi flaster fleritlerini kateter kanatlar na yap flt rarak daha güçlü bir sabitleme elde edebilirsiniz Perifer uygulama için 7 cm x 8,5 cm 100 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M Tegaderm 1635 Santral Venöz Kateter Örtüsü: Santral Venöz Kateter kullan m nda özellikle jugular ve subklaviyen uygulamalar için uygundur. Tegaderm film ile Medipore flasterin birlikte kullan lm fl oval tasar m, kateterlerin güvenle sabitlenmesini sa lar. Ek güvenlik için, pofletin içinden ç kan ekstra Medipore cerrahi flaster fleritlerini kateter kanatlar na yap flt rarak daha güçlü bir sabitleme elde edebilirsiniz Santral uygulama için 8,5 cm x 10,5 cm 50 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M Tegaderm Roll: 3M Tegaderm Roll, lateks içermeyen hipoallerjik flaster ile desteklenmifl ince bir fleffaf filmden oluflur. Steril de ildir. Geçirgen malzemesi sayesinde cildin nefes almas na izin vererek oksijen ve nem buhar al flveriflini sa lar s v ve bakteri bariyeri oluflturur. stenilen uzunlukta kesilebilen yap s ile kullan m kolayl sa lar cm x 10 m 1 rulo/kutu, 4 kutu/koli cm x 10 m 1 rulo/kutu, 4 kutu/koli cm x 10 m 1 rulo/kutu, 4 kutu/koli 3M IV Örtüsü: 3M IV Örtüsü, steril olup kateter güvenle sabitlenmesini sa layarak IV bölgesinin korunmas n garantiler. Medipore malzeme ve destek pedinden oluflur ,6 cm x 5,1 cm 50 adet/kutu, 8 kutu/koli 8

9 YARA BAKIM ÜRÜNLER Pansuman Örtüleri 3M Tegaderm + Pad fieffaf Haz r Pansuman Örtüsü: Ortas emici pedli, s rt yap s Tegaderm, steril haz r pansuman örtüsüdür. Tegaderm örtünün tüm avantajlar na sahiptir. S v geçirmez, bakteri bariyeri oluflturur. Cilt bütünlü ü bozulmufl bölgelerde (kanül ç kar ld ktan sonra), artroskopide ve post-op genel cerrahi örtüsü olarak kullan lmas önerilir Tüm alan: 5 cm x 7 cm, Ped alan : 2,5 x 4 cm 50 adet/kutu, 4 kutu/koli 3584 Tüm alan: 6 cm x 10 cm, Ped alan : 2,5 x 6 cm 50 adet/kutu, 4 kutu/koli 3586 Tüm alan: 9 cm x 10 cm, Ped alan : 4,5 x 6 cm 25 adet/kutu, 4 kutu/koli 3589 Tüm alan: 9 cm x 15 cm, Ped alan : 4,5 x 10 cm 25 adet/kutu, 4 kutu/koli 3590 Tüm alan: 9 cm x 20 cm, Ped alan : 4,5 x 15 cm 25 adet/kutu, 4 kutu/koli 3591 Tüm alan: 9 cm x 25 cm, Ped alan : 4,5 x 20 cm 25 adet/kutu, 4 kutu/koli 3593 Tüm alan: 9 cm x 35 cm, Ped alan : 4,5 x 30 cm 25 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M Medipore + Pad Kumafl S rtl Haz r Pansuman Örtüsü: Ortas emici pedli, s rt yap s Medipore, steril haz r pansuman örtüsüdür. Çok amaçl olarak cerrahi insizyon bölgelerinde, kesiklerde, hafif, orta dereceli ak nt l yaralarda kullan lmas uygundur. 3562E Tüm alan: 5 cm x 7,2 cm, Ped alan : 2,8 x 3,8 cm 50 adet/kutu, 8 kutu/koli 3564E Tüm alan: 6 cm x 10 cm, Ped alan : 3,4 x 6,5 cm 50 adet/kutu, 8 kutu/koli 3566E Tüm alan: 10 cm x 10 cm, Ped alan : 5,0 x 5,5 cm 25 adet/kutu, 8 kutu/koli 3569E Tüm alan: 10 cm x 15 cm, Ped alan : 5,0 x 10,5 cm 25 adet/kutu, 8 kutu/koli 3570E Tüm alan: 10 cm x 20 cm, Ped alan : 5,0 x 15,5 cm 25 adet/kutu, 8 kutu/koli 3571E Tüm alan: 10 cm x 25 cm, Ped alan : 5,0 x 20,5 cm 25 adet/kutu, 8 kutu/koli 3573E Tüm alan: 10 cm x 35 cm, Ped alan : 5,0 x 30,4 cm 25 adet/kutu, 8 kutu/koli Di er Yara Bak m Ürünleri 3M Coban Kendi Kendine Yap flan Elastik Bandaj: S k laflt r c bandajlamalarda, aletleri ve sarg lar sabitlemede, burkulma ve incinmelerde, koruyucu bandajlamalarda, ödem kontrolü ve k smi immobilizasyonda kullan labilir. Coban bandaj deriye de il, sadece kendisine yap fl r ve uzun süreli ve güvenilir sabitleme sa lar. Lateks içermeyen modeli de mevcuttur Elastik 2,50 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 30 rulo/kutu, 1 kutu/koli 1582 Elastik 5,00 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 36 rulo/kutu, 1 kutu/koli 1583 Elastik 7,50 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 24 rulo/kutu, 1 kutu/koli 1584 Elastik 10,0 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 18 rulo/kutu, 1 kutu/koli 1586 Elastik 15,0 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 12 rulo/kutu, 1 kutu/koli 2081 Elastik, Latekssiz 2,50 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 30 rulo/kutu, 1 kutu/koli 2082 Elastik, Latekssiz 5,00 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 36 rulo/kutu, 1 kutu/koli 2083 Elastik, Latekssiz 7,50 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 24 rulo/kutu, 1 kutu/koli 2084 Elastik, Latekssiz 10,0 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 18 rulo/kutu, 1 kutu/koli 2086 Elastik, Latekssiz 15,0 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 12 rulo/kutu, 1 kutu/koli 9

10 YARA BAKIM ÜRÜNLER 3M ColdHot Pack: Hem s cak hem de so uk terapi uygulamalar için kullan lan çok kullan ml k esnek jel pakettir. Kullan m kolay, dayan kl ve ekonomiktir. A r, ac ve hafif sakatl klarda rahatlat c etkisi vard r. N cm x 10 cm 100 adet/koli N cm x 26,5 cm 48 adet/kutu N cm x 30 cm 10 adet/kutu 3M Opticlude Göz Pedi: fiafl l k ve göz tembelli inin tedavisinde kapatma terapisi olarak doktor tavsiyesi ile uygulan r. Pedin, örgüsüz, mikro-delikli s rt yap s sayesinde deri fonksiyonlar etkilenmez. Özel tasar m ile ped yap flt r ld nda göz ve kirpikler rahat eder Oval, junior, ten rengi 5,0 cm x 6,0 cm 20 adet/kutu, 36 kutu/koli 1539 Oval, standart, ten rengi 6,0 cm x 8,0 cm 20 adet/kutu, 24 kutu/koli NOTLAR 10

11 2 Cilt Kapatma Ürünleri Cilt Kapatma fieritleri Cilt Stapler Sistemleri 11

12 12

13 C LT KAPATMA ÜRÜNLER Cilt Kapatma fieritleri 3M Steri-Strip Cilt Kapatma fieritleri - Güçlendirilmifl: Benzersiz mikro delikli yap s vard r. Ekstra sa laml k için naylon filamentler ile güçlendirilmifltir ve hipoalerjik yap flkanl d r. Tek bafl na veya z mba/sütur ile kullan labilir. R mm x 75 mm 5 flerit/poflet, 50 poflet/kutu, 4 kutu/koli R mm x 75 mm 3 flerit/poflet, 50 poflet/kutu, 4 kutu/koli R mm x 38 mm 6 flerit/poflet, 50 poflet/kutu, 4 kutu/koli R mm x 100 mm 10 flerit/poflet, 50 poflet/kutu, 4 kutu/koli R mm x 100 mm 6 flerit/poflet, 50 poflet/kutu, 4 kutu/koli R mm x 50 mm 10 flerit/poflet, 50 poflet/kutu, 4 kutu/koli 3M Steri-Strip'li Tegaderm: 3M Tegaderm film Örtü ve Steri-Strip Cilt Kapatma fieritlerini bir poflette birlefltiren kullan fll yara kapatma sistemidir. Ürün, minör yaralar n kapat lmas için uygundur. Yara kapatma fleritlerinin tüm kozmetik faydalar na ve fleffaf film örtünün güvenli bariyer özelli ine ayn anda sahiptir. W8514 Örtü alan : 6 x 4,7 cm 3 adet/poflet, 25 poflet/kutu, 4 kutu/koli W8512 Örtü alan : 6 x 4,7 cm 1 adet/poflet, 25 poflet/kutu, 4 kutu/koli 3M Precise Cilt Kapatma Stapler Sistemleri 3M Vista Stapler, özel tasarlanm fl aç l kafas sayesinde insizyonun normal pozisyondan kolay görülmesini sa layarak z mbalaman n yerinin tam ve do ru olmas n garantiler. 35'lik z mba kapasitesi vard r ve tek bir hastada kullan lmak üzere üretilmifltir. ki stapler sökücü de steril olup tek bir hastada kullan lmak üzere üretilmifltir Vista Stapler, 35 lik z mba 6 adet/kutu, 4 kutu/koli MS-35 Stapler, 35 lik 12 adet/kutu, 4 kutu/koli RSH-100 Stapler Tutucusu 1 adet/kutu, 12 kutu/koli SR-1 Stapler Sökücüsü (standard tip) 10 adet/kutu, 3 kutu/koli SR-3 Stapler Sökücüsü (makas tipi) 10 adet/kutu, 3 kutu/koli 13

14 NOTLAR 14

15 3 Bio-Medikal Ürünler Elektrodlar Koter Plaklar, Defibrilasyon Pedleri 15

16 B O-MED KAL ÜRÜNLER Elektrodlar Ameliyathane, Acil 3M hasta de erlendirme ürün portföyü farkl kullan m amaçlar için tasarlanm fl genifl s rt yap s ve ebat seçenekleri sunar. Tüm elektrodlarda at k b rakmayan jel formülü kullan lm flt r, s rt yap lar hipoallerjeniktir Köpük s rt, solid jel, hem çocuk hem 4,4 cm çap 50 adet/poflet, 20 poflet/kutu yetiflkine uygun, gümüfl klorür sensör, s v bariyer özelli i Köpük s rt, solid jel, gümüfl klorür 4,4 cm çap 50 adet/poflet, 20 poflet/kutu sensör, s v bariyer özelli i 2237 Yo un Bak m Ünitesi, Efor Testi, Holter, Diyagnostik 2259 Köpük s rt, solid jel, z mparal, hareket 5,1 cm çap 25 adet/poflet, 10 poflet/kutu, halindeki hastaler için uygun, 4 kutu/koli Yumuflak kumafl s rt, solid jel, z mparal, 5,1 cm x 5,5 cm 25 adet/poflet, 10 poflet/kutu, terleme ile ç kmaz, 4 kutu/koli 2238 Yumuflak kumafl s rt, solid jel, 6 cm çap 50 adet/poflet, 20 poflet/koli minimum iritasyon riski, uzun süreli kullan m, vücut k vr mlar na uyumlu, 2255 Yumuflak kumafl s rt, solid jel, 6 cm çap 25 adet/poflet, 40 poflet/koli z mparal, minimum iritasyon riski, vücut k vr mlar na uyumlu, terleme ile ç kmaz 2330 Köpük s rt, ç tç ts z, zorlu cilt 2,2 cm x 3,2 cm 100 adet/poflet, 10 poflet/kutu, bölgelerinde iyi trase sa layan iletken 4 kutu/koli yap flkan, gümüfl/gümüfl klorid s rt yap s sayesinde defibrilasyon sonras h zl trase al nabilme özelli i

17 B O-MED KAL ÜRÜNLER Pediatri ve Yeni Do an Farkl kullan m amaçlar için tasarlanm fl genifl 3M Hasta de erlendirme ürün portföyü. Tüm elektrodlarda at k b rakmayan jel formülü kullan lm flt r, s rt yap lar hipoallerjeniktir Micropore (ka t) s rt, solid jel, 4,4 cm çap 25 adet/poflet, 10 poflet/kutu, Pediatri için uygundur 4 kutu/koli Yumuflak kumafl s rt, Solid jel 3,2 cm çap 3 adet/poflet, 20 poflet/kutu, Yeni do an ve pediatri için uygundur 10 kutu/koli 2269T Saydam s rt, kendinden kablolu 2 cm x 4 cm 3 adet/poflet, 10 poflet/kutu, Prematüre ve yeni do an için uygundur 10 kutu/koli T Koter Plaklar Polipropilen, örgüsüz malzemeden üretilmifltir. Hidrofilik, at k b rakmayan yap flkan özelli i vard r. S v bariyeri oluflturur. Tek kullan ml kt r. 8149F Standart cihazlara uygun 125 cm 2 5 adet/paket, 40 paket/koli 8180F Valley Rem uyumlu cihazlara uygun 125 cm 2 5 adet/paket, 40 paket/koli Defibrikasyon Pedleri 3M Defi Pedler, gözenekli, örgüsüz kumafl ile desteklenmifl elektro-iletken jele sahiptir. Pedler güvenli ve h zl kullan ma uygundur. Turuncu renkleri görülmelerini kolaylaflt r r. S v jelli de ildir. Böylece cihaz n tam olarak temizlenip temizlenmedi ini endifle etmenize gerek yoktur. Hastadan ç kartmak kolayd r. Kaygand r. At k b rakmaz, hastan n temizlenmesine gerek kalmaz. 2345N 114 mm x 114 mm 10 çift/kutu, 10 kutu/koli 2346N 114 mm x 152 mm 10 çift/kutu, 10 kutu/koli 17

18 NOTLAR 18

19 4 Asepsis Ürünleri nsizyon Örtüleri Cerrahi Örtüler Cerrahi Önlükler Cerrahi Maskeler Cerrahi Gözlük Cerrahi Clipper 19

20 ASEPS S ÜRÜNLER nsizyon Örtüleri 3M Steri-Drape nsizyon Örtüleri Serisi: Steri-Drape nsizyon Örtüleri, steril cerrahi alan sa layan steril,yap flkan film örtülerdir Tüm alan: 15 cm x 20 cm, nsizyon alan : 10 x 20 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1040 Tüm alan: 35 cm x 60 cm, nsizyon alan : 35 x 35 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1050 Tüm alan: 82 cm x 45 cm, nsizyon alan : 60 x 45 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M Steri-Drape nsizyon Örtüleri Serisi : Steri-Drape nsizyon Örtüleri nem geçirgenli i olan film malzemeden yap lm flt r. Cilde uyumludur. Kesi kenarlar na iyi yap flma sa lar Tüm alan: 20 cm x 20 cm, nsizyon alan : 10 x 20 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 2037 Tüm alan: 38 cm x 25 cm, nsizyon alan : 28 x 25 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 2040 Tüm alan: 38 cm x 41 cm, nsizyon alan : 28 x 41 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 2045 Tüm alan: 60 cm x 45 cm, nsizyon alan : 50 x 45 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 2050 Tüm alan: 90 cm x 60 cm, nsizyon alan : 60 x 60 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M Ioban Antimikrobiyal nsizyon Örtüleri: Ioban Antimikrobiyal nsizyon Örtüleri, mükemmel yap flkan ve yüksek nem geçirgenli i olan film malzemeden yap lm flt r. çinde bar nd rd iodofor, insizyon alan nda hem kimyasal hem de fiziksel bariyer oluflturur. Uzun süreli ameliyatlarda kullan lmas tavsiye edilir Tüm alan: 15 cm x 20 cm, nsizyon alan : 10 x 20 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 6640 Tüm alan: 44 cm x 35 cm, nsizyon alan : 34 x 35 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 6648 Tüm alan: 66 cm x 60 cm, nsizyon alan : 56 x 60 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 6650 Tüm alan: 66 cm x 45 cm, nsizyon alan : 56 x 45 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 6651 Tüm alan: 66 cm x 85 cm, nsizyon alan : 56 x 85 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli Cerrahi Örtüler 3M Cerrahi Branfl Örtüleri: 1000 Yap flkan bantl plastik cerrahi örtü, 45 cm x 30 cm 10 adet/kutu, 4kutu/koli 1003 zolasyon torbas, 49cm x 49cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1007 Artroskopi s v toplama torbas, 115 cm x 58 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1010 Yap flkan bantl plastik cerrahi örtü, 45cm x 60cm 10 adet/kutu, 4kutu/koli 1012 Floreoskop Örtüsü 90cm x 110cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1013 Röntgen cihaz örtüsü 165cm x 106 cm 10 adet/kutu, 4kutu/koli 1015 Yap flkan bantl u-aç kl cerrahi örtü, 120cm x 130cm 10 adet/kutu, 4kutu/koli 1016 rrigasyon torbas, 51cm x 50cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1067 U-aç kl s v toplama torbas, 87cm x 74cm 5 adet/kutu, 4 kutu/koli 1072 S v toplama torbal delikli drape, 23cm x 45cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1074 Bat n Koruyucu Cerrahi Örtü 90 cm x 90 cm, 10 adet/kutu, 4 kutu/koli kasnak çap :17,5 cm 1075 Yara kenar koruyucusu 90 cm x 90 cm, 10 adet/kutu, 4 kutu/koli kasnak çap :22,5 cm 1115 Tüp organizatötü, 14cm x 4cm 100 adet/kutu, 4 kutu/koli 2057 nsizyon s v toplama torbas, 87 cm x 74 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 20

21 ASEPS S ÜRÜNLER 6658 Ioban nsizyon filmli Büyük Boy S v 74cm x 74cm 5 adet/kutu, 4 kutu/koli Toplama Torbas 9042 Bacak Örtüsü 35cm x 100cm 35 adet/kutu, 4 kutu/koli 9045 Yap flkanl u-aç kl örtü 228cm x 260cm 15 adet/kutu, 2 kutu/koli 9053 Ekstremite örtüsü 228cm x 300cm 10 adet/kutu, 2 kutu/koli 1020 Yap flkan kenar delikli Küçük boy örtü 40cm x 40cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1021 nsizyon filmli küçük boy örtü 40cm x 40cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1024 Yap flkan kenar delikli ve torbal 39cm x 46cm 10 adet /kutu, 1 kutu/ koli cerrahi örtü (Göz ve Kulak), 1030 Yap flkan Kenar Delikli orta boy örtü 80cm x 130cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1060 nsizyon filmli orta boy örtü 130cm x 130cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1062 Oftalmik drape, 137cm x 137cm, 30 adet/kutu, 2 kutu/koli pouch 8cm x 10cm 1064 Delikli ve torbal oftalmik örtü 155cm x 178cm 20 adet/kutu, 1 kutu/koli 7965 Sezaryen örtüsü, 254cm x 307cm, 5 adet/kutu, 1 kutu/koli 1071 Tufle'li Üroloji Örtüsü, 60cm x 90cm, 10 adet /kutu, 4 kutu/koli 1081 TUR / üroloji örtüsü 152cm x 164 cm 14 adet/kutu, 2 kutu/koli 1191 Femoral anjio drape, 194cm x 280cm, 20 adet/kutu, 1 kutu/koli 1019 Uzun u-örtü 120cm x 180cm 10 adet /kutu, 4 kutu/koli 1194 S v toplama torbal artroskopik örtü 226cm x 320cm 5 adet/kutu, 1 kutu/koli Cerrahi Önlükler 3M Tek kullan ml k Cerrahi Önlükler: Steril olarak sunulan, tek kullan ml k bu önlükler, yumuflak, rahat ve dayan kl malzemeden üretilmifltir. S v bariyer özelli i ile kan ve vücut s v lar na karfl kan tlanm fl korumaya sahiptir. 7691C Standart Medium 28 adet/koli 7692C Standart Large 26 adet/koli 7693C Standart X-Large 24 adet/koli 7694C Standart XX-Large 22 adet/koli 7695 Güçlendirilmifl, kol ve gövde bölgelerinde Medium 28 adet/koli 7696 Güçlendirilmifl, kol ve gövde bölgelerinde Large 28 adet/koli 7697 Güçlendirilmifl, kol ve gövde bölgelerinde X-Large 28 adet/koli 7698 Güçlendirilmifl, kol ve gövde bölgelerinde XX-Large 26 adet/koli 21

22 ASEPS S ÜRÜNLER Cerrahi Maskeler 3M Respiratörler: Tüberküloz gibi hava yoluyla bulaflan hastal klara karfl sa l k çal flanlar n n korunmas na yönelik kullan l r P1 Koruma S n f, % 78 koruma, valfsiz 20 adet/kutu, 6 kutu/koli 1862 P2 Koruma S n f, % 92 koruma, valfsiz 20 adet/kutu, 6 kutu/koli 1872V P2 Koruma S n f, % 92 koruma, valfli 10 adet/kutu, 6 kutu/koli 1863 P3 Koruma S n f, % 99 koruma, valfsiz 20 adet/kutu, 6 kutu/koli 1873V P3 Koruma S n f, % 99 koruma, valfli 10 adet/kutu, 6 kutu/koli 3M Cerrahi Maskeler: Üç katmanl, rahat, hafif, ve nefes al nabilir cerrahi maskelerdir. 1810F Ba c kl cerrahi maske 100 adet/kutu, 6 kutu/koli 1816 Ba c kl cerrahi maske 50 adet/kutu, 6 kutu/koli 1826 Lastikli cerrahi maske 50 adet/kutu, 10 kutu/koli 1818FS Ba c kl, yüz korumal cerrahi maske 50 adet/kutu, 4 kutu/koli Cerrahi Gözlük Sa l k çal flanlar n korumak için tasarlanm flt r. Gözlük cam, genifl görüfl alan sa layan, bu u yapmayan, fl yans tmayan özel bir malzeme ile kaplanm flt r. Gözlük saplar n n uzunlu u yüz kontürlerine rahat uyum sa layacak flekilde ayarlanabilir. Kod. No. Aç klama Paketleme 1880 Koruyucu Gözlük 10 adet/kutu, 1 kutu/koli D KKAT: 3M 1880 Koruyucu Gözlük, nükleer radyasyon, X fl nlar, lazer fl ve düflük s kaynaklar taraf ndan emilmifl düflük s infra-red (IR) radyasyonuna karfl korumaz. Cerrahi Clipper 3M Cerrahi Clipper, h zl ve kolay, ameliyat öncesi k l temizli i sa lar. K llar cilde zarar vermeden kesti i için ameliyat öncesi insizyon bölgesinde cilt bütünlü ü bozulmaz, enfeksiyon riski azalt lm fl olur. Kontaminasyonu engellemek için tek kullan ml k kesici uçlar n n bir hastada kullan ld ktan sonra at lmas ve tekradan kullan lmamas tavsiye edilir Kesici uç, tek kullan ml k, siyah 50 adet/kutu 9671 Clipper (makine gövdesi) 1 adet/koli 9678 fiarj aleti 1 adet/koli 9600 Kesici uç, tek kullan ml k, mavi 40 adet/kutu 9604 Clipper (makine gövdesi) 1 adet/koli 9606 fiarj aleti 1 adet/koli 22

23 5 Sterilizasyon Ürünleri Cihaz Kontrol Maruziyet Kontrol Yük Kontrol Bohça içi Kontrol Kay t Saklama 23

24 STER L ZASYON ÜRÜNLER Cihaz Kontrol Ürünleri Cihaz kontrol ürünleri, sterilizasyon cihazlar n n verimli çal fl p çal flmad n belirli parametreleri ölçerek sterilizasyon iflleminin denetlenmesinde çok önemli bir rol oynar. 3M Data Logger - Dezenfektör Makinas Test Sistemi: Yüksek kaliteli, software ba lant l ba ms z olarak s ve zaman monitorizasyon bilgisinin temini ile birlikte, bu bilgiye sonradan ulafl larak ayn zamanda takip edilebilir bir sistem sunar. 3M Data Logger 4020, iste e ba l olarak ön programlama sayesinde aktivasyon zaman, s ve zaman, örnekleme oran ve örnekleme zaman n n aral n belirlemeyi mümkün k lar. 3M Data Logger, do ru, güvenilir s ve zaman monitorizasyonunu sa lar. Kod. No. Aç klama Paketleme 4020 Data Logger - Makina 1 adet/kutu 4021 Data Logger - Transfer Ünitesi 1 adet/kutu 4022 Data Logger - Software 1 adet/kutu 4023 Data Logger - Kit 1 adet/kutu 3M Elektronik Test Sistemi: ETS, otoklavlarda hava kal nt s, afl r buhar olup olmad, kalibrasyon kontrolü, data logger ölçümü, teflhis amaçl yorumlar ve ölüm e risinin hesaplanmas n sa lar. Sistemde bulunan sensör ünitesi s, bas nç, zaman, hava kal nt verilerini toplar. 3M ETS, verilerin sensör ünitesinden data aktar c ile PC ortam na aktar lmas n, kayd n n saklanmas n, kay t edilen sterilizasyon ifllemindeki verilerin analizini yapmay sa lar. Medikal ekipmanlar n, validasyon ve buhar sterilizasyonunun rutin kontrolünü sa layan 3M ETS, EN 554 ve Clause 3.13 standartlar n n gerektirdi i bütün özellikleri bünyesinde bar nd r r. Kod. No. Aç klama Paketleme 4008 ETS Sensör Ünitesi 1 adet/kutu 4009 ETS Data Transfer Ünitesi 1 adet/kutu 4010 ETS Software 1 adet/kutu 3M Comply Bowie & Dick Otoklav Test Paketi: Benzersiz renk kimyas ile Comply Tek Kullan ml k Bowie&Dick test paketi, verimli ve kolay kullan ml bir testtir. Kod. No. Aç klama Paketleme 1301 B&D Test Paketi 20 paket/kutu 1233 B&D Test Paketi 30 paket/kutu B&D Test Paketi 20 paket/kutu, 4 kutu/koli 3M Comply Bowie & Dick Otoklav Test Ka d : Comply Bowie&Dick Tip Test Ka d havlu referans paketinde kullan lmak üzere özel dizayn edilmifltir. Comply Bowie&Dick test ka d BS EN 867 kriterlerine sahiptir. Kod. No. Aç klama Paketleme 1227 B&D tip test kağıdı 50 adet/paket, 6 paket/koli 24

25 STER L ZASYON ÜRÜNLER Maruziyet Kontrol Ürünleri Maruziyet indikatörleri, steril edilecek olan bohçan n üzerine yap flt r l r. flleme tabii tutulan bohçalardaki maruziyet indikatörleri renk de ifltirir ve böylece ifllem görmüfl ile ifllem görmemifl bohçalar n ay rt edilebilmesine yard mc olur. 3M Comply Buhar ndikatör Band : EN 867 kriterlerine uyumludur ve üstün yap flkan sayesinde tüm tip bohçalama malzemelerine iyi yap flma sa lar, ç kart ld nda kal nt b rakmaz N Maruziyet Band - Buhar için 12,5 mm x 55 m 36 adet/koli N Maruziyet Band - Buhar için 19 mm x 55 m 24 adet/koli N Maruziyet Band - Buhar için 25 mm x 55 m 18 adet/koli 3M Comply Etilen Oksit ndikatör Band : Bohçalar n tespitinde paketleme band olarak kullan l r ve bohçalar n etilen oksit gaz na maruz kal p kalmad n anlamak için tasarlanm flt r Maruziyet Bandı- EtO için 12,5 mm x 55 m 36 adet/koli Maruziyet Bandı- EtO için 19 mm x 55 m 24 adet/koli Maruziyet Bandı- EtO için 25 mm x 55 m 18 adet/koli 3M Comply Kuru Is ndikatör Band : Bohçalar n tespitinde paketleme band olarak kullan l r ve bohçalar n kuru s sterilizasyonuna maruz kal p kalmad n anlamak için tasarlanm flt r Maruziyet Bandı- Kuru Isı için 19 mm x 55 m 48 adet/koli Yük Kontrol Ürünleri Yük kontrol ürünleri, sterilizatörün her bir çevriminde sterilizatörün içine yerlefltirilir ve biyolojik ölümü test ederek sterilizasyon iflleminin baflar s n ve yükün (çevrimdeki tüm paketlerin) kullan l p kullan lamayaca na karar verilmesini destekler. 3M Attest Biyolojik ndikatörler: Attest Biyolojik Monitör Sistemleri içinde mikroorganizma ve üreme s v s bar nd ran kapakl tüplerdir. Her sterilizatörün biyolojik güvenilirlik ve performans kontrollerinin labaratuar ortam na ve personeline gerek kalmadan yap lmas n mümkün k lar. Kullan m kolayd r ve 48 saatlik süre dahilinde renk de iflimi ile sonuç verir. Kod. No. Aç klama Paketleme 1262 Buhar için- 48 saatte sonuç verir 100 adet/kutu, 4 kutu/koli 1264 EtO için 48 saatte sonuç verir 100 adet/kutu, 4 kutu/koli 131 İnkübatör 1 adet/koli 25

26 STER L ZASYON ÜRÜNLER 3M Rapid Attest Biyolojik ndikatörler: 3M Rapid Attest Biyolojik Monitör Sistemleri florasan fl ma yöntemi ile sadece 1-4 saat içinde güvenli ve kolay anlafl l r biyolojik sonuçlar sa lar. Bu sayede karantina zamanlar n n süresi k salarak sterilizasyon iflleminin baflar s zl h zl ve verimli bir flekilde tespit edilir. Kod. No. Aç klama Paketleme 1291 Flaş için - 1 saatte sonuç verir 50 adet/kutu, 4 kutu/koli 1292E Buhar için 3 saatte sonuç verir 50 adet/kutu, 4 kutu/koli 1294 EtO için 4 saatte sonuç verir 50 adet/kutu, 4 kutu/koli 290 Buhar ve Flaş için İnkübatör 1 adet/koli 290G EtO için İnkübatör 1 adet/koli İnkübatör lambası 1 adet/koli Bohça çi Kontrol Ürünleri Bohça çi Kontrol ürünleri, her bir bohçan n içine yerlefltirilir ve aletlerin kullan lma aflamas nda kullan c ya, sterilizasyon ifllemindeki kritik tüm parametrelerin karfl land na dair net görsel kan t sa lar. 3M Comply Renk De iflimli Kimyasal ndikatörler: Sterilizasyon işleminin kimyasal monitör edilmesinde düşük maliyet ile tutarlı ve kesin sonuçlara varılmasını sağlarlar. Kod. No. Aç klama Paketleme 1250 Buhar için 480 adet/kutu, 8 kutu/koli 1251 EtO için 480 adet/kutu, 4 kutu/koli Kuru Isı için 250 adet/kutu, 10 kutu/koli 1258 Formaldehid için 240 adet/kutu, 6 kutu/koli 1248 Hidrojen Peroksid için 250 adet/kutu, 4 kutu/koli 1259 Prion çevrimler için 250 adet/kutu, 4 kutu/koli EtO kimyasal indikatör strip 800 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M Comply Kademeli Renk De iflimli Kimyasal ndikatörler: Zaman, buhar/eto ve s gibi sterilizasyon parametrelerine s rayla tepki verirler. Ayr ca sterilan kalitesi hakk nda da bilgi verirler. Kod. No. Aç klama Paketleme C Buhar için 250 adet/kutu, 20 kutu/koli C Buhar için 250 adet/kutu, 20 kutu/koli EtO için 200 adet/kutu, 20 kutu/koli 3M Comply Kimyasal Entegratörler: Biyolojik ölüme en yak n sonucu veren kimyasal entegratörlerdir. Renk de ifltiren indikatörlerden farkl olarak yoruma aç k olmayan, kolayl kla görülebilen sonuçlara ulafl lmas n sa larlar. Ortadaki çizgi ve ilerisi olumlu olarak de erlendirilir. Kod. No. Aç klama Paketleme 1243A Buhar için 500 adet/poşet, 2 poşet/koli 1243B Buhar için 100 adet/poşet, 10 poşet/koli 1244 EtO için 500 adet/poşet, 2 poşet/koli Kay t Saklama Ürünleri Baflar l bir sterilizasyon iflleminin son ad m elde edilen tüm sonuçlar n kayd n n tutulmas d r. Kod. No. Aç klama Paketleme 1256B Etiket Uygulama Tabancası 1 adet/koli 1257R Etiket- son kullanma tarihi yazılı, kırmızı 1125 etiket/rulo, 12 rulo/koli 1257Y Etiket- son kullanma tarihi yazılı, sarı 1125 etiket/rulo, 12 rulo/koli 26

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

B-6 Yün Elastik Dirseklik

B-6 Yün Elastik Dirseklik B-6 Yün Elastik Dirseklik Elastik kumafltan yap lan dirsekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sa layacak flekilde 5 de iflik ölçüde imal

Detaylı

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i Elastik kumafltan yap lan bilekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Önden welcrolarla ayarlan r. Bileklik ayak ölçülerine uyum sa layacak

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Registration Nr: 3008044603 0197 ŞEFFAF BANDAJ SABİTLEYİCİLER (IV KANÜL SABİTLEYİCİ VS)

Registration Nr: 3008044603 0197 ŞEFFAF BANDAJ SABİTLEYİCİLER (IV KANÜL SABİTLEYİCİ VS) İÇİNDEKİLER 8 8 8 8 8 8 TEL: 0312. 3 0 142 FAKS: 0312. 3 0 153 e-mail: biosepqt@biosept.com.tr ŞEFFAF BANDAJ SABİTLEYİCİLER (IV KANÜL SABİTLEYİCİ VS) İlave kayıtlar, kullanıcı isminin kaydı için uygunluk,

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

O-11A El Bilek Ateli Anatomik

O-11A El Bilek Ateli Anatomik O-6 El Bilekli i ORSA ORTOPED SANAY 8 cm. eninde özel dokunmufl elastik banttan yap lan bilekli in bir ucu üçgen fleklinde k vr larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edilerek genifl bir ayar mekanizmas

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

Hayatîn ritmini takip edin

Hayatîn ritmini takip edin 3M Hasta Te his «œz mleri 3M Koter Plaklarî - 3M Red Dot Elektrodlarî Hayatîn ritmini takip edin Safilîk r nleri Elektrokardiyoloji Çözümleri yeti kin ve çocuklar için 3M Red Dot Elektrodlarî 2660 3M

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95 BÖLÜM 3 Bandaj Ürünleri MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 3 SAYFA 95 VET-FLEX Bandaj Yüksek kalitede esnek yapışkan bandaj. Güçlü, konforlu ve rahat kullanım sağlar. Kutu ambalaj:10 Adet Boyut

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Söz... Üstün kaliteli plazma sterilizatörü Renosem Hakkında RENOSEM, enfeksiyon önleme, mikrobiyal azalma sonucunu getiren yenilikçi Düşük Isılı Plazma Sterilizatörü

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

ALP-01 Boyunluk Seti (4 Parça) ALP-02 KED Acil Kurtarma Yele i. lkyard m Bak m Ürünleri. ALP-03 Omurga Tahtas Büyük

ALP-01 Boyunluk Seti (4 Parça) ALP-02 KED Acil Kurtarma Yele i. lkyard m Bak m Ürünleri. ALP-03 Omurga Tahtas Büyük ALP-01 Boyunluk Seti (4 Parça) Boyunluklar 4 de iflik ölçüde boyun anatomisine uygun olarak ve boyunu sabitleyecek flekilde 8 mm evadan üretilmifltir. G rtla a gelen k s m acil müdahaleye imkan verecek

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

VARİSTİM TEKNİK ŞARTNAMESİ

VARİSTİM TEKNİK ŞARTNAMESİ VARİSTİM 1- Direkt sabit akım veren stimulatör olmalıdır. 2- Akım kurguları 0,5-1,0 ve 2,0mA a kadar ayarlanabilmelidir. Bu akım şiddetleri malzeme üzerine yazılı olmalıdır ve beyaz işaret bu eğerlere

Detaylı

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti Eriflkinler için Ventilatör Devreleri Eriflkinler için ventilatör devreleri Hudson RCI eriflkin ventilatör devreleri çeflitli konfigürasyonlarda, materyallerde ve stillerde mevcuttur. Müflteri konvansiyonel

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

mediven mediven Mastektomi sonrası oluşan ödem tedavisinde seçilebilecek en doğru ürün. CCL 1 (15 21 mmhg) CCL 2 (23 32 mmhg) Endikasyonlar Koldaki birincil ve ikincil lenf ödemlerin bilekten ba layarak

Detaylı

MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ

MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ Dr. Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kayseri Sterilizasyonun tanımı Mikrobiyolojik tanım Sterilite güvence düzeyi

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

BEHER PP BEHER PP KULPLU BÜRET PENS PP BÜRET PENS PP HUN PP

BEHER PP BEHER PP KULPLU BÜRET PENS PP BÜRET PENS PP HUN PP BEHER PP Mat Kal p Üzerine Bask l. Propilen kal pta bas lan bu ürünler; net, otoklavlanabilir ve kimyasallara karfl dayan kl d r. 11110 25 11111 50 11112 100 11113 250 11114 500 11115 1000 11116 2000 11117

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Dräger PARAT 5550 Kaçış başlıkları

Dräger PARAT 5550 Kaçış başlıkları Dräger PARAT 5550 Kaçış başlıkları Dräger PARAT 5550, alev geciktirici kılıfın içinde bulunan bir yangın kaçış başlığıdır. Yangından kurtarma ekiplerinin kazazede kurtarma çalışmalarında kullanması için

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

V-6 Külotlu Varis Çorab

V-6 Külotlu Varis Çorab V-6 Külotlu Varis Çorab çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mm Hg bas nç Ten rengidir. Külotlu, çoraplar dünya standartlar na göre 5 boy olarak üretilmektedir. V-7 Dizüstü Varis

Detaylı

Planya Z mparalar Frezeler

Planya Z mparalar Frezeler Planya Z mparalar Frezeler PLANYA P 20SA2 82 mm / 720 W h zl kesim için güçlü motor 720 W pürüzsüz yüzey için alüminyum alafl m taban lamba ölçüsü 25 mm kolay kullan m için D-Tip sap Kesme geniflli i Kesme

Detaylı

Önce Zarar Verme HİPOCRAT AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE STERİLİZASYON, KONTROL VE ÖNEMİ

Önce Zarar Verme HİPOCRAT AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE STERİLİZASYON, KONTROL VE ÖNEMİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE STERİLİZASYON, KONTROL VE ÖNEMİ Önce Zarar Verme HİPOCRAT Nevin ACAR Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Sterilizasyon Sorumlu

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

SHEEHY PARTİAL OSSICULAR PROSTHESIS (POP) TEKNİK ŞARTNAMESİ 11-56362

SHEEHY PARTİAL OSSICULAR PROSTHESIS (POP) TEKNİK ŞARTNAMESİ 11-56362 SHEEY PARTİAL OSSİCULAR PROSTHESİS 11-12362 1- Polycel başın üstü kemikle kartilaj ya da dokuyla yüz yüze geldiği noktada hidroksilapatit materyal ile kaplı 2- Tamamen kanallı olup, makasla veya bistüri

Detaylı

C-3A Ekonomik Çenelikli Cervical Color

C-3A Ekonomik Çenelikli Cervical Color C-1 Cervical Color Boyun anatomisine göre presle kesilmifl sert polietilenden iki parçal olarak yap lan boyunlu un kenarlar na yumuflak kauçuk geçirildikten sonra yumuflak, kaliteli vinyleksle kaplanm

Detaylı

Sterilizasyon Sürecinin Dokümantasyon ve Takibi

Sterilizasyon Sürecinin Dokümantasyon ve Takibi Sterilizasyon Sürecinin Dokümantasyon ve Takibi Hmfl. Dilek ZENC RO LU DMS Sa l k E itim Dan flmanl k ve Ticaret Limited fiirketi, STANBUL e-posta: dilekzen@yahoo.com D okümantasyon, kelimesi farkl kaynaklardaki

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film. 72 saate kadar cilt korumas sa layan benzersiz, cildi yakmayan bariyer film

3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film. 72 saate kadar cilt korumas sa layan benzersiz, cildi yakmayan bariyer film 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film 72 saate kadar cilt korumas sa layan benzersiz, cildi yakmayan bariyer film Medikal Ürünler 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film 72 saate kadar cilt korumas sa

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com. Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.tr www.montel.com.tr kullan m k lavuzu users manual onderhoudsvoorschrift

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

8 Technology Boulevard Temple Bank, Riverway Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO Fax: 315-697-5867 E-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo.

8 Technology Boulevard Temple Bank, Riverway Phone: 315-697-JUMO 1-800-554-JUMO Fax: 315-697-5867 E-mail: info@jumo.us Internet: www.jumo. JUMO GmbH & Co. Fulda, JUMO Instrument Co. Darende JUMO No:17 Process D.4, Canastota, TR Telefon: Postal address: 36035 +49 Fulda, 661 6003-0 Harlow Telefon: - Essex CM20 2DY, 0216 UK 455 86 52 Phone:

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Yara Bak m Ürünleri Genel Katalog

Yara Bak m Ürünleri Genel Katalog Yara Bak m Ürünleri Genel Katalog çindekiler 3M Cavilon Cildi Yakmayan Bariyer Film 1-4 3M Cavilon Dayan kl Bariyer Krem 5-6 3M Tegaderm fieffaf Örtü 7-8 3M Tegaderm Absorbent fieffaf Akrilik Örtü 9-10

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

ALIŞ MİKTARLARI KAYSERİ HASTANESİ ALTINTEPE TIP MERKEZİ KARTAL TIP MERKEZİ

ALIŞ MİKTARLARI KAYSERİ HASTANESİ ALTINTEPE TIP MERKEZİ KARTAL TIP MERKEZİ GRUP SIRA MALZEME CİNSİ NUMARA CERRAHİ AMELİYAT İPLİĞİ LİSTESİ 2013 TIP FİYAT 1 İPEK (DOĞSAN) 0 26 mm 1/2 Yuvarlak 75 cm Adet 60 60 2 İPEK (DOĞSAN) 0 30 mm 3/8 Keskin 75 cm Adet 120 120 3 İPEK (DOĞSAN)

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun

Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun Ponto Kemiğe takılan işitme cihazında seçme özgürlüğü Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun Ponto yumuşak bant Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun Ponto yumuşak bant Çocuklar dil becerilerini bebeklikten

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 04/10/2013 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (9) kalem Medikal Malzeme Alımı işi satın alınacaktır.

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26 VITOCLIM 0S Duvar Tipi Split Klialar Sabit h zl kopresör, R4 so utucu ak flkan kapasitesi: 2,8 3,5 5,3 ve 7,1 k Çevreyle dost R4 so utucu ak flkanl Vitoclia 0S Duvar tipi split klialar, konforlu iklilendire

Detaylı

Arkadan İtmeli B 40 Akülü. Standart Aksesuarlar: İç içe tank sistemi. Teknik Bilgiler

Arkadan İtmeli B 40 Akülü. Standart Aksesuarlar: İç içe tank sistemi. Teknik Bilgiler Arkadan İtmeli B 40 Akülü Elektrikli arkadan itmeli zemin bakım ve temizlik otomatı B 40, 40 litrelik tank kapasitesi ile 400-1100 m² alanların temizliği için idealdir. Disk ve rulo fırça ile kullanılabilir.

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20151475 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/03/2015 TARİHİ,

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

Loctite Industrial. En Yüksek Performans. Esneklik. En Yüksek H z. Üstün Mukavemet. En Yüksek S cakl k Dayan m. Yeni. H zl Yap flt r c lar

Loctite Industrial. En Yüksek Performans. Esneklik. En Yüksek H z. Üstün Mukavemet. En Yüksek S cakl k Dayan m. Yeni. H zl Yap flt r c lar Loctite Industrial En Yüksek Performans Esneklik En Yüksek H z Yeni En Yüksek S cakl k Dayan m Üstün Mukavemet TR Girifl H zl yap flt r c teknolojisinde Loctite, saniyeler içinde yap flt rma sa layan ürünleri

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 6MFA 165 mm / 1010 W 1010 W güçlü motor paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl tungsten karbid uçlu

Detaylı

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON AYŞE ARI ayse.ari@anadolusaglik.org 2007 NİSAN STERİLİZASYON Tanı ve tedavi amaçlı bir uygulamada kullanılan medikal aletlerin yeniden kullanıma hazır hale getirilmesidir.

Detaylı

D-6 Boydan ç-d fl Kama

D-6 Boydan ç-d fl Kama D-4A Ark Takviyesi Ayak longitudinal ark n desteklemek için 3 boy olarak kauçuktan üretilmifltir. Ayakkab içine astar alt na koyulabilir. D-5 Topuk ç-d fl Kama Topuk iç ve d fl kenar n desteklemek için

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı