Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi (NATO) Sivil Olağanüstü Hal Planlama Komitesi (CEPC) ve Birleşik Sağlık/Tarım ve Gıda/Su Grubu (JHAFG) Çalışmaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi (NATO) Sivil Olağanüstü Hal Planlama Komitesi (CEPC) ve Birleşik Sağlık/Tarım ve Gıda/Su Grubu (JHAFG) Çalışmaları"

Transkript

1 Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi (NATO) Sivil Olağanüstü Hal Planlama Komitesi (CEPC) ve Birleşik Sağlık/Tarım ve Gıda/Su Grubu (JHAFG) Çalışmaları 1

2 Sunum Planı *NATO Sivil Olağanüstü Hal Planlaması Komitesi (CEPC) nedir? - CEPC nin Yapısı ve Fonksiyonları *Birleşik Sağlık/Tarım ve Gıda/Su Grubu (JHAFG) nedir? *Milli Politika ve Sorumluluklar *CEPC ve JHAFG Toplantıları (Konular- Katılım) *JHAFG 2013 Haziran ayı ve CEPC 2013 Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı Çalışmaları *JHAFG Mart 2014 Toplantısı Çalışmaları *Bakanlığımız Yükümlülükleri-Yapılması Gereken ve Yapılan Çalışmalar *Çalışmalar İçin İhtiyaç Duyulan Hususlar 2

3 NATO Sivil Olağanüstü Hal Planlaması (CEP) NEDİR? * Sivil Olağanüstü Hal Planlaması (CEP) : NATO ülkelerinin ve ortaklık ülkelerinin krizlerin, çatışmaların ve afetlerin sonuçlarının üstesinden gelebilmesi ve bu konuda yapılan hazırlıkların yardımlaşa yürütülmesi için NATO kapsamında kurulmuş bir oluşumdur. * Sivil Halkın ve kritik altyapının Kimyasal, Biyolojik ve Radyolojik Ajanlarla Yapılacak Saldırılara Karşı Korunması ve bu konuda üye ülke ulusal makamlarının desteklenmesi * Kriz, afet ve/veya saldırı durumlarında kritik alt yapının korunması * Sivil halkın korunması ve insani yardım * NATO genelinde, müşterek savunma ya da kriz mukabele harekatlarına sivil hazırlıkların sağlanması 3

4 NATO Sivil Olağanüstü Hal Planlaması (CEP) FONKSİYONLARI NEDİR? TEMEL CEP FAALİYELERİ NATO HAREKATLARININ DESTEKLENMESİ MÜŞTEREK SAVUNMA KRİZ MUKABELE SİVİL NÜFUSUN KORUNMASI AFETE MUKABELE İNSANİ YARDIM KRİTİK ALTYAPI 4

5 KUZEY ATLANTİK KONSEYİ (NATO) GENEL SEKRETER SİVİL OLAĞANÜSTÜ HAL PLANLAMA KOMİTESİ (CEPC) PLANLAMA GRUPLARI RRT AST UZM EADRCC JHAFG IRCSG TG CPG TG (OS) TG (IST) TG (CA) JHAFG : KAMU SAĞLIĞI TARIM VE GIDA/SU GRUBU (Joint Health Agriculture and Food Group) IRCSG : ENDÜSTRİYEL KAYNAKLAR VE HABERLEŞME HİZMETLERİ GRUBU (Ind. Resources and Communication Group) TG (OS) : ULAŞTIRMA GRUBU (OKYANUS NAKLİYATI) (Transport Group) TG (IST) : ULAŞTIRMA GRUBU (DAHİLİ SATIH NAKLİYATI) TG (CA) : ULAŞTIRMA GRUBU (SİVİL HAVACILIK) CPG : SİVİL KORUNMA GRUBU (Civil Protection Group) AST : KBRN Danışma ve Destek Birimi RRT : Hızlı Mukabele Timi (Rapid Reaction Team) EADRCC: Avrupa- Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi- (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center) 5

6 CEPC YAPILANMASI * Genel Kurul (CEPC Komitesi) * Planlama Grupları * Sivil Koruma Grubu (CPG) * Taşımacılık Grubu (TG) * Kamu Sağlığı, Gıda ve Su Grubu (JHAFG) * Endüstriyel Kaynaklar ve Haberleşme Hizmetleri Grubu (IRCSG) * Uzman Havuzları * Bakanlığımızın üyesi olduğu planlama grubu: * Kamu Sağlığı Tarım Gıda ve Su Grubu (JHAFG) * Milli Koordinasyon: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK) ve Dışişleri Bakanlığı * Hazırlık toplantıları-kurumlar arası eşgüdüm * İlgili Kurumlar: Başbakanlık, AFAD, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı..vb 6

7 MİLLİ POLİTİKA VE SORUMLULUKLAR *Milli politikamız: NATO içinde ülkemizin etkinliğinin artırılması * Hedef: Görünürlüğü yüksek profil çizilmesi * Fransa ve Almanya gibi ülkelerin sivil konuları AB platformunda çözme isteği * Ülkemizce sivil konuların NATO platformunda çözümlenmesi daha makbul görülmektedir. * Askeri ve diplomatik başarıların sivil kaynakların kullanıldığı alanlarda da kullanılması ihtiyacı * CEP alanında faaliyet gösteren kurumların karşılıklı etkileşim ve eşgüdüm içinde hareket etmesi gereksinimi * CEP faaliyet sahalarının hepsinin birbiriyle etkileşim içinde olması ve kompleks bir yapıya bürünmesi 7

8 MİLLİ POLİTİKA VE SORUMLULUKLAR MGK Genel Sekreterliği nin Talepleri: *Konusuna hakim, İngilizce bilen uzman personel *Hazırlık toplantılarına ve çalışmalarına katılım *Çalışmalara katılımın sürekliliği- Aynı personelin devamlılığı *Genel Kurul ve Planlama Grubu toplantılarına rutin ve sürekli katılım 8

9 CEPC ve JHAFG Toplantıları * Ele Alınan konular * İklim Değişikliği * Gıda Güvenliği * KBRN * Siber Güvenlik * Hayvan Refahı, zoonoz hastalıklar * Çölleşme, kuraklık ve arazi bozulması vb. * Usul ve İdareye İlişkin Konular * CEP temsilcileri * Sivil Uzmanlar * Yıllık Çalışma Plan ve Programları * Eğitimler ve seminerlerin plan ve programlanması * Çalışmalara Katılım: * CEP Uzmanları vasıtasıyla * Sivil Uzmanlar vasıtasıyla 9

10 CEPC ve JHAFG Toplantıları *CEPC-JHAFG Temsilcileri: NATO Sivil Olağanüstü Hal Grubu Çalışmalarında Bakanlığımızı Temsil Eden Personel: * TRGM- Şule ÖZVEREN Ziraat Yüksek Mühendisi * GKGM- Ahmet Volkan GÜNGÖREN- Gıda Mühendisi * ABDGM- Eda ÖNEN- Avrupa Birliği Uzmanı *Sivil uzmanlar: Sivil uzman güncellemeleri devam etmektedir. *Amaç: Üye ülkelerin birbirlerinin tecrübelerinden yararlanmak ve ortak bir çalışma alanı yaratabilmek 10

11 CEPC ve JHAFG Toplantıları *Planlama Grubu Toplantısı (Kamu Sağlığı Tarım Gıda/Su Grubu-JHAFG): Haziran 2013 *CEPC Genel Kurul Toplantısı: Mayıs Kasım 2013 *JHAFG Olağan Toplantısı: Mart 2014 *CEPC Genel Kurul Toplantısı: Kasım 2014 *Hazırlık amacıyla: MGK koordinasyonunda hazırlık toplantıları (Her ay 1 kez yapılmaya çalışılmaktadır) 11

12 JHAFG 2013 Haziran Ayı Toplantısı Çalışmaları * CEPC uzmanlarının sayısı, nitelikleri, seçimi hususunda belirlenecek kriterlere ilişkin oluşturulacak konsept * Sivil acil planlama konusunda yapılması gerekenler (uzman sorunsalı bağlamında) * Su ve Gıda Güvenliği, Çölleşme ve Arazi Bozulması, Tarımda Enerji Sorunları ile ilgili çalışma kağıtları * OIE sunumu (Hayvan Refahı)- Biyolojik Tehdidin Azaltılması Konferansı * Portekiz in sunumu (kurak arazilerin sulanması ve bu bölgelere su ulaştırılması ve çevreyi koruyucu sulama sistemlerinin oluşturulması projesi) * 21. yy. da Zoonoz Hastalıklarının Stratejik ve Jeopolitik Önemi konulu seminer hakkında bilgi ve çağrı-aralık 2013 * Seminerle ilgili Dışişleri Bakanlığı görüşü- WHO ve OIE katılımıyla ilgili sessizlik süreci talebi 12

13 CEPC 2013 Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı Çalışmaları * Sivil-Askeri İşbirliği (Sivil Havacılık ISAF-Afganistan) * Tarım alanında yapılan faaliyetlerle ilgili hazır bilginin elde bulundurulmasının yararlı olduğu belirtilmiştir. * CEP Politika Geliştirme Belgesi üzerinde üye ülkeler görüşlerini belirtmişlerdir. * Balistik Füze Savunması: Ulusal ve bölgesel makamlar hangi bilgilere ihtiyaç duyar? (gizlilik sorunu) * Siber savunma (NATO da gündemde olan bir konu) * CEPC Planlama Grupları çalışma programları * Kriz Yönetimi Tatbikatı- Crisis Management Exercise (CMX-2014) (sağlık ön planda olabilir) * Uzman Eğitimleri ve kurslar (e-training eğitimler) * Seminar-Preparing for Extreme Space Weather * Alt Grupların çalışmaları hakkında bilgi (Grup Başkanları)- Çalışma Dokümanları * JHAFG AC_330(EAPC)WP(2013)0001 (Su ve gıda Güvenliği) * JHAFG AC_330(EAPC)WP(2013)0002 (Çölleşme ve Arazi bozulması) * JHAFG AC_330(EAPC)WP(2013)0003 (Tarımda Enerji Sorunları) 13

14 JHAFG Belgelerine Katkı Amacıyla Bakanlığımızca Yapılan Çalışmalar (Resmi Bakanlık Görüşü) Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması ile İlgili Yönetmelik (18 Şubat 2004 tarihli) bağlamında aşağıdaki eklemelerin yapılması: - Nitrat kirliliğine hassas bölgelerin ve su kaynaklarının belirlenerek bunlara yönelik iyi tarım uygulamalarının ve faaliyet planlarının geliştirilmesi ve bu yönde çiftçi ve kamuoyu farkındalığının oluşturulması yönünde çalışmalar yapılması - Aşırı gübreleme ve hayvansal gübrenin uygunsuz depolanması ve kullanımı sonucu nitrat ve fosfat; nehirler, göller ve denizler gibi su kaynaklarında ağır kirliliğe sebep olmaktadır. Bu iki bileşenin sulardaki konsantrasyonundaki artış su kaynaklarını içilemez hale getirmekte ve sucul yaşamın, su yüzeyindeki alglerin aşırı artmasından kaynaklanan ötrofikasyon sebebiyle ölmesiyle sonuçlanmaktadır. Sulardaki nitrat oranının fazlalığı insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. - Kuraklık-Tarımsal Kuraklık Farkının belirtilerek Orman ve Su İşleri Bakanlığının çalışmalara katılması gerekliliğinin ifadesi (Dışişleri Bakanlığına yönelik olarak) 14

15 Genel Olarak: * CEPC-JHAFG Yıllık Çalışma Programlarının Oluşturulması *Sivil Uzman Havuzu için uzman seçimi ve listelerin güncellenmesi *Sağlık Grubu Başkanı Seçimi *2013 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi *Üye ülke temsilcilerinin NATO portalından yararlanması *Ukrayna daki siyasal gelişmeler- CEPC ile ilgili hususlar ve Filipin Tayfunu sırasında CEP çalışmaları 15

16 Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi (EAPC) Formatı Çalışma Planı: (Üye ülkeler+istanbul İşbirliği Girişimi+Akdeniz Diyaloğu+Barış İçin Ortaklık Programı ülkeleri dahil) * 2014 yılı Ekim ayında Seminer- Sivil ve Askeri Alanları Kapsayacak Biçimde Tarım Konusunda Ulusal Güvenliğe Yönelik Tehditlerin Tanımlanması - İngiltere Temsilcisi Sunumu * 2015 yılı Kasım ayında Seminer- Gıda Güvenliği ve Tele-tıp * (2013 yılı Semineri- «21. yy.da Zoonoz Hastalıklar») * KBRN Hazırlığı * E-training eğitimlerin geliştirilmesi * Sivil acil planlamada uluslararası organizasyonların da dikkate alınarak üye ülkeler arasında işbirliği 16

17 Müttefik Formatı Çalışma Planı: * Siber Güvenlikle ilgili çalışmalar-yüksek Seviyede Seminer-Uzman bilgi değişimi-uygulama paylaşımıeğitimlerle uluslararası operasyonelliğin sağlanması * Sivil Uzman Havuzu- Uzman Güncellemesi ve Uzman Aday Çağrıları * CEP Uzmanlarının NATO Mukabele Gücü ve CMX çalışmalarında kullanılması * Tarım konusunda ülkelerin NATO ya yapacağı katkıların daha iyi tanımlanmasıyla ilgili olarak bireysel ortaklık programlarında düzenlenen CEPC bağlantılı amaçların değerlendirilip gözden geçirilmesi 17

18 Bakanlığımız Yükümlülükleri- Yapılan ve Yapılması Gereken Çalışmalar- (İçeriğe Yönelik Çalışmalar) * Çalışma Kağıtları üzerinde çalışma yapılmıştır. (2013 yılı) * Sivil Uzman Havuzu uzman güncellemesi çalışması yapılmaktadır. (Devam etmektedir) * CEPC temsilcileri belirlenmiş ve bildirilmiştir-isim değişiklikleri olmuştur. * 2014 ve 2015 yılı seminerlerine katılım ve hazırlık planlanmaktadır. * KBRN konularında GKGM ve AFAD ile temasa geçilmesi ve çalışma başlatılması ve KBRN mevzuatıyla ilgili bilgi birikimi sağlanması planlanmaktadır. * Bakanlığımız Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları kapsamındaki çalışmalar ve mevzuatla ilgili bilgi (gıda ihtiyacının karşılanmasına yönelik prosedür) 18

19 Bakanlığımız Yükümlülükleri- Yapılan ve Yapılması Gereken Çalışmalar- (İçeriğe Yönelik Çalışmalar) * Sivil Uzman Havuzları için Uzman Seçimi: * İhtiyari ve geçici (en fazla 14 güne kadar) * Üye ülkenin somut olay halinde NATO ya başvurusu üzerine görevlendirilir. * Bilirkişilik benzeri bir kurum * NATO amaç ve kurallarının gerçekleştirilmesi * NATO AST ve RRT Gruplarının Çalışma Koşullarına Uyum * Görevlendirmeleri halinde usul nasıl işleyecek?- Görev oluru - * NATO nun güvenlik soruşturması * Sivil uzmanlık için boş pozisyonlar (18 adet) * Gıda zinciri alt yapısı * Gıda zinciri kontaminasyonu * Su kontaminasyonu * KBRN * Tarla bitkileri * Et ve kanatlılar * Katı ve sıvı yağ türevleri * Su * Hayvan sağlığı ve zoonoz hastalıklar 19

20 Bakanlığımız Yükümlülükleri- Yapılan ve Yapılması Gereken Çalışmalar- (İçeriğe Yönelik Çalışmalar) * 2014 Semineri: «Sivil ve Askeri Alanları Kapsayacak Biçimde Tarım Konusunda Ulusal Güvenliğe Yönelik Tehditlerin Tanımlanması» * Sağlık, tarım ve gıdaya yönelik ulusal güvenliği tehdit eden unsurlar hazırlık, bu alanda sivil-askeri işbirliğinin sağlanması * İnsan ve hayvan sağlığındaki trendlerin analizi * «Tek-sağlık yaklaşımının, temiz suya ulaşım ve güvenli gıda zinciri oluşturulmasındaki öneminin tartışılması * NATO askeri makamlarına sivil desteğin artırılması seçeneklerinin geliştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmak * Sivil uzmanlarının, NATO önceliklerine ve bunların içeriklerine ve ayrıca hayvan sağlığındaki yeni trendlere aşinalığının artırılması- sivil medikal hizmetlerle askeri sağlık hizmetleri arasındaki bağın güçlendirilmesi ve bu konuda farkındalığın artırılması * Uluslararası çerçevede etkin çalışma yollarının sağlanması * Kriz Mukabele Önlemlerini de içerecek şekilde, Planlama Gruplarının kriz yönetim önlemleri ve planlarının yeterliliğinin değerlendirilmesi 20

21 Bakanlığımız Yükümlülükleri- Yapılan ve Yapılması Gereken Çalışmalar- (İçeriğe Yönelik Çalışmalar) *2015 Semineri: «Gıda Güvenliği ve Tele-tıp» *Tarım, gıda ve suya yönelik ulusal tehditlerle ilgili daha fazla çalışma ve odaklanma yapılmalı, özellikle eğitim ve seminerlere *CEPC 2015 semineri için ne gibi materyallere ihtiyaç duyulacağının planlanması 21

22 Bakanlığımız Yükümlülükleri- Yapılan ve Yapılması Gereken Çalışmalar- (Çalışmaların Yürütülmesine Yönelik) *Planlama Grubu toplantılarına katılım * CEPC-JHAFG temsilcisi olarak isim bildirilmesi- (Bildirilmiştir) * Hazırlık toplantılarına ve çalışmalarına katılım-genel Kurul ve JHAFG de gündeme getirilmesi muhtemel hususlar * Çalışmalara aynı uzmanlarla katılım- katılımın sürekliliği-teknik Personel-İngilizce bilen personel talep edilmektedir. * Çalışmalara hazırlıklı katılım * Çalışmaların Bakanlık personelince benimsenmesi 22

23 Bakanlığımız Yükümlülükleri- Yapılan ve Yapılması Gereken Çalışmalar- (Çalışmaların Yürütülmesine Yönelik) *Bakanlığımız genelinde çalışma yapılan Genel Müdürlükler: Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) Çalışılabilecek Diğer Birimler: TAGEM, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı *Gen. Müdürlüklerimizden, yapılan çalışmalar hakkında bilgi talep edilmektedir. *Konunun benimsenmesi hususunda çalışma yapılmaktadır. *İnsiyatif geliştirilmesi-(örnek: sunum yapılması) 23

24 Çalışmalar İçin İhtiyaç Duyulan Hususlar * Ele Alınan konular: İklim Değişikliği, Gıda Güvenliği, KBRN, Siber Güvenlik, Hayvan Refahı, zoonoz hastalıklar, Çölleşme, kuraklık ve arazi bozulması vb. Usul ve İdareye İlişkin Konular: CEP temsilcileri, Sivil Uzmanlar, Yıllık Çalışma Plan ve Programları, Eğitimler ve seminerlerin plan ve programlanması * Yukarıda anılan hususlarda: * Genel Müdürlükler arasında daha fazla bilgi akışının sağlanması ve bu amaçla ilgili birimler arasında düzenli ve sürekli toplantılar düzenlenmesi * Bu çalışmalar hakkında sürekli bilgi sağlanabilmesi- Rutin bir bilgi akışı sisteminin yaratılabilmesi 24

25 Çalışmalar İçin İhtiyaç Duyulan Hususlar * Bakanlığımız ilgili genel müdürlüklerine konunun öneminin anlatılarak benimsenmesinin ve doğru algılamanın sağlanması *Birimler arası iletişimin ve içerik çalışmasının artırılması *Bakanlığımız ilgili genel müdürlüklerinin konusuna hakim, İngilizce bilen teknik personel görevlendirmeleri *Görevlendirilen personelin çalışmalara katılımının sürekliliğinin sağlanması-aynı personelle koordinasyon 25

26 Çalışmalar İçin İhtiyaç Duyulan Hususlar *Personel sayısının artırılması (Tüm birimlerde)- Genel Müdürlüğümüzde konuyla ilgili olarak çalışan personel sayısında artış yararlı olabilir. *KBRN çalışan birimlerin katılımı önemli *E-training eğitimlerine katılımın sağlanması (ilerideki dönemlerde) *CEPC temsilcilerinin dönüşümlü temsili ve mutlak katılımın önemi 26

27 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Faaliyeti Hakkında Not** MGK nın ilgili Kurumları üst düzey ziyaret planı (askıda): * MGK bu yöndeki çalışmalarını ertelemiştir. Önümüzdeki aylarda yapılmasının planlandığı belirtilmektedir. Yapılması halinde: * Ziyaretin zamanı konusunda ilgili Kurumlarımızın taleplerinin değerlendirileceği MGK Genel Sekreterliği tarafından belirtilmiştir * Bakanlığımız Makamınca takdir edilmesi halinde, MGK nın kısa süre içinde davet edilmesi söz konusu olabilir. 27

28 Teşekkürler Eda ÖNEN Avrupa Birliği Uzmanı AB ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı E-posta: 28

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 1. GİRİŞ 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ 2011-2016 ... tekniğin ve sanatların her türlü ilerlemelerine uygun olarak yapılan silâhlar ve savaş gereç ve araçları, memleketin ekonomisiyle

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

Sosyal diyalogun önemine inanan Bakanlığımız bütün çalışmalarını yine paydaşların katkı ve katılımları ile sürdürmeye devam edecektir.

Sosyal diyalogun önemine inanan Bakanlığımız bütün çalışmalarını yine paydaşların katkı ve katılımları ile sürdürmeye devam edecektir. ÖNSÖZ Çalışma hayatı; çalışanın bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik düzeyini belirleyen en önemli etkendir. İş sağlığı ve güvenliği sürekli gelişen ve değişen dinamik yapısı ile gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı