ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği HEM 201 III. Yarıyıl 3 T+ 8U 7 6 Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Öğrenciye hasta ve ailesine holistik bir yaklaşımla bakım verme cerrahi yolla tedavi edilecek hastanın ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bakımını sürdürebilme konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. 1. Cerrahi hastalıklarla ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir. 2. Cerrahinin psikolojik ve spirütüel yönünü tanımlar. 3. Ameliyat öncesi ve sonrasında görülen cerrahi semptomları bilir. 4. Cerrahi hastalıkların bakımını bilir ve uygular. Cerrahinin tarihsel gelişimi, Tanımı, Cerrahi Hemşireliğine etki eden kavramlar, Ameliyathanenin fiziki yapısı, Güvenli çevre oluşturma ve sürdürme, Cerrahi Alan Enfeksiyonlarından korunma, Asepsi Ameliyat Öncesi hazırlık ve bakım Cerrahi Ameliyathane Hemşireliği Prensipleri-1, Kullanılan malzemeler ve özellikleri Ameliyathane Hemşireliği Prensipleri-2, Sirküle ve scrup hemşirelik Ameliyat sonu bakım ve komplikasyonların önlenmesi Çocuklarda cerrahi prensipler,yaşlılarda cerrahi prensipler Kanser cerrahisi Cerrahi Semptomlar; Ağrı, GİS Semp. kanama,. Cerrahi yara Cerrahi ağrı ve kontrolü Cerrahide Etik ve Yasal Konular. 1. Karadakovan A, Eti Aslan F (2011) Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım, Geliştirilmiş 2. Baskı, Adana:Nobel kitabevi. 2. Çalangu S, Sıva A, Tuzcu M. (2008) Cecil Essential of Medicine si 7 th Ed. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 3. Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O'Brien PR. (2007) Medicalsurgical nursing: Assessment and management of clinical problems 7 th Ed. St.Louis Missouri: Mosby Elsevier 4. Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM, Bucher L, Camera IM. (2011) Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems 8 th Ed. St.Louis Missouri: Mosby Elsevier 5. Smeltzer SC, Bare BG. (2000) Medical Surgical Nursing 9th Ed. Philadelphia: Lippincott 6. Woods SL. (2010) Medical Surgical Nursing: A Pathophysiological Approach 1st Ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins 7. Erdil F., Özhan Elbaş N. (2008) Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Genişletilmiş V. Baskı, Ankara : Aydoğdu Ofset Matbacılık 8. Değerli Ü., Erdil Y. (2006) Genel Cerrahi Genişletilmiş 8. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 9. Aksoy G. Kanan N., Akyolcu N. (2012) Cerrahi Hemşireliği I. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi 10. Guyton A.C., Hall J.E. (2007) Tıbbi Fizyoloji 11.Basım, Çavuşoğlu H., Çağlayan Yeğen B. (Çev. Edt.), Aydın Z., Alican İ. (Edt. Yard.) Nobel Tıp Kitabevi Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje hazırlama, seminer, laboratuar ve klinik çalışmalar

2 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Dahili Hastalıklar Hemşireliği HEM 203 III. Yarıyıl 3 T+ 8 U 7 6 Prof. Dr. Nermin OLGUN Prof. Dr. Nermin OLGUN Öğrenciye dünyada ve ülkemizde morbidite ve mortalitesi yüksek hastalıkların belirti-bulguları, fizyopatolojisi, tanı tedavi planları, hastalıklardan korunma hakkında bilgi sahibi olma, hasta eğitimi yapabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır. 1. Dahili hastalıklarla ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir 2. Hastayı fiziksel, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak tanımlar 3. Sistemlerle ilgili sağlık sorunlarını ve dahili hastalıkları bilir 4. Dahili hastalıkların bakımını bilir ve uygular 5. Hemşirelik bakımını gerektiren durumlarda problem çözme becerisini etkili bir şekilde kullanır 1. Dahili hastalıkları hemşireliğinde temel kavramlar 2. Homeostazis ve homeostazisi bozan durumlar 3. Sıvı-elektrolit, asit-baz dengesi ve dengesizlikleri 4. Kanser, kanser tedavileri 5. Kanser hastasının bakımı 6. Anemiler-lösemiler, kanama bozuklukları, lenfomalar 7. Kan hastalıklarında bakım 8. Ritm ve ileti bozuklukları, koroner arter hastalıkları, yapısal enfeksiyöz ve enflamatuar kalp hastalıkları, kalp yetersizliği, vasküler hastalıklar ve periferik dolaşım bozuklukları, hipertansiyon 9. Kalp hastalıklarında bakım 10. Üst solunum sistemi enfeksiyonları, atelektazi - akciğer tüberkülozu, pnömoni, koah, astım 11. Solunum sistemi hastalıklarında bakım 12. Üst üriner sistem enfeksiyonları, glomerul hastalıkları, böbrek yetersizliği, diyaliz 13. Böbrek hastalıklarında bakım 14. İmmun sistem yetersizlikleri, aıds, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve alerjik hastalıklar 15. İmmun sistem hastalıklarında bakım 16. Romotoid Artrit, Osteoartrit, Osteoporoz, Fibromiyalji, Gut 17. Eklem ve bağ Dokusu Hastalıklarında Bakım 18. Gastrit, ülser, kolit, hepatitler, siroz, karaciğer yetmezliği 19. Sindirim Sistemi Hastalıklarında Bakımı 20. Bilinç Düzeyi Değişiklikleri, Serebro Vasküler Hastalıklar (SVH), Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu (KİBAS), Epilepsi, Myasteni Gravis, Parkinson 21. Sinir Sistemi Hastalıklarında Bakım 22. Diyabet, hipo/hipertiroidizm - cushing sendromu 23. Endokrin sistem hastalıklarında bakım 1. Akdemir N, Birol L, Bedük T. (2003) İç hastalıkları ve hemşirelik bakımı İstanbul: Koç Vakfı Sanerc Yayın no:2 2. Çalungu S, Sıva A, Tuzcu M. (2008) Cecil Essential of Medicine si 7 th Ed. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri

3 3. Dolar E. (2005) İç Hastalıkları İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri 4. Ganong, William F., (2005)Review of medical physiology,new York: McGraw-Hill Medical. 5. Karadakovan A, Eti Aslan F(2011). Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım. Geliştirilmiş 2. Baskı, Adana:Nobel kitabevi. 6. Lewis SL, Heitkemper MM, Dirksen SR, O'Brien PR. (2007) Medicalsurgical nursing: Assessment and management of clinical problems 7 th Ed. St.Louis Missouri: Mosby Elsevier 7. Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM, Bucher L, Camera IM. (2011) Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems 8 th Ed. St.Louis Missouri: Mosby Elsevier 8. Smeltzer SC, Bare BG. (2000) Medical Surgical Nursing 9th Ed. Philadelphia: Lippincott Konferans şeklinde ders, soru-yanıt, grup tartışması, laboratuar ve klinik çalışma çalışması

4 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Hemşireliğe Özel Farmokoloji HEM Yarıyıl 3 T 3 3 Dersin Öğretim Üye/Elemanları Prof. Dr İsmail H. Ulus; Pror. Dr. İsmail H. Ulus Temel farmakoloji kavramlarını ve ilaçlarla ilgili temel yaklaşımlar hakkında bilgi vermektir. 1. İlaç veriliş yollarını bilir. 2. İlaçların verildikleri yerlerden emilmelerini ve vücutta dağılımlarını bilir.. 3. İlaçların temel metabolizma yollarını bilir. 4. İlaçların vücuttan atılma mekanizmalarını ve yollarını bilir. 5. İlaçlarının etki mekanizmalarını bilir. 6. Doz etki ilişkilerini bilir 7. İlaç etkileşmelerini bilir 8. İlaçların toksik, advers etkilerini bilir 9. Yaşlılarda, çocuklarda ve hamilelerde ilaç kullanımını bilir Farmakokinetik : ilaçların veriliş yolları, emilim dağılım, metabolizma ve atılım, Farmakodinami : İlaçların etki mekanizmaları, ilaç-reseptör etkileşmeleri, İlaç etkisini değiştiren faktörler ve ilaç etkileşmeleri, Antibiyotikler : Penisilinler, sefolosporinler, aminoglikozidler, Antibiyotikler: Tetrasiklinler, kloramfenikol, sulfonamidler ve diğer antibiyotikler, Kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçlar, Antitüberküloz, anti-viral, anti-fungal ve anti-protozoal ilaçlar, Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan ilaçlar, Gastro-intestinal sistem hastalıkların da kullanılan ilaçlar, Solunum sistemine etkili ilaçlar, Hormonlar : Tiroid ilaçları, anti-tiroid ilaçlar, insülin ve oral hipoglisemik ilaçlar, Hormonlar: Seks hormonları ve ilgili ilaçlar, Otonom sinir sistemine etkili ilaçlar, Merkez sinir sistemine ve hastalıklarına etkili ilaçlar. 1. Kayaalp O (2009) Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Pelikan Yayınları 2. Dökmeci İ (2007) Farmakoloji: İlaçlar ve Etkileri. Alfa yayınları 3. Süzer Ü (2009) Tedavinin Farmakolojik Temelleri, Nobel Tıp Kitapevi Konferans şeklinde ders, soru-yanıt, grup tartışması

5 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Kredisi AKTS Toplumsal Duyarlılık Projesi I HEM 209 III. Yarıyıl 2U 1 4 Yard. Doç. Dr. Hasibe Kadıoğlu Yard. Doç. Dr. Hasibe Kadıoğlu Dönemlik Öğrencilerin birey olarak yaşadıkları topluma ve dünyaya karşı sorumluluklarının olduğunun farkına varmalarını ve toplum sağlığını etkileyen konular içerisinden bir araştırma problemini belirleyebilmesini sağlamaktır. 1. Toplumsal sorumluluğun farkına varma. 2. Toplum sağlığını etkileyen konuları ve öncelikleri belirleme. 3. Bilimsel bilgi kaynaklarına ulaşabilme. 4. Proje teması belirleyebilme. 5. Proje teması ile ilgili bilimsel bilgiyi bilme. 6. Tema içerisinde proje konusu seçebilme. 1. Sosyal sorumluluk ve proje örnekleri 2. Proje teması belirleme 3. Proje teması ile ilgili bilimsel bilgiyi inceleme 4. Proje konusunun belirlenmesi 1. İnci Erefe (2002). Hemşirelikte Araştırma, İlke Süreç ve Yöntemler. HEMAR-GE yayın No 1. Takrir, soru-cevap, küçük grup çalışması

6 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Kredisi AKTS Epidemiyoloji HEM 217 III. Yarıyıl 2T 2 2 Yrd. Doc. Dr. Figen Demir Yrd. Doc. Dr. Figen Demir Öğrencilerin nedensellik ilişkilerini, epidemiyolojik yöntemleri tanımalarını ve araştırmalarında kullanabilmelerini ve sağlamak Öğrenciler dersin sonunda, - Epidemiyolojinin tanımını yapabilecek, kullanım alanlarını sayabilecek - Bilimsel düşünme ve nedensellik kavramlarını tanımlayabilecek - Nedensellik ilişkilerini tanımlayabilecek ve çözümleyebilecek - Epidemiyolojik ölçütleri hesaplayabilecek - Türkiye ve dünyanın sağlık göstergelerini yorumlayabilecek - Araştırma türlerini tanımlayabilecek ve özelliklerini tartışabilecek. 1. Epidemiyolojinin temelleri 2. Bilimsel düşünce 3. Nedensellik kavramı 4. Epidemiyolojik ölçütler 5. Sağlık göstergeleri 6. Araştırma yöntemleri 1.Rothman KJ (2008) Modern Epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins 2.Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company. 3.Ann Aschengrau; George R. (2007) Seage Jones & Bartlett Publishers Konferans şeklinde ders, soru-yanıt, grup çalışması

7 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Sağlık Bakımı ve Teknolojilerinde Yenilikler HEM Yarıyıl 2 T 2 1 /Seçmeli Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Öğr. Gör. Hakan Evsine Sağlık bakımındaki teknoloji ve yenilikleri öğretmek ve medikal cihazları tanıtmaktır. 1. Sağlık Bakım Teknolojisini bilir. 2. Ameliyathane Teknolojilerini bilir. 3. Medikal cihazları bilir. 4. Biyomedikal Hizmetler görev ve sorumluluklarını bilir. Tıbbın tarihsel sürecinde tıbbi teknolojiler, teknoloji ve bakım teknolojilerinin gelişimi nano teknoloji, biyomedikal teknolojisi, medikal cihazlara giriş, ekg cihazı, hasta bakımında gelişmiş mattress sistemleri & lift sistemlerinin önemi, defibrillatorler, cerrahi bakım teknolojilerinde yenilikler, fetal monıtor, ameliyathane teknolojilerinde yenilikler, yeni nesil endovizyon sistemleri, yaşam bulguları & yatan hasta izlemi, hasta bakım yüksek teknolojili yeni nesil sarf malzemeleri, infüzyon pompaları, damar bulma cihazı, evde bakım teknolojilerinde yenilikler, yoğun bakımlarda CİS (Clinic Information Systems) 1. Öğüt A, Güleş KH, Tekin M (2010) Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi, Gazi Kitapevi, 5.Basım, Ankara. 2. Sargutan E (2006) Sağlık Sektöründe ve Sağlık Kuruluşlarında Teknoloji Yönetimi, Hacettepe Üniversitesi Yayını. Konferans tipi ders, vaka tartışması, proje, seminer, grup tartışması, laboratuar ve klinik çalışmalar

8 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Kredisi AKTS Evde Bakım I HEM 235 III. Yarıyıl 2 T 2 1 Seçmeli Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğrenciye, evde sağlık bakımı sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak. Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Sağlık hizmetleri içinde evde bakım hizmetlerinin yerini ve hizmet sunumunda evde bakım hemşiresinin ve diğer ekip üyelerinin rolünü ve sorumluluklarını bilecek, 2. Ev ziyareti sürecinin aşamalarını ve ilkelerini bilecek, 3. Birey ve aile ile etkili iletişim kurarak, etik ilkeler ve hasta hakları doğrultusunda ailenin, bireyin evde bakım gereksinimlerini belirlemeyi bilecek, 4. Ev ortamında birey, aile, sağlık çalışanları açısından güvenli çevre oluşturulmasında riskleri tanımlayacak ve gerekli önlemleri alarak bakımın planını yapabilecek, 5. Evde bakımda yer alan araç ve gereçlerin kullanımını bilecek, 6. Bireyin gelişimsel özelliklerine uygun beslenme, boşaltım, aktivite/egzersiz, dolaşım ve solunum fonksiyonuna yardımla ilgili girişimleri ve akut, kronik ya da terminal dönem bakım ilkelerini ve uygulamalarını bilecek, 7. Bireye ve aileye, evde sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmeti verebilecek, 8. Evde bakım hizmetlerinin kayıtlarını tutmayı ve değerlendirmeyi bilecek, Evde bakım hizmetlerinin Türkiye de ve Dünya daki durumu ve tarihi, evde bakım hizmetleri ekibinin rol ve sorumlulukları, evde bakım hizmetine gereksinimi olan bireylerin bakımının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgi ve becerileri içerir. 1. Rice R. Home Care Nursing Practice Concepts and Application,(2006) Fourth Ed. Mosby İnc Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik, Leahy W, Fuzy J, Grafe J. Providing Home Care, A Textbook for Home Health Aides, Third Ed. (2009) Hartman. 4. Güven S, Hazer O. Ülkemizde evde bakımın aile ve yaşlılık açısından önemi ve ev ekonomistlerinin yeri. Ev Ekonomisi Derg 2000;6: Nahcivan ÖN. Evaluation of risks reported by individuals in the home care process (in Turkish). Proceedings, 1st National Congress of Domestic Care, Marmara University, September 1998, Istanbul. 6. Sayan A. Günümüzde evde bakım. Atatürk Ü Hemşirelik YO Derg 2004; 7: Sunum, tartışma, rol play

9 HEM/FZT/SYB Pazartesi 15:10-17:30 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS İngilizce III Pre-Intermediate ING 201 III. Yarıyıl 3U 1,5 1,5 (e-posta) Dersin Öğretim Elemanı (eposta) İngilizce Beyhan Aytekin Öğrencileri rutin durumlarda iletişim kurabilecek, dolaysız anlatım ve bilgileri kullanabilecek, temel gereksinimlerine bağlı olarak kendini, öğrenim durumunu, içinde bulunduğu çevreyi ve nesneleri tarif edebilecek düzeye getirmek Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir New Headway Pre-Intermediate (1-4) New Headway Pre-Intermediate St s Book/ Workbook/ Booklet/ DVD/ Outside Readers, Headway ve Azar Internet Online Alıştırmalar İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

10 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Kadın Sağlığı ve Hastalıkları HEM 202 IV.Yarıyıl 3 T+8 U 6 7 Hemşireliği Doç.Dr. Ümran Oskay Doç.Dr. Ümran Oskay Kadın sağlığı ve üreme sağlığı/cinsel sağlık kavramlarını inceleyerek, ülke gereksinimleri doğrultusunda, kadının tüm yaşam evreleri boyunca sağlık ve esenliğinin korunması ve geliştirilmesi, sağlığın bozulduğu durumlarda, bakım gereksinimlerinin bütüncül bir yaklaşımla karşılanması için bilgi ve beceri kazandırmaktır. 1. Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramların, ulusal ve uluslararası göstergeleri bilir. 2. Kadın üreme sağlığının toplumumuzdaki durumunu ifade eder. 3. Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşiresinin rolü, işlev ve sorumluluklarını tanımlar 4. Kadının tüm yaşam evrelerini sınıflandırır. 5. Kadının tüm yaşam evrelerine özgü bakım gereksinimlerini bilir. 6. Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini anlatır, 7. Gebeliğin oluşumundan doğuma kadar geçen dönemde normal/ riskli gebe ve ailesine bakım vermek konusunu anlatır. 8. Gebeliğin oluşumundan doğuma kadar geçen dönemde normal/ riskli gebe ve ailesine yönelik bakımı uygular. 9. Genetik danışma ve fetal sağlığın değerlendirilmesini anlatır. 10. Doğum eyleminde kadının bakım gereksinimlerini anlatır 11. Doğum eyleminde kadının bakım gereksinimlerini gerçekleştirir. 12. Doğum sonu dönemde normal / riskli loğusa, yenidoğan ve ailenin bakım gereksinimlerini sınıflandırır ve gerçekleştirir. 13. Doğurganlığın düzenlenmesi ve kontrasepsiyonu anlatır. 14. İnfertilite ve yardımcı üreme tekniklerini tanımlar 15.. Jinekolojik tanı ve tedavi yöntemlerini bilir. 16. Kadınlarda sık görülen jinekolojik sorunları anlatır. 17. Kadının sık görülen jinekolojik sorunlara yönelik bakımı uygular 18. Kadın üreme organ tümörlerinde tanı ve tedaviye yönelik bakımı yönetir. 19. Cinsel sağlık konusunu anlatır 1. Kadın Ve Üreme Sağlığına Genel Bakış 2. Kadın Sağlığı İle İlgili Temel Kavramlar 3. Kadın Ve Erkek Üreme Organlarının Anatomisi 4. Kadın Ve Erkek Üreme Organlarının Fizyolojisi

11 5. İnsan Üreme Fizyolojisi 6. Kadın Yaşam Evreleri 7. Gebelik Ve Hemşirelik Yaklaşımı 8. Genetik Danışmanlık Ve Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi 9. Normal Doğum Eylemi Ve Hemşirelik Yaklaşımı 10. Doğum Sonu Dönem Ve Hemşirelik Yaklaşımı 11. Gebeliğin Yol Açtığı Riskli Durumlar 12. Gebelikte Hipertansif Durumlar 13. Gebeliği Riskli Hale Getiren Sağlık Sorunları Ve Hemşirelik Yaklaşımı 14. Doğum Eylemine İlişkin Riskli Durumlar 15. Doğum Sonu Sorunlar Ve Hemşirelik Yaklaşımı 16. Üreme Sağlığı Ve Doğurganlığın Düzenlenmesi 17. Jinekolojik Tanı Ve Tedavi Yöntemleri 18. Genital Yol Enfeksiyonları Ve Hemşirelik Yaklaşımı 19. Cinsel sağlık ve Hemşirelik Yaklaşımı 20. Jinekolojik Kanama Ve Üreme Organ Fistülleri 21. Üreme Organ Yer Değişiklikleri 22. Jinekolojik Tümörler Ve Hemşirelik Yaklaşımı 1. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı (2012). 1. Baskı, Coşkun A (Ed). Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul. 2. Coşkun A. (2008) Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul 3. Taşkın L. (2008) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş VI. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara 4. Ayhan A, Durukan T, Günalp S, Gürgan T, Önderoğlu LS, Yaralı H, Yüce K. (2008) Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Tıp Kitabevi. 5. Davidson MR, London ML, Wieland Ladewig PA.(2008) Pregnancy at Risk : Gestational Onset. Olds' Maternal-Newborn Nursing & Women's Health Across the Lifespan (8th Edition),Pearson Edication Ltd.,London. Düz anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, rol play, demonstrasyon), Klinik uygulama

12 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HEM 204 IV. Yarıyıl 3 T / 8 U 7 6 Hemşireliği Öğr. Gör. Zehra Kan Öntürk Öğr. Gör. Zehra Kan Öntürk Öğrencinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin temel kavramları, çocuğa özgü anatomik ve fizyolojik farklılıkları tanımlaması, bu kavramları rol ve işlevleriyle bütünleştirmesi, sağlıklı/hasta çocuk ve ailesine bütüncül bakım verme becerisine sahip olmasıdır. 1. Dünyada ve Türkiye de çocukların durumunu, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği felsefesini, rol ve sorumluklarını, çocuk haklarını tanımlar. 2. Büyüme ve gelişmenin tanımını, çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler, fiziksel büyümeyi, yaş dönemlerine özgü büyüme ve gelişmeyi bilir. 3. Çocuğa özgü anatomik ve fizyolojik farklılıkları ve hemşirelik girişimlerinde çocuğa özgü farklılıkları tanımlar, çocuk ve aile sağlığını çocuğun gelişimsel düzeyine göre değerlendirir. 4. Yenidoğan Dönemi özelliklerini tanımlar ve sağlıklı yenidoğanın bakımını yapar. Yenidoğan dönemine özgü sağlık problemlerini tanımlar ve tanır. 5. Bebeklik döneminde beslenme özelliklerini, beslenme sorunlarını ve bağışıklamayı tanımlar ve beslenme ve bağışıklama konusunda rehberlik eder. 6. Çocukluk çağı hastalıklarını tanımlar ve tanır. 7. Okul Çocukluğu ve Adölesan dönemine özgü sağlık problemlerini tanımlar. Bu döneme özgü bakım gereksinimlerini belirler ve uygular. 8. Çocuğun sağlığı bozuklukları sırasında yaşadığı fizyolojik ve psikososyal değişimleri tanımlar ve bu değişimlere yönelik holistik bakım ilkeleri doğrultusunda tanılama ve etkin bakım yaklaşımları geliştirir, uygular. Dünyada ve Türkiye' de çocukların durumu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği nin felsefesi, rol ve sorumlulukları, çocuk hakları, çocuk ve aile sağlığının değerlendirilmesi, hemşirelik girişimlerinde çocuğa özgü farklılıklar, çocukluk dönemlerine özgü özellikler ve o döneme özgü sağlık problemleri, çocuk sağlığı bozukluklarına yönelik vaka analizi 1. Çavuşoğlu H. (2008) Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Ankara Sistem Ofset Basımevi. 9. Baskı 2. Dadaloğlu T, Görak G. (2008) Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri Nobel Tıp Kitabevleri 3. Hockenberry MJ, Wilson D. (2009) Wong s Essentials of Pediatric Nursing. Mosby Elsevier Eighth Ed. 4. Hockenberry MJ. (2007) Wong s Nursing Care of Infants and Children. Mosby Elsevier Eighth Ed. 5. Törüner EK, Büyükgönenç L. (2012) Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık, 1. Basım Konferans şeklinde ders, soru-yanıt, grup tartışması, laboratuar çalışması

13 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Kredisi AKTS Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik HEM 210 IV. Yarıyıl 1T+2U 2 1 Dersin Öğretim Elemanı/üyesi Doç. Dr. Hakan Yıldırım Doç. Dr. Hakan Yıldırım Bilgisayar ortamında verilerin analizi ve elde edilen bulguların yorumlanması. 1. Problemle ilgili verileri toplar 2. Toplanan verilerin görsel, grafikler halinde sunumunu yapar 3. Verileri bilgisayara aktarir 4. Verilerin bilgisayarda analizini yapar 5. Analiz sonucu elde edilen bulgulari yorumlar. 1. Temel İstatistik Kavramları 2. Verilerin Sunulması 3. Verilerin Özetlenmesi 4. İstatistik ve Olasılık 5. Hipotez Sınamaları 1. Armutlulu İ.H., İşletme İstatistiğine Giriş, Alfa, 2.Baskı, Akgül A. Tıbbi Araşt. İstatistiksel Analiz Teknikleri, 3. Baskı, Özdemir O., Medikal İstatistik, İstanbul Medikal, 2006

14 SBF DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Pre-Int/Orta-Öncesi HEM216 IV. Yarıyıl (e-posta) Dersin Öğretim Elemanı (e-posta) İngilizce Beyhan Aytekin Soner Balaban Öğrencileri orta-öncesi düzeyde iletişim kurabilecek, temel gereksinimlerine bağlı olarak kendini, öğrenim durumunu, içinde bulunduğu çevreyi ve nesneleri tarif edebilecek düzeye getirirken, sağlıkla ilgili terminolojiyi başlatıp mesleki İngilizceye hazırlamak Sözlü ve yazılı iletişim kurabilir White Booklet (New Headway Pre-Intermediate 7-12) & PowerPoint (Pain & Complaint) NHP Workbook, White Booklet & PowerPoint İletişimsel, ikili ve grup çalışmaları

15 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) HEM 218 IV.Yarıyıl 2 T 2 1 Yrd. Doç. Dr. Figen Demir Yrd. Doç. Dr. Figen Demir Öğrencilerin bir sağlık araştırmasını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak Öğrenciler dersin sonunda, 1. Bir araştırmanın planlanması aşamalarını tanımlayabilecek ve bir araştırma planlayabilecek. 2. Veri toplama yöntemlerini tanımlayacak ve bu yöntemleri oluşturup uygulayabilecek 3. Veri çözümlemesinde araştırmalarına uygun yöntemleri seçebilecek 4. Bir araştırmaya ait bulguları sunabilecek 1. Araştırmanın planlanması aşamaları 2. Araştırma yöntemleri 3. Veri toplama yöntemleri 4. Veri çözümlemesinde kullanılan yöntemler 5. Araştırmaya ait bulguların sunumu 1.Rothman KJ (2008) Modern Epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins 2.Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company. 3.Ann Aschengrau; George R. (2007) Seage Jones & Bartlett Publishers Konferans şeklinde ders, soru-yanıt, grup çalışmaları

16 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Kredisi AKTS Evde Bakım II HEM 230 IV. Yarıyıl 2 T 2 1 Seçmeli Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğr. Gör. Dr. Bahire Ulus Öğrenciye; evde bakım gerektiren bireyin, bakım gereksinimlerini tanılama, bakımını planlama ve bakım sonuçlarını değerlendirmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak. Bu dersin sonunda öğrenci; 9. Birey ve aile ile etkili iletişim kurarak, etik ilkeler ve hasta hakları doğrultusunda ailenin, bireyin evde bakım gereksinimlerini belirlemeyi bilir, 10. Ev ortamında sağlıklı ve gebe kadının bakım gereksinimlerini tanımlar, 11. Lohusalık döneminde kadının bakım gereksinimlerini tanımlayarak, hemşirelik bakımını planlar 12. Yeni doğan bebeğin bakım gereksinimlerini tanımlayarak, hemşirelik bakımını planlar, 13. Kronik hastalığı olan yaşlıların ve mental motor retardasyonu olan çocukların bakım gereksinimlerini tanımlayarak, hemşirelik bakımını planlar, 14. Evde bakım hizmetlerinin kayıtlarını tutmayı ve değerlendirmeyi bilir. Evde bakım hizmetlerinin Türkiye de ve Dünya daki tarihi ve durumu, evde bakım hizmetleri ekibinin rol ve sorumlulukları, evde bakım hizmetine gereksinimi olan bireylerin bakımının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içerir. 1. Rice R. (2005) Home Care Nursing Practice: Concepts and Application (Home Health Nursing Practice: Concepts & Application, Mosby 4th. Edition 2. Sayan A (2004) Günümüzde Evde Bakım, Atatürk Üniversitesi, hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 7;3: Törüner E.K, Büyükgönenç L. (2012) Çocuk Sağlığı, Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık, Amasya. 4. Hockenberry M.J, Wilson D. (2005) Essantials of Pediatric Nursing, Mosby inc. Ders anlatma, soru cevap, sunum, tartışma

17 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+ U Kredisi AKTS Adli Durumları Tanıma HEM 232 IV. Yarıyıl 2 T 2 1 Seçmeli Yrd.Doç.Dr.Işıl Pakiş Yrd.Doç.Dr.Işıl Pakiş Derse katılanların hemşirelikte adli tıp uygulamaları, çocuk istismarı, cinsel saldırı ve aile içi şiddet olgularında sağlık çalışanlarının rolü ve sorumluluklarını, yaralanma ve ölümle sonuçlanan adli olgulara yaklaşım ve sorumluluklar ile ilgili bilgi ve beceri kazanması 1.Adli Olgu tanımı öğrenmek ve adli olgu tiplerini sıralamak 2.Ölümün tanımı, tipleri, postmortem değişimleri, postmortem interval, organ nakli ile ilgili yasal prosedürleri öğrenmek 3.Adli Tıbbi Delillerin toplanması, örneklenmesi, sınıflandırılması ile ilgili işlemleri ve yasal sorumlulukları öğrenmek 4.Çocuk istismarı, aile içi şiddet ve cinsel saldırı olgularında sağlık çalışanlarının rolü ve sorumluluklarını öğrenmek 5.Yaraların sınıflandırılması, özellikleri ve asfiksi özelliklerini tanımlamak ve sınıflandırmak 6. Sağlık çalışanlarının yasal sorumluluklarını öğrenmek 1.Adli Olgu tanımı ve adli olgu örnekleri 2.Ölümün tanımı, tipleri, postmortem değişimler, postmortem interval, organ nakli ile ilgili yasal prosedür 3.Adli Tıbbi Delillerin toplanması, örneklenmesi, sınıflandırılması ve bu alanla ilgili yasal sorumluluklar 4.Çocuk istismarı, aile içi şiddet ve cinsel saldırı olgularında sağlık çalışanlarının rolü ve sorumlulukları 5.Yaraların sınıflandırılması, özellikleri ve asfiksi özellikleri 6. Sağlık çalışanlarının yasal sorumlulukları Knight B. (2004). Forensic pathology, Oğuz Polat.Tüm boyutları ile çocuk istismarı (2007).Cilt I,II. Zeki Soysal, Cansel Çakalır (1999). Adli Tıp Cilt I,II,III, Oğuz Polat. Klinik Adli Tıp (2007) Düz anlatım, soru-yanıt, grup tartışması, slayt sunumları

18 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+L+U Kredisi AKTS Toplumsal Duyarlılık Projesi II HEM212 IV. yarıyıl 2U 1 3 Yrd.Doç.Dr.Hasibe Kadıoğlu Yrd.Doç.Dr.Hasibe Kadıoğlu Bilimsel bir araştırma projesi tasarımı için gerekli olan bilgiyi kazandırma ve araştırma projesi tasarımı yapabilme. 1. Araştırma problemi belirleyebilme. 2. Araştırma problemine uygun amaç belirleyebilme. 3. Araştırma problemine uygun hipotez belirleyebilme. 4. Araştırma problemine uygun araştırma türü belirleyebilme. 5. Evren ve örneklem belirleyebilme. 6. Veri toplama yöntemi belirleyebilme. 7. Veri toplama aracı hazırlayabilme 8. Araştırmanın etik yönünü değerlendirebilme 1. Araştırma problemi belirleme 2. Araştırma amacı belirleme 3. Araştırma hipotezı/hipotezleri oluşturma. 4. Araştırma türü belirleme. 5. Evren ve örneklem. 6. Veri toplama yöntemi ve araçları 7. Araştırmanın etik yönü 1. Özdamar, K. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan kitabevi, Eskişehir, Erefe, İ. Hemşirelikte Araştırma, HEMAR-G Yayını, İstanbul, Takrir, Soru - Cevap, Küçük grup çalışması

19 SBF DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS İngilizce 4 Pre-Int/Orta-Öncesi ING202 IV. Yarıyıl (e-posta) Dersin Öğretim Elemanı (e-posta) İngilizce Beyhan Aytekin Soner Beyhan Aytekin Soner New Headway Pre-Intermediate (7-12) New Headway Pre-Intermediate St s Book Öğrencileri rutin durumlarda iletişim kurabilecek, dolaysız anlatım ve bilgileri kullanabilecek, temel gereksinimlerine bağlı olarak kendini, öğrenim durumunu, içinde bulunduğu çevreyi ve nesneleri tarif edebilecek düzeye getirmek İletişimsel, ikili ve grup çalışmaları New Headway Pre-Intermediate (7-12) New Headway Pre-Int St s Book + NHP (7-12) WB Rd. Texts İletişimsel, ikili ve grup çalışmaları

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Ebelik; Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ I YARIYILI HemĢirelik Esasları-I (4 2 5) (AKTS: 13) Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim süreci, Temel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli Öğrencilerimiz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 60 yıllık köklü geçmişiyle kuruluşundan bu yana iyi insan-iyi hekim yetiştirme

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri İSG 504 III 2T+4P 4 10 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI Acil Sağlık Hizmetleri I 0310101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersler Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yasal düzenlemeleri, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu dersin sonunda

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi-II

Detaylı

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Önkoşul:

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Önkoşul: 2014 AKTS KATALOĞUNA KONULACAK BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM BİLGİLERİ EK A: DERS İZLENCE FORMATI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 2014-2015 Yılı Dersin adı: Dönem I Meslek İçi Dersi

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri 1.Sınıf Güz Dönemi Kodu Dersin Adı T U K TAR 101 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ I 2 0 2 TUR 101 1003 TÜRK DİLİ- I 2 0 2 YAD 101 1004 İNGİLİZCE-I

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı: 1. SINIF Yarıyıl: 1. YARIYIL Dersin Dersin Adı Z/S Teo Uyg Toplam Kredi ECTS Kodu 1101101 Medikal Biyoloji Z 1 1 2

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI n Adı: Türk Dili 1 Kodu:7702109 Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı GENEL PSİKOLOJİ BES 101 1 +0 4 - Dersin Öğretim Elemanları Doç. Dr. İlyas GÖZ Bu dersin amacı psikoloji biliminin alt

Detaylı

ÖĞRETİM SÜRECİ VE HEMŞİRELİK Teaching Process and Nursing. Meral BAYAT 1

ÖĞRETİM SÜRECİ VE HEMŞİRELİK Teaching Process and Nursing. Meral BAYAT 1 DERLEME (Review Article) ÖĞRETİM SÜRECİ VE HEMŞİRELİK Teaching Process and Nursing Meral BAYAT 1 Özet : Hemşireliğin temel işlevi, sağlıklı ya da hasta bireye yardım etmektir. Bu yardım, sağlamın sağlığını

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Bu dersin sonunda öğrenciler:

DERS BİLGİLERİ. Bu dersin sonunda öğrenciler: Kan Fizyolojisi ve Farmakolojisi KBTT-501 1 1T + 2 U 2 Zorunlu Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus Yrd. Doç. Dr. Melike Şahiner Yok Yüksek lisans öğrencilerine kan ve kan hücrelerinin fizyolojisi ve fizyopatolojisinin

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ Yaşlı Bakımı Programın amacı; öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip,

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TDS115 ANATOMİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDS115 Kredi AKTS 2 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Meslek Yüksekokulu Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) DKT101 İletişim, Dil ve Konuşma Bozukluklarına Genel Bakış (2+0) 2 AKTS:

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Anatomi I FTR 101 1 3+2 4 7 Dersin

Detaylı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Kanser Hastasında Bakımın Devamlılığı/Sürekliliğinin Sağlanması Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Prof.Dr.Hatice Bostanoğlu (Fesci) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI HAYATA ANLAMAK KATMAK İÇİN.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI HAYATA ANLAMAK KATMAK İÇİN. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI HAYATA ANLAMAK KATMAK İÇİN. Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey yüksek kültürde ve fazilette dünya

Detaylı