ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI)"

Transkript

1 ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI) No: Dersin Adı: DEĞERLENDIRME KRITERLERI Klinikler ı. PROFESYONEL DAVRANıŞLARıN 1 GELIŞTIRILMESI A. Sorumluluklarını Yerine Getirme Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma 2 Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme 2 Servis içi çalışmalarda etkin rol alma 2 Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme 2 B.Uetişim Birey/aileyle iletişim kurma 2 Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma 2 Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal 1 iletişim sağlama ıı. HASTA BAKıM VERME BECERISI 20 Hastanın tanısını açıklayabilme 2 Hastanın laboratuar bulgularını açıklayabilme 2 Hastanın ilaçlarını açıklayabilme 2 Hastanın verilerini toplama ve planlama 2 Problemi belirleme 2 Amaç geliştirme 2 Hastaya gerekli bakımı uygulama 4 Hastaya verilen bakımı değerlendirme 2 Hasta ve ailesine eğitim yapma 2 ııı. TEKNIK UYGULAMA BECERISI 40 Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma Aseptik tekniği kullanma 10 İşlemlerde doğru ilkeleri uygulama 10 Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme ıv. KLINIK SıNAV 2 ÖĞRETİM ELEMANININ: İmzası

2 ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (İÇHASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ) No: Dersin Adı: DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Klinikler I. PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN 1 GELİŞTİRİLMESİ A. Sorumluluklarını Yerine Getirme Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma 2 Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme 2 Servis içi çalışmalarda etkin rol alma 2 Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme 2 B.Iletişim Birey/aileyle iletişim kurma 2 Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma 2 Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal 1 iletişim sağlama II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ 20 Hastanın tanısını açıklayabilme 2 Hastanın laboratuar bulgularını açıklayabilme 2 Hastanın ilaçlarını açıklayabilme 2 Hastanın verilerini toplama ve planlama 2 Problemi belirleme 2 Amaç geliştirme 2 Hastaya gerekli bakımı uygulama 4 Hastaya verilen bakımı değerlendirme 2 Hasta ve ailesine eğitim yapma 2 III. TEKNİK UYGULAMA BECERİSİ 40 Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama Araç- gereci temiz olarakjyerine kaldırma işlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma Aseptik tekniği kullanma 10 işlemlerde doğru ilkeleri uygulama 10 Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme IV. KLİNİK SINAV 2 ÖĞRETİM ELEMANININ:

3 ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (İÇHASTALIKLARIHEMŞİRELİĞİ) No: Dersin Adı : DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Klinikler I. PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN 20 GELİŞTİRİLMESİ A. Sorumluluklarını Yerine Getirme Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma 2 Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme 2 Servis içi çalışmalarda etkin rol alma 3 Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme 3 B.Iletişim Birey/aileyle iletişim kurma 3 Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma 3 Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal 2 iletişim sağlama II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ 2 Hastanın tanısını açıklayabilme 3 Hastanın laboratuar bulgularını açıklayabilme 3 Hastanın ilaçlarını açıklayabilme 3 Hastanın verilerini toplama ve planlama 3 Problemi belirleme 3 Amaç geliştirme 3 Hastaya gerekli bakımı uygulama 3 Hastaya verilen bakımı değerlendirme 2 Hasta ve ailesine eğitim yapma 2 III. TEKNIK UYGULAMA BECERISI 30 Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma işlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma Aseptik tekniği kullanma İşlemlerde doğru ilkeleri uygulama Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme IV. KLİNİK SINAV 2 ÖĞRETİM ELEMANININ:

4 Numarası: İmza: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF KLİNİK UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (CERRAHİ) DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ KLİNİKLER I. PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN GELİŞTİRİLMESİ 20 Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma 2 Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme 2 Servis içi çalışmalarda etkin rol alma 2 Öğrenme ve araştırmaya istekli olma /Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba 4 gösterme Mesleki iletişim ilkelerine uyma (Hasta ve ailesi, Hemşire ve diğer sağlık ekibi,öğretim 4 üyesi/elemanı ve Grup arkadaşları ile uyumlu ve saygılı iletişim kurma) Sorumluluk alma ve yerine getirme 3 Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal iletişim sağlama 1 II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ 2 Hastanın mevcut durumunu tanımlayabilirle (pre-op/post-op) 2 Hastanın hastalığı, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında kuramsal bilgiye sahip olma 4 Hastanın gereksinimlerinin farkında olma ve karşılama 2 Hastanın kullandığı ilaçları bilme ve uygulama 2 Hastanm laboratuar bulgularını yorumlama 2 Hastanın verilerini toplama, planlama, problemi belirleme ve amaç geliştirme 3 Hastayı ameliyata hazırlama ve gerekçelerini açıklama 2 Hastaya verilen anestezinin etki ve yan etkilerine bilme 1 Ameliyat sonrası hastayı güvenli bir şekilde klinikteki yatağına alma ve hastanm 1 ameliyatına uygun pozisyonu verme Ağrı değerlendirmesi yapma 1 Ameliyattan gelen hastanın ilaç/sıvı istemini alma 1 Ameliyattan sonra derin solunum ve öksürme egzersizi yaptırma 1 Ameliyattan sonra hastanın uygun ambulasyonunu sağlama 1 Ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonları bilme ve izleme 1 Hasta ve ailesinin eğitim gereksinimlerini saptama- giderme/ taburculuk eğitimi yapma 1 III. TEKNİK UYGULAMA BECERİSİ 30 Yapılan tüm işlemlerde tıbbi/cerrahi aseptik tekniklere uyma 4 Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama 2 Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma 2 İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma 2 İşlemlerde doğru ilkeleri uygulama 4 IV Kateter- Branül-Sıvı izlem takibini yapma 2 Hastada bulunan drenler, kateterler ve mayileri uygun şekilde tespit etme 2 Pansuman ve kanama kontrolü yapma 2 Dren/Hemovak izlemi ve değerlendirmesi yapma (miktarı,akışı, rengi) 2 Nazogastrik tüp takibi yapma (Dekompresyon/Besleme) 2 Aldığı çıkardığı ve ameliyattan sonra spontan idrar takibi yapma 2 Post-op izlem kriterlerine uygun bir şekilde yaşam bulguları izleme ve kayıt etme 2 Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme 2 IV. KLİNİK SINAV 2 ÖĞRETİM Adı Soyadı: ELEMANININ

5 ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (PEDİATRİ) No: Dersin Adı : DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Klinikler L PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN 20 GELİŞTİRİLMESİ A. Sorumluluklarını Yerine Getirme Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma 2 Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme 2 Servis içi çalışmalarda etkin rol alma 3 Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme 3 B.Iletişim Birey/aileyle iletişim kurma 3 Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma 3 Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal 2 iletişim sağlama II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ 2 Hastanın tanısını açıklayabilme 4 Hastanın verilerini toplama 4 Problemi belirleme 3 Amaç geliştirme 3 Hastaya gerekli bakımı uygulama 4 Hastaya verilen bakımı değerlendirme 3 Hasta ve ailesine eğitim yapma 4 III. TEKNIK UYGULAMA BECERISI 30 Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma Aseptik tekniği kullanma İşlemlerde doğru ilkeleri uygulama Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme IV. KLİNİK SINAV 2 ÖĞRETİM ELEMANININ: İmzası

6 ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ) No: Dersin Adı : DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Klinikler I. PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN 20 GELİŞTİRİLMESİ A. Sorumluluklarını Yerine Getirme Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma 2 Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme 2 Servis içi çalışmalarda etkin rol alma 3 Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme 3 B.IIetişim Birey/aileyle iletişim kurma 3 Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma 3 Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal 2 iletişim sağlama II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ 2 Hastanın tanısını açıklayabilme 3 Hastanın laboratuar bulgularını açıklayabilme 3 Hastanın ilaçlarını açıklayabilme 3 Hastanın verilerini toplama ve planlama 3 Problemi belirleme 3 Amaç geliştirme 3 Hastaya gerekli bakımı uygulama 3 Hastaya verilen bakımı değerlendirme 2 Hasta ve ailesine eğitim yapma 2 III. TEKNİK UYGULAMA BECERİSİ 30 Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma Aseptik tekniği kullanma İşlemlerde doğru ilkeleri uygulama Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme IV. KLİNİK SINAV 2 ÖĞRETİM ELEMANININ:

7 Numarası: İmza: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF KLİNİK UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (CERRAHİ) DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ KLİNİKLER I. PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN GELİŞTİRİLMESİ 20 Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma 2 Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme 2 Servis içi çalışmalarda etkin rol alma 2 Öğrenme ve araştırmaya istekli olma /Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba 4 gösterme Mesleki iletişim ilkelerine uyma (Hasta ve ailesi, Hemşire ve diğer sağlık ekibi,öğretim 4 üyesi/elemanı ve Grup arkadaşları ile uyumlu ve saygılı iletişim kurma) Sorumluluk alma ve yerine getirme 3 Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal iletişim sağlama 1 II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ 3 Hastanın mevcut durumunu tanımlayabilme (pre-op/post-op) 3 Hastanın hastalığı, tam ve tedavi yöntemleri hakkında kuramsal bilgiye sahip olma Hastanın gereksinimlerinin farkında olma ve karşılama 2 Hastanın kullandığı ilaçlan bilme ve uygulama 4 Hastanın laboratuar bulgularını yorumlama 2 Hastanın verilerini toplama, planlama, problemi belirleme ve amaç geliştirme 4 Hastayı ameliyata hazırlama ve gerekçelerini açıklama 2 Hastaya verilen anestezinin etki ve yan etkilerine bilme 2 Ameliyat sonrası hastayı güvenli bir şekilde klinikteki yatağına alma ve hastanın 1 ameliyatına uygun pozisyonu verme \ğrı değerlendirmesi yapma 1 \meliyattan gelen hastanın ilaç/sıvı istemini alma 1 Vmeliyattan sonra derin solunum ve öksürme egzersizi yaptırma 2 Vmeliyattan sonra hastanın uygun ambulasyonunu sağlama 2 ımeliyat sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonları bilme ve izleme 2 [asta ve ailesinin eğitim gereksinimlerini saptama- giderme/ taburculuk eğitimi yapma 2 I. TEKNİK UYGULAMA BECERİSİ 20 apılan tüm işlemlerde tıbbi/cerrahi aseptik tekniklere uyma 2 lem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma 1 emlerde doğru ilkeleri uygulama 1 Kateter- Branül-Sıvı izlem takibini yapma 2 stada bulunan drenler, kateterler ve mayileri uygun şekilde tespit etme 2 ısuman ve kanama kontrolü yapma 2 ;n/hemovak izlemi ve değerlendirmesi yapma (miktarı,akışı, rengi) 2 zogastrik tüp takibi yapma (Dekompresyon/Besleme) 2 lığı çıkardığı ve ameliyattan sonra spontan idrar takibi yapma 2 t-op izlem kriterlerine uygun bir şekilde yaşam bulguları izleme ve kayıt etme 2 ;ulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme 2 KLİNİK SINAV 2 PLAM PUAN 100 ÖĞRETİM ELEMANININ Adı Soyadı: İmzası:

8 ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SAHA DEĞERLENDİRME FORMU No: I. PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN 20 GELİŞTİRİLMESİ A. Sorumluluklarını Yerine Getirme Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma 2 Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim 3 alma/verme Saha çalışmalarında etkin rol alma 2 Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba 2 gösterme B.Uetişim 2 Birey/Aileyle iletişim kurma 2 Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim 2 kurma Bilgileri defter/rapora kaydetme ve sağlık ekibiyle 2 yasal iletişim sağlama Eleştirilere karşı tutumu 2 II. SAHA / KURUM DEĞERLENDİRME 20 Haftalık plan hazırlama 2 Haftalık planı öğretim elemanlarıyla paylaşma 2 Haftalık planı uygulama 2 Kurum ile ilgili veri toplama 3 - Sorunları belirleyebilme 1 - Sorunları öncelik sırasına koyabilme 2 - Öncelik sırasına göre çözüm yolu üretip 1 girişimde bulunabilme - Tarama yapabilme 2 - Uygun eğitim materyali hazırlama ve eğitim 1 planı hazırlama - Eğitim yapabilme 1 - Kurum sorunlarına yönelik uygun çözüm 1 önerileri oluşturma Planın değerlendirilmesi 2 III. BAKIM PLANI YAPABİLME BECERİSİ 3 Eko-Genogram 2 Görüşme Planı 2 Çevre Tanıtımı 2 Ele alınan sorunla/tanıyla ilgili yeterli, doğru ve j bütüncül olarak veri toplama Problemleri Belirleme 3 Problemleri Öncelik Sırasına Koyma 3 Verilere uygun baktın planı yapma 3

9 Amaç Geliştirme 3 Uygulama 3 Değerlendirme (Çözümlenen yada devam eden 3 sorunları bakım planına not etme ve gerekli planlamaları yapma) Eğitim planını hazırlama ve uygulama 4 Akut sorunlara yönelik uygun, doğru çözüm 4 önerilerinde bulunma IV. KLİNİK SINAV 2 ÖĞRETİM ELEMANININ:

10 ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (KADIN DOĞUM) No: Dersin Adı : DEĞERLENDIRME KRITERLERI KLINIKLER I. PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN 20 GELİŞTİRİLMESİ A. Sorumluluklarını Yerine Getirme Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma 2 Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme 2 Servis içi çalışmalarda etkin rol alma 3 Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme 3 B.Iletişim Birey/Aileyle iletişim kurma 3 Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma 3 Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal 2 iletişim sağlama II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ 3 Hastanın tanısını fızyopatolojisiyle birlikte açıklayabilme 4 Hastanın laboratuar bulgularını açıklayabilme 4 Hastanın ilaçlarını açıklayabilme 4 Hastanın verilerini toplama ve planlama 4 Problemi belirleme 4 Amaç geliştirme 4 Hastaya gerekli bakımı uygulama 4 Hastaya verilen bakımı değerlendirme 4 Hasta ve ailesine eğitim yapma 3 III. TEKNİK UYGULAMA BECERİSİ 20 Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama 2 Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma 2 işlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma z. O Aseptik tekniği kullanma işlemlerde doğru ilkeleri uygulama Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme 4 IV. KLİNİK SINAV 2 ÖĞRETİM ELEMANININ: İmzası

11 ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (PEDİATRİ) No: Dersin Adı : DEĞERLENDIRME KRITERLERI KLINIKLER ı. PROFESYONEL DAVRANıŞLARıN 20 GELIŞTIRILMESI A. Sorumluluklarını Yerine Getirme Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma 2 Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme 2 Servis içi çalışmalarda etkin rol alma 3 Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme 3 B.Iletişim Birey/Aileyle iletişim kurma 3 Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma 3 Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal 2 iletişim sağlama ıı. HASTA BAKıM VERME BECERISI 3 Hastanın tanısını açıklayabilme Hastanın verilerini toplama Problemi belirleme 4 Amaç geliştirme 4 Hastaya gerekli bakımı uygulama Hastaya verilen bakımı değerlendirme Hasta ve ailesine eğitim yapma 7 ııı. TEKNIK UYGULAMA BECERISI 20 Bakım malzemelerini hazırlama ve kaldırma 2 İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma 3 Aseptik tekniği kullanma İşlemlerde doğru ilkeleri uygulama Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme ıv. KLINIK SıNAV 2 ÖĞRETİM ELEMANININ:

12 No: Dersin Adı : DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ KI.IM KLER I. PROFESYONEL DAVRANIŞLARIN GELİŞTİRİLMESİ A. Sorumluluklarını Yerine Getirme Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme Kişisel hijyen ve görünüm Servis içi çalışmalarda etkin rol alma Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme B.İletişim Birey/Aileyle iletişim kurma 3 Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma 3 Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal 2 iletişim sağlama II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ 3 Hastanın tanısını fîzyopatolojisiyle birlikte açıklayabilme 4 Hastanm laboratuar bulgularını açıklayabilme 4 Hastanın ilaçlarını açıklayabilme 4 Hastanın verilerini toplama ve planlama 4 Problemi belirleme 4 Amaç geliştirme 4 Hastaya gerekli bakımı uygulama 4 Hastaya verilen bakımı değerlendirme 4 Hasta ve ailesine eğitim yapma J III. TEKNİK UYGULAMA BECERİSİ 20 Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama 2 Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma 2 işlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma 2 Aseptik tekniği kullanma işlemlerde doğru ilkeleri uygulama Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme 4 IV. KLİNİK SINAV 2 TOPLAM PUAN ÖĞRETİM ELEMANININ: İmzası

13 ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 3. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (PSİKİYATRİ) No: Dersin Adı : DEĞERLENDIRME KRITERLERI KLINIKLER ı. PROFESYONEL DAVRANıŞLARıN 20 GELIŞTIRILMESI A. Sorumluluklarını Yerine Getirme Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma 2 Bakımından sorumlu olduğu bireyi teslim alma/verme 2 Servis içi çalışmalarda etkin rol alma 3 Eksiklerini fark etme ve düzeltmek için çaba gösterme 3 B.Iletişim Birey/Aileyle iletişim kurma 3 Öğretim elemanıyla uyumlu ve saygılı iletişim kurma 3 Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal 2 iletişim sağlama II. HASTA BAKIM VERME BECERİSİ 3 Hastanın tanısını açıklayabilme 4 Hastanın ilaçlarını açıklayabilme 4 Hastanın verilerini toplama ve planlama 4 Problemi belirleme 4 Amaç geliştirme 4 Hastaya gerekli bakımı uygulama 4 Hastaya verilen bakımı değerlendirme 4 Hasta ve ailesine eğitim yapma 7 III. TEKNIK UYGULAMA BECERISI 20 Bakım yöntemini doğru ve eksiksiz seçmek 2 Uygun ortam sağlama 2 işlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma 2 Görüşme ve gözlemde uygun sıralama/ teknikleri kullanma Bakım yönteminde doğru ilkeleri uygulama Uygulamanın hasta yönünden etkisini değerlendirme 4 ıv. KLINIK SıNAV 2 ÖĞRETİM ELEMANININ: İmzası

14 Kurumdan kimlerin sağlık hizmeti aldığını 2 belirleyebilme Kurumda tutulan sağlık kayıtlarını inceleme 2 Kurumda yaptığı uygulamaları raporlayabilme 4 (Kime, ne zaman, niçin, nasıl...) Kurumda yönetmeliği göz önünde bulundurarak 4 yapılan hizmetleri değerlendirebilme IV. BAKIM PLANI YAPABİLME BECERİSİ 30 Eko-Genogram 2 Görüşme Planı 2 Çevre Tanıtımı 2 Ele alınan sorunla/tanıyla ilgili yeterli, doğru ve 3 bütüncül olarak veri toplama Problemleri Belirleme 3 Problemleri Öncelik Sırasına Koyma 2 Verilere uygun bakım planı yapma 3 Amaç Geliştirme 2 Uygulama 3 Değerlendirme (Çözümlenen yada devam eden 2 sorunları bakım planına not etme ve gerekli planlamaları yapma) Eğitim planını hazırlama ve uygulama 3 Akut sorunlara yönelik uygun, doğru çözüm 3 önerilerinde bulunma V. KLİNİK SINAV 2 ÖĞRETİM ELEMANININ: İmzası

15 ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTERN ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORUMU (CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ) Öğrenci Numarası: DEĞERLENDIRME KRITERLERI PUAN KLINIKLER L PROFESYONEL DAVRANıŞLAR 10 Öğrenmeye istekli olma 2 Uyumlu ve saygılı iletişim kurma 2 Eksiklerinin farkında olma ve düzeltmek için çaba gösterme KURAMSAL BELGIYI UYGULAMAYA AKTARMA 2 Hastanın tanısını fızyopatolojisiyle birlikte açıklayabilme Hastanın laboratuar bulgularını açıklayabilme Hastanın ilaçlarını açıklayabilme Hastaya gerekli bakımı uygulama Hasta ve ailesine eğitim yapma ıı. KLINIK SıNAV 2 ıh. BAKıM PLANı 10 ıv. SEMINER 20 Sunum 10 Katılım 10 V. HEMŞIRE DEĞERLENDIRME 10 SORUMLU ÖĞRETIM ELEMANıNıN Adı Soyadı: İmzası: ÖĞRENCININ Adı Soyadı: imzası:

16 ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTERN ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (ÇOCUKSAĞLIĞIVE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ) Öğrenci Numarası: DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ KLİNİKLER I. PROFESYONEL DAVRANIŞLAR 40 A.Sorumluluklarını Yerine Getirme Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma Bakımından sorumlu olduğu bireyi /aileyi teslim alma/verme Kişisel hijyen ve görünüm Öğrenmeye istekli olma B.Iletişim Bireyle /aileyle iletişim kurma Sağlık ekibiyle iletişim kurma Kendi arkadaşlarıyla iletişim kurma Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal iletişim sağlama II. UYGULAMA BECERİLERİ 60 Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma Aseptik tekniği kullanma 10 Hastasıyla ilgilenme ve bakım verme 10 İşlem basamaklarını doğru uygulama 10 Servis içi çalışmalarda etkin rol alma 10 Hasta ve ailesine eğitim yapma SORUMLU HEMŞİRENİN Adı Soyadı: İmzası:

17 ERÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTERN ÖĞRENCİ KLİNİK UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU Öğrenci Numarası: DEĞERLENDIRME KRITERLERI PUAN KLINIKLER ı. PROFESYONEL DAVRANıŞLARıN 10 GELIŞTIRILMESI Öğrenmeye istekli olma 2 İletişim 2 Soıumluluk Alma ve Yaratıcılık Özelliği 4 II. KURAMSAL BILGIYI UYGULAMAYA AKTARMA 2 ıı. KLINIKTE VAKA TARTıŞMASı 10 ııı. BAKıM PLANı 2 ıv. VAKA ÇALıŞMASı (KAVRAM HARITASı) 20 V. KLINIK SORUMLU HEMŞIRENIN NOTU 10 SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANININ Adı Soyadı: İmzası: ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı: İmzası:

18 ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTERN ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ) Öğrenci Numarası: DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ KLİNİKLER I. PROFESYONEL DAVRANIŞLAR 40 A.Sorumluluklarını Yerine Getirme Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma Bakımından sorumlu olduğu bireyi /aileyi teslim alma/verme Kişisel hijyen ve görünüm Öğrenmeye istekli olma B.Iletişim Bireyle /aileyle iletişim kurma Sağlık ekibiyle iletişim kurma Kendi arkadaşlarıyla iletişim kurma Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal iletişim sağlama II. UYGULAMA BECERİLERİ 60 Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma Aseptik tekniği kullanma 10 Hastasıyla ilgilenme ve bakım verme 10 İşlem basamaklarını doğru uygulama 10 Servis içi çalışmalarda etkin rol alma 10 Hasta ve ailesine eğitim yapma SORUMLU HEMŞİRENİN İmzası:

19 ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTERN UYGULAMA DERSİ ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU (DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ) Öğrenci Numarası: DEĞERLENDIRME KRITERLERI PUAN KLINIKLER L PROFESYONEL DAVRANıŞLAR 10 Öğrenmeye istekli olma 2 Uyumlu ve saygılı iletişim kurma 2 Servis içi çalışmalarda etkin rol ve sorumluluk alma 2 Eleştirilere açık olma ve kendini geliştirmeye çaba gösterme KURAMSAL BELGIYI UYGULAMAYA AKTARMA 40 Hastanın/kadının tanısını fizyopatolojisiyle birlikte açıklayabilme Hastanın/kadının laboratuar bulgularını açıklayabilme Hastanın/kadının ilaçlarını açıklayabilme Hastaya/kadına gerekli bakımı hemşirelik sürecine göre planlama, uygulama ve raporlama 1 Hasta/kadın ve ailesine eğitim yapma 10 ıı. KLINIK SıNAV 2 ııı. SEMINER 1 Sunum 10 Katılım ıv. HEMŞIRE DEĞERLENDIRME 10 SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANININ Adı Soyadı: İmzası: ÖĞRENCININ Adı Soyadı: İmzası:

20 ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTERN UYGULAMA DERSİ ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU (DOĞUM -KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ) Öğrenci Numarası: DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ KLINIKLER I. PROFESYONEL DAVRANIŞLAR 40 A.SorumluIuklarmı Yerine Getirme Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma Bakımından sorumlu olduğu bireyi /aileyi teslim alma/verme Kişisel hijyen ve görünüm Öğrenmeye istekli olma B.Iletişim Bireyle /aileyle iletişim kurma Sağlık ekibiyle iletişim kurma Kendi arkadaşlarıyla iletişim kurma Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal iletişim sağlama II. UYGULAMA BECERİLERİ 60 Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma Aseptik tekniği kullanma 10 Hastasıyla ilgilenme ve bakım verme 10 İşlem basamaklarını doğru uygulama 10 Servis içi çalışmalarda etkin rol alma 10 Hasta ve ailesine eğitim yapma SORUMLU HEMŞİRENİN İmzası:

21 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ (4.SINIF) UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: ALDIĞI PUAN A] Kliniğe zamanında gelme-gitme Forma/kıyafet düzeni Teslime katılma B) İLETİŞİM 2 PUAN Psikiyatri Hasta ile iletişim Hasta ailesiyle iletişim Ekiple iletişim 2 PUAN Ç) GRUP AKTİVİTELERİ Grup aktivitelerini planlama ve grup aktivitelerine katılım -servis genel düzeni (10 puan) -tedavi saati (10 puan) -sosyal saat (10 puan) D)_GOZLEM 30 PUAN 20 PUAN PSİKİYATRİ KLİNİĞİ SORUMLU HEMŞİRE İMZA

22 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSİKİYATRİKLİNİĞİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: ALDIĞI PUAN Onkoloji PROFESYONELLİK Kliniğe zamanında gelme-gitme Forma/kıyafet düzeni 40 PUAN Teslime katılma İLETİŞİM 40 «Hasta ile iletişim PUAN Hasta ailesiyle iletişim» Ekiple iletişim «KLİNİK İÇİ FAALİYETLERE ETKİN 20 PUAN KATILIM (tedavi vb etkinlikler) ONKOLOJİ KLİNİĞİ SORUMLU HEMŞİRE İMZA

23 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSİKİYATRİ KLİNİĞİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU ÖĞRENCİNİN ADI SOYADİ: ALDIĞI PUAN: A) Kliniğe zamanında gelme-gitme Forma/kıyafet düzeni Teslime katılma B) İLETİŞİM» Hasta ile iletişim (2. ) Hasta ailesiyle iletişim (2. )» Öğretim elemanıyla iletişim (2. ) Ekiple iletişim (2. ) PUAN PUAN 10 PUAN PSİKİYATRİ C) GRUP AKTIVİTELERİ o Gıup aktivitelerini planlama (10 puan) Grup aktivitelerine katılım (1 puan) 2 PUAN D) 1-Bakım planı (2 puan) Veri toplama ( puan) e Hemşirelik tanısı( puan) Planlama( puan)» Uygulama( puan) o Değerlendirme( puan) 4 PUAN 2-Gözlem (20 puan) E) GRUP TOPLANTILARINA KATILIM «Teorik bilgi aktarımı Bakım planı tartışmalarına katılım 10 PUAN F) SEMİNER PUAN SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI: İMZA

24 ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTERN ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (ÇOCUKSAĞLIĞIVE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ) Öğrenci Numarası: DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ KLINIKLER I. PROFESYONEL DAVRANIŞLAR 40 A.Sorumluluklarını Yerine Getirme Uygulama alanına zamanında gelme/ayrılma Bakımından sorumlu olduğu bireyi /aileyi teslim alma/verme Kişisel hijyen ve görünüm Öğrenmeye istekli olma B.Uetişim Bireyle /aileyle iletişim kurma Sağlık ekibiyle iletişim kurma Kendi arkadaşlarıyla iletişim kurma Bilgileri gözlem kağıdına kaydederek sağlık ekibiyle yasal iletişim sağlama II. UYGULAMA BECERİLERİ 60 Bakım malzemelerini düzenli, temiz ve eksiksiz hazırlama Araç- gereci temiz olarak yerine kaldırma İşlem öncesi hastaya gerekli açıklamayı yapma Aseptik tekniği kullanma 10 Hastasıyla ilgilenme ve bakım verme 10 İşlem basamaklarını doğru uygulama 10 Servis içi çalışmalarda etkin rol alma 10 Hasta ve ailesine eğitim yapma SORUMLU HEMŞİRENİN İmzası:

25 ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTERN ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (ÇOCUKSAĞLIĞIVEHASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ) Öğrenci Numarası: DEĞERLENDIRME KRITERLERI PUAN KLINIKLER L PROFESYONEL DAVRANıŞLAR 10 Öğrenmeye istekli olma 2 Uyumlu ve saygılı iletişim kurma 2 Eksiklerinin farkında olma ve düzeltmek için çaba gösterme 4 ıı. KURAMSAL BILGIYI UYGULAMAYA AKTARMA 2 Hastanın tanısını fızyopatolojisiyle birlikte açıklayabilme Hastanın laboratuar bulgularını açıklayabilme Hastanın ilaçlarını açıklayabilme Hastaya gerekli bakımı uygulama Hasta ve ailesine eğitim yapma ıı. KLINIK SıNAV 2 ııı. BAKıM PLANı 10 ıv. SEMINER 20 Sunum 10 Katılım 10 V. HEMŞIRE DEĞERLENDIRME 10 SORUMLU ÖĞRETIM ELEMANıNıN Adı Soyadı: İmzası: ÖĞRENCININ Adı Soyadı: İmzası:

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası T.C. KIRIKKALE ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dosyası Sorumlu Öğretim Elemanı.. Öğretmen Adayının Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : Anabilim Dalı : Uygulama

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergede çağdaş hastane yönetim ilkeleri ve kurumun amaçları doğrultusunda hemşirelik

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II 1 1. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II PLANI 1.1. Uygulama Yeri: MEB e bağlı bağımsız anaokulu, ilkokullara bağlı anasınıfları ve özel anaokulları. 1.2. Uygulama Süresi:

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03 1. AMAÇ Hastanemizin tüm kliniklerinde yatan hastalarımızın tanı, tedavi işlemlerini hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yapmaktır. 2. KAPSAM Kliniklerinde yatan hasta ve refakatçilerine oryantasyon

Detaylı

Türkiye de Aile Hekimliği Uzmanlığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Müfredatı

Türkiye de Aile Hekimliği Uzmanlığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Müfredatı Türkiye de Uzmanlığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Müfredatı Tablo 1. Önerilen konu başlıkları ve ÇEP ve WONCA yeterlilikleri ile bağlantıları. Konu Ders Adı Sınıf Teorik Pratik Ödev Ulusal ÇEP-2014 ile Bağlantısı*

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR

TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİK KURULU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL STANDARTLAR Bölüm I: Eğitim Merkezi Tanımı Uzmanlık eğitiminin verildiği merkezin (Anabilim dalı veya özel dal eğitim

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu nda öğrenim gören

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Spor Tesisleri İşletme ve Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Klinik eğitim programının misyonu nöroşirürjikal (Beyin ve Sinir Cerrahisi) eğitimi ve hasta bakımını mükemmelleştirmektir. Asistanlar (Araştırma Görevlileri) öncelikle

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE

TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ HAZIRLAYAN TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM VE YETERLİK KURULU (EMEK) 2 Adı-

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MADDE BAĞIMLILIĞI DANIŞMANI SEVİYE 6 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI MADDE BAĞIMLILIĞI DANIŞMANI SEVİYE 6 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI MADDE BAĞIMLILIĞI DANIŞMANI SEVİYE 6 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 1 Meslek: MADDE BAĞIMLILIĞI DANIŞMANI Seviye: 6 Referans Kodu:.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Kanser Hastasında Bakımın Devamlılığı/Sürekliliğinin Sağlanması Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Prof.Dr.Hatice Bostanoğlu (Fesci) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı