HASTA YÖNLENDĐRME KLAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTA YÖNLENDĐRME KLAVUZU"

Transkript

1 S.B. ĐSTANBUL GÖZTEPE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ HASTA YÖNLENDĐRME KLAVUZU Bu rehber; S.B. Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin, tanıtımını yapmak ve hastanemiz ile polikliniklerimizde verilen hizmetler hakkında hastalarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlayan S.B. Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Halkla Đlişkiler Birimi 1

2 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Giriş 2. Misyon ve Vizyon 3. Kalite Politikamız 4. Tarihçe 5. Hastane Yapılanması ve Polikliniklerimiz 5.1. Merkez Yerleşke 5.2. Polikliniklerimiz 6. Hastanemize Başvuru Đşlemleri 7. Hasta Karşılama ve Yönlendirme Hizmetleri 8. Yatış Đşlemleri 9. Ziyaretçi Kuralları 10. Refakatçi Kuralları 11. Güvenlik Bilgileri 12. Arşiv Bilgileri 13. Organ Bağış Birimlerimiz 14. Dilek ve Öneri/Şikâyet Đşleyişimiz 15. Hasta ve Yakınlarının Hakları ve Sorumlulukları 2

3 1) GĐRĐŞ Sayın Hasta / Hasta Yakını / Veli Elinize aldığınız bu kitapçık S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bağlı poliklinikleri her yönüyle tanıtan bir broşür niteliğindedir. 2) MĐSYON VE VĐZYON Misyonumuz; Hasta ve hak sahiplerine çağdaş, güvenilir, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı, etik değerlere bağlı, kaliteli hizmet vermek; uzmanlık eğitiminde çağdaş teknoloji ve yöntemleri kullanarak ülkemizin lider uzmanlarını yetiştirmek; yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren öncü tedavi ve eğitim hizmeti sunmaktır. Vizyonumuz; Uluslararası akreditasyon standartlarına göre hizmet veren ülkemizde ilkleri gerçekleştiren, lider bir eğitim ve araştırma hastanesi olmak. 3) HASTANE KALĐTE POLĐTĐKAMIZ Yasal mevzuat çerçevesinde her türlü iletişim ve paylaşıma açık yönetim anlayışı ile; Đşini benimseyen, hasta haklarına saygılı, katılımcı, samimi ve Güvenilir personeli ile hizmet sunumunda çevreye ve doğaya saygılı bir kurum olarak, Bilgi yönetimi ve çağdaş teknolojiyi kullanan, Eğitim, öğrenim ve öğrenme odaklı, Hasta ve çalışanlara güvenli bir ortam sağlayan, Fikir haklarına, hasta haklarına ve tıbbi etik e saygılı bir kuruluş, olmak Gelişmeleri sürekli izleyen, deneyimli, bilgili ve ülke gerçeklerini bilen eğitim kadrosu ile Hastanemize uzmanlık öğrencisi olarak atanan doktorları hastaların gereksinimlerine üst seviyede cevap verebilecek uzmanlar olarak yetiştirmek. Bütün çalışmaları ile KYS nin şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır. 3

4 4) TARĐHÇE yılında yapımına başlanan hastanemiz, 162 dönüm arazi üzerinde dokuz katlı bir ana blok, Đntaniye ve pediatri pavyonları dahil 5 yan blok şeklinde inşaatı tamamlanarak yılında 660 yataklı olarak açılmıştır. 11 Mart 1977 de 6 katlı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Haziran 1977 de de 6 katlı Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği hizmete açılmıştır yılında hastanemiz Eğitim Hastanesi statüsüne geçmiştir yılında Görüntüleme Merkezimiz kendi binasında hizmete girmiştir yılında ülkemizde bir benzeri sadece Ankara da bulunan 5 i yıldız şeklinde 8 bloktan oluşan Merdivenköy deki özel tip Polikliniğimiz hizmete açılmıştır yılı sonunda 75.Yıl Böbrek Nakli ve Hemodiyaliz Merkezimiz merkez binaya bitişik olarak inşa edilen dokuz katlı binasında hizmete açılmıştır. Hastanemiz tarihinde TSE EN ISO 9001: 2001kalite sistem belgesi almaya hak kazanmıştır. Hastanemiz tarih ve 5283 sayılı " Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesine dair kanun" uyarınca, tarihinden itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı'na devredilmiş olup, ismi T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmiştir. Halen faaliyetlerini Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak bu isimle sürdürmektedir yılından beri uluslar arası JCI akreditasyon ölçütlerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Laboratuarlarımızda TS ISO EN Laboratuarlar için akreditasyon çalışmaları başlatılmış olup, akreditasyon hazırlıkları sürdürülmektedir. Bebek Dostu Hastane unvanını taşıyan hastanemizde; annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda bilgi verilmektedir. Hastalarımız evlerinden ve işyerlerinden telefonla ve internet üzerinden randevularını alabilmektedirler. Bugün faaliyetlerimiz genel hastane niteliğindeki dokuz katlı ana blok ile müstakil binalarda hizmet veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, tadilata alınan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Patolojik Anatomi Laboratuarı, 0 6 yaş Çocuklar için kreş ve gündüz bakım evi, müstakil görüntüleme merkezi, Merdivenköy Polikliniği, 75. Yıl Böbrek Nakli ve Hemodiyaliz Merkezi olmak üzere toplam metrekarede sürmektedir. Ayrıca 8 Ekim 2009 tarihinde Çamlıca Semt Polikliniği hizmete açılmıştır. 4

5 Polikliniklerimizde yılda toplam 1 milyon 500 bin hasta bakılmaktadır, ameliyathanelerimizde ayda ortalama 2,263 ameliyat yapılmaktadır. Acil birimlerimizde aylık ortalama 26,000 hastaya hizmet vermekteyiz. Yenilenmiş 20 ameliyat salonu, 6 yataklı koroner yoğun bakımı,12 yataklı Reanimasyon ve yoğun bakım ünitesi, dörder yataklı beyin cerrahi ve nöroloji ara yoğun bakımları, 11 i üçüncü basamak olmak üzere 21 yataklı yeni doğan yoğun bakımı, 5 yataklı pediatrik yoğun bakımı, 5 yataklı pediatrik yoğun bakımı ve 33 diyaliz makinesi olan hastanemizde toplam 775 yatak bulunmaktadır. Görüntüleme hizmetleri 2 multislice tomografi ve bir MR cihazı ile sürdürülmektedir. Hastanemiz Radyoloji Kliniğinde Kemik Yoğunluğu Ölçüm Cihazı 2008 yılında hizmete girmiştir. Merkez Hastane yerleşkesinde bulunan Patoloji Anatomi laboratuarımız 2008 yılında tamamen yenilenerek hizmet vermeye başlamıştır. 5) HASTANE YAPILANMASI ve POLĐKLĐNĐKLERĐMĐZ: 5.1. MERKEZ YERLEŞKE Genel hastane niteliğindeki merkez bina, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ve Poliklinikler Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Patoloji Anatomi Laboratuarı, Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Görüntüleme Merkezi, 75. Yıl Böbrek Nakli ve Hemodiyaliz Merkezi 5.2. POLĐKLĐNĐKLER Merdivenköy Polikliniği Kadıköy Semt Polikliniği Çamlıca Semt Polikliniği 5.1. MERKEZ YERLEŞKE MERKEZ BĐNA Hastane Yönetimi ve idari birimlerimiz bu binada bulunmaktadır. Dâhiliye Klinikleri, Üroloji ve Ortopedi Klinikleri, Beyin Cerrahisi Kliniği, Gastroenteroloji Kliniği, Göz Kliniği, Radyoloji Klinikleri, KBB Kliniği, Kadın Doğum Acil Servisi, Kadın Doğum Servisi ve Cerrahi Klinikleri ne ait yataklı servislerimiz ile Eczanemiz Merkez Binada hizmet vermektedir. 5

6 75.YIL BÖBREK NAKLĐ VE HEMODĐALĐZ BĐNASI Nefroloji Kliniği ve Transplantasyon Poliklinikleri ile Hemodiyaliz Ünitelerimizin bulunduğu binada, Organ Nakli Servisimiz hizmet vermektedir. Organ Bağış Birimi bu binadadır. KADIN HASTALIKLARI DOĞUM BĐNASI Kadın Hastalıkları ve Doğum Binamız geçici olarak kapatılmış olup zemin kat ek binası; Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği H1N1 Enflüanza Polikliniği ile Hastane Kan Merkezi ve Hormon Laboratuarı bu binada hizmet vermektedir. Aile Planlaması Ünitemiz Merdivenköy Polikliniği nde bulunan Kadın Doğum Poliklinikleri Biriminde yer almaktadır. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BĐNASI ve POLĐKLĐNĐKLERĐ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Cerrahisi Kliniklerinin yataklı servisleri ile poliklinikleri ile Çocuk Acil Birimi bu binada hizmet vermektedir. Normal Çocuk Polikliniği ve Aşı Odası, Çocuk Gastroenteroloji Polikliniği, Çocuk Psikiyatri Poliklinikleri ile Özürlü Çocuk Heyeti Raporları Birimlerimiz Merdivenköy Poliklinik Binamızda bulunmaktadır. Đnternet, telefon ve direk başvuru ile gelen hastalarımıza hizmet verilmektedir. Adres: SB. Đst Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastanesi Poliklinikleri Fahrettin Kerim Gökay Cad. Kadıköy/ĐST Randevu Telefon Numarası: POLĐKLĐNĐKLERĐMĐZ SB. Đst Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ve bağlı polikliniklerinden telefon ve internet üzerinden randevu alabilirsiniz. Đnternet üzerinden randevu almak için; adresinden başvuru yapabilirsiniz. Đnternetle randevu sistemimizde sesli yönlendirme hizmetimiz bulunmaktadır. MERDĐVENKÖY POLĐKLĐNĐĞĐ Merdivenköy Poliklinik Kompleksinde tüm kliniklerimize ait ana dal ve yan dal polikliniklerimiz, günde ortalama 75 ana ve yan dal polikliniği ile hizmet verilmektedir. 6

7 Telefon ve internet yoluyla randevu alan hastalarımız ile randevusuz olarak başvuran hastalarımıza hizmet verilmektedir. *Telefon: Tuşla kodlanarak randevu alınmaktadır ve bir gün sonrasına randevu verilmektedir. *Đnternet: Online randevu 3 günlük verilmektedir. Adres: SB. Đst Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy Poliklinikleri Ressam Salih Ermez Cad. Kadıköy/ĐST Randevu Telefon Numarası: KADIKÖY SEMT POLĐKLĐNĐĞĐ Kadıköy Semt Polikliniğimizde Dâhiliye, Genel Cerrahi, Dermatoloji, Ortopedi ve Kulak Burun Boğaz Poliklinikleri her gün, Göz, Üroloji, Nöroloji ve Ortopedi Poliklinikleri ise haftanın çeşitli günlerinde hizmet vermektedir. Telefonla ve direk başvuru ile gelen hastalar kabul edilmektedir. Adres: SB. Đst Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadıköy Semt Polikliniği Altı yol Kuşdili Cad. No:41 Kadıköy/ĐST Randevu Telefon: ÇAMLICA SEMT POLĐKLĐNĐĞĐ Çamlıca Semt Polikliniğimizde; Dâhiliye, Kadın Doğum, Cerrahi, Çocuk ve Genel Polikliniklerde haftanın her günü hasta kabul edilirken, Nöroloji, Cildiye, KBB, Göz, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Üroloji ve Fizik Tedavi Poliklinikleri haftanın çeşitli günlerinde dönüşümlü olarak hizmet vermektedir. Çamlıca Polikliniğimizde randevusuz direk başvuru ile hasta kabul edilmektedir. Adres: SB. Đst Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çamlıca Semt Polikliniği Kısıklı mah. Ferah cad. No: 40 Üsküdar/ĐST Telefon:

8 6) HASTANEMĐZE BAŞVURU ĐŞLEMLERĐ Emekli ve SGK ya bağlı(ssk, Bağ kur, Emekli Sandığı) çalışan vatandaşlarımız T.C. Kimlik Kartları, Ehliyet ya da pasaport gibi T.C. Kimlik numaralarını içeren resmi bir belge ile Vatandaşlık numarası bulunan yabancılar ücret ödeyerek T.C. Kimliklerini ibraz eden SGK lı olmayan hastalarımızı ücret ödeyerek 18 yaşına kadar olan tüm Türk vatandaşları parasız olarak muayene edilir. Randevusuz muayenelerde, hastanemiz polikliniklerinde öncelikli muayene hakkı; Şehit yakınlarına, Gazi vatandaşlarımıza, Özürlülere, 65 yaş üstü yaşlılara, Hamilelere ayrılmıştır. 7) HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDĐRME HĐZMETLERĐ Hastanemizin bünyesinde belirlenmiş yerlerde danışma masaları bulunmaktadır. Bunlar; Merkez Bina Ana Girişinde Çocuk Hastanesi Girişinde Merdivenköy Polikliniği Girişinde, Acil Servis Girişinde hasta karşılama ve yönlendirme görevlileri bulunmaktadır. Danışma Birimlerinde görevli; hasta danışmanlarımız, hastanemiz ve sunulan tüm hizmetler konusunda sizleri bilgilendireceklerdir. Hastanemizde göreve başlayan Hasta Yönlendirme Elemanlarımız ise; kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza, hizmet alacakları polikliniğe kadar refakat etmekte ve işlemlerine birebir yardımcı olmaktadır. 8) YATIŞ ĐŞLEMLERĐ Başvurduğunuz poliklinikte gerekli işlemleriniz yapıldıktan ve doktorunuz yatışınıza karar verildikten sonra, yatış için ilgili birimin sekreterine başvurarak yatış işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. 9) ZĐYARETÇĐ KURALLARI Hastanemizde ziyaret saatleri her gün saat ile arasındadır. Ziyaret saatlerine kesinlikle uyunuz yaş çocukları ziyarete getirmeyiniz. Hasta ziyaretlerinde yiyecek ve içecek getirmeyiniz. Hasta yataklarına oturmayınız. 8

9 Ziyaretinizi kısa süreli tutunuz. Yerlere çöp atmayınız. Kesinlikle sigara içmeyiniz. Görevlilerin talimatlarına uyunuz. Bir gün aynı hastanede hasta olarak yatacağınızı düşünerek hareket ediniz. Yoğun Bakım Ünitesinde refakatçi bulunması yasaktır. Beyin Cerrahi Kliniği ve Nöroloji Kliniği ziyaretçi saat ve günleri SADECE Perşembe ve Pazar günleri saatleri arasındadır. 10) REFAKATÇĐ KURALLARI a. Sabah temizlik ve vizit esnasında servis bekleme salonuna çıkınız, temizlik ve vizit bitimine kadar servise girmeyiniz. b. Refakatçi değişimi saat ile arasındadır, mutlaka uyunuz. c. Kesinlikle hastaneye yemek sokmayınız, hasta etajerlerinde gıda maddesi bulundurmayınız. d. Pencerelerden dışarı herhangi bir şey atmayınız. e. Tuvalet ve banyoları temiz kullanınız. f. Yemek atıklarını ofisteki çöp kovalarına, pet şişe ve meyve suyu kutularını genel tuvaletlerdeki siyah çöp kovalarına, cam atıkları mavi çöp torbalarına, hastadan çıkan atıkları, kırmızı tıbbi atık çöp torbalı çöp kovalarına atınız. g. Bulunduğunuz odayı, sorumlu olduğunuz yatak ve etajerleri düzenli ve temiz tutunuz. h. Zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayınız. i. Hasta odalarındaki demirbaş eşyalara zarar vermeyiniz. j. Odalar ve koridorlarda huzuru bozacak şekilde gürültü yapmayınız. k. Hastane dâhilinde kesinlikle sigara içmeyiniz. l. Hastanemiz ziyaret saatleri her gün saat ile arasındadır. Ziyaretçilerinizin bu saatlerde gelmesini sağlayınız. m. Sadece doktorun izni ve onayı doğrultusunda refakatçi bulundurulabilir. Refakatçi bir kişi olmalıdır ve refakatçi kartını takmalıdır. Refakatçiye verilen yemek ücretlidir. Refakatçi tıbbi bakım ve vizit esnasında hasta yanında bulunmamalıdır. n. Refakatçiler hastane yönetimi tarafından belirlenen kurallara uymakla zorunludurlar. o. Yoğun Bakım Ünitesinde refakatçi bulunması yasaktır. Hastane kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz. 9

10 11) GÜVENLĐK BĐLGĐLERĐ a) Genel olarak hastanelere giderken, yanınıza değerli eşyalarınızı getirmemeniz ve gereğinden fazla para bulundurmamanız önerilir. b) Servislerimizde yatağınızın başucunda ve banyolarda bulunan hemşire çağrı sistemini kullanarak acil durumlarda servis hemşiresine ulaşabilirsiniz. c) Yanınızda getirdiğiniz ilaçları servis hemşiresine veriniz. d) Size verilen ilaçlar dışında doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız. e) Servislere yatışınızda takılan ve doğru tedaviyi, doğru zamanda almanızı sağlayacak Hasta Bilekliklerini hiçbir şekilde çıkarmayınız f) Nüfus cüzdanını ve varsa sağlık karnesini hastanın yanında bulundurunuz.. g) Eşyalarınızı odalarınızda bulunan dolaplarda muhafaza ediniz. h) Refakatçi kaldığınız sürece hastanızın yanında bulununuz. i) Otoparklarda, aracınızın cam ve kapılarını mutlaka kiliteyiniz, değerli eşyalarınızı aracınızda bırakmayınız. j) Bir eşyanızın kaybolması veya çalınması durumunda servisinizin sorumlu hemşiresine haber veriniz. Güvenlik görevlileri ve gerekli durumlarda hastane polisi derhal bölgeye gelecek, gerekli işlemleri başlatacaktır. k) Tanımadığınız kişilerden yardım istemeyiniz ve onların yardım tekliflerini kabul etmeyiniz. 12) ARŞĐV BĐLGĐLERĐ Hastane idaresine başvurduğunuz ve onaylandığınız takdirde, epikrizinizi yeniden isteyebilirsiniz. Yatış süresince çekilen filmleriniz ve dosyaların asılları resmi kayıt olduğundan hastanemiz arşivinde muhafaza edilir. 13) ORGAN BAĞIŞ BĐRĐMLERĐMĐZ Merkez Kampus Diyaliz Binası 1. Kat Organ Bağış Birimine, Tel: / 9280 Kadıköy Semt Polikliniği Organ Bağış Birimine, Tel: / 4526 Merdivenköy Polikliniği Organ Bağış Birimine, Tel: / ) DĐLEK ve ÖNERĐ/ŞĐKÂYET ĐŞLEYĐŞĐ S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Öneri, Dilek ve Şikâyetlerin alınma yöntemlerinden bir tanesi de Dilek ve Öneri Kutularıdır. Hastanemiz merkez birimleri ile bağlı polikliniklerimizde Dilek ve Önerilerinizi/ şikâyetlerinizi iletebileceğiniz Dilek ve Öneri kutuları yerleştirilmiştir. Hastanemiz Halkla 10

11 Đlişkiler Birimi tarafından bu kutularda toplanan öneriler belirli aralıklarla toplanıp, titizlikle değerlendirilmektedir. Halkla ilişkiler Birimi Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Bina Halkla Đlişkiler Birimi Telefonu: / HASTA VE YAKINLARININ HAKLARI ve SORUMLULUKLARI Hastanemize sağlık hizmeti almak için başvurduğunuzda veya yatarak tedavi gördüğünüz sürede karşılaştığınız sorunları Merdivenköy Polikliniği nde bulunan Hasta Hakları Birimine başvurarak iletebilirsiniz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı web sayfasından da Hasta Şikâyet Bildirim Formunu doldurarak Hasta Hakları Birimine ulaşabilirsiniz. Merkez hastanemizde ve Merdivenköy Polikliniği ndeki tüm birimlerde bulunan Dilek-Öneri Kutularına dilek ve önerilerinizi atabilirsiniz. Değerlendirmeleri tarafımızca dikkatlice yapılacaktır. Bir Sağlık Kuruluşuna Sağlık Hizmeti almak için başvurduğunuzda, haklarınız şunlarıdır. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma: Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır. Bilgilendirilme Hakkı: Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü Bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçmeye ve değiştirmeye hakkı vardır. Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır. Reddetme, Durdurma ve Rıza: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahale rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır. Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır. 11

12 Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme: Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır. Đnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli, bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma: Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır. Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır. Genel olarak Hasta ve yakınlarının bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirilmesi gereken ödev ve yükümlülükler, Hasta Sorumlulukları olarak tarif edilmektedir. Hasta Sorumlulukları ise şunlardır: Genel Sorumluluklar: 1.1 Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. 1.2 Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. 1.3 Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. 2) Sosyal Güvenlik Durumu: 2.1 Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. 2.2 Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır. 3) Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme: 3.1 Hasta yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, varsa kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri eksiksiz vermelidir. 4) Hastane Kurallarına Uyma: 4.1 Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun uygulamalarına uymalıdır. 4.2 Hasta; sağlık bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. 4.3 Hastanın tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde 12

13 olması beklenir. 4.4 Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. 4.5 Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. 4.6 Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararı karşılamak zorundadır. 5) Tedavi Đle Đlgili Önerilere Uyma: 5.1 Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. 5.2 Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. 5.3 Hasta; sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını, beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. 5.4 Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur. Hasta Hakları Birimi Başvuru Kabul Şartları: -Başvuranın adı-soyadı, iletişim adresi, -Birimden başvuru yapılmışsa imzalı başvuru belgesi, -Başvuruya konu olan kurumun; ili, ilçesi, kurumun ismi, başvuruya konu olan birim -Başvuru yapılan personelin; adı-soyadı Merdivenköy Polikliniği Hasta Hakları Birimi: /4055 / Hasta Hakları Şikâyet ve Bildiri Formu Alo 184 SABĐM Hattı 13

14 14

ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ

ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ ÖZEL EGEUMUT HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ ODAK NOKTAMIZ SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI SİZİN SAĞLIĞINIZ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇABALIYORUZ Hastanemize Hoş Geldiniz; Özel Ege Umut Hastanesi olarak tecrübeli

Detaylı

ÖZEL KÖRFEZ MARMARA HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ

ÖZEL KÖRFEZ MARMARA HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ ÖZEL KÖRFEZ MARMARA HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ Sağlık Mutluluktur Sağlığınızın Her Anında 7 Gün 24 Saat Hizmetinizdeyiz Hastanemize Hoş Geldiniz; Özel Körfez Marmara Hastanesi olarak tecrübeli ve

Detaylı

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 KONYA T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Bölgenin Sağlık Güvencesi... HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 1.GİRİŞ Hastane Rehberi : Bu rehber hastanemiz tarafından hastalarımızın

Detaylı

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HAKLARINIZ İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.

Detaylı

HAZıRLAYAN: AYŞE YıLMAZ YETIM KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

HAZıRLAYAN: AYŞE YıLMAZ YETIM KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HAZıRLAYAN: AYŞE YıLMAZ YETIM KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HASTANEMİZİN YERLEŞİM PLANI 1. KAT PROTEZ LABORATUARI 1. KAT POLİKLİNİKLER 2. KAT İDARİ BİRİM BODRUM KAT AMBAR

Detaylı

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010 www.anh.gov.tr Adres : Ülkü Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı, No:5 06100 Altındağ - Ankara Tel : 0 312 508 40 00 Faks : 0 312 311 43 40 e-posta : bilgi@anh.gov.tr web : www.anh.gov.tr

Detaylı

Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet Hastanesi

Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ERZURUM İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet

Detaylı

GÜNCEL KURUM BİLGİ REHBERİ

GÜNCEL KURUM BİLGİ REHBERİ AMAÇ SAYFA : 1 / 11 Bu El Kitabı, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, polikliniklerine yapmış olduğunuz ziyaretin daha rahat geçmesi, kurumumuzu sizlere tanıtmak ve işleyiş hakkında

Detaylı

KURUM TANITIM REHBERİ

KURUM TANITIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği KURUM TANITIM REHBERİ Doküman No : F BT 109 Yayın Tarihi : Kasım 2009 Revizyon Tarihi: 08/2011 Rev.No : 02 İÇİNDEKİLER MERKEZİMİZ

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ

İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ TİRE DEVLET HASTANESİ İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ H ASTA NE REHBERİ GİRİŞ Bu, rehber ne yapmış olduğunuz ziyaretin daha rahat geçmesi,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GAZİ DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GAZİ DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GAZİ DEVLET HASTANESİ BİLGİ REHBERİM 1 S a y f a İÇİ NDEKİ LER BİLGİ REHBERİMDE YER ALAN KONULAR Sizin

Detaylı

Personele saygı, hastaya güleryüz...

Personele saygı, hastaya güleryüz... Personele saygı, hastaya güleryüz... 2015 www.sbgoztepehastanesi.gov.tr PROF. DR. RECEP AKDAĞ T.C. Sağlık Bakanı 10 yıla yakın süredir ülkemize sağlık alanında hizmet etmenin onuru ve hazzını yaşıyoruz.

Detaylı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı Hasta Bilgilendirme El Kitabı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜNCEL KURUM BİLGİ REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜNCEL KURUM BİLGİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜNCEL KURUM BİLGİ REHBERİ 2009 İÇİNDEKİLER KALİTE POLİTİKASI, AMAÇ, KAPSAM 3-4 1-HASTANE TANITIMI 4-7 2-KURULUŞLAR 7 3-HASTANE

Detaylı

Uyum Eğitimi zorunlu konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

Uyum Eğitimi zorunlu konu başlıkları aşağıdaki gibidir. REV. NO 00 REV. TRH. 00 SAYFA NO 1 SAYFA SAYISI 23 AMACIMIZ;Bu rehber, hastanemizde işe yeni başlayan personelimizin, hastanemize ve görevine uyum sürecini kolaylaştırmak, hastanemizin kurum kültürünü,

Detaylı

HASTANE ORYANTASYON EĞİTİM REHBERİ 2013

HASTANE ORYANTASYON EĞİTİM REHBERİ 2013 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KONYA HASTANE ORYANTASYON EĞİTİM REHBERİ 201 HASTANEMİZE HOŞ GELDİNİZ. HASTANEMİZDE İŞE YENİ BAŞLAYAN PERSONELE YARDIMCI OLMASI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER Doküman Kodu YÖN.RH.02 Yayın Tarihi 02.01.2013 Revizyon Tarihi

Detaylı

HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME

HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi HASTA KAYIT, DANIŞMA, KARŞILAMA, YÖNLENDİRME GÜVENLİK

Detaylı

HASTANEMİZDE MERKEZİ RANDEVU (MHRS) SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR. MUAYENE İÇİN RANDEVULARINIZI ALO 182 DEN ALABİLİRSİNİZ.

HASTANEMİZDE MERKEZİ RANDEVU (MHRS) SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR. MUAYENE İÇİN RANDEVULARINIZI ALO 182 DEN ALABİLİRSİNİZ. 1 / 37 HASTANEMİZDE MERKEZİ RANDEVU (MHRS) SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR. MUAYENE İÇİN RANDEVULARINIZI ALO 182 DEN ALABİLİRSİNİZ. HASTANE TELEFON NO:0 284 714 34 34 (KEŞAN) 0 284 616 13 81 (İPSALA) www.kesandh.gov.tr.adres:

Detaylı

T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi TEMİZLİK HİZMETLERİ T.C. SAĞLIKBAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi YEMEKHANE HİZMETLERİ 2014 DÖK. KODU:YÖN.RH.06

Detaylı

ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ UYUM REHBERİ

ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ UYUM REHBERİ YÖN.RH..07.21 1 / 35 ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ YÖN.RH..07.21 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2. Organizasyon Şeması 3.Uyum ne demek 4.Uyum Programının Konuları Mesleki Dağılımı. 5.Hastane Tanıtımı..

Detaylı

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENEL UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Gaziantep İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 25 Aralık Devlet Hastanesi HASTANE BİLGİ REHBERİ Hastane Yönetimimiz, deneyimli sağlık personelimiz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ 4. VİZYONUMUZ

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kamu Hastaneleri Güney Bölgesi Genel Sekreterliği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ADRES ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESENTEPE

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler Tablosu 1. GENEL ORYANTASYON

Detaylı