T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : / /04/2013 Konu : Veteriner Ecza Depoları TALĠMAT NO:13 Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanması neticesinde veteriner ecza depoları ile ilgili talimatında değiştirilmesi uygun görülmüştür. Bu nedenle, tarihli sayılı (No:15) talimatın yerine, veteriner ecza depolarının ruhsatlandırılması, faaliyetleri ve denetimi ile ilgili işlemler aşağıda belirtilen kapsamda yürütülmesi gerekmektedir. I. RUHSATLANDIRMA, BÖLÜMLER VE DONANIM 1. Veteriner ecza depolarının ruhsatı aşağıda belirtilen faaliyet kapsamlarında verilir. a) Veteriner tıbbi ürünlerin muhafazası, nakli ve toptan satışı b) Veteriner biyolojik ürünlerin muhafazası, nakli ve toptan satışı c) Veteriner biyolojik ürünlerin dışındaki veteriner tıbbi ürünlerin muhafazası, nakli ve toptan satışı. 2. Veteriner ecza deposu ruhsatı için gereken belgeler ve yapılacak işlemler Yönetmeliğin 40. maddesinde açıklanmıştır. 3. Yönetmeliğin 39. maddesinin 2. fıkrasında veteriner tıbbi ürünlerin muhafazasını ve naklini gerçekleştiren lojistik şirketlerinin de veteriner ecza deposu ruhsatı almak zorunda olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda veteriner tıbbi ürünleri, üretim yeri ve veteriner ecza depoları arasında, veteriner ecza deposundan perakende satış yerlerine sadece naklini gerçekleştiren, ürünleri depolamayan şirketlere ruhsat verilmez. 4. Temsilci veteriner ecza depoları, veteriner tıbbi ürünlerin muhafazası ve nakli için veteriner ecza depoları şartlarını sağlar. Ancak prospektüs ilavesi, etiket, fiyat basımı ve benzeri ikincil ambalajlama hizmetleri ile ilgili olarak üretim yerlerinde bu işler için belirlenen şartları (Ġyi Üretim Uygulamaları) yerine getirmeli ve bu işlemlerin yapıldığı alanlar deponun diğer alanlarından ayrılmış olmalıdır. Başvuruda ayrıca, ikincil ambalajlama hizmeti verilecek, pazarlama izni sahibi ile yapılan sözleşme ve yürütülecek faaliyetlere ilişkin standart işlem prosedür (SOP) listeleri sunulmalıdır. Sözleşmede ürünlerin ticari isimleri ve tarafların sorumlulukları yazılı olmalıdır. Ġl müdürlüğü yetkilisi sözleşmenin aslını gördükten sonra fotokopisini alıkoyacaktır. 5. Temsilci veteriner ecza deposu sahiplerinin, aynı adres için yaptıkları veteriner ecza deposu ruhsatı başvurularında da her iki depodaki ürün ve faaliyet alanlarının ayrılmış olması gerekmektedir. 6. Faaliyet kapsamında veteriner biyolojik ürünler yer alan veteriner ecza depolarının, bu ürünlerin muhafazası için soğuk odası bulunmalıdır C de muhafaza edilebilen Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu Çankaya/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat :Yılmaz ÇĠFTÇĠ GTH Uzmanı Telefon : (0 312) Faks : (0 312) e-posta : Elektronik Ağ :

2 aşılar (bazı canlı aşıların liyofilize kısımları) için derin dondurucu da kullanılabilir. Ancak bu ürünlerin derin dondurucuda raf ömrü süresi içerisinde muhafaza edilebileceği bilinmelidir. 7. Faaliyet kapsamı veteriner biyolojik ürünlerin dışındaki veteriner tıbbi ürünler olan veteriner ecza depoları, özel sıcaklık aralığında saklanması gereken veteriner tıbbi ürünler için (bazı antibiyotik, enzim, hormon v.b.) medikal kullanıma mahsus soğutucu bulundurmalıdır. Bu amaçla soğuk oda da kurulabilir ancak gıda ve içecek muhafaza dolapları ile ev tipi buzdolapları kullanılamaz. 8. Veteriner biyolojik ürünler ile özel sıcaklık aralığında nakli gereken diğer veteriner tıbbi ürünlerin, nakil ambalajlarında kullanılan buz aküleri, jel paketler v.b. malzemeler hazırlanması için dondurucu bulundurulmalıdır. Bu ürünlerin nakil kutuları içerisinde ambalajsız, medikal amaçlı üretilmemiş malzemeler (Örneğin: plastik poşetler, pet şişeler v.s.) içerisinde buz konulmamalıdır. Bu ürünlerin nakil kutuları valide edilmiş olmalıdır. 9. Veteriner biyolojik ürünler ile özel sıcaklık aralığında nakli gereken diğer veteriner tıbbi ürünlerin nakil kutuları bu ürünleri en az 48 saat süreyle +2 ile+8 0 C arasında muhafaza edebilmelidir. 10. Veteriner biyolojik ürünler ile özel sıcaklık aralığında nakli gereken diğer veteriner tıbbi ürünlerin naklinin sıcaklık takibi için donma ve ısınmaların görülebildiği sıcaklık zaman indikatörleri (Time Temperature Indicators-TTI), sıcaklık ölçüm-kayıt cihazı (data logger) ve/veya radyo frekansı ile tanımlama (Radio-frequency identification-rfid) gibi sistem ve/veya cihazlar kullanılmalıdır. 11. Veteriner ecza deposunun bina bölümleri,ekipman ve malzeme ile ilgili diğer hususlar EK-1 de yer alan kılavuzda açıklanmaktadır. 12. Ruhsatı takiben, yapılacak tadilatlar için Yönetmeliğin 38. ve 44. maddesi gereği Ġl Müdürlüğünden izin alınmalıdır. Ġl müdürlüğü verdiği izin hakkında Genel Müdürlüğe bilgi vermeli ve ruhsat dosyasına eklenmek üzere ilgili belgelerin birer suretini göndermelidir. Yapılan değişiklik veya tadilatın, ruhsat veya sorumlu yöneticilik belgesinde değişikliğe neden olması halinde ise yine il müdürlüğü başvuru belgelerinin birer suretini Genel Müdürlüğe göndermelidir. II. FAALĠYETLER 13. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte tanımlandığı üzere, veteriner eca depoları veteriner sağlık ürünlerinin toptan satışının yapıldığı yerledir. Toptan satış, veteriner ecza deposundan, veteriner ecza deposuna, perakende satış izinli yere, eczaneye ve Bakanlıktan toptan ürün teminine izin verilen hayvancılık işletmesine yapılan satışlardır. Veteriner ecza depoları bu yerlerin dışına satış yapamaz. 14. Veteriner ecza deposu süs kuşları, akvaryum ve egzotik süs hayvanlarına mahsus veteriner tıbbi ürünleri, bu hayvanların Bakanlıktan ruhsatlı satış yerlerine de dağıtabilir. Ancak kedi ve köpeklerde kullanılabilenlerin bu satış yerlerine dağıtılamayacağı bilinmelidir. 15. Yönetmeliğin 43. maddesinin 3. Fıkrasında belirtildiği üzere temsilci veteriner ecza depoları, veteriner tıbbi ürünleri sadece diğer veteriner ecza depolarına dağıtabilir. Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu Çankaya/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat :Yılmaz ÇĠFTÇĠ GTH Uzmanı Telefon : (0 312) Faks : (0 312) e-posta : Elektronik Ağ :

3 16. Yönetmeliğin 41 inci maddesinin 7 inci fıkrasının (b) bendi gereği pazarlama izni sahibine depolama ve dağıtım hizmeti veren temsilci veteriner ecza depoları, veteriner biyolojik ürünlerin muhafazası ve diğer veteriner ecza depolarına satışını yapabilir. Bu ürünlerin veteriner ecza deposu dışında kalan yerlere (perakende satış yerleri ve 41 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına göre izin alanlar) satışını ise pazarlama izni sahibi yapmalıdır. 17. Temsilci veteriner ecza deposu, ruhsat sonrasında ikincil ambalajlama hizmeti verdiği pazarlama izni sahibi ile yapmış oldukları yeni sözleşmeleri, başvuru yazısı ekinde bulunduğu yerin Ġl Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe sözleşme tarihini takip eden 15 gün içerisinde bildirmek zorundadır. Bu bildirim, depo faaliyetleri ile ilgilidir, pazarlama izni sahibinin Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişiklerle Ġlgili Yönetmelikte ve kılavuzunda belirlenen başvurusunu karşılamaz. 18. Veteriner ecza depoları, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 41 inci maddesinin 7 inci fıkrasının (b) bendi gereği yaptıkları sözleşmeleri, sözleşme tarihini takip eden 15 gün içerisinde bildirmek zorundadır. 19. Veteriner ecza depolarının satış yapabileceği yerler, veteriner biyolojik ürünlerin dışındaki ürünler için Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (1) ve (7) inci fıkraları ile 41 nci maddenin (2) (3) ve (4) üncü fıkrasında belirtilmiştir. Veteriner biyolojik ürünler ise Yönetmeliğin 41 nci maddesinin 7 nci fıkrasında adı geçen, faaliyet kapsamı bu ürünleri içeren veteriner ecza deposuna, perakende satış izinli veteriner hekim muayenehane ve polikliniğine, hayvan hastanesine ve Yönetmeliğin 41 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkrasına göre izin alan yerlere satılabilir. Veteriner biyolojik ürünün teşhis amaçlı kullanıma mahsus olması halinde Bakanlıktan izinli veteriner teşhis analiz laboratuvarlarına dağıtılabilir. 20. Veteriner ecza depoları EK-1 de yer alan kılavuzda belirtilen yerlerden ürün kabul edebilir. 21. Veteriner ecza deposu sadece dağıtım yaptığı yerden, sadece dağıtım yaptığı ürünü kılavuzda belirtilen şartlarda iade alabilir veya geri çekebilir. 22. Veteriner ecza depoları veteriner tıbbi ürünler dışında, tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri, biyosidal ürünler, yem ve yem katkı maddeleri, veteriner hekimlikte kullanılan tüm medikal cihaz, alet ve malzemeler, sperma, ovum, embriyo ve sıvı azot, ev ve süs hayvanlarının aksesuar ve malzemeleri, hayvan sağlığında kullanılabilen beşeri tıbbi ürünler, hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan makine, malzeme, alet v.b. bulundurabilir ve satabilir. Ancak bu ürün ve malzemeler veteriner tıbbi ürünlerden ayrı alanlarda depolanmalı ve bu ürünlerin kabul, stok, sevk, müşteri kayıtları, faturaları v.b. tüm kayıt ve dokümanları veteriner tıbbi ürünlerden ayrı olarak tutulmalıdır. Ayrıca bu ürün ve malzemelerin bulundurulmasına ve satışına ilişkin varsa izin ve diğer yasal zorunluluklar yerine getirmelidir. 23. Pazarlama izin sahipleri, üretim yerleri, temsilci veteriner ecza depoları ve veteriner ecza depoları; veteriner ecza depolarından, perakende satış izinli yerlerden ve eczanelerden gelen veteriner tıbbi ürün taleplerini stokları ölçüsünde karşılamalı veya mümkün olan en kısa sürede temin etmelidir. Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu Çankaya/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat :Yılmaz ÇĠFTÇĠ GTH Uzmanı Telefon : (0 312) Faks : (0 312) e-posta : Elektronik Ağ :

4 III. DENETĠM 24. Yönetmeliğin 80 nci maddesi 1 nci fıkrasında ruhsatlı veteriner ecza deposunun yılda iki defa denetleneceği, 42 nci maddenin 4 ncü fıkrası da denetimlerden birisinin ayrıntılı gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Ruhsata esas denetimlerde ve ruhsatlı veteriner ecza depolarının denetiminde de yer alan denetim formu kullanılacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Prof. Dr. Ġrfan EROL Bakan a. Genel Müdür EKLER: EK-1:Kılavuz (5 Sayfa) :Ġnceleme ve Denetim Formu (15 Sayfa) DAĞITIM: 81 Ġl Valiliğine (Ġl Müdürlükleri) Eskişehir Yolu 9. Km Lodumlu Çankaya/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat :Yılmaz ÇĠFTÇĠ GTH Uzmanı Telefon : (0 312) Faks : (0 312) e-posta : Elektronik Ağ :

5 Veteriner Ecza Deposu İçin Dağıtım Ve Muhafaza Uygulamaları Kılavuzu I. Kalite Güvencesi Veteriner ecza deposunun, ürünlerin kalitesinin raf ömrü boyunca korunmasını garanti eden kalite güvence sistemi bulunmalıdır. Kalite güvencesi sistemi dağıtılan ürünlerin; a) Pazarlama izni ve satıģ izni bulunmasını, b) Muhafaza Ģartlarının nakil safhası dâhil sürekli (kesintisiz) kontrolünü, c) Ürünler arasında bulaģma veya çapraz bulaģma olmayacağını, ç) Stok ürünlerin dönüģünün yeterli düzeyde olmasını, d) Ürünlerin sağlam ve emin alanlarda muhafazasını, e) Doğru ürünün doğru adrese ürün kalitesi açısından teslim edilebilir bir zaman dilimi içinde dağıtımını, f) Etkili bir geri çekme planı bulunmasını ve hatalı ürünlerin kolayca tespiti için izlemeyi sağlayan bir sistem bulunmasını, garanti eder. II. Prosedürler a) Kabul ve kontrol, depolama, zararlıların kontrolü, temizlik ve onarım, saklama Ģartlarının kaydedilmesi, stokların ve sevkiyata hazır ürünlerin güvenilirliği, kayıtlar, sipariģ kayıtları, iade ürünler, geri çekme plânı, iade ürünler için uygulanacak iģlemler gibi ürünün kalitesini veya dağıtım aktivitelerini etkileyecek bütün iģlemler ve usulleri yazılı prosedürler hâlinde belirlenmelidir. b) Tüm prosedürlerin yazılı olduğu belgeler, kalite güvencesi sorumlusu tarafından tarihi yazılarak ve imzalanıp onaylanmalıdır. III. Personel a) Veteriner ecza deposunda, kalite sistemlerinin yerleģtirilmesi ve devam ettirilmesinden sorumlu, yetkili bir kalite güvencesi sorumlusu görevlendirir. Bu kiģinin uygun eğitim almıģ olması gereklidir. Sorumlu yönetici, bu görevi bizzat yürütebilir veya doğrudan kendisine bağlı bir sorumlu görevlendirilebilir. b) Sorumlu yönetici ve kalite güvencesi sorumlusu gibi kilit personelinin yer aldığı bir yönetim ve organizasyon Ģeması bulunmalıdır. c) Diğer personeller, kendilerine verilen görevle bağdaģan bir eğitim almıģ olmalıdır. Ayrıca görevi süresince ürün depolama, saklama ve dağıtım konularında eğitime tabi tutulmalı ve eğitim uygun aralıklarla tekrarlanmalıdır. ç) Eğitimler, deponun veteriner biyolojik ürünler ile ilgili faaliyet göstermesi halinde veteriner hekim odalarınca verilmelidir. Eğitim kayıtları tutulmalı ve denetime açık olarak saklanmalıdır. d) BaĢta sorumlular olmak üzere tüm personelin görev tanımları belirlenmiģ, yazılı olarak tebliğ edilmiģ olmalıdır. Her personel görev ve sorumluluklarını net olarak bilmelidir. e) Depoda bulunan ürünlerle ilgili bütün personel periyodik sağlık kontrolüne tabi tutulmalı ve kontrol kayıtları kontrole hazır halde saklanmalıdır. Sağlık kontrolü yapılmayan, bulaģıcı hastalığı veya açık yaraları olan kiģiler, depolarda çalıģtırılamaz. Depo çalıģanları, uygun koruyucu veya iģ elbisesi giyerler. IV. Bina ve Tesis a) Bina ve içerisindeki donanım, ürünlerin gerektiği Ģekilde saklanması ve dağıtımı için uygun ve yeterli nitelikte olmalıdır. [1]

6 b) Yangın için tedbirler alınmıģ olmalıdır. Bu amaçla yangın alarmı ve yeterli sayıda yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır. Söndürme cihazlarının periyodik olarak dolum ve bakımları yaptırılmalıdır. c) Veteriner ecza deposu; idarî bölüm, mal kabul ve sevk bölümü, depolama bölümü, red mallar, karantina ana bölümlerinden oluģur. ç) Bölümler kabul, sevk ve idare iģlemlerinin rahatça yapılabilmesini sağlamak üzere yeterli alana sahip olmalıdır. Aynı zamanda bölümler depoda bulunan ürünlerin uygun Ģartlarda ve Ģekilde saklanmasını ve dağıtımını emniyete alacak tarzda tasarlanmıģ olmalıdır. d) Depo alanlarının yer, duvar ve tavanları su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dayanıklı malzemeden yapılmıģ olmalıdır. Ürünler, hiçbir Ģekilde doğrudan yer veya duvar ile temas edecek Ģekilde depolanmamalıdır. Ürünler, ambalaj bütünlüğünü bozacak Ģekilde üst üste depolanmamalıdır. e) Ürünlerin teslim ve sevk yerleri, depolama alanlarından ayrılmıģ olmalıdır. BoĢaltma ve yükleme süresince ürünler kötü hava Ģartlarından korunmalıdır. V. Ekipman a) Tüm aletler ve donanım çalıģır durumda olmalıdır. b) Ġzleyici alet ve cihazlar kalibre edilmelidir. Kalibrasyon bilgileri ilgili alet veya cihazın üzerine ve yanında bulunmalı/asılmalıdır. c) Tüm alet, donanım ve cihazların periyodik bakımları kılavuzlarında belirtildiği aralıklarla yaptırılmalıdır. Periyodik bakım ve onarıma ait belgeler ayrı bir dosyada düzenli olarak saklanmalıdır. VI. Kabul a) Veteriner ecza deposu sadece pazarlama izni sahibi, pazarlama izni sahibinin yetkilendirdiği kiģi veya üretim yeri ile diğer veteriner ecza depolarından ürün kabul edebilir. Pazarlama izni sahibi, ürünlerini üretim yerinde veya veteriner ecza deposunda muhafaza edebilir. Bu nedenle ürünler üretim yeri izinli/ruhsatlı adreslerden gönderilmiģ olmalıdır. Ürünleri kabul eden veteriner ecza deposu yetkilendirmelerin doğrulanmasından sorumludur. b) Kabul kısmı, boģaltma sırasında ürünleri kötü hava Ģartlarından koruyacak Ģekilde olmalıdır. c) Kabul alanı, depolama bölümünden ayrı olmalıdır. ç) Kabul sırasında kutu ve kapların zarar görüp görmediği ve alınan malın sipariģ ile aynı olup olmadığı, gönderici tarafından gönderilen fatura ve sevk irsaliyesi ile uyumu ve raf ömrü süresi kontrol edilir. d) Kabulde öncelik depolama ve nakli özel sıcaklık aralığı gerektiren ürünlere verilmeli, bu ürünler derhal soğuk odaya alınmalıdır. e) Psikotropik/narkotikler gibi özel olarak izlenmesi gereken ürünler de kabulde derhal tanımlanarak ve uygun güvenli bölümde muhafazası sağlanmalıdır. VII. Depolama a) Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri, biyosidal ürünler, yem ve yem katkı maddeleri, veteriner hekimlikte kullanılan tüm medikal cihaz, alet ve malzemeler, sperma, ovum, embriyo ve sıvı azot, ev ve süs hayvanlarının aksesuar ve mazlemeleri, hayvan yetiģtiriciliğinde kullanılan makine, malzeme, alet v.b. veteriner tıbbi ürünlerden ayrı yerlerde depolanmalıdır. Ġnsektisitler de diğer veteriner tıbbi ürünlerden ayrı ve su giderlerinden uzak bölümlerde depolanmalıdır. [2]

7 b) Depolama alanları, temiz ve zararlılardan arındırılmıģ olmalıdır. Kırılmayı, dökülmeyi, bulaģmayı önleyecek depolama ve taģıma koģulları uygulanmalıdır. c) Ürünlerin uygun Ģartlarda muhafazası için öngörülen Ģartlar, uygun alet ve cihazlar ile kesintisiz izlenmeli ve kayıtları tutulmalıdır. ç) Ġzleme ve uyarı sistemi, uygun aralıkların dıģına çıkıldığında sorumlu yöneticiye ve sorumlu personele uyarı vermelidir. Sistem, uyarısında durumu (elektrik kesintisi, jeneratörün devreye girmesi v.s.) ve ortadan kalktığını bildirebilmeli, uyarılar ve giderilme süreleri elektronik kayıtlarda görülebilmelidir. Ġzleme ve uyarı sistemi, ölçümlerini elektronik olarak kayıt edebilmeli ve kayıtlar yedeklenmelidir. d) Karantina ve depolama bölümlerinde uygun sıcaklığın sağlanması için yeterli kapasitede havalandırma sistemi veya iklimlendirme cihazı bulunmalıdır. Depolama Ģartları uygun aralığın dıģına çıktığında sistem veya cihazlar kendiliğinden devreye girebilmelidir. Ürünler, bu cihazlardan doğrudan etkilenmeyecek Ģekilde depolanmalıdır. e) Psikotropik/narkotik ürünler gibi özel olarak izlenmesi gereken ürünler için yeterli güvenliğe sahip kasalar bulunmalıdır. f) Depo, elektrik kesilmelerine kullanılacak alternatif enerji sistemine sahip olmalı, bu sistemin her an kullanılabilir olduğunu gösterebilmelidir. g) Görevlilerin ve yetkililerin dıģındaki kiģilerin depolama bölümlerine giriģi önlenmelidir. ğ) Narkotik, psikotropik ürünlerin bulunduğu yerler ana depodan ve birbirlerinden ayrılmıģ olmalı ve kilit altında tutulmalıdır. Bu bölümlerde malların giriģ ve çıkıģ iģlemleri, sorumlu yöneticinin veya kalite güvencesi sorumlusunun veya bunların her ikisinin denetiminde yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır. h) Stok dönüģü, "ilk giren ilk çıkar" ilkesini garanti edecek bir sistemle sağlanmalı ve sistemin doğru Ģekilde çalıģtığını görmek üzere düzenli ve sık kontroller yapılmalıdır. Ġstisna oluģturan satıģlar ve açıklamaları iģlem anında kayıt altına alınmalıdır. i) Raf ömrü sona ermiģ ürünler, kullanılır stoktan derhal ayrılmalı, bunlar kesinlikle satılmamalı veya herhangi bir suretle dağıtımları yapılmamalıdır. j) Ambalajları zarar görmüģ, soğuk zinciri bozulmuģ veya bulaģmaya maruz kaldığından Ģüphe edilen ürünler, satıģa uygun stoktan ayrılmalıdır. Bu ürünler imha edilemiyor ise, derhal "red bölümü" olarak belirlenmiģ ve diğer bölümlerden fiziksel olarak tamamen ayırılmıģ bir alanda saklanmalıdır. Red bölümündeki ürünlerin yanlıģlıkla satılmasını veya diğer ürünlere bulaģmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır. Ġlgili kayıtlar mutlaka yapılan iģlem anında tutulmalıdır. VIII. Sevk a) Depo acil durumlarda, kendisinden ürün alma yetkisi olan kiģi ve kurumlara, gerekli ürün desteğini sağlayacak düzeyde imkânlara sahip olmalıdır. b) Sevk edilen ürünlere ait fatura ve sevk irsaliyesinde; gönderenin ve alıcının unvan, adres ve iletiģim bilgileri, ürünün ticari adı, seri numarası, son kullanım tarihi, kutu/ģiģe sayısı, ambalaj hacmi, aģılar için ayrıca doz miktarı ve sevk tarihi belirtilmelidir. c) Sevk sırasında farklı ürünlerin birbiri ile temasını engellenmeli, ürünlerin ambalaj bütünlüğünün bozulmasına ve hırsızlığa karģı önlem alınmalıdır. ç) Nakil araç ve gereçleri, nakil süresince ürünlerin, üzerlerinde belirtilen Ģartlarda muhafazasını sağlayacak imkânlara sahip olmalı, ürünlerin kabul edilemez derecede sıcağa, soğuğa, ıģığa, neme veya diğer istenmeyen etkilere maruz bırakılmaması için gerekli önlemler alınmıģ olmalıdır. Bu amaçla araçlarda yeterli kapasite ve miktarda soğuk kabinler, soğutma dolapları, ısı yalıtımlı (izotermal) kaplar, amaca uygun baģka sistem ve [3]

8 cihazlar bulunmalıdır. Bunların, ürünleri istenen sıcaklık aralığında muhafaza etmesi güvenceye alınmalıdır. d) Ürünlerin sevk ambalâjlarının üzerinde saklama Ģartları açık ve silinemeyecek Ģekilde yazılmıģ olmalıdır. Ürünlerin teslim yerine kadar bu Ģartlarda muhafaza edildiğinden emin olunmalıdır. e) Kontrollü olarak soğukta saklanması gereken ürünler uygun soğutma gereç ve sistemleri içinde sevk edilmelidir. Soğuk zincire tâbi ürünlerin nakli sırasında bu ürünlerin belirtilen sıcaklık dereceleri arasında saklanmalarını sağlamak için gerekli tedbirler mutlaka alınmalı, bu ürünlerin nakil araç ve gereci içerisinde muhafaza edilebileceği azamî süre (gün/saat), silinemeyecek Ģekilde yazılmıģ olmalıdır. Bu ürünlerin ambalajı içerisine izleme ve kayıt cihazları ile sevk edilmelidir. IX. İadeler, a) Deponun sorumluluğu dıģına çıkmıģ ürünlerin satılabilir stoklara geri dönmesi ancak Ģu Ģartlarda olabilir; 1) Ürünler açılmamıģ, orijinal ambalajları içinde ve iyi durumda olmalı, 2) Ürünlerin uygun Ģartlarda saklandığı ve iģlem gördüğü bilinmeli, 3) Raf ömrünün kalan süresi kabul edilebilir olmalıdır. b) Ürünlerin iade alınmasına esas değerlendirme, sorumlu yönetici ve kalite güvencesi sorumlusu tarafından yapılır. Bu değerlendirme sırasında ürünün yapısı, özel saklama Ģartları, sevk tarihinin üzerinden geçen zaman ve kaliteyi etkileyecek diğer hususlar göz önüne alınır. Özel saklama Ģartları olan ürünler üzerinde özellikle durulmalıdır. Gerekiyorsa, ruhsat sahibi/imalâtçının sorumlusundan bilgi ve tavsiye alınmalıdır. Bu ürünler hakkında bir karar verilinceye kadar satılabilir stoktan ayrı bir yerde (karantina bölümü) saklanmalıdır. ġatıģa uygun stoğa giremeyen ürünler red bölümüne alınmalıdır. c) Sorumlu yöneticinin veya yetkilendirilmiģ kalite güvencesi sorumlusunun, yazılı prosedürlere uygun olarak, iade ürünlerin satılabilir stoklara dönebileceğini yazılı olarak bildirmesinden sonra, bu ürünler stoklara "ilk giren, ilk çıkar" ilkesini sağlayacak Ģekilde dâhil edilir. Ġadelere ait kayıtlar tutulmalıdır. X. Acil Durum Planı ve Geri Çekme a) Geri çekme iģlemleri için bir acil durum planı belirlenip yazılı olarak dokümante edilmelidir b) Geri çekme iģlemlerinin idaresi ile koordinasyonundan sorumlu tutulacak bir kiģi belirlenmelidir. c) Her bir geri çekme iģlemi, yapıldığı anda kaydedilmeli, kayıtlar saklanmalı ve bu kayıtlar resmî makamların denetimine hazır olmalıdır. Bu kayıtlar, ürünün raf ömrünün bitmesinden (1) yıl sonrasına kadar saklanmalıdır. d) Geri çekmenin baģarısı için, sevk edilen ürünlerin ve dağıtım noktalarının bilgileri kayıtlardan anında tanımlanabilmelidir. Bilgi akıģı için dağıtım noktalarının tüm irtibat bilgileri bulunmalıdır. e) Geri çekme halinde, ecza deposu; elindeki verilere göre, müģterilerini ve sadece ilgili hatalı ürünlerin gönderildiği müģterilerini haberdar edebilmelidir. f) Belirli serilerin geri çekilmesi söz konusu olduğunda, geri çekmenin âciliyet derecesi dikkate alınarak, bu serilerin dağıtıldığı bütün müģteriler haberdar edilir. [4]

9 g) Pazarlama izni sahibi veya resmî makamlarca baģlatılan geri çekme iģlemi duyurusunda, iģlemin hangi sınıf olduğu (hangi seviyeye kadar yapılacağı) bildirilir. Buna göre, depoda mevcut hatalı ürünlerin derhal satıģları durdurulur, stoktan ayrılır ve pazarlama izni sahibine talimatı doğrultusunda iade edilmek üzere ayrı bir yerde bekletilir. Depo; istenildiğinde, geri çekilecek ürününün dağıtıldığı yerleri ilgili pazarlama izni sahibine ve resmî makamlara vermek zorundadır. XI. Sahte Ürünler a) Dağıtım zincirinde fark edilen sahte ürünler derhal diğer ürünlerden ayrılarak herhangi bir karıģıklığı önleyecek Ģekilde saklanır. Bunlar, "SATIġ için DEĞiLDiR!" seklinde belirgin olarak etiketlenir ve resmî makamlara ve ruhsat sahibine acilen bilgi verilir. XII. Satış Dışı Ürünler a) Herhangi bir iade, red, geri çekilmiģ veya sahte ürün ele geçtiğinde veya fark edildiğinde, iģlem sırasında durum kayıtlara geçirilir. b) Bu kayıtlar resmî makamların incelenmesine hazır tutulur. c) Her vak'ada yazılı bir karar alınmalı, bu karar kayda geçirilmelidir. Depo sorumlu yöneticisi ve kalite güvencesi sorumlusu ile gerektiğinde ürünün ruhsat sahibi bu kararda rol almalıdır. XIII. Kayıtlar a) SipariĢ verme, mal kabul, depolama, stok, sevkiyat, karantinadaki ürünler, red ürünler, sevk alanı ve ortam kontrolü, personel, eğitim, sağlık kontrolleri gibi konularda her bir iģlemin kaydı tutulmalıdır. b) Kayıtlar; iģlem sırasında ve bütün aktivitelerin ve olayların izlenebileceği Ģekilde tutulur. c) Kayıtlar; okunaklı, açık ve gerektiğinde kolay ulaģılabilir, sipariģten teslimata kadar izlenebilir olmalıdır. Kayıtlar en az (5) yıl süre ile saklanmalıdır. ç) Kayıtlar; her satın alımı ve satımı, tarihini, ürünün adını, farmasötik formunu, miktarını(veteriner biyolojik ürünler için seri no, son kullanım tarihi ve doz miktarını) satın alanın adını ve adresini içermelidir. d) Üreticiler veya pazarlama izni sahipleri ile veteriner ecza deposu, veteriner ecza deposu ile diğer depolar ve veteriner ecza deposu ile diğer dağıtım noktaları arasındaki iģlemler için tutulan kayıtlarda, ürünün geldiği veya vardığı adreslerin izlenebilirliği (meselâ seri numaralarının kullanılması gibi) sağlanmalıdır. e) Bilgisayar ile yapılan kayıtlar, yedekleme sistemi ile güvenceye alınmalıdır. f) Dağıtımın her kademesindeki takibin yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınmalı ve kayıtlar, yukarıda belirtilen "âcil durum planı" ile "geri çekme" iģlemlerine uygun olmalıdır. g) Narkotik ve psikotropik ürünlerin kayıtları, ilgili mevzuatta belirtilen resmî kayıt formlarına (defterlere) yapılmalıdır. Yapılacak kontrol sonuçlarının yazılacağı bir denetim defteri il müdürlüğünden temin edilmelidir. Bütün kayıtlar, resmî makamların incelemesine hazır olmalıdır. XIV. Kendi Kendine Denetim a) Kanun, yönetmelikler, talimatlar ve kılavuza uyumun kontrolü için kendi kendini denetleme (otokontrol) sistemi kurulmalı ve iģletilmeli ve kayıtları tutulmalıdır. [5]

10 Veteriner Ecza Deposunun Unvanı Sahibinin Unvanı/Adı-Soyadı Veteriner Ecza Deposunun Adresi Telefon No Faks No İnternet Adresi e-posta adresi Veteriner Tıbbi Ürünler Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı ve Meslek Unvanı VETERİNER ECZA DEPOSUNUN FAALİYET KAPSAMI Vet. Biyolojik Ürünlerin Vet. Biyolojik Ürünler Dışındaki Vet. Tıbbi Ürünler SORUMLU YÖNETİCİ BİLGİLERİ Sorumlu Yönetici Depo Sahibidir Depo Sahibi Olan Şirketin Ortak veya Sahibidir Depoda Sözleşmeli Çalışmaktadır Kayıtlı Olduğu Meslek Odasının Adı ve İli Oda Kayıt Belgesinin Tarih ve Sayısı S.Y. e-posta Adresi S.Y. nin Aynı Zamanda Pazarlama İzni Sorumlusu Olması Halinde; Pazarlama İzin Sahibinin Unvanı: Adresi: P.İ. Sorumlusu Olduğu Veteriner Tıbbi Ürünlerin Ticari İsimleri:

11 (Veteriner Ecza Deposu Sahibinin, Aynı Zamanda Veteriner Tıbbi Ürün Pazarlama İzni Sahibi Olması ve Pazarlama İzni ile İlgili Çalışmalarında Veteriner Ecza Deposuna Ait Adreste Yürütülmesi Halinde Adı Geçenin Her İki Görevi Yürütmesi Kabul Edilebilir) Veteriner Ecza Deposu İle Aynı Adreste Yürütülen; Depo Sahibine veya Başka Bir Gerçek veya Tüzel Kişiliğin Faaliyeti Var mı? S.Y. T.C. Kimlik Numarası ve İkamet Beyanı: Kontrol Listesi Evet Hayır Açıklamalar Sorumlu yo netici denetim sırasında go revi başında mı? Kalite gu vence sorumlusu belirlenmiş mi? 1. BİNA, BÖLÜMLER VE ALTYAPI Veteriner Ecza Deposunun Bina Dışındaki Tabelada Yazılı Unvanı ile Ruhsatta Yazılı Unvanı Uyumlu mu? Veteriner Ecza Deposunun Bölümleri, Ruhsat Başvurusundaki Plan İle Uyumlu mu? I dari Bo lu m Var mı? 1.4 Mal kabul ve sevk bo lu mu var mı? 1.5 Depolama, sog uk oda, red ve karantina

12 bo lu mleri oluşturulmuş mu? Personel için soyunma ve giyinme odası var mı? V.B.U ve aynı şartlarda muhafaza nakli gereken u ru nlerin naklinde kullanılan buz aku leri, sog utucu paketler v.b. hazırlanması için dondurucu/sog utucu bulunuyor mu? Stokta veya kayıtlarda sıvı azot içerisinde muhafaza edilen u ru n var mı? U ru nlerin muhafaza tankına sıvı azot ikmali için tank/depo var mı? Sog uk şartlarda muhafazası gereken veteriner tıbbi u ru nler için medikal sog utucu bulunuyor mu? (Faaliyet kapsamında vbu bulunmayan depolar için) Bo lu mler içerisinde u ru nlerin uygun şartlarda ve zarar go rmeden muhafazası ve nakli sag lanıyor mu? Bo lu mler kabul, sevk ve idare işlemlerinin rahatça yapılması için yeterli alana sahip mi? 1.13 Bo lu mler birbirlerinden ayrılmış mı? Karantina, red, sog uk oda, narkotik ve psikotropik ilaç bo lu mleri gibi alanlara girişler sınırlandırılmış mı ve gu venlik o nlemleri alınmış mı? Bo lu mler, alanlar ve ekipman u zerinde tanımlama levhaları, uyarı işaretleri ve kullanım talimatları var mı? Depo alanlarının yer, duvar ve tavanları su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dayanıklı

13 malzemeden yapılmış mı? Deponun bakım, onarımı (boya, tadilat v.b.) ve temizlig i yapılıyor mu? Havalandırma sistemi veya iklimlendirme cihazları var mı? Bu tu n alet ve ekipman çalışır durumda mı? Bu tu n alet ve ekipmanların bakım ve kontrolleri yapılıyor mu? I zleyici cihazlar ve uyarı sistemi var mı? 1.22 I zleyici cihazlar ve uyarı sistemi çalışıyor mu? I zleyici cihazlar o lçu mlerini depolama bo lu mlerinden mi yapıyor? I zleyici cihazlar kalibre ediliyor mu? Alternatif enerji sistemi var mı, çalışır durumda mı? 1.26 Alternatif enerji kaynag ı yeterli gu ce sahip mi? Kabul ve sevk bo lu mu nde u ru nler ko tu hava koşullarından korunuyor mu? Sıcaklık ve Nemin aksiyon limitlerinde veya aşımlarında 24 saat boyunca kilit personele iletilmesini sag layan etkili uyarı sistemi (telefon, mesaj v.b.) mevcut mu? 1.29 Veteriner biyolojik u ru nler ve o zel muhafaza sıcaklıg ına gereksinim duyan dig er veteriner

14 tıbbi u ru nlerin sevki için uygun araç ve ekipman var mı? Yeterli sayıda yangın so ndu rme cihazı var mı, çalışır durumda mı? Kemirgenler, bo cekler, kuşlar, uçan haşereler v.b. dig er hayvanların oldug una dair bir iz var mı? 2 DOKU MAN VE KAYITLAR Yo netim ve organizasyon şeması var mı? Sorumlu yo netici da hil olmak u zere kaç kişi çalışmaktadır? Her bir personelin go rev tanımı yazılı olarak belirlenmiş mi? Go rev tanımları personele teblig edilmiş mi? Personelin eg itim kayıtları var mı? Verilen en son eg itimin tarihi, yeri ve du zenleyen kuruluş adı kayıtlı mı? Periyodik sag lık kontrollerinin kayıtları var mı? Karantina ve depolama bo lu mlerinde aksiyon ve alarm limitlerin ulaşıldıg ında yapılacak işlemler, sorumlulara dair yazılı talimat var mı?

15 U ru nler arasında bulaşma veya çapraz bulaşmanın o nlenmesi için u ru n kabul, taşıma, dizme/yerleştirme, depolama, ambalajlama ve kontrol. için talimat oluşturulmuş mu? U ru nler için kritik stok seviyeleri belirlenerek doku mante edilmiş mi? Miktarı kritik seviyenin altına inen u ru nlerin sipariş ve temin işlemleri için talimat var mı? Stok do nu şu nu n yeterlilig inin kontrolu ne ilişkin talimat oluşturulmuş mu? Personelin periyodik sag lık kontrolleri ve eg itimi için hazırlanmış yazılı talimat (SOP) var mı? Deponun iç denetimi için yazılı talimat var mı? I zleyici ve o lçu m cihazlarının bakım, onarım ve kalibrasyonu için yazılı talimat var mı? Depoya giren u ru n serisinin teslimatına kadar takibi için yazılı talimat var mı? Sipariş ve kabulde veteriner ecza deposuna pazarlama izinsiz ve satış izinsiz u ru n girişinin o nlenmesi için yapılacak işlem ve kontrollere dair yazılı talimat (SOP) var mı? I ade, red, geri çekilmiş, kaçak veya sahte u ru nler için her vakaya ait yazılı talimat var mı? 2.19 Tu m yazılı talimatlar kalite gu vencesi

16 sorumlusu tarafından tarihiyle imzalanarak onaylanmış mı? Faaliyeti ile uyumsuz veya gu ncellenmesi gereken talimat var mı? Sıvı azot içerisinde muhafaza edilen u ru nler için sıvı azot teminine dair belge ve kayıt var mı? U ru nlerin muhafaza tankının sıvı azot seviyesinin kontrolu ve ikmaline dair talimat ve kayıt var mı? I lk giren ilk çıkan ilkesine uymayan istisnaları ve açıklamalarını içeren kayıtlar tutuluyor mu? Depo tarafından yu ru tu lu yorsa, haşereyle mu cadeleden sorumlu personelin yetki belgesi var mı? Haşereyle mu cadele konusunda başka bir firmadan hizmet satın alıyorsa, so zleşme mevcut mu? Haşereyle mu cadele kayıtları saklanıyor mu? I zleme ve o lçmede kullanılan cihazların kalibrasyon kayıtları ve belgeleri var mı? Veteriner tıbbi u ru nlerin kabul kayıtları tutuluyor mu? Depolama alanlarına ait sıcaklık ve nem o lçu m kayıtları tutuluyor mu? Sıcaklık ve nem kayıtları du zenli olarak kontrol ediliyor mu?

17 Depolama alanları için aksiyon ve alarm limitleri belirlenmiş mi? Veteriner tıbbi u ru nlerin sevk kayıtlarına anında ulaşılabiliyor mu? Veteriner biyolojik u ru nler ve o zel muhafaza sıcaklıg ına gereksinim duyan dig er veteriner tıbbi u ru nlerin nakil sıcaklık kayıtları var mı? I ade u ru nler Sorumlu yo netici veya kalite gu vence sorumlusu tarafından incelendig ine ve deg erlendirildig ine dair kayıtlar var mı? I ade alınan u ru nlere ait kayıtlar u ru nle ilgili nihai işlemi (satılabilir stoka da hil etme, red, imha, firmasına iade v.b.) de içeriyor mu? Yapılan deg erlendirmeler sonucunda iade alınan u ru nlerin satılabilir stoka da hil edilmesine karar verilmesi durumunda, satılabilir stoka da hil etme işlemi yazılı talimat dog rultusunda yapılıyor mu? Geri çekme işlemleri için yazılı talimat var mı? Geri çekme işlemlerinin idaresi ve koordinasyonu için bir sorumlu go revlendirilmiş mi? Geri çekme sorumlusu, geri çekme işlemleri için u ru nu n seri numarası bazında dag ıtım yeri, tarihi ve miktarı bilgilerini içeren kayıtlara anında

18 ulaşılabiliyor mu? Geri çekme işlemlerine ilişkin kayıtlar geri çekilen u ru nu n raf o mru nu n bitmesinden 1(bir) yıl sonrasına kadar saklanıyor mu? Denetim sırasında geri çekme, taklit, red ve iade kayıtlarına ulaşılabiliyor mu? Taklit/Pazarlama I zinsiz/satış izinsiz u ru nler hakkında il mu du rlu g u ne ve pazarlama izni sahibine bilgi veriliyor mu? Herhangi bir iade, red, geri çekilmiş, kaçak veya sahte u ru n ele geçtig inde durum kayıtlara geçiriliyor mu? Kayıtlar, red, kaçak ve sahte u ru nlere yapılan nihai işlemi içeriyor mu? Sorumlu yo netici ve/veya kalite gu vence sorumlusu ve gerektig inde ruhsat sahibi kararda yer alıyor mu? Kayıtlar; her bir işlem sırasında, bu tu n aktivitelerin ve olayların izlenebileceg i şekilde tutuluyor mu? Kayıtlar gerektig i şekilde en az 5 (beş) yıl saklanıyor mu? Elektronik ortamda tutulan kayıtlar, yedekleme sistemi ile gu venceye alınmış mı? Narkotik ve psikotropik u ru nlerin kayıtları, ilgili mevzuatta belirtilen resmi kayıt formlarına ( defterlere) yapılıyor mu? Yapılacak denetimlerin sonuçlarını kaydetmek u zere denetim defteri temin

19 edilmiş mi? 2.51 I ç denetime ait kayıtlar tutuluyor mu? 3 FAALI YETLER Veteriner Tıbbi Ürünlerin dışında kılavuzda izin verilen ürün, cihaz, aletmalzeme bulunuyor mu? Veteriner tıbbi ürün dışındaki ürün ve malzemeleri ile harici ektoparaziterlerin depolanması için ayrı alanlar oluşturulmuş mu? Kılavuzda müsaade edilenler dışında ürün ve malzeme depolanıyor mu? Depoda veya kayıtlarında pazarlama izinsiz u ru n var mı? (Red bo lu mu ve red kayıtlarına geçip I l Mu du rlu g u ne bildirilenlerin dışında) Depoda veya kayıtlarında satış izinsiz u ru n var mı? (Red bo lu mu ve red kayıtlarına geçip I l Mu du rlu g u ne bildirilenlerin dışında) Depolama bo lu mlerinde muhafaza şartları kesintisiz kontrol ediliyor mu? U ru nler arasında bulaşma veya çapraz bulaşmayı o nleyecek tedbirler alınmış mı? Stok du zeyleri kontrol (sayım, kayıt kontrolu v.s.) ediliyor mu? Stok u ru nlerin do nu şu yeterli du zeyde mi? 3.10 U ru nler sag lam ve emin alanlarda

20 muhafaza ediliyor mu? U ru nler depolama, red ve karantina bo lu mleri dışında muhafaza ediliyor mu? Muhafaza edilen u ru nler, yer veya duvar yu zeyi ile temas ediyor mu? U ru nler, ambalaj bu tu nlu g u nu bozacak şekilde u st u ste depolanıyor mu? Aynı bo lu m içerisinde farklı alanlarda muhafaza edilen u ru nlerin birbiriyle karışmasını engelleyen du zenlenmeler var mı? Stoktaki u ru nlerin yerleşimi ve tanımlanması ilk giren ilk çıkar ilkesine uygun mu? U ru nlerin gu neş ışınlarına veya ısı kaynag ına dog rudan maruz kalması engellenmiş mi? Haşere mu cadelesi için tedbir alınmış ve mu cadelesi yapılıyor mu? U retim Yerleri, Temsilci VED, Veteriner Ecza Depoları, Temsilci Ecza Depoları Ecza Depoları Dışındaki Yerlerden U ru n Kabul Ediliyor mu? Psikotropik/narkotik u ru nler kabul sırasında derhal tanımlanarak ve gu venli bo lu me alınıyor mu? Kabulde kutu ve kapların zarar görüp görmediği, alınan malın sipariş ile aynı olup

İlâçlar Ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım Ve Muhafaza Uygulamalari Kılavuzu Kılavuz

İlâçlar Ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım Ve Muhafaza Uygulamalari Kılavuzu Kılavuz İlâçlar Ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım Ve Muhafaza Uygulamalari Kılavuzu Kılavuz (20 Ekim 1999 tarih ve 23852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ecza Depoları ve Ecza Depolarında

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır.

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. ECZANE HİZMETLERİ Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. Eczanenin işleyişine yönelik yazılı düzenleme

Detaylı

FİRMALARIN ALTYAPI UYGUNLUK / UYGUNLUK BELGESİNE İLİŞKİN TALİMAT Dondurulmuş sperma, ovum ve embriyo ithalatı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin

FİRMALARIN ALTYAPI UYGUNLUK / UYGUNLUK BELGESİNE İLİŞKİN TALİMAT Dondurulmuş sperma, ovum ve embriyo ithalatı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin FİRMALARIN ALTYAPI UYGUNLUK / UYGUNLUK BELGESİNE İLİŞKİN TALİMAT Dondurulmuş sperma, ovum ve embriyo ithalatı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması gereken Altyapı Uygunluk Belgesi ile ithalatçı firmaların

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250.10.10.13/VEE/15597-027676 Konu: Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı

Detaylı

ECZANE DENETİM FORMU

ECZANE DENETİM FORMU ECZANE DENETİM FORMU ECZANENİN ADI ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI ECZANENİN ADRESİ MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI(ECZANEYE MESUL MÜDÜR TAYİN EDİLDİ İSE) ECZANE TEL : ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

BAŞVURU FORMU. Ürünün Ticari İsmi, gücü: 1- BAŞVURUNUN TİPİ

BAŞVURU FORMU. Ürünün Ticari İsmi, gücü: 1- BAŞVURUNUN TİPİ BAŞVURU FORMU Ürünün Ticari İsmi, gücü: 1- BAŞVURUNUN TİPİ 1.1 - Bu başvuru, Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Pazarlama İzni Genişletilmesi

Detaylı

STOK YÖNETİMİ Adem ÖZTÜRK Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı 13-14 / 08 / 2009 - Ankara Stok nedir? SUNUM PLANI Stok Yönetiminin amacı Stok Yönetiminin faydaları Stok Yönetim Sisteminin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Fotoğraf Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin imalatından

Detaylı

DOKÜMANTE EDİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ

DOKÜMANTE EDİLMİŞ KONTROL SİSTEMİ MUHAFAZA ZİNCİRİ Nº Uygunluk Kriteri Seviye MUHAFAZA ZİNCİRİ (Muhafaza zinciri standartları, hasat sonrası üretim süreci boyunca sertifikasyon durumu ile ilgili olarak İTU Sertifikalı üretim sürecinden

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-3423././2011 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı 25.11.2011 * 39743.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 164 Eczacılık - İlaç Yasa ve Yönetmelikleri ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Yayım Tarihi: 20.10.1999 Sayı: 23852 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1- GMP Denetimine İlişkin Genel Prensipler 2-Daha Önce Bakanlığımızca Denetlenmiş ve GMP Uygunluğu Almış Başvurular

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ RUHSATLANDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı Bu çalışmanın

Detaylı

SOĞUK ZİNCİR GÖREVLİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI

SOĞUK ZİNCİR GÖREVLİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI Dok No:ACL.TL.02 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Vitale Kadın Hastalıkları ve doğum hastanesi olarak Sağlık Müdürlüğü nden gelen aşıları soğuk zincir şartlarına uygun

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu:. Adresi : Telefon / Faks :... / Laboratuvar Tipi: L1 (.) L2 ( ) HSL Sorumlusu: Personel Durumu

Detaylı

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıj"mfiı11/ iii

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıjmfiı11/ iii Tr {;ıl Bakantıg S&()hl< ",mau.,n Genel M\.odl1rtuQU Sayı: 95966346 - Konu: Yasadışı ve Kötüye Kullal1llan ilaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 16.07.2012 ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 4.6, 4.11-4.9 KAPSAM: Eczane Hazırlayan Ecz. Mevlüde KAVVAS Eczacı Kontrol

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ GIDANIN RESMİ KONTROLÜ İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBESİ 08.10.2016 EYLEM GÜLPINAR TURGUT GIDA MÜHENDİSİ GIDA TARIM VE HAYVANCLIK BAKANLIĞI GIDA HİZMETLERİ Güvenilir ve yeterli

Detaylı

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, VE HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun no:5624 Resmi Gazete :02.05.2007/26510 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Genel Esaslar Madde 3-c Kan, kan

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

KAN HİZMET BİRİMLERİNİN

KAN HİZMET BİRİMLERİNİN KAN HİZMET BİRİMLERİNİN RUHSATLANDIRMA VE DENETİM İŞLEMLERİ Page 1 Günümüzde gelişen ve değişen tıp bilimi karşısında artan ve çeşitlik gösteren kan ve kan ürünleri ihtiyaçları ile ilgili düzenlemeleri

Detaylı

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA ve İMHA PROSEDÜRÜ

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA ve İMHA PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ KTÜ-YUAM a analiz için getirilen numunelerin; Uygun koşullarda getirildiğinin kontrolünü, Kabulünü, Uygun koşullarda korunmasını /depolanmasını yapabilmek ve Kabulünden raporlamasına

Detaylı

"GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!.

GDO Yönetmeliði tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. "GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. GDO Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Üreticileri ve tüketicileri büyük tehdit altýna sokacak yönetmenliði yayýnlýyoruz. Tarým ve Köyiþleri

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

3. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ

3. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ 3. ULUSLARARASI BİYOSİDAL KONGRESİ 22-25 Kasım 2016 ANTALYA GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Türkiye de Veteriner Tıbbi Ürünlerin Mevcut Durumu,

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ)

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ

YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATA DAİR KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1- GMP Denetimine İlişkin Genel Prensipler 2-Daha Önce Bakanlığımızca Denetlenmiş ve GMP Uygunluğu Almış Başvurular

Detaylı

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR20/KYB Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında yerleşim

Detaylı

RİZE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

RİZE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı, Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ne müşteri tarafından elden getirilen, posta veya kargo ile gönderilen numunelerin kabulündeki uygulanacak işlemleri,

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Değişiklik: Ürünlere pazarlama izni verilmesine esas bilgi ve belgelerde yapılan değişikliği,

YÖNETMELİK. c) Değişiklik: Ürünlere pazarlama izni verilmesine esas bilgi ve belgelerde yapılan değişikliği, 24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

SAĞLIKLI HİNDİ YETİŞTİRİÇİLİĞİ

SAĞLIKLI HİNDİ YETİŞTİRİÇİLİĞİ SAĞLIKLI HİNDİ YETİŞTİRİÇİLİĞİ Şerafettin ERBAYRAM 25.06.2006 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolca Hindi Genel Koordinatörü ENTEGRELERDE TÜM ÜRETİM TARIM BAKANLIĞI DENETİMİ ALTINDADIR 3285 sayılı Hayvan

Detaylı

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI YAYIN TARİHİ: 12/06/2013 PROSEDÜR NO: 071 REV NO: REV TARİHİ: SIRA ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI DEĞERLENDİRME ACİL SERVİS CİHAZ YÖNETİM SORULARI 4

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER MADDE 1 TEDARİK EDİLECEK KAN IŞINLAMA ETİKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 MADDE 2 İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı.

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. Yürürlük i:13.07.2012 DEPOLAMA ve DAĞITIM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. 1

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU EK-2 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/599 23/06/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÖZ ALTINOVA GERİ DÖNÜŞÜM YAŞAR NİĞDELİOĞLU YENİ SANAYİ SİTESİ 13. SOK. NO:34 MERKEZ / KÜTAHYA İlgi: (a) 11/06/2014 tarihli ve 44771

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları.. VALİLİĞİNE (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) Yem kontrolleri ile ilgili olarak İl Müdürlükleri arasında uygulamada birliğin

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

YÖNETMELİK TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç TIBBİ OLMAYAN VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı. I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar)

Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı. I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar) Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Programı I. Dönem Eczane Staj Programı (Staj Raporu İçeriğinde Bulunması gereken Hususlar) A. Serbest Eczane stajı: Eczacılığın Tanımı Eczacının tanımı Eczacının

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Aşı,Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları Hakkındaki

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Aşı,Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları Hakkındaki Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Aşı,Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları Hakkındaki Tebliğ TebliğNo: 2000/44 BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

RUHSAT BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ KILAVUZU Kontrol Edilecek Hususlar. Mesul müdür imzalı EK-1 e uygun olarak doldurulan ruhsat başvuru formu

RUHSAT BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ KILAVUZU Kontrol Edilecek Hususlar. Mesul müdür imzalı EK-1 e uygun olarak doldurulan ruhsat başvuru formu RUHSAT BAŞVURU DOSYASI KONTROL LİSTESİ KILAVUZU Kontrol Edilecek Hususlar Açıklama 1 2 3 Mesul müdür imzalı EK-1 e uygun olarak doldurulan ruhsat başvuru formu Başvuruda belirtilen tıbbi laboratuvar sınıfının

Detaylı

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi. ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Kılavuz Neler Getiriyor?

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi. ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Kılavuz Neler Getiriyor? Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Kılavuz Neler Getiriyor? Uzm.Ecz. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU S.B. İlaç ve Ecz. Gn. Md. Türkiye Farmakovijilans Merkezi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 95966346/010.06.02 Konu : Genelge 2015/14... 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI 1 2 3 Enfeksiyon risklerinin Sağlık taramaları Koruyucu ekipman ve giysilerin kullanılması -El yıkama alışkanlıklarının, el hijyeninin artırılması -Kesici delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik düzenlemeler

Detaylı

T.C BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI I. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

T.C BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI I. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI T.C BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI I. DÖNEM HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI İLAÇ GÜVENLİĞİ Hemşire Rabia Köksal İLAÇ GÜVENLİĞİ NEDİR? Hastaların tedavilerinde

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ECZ.PR.01 30.05.2011 11.12.2013 03 1/6 1.AMAÇ: Tanı ve tedavi hizmetleri için hastalara ilaç sağlayabilmek ilaç ve sarf malzemelerin alınması, muhafazası ve dağıtımını standart hale getirmek. 2.KAPSAM:

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.08.2013 Kontrole tabii ilaçların kayıp, zayi vb. durum halinde 01 Eczaneden yeniden temini için madde 5.12 eklendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan:

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI 1. AMAÇ Birimler tarafından eczaneden talep edilen ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak. 2. KAPSAM Hastanemizdeki ilaçların güvenli kullanımı ile ilgili

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

KOZMETİK İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI KILAVUZU

KOZMETİK İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI KILAVUZU KOZMETİK İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI KILAVUZU 1. Amaç Bu kılavuzun amacı; kozmetik ürünlerin insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde güvenli ve kaliteli bir biçimde üretilmesini sağlamak üzere üretim yerlerinde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1444 09/10/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi NİĞDE PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ KARMA O.S.B. ANKARA YOLU ÜZERİ 9 KM BOR / NİĞDE İlgi: (a) 17/09/2012 tarihli ve 22401

Detaylı

görev ve yetkilerinin tümünü veya bir kısmını yazılı bir sözleşmeyle devrettiği bağımsız kuruluşu, ifade eder. Başvuru ve bildirimlerin şekli ve

görev ve yetkilerinin tümünü veya bir kısmını yazılı bir sözleşmeyle devrettiği bağımsız kuruluşu, ifade eder. Başvuru ve bildirimlerin şekli ve TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜN VEYA HAMMADDELERİ ÜZERİNDE YAPILAN ETKİNLİK VE GÜVENLİLİK ÇALIŞMALARI İLE KLİNİK ARAŞTIRMALARINDA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 2.1 Gıda Mühendisliği öğrencileri, aldıkları teorik ve uygulamalı derslerdeki bilgileri

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 BÖLÜMLER, ASGARİ VE TEKNİK ŞARTLAR Muayenehane Poliklinik Veteriner Hekim Odası (6m2)

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:YÖN.PR.01 Yayın Tarihi:Eylül 2011 Revizyon Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon No:03 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesinde kullanılan yazılı dokümanların formatının belirlenmesi. 2. Kapsam:

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından :DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri

T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri T.C. BANAZ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 56748813/10.07/9876869 05.10.2015 Konu: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri...MÜDÜRLÜĞÜNE BANAZ İlgi : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri

Detaylı

GMP DENETİM FORMU. DENETLENEN YER 5 Üretim Yeri 5 Depo FİRMA ADI: FİRMA ADRESİ: e-bildirim İŞLEM TAKİP NUMARASI

GMP DENETİM FORMU. DENETLENEN YER 5 Üretim Yeri 5 Depo FİRMA ADI: FİRMA ADRESİ: e-bildirim İŞLEM TAKİP NUMARASI GMP DENETİM FORMU DENETLENEN YER 5 Üretim Yeri 5 Depo FİRMA ADI: FİRMA ADRESİ: KOZMETİK BİLDİRİM TARİHİ: BİLDİRİMİ ve ÜRETİMİ YAPILAN ÜRÜNLER (10 ADETTEN FAZLA İSE RAPOR EKİNE LİSTE EKLEYİNİZ.) 1 6 2 7

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ A.HAVAALANINDA BULUNAN TÜM KURUM/KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN HUSUSLAR

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ A.HAVAALANINDA BULUNAN TÜM KURUM/KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN HUSUSLAR YEŞİL HAVAALANI PROJESİ A.HAVAALANINDA BULUNAN TÜM KURUM/KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN HUSUSLAR 1) Kurum/Kuruluş tarafından Çevre Yönetim Sistemi Elkitabı oluşturulmalıdır. Çevre Sorumlusu ve üst yönetim

Detaylı