PEYZAJ MĐMARLIĞI MESLEK DĐSĐPLĐNĐ ĐÇĐNDE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PEYZAJ MĐMARLIĞI MESLEK DĐSĐPLĐNĐ ĐÇĐNDE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN YERĐ VE ÖNEMĐ"

Transkript

1 TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ Kasım 2009, Đzmir PEYZAJ MĐMARLIĞI MESLEK DĐSĐPLĐNĐ ĐÇĐNDE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN YERĐ VE ÖNEMĐ N. Yörüklü Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve Đstimlak Dairesi Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Sırameşeler BURSA, ÖZET Peyzaj Mimarlığı, peyzajı oluşturan doğal ve kültürel bileşenlerin ve çevrelerin koruma kullanım dengesi gözetilerek; ekolojik, ekonomik, estetik ve işlevsel ölçütlere uygun olarak planlaması, tasarımı, onarımı, korunması ve yönetim konularında bilim ve sanat temelinde proje üretimidir. Coğrafi bilgi sistemleri, planlama çalışmalarında birden fazla harita ile çalışma gereksinimi sonucu ortaya çıkmıştır. Amaç doğrultusunda gerekli analizlerin yapılabilmesi ve kararların üretilebilmesi amacıyla, gerekli haritaların katmanlama ve farklı katmanların üst üste çakıştırılması mantığı üzerine oturtulmuştur. Bu kapsamda peyzaj mimarlığı dünyada ve ülkemizde CBS nin yaygınlaşması adına lokomatif olmuştur. Dünyada coğrafi bilgi sistemleri ilk kez Ian Mc Harc'ın Design with Nature adı ile yayınladığı kitapta verilen map overlay - harita çakıştırma mantığından ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarında peyzaj mimarlığı ve planlama konularının önemli etkileri olmuştur. Đnsanların daha sağlıklı, rahat ve yaşanabilir ortamlarda bulunmasına yönelik gerekli yaşam standartlarının sağlanması için ekolojik, estetik ve ekonomik planlama ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak peyzaj mimarlarının sorumlulukları arasındadır. Artan sorunlar ve çözüm yollarında teknolojinin getirdiği hız ve kolaylıklar, peyzaj planlama çalışmalarında da uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerini kullanım alanlarını ortaya çıkarmıştır. Anahtar Sözcükler: Peyzaj mimarlığı, ekoloji, harita çakıştırma, kaynak analizi, koruma ABSTRACT PROFESSIONAL LANDSCAPE ARCHITECTURE AND DISCIPLINE for THE IMPORTANCE OF PLACE IN GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS Landscape Architecture, landscape creates a natural and cultural components, and protection of the environment by observing the balance of use, ecological, economic, aesthetic and functional criteria, in accordance with the planning, design, renovation, preservation and management of projects on the basis of science and art is the production. Geographic information systems, planning studies with more than one map has emerged as a result of work requirements. Necessary for the purpose of analysis and decisions can be made for the purpose of produce the necessary maps and layering of different layers sitting on top of the logic was to be conflicting. In this context, landscape architecture has been spearhead GIS development in the world and our country. Geographic information systems in the world for the first time with the name of Ian Mc Harc's published in the book Design with Nature overlay the map - the map has emerged from the conflict logic. Because of geographic information systems work with the landscape architecture and planning have had a significant impact. People more healthy, comfortable and livable environment to make the necessary standard of living to ensure the ecological, aesthetic and economic planning to do work in line with the principles of landscape architects are among the responsibilities. Problems and solutions in increasing the speed and convenience of technology brings, landscape planning work also remote sensing and geographic information systems has revealed the use of the area. Keywords: Landscape Architecture, ecology, overlay the map, source analysis,protection 1. GĐRĐŞ Peyzaj Mimarlığı, peyzajı oluşturan doğal ve kültürel bileşenlerin ve çevrelerin koruma kullanım dengesi gözetilerek; ekolojik, ekonomik, estetik ve işlevsel ölçütlere uygun olarak planlaması, tasarımı, onarımı, korunması ve yönetim konularında bilim ve sanat temelinde proje üretimidir. Coğrafi bilgi sistemleri, planlama çalışmalarında birden fazla harita ile çalışma gereksinimi sonucu ortaya çıkmıştır. Amaç doğrultusunda gerekli analizlerin yapılabilmesi ve kararların üretilebilmesi amacıyla, gerekli haritaların katmanlama ve farklı katmanların üst üste çakıştırılması mantığı üzerine oturtulmuştur. Bu kapsamda peyzaj mimarlığı dünyada ve ülkemizde CBS nin yaygınlaşması adına lokomatif olmuştur. Dünyada coğrafi bilgi sistemleri ilk kez Ian Mc Harc'ın Design with Nature adı ile yayınladığı kitapta verilen map overlay - harita çakıştırma mantığından ortaya çıkmıştır.dolayısı ile coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarında peyzaj mimarlığı ve planlama konularının önemli etkileri olmuştur Şekil:1. Şekil 1 de verilen örnek McHarg tarafından ortaya konulmuş olan ve coğrafi bilgi sistemlerinin çıkışında katmanlama ve farklı katmanların üst üste çakıştırılması konusunda örnek aldığı modeldir.

2 Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplini Đçinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yeri ve Önemi Şekil:1 Farklı katmanların üst üste çakıştırılması modeli Đnsanların daha sağlıklı, rahat ve yaşanabilir ortamlarda bulunmasına yönelik gerekli yaşam standartlarının sağlanması için ekolojik, estetik ve ekonomik planlama ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak peyzaj mimarlarının sorumlulukları arasındadır. Artan sorunlar ve çözüm yollarında teknolojinin getirdiği hız ve kolaylıklar, peyzaj planlama çalışmalarında da uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerini kullanım alanlarını ortaya çıkarmıştır. Bir arazi parçasının ekolojik, biyolojik, yapısal ve işlevsel özelliklerini toplu olarak ifade eden peyzajın sürdürülebilir kılınması insan yaşamının refahı için vazgeçilmez bir görevdir. Bu görevi sahiplenen peyzaj mimarlığı; doğal ve kültürel kaynakları yönetme temelinde kültürel ve bilimsel birikimin, oluşacak fiziksel çevrenin işlevsel ve yaşam kalitesini arttırmak yönünde ve yeryüzünde uygulanması kapsamında doğal ve kültürel elemanların düzenlenmesi, arazilerin planlanması, tasarlanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojilerinden uzun yıllardır yoğun olarak yararlandığı bilinmektedir. Yukarıda da belirtiğim gibi, McHarg'ın ifade ettiği peyzaj planlama çalışmalarında kulanılan temel yöntem olan harita çakıştırmada kullanılan veri sayısı beşi geçtiğinde elle yapılan değerlendirmelerde doğru sonuca ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bu kapsamda coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları dünyada ilk kez peyzaj planlama ve planlama çalışmalarının doğru ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda yine Harvard Üniversitesi mezunu bir peyzaj mimarı olan Jack Dangermond ESRI'yi (Environemental Systems Research Institute) kurmuş ve CBS'nin dünyada ticari anlamda yaygınlaşmasında önemli katkı sağlamıştır. Halen ESRI'nin Arc GIS (Arc Info - Arc View) yazılımları dünyada en yaygın kullanılan CBS çözümleridir. Jack Dangermond'un da kendisinin ifade ettiği gibi CBS'nin ortaya çıkışında McHarg'ın kuramı kendisini oldukça fazla etkilemiştir. Özetle toparlayacak olursak, coğrafi bilgi sistemleri, planlama çalışmalarında birden fazla harita ile çalışma gereksinimi sonucu ortaya çıkmıştır. Amaç doğrultusunda gerekli analizlerin yapılabilmesi ve kararların üretilebilmesi amacıyla, gerekli haritaların katmanlama ve farklı katmanların üst üste çakıştırılması mantığı üzerine oturtulmuştur. Bu kapsamda peyzaj mimarlığı dünyada ve ülkemizde CBS'nin yaygınlaşması adına lokomatif olmuştur. Bu nedenle CBS çalışmalarında çalışacak personel kapsamında mutlaka peyzaj mimarlarının da olması gerekmektedir. Coğrafi bilgi sistemlerinin ortaya çıkışındaki temel taşlara bakıldığında, haritacılık çalışmaları için kullanılmakla birlikte, temelleri ilk kez 1950'li yıllarda Jacqueline Tyrwhitt tarafından ortaya konulan map overlay mantığı üzerine kurulmuş ve yukarıda örneklenen McHarg ın yorumlarıyla anlamlandırılmıştır. Peyzaj mimarlığının coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarındaki geçmişine bakacak olursak; Coğrafi bilgi sistemlerinin kurucularından ve Harvard üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Planlama Bölümü profesörlerinden Carl Steinitz, Howard Fisher'in geliştirdiği SYMAP yazılımı kullanarak, ilk coğrafi bilgi sistemleri örneklerinden birisi olan Orta Boston un coğrafyası üzerine çalışmıştır. Şu anda ESRI firmasının kurucusu ve başkanı olan ve dünyada coğrafi bilgi sistemlerinin ortaya çıkmasında ve yaygınlaştırılmasında önemli rol oynayan Jack Dangermond, Harvard mezunu bir peyzaj mimarı ve yukarıda adı geçen kişilerin öğrencisidir. Dolayısı ile coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarında peyzaj mimarlığı ve planlama konularının önemli etkileri olmuştur. 2

3 Yörüklü 1.1 Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplini Đçinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Đnsanların daha sağlıklı, rahat ve yaşanabilir ortamlarda bulunmasına yönelik gerekli yaşam standartlarının sağlanması için ekolojik, estetik ve ekonomik planlama ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak peyzaj mimarlarının sorumlulukları arasındadır. Artan sorunlar ve çözüm yollarında teknolojinin getirdiği hız ve kolaylıklar, peyzaj planlama çalışmalarında da uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerini kullanım alanlarını ortaya çıkarmıştır. Bu kullanım alanları; Coğrafi bilgi sistemlerini mevcut verinin daha etkin bir biçimde kullanımını sağlaması, Uydu görüntüleri; topluluk halinde yaşayan canlıların göç yollarının tespit edilmesini ve bitki türlerinin varlığı, çeşitliliği ve sağlık şartları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Böylece doğa koruma alanlarında yaban hayatı ve bitkisel ortamın devamlılığının incelenmesi sağlanabilir. Bu peyzaj mimarlığının sorumluluğunda bulunan ekosistemde bulunan doğal düzenleme güçlerinin saptanması, korunması ve bakımı kapsamında önemlidir. Coğrafi bilgi sistemlerinin çevresel değerlendirme çalışmalarında büyük miktarlardaki veri ve kriterlerle çalışabilme imkanı, Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerini birlikte kullanarak alan kullanım çalışmalarında arazi değişiminin izlenmesi, Coğrafi bilgi sistemleri kullanarak, çöp depolama alanları, mezarlıklar, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar, açık ve kapalı gösteri alanları, fuar alanları vb. için, harita çakıştırma analizleri ile uygun yer belirlemede kullanımı. Uzaktan algılama çalışmaları ile bu alanlara yönelik tercihleri etkileyebilecek faktörleri belirleme, Coğrafi bilgi sistemleri sayesinde çevre etkileri ve peyzaj planlama çalışmalarında ileriye dönük yapay simülasyonlar yapabilme, Peyzaj planlarının uygulanması sırasında bitkisel materyalin canlılığının ve sağlıklı görünüşün sağlanmasında, iklim şartlarının dikim için uygun olması gerekmektedir. Uydudan sağlanan görüntüler sayesinde belirlenen hava tahmin raporlarına göre dikim için uygun zamanların belirlenmesi, peyzaj mimarlığı çalışmalarında önemli yer tutmaktadır. 1.2 Kentsel ve Kırsal Peyzaj Planlama Çalışmaları Đçinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Ülkemizde kentsel ve kırsal alan gelişimleri birçok çevresel sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunun temeli müdahale edilmiş çevrede odaklanan ve dünya ölçeğine yayılan çevre sorunlarını insan-doğa ilişkisi çerçevesinde irdeleyebilme becerisi ve etiğinin gereği gibi sağlanamamış olmasıdır. Bunun bir sebebi, yaşam ortamlarını biçimlendirmeye yönelik mevcut yasal uygulamalarda, burada sözü edilmeye çalışılan insan-doğa ilişkisinin irdelenmesi güçlüğüdür. Peyzaj kavramı içeriğinde ve boyutunda insan-doğa ilişkisinin ve etkileşimlerinin analiz edilip değerlendirilmediği planlama uygulamaları, çevre sorunlarının en önemli sebebidir. Doğa ve insan ilişkisinin kurulmasında öncelikle sistem yaklaşımının olması gerekir. Bu sistem içinde biyolojik ve jeomorfolojik sürçlerin bütünleştirilmesi gerekir. Peyzaj bu bakış açısında bir kavramdır ve peyzaj analiz ve değerlendirmesinde, peyzaj planlama-tasarın ve yönetiminde pek çok disiplin bilgisinin koruma-kullanım dengesinde ve doğa-insan ilişkisinde değerlendirilip mekan planlama açısından veriye dönüştürülmesi gerekir. Diğer bir anlatımla insanın da yer aldığı doğanın karmaşık yapısı analiz edilerek anlaşılır hale getirilir. Ancak bundan sonra o yapıyla ilişkili koruma- kullanım dengesinde plan kararları üretilebilir. Dünya da cevre sorunlarının ortaya çıktığı 1950 li yıllara (Carson, 1962) paralel peyzaj planı kavramı ortaya çıkmıs ve uygulamada yerini almıştır. Uluslararası çapta çok iyi tanınan peyzaj mimarı Ian L. McHarg ( ) çevresel hareketin öncülerindendir. Ünlu kitabı Design With Nature -Doğayla Tasarım (McHarg, 1969) 1970 yılındaki ilk Dünya Günü için ilham kaynağı olmuştur. McHarg, ömrü boyuca ABD ve diğer ülkelerde 60 dan fazla projeyi yürütmüştür. ABD Cevre Koruma Ajansı için yaptığı bir çalışma ile (Towards a Comprehensive Plan for Environmental Quality Çevresel Kalite için Kapsamlı Plana Doğru) daha sonra Çevresel Etki Değerlendirmesine entegre edilecek bir yaklaşımı ortaya koymuştur. McHarg doğal yasam süreçleri ve bu süreçlerin alan kullanım planlarındaki belirleyici etkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Başlangıçta kent gelişimini, formunu ve büyümesini belirlemede kullanılan yaklaşımlarda en büyük belirleyici ekonomi olmuştur. McHarg, problem çözümünde doğal bilimlerin değerlendirilmediğini, oysa doğal bilimlere dayanan fiziksel ve biyolojik süreçleri anlamanın, çevreye insanın uyumu ile ilgili problemlerin çözümünde doğru yargılara ulaşabilmek için vazgeçilmez olduğunu da belirtmiştir. 3

4 Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplini Đçinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yeri ve Önemi Ian McHarg ın peyzaj planlama yönteminde doğal süreçlerin irdelenmesi ile elde edilen veriler, sistematik olarak süreçleri ayırma, sınırlayıcı faktörlerini tanımlama, bunlara bir değer biçme ve son olarak politika oluşturma yoluyla alan kullanım kararlarının üretilmesinde kullanılmaktadır (Belknap & Furtado, 1967) Sekil: 2 McHarg ın (1969) geliştirdiği bir optimal alan kullanım haritasıdır. Yasal bir planı gösteren Sekil 2 de sözü edilen fizyografik özellikler McHarg ın ekosistem ve ekolojik süreç yaklaşımının bir ifadesidir. Bu fizyografik özellikler Sekil 3 deki haritada görülmektedir. Harita orman örtüsü, akufer beslenim alanı, elli yıllık taşkın alanı, akarsular, %25 üzeri eğimler ile geçirimsiz toprakların çakıştırılmasıyla elde edilen peyzaj özelliklerini yansıtmaktadır. Günümüzde, McHarg ın ya da diğer peyzaj planlama öncülerinin yaklaşımını (Philip Lewis, Angus Hills, vd) temel alan ancak peyzaj ekolojisi bilimindeki gelişmeler ve değişen planlama yaklaşımları kapsamında yeniden geliştirilmiş ve CBS (Coğrafi Bilgi Sitemleri) yardımı ile gerçekleştirilebilen cağdan peyzaj planlama yöntemleri ve uygulamaları bulunmaktadır. Ancak McHarg ın ürettiği bilginin üzerinden yaklaşık yarım yüzyıl geçmiş olmasına rağmen bu tur peyzaj planları ülkemizde uygulamadaki yasal süreçlerde yer almadığından hala üretilmemektedir. Bu sebeple ülkemiz peyzajları sürekli olarak zarar görmektedir. Şekil:2 McHarg ın Optimal Alan Kullanım Haritası. Bu harita var olan fizyografik özelliklerin mecut altyapı, gelişmeler ve sınırlandırıcı koşullar ile çakıştırılmasıyla elde edilmiştir. Şekil:3 McHarg ın fizyografik özellikler haritası 1960 lı yıllarda ortaya koyduğu örtmeler yöntemi ile McHarg bugün Coğrafi Bilgi Sistemlerinin babası sayılmaktadır. Planlama yaklaşımı ise ABD de ki Çevresel Etki Değerlendirmesi dahil birçok planlama yaklaşımlarına temel 4

5 Yörüklü oluşturmuştur. Örneğin 1972 yılında ABD Soil Conservation Service (Toprak Koruma Servisi) su ve toprak kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla Curve Number (Eğri Numarası) yaklaşımını hayata geçirmiştir. Başlangıçta sadece tarımsal kullanımlar çerçevesinde kullanılan yöntem kentsel alanların neden olduğu cevresel sorunlar dolayısıyla kentsel alan planlamalarında da kullanılmaktadır. Kentsel alanlar, yağmur sularının süzülmeden yüzey akısına geçmelerine sebep olmaktadır. Yüzey akısın hacim olarak artısı vadi tabanlarında taşkın artısına sebep olmakta yer altı suyu bellenimini engellemektedir. Sekil 4, ABD Minnesota Eyaleti Chisago Kenti 2006 alan kullanım planlama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen doğal kaynakların analiz ve değerlendirmeleri için hazırlanmış ve eğri numaralarından üretilmiş yüzey akısı potansiyeli haritasıdır. ABD de metropoliten ölçekten yerel ölçeğe her yerleşimin, plan özelliği resmi dokümanlarla belirlenmiş ve bir peyzaj mimarının imzası ile onaylanan gerçekleştirilen yağmur suyu yönetim planları bulunmaktadır. Kentsel peyzaj planlarının önemli bileşenlerinden sayılabilecek bu planlar doğal kaynakların etkin kullanımı ya da McHarg ın unlu kitabında isimlendirdiği gibi Doğa ile Tasarımın başarılı uygulamaları olmasına rağmen hala ülkemizde ne mevzuatta ne de pratikte yer almaktadır. Şekil:4 Chisago Kenti 2006 alan kullanım planlama çalışmaları sırasında hazırlanmış ve eğri numaralarından üretilmiş yüzey akışı potansiyeli haritası (http//www.ci.chisago.mn.us) 5

6 Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplini Đçinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yeri ve Önemi 1.3 Peyzaj Mimarlığında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temeli Olan Kaynak Envanteri ve Kaynak Analizi Peyzaj planlamada amaç çevre kaynaklarından optimum düzeyde yararlanılması (sürdürülebilir kalkınma) ve insan yasam kalitesinin arttırılmasıdır. Peyzaj planlama sürecinde düşünülen aktivitelere uygun alanların (rekreasyonel alanlar, endüstriyel alanlar, yerlesim alanları vb.) seçimi için kullanılacak sistemlerden biri kaynak analizi sisteminin geliştirilmesidir. Bunun da temeli kaynak envanteri ile oluşturulmasıdır. Peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarının yanı sıra peyzaj koruma ve yönetim çalışmalarının ilk aşamasını, bu çalışmalara yön verecek olan kaynak envanter ve analizi oluşturmaktadır. Kaynak envanter ve analizi kapsamında, özellikle peyzaj planlama süreci göz önüne alınarak doğal ve kültürel kaynakların envanter ve analizine yönelik bilgiler ve analiz yöntemleri aktarılmaktadır. Peyzaj Mimarlığında kaynak envanterine temel olan en önemli veri topografyadır. Topoğrafya Haritası; Büyük ölçekli olan ve yeryüzü biçimlerini türlü ayrıntılarıyla ve çeşitli yollarla gösteren haritadır. Bir topoğrafik haritadan; Eşyükselti eğrileri Su kaynakları Ulaşım bilgileri Yerleşimler Yön ve ölçek ile Arazi örtüsüne ilişkin bilgi elde edilebilir. Ayrıca kaynak analizine konu olan diğer başlıklar; iklim, jeoloji, fizyografya, hidroloji, toprak, bitki toplulukları, yaban yasamı, alan kullanımı gibi bilgilerdir. Kültür deseni de alan kullanım analizlerinde değerlendirilir. Peyzajı doğru olarak yorumlayabilmenin yolu form ve fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi anlamaktır. Araziye ilişkin iyi bir bilgi toplama işlemiyle; hangi güçlerin hangi seviyede peyzaj özelliklerini şekillendirdiğini anlayabiliriz. Peyzaj planlamanın sistematik yaklaşımı genel hatlarıyla diğer tüm planlama çalışmalarında da olduğu gibi üç temel aşamayı içermektedir. Đlk aşama Sörvey yani planlamaya ilişkin sonuçları etkileyebilecek verilerin toplanmasıdır. Đkinci aşama olan Analiz kısmında faktörlerin diğer faktörlerle olan ilişkileri ortaya konulur ve Sentez olarak isimlendiren üçüncü aşama ise sonuçların sorunların çözümüne yönelik olarak geniş kapsamlı yönetim planları kapsamında biçimlendirilmesidir. Bu aşamalar kapsamında yer alacak verilerin büyük bir bölümü fiziki alan dahilinde değişim gösterebilen veriler olması nedeniyle bu verilerin coğrafi koordinatları ile CBS ortamında analizi gerekmektedir. Bu nedenle CBS nin birçok disiplin gibi peyzaj mimarlığı içinde kullanılması oldukça yaygındır. Peyzaj planlama çalışmalarında, kaynakları kullanan insanlar ile kaynaklar arasındaki dengeyi ve düzeni belirleyerek, bu çerçevede planlama için gerekli konumsal olan ve olmayan verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi ne veri tabanı olarak girilmesi suretiyle sorgulanması ve güncelleştirilmesi ile en doğru ve en hızlı karar verme yeteneğinin sağlanması yani kaynak analizinin yapılması ve senteze ulaşılması mümkündür. 1.4 Ulusal Peyzaj Bilgi Sistemi Mayıs 2007 tarihleri arasında Ankara da gerçekleştirilen Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'nin Uygulanması Yolunda Türkiye Sempozyumu nda IV. Çalışma Grubu değerlendirmeleri ve tartışmaları sonunda öneri olarak Ulusal Peyzaj Bilgi Sistemi olarak isimlendirilen peyzaj envanterinin, peyzajın zaman ve mekana dayalı özelliklerini içerecek, diğer ulusal ve / veya e devlet çerçevesindeki bilgi sistemiyle entegre olacak, ülkenin planlama ve tasarım mevzuatında kullanılabilecek ve bu bağlamda hiyerarşik katmanları bulunacak bir kapsamda olması gereklilikleri ortaya konulmuştur. Bu şekilde oluşturulacak peyzaj envanteri ülkemiz peyzajlarının planlanması, korunması, yönetimi ve izlenmesi uygulamalarında değerlendirilebilecektir. Peyzaj envanterinin oluşturulmasına yönelik öneriler ülkemizin peyzaj envanterinin hazırlanması konusunda ulusal stratejilerinde altlığını oluşturmaktadır. Ülkemiz coğrafyasına ilişkin varolan mekansal ve/veya metinsel bilgi kaynakları ve sistemleri ile bu kapsamda ki e- devlet uygulamaları oluşturmaktadır. Peyzaj envanteri yerine Ulusal Peyzaj Bilgi Sistemi kavramı kullanılması ve bu bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik yöntemin geliştirilmesinde peyzajlara müdahale araçları da mevcut bilgi kaynakları kadar belirleyicidir. Ulusal Peyzaj Bilgi Sistemin oluşturulmasına yönelik stratejilerinin geliştirilmesinde çalışma yöntemi olarak, sistematik olarak aşamalandırılmıştır. Aşama 1: Peyzaja ilişkin mevcut veri kaynakları 6

7 Yörüklü YÖNTEM: Liste oluşturma Aşama 2: Peyzaj hiyerarşisi ve değerlendirme katmanları YÖNTEM: a) Hiyerarşik katmanlar oluşturma b) Đlişkisel çizelge oluşturma Aşama 3: Peyzaj Bilgi Sistemi Veritabanı ve Obje Öznitelik Kataloğu YÖNTEM: Bir CBS firmasının sunumu Aşama 4: Ulusal Eylemlerde BĐRLĐKTE DÜŞÜNME Đnternet teknolojisinin ve e devlet / e - Avrupa, esas olarak e-küre denilebilecek uygulamalarının hızla yaygınlaştığı bir dünyada birçok bilgi sistemlerinin gelişmekte olduğu gibi Peyzaj Bilgi Sistemine olan ihtiyaç da, sadece peyzaj mimarlığı hizmetleri açısından değil aynı zamanda küresel ölçekte ortak gelecek bakımından da ortadadır. Böyle bir bilgi sisteminin oluşturulmasında yönelik çabalar ise henüz çok erken dönemlerindedir ve henüz daha çok kuramsal boyutlardadır. Ancak erken dönemde olmakla birlikte, bilişim teknolojilerinin baş döndürücü hızı dikkate alındığında, belirtilen çabaların çok hızlı sonuçlanacağını söylemek yanlış olmayacaktır (Orhan, 2007). Peyzajın mekansal hiyerarşisi, ülkesel, bölgesel ve yerel ölçeklerde ve bunların ara ölçeklerinde oluşturulabilir. Hiyerarşik olarak ilişkilendirilmiş peyzaj bilgi sistemi, ulusal bilgi sistemleriyle entegre olabilecek biçimde olmalıdır. Alan kullanım kararları için henüz ayrıntılı analizlerin yapılmadığı peyzajlar, özellikle kırsal alanlar koruma ve gelişim kapsamında önemli potansiyelleri içlerinde barındırmaktadırlar. Alan kullanım kararları geliştirilmeden önce bu peyzajlara yönelik envanter, kaynak potansiyeli kaybolmadan hazırlanmış olmalıdır. Böylece peyzajların hem bugün hem de gelecek nesiller için etkin kullanımına yönelik stratejiler üretilebilecek, uygulanabilmesi için dayanak oluşturulmuş olacak ve izleme programlarında neyin nasıl izleneceği belirlenebilecektir. Sonuç olarak, Mayıs 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'nin Uygulanması Yolunda Türkiye Sempozyumu sırasında, Ulusal Peyzaj Bilgi Sistemi oluşturulması yönünde öneriler geliştirmiştir. Aşağıda bu öneriler, 10 stratejik eylem alanı biçiminde aşağıda sunulmuştur. 1. Peyzaj envanteri ülkesel eylem planları kapsamında ki diğer envanter oluşturma, değerlendirme ve izleme çalışmalarıyla entegre edilebilmesi için, belirtilenlerle sınırlı kalmamak koşuluyla, mevcut uygulamaların, mevcut veri kaynaklarının sistem mimarilerinin ve veritabanı tasarımlarının incelenmesi. 2. Ulusal Peyzaj Bilgi Sistemi oluşturulmadan önce, yasal dayanaklarıyla peyzajlar üzerinde karar alabilecek, yürütecek ve/veya söz sahibi olabilecek tüm ilgili kurumlarla/paydaşlarla işbirliğinin araştırılması. Bu kapsamda; özellikle havza bazında envanter ve değerlendirme çalışmalarının, korunan alan envanter ve uygulamalarının irdelenmesi 3. Peyzaj envanteri / katmanları peyzaj hiyerarşisi kapsamında belirlenmesi ve tanımlanması (Örneğin ülkesel, bölgesel ve yerel). 4. Peyzaj Bilgi Sistemi veritabanı tasarımına ilişkin kavramsal çerçevenin geliştirilmesi. 5. Veri kaydında ortak dil ve semboloji kullanılması yönünde peyzaja ilişkin öz nitelik kataloğunun oluşturulması. Bu bağlamda e-devlet kapsamında varolan veritabanlarının nerede, ne standartlarda olduğunun belirlenmesi. Bu kapsamda; - Peyzaj Bilgi Sisteminin diğer veritabanları ile entegrasyonu için unique field ların belirlenmesi. - Diğer veritabanlarından entegre edilecek verilerin seçilmesi. - Bilginin metaverinin (bilginin kim tarafından, hangi tarihte, ve hangi kaynaktan alındığı vb.) oluşturulması. 6. Oluşturulacak bilgi sisteminde yargıya dayalı değerlendirmelere de olanak sağlayacak şekilde uzmanlar sistemine dayalı arayüzlerin geliştirilmesi. Bu kapsamda, peyzajlara müdahaleye yönelik yasa ve yönetmeliklerin (planlama araçları, ulusal uluslar arası yasa ve yönetmelikleri, çevresel etki değerlendirmesi, vd.) sisteme dahil edilmesi; yargıda kullanılacak peyzaj göstergelerinin geliştirilmesi 7. Pilot uygulamaların, ülkesel, bölgesel ve yerel olarak geliştirilmesi. IV. Çalışma Grubu ülkesel ölçekte bir peyzaj sınıflandırması (peyzaj tiplerinin belirlenmesi) için değerlendirilmesi gerekli temel katmanları aşağıda ki gibi önermiştir. Fizyografya (elevasyon) - Arazi örtüsü/arazi kullanım - Đklim 7

8 Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplini Đçinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yeri ve Önemi - Jeoloji Peyzajın diğer özellikleri (işlevsel özellikleri, sosyal algısı, değişimi, vd.) için ölçütlerin geliştirilmesi gerekmektedir Bu yönde pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi ve test edilemesi. 8. Ulusal Peyzaj Bilgi Sisteminin internet tabanlı sunumu için portal tasarımı 9. Peyzaj Bilgi Sisteminin oluşturulmasında Avrupa konumsal veri politikalarının (INSPIRE, EUNIS, vd.) gözden geçirilmesi ve uyumlaştırılması uygun görülecek durumların belirlenmesi 10. Peyzaj Bilgi Sistemi kapsamında yer alacak peyzajların izlenmesi ve veri güncelleme araçlarının tanımlanması TEŞEKKÜR E-devlet uygulamaları kapsamında yürütülen ve ulusumuz için son derece yararlı ve geleceğe dönük en önemli adımlardan biri olduğuna inandığımız, Đçişleri Bakanlığı Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 2007 Ağustos ayında hazırlanan Coğrafi Tabanlı Đl Kent Yönetim ve Bilgi Sistemi Teknik Kılavuzu nu incelediğimizde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin hazırlanmasında en etkin rol oynayan mesleklerden biri olan Peyzaj Mimarlığı mesleğine ve Peyzaj Mimarlarına (Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı) kılavuzunuzda yer verilmemişti. Ancak bu konuda önderlik yaparak söz konusu durumun düzeltilmesi için girişimlerde bulunan Peyzaj Mimarları oda başkanımız Sn. Ayşegül ORUÇKAPTAN a, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde bulunan öğretim üyelerimizden Peyzaj Mimarı Sn.Doç.Dr Alper ÇUBUK a, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalında görevli öğretim üyelerinden Sn. Prof. Şükran ŞAHĐN e, kaynak araştırmalarımda yardımcı olan değerli meslektaşım ve arkadaşım AÜZF Peyzaj Mimarlığı Bölümü nde öğretim üyesi Sn. Doç.Dr. Nilgül KARADENĐZ e ve mesleğine gönül vermiş olan tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi nde Coğrafi Bilgi Sistemleri nin gelişim vizyonuna katkıda bulunan, gelişmelerin destekleyicisi olan Sn. Belediye Başkanımız Recep ALTEPE ye, Genel Sekreter Yardımcımız Sn. Bayram VARDAR a, Sn. Genel Sekreter Yardımcımız Mustafa ALTIN a saygılarımı ve teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Ayrıca Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm personelime Bursa Büyükşehir Belediyesi CBS çalıştay arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. KAYNAKLAR APS, The European Landscape Convention. European Treaty Series, - No Belknap, R. K. and Furtado, J.G Three Approaches to Environmantal Resource Analysis. The Conservation Foundation, Washington, D.C. USA. Berman, Cara, Center for Water and Watershed Studies. University of Washington, submitted to the USDA Forest Service Pacific Northwest Research Station, USA. Berberoğlu, S Coğrafi Tabanlı Đl-Kent Yönetimi Çalışmalarıyla ilgili Đçişleri Bakanlığı Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı na Sunulan Dilekçe Ve Eki Bilgiler Açıklama Metni. Cleland, D.T.; Avers, P.E.; McNab, W.H.; Jensen, M.E.; Bailey, R.G., King, T.; Russell, W.E National Hierarchical Framework of Ecological Units. Published in, Boyce, M. S.; Haney, A., ed Ecosystem Management Applications for Sustainable Forest and Wildlife Resources. Yale Univ. Press, New Haven, CT. pp DPT, E-devlet Proje ve Uygulamaları. Devlet Planlama Teşkilati Müsteşarliği Bilgi Toplumu Dairesi. EPA, An Ecological Assessment of the United States Mid-Atlantic Region: A Landscape Atlas. United States Environmental Protection Agency, EPA/600/R-97/130. Forman, R.T.T and Godron M., Landscape Ecology. John Wiley & Sons Newyork Karadeniz,N., Kaynak Envanteri ve Analizi Ders Notları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Ankara. Kesgin,B.,Ersoy, E., Peyzaj Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemi Aracı Olarak Konumsal Kara Destekleme Sisteminin Uygulanması Konulu Bildiri. 4 Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri. Fatih Üniversitesi. Đstanbul Klijn, F., and H. A. Udo De Haes,1994. A Hierarchical Approach to Ecosystems and its Implications for Ecological Land Classification. Landscape Ecology 9: , Springer, Netherlands. Marcucci, D. J Landscape History as a Planning Tool. Journal of Landscape and Urban Planning, 49, Elsevier. Retrieved in May 2006, from Science Direct database. Mataracı, O., Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Projesinde Kadastral Verilerin Yönetimi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara McHarg, I, Design with Nature. McHarg, I Design with Nature. Doubeday, Garden City, NY. Orhan, M.D., Türkiye'de CBS Tabanlı Uygulamalar Kapsamında Peyzaj Öğeleri Veritabanı Tasarımı: Ankara Kalesi Çevresi Örneği. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara 8

9 Yörüklü Şahin Ş., Bekişoğlu, Ü. ve Bilgili, B.C., 2007.Ecological Network Creation at Landscape Scale: A Case Study in Zir Valley, Ankara/Türkiye. Fabos Landscape Planning and Greenway Symposium, University of Massachusetts, Published in CD-ROM, Amherst Swanwick, C., Landscape Character Assessment Guidance for England and Scotland. Prepared on behalf of The Countryside Agency and Scottish Natural Heritage. University of Sheffield Şahin,Ş.,Ercan,M., Soydan, O., 2007 Planlama II, Kırsal Peyzaj Planlama Ders Notları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Ankara. Şahin,Ş. Akay,A Peyzaj Ekolojisi Kavramsal Temelleri ve Uygulama Alanları. Todai yayınları (basımda). Ders notlarından alıntı pdf dosyası.ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Ankara. Oruçkaptan, A Coğrafi Tabanlı Đl-Kent Yönetimi Çalışmalarıyla ilgili Đçişleri Bakanlığı Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı na sunulan dilekçe ve eki bilgiler Uzun, O Düzce Asarsuyu Havzası Peyzaj Değerlendirmesi ve Yönetim Modelinin Geliştirilmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara. 9

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

PLANLAMA STÜDYOSU II. Önerilen kaynaklar: Araştırma yapılması önerilen web sayfaları: Yrd.Doç.Dr.Işıl Kaymaz DERSTE KULLANILACAK KAYNAKLAR

PLANLAMA STÜDYOSU II. Önerilen kaynaklar: Araştırma yapılması önerilen web sayfaları: Yrd.Doç.Dr.Işıl Kaymaz DERSTE KULLANILACAK KAYNAKLAR Yrd.Doç.Dr.Işıl Kaymaz PLANLAMA STÜDYOSU II DERSTE KULLANILACAK KAYNAKLAR Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü nde 7. Yarıyılda verilmekte olan Planlama Stüdyosu II dersi kapsamında;

Detaylı

Prof.Dr. Tolga Elbir

Prof.Dr. Tolga Elbir Prof.Dr. Tolga Elbir Coğrafya + Bilgi Sistemi + Coğrafya, yeryüzünü beşeri (insanoğlu ile ilgili) ve fiziki açılardan araştıran bilim dalıdır. Coğrafya, kartografi, yani harita biliminden daha geniş bir

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

Bölge Alt Bölge Ölçeğindeki Peyzaj Karakter Analizi Ve Değerlendirmesi Yaklaşımının Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Açısından İrdelenmesi

Bölge Alt Bölge Ölçeğindeki Peyzaj Karakter Analizi Ve Değerlendirmesi Yaklaşımının Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Açısından İrdelenmesi Bölge Alt Bölge Ölçeğindeki Peyzaj Karakter Analizi Ve Değerlendirmesi Yaklaşımının Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Açısından İrdelenmesi Prof. Dr. Şükran ŞAHİN Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı

Detaylı

BUSKĐ SU VERĐLERĐNĐN GELĐŞMĐŞLĐK DÜZEYĐNE GÖRE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ ĐLE ANALĐZĐ

BUSKĐ SU VERĐLERĐNĐN GELĐŞMĐŞLĐK DÜZEYĐNE GÖRE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ ĐLE ANALĐZĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir BUSKĐ SU VERĐLERĐNĐN GELĐŞMĐŞLĐK DÜZEYĐNE GÖRE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ ĐLE ANALĐZĐ M. Sancak 1, S. Akkar 2 1 BUSKĐ, Bursa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

CORINE LAND COVER PROJECT

CORINE LAND COVER PROJECT CORINE LAND COVER PROJECT Coordination of Information on the Environment ÇEVRESEL VERİLERİN KOORDİNASYONU ARAZİ KULLANIM PROJESİ Arazi İzleme Sistemi T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0)

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Prof.Dr.YALÇIN ARISOY yalcin.arisoy@deu.edu.tr DERSİN KAPSAMI: Coğrafi Bilgi Sistemlerine

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI TEMEL GÖREVLER PAYLAŞILABİLİR VERİ ERİŞİLEBİLİR VERİ 2/65 COĞRAFİ VERİNİN ÖNEMİ e-devletin 5N+1K sı: Anlama Bilgi Birikimi Bilgi Veri Haritalama Entegrasyon

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ. Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU. www.gislab. İnsanlar. Yöneticiler. Görevleri. bilgi. information.

CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ. Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU. www.gislab. İnsanlar. Yöneticiler. Görevleri. bilgi. information. CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU LU www.gislab gislab.ktu.edu.tr Yeryüzü Kaynakları İnsanlar İhtiyaçları Yöneticiler Görevleri BİLGİ information bilgi BİLİŞİM teknoloji 1 Bilgi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Mekansal Adres Kayıt Sistemi. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Mekansal Adres Kayıt Sistemi. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mekansal Adres Kayıt Sistemi T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mevzuat 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 1 Bu kanunun amacı; kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER

PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ, PEYZAJ İLE İLGİLİ TANIMLAR, PEYZAJ TASARIMI VE ÖRNEKLER PEYZAJ NEDİR? PEYZAJ SÖZLÜK ANLAMI GÖRÜNÜM, MANZARA OLAN FRANSIZCA PAYSAGE KELİMESİNDEN DİLİMİZE GİRMİŞTİR. İNGİLİZCEDE LANDSCAPE, ALMANCADA

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİN KODU PM 327 DERSİN TÜRÜ Seçmeli (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ Sonbahar

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI 3. KÖPRÜLER VİYADÜKLER SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 08-09-10 MAYIS 2015 AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI H. Ülgen Yenil, Osman Uzun ve Şükran Şahin Sav Doğaya

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ Yük. Müh. Celalettin BİLGİN 1 2 Turkey, 20-24 April 2015. 1 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ İnsanoğlu - toprak ilişkisini düzenleyen, kalkınmanın temeli

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı.

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı. CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr/crn/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

ÇEV 361 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/

ÇEV 361 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ ÇEV 361 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) CBS, karmaşık planlama ve yönetim problemlerinin çözümü için,

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE OLUŞTURULMASI

GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE OLUŞTURULMASI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐNDE ALAN YÖNETĐMĐ VE ÇEVRE DÜZENĐ PLANI KARARLARININ CBS DESTEĞĐ ĐLE A. Erdoğan 1, S. Meriç 2 1 Dr,

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Bölgeleri K a r a d e n i z E g e A k d e n i z Toplam Alan: 12112 km 2 Top. Karasal (göllerle) Alan: 10347 km

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 446 Seçmeli 2 0 0 2 3

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ SUNUM KAPSAMI 1. TUCBS ÖN ANALİZ FORMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ 2. BAKANLIĞIMIZIN TUCBS KAPSAMINDA SORUMLULUKLARI 3. TAŞRA BİRİMLERİNİN (VALİLİK-İL ÖZEL İDARE) YÜRÜTTÜKLERİ CBS PROJE BİLGİLERİ (NİSAN-2008

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Ventzislav Vassilev, REC Bulgaristan 30 Ocak - 1 Şubat 2018 Natura 2000 için bilgi sistemi ve veri tabanına neden ihtiyacımız var? Türler ve habitatlar

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

İL ÖLÇEĞİNDE PEYZAJ KARAKTER ANALİZİ VE TURIZM/REKREASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (PEYZAJ-44)

İL ÖLÇEĞİNDE PEYZAJ KARAKTER ANALİZİ VE TURIZM/REKREASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (PEYZAJ-44) İL ÖLÇEĞİNDE PEYZAJ KARAKTER ANALİZİ VE TURIZM/REKREASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (PEYZAJ-44) Müşteri Kurumlar T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Detaylı

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Eğitim Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Genel Esri yazılımları

Detaylı

Katılımcı Olduğu Diğer Programlar

Katılımcı Olduğu Diğer Programlar Katılımcı Olduğu Diğer Programlar 27-31.01.2011: 25 th Winter Universiade 2011 21.12.2010: Hizmet Envanteri Veri Tabanı, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ve Kamu Veri Envanteri Semineri, Başbakanlık İdareyi

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI İçindekiler ÖNSÖZ SUNUŞ GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI I 1 - GİRİŞ 1 2 - TÜRKİYE SÜRECİ 3 3 - İDARİ YAPILANMA 4 4 - MEVZUAT YAPILANMASI 4 5 - PERSONEL YAPILANMASI 5 6 - KAMU YÖNETİMİNİN

Detaylı

100 % Özel Türk Şirketi

100 % Özel Türk Şirketi Kuruluş Tarihi : 1998 Personel Sayısı : 230 (+185 Mühendis) Tesis : 7,000m 2 (ODTÜ Teknokent) 100 % Özel Türk Şirketi ISO 9001:2000 (TSE) NATO AQAP-160 SEI CMMI Seviye-5 (24/2/2005) Sistem Mühendisliği

Detaylı

ZKÜ BARTIN YERLEŞKESİ BİNA BİLGİ SİSTEMİ

ZKÜ BARTIN YERLEŞKESİ BİNA BİLGİ SİSTEMİ ZKÜ BARTIN YERLEŞKESİ BİNA BİLGİ SİSTEMİ Latif Gürkan KAYA, Mehmet TOPAY, Emine İKİZ Pınar DİNÇER, Şebnem ÖNER, Fatih DOĞAN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bina Bilgi Sistemi (BBS), binaların

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Orman Biyokütlesi

Detaylı

Yazılım Mimarisi (SE 322) Ders Detayları

Yazılım Mimarisi (SE 322) Ders Detayları Yazılım Mimarisi (SE 322) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazılım Mimarisi SE 322 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İÇERİK Şehir ve Bölge Planlama Lisans Eğitiminde Bölge Planlamanın yeri Bölge Planlamaya yönelik

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov. Sanal Küre K Üzerinde Yürüyüş Analizi Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Feyzi KANTAR, feyzi.kantar@hgk.msb.gov.tr

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY 18 MART 2014 ANKARA

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAKKIMIZDA Coğrafya multidisipliner bir bilim olarak insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Hem Türkiye hem de dünya

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU T.C... VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü..İli, İlçesi, Beldesi.. Mevkii ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU Hazırlayanlar:. Arşiv No:.. Tarih: İÇİNDEKİLER DİZİNİ İÇINDEKILER DIZINI ŞEKILLLER DIZINI ÇIZELGELER

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 11-13 Haziran 2008 Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Dr. Serkan Girgin, M. Güvener, Ş. Polat, B. Büyüker,

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI T. Özden, E. Demirbaş, Đ. Demirel

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları 5.2. Proje Sonuçları Proje sonuçlandığında; uygulayıcının (DMP) eline sadece bir uygulama planı (Yazılıkaya YGS Yönetim Planı) değil aynı zamanda bir YGS plan/planlama modeli geçeceği için, YGS planlamasıyla

Detaylı

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI 2010 CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI OĞUZHAN AKYENER TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ

Detaylı

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu (T. İnşa Dergisi, S.37, Aralık 1984, 3 Sayfa, Ankara). 2- Kırsal Planlama - Arazi

Detaylı

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Doktoralarını Bitirmek Suretiyle Kadronun Büyümesinde Alt Yapıyı Oluşturmaya Başladılar.

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Doktoralarını Bitirmek Suretiyle Kadronun Büyümesinde Alt Yapıyı Oluşturmaya Başladılar. Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Doktoralarını Bitirmek Suretiyle Kadronun Büyümesinde Alt Yapıyı Oluşturmaya Başladılar. Almanya dan Bir Doktora Sınavı ve Kazanım (Dortmund Teknik

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

Anahtar Kelimeler: CBS, peyzaj öğeleri, veri tabanı, coğrafi veri tabanı, peyzaj bilgi sistemi, Ankara Kalesi, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi.

Anahtar Kelimeler: CBS, peyzaj öğeleri, veri tabanı, coğrafi veri tabanı, peyzaj bilgi sistemi, Ankara Kalesi, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE'DE CBS TABANLI UYGULAMALAR KAPSAMINDA PEYZAJ ÖĞELERİ VERİTABANI TASARIMI: ANKARA KALESİ ÇEVRESİ ÖRNEĞİ M. Deniz ORHAN PEYZAJ MİMARLIĞI

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı Uygulaması

Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı Uygulaması Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsis Planı Uygulaması Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi Su Yönetiminde Değişim Etkinlikleri 6 Şubat 2016 Sunan: Hamza Özgüler Proje Teknik Koordinatörü ALFAR Proje

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı