ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği HEM 201 III. Yarıyıl 3 T+ 8U 7 6 Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Öğrenciye hasta ve ailesine holistik bir yaklaşımla bakım verme cerrahi yolla tedavi edilecek hastanın ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bakımını sürdürebilme konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. 1. Cerrahi hastalıklarla ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir. 2. Cerrahinin psikolojik ve spirütüel yönünü tanımlar. 3. Ameliyat öncesi ve sonrasında görülen cerrahi semptomları bilir. 4. Cerrahi hastalıkların bakımını bilir ve uygular. Cerrahinin tarihsel gelişimi, Tanımı, Cerrahi Hemşireliğine etki eden kavramlar, Ameliyathanenin fiziki yapısı, Güvenli çevre oluşturma ve sürdürme, Cerrahi Alan Enfeksiyonlarından korunma, Asepsi Ameliyat Öncesi hazırlık ve bakım Cerrahi Ameliyathane Hemşireliği Prensipleri-1, Kullanılan malzemeler ve özellikleri Ameliyathane Hemşireliği Prensipleri-2, Sirküle ve scrup hemşirelik Ameliyat sonu bakım ve komplikasyonların önlenmesi Çocuklarda cerrahi prensipler,yaşlılarda cerrahi prensipler Kanser cerrahisi Cerrahi Semptomlar; Ağrı, GİS Semp. kanama,. Cerrahi yara Cerrahi ağrı ve kontrolü Cerrahide Etik ve Yasal Konular. 1. Karadakovan A, Eti Aslan F (2011) Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım, Geliştirilmiş 2. Baskı, Adana:Nobel kitabevi. 2. Çalangu S, Sıva A, Tuzcu M. (2008) Cecil Essential of Medicine si 7 th Ed. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 3. Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O'Brien PR. (2007) Medicalsurgical nursing: Assessment and management of clinical problems 7 th Ed. St.Louis Missouri: Mosby Elsevier 4. Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM, Bucher L, Camera IM. (2011) Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems 8 th Ed. St.Louis Missouri: Mosby Elsevier 5. Smeltzer SC, Bare BG. (2000) Medical Surgical Nursing 9th Ed. Philadelphia: Lippincott 6. Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A Pathophysiological Approach 1st Ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins 7. Erdil F., Özhan Elbaş N. (2008) Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Genişletilmiş V. Baskı, Ankara : Aydoğdu Ofset Matbacılık 8. Değerli Ü., Erdil Y. (2006) Genel Cerrahi Genişletilmiş 8. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 9. Aksoy G. Kanan N., Akyolcu N. (2012) Cerrahi Hemşireliği I. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi 10. Guyton A.C., Hall J.E. (2007) Tıbbi Fizyoloji 11.Basım, Çavuşoğlu H., Çağlayan Yeğen B. (Çev. Edt.), Aydın Z., Alican İ. (Edt. Yard.) Nobel Tıp Kitabevi Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer, laboratuar ve klinik çalışmalar

2 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Dahili Hastalıklar Hemşireliği HEM 203 III. Yarıyıl 3 T+ 8 U 7 6 Prof. Dr. Nermin OLGUN Prof. Dr. Nermin OLGUN Öğrenciye dünyada ve ülkemizde morbidite ve mortalitesi yüksek hastalıkların belirti-bulguları, fizyopatolojisi, tanı tedavi planları, hastalıklardan korunma hakkında bilgi sahibi olma, hasta eğitimi yapabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır. 1. Dahili hastalıklarla ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir 2. Hastayı fiziksel, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak tanımlar 3. Sistemlerle ilgili sağlık sorunlarını ve dahili hastalıkları bilir 4. Dahili hastalıkların bakımını bilir ve uygular 5. Hemşirelik bakımını gerektiren durumlarda problem çözme becerisini etkili bir şekilde kullanır 1. Dahili hastalıkları hemşireliğinde temel kavramlar 2. Homeostazis ve homeostazisi bozan durumlar 3. Sıvı-elektrolit, asit-baz dengesi ve dengesizlikleri 4. Kanser, kanser tedavileri 5. Kanser hastasının bakımı 6. Anemiler-lösemiler, kanama bozuklukları, lenfomalar 7. Kan hastalıklarında bakım 8. Ritm ve ileti bozuklukları, koroner arter hastalıkları, yapısal enfeksiyöz ve enflamatuar kalp hastalıkları, kalp yetersizliği, vasküler hastalıklar ve periferik dolaşım bozuklukları, hipertansiyon 9. Kalp hastalıklarında bakım 10. Üst solunum sistemi enfeksiyonları, atelektazi - akciğer tüberkülozu, pnömoni, koah, astım 11. Solunum sistemi hastalıklarında bakım 12. Üst üriner sistem enfeksiyonları, glomerul hastalıkları, böbrek yetersizliği, diyaliz 13. Böbrek hastalıklarında bakım 14. İmmun sistem yetersizlikleri, aıds, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve alerjik hastalıklar 15. İmmun sistem hastalıklarında bakım 16. Romotoid Artrit, Osteoartrit, Osteoporoz, Fibromiyalji, Gut 17. Eklem ve bağ Dokusu Hastalıklarında Bakım 18. Gastrit, ülser, kolit, hepatitler, siroz, karaciğer yetmezliği 19. Sindirim Sistemi Hastalıklarında Bakımı 20. Bilinç Düzeyi Değişiklikleri, Serebro Vasküler Hastalıklar (SVH), Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu (KİBAS), Epilepsi, Myasteni Gravis, Parkinson 21. Sinir Sistemi Hastalıklarında Bakım 22. Diyabet, hipo/hipertiroidizm - cushing sendromu 23. Endokrin sistem hastalıklarında bakım 1. Akdemir N, Birol L, Bedük T. (2003) İç hastalıkları ve hemşirelik bakımı İstanbul: Koç Vakfı Sanerc Yayın no:2 2. Çalungu S, Sıva A, Tuzcu M. (2008) Cecil Essential of Medicine si 7 th Ed. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri

3 3. Dolar E. (2005) İç Hastalıkları İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri 4. Ganong, William F., (2005)Review of medical physiology,new York: McGraw-Hill Medical. 5. Karadakovan A, Eti Aslan F(2011). Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım. Geliştirilmiş 2. Baskı, Adana:Nobel kitabevi. 6. Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O'Brien PR. (2007) Medicalsurgical nursing: Assessment and management of clinical problems 7 th Ed. St.Louis Missouri: Mosby Elsevier 7. Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM, Bucher L, Camera IM. (2011) Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems 8 th Ed. St.Louis Missouri: Mosby Elsevier 8. Smeltzer SC, Bare BG. (2000) Medical Surgical Nursing 9th Ed. Philadelphia: Lippincott Konferans şeklinde ders, soru-yanıt, grup tartışması, laboratuar ve klinik çalışma çalışması

4 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Hemşireliğe Özel Farmokoloji HEM Yarıyıl 3 T 3 3 Dersin Öğretim Üye/Elemanları Prof. Dr İsmail H. Ulus; Pror. Dr. İsmail H. Ulus Temel farmakoloji kavramlarını ve ilaçlarla ilgili temel yaklaşımlar hakkında bilgi vermektir. 1. İlaç veriliş yollarını bilir. 2. İlaçların verildikleri yerlerden emilmelerini ve vücutta dağılımlarını bilir.. 3. İlaçların temel metabolizma yollarını bilir. 4. İlaçların vücuttan atılma mekanizmalarını ve yollarını bilir. 5. İlaçlarının etki mekanizmalarını bilir. 6. Doz etki ilişkilerini bilir 7. İlaç etkileşmelerini bilir 8. İlaçların toksik, advers etkilerini bilir 9. Yaşlılarda, çocuklarda ve hamilelerde ilaç kullanımını bilir Farmakokinetik : ilaçların veriliş yolları, emilim dağılım, metabolizma ve atılım, Farmakodinami : İlaçların etki mekanizmaları, ilaç-reseptör etkileşmeleri, İlaç etkisini değiştiren faktörler ve ilaç etkileşmeleri, Antibiyotikler : Penisilinler, sefolosporinler, aminoglikozidler, Antibiyotikler: Tetrasiklinler, kloramfenikol, sulfonamidler ve diğer antibiyotikler, Kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçlar, Antitüberküloz, anti-viral, anti-fungal ve anti-protozoal ilaçlar, Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan ilaçlar, Gastro-intestinal sistem hastalıkların da kullanılan ilaçlar, Solunum sistemine etkili ilaçlar, Hormonlar : Tiroid ilaçları, anti-tiroid ilaçlar, insülin ve oral hipoglisemik ilaçlar, Hormonlar: Seks hormonları ve ilgili ilaçlar, Otonom sinir sistemine etkili ilaçlar, Merkez sinir sistemine ve hastalıklarına etkili ilaçlar. 1. Kayaalp O (2009) Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Pelikan Yayınları 2. Dökmeci İ (2007) Farmakoloji: İlaçlar ve Etkileri. Alfa yayınları 3. Süzer Ü (2009) Tedavinin Farmakolojik Temelleri, Nobel Tıp Kitapevi Konferans şeklinde ders, soru-yanıt, grup tartışması

5 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Kredisi AKTS Toplumsal Duyarlılık Projesi I HEM 209 III. Yarıyıl 2U 1 4 Yard. Doç. Dr. Hasibe Kadıoğlu Yard. Doç. Dr. Hasibe Kadıoğlu Dönemlik Öğrencilerin birey olarak yaşadıkları topluma ve dünyaya karşı sorumluluklarının olduğunun farkına varmalarını ve toplum sağlığını etkileyen konular içerisinden bir araştırma problemini belirleyebilmesini sağlamaktır. 1. Toplumsal sorumluluğun farkına varma. 2. Toplum sağlığını etkileyen konuları ve öncelikleri belirleme. 3. Bilimsel bilgi kaynaklarına ulaşabilme. 4. Proje teması belirleyebilme. 5. Proje teması ile ilgili bilimsel bilgiyi bilme. 6. Tema içerisinde proje konusu seçebilme. 1. Sosyal sorumluluk ve proje örnekleri 2. Proje teması belirleme 3. Proje teması ile ilgili bilimsel bilgiyi inceleme 4. Proje konusunun belirlenmesi 1. İnci Erefe (2002). Hemşirelikte Araştırma, İlke Süreç ve Yöntemler. HEMAR-GE yayın No 1. Takrir, soru-cevap, küçük grup çalışması

6 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Kredisi AKTS Epidemiyoloji HEM 217 III. Yarıyıl 2T 2 2 Yrd. Doc. Dr. Figen Demir Yrd. Doc. Dr. Figen Demir Öğrencilerin nedensellik ilişkilerini, epidemiyolojik yöntemleri tanımalarını ve araştırmalarında kullanabilmelerini ve sağlamak Öğrenciler dersin sonunda, - Epidemiyolojinin tanımını yapabilecek, kullanım alanlarını sayabilecek - Bilimsel düşünme ve nedensellik kavramlarını tanımlayabilecek - Nedensellik ilişkilerini tanımlayabilecek ve çözümleyebilecek - Epidemiyolojik ölçütleri hesaplayabilecek - Türkiye ve dünyanın sağlık göstergelerini yorumlayabilecek - Araştırma türlerini tanımlayabilecek ve özelliklerini tartışabilecek. 1. Epidemiyolojinin temelleri 2. Bilimsel düşünce 3. Nedensellik kavramı 4. Epidemiyolojik ölçütler 5. Sağlık göstergeleri 6. Araştırma yöntemleri 1.Rothman KJ (2008) Modern Epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins 2.Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company. 3.Ann Aschengrau; George R. (2007) Seage Jones & Bartlett Publishers Konferans şeklinde ders, soru-yanıt, grup çalışması

7 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Sağlık Bakımı ve Teknolojilerinde Yenilikler HEM Yarıyıl 2 T 2 1 /Seçmeli Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Öğr. Gör. Hakan Evsine Sağlık bakımındaki teknoloji ve yenilikleri öğretmek ve medikal cihazları tanıtmaktır. 1. Sağlık Bakım Teknolojisini bilir. 2. Ameliyathane Teknolojilerini bilir. 3. Medikal cihazları bilir. 4. Biyomedikal Hizmetler görev ve sorumluluklarını bilir. Tıbbın tarihsel sürecinde tıbbi teknolojiler, teknoloji ve bakım teknolojilerinin gelişimi nano teknoloji, biyomedikal teknolojisi, medikal cihazlara giriş, ekg cihazı, hasta bakımında gelişmiş mattress sistemleri & lift sistemlerinin önemi, defibrillatorler, cerrahi bakım teknolojilerinde yenilikler, fetal monıtor, ameliyathane teknolojilerinde yenilikler, yeni nesil endovizyon sistemleri, yaşam bulguları & yatan hasta izlemi, hasta bakım yüksek teknolojili yeni nesil sarf malzemeleri, infüzyon pompaları, damar bulma cihazı, evde bakım teknolojilerinde yenilikler, yoğun bakımlarda CİS (Clinic Information Systems) 1. Öğüt A, Güleş KH, Tekin M (2010) Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi, Gazi Kitapevi, 5.Basım, Ankara. 2. Sargutan E (2006) Sağlık Sektöründe ve Sağlık Kuruluşlarında Teknoloji Yönetimi, Hacettepe Üniversitesi Yayını. Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje, seminer, grup tartışması, laboratuar ve klinik çalışmalar

8 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Kredisi AKTS Evde Bakım I HEM 235 III. Yarıyıl 2 T 2 1 Seçmeli Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğrenciye, evde sağlık bakımı sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak. Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Sağlık hizmetleri içinde evde bakım hizmetlerinin yerini ve hizmet sunumunda evde bakım hemşiresinin ve diğer ekip üyelerinin rolünü ve sorumluluklarını bilecek, 2. Ev ziyareti sürecinin aşamalarını ve ilkelerini bilecek, 3. Birey ve aile ile etkili iletişim kurarak, etik ilkeler ve hasta hakları doğrultusunda ailenin, bireyin evde bakım gereksinimlerini belirlemeyi bilecek, 4. Ev ortamında birey, aile, sağlık çalışanları açısından güvenli çevre oluşturulmasında riskleri tanımlayacak ve gerekli önlemleri alarak bakımın planını yapabilecek, 5. Evde bakımda yer alan araç ve gereçlerin kullanımını bilecek, 6. Bireyin gelişimsel özelliklerine uygun beslenme, boşaltım, aktivite/egzersiz, dolaşım ve solunum fonksiyonuna yardımla ilgili girişimleri ve akut, kronik ya da terminal dönem bakım ilkelerini ve uygulamalarını bilecek, 7. Bireye ve aileye, evde sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmeti verebilecek, 8. Evde bakım hizmetlerinin kayıtlarını tutmayı ve değerlendirmeyi bilecek, Evde bakım hizmetlerinin Türkiye de ve Dünya daki durumu ve tarihi, evde bakım hizmetleri ekibinin rol ve sorumlulukları, evde bakım hizmetine gereksinimi olan bireylerin bakımının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi ve becerileri içerir. 1. Rice R. Home Care Nursing Practice Concepts and Application,(2006) Fourth Ed. Mosby İnc Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik, Leahy W, Fuzy J, Grafe J. Providing Home Care, A Textbook for Home Health Aides, Third Ed. (2009) Hartman. 4. Güven S, Hazer O. Ülkemizde evde bakımın aile ve yaşlılık açısından önemi ve ev ekonomistlerinin yeri. Ev Ekonomisi Derg 2000;6: Nahcivan ÖN. Evaluation of risks reported by individuals in the home care process (in Turkish). Proceedings, 1st National Congress of Domestic Care, Marmara University, September 1998, Istanbul. 6. Sayan A. Günümüzde evde bakım. Atatürk Ü Hemşirelik YO Derg 2004; 7: Sunum, tartışma, rol play

9 HEM/FZT/SYB Pazartesi 15:10-17:30 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS İngilizce III Pre-Intermediate ING 201 III. Yarıyıl 3U 1,5 1,5 (e-posta) Dersin Öğretim Elemanı (eposta) İngilizce Beyhan Aytekin Öğrencileri rutin durumlarda iletişim kurabilecek, dolaysız anlatım ve bilgileri kullanabilecek, temel gereksinimlerine bağlı olarak kendini, öğrenim durumunu, içinde bulunduğu çevreyi ve nesneleri tarif edebilecek düzeye getirmek Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir New Headway Pre-Intermediate (1-4) New Headway Pre-Intermediate St s Book/ Workbook/ Booklet/ DVD/ Outside Readers, Headway ve Azar Internet Online Alıştırmalar İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

10 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Kadın Sağlığı ve Hastalıkları HEM 202 IV.Yarıyıl 3 T+8 U 6 7 Hemşireliği Doç.Dr. Ümran Oskay Doç.Dr. Ümran Oskay Kadın sağlığı ve üreme sağlığı/cinsel sağlık kavramlarını inceleyerek, ülke gereksinimleri doğrultusunda, kadının tüm yaşam evreleri boyunca sağlık ve esenliğinin korunması ve geliştirilmesi, sağlığın bozulduğu durumlarda, bakım gereksinimlerinin bütüncül bir yaklaşımla karşılanması için bilgi ve beceri kazandırmaktır. 1. Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramların, ulusal ve uluslararası göstergeleri bilir. 2. Kadın üreme sağlığının toplumumuzdaki durumunu ifade eder. 3. Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşiresinin rolü, işlev ve sorumluluklarını tanımlar 4. Kadının tüm yaşam evrelerini sınıflandırır. 5. Kadının tüm yaşam evrelerine özgü bakım gereksinimlerini bilir. 6. Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini anlatır, 7. Gebeliğin oluşumundan doğuma kadar geçen dönemde normal/ riskli gebe ve ailesine bakım vermek konusunu anlatır. 8. Gebeliğin oluşumundan doğuma kadar geçen dönemde normal/ riskli gebe ve ailesine yönelik bakımı uygular. 9. Genetik danışma ve fetal sağlığın değerlendirilmesini anlatır. 10. Doğum eyleminde kadının bakım gereksinimlerini anlatır 11. Doğum eyleminde kadının bakım gereksinimlerini gerçekleştirir. 12. Doğum sonu dönemde normal / riskli loğusa, yenidoğan ve ailenin bakım gereksinimlerini sınıflandırır ve gerçekleştirir. 13. Doğurganlığın düzenlenmesi ve kontrasepsiyonu anlatır. 14. İnfertilite ve yardımcı üreme tekniklerini tanımlar 15.. Jinekolojik tanı ve tedavi yöntemlerini bilir. 16. Kadınlarda sık görülen jinekolojik sorunları anlatır. 17. Kadının sık görülen jinekolojik sorunlara yönelik bakımı uygular 18. Kadın üreme organ tümörlerinde tanı ve tedaviye yönelik bakımı yönetir. 19. Cinsel sağlık konusunu anlatır 1. Kadın Ve Üreme Sağlığına Genel Bakış 2. Kadın Sağlığı İle İlgili Temel Kavramlar 3. Kadın Ve Erkek Üreme Organlarının Anatomisi 4. Kadın Ve Erkek Üreme Organlarının Fizyolojisi

11 5. İnsan Üreme Fizyolojisi 6. Kadın Yaşam Evreleri 7. Gebelik Ve Hemşirelik Yaklaşımı 8. Genetik Danışmanlık Ve Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi 9. Normal Doğum Eylemi Ve Hemşirelik Yaklaşımı 10. Doğum Sonu Dönem Ve Hemşirelik Yaklaşımı 11. Gebeliğin Yol Açtığı Riskli Durumlar 12. Gebelikte Hipertansif Durumlar 13. Gebeliği Riskli Hale Getiren Sağlık Sorunları Ve Hemşirelik Yaklaşımı 14. Doğum Eylemine İlişkin Riskli Durumlar 15. Doğum Sonu Sorunlar Ve Hemşirelik Yaklaşımı 16. Üreme Sağlığı Ve Doğurganlığın Düzenlenmesi 17. Jinekolojik Tanı Ve Tedavi Yöntemleri 18. Genital Yol Enfeksiyonları Ve Hemşirelik Yaklaşımı 19. Cinsel sağlık ve Hemşirelik Yaklaşımı 20. Jinekolojik Kanama Ve Üreme Organ Fistülleri 21. Üreme Organ Yer Değişiklikleri 22. Jinekolojik Tümörler Ve Hemşirelik Yaklaşımı 1. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı (2012). 1. Baskı, Coşkun A (Ed). Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul. 2. Coşkun A. (2008) Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul 3. Taşkın L. (2008) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş VI. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara 4. Ayhan A, Durukan T, Günalp S, Gürgan T, Önderoğlu LS, Yaralı H, Yüce K. (2008) Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Tıp Kitabevi. 5. Davidson MR, London ML, Wieland Ladewig PA.(2008) Pregnancy at Risk : Gestational Onset. Olds' Maternal-Newborn Nursing & Women's Health Across the Lifespan (8th Edition),Pearson Edication Ltd.,London. Düz anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, rol play, demonstrasyon), Klinik uygulama

12 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HEM 204 IV. Yarıyıl 3 T / 8 U 7 6 Hemşireliği Öğr. Gör. Zehra Kan Öntürk Öğr. Gör. Zehra Kan Öntürk Öğrencinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin temel kavramları, çocuğa özgü anatomik ve fizyolojik farklılıkları tanımlaması, bu kavramları rol ve işlevleriyle bütünleştirmesi, sağlıklı/hasta çocuk ve ailesine bütüncül bakım verme becerisine sahip olmasıdır. 1. Dünyada ve Türkiye de çocukların durumunu, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği felsefesini, rol ve sorumluklarını, çocuk haklarını tanımlar. 2. Büyüme ve gelişmenin tanımını, çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler, fiziksel büyümeyi, yaş dönemlerine özgü büyüme ve gelişmeyi bilir. 3. Çocuğa özgü anatomik ve fizyolojik farklılıkları ve hemşirelik girişimlerinde çocuğa özgü farklılıkları tanımlar, çocuk ve aile sağlığını çocuğun gelişimsel düzeyine göre değerlendirir. 4. Yenidoğan Dönemi özelliklerini tanımlar ve sağlıklı yenidoğanın bakımını yapar. Yenidoğan dönemine özgü sağlık problemlerini tanımlar ve tanır. 5. Bebeklik döneminde beslenme özelliklerini, beslenme sorunlarını ve bağışıklamayı tanımlar ve beslenme ve bağışıklama konusunda rehberlik eder. 6. Çocukluk çağı hastalıklarını tanımlar ve tanır. 7. Okul Çocukluğu ve Adölesan dönemine özgü sağlık problemlerini tanımlar. Bu döneme özgü bakım gereksinimlerini belirler ve uygular. 8. Çocuğun sağlığı bozuklukları sırasında yaşadığı fizyolojik ve psikososyal değişimleri tanımlar ve bu değişimlere yönelik holistik bakım ilkeleri doğrultusunda tanılama ve etkin bakım yaklaşımları geliştirir, uygular. Dünyada ve Türkiye' de çocukların durumu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği nin felsefesi, rol ve sorumlulukları, çocuk hakları, çocuk ve aile sağlığının değerlendirilmesi, hemşirelik girişimlerinde çocuğa özgü farklılıklar, çocukluk dönemlerine özgü özellikler ve o döneme özgü sağlık problemleri, çocuk sağlığı bozukluklarına yönelik vaka analizi 1. Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Ankara Sistem Ofset Basımevi. 9. Baskı 2. Dadaloğlu T, Görak G. (2008) Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri Nobel Tıp Kitabevleri 3. Hockenberry MJ, Wilson D. (2009) Wong s Essentials of Pediatric Nursing. Mosby Elsevier Eighth Ed. 4. Hockenberry MJ. (2007) Wong s Nursing Care of Infants and Children. Mosby Elsevier Eighth Ed. 5. Törüner EK, Büyükgönenç L. (2012) Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık, 1. Basım Konferans şeklinde ders, soru-yanıt, grup tartışması, laboratuar çalışması

13 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Kredisi AKTS Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik HEM 210 IV. Yarıyıl 1T+2U 2 1 Dersin Öğretim Elemanı/üyesi Doç. Dr. Hakan Yıldırım Doç. Dr. Hakan Yıldırım Bilgisayar ortamında verilerin analizi ve elde edilen bulguların yorumlanması. 1. Problemle ilgili verileri toplar 2. Toplanan verilerin görsel, grafikler halinde sunumunu yapar 3. Verileri bilgisayara aktarir 4. Verilerin bilgisayarda analizini yapar 5. Analiz sonucu elde edilen bulgulari yorumlar. 1. Temel İstatistik Kavramları 2. Verilerin Sunulması 3. Verilerin Özetlenmesi 4. İstatistik ve Olasılık 5. Hipotez Sınamaları 1. Armutlulu İ.H., İşletme İstatistiğine Giriş, Alfa, 2.Baskı, Akgül A. Tıbbi Araşt. İstatistiksel Analiz Teknikleri, 3. Baskı, Özdemir O., Medikal İstatistik, İstanbul Medikal, 2006

14 SBF DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Pre-Int/Orta-Öncesi HEM216 IV. Yarıyıl (e-posta) Dersin Öğretim Elemanı (e-posta) İngilizce Beyhan Aytekin Soner Balaban Öğrencileri orta-öncesi düzeyde iletişim kurabilecek, temel gereksinimlerine bağlı olarak kendini, öğrenim durumunu, içinde bulunduğu çevreyi ve nesneleri tarif edebilecek düzeye getirirken, sağlıkla ilgili terminolojiyi başlatıp mesleki İngilizceye hazırlamak Sözlü ve yazılı iletişim kurabilir White Booklet (New Headway Pre-Intermediate 7-12) & PowerPoint (Pain & Complaint) NHP Workbook, White Booklet & PowerPoint İletişimsel, ikili ve grup çalışmaları

15 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) HEM 218 IV.Yarıyıl 2 T 2 1 Yrd. Doç. Dr. Figen Demir Yrd. Doç. Dr. Figen Demir Öğrencilerin bir sağlık araştırmasını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak Öğrenciler dersin sonunda, 1. Bir araştırmanın planlanması aşamalarını tanımlayabilecek ve bir araştırma planlayabilecek. 2. Veri toplama yöntemlerini tanımlayacak ve bu yöntemleri oluşturup uygulayabilecek 3. Veri çözümlemesinde araştırmalarına uygun yöntemleri seçebilecek 4. Bir araştırmaya ait bulguları sunabilecek 1. Araştırmanın planlanması aşamaları 2. Araştırma yöntemleri 3. Veri toplama yöntemleri 4. Veri çözümlemesinde kullanılan yöntemler 5. Araştırmaya ait bulguların sunumu 1.Rothman KJ (2008) Modern Epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins 2.Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company. 3.Ann Aschengrau; George R. (2007) Seage Jones & Bartlett Publishers Konferans şeklinde ders, soru-yanıt, grup çalışmaları

16 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Kredisi AKTS Evde Bakım II HEM 230 IV. Yarıyıl 2 T 2 1 Seçmeli Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğrenciye; evde bakım gerektiren bireyin, bakım gereksinimlerini tanılama, bakımını planlama ve bakım sonuçlarını değerlendirmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak. Bu dersin sonunda öğrenci; 9. Birey ve aile ile etkili iletişim kurarak, etik ilkeler ve hasta hakları doğrultusunda ailenin, bireyin evde bakım gereksinimlerini belirlemeyi bilir, 10. Ev ortamında sağlıklı ve gebe kadının bakım gereksinimlerini tanımlar, 11. Lohusalık döneminde kadının bakım gereksinimlerini tanımlayarak, hemşirelik bakımını planlar 12. Yeni doğan bebeğin bakım gereksinimlerini tanımlayarak, hemşirelik bakımını planlar, 13. Kronik hastalığı olan yaşlıların ve mental motor retardasyonu olan çocukların bakım gereksinimlerini tanımlayarak, hemşirelik bakımını planlar, 14. Evde bakım hizmetlerinin kayıtlarını tutmayı ve değerlendirmeyi bilir. Evde bakım hizmetlerinin Türkiye de ve Dünya daki tarihi ve durumu, evde bakım hizmetleri ekibinin rol ve sorumlulukları, evde bakım hizmetine gereksinimi olan bireylerin bakımının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içerir. 1. Rice R. (2005) Home Care Nursing Practice: Concepts and Application (Home Health Nursing Practice: Concepts & Application, Mosby 4th. Edition 2. Sayan A (2004) Günümüzde Evde Bakım, Atatürk Üniversitesi, hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 7;3: Törüner E.K, Büyükgönenç L. (2012) Çocuk Sağlığı, Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık, Amasya. 4. Hockenberry M.J, Wilson D. (2005) Essantials of Pediatric Nursing, Mosby inc. Ders anlatma, soru cevap, sunum, tartışma

17 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Kredisi AKTS Adli Durumları Tanıma HEM 232 IV. Yarıyıl 2 T 2 1 Seçmeli Yrd.Doç.Dr.Işıl Pakiş Yrd.Doç.Dr.Işıl Pakiş Derse katılanların hemşirelikte adli tıp uygulamaları, çocuk istismarı, cinsel saldırı ve aile içi şiddet olgularında sağlık çalışanlarının rolü ve sorumluluklarını, yaralanma ve ölümle sonuçlanan adli olgulara yaklaşım ve sorumluluklar ile ilgili bilgi ve beceri kazanması 1.Adli Olgu tanımı öğrenmek ve adli olgu tiplerini sıralamak 2.Ölümün tanımı, tipleri, postmortem değişimleri, postmortem interval, organ nakli ile ilgili yasal prosedürleri öğrenmek 3.Adli Tıbbi Delillerin toplanması, örneklenmesi, sınıflandırılması ile ilgili işlemleri ve yasal sorumlulukları öğrenmek 4.Çocuk istismarı, aile içi şiddet ve cinsel saldırı olgularında sağlık çalışanlarının rolü ve sorumluluklarını öğrenmek 5.Yaraların sınıflandırılması, özellikleri ve asfiksi özelliklerini tanımlamak ve sınıflandırmak 6. Sağlık çalışanlarının yasal sorumluluklarını öğrenmek 1.Adli Olgu tanımı ve adli olgu örnekleri 2.Ölümün tanımı, tipleri, postmortem değişimler, postmortem interval, organ nakli ile ilgili yasal prosedür 3.Adli Tıbbi Delillerin toplanması, örneklenmesi, sınıflandırılması ve bu alanla ilgili yasal sorumluluklar 4.Çocuk istismarı, aile içi şiddet ve cinsel saldırı olgularında sağlık çalışanlarının rolü ve sorumlulukları 5.Yaraların sınıflandırılması, özellikleri ve asfiksi özellikleri 6. Sağlık çalışanlarının yasal sorumlulukları Knight B. (2004). Forensic pathology, Oğuz Polat.Tüm boyutları ile çocuk istismarı (2007).Cilt I,II. Zeki Soysal, Cansel Çakalır (1999). Adli Tıp Cilt I,II,III, Oğuz Polat. Klinik Adli Tıp (2007) Düz anlatım, soru-yanıt, grup tartışması, slayt sunumları

18 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+U Kredisi AKTS Toplumsal Duyarlılık Projesi II HEM212 IV. yarıyıl 2U 1 3 Yrd.Doç.Dr.Hasibe Kadıoğlu Yrd.Doç.Dr.Hasibe Kadıoğlu Bilimsel bir araştırma projesi tasarımı için gerekli olan bilgiyi kazandırma ve araştırma projesi tasarımı yapabilme. 1. Araştırma problemi belirleyebilme. 2. Araştırma problemine uygun amaç belirleyebilme. 3. Araştırma problemine uygun hipotez belirleyebilme. 4. Araştırma problemine uygun araştırma türü belirleyebilme. 5. Evren ve örneklem belirleyebilme. 6. Veri toplama yöntemi belirleyebilme. 7. Veri toplama aracı hazırlayabilme 8. Araştırmanın etik yönünü değerlendirebilme 1. Araştırma problemi belirleme 2. Araştırma amacı belirleme 3. Araştırma hipotezı/hipotezleri oluşturma. 4. Araştırma türü belirleme. 5. Evren ve örneklem. 6. Veri toplama yöntemi ve araçları 7. Araştırmanın etik yönü 1. Özdamar, K. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan kitabevi, Eskişehir, Erefe, İ. Hemşirelikte Araştırma, HEMAR-G Yayını, İstanbul, Takrir, Soru - Cevap, Küçük grup çalışması

19 SBF DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS İngilizce 4 Pre-Int/Orta-Öncesi ING202 IV. Yarıyıl (e-posta) Dersin Öğretim Elemanı (e-posta) İngilizce Beyhan Aytekin Soner Beyhan Aytekin Soner New Headway Pre-Intermediate (7-12) New Headway Pre-Intermediate St s Book Öğrencileri rutin durumlarda iletişim kurabilecek, dolaysız anlatım ve bilgileri kullanabilecek, temel gereksinimlerine bağlı olarak kendini, öğrenim durumunu, içinde bulunduğu çevreyi ve nesneleri tarif edebilecek düzeye getirmek İletişimsel, ikili ve grup çalışmaları New Headway Pre-Intermediate (7-12) New Headway Pre-Int St s Book + NHP (7-12) WB Rd. Texts İletişimsel, ikili ve grup çalışmaları

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Cerrahi Bakım I CHH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Cerrahi Bakım I CHH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Cerrahi Bakım I CHH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Bir Dönemlik Öğrenciye hasta ve ailesine holistik bir

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Dahili Bakım I DHH 501 I. Yarıyıl 3 T+ 4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Dahili Bakım I DHH 501 I. Yarıyıl 3 T+ 4 U 5 10 Dahili Bakım I DHH 501 I. Yarıyıl 3 T+ 4 U 5 10 Prof. Dr. Nermin Olgun Prof. Dr. Nermin Olgun Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Bir Dönemlik Öğrenciye tüm sistem hastalıklarının belirti-bulguları, tanı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin Öğrenim Çıktıları Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Acil Hemşireliği I ACH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Acil Hemşireliği I ACH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Acil Hemşireliği I ACH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Prof. Dr. Nermin Olgun Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, Prof. Dr. Nermin Olgun, Doç. Dr. Ükke Karabacak Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Bir Dönemlik

Detaylı

HEM 201 Tıbbi ve Cerrahi Sağlık Bakımı HEM 201. 20 AKTS 2. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 24 s/hafta 16 kredi

HEM 201 Tıbbi ve Cerrahi Sağlık Bakımı HEM 201. 20 AKTS 2. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 24 s/hafta 16 kredi HEM 201 Tıbbi ve Cerrahi Sağlık Bakımı HEM 201 20 AKTS 2. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 24 s/hafta 16 kredi Teorik: 8 s/hafta Klinik: 16 s/hafta Đletişim e-posta: Özlem Kevser KOREL Elçin BABAOĞLU AKDENĐZ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

DAHİLİYE HEMŞİRELİĞİ HEM 429 30 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans İntern-Zorunlu 30 s/hafta 19 kredi

DAHİLİYE HEMŞİRELİĞİ HEM 429 30 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans İntern-Zorunlu 30 s/hafta 19 kredi DAHİLİYE HEMŞİRELİĞİ HEM 429 30 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans İntern-Zorunlu 30 s/hafta 19 kredi Teorik: 8 s/hafta Klinik: 22 s/hafta İletişim e-posta: Yrd. Doç. Dr. Serap BULDUK serapbulduk@maltepe.edu.tr

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

30 AKTS 4. yıl 1-2. yarıyıl Lisans Intern Seçmeli. e-posta:

30 AKTS 4. yıl 1-2. yarıyıl Lisans Intern Seçmeli. e-posta: KADIN DOĞUM HEMŞİRELİĞİ HEM 430 30 AKTS 4. yıl 1-2. yarıyıl Lisans Intern Seçmeli 30 s/hafta 20 kredi Teorik: 8 s/hafta Uygulama: 22 s/hafta Türkçe İletişim: Öğr.Gör.Melek ERSOY CİNGİ e-posta: mecingi@maltepe.edu.tr

Detaylı

AMELĐYATHANE HEMŞĐRELĐĞĐ

AMELĐYATHANE HEMŞĐRELĐĞĐ AMELĐYATHANE HEMŞĐRELĐĞĐ 30 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans 36 s/hafta 30 kredi Teorik: 4 s/hafta Klinik: 32 s/hafta Đletişim e-posta: Özlem Kevser KOREL ozlemkorel@maltepe.edu.tr Dersle Đlgili Görüşme Saatleri:

Detaylı

HEM Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir.

HEM Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir. HEM 5001 - Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir. HEM 5901 - Seminer Literatür tarama, seminer konusunun seçimi, literatür tarama, öğretim

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemşirelik Yüksekokulları, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik Programları mezunu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Diyabet Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Diyaliz Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL IV. YARIYIL

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL IV. YARIYIL T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL I.YARIYIL II. YARIYIL HEM 101 Sağlık Bilimleri ve Hemşireliğe Giriş 2 0 2 4 HEM 102 Hemşirelikte Temel İlke

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fizyoloji

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fizyoloji Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fizyoloji 1 1 4 4 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Anatomi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ A. YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ Ders Kodu Dersler Z/S T U/L TOP K AKTS HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE SINIFLAMA SİSTEMLERİ

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Acil Bakım HEM 401 VII. Yarıyıl 2T+16U 10 9 Dersin

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi EBELİK Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çebi Ebelik bölümünün amacı;

Detaylı

HEM 219 İç Hastalıkları Hemşireliği 219

HEM 219 İç Hastalıkları Hemşireliği 219 HEM 219 İç Hastalıkları Hemşireliği HEM 219 12 AKTS 2. yıl 3. yarıyıl Lisans Zorunlu 24 s/hafta 8 kredi Teorik: 4 s/hafta Klinik: 8s/hafta İletişim e-posta: Türkçe Yrd. Doç Seher YURT seheryurt@maltepe.edu.tr

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ HEM AKTS 4. yıl 2. yarıyıl Lisans seçmeli. Dersle İlgili Görüşme Saati: Pazartesi :

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ HEM AKTS 4. yıl 2. yarıyıl Lisans seçmeli. Dersle İlgili Görüşme Saati: Pazartesi : ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ HEM 406 30 AKTS 4. yıl 2. yarıyıl Lisans seçmeli 32 s/hafta 19 kredi Teorik: 8 s/hafta Uygulama: 24s/hafta Türkçe İletişim: Yrd. Doç.Dr. Elçin B. Akdeniz e-posta: elcinakdeniz@maltepe.edu.tr

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ HEM 301 12 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 12 s/hafta 8 kredi. Teorik: 4 s/hafta Uygulama: 8 s/hafta

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ HEM 301 12 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 12 s/hafta 8 kredi. Teorik: 4 s/hafta Uygulama: 8 s/hafta HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ HEM 301 12 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 12 s/hafta 8 kredi Teorik: 4 s/hafta Uygulama: 8 s/hafta Türkçe İletişim: Yard. Doç. Dr. Serap BULDUK Yard. Doç. Dr. Behice EKİCİ

Detaylı

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM)

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER HEMŞİRELİK 1 SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL III. YARIYIL II. YARIYIL HEM101 Hemşireliğe

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımı Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Aile Planlaması Danışmanlığı Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer

Detaylı

EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR ZORUNLU LİSANS 12 AKTS 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ TÜRKÇE YOK YOK YOK

EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR ZORUNLU LİSANS 12 AKTS 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ TÜRKÇE YOK YOK YOK Dersin Adı EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 BESLENME Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) HEM 501 Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Hemşirelik Uygulamaları (3 0 3) Bu ders, vücut sıvılarının içeriği ve dağılımı, düzenlenme mekanizması, sıvı ve elektrolit dengesini

Detaylı

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu 2 Kredi Teorik : 2 s/hafta Türkçe İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK e-posta : serapbulduk@maltepe.edu.tr Dersle İlgili

Detaylı

309 HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-DEONTOLOJİ- BİYOİSTATİSTİK

309 HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-DEONTOLOJİ- BİYOİSTATİSTİK Ders Kurulu 309 Akademik Yılın 36. Haftası 12 Mayıs 13 Mayıs 14 Mayıs 15 Mayıs 16 Mayıs Halk Sağlığı Kavramı Sarp Üner Uluslararası Sağlık Bakış Açısıyla Ulusların Sınıflandırılması Epidemiyolojinin Kullanım

Detaylı

Dersin Tanıtımı: TEORİ + DERS ADI DERS KODU YARIYIL. (Saat) Sağlık ve Hemşirelik I HSH 105 1 4+4 8 DERSİN DÜZEYİ

Dersin Tanıtımı: TEORİ + DERS ADI DERS KODU YARIYIL. (Saat) Sağlık ve Hemşirelik I HSH 105 1 4+4 8 DERSİN DÜZEYİ Dersin Tanıtımı: DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ + UYGULAMA AKTS (Saat) Sağlık ve Hemşirelik I HSH 105 1 4+4 8 DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN DÜZEYİ ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI DERSİN

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili HEMŞİRELİKTE ETİK Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgün Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu Programlarında Lisans eğitimi alarak Hemşirelik veya herhangi bir programda yüksek lisans yapmış olmak.

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 03.05.2017 05.06.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 82 Biyoistatistik 14 14

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 25 29 54 Tıbbi Biyokimya 31 2 33 Tıbbi Biyoloji 13-13 Histoloji- Embriyoloji

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İ Yüksek Lisans SZR 101 Bilimsel Araştırma Haftalık Saati (T+U) Öğrenci Kredisi AKTS Öğretim Üyesi 2+2 3 6 Her Anabilim Dalının Kendi Öğr. Üyeleri SZR 102 Temel İstatistik 1+2

Detaylı

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili ÇOCUKTA BÜYÜME VE GELİŞME Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Hastalıkları Bilgisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 24.04.2018 28.05.2018 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 --- 82 Biyoistatistik

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 1.sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 1.sınıfın sonunda; 1. SINIF VE Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerine; insan organizmasının normal yapı ve işlevlerini doku ve hücre düzeyinde öğrenmelerinin yanı sıra, tıp eğitimine temel oluşturacak şekilde temel fen bilimleri

Detaylı

Ders Adı : HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler

Ders Adı : HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Ders No : 0350010019 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1

2014-2015 AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1 Güz Dönemi 13 Ekim, 2014-30 Ocak, 2015 MED 101 - Tıbbın Hücresel Temelleri 15 Ekim-28 Kasım, 2014 28 Kasım,2014

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES206 4. Bahar 3 0 0 3

Teori (saat/hafta) BES206 4. Bahar 3 0 0 3 BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI

NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI 1. SINIF I. YARIYIL 20020121 Hemşirelik Esasları-I Z 4 4 0 6 6 20020122 Biyokimya Z 3 0 0 3 3 20020123 Anatomi Z 4 0 0

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM 221 12 AKTS 2. yıl 3. yarıyıl Lisans Zorunlu 8 K Teorik: 4 s/hafta Klinik: 8 s/hafta Dersle İlgili Görüşme saatleri ve İletişim: Türkçe Prof.Dr.Selma DOĞAN: Pazartesi-Salı

Detaylı

Ebelik Programı Müfredat Ulusal Kredi

Ebelik Programı Müfredat Ulusal Kredi Kodu Adı Tipi Ebelik Programı Müfredat * Yeni Öğrenci için KSTU101 NC 3 Oryantasyon Programı * Bu 3 günlük program yeni kayıtlı lisans öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal hayata adaptasyonu için

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI Hazırlayan : Julie A. KUENZİ, RN,MSN,CDE,CPT Medical College of Wisconsin Çeviren: Doç.Dr. Nermin OLGUN Marmara Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ebelik Programı. Müfredat

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ebelik Programı. Müfredat Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ebelik Programı Müfredat Kodu Adı Tipi * Yeni Öğrenci için KSTU101 NC 3 Oryantasyon Programı * Bu 3 günlük program yeni kayıtlı lisans öğrencilerinin akademik,

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) KLİNİK BESLENME ÇOCUK. BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar KLİNİK BESLENME ÇOCUK UYGULAMASI Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar KLİNİK BESLENME ÇOCUK BES403 7.Güz 2 8 0 8 UYGULAMASI Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ BES208 4. Bahar 2 2 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme Anlatım,

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kadın Hastalıkları ve Doğum Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S)

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) MESLEKİ ARAŞTIRMA. BES405 7.Güz YÖNTEMLERİ Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) MESLEKİ ARAŞTIRMA. BES405 7.Güz YÖNTEMLERİ Önkoşullar MESLEKİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar MESLEKİ ARAŞTIRMA BES405 7.Güz 2 1 0 2 YÖNTEMLERİ Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ 2015 2016 DEĞERLENDİRME REHBERİ Sevgili öğrencimiz, Klinik Uygulama Dersi nde, lisans eğitimi süresince kazandığınız bilgi ve becerilerinizi birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerini karşılamada

Detaylı

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015)

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki İngilizce Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Teori (saat/hafta) Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma

Teori (saat/hafta) Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma ENTERAL,PARENTARAL BESLENME Dersin Adı Kodu Yarıyıl ENTERAL,PARENTARAL BESLENME Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES302 6.Bahar 3 0 0 5. Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Literatür tarama, Proje

Teori (saat/hafta) BES302 6.Bahar 3 0 0 5. Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Literatür tarama, Proje TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ II Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zarema Karben / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik / Kardiyoloji Üyeler: Prof. Dr. Lütfi

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK 26.04.2016 30.05.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 78

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Betül Güven 2. Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1981 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi 1999-2003 Hemşirelik Programı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III - 5. Ders Kurulu Gastrointestinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç.Dr.Erkan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ 2016 KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ Hazırlayanlar: Klinik Uygulama Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Nursen NAHCİVAN Prof. Dr. Gülbeyaz CAN Prof. Dr. Nevin ŞAHİN Doç. Dr. Hülya KAYA(Başkan) Doç.

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2016)

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2016) T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2016) 1. Sınıf 1. Yarıyıl Güz Dönemi SBF 1101 Anatomi 3 3 - - 3 4 SBF 1103 Fizyoloji 2 2 - - 2 3 SBF 1105 Biyokimya

Detaylı

DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji Kadın Hast. Ve Doğum Üroloji İç Hastalıkları (Nefroloji)

DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji Kadın Hast. Ve Doğum Üroloji İç Hastalıkları (Nefroloji) DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS 20 5 25 Kadın Hast. Ve Doğum 18 18 Üroloji 14 14 İç ( Nefroloji ) 14 14 Farmakoloji 9 9 Çocuk Sağlığı ve 4 4 Radyoloji 2 2 Tıbbi Genetik 2 2 Genel Cerrahi 1 1 Nükleer

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 5. Ders Kurulu HAREKET SİSTEMİ-II Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Hakkı Engin AKSULU Prof.. Yrd. Doç. Dr. Özlem

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Hücre ve Doku Kültürleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1. DYLZ107 Diyalize Giriş SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ DERS İÇERİKLERİ Diyaliz öncesi, sırası ve sonrasında takip ve bakımına

Detaylı

Ders (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/Hafta) Yarıyılı AKTS. Dersin Amacı. Yaşlı Popülasyonda Akılcı İlaç Kullanımı II SEC127 2 2 0 3. Ön Koşul Dersleri -

Ders (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/Hafta) Yarıyılı AKTS. Dersin Amacı. Yaşlı Popülasyonda Akılcı İlaç Kullanımı II SEC127 2 2 0 3. Ön Koşul Dersleri - Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS Yaşlı Popülasyonda Akılcı İlaç Kullanımı II SEC127 2 2 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım 744004102004 8 2+0 2 5 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı - Dersin Yardımcıları

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ (FTR

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ (FTR T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU BAHAR DÖNEMİ DERS TANITIM FORMU FZR 4014 EXERCİSE PRESCRİPTİONAND HEALTH PROMOTİON

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU BAHAR DÖNEMİ DERS TANITIM FORMU FZR 4014 EXERCİSE PRESCRİPTİONAND HEALTH PROMOTİON DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE BAHAR DÖNEMİ DERS TANITIM FORMU FZR 4014 EXERCİSE PRESCRİPTİONAND HEALTH PROMOTİON Dersi Veren Birim(ler): FİZİK TEDAVİ VE Bölüm Adı: FİZİK TEDAVİ VE Dersi Alan

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ. Yüksek Lisans. Kodu Dersin Adı: Kredisi / AKTS Öğretim Üyesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ. Yüksek Lisans. Kodu Dersin Adı: Kredisi / AKTS Öğretim Üyesi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ Yüksek Lisans Kodu Dersin Adı: Kredisi / AKTS Öğretim Üyesi SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2+2 6 Her Anabilim Dalının kendi Öğr. Üyeleri SZR 102 Temel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İşaret Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı