BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI"

Transkript

1 BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI Başhekim Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Pratisyen Hekim HİZMET FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ Hekimlerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; Tanıtım Kartı Kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı Çalışma Süresince Takılmalıdır. Hekimler, Poliklinik çalışmalarını, MHRS sistemine gönderilen, aylık listeye göre yapılmaktadır. Yatışı yapılan hastaların ordövrleri,, ilgili hekim tarafından yazılarak tedavi işlemine başlanılır. Yatan hastaların tedavileri Hasta Tabelasına uygun olarak yapılır. Standartlara uygun olarak, yatışına karar verilen her hastayı, hemşire karşılar ve kliniğe kabulünü yapar. İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik; Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı, tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını, dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir. İlaçların karışmasını önlemeye yönelik olarak ilaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır. Sözel istem: Hekimin hastanede bulunmaması vb. durumlarda hastaya uygulanacak tedavi ve işlemler için hekim- hemşire arasında gerçekleşen sözel iletişimi ifade eder. Sözel işlem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır. Yatışı yapılan her hastaya, bileklik takılması zorunludur. Bileklik üzerine kimlik BARKOD'u yapıştırılır. Barkot üzerinde; hasta adı soyadı-, protokol numarası, doğum tarihi gün/ay/yıl olarak bulunmalıdır. Bileklikler, ilgili mevzuata uygun olarak şu renklerdedir. YATIŞI YAPILAN HASTA: BEYAZ ALERJİSİ OLAN HASTA: KIRMIZI Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere, mavi kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır. Aynı seri numaralı anne-bebek kimlik tanımlayıcısı, kullanılmalı, Annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı, bebeğin cinsiyetine göre, belirlenen kimlik tanımlayıcı ile değiştirilmelidir. Bebeğin kimlik tanımlayıcısında; annenin adı-soyadı, bebeğin doğum tarihi(gün/ay/yıl) bilgileri ve anne veya bebeğin protokol numarası bulunmalıdır. Yatan hastalarda, hareket kısıtlama kararı, hekim tarafından verilmeli ve karar tedavi planında yer almalıdır. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar, en geç 24 saatte bir gözden geçirilmelidir. Hastalara uygulanan tetkik ve tedaviler sırasında, girişimsel işlemler ve kan transfüzyonu öncesinde, hasta kimlik bilgileri, mutlaka doğrulanmalıdır. İşlemin, yanlış hastaya

2 uygulanmasının, kol bandı ile ilgili önlemlerini dikkate alınmamasının sorumluluğu, sağlık personeline aittir. Hastanın yanında getirdiği ilaçlar, hekim tarafından order edilir. Hemşire tarafından, miat kontrolü yapılarak teslim alınır ve tedavi planına eklenir. Hastaya uygulanacak her türlü riskli girişimde, hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınmasına yönelik bilgilendirme ve rıza alınması ile ilgili süreçte; ilgili birim tarafından hazırlanan, kalite yönetimi tarafından kontrol edilmiş ve başhekim tarafından onaylanmış, Pazarcık Devlet Hastanesi Onam Formları kullanılır. Hasta ve yakınları, hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında, hekim tarafından bilgilendirilmelidir. Hasta dosyaları eksiksiz doldurulmalı, hekim kaşe ve imzaları tam olmalıdır. Hastalarda ciddi ve beklenmeyen advers etkiler, advers etki bildirim formu ile hastane, Farmokovijilans Sorumlusuna, Güvenlik Raporlama Bildirim Formu ile de Kalite Yönetim Birimine bildirilir. Hastanın yatışı süresince verilen eğitimler, eğitim veren kişi tarafından Hasta Dosyasına kayıt edilir. Bağımlılık yapan uyarıcı, uyuşturucu, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar, kilit altında tutulur. Mesai ve nöbet değişiminde, kullanım kayıtları ile devir teslim işlemleri düzenli olarak yapılır, nöbet teslim defterine kayıt edilir. Kan transfüzyonu yapılacak her hastaya, transfüzyon öncesi, tetkik için numune alınırken, kimlik doğrulama işlemi yapılmalıdır. Hastanın kimlik bilgileri, dosyasından, kol bilekliğinden kontrol edilir. Transfüzyon öncesi hasta/hasta yakınına, Kan Transfüzyonu Onam Formu mutlaka imzalatılır. Hastane içinde düşen tüm hastalar için, düşme bildirimi yapılmalıdır. Bildirimin yapılması, birimde çalışan sağlık personelinin sorumluluğundadır. Düşme bildirimi veya hasta güvenliği için, risk oluşturan nedenler ile olay bildirimleri Düşme Olayı Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir. Hasta güvenliğini tehdit eden olaylara karşı"güvenlik Raporlama Sistemi" kullanılmaktadır. Bu Form; İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği ve Güvenli Cerrahi Konularını kapsamaktadır. Olay Bildirimleri Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir. Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar(maske, gözlük, eldiven, önlük vb) kullanılmalıdır. İzolasyonu gereken hastaların işlemleri İzolasyon Önlemleri Talimatına göre yürütülür. Düşme Riski Olan Hastalar İçin Dört Yapraklı Yonca Solunum İzolasyonunda Sarı Yaprak Damlacık İzolasyonunda Mavi Çiçek Temas İzolasyonunda Kırmızı Yıldız Delici-kesici alet yaralanma, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Birimine başvurunuz. Hastanemizde Acil CPR gereken durumlarda*555 aranarak Mavi Kod ekibi, Çalışan Güvenliği ile ilgili olaylarda,*555 aranarak, Beyaz Kod ekibi ve Çocuk Güvenliği ile ilgili olaylarda,*555 aranarak Pembe Kod ekibi çağrılır. Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır.

3 Hekim Seçme Hakkı: Hastaneye tanı veya tedavi amacıyla baş vuran hastaların, poliklinik bölümünde, hizmet veren ilgili branş uzmanlarından, istediğini seçebilmesini ifade eder. Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın onayı olmaksızın, birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılmaz. Hasta taburcu edilecekse yakınları çağırılır. Hekimler tarafından epikrizi yazılır. Bilgisayar ve tedavi defterinden hastanın çıkışı yapılır. İlgili doktor hastanın yaşam bulguları ve EKG sini kontrol ederek, EX durumu tespit eder. EX personel ve hemşire tarafından hazırlanır. Hastanede görevli tüm personel, l çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim toplantılarına katılır. Göreve yeni başlayan tüm personel, uyum eğitimine katılmış olmalıdır. Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları, ayrı olarak kapalı atık kaplarında, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici aletler için de, ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır. Hastane Otomasyon Sisteminde Hizmet Kalite Standartları(HKS) ve ilgili dokümanlar, yüklenmiştir. Her çalışan kendi birimiyle ilgili standartlara ve dokümanlara buradan ulaşabilmektedir. Görüş ve öneriler, internet üzerinde Kalite Yönetim Birimine bildirilebilir. HASTALARLA ETKİN İLETİŞİM KURMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 1. Sağlık personeli, hasta ikilisinin bulunduğu ortamda, empati kurallarına dikkat edilmelidir. 2. Hastayla iletişim kurarken, sade bir dil kullanılmalıdır. 3. Hastaya adı ile hitap ederek, kimliğini, bireyselliğini, duygularını ve düşüncelerini önemsediğimizi hissettirmeli ve saygı duyulmalıdır. 4. Hastanede çalışan diğer ekip, elemanları ile iyi ilişkiler kurulmalıdır. Olumsuz iletişimlerin, hasta ve yakınları üzerinde'güvensizlik' oluşturabileceği unutulmamalıdır. 5. Hasta ailesi de iletişim zincirine alınarak, onların da hasta bakımına katılımının sağlanabileceği unutulmamalıdır. 6. Hastayı ve yakınlarını dinlemede gerçekten istekli olunmalı, ilginin tamamen hastada ve yakınında olduğu hissi verilmelidir. 7. Hastayı anlama zor bir deneyimdir. Hastaya önyargısız bir yaklaşımda bulunulmalı ve onu anlamaya çalışılmalıdır. HASTA HAKLARI 1) Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde; ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları, dikkate alınmadan hizmet alma. 2) Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânlarının, neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme. 3) Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme Hakkı Sağlık kuruluşunu seçme, değiştirme, seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma; sağlık hizmeti verecek olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme,sağlık personeli seçme ve değiştirme.

4 4) Mahremiyet Hakkı Gizliliğe uygun bir ortamda, her türlü sağlık hizmeti alma. 5) Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı Tedaviyi reddetme, durdurulmasını isteme, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma. 6) Güvenlik Hakkı Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma. 7) Dini vecibeleri yerine getirebilme Hakkı Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibeleri yerine getirme. 8) İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik- şartları sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlerin giderilmiş olduğu bir sağlık hizmeti alma. 9) Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etme, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde refakatçi bulundurma. 10) Müracaat, Şikâyet ve Dava HakkıHaklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanma Hasta Sorumlulukları Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülükler' olarak tarif edilebilir. HASTANEMİZ VE BÖLÜMLERİMİZİN FİZİKİ YAPISI Hastanemiz 39 yatak kapasitesi ile: 1 adet genel yoğun bakım ünitesi,1 adet koroner yoğun bakım ünitesi,1adet yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 2 genel oda ile ameliyathane, ile Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Dâhiliye, Nöroloji, Ortopedi, Genel Cerrahi, Çocuk Hastalıkları, 2 adet Kadın Doğum ve Fizik Tedavi Ünitesi, K.B.B, Üroloji, Radyoloji,ve Cildiye Servisleri ile Hizmet Sunmaktadır. Kurumumuzda Hekim Seçme Hakkı kapsamında tüm hekimlerimizin ayrı polikliniği mevcuttur. BÖLÜM İLE İLGİLİ YAZILI DÜZENLEMELER Hastanede mevcut işleyişi gösteren tüm dokümanlara, işlerin nasıl yapılacağına ilişkin prosedürlere, talimatlara, görev tanımlarına ve listelere birimlerde bulunan Kalite Klasöründen ulaşabilirsiniz. Dokümanlar üzerinde değişiklik yapılamaz. Doküman dağıtımı kalite yönetim birimi tarafından yapılır. Revizyon, yeni ve iptal edilecek doküman talebi için kalite birimi ile iletişime geçilir. BÖLÜM İLE İLGİLİ KALİTE STANDARTLARI 1. Ameliyat öncesi yapılması gereken hazırlıkların kontrolüne ilişkin düzenleme bulunmalıdır. 2. Hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 3. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine ilişkin düzenleme bulunmalıdır. 4. İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 5. İlaçların karışmasını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

5 6. Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. 7. Advers Etki Bildirimi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. 8. Sözel istem uygulamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 9. Kan ve/veya kan ürünleri için istem formu doldurulmalıdır. 10. Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır. 11. Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır. 12. Yatan hastaların düşmelerinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 13. Yatan hastalarda hareket kısıtlamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 14. Yatan hastalara, tedavi sürecinde eğitim verilmelidir. 15. Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. 16. Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta bilgilendirilmeli ve rızası alınmalıdır. 17. Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır. 18. Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır. 19. Hastanın bölüme kabulünde genel durumu değerlendirilmelidir. 20. İzolasyon önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır. 21. El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. 22. Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 23. Yoğun bakım hastaları hastalık şiddetini belirleyen skorlama sitemiyle değerlendirilmelidir. 24. Güvenli cerrahiye yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 25. Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ Hemşireler genel görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Bölüm bazında uyum eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir. Tanıtım Kartı Kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı Çalışma Süresince Takılmalıdır Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini tanıtmalıdır. Yatan hastalar için ortak kullanılan takip- tedavi ve bilgi formları hasta yatış işlemleri sırasında sekreterlik tarafından hazırlanır, hasta dosyası oluşturulur. Hasta kimlik bilgilerinin kayıt ve yazımı işlemlerinde barkod kullanılır. Standartlara uygun olarak, yatışına karar verilen her hastayı hemşire karşılar ve kliniğe kabulünü yapar. Hastanın bölüme kabulünde genel durum değerlendirmelidir. Hastanın genel durumu, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden değerlendirilir. Hasta gereksinimleri doğrultusunda Hemşire Bakım Planı düzenlenmelidir. Hemşire Bakım Planı Hekim Tedavi Planı ile koordineli olmalıdır. Hemşire Bakım Planı; Hastanın bakım gereksinimleri Bakım gereksinimine yönelik hedefler Bakım gereksinimine yönelik uygulamalar Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesini içermelidir. Yatan hastaların tedavileri Hasta Tabelasına uygun olarak yapılır Hemşire nöbet teslimleri nöbeti devreden ve devralan hemşireler arasında; önce deskte, sonra hasta başında yapılmalı ve hasta bakım sürecindeki bilgileri kapsamalıdır. Klinik hemşiresi tarafından, yatışı yapılan her hastaya, bileklik takılması zorunludur. Bileklik üzerine kimlik BARKOD' u yapıştırılır. Barkod üzerinde; hasta adı soyadı-, protokol numarası, doğum tarihi gün/ay/yıl olarak bulunmalıdır. Bileklikler ilgili mevzuata uygun

6 olarak şu renklerdedir. YATIŞI YAPILAN HASTA: BEYAZ ALERJİSİ OLAN HASTA: KIRMIZI Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır. Aynı seri numaralı anne-bebek kimlik tanımlayıcısı kullanılmalı, Annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine göre belirlenen kimlik tanımlayıcı ile değiştirilmelidir. Bebeğin kimlik tanımlayıcısında; annenin adı-soyadı, bebeğin doğum tarihi(gün/ay/yıl) bilgileri ve anne veya bebeğin protokol numarası bulunmalıdır. Hastalara uygulanan tetkik ve tedaviler sırasında, girişimsel işlemler ve kan transfüzyonu öncesinde hasta kimlik bilgileri mutlaka doğrulanmalıdır. İşlemin yanlış hastaya uygulanmasının, kol bandı ile ilgili önlemlerin dikkate alınmamasının sorumluluğu sağlık personeline aittir. Klinik hemşiresi tarafından kabul edilen hasta veya yakınına hastane kuralları, yemek saatleri, ziyaret saatleri ve kuralları, telefon kullanımı, tuvalet- banyo kullanımı, hemşire çağrı sistemi kullanımı ve hekimin günlük viziteleri konusunda bilgi verilir. Hemşire tarafından yapılan takip ve tedaviye ilişkin bilgiler hastaya ait Hemşire Gözlem Formuna kaydedilir. Tedavisi yapılan hastanın ilaçları hemşire gözlemi ve tedavi defterine işlenir, tedaviyi yapan hemşirenin adının ve soyadının baş harfi yazılır. Hastanın yanında getirdiği ilaçlar hekim tarafından order edilir. Hemşire tarafından miad kontrolleri yapılarak teslim alınır. Her ilaç saatinde hemşire tarafından hasta kimlik tanımlayıcılarının bulunduğu, kişiye özel ilaç kaplarında uygulanır. İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik; Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı kaşelenmeli ve imzalanmalı, tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını, dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir. İlaçların karışmasını önlemeye yönelik olarak, ilaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır. Sözel istem: Hekimin hastanede bulunmaması vb. durumlarda hastaya uygulanacak tedavi ve işlemler için hekim- hemşire arasında gerçekleşen sözel iletişimi ifade eder. Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır. Hastalarda ciddi ve beklenmeyen advers etkiler, Advers Etki Bildirim Formu ile hastane Farmakovijilans Sorumlusuna, Güvenlik Raporlama Bildirim Formu ile de Kalite Yönetim Birimine bildirilir. Acil müdahale arabasında ve çantasında bulunan ilaçların, periyodik olarak miat ve stok kontrolleri yapılır. Kullanılan ilaç ve malzemelerin yerine müdahalenin ardından eksilen ilaç ve malzeme tamamlanır. Bağımlılık yapan uyarıcı, uyuşturucu, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilit altında tutulur. Mesai ve nöbet değişiminde kullanım kayıtları ile devir teslim işlemleri düzenli olarak yapılır, nöbet teslim defterine kayıt edilir. Laboratuara gönderilen tüm numunelerinin üzerine, numune alındığı anda barkod yapıştırılmalıdır. Kan transfüzyonu yapılacak her hastaya, transfüzyon öncesi tetkik için numune alınırken, kimlik doğrulama işlemi yapılmalıdır. Hastanın kimlik bilgileri dosyasından, kol bilekliğinden

7 kontrol edilir. Transfüzyon öncesi hasta/hasta yakınına Kan Transfüzyonu Onam Formu mutlaka imzalatılır. Transfüzyon Sürecinin güvenliğini Sağlamaya Yönelik: Transfüzyon öncesi, çapraz karşılaştırma test sonucu ile hasta bilgileri iki sağlık çalışanı tarafından doğrulanmalıdır. Transfüzyondan hemen önce iki sağlık çalışanı tarafından; Hastanın Kimliği, Kan ve/ veya Kan Ürününün Türü ve Miktarı, Ürünün Planlanan Veriliş Süresi doğrulanmalıdır. Transfüzyonun il 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenmelidir. Transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenmelidir. Yatan Hastaların Düşme Riski Değerlendirilmelidir; Yatan hasta, bölüme kabulünde düşme riski yönünden değerlendirilir. Değerlendirme, İTAKİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ ile yapılır. Çocuk hastalarımız için HARİZMİ DÜŞME RİSK ÖLÇEĞİ kullanılır. Hastanın klinik durumuna göre düşme riski değerlendirmesi tekrarlanmalıdır. Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine göre önlemler alınır. Düşme riski olan hastalar Dört Yapraklı Yonca ile tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı, odanın giriş kapısında bulunmalıdır. Hastane içinde düşen tüm hastalar için düşme bildirimi yapılmalıdır. Bildirimin yapılması, birimde çalışan sağlık personelinin sorumluluğundadır. Düşme bildirimi veya hasta güvenliği için, risk oluşturan nedenler ile olay bildirimleri Düşme Olayı Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir. Yatan hastalarda hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli ve karar tedavi planında yer almalıdır. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden geçirilmelidir. Hasta güvenliğini tehdit eden olaylara karşı"güvenlik Raporlama Sistemi" kullanılmaktadır. İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği ve Güvenli Cerrahi Konularını kapsamaktadır. Olay Bildirimleri Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir. Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar(maske, gözlük, eldiven, önlük vb) kullanılmalıdır. İzolasyonu gereken hastaların işlemleri İzolasyon Önlemleri Talimatına göre yürütülür. Düşme Riski Olan Hastalar İçin Dört Yapraklı Yonca Solunum İzolasyonunda Sarı Yaprak Damlacık İzolasyonunda Mavi Çiçek Temas İzolasyonunda Kırmızı Yıldız Delici-kesici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda Enfeksiyon Kontrol Komitesi Birimine başvurunuz. Hastanemizde Acil CPR gereken durumlarda*555 aranarak Mavi Kod ekibi, Çalışan Güvenliği ile ilgili olaylarda*555 aranarak Beyaz Kod ekibi ve çocuk güvenliği ile ilgili olaylarda*555 aranarak Pembe Kod ekibi çağrılır. Birimlerde bulunan Hasta Başı Test Cihazları(Glukometreler),belirlenen periyotlarda, örnek alınıp Laboratuara gönderilerek kontrolleri yapılmaktadır. Hastaların Güvenli Transferi sağlanmalıdır. Yatan hastalara tedavi süresince eğitim verilmelidir. Bu eğitim; Kullanacağı ilaçlar, tıbbi cihazlar, beslenmeleri, kontrol zamanı ve bakıma ilişkin dikkat edilecek hususlar, el hijyeni ve sigarayı bırakma tavsiye eğitimini kapsamalıdır. Hasta yatakları kullanıma hazır olmalıdır.

8 Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır. Hekim Seçme Hakkı: Hastaneye tanı veya tedavi amacıyla baş vuran hastaların poliklinik bölümünde hizmet veren ilgili branş uzmanlarından istediğini seçebilmesini ifade eder. Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın onayı olmaksızın, birinci derece yakınları dışındaki kişilerle, paylaşılmaz. Hasta taburcu edilecekse yakınları çağırılır. Hekimler tarafından, epikrizi yazılır. Bilgisayar ve tedavi defterinden, hastanın çıkışı yapılır İlgili doktor hastanın yaşam bulguları ve EKG sini kontrol ederek EX durumu tespit eder. EX personel ve hemşire tarafından hazırlanır. Hastanede görevli tüm personel, çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim toplantılarına katılır. Göreve yeni başlayan tüm personel, uyum eğitimine katılmış olmalıdır. Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık kaplarında EKK tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici aletler için de, ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır. Hastane Otomasyon Sisteminde Hizmet Kalite Standartları(HKS) ve ilgili dokümanlar yüklenmiştir. Her çalışan kendi birimiyle ilgili standartlara ve dokümanlara buradan ulaşabilmektedir. Görüş ve öneriler internet üzerinden, Kalite Yönetim Birimine bildirilebilir. LABORATUVAR- RADYOLOJİ- ANESTEZİ VE DİĞER TIBBİ TEKNİSYENLER Teknisyenler genel görev, yetki ve sorumlulukları dâhilinde çalışmakla beraber, bölüm bazında uyum eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir. Tanıtım Kartı Kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı Çalışma Süresince Takılmalıdır Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini tanıtmalıdır. Hastaya uygulanacak her türlü riskli girişimde hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınmasına yönelik bilgilendirme ve rıza alınması ile ilgili süreçte; ilgili birim tarafından hazırlanan, kalite yönetimi tarafından kontrol edilmiş ve başhekim tarafından onaylanmış Pazarcık Devlet Hastanesi Onam Formları kullanılır. Acil müdahale arabasında ve çantasında bulunan ilaçların periyodik olarak miad ve stok kontrolleri yapılır. Kullanılan ilaç ve malzemelerin yerine müdahalenin ardından eksilen ilaç ve malzeme tamamlanır. Delici-kesici alet yaralanma, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda E.K.K. Birimine başvurunuz. Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar(maske, gözlük, eldiven, önlük vb) kullanılmalıdır. Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim toplantılarına katılır. Göreve yeni başlayan tüm personel uyum eğitimine katılmış olmalıdır. Laboratuara gönderilen tüm numunelerinin üzerine numune alındığı anda barkod yapıştırılmalıdır. Hastane içinde düşen tüm hastalar için düşme bildirimi yapılmalıdır. Bildirimin yapılması, birimde çalışan sağlık personelinin sorumluluğundadır. Düşme bildirimi veya hasta güvenliği için risk oluşturan nedenler ile olay

9 bildirimleri Düşme Olayı Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir. Hasta güvenliğini tehdit eden olaylara karşı"güvenlik Raporlama Sistemi" kullanılmaktadır. Bu Form; İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği ve Güvenli Cerrahi Konularını kapsamaktadır. Olay Bildirimleri Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir. Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık kaplarında Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici aletler için de ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır. Hastanemizde Acil CPR gereken durumlarda 2222 aranarak mavi kod ekibi, Çalışan Güvenliği ile ilgili olaylarda*555 aranarak beyaz kod ekibi ve çocuk güvenliği ile ilgili olaylarda*555 aranarak pembe kod ekibi çağrılır. Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır. Hekim Seçme Hakkı: Hastaneye tanı veya tedavi amacıyla baş vuran hastaların poliklinik bölümünde hizmet veren ilgili branş uzmanlarından istediğini seçebilmesini ifade eder. Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın onayı olmaksızın birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılmaz. Panik değer bildirimi: Laboratuarda saptanan kritik test sonuçları, hastanın sorumlu hekimine hemen bildirilmelidir. Bildirimlerde; bildirimi yapan kişi, bildirimi yapılan kişi, panik değer sonucu, bildirimin yapıldığı tarih ve saat kayıt altına alınmalıdır. Laboratuarda Preanalitik, Analitik ve Post analitik süreçlerle ilgili değerlendirme yapılmalıdır. Hastane Otomasyon Sisteminde Hizmet Kalite Standartları(HKS) ve ilgili dokümanlar yüklenmiştir. Her çalışan kendi birimiyle ilgili standartlara ve dokümanlara buradan ulaşabilmektedir. Görüş ve öneriler internet üzerinden. Kalite Yönetim Birimine bildirilebilir. BÖLÜM İLE İLGİLİ YAZILI DÜZENLEMELER Hastanede mevcut işleyişi gösteren tüm dokümanlara, işlerin nasıl yapılacağına ilişkin prosedürlere, talimatlara, görev tanımlarına ve listelere birimlerde bulunan Kalite Klasöründen ulaşabilirsiniz. Dokümanlar üzerinde değişiklik yapılamaz. Doküman dağıtımı kalite yönetim birimi tarafından yapılır. Revizyon, yeni ve iptal edilecek doküman talebi için kalite birimi ile iletişime geçilir. LABORATUVAR VE KAN MERKEZİ HİZMET KALİTE STANDARTLARI Laboratuarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Örneklerin alınması ve transferine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Örneklerin laboratuara kabulüne yönelik düzenleme yapılmalıdır. Testlerin çalışılma sürecine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Laboratuarda bulunan cihazlar için düzenleme yapılmalıdır. Testlerin iç kalite kontrol testleri çalışılmalıdır. Testlerin dış kalite kontrol testleri çalışılmalıdır. Panik değer bildirim sürecine yönelik düzenleme bulunmalıdır. Laboratuvar süreçlerine yönelik performans değerlendirmesi yapılmalıdır. Hasta sonuç raporlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10 Laboratuvar güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme bulunmalıdır. Laboratuarda sıcaklık ve nem takipleri yapılmalıdır. Hastane dışında yapılan testlere yönelik düzenleme yapılmalıdır. İlaç ve kitlerin muhafaza edildiği buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır. Hastalara hizmet verilen alanlar iletişime açık bir şekilde düzenlenmelidir. Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Antibiyotik duyarlılık test sonuçlarının kısıtlı bildirimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Antibiyotik diskleri uygun sıcaklıkta saklanmalıdır. Mikrobiyoloji laboratuarında kültür testlerinin güvenli çalışılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Kültür plaklarının dekontaminasyonuna yönelik düzenleme yapılmalıdır. Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Kan ve/veya kan ürünü ile meydana gelen transfüzyon reaksiyonları kayıt altına alınmalıdır. Bağış sürecine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Kan ve/veya kan ürünlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik testlere yönelik düzenleme yapılmalıdır. Kan ve/veya kan ürünlerinin güvenli depolanması ve transferini sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır. Kan ve/veya kan ürünlerinin stok takibi yapılmalıdır. Acil müdahale seti bulunmalıdır. GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ İLE İLGİLİ KALİTE STANDARTLARI Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Görüntüleme hizmetlerinin işleyişine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta mahremiyetine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta ve yakınlarının radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. Çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. Radyasyon koruyucularının kontrolüne yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hastane dışında yapılan görüntüleme hizmetlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hastalara hizmet verilen alanlar iletişime açık bir şekilde düzenlenmelidir. Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta bilgilendirilmeli ve rızası alınmalıdır. El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. TIBBİ SEKRETER, TEMİZLİK PERSONEL VE DİĞER PERSONELLER

11 Personel genel görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Bölüm bazında uyum eğitimleri Birim Sorumluları tarafından verilir. Tanıtım Kartı Kullanılmalıdır. Tanıtım Kartı Çalışma Süresince Takılmalıdır Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/ hasta yakınına kendini tanıtmalıdır. Delici-kesici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları ile temas durumunda Enfeksiyon Kontrol Komitesi Birimine başvurunuz. Personel için gerekli koruyucu ekipmanlar(maske, gözlük, eldiven, önlük vb) kullanılmalıdır. Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim toplantılarına katılır. Göreve yeni başlayan tüm personel uyum eğitimine katılmış olmalıdır. Yatan Hastaların Düşme Riski Değerlendirilmelidir; Düşme riski olan hastalar Dört Yapraklı Yonca ile tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı odanın giriş kapısında bulunmalıdır. Hastane içinde düşen tüm hastalar için düşme bildirimi yapılmalıdır. Bildirimin yapılması, birimde çalışan sağlık personelinin sorumluluğundadır. Düşme bildirimi veya hasta güvenliği için risk oluşturan nedenler ile olay bildirimleri Düşme Olayı Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir. Hasta güvenliğini tehdit eden olaylara karşı"güvenlik Raporlama Sistemi" kullanılmaktadır. Bu Form; İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği ve Güvenli Cerrahi Konularını kapsamaktadır. Olay Bildirimleri Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir. İzolasyonu gereken hastaların işlemleri İzolasyon Önlemleri Talimatına göre yürütülür. Düşme Riski Olan Hastalar İçin Dört Yapraklı Yonca Solunum İzolasyonunda Sarı Yaprak Damlacık İzolasyonunda Mavi Çiçek Temas İzolasyonunda Kırmızı Yıldız Hastanemizde Acil CPR gereken durumlarda 2222 aranarak mavi kod ekibi, Çalışan Güvenliği ile ilgili olaylarda 1111 aranarak beyaz kod ekibi ve çocuk güvenliği ile ilgili olaylarda 3333 aranarak pembe kod ekibi çağrılır. Tüm personel Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalıdır. Hekim Seçme Hakkı: Hastaneye tanı veya tedavi amacıyla baş vuran hastaların poliklinik bölümünde hizmet veren ilgili branş uzmanlarından istediğini seçebilmesini ifade eder. Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkındaki bilgiler korunur. Hastanın onayı olmaksızın birinci derece yakınları dışındaki kişilerle paylaşılmaz. Atık Ayrıştırılması: Evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık kaplarında EKK tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici aletler için de ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır. Hastane Otomasyon Sisteminde Hizmet Kalite Standartları(HKS) ve ilgili dokümanlar yüklenmiştir. Her çalışan kendi birimiyle ilgili standartlara ve dokümanlara buradan ulaşabilmektedir. Görüş ve öneriler intranet üzerinden. Kalite Yönetim Birimine bildirilebilir. POLİKLİNİK HİZMETLERİ KALİTE STANDARTLARI 1. Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır. 2. Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti verilmelidir. 3. Bekleme alanlarında düzenleme yapılmalıdır

12 4. Muayene zaman aralığı belirlenmelidir 5. Muayene odalarında düzenleme yapılmalıdır. 6. Kadın hastalıkları muayene odasında ultrasonografi cihazı bulunmalıdır 7. Bebek bakım ve emzirme odası bulunmalıdır. 8. Kan alma birimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 9. Hastaların Laboratuvar sonuçlarına basılı kopya olarak ulaşabilmelerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 10. Hekim seçme hakkı olmalıdır. 11. Yaşlı kişiler için işlevsel düzenlemeler bulunmalıdır. 12. Hastalara hizmet veren alanlar iletişime açık bir şekilde düzenlenmelidir. 13. Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. 14. Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15. Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 16. Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 17. Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır. 18. El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. 19. Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 20. Acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Kalite Yönetim Direktörü Nurdan YILMAZ

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır. Hasta odalarında lavabo, banyo ve tuvalet bulunmalıdır. Yatak başı bağlantılı

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1-YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhane girişinde çalışanlar için giyinme odası bulunmalıdır. Doğum öncesi izlem ve doğum işlemi tek kişilik odalarda yapılmalıdır. Doğum öncesi izlem, doğum

Detaylı

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır.

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitelerinin giriş-çıkış kuralları belirlenmelidir. Tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir

Detaylı

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HAKLARINIZ İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RADYOLOJİ BİRİMİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ. 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RADYOLOJİ BİRİMİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ. 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları Sayfa 1 / 5 Genel Uyum Eğitimi Bölüm Uyum Eğitimi 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları 2. Hastanenin Fiziki Yapısı 2. Bölümün Faaliyetleri Ve İşleyişi 3. Hastaneye Ulaşım 3.

Detaylı

Hasta Hakları ve Uygulamaları Hasta Sorumlulukları. Özgül GÖKÇE ÜNGÜR Sosyal Hizmet Uzmanı Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Hasta Hakları ve Uygulamaları Hasta Sorumlulukları. Özgül GÖKÇE ÜNGÜR Sosyal Hizmet Uzmanı Hasta Hakları Birim Sorumlusu Hasta Hakları ve Uygulamaları Hasta Sorumlulukları Özgül GÖKÇE ÜNGÜR Sosyal Hizmet Uzmanı Hasta Hakları Birim Sorumlusu HASTA HAKLARI 1) Hizmetten genel olarak faydalanma Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri

Detaylı

1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları. 2. Hastanenin Fiziki Yapısı 2. Bölümün Faaliyetleri Ve İşleyişi

1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları. 2. Hastanenin Fiziki Yapısı 2. Bölümün Faaliyetleri Ve İşleyişi Sayfa 1 / 10 Genel Uyum Eğitimi Bölüm Uyum Eğitimi 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları 2. Hastanenin Fiziki Yapısı 2. Bölümün Faaliyetleri Ve İşleyişi 3. Hastaneye Ulaşım

Detaylı

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ TIBBİ SEKRETER GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Kalite Birim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Başhekim/Hastane Yöneticisi KODU: EY.RH.04

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama

Detaylı

Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır.

Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır. Psikiyatri klinik/servislerine yönelik fiziki düzenleme bulunmalıdır. Rehabilitasyon alanları bulunmalıdır. Sigara içen hastalar için sigara içme alanı bulunmalıdır. Ziyaret için ayrı bir alan bulunmalıdır.

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GASTROENTEROLOJI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI 2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI Eğitim Konusu Eğitimi Veren Birim/Kişi KATILIMCI Eğitim Süresi Eğitim Tarihi Eğitim Yeri Panik Değerler & Panik Değer Bildirimi Laboratuvar Birim Sorumlusu

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hastane dışında acil servise ulaşımı kolaylaştırıcı yönlendirici işaretler bulunmalıdır. Acil servis

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GÖZ HASTALIKLARI SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİM : TARİH - SAAT : 06.05.

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİM : TARİH - SAAT : 06.05. Revizyon Dikey Boyut Bölüm No Standart No Değerlendirme Ölçütü Puan Sonuç ÖZ DEĞERLENDİRME YAPILACAK BİRİM : TARİH - SAAT : DENETÇİLER İMZA İzzer SELLER 1-2- 3-4- Nurhan DOĞRU Ersin ŞAHİN İzzet SELLER

Detaylı

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir.

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

2017 YILI EĞİTİM PLANI

2017 YILI EĞİTİM PLANI 207 YILI EĞİTİM PLANI Doküman Kodu: EY.PL.03 Yayın Tarihi:0.202 Revizyon Tarihi:20..205 Revizyon no:0 Sayfa / 7 No Eğitimler Süre Katılımcılar Eğitim Yeri Acil servis çalışanlarına iletişim becerileri

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU: KLN.PR.04 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1.AMAÇ:

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI amaç ve hedefi Tarihi veren kişi e katılacaklar i Yöntemi aşamaları yeri süresi i içerik içi gerekli meteryal Etkinlik değerlendirme yöntem Enfeksiyon önlenmesi Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini

Detaylı

EĞİTİMİN PLANLANAN TARİHİ

EĞİTİMİN PLANLANAN TARİHİ 2015 PLANI İN KONUSU İN Cİ GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI Hizmet İçi Toplantı Salonu 05/01/2015 1 Saat İlgili CERRAHİ GÜVENLİK + PRE-OP HAZIRLIK Hizmet İçi Toplantı Salonu 09/01/2015 1 Saat İlgili BASI YARASINI

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI YAYIN TARİHİ: 12/06/2013 PROSEDÜR NO: 071 REV NO: REV TARİHİ: SIRA ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI DEĞERLENDİRME ACİL SERVİS CİHAZ YÖNETİM SORULARI 4

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI 206 YILI EĞİTİM PLANI Doküman Kodu: EY.PL.03 Yayın Tarihi:0.202 Revizyon Tarihi:20..205 Revizyon no:0 Sayfa / 7 No Eğitimler Süre Katılımcılar Eğitim Yeri 2 Acil servis çalışanlarına iletişim becerileri

Detaylı

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ RADYASYON ONKOLOJİ SAYFA NO 1 / 7 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını

Detaylı

SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde

SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir. 00 01 01 10 02 HBTC nin envanteri

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI Doküman No EY.PL.01 Yayın 01.10.2015 Revizyon No 00 Revizyon 00 Sayfa 1 in Adı Enfeksiyon önlenmesi in Amaç ve Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini kısaltmak 08.01.2016 i Hemşiresi e Çalışanlar

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2013 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 7 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Genel Pediatri Servisinde bakım ünitesindeki her hastanın bakım ve tedavilerinin en iyi düzeyde yapılmasını amaçlar.

Detaylı

HASTA KİMLİK TANIMLANMASI VE DOĞRULAMA TALİMATI

HASTA KİMLİK TANIMLANMASI VE DOĞRULAMA TALİMATI 1.0 AMAÇ: Hastalara, tanı ve tedavi hizmeti verilirken hastaya ait kimlik bilgilerinin doğru tanımlanması ve kimlik doğrulanması yapılarak; doğru hastaya, doğru işlem ve doğru tedavi yapılmasını sağlamak.

Detaylı

SIK SORULANLAR. Günlük gözlem notlarına hastanın durumu ile ilgili notlar yazması yeterlidir.

SIK SORULANLAR. Günlük gözlem notlarına hastanın durumu ile ilgili notlar yazması yeterlidir. SIK SORULANLAR 00.01.02.05.00 Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilmelidir. Bu maddeyi karşılamak için hekimlerin ne yapması lazım? Günlük

Detaylı

2016 EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN EĞİTİM VERİLECEK GRUBUN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ PLANLANAN TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU MATERYALİ

2016 EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN EĞİTİM VERİLECEK GRUBUN NİTELİĞİ EĞİTİMCİ PLANLANAN TARİHİ EĞİTİMİN KONUSU MATERYALİ 2016 PLANI İN KONUSU İN Cİ GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI Hizmet İçi Toplantı Salonu 05/01/2016 1 Saat İlgili CERRAHİ GÜVENLİK + PRE-OP HAZIRLIK Hizmet İçi Toplantı Salonu 09/01/2016 1 Saat İlgili BASI YARASINI

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.05 HEMOTOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.05 HEMOTOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ HEMOTOLOJİ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Hemotoloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM:

Detaylı

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ KALİTE YÖNETİMİ 1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ Aydın ve çevresindeki hizmet verdiğimiz bireylere dünya standartları seviyesinde çağın gerektirdiği güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmetini

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN SIRA NO 1 Hasta kimliğinin belirlenmesinde doğabilecek hataların en aza indirilmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA Hasta kimlik bilekliğinin kullanılması Bakım, tedavi veya hizmet sağlarken hastayı

Detaylı

HASTA BAKIM HİZMETLERİ

HASTA BAKIM HİZMETLERİ HASTA BAKIM HİZMETLERİ Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır. Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakını; o Kahvaltı ve yemek saatleri, o Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları, o

Detaylı

2012 YILI HASTA GÜVENLİĞİ PLANI

2012 YILI HASTA GÜVENLİĞİ PLANI 2012 YILI HASTA GÜVENLİĞİ PLANI DOKÜMAN NO YÖN.PL.03 YAYIN TARİHİ 06.08.2013 REVİZYON NO 0 REVİZYON TARİHİ 0 SAYFA NO 1/10 Sıra Hedefi Planlanan Faaliyetler Sorumlu Uygulama İzleme Yöntemi 1 Hasta Kimlik

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ SIRA NO HEDEF YAPILACAK UYGULAMA İŞLEM SORUMLUSU 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Hastaların doğru Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; Bilgi işlem merkezi kimliklendirilmesi Hasta adı soyadı, Hasta

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

2014 HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI

2014 HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI 2014 HİZMET İÇİ YILLIK PLANI DÖK.NO: YÖN.PL.02 YAY.TARH:21.01.2013 REV.TRH:00 REV.NO:00 SAYFA NO: 1 / 9 KONUSU İ ALACAK KİŞİLER İ VERECEK ANNE SÜTÜYLE BESLENME VE ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ, EMZİRME NASIL OLUR,

Detaylı

K.T.Ü. FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ FARABİ HASTANESİ EĞİTİM PLANI

K.T.Ü. FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ FARABİ HASTANESİ EĞİTİM PLANI EĞİTİM PLANI HKS EĞİTİM KONULARI ANLATILACAK KONU AYRINTILARI 3 Kimlik tanımlayıcıların kullanımı Hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik çalışmalar Kimlik tanımlayıcılar Barkotlu kimlik tanımlayıcılar

Detaylı

ISPARTA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ

ISPARTA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ HASTANEMİZİN TARİHÇESİ ISPARTA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ Hastanemiz Sağlık Bakanlığı tarafından Temmuz 1958 de kurucu Başhekim olarak görevlendirilen Çocuk Sağlığı

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI QDMS NO: HAB-T004 HASTA KİMLİĞİNİNDOĞRULANMASI

HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI QDMS NO: HAB-T004 HASTA KİMLİĞİNİNDOĞRULANMASI HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI HASTA KİMLİĞİNİNDOĞRULANMASI Amaç Hasta kimliği doğrulama hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim Hedefleri Kol bandı uygulamasının hasta güvenliği açısından önemini açıklayabilme

Detaylı

Hasta Güvenliği Eğitimleri

Hasta Güvenliği Eğitimleri Sıra No (A) Eğitim Konusu Hasta Güvenliği Eğitimleri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ARTVİN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARTVİN DEVLET HASTANESİ Doküman No: YÖN.PL.25

Detaylı

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. TIBBİ SEKRETER GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ HAZIRLAYAN:

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. TIBBİ SEKRETER GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ HAZIRLAYAN: SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ SEKRETER GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ HAZIRLAYAN: KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ TIBBİ

Detaylı

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 6 1 - AMAÇ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma hastanesi fiziksel olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi aşamasındaki uygulamaların bir sistem içerisinde

Detaylı

Dök.No: EĞT.PL.04 Yayın Trh:01/04/2013 Rev.Trh:17/01/2014 Rev.No: 1 Sayfa No:1/12

Dök.No: EĞT.PL.04 Yayın Trh:01/04/2013 Rev.Trh:17/01/2014 Rev.No: 1 Sayfa No:1/12 Dök.No: EĞT.PL.04 Yayın Trh:01/04/2013 Rev.Trh:17/01/2014 Rev.No: 1 Sayfa No:1/12 1 Hasta Karşılama Yönlendirme Modül Eğitimi EĞİTİ M Ocak 2 Hasta taşıma personeli modül eğitimi Ocak 3 Triyaj Ocak 4 5

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI YÖN.PL.03 04.05.2009 1 / 5 OCAK Riskli Birimlerde Temizlik Ve Dezenfeksiyon Riskli Birim Temizlik Şirket (29) OCAK Mutfak Eğitimi Besin Kalitesi/Yiyecek Satın Alma Ve Kontrol Yöntemleri Gıda Mühendisi

Detaylı

2014 YILI SHKS EĞİTİM PLANI. Revizyon No 00 1/22 ACİL SERVİS NO EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM SORUMLUSU EĞİTİMCİ TARİH

2014 YILI SHKS EĞİTİM PLANI. Revizyon No 00 1/22 ACİL SERVİS NO EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİM SORUMLUSU EĞİTİMCİ TARİH / ACİL SERVİS Tıbbi atık yönetimi Riskli alan eğitimleri Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşmayı önleme Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması Hastanın güvenli transferi Düşmelerden kaynaklanan risklerin

Detaylı

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI S. Ali GÜL Yönetim Temsilcisi Yardımcısı Biyokimya Uzm. Rüksan ANARAT Yönetim Temsilcisi HASTANE KALİTE STANDARTLARI Dünyada çeşitli ülke örnekleri incelendiğinde, sağlık

Detaylı

AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİK PLANI

AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİK PLANI Sayfa No: 8/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Güvenliği Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; ların doğru adı soyadı, Kayıt/Kabül

Detaylı

KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KLN.PR.01 27.01.2014-1/8 1. AMAÇ: Hastanemize başvurarak acil servis ve polikliniklerde muayene olan ve yatış kararı verilen hastaların kabul ve yatış-çıkış hizmetlerinin düzenli bir algoritma ile çalışmasını,

Detaylı

SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ SAYFA NO 1/5 1.AMAÇ: Sağlık hizmetlerimizin sunumu sırasında hastalarımıza zarar verilmesini önlemek amacıyla hastanemiz ve çalışanlarımız tarafından alınması gereken önlemlerin belirlenmesidir. 2. KAPSAM:

Detaylı

2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nin Fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması ve FTR Ünitelerini kapsar.

2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nin Fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması ve FTR Ünitelerini kapsar. FTR SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi aşamasındaki uygulamaların bir sistem içerisinde yapılmasını

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI OCAK 1 Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman Kodu YÖN.PL.02 Yürürlük Tarihi 02.01.2012 Revizyon Tarihi

Detaylı

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI NO KONU EĞİTİM VERECEK KİŞİ EĞİTİME KATILACAK PERSONEL TARİH / SÜRE YÖNTEM 1 Adli Vakalardan Örnek Alımı Laboratuvar Teknisyenleri 2 Verem Hastalığı (TBC) Uzm. Dr. Aylin CİCİMEN 3 El Hijyeni (Endikasyonları,

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA PLANI FORMU

HASTA GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA PLANI FORMU DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF Hasta kimliğinin belirlenmesinde doğabilecek hataların en aza indirilmesi Hastanın kimliğinin doğrulanması İlaç kulanım

Detaylı

KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ

KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ 00 01 KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ 00 01 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 940 00 01 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 01 Kalite yönetim direktörü

Detaylı

ÖZEL ÜNYE ÇAKIRTEPE HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

ÖZEL ÜNYE ÇAKIRTEPE HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman : PL 008 Yayın Tarihi:06.01.2010 Revizyon : 04 Revizyon Tarihi:.02. Sayfa : 1/11 1 HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ Düşme riski değerlendirme ölçeklerini öğrenerek ve uygularak hasta bakım kalitesini

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmalıdır. Bu birimde, bölümde hizmet veren hekimlerin listesi

Detaylı

EĞİTİM SAATİ EĞİTİMİN YERİ

EĞİTİM SAATİ EĞİTİMİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İSTANBUL ANADOLU KUZEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PLANI DÖNEM: 2013 YILI Sıra

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi BÖLÜM UYUM REHBERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ

Detaylı

GAZİ HASTANESİ 2016 YILI EĞİTİM PLANI

GAZİ HASTANESİ 2016 YILI EĞİTİM PLANI Yayın Tarihi 01/05/2009 GAZİ HASTANESİ 2016 YILI EĞİTİM PLANI Dokümantasyon No İ.K..PL..01 Revizyon Tarihi 25.02.2013 Revizyon No 01 Sayfa No 1/5 PLANLANAN EĞİTİM KONUSU VEREN KİŞİ VEYA BÖLÜM HEDEFLENEN

Detaylı

Bilgilendirme ve Onay Hakkı

Bilgilendirme ve Onay Hakkı Hizmetlerden Yararlanma Hakkı * Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. * Hastalarımız, hastanemizin sunduğu tanı ve

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN TÜRÜ GENEL UYUM EĞİTİMİ () KURUM TANITIMI Medicana Sağlık Grubu Tanıtımı Hastanenin Fiziksel Yapısı Hizmet Sunulan Birimler Yönetsel Yapı ve Yöneticiler

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ACİL TIP TEKNİSYENİ GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Kalite Birim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Başhekim/Hastane Yöneticisi KODU:

Detaylı

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ 1/12 2/12 İÇİNDEKİLER 1. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI...4 2. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ... 45 3. HASTALARLA ETKİN İLETİŞİM KURMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER...6 4. HASTA

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ KOMİTELER-EKİPLER BEYAZ KOD EKİBİ PEMBE KOD EKİBİ MAVİ KOD EKİBİ YÖNETİM EKİBİ (BAŞHEKİM,BAŞHEMŞİRE HASTANE MÜDÜRÜ) KOMİTE GÖREVLİLERİ MESAİ SAATLERİ İÇİNDE EKİP SORUMLUSU BAŞHEKİM HASTANE MÜDÜRÜ BAŞHEMŞİRE

Detaylı

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) lisansı bulunmalıdır. Radyasyon yayan

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2017 YILI HİZMET KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2017 YILI HİZMET KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI DOK. KOD: PL.03 YAYIN TARİHİ: 01.04.2012 REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA NO: 1 / 6 Sıra No EĞİTİM ANA BAŞLIK 1 HASTA HAKLARI 2 RAHİM AĞZI KANSERİ 3 4 BÖLÜM BAZLI EGİTİMLER LABORATUVAR SÜREÇ EĞİTİMİ

Detaylı

SKS YILLIK EĞİTİM PLANI-2016

SKS YILLIK EĞİTİM PLANI-2016 SKS YILLIK EĞİTİM PLANI-2016 in Konusu Tarih Yeri ci Katılımcı Süresi in Amaç ve Hedefleri Yöntemi in İçeriğine İlişkin Genel Başlıklar İçin Gerekli Mataryeller Etkinliğini Yöntemleri 1. SKS i, İndikatör

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017 2 Hafta Ilgili Birim Sözel Anlatım,Uygulamalar Birim Dokümanları 1 Gün Toplantı Salonu Projektör+ Bilgisayar Yönte m Değ. i Gereçle Sayfa No: 1 / in Adı in Konusu ci Amaç/Hedef Hedef Grup Ayda 1 Kere Olmak

Detaylı

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92 01.0.011 REVİZYON 0 REVİZYON Sayfa 1 / 9 SÖKE ADSM 015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle 1. Tüberküloz Hastalığı Ve Korunma

Detaylı

2015 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI. YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/9

2015 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI. YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/9 OCAK-2015 YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/9 SIRA NO DÖNEM EĞİTİMİN KONUSU KATILIMCILAR EĞİTİMCİ EĞİTİM YERİ VE SUNUM MATERYALİ EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM SÜRESİ

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. LABORATUAR TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ HAZIRLAYAN:

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. LABORATUAR TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ HAZIRLAYAN: SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUAR TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ HAZIRLAYAN: KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır.

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. ECZANE HİZMETLERİ Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. Eczanenin işleyişine yönelik yazılı düzenleme

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ VERİ GİRİŞ HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ 1.AMAÇ: Bu rehber; kalite bilincinin temel alındığı Merkezimizde aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın kısa sürede hastanemize uyum sağlamaları amacıyla yürütülen uyum programına katkı amacıyla

Detaylı

2014 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI. YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/16

2014 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI. YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/16 OCAK-2014 YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/16 SIRA NO 1 2 DÖNEM EĞİTİMİN KONUSU KATILIMCILAR EĞİTİMCİ HASTA BAŞI TEST CİHAZI TEMİZLİĞİ VE BAKIMI HASTALARIN

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı