Çağdaş Siyasi Rejimler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çağdaş Siyasi Rejimler"

Transkript

1 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun oyun bağlamında değerlendirilmesi, oyunun kurgulanması, oynanması ve sonuçlandırılması aşamalarında etkileşim ve iletişim çabalarının rolü ve önemi ile bireyler arası ve grup içi temel iletişim sorunlarının önceden kurgulanmış oyun düzenleri ile nasıl aşılabileceği, hangi çözümlerin üretilebileceği konusunda çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3.sınıf öğrencileri ile uygulamaya geçirilmiştir. Öğrenciler, oyun kuramları konusunda bilgilendirildikten sonra, kendilerinden beşer kişiden oluşan takımlarını kurarak belirledikleri bir ya da birkaç iletişim sorununu çözmek amacıyla birer oyun kurgulamaları istenmiştir. Hazırlık döneminin sonunda ortaya çıkan takım oyunları, piknik alanında, bir yarış formatında diğer takımlara oynattırılarak geçerlilikleri ve uygulanabilirlikleri test edilmiş, uygulamadan kaynaklanan değerlendirmeler ile elde edilen geri bildirimler çerçevesinde oyunlarda gerekli değişiklikler yapılmıştır. Çağdaş Siyasi Rejimler Prof. Dr. Nazif AKÇALI Sosyal bir yaşam içinde belirli bir yer ve zamanda siyasal kurumların oluşturduğu bir takım değerleri temsil eden, genelde hukuk düzenine ve tekniğine dayanan ahenkli ve tutarlı olarak işlenen bir bütün diye tanımlanan siyasal rejimi birçok yazarın siyasal sistemle eş anlamlı kabul ettiklerini sistem yerine rejim yerinede sistem kavramlarının kullanıldıklarını görmekteyiz. Siyasal sistem siyasal kurumların yanında bunlara etki yapan faktörlerin analizi de geniş bir biçimde içine aldığından bu kitapta siyasal rejim deyimi kullanılmıştır. Siyasal rejim, dar anlamda bir toplumun yönetim yapısını, geniş anlamda, yönetenlerle yönetilenler arasında ayrımın aldığı biçim olduğuna göre, rejim anlayışı içinde olan her ülke, kendi toplum yapısına uyacak rejimi mevcut siyasal rejim modellerine bakarak uydurmaktadır. Kitapta, bu siyasal rejim modellerinin yapılarını, prensiplerini teorik açıdan ve uygulamanın en iyi şekilde gerçekleştirildiği ülkelerden örnekler verilerek tarafsız bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır ISBN: ,00 TL Dijital Platform ve İletişim Editör: Doç. Dr. Z. Beril AKINCI VURAL Dünyadaki hızlı değişimin temelinde bilim, bilgisayar ve iletişim alanındaki gelişmeler yatmaktadır. Bilginin üretilmesi, saklanması, düzenlenmesi, işlenmesi, taşınması, hizmete sunulması ve kullanılmasında devrimsel ölçüde gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Edite bir kitap olarak hazırlanan Dijital Platform ve İletişim kitabı, 7 farklı akademisyenin yeni iletişim teknolojilerine farklı bakış açıları ve farklı içeriklerde yaklaşımlarıyla oluşturulmuştur. Dijital platformla iletişim arasındaki bağların değerlendirilerek yeni teknolojilerin mevcut durumunun gözler önüne serildiği kitapta, Bilgi İletişim Teknolojilerine(BİT) Genel Bir Bakış, Bilgi İletişim Teknolojileri ve Örgütsel Yaşam, Yeni İletişim Teknolojileri ve Pazarlama, Yeni İletişim Teknolojileri ve Kurumsal İletişim, Yönetim Bilgi Sistemleri, Yeni İletişim Teknolojileri ve Halkla İlişkiler, Yeni İletişim Teknolojileri ve Reklam başlıkları irdelenerek konuya ilgi duyan her kesimden çalışanın faydalanması amaçlanmıştır ISBN: ,00 TL

2 171 Farklılaşma Çağında: Kurumsal Başarıyı Yakalamak Editör: Nilay Başok Yurdakul Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte yoğun rekabetin yaşandığı pazar ortamında kurumlar, rakiplerinden farklılaşmak ve her alanda yaşanan gelişmeleri takip ederek kurum stratejilerini güncel gelişmeler ışığında yapılandırmak durumundadır. Kurumsal başarıyı yakalamak ancak bu şekilde mümkün olabilecektir. Günümüz de özellikle iletişim, pazarlama ve halkla ilişkiler alanında yapılan çalışmalar ve yaşanan gelişmeler, dikkat çekmektedir. Son yıllarda, kurumsal başarıyı gerçekleştirecek bu konuların, uygulamaların ve bunu taşıyacak kurumsal iletişim tarzlarının kendiliğinden ortaya çıkan bir süreç olmadığı, rekabette farklılaştırıcı üstünlük sağlayan yönetilebilir bir süreç olduğu fikri kabul edilmiştir. Bu bağlamda kurumsal başarı, farklı olanın gelişebileceği bir ortamın yaratılması ve tüm hedef kitlelerin farklılığı yaratmaya, algılamaya ve sahiplenmeye odaklanmasıyla yakından ilgilidir. Farklılaşma çağında kurumsa başarıyı yakalamak için iletişim, pazarlama ve halkla ilişkiler alanında yaşanan gelişmelere ve uygulamalara ilişkin bilgileri içeren bu kitap; kurum yöneticileri, yönetici adayları, çalışanlar, akademisyenler ve öğrenciler için yol gösterici bir nitelik taşımaktadır Göstergebilim Çözümlemeleri Seyide PARSA Alev Fatoş PARSA Göstergebilim iletişim için kullanılan her şeyin; sözcükler, görüntüler, trafik işaretleri, sesler, çiçekler, müzik ve tıbbi semptomlar gibi pek çok şeyin incelenmesidir. Göstergebilim göstergelerin iletişimde bulunma yolları ve onların kullanımlarına egemen olan kurallar üzerinde durmaktadır. Görüntünün egemen olduğu medya mesajlarının ve görsellerinin okunması, taşıdıkları anlamların çözümlenmesinde en uygun yaklaşım göstergebilim sayılmaktadır. Bu bağlamda, göstergeleri inceleyen ve anlamları iletmek için göstergelerin nasıl kullanılacağına dair açıklamalar sunan göstergebilim, metin analizlerinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada ağırlıklı olarak göstergelerin bizzat kendilerinin yapısal çözümlemeleri ve görüntülerin alımlanması, algılanmasına yer verilmekte, göstergebilim yaklaşım yöntemleri denenmektedir. ISBN: ,00 TL Halkla İlişkilerin Davranışsal Boyutları (Sosyal Bilimler Açısından) Doç. Dr. Mustafa DURMAZ Bu çalışma sosyal bilimler ve halkla ilişkilerin birbirleri ile olan sıkı birlikteliğini vurgulayarak çok daha etkili bir şekilde ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Burada adı geçen sosyal bilim terimi bir düşünce, bilgi ve araştırmalar, toplumun bir bireyi olarak, insan hayatının bir parçası olan kurum, kuruluş ve ilişkileri kapsar. Ayrıca sosyal bilim ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, siyaset bilimi ve bunun gibi birçok bilim dallarını içerir. Halkla ilişkiler terimi ise endüstriyel ilişkiler, personel ilişkileri, işçi ilişkileri, hükümet ilişkileri ve buna benzer tanıdık hareketleri kapsar. Bu çalışmanın içeriğinde araştırmalar, incelemeler, çalışmalar, kitaplar, gazeteler, konuşmalar, özel raporlar, dergiler, broşürler, bültenler ve bunun gibi sosyal bilimler literatüründen birçok eserden alınmıştır. Halkla ilişkiler uzmanlarının sosyal bilim araştırmaları ile ilgili daha iyi bilgi edinmesi ve onları işine uygulaması için yol gösterir ISBN: ,50 TL

3 172 Halkla İlişkiler Teknikleri Prof. Dr. Demet GÜRÜZ Halkla ilişkiler günlük yaşamımızda her alanda önem duyulan bir oluşumdur. Her örgüt yapısında çalışma alanı ne olursa olsun üstün bir yönetim sanatı olarak da tanımlanan Halkla İlişkilere önem verilmesi gerekmektedir. Bu kitap, halkla ilişkilerin ilk bilgilerini içermekte olup, üç bölümden oluşmaktadır. 1. ve 2. bölümlerde konuya giriş kapsamında, halkla ilişkiler konusunda kavramsal bilgiler verilmektedir. Halkla ilişkiler tekniklerinin ayrıntılı olarak ele alındığı üçüncü bölümde, uygulama örnekleri verilerek konularla bir bütünlük sağlamak amaçlanmıştır. Kurumsal anlatımların ardından verilen resimli örnekler, görsel amaçla konuya ilginin artması düşünülerek kullanılmıştır Baskı ISBN: ,00 TL Halkla İlişkiler Yönetimi Prof. Dr. D. GÜRÜZ Doç. Dr. F. B. GÜNERİ FIRLAR Yrd. Doç. Dr. M. KER DİNÇER Yrd.Doç.Dr. G.ÖZDEMİR YAYLACI Yrd.Doç.Dr. I. KARPAT AKTUĞLU Yönetim anlayışının değiştiği, çalışma ortamında değişimin yoğun olarak yaşandığı ve yaşatıldığı günümüz iş dünyasında, kurumların rekabet ile başa çıkabilmeleri, çalışan memnuniyeti, motivasyon ve verimliliğin sağlanması için gereksinim duydukları en önemli olgu halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler çalışmalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi olarak tanımlanan halkla ilişkiler yönetimi ile, doğru halkla ilişkiler strateji ve politikaları oluşturularak etkin sonuçlara ulaşılabilmektedir. Günümüzde halkla ilişkiler kavramının yeni ve farklı yaklaşımlarla ele alınması ve yeni tekniklerin geliştirilmesi ile halkla ilişkiler yönetimi çalışmaları farklı bir boyut kazanmakta olup, bu kitap halkla ilişkiler yönetimi konusunda temel bilgiler içermektedir Baskı ISBN: ,00 TL Halkla İlişkiler, Reklam Ajansları İşletmeciliği ve Yönetimi Prof. Dr. Demet GÜRÜZ Halkla İlişkilere verilen önemin giderek artması ve çevrenin değişkenliği örgütleri örgüt içi halkla ilişkilerin yanı sıra bağımsız olarak çalışan kuruluşlarla da iş birliği yapmaya yöneltmektedir. Bu kitapta, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarının yapısal ve işlevsel analizleri, uygulama çalışmaları, İzmir de faaliyet gösteren destek ve işbirliği sağlayabildiğimiz ajanslar açısından değerlendirilmiştir. Halkla ilişkiler ve reklam ajanslarının kuruluşu, örgütlenmesi ve işleyişinin incelendiği bu çalışmanın birinci bölümünde, halkla ilişkiler ve reklam konularında genel bilgiler verilmektedir. Halkla ilişkiler ve reklam ajanslarının yapısal analizi-hukuki ve örgüt yapılarıile ajanslarda çevresel özelikler ikinci bölümde ele alınmakta, ajansların işlevsel yapısına üçüncü bölümde geniş yer verilmektedir ISBN: ,00 TL

4 173 Human Matters in Distance Education: a Camparative Case Study in Traditional Universities Uzaktan eğitimde insani unsurlar: Geleneksel üniversitelerde karşılaştırmalı bir olay incelemesi Ass. Prof. Beril AKINCI VURAL Uzaktan eğitim yeni bir olgu değildir ve geçmişi 1.yüzyıla kadar dayanır. Günümüz uzaktan eğitimi mesafe ile ayrılan öğretmen ve öğrencileri teknolojinin de yardımıyla gerçek zamanlı veya gecikmeli olarak karşı karşıya getirebilmektedir. İletişim, son 30 yılda kağıt bazlı posta yolundan sıyrılarak bir çok metodu kapsar hale gelmiştir. En popüler metotlar arasında elektronik posta, bilgisayar ortamlı iletişim, ilan panosu sistemleri ve tabi ki telefon bulunmaktadır. Uzaktan eğitim metodu eğitimin konusuna, seviyesine, öğrencilerin dağılımına ve varolan teknolojik olanaklara göre belirlenir. Değişik ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Kitapta, uzaktan eğitimin uygulanması,stratejileri, insan kaynakları, olguları, uygulama karşılaştırmaları ve diğer tartışma ve görüşler yer alır ISBN: ,50 TL Information Communication Technologies and Change: Human Resources, Society and Organizational Perspective Yard.Doç. Dr. Z. B. Akıncı VURAL Birinci bölümün de, BİT in gelişimi, dijitalleşmenin doğası, avantajları ve ahlaki konular, gelecekteki trendler ele alınmaktadır. Bunlara ek olarak BİT in siyasi ekonomik bağlantıları, yeni ekonomik sistem ve küreselleşmeyle BİT in ilişkisi anlatılmaktadır. İkinci bölümde dijital eşitsizlik, kültürün küreselleşmesi, çevresel sürdürülebilirlik, ütopyan bakış açısına karşın distopyan perspektif, ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş ve BİT in toplumsal boyutuna dikkat çekilmiştir. Üçüncü bölümde, küreselleşme ve örgütleşme, BİT ve örgütler, örgütsel değişim ve yeni teknolojiler, çalışma alanlarında bilgi iletişim teknolojilerinin etkisi, iletişimin teknolojik sonuçları, bilgi teknolojilerinin kapasitesi ve örgütsel performans, bilgi teknolojilerinin stratejik çıkarımları, bilgi teknolojileri ve iş süreci, bilgi yönetimi ve bilgi örgütü alt başlıklar açılarak detaylı bir şekilde açıklanmıştır ISBN: X 21,50 TL İnsan Kaynakları Yönetimi Etkinlikte İletişim Odaklı Bir Yaklaşım Yard. Doç. Dr. Z. Beril AKINCI Lisans, yüksek lisans ve doktora derslerinde ana kaynak olarak okutulan kitabın birinci bölümünde, insan kaynakları yönetiminin tarihçesi, personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki benzer ve farklı yönler ve insan kaynakları kültürü içerisinde personel yöneticisi tipleri incelenmiştir. İkinci bölümde insan kaynakları yönetiminin tanımı, felsefesi ve ilkeleri, amaçları, önemi, özellikleri ve örgüt içindeki konumu ile bir kavram olarak insan kaynakları yönetimi incelenmiştir. İşletme stratejisi ve insan kaynakları yönetimi ilişkisine değinilip stratejik insan kaynakları yönetimi açıklanmıştır. Ayrıca temel insan kaynakları yönetimi ve işlevleri de detaylı olarak açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise anlamı, amaçları, önemi ve biçimleri ile örgütsel iletişim, halla ilişkiler, örgütsel iklim, motivasyon, iş tatmini ve örgütsel performansa değinilmiştir ISBN: ,00 TL

5 174 İnternet Çağında Kurumsal İletişim Ebru Uzunoğlu Ferah Onat Özlem Aşman Alikılıç Sinem Yeygel Çakır Sanal dünya, bilgiyi hızla ve yaratıcı bir içerikle dikkat çekici olarak geniş alanlara yansıtan özelliğiyle, şirketler için kurum kültürlerini ifade etmek, kurumsal markalarını anlatmak, imajlarını oluşturmak ya da basınla ilişkilerini yürütmek için vazgeçilemez bir ortamdır. Bu bağlamda "İnternet kullanımı ve sanal dünyada işletmelerin varlık göstermeleri hem yönetim anlayışları hem de pazarlama stratejileri açısından temel bir işletme felsefesi olarak kabul edilmesi gereken bir olgu haline gelmektedir." Sanal dünya, kurumların kendilerini yansıtmaları için sağladığı pazarlama iletişimi olanaklarının yanı sıra, bilginin doğruluğunun denetlenememesi ve kontrolsüz yayılma hızı nedeniyle, kurumları krizlere sürükleyen tehditlerle dolu bir ortam haline de gelebiliyor. Halkla ilişkiler ve reklamcılık uzmanı dört akademisyen tarafından yazılan bu kitapta, kurumların sanal dünyada var olma gerekliliği dile getirilirken, kurumların pazarlama iletişimi stratejilerinde sanal dünyadan nasıl yarar sağlayabileceklerine dair öneriler, uygulamalı örneklerle sunuluyor ISBN: Kavram, Yöntem ve Fonksiyonlarla İşletme Yrd. Doç.Dr. İ.Pelin DÜNDAR Ekonomik yapının kılcal damarları olan işletmeler davranışlarıyla, yeni atılımlarıyla kanın akışını gerçekleştirerek ya canlılığı sağlamakta ya da kanın akışına engel olarak, durağanlığı getirmektedirler. Yaşadığımız sürece birey olarak her birimizin de böylesi bir ortamdan değişen ve gelişen koşullar paralelinde etkilenmek durumunda kalacağı düşünüldüğü taktirde de, sadece yatırımcı olarak değil, birer vatandaş olarak da içinde yaşadığımız ekonomik ortama tesiri yüksek düzeyde olan işletmelere karşı duyarsız kalmamamız, başka bir ifadeyle bakışlarımızı yoğunlaştırmamız gerekmektedir. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinden İ.Pelin Dündar ın hazırladığı bu kitap, ekonomik yapıda meydana gelen farklılaşmaların analizini daha sağlıklı yapabilmek ve işletme mantığının hangi temel değerler üzerine kurulması gerektiğine karar verebilmek amacıyla yazılmış olması nedeniyle, ekonomik yapının küçük parçaları olan işletmelere ilgi duyan herkes için başvuru kaynağı niteliğini taşımaktadır. ISBN: Kişiler Arası İletişim ve Motivasyon Prof. Dr. Mustafa DURMAZ İster canlı ister cansız olsun tüm varlıklar çevreleri ile sürekli bir iletişim içerisindedirler. Çünkü tüm varlıklar yaşamlarını sürdürebilmelerinin ve bundan da öte nesillerini idame edebilmelerinin tek yolunun iletişimden geçtiğinin bilinçli veya bilinçsiz olarak farkındadırlar. Kişiler arası iletişim ve motivasyon konusunda yapılan bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. 1. Bölümde genel iletişim kavramı, 2.bölümde iletişimde yer alan sistemler, 3. Bölümde kişiler arası iletişim, 4. Bölümde motivasyon, 5. Bölümde ise etkili konuşma teknikleri anlatılmıştır. ISBN: ,50 TL

6 175 Kurumsal Reklam: Bankacılık Sektöründen Örneklerle Işıl Karpat İletişim süreci işletmelerin tanınma, saygınlık, güvenilirlik ve imaj oluşturma çabalarında önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda halkla ilişkiler ve reklam çalışmaları giderek önem kazanmakta, kurum-çevrekurum etkileşiminde olumlu sonuçlar yaratmaktadır. Hizmet işletmelerinde yoğun olarak kullanılan kurumsal reklam etkinlikleri, insan merkezli müşteri doyumuna önem veren kurumların çağdaş yönetim anlayışı ile bütünleşmektedir. "Kurumsal Reklam" adı ile hazırlanan bu kitapta, bu tür reklamın amaçları, halkla ilişkiler ve reklam kavramlarından hareketle hedef kitleleri, teknikleri ve türleri açıklanarak hizmet işletmelerinde, özellikle bankacılık sektöründen örnekler ile anlatılmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu günümüzde "Kurumsal Reklam", işletmelerin çevreleri ile olan etkileşimlerinde önemli değerlendirmeleri yalın bir anlatımla içermektedir Kurumsal Reklamın Anlattıkları Sinem Yeygel Kurum kültüründen kurum kimliğine giden yolda nihai hedef, işletmenin hedef kitleler nezdinde nasıl algılanmasını istediğinin bir göstergesi olan olumlu, güçlü kurum imajı ve kurum ününe ulaşmaktır. Bu noktada kurum kültüründen kurum imajına giden yolda bir yansıtıcı olarak kurumsal iletişim ve özellikle kurumsal reklam çok önemli bir işlev üstlenmekte, kurumların hedef kitleleri ile buluşmalarında aracı görevini yerine getirirken, aynı zamanda da kurum tarafından algılanması istenilen olumlu imajının yerleştirilmesinde de önemli bir görev yerine getirmektedir. Kurumsal reklamlarda; kurumun kültürü, felsefesi, davranış biçimleri, görsel kimliği, iletişim yapısı, çalışan profili, müşterilerine bakış açısı, hizmet anlayışı, sermaye gücü gibi kurum kimliği bileşenleri aktarılmaktadır. Tüm bu unsurlar bağlamında oluşturulan bu çalışmada; kurumsal pazarlamanın iletişim unsurunu oluşturan kurumsal iletişim ve çalışmanın ana konusu temelinde kurumsal reklam ayrıntılı olarak irdelenmiştir Küresel Köyde Halkla İlişkiler Adına Neler Tartışılıyor? Editör: Aylin PİRA Teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmelerin toplumları pek çok açıdan dönüştürdüğü ve bu farklılaşmayı yaratan, olumlu, olumsuz etkilerini hissettiren bir süreç olan küreselleşme en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Dünyanın bu yeni düzeninde pek çok alanda olduğu gibi halkla ilişkiler açısından da yeni tartışma konuları bulunmaktadır. Kitap, halkla ilişkiler ve uygulama alanlarına ilişkin konulara ve yönelişlere odaklanmış olan ortak yazarların bölümlerinden oluşmaktadır. Kitapta, küreselleşme, küresel rekabet, halkla ilişkiler sürecinde kalite, ölçme ve değerlendirme, diplomatik halkla ilişkiler, etik ve sosyal sorumluluk, küreselleşme ve ataerkil ideoloji, post modern halkla ilişkiler eleştirileri konuları yer almaktadır. ISBN: X 16,00 TL

7 176 Marka Yönetimi: Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler Işıl Karpat Aktuğlu Firmaların pazarlama fonksiyonunun önemli bir parçası olma niteliğini taşıyan marka ve bu markalara ait karar süreçleri oldukça karmaşık bir dizi eylemi içerir. Pazar koşullarının markaları başarılı olmaya, başarısızları ise piyasadan çekilmeye zorlamasının yanı sıra, firmalar bağlamında marka, bir baskı unsuru olarak gücünü gün geçtikçe artırmaktadır. Dünyanın sayılı büyük firmaları marka yönetimi stratejilerini oluştururken tüketici odaklı bir anlayışı benimsemektedirler. Marka yaratmanın önemi anlaşıldıkça firmaların daha seçici olmaya başladıkları ve tüketicinin ihtiyacını giderebilecek tek marka olma çalışmalarına özen gösterdikleri gözlenmektedir. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi olan Işıl Karpat Aktuğlu bu çalışmasında, markanın ne olduğundan, değerinin nasıl ölçüldüğüne kadar geçen süreçle, bütünleşik pazarlama iletişimi çabalarını temel alarak marka yönetim sürecini derinlemesine analiz etmektedir. Bu bağlamda marka yöneticiliği, marka yönetiminde etkili olan faktörler ve çevresel etkenler yönetsel açıdan irdelenmektedir. Marketing Management Doç. Dr. Mustafa DURMAZ İnsan yaşamında yer alan birçok ürünün gerektiği önemi kazanabilmesi veya ekonomide iyi bir yer tutabilmesi için üretimindeki temel özelliklerinin yanı sıra uygulanan pazarlama yöntemi de önemlidir. Kitap pazarlama yönetimi konusunu ele almaktadır. Bu bağlamda kitapta; Pazarlama yönetiminin önemi, Kontrol edilemeyen değişkenlerin pazarlama yönetimini üzerindeki etkisi Pazarlama araştırmaları, Satış konusu Müşteri ve satın alma davranışı, Ürün Fiyat Yer Tutundurma İletişim süreci gibi konular ele alınmıştır ISBN: ,00 TL Marketing P.R. Füsun Kocabaş Serra İnci Çelebi Yeni yönetici tipinin uygulamaya koyduğu çağdaş yöntemlerden birisi de pazarlama amaçlı halkla ilişkiler (MPR) olmaktadır. Bu yeni kavramı alabildiğince özet ve anlaşılır şekilde öğrencilere ve konunun pratisyenlerine aktarmayı amaçlayan, yazarları tarafından örnek olaylarla da geliştirilen bu çalışma, konuyla ilgili tüm kesim ve kişiler için güzel bir referans kitap mahiyeti taşımaktadır. -Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel "Pazarlama iletişimi çalışmaları kapsamında ele alınan pazarlama ve halkla ilişkiler konuları bu eserde hem kavramsal olarak, hem de uygulama örnekleri ile aktarılmaktadır. Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler bağlamında çağdaş anlamda yürütülen proaktif ve reaktif halkla ilişkiler kavramları üzerinde ayrıntılı bir şekilde durularak, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler (MPR) etkinliklerine ilişkin örnekler ile konuya anlamlı bir bütünlük getirilmektedir." -Prof. Dr. Demet Gürüz-

8 177 Pazarlama İletişimi Açısından Halkla İlişkiler ve Reklam Ahmet Bülent Göksel Füsun Kocabaş İletişim, çağdaş kuramcılar tarafından rekabetin son kalesi olarak düşünülmektedir. Fiyat, dağıtım ve ürün gibi araçlar bakımından rekabet şansı sona erdiğinde, şirketlerin rekabet çalışmalarını yaratıcılığın sonsuz olarak kabul edildiği iletişim alanında sürdürebilecekleri belirtilmektedir. Böylece, pazarlama iletişimi bir taraftan önemli bir rekabet alanı olarak diğer rekabet araçları arasında farklı bir konuma otururken, diğer taraftan da gelişen iş, pazar ve rekabet koşulları nedeniyle iletişimin güçleşmesi bu konu üzerinde çalışanları yeni arayışlara yönlendiriyor. Bu kitap, halkla ilişkiler ve reklam konularını pazarlama iletişimi açısından ele alarak alanındaki az sayıda çalışmalardan birini oluşturuyor Purchasing Decision And Psychology Doç. Dr. Mustafa DURMAZ İnsan davranışları ve karar vermedeki etkenlerin bilinmesi bir ürünün pazarlanmasında ve pazarlama stratejilerinin kurgulanmasında önemlidir. Bu kitap pazarlama bakış açısından insan psikolojisinin satın alma karar sürecine olan etkisini incelemektedir. Bu bağlamda kitapta; Satın alma karar süreci, Tüketici tipleri ve satın alma davranışı arasındaki ilişki, Karar sürecinde aile üyelerinin ve kültürün rolü, Tüketimi artıran nedenler, Algılama, Algıda seçicilik, Öğrenme gibi kavram ve olgular ele alınmış ve yeniliklerin toplumdaki yayılımı süreci işlenmiştir ISBN: ,50 TL Radyo ve Televizyon İşletmeciliği Doç. Dr. Işık ÖZKAN Gelişen teknolojiyle iletişimde ülke içindeki her köşeye ulaşabilmekte ve uydular aracılığıyla yapılan yayınlar bir ülkeden başka bir ülkeye ulaştırılabilmektedir. Bu gelişmeler sonucu ülkemizde de sektörle ilgili yasal düzenlemeler yapılmış ve sektörde kamu işletmesi olarak faaliyet gösteren Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu nun yanı sıra özel işletmelerde sektöre girmişlerdir. Bu durumun yarattığı rekabet ortamında işletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri için modern işletmecilik yöntem ve tekniklerini kullanmaları gereği açıktır. Bu çalışmada toplumun bilgilenmeye duyduğu ihtiyacı giderebilmek amacıyla faaliyet gösteren Radyo ve Televizyon işletmelerinin içinde bulundukları sektörün genel görünümü, hukuki yapıları ve işletme fonksiyonlarının işleyişi üzerinde durulmaya çalışılmıştır ISBN: ,50 TL

9 178 Reklam Kampanyası ve Medya Planlama Ahmet Bülend GÖKSEL Belma Güneri Çalışma bir taraftan reklam kampanyası planlama sürecini, kampanya planlamasını etkileyen tüm unsurlarla birlikte incelerken, diğer taraftan da reklam medya planlaması sürecini ele almakta, bu süreci yine tüm etken unsurlarla birlikte ele alarak, medya planlamasında kullanılan tüm teknikleri incelemektedir. Yukarıdaki amaçlara yönelik çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde pazarlama karması içinde reklam ele alınarak amaç, tür ve pazarlama açısından reklamın önemi incelenmiştir. İkinci bölümde reklam kampanyası süreci ele alınmış ve bir reklam kampanyasının hazırlanma sürecinde bu kampanyayı etkileyen tüm unsurlar açıklığa kavuşturulmaya çalışılmış ve takiben dördüncü bölümde de reklam medya planlaması süreci konu edilerek kitaba bir bütünlük sağlanmıştır ISBN: ,50 TL Reklam ve Biz Belma Güneri Fırlar Reklam ve Biz; reklamın insan davranışından bağımsız olamayacağı ve karşılıklı bir iletişim-etkileşimin söz konusu olmasının yanı sıra, insan içgüdüsel tepkilerinin reklama yansıması boyutundaki etkileşim mercek altına alınmaktadır. Akademisyenlerden teorisyenlere, öğrencilerden günlük yaşamlarında kendilerini konuya yakın bulan sayısız kişiye yönelik olan Reklam ve Biz'in insan-reklam etkileşimine getirilen açıklamalar boyutunda farklılaşma noktasını ise, insana ait içgüdüsel tepkiler olarak sevgilerimizin, üzüntülerimizin, korkularımızın veya tembelliklerimizin reklam temalarında tekrar yaşantılarımıza katılımının nasıllarının ortaya konmasıdır Reklam ve Halkla İlişkilerde Etik Değerlendirmeler İdil Sayımer Pınar Eraslan Yayınoğlu Bu kitap; iletişim çalışmaları arasında geniş bir ilgi gören halkla ilişkiler-siyasal iletişimreklam üçgenindeki çeşitli konuların, yine aynı şekilde önemli ölçüde ilgi duyulan mesleki etik bakış açısıyla incelenmesine yer vermektedir. Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları Halkla İlişkilerde Aydınlanma: Kamusal İletişim Stratejilerinin Gerçekleşmesinde Halkla İlişkiler Rolleri ve Etik Halkla İlişkiler Çalışmalarının Gazetecilik Üretim Süreci Üzerindeki Etkileri ve Gazetecilik Etiği Halkla İlişkiler Yönetiminde Araştırma ve Etik Sorumluluk Politik İletişime ''Ortak İyi'' Üzerinden Etik Bir Yaklaşım Siyasal İletişim Uygulamalarında Etik Sorunu Sosyal Sorumluluk Bağlamında Reklamda Etik Anlayışı Kadınlara Yönelik Reklamlarda Etik Sorunlar ve Yeni Paradigmalar 2007

10 179 Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Füsun Kocabaş Nilay Yurdakul Tüketici kimdir? Cebinde parası olan herkes, üretilen her şeyin doğal bir tüketicisi midir? Yoksa her mal ve hizmetin özel bir tüketicisi mi vardır? Üretileni satabilmenin, üretimden daha ciddi problem haline geldiği günümüzde bu soruların önemi her geçen gün artıyor. İşte bu kitap hedef kitle olarak adlandırılan bu özel tüketici kesime ulaşmanın yollarını ve önemini anlatıyor. Kendi küçük içeriği hacimli bu kitap reklam ve halkla ilişkiler alanında faaliyet gösteren herkes için temel bir başvuru eseri niteliği taşıyor. Reklam ve Reklam Mevzuatı B. Zakir Avşar Günümüzde kitle iletişim biçimlerindeki büyük patlamanın ve bunun sonucu olarak iletişim hacmindeki artışın, insanların kendilerine sunulan enformasyonu alma ya da göz ardı etme tarzı üzerinde son derece önemli etkileri olmuştur. Örneğin; son otuz yılda bilinen tarih boyunca ulaşılan bilgiden daha fazlası üretilmiştir. Tüm basılı bilginin toplamı, her dört-beş yılda, iki katına çıkmaktadır. Uydular, yeryüzünün her köşesine sonu gelmez mesajlar göndermektedir. Örneğin; İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, bir çocuk 18 yaşına geldiğinde, ortalama televizyon reklâmı görmüş olmaktadır. ç"reklam Nedir?" ile başlayan bu kitapta, Türkiye ve dünyada reklamın kısa tarihi, amaçları, reklâmla ilgili kurum-kuruluşlar, denetimiyle ilgili yapılanmalar ve ilkeler üzerinde durulmaktadır. Reklam konusunda uluslararası ve ulusal mevzuatla getirilen düzenlemeleri de kapsayan bu çalışma, üreticilerin, reklâm mecralarının, tüketicilerin ve "tüketiciler adına" denetleyenlerin yararlanabileceği bir formatta düşünülmüştür. Reklam ve Reklamcılık Ortak bir amacı gerçekleştirme isteği doğrultusunda fiziksel ve insansal kaynakların bir araya getirilmesiyle kurulan örgütler belli çevresel koşullar çerçevesinde yaşamlarını sürdürürler ve kendilerini ifade edebilmek, gerçekleştirdikleri faaliyetlere destek bulabilmek, ürettikleri mal, hizmet ya da fikirleri topluma etkili bir şekilde sunabilmek için sürekli olarak çevreleriyle ve hedef kitleleriyle kuracakları etkili iletişimin yollarını ararlar. Bu bağlamda, pazarlama disiplininin pazarlama iletişiminin karması içinde yer alan bir alt alanı olarak reklam, yaşanan toplumsal değişimler, teknolojik devrimler ve bunların doğrultusunda ulaştığı hedef kitlenin yaşamında meydana gelen farklılaşmalar çerçevesinde sürekli bir değişim gösterir. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. öğrencilere ve konunun uygulamacılarına yönelik Reklam ve Reklamcılık adlı çalışmasında, temel reklamcılık bilgilerini, reklamın tarihsel gelişimini, reklam ortamlarını, reklam kampanyalarının biçimlendirilmesini, reklamın demografik, psikolojik ve sosyo-kültürel özelliklerini, uluslararası ve global reklamcılık ile medya ajanslarını ve bunlarla ilgili denetim mekanizmalarını kapsamlı bir biçimde inceliyor. 2009

11 180 Reklam ve Yaratıcı Strateji: Konumlandırma ve Star Stratejisinin Analizi Füsun Kocabaş Reklamda yaratıcılık ve yaratıcı strateji konusunda yurtiçi ve yurtdışı kaynaklara başvurarak bilimsel bir bakış açısından değerlendirmelere varan çalışma, ülkemizde reklamcılık konusuyla ilgilenen her kesimden okura iki akademisyenin güncel örneklerle bezeyerek sunduğu bir yapıt. Tarihsel süreç içinde reklamcılıkta yaratıcı stratejinin seyir defterinden başlayıp, günümüzde başat konuma gelen Konumlandırma (positioning), Yeniden Konumlandırma (repositioning) ve Star Stratejisi konularına gelerek bu iki önemli stratejiyi ayrıntılı ve uzman bir dille okurlara sunuyor Reklam Yazarlığı Reklamı reklam yapan, her iletişim ortamında farklı ve özel stratejilerle aktarılmasını sağlayan, reklamın çekirdeğini oluşturan bir kavram reklam yazarlığı. Reklamcılığın tüm süreçlerini bilimsel açıdan ele alıp irdelemek, hedeflenen kitlelere daha etkin biçimde seslenilebilmesini ve reklam veren tarafından ödenen yüksek bedellerin yerinde kullanılmasına olanak sağlaması açısından daha da önem kazanıyor. Böyle bir perspektiften bakılarak Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Müge Elden tarafından hazırlanan bu kitapta, genel kavramların yanı sıra, reklamın fonksiyon ve türleri, temel yaratıcı strateji ve ekoller ile reklam ortamları değişik bağlamlarda ele alınmış, temel öğelerle dikkat edilecek noktalar vurgulanmıştır. Bu yapıt söz konusu alanda eğitim alan öğrenciler, akademisyenler ve işin mutfağında çalışan reklam gönüllüleri için önemli bir kaynak oluşturmaktadır Reklama Rota Çizmek F. Belma Güneri Fırlar Günlük yaşantımızın hemen her anında karşımıza çıkan yaramaz çocuk reklamı, bazen eğlenceli bir uğraş bazen de bizlere sırıtan bir leş oldu. Her zaman hakkında yazılıp çizildi. Kanımca, dünden bugüne reklama yönelik getirilen eleştirilerin hemen hepsinin temelinde Yöntem ve Süreç noktalarında yakalanan boşluklar bulunmakta. Birer tüketici olarak hepimiz, satın alarak kullanacağımız şey ister bir televizyon, ister bir cilt bakım ürünü ve isterse de bir paket puding olsun öncelikle kullanma kılavuzunu okuruz. Reklama baktığımızda ise, böylesi bir kullanım kılavuzunun veya reçetenin var olmadığı, hazırlanan reçetelerin de gerektiği gibi uygulanmadığını görürüz. reklam kampanya basamaklarının standart olması ve günün koşullarına göre revize edilmesi gerekir. Söz konusu gerekliliklere bağlı olarak şekillenen ve reklam alanın da eğitim alanlar başta olmak üzere, profesyonel ve kişisel ilgi bağlamında da reklama ilgi duyan herkese yönelik olarak tasarlanan bu çalışma, reklam kampanya planlama sürecinin bileşenlerinin netleştirilmesi ve vurgulanan hususlara dikkatlerin çekilebilmesi adına hazırlanmıştır. Çünkü, reklam sektörünün geleceği; Planlama Sürecinin Bilgi Temelli Etkin Yönetimi ne bağlıdır. 2008

12 181 Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar Füsun Kocabaş Reklamcılık, dünyanın hızla globalleşerek küçük bir köye dönüştüğü, iletişim imkânlarının sınırları zorladığı çağımızda, ekonomideki yeri ve önemi her geçen gün artan, boyutları giderek büyüyen bir sektör. Aslında yok birbirimizden farkımız ama biz diyen birbirinin muadili yüzlerce mal ve hizmetin tüketicinin beğenisine sunulduğu pazarda, bütün yollar ister istemez reklam dan geçer. Reklamın kötüsü olmaz deyişi sektörün vazgeçilmez önemini pek güzel anlatır. Tanıtımı yapılan ürün ve hizmetin diğerlerinden farkını anlatmak, tüketicinin gönlünü çalmak için yaratıcılığın şâhikalarında dolaşan reklamcılar hem kendileri için hem de hizmet ettiği müşterileri için rekabet arenası nda çetin bir mücadele vermektedir. Konularının uzmanı iki akademisyen, Doçent Füsun Kocabaş ve Doçent tarafından kaleme alınan bu kitap, bir yandan iletişim fakültesi öğrencilerinin müfredatına hizmet ederken, öte yandan konuya ilgi duyan okurlara da hitap ediyor. Tabii bu kitabın müşteri profiline meslek erbabı reklamcıların da dahil olduğunu eklemeliyiz Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi Belma GÜNERİ FIRLAR Sinem YEYGEL Günümüzde, bilginin iş aleminde ki en önemli işlevi, rekabet faktörüne verdiği destektir. Artık firmalar ve kurumlar, rekabet edebilmek için bilgi tabanlı değişimi yakalamak ve kullanmak zorundadır. Sanal ortamlar, bu anlamda bir taraftan bilginin depolanması ve diğer taraftan da yönetim kararlarına esas teşkil eden analizlerin yapılabilmesi veya diğer kantitatif yöntemlerin kullanılabilmesi için işletme yöneticilerine inanılmaz olanaklar sunmaktadır. Bilgi teknolojilerinin yaşamın her alanında etkisini gösterdiği günümüzde işletmelerin bu yeni oluşumlardan kendilerini soyutlamaları mümkün değildir. İşte bu çalışma da, söz konusu ortamda yaşamlarını sürdürmek durumunda olan ve gelecekte de var olmayı hedefleyenlerin iletişim boyutunda iletişim teknolojilerinden nasıl faydalanabileceklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bir diğer boyutta ise, reel dünyanın yanı sıra sanal dünyada da varolan işletmelerin, ticaret ve pazarlama ile pazarlama bileşenlerini (reklam, halkla ilişkiler, sponsorluk, promosyon) planlamalarına ilişkin değerlendirmeler yapılması hedeflenmiştir. Tüm bunların sonucunda da, özellikle interaktif ortamlar ve bütünleşik iletişim bileşenleri arasında bir köprü kurulması amaçlanmıştır. ISBN: ,50 TL Siyasal Kültür Yazıları Prof.Dr.Nasır Niray Türkiye tarihinde modernleşme süreciyle biçimlenen siyasal kültür öğeleri, bu sürecin ortaya çıkardığı toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal dönüşümlerin etkisiyle oluşmuştur. Osmanlı'nın son döneminde anayasacılık hareketleriyle kısmi değişiklikler şeklinde tezahür eden modernleşme, Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile birlikte Batılılaşma ideolojisi çerçevesinde yapılan topyekûn bir düzenleme şeklinde ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin modernleşme macerası, zamanla kısmi toplumsal hareketlerle de desteklenen karşıt ideolojilerini de ortaya çıkarmıştır. Bu hareketler bazen öz değerlere vurgu yapan Türk milliyetçiliği ile bazen de dini motiflere dayanan İslamcılık ideolojisiyle biçimlenmiştir. Siyasal kültürümüzü oluşturan bu öğeleri tarihsel perspektifle inceleyen bu çalışma, Türkiye'nin demokrasi kültürü sorunlarını tartışmakta, İslam'ın bir ideoloji olarak ortaya çıkışını, siyasal kültürümüzün temel paradigmalarını, Türk milliyetçiliğini ve dünyadaki neo-liberal politikaların etkisinde 1980 sonrası Türk modernleşmesini inceleme altına almaktadır. Son olarak da Türkiye'nin batıya entegre olma macerasının en güncel kurumu olan Avrupa Birliği yolunda gerçekleştirilen reformların toplumsal yansımalarını incelemektedir. 2009

13 182 Siyaset Bilimine Giriş Prof. Dr. Nazif AKÇALI Üniversitelerimize yeni bir bilim dalı olarak giren Siyaset Bilimi ile ilgili olarak 2. Dünya Savaşından bu yana yerli ve yabancı bir çok yazar incelemeler yaptı ve kitaplar yazdı. Bu kitapta siyaset biliminin konusundan, sınırlarından uzun yıllar arkası hiç kesilmeyen siyasi olaylara rağmen, uygulanan siyasi rejimlerin otoriter karakterleri nedeniyle gelişemediği açıklanmaya çalışılmıştır. Siyaset biliminin ancak demokratik, özgürlükçü rejimlerde gerçekleşebildiğini anlatabilmek amacıyla kullandığı metodların kısaca karakterleri gösterilmiş, ayrıca siyasi hayatın aktörleri durumunda olan siyasi kuvvetleri ve bunların oynadıkları rolleri, etkileri ve amaçları anlatılmaya çalışılmıştır. Kitapta geçen konularda ülkemizden örnekler verilmiştir. Kitabın birinci kısmında Siyaset Bilimi Konusu Ve Alanı hakkında bilgiler verilmektedir. İkinci kısmında Siyaset Biliminin En Önemli Uğraşları Arasına Giren Siyasi Hayatın Unsurları Olan Siyasi Kuvvetler anlatılmaktadır ISBN: ,00 TL Şimdi Reklamlar... Sinem Yeygel Özkan Ulukök Bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışı günümüzde giderek önem kazanmaktadır. Buna bağlı olarak şirketlerin hedef kitleleri ile buluşmaları ve iletişim içine girmeleri açısından reklamın vazgeçilmez önemi ve değeri her geçen gün artmaktadır. Şirketlerin reklam amaç ve stratejilerinin, sahip oldukları genel pazarlama amaçlarına uygun olarak planlanması gerekliliği, değişen çevre koşullarının etkisiyle farklılaşan pazar yapısı ve pazarlama anlayışının tüketici yapısında yarattığı değişim, şirketler için müşterinin kazandığı önem, reklam anlayışında da yeni bakış açılarının doğmasına yol açmıştır. Ayrıca, şirketler için önemli bir maddi gider unsuru olan reklamın istenen etkiyi yaratabilmesi için reklam ve pazarlama arasındaki yalın ve birbirini tamamlayan bağların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Tüm bu noktalar dikkate alınarak oluşturulan bu çalışma, reklamın ne olduğundan başlayarak, neler anlattığını, nasıl anlattığını ve kimlere ulaşmayı hedeflediğini reklam örneklerini baz alarak tüm ayrıntılarıyla sergilemektedir Temel Halkla İlişkiler Bilgileri Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL Kitap kapsamında, halkla ilişkiler kavramı, farklı perspektiflerden tanımlanarak, tarihsel gelişim süreci açıklanmakta, temel kavramları anlatılmaktadır. Halkla ilişkilerin iki temel aşaması olan tanıma ve tanıtma açıklanarak, kültür, kimlik, imaj kavramlarına değinilmektedir. Ayrıca kitap kapsamında, halkla ilişkilerde kullanılan yazılı araçlara, yayın araçlarına değinilmekte, halkla ilişkiler teknikleri açıklanmaktadır. Elinizde bulunan bu kitapta bir taraftan, Halkla İlişkilerin felsefi boyutları konusunda okuyucularına bir anlayış kazandırma çabası sergilenirken diğer taraftan da bu disiplinin ilgili felsefe çerçevesi de uygulamalarını yaparken geliştirdiği kurum kültürü, kurum kimliği, toplam kalite yönetimi, kriz yönetimi vb. kavramlar ele alınmıştır ISBN: ,00 TL

14 183 Temel Kavramlarla Reklam Ajansı - Reklamveren İlişkileri Işıl Karpat Aktuğlu Ayşen Temel Eğinli Sema Misci Rekabette sınırların kalktığı günümüz koşullarında faaliyet gösteren ve süreklilik sağlamak isteyen işletmelerin en önemli araçlarından birisi reklamdır. Reklamların hedef kitleye ulaşmasında planlama, üretim ve satın alma aşamalarında müşterinin en önemli yardımcısı reklam ajanslarıdır. İşletmelerin başarılı olması, kâr elde etmesi, itibar kazanması için ürün ve hizmetlerinin öncelikle fark edilmesi, bilinmesi, tanınması gerekmektedir. İşte, yarattıkları reklamlar ile müşterilerini hep bir adım öteye taşımak için çalışan reklam ajansları hakkında bilmek istediğiniz her şey bu kitapta yer alıyor. Reklam, halkla ilişkiler, pazarlama alanlarında çalışanların, bu alanların öğrencilerinin ve bu konulara ilgi duyan herkesin faydalanacağı bir çalışma Temel Pazarlama Bilgileri Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL Kitapta pazarlama kavramı ve kavramla ilişkili unsurlara değinilmiştir. Pazarlama sistemi ve sistemi etkileyen çevre faktörleri, pazarların sınıflandırılması, pazar bölümlendirme ve hedef pazar kavramları, tüketici kavramı ve tüketicinin satın alma karar süreci, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen etmenler açıklanmıştır. Mal kavramına değinilerek, malların sınıflandırılması, hizmet kavramı, genel özellikleri ve sınıflandırılması, malların yaşam süreci kavramı, mal karması kararları, malların konumlandırılması, mallarla ilgili çeşitli nitelikler, fiyatlandırma ve fiyatlandırma politikaları, fiyat kavramı ve fiyatın önemi, fiyatlandırma amaçları, fiyatlandırma politikaları, fiyatlandırma metotları, fiyat değişiklikleri, fiyatlama süreci anlatılmıştır. Dağıtım: dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım, dağıtım kanalı kavramı, aracı kullanmanın başlıca nedenleri, aracı pazarlama işletmeleri, dağıtım kanalındaki eylemler, satış geliştirme ve tutundurma faaliyetleri, pazarlama alanındaki yeni açılımlar, küreselleşme süreci ve pazarlama üzerindeki etkileri de kitap kapsamında incelenmiştir ISBN: ,50 TL Televizyon Estetiği Doç. Dr. Seyide PARSA Televizyon yapısı itibariyle bir kurumdur. Endüstriyel teknolojik bir kuruluş, toplumsal, kültürel dinamikleri olan bir araç, içerikleri itibariyle sanat, hüner, eğitim isteyen kültürel bir alt sistemdir. Başka bir deyişle televizyon özel, maddi bir teknolojiyi kullanan bir araç olmasının yanı sıra içerikleri açısında, soyut, felsefi ve sanatsal bir yapı sergilemektedir. Bu çalışma televizyona eşsiz bir iletişim aracı, anlam transferi yapan estetik özellikler taşıyan simgesel bir birleşim aracı olarak yaklaşmaktadır. Günümüzde televizyon, yalnızca enformasyon taşıyan, politik, kültürel, teknolojik dinamikleri olan bir araç değil aynı zamanda sanatsal yapıya da sahip bir araçtır. Bu kitabın birinci bölümünde televizyon estetiğine giriş yapılmaktadır. Televizyon sanat mıdır? Sorusuna yanıt aranmaktadır. Ayrıca televizyon estetiğinin temel unsurları üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde ise televizyonda ki içeriklerin okunmasında kullanılan yöntemler ele alınmaktadır ISBN: ,50 TL

15 184 Televizyon Haberciliği ve Kuramları Doç. Dr. Seyide PARSA Bu kitabı Ege Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu bünyesinde açılan yüksek lisans ve doktora programları kapsamında yürüttüğüm Televizyon Haber Yayıncılığı ve Stüdyo Teknikleri dersimde ortaya çıkan çalışmalarımı, teksirlerimi ve çevirilerimi birleştirerek hazırladım. Kitabımın birinci bölümünde televizyon haber yayıncılığı adı altında iletişim modelleri tanıtılmakta ve haberleşmenin tarihsel gelişimi açıklanmaktadır. İkinci bölümünde haber değeri üzerinde durularak tüm habercilik süreçlerinin temel malzemesi olan haberin tanımı bilgi bütünü içindeki yeri, gerçekliklerle olan ilişkisi gösterilmektedir. Üçüncü bölümünde içeriği haber olan televizyon programlarının özelliği üzerinde durulmaktadır. Dördüncü bölümünde televizyon gazeteciliğinin uzmanlık alanları üzerinde durulmaktadır. Beşinci bölümde ise televizyon haberciliği ile ilgili kuramlar ve araştırma alanları anlatılmaktadır ISBN: ,50 TL Toplam Marka Yönetimi Editör: Türkay Dereli Adil Baysakoğlu Markalaşma, günümüzde rekabet stratejilerinin önemli bir öznesi oldu. Artık herkes, 'marka olmak', 'markalaşmak' istiyor! Bu güçlü istek ülkemizde önemli bir pazar oluşturdu. Bu nedenle markalaşma ile ilgili yabancı kaynaklar çevriliyor, yabancı gurular gelerek astronomik fiyatlara konferanslar veriyor. Fakat dünya markası çıkarma da yeterince başarılı olamayışımız da gösteriyor ki, yabancı deneyimler ve parçacı yaklaşımlar pek işe yaramıyor. İşte bu kitap, ülkemiz gerçekleri ve örnekleri dikkate alınarak bütünsel bir bakış açısıyla hazırlandı. Dr. Türkay Dereli ve Dr. Adil Baykasoğlu'nun editörlüğünde bir araya gelen ülkemizin farklı üniversitelerinden 13 öğretim üyesinin, konuyu bütün boyutlarıyla ele aldığı bu kitapta; Çarpıcı bir marka ismi nasıl oluşturulur? Markalar etkili bir biçimde nasıl yönetilir? 'İnovasyon', 'Kalite' ve 'Teknoloji' markalaşmanın neresindedir? Marka değeri nasıl belirlenir? Marka ve müşteri arasındaki ilişkiler nasıl düzenlenir? gibi önemli sorulara ülkemizden örnekler ile de süslenmiş güncel cevaplar bulabilirsiniz ISBN: Tüketici Davranışları Yard. Doç. Dr. Mustafa DURMAZ Uygulamada tüketici davranışları genellikle insan davranışlarının bir parçası olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada ise tüketici davranışları kitlelerin mal ya da hizmetleri kullanım alışkanlıkları, satın alma alışanlıkları ve satın alma kararlarını verirken kullandıkları yöntemler ile içsel ve dışsal faktörlere bağlı olarak bireylerin satın alma davranışında meydana gelen tutum değişiklikleri olarak dikkate alınmaktadır. Tüketici nasıl davranmalıdır? Hangi maldan ne miktarda tüketmelidir? Maksimum fayda kuramına göre tüketici, belirli bir zaman dönemi içinde herhangi bir malın TL değeri için yaratılan marjinal faydayı; (bir birim daha fazla tüketimden elde edilen ek tatmin) diğer başka bir malın TL değeri için yaratılan marjinal faydaya eşit kılan miktarda değişik mallardan satın almakta bulunmaktadır. Tüketici davranışı; ekonomik, pazarlama, psikoloji ve sosyoloji bilim dallarını ilgilendiren önemli bir konu durumundadır. Bu çalışma çok geniş bir inceleme alanı olan bu konuları mümkün olduğunca kısa irdeleyebilmek ve tüketici davranışlarının açığa kavuşmasına yardımcı olabilmeyi amaç edinmiştir ISBN: ,50 TL

16 185 Türk Basınında Çevre Doç. Dr. Konca YUMLU Kitle iletişim araştırmalarında önemli bir yöntem olan içerik analizinin tanımlanması ve bu yöntemin bir uygulaması olarak yılları arasında Türk basınında çevre sorunlarına ne kadar yer verildiği kitabın konusunu oluşturmaktadır. Türkiye de günlük yazılı basında çevre sorunlarına altı yıl boyunca verilen önemle çevrenin hangi sorunlarla ve konu başlıklarıyla gündemde yer aldığının araştırıldığı çalışmadaki özgün araştırma verileri, referans niteliğindedir. Yıllara ve gazetelere göre çevre haberlerinin dağılımı tablolar halinde kitapta yer almaktadır. Gazeteleri belirli nitelikleriyle sınıflandırarak araştırma verilerinden genel bir yoruma varıldığında, yaygın kanı olarak bilinen ciddi gazetelerin çevreye daha çok önem verdikleri, araştırma bulgularıyla doğrulanmıştır. Basının gündeme aldığı çevre konuları, Türkiye nin sorunları ile yakından ilintilidir. Büyük oranda toplumun gerçekleriyle paralellik gösteren araştırma sonuçlarına göre gazetelerin genel özelliklerine bağlı olarak çevre konulara yaklaşıldığı görülmektedir ISBN: ,50 TL Yazılı Basın İşletmelerinde Kalite Yrd.Doç.Dr.İ.Pelin Dündar Değişen dünya düzeni, birçok hususa farklı bakış açıları kazandırdığı gibi, kalite olgusunun da eskisinden farklı olarak boyutlarının zenginleşmesi sonucunu getirmiştir. Bu açıdan bakıldığında da kalite; vizyon, müşteri, kıyaslama, sinerji, bilgi, pazarlama, yönetim, planlama, eğitim, iletişim ve sürekli gelişme gibi olguların ön plana çıkmasına neden olmuştur. Yazılı basın işletmeleri açısından bakıldığında da; doğru haberi doğru şekilde ve zamanında aktarma sorumluluğu, yukarıda altı çizilen olguların kaçınılmaz gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Pelin Dündar ın hazırladığı bu kitapta, yukarıda vurgulanan her bir olguya kalitenin küçük parçaları olarak bakılmış ve kalitenin zenginleşen boyutları, yazılı basın işletmeleri açısından irdelenmiştir. Kitap, söz konusu alanda eğitim alan öğrenciler, akademisyenler ve işin mutfağında yer alan tüm basın sektörü çalışanlarının yanı sıra, bu alanda kendini yetiştirmek isteyenler için temel bir başvuru kaynağıdır ISBN: Yerelge Toplumsal Belediyecilik Doç. Dr. Ferlal Örs Mehmet Şakir Örs İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferlal Örs ile Gazeteci- Yazar Mehmet Şakir Örs ün birlikte hazırladıkları Yerelge / Toplumsal Belediyecilik isimli kitap, Etki Yayınevi tarafından 2008 yılında yayımlandı. Yerel Yönetimlerde Üretkenlik, Katılımcılık ve Toplumsal İlişkiler alt başlığıyla yayımlanan kitapta; Yerelden Evrensele Toplumsal Belediyecilik, Demokrasi, Yerelleşme, İletişim ve Bir Yerel Eylem Projesi, Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler, Turizmde Toplumsal Kent Örgütlenmesi ve Belediyeler, Yoksulların İletişimi, Yoksulların Penceresinden Yaşama Bakış, Kırsal Kesimde İletişim, Yoksullukla Mücadele, Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetimler, İnsan Odaklı Bir Sosyal Demokrasi Eylem Programı ve İzmir Modeli, Yerel Seçimler ve Yerel Yönetimler Üzerine Düşünceler-Öneriler, İzmir Yerel Yönetim Okulu (İZYO), Toplumsal, Katılımcı ve Sosyal Belediyecilik başlıklı bölümler bulunuyor. 2008

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

2 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji

2 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji GİRİŞ Sinerji yaşamın akışı içerisinde her nokta da her yerde gerekliliği daimi olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğaya baktığımızda; göçmen kuşların v şeklinde uçarak hava akımı yaratıp birbirlerinin

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.10.2016 Diploma Program Adı : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 1. MODÜL: STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ PAZARLAMA İLETİŞİMİ PROF. DR. MUSTAFA GÜLMEZ 1. İletişim Kavramı ve İletişim Süreci 2. Pazarlama

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 1.YIL YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ATA 151 ATAÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014 Mikro MBA Sertifika Eğitim Fiyatları 1. Kategori Perfect Eğitim Paketi (10 Eğitim) 279,00 TL! 2. Kategori Plus Eğitim Paketi (5 Eğitim) 159,00 TL! 3. Kategori Pro Eğitim Paketi (3 Eğitim) 109,00TL! 4.

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM)

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM) T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM) KOD I.DÖNEM T U K ACTS KOD II.DÖNEM T U K ACTS HİT 101 İletişim Bilimi 2 0

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ (II. GRUP) YRD.DOÇ.DR..TOLGA ÇELİK. EKONOMİYE GİRİŞ YRD.DOÇ.DR.ÇİĞDEM DİRİK REK - HİT-ZORUNLU (Ders 2 Saattir.) 3 NOLU AMFİ.

BİLGİSAYARA GİRİŞ (II. GRUP) YRD.DOÇ.DR..TOLGA ÇELİK. EKONOMİYE GİRİŞ YRD.DOÇ.DR.ÇİĞDEM DİRİK REK - HİT-ZORUNLU (Ders 2 Saattir.) 3 NOLU AMFİ. 2015-2016 DERS PROGRAMI güz- PAZARTESİ 830-0915 920-1005 1010-1055 100-145 150-135 140-125 130-115 120-1505 1510-1555 1600-1645 BİLGİSAYARA GİRİŞ (I GRUP) YRDDOÇDRTOLGA ÇELİK GAZ ZORUNLU BİLG LAB - 1 DOĞRUDAN

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS PROGRAMI BAHAR- PAZARTESİ 8.30-09.15 9.20-10.05 10.10-10.55 100-145 150-135 140-125 130-115 120-15.05 15.10-15.55 16.00-16.45 16.50-17.35 17.40-18.25 YABANCI DİL-II(2012 kayıtlılar) REK

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI 16 KASIM 2015 PAZARTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI 16 KASIM 2015 PAZARTESİ 16 KASIM 2015 PAZARTESİ 09.00 2 HİT-Zorun. Topluma Hizmet Uygulamaları Yrd.Doç.Dr.Ebru GÜZELOĞLU AMFİ/3 09.00 3 GAZ.- REK./Seçm. Mesleki İngilizce - I Yrd.Doç.Dr.Funda CİVELEKOĞLU B7 09.00 2 REK-Seçm.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS PROGRAMI BAHAR- PAZARTESİ 8.30-09.15 9.20-10.05 10.10-10.55 100-145 150-135 140-125 130-115 120-15.05 15.10-15.55 16.00-16.45 16.50-17.35 17.40-18.25 YABANCI DİL-II REK ZOR. (I.GRUP-TEK)

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR Editör: Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Gürel Yayın No : 2379 İşletme-Ekonomi Dizisi : 405 1. Baskı Ağustos 2010 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 302-3 Copyright Bu kitabın bu

Detaylı

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25 Hakan Aytekin KPMG Türkiye Risk Yönetimi Danışmanlığı Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı 2016 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Sosyoloji Prof.Dr.Nimet Önür. Spikerlik ve Sunuculuk Teknik Eğitimi Yrd.Doç.Dr.Burcu Balcı

Sosyoloji Prof.Dr.Nimet Önür. Spikerlik ve Sunuculuk Teknik Eğitimi Yrd.Doç.Dr.Burcu Balcı 2012-2013 DERS PROGRAMI BAHAR- PAZARTESİ 8.30-09.15 9.20-10.05 10.10-10.55 100-145 150-135 140-125 130-115 120-15.05 15.10-15.55 16.00-16.45 16.50-17.35 17.40-18.25 YABANCI DİL (2011 kayıtlılar) REK ZOR.

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

ÜNİTE 1: Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve. Değer Kavramı. ÜNİTE 2: Pazarlama Çevresi ve Bilgi Sistem ÜNİTE 3: Pazarlar ve Davranışlar

ÜNİTE 1: Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve. Değer Kavramı. ÜNİTE 2: Pazarlama Çevresi ve Bilgi Sistem ÜNİTE 3: Pazarlar ve Davranışlar ÜNİTE 1: Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı ÜNİTE 2: Pazarlama Çevresi ve Bilgi Sistem ÜNİTE 3: Pazarlar ve Davranışlar ÜNİTE 4: Pazarlama Yönetimi ÜNİTE 5: 1 Ürün Yönetimi ÜNİTE 6:

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 4. Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik 1 5. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Davranış Bilimleri üzerine Davranış Bilimleri insan davranışını, davranışa etki eden toplumsal, psikolojik, grupsal ve

Detaylı

RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri

RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri Reklam Yazarlığı Atölyesi Eğitimin İçeriği: Reklam sektöründe, reklam ajansları içindeki yaratıcı ekipte yer alan reklam yazarlığı mesleğini seçmek

Detaylı

Marketing Camp 17 Summer Nedir?

Marketing Camp 17 Summer Nedir? Marketing Camp 17 Summer Nedir? Marketing Camp 17 Summer Türkiye de ilk kez hikayeleştirme, oyunlaştırma ve kullanıcı deneyimi olmak üzere güncel pazarlama disiplinlerini tasarımsal düşünce perspektifiyle

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı