İKSV 2. ULUSLARARASI İSTANBUL TASARIM BİENALİ, IAPS-CSBE Network 1 aktiviteleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKSV 2. ULUSLARARASI İSTANBUL TASARIM BİENALİ, IAPS-CSBE Network 1 aktiviteleri"

Transkript

1 İKSV 2. ULUSLARARASI İSTANBUL TASARIM BİENALİ, IAPS-CSBE Network 1 aktiviteleri Maltepe Üniversitesi - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Temmuz Aralık İstanbul Tasarım Bienali nin Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil / The Future is Not What it Used to Be ana teması çerçevesinde düzenlenecek olan IAPS-CSBE Network Aktiviteleri, aynı Network ün 1. İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı aktivitelerinin bir devamı olarak, Bir Palimpsest Kent Olarak İstanbul da Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil başlığı altında gerçekleştirilecektir. Bienal sürecince devam edecek olan IAPS-CSBE Network Aktiviteleri, makale seçkisi, tasarım atölyeleri, öğrenci fikir yarışması, sergi/kolokyum/sempozyum ve yayın-kitap olmak üzere birbiriyle ilişkili adımlardan oluşmaktadır. Bu aktivitelerde, İstanbul un hızlı değişim ve dönüşümlerden geçmeye devam eden çok katmanlı yapısının zemin hazırladığı alternatif manifesto 2 ve diyalog olanaklarının tartışılması ve bu bağlamda İstanbul a dair gelecek öngörülerinin ortaya konması hedeflenmektedir. 1 IAPS-CSBE Çalışma Ağı, IAPS International Association for People-Environment Studies kuruluşu çerçevesinde Yapısal çevrelerde, tasarlama ve planlama alanında; Kültür ve mekan arasındaki etkileşimlerin doğurduğu problemlerin tanımlanması, teori ve uygulama ilişkisinin kurulması ve disiplinlerarası bir çerçevede çözüm yollarının araştırılmasını, Kuramsal ve uygulamalı çalışmalar kadar, bu konuların mimarlık eğitim sürecinde ele alınmasını amaçlayan, yer den ve kurum lardan bağımsız bir bilimsel organizasyondur. Hülya Turgut ve Peter Kellett tarafından yürütülen çalışma Ağı, bir veri tabanının oluşturulması, bilimsel toplantıların düzenlenmesi, teori ve uygulama ilişkisinin kurulması, araştırmacılar arasında bir iletişim ağının kurulması ve konu ile ilgili yayın yapılmasını hedeflemektedir. 2 Manifesto: Manifesto kelimesi, Latincedeki belirtmek, açığa çıkarmak anlamına gelen manifestare fiilinden türetilmiştir ve görünür kılma eylemine işaret eder. Manifestolar, hızlı bir değişim ve sorgulamanın yaşandığı, mevcut şartların geleceğe dair çoklu vizyonlar oluşturma potansiyeli sunduğu anlarda ortaya çıkar. 1

2 Ana Tema BİR PALİMPSEST 3 KENT OLARAK İSTANBUL DA GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL Dünyanın sosyo-kültürel, fiziksel, ekonomik, politik, toplumsal ve teknolojik dinamikler çerçevesinde sürekli değişimi, kentlerin, gündelik yaşam biçimlerinin, mekânsal pratiklerin ve kentle kurduğumuz ilişkilerin değişim ve dönüşümünü de beraberinde getiriyor. Böylece, süregelen yeniden yapılanma ve değişim sürecinde kent, kentli ve mimarlık arasındaki dönüşümsel ilişki de dramatik bir görünüm kazanıyor. Bu süreçte, kimi zaman kendiliğinden kimi zaman ise müdahalelerle sürekli biçimde yeniden üretilen mekânlar, zamansal ve mekânsal katmanlaşmayı oluşturduğu gibi, sosyo-kültürel ve toplumsal katmanlara da ilişkin referanslar içeriyor. Farklılaşan bu katmanlar, kentlerin değişiminin çözümlenmesi sürecinde incelenmesi ve açıklanması gereken temel bir olgu olarak pek çok disiplin için güncel çalışma alanları yaratıyor. Her yer in aynılaşmaya başladığı günümüzde, küresel eşitsizliklerin rasyonelleştirilmesinde kullanılan, rekabet, markalaşma, gelişim, vb. pek çok söylem, aslında bu hızlı dönüşümün özneleri olması gereken bireyleri/kentlileri de farklı taktiklerle öteliyor. Manifestoların tam da bu özne olma durumunun muğlâklaştığı dönemlerde bir çığlık, arzu, talep çağrısı olarak ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Bu çok katmanlı yapı içinde kentler; göç, politika, tüketim, hız, teknoloji, aidiyet, kimlik, bellek, ayrışma, kültür vb. gibi çeşitli kavramlar aracılığıyla her gün yeni manifestolar ve diyaloglara zemin hazırlarken, bu üretimlerin mekânsal karşılıkları aracılığıyla ise zamansal olarak bugünle yani gelecekteki geçmişle gelecek arasında çoğul kesişim noktaları yaratıyor. Karmaşık bir ağlar sistemi ile birbirine bağlı ve sürekli bir etkileşim içinde olan dünya kentleri içinde İstanbul da bir palimpsest kent olarak, an be an değişen, eskileri üzerine yan yana/üst üste/iç içe eklemlenen yeni katmanlarla geleceğe aktarılıyor. Her gün birbirinden farklılaşan biçimlerde yeniden üretebilme gücüne sahip olduğumuzu varsaydığımız kentler ve kentsel mekânlar, geçmişin, bugünün ve öngörülen geleceğin izlerini biriktiriyor. Bu çok katmanlı yapısıyla İstanbul, geçmişten geleceğe alternatif manifestoların üretilmesine, aktarılmasına, çoğalmasına sahne oluyor. Bu bağlamda, Bienalin ana teması olan Bir yandan yeni bir gelecek hayal ederken öte yandan kendini geçmişin üzerine inşa edip aynı zamanda onu yeniden yorumlayarak değişime önayak olan ve böylelikle süreç içinde her ikisini de değişime uğratan manifestolar (metinler, eylemler, hizmetler, nesneler veya başka şeyler) üretmek ifadesinden yola çıkarak ele aldığımızda, yüzyıllardır yaşadığımız fiziksel çevreyi biçimlendirme işiyle uğraşan biz mimarlar/tasarımcılar da kente yeni katmanlar eklemiyor 3 Palimpsest: Daha önce bir şeyler yazılmış bir kâğıdı silerek üzerine yeni bir şey yazmak. Eski yazılanların silik olarak görüldüğü ve her iki metnin birbirine karıştığı yazı. 2

3 muyuz? Bugünü ve geçmişi referans alarak, gelecekte kullanılmak ya da yok edilmek üzere mekânlar/tasarımlar üretmiyor muyuz? İçinde yaşadığımız anın hemen öncesi artık geçmiş olarak adlandırıldığına göre, bu ürünler geleceğe yönelik olarak geçmişte meydana getirilen müdahaleler değil mi? Bu ürünler meydana getirildiğinde ise, gelecekteki kullanıcıları tarafından mekânsal pratikleri ve alışkanlıkları doğrultusunda tekrar ve tekrar üretilmeyecekler mi? IAPS-CSBE Network, BIR PALIMPSEST KENT OLARAK ISTANBUL DA GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL teması çerçevesinde, bütün genç tasarımcıları ve öğrencileri, değişen ve dönüşen İstanbul un katmanlarının geleceğe nasıl aktarılabileceği üzerine düşünmeye, diyalog kurmaya ve manifestolar üretmeye çağırıyor. Anahtar Kelimeler: İstanbul, Palimpsest, Manifesto, Gelecek, Değişim/Dönüşüm, Süreklilik Ana kaynak: Katılım Koşulları Etkinlikler Mimarlık ve Tasarım Fakültelerinin bölümlerinden (Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım) akademisyen, genç araştırmacılar ve öğrencilerin (lisans, yüksek lisans ve doktora) katılımına açıktır. IAPS-CSBE Network, Kültür-Mekân Dizisi Genel Koordinasyon Hülya Turgut, Network Koordinatörü Peter Kellett, Network Koordinatörü Danışma Kurulu Emre Aysu, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Orhan Hacıhasanoğlu, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, IAPS-CSBE Network Kurucu Üyesi Peter Kellett, Newcastle University, School of Architecture Planning and Landscape, IAPS- CSBE Network Eş Koordinatörü Handan Türkoğlu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, IAPS-CSBE Network Kurucu Üyesi Alper Ünlü, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, IAPS-CSBE Network Kurucu Üyesi 3

4 Bilimsel Yürütme ve Organizasyon Kurulu Hülya Turgut (Başkan), Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Esra Akbalık, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Melike Atıcı, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Emel Cantürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü E. Cemre Çelikcan, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hale Sinirlioğlu, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Makale Seçkisi Koordinasyon Ekibi: Esra Akbalık, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Melike Atıcı, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Atölye Koordinasyon Ekibi: Bilgen Ataç, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü E. Cemre Çelikcan, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hale Sinirlioğlu, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Beril Sulamacı, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Yarışma Koordinasyon Ekibi: Emel Cantürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Bürkan Emre, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Belis Öztürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Görsel Tasarım Ekibi: Gamze Karayılanoğlu, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Hasret Özdemir Gülbay, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü 4

5 Aktiviteler 1. MAKALE seçkisi 2 ( İngilizce/Türkçe) Duyuru: Temmuz 2014 Makale Özetlerinin Teslimi: 1 Eylül 2014 Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 15 Eylül 2014 Makalelerin Gönderilmesi: 3 Kasım2014 Kültür ve Mekân Sempozyumu 4 (Sunum ve Ödül Töreni Kolokyum ): 5 Aralık 2014 IAPS-CSBE Network aktiviteleri kapsamında bir makale seçkisi yapılacaktır. Network aktivitelerinin BIR PALIMPSEST KENT OLARAK ISTANBUL DA GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL ana teması çerçevesinde ele alınması beklenen makalelerde, katılımcılardan hiçbir şeyin eskisi ya da mevcut olan gibi olmadığı bir geleceğe dair öngörüler, fikirler, anlatılar sunmaları beklenmektedir. Bienal ana teması içinde vurgu yapılan manifesto kavramı, makale seçkisi için de anahtar bir kavram olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda, İstanbul için gelecek öngörülerinin tartışılacağı bu seçkide, gündelik yaşamı biçimlendiren her türlü sosyal, kültürel, teknolojik, mekânsal, ekonomik vb. dinamik, makale içeriğini oluşturan öğeler olarak ele alınabilir. Katılım Koşulları Yarışma, etkinlikler dizisinin belirlenmiş ana teması ile ilişkili olarak, son beş yıl içinde tez çalışmasını tamamlamış ya da halen çalışmasına devam etmekte olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin katılabileceği bir makale yarışmasıdır. Kabul edilen makalelerin tümünün, 5 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşecek olan 4. IAPS-CSBE Kültür ve Mekân Sempozyumu nda sunulması beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen makaleler ise indeksli bir dergide yayın haline getirilecektir. Katılımcıların kısa özgeçmişlerini ve 500 kelimelik, kaynak referanslı makale özetlerini, Türkçe ve İngilizce olarak, 1 Eylül 2014 tarihine kadar https://docs.google.com/forms/d/1uje_rxncok- AneiaaH6mZGOmibKdvHGCBlw6i_Etzn0/viewform adresindeki çevrimiçi formu doldurarak göndermeleri gerekmektedir. Katılım Ücreti: Katılım ücreti 50 TL dir. Ücret, özetleri kabul edilen katılımcılar tarafından ödenecektir. T.C Maltepe Üniversitesi - İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi TR IBAN Numaralı hesaba yatırılacaktır. Açıklama kısmına IKSV IAPS-CSBE Etkinlikleri-Makale Seçkisi ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Her bir makale için ücretin 5

6 yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.), makale seçkisi raportörlüğünün e-posta adresine gönderilecektir. Bilimsel Komite/Jüri İpek Yada Akpınar, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Semra Aydınlı, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Işıl Ekin Çalak, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Mimarlık Bölümü (2012 İKSV Tasarım Bienali IAPS-CSBE Network Aktiviteleri kapsamında düzenlenen Makale Seçkisinde ödül alan makalelerden birinin yazarı) Emine Onaran İncirlioğlu, Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Uğur Tanyeli, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Hülya Turgut, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, IAPS-CSBE Network Eş Koordinatörü Belkıs Uluoğlu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Raportörler Esra Akbalık, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Melike Atıcı,, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü İletişim: Makale Teslim Formatı Makalelerin İngilizce (500 kelime) ve Türkçe (500 kelime) özetleri verilmelidir. Yazılar, orijinal şekiller ve tabloları içerecek şekilde, verilen yazım formatına uygun olarak dört kopya olarak, Öğr. Gör. Esra Akbalık, Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyü, 34857, Maltepe, İstanbul, Türkiye adresine gönderilmelidir. Teslim edilen yazılar, yazarlarına iade edilmeyecektir. Tüm yazarlara ait isim, adres, kurum, unvan ve telefon (faks, e-posta) yazı teslim ön yazısında bulunmalıdır. Bütün yazılar yazar isimleri kapalı olarak jüri incelemesinden geçirilecektir. Yazıların hazırlanması Düzen: Dört kopya teslim edilecek olan yazılar A4 boyutundaki kâğıtların bir yüzüne geniş marjinli (4 cm) olarak, çift satır aralığı ile yazılacaktır. Bütün sayfalara sıra ile sayfa numarası verilmelidir. Başlık sayfası (sayfa 1): Yazının ilk sayfası kısa ve yeterli bilgiyi verecek bir başlık, tüm yazarların isimleri, kurum ve adres (e-posta) içermelidir. İletişimi sağlayacak 6

7 (yazışmaların yapılacağı ve düzeltme kopyasının gönderileceği) yazar belirtilmelidir. 58 karakteri geçmeyen (harfler ve boşluklar) kısaltılmış bir başlık önerilmelidir. Başlık, özetler ve anahtar kelimeler (sayfa 2): Yazının başlığını taşıyan, yazının amaçlarını, yöntemini ve bulguları özetleyen, 500 sözcük uzunluğunda İngilizce ve Türkçe anlatıcı birer özet ve Türkçe ve İngilizce makale başlığı verilmelidir. Anahtar kelimeler, okuyucuların araştırmalarına olanak verecek şekilde seçilmelidir. Bu sayfada yazar isimleri verilmemelidir. Metin: Makalelerin 7000 sözcüğü geçmemesi gerekmektedir. Notlar: Dipnot ve son not kullanılmaması tercih edilmektedir. Ancak kullanılması kaçınılmazsa (1), (2) şeklinde isimlendirilmeli ve yazının sonunda listelenmelidir. Kaynaklar: Kaynaklar metinde parantez içinde yazarların soyadı, basım yılı olarak verilmelidir. Örneğin Stone (1980) veya (Stone, 1980). Aynı yazarın bir yıl içinde birden çok kaynağına referans veriliyorsa bunlara a, b şeklinde ek yapılmalıdır. Aynen aktarılan yazılar için sayfa numarası verilmelidir (Stone, 1980:25). Kaynaklar metnin en sonunda soyadı sırasına ve aynı yazara ait yazılarda kronolojik sıraya göre listelenmelidir. Kitap ve dergilerin isimlerinin tümü yazılmalıdır. Kitaplar ve bildiri kitaplarının basımevi ve basım yeri belirtilmelidir. Basılmamış bildiriler için sunulduğu yer ve bulunma koşulları belirtilmelidir. Yargı kararları, parlamento kararları, yürütme kararnameleri vb için tüm kaynak detayları verilmelidir. Aşağıda verilen örneklere uygun hazırlamış kaynak listesi basım işlerini kolaylaştıracaktır. Elektronik kaynakların gösterimi için Harvard System Referencing Guide kullanımı tavsiye edilir. Stone, P.A. (1980), Building Design Evaluation: Cost-in-use, E&FN Spon, London Batten, D.F. (1995), Network Cities: Creative Urban Agglomeration for the 21st Century. Urban Studies, Vol. 32, No. 2, Cappleman, O. (1998), Communication in the Studio, FIDE 98 International Conference on First Year Architectural Design Education Proceedings, Faculty of Architecture Istanbul Technical University, Istanbul, Dijital Kopya: Yazarların yazılarını elektronik versiyonlarını da teslim etmeleri istenmektedir. Disklerin üzerinde yazarın ismi ve yazının kısaltılmış başlığı yer almalıdır. Basılı kopya ve elektronik kopya birbirinin aynı olmalıdır. 7

8 2. IAPS-CSBE Kültür ve Mekân Tasarım Atölyesi 5 4 Galata) Atölye yürütücüleri için son başvuru: 22 Ağustos 2014 Atölye konularının ilanı: 27 Ağustos 2014 Katılımcılar için başvuru tarihleri: 4 Ağustos - 10 Eylül 2014 Atölye Salt Galata: Eylül 2014 Sergi: 1 Kasım 14 Aralık 2014 Kültür ve Mekân Sempozyumu 4 (Kolokyum, ödül töreni): 5 Aralık 2014 Kentsel mekân ve kent kullanıcılarının birlikte ve eş zamanlı olarak değişimi/dönüşümü, İstanbul un sahip olduğu Palimpsest yapının çoğullaşmasını beraberinde getiriyor. İstanbul, çok katmanlı yapısıyla geçmişten geleceğe alternatif manifestolar ve diyalogların üretilmesine zemin hazırlarken, bu üretimlerin mekânsal karşılıkları aracılığıyla ise zamansal olarak bugünle yani gelecekteki geçmişle gelecek arasında çoğul kesişim noktaları yaratıyor. Bu bağlamda, değişen ve dönüşen İstanbul un katmanları bu zamansal kesişim noktaları üzerinden geleceğe nasıl aktarılabilir? İstanbul a dair alternatif manifesto ve diyalog olanaklarının tartışılması ve böylelikle gelecek senaryolarının şekillenmesinde biz mimar ve tasarımcıların rolü ne olacaktır? Tasarım atölyesi 5, Bir Palimpsest KENT OLARAK İSTANBUL DA GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL ana teması çerçevesinde yapılacak olan kent okumalarını ve bu okumaların üzerinden üretilen gelecek öngörülerinin iki/üç boyutlu ürünlere dönüştürülmesini kapsar. Ürünler atölye sonunda sunulacak, sergilenecek ve en iyi 10 sonuç ürün İKSV Sarı Lale Kart ile ödüllendirilecektir. İKSV 2. Uluslararası İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı kapsamında, Maltepe Üniversitesi ve IAPS-CSBE Kültür ve Mekân Tasarım Atölyesi 5 ekibi olarak tüm mimarlık ve tasarım fakülteleri lisans öğrencilerini Eylül 2014 tarihleri arasında Salt Galata da gerçekleşecek olan seminer, film gösterimleri ve atölye çalışmalarında manifesto ve diyalog olanaklarını tartışmaya ve gelecek öngörüleri üretmeye bekliyoruz. 4 IAPS-CSBE Network Tasarım Atölyeleri lisans ve yüksek lisans öğrencileri için 2001 yılından beri düzenlenmektedir. (Değişim ve Dönüşüm, Amasya, 2001); (Devamlılık, değişim ve dönüşüm, Trilye, 2007); (Mimari Kültür rotaları, İstanbul, 2010) ; ( Bir Palimpsest kent olarak İstanbul ve kusurluluk, 2012) 8

9 ATÖLYE Programı Eylül 15, pzt. Eylül 16, salı Eylül 17, çarş. Eylül 18, perş. Eylül 19, Cuma *Seminerler, atölye konuları kesinleştikten sonra duyurulacaktır. **Film Gösterimleri, atölye konuları kesinleştikten sonra duyurulacaktır. Atölye Katılımcıları için Katılım Koşulları Ulusal Tasarım Atölyesi, mimarlık ve tasarım fakültelerinin bölümlerinde eğitim gören tüm lisans öğrencilerinin katılımına açıktır yılı içerisinde mezun olmuş olan öğrenciler de katılabilirler. Atölyeye katılmak isteyen öğrencilerin 10 Eylül 2014 e kadar https://docs.google.com/forms/d/12ibpimdclobhphg2pfneqxojijkwisyjyormha8oszi/view form adresindeki çevrimiçi formu doldurmaları gerekmektedir. Katılım Ücreti: Katılım ücreti 25 TL dir. Ücret T.C Maltepe Üniversitesi - İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi TR IBAN Numaralı hesaba yatırılacaktır. Açıklama kısmına IKSV IAPS-CSBE Etkinlikleri-Atölye katılım ücreti yazılmalı, ayrıca Ad- Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Ücretin yatırıldığına dair makbuz veya yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.) atölye sırasında koordinasyon ekibine elden teslim edilecektir. Atölye Yürütücüleri için Açık Çağrı Etkinlik teması kapsamında farklı disiplinlerden atölyelerin yürütüleceği bu etkinlikte atölye yürütmek isteyenlerin, 22 Ağustos 2014 tarihine kadar https://docs.google.com/forms/d/1qgoot58how75mkku26uweynxb8arnevhb0- xtmh4y5q/viewform adresindeki çevrimiçi formu doldurmaları ve adresine atölye afişlerini göndermeleri gerekmektedir. 9

10 Atölye Koordinasyon Ekibi Bilgen Ataç, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü E. Cemre Çelikcan, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hale Sinirlioğlu, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Beril Sulamacı, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü İletişim: Atölye Mekanı: Salt Galata 10

11 3. Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması: İstanbul u düşlemek / Imagining İstanbul Yarışma Takvimi Yarışmanın İlanı: 25 Temmuz 2014 Soru Cevap Süresi Sonu: 1 Eylül 2014 Cevapların Yayınlanması: 8 Eylül 2014 Yarışmaya Kayıt süresi sonu: 15 Eylül 2014 Çalışmaların Teslimi: 31 Ekim 2014 Sonuçların İlanı: 7 Kasım 2014 Sergi: 7 Kasım 14 Aralık 2014 Kültür ve Mekân Sempozyumu 4 (Kolokyum, Ödül töreni): 5 Aralık 2014 Bir Palimpsest KENT OLARAK İSTANBUL DA GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL ana teması çerçevesinde düzenlenen İstanbul u Düşlemek fikir yarışmasında, katılımcılardan İstanbul un geçmişi ve bugününe dair yapacakları sorgulamalar/yeniden yorumlamalar aracılığıyla alternatif gelecek senaryoları üretmeleri ve bu senaryoları mekânsallaştırmaları beklenmektedir. Homeros tan Platon a, Thomas More dan 20. yüzyılın güçlü ütopist vizyon sahibi denemelerine kadar peşinden koşulan gelecek öngörüleri 5 bir taraftan hali hazır duruma karşı eleştirel bir tavır geliştirirken, bir taraftan da bu durumdan öğrenir. Mevcut olanın sürekliliğini reddeden ve alternatif geleceklerin peşinde koşan bu öngörüler, zaman ve mekânın devingenliği içinde değişen koşullara bağlı olarak kendi manifestolarını üretmişlerdir. Bugünün dünyasında ise, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin, değişen gündelik yaşam pratiklerinin ve sınırları muğlaklaşan ikili karşıtlıkların içerisi-dışarısı, kamusal-özel, oyun-gerçek, derinlik-yüzey, vb. ve rollerin neredeyse her gün yeniden tanımladığı kentsel mekân 6 için gelecek senaryoları üretmek, hiç olmadığı kadar önem kazanıyor. Daniel Libeskind in belirttiği üzere kentlerin yüzyılı olan 21. yüzyılda ve küresel bir dünyada geleceğin kentleri bir fantezi değil, bir gerçeklik olacak. Kentler daha yoğun mekânlar oldukça ve modern yaşamın karmaşıklığı onların her bir yapısını dönüştürdükçe geleceğin keşfi ve 5 Geleceğin yazılı olarak ilk projelendirilmesi olan Homeros un Odysseia sından bu yana her dönemin değişen şartlarına uygun olarak sayısız gelecek öngörüleri üretilmiştir. Thomas More un Utopia sı gibi modernizm öncesi öngörülerin yanı sıra 20. yüzyılın Archigram, Metabolistler gibi oluşumları bu üretimlere örnek olarak gösterilebilir. 6 Burada kentsel mekân kavramı geleneksel anlamıyla kentsel açık alan, dış mekân tanımıyla sınırlı olarak ele alınmamaktadır. Söz konusu kentsel mekân, iç ve dış mekân bağlamında tüm sınırlamaları reddederek katılımcıların yorumuna açık bırakılmıştır. Bu bağlamda kentsel mekân yarışmacının yorumu doğrultusunda; bir sokak, bir meydan, yeniden kullanımı öngörülen bir yapı, vb. olabilir. 11

12 araştırması, bir lüks olmaktan çıkarak bir gereklilik haline gelecek. 7 Bu gerekliliğin bilinciyle, devingen biçimde dönüşen kentlerle birlikte, kent kullanıcıları, gündelik hayat pratikleri ve kentsel yaşam biçimlerinin de değişimi/dönüşümü, bu yaşam biçimlerini barındıran kentsel mekânları ve bunların İstanbul daki mekânsal karşılıklarını tartışmaya açmak, yarışmanın temel beklentisidir. Yarışma Türü Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin katılımına açık, tek aşamalı, ulusal bir öğrenci fikir yarışmasıdır. Yarışmanın Değerlendirilmesi Yarışmanın temel amacı; kentsel mekân ve kentsel yaşamın gelecek biçimlerine odaklanmaktır. Bu bağlamda katılımcıların, kentsel mekâna dair öngördükleri gelecek senaryolarını somutlaştıran, sürdürülebilir, yenilikçi ve eleştirel mesafeden bakan öneriler geliştirmeleri ve tasarım fikri olarak sunmaları önemlidir. Öngörülen gelecek senaryosunun kavramsal içeriği ile senaryo doğrultusunda geliştirilen öneri arasındaki ilişki yarışmanın temel kaygısıdır. Proje Alanı ve Ölçeği Katılımcıların İstanbul içinde kendi belirledikleri mekân/yer/sorun alanı üzerine öneri proje geliştirmeleri ve öneri projelerinin ölçek ve program ile ilgili kararlarına bir tasarım unsuru olarak yaklaşmaları beklenmektedir. Bu anlamda, her türlü farklı ifade aracının kullanımı serbesttir. Katılım Koşulları Ana tema ile ilişkili olarak, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılacak adayların 15 Eylül 2014 tarihine kadar https://docs.google.com/forms/d/1ryp8tikblutj3hfyai9wkd-wp2lmbijyjyoullk6-bo adresindeki çevrimiçi formu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Katılım Ücreti: Katılım ücreti 40 TL dir. Şartnameye etkinliğin web sitesinden (iapscsbe.maltepe.edu.tr, iksvakademi-iapscsbe.tumblr.com) ve kolokyum.com adresinden ulaşılabilir. Ücret T.C Maltepe Üniversitesi - İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi TR IBAN Numaralı hesaba yatırılacaktır. Açıklama kısmına IKSV IAPS-CSBE Etkinlikleri-Yarışım katılım ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Gönderilen her bir proje için 40 TL 7 Daniel Libeskind, History Channel ın açtığı Geleceğin Kenti: Bir Tasarım ve Mühendislik Rekabeti" ( The City of the Future: A Design an Engineering Challenge ) başlıklı yarışmanın amacı konuşmasından. 12

13 yatırıldığına dair makbuz veya yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.) teslim sırasında yarışma raportörlüğüne elden teslim edilecektir. Posta ile gönderilen projelerde bu makbuz/belge kimlik zarfı içinde verilebilir. Yarışmanın Duyurulması Yarışma iapscsbe.maltepe.edu.tr, ve siteleri üzerinden duyurulmaktadır. Jüri Üyeleri Ali Dur, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Dimitra Fygka, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Nurbin Paker Kahvecioğlu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Hülya Turgut, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Ertuğ Uçar, Teğet Mimarlık Yarışma Raportörleri Emel Cantürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Bürkan Emre, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Belis Öztürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü İletişim: Ödül Kazananlara 2000TL değerinde 5 eşit ödül ve jürinin uygun görmesi halinde seçilen çalışmalara Jüri Özel Ödülü verilecektir. İstenilenler ve Teslim Formatı Proje Paftaları: En fazla 4 adet A1 (59, 4cm. X 84,1cm.) boyutunda sert zeminli (kalın karton veya fotoblok) pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano(lar), dikey şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır. Proje Tanımı: A4 (21cm. X 29,7cm.) boyutunda en fazla 2 sayfa olmak üzere projenin içeriğini anlatacak metin, anlatım şemalarıyla desteklenecektir. 13

14 CD: Tüm proje paftalarının jpg, tiff ve pdf formatları ile proje tanımının Word ve pdf formatındaki kopyaları basılmak üzere proje sahibinin ad, soyad ve kimlik kodu yazan bir CD/DVD, A4 boyutundaki kimlik zarfı nın içerisinde teslim edilecektir. Kimlik Zarfı: Kimlik zarfı projeye ait her bir panoda da yer alan ve beş rakamdan oluşan kimlik kodunun sağ üst köşesinde yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır. 14

15 4. IAPS-CSBE Kültür - Mekân Toplantıları 4: Sempozyum/Kolokyum/Ödül Töreni Tarih: 5 Aralık 2014 Daha önce 2007, 2010 ve 2012 de düzenlenmiş olan IAPS-CSBE Network Kültür ve Mekân toplantılarının dördüncüsü olarak düzenlenecek bu toplantı, yukarıda açıklanan çalışmaların sonuçlarının sergilendiği, ödüllerin verildiği ve seçilen makalelerin sunulduğu bilimsel bir toplantıdır. 5. Kitap Tüm çalışmaların sonuç ürünleri kitap haline getirilecektir. Ödül alan makalelerin, Uluslararası indeksli bir dergide yayımlatılmaları hedeflenmektedir. Diğer çalışmalar da ulusal dergilerde yayımlanacaktır. Ayrıca gerçekleştirilen tüm çalışmalar, sergi ve arşiv niteliğinde dijital platforma taşınacaktır. 15

16 Etkinlik iletişim adresleri Etkinlik web sitesi Facebook Arkitera IAPS IAPS-CSBE Network (yapım aşamasındadır) Etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi için: Etkinliğin genel e-posta hesabı: (adresinden Emel Cantürk e ulaşılabilir.) Makale seçkisi için: (adresinden Esra Akbalık a ulaşılabilir.) Atölyeler için; (adresinden Hale Sinirlioğlu na ulaşılabilir.) Yarışma için: (adresinden Emel Cantürk e ulaşılabilir.) Sempozyum ve Sergi için: (adresinden Hülya Turgut a ulaşılabilir.) 16

KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ 2 [Yalnızca evimin dışındayken kendimi evimde hissediyorum. O yüzden bugün yine tarihte 'İyonya'nın İncisi' adı verilmiş olan mücevher-şehirde dolaşmayı, kentin koridorlarından

Detaylı

2014 YTONG MİMARİ FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KÜLTÜREL SÜREKLİLİK ARACI OLARAK MİMARLIK

2014 YTONG MİMARİ FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KÜLTÜREL SÜREKLİLİK ARACI OLARAK MİMARLIK 2014 YTONG MİMARİ FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KÜLTÜREL SÜREKLİLİK ARACI OLARAK MİMARLIK İÇİNDEKİLER 1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI 2. YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ 3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 4. YARIŞMA SÜRECİ

Detaylı

26. KATILIM KOŞULLARI

26. KATILIM KOŞULLARI 26. KATILIM KOŞULLARI 2013-2014 26. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI 26. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU 8 DESIGN FOR E XPORT-15 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik bir nitelik kazanmasını

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

27. KATILIM KOŞULLARI

27. KATILIM KOŞULLARI 27. KATILIM KOŞULLARI 2014-2015 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI 27. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya

Detaylı

EDİTÖR DEN. H. Bülend TUNA GÜNEY MİMARLIK DERGİSİ

EDİTÖR DEN. H. Bülend TUNA GÜNEY MİMARLIK DERGİSİ < EDİTÖR DEN GÜNEY MİMARLIK DERGİSİ ISSN 1309-9639 EYLÜL 2010 SAYI: 1 Kapak fotoğrafı: Cemal Emden Adana Halkevi Binası / Seyfi Arkan TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından 3 ayda bir yayımlanır.

Detaylı

Yarışmaya katılan öğrenciler, yarışma katılım formlarını eksiksiz doldurmalıdırlar.

Yarışmaya katılan öğrenciler, yarışma katılım formlarını eksiksiz doldurmalıdırlar. 23. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI 23. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya yalnız 2010 2011 öğrenim yılında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İİB OAİB AKİB EİB 2.ULUSAL M BiLYA TASARIM YARISMASI. E V O F i S M U T F A K - B A N Y O X-09 İHRACATÇI BİRLİKLERİ 2.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI X - 09 Son

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Son yıllarda teknolojinin ev ve ofis ortamına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik

Detaylı

TASARIM YÖNETİMİ 0426829. EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney. 01 Kasım 2013 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

TASARIM YÖNETİMİ 0426829. EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney. 01 Kasım 2013 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI TASARIM YÖNETİMİ 0426829 EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 01 Kasım 2013 1 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI Türkiye de mimari proje yarışmaları genelde serbest, ulusal ve tek kademeli

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

22. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

22. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI 22. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI 22. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin İletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya yalnız 2009

Detaylı

4. LED YARIŞMASI 2013

4. LED YARIŞMASI 2013 4. LED YARIŞMASI 2013 MARMARA TANITIM FUARCILIK Üçler İş Merkezi Değirmenbahçe Cad. No:28 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul marmara@marmarafuar.com.tr www.marmarafuar.com.tr Bu Belge, Marmara Tanıtım Fuarcılık

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 5.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 12 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin

Detaylı

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTANBUL ĐÇĐN TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI FĐKĐR PROJESĐ YARIŞMA ŞARTNAMESĐ 2011 ĐSTANBUL TÜRKĐYE ĐÇĐNDEKĐLER 1 YARIŞMANIN AMACI...3 2 YARIŞMANIN TÜRÜ

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ. (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013)

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ. (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013) (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013) İZKA-2013 1 İZKA HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Türkiye de günümüze dek uygulanan bölgesel

Detaylı

SORULAR VE CEVAPLAR YARIŞMAYA KATILIM. 1- Bu yarışma için Türkiye deki mimarlar odasına kayıtlı olmamız gerekli mi?

SORULAR VE CEVAPLAR YARIŞMAYA KATILIM. 1- Bu yarışma için Türkiye deki mimarlar odasına kayıtlı olmamız gerekli mi? İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERA BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI Raportörlüğüne 1 Nisan 2010 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar 208 adet soru e- posta ve faks şeklinde iletilmiştir. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK)

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) 14. Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulları (MBÇK) Çalışmaları 14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) EKA-MBÇK nın önceki dönemlerinde uzun süren çalışmalar

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi BAŞKANDAN İnançların bütün gelenek ve ritüelleriyle sorunsuz bir biçimde yaşanmasını savunmak, yanı sıra bazı

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

T.C. Erbaa Belediyesi Yeni Erbaa Çamlık Sosyal Habitatı burasiyenierbaa.com Ulusal Mimari Proje Yarışması

T.C. Erbaa Belediyesi Yeni Erbaa Çamlık Sosyal Habitatı burasiyenierbaa.com Ulusal Mimari Proje Yarışması BAŞKAN DAN Erbaa mız Karadeniz Bölgesinde, Kelkit Vadisinin en güzel ilçelerinden biridir. 1800 lü yılların ortalarına kadar küçük bir kasaba iken yerleşimin ipek yolu üzerinde geniş tarım arazilerine

Detaylı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI 2013, İstanbul 1. YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek olan Doğal Taş Tasarım Yarışması

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

BSV BÜLTEN 2014 84 1

BSV BÜLTEN 2014 84 1 BSV BÜLTEN 2014 84 1 2 BÜLTEN Ocak-Nisan 2014 Y l 26 Say 84 Yay n Kurulu Ali Pulcu, Faruk Deniz, Mustafa Demiray, Betül Özel Çiçek, Z. Tuba Kor, Metin Demir, F. Samime İnceoğlu, Serhat Arslaner Tasarım:

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı