Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.tetisantesisat.com"

Transkript

1

2 Nem Alma Cihazları Dehumidifi ers Kompakt Kanal Sızdırmazlık Test Cihazı Compact Duct Leakage Test Kit Ölçüm ve Kontrol Ekipmanları Measure and Control Equipments UVC Dezenfeksiyon Sistemi UVC Disinfection Systems Toz Toplama Sistemleri Dust Collection Systems Endüstriyel Fanlar Industrial Fans Gaz Filitrasyon Ekipmanları Gas Filtration Equipments

3 Tetisan Tesisat, tesisat sektöründe 35 yılı aşkın süredir faaliyet göstermekte olup ürün ve sistem satışları ile beraber servis hizmetleri vermektedir. Ürün yelpazesinde kanal sızdırmazlık test cihazları, klima sistemleri ürünleri, ölçüm ve kontrol ekipmanları, nem alma cihazları, toz toplama sistemleri, endüstriyel fanlar, hava temizleme cihazları, ultraviyole dezenfeksiyon sistemleri ve gaz faz fi ltreler bulunmaktadır. Tetisan Tesisat Company, has been working in HVAC sector more than 35 years while giving product and system sales with maintenance services. There are duct leakage test devices, air conditioning components, measure and control devices, dehumidifi ers, dust collection systems, industrial fans, air cleaner devices, ultraviolet disinfection units and gas phase fi lters in the product portfolio. ÜRÜNLERİMİZ / PRODUCTS Kompakt Kanal Sızdırmazlık Test Cihazı / Compact Duct Leakage Test Kit Klima Sistemleri Ürünleri / Air Condationing Components Ölçüm ve Kontrol Ekipmanları / Measure and Instruments (Dwyer) Nem Alma Cihazları / Dehumidifi ers (Seibu Giken DST) Endüstriyel Fanlar / Industrial Fans (Ferrari) Hava Temizleme Cihazları / Air Cleaner Devices (IQAir) Toz Toplama Sistemleri / Dust Collecction Systems (Donaldson Torit DCE) UVC Dezenfeksiyon Sistemleri / UVC Disinfection Systems (SterilAir) Gaz Faz Filtreler / Gaz Phase Filters (Purafi l)

4 KOMPAKT KANAL SIZDIRMAZLIK TEST CİHAZI / COMPACT DUCT LEAKAGE TEST KIT SMACNA, Eurovent 2/2, DIN ve DW / 144 de ön görülen kanal sızdırmazlık testlerinde kullanılabilirlik. Duct leakage tests according to SMACNA, Eurovent 2/2 DIN and DW / 144. Opsiyonel Duman Jeneratörü ile görsel olarak kanal kaçakların tespiti. Visual detection of duct leakage by optional smoke generator. Hafi f, dayanıklı ve taşınabilir endüstriyel tasarım. Light, strong and portable industrial construction. Magnehelic manometrelerle hassas kalibrasyonlu ölçüm teknolojisi. Accurate calibrated measurement with Magnehelic manometers. Kompakt Kanal Sızdırmazlık Test Cihazı Şartlandırılmış havanın kanaldan sızması veya istenmeyen havanın kanal sistemi tarafından emilmesi, şartlandırılmış hava (enerji) ihtiyacını arttırmakta ve mahallerde basınç dağılımlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenden ötürü uluslararası standartlar bu kaçaklara bir sınır getirmiştir. Bu sınırlamalara uymak için geliştirilen Tetisan Kompakt Kanal sızdırmazlık Test Cihazı SMACNA standardına uygun olarak imal edilmiş olup SMACNA, Eurovent 2/2, DIN ve DW/144 de öngörülen kanal sızdırmazlık testlerinde kullanılmaktadır. Bu cihaz frekans konvertörlü bir fan, fan çıkışında diyaframlı bir debi ölçer, kanal basıncını ve kayıpları ölçen Magnehelic manometrelerden ve elektrik panosundan oluşmaktadır. Bütün bu donanımlar tek bir gövdeye kompakt olarak monte edilmiştir. Test cihazının tekerlekli olması taşınabilirliğini sağlamaktadır. Yeni tasarımında kompakt kanal sızdırmazlık test cihazı opsiyonel olarak duman jeneratörü ile birlikte temin edilebilmektedir. Geliştirilen bu kompakt cihaz sayesinde kanal kaçaklarının tespitinde kolaylık ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Cihaz üzerindeki Magnehelic manometrelerden sistem statik basıncı ve kanal kayıpları izlenirken diğer yandan duman jeneratörü ile kaçaklar gözle tespit edilebilmektedir. Kompakt kanal sızdırmazlık test cihazı iki kapasitede (600 ve 900m 3 / h) ve opsiyonel olarak duman jeneratörü ile birlikte temin edilebilir. Compact Duct Leakage Test Kit Conditioned air leakage from a duct or undesirable air suction to a duct system, increases conditioned air (energy) requirement and can also effect pressure distribution negatively in the conditioned area. Therefore international standards has limited these leakages. Tetisan Compact Duct Leakage Test Kit, was developed to backup the efforts to satisfy these limitations. The test kit is produced according to SMACNA standards and used for Smacna, Eurovent 2/2, DIN and DW/144 duct leakage tests. This device is made of a fan controlled by a converter, a diaphragm flow meter at the fan outlet, Magnehelic manometers for duct pressure and leakage measurements and a power panel. All components are mounted compactly on a frame. Test kit s wheels provide portability. In the new design, compact duct leakage test kit can be supplied with an optional smoke generator. Due to this special design it becomes very easy and time saving to test the duct leakage. While duct static pressure and duct leakages are seen at Magnehelic manometers, leakages can be detected visually with the help of a smoke generator. Compact duct leakage test kits are supplied at two capacities (600 and 900m 3 / h) and optionally with a smoke generator. 2

5 KLİMA SİSTEMLERİ ÜRÜNLERİMİZ / AIR-CONDITIONING COMPONENTS HEPA Filtre Kirlilik Durumu Gösterge Panosu Indication Panel for Control of HEPA Filters Tamamen paslanmaz çelik gövde U Manometreler Kompakt dizayn All stainless-steel U-Manometers Compact design Temiz Oda Basınç Kontrol Panosu Pressure Control System Panel for Cleanrooms Tamamen paslanmaz çelik Aktarıcılı, alarmlı çıkışlı göstergeler (Dwyer) Alarm çıkışlı sıcaklık göstergesi All stainless-steel Analog indicators with transmitter (Dwyer) Digital thermometer with alarm output U-Manometre U-Manometer ve Pa ölçme aralığı PVC gövde, PVC boru Kolay montaj Measuring range , Pa PVC body, PVC tube Easy installation Debi Ölçüm Probu Velocity Measuring Probe Kolay monte edilebilir Bitmiş kanala dışarıdan montaj Geniş yüzey taramalı Tamamen paslanmaz çelik Hassas ölçüm ODTÜ Laboratuar belgeli Easy installation Can be installed on finished duct Averaging over the whole area All stainless-steel Accurate measuring Certified from Lab.of METU İnşai tip nemlendirme hücresi Masonary type airwasher PP, PVC ve Alüminyum Defl ektörler ve Sepalatörler PP, PVC and Aluminum Deflectors and Separators Nemlendirme hücresi su fıskiyeleri Nozzles for airwasher applications 3

6 ÖLÇÜM VE KONTROL EKİPMANLARI MEASURE AND CONTROL INSTRUMENTS Basınç Fark Basınç Göstergeleri Basınç Manometreleri Kontrolörler Anahtarlar Aktarıcılar Pressure Differential Pressure Gages Pressure Manometers Controllers Switches Transmitters Akış Akış Ölçerler Sensörler Toplayıcılar İndikatörler Anahtarlar Aktarıcılar Flow Flow Meters Sensors Totalizers Indıcators Switches Transmitters Sıcaklık Termometreler İndikatörler Kontrolörler Anahtarlar Aktarıcılar Sensörler Temperature Thermometers Indicators Controllers Switches Transmitters Sensors Seviye Süreç Denetimi Vanalar Level Process Control Valves 4

7 ÖLÇÜM VE KONTROL EKİPMANLARI MEASURE AND CONTROL INSTRUMENTS Hava Hızı Anemometreler Manometreler Pitot Tüpler ve Sensörler Anahtarlar Aktarıcılar Air Velocity Anemometers Manometers Pitot Tubes and Sensors Switches Transmitters Nem ve Hava Kalitesi Termohigrometreler Nem Anahtarları Nem Aktarıcıları Karbondioksit Aktarıcılar Humidity & Air Quality Thermohygrometers Humidity Switches Humidity Transmitters Carbondioxide Transmitters Sıcaklık Termometreler İndikatörler Kontralörler Anahtarlar Aktarıcılar Sensörler Temperature Thermometers Indicators Controllers Switches Transmitters Sensors Veri Toplama & Kaydetme Basınç Nem ve Çiğ Noktası Sıcaklık USB Veri Kaydedicisi Su Seviyesi Kaydedicisi Data Loggers & Recorders Pressure Humidity and Dew Point Temperature USB Data Logger Water Level Data Logger 5

8 NEM ALMA CİHAZLARI / DEHUMIDIFIERS Seibu Giken DST, sizin için nem alma cihazıdır! Her yerde nem vardır, nemli havanın yanlış yerde bulunması ürünlere veya binalara zarar verebilir veya üretim prosesinde verimin düşmesine sebep olabilir. Seibu Giken DST AB marka nem alıcılar bu tarz zararlı nemden kaçınmanın en iyi yoludur. Seibu Giken DST AB nem alıcılar tüm uygulamalar için küçük portatif tiplerden büyük modellere kadar her boyutta mevcuttur. Tüm DST üniteleri yüksek nem alma kapasitesinin garantisi olarak Japon menşeli Seibu Giken SSCR rotor kullanmaktadır! DST nem alma cihazlarının özellikleri: İşletmede yüksek düzeyde güvenirlik Düşük enerji tüketimi Servisi kolay tasarım Seibu Giken DST has just the dehumidifi er for you! There is moisture everywhere. Damp air in the wrong place can damage products and buildings or reduce the efficiency of a production process. Dehumidifiers from Seibu Giken DST AB are your best means of avoiding such harmful moisture. There is a Seibu Giken DST dehumidifier for all applications from small portable units to large dehumidifiers, for e.g. the process industry. All of DST s units use the unique SSCR rotor from Seibu Giken, Japan. A guarantee of high dehumidification capacity! DST s dehumidifiers are characterized by: High level of operational reliability Low energy consumption Service-friendly design Kurutucu Rotor Desiccant Rotor SSCR döner tambur, her DST nem alma cihazının kalbidir! Japan Seibu Giken Co fi rması ticari olarak silika jel rotoru geliştiren ilk fi rmadır. Tüm DST cihazlarında standart olarak Japon Seibu Giken döner tamburlar kullanılır. SSCR üretim prosesi, silika jelin tambur yapısına birleştirilmesini (kimyasal bağlanma) içermekte olup silika jel rotorun üstün kalitesini ve olağandışı ömür uzunluluğu sağlamaktadır. SSCR tamburun 10 yıl boyunca sürekli olarak çalışmasında %90 orijinal kapasitesini korumaktadır. Tambur, nem alma cihazının tek başına en önemli parçasıdır. Tambur, nem alma cihazının kapasitesini, verimliliğini ve ömrünü belirler. Seibu Giken nem alıcı rotorunun kesit resmi. Tambur üzerindeki fazla sayıdaki kanallar, adsorpsiyonda ekstra verimlilik sağlar! The SSCR rotor is at the heart of every DST dehumidifi er! Seibu Giken Co, Japan, was the first company to develop a commercially available silica gel rotor. All of DST s desiccant dehumidifiers include the silica gel rotor as standard. The SSCR manufacturing process includes the synthesizing (chemical bonding) of the silica gel to the rotor structure, resulting in a silica gel rotor of superior quality and exceptional longevity. Following 10 years of continuous operation the SSCR rotor retains more than 90% of its original capacity! The rotor is the most important single component in a desiccant dehumidifier. It is the rotor that determines the capacity, efficiency and lifetime of the equipment. Section of a dehumidifier rotor from Seibu Giken. The high number of channels means that moisture is adsorbed with extra efficiency! 6

9 Kontrol Ekipmanları / Control Equipment Nem alma sistemlerindeki iyi bir kontrol sistemi, geri ödeme periyodunu kısaltır. DST, enerji tasarrufu, hava koşullandırma kontrolü ve izlenmesi ile ilgili gereksinimlerini karşılayan test edilmiş ve denenmiş kontrol sistemleri sunmaktadır. A good control system for dehumidification installations will usually have a very short payback period. DST offers a number of tried and tested controls to meet the needs of various applications with regard to energy-saving, climate control and monitoring. Rotor Kasetleri / Rotor Cassettes Birbirinden eşsiz özellikteki 4 değişik Seibu Giken rotor kasetinden birini seçebilirsiniz. SSCR-U rotor satandart uygulamalar SSCR-H bakterileri yok eden silika jelli rotor SSCR-CI %100 Silikonsuz SZCR zeolite düşük çiğ noktası sıcaklıkları için zeolit rotor Choose between four different rotor from Seibu Giken, all with unique qualities. SSCR-U rotor for standard applications SSCR-H a bacteriocidal silica gel rotor SSCR-CI 100% silicon free SZCR zeolite rotor for very low dew points 7

10 Küçük Nem Alıcılar Paslanmaz çelik ünitelerdir. Bu nem alıcılar taşma ve su hasarı restorasyonlarında, nem kontrollerinde, müzelerde, araştırma laboratuarlarında, silo boşluk havalandırmalarında, pompa istasyonlarında, kuru hava depolarında ve küçük üretim tesislerinde kullanılmaktadırlar. Small Dehumidifi ers Stainless steel units. Desiccant dehumidifer range for the food & water damage professional, temporary humidity control, museums, research laboratories, silo headspace conditioning, pump stations, dry air storage and small production processes. Orta Kapasiteli Nem Alıcılar R-060BR ve R51R-61R orta kapasiteli paslanmaz çelik endüstriyel nem alma cihazları olup kuru hava depoları, spor tesisleri, müzeler, ufak temiz odalar ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. RZ ve CZ Modeller: Fanı dışarda olan aluzink sacdan mamul kompakt ünitelerdir. Büyük depolar, soğuk depolar, buz pistleri ve proses endüstrisi için idealdir. Ön ve son soğutuculu modelleri mevcuttur. Nem Alma Prensibi Dehumidifi cation Principle Kuru hava debisi Dry air fl ow Kapasite Capacity (20 o C/%60 RH) Nem Alma Prensibi Dehumidifi cation Principle Kuru hava debisi Dry air fl ow Kapasite Capacity (20 o C/%60 RH) 3 m/h kg/h 3 m/h kg/h A-30B/Bp DR-010B DC-10 DR-20B/30D R-060BR R-51R/-61R RZ-71 Mid-Range Dehumidifi ers R-060BR and R-51R-61R are industrial desiccant dehumidifers in stainless steel for medium volume dry air stores and sports halls, museums, small clean rooms and manufacturing processes The RZ and CZ series consists of four compact units made of aluzinc with fans on the outside. Ideal for large warehouses, cold stores, ice rinks and the process industry. Available with pre and post coolers. Giris havası Incoming air Çıkan kuru hava Outgoing dry air Çıkan nemli hava, bazı durumlarda yoğuşmuş halde. Outgoing wet air, condensed in certain cases Recusorb R, verimi arttırmak için dahili ısı geri kazanımıyla bütünleştirilmiştir. Tamburun rejenerasyonu esnasında absorbe edilen ısı, rejenerasyon havasının ön ısıtılmasında kullanılır. Proses hava çıkışı bu yüzden diğer nem alma prensipleriyle mukayese edildiğinde hem daha kuru hem daha soğuk hale gelir. Recusorb R Complete with internal heat recovery to improve efficiency. Heat gained by the rotor during regeneration is transferred to the incoming regeneration air. The process air outlet is therefore both cooler and drier than with other desiccant dryers. Recusorb DR, dahili ısı geri kazanımıyla Recusorb R ye benzemektedir. Sadece proses ve reaktivasyon hava debileri tek bir fanla karşılanmaktadır. Proseste kullanılan taze hava için veya açık bir sistemden kanala basılan sistemler için kullanılmaktadır. With internal heat recovery, Recusorb DR is similar to the Recusorb R. for simplicity, both the process and reactivation airflows are provided by one pushing fan. Used for introducing dry fresh air into a process or to an open type system when the dehumidified air is ducted into the object. 8

11 Consorb prensibi normalde düşük rejenerasyon sıcaklıklarında tercih edilir. Örneğin; eğer atık ısının olması durumunda veya çok nemli havanın kurutulmasında. The Consorb princible is normally used at low regeneration temperatures, e.g if you have surplus heat or when dehumidifying very damp air. Econosorb mümkün olabilecek en verimli nem alma cihazını üretmek için en iyi ısı pompası ve kurutucu teknolojisini birleştirmektedir. Enerji tüketimi standart bir nem alma cihazına göre %25 tir. Econosorb un hem yoğuşması hem de nemli hava çıkışı bulunmaktadır. Econosorb combines the best of heat pump and desiccant technologies to produce the most enery-efficient dehumidifier available. Energy consumption is around 25% of a standard desiccant dehumidifier. Econosorb has both condensation and wet air. Frigosorb, DST tarafından patenti olan bir prensiptir. Bu sistem nemli havanın kanalla dışarı atılmasının mümkün olmadığı yerlerde kullanılmaktadır. Isı pompası prensipleri kullanılarak, enerji tüketimi normal standart bir nem alma cihazının %35 i kadardır. Frigosorb is a principle patented by DST. This system is used where it is impractical to duct out the wet air. Utilizing heat pump principles, energy consumption is around 35% of a standard desiccant dehumidifier. Aquasorb temel olarak Consorb gibi çalışmaktadır fakat nemli havadaki nem hava soğutmalı yoğuşturucu ile yoğuşturulmaktadır. Kuru hava ve hava soğutmalı yoğuşturucuda tek bir radyal fan kullanılmakta olup bütün enerji kuru hava çıkışında toplanmaktadır. Genellikle reaktivasyon sistemi için gerekecek kanal işlerinin mümkün olmadığı yerlerde kullanılmaktadır. Aquasorb basically functions as a Consorb but moisture in the wet air is condensed through an air cooled condenser. One centrifugal fan is used for both the dry air and the condenser cooling air, so all energy released during the process accumulates in the dry air outlet. Commonly used where it is impractical to use ducting for the reactivation air system. 9

12 FLEXISORB ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN NEM ALMA CİHAZLARI FLEXISORB DEHUMIDIFIERS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS Flexisorb Recusorb, Consorb, Econosorb veya Frigosorb nem alma prensiplerini kullanmaktadır. Flexisorb esneklik demektir. Flexisorb sınıfı, DST tarafından endüstrideki değişen gereksinimleri karşılamak için geliştirilmiştir. Flexisorb üniteleri tasarımda modüler olmakla birlikte her uygulamanın spesifi k gereksinimlerine sahiptir. Flexisorb uses the Recusorb, Consorb, Econosorb or Frigosorb dehumidification principles. Flexisorb means flexibility. The Flexisorb range has been developed by DST to satisfy the varying requirements of industry. Flexisorb units are modular in their design, and have tremendous potential to be adapted according to the specific requirements of each application. Recusorb Isı geri kazanımıyla yüksek enerji verimliliği sağlar. Kuru hava debisi: m 3 /h Enerji sarfi yatı: 1,4 kwh/kg* Consorb Proses ve rejenerasyon havası sıcaklığı arasında büyük fark bulunması durumunda uygundur. Kuru hava debisi: m 3 /h Enerji sarfi yatı: 1,7 kwh/kg* Econosorb DST ürün portföyünde en enerji verimli ünitelerdir. Proses tarafı yüksek sıcaklıklara çıkmamaktadır. Kuru hava debisi: m 3 /h Enerji sarfi yatı: 0,4 kwh/kg* Frigosorb Dahili kondenseri ile beraber enerji tasarrufuyla bir nem alma cihazıdır. Kuru hava debisi: m 3 /h Enerji sarfi yatı: 0,6 kwh/kg* Recusorb Embraces internal heat recovery whilst being highly energy efficient. Dry air flow: m 3 /h Energy consumption: 1,4 kwh/kg* Consorb Suitable where there is a wide temperature difference between the process air and regeneration air. Dry air flow: m 3 /h Energy consumption: 1,7 kwh/kg* Econosorb The most energy efficient unit in the DST range. No high temperature gain across the process sector. Dry air flow: m 3 /h Energy consumption: 0,4 kwh/kg* Frigosorb An energy efficient dehumidifier with built in condenser. Dry air flow: m 3 /h Energy consumption: 0,6 kwh/kg* Rotor / Rotor + - Isıtıcı / Heater Soğutucu / Cooler Filtre / Filter Fan / Fan Flexisorb ünitesi konfi gürasyon örneği. / Example of configuration for Flexisorb unit. 10

13 ENDÜSTRİYEL FANLAR / INDUSTRIAL FANS Ferrari fi rması üretimini tamamen italya da yapmakta olup düşük, orta ve yüksek basınçlı endüstriyel fanlarda Avrupa nın referans noktasıdır. With a completely Italian-made production output, Ferrari Company is an European point of reference in the field of low, medium and high pressure industrial ventilation. Uygulama Alanları Toz yüklü hava ve pnömatik taşıma Korozif gazların sevki Hava, duman ve gaz sevki Buhar ve durgun hava sevki Yangın ve duman havalandırmalarında Application Areas Dust laden air and pneumatic conveyance Removal of air, fumes and gases. Removal of corrosive air Removal of steam and stale air. Fire and smoke ventilation LİDERLİK LEADERSHIP TEKNİK BİLGİ KNOW HOW Fan Çeşitleri Radyal ve aksiyal Fanlar Kayış kasnaklı ve direkt tahrikli fanlar Toz toplama ve pnömatik taşıma fanları Yangın ve duman fanları Yüksek sıcaklık fanları ATEX sertifi kalı fanlar Fan Types Radial and axial fans Belt driven and direct drive fans Dust collection and pneumatic conveying fans Fire and smoke fans High temperature fans ATEX certificated fans DENEYİM EXPERIENCE İŞ BİRLİĞİ COOPERATION 11

14 HAVA TEMİZLEME CİHAZLARI AIR CLEANER DEVICES IQAir temiz oda serisi hava kaynaklı katı ve sıvı partiküllerin fi ltrelenmesi amacıyla üretilmiş gelişmiş hava fi ltreleme sistemlerinin bir parçasıdır. 0,12 mikronda % 99,997 ye varan yüksek fi ltreleme verimi sayesinde birçok temiz oda uygulamasında kullanılabilmektedir. The IQAir cleanroom series is a line of advanced air cleaning systems designed specifically for the removal of solid and liquid air borne particles. With high filtration efficieacy 99,997 % at 0,12 mm enables to be used in different clean room applications. Tıbbi Uygulama Alanları Koruyucu İzole Odalar Yoğun Bakım Odaları Yanık Üniteleri Ameliyathaneler Organ Nakil Üniteleri Araştırma & Mikrobiyolojik L aboratuarlar Verem Karantina ve Bekleme Salonları Ticari Uygulama Alanları FDA Tarafından Belirtilen Kontrol Alanları Tıbbi Üretim & Paketleme Cihazlarının Olduğu Alanlarda Gıda Üretim & Paketleme Alanlarında Ara Bölmelerde Temiz Odaya Bağlı Soyunma Odalarında Kritik Veri Depolama Tesislerinde Bilgisayar ve Sunucu Odalarında Üstün Özellikleri Ultra-Sessiz Dizayn Gelişmiş Kontrol Sistemi Sertifi kalaşmış Performans Kolay Filtre Değiştirme Uzun Filtre Ömrü Üçlü Conta Tasarım Yüksek Kaliteli Fan Verimli Enerji Kullanımı Dayanıklı Tasarım Uzun Garanti Süresi Medical Application Areas Protective Isolation Rooms ICUs Intensive Care Units Burn Units Operating Rooms Organ Transplant Wards Research, IVF & Microbiology Labs TB Isolation & Anterooms Commercial Application Areas FDA-required Controlled Environments Medical Device Manufacturing & Packaging Food Processing & Packaging Air Locks Cleanroom Gowning Rooms Critical Data Storage Facilities Computer & Server Rooms Excellent Properties Ultra-Silent Design Advanced Control System Certified Performance Easy Filter Change Long Filter Life Triple Sealing Design High Quality Fan Efficient Energy Usage Strong Construction Long Guaranty Life Diğer Modeller / Other Models Dental Serisi Dişçi muayenehanelerinin ve laboratuarlarının hava kalitesini iyileştirmek amacıyla dizayn edilmiştir. GCX Serisi VOC (organik bileşen ve çözücüler), Multigas (organik ve inorganik kimyasallar), Chemisorber (formaldelit, hidrojen sülfat, sülfür dioksit) ve AM (amonyak ve aminler) modelleriyle değişik zehirli gazları ve kokuları absorbe edebilen cihazlardır. Dental Series Specially designed to increase air quality in dentist's consulting rooms and laboratories. GCX Series VOC (organic compounds and solvents), Multigas (organic&inorganic chemicals), chemisorber (formaldehyde, hydrogen sulfide, sulfur dioxide) and AM (ammonia and amines) models can absorb different toxic gases and odours. 12

15 TOZ, DUMAN VE YAĞ BUHARI TOPLAMA SİSTEMLERİ DUST, FUME AND OIL MIST COLLECTION SYSTEMS Denenmiş, Test Edilmiş, Güvenilir Tam Çözüm The Complete Solution Tried, Tested and Trusted. Kartuş Filtreli Sistemler Oval Kartuş Filtreli Sistemler Torba Filtreli Sistemler Jet-Pulse Filtreli Sistemler Atex Zon - Exproof Modeller Silkelemeli Sistemler Çevreye Duyarlı Kabinli Sistemler Kollu Toplama Sistemleri Yağ Buharı Toplama Sistemleri Toz Toplama Masaları Siklonlar ve Ayrıştırma Hücreleri Cartidge Filter Systems Oval Cartidge Systems Bag Filter Systems Jet-Pulse Filter System Atex Zone - Exproof Models Vibra-Shake Systems Environmental Booth System Arm Collection Systems Oil Mist Collection System Downdraft Tables Cyclones and Drop-Out Boxes Yağ Buharı Toplama Sistemleri Oil mist Collection Systems Toz Toplama Masaları / Downdraft Tables Siklonlar ve Ayrıştırma Hücreleri Cyclones and Drop-Out Boxes Kartuşlu Toz Toplama Sistemleri Cartidge Dust Collection Systems 13

16 UVC DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ UVC DISINFECTION SYSTEMS Hava Hijyeni / Dezenfeksiyonu Mevcut sağlık (hijyen) standartlarına uyarak sporların, bakterilerin ve virüslerin yayılması tam olarak engellenemez. Bu durum konfor havalandırmasında enfeksiyonlara neden olmaktadır. Havalandırma sistemlerinde mikroorganizmaların yayılması ise küfe veya düşük ürün kalitesine neden olmaktadır. Karşılaştırılabilir olarak, düşük yatırım harcamalarıyla, sterilair UVC dezenfeksiyon sistemlerinden yararlanılarak enfeksiyon tehlikesi engellenebilir ve çapraz-kontaminasyon azaltılabilir. SterilAir resirkülasyon sistemleri, düşük konveksiyonla veya her türlü direkt emisyonların uygulanamaz olduğu mahallerde odaları dezenfeksiyon etmek için kullanılır. SterilAir resirkülasyon sistemleri 180 m 3 /h 450 m 3 /h kapasitelerinde olup kolay kurulum ve kullanıma sahiptir. Air Hygiene / Disinfections You cannot reliably prevent the diffusion of spores, bacteria and viruses by adhering solely to current hygiene standards. In the area of comfort air conditioning, infections are the logical consequence. In the area of technical air conditioning, the spread of microorganisms leads to mould or reduced product quality.with comparably low investment costs, it is possible to benefit from every aspect of sterilair UVC disinfection, resulting in a considerably reduced infection hazard and reduced crosscontamination. SterilAir air recirculation systems disinfect roomspaces with either a low convection or where a direct emission should be prevented in any case. SterilAir provides a number of air recirculation and disinfection units that are able to deal with air volumes of 180 m 3 /h to 450 m 3 / h. All systems are characterised by easy installation and maintenance. Kullanım Alanları Temiz odalar / hijyenik alanların havalandırma sistemlerinde Oda dezenfeksiyon sistemleri Üretim hatları Endüstriyel veya konfor uygulamalı klima santrallerinde Soğuk veya kuru depoların havalandırma sistemlerinde Tüm kanal tesisatında Koku giderimi uygulamalarında Application Areas Air conditioning systems in clean rooms / hygienic areas Room disinfection systems Production lines In industrial and comfort air handling units Air conditioning systems of cold and dry warehouses Every duct work Odor removal applications 14

17 Yüzey Hijyeni / Dezenfeksiyonu Steril paketler ve sterilize edilmis bantlı konveyörler gıda endüstrisinde hijyeni,süt ürünleri, et, sebze ve meyve üretiminde ise kaliteyi sağlamak için ön koşuldur. UVC radyasyonla sağlam ve güvenilir dezenfeksiyon garanti edilir. Aynı zamanda ısı veya istenmeyen koruyucuların elverişsiz etkileri olmadan tortusuz ve düşük zaman gereksinimi ile sonuca ulaşır. Surface Hygiene / Disinfection Sterile packages and transportation belts are one of the most important prerequisites in the food industry to maintain hygiene and quality of dairy products, meat and fresh produce. With UVC radiation, safe and reliable disinfection is guaranteed. Without unfavourable effects of heat or unwanted additives, without any residue and within the shortest space of time Kullanım Alanları: Temiz odalar / hijyenik alanların, mutfakların, depoların duvar uygulamalarında Üretim alanları Fancoil vb soğutucu serpantin ünitelerinde Gıda, ilaç gibi sektörlerde paketleme ve dolum makinalarında (plastik, kağıt, cam, paslanmaz,..) Konveyör hatlarının dezenfeksiyonunda Tesisat teknik alanların duvar yüzeylerinde Application Areas: Wall applications of clean room / hygienic areas, kitchens and warehouses Production areas Fancoil and other cooler units In packaging and filling (plastic, paper, glass, stainless steel,..) machines at food, pharmaceutical and other sectors. Disinfection at conveyor lines Wall application in HVAC technical areas 15

18 Su Hijyeni / Dezenfeksiyonu Bir gıda maddesi olarak su, teknik proses suyu gibi bir hijyen odak noktasıdır. Örneğin, mikroorganizmalar, hava kaynaklı maddelerin resirküle suyla yıkandığı sprey nemlendiricilerde ve soğutma kulelerinde ideal bir büyüme ortamı bulmaktadır. Kimyasal dezenfektanlar yüzey değişimleri, korozyon, köpüklenme ve koku oluşumu gibi istenmeyen birçok yan etkiye sahiptirler. UVC ile suyun sartlandırılması bu problemlerin hiçbirisine sebep olmamaktadır. Tamamen fi ziksel bir işlem olup herhangi bir yan etkiye veya tortuya neden olmaz. Aynı zamanda bu dezenfeksiyon sisteminin düşük maliyetli olması etkileyicidir. Water Hygiene / Disinfection Water as a foodstuff is just as much a hygiene focus as technical process water. For example, microorganisms find ideal growth conditions in the washing out of airborne matter in recirculating spray humidifiers and cooling towers. Chemical disinfectants produce a number of undesirable side effects, for instance changes in the surface tension of the medium, general corrosion phenomena, foaming and odour formation. UVC treatment of water does not cause any of these problems. It is a purely physical process that does not generate any undesirable side products or residues. At the same time, the cost efficiency of this disinfection method is impressive. Kullanım Alanları: Klima santrallerin nemlendiricilerinde Durgun, sirküle, iç-akış, proses suları Su depoları, soğutma kuleleri, yıkayıcılar Soğutma Duşları (Peynir ve sosis yapımı) Balık çiftlikleri Havuzlar Application Areas: At humidifiers in air handling units In stale, circulated, inflow and process waters At Water tanks, cooling towers, washers At cooling showers (Cheese and sausage production) At fish farms At pools 16

19 GAZ FAZ FILTRELER / GAS PHASE FILTERS Gaz faz hava fi ltrasyon sistemleri korozif, tehlikeli, kokulu ve toksit gazların fi ltrasyonu amacı ile kullanılmaktadır. Gas-phase air filtration systems are designed to eliminate corrosive, hazardous, odorous and toxic gases. Gas Faz Filtrasyon Uygulama Alanları Gas Phase Filtration Application Areas Korozyon Kontrolü Korozyon elektronik aygıt ve ekipmanların erken arızalanmasına neden olmaktadır. Korozyon kontrolü ile korozyon engellenir ve süreç güvenilirliği sağlanabilir. Korozyona uğramış Transistorün yakınlaştırılmış görüntüsü Magnified view of a corroded transistor Kullanım Alanları Veri merkezlerinde, kontrol odalarında, motor kontrol merkezlerinde, bilgisayar/server odalarında. Elektrik ve elektronik kabin veya ekipmanların bulunduğu diğer mahallerde. Corrosion Control Corrosion causes electronic equipments to premature failures. By corrosion control, corrosion is avoided and process reliability can be improved. Application Areas Data centers, control rooms, motor control centers, rack/server rooms Electrical and electronic cabinets or equipment housing areas Korozyona uğramış devre kartının yakınlaştırılmış görüntüsü Magnified view of a corroded circuit board Koku ve Toksit Gaz Kontrolü Gaz fi ltrasyon ürünleri koku engelleme ve toksit gaz (klorür, sülfür dioksit ve amonyak) çıkışlarını yok etmek için kullanılmaktadır. Kullanım Alanları; Koku Kontrolü: Pis su arıtma ve işleme operasyonlarından kokulu gazları temizlemek. Toksit Gaz Temizleme: Klor, sülfür dioksit ve amonyak gibi tehlikeli miktarlarda toksit gazlar depolayan tesislerde kazara kimyasal tahliyeleri engellemek. Odor and Toxic Gas Control Gas filtration media are used for preventing odors and eliminating the risk of toxic gas releases (chlorine, sulfur dioxide and ammonia). Application Areas; Odor Control: To eliminate odorous gases from sewage collection and processing operations. Toxic Gas Scrubbing: To prevent accidental chemical releases at facilities storing hazardous quantities of toxic gases, specifically chlorine, sulfur dioxide and ammonia. 17

20 İHK İç Hava Kalitesinin Sağlanması Düşük iç hava kalitesi (İHK) otomotiv egzost dumanlarından, tütün dumanlarından, endüstriyel gazlardan ve diğer hava kirlilik kaynaklarından ortaya çıkmaktadır. Birçok ticari binada kullanılan partikül hava fi ltreleri düşük iç hava kalitesinden kaynaklanan bütün problemleri çözememektedir. Gaz halindeki kirleticiler -Partikül halinde olanlar değil- koku şikayetlerinin gerçek kaynaklarıdır ve sadece gaz-faz hava fi ltreleri ile kontrol edilebilirler. Kullanım Alanları Ticari Binalarda iç hava kalitesini (İHK) arttırmak amacıyla otel, ofi s, eğitim tesisleri, hava limanları, hastaneler vs. ASHRAE 62.1 e göre kişi basına düşen dış hava ihtiyacını azaltmak amacıyla yeni tesislerde veya eski tesislerde yenilenme amaçlı kullanılmaktadır. IAQ Indoor Air Quality Poor indoor air quality (IAQ) stems from automotive exhaust fumes, tobacco smoke, industrial gases and other sources of outside air pollution. Used in most commercial buildings, common particulate filters cannot solve all problems related to poor IAQ. Gaseous contaminants - not particulate - are the true sources of odor complaints and can only be controlled through gas-phase air filtration. Application Areas In Commercial Buildings to improve indoor air quality (IAQ) at hotels, offices, education facilities, airports, hospitals, etc. According to ASHRAE 62.1 to reduce outside air per person at new facilities and revisions at old facilities. Hava Kaynaklı Moleküler Kirlenmenin Engellenmesi Hava kaynaklı moleküler kirlenmelerin engellenmesi için gaz faz fi ltrasyon ürünleri kullanılması gerekmektedir. Standart partikül fi ltrasyon sadece partikül fi ltrasyonu gerçekleştirecektir. Uygulama Alanları Temiz odalar ve Laboratuarlarda: Dış hava, egzost havası ve çevrim havalarında Tüp Bebek Laboratuarlarında: Temiz hava sağlamada AMC - Airborne Molecular Contamination Prevention Airborne molecular contamination prevention - AMC requires gas phase filtration media. Standard particulate filtration only filters particles. Application Areas Cleanrooms and Laboratories: At outdoor air, exhaust air and return airs. IVF Laboratories: At clean air supply. Eserlerin Korunması Gaz faz fi ltrasyon ürünleri değerli tarihi eserlere ve arşivlere zarar veren gaz faz kirleticilerin fi ltrasyonu için kullanılmaktadır. Uygulama Alanları Müzeler Arşivler Preserving Artifacts Gas phase filtration media are used for filtration of harmful gas contaminants which result in damage at artifacts and archives. Application Areas Museums Archives 18

NEM ALMA CİHAZLARI / DEHUMIDIFIERS

NEM ALMA CİHAZLARI / DEHUMIDIFIERS NEM ALMA CİHAZLARI / DEHUMIDIFIERS Seibu Giken DST, sizin için nem alma cihazıdır! Her yerde nem vardır, nemli havanın yanlış yerde bulunması ürünlere veya binalara zarar verebilir veya üretim prosesinde

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATION

AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATION AQUATURAN POOL TYPE DEHUMIDIFICATION STATION Havadaki nem miktarı %75 i geçtiği zaman konfor şartları bozulur nefes almak oldukça güç hale gelir. Bunu önlemek ve hava kalitesini arttırmak, nemi konfor

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

Recovers Your Energy. fan uzmanı

Recovers Your Energy. fan uzmanı Recovers Your Energy fan uzmanı ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI / HEAT RECOVERY UNITS VHR Standart Isı Geri Kazanım Cihazları / VHR Heat Recovery Units.... 2 VHR CF Yüksek Verimli Isı Geri Kazanım Cihazları

Detaylı

Polyurethane Systems and Equipment

Polyurethane Systems and Equipment Polyurethane Systems and Equipment EURO POLIURETANI Polyurethane Systems and Equipment İÇİNDEKİLER INDEX HT seri köpürtme makineleri Polyurethane equipment series HT p. 12 HTE seri köpürtme makineleri

Detaylı

VHR EC ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR EC HEAT RECOVERY UNITS

VHR EC ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR EC HEAT RECOVERY UNITS HAVALANDIRMA MAKİNA SANAYİ ve TİC. A.Ş. TSEK VHR EC ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR EC HEAT RECOVERY UNITS TS EN ISO 9001:8 SN: 01 901925 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 17021 AB-0011-YS RECOVERS YOUR

Detaylı

VHR ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR HEAT RECOVERY UNITS

VHR ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR HEAT RECOVERY UNITS HAVALANDIRMA MAKİNA SANAYİ ve TİC. A.Ş. TSEK VHR ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR HEAT RECOVERY UNITS TS EN ISO 91:8 SN: 1 91925 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 1721 AB-11-YS RECOVERS YOUR ENERGY GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER / INDEX MERKEZİ STERİLİZASYONDA GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ FUTURE TECHNOLOGY IN CENTRAL STERILIZATION

İÇİNDEKİLER / INDEX MERKEZİ STERİLİZASYONDA GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ FUTURE TECHNOLOGY IN CENTRAL STERILIZATION MERKEZİ STERİLİZASYONDA GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ FUTURE TECHNOLOGY IN CENTRAL STERILIZATION Sterilizasyon, herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan, tüm patojen ve nonpatojen mikroorganizmaların

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

RETA ÝÇ VE DIÞ TÝCARET ÝTHALAT ÝHRACAT SAN. LTD. ÞTÝ. RETA FOREIGN TRADE CO. LTD.

RETA ÝÇ VE DIÞ TÝCARET ÝTHALAT ÝHRACAT SAN. LTD. ÞTÝ. RETA FOREIGN TRADE CO. LTD. RETA ÝÇ VE DIÞ TÝCARET ÝTHALAT ÝHRACAT SAN. LTD. ÞTÝ. RETA FOREIGN TRADE CO. LTD. Ýþ ve Yangýn Güvenliði Malzemeleri ve Endüstriyel Ürünler Distribütör ve Tedarikçisi Work and Fire Safety Materials and

Detaylı

// EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS. Ürünlere genel bakış / Product overview

// EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS. Ürünlere genel bakış / Product overview Extreme Türkçe/english // EKSTREM KOŞULLAR ALTINDA ANAHTARLAMA KONTROLÜ / SWITCH CONTROL UNDER EXTREME CONDITIONS Ürünlere genel bakış / Product overview // KOMPLEKS VE KRİTİK UYGULAMALAR İÇİN EMNİYETLİ

Detaylı

Visual Plus / Visual / Concept

Visual Plus / Visual / Concept ENG / TÜRKÇE OVENS / FIRINLAR Visual Plus / Visual / Concept Visual Plus / Visual / Concept Working with an internationally prestigious brand Uluslararası prestiji olan bir marka ile çalışmak For 50 years,

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering...

Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering... Türkiye nin değerlerini Türk mühendisliği ile işliyoruz... We are processing, your values, with Turkish engineering... İçindekiler / index 1 Biz / We are 2-3 Taahhüt Hizmetlerimiz / Our Commitment Services

Detaylı

ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ENERGY RECOVERY UNITS

ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ENERGY RECOVERY UNITS H A V A L A N D I R M A M A K İ N A S A N A Y İ v e T İ C. A. Ş. ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ENERGY RECOVERY UNITS TSEK GENEL ÖZELL KLER GENERAL INFORMATION VENCO enerji geri kazanım cihazları (VER),

Detaylı

Dijital Katalog AQUACULTURE. www.akuamaks.com. Mühendislik

Dijital Katalog AQUACULTURE. www.akuamaks.com. Mühendislik Dijital Katalog AQUACULTURE Rabat Sokak 22/6 Gaziosmanpaşa 06700 ANKARA/TÜRKİYE Tel : +90 312 448 09 71 (Pbx) Faks : +90 312 448 07 81 info@akuamaks.com Mühendislik Engineering Solutions Çözüm For a Healthy

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves... İÇİNDEKİLER INDEX PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...1 VT Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar....2 VT Series Pneumatic Actuated Valves...2 Diğer Pnömatik Kontrol

Detaylı

METAL CUTTING SYSTEMS ADVANCED CUTTING TECHNOLOGY FROM TURKEY TO ENTIRE WORLD TÜRKİYE DEN DÜNYAYA YÜKSEK KESİM TEKNOLOJİSİ.

METAL CUTTING SYSTEMS ADVANCED CUTTING TECHNOLOGY FROM TURKEY TO ENTIRE WORLD TÜRKİYE DEN DÜNYAYA YÜKSEK KESİM TEKNOLOJİSİ. METAL CUTTING SYSTEMS ADVANCED CUTTING TECHNOLOGY FROM TURKEY TO ENTIRE WORLD TÜRKİYE DEN DÜNYAYA YÜKSEK KESİM TEKNOLOJİSİ Cutting Systems www.alfatekmakina.com.tr Listens Dinler Requirement - İhtiyaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 04 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY 06 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 08 10 22 26 28 32 36 46 48 54 56 58 60 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS

Detaylı

Yenilikçi Temizlik Sistemi The innovative cleaning system

Yenilikçi Temizlik Sistemi The innovative cleaning system Yenilikçi Temizlik Sistemi The innovative cleaning system Önsöz Introduction Hiç şüphe yok ki: ProfilGate başarıdır! Almanya'da başarılı çıkışının ardından dünya çapında çok sayıda tanınmış şirketler kir

Detaylı

5-7 / 06 / 2014 www.future-fish.com

5-7 / 06 / 2014 www.future-fish.com AGROMEY GIDA VE YEM SAN. TİC. A.Ş. Agromey, balık yetiştiriciliği, balık işleme, paketleme ve balık yemi üretiminde tam donanımlı tesisleri ile akuakültür sektöründe Türkiye nin en güçlü temsilcilerindendir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 004 MİSYON MISSION 006 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 008 010 022 026 028 033 036 049 054 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS OTOMATİK

Detaylı

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir.

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. panel elektro 1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. Üretimine sürekli olarak gelişen ve genişleyen ürün yelpazesiyle

Detaylı

Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları

Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları Ceiling Type Heat Recovery Unit TAVAN TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI CEILING TYPE HEAT RECOVERY UNIT BSK tavan tipi ısı geri kazanım cihazları, enerji tasarrufu sağlamanın

Detaylı