İKSV 2. ULUSLARARASI İSTANBUL TASARIM BİENALİ, IAPS-CSBE Network 1 aktiviteleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKSV 2. ULUSLARARASI İSTANBUL TASARIM BİENALİ, IAPS-CSBE Network 1 aktiviteleri"

Transkript

1 İKSV 2. ULUSLARARASI İSTANBUL TASARIM BİENALİ, IAPS-CSBE Network 1 aktiviteleri Maltepe Üniversitesi - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Temmuz Aralık İstanbul Tasarım Bienali nin Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil / The Future is Not What it Used to Be ana teması çerçevesinde düzenlenecek olan IAPS-CSBE Network Aktiviteleri, aynı Network ün 1. İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı aktivitelerinin bir devamı olarak, Bir Palimpsest Kent Olarak İstanbul da Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil başlığı altında gerçekleştirilecektir. Bienal sürecince devam edecek olan IAPS-CSBE Network Aktiviteleri, makale seçkisi, tasarım atölyeleri, öğrenci fikir yarışması, sergi/kolokyum/sempozyum ve yayın-kitap olmak üzere birbiriyle ilişkili adımlardan oluşmaktadır. Bu aktivitelerde, İstanbul un hızlı değişim ve dönüşümlerden geçmeye devam eden çok katmanlı yapısının zemin hazırladığı alternatif manifesto 2 ve diyalog olanaklarının tartışılması ve bu bağlamda İstanbul a dair gelecek öngörülerinin ortaya konması hedeflenmektedir. 1 IAPS-CSBE Çalışma Ağı, IAPS International Association for People-Environment Studies kuruluşu çerçevesinde Yapısal çevrelerde, tasarlama ve planlama alanında; Kültür ve mekan arasındaki etkileşimlerin doğurduğu problemlerin tanımlanması, teori ve uygulama ilişkisinin kurulması ve disiplinlerarası bir çerçevede çözüm yollarının araştırılmasını, Kuramsal ve uygulamalı çalışmalar kadar, bu konuların mimarlık eğitim sürecinde ele alınmasını amaçlayan, yer den ve kurum lardan bağımsız bir bilimsel organizasyondur. Hülya Turgut ve Peter Kellett tarafından yürütülen çalışma Ağı, bir veri tabanının oluşturulması, bilimsel toplantıların düzenlenmesi, teori ve uygulama ilişkisinin kurulması, araştırmacılar arasında bir iletişim ağının kurulması ve konu ile ilgili yayın yapılmasını hedeflemektedir. 2 Manifesto: Manifesto kelimesi, Latincedeki belirtmek, açığa çıkarmak anlamına gelen manifestare fiilinden türetilmiştir ve görünür kılma eylemine işaret eder. Manifestolar, hızlı bir değişim ve sorgulamanın yaşandığı, mevcut şartların geleceğe dair çoklu vizyonlar oluşturma potansiyeli sunduğu anlarda ortaya çıkar. 1

2 Ana Tema BİR PALİMPSEST 3 KENT OLARAK İSTANBUL DA GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL Dünyanın sosyo-kültürel, fiziksel, ekonomik, politik, toplumsal ve teknolojik dinamikler çerçevesinde sürekli değişimi, kentlerin, gündelik yaşam biçimlerinin, mekânsal pratiklerin ve kentle kurduğumuz ilişkilerin değişim ve dönüşümünü de beraberinde getiriyor. Böylece, süregelen yeniden yapılanma ve değişim sürecinde kent, kentli ve mimarlık arasındaki dönüşümsel ilişki de dramatik bir görünüm kazanıyor. Bu süreçte, kimi zaman kendiliğinden kimi zaman ise müdahalelerle sürekli biçimde yeniden üretilen mekânlar, zamansal ve mekânsal katmanlaşmayı oluşturduğu gibi, sosyo-kültürel ve toplumsal katmanlara da ilişkin referanslar içeriyor. Farklılaşan bu katmanlar, kentlerin değişiminin çözümlenmesi sürecinde incelenmesi ve açıklanması gereken temel bir olgu olarak pek çok disiplin için güncel çalışma alanları yaratıyor. Her yer in aynılaşmaya başladığı günümüzde, küresel eşitsizliklerin rasyonelleştirilmesinde kullanılan, rekabet, markalaşma, gelişim, vb. pek çok söylem, aslında bu hızlı dönüşümün özneleri olması gereken bireyleri/kentlileri de farklı taktiklerle öteliyor. Manifestoların tam da bu özne olma durumunun muğlâklaştığı dönemlerde bir çığlık, arzu, talep çağrısı olarak ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Bu çok katmanlı yapı içinde kentler; göç, politika, tüketim, hız, teknoloji, aidiyet, kimlik, bellek, ayrışma, kültür vb. gibi çeşitli kavramlar aracılığıyla her gün yeni manifestolar ve diyaloglara zemin hazırlarken, bu üretimlerin mekânsal karşılıkları aracılığıyla ise zamansal olarak bugünle yani gelecekteki geçmişle gelecek arasında çoğul kesişim noktaları yaratıyor. Karmaşık bir ağlar sistemi ile birbirine bağlı ve sürekli bir etkileşim içinde olan dünya kentleri içinde İstanbul da bir palimpsest kent olarak, an be an değişen, eskileri üzerine yan yana/üst üste/iç içe eklemlenen yeni katmanlarla geleceğe aktarılıyor. Her gün birbirinden farklılaşan biçimlerde yeniden üretebilme gücüne sahip olduğumuzu varsaydığımız kentler ve kentsel mekânlar, geçmişin, bugünün ve öngörülen geleceğin izlerini biriktiriyor. Bu çok katmanlı yapısıyla İstanbul, geçmişten geleceğe alternatif manifestoların üretilmesine, aktarılmasına, çoğalmasına sahne oluyor. Bu bağlamda, Bienalin ana teması olan Bir yandan yeni bir gelecek hayal ederken öte yandan kendini geçmişin üzerine inşa edip aynı zamanda onu yeniden yorumlayarak değişime önayak olan ve böylelikle süreç içinde her ikisini de değişime uğratan manifestolar (metinler, eylemler, hizmetler, nesneler veya başka şeyler) üretmek ifadesinden yola çıkarak ele aldığımızda, yüzyıllardır yaşadığımız fiziksel çevreyi biçimlendirme işiyle uğraşan biz mimarlar/tasarımcılar da kente yeni katmanlar eklemiyor 3 Palimpsest: Daha önce bir şeyler yazılmış bir kâğıdı silerek üzerine yeni bir şey yazmak. Eski yazılanların silik olarak görüldüğü ve her iki metnin birbirine karıştığı yazı. 2

3 muyuz? Bugünü ve geçmişi referans alarak, gelecekte kullanılmak ya da yok edilmek üzere mekânlar/tasarımlar üretmiyor muyuz? İçinde yaşadığımız anın hemen öncesi artık geçmiş olarak adlandırıldığına göre, bu ürünler geleceğe yönelik olarak geçmişte meydana getirilen müdahaleler değil mi? Bu ürünler meydana getirildiğinde ise, gelecekteki kullanıcıları tarafından mekânsal pratikleri ve alışkanlıkları doğrultusunda tekrar ve tekrar üretilmeyecekler mi? IAPS-CSBE Network, BIR PALIMPSEST KENT OLARAK ISTANBUL DA GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL teması çerçevesinde, bütün genç tasarımcıları ve öğrencileri, değişen ve dönüşen İstanbul un katmanlarının geleceğe nasıl aktarılabileceği üzerine düşünmeye, diyalog kurmaya ve manifestolar üretmeye çağırıyor. Anahtar Kelimeler: İstanbul, Palimpsest, Manifesto, Gelecek, Değişim/Dönüşüm, Süreklilik Ana kaynak: Katılım Koşulları Etkinlikler Mimarlık ve Tasarım Fakültelerinin bölümlerinden (Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım) akademisyen, genç araştırmacılar ve öğrencilerin (lisans, yüksek lisans ve doktora) katılımına açıktır. IAPS-CSBE Network, Kültür-Mekân Dizisi Genel Koordinasyon Hülya Turgut, Network Koordinatörü Peter Kellett, Network Koordinatörü Danışma Kurulu Emre Aysu, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Orhan Hacıhasanoğlu, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, IAPS-CSBE Network Kurucu Üyesi Peter Kellett, Newcastle University, School of Architecture Planning and Landscape, IAPS- CSBE Network Eş Koordinatörü Handan Türkoğlu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, IAPS-CSBE Network Kurucu Üyesi Alper Ünlü, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, IAPS-CSBE Network Kurucu Üyesi 3

4 Bilimsel Yürütme ve Organizasyon Kurulu Hülya Turgut (Başkan), Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Esra Akbalık, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Melike Atıcı, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Emel Cantürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü E. Cemre Çelikcan, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hale Sinirlioğlu, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Makale Seçkisi Koordinasyon Ekibi: Esra Akbalık, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Melike Atıcı, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Atölye Koordinasyon Ekibi: Bilgen Ataç, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü E. Cemre Çelikcan, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hale Sinirlioğlu, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Beril Sulamacı, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Yarışma Koordinasyon Ekibi: Emel Cantürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Bürkan Emre, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Belis Öztürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Görsel Tasarım Ekibi: Gamze Karayılanoğlu, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Hasret Özdemir Gülbay, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü 4

5 Aktiviteler 1. MAKALE seçkisi 2 ( İngilizce/Türkçe) Duyuru: Temmuz 2014 Makale Özetlerinin Teslimi: 1 Eylül 2014 Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 15 Eylül 2014 Makalelerin Gönderilmesi: 3 Kasım2014 Kültür ve Mekân Sempozyumu 4 (Sunum ve Ödül Töreni Kolokyum ): 5 Aralık 2014 IAPS-CSBE Network aktiviteleri kapsamında bir makale seçkisi yapılacaktır. Network aktivitelerinin BIR PALIMPSEST KENT OLARAK ISTANBUL DA GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL ana teması çerçevesinde ele alınması beklenen makalelerde, katılımcılardan hiçbir şeyin eskisi ya da mevcut olan gibi olmadığı bir geleceğe dair öngörüler, fikirler, anlatılar sunmaları beklenmektedir. Bienal ana teması içinde vurgu yapılan manifesto kavramı, makale seçkisi için de anahtar bir kavram olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda, İstanbul için gelecek öngörülerinin tartışılacağı bu seçkide, gündelik yaşamı biçimlendiren her türlü sosyal, kültürel, teknolojik, mekânsal, ekonomik vb. dinamik, makale içeriğini oluşturan öğeler olarak ele alınabilir. Katılım Koşulları Yarışma, etkinlikler dizisinin belirlenmiş ana teması ile ilişkili olarak, son beş yıl içinde tez çalışmasını tamamlamış ya da halen çalışmasına devam etmekte olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin katılabileceği bir makale yarışmasıdır. Kabul edilen makalelerin tümünün, 5 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşecek olan 4. IAPS-CSBE Kültür ve Mekân Sempozyumu nda sunulması beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen makaleler ise indeksli bir dergide yayın haline getirilecektir. Katılımcıların kısa özgeçmişlerini ve 500 kelimelik, kaynak referanslı makale özetlerini, Türkçe ve İngilizce olarak, 1 Eylül 2014 tarihine kadar AneiaaH6mZGOmibKdvHGCBlw6i_Etzn0/viewform adresindeki çevrimiçi formu doldurarak göndermeleri gerekmektedir. Katılım Ücreti: Katılım ücreti 50 TL dir. Ücret, özetleri kabul edilen katılımcılar tarafından ödenecektir. T.C Maltepe Üniversitesi - İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi TR IBAN Numaralı hesaba yatırılacaktır. Açıklama kısmına IKSV IAPS-CSBE Etkinlikleri-Makale Seçkisi ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Her bir makale için ücretin 5

6 yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.), makale seçkisi raportörlüğünün e-posta adresine gönderilecektir. Bilimsel Komite/Jüri İpek Yada Akpınar, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Semra Aydınlı, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Işıl Ekin Çalak, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Mimarlık Bölümü (2012 İKSV Tasarım Bienali IAPS-CSBE Network Aktiviteleri kapsamında düzenlenen Makale Seçkisinde ödül alan makalelerden birinin yazarı) Emine Onaran İncirlioğlu, Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Uğur Tanyeli, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Hülya Turgut, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, IAPS-CSBE Network Eş Koordinatörü Belkıs Uluoğlu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Raportörler Esra Akbalık, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Melike Atıcı,, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü İletişim: Makale Teslim Formatı Makalelerin İngilizce (500 kelime) ve Türkçe (500 kelime) özetleri verilmelidir. Yazılar, orijinal şekiller ve tabloları içerecek şekilde, verilen yazım formatına uygun olarak dört kopya olarak, Öğr. Gör. Esra Akbalık, Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyü, 34857, Maltepe, İstanbul, Türkiye adresine gönderilmelidir. Teslim edilen yazılar, yazarlarına iade edilmeyecektir. Tüm yazarlara ait isim, adres, kurum, unvan ve telefon (faks, e-posta) yazı teslim ön yazısında bulunmalıdır. Bütün yazılar yazar isimleri kapalı olarak jüri incelemesinden geçirilecektir. Yazıların hazırlanması Düzen: Dört kopya teslim edilecek olan yazılar A4 boyutundaki kâğıtların bir yüzüne geniş marjinli (4 cm) olarak, çift satır aralığı ile yazılacaktır. Bütün sayfalara sıra ile sayfa numarası verilmelidir. Başlık sayfası (sayfa 1): Yazının ilk sayfası kısa ve yeterli bilgiyi verecek bir başlık, tüm yazarların isimleri, kurum ve adres (e-posta) içermelidir. İletişimi sağlayacak 6

7 (yazışmaların yapılacağı ve düzeltme kopyasının gönderileceği) yazar belirtilmelidir. 58 karakteri geçmeyen (harfler ve boşluklar) kısaltılmış bir başlık önerilmelidir. Başlık, özetler ve anahtar kelimeler (sayfa 2): Yazının başlığını taşıyan, yazının amaçlarını, yöntemini ve bulguları özetleyen, 500 sözcük uzunluğunda İngilizce ve Türkçe anlatıcı birer özet ve Türkçe ve İngilizce makale başlığı verilmelidir. Anahtar kelimeler, okuyucuların araştırmalarına olanak verecek şekilde seçilmelidir. Bu sayfada yazar isimleri verilmemelidir. Metin: Makalelerin 7000 sözcüğü geçmemesi gerekmektedir. Notlar: Dipnot ve son not kullanılmaması tercih edilmektedir. Ancak kullanılması kaçınılmazsa (1), (2) şeklinde isimlendirilmeli ve yazının sonunda listelenmelidir. Kaynaklar: Kaynaklar metinde parantez içinde yazarların soyadı, basım yılı olarak verilmelidir. Örneğin Stone (1980) veya (Stone, 1980). Aynı yazarın bir yıl içinde birden çok kaynağına referans veriliyorsa bunlara a, b şeklinde ek yapılmalıdır. Aynen aktarılan yazılar için sayfa numarası verilmelidir (Stone, 1980:25). Kaynaklar metnin en sonunda soyadı sırasına ve aynı yazara ait yazılarda kronolojik sıraya göre listelenmelidir. Kitap ve dergilerin isimlerinin tümü yazılmalıdır. Kitaplar ve bildiri kitaplarının basımevi ve basım yeri belirtilmelidir. Basılmamış bildiriler için sunulduğu yer ve bulunma koşulları belirtilmelidir. Yargı kararları, parlamento kararları, yürütme kararnameleri vb için tüm kaynak detayları verilmelidir. Aşağıda verilen örneklere uygun hazırlamış kaynak listesi basım işlerini kolaylaştıracaktır. Elektronik kaynakların gösterimi için Harvard System Referencing Guide kullanımı tavsiye edilir. Stone, P.A. (1980), Building Design Evaluation: Cost-in-use, E&FN Spon, London Batten, D.F. (1995), Network Cities: Creative Urban Agglomeration for the 21st Century. Urban Studies, Vol. 32, No. 2, Cappleman, O. (1998), Communication in the Studio, FIDE 98 International Conference on First Year Architectural Design Education Proceedings, Faculty of Architecture Istanbul Technical University, Istanbul, Dijital Kopya: Yazarların yazılarını elektronik versiyonlarını da teslim etmeleri istenmektedir. Disklerin üzerinde yazarın ismi ve yazının kısaltılmış başlığı yer almalıdır. Basılı kopya ve elektronik kopya birbirinin aynı olmalıdır. 7

8 2. IAPS-CSBE Kültür ve Mekân Tasarım Atölyesi 5 4 Galata) Atölye yürütücüleri için son başvuru: 22 Ağustos 2014 Atölye konularının ilanı: 27 Ağustos 2014 Katılımcılar için başvuru tarihleri: 4 Ağustos - 10 Eylül 2014 Atölye Salt Galata: Eylül 2014 Sergi: 1 Kasım 14 Aralık 2014 Kültür ve Mekân Sempozyumu 4 (Kolokyum, ödül töreni): 5 Aralık 2014 Kentsel mekân ve kent kullanıcılarının birlikte ve eş zamanlı olarak değişimi/dönüşümü, İstanbul un sahip olduğu Palimpsest yapının çoğullaşmasını beraberinde getiriyor. İstanbul, çok katmanlı yapısıyla geçmişten geleceğe alternatif manifestolar ve diyalogların üretilmesine zemin hazırlarken, bu üretimlerin mekânsal karşılıkları aracılığıyla ise zamansal olarak bugünle yani gelecekteki geçmişle gelecek arasında çoğul kesişim noktaları yaratıyor. Bu bağlamda, değişen ve dönüşen İstanbul un katmanları bu zamansal kesişim noktaları üzerinden geleceğe nasıl aktarılabilir? İstanbul a dair alternatif manifesto ve diyalog olanaklarının tartışılması ve böylelikle gelecek senaryolarının şekillenmesinde biz mimar ve tasarımcıların rolü ne olacaktır? Tasarım atölyesi 5, Bir Palimpsest KENT OLARAK İSTANBUL DA GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL ana teması çerçevesinde yapılacak olan kent okumalarını ve bu okumaların üzerinden üretilen gelecek öngörülerinin iki/üç boyutlu ürünlere dönüştürülmesini kapsar. Ürünler atölye sonunda sunulacak, sergilenecek ve en iyi 10 sonuç ürün İKSV Sarı Lale Kart ile ödüllendirilecektir. İKSV 2. Uluslararası İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı kapsamında, Maltepe Üniversitesi ve IAPS-CSBE Kültür ve Mekân Tasarım Atölyesi 5 ekibi olarak tüm mimarlık ve tasarım fakülteleri lisans öğrencilerini Eylül 2014 tarihleri arasında Salt Galata da gerçekleşecek olan seminer, film gösterimleri ve atölye çalışmalarında manifesto ve diyalog olanaklarını tartışmaya ve gelecek öngörüleri üretmeye bekliyoruz. 4 IAPS-CSBE Network Tasarım Atölyeleri lisans ve yüksek lisans öğrencileri için 2001 yılından beri düzenlenmektedir. (Değişim ve Dönüşüm, Amasya, 2001); (Devamlılık, değişim ve dönüşüm, Trilye, 2007); (Mimari Kültür rotaları, İstanbul, 2010) ; ( Bir Palimpsest kent olarak İstanbul ve kusurluluk, 2012) 8

9 ATÖLYE Programı Eylül 15, pzt. Eylül 16, salı Eylül 17, çarş. Eylül 18, perş. Eylül 19, Cuma *Seminerler, atölye konuları kesinleştikten sonra duyurulacaktır. **Film Gösterimleri, atölye konuları kesinleştikten sonra duyurulacaktır. Atölye Katılımcıları için Katılım Koşulları Ulusal Tasarım Atölyesi, mimarlık ve tasarım fakültelerinin bölümlerinde eğitim gören tüm lisans öğrencilerinin katılımına açıktır yılı içerisinde mezun olmuş olan öğrenciler de katılabilirler. Atölyeye katılmak isteyen öğrencilerin 10 Eylül 2014 e kadar form adresindeki çevrimiçi formu doldurmaları gerekmektedir. Katılım Ücreti: Katılım ücreti 25 TL dir. Ücret T.C Maltepe Üniversitesi - İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi TR IBAN Numaralı hesaba yatırılacaktır. Açıklama kısmına IKSV IAPS-CSBE Etkinlikleri-Atölye katılım ücreti yazılmalı, ayrıca Ad- Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Ücretin yatırıldığına dair makbuz veya yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.) atölye sırasında koordinasyon ekibine elden teslim edilecektir. Atölye Yürütücüleri için Açık Çağrı Etkinlik teması kapsamında farklı disiplinlerden atölyelerin yürütüleceği bu etkinlikte atölye yürütmek isteyenlerin, 22 Ağustos 2014 tarihine kadar xtmh4y5q/viewform adresindeki çevrimiçi formu doldurmaları ve adresine atölye afişlerini göndermeleri gerekmektedir. 9

10 Atölye Koordinasyon Ekibi Bilgen Ataç, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü E. Cemre Çelikcan, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hale Sinirlioğlu, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Beril Sulamacı, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü İletişim: Atölye Mekanı: Salt Galata 10

11 3. Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması: İstanbul u düşlemek / Imagining İstanbul Yarışma Takvimi Yarışmanın İlanı: 25 Temmuz 2014 Soru Cevap Süresi Sonu: 1 Eylül 2014 Cevapların Yayınlanması: 8 Eylül 2014 Yarışmaya Kayıt süresi sonu: 15 Eylül 2014 Çalışmaların Teslimi: 31 Ekim 2014 Sonuçların İlanı: 7 Kasım 2014 Sergi: 7 Kasım 14 Aralık 2014 Kültür ve Mekân Sempozyumu 4 (Kolokyum, Ödül töreni): 5 Aralık 2014 Bir Palimpsest KENT OLARAK İSTANBUL DA GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL ana teması çerçevesinde düzenlenen İstanbul u Düşlemek fikir yarışmasında, katılımcılardan İstanbul un geçmişi ve bugününe dair yapacakları sorgulamalar/yeniden yorumlamalar aracılığıyla alternatif gelecek senaryoları üretmeleri ve bu senaryoları mekânsallaştırmaları beklenmektedir. Homeros tan Platon a, Thomas More dan 20. yüzyılın güçlü ütopist vizyon sahibi denemelerine kadar peşinden koşulan gelecek öngörüleri 5 bir taraftan hali hazır duruma karşı eleştirel bir tavır geliştirirken, bir taraftan da bu durumdan öğrenir. Mevcut olanın sürekliliğini reddeden ve alternatif geleceklerin peşinde koşan bu öngörüler, zaman ve mekânın devingenliği içinde değişen koşullara bağlı olarak kendi manifestolarını üretmişlerdir. Bugünün dünyasında ise, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin, değişen gündelik yaşam pratiklerinin ve sınırları muğlaklaşan ikili karşıtlıkların içerisi-dışarısı, kamusal-özel, oyun-gerçek, derinlik-yüzey, vb. ve rollerin neredeyse her gün yeniden tanımladığı kentsel mekân 6 için gelecek senaryoları üretmek, hiç olmadığı kadar önem kazanıyor. Daniel Libeskind in belirttiği üzere kentlerin yüzyılı olan 21. yüzyılda ve küresel bir dünyada geleceğin kentleri bir fantezi değil, bir gerçeklik olacak. Kentler daha yoğun mekânlar oldukça ve modern yaşamın karmaşıklığı onların her bir yapısını dönüştürdükçe geleceğin keşfi ve 5 Geleceğin yazılı olarak ilk projelendirilmesi olan Homeros un Odysseia sından bu yana her dönemin değişen şartlarına uygun olarak sayısız gelecek öngörüleri üretilmiştir. Thomas More un Utopia sı gibi modernizm öncesi öngörülerin yanı sıra 20. yüzyılın Archigram, Metabolistler gibi oluşumları bu üretimlere örnek olarak gösterilebilir. 6 Burada kentsel mekân kavramı geleneksel anlamıyla kentsel açık alan, dış mekân tanımıyla sınırlı olarak ele alınmamaktadır. Söz konusu kentsel mekân, iç ve dış mekân bağlamında tüm sınırlamaları reddederek katılımcıların yorumuna açık bırakılmıştır. Bu bağlamda kentsel mekân yarışmacının yorumu doğrultusunda; bir sokak, bir meydan, yeniden kullanımı öngörülen bir yapı, vb. olabilir. 11

12 araştırması, bir lüks olmaktan çıkarak bir gereklilik haline gelecek. 7 Bu gerekliliğin bilinciyle, devingen biçimde dönüşen kentlerle birlikte, kent kullanıcıları, gündelik hayat pratikleri ve kentsel yaşam biçimlerinin de değişimi/dönüşümü, bu yaşam biçimlerini barındıran kentsel mekânları ve bunların İstanbul daki mekânsal karşılıklarını tartışmaya açmak, yarışmanın temel beklentisidir. Yarışma Türü Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin katılımına açık, tek aşamalı, ulusal bir öğrenci fikir yarışmasıdır. Yarışmanın Değerlendirilmesi Yarışmanın temel amacı; kentsel mekân ve kentsel yaşamın gelecek biçimlerine odaklanmaktır. Bu bağlamda katılımcıların, kentsel mekâna dair öngördükleri gelecek senaryolarını somutlaştıran, sürdürülebilir, yenilikçi ve eleştirel mesafeden bakan öneriler geliştirmeleri ve tasarım fikri olarak sunmaları önemlidir. Öngörülen gelecek senaryosunun kavramsal içeriği ile senaryo doğrultusunda geliştirilen öneri arasındaki ilişki yarışmanın temel kaygısıdır. Proje Alanı ve Ölçeği Katılımcıların İstanbul içinde kendi belirledikleri mekân/yer/sorun alanı üzerine öneri proje geliştirmeleri ve öneri projelerinin ölçek ve program ile ilgili kararlarına bir tasarım unsuru olarak yaklaşmaları beklenmektedir. Bu anlamda, her türlü farklı ifade aracının kullanımı serbesttir. Katılım Koşulları Ana tema ile ilişkili olarak, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılacak adayların 15 Eylül 2014 tarihine kadar adresindeki çevrimiçi formu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Katılım Ücreti: Katılım ücreti 40 TL dir. Şartnameye etkinliğin web sitesinden (iapscsbe.maltepe.edu.tr, iksvakademi-iapscsbe.tumblr.com) ve kolokyum.com adresinden ulaşılabilir. Ücret T.C Maltepe Üniversitesi - İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi TR IBAN Numaralı hesaba yatırılacaktır. Açıklama kısmına IKSV IAPS-CSBE Etkinlikleri-Yarışım katılım ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Gönderilen her bir proje için 40 TL 7 Daniel Libeskind, History Channel ın açtığı Geleceğin Kenti: Bir Tasarım ve Mühendislik Rekabeti" ( The City of the Future: A Design an Engineering Challenge ) başlıklı yarışmanın amacı konuşmasından. 12

13 yatırıldığına dair makbuz veya yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.) teslim sırasında yarışma raportörlüğüne elden teslim edilecektir. Posta ile gönderilen projelerde bu makbuz/belge kimlik zarfı içinde verilebilir. Yarışmanın Duyurulması Yarışma iapscsbe.maltepe.edu.tr, ve siteleri üzerinden duyurulmaktadır. Jüri Üyeleri Ali Dur, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Dimitra Fygka, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Nurbin Paker Kahvecioğlu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Hülya Turgut, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Ertuğ Uçar, Teğet Mimarlık Yarışma Raportörleri Emel Cantürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Bürkan Emre, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Belis Öztürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü İletişim: Ödül Kazananlara 2000TL değerinde 5 eşit ödül ve jürinin uygun görmesi halinde seçilen çalışmalara Jüri Özel Ödülü verilecektir. İstenilenler ve Teslim Formatı Proje Paftaları: En fazla 4 adet A1 (59, 4cm. X 84,1cm.) boyutunda sert zeminli (kalın karton veya fotoblok) pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano(lar), dikey şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır. Proje Tanımı: A4 (21cm. X 29,7cm.) boyutunda en fazla 2 sayfa olmak üzere projenin içeriğini anlatacak metin, anlatım şemalarıyla desteklenecektir. 13

14 CD: Tüm proje paftalarının jpg, tiff ve pdf formatları ile proje tanımının Word ve pdf formatındaki kopyaları basılmak üzere proje sahibinin ad, soyad ve kimlik kodu yazan bir CD/DVD, A4 boyutundaki kimlik zarfı nın içerisinde teslim edilecektir. Kimlik Zarfı: Kimlik zarfı projeye ait her bir panoda da yer alan ve beş rakamdan oluşan kimlik kodunun sağ üst köşesinde yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır. 14

15 4. IAPS-CSBE Kültür - Mekân Toplantıları 4: Sempozyum/Kolokyum/Ödül Töreni Tarih: 5 Aralık 2014 Daha önce 2007, 2010 ve 2012 de düzenlenmiş olan IAPS-CSBE Network Kültür ve Mekân toplantılarının dördüncüsü olarak düzenlenecek bu toplantı, yukarıda açıklanan çalışmaların sonuçlarının sergilendiği, ödüllerin verildiği ve seçilen makalelerin sunulduğu bilimsel bir toplantıdır. 5. Kitap Tüm çalışmaların sonuç ürünleri kitap haline getirilecektir. Ödül alan makalelerin, Uluslararası indeksli bir dergide yayımlatılmaları hedeflenmektedir. Diğer çalışmalar da ulusal dergilerde yayımlanacaktır. Ayrıca gerçekleştirilen tüm çalışmalar, sergi ve arşiv niteliğinde dijital platforma taşınacaktır. 15

16 Etkinlik iletişim adresleri Etkinlik web sitesi Facebook Arkitera IAPS IAPS-CSBE Network (yapım aşamasındadır) Etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi için: Etkinliğin genel e-posta hesabı: (adresinden Emel Cantürk e ulaşılabilir.) Makale seçkisi için: (adresinden Esra Akbalık a ulaşılabilir.) Atölyeler için; (adresinden Hale Sinirlioğlu na ulaşılabilir.) Yarışma için: (adresinden Emel Cantürk e ulaşılabilir.) Sempozyum ve Sergi için: (adresinden Hülya Turgut a ulaşılabilir.) 16

BİR PALİMPSEST KENT OLARAK İSTANBUL VE SONSUZ TASARIM KATMANLARI

BİR PALİMPSEST KENT OLARAK İSTANBUL VE SONSUZ TASARIM KATMANLARI İKSV 3. İSTANBUL TASARIM BİENALİ IAPS-CS Culture& Space Network 1 KÜLTÜR VE MEKAN ÖĞRENCİ BULUŞMALARI 3 BİR PALİMPSEST KENT OLARAK İSTANBUL VE SONSUZ TASARIM KATMANLARI Özyegin Üniversitesi - Mimarlık

Detaylı

Yarışma, mimarlık alanında açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş, ulusal bir mimarlık öğrencileri proje yarışmasıdır.

Yarışma, mimarlık alanında açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş, ulusal bir mimarlık öğrencileri proje yarışmasıdır. MimED2012 MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE ÖDÜLLERİ ŞARTNAME 1. YARIŞMAYI AÇAN KURULUŞ Yarışma Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır. Bu sene onbirincisi gerçekleştirilecek

Detaylı

Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Akdenizlilik kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu.

Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Akdenizlilik kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu. AMAÇ Akdeniz Mimarlar Birliği (UMAR) Akdenizlilik kimliğinin görsel medya araçlarıyla yansıtılacağı poster yarışmasını duyurdu. 1994 yılında Rabat ta (Fas) kurulan UMAR, Akdeniz çevresinde bulunan ülkelerdeki

Detaylı

İKSV ULUSLARARASI İSTANBUL TASARIM BİENALİ AKADEMİ PROGRAMI, IAPS-CSBE 1 Network Etkinlikleri Dizisi

İKSV ULUSLARARASI İSTANBUL TASARIM BİENALİ AKADEMİ PROGRAMI, IAPS-CSBE 1 Network Etkinlikleri Dizisi İKSV ULUSLARARASI İSTANBUL TASARIM BİENALİ AKADEMİ PROGRAMI, IAPS-CSBE 1 Network Etkinlikleri Dizisi İTÜ - Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, 1 Ağustos - 12 Aralık 2012 BİR PALİMPSEST 2 KENT OLARAK İSTANBUL

Detaylı

ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME

ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME ZEKİ YURTBAY TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME Yarışmanın Amacı Seramik sektörü alanında tasarımın önemini vurgulamak Genç tasarımcıları desteklemek ve seramik sektörüne teşvik edip, başarılı tasarımları ödüllendirmektir.

Detaylı

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 YARIŞMANIN AMACI Geleceğin endüstri ürünleri tasarımcıları, iç mimar ve mimarlarına KOÇTAŞ ve Koçtaş ürünlerinin tanıtılması, KOÇTAŞ ürünleri

Detaylı

Kentsel Islak Hacimlerin Tasarımı Öğrenci Fikir Proje Yarışması

Kentsel Islak Hacimlerin Tasarımı Öğrenci Fikir Proje Yarışması Kentsel Islak Hacimlerin Tasarımı Öğrenci Fikir Proje Yarışması YARIŞMANIN AMACI Mimarlar Odası Kayseri Şubesi nin ve Melikgazi Belediyesi nin ortaklaşa açtığı yarışmanın amacı ; geleceğin profesyonelleri

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ (IKBU) MİMARLIK BÖLÜMÜ AURUM MİMARIK ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI: FÜTÜRİSTİK KENTLER ŞARTNAME

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ (IKBU) MİMARLIK BÖLÜMÜ AURUM MİMARIK ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI: FÜTÜRİSTİK KENTLER ŞARTNAME İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ (IKBU) MİMARLIK BÖLÜMÜ AURUM MİMARIK ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI: FÜTÜRİSTİK KENTLER ŞARTNAME Yarışmanın Amacı Fütüristik Kentler öğrenci fikir yarışmasının amacı geleceğin

Detaylı

KÜLTÜR MİRASI DİVRİĞİ KONULU ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

KÜLTÜR MİRASI DİVRİĞİ KONULU ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ KÜLTÜR MİRASI DİVRİĞİ KONULU ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN AMACI: İlçe merkezi ve köylerinde bulunan tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımı, korunması, gelecek nesillere aktarılması,

Detaylı

ULUSLARARASI GENÇ MİMARLAR FİKİR PROJESİ ÖDÜLLERİ VE SERGİSİ

ULUSLARARASI GENÇ MİMARLAR FİKİR PROJESİ ÖDÜLLERİ VE SERGİSİ ULUSLARARASI GENÇ MİMARLAR FİKİR PROJESİ ÖDÜLLERİ VE SERGİSİ Kamusal Alanda Kişisel Özgürlük Alanları Madde 1: Amacı ve Kapsamı Günümüz kentleri, küresel politikalar karşısında hızlı değişim ve dönüşüm

Detaylı

HEDİYEM İSTANBUL, AHŞAP OYUNCAK TASARIM YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HEDİYEM İSTANBUL, AHŞAP OYUNCAK TASARIM YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ HEDİYEM İSTANBUL, AHŞAP OYUNCAK TASARIM YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Yarışmanın Adı: Hediyem İstanbul Ahşap Oyuncak Tasarım Yarışması Yarışmanın Konusu: İSTKA Hediyem İstanbul Tasarım ve Modelleme Atölyesi

Detaylı

Düzce Belediyesi En Güzel Lale Yarışması Katılım Formu

Düzce Belediyesi En Güzel Lale Yarışması Katılım Formu Düzce Belediyesi En Güzel Lale Yarışması Katılım Formu Katılımcı Bilgileri Seçici Kurul Rumuz : Fatih ÖZÇELİK Adı Soyadı : Lütfü ŞİMŞEK Adresi : Nurullah ÇELEBİ Posta Kodu : Ömer BAŞER Telefon : Özel ÇELİK

Detaylı

İSTİKLÂL MAHKEMELERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

İSTİKLÂL MAHKEMELERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU İSTİKLÂL MAHKEMELERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (10-11 ARALIK 2015 /ADIYAMAN) Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Adıyaman Üniversitesi iş birliğinde 10 11 Aralık 2015 tarihlerinde Adıyaman da İstiklâl

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Ekim 2017 Esenler / İstanbul

ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Ekim 2017 Esenler / İstanbul ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Esenler / İstanbul Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi / İstanbul, Esenler Belediyesi tarafından 20-22 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul'da

Detaylı

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KISA (SPOT) METRAJLI FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KISA (SPOT) METRAJLI FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONU: 2. AMAÇ: KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KISA (SPOT) METRAJLI FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yol kullanıcılarında trafik bilincinin geliştirilmesine yönelik kısa film hazırlanmasıdır. Hazırlanacak filmlerde

Detaylı

Doğa Koruma Derneği Öykü Yarışması 2016 Katılım Koşulları ve Yarışma Şartnamesi

Doğa Koruma Derneği Öykü Yarışması 2016 Katılım Koşulları ve Yarışma Şartnamesi Doğa Koruma Derneği Öykü Yarışması 2016 Katılım Koşulları ve Yarışma Şartnamesi Yarışmanın Amacı: Doğa Koruma Derneği, Gaziantep merkezli bir sivil toplum kuruluşudur. Bu öykü yarışması; insanlarda çevre

Detaylı

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir.

SORU 3 Hedef kullanıcının çocuk-genç-yetişkin olması kararı tasarımcıdan mı beklenmektedir? CEVAP 3 Kullanıcıların yetişkin olduğu düşünülmelidir. KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 SORU-CEVAPLAR: SORU 1 Koçtaş kataloğundan seçeceğimiz ürünlerin detay-renk ve görünüşlerinde değişiklik yapabilir miyiz? (kulp ya da kapak boyutları

Detaylı

Engelliler için Gezici Müze

Engelliler için Gezici Müze 11. Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi Engelliler için Gezici Müze Madde 1: Amacı ve Kapsamı Endüstri devriminden günümüze kadar uzanan tarihsel süreçte hız kavramı mekânın ve

Detaylı

MimED2016 MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE ÖDÜLLERİ

MimED2016 MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE ÖDÜLLERİ MimED2016 MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE ÖDÜLLERİ ŞARTNAME 1. YARIŞMAYI AÇAN KURULUŞ Yarışma Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır. Bu sene on beşincisi gerçekleştirilecek

Detaylı

Safranbolu Belediyesi 15. Altın Safran Ulusal Fotoğraf Yarışması

Safranbolu Belediyesi 15. Altın Safran Ulusal Fotoğraf Yarışması Safranbolu Belediyesi 15. Altın Safran Ulusal Fotoğraf Yarışması Konu: Kültürel Miras ve Korumacılık tır. Yan Tema: Ustaya Saygı dır. Yarışmanın Amacı: Tüm Dünyanın ortak sorumluluğunda olan somut miras

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK & ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ AURUM İÇ MİMARIK ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI: YARATICI ÇALIŞMA MEKÂNLARI ŞARTNAME

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK & ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ AURUM İÇ MİMARIK ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI: YARATICI ÇALIŞMA MEKÂNLARI ŞARTNAME İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK & ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ AURUM İÇ MİMARIK ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI: YARATICI ÇALIŞMA MEKÂNLARI ŞARTNAME Yarışma nın Amacı Aurum İç Mimarlık Öğrenci Fikir Yarışmalarının

Detaylı

GELECEĞİN REKLAMCILARINDAN AFİŞLER KONULU SERBEST AFİŞ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

GELECEĞİN REKLAMCILARINDAN AFİŞLER KONULU SERBEST AFİŞ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ GELECEĞİN REKLAMCILARINDAN AFİŞLER KONULU SERBEST AFİŞ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ Kurum i Primemall Alışveriş Merkezi Osmangazi Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. 33.Sok No:71 http://www.primemallgaziantep.com.tr/anasayfa

Detaylı

AB ÜRÜN TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AB ÜRÜN TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ AB ÜRÜN TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Konu Avrupa Birliği gençlik sloganı olan Bizim Avrupamız, Bizim Geleceğimiz konusunda promosyon ürünü tasarımı yapılması. Türü Promosyon ürün tasarımı yarışması Amacı

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması ŞARTNAME

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması ŞARTNAME İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması ŞARTNAME Yarışmanın Adı Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: ADANA KENT OTELİ YER: SOSYAL TESİSLER BİNASI / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA

Detaylı

5.PeyzajMimarlığıBölümüÖğrencileri BitirmeProjesiÖdülleri

5.PeyzajMimarlığıBölümüÖğrencileri BitirmeProjesiÖdülleri 5.PeyzajMimarlığıBölümüÖğrencileri BitirmeProjesiÖdülleri -2016- TMMOB Peyzaj Mimarları Odası (PMO) Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) 1. DÜZENLEYEN Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

T.C AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB YOLUNDA GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI YARIŞMAYA İLİŞKİN KURALLAR

T.C AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB YOLUNDA GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI YARIŞMAYA İLİŞKİN KURALLAR 1 T.C AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB YOLUNDA GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI YARIŞMAYA İLİŞKİN KURALLAR (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı internet adresinde duyuru ve gerekli tüm bilgiler yer almaktadır. www.ab.gov.tr)

Detaylı

BİREYİNİ yitiren MİMARLIK MEKANINI arayan BİREY

BİREYİNİ yitiren MİMARLIK MEKANINI arayan BİREY ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ FOTOĞRAF YARIŞMASI/ 2017 BİREYİNİ yitiren MİMARLIK MEKANINI arayan BİREY YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ büyük şehirlere bağlanma mehmedim. öyle bir şehre yerleş ki, küçük

Detaylı

Fotoğraflar belge niteliğinde olacağından, mutlaka çekim yılı ve yeri yazılmalıdır.

Fotoğraflar belge niteliğinde olacağından, mutlaka çekim yılı ve yeri yazılmalıdır. MUFSAD ( Muş Fotoğraf Sanatı Derneği) KIRMIZI AŞK FOTOĞRAF AŞKI LALE İLE BULUŞUYOR, MUŞ LALESİ ÖLÜMSÜZLEŞİYOR 1. YARIŞMANIN ADI: KIRMIZI AŞK 2. KONU: Muş lalesini ölümsüzleştirerek en güzel lalenin seçilmesi.

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SAĞLIK MERKEZİ YER: BEYSUKENT TIP MERKEZİ / ANKARA 1. Konu Hakkında Genel Açıklama

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

YILDIRIMDAN KORUNMA VE TOPRAKLAMA DERNEĞİ ULUSAL MAKALE YARIŞMASI TANITIM DÖKÜMANI

YILDIRIMDAN KORUNMA VE TOPRAKLAMA DERNEĞİ ULUSAL MAKALE YARIŞMASI TANITIM DÖKÜMANI YILDIRIMDAN KORUNMA VE TOPRAKLAMA DERNEĞİ ULUSAL MAKALE YARIŞMASI TANITIM DÖKÜMANI İçindekiler 1. GİRİŞ...2 1.1 AMAÇ...2 1.2 KAPSAM...2 2. BAŞVURU SÜRECİ...3 3. YARIŞMA KONULARI...4 4. BAŞVURU İÇİN YAPILMASI

Detaylı

TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONU: 2. AMAÇ: Çocuklara yönelik hazırlanan animasyon ve çizgi filmler aşağıda belirtilen konu veya konular çerçevesinde hazırlanacaktır: TBMM

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

ULUSLARARASI GENÇ MİMARLAR FİKİR PROJESİ ÖDÜLLERİ VE SERGİSİ. Sınırsız Mimarlık: Çocuk Eğitim Mekanları

ULUSLARARASI GENÇ MİMARLAR FİKİR PROJESİ ÖDÜLLERİ VE SERGİSİ. Sınırsız Mimarlık: Çocuk Eğitim Mekanları ULUSLARARASI GENÇ MİMARLAR FİKİR PROJESİ ÖDÜLLERİ VE SERGİSİ Sınırsız Mimarlık: Çocuk Eğitim Mekanları Madde 1: Amacı ve Kapsamı Mimarlığı düşünürken ve tasarlarken sınır kavramının ufuk açıcı çağrışımları

Detaylı

DUYURU!!! V. ULUSLARARASI KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLUŞTURMA SEMPOZYUMU DEĞERLİ MESLEKTAŞLAR!

DUYURU!!! V. ULUSLARARASI KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLUŞTURMA SEMPOZYUMU DEĞERLİ MESLEKTAŞLAR! DUYURU!!! V. ULUSLARARASI KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLUŞTURMA SEMPOZYUMU DEĞERLİ MESLEKTAŞLAR! 23-24 NİSAN 2015 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası Atatürk- Alatoo Üniversitesi işbirliği

Detaylı

ILDC-ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI. ASANSÖRLERDE IŞIKLANDIRMA VE AYDINLATMA Konulu Tasarım Yarışması Şartnamesi

ILDC-ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI. ASANSÖRLERDE IŞIKLANDIRMA VE AYDINLATMA Konulu Tasarım Yarışması Şartnamesi ILDC-ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI ASANSÖRLERDE IŞIKLANDIRMA VE AYDINLATMA Konulu Tasarım Yarışması Şartnamesi 1- AMAÇ Asansör sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve endüstriyel

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ YENİLİKÇİ PROJELER YARIŞMASI PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ YENİLİKÇİ PROJELER YARIŞMASI PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ YENİLİKÇİ PROJELER YARIŞMASI PLANI 2015 İÇİNDEKİLER A) ORGANİZASYON B) YARIŞMANIN KONUSU C) YARIŞMANIN AMACI D) BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI. Yarışmanın Adı : Fotoğraflarla Değişen Gebze

GEBZE BELEDİYESİ 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI. Yarışmanın Adı : Fotoğraflarla Değişen Gebze GEBZE BELEDİYESİ 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI Yarışmanın Adı : Fotoğraflarla Değişen Gebze Yarışmanın Amacı : Gebze nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile kentin turistik değerlerini fotoğraf sanatıyla

Detaylı

Yarışma Adı/Teması : Tarihi Yerleri İle İzmit

Yarışma Adı/Teması : Tarihi Yerleri İle İzmit 2. ART NICOMEDIA ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışma Adı/Teması : Tarihi Yerleri İle İzmit 1 - KONU VE AMAÇ: Fotoğraf yarışmasının amacı; Amatör veya profesyonel fotoğrafçıların, kendi pencerelerinden

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 52867812/821.05/12605697 08/12/2015 Konu: 2. RESFEBE Yarışması

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 52867812/821.05/12605697 08/12/2015 Konu: 2. RESFEBE Yarışması T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 52867812/821.05/12605697 08/12/2015 Konu: 2. RESFEBE Yarışması MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) İlgi : Kütahya

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

26 Haziran 2015, İstanbul YTONG Mimari Fikir Yarışması "20 Yıl Sonra Ben Buradayken

26 Haziran 2015, İstanbul YTONG Mimari Fikir Yarışması 20 Yıl Sonra Ben Buradayken 26 Haziran 2015, İstanbul 2015 YTONG Mimari Fikir Yarışması "20 Yıl Sonra Ben Buradayken Jüri Değerlendirme Toplantısı: Yarışma takvimi gereği 22 Haziran 2015 Pazartesi günü tamamlanan başvurular sonucu

Detaylı

3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME

3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME 3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME AMAC Bu Sene 3.sünü gerçekleştirdiğimiz, «Merter Moda Tasarımcılar Yarışması» Üniversitelerin Moda ve Tekstil bölümünde

Detaylı

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÖNSÖZ Değerli Öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitim Projesi

Detaylı

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan

Detaylı

Telefon: 0212 465 69 17 / 18

Telefon: 0212 465 69 17 / 18 7. ULUSAL EV MOBİLYALARI TASARIM YARIŞMASI ENGELLİLER/ÖZÜRLÜLER İÇİN EV MOBİLYASI KATEGORİSİ Yarışmanın Amacı: ŞARTNAME Engellilere / Özürlülere yönelik ev mobilyaları alanında gelecek vizyonunun geliştirilmesine

Detaylı

ÖZEL MEF LİSESİ LİSELER ARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÖZEL MEF LİSESİ LİSELER ARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 727 22/12/2014 ÖZEL MEF LİSESİ LİSELER ARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM / KURULUŞ YARIŞMANIN KONUSU YARIŞMANIN TEMEL AMACI YARIŞMANIN AMACI YARIŞMANIN DAYANAĞI TÜRÜ HEDEF

Detaylı

AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONU BANDIRMA BELEDİYESİ 27. ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞCENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Bandırma Kuşcenneti, tarihin çok eski dönemlerinden günümüze ulaşan bir dünya mirasıdır.

Detaylı

W ISTANBUL GENÇ TASARIMCI YARIŞMASI

W ISTANBUL GENÇ TASARIMCI YARIŞMASI W ISTANBUL GENÇ TASARIMCI YARIŞMASI KURGU Yeni tasarlanan W Istanbul W Lounge ta kullanılacak eşyaların tasarımını genç tasarımcılara emanet eden W Istanbul, Türkiye de eğitim alan tasarım öğrencilerini

Detaylı

BAŞKA BİR MİMARLIK MÜMKÜN YARIŞMA ŞARTNAMESİ

BAŞKA BİR MİMARLIK MÜMKÜN YARIŞMA ŞARTNAMESİ MİMARLIKTA ELEŞTİREL OKUMALAR 7 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ METİN YARIŞMASI 2017 BAŞKA BİR MİMARLIK MÜMKÜN YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ BAŞKA BİR MİMARLIK MÜMKÜN Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 7

Detaylı

İnovasyon Yarışması Şartnamesi

İnovasyon Yarışması Şartnamesi İnovasyon Yarışması Şartnamesi (TİM, İOSB ve BAŞAKŞEHİR İNOVASYON ve TEKNOLOJİ MERKEZİ İŞBİRLİĞİ İLE) 1- ORGANİZASYON İnovasyon Yarışması; * Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) * Başakşehir Belediyesi *Başakşehir

Detaylı

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir.

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir. KONU VE AMAÇ Yirmi iki yaşında olan yarışmamızın bu yıl ki konusunu "Geleneksel Türkiye" ana başlığı altında "İLKBAHAR VE İNSAN" olarak belirledik. Daha önceki yarışmalarımızda da belirttiğimiz gibi kaybolmaya

Detaylı

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ İNSAN HAKLARINDA FARKINDALIK KONULU İLKÖĞRETİM ve ORTAÖĞRETİM OKULLARI ARASI AFİŞ YARIŞMASI

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ İNSAN HAKLARINDA FARKINDALIK KONULU İLKÖĞRETİM ve ORTAÖĞRETİM OKULLARI ARASI AFİŞ YARIŞMASI 10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ İNSAN HAKLARINDA FARKINDALIK KONULU İLKÖĞRETİM ve ORTAÖĞRETİM OKULLARI ARASI AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAME Sakarya Valiliği tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında

Detaylı

Yarışma Şartnamesi

Yarışma Şartnamesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2011-2012 Yarışma Şartnamesi TMMOB Peyzaj Mimarları Odası (PMO) Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Detaylı

EMİNEVİM Konutta Yeni Fikirler Yarışması Soru ve Cevapları

EMİNEVİM Konutta Yeni Fikirler Yarışması Soru ve Cevapları EMİNEVİM Konutta Yeni Fikirler Yarışması Soru ve Cevapları Tarih: 05 Eylül 2011 Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. EMİNEVİM İstanbul-Tuzla da Konut Yerleşimi Tasarımı Ulusal Öğrenci Mimari

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

11-Fotoğrafların kuruma ulaşımı ve yarışma sonrası hazırlanacak kataloğun katılımcılara gönderilmesi sırasında oluşabilecek hasar veya kayıplardan

11-Fotoğrafların kuruma ulaşımı ve yarışma sonrası hazırlanacak kataloğun katılımcılara gönderilmesi sırasında oluşabilecek hasar veya kayıplardan 11-Fotoğrafların kuruma ulaşımı ve yarışma sonrası hazırlanacak kataloğun katılımcılara gönderilmesi sırasında oluşabilecek hasar veya kayıplardan Ümraniye Belediyesi ve UPI sorumlu olmayacaktır. 12- Fotoğraflarınızı

Detaylı

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. Başvuru Şekli

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. Başvuru Şekli 1 Üniversiteliler Arası %100 Yarışması Türkiye çapındaki tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği yaşam kalitesini geliştirmeyi hedefleyen proje fikirleri yarışmasıdır. Yarışmanın amacı, üniversite

Detaylı

2017 DÜNYA CBS GÜNÜ AKILLI NESİLLER, AKILLI ŞEHİRLER RESİM YARIŞMASI

2017 DÜNYA CBS GÜNÜ AKILLI NESİLLER, AKILLI ŞEHİRLER RESİM YARIŞMASI 17 DÜNYA CBS GÜNÜ AKILLI NESİLLER, AKILLI ŞEHİRLER RESİM YARIŞMASI Yarışmanın Amacı Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda farkındalığı artırmak üzere tüm dünyada Kasım ayı içerisinde kutlanan "Dünya CBS Günü"nü

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ 3. ATIK MALZEME PROJE YARIŞMASI 2014-2015

GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ 3. ATIK MALZEME PROJE YARIŞMASI 2014-2015 GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ 3. ATIK MALZEME PROJE YARIŞMASI 2014-2015 YARIŞMANIN ADI: GERİ DÖNÜŞÜMÜN MUCİTLERİ MEV Koleji Özel Güzelbahçe Ortaokulu nun düzenlediği 3. Atık Malzeme Proje Yarışması YARIŞMANIN

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI 2013 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI 1. YARIŞMANIN AMACI 2. YARIŞMANIN HEDEFLERİ 3. YARIŞMANIN KONUSU 4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI ve ESASLARI 5.

Detaylı

5.PeyzajMimarlığıBölümüÖğrencileri BitirmeProjesiÖdülleri

5.PeyzajMimarlığıBölümüÖğrencileri BitirmeProjesiÖdülleri 5.PeyzajMimarlığıBölümüÖğrencileri BitirmeProjesiÖdülleri -2016- TMMOB Peyzaj Mimarları Odası (PMO) Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) 1. DÜZENLEYEN Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri

Detaylı

Güzelbahçe Belediyesi Deniz Festivali Kapsamında Ulusal Fotoğraf Yarışması ve Sergisi

Güzelbahçe Belediyesi Deniz Festivali Kapsamında Ulusal Fotoğraf Yarışması ve Sergisi Güzelbahçe Belediyesi Deniz Festivali Kapsamında Ulusal Fotoğraf Yarışması ve Sergisi Güzelbahçe Belediyesi Güzelbahçe Yaygın Eğitimi Güçlendirme Geliştirme ve Musiki Derneği EFSA İşbirliği ile Güzelbahçe

Detaylı

ALIŞVERİŞ, MEKAN ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ALIŞVERİŞ, MEKAN ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALIŞVERİŞ, MEKAN ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMA HAKKINDA Günümüzde alışveriş mekanları tüketim toplumlarının simgesi olan salt tüketim mekanları gibi algılanıyor.

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ GÜMÜŞHANE ŞEHİR LOGOSU TASARIM YARIŞMASI

T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ GÜMÜŞHANE ŞEHİR LOGOSU TASARIM YARIŞMASI T.C. GÜMÜŞHANE ŞEHİR LOGOSU TASARIM YARIŞMASI Yarışmanın Adı: Gümüşhane Şehir Logosu Tasarım Yarışması Yarışmanın Amacı: Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, Gümüşhane

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı

Firma Adı - Ürün Adı. 300 dpi. 21 cm. 300 dpi. 14 cm. 300 dpi. 7 cm. (jpg, tiff veya eps)

Firma Adı - Ürün Adı. 300 dpi. 21 cm. 300 dpi. 14 cm. 300 dpi. 7 cm. (jpg, tiff veya eps) max. 13 mm max. alan:800 mm 2 max.70 mm (jpg, tiff veya eps) Görsel Malzemeler Yayınlamak istenen ürünün fotoğrafları minimum 300dpi (dot per inch) çözünürlükte ve eni minimum 140 mm olacak şekilde dijital

Detaylı

YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ ÖDÜL HEYKELİ YARIŞMASI YÖNETMELİK EK 1

YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ ÖDÜL HEYKELİ YARIŞMASI YÖNETMELİK EK 1 YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ ÖDÜL HEYKELİ YARIŞMASI YÖNETMELİK EK 1 YARIŞMA KAPSAMI : Farklı disiplinlerde kültür ve sanat çalışmalarına destek olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş tarafından 1997 yılından

Detaylı

51. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

51. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU 51. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU El yazısı ile mavi mürekkepli kalemle her sayfası imzalanarak doldurulmalıdır. Bu formu dolduran katılımcıların,

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

TASARIM YARIŞMASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU VE LETA SANDALYE FİRMASI TARAFINDAN AHŞAP SANDALYE TASARIM YARIŞMASI DÜZENLENMİŞTİR.

TASARIM YARIŞMASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU VE LETA SANDALYE FİRMASI TARAFINDAN AHŞAP SANDALYE TASARIM YARIŞMASI DÜZENLENMİŞTİR. TASARIM YARIŞMASI 1. ULUSAL AHŞAP SANDALYE TASARIM YARIŞMASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU VE LETA SANDALYE FİRMASI TARAFINDAN AHŞAP SANDALYE TASARIM YARIŞMASI DÜZENLENMİŞTİR. YARIŞMANIN

Detaylı

BİLİM HERKESİ BİRLEŞTİRİR RESİM YARIŞMASI

BİLİM HERKESİ BİRLEŞTİRİR RESİM YARIŞMASI BİLİM HERKESİ BİRLEŞTİRİR RESİM YARIŞMASI 2016, İZMİR YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN AMACI: AB Ufuk 2020 Marie Sklodowska Curie Programı kapsamında fon almaya hak kazanan Bilim Herkesi Birleştirir projesi;

Detaylı

MimED2017 MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE ÖDÜLLERİ

MimED2017 MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE ÖDÜLLERİ MimED2017 MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE ÖDÜLLERİ ŞARTNAME 1. YARIŞMAYI AÇAN KURULUŞ Yarışma Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır. Bu sene on altıncısı gerçekleştirilecek

Detaylı

Detaylı bilgiler için buraya tıklayın

Detaylı bilgiler için buraya tıklayın Detaylı bilgiler için buraya tıklayın SANATÇILARA SUNDUKLARIMIZ Uluslararası Açılım: Büyük ödül, Paris teki Cité Internationale des Arts da, 3 Temmuz 2015 ve 27 Ağustos 2015 tarihleri arasında bir sanatçı

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 38314872-604-E.6859445 02.07.2015 Konu: 2.EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 38314872-604-E.6859445 02.07.2015 Konu: 2.EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması T.C. İZMİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı : 38314872-604-E.6859445 02.07.2015 Konu: 2.EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması... İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : 04/06/2015 tarihli ve 37805372-310-E.5756268

Detaylı

AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği) 19. ALTIN KAMERA FOTOĞRAF YARIŞMA ŞARTNAMESİ

AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği) 19. ALTIN KAMERA FOTOĞRAF YARIŞMA ŞARTNAMESİ (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği) 19. ALTIN KAMERA FOTOĞRAF YARIŞMA ŞARTNAMESİ tarafından 1990 yılından bu yana düzenlenen ALTIN KAMERA FOTOĞRAF YARIŞMASI, her yıl aynı dönemde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME

ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME Konu: Üniversitede Engelli Olmak, Dezavantaj yaşayan üniversite öğrencilerinin öğrenim

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı Evrak Ana. Üni. Tarih Evrak ve Sayısı: Tarih 14/06/2016-E.5655 ve Sayısı: 15/06/2016-E.37386 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BD8107914312* Sayı :76144028-821.99-

Detaylı

BAŞLAMADAN ÖNCE. Telif Hakları

BAŞLAMADAN ÖNCE. Telif Hakları GİRİŞ Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, geniş bir kitleye hitap eden, temel olarak havacılık ve sürdürülebilirlik temasını konu edinen disiplinler arası bir dergidir. Bu derginin amacı, sürdürülebilirlik

Detaylı

KATILIM ŞARTNAMESİ. 15 Nisan 2016 tarihinde, Üsküdar Üniversitesi Davranış Bilimleri Fikir Festivali nin üçüncüsü gerçekleşecek.

KATILIM ŞARTNAMESİ. 15 Nisan 2016 tarihinde, Üsküdar Üniversitesi Davranış Bilimleri Fikir Festivali nin üçüncüsü gerçekleşecek. KATILIM ŞARTNAMESİ 15 Nisan 2016 tarihinde, Üsküdar Üniversitesi Davranış Bilimleri Fikir Festivali nin üçüncüsü gerçekleşecek. Üsküdar Üniversitesi Davranış Bilimleri Fikir Festivali ile; öğrencilerin

Detaylı

KONGRE, SEMPOZYUM DÜZENLEME PROJESİ (KSP) PROJE BAŞVURU FORMU

KONGRE, SEMPOZYUM DÜZENLEME PROJESİ (KSP) PROJE BAŞVURU FORMU KONGRE, SEMPOZYUM DÜZENLEME PROJESİ (KSP) PROJE BAŞVURU FORMU Projenin Başlığı ( 1 ) Projenin Yürütücüsü ( 2 ) Birim/Bölüm/ABD ( 3 ) Çalışmanın Süresi (ay) Proje Grubu Fen ve Mühendislik Bilimleri Tıp

Detaylı

Karşıyaka Belediyesi Karşıyaka nın Kültürel Zenginliği Ulusal Fotoğraf Yarışması

Karşıyaka Belediyesi Karşıyaka nın Kültürel Zenginliği Ulusal Fotoğraf Yarışması Karşıyaka Belediyesi Karşıyaka nın Kültürel Zenginliği Ulusal Fotoğraf Yarışması 2008 yılında yaptığımız ilk yarışmada amaç olarak ilçenin görsel belleğini oluşturmayı hedeflemiş ve yarışmaya gönderilen

Detaylı

PALANDÖKEN BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

PALANDÖKEN BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ PALANDÖKEN BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU Erzurum Palandöken Belediyesi için yeni bir logo tasarlamak. AMAÇ Erzurum şehrinin tarihsel süreci göz önüne alındığında Anadolu ve Türk tarihinde

Detaylı

İBB, MSGSÜ, İFSAK. 1.Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması. Dört Mevsim İstanbul

İBB, MSGSÜ, İFSAK. 1.Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması. Dört Mevsim İstanbul İBB, MSGSÜ, İFSAK 1.Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması Dört Mevsim İstanbul YARIŞMANIN KONUSU: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ve İstanbul Fotoğraf

Detaylı

TEMA KATEGORİ YARIŞMANIN AMACI

TEMA KATEGORİ YARIŞMANIN AMACI TEMA Yarışmamızın teması olarak belirlenmiştir. Yarışmacılardan, Antalya ve yöresinin sahip olduğu tarihsel tüm zenginliklerin, el sanatlarının ve kültür birikimini özgün yorumlar ile mücevher ve takıya

Detaylı

Yarışma ile ilgili tüm detaylara www.egitimbirsen.org adresinden ulaşılabilecektir.

Yarışma ile ilgili tüm detaylara www.egitimbirsen.org adresinden ulaşılabilecektir. Eğitim-Bir-Sen Örgütlenme Temalı 2. Kısa Film Yarışması Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Örgütlenme Temalı 2. Kısa Film Yarışması na başvurular 15 Eylül 2015 tarihinde başlayacaktır. Sendikamız

Detaylı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Koleksiyon Servisi İstanbul, 09.10.2013 Bülten No: 2013-12 BASIN BÜLTENİ Hatıra Para Tasarım Yarışması Türkiye ile Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun

Detaylı

Yarışmanın konusu, Kesit dergisinin yayın hayatında kullanılacak özgün amblem / logonun tasarlanmasıdır.

Yarışmanın konusu, Kesit dergisinin yayın hayatında kullanılacak özgün amblem / logonun tasarlanmasıdır. KESİT DERGİSİ LOGO YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. Konu ve amaç: Yarışmanın konusu, Kesit dergisinin yayın hayatında kullanılacak özgün amblem / logonun tasarlanmasıdır. Kesit Dergisi kurulduğu andan itibaren sürekli

Detaylı

Yapı kabuğunun yaşam alanına katkıları

Yapı kabuğunun yaşam alanına katkıları 5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu Mimarlık Öğrencileri için ULUSAL PROJE YARIŞMASI Yapı kabuğunun yaşam alanına katkıları 1. Yarışmanın Konusu 2. Yarışmanın Amacı 3. Yarışmanın Türü 4. Yarışmaya Katılım

Detaylı

: 06.08.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.84.2948(64028)-1439 sayılı Bakanlık Oluru.

: 06.08.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.84.2948(64028)-1439 sayılı Bakanlık Oluru. ESKİ YENİ KAPALf YOL Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.1.EGM.0.84.2948 (64208)-WO3^ f f l-> *~ 712/2012 Konu : 4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi MALİYE BAKANLIĞINA İlgi : 06.08.2012 tarih

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ULUSAL TİYATRO SAHNE ESERİ (OYUN) YARIŞMASI 2018 ŞARTNAME

KADIKÖY BELEDİYESİ ULUSAL TİYATRO SAHNE ESERİ (OYUN) YARIŞMASI 2018 ŞARTNAME KADIKÖY BELEDİYESİ ULUSAL TİYATRO SAHNE ESERİ (OYUN) YARIŞMASI 2018 ŞARTNAME 1. KONU VE AMAÇ KADIKÖY BELEDİYESİ, sanatçı ve edebiyatçıları teşvik ve desteklemenin, kültürel ortama nitelikli eserler kazandırmanın

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2015 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması Sağlıklı Kentler

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2015 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması Sağlıklı Kentler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2015 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması Sağlıklı Kentler YARIŞMANIN AMACI: Dünya Mimarlık Günü, her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü Uluslararası Mimarlar

Detaylı

BitirmeProjesiÖdülleri

BitirmeProjesiÖdülleri 6.PeyzajMimarlığıBölümüÖğrencileri BitirmeProjesiÖdülleri ŞARTNAME -2017- TMMOB Peyzaj Mimarları Odası (PMO) Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) 1. GENEL BİLGİLER Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Detaylı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Koleksiyon Servisi İstanbul, 04.03.2014 Bülten No: 2014-6 BASIN BÜLTENİ Hatıra Para Tasarım Yarışması Birinci Dünya Savaşı nın 100. Yılı vesilesiyle, 2014 yılında satışa sunulacak olan hatıra paranın tasarımı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIMFAKÜLTESİ 100.YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ AFİŞ YARIŞMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIMFAKÜLTESİ 100.YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ AFİŞ YARIŞMASI GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIMFAKÜLTESİ 100.YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ AFİŞ YARIŞMASI YARIŞMANIN ADI: UNUTMA; 100.YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTMA; 100.YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Detaylı

4. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUM VE SERGĠSĠ Konu Başlıkları

4. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUM VE SERGĠSĠ Konu Başlıkları EK-1 4. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUM VE SERGĠSĠ Konu Başlıkları 1. Karayolu Güvenliği Yönetimi ve Denetimi Karayolu Trafik Denetimleri Elektronik Denetleme Sistemleri ve Teknoloji Kullanımı Veri

Detaylı