ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA TARİFE TİCARET VE EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA TARİFE TİCARET VE EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 TARİFE TİCARET VE EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU TEKLİFİN ÖZÜ..: Şişli Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan tesisler ile işletmeye yeni açılacak bazı tesislerin, 2014 yılı aylık abone ücret tarifelerinin belirlenmesi talebi hk. KOMİSYON GÖRÜŞÜ..: Belediyemiz Meclisinin 07 Temmuz 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan İşletme Müdürlüğünün 16 Haziran 2014 gün ve sayılı teklifi tetkik edilmiştir. Belediyemiz İşletme Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan mevcut tesisler ile işletmeye yeni açılacak bazı tesislerin 2014 yılı aylık abone ücret tarifelerinin aşağıda belirtilmiş olduğu şekilde uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür. ŞİŞLİ BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI AYLIK ABONE ÜCRET TARİFESİ 2013 Yılında Uygulanan TL Yılı İçin Teklif Edilen TL. Komisyonca Uygun Görülen Topağacı Otoparkı 175 TL 250 TL 250 TL Meşrutiyet Mahallesi Tuğrul Sokak 165 TL 200 TL 200 TL Derviş Eroğlu Tesisleri Altı 165 TL 200 TL 200 TL Derviş Eroğlu Kültür Merkezi Salonu 250 TL 750 TL Ayazağa Piknik Alanı (Dernek Kurum ve Kuruluşlar vb.) Hafta İçi Hafta Sonu 700 TL 900 TL Uygulama Yoktur 1000 TL 1000 TL Kent Kültür Merkezi Uygulama Yoktur 1000 TL 1000 TL Yüce meclise saygı ile arz olunur. / / 2014 TARİFE TİCARET VE EKONOMİ KOMİSYONU BAŞKANI DOĞAN KILIÇ ORHAN BEĞENMİŞ AHMET YAZICI ÇETİN AKGÜL

2 TEKLİFİN ÖZÜ...: Şişli Belediye Başkanlığı ile İstanbul İli Adalar İlçesi Belediye Başkanlığı arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve çevre konularında karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması talebi hk. KOMİSYON GÖRÜŞÜ....: Belediyemiz Meclisinin 07 Temmuz 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01 Temmuz 2014 gün ve sayılı teklifi tetkik edilmiştir. yazısı. İlgi: Adalar Belediyesinin tarih ve 34.6.ADA /1095 sayılı İlgi yazı ile; Adalar Belediye Meclisinin tarihli toplantılarında Belediyemizle sosyal, kültürel, ekonomik ve çevre konularında karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ile Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması hakkındaki 2014/57 sayılı karar ekte sunulmuştur. Buna göre; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesi (p) bendi gereği yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. şeklindeki müdürlük teklifi hukuka uygun olduğundan; teklifin sunulduğu şekli ile kabulü hakkında karar alınmak üzere konu yüce meclise saygı ile arz olunur. Temmuz 2014 HUKUK KOMİSYONU BAŞKANI DİLEK ÇİÇEK ALİ YAVUZ MERİÇ SADETTİN AKYOL ABDÜLHAMİD UĞUR

3 TEKLİFİN ÖZÜ..: 30 Haziran 2014 tarihinde olağan genel kurulunu gerçekleştiren Şişli Kent Konseyi görüşlerinden, Şişli Belediyesi nin yetki alanına giren konular Hk. KOMİSYON GÖRÜŞÜ.: Belediyemiz Meclisinin 07 Temmuz 2014 günlü birleşiminde Komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı nın 01 Temmuz 2014 gün ve sayılı teklifi tetkik edilmiştir. Şişli Kent Konseyi Genel Kurulunda, Belediyemiz hizmetleri ile ilgili olarak belirlenen eleştiriler ve önerilerden; stratejik plana uygun olarak yerine getirilmesi mümkün olanların uygulanması açısından, Belediyemizin ilgili müdürlüklerine iletilmek üzere Belediye Başkanlığına sunulması ve Belediye Meclisinde alınacak kararın Kent Konseyi ne gönderilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce meclise saygı ile arz olunur. / / 2014 HUKUK KOMİSYONU BAŞKANI DİLEK ÇİÇEK ALİ YAVUZ MERİÇ SADETTİN AKYOL ABDÜLHAMİD UĞUR

4 TEKLİFİN ÖZÜ..: Şişli İlçesi sınırları dahilinde Belediyemizce onaylanacak yeni mimari projelerde evsel atık ve ambalaj atık ayrıştırma yerlerinin belirtilmek suretiyle proje tasdiklerinin yapılması; yapılarda, yerinde kontrollerinin yapılarak, konteynır yerlerinin projeye uygunluğunun tespit edilmesi halinde iskan verilmesi ve işyerlerine ait işyeri ruhsat değişikliği talebi esnasında atık ayrıştırma konteynır yerinin ayrılması halinde ruhsat talebinin değerlendirilmesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün işbirliği ve koordineli çalışmalarıyla ambalaj atıklarının ayrıştırmayan yönetimleri/binaların tespit edilerek, sisteme katılımlarının sağlanması ve karara uymayanlar hakkında, Kabahatlar Kanunu nun 32. maddesinde yer alan Emre Aykırı Davranış maddesine göre idari yaptırım uygulanması yönünde gerekli kararın alınması talebi hk. KOMİSYON GÖRÜŞÜ..: Belediyemiz Meclisinin 07 Temmuz 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 03 Temmuz 2014 gün ve sayılı teklifi tetkik edilmiştir. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması projesi ile ilgili olarak 2000 yılında Ambalaj atıkları sınıfına giren kağıt atıkların toplanmasıyla başlayan çalışma, 2007 yılında Bakanlıkça kabul edilen Şişli İlçesi Ambalaj Atıkları Yönetimi Uygulama Planı ile, tüm ambalaj atıklarının (kağıt-karton, plastik, metal, cam) kaynağında ayrı toplanması olarak genişletilerek devam etmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yenilenen, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında İlçe Belediyelerine yönetmeliğin 8/2 maddesi gereğince yasal sorumluluk yüklenmektedir. Buna göre Belediyeler, hazırladıkları Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda, atıkların kaynağında ayrı toplanmasını, ayrıştırmasını ve bir sistem içinde geri dönüşümünü sağlamakla yükümlüdür. Aynı yönetmeliğin 23. Maddesi 2. bendinde Apartman, site yönetimleri, okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, oteller, lokantalar, büfeler, şehirlerarası otobüs terminalleri, demiryolu istasyonları, limanlar, sağlık kuruluşları, spor kompleksleri, marketler, satış noktaları, iş ve alışveriş merkezleri, stadyumlar gibi ambalaj atığının oluştuğu benzeri yerler, ambalaj atıklarını, oluştuğu noktada belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür. denilmektedir. Geri dönüşüm uygulaması tüketiciler için zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle İlçemizdeki tüm işyeri/mesken (site, konut, konut altı işyeri) sahiplerinin, bulundukları adreslerde bu konuda örgütlenmeleri ve uygulamaya katılmaları yasa ve yönetmelik gereğidir. Aynı yönetmeliğe istinaden, tüketim sonucunda ortaya çıkan her türlü ambalaj atığının (kağıt, cam, metal, plastik ve kompozit) kaynağında, evsel (ıslak çöp) atıklardan ayrı toplanması ve ayrı biriktirilmesi için; apartman/site yönetimlerinin yeterli sayıda ambalaj atık konteynırını kendi parsel sınırları içerisine yerleştirmeleriyle, geri dönüşüm çalışmalarımızda zamandan tasarruf sağlanacak ve sokak toplayıcılarının çöp kutularını karıştırarak, etrafı kirletmelerinin ve çevreye zarar vermelerinin önüne geçilecektir. Ayrıca tarih ve sayılı Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 47. maddesi (a) bendinde Dörtten fazla katı ve 20 den fazla bağımsız bölümü olan konut binalarında, evsel atıkların yerinde ayrıştırılmasını teminen 0.60x0.60 m2 asgari ölçüsünde atık ayrıştırma bacası için yer ayrılır. Atık ayrıştırma bacası bağımsız bölümlerin kat sahanlıklarında en az bir adet yapılabileceği gibi her bağımsız bölüm içinde de yapılabilir. Atık ayrıştırma bacası tesis edilmesi mümkün olamayan mevcut binalarda bahçe mesafeleri - 1 -

5 ( 2 ) içinde TAKS ve KAKS a dahil olmaksızın atık ayrıştırma bacası tesis edilebilir. denilmektedir. Kendi parselleri içinde uygun yerleri olan tüm bina yönetimlerinin, binalarına ait çöp konteynırlarının yanında, ambalaj atıkları (kağıt-cam-metal-plastik-kompozit) için de atık toplama üniteleri (konteynır) temin etmeleri ve bu ünitelerinin kendi parselleri içerisinde uygun bir noktaya konulması Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 8/2 maddesinin (d) bendi (Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmaması için gerekli tedbirleri almakla görevli ve yükümlüdürler.) gereğidir. Makamınızca da uygun bulunması halinde; Şişli İlçesi sınırları dahilinde Belediyemizce onaylanacak yeni mimari projelerde evsel atık ve ambalaj atık ayrıştırma yerlerinin belirtilmek suretiyle proje tasdiklerinin yapılması; yapılarda, yerinde kontrollerinin yapılarak, konteynır yerlerinin projeye uygunluğunun tespit edilmesi halinde iskan verilmesi ve işyerlerine ait işyeri ruhsat değişikliği talebi esnasında atık ayrıştırma konteynır yerinin ayrılması halinde ruhsat talebinin değerlendirilmesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün işbirliği ve koordineli çalışmalarıyla ambalaj atıklarının ayrıştırmayan yönetimleri/binaların tespit edilerek, sisteme katılımlarının sağlanması ve karara uymayanlar hakkında, Kabahatlar Kanunu nun 32. maddesinde yer alan Emre Aykırı Davranış maddesine göre idari yaptırım uygulanması yönünde gerekli kararın alınması hususlarında evrakımızın Meclis Başkanlığına havalesini olurlarınıza arz ederim. şeklindeki müdürlük teklifi hukuka uygun olduğundan; teklifin, sunulduğu şekli ile kabulü hakkında karar alınmak üzere konu yüce meclise saygı ile arz olunur. / / 2014 HUKUK KOMİSYONU BAŞKANI DİLEK ÇİÇEK ALİ YAVUZ MERİÇ SADETTİN AKYOL ABDÜLHAMİD UĞUR

6 İMAR KOMİSYON RAPORU DOSYA NO: 2014/341 Ref: DOSYA KONUSU: Şişli-Esentepe Mahallesi, 36 pafta, 29 ada, 67 ve 68 sayılı parseller hakkında. KOMİSYON İNCELEMESİ: Şişli-Esentepe Mahallesi 36 pafta, 29 ada, 67 sayılı parselin mer'i imar planı şartlarına göre aynı ada da bulunan 66 ve 68 sayılı parsellerle birlikte yapılanma hakkına sahip olduğu, H: mt. yüksekliğin 67 sayılı parselde taban oturum alanının yaklaşık 150 m2, yükselen blok ise 47 m2 olduğu ve bu durumun diğer parselleri bağlayıcı kıldığı aynı zamanda da mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait olan 49 yıllığına kullanım hakkına sahip (AKUT) Arama Kurtarma Derneği'nin günlük ihtiyaçlarının (sekretarya, arşiv, konferans eğitim müze v.s.) karşılanabilmesi, ayrıca ülkemize ve toplumumuza daha iyi hizmet verebilmesi açısından yapılanma hakkının yeniden değerlendirilerek plan değişikliği yapılması talep edilmektedir. Konuya ilişkin olarak mer'i planlar üzerinde yapılan incelemede; bahse konu parsel; t.t. 1/5000 ölçekli Şişli-Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planında T 15 ile belirlenen E=3.00 yapılanma koşullarında ticaret fonksiyonunda, bu plan doğrultusunda hazırlanan t.t:li 1/1000 ölçekli Şişli-Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında da H= mt. irtifaında blok nizam yapılanma hakkı aldığı görülmekte olup, ayrıca kat yüksekliklerinin kat sayılarına dönüştürülmesine ilişkin onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre bahse konu parsel zeminde H:1 kat (5.50mt) H:8 kat ve yükseklik m.yi aşmayacaktır t.t.li 1/1000 ölçekli mer'i plana göre; Şişli-Esentepe Mahallesi 36 pafta, 29 ada, 67 sayılı parselin 66 sayılı parselden geçiş hakkı bulunduğu ve 66 sayılı parselin kendi parsel sınırlan dahilinde tamamlandığı görülmektedir. Şişli-Esentepe Mahallesi 36 pafta, 29 ada, 67 sayılı parsel ile 68 sayılı parselin yapılanma haklarının t.t:li 1/1000 ölçekli Şişli-Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı ve plan notları kapsamında yeniden değerlendirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanarak 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi ve 5216 sayılı yasalar kapsamında tetkiki ile karar alınmak üzere Belediye Meclisimize havale edilmiştir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şişli-Esentepe Mahallesi 36 pafta, 29 ada, 67 sayılı parsel ile 68 sayılı parselin yapılanma haklan yeniden değerlendirilerek hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesi ve 5216 sayılı yasalar kapsamında değerlendirilerek dosyanın Müdürlüğüne iadesi İmar Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce meclise saygı ile arz olunur. İMAR KOMİSYONU BAŞKANI CEMİL VASKEN BARIN ERKUT USTA TONGUÇ ÇOBAN HAKAN GENÇYUVA ADNAN YILMAZ

7 İMAR KOMİSYON RAPORU DOSYA NO: 2014/417 R: DOSYA KONUSU: Şişli-İnönü Mahallesi pafta,626 ada,53(eski 4-5 parseller) parsel sayılı taşınmaza ilişkin plan notları hakkında KOMİSYON İNCELEMESİ: Şişli-İnönü Mahallesi pafta,626 ada,53(eski 4-5 parseller) parsel sayılı taşınmaza ilişkin plan notlarının yeni şekliyle tadili talep edilmektedir. Söz konusu parsel, 16/04/2005 tt'li 1/5000 ölçekli Şişli-Dolapdere Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda T3 Ticaret Alanı (Hmax=12.50 mt) fonksiyonunda kalmakta olup,bu doğrultuda hazırlanan 1/1000 ölçekli tt'li Şişli- Dolapdere Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar Planı'nda A ile gösterilen Ticaret Alanında kalmakta ve plan notlarının Özel Hükümler maddesinin 2.maddesinde; 57 pafta,626 ada,6-50 parseller hariç tüm parseller hariç tüm parseller Ticaret+Konut +Özel Sağlık Tesisi Alanıdır. 57 pafta,626 ada,4-5 parsellerin tevhidi ile oluşan ve planda A ile belirlenen ticaret alanında; -Blok şekli serbesttir. - Hmax: m'dir. - 1/1000 ölçekli uygulama imar planından istikametler alınmak koşulu ile onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır. - Eğimden dolayı açığa çıkan katlardan bir kat iskan edilebilir. - Bodrum katlar otopark olarak kullanılmak koşulu ile imar istikamet hattına kadar yapılabilir. - Zemin altı otopark yapılan boş alanların üstleri yeşil alan olarak düzenlenecektir. - Ticaret, konut ve sağlık tesisi alanındaki bina irtifaları cumhuriyet caddesi H:27.50 metre Elmadağ Caddesi H: metredir. - Bu alanda kot cumhuriyet caddesinden alınacaktır. - Jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarına göre uygulama yapılacaktır. - İlgili kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır ada, 4 parsel sayılı ticaret alanında taks:0.25, kaks:1.00 dir. Uygulama İBB ve Koruma Kurulunca onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır şeklinde plan notları bulunmaktadır. İlgilisince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları tadilatında; 1-Tadilat Uygulama İmar Planı Tasdik Hududu İstanbul İli,Şişli İlçesi,İnönü Mahallesi, Pafta,626 Ada,53 Parsel hudududur. 2-Plan Tasdik Sınırı içinde kalan alan Ticaret Alanı ve Yol Alanıdır. 3-08/02/2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Dolapdere Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar Planı,Plan Notları Özel Hükümler 2.maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Özel Hükümler 2-57 pafta,626 ada,6-50 parseller hariç tüm parseller hariç tüm parseller Ticaret+Konut +Özel Sağlık Tesisi Alanıdır. 57 pafta,626 ada,4-5 parsellerin tevhidi ile oluşan ve planda A ile belirlenen ticaret alanında; -Blok şekli serbesttir. - Hmax: m'dir.hmax:4 Katı (Hmax: m) aşmamak şartıyla kat adedi ve kat yüksekliği serbesttir. Tüm katlarda bağımsız olarak asma kat yapılabilir. - 1/1000 ölçekli uygulama imar planından istikametler alınmak koşulu ile onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

8 - Eğimden dolayı açığa çıkan katlardan bir kat iskan edilebilir.otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmak kaydıyla yapılacak tüm bodrum katlarda otel fonksiyonuna hizmet eden kongre merkezi,tiyatro salonu,çok amaçlı salon vb.ortak mekanlar yapılabilir.otopark katlarında,toplam otopark alanının %10'unu geçmeyecek şekilde araç servis,bakım ve teşhir alanları yapılabilir.kat yükseklikleri fonksiyon yapısına uygun olarak avan projesinde belirlenecektir.bodrum katlardaki otopark alanlarının giriş-çıkışlarına yönelik ilgili kurum görüşleri doğrultusunda tünel ile bağlantı yapılabilir. - Bodrum katlar otopark olarak kullanılmak koşulu ile imar istikamet hattına kadar yapılabilir. - Zemin altı otopark yapılan boş alanların üstleri yeşil alan olarak düzenlenecektir. - Ticaret, konut ve sağlık tesisi alanındaki bina irtifaları cumhuriyet caddesi H:27.50 metre Elmadağ Caddesi H: metredir. - Bu alanda kot cumhuriyet caddesinden alınacaktır. - Jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarına göre uygulama yapılacaktır. - İlgili kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır ada, 4 parsel sayılı ticaret alanında taks:0.25, kaks:1.00 dir.istanbul-taksim-4.levent arası metro güzergahına,ilgili kurum görüşleri doğrultusunda zemin altından metro istasyon bağlantısı yapılabilir.metro giriş-çıkışları ve bacalar dışında çarşı-dükkan gibi tesisler yapılamaz,uygulama aşamasında ilgili kurum görüşleri alınacaktır. -Uygulama İBB ve Koruma Kurulunca onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. -Teras çatı yapılabilir.teras çatı yapılması halinde otel kullanımına hizmet eden açık yüzme havuzu terasta yapılabilir ve toplam teras alanının %10'unu geçmeyen kapalı mekanlar (duş yeri,tuvalet,lavabo,restaurant vb)oluşturulabilir. -57 pafta,626 ada,6-50 parseller hariç tüm parseller arasında ilgili kurum görüşleri doğrultusunda zemin altından ve üstünden (yaya köprüsü)ulaşım bağlantısı yapılabilir. Uygulama avan projeye göre yapılacaktır. Şişli-İnönü Mahallesi pafta,626 ada,53(eski 4-5 parseller) parsel sayılı taşınmaza ilişkin ilgilisince hazırlanan plan notlarının yeni şekliyle tadilini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanarak 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi ve 5216 sayılı yasalar kapsamında tetkiki ile karar alınmak üzere Belediye Meclisimize havale edilmiştir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şişli-İnönü Mahallesi pafta,626 ada,53(eski 4-5 parseller) parsel sayılı taşınmaza ait ilgilisince hazırlanan plan notlarının yeni şekliyle tadiline ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesi ve 5216 sayılı yasalar kapsamında İmar Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. İMAR KOMİSYONU BAŞKANI CEMİL VASKEN BARIN ERKUT USTA TONGUÇ ÇOBAN HAKAN GENÇYUVA ADNAN YILMAZ

9 TEKLİFİN ÖZÜ..: Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde ; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifinde belirtilen unvanlarda sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve 133 sayılı genelgesi gereği; Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele Verilecek Olan Net Ücret Tavanı ile 5393 sayılı Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Ek Ödeme Oran ve Tutarları eklenerek hesaplanacak ücretin ödenmesi ile, tarihine kadar çalıştırılmaları hususunda karar alınması talebi hk. KOMİSYON GÖRÜŞÜ..: Belediyemiz Meclisinin 07 Temmuz 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02 Temmuz 2014 gün ve sayılı teklifi tetkik edilmiştir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel İstihdamı hakkındaki tarih ve sayılı Genelgesi ile, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddeleri gereği, aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve 133 sayılı genelgesi gereği; Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele Verilecek Olan Net Ücret Tavanı ile 5393 sayılı Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Ek Ödeme Oran ve Tutarları eklenerek hesaplanacak ücretin ödenmesi ile, tarihine kadar çalıştırılmaları hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim. S.N. UNVANI ADEDİ EK ÖDEME % ORANI 1 Mühendis 13 % Mimar 7 % Şehir Plancısı 1 % Tekniker 1 % 85 5 Avukat 1 % Uzman Tabip 2 % Tabip 3 % Sağlık Memuru 1 % 90 9 Biyolog 1 % Hemşire 1 % Sağlık Teknisyeni 1 % 90 şeklindeki müdürlük teklifi hukuka uygun olduğundan; teklifin, sunulduğu şekli ile kabulü hakkında karar alınmak üzere konu yüce meclise saygı ile arz olunur. / / 2014 HUKUK KOMİSYONU BAŞKANI DİLEK ÇİÇEK ALİ YAVUZ MERİÇ SADETTİN AKYOL ABDÜLHAMİD UĞUR

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü Karar No: 205/29 Evrak No: 29307 Özet: 204 yılı Kesin Hesabı. Dairesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü Konu: 204 yılı Kesin Hesabı. R A P O R VE K A R A R : "04/05/205 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza

Detaylı

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI GENEL HÜKÜMLER: 1- DONATI ALANLARI KAMUNUN ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ. 2- EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, DİNİ TESİS, RESMİ TESİS (EMNİYET,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER:

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 1-1/1000 ölçekli E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/3 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 857 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü U-9 Futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Yasal Dayanak Madde 1: (Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/04/2013 tarih ve 05/570 sayılı kararı ile yeniden düzenlenmiştir.) 1 Temmuz

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır.

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır. 9.17. Park Otel Plan onama sınırı içerisindeki alanla ilgili, ilk olarak TC Kültür Bakanlığı GEEAYK nın 11.2.1978 gün ve 1027031 sayılı kararı ile korunması gerekli bir yapı olmadığı kararı verilmiştir.

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 04.05.2015 Karar No : 71 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı)

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ

Detaylı

1.3. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları. Kentsel Dönüşüm Proje Çalışmaları İMAR YÖNETİMİ. Stratejik Hedef. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek

1.3. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları. Kentsel Dönüşüm Proje Çalışmaları İMAR YÖNETİMİ. Stratejik Hedef. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek İMAR YÖNETİMİ Kentsel Dönüşüm ATM Cihazları, Kule Tipi Panolar, Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Stratejik Hedef.. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek Bu kapsamda kentsel dönüşüm amaçlı projeler ve

Detaylı

YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 8 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28759 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-2/11/1985 tarihli ve 18916

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SATIŞA ÇIKARILAN;

T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SATIŞA ÇIKARILAN; T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar

Detaylı