İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM"

Transkript

1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik olarak iletişim tanımları, sınıflandırması, önemi, amaçları, iletişim çatışmaları ve temel iletişim kuramları anlatılarak iletişim kuramlarının toplumsal yapı açısından önemi ve ilişkisi incelenmektedir. Ayrıca bu ders kapsamında, öğrencilerin üst sınıflarda alacakları iletişim derslerine temel oluşturmakta ve iletişimin temelleri atılmaktadır. Halkla İlişkiler I HİT 103 Halkla ilişkiler I dersinde, halkla ilişkilerin temel kavramsal çerçevesini çizerek, öğrencilerin ileride alacakları teorik ve uygulamalı derslere zemin hazırlamasını sağlamaktır. Halk ve ilişki kavramları, halkla ilişkiler tanımları, reklam, propaganda, tanıtma, duyurma gibi kavramlar, proaktif ve reaktif halkla ilişkiler, Halkla İlişkilerin dünyada ve Türkiye deki gelişimi, halkla ilişkiler personelinin nitelik ve görevleri, halkla ilişkiler teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Reklamcılık I HİT 105 Dersin amacı reklamcılıkla ilgili kavramsal çerçevenin öğrencilere aktarılmasıdır. Reklamın doğası, tarihçesi, fonksiyonları, psikolojisi, ekonomisi ve felsefesinin incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca bu derste reklam, pazarlama ve kitle iletişimi süreci ilişkisi de detaylı olarak analiz edilmektedir. 1

2 Sosyoloji HİT 107 Ders, bu bilim dalının nasıl ortaya çıktığını, sosyolojinin ilgilendiği nesne konusundaki yaklaşımlarını ve toplum olaylarına ilişkin önerilerini kapsamaktadır. 20. yy ın başında egemen içe bakışçılığa tepki olarak gelişen davranış bilimleri bu dersin diğer kısmını oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında davranış bilimlerinin temel aldığı çevreci konum ve bireyci yaklaşım ele alınacak ve değerlendirilecektir. Psikoloji HİT 109 Psikoloji bilim dalını tanımlamak, önemini vurgulamak, ilgili diğer bilim dalları ile olan benzerlik ve farklarını açıklamak psikolojinin temel olguları ve araştırma yöntemleri ile ilgili bilgi vermek bu dersin başlıca amacıdır. Derste psikolojinin alt dalları, psikolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkileri, davranışların gelişimi ve şekillenmesi, biyolojik ve gelişimsel süreçler, öğrenme, hatırlama ve düşünme, algılama ve bilinç, motivasyon güdülenme duygu ve heyecan, kişilik ve bireysellik, dil ve iletişim, çatışma, uyum ve savunma mekanizmaları, sosyal davranış gibi konular incelenmektedir. Temel Gazetecilik HİT 111 Bu ders ile Halkla ilişkiler vce tanıtım Bölümü öğrencilerinin kendi branşları ile gazetecilik / habercilik arasında bağıntı kurmalarını sağlayacak temel kavram ve nosyonlar verilmektedir. Bu dersin içeriğini; Gazeteciliğin Temel Kavramları, Gazete ve haberciliğin Türkiye ve Dünyadaki kısa tarihçesi, Gazetenin yapısal ve teknik özellikleri, Gazetenin İşlevleri, Gazetenin organizasyon yapısı, Gazete Hazırlama Aşamaları, Haber İçin Halkla İlişkiler Bölümleri Haberi Algılama ve Anlama, Değerlendirme gibi konular oluşturmaktadır. Türk Dili I Bu dersin amacı, Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil ve düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir. Türk Dili dersinin içeriği Yüksek Öğretim Kurumu nun çerçeve programında belirtilen hususlara göre düzenlenmiştir. 2

3 A.İ.İ.T.-I 193 Dersin amacı, Osmanlı Devleti ni çöküşe götüren nedenler, devleti kurtarma çabaları ve akımları, I. Dünya Savaşı, cepheler, Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye hareketi gibi konular anlatılmaktadır. Yabancı Dil I Öğrencilere İngilizce hakkında temel gramer ve konuşma bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Orta düzeyde bir dil öğreniminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Dersin kapsamı içerisinde, özne, zamirler, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve zarflar, geniş zaman ve olumlu-olumsuz-soru yapıları, bağlaçlar, işaret zamirleri gibi konular örneklerlerle ele alınacaktır. 3

4 II. DÖNEM Halkla İlişkiler II HİT 102 Bu dersin amacını, Halkla ilişkiler uygulama alanlarını ayrıntılı ve örneklerle incelemek ve Halkın yönetim karşısındaki tepkilerini ele alarak, kamu,özel sektör, gönüllü kuruluşlardaki halkla ilişkiler yönetimi ve sorunlarını incelemek oluşturmaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında Halkla İlişkiler ve İnternet, Etkinlik Yönetimi, Sponsorluk, Kurum içi İletişim, Kurum Kimliği ve İmaj, Lobicilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Tanıtma, Tanıtma Ortaya Çıkan Sorunlar, Tanıma, Yönetimin Tutumu Karşısında Halkın Tepkisi, Tepki Açıklama Yöntemleri, Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Birimleri, Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Sorunları, gibi konular ana hatları ile incelenmekte ve üst sınıflardaki halkla ilişkilerin spesifik derslerinin alt yapısını oluşturulmaktadır. Reklamcılık II HİT 104 Reklamlarda yaratıcı strateji ve medya stratejisi, metin yazımı, layout ve ürün mesajları ve reklam etkinliğinin değerlendirilmesi; reklamın serbest piyasa ekonomisinde ve kitle iletişim araçlarındaki rolü; medya seçimi ve reklam mesleğinin örgütsel yapısı gibi konular reklamcılık II dersi kapsamında ele alınmaktadır. Radyo ve Televizyonun Temelleri HİT 106 Bu dersin amacı, halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamalarında önemli bir kitle iletişim aracı olan Radyo ve televizyonun temellerinin teorik ve uygulamalı olarak anlatılması amaçlanmaktadır. Bu ders bağlamında, halkla ilişkiler öğrencilerine, Radyo Televizyonun tanımı ve tarihçesi, Radyo Televizyon, Radyo Televizyon yayınlarının örgütlenmesi Radyo Televizyonun işlevleri ve yayın türleri, Radyo Televizyonun özellikleri karakteristikleri, Radyo ve Televizyonun ilişkileri ve bir birlerine olan etkileri, diğer kitle iletişim araçları ile olan ilişkisi ve birbirlerine olan etkileri aktarılmaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında, halkla ilişkiler uygulamalarında halkla ilişkiler uzmanının radyo ve televizyonu kullanım alan ve özellikleri üzerinde de durulmaktadır. 4

5 Hukuk HİT 108 Hukuka giriş dersi, hukukla ilgili derslerin ilk basamağını teşkil etmektedir. Bu derste; Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, Hak Kavramı, çeşitli açılardan sorumluluk, hukuk kurallarının türleri vs. gibi temel başlıklar etrafında bilgiler verilmektedir. Temel Bilgi Teknolojileri HİT 110 Bu ders öğrencilere bilgisayar, paket programlar ve internetin kullanımı ile ilgili temel bilgiler vermeyi hedefler. Bilgi teknolojilerine giriş, bilgi çağı ve bilgi toplumu, bilgi sistemleri, bilgisayar organizasyonu, işletim sistemleri, bir işletim sistemi kullanımı, bilgisayar giriş-çıkış birimlerinin kullanımı, yazılım kavramı, uygulama yazılımlarına giriş, internet ve diğer yazılımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır Siyaset Bilimi HİT 112 Bu dersin ile İletişim Fakültesi öğrencilerinin siyasetin tarihsel gelişimi, siyaset felsefesi ve siyasi organlar hususunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ders kapsamında, devletin işleyişi, karar mekanizması hakkında bilgi sahibi olmasının gerekliliğinden hareketle siyasetin tanımıyla başlayan ders, siyasetin tarihi, siyasi organlar ve devlet hakkında bilgi verilmesiyle devam etmektedir. Türk Dili II Ders, birinci sömestrde kalınan konulardan devam etmektedir. Derste, sözcük yapıları, cümle bilgisi, sözlü kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyon bilgileri, anlatım bozuklukları, retorik gibi konular anlatılmaktadır. A.İ.İ.T. II Ders birinci yarıyılın devamı niteliğinde yapılacaktır. İçerik olarak Atatürk ilke ve inkılâpları, Osmanlı Devleti ni çöküşe götüren nedenler, devleti kurtarma çabaları ve akımlar, I. Dünya Savaşı, cepheler, Mondros Mütarekesi ve Kuvayı Milliye hareketi gibi konular anlatılmaktadır. 5

6 Yabancı Dil II Birinci sömestrin devamı niteliğinde olan bu derste öğrencilere, İngilizce hakkında temel gramer ve konuşma bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Orta düzeyde bir dil öğreniminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Dersin kapsamı içerisinde, temel seviyeden başlamak üzere orta seviyeye kadar gramer konuları örneklerlerle ele alınacaktır. 6

7 III. DÖNEM İletişim Tarihi HİT 201 Derste insanların haberleşme ihtiyacı duymaya başladıkları dönemlerden itibaren günümüze kadar geliştirdikleri haberleşme araçlarının, teknik ve içerik gelişim süreçleri ele alınmaktadır. Yazı öncesi haberleşme biçimleri, yazının icadı ve geliştirilmesi, haber mektupları, matbaa ve getirdikleri, basılı haber mektupları, gazetenin oluşumu ve getirdikleri, 19. yüzyıl ve teknolojik icatlar, radyonun oluşumu ve gelişimi, televizyonun oluşumu ve gelişimi, internetin oluşumu ve gelişimi konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri HİT 203 Araştırma Yöntemleri dersinde sosyal bilimlerde yöntemin ne olduğu, bir araştırma tasarımının nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. Öğrencilere sosyal bilimlerde araştırmanın ne olduğu ve nasıl yapıldığı hakkında temel bilgiler verilecektir. Ayrıca; Ders kapsamında öğrencilerin sosyal bilim mantığında araştırma yönteminin felsefesini kavramaları, teori ile pratik arasındaki bağlantıyı kurmaları ve bilimsel çalışmalarında gereksinim duyacakları metodolojik temelleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Derste, bilim ve araştırma, araştırma boyutları, araştırma ve teori konularıyla birlikte sosyal araştırma süreci, konu seçiminden başlayarak araştırma sorusu oluşturma, hipotez kurma, örneklem seçme, ölçme gibi konular da ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ayrıca uygulamaya yönelik olarak veri toplama aracı hazırlama, saha uygulama teknikleri, raporlama ve yorumlama konuları da işlenmektedir. Temel Fotoğrafçılık HİT 205 Fotoğraf alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılması dersin temel amacını oluşturmaktadır. Fotoğrafçılığın tarihçesi, dijital gelişmeler, fotoğraf makinasının teknik özellikleri, kullanımı, çekim ilkeleri derste kavratılarak fotoğraf çekimi ve laboratuar ortamında uygulama çalışmaları yürütülmektedir. Laboratuarda kullanılan kimyasalların özellikleri, araç ve gereçler, film banyo ve baskı teknikleri öğrencilere derste öğretilmektedir. 7

8 Pazarlama İletişimi (Pazarlama İlkeleri değiştirildi) HİT 207 Bu derste, "Hedef tüketicilerin tutum ve davranışlarını istenen yönde güçlendirmeyi, tersi yönde ise bunu değiştirmeye ya da amaçlanan yeni tutum ve davranışı oluşturmayı hedefleyen ikna edici iletişim süreci olarak tanımlanan Pazarlama İletişimi kapsamında; ürün, fayda stratejisi, imaj, kimlik stratejisi ve ürün, konumlandırma stratejisi olmak üzere üçe ayrılan Pazarlama iletişimi stratejileri ve Pazarlama iletişiminin hem satış ve hem de iletişim yönlü amaçları irdelenecektir. Halkla İlişkiler Kampanyaları HİT 209 Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi, öğrencilerin daha sonraki dönemlerde alacağı uygulama derslerine teorik zemin oluşturma amacını gütmektedir. Bu doğrultuda ders kapsamı içerisinde; sorun analizi, formel ve informel araştırmalar, stratejik planlama, hedef kitle analizi, medya planlaması, bütçe ve zaman planlaması, mesaj ve ikna stratejileri, değerlendirme kriterleri gibi konulara yer verilmektedir. İletişim Psikolojisi HİT 211 Bu dersin amacı, öğrencilerin iletişimin psikolojik temelleri ile ilgili bilgiler edinmesi, kişilerarası İletişim sorunlarına yaklaşırken insan iletişiminin altında yatan kişisel ve sosyal, etkenleri anlaması, onlar doğru bir şekilde yönetmesini öğrenmesi ve böylece iletişim standardını yükseltmesidir. Sponsorluk HİT 251 Bu dersin amacı, öğrencileri sponsorluğun ne olduğu, nasıl planlandığı ve yapıldığı, hangi amaçlara ulaşmak için yapıldığı, mesenlikten ve hayırseverlikten farkları konusunda bilgilendirmek ve sponsorluk çalışmalarından örnekler sunmaktır. Bu dersin içeriğini ise; Sponsorluk kavramı, sponsorluğun tarihi gelişimi, amaçları, uygulama alanları, planlaması, iletişim etkinliği içindeki önemi, mesenlik ve hayırseverlikten farklı yönleri, dünyadaki ve Türkiye deki sponsorluk uygulamaları oluşturmaktadır. 8

9 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım I HİT 253 Bu dersin içeriğini, iletişim öğrencilerine iletişim endüstrisinde kullanılan bazı yazılımların tanıtılması oluşturur. Ayrıca, bu yazılımlar kullanılarak, öğrencilere bilgisayar destekli tasarım teknikleri de öğretilir. Ders içeriğinde Adobe Photoshop ile grafik tasarımı ve Page Maker programıyla da mizanpaj teknikleri anlatılır. Örgüt İçi İletişim ve Motivasyon HİT 255 Bu dersin amacı; Öğrencileri örgüt konusunda genel olarak bilgilendirmek, Öğrencilerin örgüt içi iletişimi düzenleme teknikleri konusunda geliştirmek, Öğrencileri personel motivasyonunu artırma teknikleri konusunda geliştirmektir. Bu ders kapsamında, Örgüt Tanımı ve Özellikleri, Örgüt Tipleri, Yönetsel Düzeyler ve Beceriler, Motivasyon Tanımı, Süreci, X, Y ve Z Kuramları, Kapsam Kuramları (Maslow, VİG, İkili Etmen, İhtiyaçların Yönlendirilmesi), Süreç Kuramları (Öğrenme, Beklenti, Eşitlik, Amaç), Güdülemeyi Sağlayacak Araç ve Teknikler (Para, Örgütsel Kurallar ve Cezalandırma, İş Tasarımı), Önderlik ve Modelleri, Örgüt İçi İletişim ve Çeşitleri, Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Ağları, Örgüt İçi İletişimi Etkileyen Etmenler gibi konular işlenmektedir. İşletme Yönetimi HİT 257 İşletme ve yönetimle ilgili genel kavramlar, ilkeler, uygulamalar, yönetim teorileri ve çağdaş yönetim yaklaşımları dersin içeriğini oluşturmaktadır. İşletmecilik ve yönetim bilimi alanında temel kavramları benimseterek, çağdaş yönetim yaklaşımlarında halkla ilişkiler uygulamalarını incelemek dersin amacıdır. Fonetik Diksiyon HİT 259 Türkçenin doğru seslendirilmesi üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Diksiyon dersi, yazı dilimizdeki sesler ve çıkış yerleri, vurgu, tonlama, konuşma hızı, ses yüksekliği, sesin perdelenmesi, ünlü uzunlukları, durak, ezgi, tını vb. kavramların anlatılmasını ve örnek metinlere dayalı uygulamayı içeriri. Fonetik ve diksiyon çalışmalarıyla dilin sözel anlamda doğru ve güzel kullanımıyla ilgili bilgiler verilir. 9

10 Tüketici Davranışları HİT 261 Dersin amacı; tüketici davranışlarını analiz edip öğrenerek ilerde meslek hayatlarında uygulayacakları iletişim çalışmalarının başarıya ulaşmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında, tüketici davranışı, pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler içerisindeki yeri; önemi ve diğer disiplinler ile ilişkileri, sosyolojik ve psikolojik açından satın alma davranışı, satın alma davranışını etkileyen diğer faktörler (Tüketici davranış kuramları ve modelleri, öğrenme, tutum, ihtiyaçlar hiyerarşisi ve çevre, referans grupları) irdelenmektedir. Reklamda Yaratıcılık HİT 263 Yaratıcı reklam üretme pratiklerine yönelik kuramsal alt yapıyı inşa etmeyi amaçlayan bu derste yaratıcılık ve yaratıcı fikir geliştirme yolları üzerinde durulacaktır. Ders kapsamında reklam metinleri yaratıcılık açısından analiz edilecektir. 10

11 IV. DÖNEM Reklam Kampanyaları Uygulamaları HİT 202 Briefingten uygulamaya genel bir reklam kampanyasının hazırlanışı ve üretimini konu alan bu derste, ana temalar reklam üretim metotları, harcamaların kontrolü, araştırma, medya analizi ve medya planlaması konularıdır. Öğrencilere, spesifik iş dalları için reklam planlamaları geliştirme becerisi kazandırmayı amaçlayan bu ders kapsamında öğrencilerin uygulama yapmaları sağlanacaktır. Haber Toplama ve Yazma HİT 204 Gazetecilik mesleğinin temel pratiği olan haber toplama ve yazmaya ilişkin temel bilgi ve becerileri vermek. Öğrencilerin haberin kaynaklarına ulaşarak, gözlem, araştırma, röportaj ve diğer teknikleri kullanarak haberi toplamak, toplanan bilgileri haber yazım kurallarına göre haber metnine dönüştürmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında, olgu/fikir ayrımı, oluş/haber ayrımı, gerçek/haber ayrımı, haber türleri. olay haberciliği, profesyonalizm ve haber değer, olay haberciliğinde temel kavramlar, haber toplama ve haber kaynakları, birincil, ikincil kaynaklar ve diğer kaynaklar, haber unsurları, başlık, giriş, gövde, arka plan, haberde aktarma türleri, dolaylı ve doğrudan aktarma, tırnakların kullanımı, başlık-spotfotoğrafaltı yazıları gibi konular uygulamalı olarak analiz edilmektedir. Siyasal İletişim HİT 206 Siyasal kampanya çalışmaları yapılabilmesi için teorik zemin oluşturmak, Seçmen davranışı analizi yapmak, Kampanyalarla, seçmenleri etkileme yollarını tartışmak dersin amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; dersin tanıtımı, yöntem ve kaynaklar, siyasal iletişimin tanımı ve amacı, seçmenlerin karar verme süreci, seçmen tercihine yaklaşımlar: sosyolojik yaklaşım, psikolojik yaklaşım, rasyonel yaklaşım, konuya oy verme- ideolojik oy verme yaklaşımları, yaklaşımların değerlendirilmesi, türk seçmeniyle ilgili çalışmalar, siyasal seçim kampanyaları: gelişimi ve seçmen üzerindeki etkileri, kampanya organizasyonu, kamuoyu araştırmaları ve seçmen tercihine etkisi, canvassing uygulamaları, kitle iletişim araçları ve seçmen tercihine etkisi gibi konular ders kapsamında işlenmektedir. 11

12 Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk Kampanyaları HİT 208 Kurumların sosyal anlamdaki rol ve sorumluluklarının neler olduğu, olması gerektiği ya da sosyal sorumluluk adına ne türden faaliyetlerde bulunduğu yönünde teorik ve uygulamalı anlatımlar dersin amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerden sosyal sorumluluk kampanyaları hazırlamaları beklenmektedir. Öğrencilere sosyal sorumluluğun ne olduğu, kuruluşların sosyal sorumluluk kapsamında neler yapabileceği ve sosyal sorumluluk kampanya örnekleri verilmesi, bir sosyal sorumluluk kampanyasının nasıl yapılabileceğinin anlatılması ve yapılmış sosyal sorumluluk kampanyalarının analizlerinin yapılması ve öğrencilerin sosyal sorumluluk kampanyaları hazırlamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır. İkna Kuramları ve Retorik HİT 210 Günlük hayatta kullandığımız iletişim sürecinden özel alanlarda kullandığımız iletişime kadar iknanın gücü ve önemi, iknada kişisel öğeler ve medyanın ikna etmedeki rolü ön plana çıkmaktadır. İşte bu nedenle ikna edici iletişim dersi ile ikna etme sürecinin işleyişi ve bu sürecin ne denli önemli olduğu ifade edilmektedir. Aristo ile başlayan iknanın boyutları, iknada tutarlılık kuramları, kitle iletişim araçları ve ikna, ikna edici kampanyalar ve yine hedef kitlelere ulaşmada iknanın önemi, ikna edici iletişimin yapısal özellikleri dersin temel konularını oluşturmaktadır. Medya ve Toplumsal Değişme HİT 212 Dersin amacı medyanın toplumsal hayattaki yerini, önemini ve etkisini ele alarak toplumsal değişimle ilişkisini irdelemektir. Türk medyası ve dünyanın çeşitli ülkelerinden medya örnekleriyle sınırları genişletilen karşılaştırmalı bir ders olarak Medya ve Toplumsal Değişme, öğrencilere medyanın toplumsal değişim sürecinde nasıl dinamik bir rol oynadığını ve bu değişim sürecine hangi ölçüde etkide bulunduğunun ipuçlarını vermektedir. Halkla İlişkilerde Kriz Yönetimi HİT 252 Halkla ilişkilerde kriz yönetimi dersi kapsamında, krizin tanımı, kriz dönemleri, krizin nedenleri, kriz anında halkla ilişkiler yönetimi, kriz boyutları, kriz yönetim planı oluşturma, kriz dönemi personel politikası geliştirme, kriz koşullarında yürütmeyi sağlama, kriz iletişim planlaması oluşturma, kriz şartlarında karar alma, kriz sonrası hakla ilişkiler, kriz sonrası durum analizi, kriz sonrası faaliyet ölçeğini belirleme, kriz sonrası durum değerlendirmesi gibi konular ders kapsamında tartışılacak ve incelenecektir. 12

13 Sunuculuk ve Spikerlik HİT 254 Sunuculuk konusunda kuramsal ve uygulamalı bir bilgilendirmeyi hedef almaktadır. Diyalog kurabilmenin yolları ve ortaya çıkabilecek değişik tepkiler, diyalog sırasında izleyici profili çıkarma ve soru sorma, ortaya çıkabilecek acil durumların giderilmesi ve bu durumlara yönelik strateji belirlenmesi, vücut dili kullanımında eller jestler ve mimiklerin yeri; stüdyo bilgileri dahilinde sunucu, kameraman, yönetmen ilişkisi, kamera ve mikrofon hakimiyeti; konuşma yönetimi, açıkoturum, panel ve benzeri konuşmaların yönetimi ve sunucunun giyim, bakım, tavır ve davranışları açısından dikkat etmesi gerekenler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Güncel Siyasal Tartışmalar HİT 256 Türkiye ve dünya gündemindeki siyasal olayların takip edilmesi ve bunların sınıf ortamında tartışılması dersin amacını oluşturmaktadır. Siyasal gündem nedir, siyasal gündemdeki sorunla kitle iletişim araçlarının yaklaşımı, çeşitli siyasal görüşlerdeki uzman veya akademisyenlerin bu konulardaki görüşlerinin incelenmesi ve sınıf ortamında tartışılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. İnsan Kaynakları Yöntemi HİT 258 İnsan kaynakları yönetimi, bireyleri, örgütleri ve toplumları yakından ilgilendiren bir işlevdir. Toplumun bireylerinin örgütlerde üretken ve mutlu çalışabilmeleri, büyük ölçüde insan kaynakları yönetiminin başarılı çalışmasına bağlanabilir. Ders kapsamında, çağdaş personel yönetiminde genel ilkeler, insan gücü planlaması ve hizmete alma, hizmet içi eğitim, performans yönetimi, personelin değerlendirilmesi, ücret ve ödül yönetimi, memurların sendikal hakları konuları incelenmektedir. Reklam Fotoğrafçılığı HİT 260 Öğrencilerin daha önce aldıkları genel fotoğrafçılık dersleri doğrultusunda, reklam alanında biraz daha uzmanlaşmaları için uygulamalı çalışmalar yaptırılması bu dersin amacıdır. Derste, reklam fotoğrafçılığı, reklam fotoğrafının unsurları, başarılı reklam fotoğrafı çekmenin ilkeleri, reklam fotoğraflarından örnekler anlatılmakta ve fotoğraf çekimi uygulamaları yaptırılmaktadır. 13

14 İmaj Yönetimi HİT 262 Dersin genel amacı öğrencilere kurumsal kimlik ve imajla ilgili bilgileri aktarmaktır. Ders kapsamı içerisinde, kurumsal kimlik yapıları, kurumsal kimlik oluşumu ve oluşumunda etkili faktörler, kurumsal kimlik-kurumsal imaj etkileşimi, kurumsal imajın nasıl oluştuğu, oluşumunda etkili olan faktörler, imaj oluşturma araçları gibi konular incelenmektedir. Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım II HİT 264 Öğrencilerin tasarımlarını bilgisayar üzerinde hazırlayabilme ve sunabilme becerisini kazandırmak, mezun olduklarında kendi alanlarında ve dışında, reklam vb. sektörlerde, çalışma imkânı sağlayabilecek donanıma ve bilgiye sahip olmalarını sağlamak. Dersin İçeriği Ders süresince masaüstü yayıncılık alanına ilişkin terimler anlatılır. Adobe Illustrator CS6 programı kullanılır. Adobe Illustrator CS6 programının arayüzü ve kullanımına ilişkin bilgiler verilir. 14

15 V. DÖNEM İletişim Kuramları I HİT 301 Dersin hedefi, öğrencilerin iletişim alanında bugüne kadar geliştirilen teori, kuram ve modeller hakkında gerekli olan bilgi birikimine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. İlk iletişim modelleri: doğrusal modeller ve ortaya çıkış süreçleri, kitle iletişimin kültürel ve toplumsal işlevleriyle ilgili diğer modeller: Maletzke modeli, Newcomb modeli, Gerbner modeli yeniliklerinin yayılması: Difüzyon teorisi, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, bağımlılık modeli ve bilgi açığı hipotezi, suskunluk sarmalı kuramı ve gündem kurma modeli gibi konular derste ele alınmaktadır. Medya Planlaması HİT 303 Öğrencilere medya planlama mantığını güncel örneklerle öğretmeyi amaçlayan derste, değişen medya planlaması, Türkiye nin medya planlama düzeni, mecra payları, medya ve mecra, medya sınıflandırması, medya stratejisi, temel medya planlaması kavram tanımları, rating, GRP, share, erişim ve sıklık, mecraların avantaj ve dezavantajları, yaratıcı mecra uygulamaları, İnternet reklamcılığı gibi konular incelenmektedir. Yeni İletişim Teknolojileri HİT 305 Ders, iletişim araçlarının kullanımına yönelik yerel, bölgesel ve küresel stratejileri ortaya koyarak, iletişim teknolojilerinin sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik etkilerinin neler olduğunu anlamayı amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında, teknoloji ve bilgi teknolojileri, bilişim, iletişim teknolojileri ve bilgi işçiliği, bilişim teknolojileri ve yeni örgütlenme modelleri, bilgi toplumu politikaları, yönetişim ve e-devlet; hukuki, teknolojik ve finansal alt yapısı, yeni medya yapılanmaları, değişen gazetecilik pratikleri ve yöndeşik medya, küreselleşme, ulus devlet ve telekomünikasyon alanında düzenleyici politikalar, iletişim teknolojilerinin ekonomi politiği; dijital ekonomi, ağ ekonomisi ve koordinasyon teknolojisi ve uluslararası iletişim ve enformasyon sürecinde internet ve sosyal medyalar gibi konular işlenmektedir. 15

16 Senaryo Yazımı HİT 351 Bu derste Senaryo yazımında kullanılan temel kavramların öğretimi. Senaryo yazımında izlenmesi gereken aşamaların incelenmesi ve uygulanması. Televizyon program senaryosu, kısa film ve uzun metraj film senaryolarının hazırlanması ve uygulanmasının öğretimi hedeflenmektedir. Masaüstü Yayıncılık HİT 353 Dersin amacı masaüstü yayıncılık konusunda temel bilgileri vermek ve bu bilgilerle QuarkXpress ve Adobe Photoshop programlarıyla örnek uygulamalar yapılmasını sağlamaktır. Ders kapsamında Masaüstü yayıncılığın tanımı, masaüstü yayıncılık öncesi yayına hazırlık, baskı öncesi yayın süreci, Baskı tekniklerinin gruplandırılması: Tipo, ofset, tifdruk, serigrafi, flekso, digital baskı-baskı sistemlerinde kullanılan kağıtlar, özellikleri ve ölçüleri, Tipografi; yazı türleri, okunabilirlik, yazı stilleri, bloklama, Tasarım ilkeleri: denge, zıtlık, orantı, odak, birlik. Fotoğraf seçimi ve sayfaya yerleştirilmesi. Renk kullanımı, baskı renkleri gibi konular işlenmektedir. Siyasal Düşünceler Tarihi HİT 355 İnsanlar niçin toplum içinde yaşarlar, toplum düzeni nasıl olmalıdır, devlet denen siyasal- hukuki kurum nasıl, niçin doğmuştur, siyasal iktidarı kullananlar emretme ve zor kullanma yetkisini nereden ve kimden almıştır, iktidarın kaynağı nedir, iktidar nasıl kullanılmalıdır, amacı ne olmalıdır, birey iktidar ilişkileri nasıl olmalıdır, kişilerin özgürlüğü ve eşitliği ne anlama gelir, gibi sorular üzerinde durulmaktadır. Bu sorularla ilgili ilk çağdan günümüze kadar ileri sürülen ve tartışılan görüşler ders kapsamında incelenmektedir. 16

17 Piyasa ve Kamuoyu Araştırmaları HİT 357 Dersin amacı, önceki dönemlerde alınan sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve sosyal bilimler için istatistik dersinde öğrenilen bilgilerin uygulamaya dökülerek, bir sosyal araştırmayı bağımsız olarak yürütebilmelerini sağlamaktır. Bu ders kapsamında, Araştırmanın uygulama boyutunda yer alan temel konuların tekrarından sonra, her bir öğrencinin araştırma yapacağı bir konuyu belirlemeleri, konunun kavramsal çerçevesinioluşturmaları, soru kağıdı hazırlayıp uygulamaları, verileri değerlendirip rapor haline getirdikten sonra sunuş yapmaları hedeflenmektedir. Reklam Tanıtım Film Yapımı HİT 359 Dersin amacı, tecimsel yayıncılıkta en önemli gelir kaynağı olan reklam ve tanıtım filmleri yapım ve yönetiminin tüm uygulama aşamalarıyla öğretilmesidir. Televizyon reklam filmi yapım süreci, tanıtım filmi yapım süreci, senaryo storyboard animatik yapım tarzı, yapım formatları yapım teknikleri, yapım evresi( çekim ve kurgu) reklam-tanıtım filminin bütçesi, reklam -tanıtım filmi yapım şirketlerinin türleri gibi konular işlenmektedir. Politikada Hakla İlişkiler Uygulamaları HİT 361 Politikada uygulanabilen halkla ilişkilerin neler olduğu ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlaması bu derste amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, Halkla ilişkilerin politik iletişim sürecindeki yerinden başlanılarak Politik Halkla İlişkiler hakkında bilgiler verilmektedir. Daha sonra bu bilgiler etrafında politik halkla ilişkiler içerisinde yer alan kampanya danışmanlığı süreci ve tekniklerinin neler olduğu, bunların nasıl işlediği hakkında bilgilerin öğrencilere aktarılması gibi konular analiz edilmektedir. İletişim Sosyolojisi HİT 363 İletişimin sosyolojik temelli olgu ve sonuçları hakkında öğrencileri bilgilendirmek, onların gelecekte bu konu hakkındaki sorumluluk ve yükümlülüklerini idrak etmelerini sağlamak dersin temel amacıdır. Bu derste; iletişimin toplumsal yönü, tanımlar, teoriler, kavramlar ve yaklaşımlar üzerinde durulmakta, iletişim alanında önemli çalışmalar yapmış Postman, McLuhan, Baudrillard gibi yazarların fikirleri hakkında bilgi verilmekte, popüler kültür gibi güncel olaylar ve bu olaylar üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. 17

18 Kültürlerarası İletişim HİT 365 Kültürlerarası iletişim, farklı kültürel arkaplana sahip bireyler ve toplumlar arasındaki iletişimi incelemektedir. Farklı kültürlerin üyelerinin iletişim davranışları ve gündelik hayatlarında söz konusu iletişim sürecini nasıl kurguladıkları arasındaki farklılıklarla ilgilenir. Farklı kültürel ardalanına sahip birey ve toplumların ortak bir iletişim dilini hangi düzlemde oluşturabileceklerini incelemektedir. Bu anlamda yabancının veya ötekinin toplumsal hayat pratiğinde nasıl konumlandırıldığına odaklanmaktadır. Lobicilik HİT 367 Siyasal sistemlerin önemli bileşenlerinden biri olan, kamu politikalarını etkilemeye çalışan baskı gruplarının parlamentoda yaptıkları her türlü çalışmalar olarak tanımlanan lobiciliğin, tarihsel gelişimi, yerel ve uluslararası politikalardaki önemi, iş dünyası, hükümet, kamuoyu, seçim, siyaset ve medya üzerindeki etkisi dersin konularını oluşturacaktır. Türkiye'de yapılan lobicilik çalışmaları, dünyadan çeşitli lobi örgütlerinin ve ajanslarının çalışmaları karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. 18

19 VI. DÖNEM İletişim Kuramları - II HİT 302 İki dönemlik olan bu dersin ikinci döneminde eleştirel kuramların temel görüşleri incelenecektir. Dersin amacı, öğrencilere iletişim kuramları hakkında temel olacak, diğer derslerine onu hazırlayacak ve iletişime farklı yaklaşımları anlatacak bilgileri kazandırmaktır. Kitle İletişim Hukuku HİT 304 Basın özgürlüğü kavramı; basın-yayıncılık mevzuatı, fikri haklar, cevap hakkı, düzeltme hakkı ve diğer yasal düzenlemeler, dünyadaki kitle iletişim düzenlemelerinde ulusal farklar, Amerikan ve AB ülkeleri hukukunda basının ve elektromanyetik yayıncılığın hukuksal düzenlemeleri, kitle iletişim araçlarının devlet ile olan ilişkileri, basın ve ifade özgürlüğünün gelişimi, yeni iletişim teknolojilerinin düzenlemelerinde çağdaş hukuksal gelişmeler bu derste işlenecek konular arasındadır. Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı HİT 306 Halkla ilişkilerde yazılı iletişimin önemi ve gerekliliğinden hareketle, öğrencilerin kendilerini ve kurumlarını doğru ifade etmelerini sağlayacak gerekli yöntem ve teknikleri uygulama ağırlıklı öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında, Halkla İlişkiler Yazarlığı, Haber Yazma Teknikleri, Basın Bülteni, Basın Makalesi, Haber Mektubu, Ropörtaj, Broşür, Kitap, El Kitabı, Gazete Ve Dergi, El İlanı, Doğrudan Postalama, Yıllık Rapor, Davetiye, Hatırlatma Notu, Kurumsal Tanıtım Yazarlığı Etkili Sunuş Teknikleri gibi başlıklar incelenmektedir. Radyo Programcılığı Bu derste, radyo programcılığının temelleri, radyo programcılığı ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Radyo program türleri, program senaryosu, radyo programında yapım evreleri, program yapım biçimleri, radyo stüdyosunun teknik özellikleri, radyo kurgu stüdyoları, iletişim aracı olarak radyonun karakteristik özellikleri ve radyo programının stüdyoda uygulaması dersin içeriğini oluşturmaktadır. 19

20 Röportaj Teknikleri HİT 354 Öğrencilere kuramsal ve uygulamalı olarak röportaj ve söyleşi yazmayı öğretmek bu dersin temel amaçlarındandır. Bu doğrultuda röportaj ve söyleşi türünün birbirinden farkı anlatılmaktadır. Röportajın tanımı, özellikleri, röportaja hazırlık aşaması, röportaj sırasında yapılması gerekenler, röportajın kaleme alınması gibi konuların ayrıntılı olarak işlendiği derste öğrencilere gerçek kişilerin ve olayların konu olduğu röportajlar yaptırılmaktadır. Derste ele alınan konulardan biri de söyleşidir. Söyleşi tanım ve özellikleriyle birlikte işlenmekte, söyleşi öncesi kaynakla bağlantı, soruların hazırlanması, söyleşiyi gerçekleştirme, kaleme alma gibi konular üzerinde durulmaktadır. Derste ayrıca, soru, soru türleri, kaynağı ikna gibi konular da ayrıntılı olarak işlenmektedir. Kamera Çekim ve Aydınlatma HİT 356 Kameraların öğrencilere tanıtılarak kullanım becerilerinin arttırılması, Işık ve ışık açıları kavramlarının öğretilmesi, farklı ışık ortamlarda kameraların kullanılabilme yeteneklerinin öğretilmesi ve geliştirilmesi, aydınlatma tekniklerini uygulayarak proje geliştirip geliştirdikleri projelerin çekimini gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu bağlamda irdelenecek ders kapsamında öğrencilere, Kameraların çalışma prensipleri, Işık kavramlarının anlatılması, Işık türleri, Aydınlatma yöntemleri, Stüdyo kameraları, ENG kameraları, Kameraların Hareketleri, Kamera Konumlar, Çekim Ölçekleri, Aydınlatma, Çekim planlama gibi konular anlatılmaktadır. Alan Araştırma Analizleri ve SPSS Uygulamaları HİT 358 Dersin amacı, öğrencilerin araştırma konusunda geçmişte öğrendikleri bilgileri pekiştirmek ve alan araştırmasında kullanılan bazı temel analizlerde hangi istatistiksel işlemlerin nasıl yapıldığı konusunda onları bilgilendirmektir. Araştırma yöntemlerinin genel bir değerlendirmesi, alan araştırmalarında verilerin toplanması, SPSS paket programı kullanılarak verilerin bilgisayar ortamına aktarılması, istatistiksel işlemler uygulanarak geçerli sonuçlar çıkarılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 20

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) VCDS 103 Görsel Tasarım Programları I (2-2) 5 AKTS Adobe

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ

GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ [ I. SINIF ] GAZ 117 Đletişim Bilimine Giriş Temel iletişim kuramı irdelenerek başlayan derste, iletişim süreci çözümlenmekte, kişilerarası, küçük grup, kurum içi iletişim

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS RATE 101 Temel Fotoğraf Fotoğrafın doğuşunun

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS FOT 101 Temel Fotoğraf Fotoğrafın temel teknik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Ders İçerik Tanımları 1. Dönem (Güz) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

Ders kodu Ders adı Teorik Pratik Lab. Akts HIT-101 Halkla İlişkiler 3 0 0 4

Ders kodu Ders adı Teorik Pratik Lab. Akts HIT-101 Halkla İlişkiler 3 0 0 4 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (İ K M E P) 1.YARIYIL HIT-101 Halkla İlişkiler

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1972 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıl, Akademik Kapalı Devre Televizyon ile Eğitim Enstitüsü adını alan okul, ilk öğrencilerini

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı