MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ"

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Ürün Doğrulama Testleri Ömür Testleri HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR

2 Yerli otomobil ve test merkezi Okuma Parçası: Otomotiv test merkezi projesi; içinde test pistlerini, elektrikli araç test laboratuvarlarını, emisyon laboratuvarlarını, aydınlatma ve EMC laboratuvarlarını da kapsayan çok kapsamlı ve büyük bir proje. Yapılan değerlendirmelerde yerli marka otomobil in önündeki en büyük engelin; üretilecek ürünün gerek ARGE aşamasında gerekse onay alma sürecinde test edilerek zorunlu yönetmelik ve standartlara uygunluğunun teyit edilememesi olduğu. Bilgi: Bir binek otomobilin tip onay işlemleri, yurt dışı laboratuvarlar kullanılarak 450 Bin $ civarında iken, ülkemizde yapılacak bir merkezde bu fiyat üçte bire kadar düşebilecektir. Standart dergisi, 46. sayı, 2011

3 ÜRÜN DOĞRULAMA TEST PİSTLERİ

4 Ürün Doğrulama Test Pistleri (Proving Ground) Ürün doğrulama test pistleri (proving ground), üretilecek araçların belirlenen standartlara uygunluğunun ön testleri ve ARGE faaliyetleri amaçlanarak, birçok test parkurunu içinde barındıran kompleks bir yapıdan oluşmuş özel alanlardır. Bu pistler, otomotiv üreticilerinin kendi bünyelerinde kurulduğu gibi tip onay mevzuatına göre teknik servis ya da onay kuruluşu olarak hizmet veren kamu kurumları tarafından da kurulmaktadır. Mehmet Ertuğrul KAYA, Ürün Doğrulama Test Pistleri, Standart dergisi, 46. sayı, 2011

5 Ürün Doğrulama Test Pistleri (Proving Ground) İlk otomotiv testleri, havacılık için kurulmuş alanlarda yapılmıştır. II. Dünya Savaşıyla birlikte motor teknolojisinin gelişmesiyle sadece otomobillere özel pistlerin kurulması kaçınılmaz olmuştur. Bu pistler, ilk olarak otomotiv sektöründe öncü ülkeler olan Amerika, İngiltere, Almanya ve Japonya da otomobil üreticileri tarafından kurulmuştur. Bir kısım pistler ise ürün doğrulama ve tip onay testlerinin yanında uluslararası yarışlar için de kullanılmıştır. Günümüzde hemen hemen her ülkede bir Ürün Doğrulama Test Pisti (proving ground) bulunmaktadır. Mehmet Ertuğrul KAYA, Ürün Doğrulama Test Pistleri, Standart dergisi, 46. sayı, 2011

6 Ürün Doğrulama Test Pistleri (Proving Ground) Ürün doğrulama test pistleri: 1. Yüksek Hız Pisti 2. Dinamik Test Pisti 3. FrenTestPisti 4. YolTutuşveAraçDinamiği 5. Dış Gürültü Pisti 6. Rampalar 7. Havuzlar 8. Dayanım Testi 9. Özel Yüzeyli Yollar 10. Konfor Pisti Mehmet Ertuğrul KAYA, Ürün Doğrulama Test Pistleri, Standart dergisi, 46. sayı, 2011

7 Ürün Doğrulama Test Pistleri (Proving Ground) Yüksek Hız Pisti: Araçların yüksek hızlarda yakıt tüketimi, ivmelenme ve yavaşlama gibi performans testlerinin gerçekleştirildiği, bir aracın, tekerlerinin yan kuvvet almadan (herhangi bir direksiyon kontrolüne ihtiyaç kalmadan) en yüksek sabit hızda, (doğal hıznatural speed) sürekli gidebilmesine imkân tanıyan pisttir. Dünyada binek otomobiller için kullanılan modern pistlerde doğal hız 200 km/h mertebelerindedir. Uygulamada bu uzunluktaki pistler yerine testin ikiye bölünmesi ile uygulanan haliyle 1,6 km uzunluktaki düz yol kullanılmaktadır. Ürün doğrulama pistlerinin kurulacağı arazinin ebatlarını belirleyen tesisler, yüksek hız pisti ve coastdown pistidir. Diğer ürün doğrulama yol ve pistleri, bu kadar büyük alanlara ihtiyaç göstermediğinden, yüksek hız ve coastdown pist ihtiyacını karşılayacak boyutlardaki bir araziye diğer test pistlerinin tümünü yerleştirmek mümkündür. Mehmet Ertuğrul KAYA, Ürün Doğrulama Test Pistleri, Standart dergisi, 46. sayı, 2011

8 Ürün Doğrulama Test Pistleri (Proving Ground) Coastdown testi: Uzun düz yola gerek gösteren coastdown testi, aracın 125 km/h hıza çıkarıldıktan sonra serbest yuvarlanma ile 5 km/h e kadar yavaşlama sürecini kapsamakta olup bu amaçla kullanılacak düz yolun uzunluğu ideal halde 3,4 km civarlarındadır. Mehmet Ertuğrul KAYA, Ürün Doğrulama Test Pistleri, Standart dergisi, 46. sayı, 2011

9 Coast-down test In the coast down testing reported below there are two occupants a driver and a time keeper. Coast down testing is necessary in order to extract the vehicle s aerodynamic drag coefficient and tyre rolling resistance. By taking measurements of elapsed time between two closely spaced speeds when the vehicle is rolling fast and again when the vehicle has nearly stopped rolling it is possible to determine these two coefficients with fair accuracy. Higher resolution could be obtained by wind tunnel testing, for example, but coast down testing is a very accepted method. During coast down the vehicle decelerates naturally according to its road load, consisting primarily of aerodynamic drag at higher speeds and rolling resistance at low speeds. The procedure used is to solve the simultaneous equations of road load for thetwodistinctspeedregimesasexplainedbyareviewoffigure1.1.inthisfigurethe vehicleisshowntobetravelingatsomespeedhigherthanthefastesttestspeed,va1, when it is shifted into neutral and allowed to coast. The test is performed on a levelroadsurface asphaltinthiscase andwhenthewindiscalm. Propulsion Systems for Hybrid Vehicles, IET Power and energy series 45 Series Editors: Professor A.T. Johns Professor D.F. Warne

10 Vehicle coast down test ThevehiclecoaststhroughspeedsVa1andVa2thatare5to10kph apart, resulting in an elapsed time of t1 seconds as noted by a stopwatch or data logger if available. The vehicle continues to coast down through the second set of speeds,vb1 andvb2, that areagain 5 to10kphseparated. From the measured data as shown in Figure 1.1 the average speed in boththehighandlowspeedtestregimesarecalculatedalongwith average acceleration in that interval. For this reason it is good practice to keep the vehicle speed separation close, and not exceed 10 kph for the measurement. The average velocity and acceleration are then: Propulsion Systems for Hybrid Vehicles, IET Power and energy series 45 Series Editors: Professor A.T. Johns Professor D.F. Warne

11 Coast-down test The speeds are kph but converted to m/s for analysis of the coefficients. The deceleration values over these same intervals are easily calculated as: Figure 1.2 Road load components in coast down testing Propulsion Systems for Hybrid Vehicles, IET Power and energy series 45 Series Editors: Professor A.T. Johns Professor D.F. Warne

12 The procedure described in Figure 1.1 is valid because the two components of road load during the coast down test are tyre rolling resistance and aerodynamic drag. These two components are put into perspective with the aid of Figure 1.2. Having calculated the vehicle s average velocity and deceleration over the two measurement intervals provides the information needed to solve the road load expressions simultaneously. Writing the road load expression for both intervals, and noting that vehicle mass can also be obtained from the manufacturer s model plate that is riveted to the vehicle s B-pillar, oneobtainsforthehighspeedtestdata, The coefficient of static rolling resistance has units of tangential force(n) to normal force (N). Rolling resistance can be computed for the entire vehicle (all four tyres) by axle ifthefrontandrear loadings differ from 50 50, which is generally the case, or by individual corner (1/4 car mass). Propulsion Systems for Hybrid Vehicles, IET Power and energy series 45 Series Editors: Professor A.T. Johns Professor D.F. Warne

13 Reading Text Coast-down test procedure necessary to set chassisdynamometer road load to reflect actual vehicle characteristics Aerodynamic drag Tire rolling resistance Wheel bearing and brake drag Axle and transmission spin loss Inertia of drivetrain elements Coast-down Test Procedure Vehicles removed from impound according to schedule likelytwo vehicles tested at once Vehicles, driver weighed; vehicles instrumented Vehicles driven to 70 MPH on lowest lane of oval track Transition to track apron on straight; shift to neutral Coast down from 70 to 10 MPH Record data; use to derive Polynomial Force Coefficient from velocity, time and mass Vehicles returned to impound impound the vehicle: Aracı çekmek, bağlamak

14 Ürün Doğrulama Test Pistleri (Proving Ground) Dinamik Test Pisti: Seri manevra ve direksiyon döndürme kabiliyeti gibi araç dinamiği testleri için ihtiyaç duyulmaktadır. Direksiyon döndürme kuvvetleri ile ilgili Birleşmiş Milletler AEK R79 Yönetmeliği nde ve Avrupa Birliği nin 70/311/AT Direktifinde yer alan testler de bu alanda yapılabilecektir. Dinamik testpisti için asgari 250m çapında düz, asfalt bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca aynı alanda elektronik stabilite kontrol (ESC) sistemlerinin regülasyonlara uygun (UNECE R13) testlerinin de yapılması öngörülmekte olup bu amaca da hizmet edebilmesi için pistin 250x250 m ebatlarında olması gereklidir. Avrupa Ekonomik Komisyonu - AEK R79: Direksiyon (Yönlendirme) Tertibatı Konusunda Taşıtların Onayı ile ilgili teknik düzenlemeye(r- 79) ilişkin tebliğ Mehmet Ertuğrul KAYA, Ürün Doğrulama Test Pistleri, Standart dergisi, 46. sayı, 2011

15 Ürün Doğrulama Test Pistleri (Proving Ground) Fren Test Pisti: Bu pistlerde, belirli bir hızda seyreden aracın frenlenmesi sonucu yavaşlama performansı ve araç davranışı testleri gerçekleştirilebilecektir. Birleşmiş Milletler AEK R13 Yönetmeliği nde ve Avrupa Birliği 71/320/AT Direktifinde yer alan testlerin de bu pistlerde yapılması hedeflenmektedir. Çok değişik frenleme testlerinin yanında genel olarak soğuk frenlerle ani durma; frenlerin önce hafif frenlemelerle ısıtılması, sonra ani frenleme, sürtünme katsayısı, farklı yüzeyler üzerindeki ABS performansı gibi testler bu alanda yapılabilir. Hafif araçların 70/220/AT Yönetmeliği ne göre ölçülmesi gereken costdown değerleri için de fren pisti kullanılması planlanabilir. AEKR13/ECER13 Motorlu Taşıtlar -M, N ve O- Kategorisi Taşıtların Frenleme Donanımı Konusunda Onayı İle İlgili Hükümler µ-split ABS TESTİ ECE R13 [Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu Yönetmeliği]: Frenlemeye göre M, N ve O araç kategorileri ile ilgili koşullar ECER13;M,NveOyadatrailertaşıtsınıfınınherbirinefrenleme performansı uygulanır. ECE R13 testinde asbestli balataların kullanılmasına izin verilmez. ECE R13; 25 km/h den daha yavaş tasarım hızına sahip araçları 25 km/h nin üstünde tasarım hızına sahip taşıtlarla eşlendirilemeyen trailerleri Mehmet Ertuğrul KAYA, Ürün Doğrulama Test Pistleri, Standart dergisi, 46. sayı, Dezavantajlı 2011 insanlar için tasarlanmış taşıtları kapsamaz.

16 Ürün Doğrulama Test Pistleri (Proving Ground) Yol Tutuş ve Araç Dinamiği: Aracın yol tutuşu ve yola göre yaptığı dinamik davranışlarındaki performans testleri için 44 ton azami yüke dayanıklı yaklaşık 5 km uzunluğunda ve asgari 3,5 m genişliğinde keskin virajlar içeren bir test parkurudur. Mehmet Ertuğrul KAYA, Ürün Doğrulama Test Pistleri, Standart dergisi, 46. sayı, 2011

17 Ürün Doğrulama Test Pistleri (Proving Ground) Rampalar: Gerek el freni performansı gerekse yüklü duran aracın bulunduğu eğimli yoldan tekrar kalkması gibi performans testleri için her biri 35 m boyunda %12,%18 ve %30 eğimli 3 adet rampa yola gereksinim duyulan pisttir. Mehmet Ertuğrul KAYA, Ürün Doğrulama Test Pistleri, Standart dergisi, 46. sayı, 2011

18 Ürün Doğrulama Test Pistleri (Proving Ground) Dış Gürültü Pisti: Araçların dış ortama yaydığı gürültü değerlerini azaltmaya yönelik testlerin gerçekleştirilmesi, gürültü değerlerinin ölçülmesine yönelik özel asfalt yüzeyleri olan yaklaşık 400 m uzunluğunda test parkurundan oluşmaktadır. 40 m x 20 m boyutlarında özel bir asfalt kaplama ve etrafında 50 m yarıçapındaki alanda akustik olarak ses yansıtacak nesnelerin bulunmaması gereklidir. Mehmet Ertuğrul KAYA, Ürün Doğrulama Test Pistleri, Standart dergisi, 46. sayı, 2011

19 Ürün Doğrulama Test Pistleri (Proving Ground) Test layout for driving-noise measurement according to DIN 81/334/EEC through 84/424/EEC Araçlarda ses seviyesi ölçümleri iç ve dış gürültü seviyeleri diye iki ana bölüme ayrılır. Dış gürültü taşıtın çevreye yaydığı gürültü olduğundan standartlarla verilen sınır değerler ile kontrol edilir, bu standartlara göre yapılan ölçümlerde uygun olmayan araçlar tip onayı alamazlar, dolayısıyla satışlarına müsaade edilmezler(sanayi Bakanlığı). Dış gürültü ölçümü aracın iki tarafında eksenden 7.5 m uzaklıkta, 120 cm yükseklikte, araç ivmelenme halindeyken, yapılır. Bu metot taşıtın şehir trafiğinde davranışını simüle etmektedir. Ses seviyesine etki eden gürültü kaynaklarından, motor (emme ve fan sesi dahil), egzoz çıkışı ve lastik-yol en önemlisidir.

20 Ürün Doğrulama Test Pistleri (Proving Ground) Havuzlar: Araçların su birikintileri ile karşılaşmaları veya su birikintilerine girmeleri halinde ortaya çıkacak performans kayıplarının azaltılmasına yönelik testler için yaklaşık 60 m uzunluğunda 3 adet su havuzu gerektiren bir parkurdur. Havuzlar 5 m genişliğindeve5cm,30cmve 50 cm derinliklerinde olabilir. Büyüklükleri ve yükseklikleri farklı olan araçlar, performans hedeflerine göre bu havuzlarda test edilebileceklerdir. Mehmet Ertuğrul KAYA, Ürün Doğrulama Test Pistleri, Standart dergisi, 46. sayı, 2011

21 Ürün Doğrulama Test Pistleri (Proving Ground) Dayanım Testi: Güç ve aktarma organları üzerinde yapılan geliştirmeler için düz ve ideal olarak asgari km/h hız yapılabilecek, 44 ton ağırlığa dayanacak biçimde tasarlanmış bir parkurdan oluşmaktadır. Bu pist genel olarak ilgili aktarma organının sürekli olarak belirli ve tekrar edilebilen şartlarda denenmesi ve performans özelliklerinin ortaya çıkarılması için kullanılır. Mehmet Ertuğrul KAYA, Ürün Doğrulama Test Pistleri, Standart dergisi, 46. sayı, 2011

22 Ürün Doğrulama Test Pistleri (Proving Ground) Özel Yüzeyli Yollar: Bir aracın ömrü boyunca karşılaşabileceği çeşitli özel yolların örneklerinin oluşturulduğu test pistidir. Araç üreticisinin belirleyeceği programa göre test aracı önceden tespit edilen yollarda belirli süre ve tekrarda yol alarak aracın bu yollardaki performansı belirlenir, elde edilen sonuçlara göre geliştirme yapılabilir. Konfor Pisti: Aracın normal sürüşünde karşılaşabileceği bazı özel yollardaki akustik ve titreşim özelliklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi için yaklaşık 2 km boyunca değişik yüzeyleri içeren özel bir parkurdan oluşmaktadır. Mehmet Ertuğrul KAYA, Ürün Doğrulama Test Pistleri, Standart dergisi, 46. sayı, 2011

23

24 DURABILITY TESTING: IMPROVE QUALITY REDUCE COSTS ACCELERATE YOUR DEVELOPMENT PROCESSES Benefits of durability testing: Save money Increase repeatability Improve throughput Durability testing is an essential step to predicting the life of full-vehicle, subsystem and component designs. It also helps to reduce risk exposure by removing more unknowns at an earlier stage of the vehicle development process. By moving more of your durability testing from the proving ground to the testlab,youcanreplacetheexpenseand non-repeatability of the test track with the speed and repeatability of a controlled laboratory environment. MTS DurabilityTestingSolutions, 2010 MTS Systems Corporation.

25 DURABILITY TESTING MTS DurabilityTestingSolutions, 2010 MTS Systems Corporation.

26 Durability Testing Evaluation Introduction Through the use of durability evaluation technologies and other technologies for materials evaluation, processes, various simulations, and visualization through measurement 4-poster test system (4-wheel road simulator) Suspension mechanism analysis

27 Durability Testing Evaluation 4-poster test system(4-wheel road simulator) The durability and reliability development process for automobile body and chassis components entails both operational and stationary durability experiments to assess and measure loads while accounting for road conditions and applications for use. Stationary durability testing allows more stable shaking than operational durability experiments. Consequently, due to improved precision and shorter durability testing cycles, the use of stationary durability testing is increasing.

28 Durability Testing Evaluation 4-poster test system(4-wheel road simulator) Stationary testing systems are referred to generally as road simulators and include such systems as 4-wheel road simulators which take vibratory input from tires, multi-axis road simulators with 4 or 6 degrees of freedom which vibrate spindles secured directly to a vibrator, and multi-axis vibrating tables where the vehicle body or driveshaft is secured for testing.

29 Durability Testing Evaluation 4-poster test system(4-wheel road simulator) The system in use at present is capable of shaking vehicle classes from light automobiles to pickup trucks and provides an environment capable of testing most passenger vehicles operated in Japan. It is also notableforitsabilitytotesttwowheel vehicles, trucks, and other specialty vehicles in a variety of full-scale vehicle tests. The system also has measuring technology for automobile vibration in actual operation and is capable of performing complete testing.

30 Durability Testing Evaluation Suspension mechanism analysis Operating simulation of 4-poster testing performed before actual testing allows selection of measurement points in 4-poster testing and provides an understanding of quantitative stress at non-measured points. Performance of operating simulation is crucial for modeling of areas where doors and glass are attached to the body, and development of modeling technologies to incorporate the dynamic characteristics of various suspension components such as springs, shock absorbers, bushings, and torsion beams. 4-poster tester is used for dynamic characteristics testing of individual components in order to understand frequency dependence and displacement dependence. The dynamic characteristics of springs, shock absorbers, bushings, and other such components must first be identified in order to establish applicable frequency and amplitude ranges. In this process, measurement data from 4-poster testing are first used to understand the actual prevailing frequency range and suspension stroke characteristics atthetimeofthetest. In the test vehicle analyzed in this case, it was found that the greatest frequency peaks were present below the springs at 5-25 Hz and above the springs at 2 Hz, and that componentsof20hzorlesscouldbeanacceptablerepresentationofthebehaviorofthe vehicle body as a system. For the suspension stroke, relative displacement was found to be approximately±50mmatmaximumandapproximately±25mmonaverage,andrelative velocity was approximately ± 1 m/s.

31 Durability Testing Evaluation Suspension mechanism analysis The effect of rubber bushings used principally as suspension part couplings also cannot be ignored. Because rubber bushings have a non-linearity unique to rubber and other attenuation characteristics represented by a loss coefficient, bushing units were subject to vibratory experiments in which the dynamic characteristics of each bushing were investigated. The spring constant and loss coefficient of bushings were found to be nearly constant at all frequencies, and other dynamic characteristics showed properties of ordinary rubber. In loss coefficient type damping, attenuation is a force proportional to displacement of an imaginary part, which can be expressed easily in frequency response analysis, but in time history response analyses such as the current mechanism analysis, conventional methods cannot be used to consider imaginary parts. onsequently, a shift was first made to modeling an equivalent, proportionate attenuation at the prevailing frequency(2-3 Hz). Shockabsorbersmakeuseofoiloranotherviscousfluidtoserveasadampingelement, but from perception based on ride, for example, they were anticipated to have nonlinear characteristics, and experiments were performed with varying frequency/velocity amplitude.

32 Durability Testing Evaluation Suspension mechanism analysis In an automobile suspension, elements such as torsion beams and stabilizers are used to restrain relative displacement of the left and right tires elastically. This is essentially a use of the torsional rigidity of the beam structure, but because this shape is an open cross-sectional structure, torsional rigidity must be expressed with good precision reflecting this structure. And because results for torsional rigidity and the center of rotation determined from the FEM model created were found to match closely with those calculated by a theoretical formula for the torsional rigidity of the open cross-sectional structure, the values now used are those obtained from the theoretical formula. future work will pursue test analysis of other suspension types and experimental evaluation of other vehicle types to generalize the findings for technologies acquired in different cases and thus advance this technology,. Work also continues to create evaluation and analysis technologies in still higher frequency ranges focusing not only on strength, but also ride feel, control stability, and road and other vibratory noise.

33 Reading text Durability Roads Durability roads contain a variety of surfaces designed to push the limits of vehicle structural integrity. These surfaces or events include inverted chatter bumps, impact bumps, light and heavy vehicle cobblestones, resonance and undulating roads, sine wave roads, and a variety of gravel and cross-country roads. These surfaces increase the frequency of inputs typically found on public roads for the purpose of accelerated mileage accumulation.thisallowsatestofonlyafewweeksormonthsdurationtorepresentthe total mileage a vehicle would experience in its lifetime. Included in the durability area is a 20-foot wide by 252-foot long water basin available for accelerated corrosion testing, water intrusion evaluation and brake soaking. Either pure water or salt water solutions are available. The drive through depth is 64 inches, although damming can increase the fording limits to 84 inches. Bosch has the capability to correlate a customer's typical operating environment to a BAPG accelerated structural durability procedure and route through a road profile determination process. Strain gage and acceleration data is gathered over both the road surfaces typically encountered during the vehicle s life and the BAPG durability events. The data is then analyzed using rainflow techniques. The result is a correlation of accelerated test miles to "real world" miles for the specific components measured. Bosch also maintains a complete and accurate duplication of the Altoona, Pennsylvania bus route within the structural durability test area. This area allows bus manufacturers to validate new components or entire vehicles prior to certification at the Altoona facility. 1 ft = 12 inç=304,8 mm=0,3048 m

34 Hızlandırılmış taşıt ömür testleri Bir binek otosu için km bir yorulma ömrü otomotiv üreticileri için global hale gelmiş bir değerdir. Bu değer ticari vasıtalarda km veya daha yüksek değerlere çıkabilmektedir. Bir taşıtın ömrünü belirleyebilmek için, o taşıttan beklenen özellikler önemli bir yer tutmaktadır. Bu taşıt bir arazi aracıysa, dağlık arazilerde ve düz yollarda gidecek şekilde dizayn edilmesi gerekecektir. Dolayısıyla ömür hesaplamasında araca gelen yüklerin bu şartlar düşünülerek hesap edilmesi gerekecektir. Kubilay YAY ve İ. Murat EREKE nin Hızlandırılmış taşıt ömür testlerinde yol verisi kullanımına yeni bir yaklaşım (itüdergisi/d, mühendislik, Cilt:2, Sayı:5, 61-73, Ekim 2003) konulu makalesinden derlenmiştir.

35 Hızlandırılmış taşıt ömür testleri Taşıtların yorulmadan kaynaklanan ömürleri nasıl saptanır? Taşıtların yorulmadan kaynaklanan ömürlerinin saptanması amacına yönelik çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerin en basiti, taşıtı belirlenen yol güzergahlarında öngörülen kilometre kadar yol kat ederek test etmektir. Taşıtın karayollarında test edilmesi basit olmasına nazaran oldukça zaman alıcı, pahalı ve tekrarlanabilirliği hemen hemen imkansız bir süreçtir. Diğer bir test yöntemi, belirli yol kalitelerinden meydana gelmiş özel pistlerde taşıtın test edilmesidir. Bu şekilde zaman süreci belli ölçülerde azaltılmış olmakta, ancak bu yöntemde de gizlilik sorunu aşılamamaktadır. Mevcut son yöntem gerçek yol verisi kullanmak suretiyle aracın laboratuvar ortamında test edilmesidir. Tekrarlanabilirlik koşulu: Aynı ölçüm prosedürü, aynı operatör ve aynı ölçüm sistemi ile, aynı uygulama koşulları altında, aynı yerde, ölçümlerin aynı veya benzer nesneler üzerinde kısa bir zaman aralığında tekrarlanarak gerçekleştirilmesini içeren ölçüm koşullarından her biri. Kubilay YAY ve İ. Murat EREKE nin Hızlandırılmış taşıt ömür testlerinde yol verisi kullanımına yeni bir yaklaşım (itüdergisi/d, mühendislik, Cilt:2, Sayı:5, 61-73, Ekim 2003) konulu makalesinden derlenmiştir.

36 Hızlandırılmış taşıt ömür testleri Taşıt ömründe neden tümleşik ömür kavramı zordur? Gerek bileşen bazında gerekse taşıtın şasisi veya karoseri düşünüldüğünde, her bir bileşenin kendisine ait bir ömrü ortaya çıkmaktadır. Taşıt sistemi bir bütün olarak düşünüldüğünde asıl istenilen, ortak bir ömür belirlenmesidir. Fakat bir çok nedenden dolayı bu imkansızdır. Örneğin görevi titreşimleri sönümlemek suretiyle hem konfor hem de araç gövdesindeki deformasyonları azaltmak olan bir amortisör veya bağlı olduğu sistemlerin ömrü, doğal olarak, gövdeye nazaran daha az olacaktır. Bu nedenle yorulma ömrü diğer parçalara göre daha uzun olan taşıt gövdesinin ömrü baz alınmak suretiyle hesaplamalar yapılmaktadır. Kubilay YAY ve İ. Murat EREKE nin Hızlandırılmış taşıt ömür testlerinde yol verisi kullanımına yeni bir yaklaşım (itüdergisi/d, mühendislik, Cilt:2, Sayı:5, 61-73, Ekim 2003) konulu makalesinden derlenmiştir.

37 Hızlandırılmış taşıt ömür testleri Taşıt ömrünün tayininde gerçek yol verisi kullanılabilir mi? Gerçek yol verisinin elde edilmesi ve buna ait teknik özelliklerin belirlenmesi hayli karmaşık ve ölçüm hatalarını da içeren bir iştir. Yol kaplamalarının hem sayısal olarak ifade edilebilmesi ve belli standartlara göre tanımlanabilmesi hem de bazı bağıntılar yardımı ile ifade edilebilmesi (Mitschke, 1997), yol sinyalinin teorik olarak üretimini mümkün kılmaktadır. Taşıtları zorlayan kuvvetler Taşıtları zorlayan kuvvetler değişken genlikli dinamik kuvvetlerdir. Bu kuvvetler yol pürüzlülüğü, lastik düzgünsüzlüğü ve viraj gibi yol ve işletme şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadırlar(ereke, 2002, Yay vd., 2001). Yol pürüzlülüğü veya düzgünsüzlüğü Yol pürüzlülüğü veya düzgünsüzlüğü, parke, asfalt, stabilize gibi çeşitli yol kalitelerinden oluşmaktadır. Taşıtlar ömürleri boyunca, farklı şartlarda kullanılanlar da olmakla birlikte, istatistiki olarak ortalama %50 iyi, %25 orta ve%25 kötü yol şartlarına maruz kaldığı kabul edilebilir Kubilay YAY ve İ. Murat EREKE nin Hızlandırılmış taşıt ömür testlerinde yol verisi kullanımına yeni bir yaklaşım (itüdergisi/d, mühendislik, Cilt:2, Sayı:5, 61-73, Ekim 2003) konulu makalesinden derlenmiştir.

38 Hızlandırılmış taşıt ömür testi nasıl yapılır? Test maksadıyla üretime çıkmadan önce, ortalama 60 km/hhızla kmömüriçin,24saatsürekliolarak7 ay süresince kullanılması gerekmektedir. Bu süre ağır vasıta bir taşıt için daha uzun olacaktır. Fakat böyle bir çalışmayı gerçek yol şartlarında bu kadar kısa sürede ve 24 saat sürekli olarak kullanarak yapmak imkansızdır. Nerden bakılırsa bakılsın bu süre 14 ay ve daha fazla sürecektir. Aynı testi yoldan alınan gerçek yol sinyallerinin laboratuar ortamına taşınması ve burada 24 saat sürekli çalışması durumunda ancak 7 ay içerisinde bitirmek mümkündür. Fakat bu süre de rekabetçi piyasada oldukça uzun bir süre teşkil etmektedir. Bu amaçla aynı km ye tekabül eden ve daha kısa veya istenilen sürede araçta aynı yorulma deformasyonlarını oluşturacak, hızlandırılmış yol sinyallerinin üretilmesi veya yoldan alınan gerçek yol sinyallerinin modifiye edilmesi yoluna gidilmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinin Nevada eyaletindeki otomotiv test merkezindeki gibi özel olarak tasarlanmış belli uzunluklardaki yol kaplamaları veya parkurlarında bu ömrün saptanması mümkün olabilmektedir. Kubilay YAY ve İ. Murat EREKE nin Hızlandırılmış taşıt ömür testlerinde yol verisi kullanımına yeni bir yaklaşım (itüdergisi/d, mühendislik, Cilt:2, Sayı:5, 61-73, Ekim 2003) konulu makalesinden derlenmiştir.

39 Hızlandırılmış taşıt ömür testi nasıl yapılır? Nevada Otomotiv Test merkezindeki hızlandırılmış test yolu parkuru 26 değişik yol kalitesinden oluşmaktadır (Epps vd., 1999). Fakat belli yol pürüzlülüğündeki genlikler sağlanabildiğinden, yukarıda belirtilen 7 aylık süre yaklaşık 2 aya düşürülebilmektedir. Bunun nedeni ise, yüksek genlikli yol pürüzlülük değerleri sonucunda taşıta gelen dinamik kuvvetler, taşıt ağırlığından kaynaklanan statik kuvvetten daha büyük olacağından, tekerleklerin zeminle teması kesilecektir. Bu durum da, tekerleklere tahrik, fren ve yanal doğrultuda gerekli kuvvetlerin sağlanamamasına sebebiyet vereceğinden, seyir emniyetini ve konforunu etkileyecektir ve bu da o taşıtı kullanamamak demektir. Bu tip yollar genelde, araç üzerindeki yorulma ömrünün belirlenmesi istenilen parçaları test etmek amacıyla kullanılmaktadır. Taşıt toplam ömrü için yaklaşım ise, belli km de farklı parkurlar için araç üzerinden alınan sinyallerin modifiye edilip laboratuar ortamına taşınmasıdır. Hızlandırılmış ömür testine tabi tutulan araçlarda görülen aksaklıklar; yaylar, amortisörler, profiller, karoser, motor takozları, bağlantı elemanları, kaynak dikişleri ve araç üzerinde bulunan birçok parçanın titreşim deformasyonuna karşı analizi kısa sürede yapılmak suretiyle, önleminin hemen alınması sonucunda aracın kısa sürede geliştirilip piyasaya çıkması açısından oldukça önemli olmaktadır. Kubilay YAY ve İ. Murat EREKE nin Hızlandırılmış taşıt ömür testlerinde yol verisi kullanımına yeni bir yaklaşım (itüdergisi/d, mühendislik, Cilt:2, Sayı:5, 61-73, Ekim 2003) konulu makalesinden derlenmiştir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ. Fren Testleri. HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ. Fren Testleri. HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Fren Testleri HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR FRENLER-TESTLER Fren Performansı temel olarak durma mesafesine, fren çıkış torkuna ya da fren verimliliğine

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Gürültü Kaynakları ve Gürültü Ölçümü -NVH- HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Gürültü hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanır.

Detaylı

Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi

Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi M.A. Güvenç * F.M. Botsalı AYD Ar-Ge Merkezi Selçuk Üniversitesi Konya Konya Özet Otomotiv bileşenleri ile

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TAŞIT TEKNOLOJİSİ ŞASİ, ÇERÇEVE ve GÖVDE - KAROSER/İ Şasinin Çalışma Koşulları ve Traversler Dr. PaulJ. Aisopoulos, Chassis Design,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Elektromanyetik Uygunluk/Uyumluluk -EMC- HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Automotive Systems Past and Present Today s vehicles contain three centuries

Detaylı

TANITIM KATALOĞU. 28 Mayıs 2015 Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi - BURSA. www.otomotivprojepazari.com

TANITIM KATALOĞU. 28 Mayıs 2015 Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi - BURSA. www.otomotivprojepazari.com TANITIM KATALOĞU www.otomotivprojepazari.com TANITIM KATALOĞU Önsöz Giriş Uludağ İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği (UIB) Hakkında Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (UİB) Hakkında OİB

Detaylı

TAŞIT TEKNOLOJİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ GÖVDE (KAROSER/İ/ - KAPORTA) BİRLESTİRME/BAGLANTI TAMAMLAMA BOYAMA

TAŞIT TEKNOLOJİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ GÖVDE (KAROSER/İ/ - KAPORTA) BİRLESTİRME/BAGLANTI TAMAMLAMA BOYAMA Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TAŞIT TEKNOLOJİSİ GÖVDE (KAROSER/İ/ - KAPORTA) BİRLESTİRME/BAGLANTI TAMAMLAMA BOYAMA Audi Q7 Servis Eğitimi İşlem Görmemiş Karoseri

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000 Hydrometallurgıcal Leachıng-The Corrosıon Reactıons We Have To Have I.M.Rıtchıe All corrosion scientists and engineers are committed to minimising the cost of corrosion. To this end, corrosion reactions

Detaylı

HİBRİD ARAÇLAR. «Her tercih bir vazgeçiştir»

HİBRİD ARAÇLAR. «Her tercih bir vazgeçiştir» HİBRİD ARAÇLAR «Her tercih bir vazgeçiştir» BİREYSEL ULAŞIM - GELECEĞİN OTOMOBİLİ - TANIMLAYICI FAKTÖRLER Artan yakıt fiyatı Kaynaklar/tahrik teknolojilerinin mevcudu Artan tıkanıklık problemi Değişen

Detaylı

FP7 2012 çağrıları 1

FP7 2012 çağrıları 1 FP7 2012 çağrıları 1 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI Alper KEREM 1, Latif Gürkan KAYA 1 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15030 Burdur, akerem@mehmetakif.edu.tr, lgkaya@gmail.com

Detaylı

EK 1.2.1 ÖSS İLE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER

EK 1.2.1 ÖSS İLE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER EK 1.2.1 ÖSS İLE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER 29 Lisans I. Sınıf Hazırlık: 57 Adı Soyadı Puanı Y. Sırası Mezun Olduğu Okul BARIŞ BİRCAN 552,402 729 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN KIZ LİSESİ SEZGİN YILDIZ 550,358 907

Detaylı

Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits

Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits By Laszlo Balogh ABSTRACT The main purpose of this paper is to demonstrate a systematic approach to design high performance gate drive

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi *

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2015 7115-7137, Yazı 436 Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * Bülent KAÇMAZ* Ali TOPAL** Burak ŞENGÖZ*** Serhan TANYEL**** ÖZ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ AKTİF EMNİYET SİSTEMLERİ Advanced Driver Assistance Systems CC ve ACC Advanced Driver Assistance Systems Advanced Driver Assistance

Detaylı

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET BLUE LINE JANUARY 2014 OCAK 2014 NEWS FROM MILLUTENSIL S WORLD MILLUTENSIL DÜNYASINDAN HABERLER News MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET Millutensil is a dynamic family

Detaylı

Motivasyonumuz. The Motivation. esnek aksiyon ve verimli reaksiyon. flexible action and efficient reaction

Motivasyonumuz. The Motivation. esnek aksiyon ve verimli reaksiyon. flexible action and efficient reaction Motivasyonumuz The Motivation esnek aksiyon ve verimli reaksiyon flexible action and efficient reaction Demiryolu işletmeleri, elektrik güç tesisleri, kimyasal ve petrokimyasal işletmeler, havacılık ve

Detaylı

Havacılık Deyim ve Kısaltmalar Sözlüğü

Havacılık Deyim ve Kısaltmalar Sözlüğü Türkçe Havacılık Sözlügü - VocaTurk - Aviation Vocabulary in Turkish Havacılık Deyim ve Kısaltmalar Sözlüğü Servet BAŞOL ATCo 216 FOO 56 SB-DvK Sözlüğü 3.düzenleme 130913 Havacılık Deyim ve Kısaltmalar

Detaylı

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Engineering Geology for Tomorrow s Cities and Geotechnics Mühendislik Jeolojisi Oturumu Engineering Geology Session Oturum Yürütücüleri / Conveners:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ OTEKON 2012 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 04 05 Haziran 2012, BURSA ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ Fatih Kağnıcı *, Burak Ulaş *

Detaylı

BİR ASENKRON MOTOR ARIZA TESPİTİ ÖĞRETİM ARACI AN INDUCTION MOTOR FAULT DIAGNOSIS INSTRUCTIONAL TOOL

BİR ASENKRON MOTOR ARIZA TESPİTİ ÖĞRETİM ARACI AN INDUCTION MOTOR FAULT DIAGNOSIS INSTRUCTIONAL TOOL BİR ASENKRON MOTOR ARIZA TESPİTİ ÖĞRETİM ARACI AN INDUCTION MOTOR FAULT DIAGNOSIS INSTRUCTIONAL TOOL Veli TÜRKMENOĞLU 1, Necati KOCYİGİT 2 ÖZET Bu çalışmada, 3 fazlı asenkron motorlar için arıza bulmada

Detaylı

Yenilikçi Temizlik Sistemi The innovative cleaning system

Yenilikçi Temizlik Sistemi The innovative cleaning system Yenilikçi Temizlik Sistemi The innovative cleaning system Önsöz Introduction Hiç şüphe yok ki: ProfilGate başarıdır! Almanya'da başarılı çıkışının ardından dünya çapında çok sayıda tanınmış şirketler kir

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi Yıl: 2012-1 Sayı:17 SOMA I TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi ISSN NO:1304-6330 Sahibi: Ayla TEKİN Yönetim Kurulu

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN. Önsöz. İşte bu hususların ışığı altında OTAM, Ar Ge, Test, Analiz ve Eğitime Destek çalışmalarına bütün hızıyla devam etmektedir.

OTAM AYLIK BÜLTEN. Önsöz. İşte bu hususların ışığı altında OTAM, Ar Ge, Test, Analiz ve Eğitime Destek çalışmalarına bütün hızıyla devam etmektedir. SAYI 3 EKİM 2009 OTAM AYLIK BÜLTEN OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN. ve TİC. A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİİ DERNEĞİ ULUDAĞ İHRACATÇILAR

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı