s m-tk HDZ1 sis i Lme^b ma JLM L ot) Talep 2 Af^-7 L

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "s m-tk HDZ1 sis i Lme^b ma JLM L ot) Talep 2 Af^-7 L

Transkript

1 HostUM HadOrtOfiane Servisimizin İhtiyacı dan aşağıdaki malzemelerin teminini aız-flca ederim. m Servis Yetkilisinin Adı ve Soyadı İmza AYLA KAVAS 0.T:10-e K SSK EMEKLİ VE TAKINI KENDİSİ ORTOPEDİ SERVİSİ TC.No: H.No: Y.T: Pri.No: rj CİNSİ Z - Y V m c sis L<x Sr h-1 r l o ^ - j ^ - ^ m.rfyyy- ot) Talep Edilen Miktar Depodaki Mevcudu s m-tk HDZ1 Alınacak Miktar mı 4 rt^k^n e v i j-iff? \Lrr\l i İ S O - W l DÜŞÜNCELER 2 Af^-7 3aio 3 ftog^ J k. 1 A O fpeı f ( - i - i- i j v y i ö ^ 2a i Lme^b _ ü i - â ^ r ma JLM L Baştabiplik Makamına f f&^ı YükandaM Malzemelerin alırunasımrel^^. I.23L5. U t M - /^-/Ş-V M KfS^^ /200- Hutane UHdOıfl Demek/3 ^ S a û f r b - BAŞTABİP C1 Döa Sermaye alınız. Op. D Ortop< Dİ.ilkay n/ui/vi;^ di ve Tr^wrflaptaiiJJime No: yfl DSr^'.rcc''' \ \ 1

2 TC-SafllK Bakandı ' T.C. :. S AĞLIK BAKANLIĞI TÜRKtYE KAMU HASTANELERİ KURUMU tzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Buca Seyfı Demirsoy Devlet Hastanesi TİTANYUM KİLİTLİ DHS PLAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1- Plakların tamamı ISO standartlarına uygun TİAI6V4 ASTM-S 136 titanyum malzemeden olmalıdır. 2-DHS Plakları kilitli olup delikli olmalıdır. 3-DHS Plaklar 135 derece,derece açılı olmalıdır. DHS Sabitleştirici Plak ile kullanılabilmelidir. Sabitleştici plak şekilemdirilip parçalı majör kırıklarını toplamaktada kullanılabilmelidir. 4-DHS Plaklar hem DCP delik (Combi hole) özelliğinde olup her Plakta DCP(Compresyon deliği) bulunmalıdır. 5-Lag Vidalar 12,5mm yiv kalınlığında mm uzunluğunda olmalıdır. 6-Plakların üzerinde lazer tekniği ile yazılmış Ce logosu, Katalog no, Lot No, Firma logosu ibareler bulunmalıdır. 7-Plakların üzerlerinde gerektiğinde kablo serklaj sarılabilmesi için çeltikler bulunmalıdır. 8-Aşağıda özelliği belirtilen vidalar plak ile kullanılabilir olmalıdır. 5,0mm Kilitli Cortical Screvv'den 14mm-60mm arass en az 4'er Adet olmalıdır 4 5 Kıhföız Cortıkai Screw : ders 14 rnm -60 mm arası sn az 4*er Adet ofmaııan 5î0nnm Kıtrtlı Cancelious Screw Yarım yivh'den 40mm-85 mm arası en az 3'er Adet olmalıdır. 5,0mmkılıtlı Multıyıvlı Cortical vidadan 32mm-90mm arası 2'şer adet olmalıdır. 6.5 mm kiltli Multiyivli Cortical vidadan 32mm-90mm arası 2'şer adet olmalıdır. c et "-- O ~ "Î7. o- -3?CO ~ Q : «:3» -v 53S-- o i- % -o < O es tû t O o $ a. s t"\ r» 9-Çakma çıkarma setinde;torklu Tornavida vida,normal Tornavida vida,holding Sleve Tornavida için.drill Bits 4.3 mm.drill Sleve 4.3 mm,vida ölçer numaralı,drill Bits 3.2 mm.plak Bükücü,Tap Kortikal 4.5 mm.vida için Double Drill Guide mm,excraction screw Drill,T Handle.Vıda tutucu cımbız,drill guide wire 2.5 mm. Vida Sürücü Shaft hexagonal 3.5 mm.kanüllü Tornavida,Kanüllü Drill,Kanüllü Tap,6.5mm Tornavida,6.5mm Vidaya uygun Tap ve drill TİTANYUM KİLİTLİ DHS STABİLİZASYON PLAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ DHS Plak ile uyumlu olmalıdır. Sabitleştici plak şekilemdirilip parçalı meyor kırıklarını toplamaktada kullanılabilmelidir. Op.Dr.Hkak KARAMANCİ Ortogedi ve TAajipraVsdûjiUzrnanı D/p.No; 9SV011-1)37 BiififllSeyfi Demirskv öeyftit Hastı Plakların üzerinde lazer tekniği ile yazılmış Ce logosu, Katalog no, Lot No, Firma logosu ibareler bulunmalıdır. Plak kilitleme vidaları ile DHS plağına tam oturacak şekilde sabitlenebilmelidir. PLAK LAG VİDASI PULLU KOMPRESYON VİDA TROKANTER STABİLİZASYON PLAĞI KİLİTLİ VİDA KİLTSİZ VİDA TV2710 TV2830 TV2810 TV2690 TV1190 TV1050

3 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ NO. P-52 V HAZIRLANMA TARİHİ 14/03/2011 (PROXİMAL FEMORALINTRAMEDULARY NAİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Üretici firmanın CE Belgesi olmalıdır. ^ '>;-:'. <.' > 2. Ürün üzerine lazerle yazılmış izlenebilirlik için lot nosu olmalıdır. 3.Proximal femur üst uç kırıkları için kullanılabilmelidir. 4.Bütün implantlan; ISO 5832/3 Tİ6A14V EH F 136 Gr. 5 standartlarındaki implant rtıateryalden imal edilmiş olmalıdır. 5.Trokar majörden küçük insizyonla girişi sağlayan açılı bir gövdeye sahip olmalıdır. 6.Kemik kaybını en aza indirgeyen proksimal çap 16 mm olmalıdır.diâfiz çapı 10,11,12 mm olmak üzere seçenekli olmalıdır,çivi boyu mm olmalıdır. 7.Özel ensturmanlanyla ayrı ayrı kompresyona izin veren 8,5mm titanyum spongioz yivli, selftapping proksimal baş vidalarına sahip olmalı ve proksimal baş vidalan Kanüllü olmalıdır. 8.6 anatomik açılı titanyum gövdeye sahip olmalıdır.. 9.Statik ve dinamik kilitlemeye izin veren titanyum selftapping kilitleme vidalarına sahip olmalıdır. 10.Distal uçta esnemeye izin veren stres odaklanmasını azaltan distai yarık, ile şekillendirilmiş olmalıdır. 11.Proximal vidalar canüllü olmalıdır ve femur boyunu kırmaması için gönderilen iki proxırnai çivinin toplam çapı 17 mm' yi aşmamalıdırproximal canüllü çiviler Selftapping özellikte ve boyları 5 mm artacak şekilde 65 mm 'den 130 mm' ye kadar olmalıdır. 12Proximal femur çivisi; femur başı rotasyonunu engellemek için femur başına iki vida göndermeye 6 ; müsaade etmelidir. gönderilen vidalar intertrochanterik aralığı comprese etmeli; ikincr proxitnal vida gönderilirken.ntertrochanterik aralığ. dekomprese etmesine müsaade etmemelidir. 14.Sistem gaydı carbonfiber olmalıdır. QWDr.fl, Ortopedi ve vmatoloji Ul >ip.no: 95-0 "* 1-05 Sum Seyfl P«m Mi AKAN ^anı 3o: 'o?' j:xjüey'i Dernirsoy uevle; Hast : P-^-Özdü DOGA^İ il,

4 TJaSaâlfcBatonbâ' T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi CERRAHİ REJENERASYON PACH TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-enflemasyonu uyararak cerrahi rejeneraşyonda ve tedavide emilebilir, olmalıdır. 2-tedavl sürecinde tamamen Emile bilmelidir. 3-LiyofUi^syon tekniği İle elde edilen saf kolejenözel üretim proses ile pach yapışma dönüştürülmüş olmalıdır. 4-reJenerasyon verimliliği yüksek olmalıdır. 5-tedavi sürecini hızlandırarak tedavi giderlerini azaltmalıdır. 6- kanama ve eksuda kontrolü sağlamalıdır. 7- enfektif yaralarda gentamlclne veya tobramoksin uygulana bilmelidir. 8- yaranının şekline göre kesilip şekillendirilebilmelidir. 9- Doku rejenerasyonunda pach uygulaması kolay olmalıdır, yaranın formuna göre kesilip, şekil verilebilmektedir, vücut içine yerleşmek için yeterince katı olmalıdır. 10- allo greft kemik,hidroksiapatit vb için mükemmel bütünleyici özelliğine sahip olmalıdır. 11-izsizyon boşlukları doldurulduğunda emitim tuzlt olmalı rejenasvon süreci yatağın derinliğinden oaşiayarak en us. seviyeye kadar devam etmelidir. 12- Ven yetmezliği,yanık. hertürlü cerrahi yaraiaraa.diabetik ve hemofir nasısır-- "r «vgur» oımstı- 13- Tüm:;ceı^ral»i:arwe.li.yatlarcla..bijtünleyic! 1 plak. vıaa, protez ve sargı teraon»».- u^umiu oımana 14- hızlı iyileşme sağlayarak hastanın yatış sürecini azaltarak hasta uyumunu arttırmalıdır. 15- ön hazırlık gerektirmeyen kullanıma hazır pakette olmalıdır. 16- her türlü kanama ortamında kanama durdurucu özelliği yüksek olmalıdır. 17- podiatri tedavilerinde etkin olmalıdır. Hemofili hastalarında fayda sağlamalıdır. 18-Llyofllize kemikler için uygun olmalıdır. 19-Farklı türlerde özel doku seviyelerinde oyuklarda doldurucu olmalıdır, (hepatik, renal, pulmoner, vs.) İ ^ M d U n 1 L UmU,! L k y eri ri " de V. a organizma zarlarında. Doku kaybı, ciddi travmalar, önceki tedavi hatalarından Kaynaklanan kronik durumlarda, kemik kusurlannda ve hatta kemik iliği İltihabında. Uygun oiamalıdır. 21-Yumuşak zarlarda, zor iyileşen yaralarda,dikişli yerlerde, donuk ve beslenmemiş visceral bölgelerinde, dikişli ofmalldır al dlkişli kenal1ârda ve vasküler yada diğer anotomik elementlere karşı koruma özelliğinde b" e doidurucü - Uy0fi " 2e kemik ' Hidroksiapatit»e iyileştirme 23-lnslzyon hattı kenarlarının kıvrılmasını engellemek için her zaman Inslzyon hatlımın üstüne yeterince Doku rejenerasyonuna uygulanmaya uygun olmalıdır. 2 4^ et S t? l, k 'î" 1 d " rdurucu özelliğinden ötürü, Doku rejenerasyonunda friksiyon olmaksızın cilde uygunluk sağladığından karaciğer ameliyatlannda, kemik doldurucu olarak ampütasyonlarda kullanılâbilir, olmalıdır..î" 6!?' ta^ak. al?, nn üze 1 rinde ' P aka» doku arasında yada hastanın kendi cildi aras.nda kullanılarak ortopedi ameliyatlarında kullanımı kanıtlanmış, olmalıdır. f, 6^,= l d e D0İ Î U re J " era syonundauygularken uyuşturucu ilaç gerektirmemelidlr. Zor İyileşen ve vaskllarlze alanlannda uygulanabilir olmalıdır. 27-ürün sağlık bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 28-ürün 3 farklı boylarda olmalıdır. 29-pach ubb kaydı bulunmalıdır. Op.Ur.IIkay ruin/innnl; Ortoptdi ve Trtwfifttrrt5îrD>man t Dip.No: Buca peyli Demif^OevleMfast. ûp.dr.a.0zgü(4)oğ/ti Ortopedi j/zmanı Dip.\N/31S3 3aca Seyfi Dçmıbay Devlet Hastanesi

5 T.C.,:Ortopedi servisinde yatan hastaya knllamlmamjzere GEKEKÇE TEKNIK ÖZELLIKLER, vapllan sentetik fosfokalsiyumlu bir seramik ota**. 1.Greftier %100 Trikalsıyum fosfattan yapııar. 2.Greftler Tümör boşluklarının doldurulmasında Sipinal cerrahide Ü» Travma cerrahisinde ' Osteotomide Ekîem protezlerinde kullanılabilmelidir 3.Greftler tamamen sentetik ve biyolojik uyumlu olmaifö; 'î. 4.Rady opak granülieri boşluklar! tamamen aoldurmau ^eoperasvonaar- so^ t. myöiop ilitn kolaylaştırmalı. Hızlı bir şekilde osteoentegrasyon sağlamalı, yüksek düzeyde biyoaktif özelliğe sahip olmalıdır. 5.Granülleri resorbe olurken kemiğin doğala yakın formuyla kolayca yer değiştirmelidir. 6.Greftler %60-%80 birbirine gözenekli ve birbirine bağlıdır. Gözenek boyutu ise mikrondur. 7.Greftler emilerek kemik yerine geçmeli, kullanım esnasıffia macun kıvamını almalıdır.vaka esnasında yada sonrasında stabilini korumalıdır. 8.Greftlerin FDA belgesi olamalıdır. oimllsıf" TÜrkİye ^ Tİbbİ CİhaZ U,USal Bİ ' gi BankaS ' kaydl ve Sağ,,k Bakanl ğ' onay. 10 Greftler çift steril ambalajında bir kutu içerisinde saklanmalıdır. Gamma ışınları (25 doz) ile steril edilmelidir. Oda sıcaklığında saklanabilmelidîr? 11.Grandiler 2-3mm 5cc, 10cc, 15cc, 20cc'lik ambalajlarda olmalıdır. r'tcozağaç mh. özmen cd. Biliri tein- No: 147 Buca tzmîr Tpı. asi o rt, Tİrfl n ' 552 u,' Hasta Haklan Birim l^/fjlfc.^l ' Faks: Tel: $/2117 Buca Beyfl Demlrse \NCl r Hasf Öt Buca fc'eyfi Demirso/uevler Ha s,r.dr.a.c.... İ&trf Bm Seyfl o»mı tevlef Hastanesi

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0 EN TK ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/9 Hasta ile ilgili bilgiler ya da basılmış etiket TC Kimlik No: Protokol/Dosya No: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: Hekimin Ünvanı/Kaşesi: Hastanın durumu, hastalığı: Karaciğer vücudumuzdaki en büyük

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 01-TEM-.2013 16:11 Kimd. Kime:+90 312 4181361 S. 3'8 400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname 400 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (bundan sonra

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

El Kırıklarının Tedavisi

El Kırıklarının Tedavisi El Kırıklarının Tedavisi Sait Ada*, Emin Bal** Vücudumuzun en çok rastlanan kınkları metakarp ve falanksların kırıklarıdır. Bu sıklık; tüm kırıkların %10'u veya tüm el yaralanmalarının 1/3'ü şeklindedir.

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Birlik Bilgi Yönetim Platformu (BBYP) Nedir? Genel Sekreterliğin birlik hastaneleri

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Motorlar Enerji Otomasyon Boyalar Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Belge no: 11381817 Model:

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

HOPPE Kapınıza yakışan kol. Temel Bilgiler

HOPPE Kapınıza yakışan kol. Temel Bilgiler HOPPE Kapınıza yakışan kol. Temel Bilgiler Türkiye Genel bakış HOPPE teknik standartlar sayfa 5 duravert duraplus duranorm Ürün kategorileri sayfa 6 Malzeme yüzeyleri ve bunların bakımı sayfa 8 Resista

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE.1-200 DZ. DEMİRSİZ BETON VAN URARTU MÜZESİNDE KULLANILACAK OLAN TEMEL ALTI BETONLARININ TAMAMI 16.002 POZ YAPIM ŞARTLARINA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. MADDE.2-250

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

YEDEK PARÇA KIŞ 2013 / 2014 ÖZEL KAMPANYASI

YEDEK PARÇA KIŞ 2013 / 2014 ÖZEL KAMPANYASI YEDEK PARÇA KIŞ 2013 / 2014 ÖZEL KAMPANYASI Yeni WIDOS Daha kapsamlı, daha net ve daima güncel! WIDOS taviz vermez: Optimize edilmiş, şimdi daha ayrıntılı yazılım tüm Wirtgen Group üretim serilerinin boşluksuz

Detaylı