Genel Katalog. 3Medikal Ürünler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Katalog. 3Medikal Ürünler"

Transkript

1 Genel Katalog 3Medikal Ürünler

2

3 çindekiler BÖLÜM 1 Yara Bak m Ürünleri Flasterler 6 3M Micropore 6 3M Transpore 6 3M Medipore 6 3M Durapore 7 3M Microfoam 7 fieffaf Film Örtüler 7 3M Tegaderm fieffaf Film Örtü 7 3M Tegaderm 1633 IV Örtüsü 8 3M Tegaderm 1635 Örtüsü 8 3M Tegaderm Roll 8 3M IV Örtüsü 8 Pansuman Örtüleri 9 3M Tegaderm + Pad fieffaf Haz r Pansuman Örtüsü 9 3M Medipore + Pad Kumafl S rtl Haz r Pansuman Örtüsü 9 Di er Yara Bak m Ürünleri 9 3M Coban Kendi Kendine Yap flan Elastik Bandaj 9 3M ColdHot Pack 10 3M Opticlude Göz Pedi 10 BÖLÜM 2 Cilt Kapatma Ürünleri Cilt Kapatma fieritleri 13 3M Steri-Strip Cilt Kapatma fieritleri - Güçlendirilmifl 13 3M Steri-Strip li Tegaderm 13 Cilt Stapler Sistemleri 13 3M Precise Cilt Kapatma Stapler Sistemleri 13 BÖLÜM 3 Bio-Medikal Ürünler Elektrodlar 16 3M Ameliyathane, Acil 16 3M Yo un Bak m Ünitesi, Efor Testi, Holter, Diyagnostik 16 3M Pediatri ve Yeni Do an 17 Koter Plaklar, Defibrilasyon Pedleri 17 BÖLÜM 4 Asepsis Ürünleri nsizyon Örtüleri 20 3M Steri-Drape nsizyon Örtüleri Serisi 20 3M Steri-Drape nsizyon Örtüleri Serisi 20 3M loban Antimikrobiyal nsizyon Örtüleri 20 3

4 Cerrahi Örtüler 20 3M Cerrahi Branfl Örtüleri 20 Cerrahi Önlükler 21 3M Tek Kullan ml k Cerrahi Önlükler 21 Cerrahi Maskeler 22 3M Respiratörler 22 3M Cerrahi Maskeler 22 Cerrahi Gözlük 22 Cerrahi Clipper 22 BÖLÜM 5 Sterilizasyon Ürünleri Cihaz Kontrol Ürünleri 24 3M Data Logger 24 3M Elektronik Test Sistemi 24 3M Comply Bowie & Dick Otoklav Test Paketi 24 3M Comply Bowie & Dick Otoklav Test Ka d 24 Maruziyet Kontrol Ürünleri 25 3M Comply Buhar ndikatör Band 25 3M Comply Etilen Oksit ndikatör Band 25 3M Comply Kuru Is ndikatör Band 25 Yük Kontrol Ürünleri 25 3M Attest Biyolojik ndikatörler 25 3M Rapid Attest Biyolojik ndikatörler 26 Bohça çi Kontrol Ürünleri 26 3M Comply Renk De iflimli Kimyasal ndikatörler 26 3M Comply Kademeli Renk De iflimli Kimyasal ndikatörler 26 3M Comply Kimyasal Entegratörler 26 Kay t Saklama Ürünleri 26 BÖLÜM 6 mmobilizasyon Ürünleri Sentetik Alç lar 28 3M Scotchcast Plus Sentetik Alç 28 3M Scotchcast Poly Sentetik Alç 28 3M Soft Cast Yar Sert Sentetik Alç 28 Haz r Ateller 29 3M Scotchcast One-Step Splint 29 Aksesuarlar 29 3M Alç Pamu u 29 3M Alç Çoraplar 29 3M Soft Cast Makas 29 4

5 1 Yara Bak m Ürünleri Flasterler, Örtüler Di er Yara Bak m Ürünleri 5

6 YARA BAKIM ÜRÜNLER Flasterler 3M Micropore: Genel uygulamalarda Micropore bir numaral hipoallerjik ka t flasterdir. Gözenekli yap s nemin at lmas n sa layarak yap flkanl n azalmas n engeller. Güçlü yap flma kabiliyetine ra men ç kart lmas kolayd r. Hassas ciltlerle uyumludur. Kesicili ve kesicisiz alternatifleri mevcuttur Kesicili 1,25 cm x 9,14 m 24 adet / kutu, 10 kutu / koli Kesicili 2,5 cm x 9,14 m 12 adet / kutu, 10 kutu / koli Kesicili 5 cm x 9,14 m 6 adet / kutu, 10 kutu / koli Kesicisiz 1,25 cm x 9,14 m 24 adet / kutu, 10 kutu / koli Kesicisiz 2,5 cm x 9,14 m 12 adet / kutu, 10 kutu / koli Kesicisiz 5 cm x 9,14 m 6 adet / kutu, 10 kutu / koli 3M Transpore: Genel uygulamalar ve aletlerin tutturulmas için ideal hipoallerjik plastik flasterdir. fieffaft r. Lateks eldiven kullan l rken bile kolayca kopart labilen enine ve boyuna perfore yap s vard r. Bu sayede, Transpore her uygulamaya göre biçimlendirilebilir, cilde ve aletlere iyi yap flma sa lar ,25 cm x 9,14 m 24 adet / kutu, 10 kutu / koli ,5 cm x 9,14 m 12 adet / kutu, 10 kutu / koli cm x 9,14 m 6 adet / kutu, 10 kutu / koli 3M Medipore: Akut ve post-op örtülerin ve drenaj tüpleri ve di er hafif t bbi malzemelerin istenilen yerde güvenle sabitlenmesi için ideal, hipoallerjenik yumuflak kumafl s rtl flasterdir. Vücut ç k nt lar ile iyi uyum sa lar. Orta dereceli esnekli i sayesinde belli bir dereceye kadar cilt travmas olmaks z n ödem ve fliflmelere izin verir. Perfore ve ka t astarl olmak üzere iki tipi mevcuttur. Perfore yap s ile Medipore flaster, 5 cm aral klarla kendinden deliklidir ve makas kullan lmaks z n çabuk ve kolayca istenilen uzunlukta y rt labilir Perfore 2,5 cm x 9,14 m 24 rulo / koli 2962 Perfore 5,0 cm x 9,14 m 12 rulo / koli 2963 Perfore 7,6 cm x 9,1 m 12 rulo / koli 2964 Perfore 10,10 cm x 9,1 m 12 rulo / koli 2966 Perfore 15,20 cm x 9,14 m 12 rulo / koli 2968 Perfore 20,30 cm x 9,14 m 6 rulo / koli 2991/6 Ka t astarl 2,5 cm x 10 m 48 rulo/ koli 2991/1 Ka t astarl 5,0 cm x 10 m 24 rulo/ koli 2991/2 Ka t astarl 10 cm x 10 m 12 rulo/ koli 2991/3 Ka t astarl 15 cm x 10 m 12 rulo/ koli 2991/4 Ka t astarl 20 cm x 10 m 12 rulo/ koli 2991/5 Ka t astarl 30 cm x 10 m 12 rulo/ koli 6

7 YARA BAKIM ÜRÜNLER 3M Durapore: Çok amaçl, hipoallerjik ipek flaster olan Durapore uzun ömürlü s rt yap s ile dayan kl l n gerekli oldu u uygulamalarda kullan l r. Mükemmel yap flkan özelli i sayesinde en kritik flaster uygulamalar nda güvenlik sa lar. Geçirgen malzemesi sayesinde cildin nefes almas na izin vererek yap flkan özelli i azaltan ve maserasyona sebep olan fazla nemin oluflumunu önler ,5 cm x 9,14 m 12 rulo/kutu, 10 kutu/koli ,0 cm x 9,14 m 6 rulo/kutu, 10 kutu/koli ,5 cm x 9,14 m 4 rulo/kutu, 10 kutu/koli 3M Microfoam: Yüksek uyumlu hipoallerjik elastik 'köpük' flaster, kompresyon ve ortopedik sarg uygulamalar nda idealdir. Esnek s rt yap s elastik olmayan flasterlere k yasla derinin daha az mekanik gerilmeye maruz kalmas n sa lar. Deriyi tahrifl etmeden iyi yap fl r ve vücut ç k nt lar na uyumludur. Microfoam, cildin nefes almas na izin verir ve ayn zamanda s v lara ve bakterilere karfl bariyer oluflturur ,5 cm x 5 m 12 rulo/kutu, 6 kutu/koli ,0 cm x 5 m 6 rulo/kutu, 6 kutu/koli ,5 cm x 5 m 4 rulo/kutu, 6 kutu/koli fieffaf Film Örtüler 3M Tegaderm fieffaf Film Örtü: Hem kateter girifl bölgesi uygulamalar hem de yara uygulamalar için çabukluk ve kolayl k sa lar. Genifl ebat, flekil seçenekleri ve benzersiz çerçeve sistemi sayesinde istenilen bölgeye tek seferde yap flt r labilmesi ile uygulama kolayl sa lar. Tegaderm malzemesi esnek ve rahatt r. Cildin nefes almas na izin verir. S v ve bakteri bariyeri oluflturur. Bu özelli i ile hastalara banyo yapabilme rahatl sa lam fl olur. Tegaderm'in fleffaf olmas, katerer giriflinin ve yara gelifliminin rahatça gözlemlenebilmesini sa lar. Hipoallerjik yap flkan mükemmel yap flkan gücüyle örtünün kenarlar n n kalkmas n önler. 1622W Pediatrik, çentikli kateter sabitleyici 4 cm x 4,4 cm 100 adet/kutu, 4 kutu/koli 1623W Yetiflkin, çentikli kateter sabitleyici 6 cm x 7 cm 100 adet/kutu, 4 kutu/koli 1624 Yetiflkin, kateter sabitleyici 6 cm x 7 cm 100 adet/kutu, 4 kutu/koli 1626 Film Örtü 10 cm x 12 cm 50 adet/kutu, 4 kutu/koli 1627 Film Örtü 10 cm x 25 cm 20 adet/kutu, 4 kutu/koli 1628 Film Örtü 15 cm x 20 cm 10 adet/kutu, 8 kutu/koli 1629 Film Örtü 20 cm x 30 cm 10 adet/kutu, 8 kutu/koli 7

8 YARA BAKIM ÜRÜNLER 3M Tegaderm 1633 IV Örtüsü: Tasar m, portlu perifer kateterlerin güvenle sabitlenmesini sa lar. Hava geçirgen film bariyeri tüm örtüyü kaplarken Medipore flaster bölümü kateterin uzun süreli sabitlenmesini sa layarak IV bölgesinin optimum korunmas n garantiler. Kateter kanatlar n n sabitlenmesi için özel tasarlanm fl derin çentik mevcuttur. Ek güvenlik için, pofletin içinden ç kan ekstra Medipore cerrahi flaster fleritlerini kateter kanatlar na yap flt rarak daha güçlü bir sabitleme elde edebilirsiniz Perifer uygulama için 7 cm x 8,5 cm 100 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M Tegaderm 1635 Santral Venöz Kateter Örtüsü: Santral Venöz Kateter kullan m nda özellikle jugular ve subklaviyen uygulamalar için uygundur. Tegaderm film ile Medipore flasterin birlikte kullan lm fl oval tasar m, kateterlerin güvenle sabitlenmesini sa lar. Ek güvenlik için, pofletin içinden ç kan ekstra Medipore cerrahi flaster fleritlerini kateter kanatlar na yap flt rarak daha güçlü bir sabitleme elde edebilirsiniz Santral uygulama için 8,5 cm x 10,5 cm 50 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M Tegaderm Roll: 3M Tegaderm Roll, lateks içermeyen hipoallerjik flaster ile desteklenmifl ince bir fleffaf filmden oluflur. Steril de ildir. Geçirgen malzemesi sayesinde cildin nefes almas na izin vererek oksijen ve nem buhar al flveriflini sa lar s v ve bakteri bariyeri oluflturur. stenilen uzunlukta kesilebilen yap s ile kullan m kolayl sa lar cm x 10 m 1 rulo/kutu, 4 kutu/koli cm x 10 m 1 rulo/kutu, 4 kutu/koli cm x 10 m 1 rulo/kutu, 4 kutu/koli 3M IV Örtüsü: 3M IV Örtüsü, steril olup kateter güvenle sabitlenmesini sa layarak IV bölgesinin korunmas n garantiler. Medipore malzeme ve destek pedinden oluflur ,6 cm x 5,1 cm 50 adet/kutu, 8 kutu/koli 8

9 YARA BAKIM ÜRÜNLER Pansuman Örtüleri 3M Tegaderm + Pad fieffaf Haz r Pansuman Örtüsü: Ortas emici pedli, s rt yap s Tegaderm, steril haz r pansuman örtüsüdür. Tegaderm örtünün tüm avantajlar na sahiptir. S v geçirmez, bakteri bariyeri oluflturur. Cilt bütünlü ü bozulmufl bölgelerde (kanül ç kar ld ktan sonra), artroskopide ve post-op genel cerrahi örtüsü olarak kullan lmas önerilir Tüm alan: 5 cm x 7 cm, Ped alan : 2,5 x 4 cm 50 adet/kutu, 4 kutu/koli 3584 Tüm alan: 6 cm x 10 cm, Ped alan : 2,5 x 6 cm 50 adet/kutu, 4 kutu/koli 3586 Tüm alan: 9 cm x 10 cm, Ped alan : 4,5 x 6 cm 25 adet/kutu, 4 kutu/koli 3589 Tüm alan: 9 cm x 15 cm, Ped alan : 4,5 x 10 cm 25 adet/kutu, 4 kutu/koli 3590 Tüm alan: 9 cm x 20 cm, Ped alan : 4,5 x 15 cm 25 adet/kutu, 4 kutu/koli 3591 Tüm alan: 9 cm x 25 cm, Ped alan : 4,5 x 20 cm 25 adet/kutu, 4 kutu/koli 3593 Tüm alan: 9 cm x 35 cm, Ped alan : 4,5 x 30 cm 25 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M Medipore + Pad Kumafl S rtl Haz r Pansuman Örtüsü: Ortas emici pedli, s rt yap s Medipore, steril haz r pansuman örtüsüdür. Çok amaçl olarak cerrahi insizyon bölgelerinde, kesiklerde, hafif, orta dereceli ak nt l yaralarda kullan lmas uygundur. 3562E Tüm alan: 5 cm x 7,2 cm, Ped alan : 2,8 x 3,8 cm 50 adet/kutu, 8 kutu/koli 3564E Tüm alan: 6 cm x 10 cm, Ped alan : 3,4 x 6,5 cm 50 adet/kutu, 8 kutu/koli 3566E Tüm alan: 10 cm x 10 cm, Ped alan : 5,0 x 5,5 cm 25 adet/kutu, 8 kutu/koli 3569E Tüm alan: 10 cm x 15 cm, Ped alan : 5,0 x 10,5 cm 25 adet/kutu, 8 kutu/koli 3570E Tüm alan: 10 cm x 20 cm, Ped alan : 5,0 x 15,5 cm 25 adet/kutu, 8 kutu/koli 3571E Tüm alan: 10 cm x 25 cm, Ped alan : 5,0 x 20,5 cm 25 adet/kutu, 8 kutu/koli 3573E Tüm alan: 10 cm x 35 cm, Ped alan : 5,0 x 30,4 cm 25 adet/kutu, 8 kutu/koli Di er Yara Bak m Ürünleri 3M Coban Kendi Kendine Yap flan Elastik Bandaj: S k laflt r c bandajlamalarda, aletleri ve sarg lar sabitlemede, burkulma ve incinmelerde, koruyucu bandajlamalarda, ödem kontrolü ve k smi immobilizasyonda kullan labilir. Coban bandaj deriye de il, sadece kendisine yap fl r ve uzun süreli ve güvenilir sabitleme sa lar. Lateks içermeyen modeli de mevcuttur Elastik 2,50 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 30 rulo/kutu, 1 kutu/koli 1582 Elastik 5,00 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 36 rulo/kutu, 1 kutu/koli 1583 Elastik 7,50 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 24 rulo/kutu, 1 kutu/koli 1584 Elastik 10,0 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 18 rulo/kutu, 1 kutu/koli 1586 Elastik 15,0 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 12 rulo/kutu, 1 kutu/koli 2081 Elastik, Latekssiz 2,50 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 30 rulo/kutu, 1 kutu/koli 2082 Elastik, Latekssiz 5,00 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 36 rulo/kutu, 1 kutu/koli 2083 Elastik, Latekssiz 7,50 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 24 rulo/kutu, 1 kutu/koli 2084 Elastik, Latekssiz 10,0 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 18 rulo/kutu, 1 kutu/koli 2086 Elastik, Latekssiz 15,0 cm x 4,5 m (gerilmifl uzunluk) 12 rulo/kutu, 1 kutu/koli 9

10 YARA BAKIM ÜRÜNLER 3M ColdHot Pack: Hem s cak hem de so uk terapi uygulamalar için kullan lan çok kullan ml k esnek jel pakettir. Kullan m kolay, dayan kl ve ekonomiktir. A r, ac ve hafif sakatl klarda rahatlat c etkisi vard r. N cm x 10 cm 100 adet/koli N cm x 26,5 cm 48 adet/kutu N cm x 30 cm 10 adet/kutu 3M Opticlude Göz Pedi: fiafl l k ve göz tembelli inin tedavisinde kapatma terapisi olarak doktor tavsiyesi ile uygulan r. Pedin, örgüsüz, mikro-delikli s rt yap s sayesinde deri fonksiyonlar etkilenmez. Özel tasar m ile ped yap flt r ld nda göz ve kirpikler rahat eder Oval, junior, ten rengi 5,0 cm x 6,0 cm 20 adet/kutu, 36 kutu/koli 1539 Oval, standart, ten rengi 6,0 cm x 8,0 cm 20 adet/kutu, 24 kutu/koli NOTLAR 10

11 2 Cilt Kapatma Ürünleri Cilt Kapatma fieritleri Cilt Stapler Sistemleri 11

12 12

13 C LT KAPATMA ÜRÜNLER Cilt Kapatma fieritleri 3M Steri-Strip Cilt Kapatma fieritleri - Güçlendirilmifl: Benzersiz mikro delikli yap s vard r. Ekstra sa laml k için naylon filamentler ile güçlendirilmifltir ve hipoalerjik yap flkanl d r. Tek bafl na veya z mba/sütur ile kullan labilir. R mm x 75 mm 5 flerit/poflet, 50 poflet/kutu, 4 kutu/koli R mm x 75 mm 3 flerit/poflet, 50 poflet/kutu, 4 kutu/koli R mm x 38 mm 6 flerit/poflet, 50 poflet/kutu, 4 kutu/koli R mm x 100 mm 10 flerit/poflet, 50 poflet/kutu, 4 kutu/koli R mm x 100 mm 6 flerit/poflet, 50 poflet/kutu, 4 kutu/koli R mm x 50 mm 10 flerit/poflet, 50 poflet/kutu, 4 kutu/koli 3M Steri-Strip'li Tegaderm: 3M Tegaderm film Örtü ve Steri-Strip Cilt Kapatma fieritlerini bir poflette birlefltiren kullan fll yara kapatma sistemidir. Ürün, minör yaralar n kapat lmas için uygundur. Yara kapatma fleritlerinin tüm kozmetik faydalar na ve fleffaf film örtünün güvenli bariyer özelli ine ayn anda sahiptir. W8514 Örtü alan : 6 x 4,7 cm 3 adet/poflet, 25 poflet/kutu, 4 kutu/koli W8512 Örtü alan : 6 x 4,7 cm 1 adet/poflet, 25 poflet/kutu, 4 kutu/koli 3M Precise Cilt Kapatma Stapler Sistemleri 3M Vista Stapler, özel tasarlanm fl aç l kafas sayesinde insizyonun normal pozisyondan kolay görülmesini sa layarak z mbalaman n yerinin tam ve do ru olmas n garantiler. 35'lik z mba kapasitesi vard r ve tek bir hastada kullan lmak üzere üretilmifltir. ki stapler sökücü de steril olup tek bir hastada kullan lmak üzere üretilmifltir Vista Stapler, 35 lik z mba 6 adet/kutu, 4 kutu/koli MS-35 Stapler, 35 lik 12 adet/kutu, 4 kutu/koli RSH-100 Stapler Tutucusu 1 adet/kutu, 12 kutu/koli SR-1 Stapler Sökücüsü (standard tip) 10 adet/kutu, 3 kutu/koli SR-3 Stapler Sökücüsü (makas tipi) 10 adet/kutu, 3 kutu/koli 13

14 NOTLAR 14

15 3 Bio-Medikal Ürünler Elektrodlar Koter Plaklar, Defibrilasyon Pedleri 15

16 B O-MED KAL ÜRÜNLER Elektrodlar Ameliyathane, Acil 3M hasta de erlendirme ürün portföyü farkl kullan m amaçlar için tasarlanm fl genifl s rt yap s ve ebat seçenekleri sunar. Tüm elektrodlarda at k b rakmayan jel formülü kullan lm flt r, s rt yap lar hipoallerjeniktir Köpük s rt, solid jel, hem çocuk hem 4,4 cm çap 50 adet/poflet, 20 poflet/kutu yetiflkine uygun, gümüfl klorür sensör, s v bariyer özelli i Köpük s rt, solid jel, gümüfl klorür 4,4 cm çap 50 adet/poflet, 20 poflet/kutu sensör, s v bariyer özelli i 2237 Yo un Bak m Ünitesi, Efor Testi, Holter, Diyagnostik 2259 Köpük s rt, solid jel, z mparal, hareket 5,1 cm çap 25 adet/poflet, 10 poflet/kutu, halindeki hastaler için uygun, 4 kutu/koli Yumuflak kumafl s rt, solid jel, z mparal, 5,1 cm x 5,5 cm 25 adet/poflet, 10 poflet/kutu, terleme ile ç kmaz, 4 kutu/koli 2238 Yumuflak kumafl s rt, solid jel, 6 cm çap 50 adet/poflet, 20 poflet/koli minimum iritasyon riski, uzun süreli kullan m, vücut k vr mlar na uyumlu, 2255 Yumuflak kumafl s rt, solid jel, 6 cm çap 25 adet/poflet, 40 poflet/koli z mparal, minimum iritasyon riski, vücut k vr mlar na uyumlu, terleme ile ç kmaz 2330 Köpük s rt, ç tç ts z, zorlu cilt 2,2 cm x 3,2 cm 100 adet/poflet, 10 poflet/kutu, bölgelerinde iyi trase sa layan iletken 4 kutu/koli yap flkan, gümüfl/gümüfl klorid s rt yap s sayesinde defibrilasyon sonras h zl trase al nabilme özelli i

17 B O-MED KAL ÜRÜNLER Pediatri ve Yeni Do an Farkl kullan m amaçlar için tasarlanm fl genifl 3M Hasta de erlendirme ürün portföyü. Tüm elektrodlarda at k b rakmayan jel formülü kullan lm flt r, s rt yap lar hipoallerjeniktir Micropore (ka t) s rt, solid jel, 4,4 cm çap 25 adet/poflet, 10 poflet/kutu, Pediatri için uygundur 4 kutu/koli Yumuflak kumafl s rt, Solid jel 3,2 cm çap 3 adet/poflet, 20 poflet/kutu, Yeni do an ve pediatri için uygundur 10 kutu/koli 2269T Saydam s rt, kendinden kablolu 2 cm x 4 cm 3 adet/poflet, 10 poflet/kutu, Prematüre ve yeni do an için uygundur 10 kutu/koli T Koter Plaklar Polipropilen, örgüsüz malzemeden üretilmifltir. Hidrofilik, at k b rakmayan yap flkan özelli i vard r. S v bariyeri oluflturur. Tek kullan ml kt r. 8149F Standart cihazlara uygun 125 cm 2 5 adet/paket, 40 paket/koli 8180F Valley Rem uyumlu cihazlara uygun 125 cm 2 5 adet/paket, 40 paket/koli Defibrikasyon Pedleri 3M Defi Pedler, gözenekli, örgüsüz kumafl ile desteklenmifl elektro-iletken jele sahiptir. Pedler güvenli ve h zl kullan ma uygundur. Turuncu renkleri görülmelerini kolaylaflt r r. S v jelli de ildir. Böylece cihaz n tam olarak temizlenip temizlenmedi ini endifle etmenize gerek yoktur. Hastadan ç kartmak kolayd r. Kaygand r. At k b rakmaz, hastan n temizlenmesine gerek kalmaz. 2345N 114 mm x 114 mm 10 çift/kutu, 10 kutu/koli 2346N 114 mm x 152 mm 10 çift/kutu, 10 kutu/koli 17

18 NOTLAR 18

19 4 Asepsis Ürünleri nsizyon Örtüleri Cerrahi Örtüler Cerrahi Önlükler Cerrahi Maskeler Cerrahi Gözlük Cerrahi Clipper 19

20 ASEPS S ÜRÜNLER nsizyon Örtüleri 3M Steri-Drape nsizyon Örtüleri Serisi: Steri-Drape nsizyon Örtüleri, steril cerrahi alan sa layan steril,yap flkan film örtülerdir Tüm alan: 15 cm x 20 cm, nsizyon alan : 10 x 20 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1040 Tüm alan: 35 cm x 60 cm, nsizyon alan : 35 x 35 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1050 Tüm alan: 82 cm x 45 cm, nsizyon alan : 60 x 45 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M Steri-Drape nsizyon Örtüleri Serisi : Steri-Drape nsizyon Örtüleri nem geçirgenli i olan film malzemeden yap lm flt r. Cilde uyumludur. Kesi kenarlar na iyi yap flma sa lar Tüm alan: 20 cm x 20 cm, nsizyon alan : 10 x 20 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 2037 Tüm alan: 38 cm x 25 cm, nsizyon alan : 28 x 25 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 2040 Tüm alan: 38 cm x 41 cm, nsizyon alan : 28 x 41 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 2045 Tüm alan: 60 cm x 45 cm, nsizyon alan : 50 x 45 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 2050 Tüm alan: 90 cm x 60 cm, nsizyon alan : 60 x 60 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M Ioban Antimikrobiyal nsizyon Örtüleri: Ioban Antimikrobiyal nsizyon Örtüleri, mükemmel yap flkan ve yüksek nem geçirgenli i olan film malzemeden yap lm flt r. çinde bar nd rd iodofor, insizyon alan nda hem kimyasal hem de fiziksel bariyer oluflturur. Uzun süreli ameliyatlarda kullan lmas tavsiye edilir Tüm alan: 15 cm x 20 cm, nsizyon alan : 10 x 20 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 6640 Tüm alan: 44 cm x 35 cm, nsizyon alan : 34 x 35 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 6648 Tüm alan: 66 cm x 60 cm, nsizyon alan : 56 x 60 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 6650 Tüm alan: 66 cm x 45 cm, nsizyon alan : 56 x 45 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 6651 Tüm alan: 66 cm x 85 cm, nsizyon alan : 56 x 85 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli Cerrahi Örtüler 3M Cerrahi Branfl Örtüleri: 1000 Yap flkan bantl plastik cerrahi örtü, 45 cm x 30 cm 10 adet/kutu, 4kutu/koli 1003 zolasyon torbas, 49cm x 49cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1007 Artroskopi s v toplama torbas, 115 cm x 58 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1010 Yap flkan bantl plastik cerrahi örtü, 45cm x 60cm 10 adet/kutu, 4kutu/koli 1012 Floreoskop Örtüsü 90cm x 110cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1013 Röntgen cihaz örtüsü 165cm x 106 cm 10 adet/kutu, 4kutu/koli 1015 Yap flkan bantl u-aç kl cerrahi örtü, 120cm x 130cm 10 adet/kutu, 4kutu/koli 1016 rrigasyon torbas, 51cm x 50cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1067 U-aç kl s v toplama torbas, 87cm x 74cm 5 adet/kutu, 4 kutu/koli 1072 S v toplama torbal delikli drape, 23cm x 45cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1074 Bat n Koruyucu Cerrahi Örtü 90 cm x 90 cm, 10 adet/kutu, 4 kutu/koli kasnak çap :17,5 cm 1075 Yara kenar koruyucusu 90 cm x 90 cm, 10 adet/kutu, 4 kutu/koli kasnak çap :22,5 cm 1115 Tüp organizatötü, 14cm x 4cm 100 adet/kutu, 4 kutu/koli 2057 nsizyon s v toplama torbas, 87 cm x 74 cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 20

21 ASEPS S ÜRÜNLER 6658 Ioban nsizyon filmli Büyük Boy S v 74cm x 74cm 5 adet/kutu, 4 kutu/koli Toplama Torbas 9042 Bacak Örtüsü 35cm x 100cm 35 adet/kutu, 4 kutu/koli 9045 Yap flkanl u-aç kl örtü 228cm x 260cm 15 adet/kutu, 2 kutu/koli 9053 Ekstremite örtüsü 228cm x 300cm 10 adet/kutu, 2 kutu/koli 1020 Yap flkan kenar delikli Küçük boy örtü 40cm x 40cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1021 nsizyon filmli küçük boy örtü 40cm x 40cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1024 Yap flkan kenar delikli ve torbal 39cm x 46cm 10 adet /kutu, 1 kutu/ koli cerrahi örtü (Göz ve Kulak), 1030 Yap flkan Kenar Delikli orta boy örtü 80cm x 130cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1060 nsizyon filmli orta boy örtü 130cm x 130cm 10 adet/kutu, 4 kutu/koli 1062 Oftalmik drape, 137cm x 137cm, 30 adet/kutu, 2 kutu/koli pouch 8cm x 10cm 1064 Delikli ve torbal oftalmik örtü 155cm x 178cm 20 adet/kutu, 1 kutu/koli 7965 Sezaryen örtüsü, 254cm x 307cm, 5 adet/kutu, 1 kutu/koli 1071 Tufle'li Üroloji Örtüsü, 60cm x 90cm, 10 adet /kutu, 4 kutu/koli 1081 TUR / üroloji örtüsü 152cm x 164 cm 14 adet/kutu, 2 kutu/koli 1191 Femoral anjio drape, 194cm x 280cm, 20 adet/kutu, 1 kutu/koli 1019 Uzun u-örtü 120cm x 180cm 10 adet /kutu, 4 kutu/koli 1194 S v toplama torbal artroskopik örtü 226cm x 320cm 5 adet/kutu, 1 kutu/koli Cerrahi Önlükler 3M Tek kullan ml k Cerrahi Önlükler: Steril olarak sunulan, tek kullan ml k bu önlükler, yumuflak, rahat ve dayan kl malzemeden üretilmifltir. S v bariyer özelli i ile kan ve vücut s v lar na karfl kan tlanm fl korumaya sahiptir. 7691C Standart Medium 28 adet/koli 7692C Standart Large 26 adet/koli 7693C Standart X-Large 24 adet/koli 7694C Standart XX-Large 22 adet/koli 7695 Güçlendirilmifl, kol ve gövde bölgelerinde Medium 28 adet/koli 7696 Güçlendirilmifl, kol ve gövde bölgelerinde Large 28 adet/koli 7697 Güçlendirilmifl, kol ve gövde bölgelerinde X-Large 28 adet/koli 7698 Güçlendirilmifl, kol ve gövde bölgelerinde XX-Large 26 adet/koli 21

22 ASEPS S ÜRÜNLER Cerrahi Maskeler 3M Respiratörler: Tüberküloz gibi hava yoluyla bulaflan hastal klara karfl sa l k çal flanlar n n korunmas na yönelik kullan l r P1 Koruma S n f, % 78 koruma, valfsiz 20 adet/kutu, 6 kutu/koli 1862 P2 Koruma S n f, % 92 koruma, valfsiz 20 adet/kutu, 6 kutu/koli 1872V P2 Koruma S n f, % 92 koruma, valfli 10 adet/kutu, 6 kutu/koli 1863 P3 Koruma S n f, % 99 koruma, valfsiz 20 adet/kutu, 6 kutu/koli 1873V P3 Koruma S n f, % 99 koruma, valfli 10 adet/kutu, 6 kutu/koli 3M Cerrahi Maskeler: Üç katmanl, rahat, hafif, ve nefes al nabilir cerrahi maskelerdir. 1810F Ba c kl cerrahi maske 100 adet/kutu, 6 kutu/koli 1816 Ba c kl cerrahi maske 50 adet/kutu, 6 kutu/koli 1826 Lastikli cerrahi maske 50 adet/kutu, 10 kutu/koli 1818FS Ba c kl, yüz korumal cerrahi maske 50 adet/kutu, 4 kutu/koli Cerrahi Gözlük Sa l k çal flanlar n korumak için tasarlanm flt r. Gözlük cam, genifl görüfl alan sa layan, bu u yapmayan, fl yans tmayan özel bir malzeme ile kaplanm flt r. Gözlük saplar n n uzunlu u yüz kontürlerine rahat uyum sa layacak flekilde ayarlanabilir. Kod. No. Aç klama Paketleme 1880 Koruyucu Gözlük 10 adet/kutu, 1 kutu/koli D KKAT: 3M 1880 Koruyucu Gözlük, nükleer radyasyon, X fl nlar, lazer fl ve düflük s kaynaklar taraf ndan emilmifl düflük s infra-red (IR) radyasyonuna karfl korumaz. Cerrahi Clipper 3M Cerrahi Clipper, h zl ve kolay, ameliyat öncesi k l temizli i sa lar. K llar cilde zarar vermeden kesti i için ameliyat öncesi insizyon bölgesinde cilt bütünlü ü bozulmaz, enfeksiyon riski azalt lm fl olur. Kontaminasyonu engellemek için tek kullan ml k kesici uçlar n n bir hastada kullan ld ktan sonra at lmas ve tekradan kullan lmamas tavsiye edilir Kesici uç, tek kullan ml k, siyah 50 adet/kutu 9671 Clipper (makine gövdesi) 1 adet/koli 9678 fiarj aleti 1 adet/koli 9600 Kesici uç, tek kullan ml k, mavi 40 adet/kutu 9604 Clipper (makine gövdesi) 1 adet/koli 9606 fiarj aleti 1 adet/koli 22

23 5 Sterilizasyon Ürünleri Cihaz Kontrol Maruziyet Kontrol Yük Kontrol Bohça içi Kontrol Kay t Saklama 23

24 STER L ZASYON ÜRÜNLER Cihaz Kontrol Ürünleri Cihaz kontrol ürünleri, sterilizasyon cihazlar n n verimli çal fl p çal flmad n belirli parametreleri ölçerek sterilizasyon iflleminin denetlenmesinde çok önemli bir rol oynar. 3M Data Logger - Dezenfektör Makinas Test Sistemi: Yüksek kaliteli, software ba lant l ba ms z olarak s ve zaman monitorizasyon bilgisinin temini ile birlikte, bu bilgiye sonradan ulafl larak ayn zamanda takip edilebilir bir sistem sunar. 3M Data Logger 4020, iste e ba l olarak ön programlama sayesinde aktivasyon zaman, s ve zaman, örnekleme oran ve örnekleme zaman n n aral n belirlemeyi mümkün k lar. 3M Data Logger, do ru, güvenilir s ve zaman monitorizasyonunu sa lar. Kod. No. Aç klama Paketleme 4020 Data Logger - Makina 1 adet/kutu 4021 Data Logger - Transfer Ünitesi 1 adet/kutu 4022 Data Logger - Software 1 adet/kutu 4023 Data Logger - Kit 1 adet/kutu 3M Elektronik Test Sistemi: ETS, otoklavlarda hava kal nt s, afl r buhar olup olmad, kalibrasyon kontrolü, data logger ölçümü, teflhis amaçl yorumlar ve ölüm e risinin hesaplanmas n sa lar. Sistemde bulunan sensör ünitesi s, bas nç, zaman, hava kal nt verilerini toplar. 3M ETS, verilerin sensör ünitesinden data aktar c ile PC ortam na aktar lmas n, kayd n n saklanmas n, kay t edilen sterilizasyon ifllemindeki verilerin analizini yapmay sa lar. Medikal ekipmanlar n, validasyon ve buhar sterilizasyonunun rutin kontrolünü sa layan 3M ETS, EN 554 ve Clause 3.13 standartlar n n gerektirdi i bütün özellikleri bünyesinde bar nd r r. Kod. No. Aç klama Paketleme 4008 ETS Sensör Ünitesi 1 adet/kutu 4009 ETS Data Transfer Ünitesi 1 adet/kutu 4010 ETS Software 1 adet/kutu 3M Comply Bowie & Dick Otoklav Test Paketi: Benzersiz renk kimyas ile Comply Tek Kullan ml k Bowie&Dick test paketi, verimli ve kolay kullan ml bir testtir. Kod. No. Aç klama Paketleme 1301 B&D Test Paketi 20 paket/kutu 1233 B&D Test Paketi 30 paket/kutu B&D Test Paketi 20 paket/kutu, 4 kutu/koli 3M Comply Bowie & Dick Otoklav Test Ka d : Comply Bowie&Dick Tip Test Ka d havlu referans paketinde kullan lmak üzere özel dizayn edilmifltir. Comply Bowie&Dick test ka d BS EN 867 kriterlerine sahiptir. Kod. No. Aç klama Paketleme 1227 B&D tip test kağıdı 50 adet/paket, 6 paket/koli 24

25 STER L ZASYON ÜRÜNLER Maruziyet Kontrol Ürünleri Maruziyet indikatörleri, steril edilecek olan bohçan n üzerine yap flt r l r. flleme tabii tutulan bohçalardaki maruziyet indikatörleri renk de ifltirir ve böylece ifllem görmüfl ile ifllem görmemifl bohçalar n ay rt edilebilmesine yard mc olur. 3M Comply Buhar ndikatör Band : EN 867 kriterlerine uyumludur ve üstün yap flkan sayesinde tüm tip bohçalama malzemelerine iyi yap flma sa lar, ç kart ld nda kal nt b rakmaz N Maruziyet Band - Buhar için 12,5 mm x 55 m 36 adet/koli N Maruziyet Band - Buhar için 19 mm x 55 m 24 adet/koli N Maruziyet Band - Buhar için 25 mm x 55 m 18 adet/koli 3M Comply Etilen Oksit ndikatör Band : Bohçalar n tespitinde paketleme band olarak kullan l r ve bohçalar n etilen oksit gaz na maruz kal p kalmad n anlamak için tasarlanm flt r Maruziyet Bandı- EtO için 12,5 mm x 55 m 36 adet/koli Maruziyet Bandı- EtO için 19 mm x 55 m 24 adet/koli Maruziyet Bandı- EtO için 25 mm x 55 m 18 adet/koli 3M Comply Kuru Is ndikatör Band : Bohçalar n tespitinde paketleme band olarak kullan l r ve bohçalar n kuru s sterilizasyonuna maruz kal p kalmad n anlamak için tasarlanm flt r Maruziyet Bandı- Kuru Isı için 19 mm x 55 m 48 adet/koli Yük Kontrol Ürünleri Yük kontrol ürünleri, sterilizatörün her bir çevriminde sterilizatörün içine yerlefltirilir ve biyolojik ölümü test ederek sterilizasyon iflleminin baflar s n ve yükün (çevrimdeki tüm paketlerin) kullan l p kullan lamayaca na karar verilmesini destekler. 3M Attest Biyolojik ndikatörler: Attest Biyolojik Monitör Sistemleri içinde mikroorganizma ve üreme s v s bar nd ran kapakl tüplerdir. Her sterilizatörün biyolojik güvenilirlik ve performans kontrollerinin labaratuar ortam na ve personeline gerek kalmadan yap lmas n mümkün k lar. Kullan m kolayd r ve 48 saatlik süre dahilinde renk de iflimi ile sonuç verir. Kod. No. Aç klama Paketleme 1262 Buhar için- 48 saatte sonuç verir 100 adet/kutu, 4 kutu/koli 1264 EtO için 48 saatte sonuç verir 100 adet/kutu, 4 kutu/koli 131 İnkübatör 1 adet/koli 25

26 STER L ZASYON ÜRÜNLER 3M Rapid Attest Biyolojik ndikatörler: 3M Rapid Attest Biyolojik Monitör Sistemleri florasan fl ma yöntemi ile sadece 1-4 saat içinde güvenli ve kolay anlafl l r biyolojik sonuçlar sa lar. Bu sayede karantina zamanlar n n süresi k salarak sterilizasyon iflleminin baflar s zl h zl ve verimli bir flekilde tespit edilir. Kod. No. Aç klama Paketleme 1291 Flaş için - 1 saatte sonuç verir 50 adet/kutu, 4 kutu/koli 1292E Buhar için 3 saatte sonuç verir 50 adet/kutu, 4 kutu/koli 1294 EtO için 4 saatte sonuç verir 50 adet/kutu, 4 kutu/koli 290 Buhar ve Flaş için İnkübatör 1 adet/koli 290G EtO için İnkübatör 1 adet/koli İnkübatör lambası 1 adet/koli Bohça çi Kontrol Ürünleri Bohça çi Kontrol ürünleri, her bir bohçan n içine yerlefltirilir ve aletlerin kullan lma aflamas nda kullan c ya, sterilizasyon ifllemindeki kritik tüm parametrelerin karfl land na dair net görsel kan t sa lar. 3M Comply Renk De iflimli Kimyasal ndikatörler: Sterilizasyon işleminin kimyasal monitör edilmesinde düşük maliyet ile tutarlı ve kesin sonuçlara varılmasını sağlarlar. Kod. No. Aç klama Paketleme 1250 Buhar için 480 adet/kutu, 8 kutu/koli 1251 EtO için 480 adet/kutu, 4 kutu/koli Kuru Isı için 250 adet/kutu, 10 kutu/koli 1258 Formaldehid için 240 adet/kutu, 6 kutu/koli 1248 Hidrojen Peroksid için 250 adet/kutu, 4 kutu/koli 1259 Prion çevrimler için 250 adet/kutu, 4 kutu/koli EtO kimyasal indikatör strip 800 adet/kutu, 4 kutu/koli 3M Comply Kademeli Renk De iflimli Kimyasal ndikatörler: Zaman, buhar/eto ve s gibi sterilizasyon parametrelerine s rayla tepki verirler. Ayr ca sterilan kalitesi hakk nda da bilgi verirler. Kod. No. Aç klama Paketleme C Buhar için 250 adet/kutu, 20 kutu/koli C Buhar için 250 adet/kutu, 20 kutu/koli EtO için 200 adet/kutu, 20 kutu/koli 3M Comply Kimyasal Entegratörler: Biyolojik ölüme en yak n sonucu veren kimyasal entegratörlerdir. Renk de ifltiren indikatörlerden farkl olarak yoruma aç k olmayan, kolayl kla görülebilen sonuçlara ulafl lmas n sa larlar. Ortadaki çizgi ve ilerisi olumlu olarak de erlendirilir. Kod. No. Aç klama Paketleme 1243A Buhar için 500 adet/poşet, 2 poşet/koli 1243B Buhar için 100 adet/poşet, 10 poşet/koli 1244 EtO için 500 adet/poşet, 2 poşet/koli Kay t Saklama Ürünleri Baflar l bir sterilizasyon iflleminin son ad m elde edilen tüm sonuçlar n kayd n n tutulmas d r. Kod. No. Aç klama Paketleme 1256B Etiket Uygulama Tabancası 1 adet/koli 1257R Etiket- son kullanma tarihi yazılı, kırmızı 1125 etiket/rulo, 12 rulo/koli 1257Y Etiket- son kullanma tarihi yazılı, sarı 1125 etiket/rulo, 12 rulo/koli 26

Cerrahi Aletlerin Fonksiyonel Kontrolü

Cerrahi Aletlerin Fonksiyonel Kontrolü Hmfl. Aliye PARLAK VKV Amerikan Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Baflhemfliresi, STANBUL e-posta: aliyep@amerikanhastanesi.org A letler bir hastanenin yat r mlar içerisinde önemli ölçüde maddi bir

Detaylı

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT K L TLEME ET KETLEME LOTO LOCKOUT TAGOUT 1.Ad m: Yaz l prosedürleri oluflturun Tüm tehlikeli enerji noktalar n saptay n ve bunlarla ilgili prosedürleri oluflturup yaz l flekle dönüfltürün. Bu ad m, o noktadaki

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Green - Pro YAR-K M ENDÜSTR YEL TEM ZL K ÜRÜNLER SAN. ve T C. LTD. fit. GENEL PAZARLAMA - SATIfi - ÜRET M VE SEVK YAT MÜDÜRLÜ Ü Tel: (0216) 593 13 58-59 - 88-89 Faks: (0216) 593 13 85 www.yarkim.com.tr

Detaylı

Ambulans ve Ambulanslarda Kullan lan Malzemeler ile Ambulanslarda Müdahalelerde DAS Uygulamalar

Ambulans ve Ambulanslarda Kullan lan Malzemeler ile Ambulanslarda Müdahalelerde DAS Uygulamalar Ambulans ve Ambulanslarda Kullan lan Malzemeler ile Ambulanslarda Müdahalelerde DAS Uygulamalar Doç. Dr. Füsun CÖMERT Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi, T bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal, ZONGULDAK

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900

ZANUSS Professional Zanussi Professional N900 N900 N900 2 Sistem Modern catering dünyas n n geliflimine ZANUSS Professional Sistemi'nin katk lar n kim inkar edebilir. Bu sektördeki her profesyonel, mutfakta çal flma yaflam n iyilefltiren ve olanaklar geniflleten

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2006 Cilt : 10 Ek : 2 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar 006 Ozyurt 3/1/02 9:59 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar Doç. Dr. GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Mikrobiyoloji

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı