Çağdaş Siyasi Rejimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çağdaş Siyasi Rejimler"

Transkript

1 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun oyun bağlamında değerlendirilmesi, oyunun kurgulanması, oynanması ve sonuçlandırılması aşamalarında etkileşim ve iletişim çabalarının rolü ve önemi ile bireyler arası ve grup içi temel iletişim sorunlarının önceden kurgulanmış oyun düzenleri ile nasıl aşılabileceği, hangi çözümlerin üretilebileceği konusunda çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3.sınıf öğrencileri ile uygulamaya geçirilmiştir. Öğrenciler, oyun kuramları konusunda bilgilendirildikten sonra, kendilerinden beşer kişiden oluşan takımlarını kurarak belirledikleri bir ya da birkaç iletişim sorununu çözmek amacıyla birer oyun kurgulamaları istenmiştir. Hazırlık döneminin sonunda ortaya çıkan takım oyunları, piknik alanında, bir yarış formatında diğer takımlara oynattırılarak geçerlilikleri ve uygulanabilirlikleri test edilmiş, uygulamadan kaynaklanan değerlendirmeler ile elde edilen geri bildirimler çerçevesinde oyunlarda gerekli değişiklikler yapılmıştır. Çağdaş Siyasi Rejimler Prof. Dr. Nazif AKÇALI Sosyal bir yaşam içinde belirli bir yer ve zamanda siyasal kurumların oluşturduğu bir takım değerleri temsil eden, genelde hukuk düzenine ve tekniğine dayanan ahenkli ve tutarlı olarak işlenen bir bütün diye tanımlanan siyasal rejimi birçok yazarın siyasal sistemle eş anlamlı kabul ettiklerini sistem yerine rejim yerinede sistem kavramlarının kullanıldıklarını görmekteyiz. Siyasal sistem siyasal kurumların yanında bunlara etki yapan faktörlerin analizi de geniş bir biçimde içine aldığından bu kitapta siyasal rejim deyimi kullanılmıştır. Siyasal rejim, dar anlamda bir toplumun yönetim yapısını, geniş anlamda, yönetenlerle yönetilenler arasında ayrımın aldığı biçim olduğuna göre, rejim anlayışı içinde olan her ülke, kendi toplum yapısına uyacak rejimi mevcut siyasal rejim modellerine bakarak uydurmaktadır. Kitapta, bu siyasal rejim modellerinin yapılarını, prensiplerini teorik açıdan ve uygulamanın en iyi şekilde gerçekleştirildiği ülkelerden örnekler verilerek tarafsız bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır ISBN: ,00 TL Dijital Platform ve İletişim Editör: Doç. Dr. Z. Beril AKINCI VURAL Dünyadaki hızlı değişimin temelinde bilim, bilgisayar ve iletişim alanındaki gelişmeler yatmaktadır. Bilginin üretilmesi, saklanması, düzenlenmesi, işlenmesi, taşınması, hizmete sunulması ve kullanılmasında devrimsel ölçüde gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Edite bir kitap olarak hazırlanan Dijital Platform ve İletişim kitabı, 7 farklı akademisyenin yeni iletişim teknolojilerine farklı bakış açıları ve farklı içeriklerde yaklaşımlarıyla oluşturulmuştur. Dijital platformla iletişim arasındaki bağların değerlendirilerek yeni teknolojilerin mevcut durumunun gözler önüne serildiği kitapta, Bilgi İletişim Teknolojilerine(BİT) Genel Bir Bakış, Bilgi İletişim Teknolojileri ve Örgütsel Yaşam, Yeni İletişim Teknolojileri ve Pazarlama, Yeni İletişim Teknolojileri ve Kurumsal İletişim, Yönetim Bilgi Sistemleri, Yeni İletişim Teknolojileri ve Halkla İlişkiler, Yeni İletişim Teknolojileri ve Reklam başlıkları irdelenerek konuya ilgi duyan her kesimden çalışanın faydalanması amaçlanmıştır ISBN: ,00 TL

2 171 Farklılaşma Çağında: Kurumsal Başarıyı Yakalamak Editör: Nilay Başok Yurdakul Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte yoğun rekabetin yaşandığı pazar ortamında kurumlar, rakiplerinden farklılaşmak ve her alanda yaşanan gelişmeleri takip ederek kurum stratejilerini güncel gelişmeler ışığında yapılandırmak durumundadır. Kurumsal başarıyı yakalamak ancak bu şekilde mümkün olabilecektir. Günümüz de özellikle iletişim, pazarlama ve halkla ilişkiler alanında yapılan çalışmalar ve yaşanan gelişmeler, dikkat çekmektedir. Son yıllarda, kurumsal başarıyı gerçekleştirecek bu konuların, uygulamaların ve bunu taşıyacak kurumsal iletişim tarzlarının kendiliğinden ortaya çıkan bir süreç olmadığı, rekabette farklılaştırıcı üstünlük sağlayan yönetilebilir bir süreç olduğu fikri kabul edilmiştir. Bu bağlamda kurumsal başarı, farklı olanın gelişebileceği bir ortamın yaratılması ve tüm hedef kitlelerin farklılığı yaratmaya, algılamaya ve sahiplenmeye odaklanmasıyla yakından ilgilidir. Farklılaşma çağında kurumsa başarıyı yakalamak için iletişim, pazarlama ve halkla ilişkiler alanında yaşanan gelişmelere ve uygulamalara ilişkin bilgileri içeren bu kitap; kurum yöneticileri, yönetici adayları, çalışanlar, akademisyenler ve öğrenciler için yol gösterici bir nitelik taşımaktadır Göstergebilim Çözümlemeleri Seyide PARSA Alev Fatoş PARSA Göstergebilim iletişim için kullanılan her şeyin; sözcükler, görüntüler, trafik işaretleri, sesler, çiçekler, müzik ve tıbbi semptomlar gibi pek çok şeyin incelenmesidir. Göstergebilim göstergelerin iletişimde bulunma yolları ve onların kullanımlarına egemen olan kurallar üzerinde durmaktadır. Görüntünün egemen olduğu medya mesajlarının ve görsellerinin okunması, taşıdıkları anlamların çözümlenmesinde en uygun yaklaşım göstergebilim sayılmaktadır. Bu bağlamda, göstergeleri inceleyen ve anlamları iletmek için göstergelerin nasıl kullanılacağına dair açıklamalar sunan göstergebilim, metin analizlerinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada ağırlıklı olarak göstergelerin bizzat kendilerinin yapısal çözümlemeleri ve görüntülerin alımlanması, algılanmasına yer verilmekte, göstergebilim yaklaşım yöntemleri denenmektedir. ISBN: ,00 TL Halkla İlişkilerin Davranışsal Boyutları (Sosyal Bilimler Açısından) Doç. Dr. Mustafa DURMAZ Bu çalışma sosyal bilimler ve halkla ilişkilerin birbirleri ile olan sıkı birlikteliğini vurgulayarak çok daha etkili bir şekilde ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Burada adı geçen sosyal bilim terimi bir düşünce, bilgi ve araştırmalar, toplumun bir bireyi olarak, insan hayatının bir parçası olan kurum, kuruluş ve ilişkileri kapsar. Ayrıca sosyal bilim ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, siyaset bilimi ve bunun gibi birçok bilim dallarını içerir. Halkla ilişkiler terimi ise endüstriyel ilişkiler, personel ilişkileri, işçi ilişkileri, hükümet ilişkileri ve buna benzer tanıdık hareketleri kapsar. Bu çalışmanın içeriğinde araştırmalar, incelemeler, çalışmalar, kitaplar, gazeteler, konuşmalar, özel raporlar, dergiler, broşürler, bültenler ve bunun gibi sosyal bilimler literatüründen birçok eserden alınmıştır. Halkla ilişkiler uzmanlarının sosyal bilim araştırmaları ile ilgili daha iyi bilgi edinmesi ve onları işine uygulaması için yol gösterir ISBN: ,50 TL

3 172 Halkla İlişkiler Teknikleri Prof. Dr. Demet GÜRÜZ Halkla ilişkiler günlük yaşamımızda her alanda önem duyulan bir oluşumdur. Her örgüt yapısında çalışma alanı ne olursa olsun üstün bir yönetim sanatı olarak da tanımlanan Halkla İlişkilere önem verilmesi gerekmektedir. Bu kitap, halkla ilişkilerin ilk bilgilerini içermekte olup, üç bölümden oluşmaktadır. 1. ve 2. bölümlerde konuya giriş kapsamında, halkla ilişkiler konusunda kavramsal bilgiler verilmektedir. Halkla ilişkiler tekniklerinin ayrıntılı olarak ele alındığı üçüncü bölümde, uygulama örnekleri verilerek konularla bir bütünlük sağlamak amaçlanmıştır. Kurumsal anlatımların ardından verilen resimli örnekler, görsel amaçla konuya ilginin artması düşünülerek kullanılmıştır Baskı ISBN: ,00 TL Halkla İlişkiler Yönetimi Prof. Dr. D. GÜRÜZ Doç. Dr. F. B. GÜNERİ FIRLAR Yrd. Doç. Dr. M. KER DİNÇER Yrd.Doç.Dr. G.ÖZDEMİR YAYLACI Yrd.Doç.Dr. I. KARPAT AKTUĞLU Yönetim anlayışının değiştiği, çalışma ortamında değişimin yoğun olarak yaşandığı ve yaşatıldığı günümüz iş dünyasında, kurumların rekabet ile başa çıkabilmeleri, çalışan memnuniyeti, motivasyon ve verimliliğin sağlanması için gereksinim duydukları en önemli olgu halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler çalışmalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi olarak tanımlanan halkla ilişkiler yönetimi ile, doğru halkla ilişkiler strateji ve politikaları oluşturularak etkin sonuçlara ulaşılabilmektedir. Günümüzde halkla ilişkiler kavramının yeni ve farklı yaklaşımlarla ele alınması ve yeni tekniklerin geliştirilmesi ile halkla ilişkiler yönetimi çalışmaları farklı bir boyut kazanmakta olup, bu kitap halkla ilişkiler yönetimi konusunda temel bilgiler içermektedir Baskı ISBN: ,00 TL Halkla İlişkiler, Reklam Ajansları İşletmeciliği ve Yönetimi Prof. Dr. Demet GÜRÜZ Halkla İlişkilere verilen önemin giderek artması ve çevrenin değişkenliği örgütleri örgüt içi halkla ilişkilerin yanı sıra bağımsız olarak çalışan kuruluşlarla da iş birliği yapmaya yöneltmektedir. Bu kitapta, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarının yapısal ve işlevsel analizleri, uygulama çalışmaları, İzmir de faaliyet gösteren destek ve işbirliği sağlayabildiğimiz ajanslar açısından değerlendirilmiştir. Halkla ilişkiler ve reklam ajanslarının kuruluşu, örgütlenmesi ve işleyişinin incelendiği bu çalışmanın birinci bölümünde, halkla ilişkiler ve reklam konularında genel bilgiler verilmektedir. Halkla ilişkiler ve reklam ajanslarının yapısal analizi-hukuki ve örgüt yapılarıile ajanslarda çevresel özelikler ikinci bölümde ele alınmakta, ajansların işlevsel yapısına üçüncü bölümde geniş yer verilmektedir ISBN: ,00 TL

4 173 Human Matters in Distance Education: a Camparative Case Study in Traditional Universities Uzaktan eğitimde insani unsurlar: Geleneksel üniversitelerde karşılaştırmalı bir olay incelemesi Ass. Prof. Beril AKINCI VURAL Uzaktan eğitim yeni bir olgu değildir ve geçmişi 1.yüzyıla kadar dayanır. Günümüz uzaktan eğitimi mesafe ile ayrılan öğretmen ve öğrencileri teknolojinin de yardımıyla gerçek zamanlı veya gecikmeli olarak karşı karşıya getirebilmektedir. İletişim, son 30 yılda kağıt bazlı posta yolundan sıyrılarak bir çok metodu kapsar hale gelmiştir. En popüler metotlar arasında elektronik posta, bilgisayar ortamlı iletişim, ilan panosu sistemleri ve tabi ki telefon bulunmaktadır. Uzaktan eğitim metodu eğitimin konusuna, seviyesine, öğrencilerin dağılımına ve varolan teknolojik olanaklara göre belirlenir. Değişik ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Kitapta, uzaktan eğitimin uygulanması,stratejileri, insan kaynakları, olguları, uygulama karşılaştırmaları ve diğer tartışma ve görüşler yer alır ISBN: ,50 TL Information Communication Technologies and Change: Human Resources, Society and Organizational Perspective Yard.Doç. Dr. Z. B. Akıncı VURAL Birinci bölümün de, BİT in gelişimi, dijitalleşmenin doğası, avantajları ve ahlaki konular, gelecekteki trendler ele alınmaktadır. Bunlara ek olarak BİT in siyasi ekonomik bağlantıları, yeni ekonomik sistem ve küreselleşmeyle BİT in ilişkisi anlatılmaktadır. İkinci bölümde dijital eşitsizlik, kültürün küreselleşmesi, çevresel sürdürülebilirlik, ütopyan bakış açısına karşın distopyan perspektif, ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş ve BİT in toplumsal boyutuna dikkat çekilmiştir. Üçüncü bölümde, küreselleşme ve örgütleşme, BİT ve örgütler, örgütsel değişim ve yeni teknolojiler, çalışma alanlarında bilgi iletişim teknolojilerinin etkisi, iletişimin teknolojik sonuçları, bilgi teknolojilerinin kapasitesi ve örgütsel performans, bilgi teknolojilerinin stratejik çıkarımları, bilgi teknolojileri ve iş süreci, bilgi yönetimi ve bilgi örgütü alt başlıklar açılarak detaylı bir şekilde açıklanmıştır ISBN: X 21,50 TL İnsan Kaynakları Yönetimi Etkinlikte İletişim Odaklı Bir Yaklaşım Yard. Doç. Dr. Z. Beril AKINCI Lisans, yüksek lisans ve doktora derslerinde ana kaynak olarak okutulan kitabın birinci bölümünde, insan kaynakları yönetiminin tarihçesi, personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki benzer ve farklı yönler ve insan kaynakları kültürü içerisinde personel yöneticisi tipleri incelenmiştir. İkinci bölümde insan kaynakları yönetiminin tanımı, felsefesi ve ilkeleri, amaçları, önemi, özellikleri ve örgüt içindeki konumu ile bir kavram olarak insan kaynakları yönetimi incelenmiştir. İşletme stratejisi ve insan kaynakları yönetimi ilişkisine değinilip stratejik insan kaynakları yönetimi açıklanmıştır. Ayrıca temel insan kaynakları yönetimi ve işlevleri de detaylı olarak açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise anlamı, amaçları, önemi ve biçimleri ile örgütsel iletişim, halla ilişkiler, örgütsel iklim, motivasyon, iş tatmini ve örgütsel performansa değinilmiştir ISBN: ,00 TL

5 174 İnternet Çağında Kurumsal İletişim Ebru Uzunoğlu Ferah Onat Özlem Aşman Alikılıç Sinem Yeygel Çakır Sanal dünya, bilgiyi hızla ve yaratıcı bir içerikle dikkat çekici olarak geniş alanlara yansıtan özelliğiyle, şirketler için kurum kültürlerini ifade etmek, kurumsal markalarını anlatmak, imajlarını oluşturmak ya da basınla ilişkilerini yürütmek için vazgeçilemez bir ortamdır. Bu bağlamda "İnternet kullanımı ve sanal dünyada işletmelerin varlık göstermeleri hem yönetim anlayışları hem de pazarlama stratejileri açısından temel bir işletme felsefesi olarak kabul edilmesi gereken bir olgu haline gelmektedir." Sanal dünya, kurumların kendilerini yansıtmaları için sağladığı pazarlama iletişimi olanaklarının yanı sıra, bilginin doğruluğunun denetlenememesi ve kontrolsüz yayılma hızı nedeniyle, kurumları krizlere sürükleyen tehditlerle dolu bir ortam haline de gelebiliyor. Halkla ilişkiler ve reklamcılık uzmanı dört akademisyen tarafından yazılan bu kitapta, kurumların sanal dünyada var olma gerekliliği dile getirilirken, kurumların pazarlama iletişimi stratejilerinde sanal dünyadan nasıl yarar sağlayabileceklerine dair öneriler, uygulamalı örneklerle sunuluyor ISBN: Kavram, Yöntem ve Fonksiyonlarla İşletme Yrd. Doç.Dr. İ.Pelin DÜNDAR Ekonomik yapının kılcal damarları olan işletmeler davranışlarıyla, yeni atılımlarıyla kanın akışını gerçekleştirerek ya canlılığı sağlamakta ya da kanın akışına engel olarak, durağanlığı getirmektedirler. Yaşadığımız sürece birey olarak her birimizin de böylesi bir ortamdan değişen ve gelişen koşullar paralelinde etkilenmek durumunda kalacağı düşünüldüğü taktirde de, sadece yatırımcı olarak değil, birer vatandaş olarak da içinde yaşadığımız ekonomik ortama tesiri yüksek düzeyde olan işletmelere karşı duyarsız kalmamamız, başka bir ifadeyle bakışlarımızı yoğunlaştırmamız gerekmektedir. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinden İ.Pelin Dündar ın hazırladığı bu kitap, ekonomik yapıda meydana gelen farklılaşmaların analizini daha sağlıklı yapabilmek ve işletme mantığının hangi temel değerler üzerine kurulması gerektiğine karar verebilmek amacıyla yazılmış olması nedeniyle, ekonomik yapının küçük parçaları olan işletmelere ilgi duyan herkes için başvuru kaynağı niteliğini taşımaktadır. ISBN: Kişiler Arası İletişim ve Motivasyon Prof. Dr. Mustafa DURMAZ İster canlı ister cansız olsun tüm varlıklar çevreleri ile sürekli bir iletişim içerisindedirler. Çünkü tüm varlıklar yaşamlarını sürdürebilmelerinin ve bundan da öte nesillerini idame edebilmelerinin tek yolunun iletişimden geçtiğinin bilinçli veya bilinçsiz olarak farkındadırlar. Kişiler arası iletişim ve motivasyon konusunda yapılan bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. 1. Bölümde genel iletişim kavramı, 2.bölümde iletişimde yer alan sistemler, 3. Bölümde kişiler arası iletişim, 4. Bölümde motivasyon, 5. Bölümde ise etkili konuşma teknikleri anlatılmıştır. ISBN: ,50 TL

6 175 Kurumsal Reklam: Bankacılık Sektöründen Örneklerle Işıl Karpat İletişim süreci işletmelerin tanınma, saygınlık, güvenilirlik ve imaj oluşturma çabalarında önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda halkla ilişkiler ve reklam çalışmaları giderek önem kazanmakta, kurum-çevrekurum etkileşiminde olumlu sonuçlar yaratmaktadır. Hizmet işletmelerinde yoğun olarak kullanılan kurumsal reklam etkinlikleri, insan merkezli müşteri doyumuna önem veren kurumların çağdaş yönetim anlayışı ile bütünleşmektedir. "Kurumsal Reklam" adı ile hazırlanan bu kitapta, bu tür reklamın amaçları, halkla ilişkiler ve reklam kavramlarından hareketle hedef kitleleri, teknikleri ve türleri açıklanarak hizmet işletmelerinde, özellikle bankacılık sektöründen örnekler ile anlatılmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu günümüzde "Kurumsal Reklam", işletmelerin çevreleri ile olan etkileşimlerinde önemli değerlendirmeleri yalın bir anlatımla içermektedir Kurumsal Reklamın Anlattıkları Sinem Yeygel Kurum kültüründen kurum kimliğine giden yolda nihai hedef, işletmenin hedef kitleler nezdinde nasıl algılanmasını istediğinin bir göstergesi olan olumlu, güçlü kurum imajı ve kurum ününe ulaşmaktır. Bu noktada kurum kültüründen kurum imajına giden yolda bir yansıtıcı olarak kurumsal iletişim ve özellikle kurumsal reklam çok önemli bir işlev üstlenmekte, kurumların hedef kitleleri ile buluşmalarında aracı görevini yerine getirirken, aynı zamanda da kurum tarafından algılanması istenilen olumlu imajının yerleştirilmesinde de önemli bir görev yerine getirmektedir. Kurumsal reklamlarda; kurumun kültürü, felsefesi, davranış biçimleri, görsel kimliği, iletişim yapısı, çalışan profili, müşterilerine bakış açısı, hizmet anlayışı, sermaye gücü gibi kurum kimliği bileşenleri aktarılmaktadır. Tüm bu unsurlar bağlamında oluşturulan bu çalışmada; kurumsal pazarlamanın iletişim unsurunu oluşturan kurumsal iletişim ve çalışmanın ana konusu temelinde kurumsal reklam ayrıntılı olarak irdelenmiştir Küresel Köyde Halkla İlişkiler Adına Neler Tartışılıyor? Editör: Aylin PİRA Teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmelerin toplumları pek çok açıdan dönüştürdüğü ve bu farklılaşmayı yaratan, olumlu, olumsuz etkilerini hissettiren bir süreç olan küreselleşme en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Dünyanın bu yeni düzeninde pek çok alanda olduğu gibi halkla ilişkiler açısından da yeni tartışma konuları bulunmaktadır. Kitap, halkla ilişkiler ve uygulama alanlarına ilişkin konulara ve yönelişlere odaklanmış olan ortak yazarların bölümlerinden oluşmaktadır. Kitapta, küreselleşme, küresel rekabet, halkla ilişkiler sürecinde kalite, ölçme ve değerlendirme, diplomatik halkla ilişkiler, etik ve sosyal sorumluluk, küreselleşme ve ataerkil ideoloji, post modern halkla ilişkiler eleştirileri konuları yer almaktadır. ISBN: X 16,00 TL

7 176 Marka Yönetimi: Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler Işıl Karpat Aktuğlu Firmaların pazarlama fonksiyonunun önemli bir parçası olma niteliğini taşıyan marka ve bu markalara ait karar süreçleri oldukça karmaşık bir dizi eylemi içerir. Pazar koşullarının markaları başarılı olmaya, başarısızları ise piyasadan çekilmeye zorlamasının yanı sıra, firmalar bağlamında marka, bir baskı unsuru olarak gücünü gün geçtikçe artırmaktadır. Dünyanın sayılı büyük firmaları marka yönetimi stratejilerini oluştururken tüketici odaklı bir anlayışı benimsemektedirler. Marka yaratmanın önemi anlaşıldıkça firmaların daha seçici olmaya başladıkları ve tüketicinin ihtiyacını giderebilecek tek marka olma çalışmalarına özen gösterdikleri gözlenmektedir. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi olan Işıl Karpat Aktuğlu bu çalışmasında, markanın ne olduğundan, değerinin nasıl ölçüldüğüne kadar geçen süreçle, bütünleşik pazarlama iletişimi çabalarını temel alarak marka yönetim sürecini derinlemesine analiz etmektedir. Bu bağlamda marka yöneticiliği, marka yönetiminde etkili olan faktörler ve çevresel etkenler yönetsel açıdan irdelenmektedir. Marketing Management Doç. Dr. Mustafa DURMAZ İnsan yaşamında yer alan birçok ürünün gerektiği önemi kazanabilmesi veya ekonomide iyi bir yer tutabilmesi için üretimindeki temel özelliklerinin yanı sıra uygulanan pazarlama yöntemi de önemlidir. Kitap pazarlama yönetimi konusunu ele almaktadır. Bu bağlamda kitapta; Pazarlama yönetiminin önemi, Kontrol edilemeyen değişkenlerin pazarlama yönetimini üzerindeki etkisi Pazarlama araştırmaları, Satış konusu Müşteri ve satın alma davranışı, Ürün Fiyat Yer Tutundurma İletişim süreci gibi konular ele alınmıştır ISBN: ,00 TL Marketing P.R. Füsun Kocabaş Serra İnci Çelebi Yeni yönetici tipinin uygulamaya koyduğu çağdaş yöntemlerden birisi de pazarlama amaçlı halkla ilişkiler (MPR) olmaktadır. Bu yeni kavramı alabildiğince özet ve anlaşılır şekilde öğrencilere ve konunun pratisyenlerine aktarmayı amaçlayan, yazarları tarafından örnek olaylarla da geliştirilen bu çalışma, konuyla ilgili tüm kesim ve kişiler için güzel bir referans kitap mahiyeti taşımaktadır. -Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel "Pazarlama iletişimi çalışmaları kapsamında ele alınan pazarlama ve halkla ilişkiler konuları bu eserde hem kavramsal olarak, hem de uygulama örnekleri ile aktarılmaktadır. Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler bağlamında çağdaş anlamda yürütülen proaktif ve reaktif halkla ilişkiler kavramları üzerinde ayrıntılı bir şekilde durularak, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler (MPR) etkinliklerine ilişkin örnekler ile konuya anlamlı bir bütünlük getirilmektedir." -Prof. Dr. Demet Gürüz-

8 177 Pazarlama İletişimi Açısından Halkla İlişkiler ve Reklam Ahmet Bülent Göksel Füsun Kocabaş İletişim, çağdaş kuramcılar tarafından rekabetin son kalesi olarak düşünülmektedir. Fiyat, dağıtım ve ürün gibi araçlar bakımından rekabet şansı sona erdiğinde, şirketlerin rekabet çalışmalarını yaratıcılığın sonsuz olarak kabul edildiği iletişim alanında sürdürebilecekleri belirtilmektedir. Böylece, pazarlama iletişimi bir taraftan önemli bir rekabet alanı olarak diğer rekabet araçları arasında farklı bir konuma otururken, diğer taraftan da gelişen iş, pazar ve rekabet koşulları nedeniyle iletişimin güçleşmesi bu konu üzerinde çalışanları yeni arayışlara yönlendiriyor. Bu kitap, halkla ilişkiler ve reklam konularını pazarlama iletişimi açısından ele alarak alanındaki az sayıda çalışmalardan birini oluşturuyor Purchasing Decision And Psychology Doç. Dr. Mustafa DURMAZ İnsan davranışları ve karar vermedeki etkenlerin bilinmesi bir ürünün pazarlanmasında ve pazarlama stratejilerinin kurgulanmasında önemlidir. Bu kitap pazarlama bakış açısından insan psikolojisinin satın alma karar sürecine olan etkisini incelemektedir. Bu bağlamda kitapta; Satın alma karar süreci, Tüketici tipleri ve satın alma davranışı arasındaki ilişki, Karar sürecinde aile üyelerinin ve kültürün rolü, Tüketimi artıran nedenler, Algılama, Algıda seçicilik, Öğrenme gibi kavram ve olgular ele alınmış ve yeniliklerin toplumdaki yayılımı süreci işlenmiştir ISBN: ,50 TL Radyo ve Televizyon İşletmeciliği Doç. Dr. Işık ÖZKAN Gelişen teknolojiyle iletişimde ülke içindeki her köşeye ulaşabilmekte ve uydular aracılığıyla yapılan yayınlar bir ülkeden başka bir ülkeye ulaştırılabilmektedir. Bu gelişmeler sonucu ülkemizde de sektörle ilgili yasal düzenlemeler yapılmış ve sektörde kamu işletmesi olarak faaliyet gösteren Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu nun yanı sıra özel işletmelerde sektöre girmişlerdir. Bu durumun yarattığı rekabet ortamında işletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri için modern işletmecilik yöntem ve tekniklerini kullanmaları gereği açıktır. Bu çalışmada toplumun bilgilenmeye duyduğu ihtiyacı giderebilmek amacıyla faaliyet gösteren Radyo ve Televizyon işletmelerinin içinde bulundukları sektörün genel görünümü, hukuki yapıları ve işletme fonksiyonlarının işleyişi üzerinde durulmaya çalışılmıştır ISBN: ,50 TL

9 178 Reklam Kampanyası ve Medya Planlama Ahmet Bülend GÖKSEL Belma Güneri Çalışma bir taraftan reklam kampanyası planlama sürecini, kampanya planlamasını etkileyen tüm unsurlarla birlikte incelerken, diğer taraftan da reklam medya planlaması sürecini ele almakta, bu süreci yine tüm etken unsurlarla birlikte ele alarak, medya planlamasında kullanılan tüm teknikleri incelemektedir. Yukarıdaki amaçlara yönelik çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde pazarlama karması içinde reklam ele alınarak amaç, tür ve pazarlama açısından reklamın önemi incelenmiştir. İkinci bölümde reklam kampanyası süreci ele alınmış ve bir reklam kampanyasının hazırlanma sürecinde bu kampanyayı etkileyen tüm unsurlar açıklığa kavuşturulmaya çalışılmış ve takiben dördüncü bölümde de reklam medya planlaması süreci konu edilerek kitaba bir bütünlük sağlanmıştır ISBN: ,50 TL Reklam ve Biz Belma Güneri Fırlar Reklam ve Biz; reklamın insan davranışından bağımsız olamayacağı ve karşılıklı bir iletişim-etkileşimin söz konusu olmasının yanı sıra, insan içgüdüsel tepkilerinin reklama yansıması boyutundaki etkileşim mercek altına alınmaktadır. Akademisyenlerden teorisyenlere, öğrencilerden günlük yaşamlarında kendilerini konuya yakın bulan sayısız kişiye yönelik olan Reklam ve Biz'in insan-reklam etkileşimine getirilen açıklamalar boyutunda farklılaşma noktasını ise, insana ait içgüdüsel tepkiler olarak sevgilerimizin, üzüntülerimizin, korkularımızın veya tembelliklerimizin reklam temalarında tekrar yaşantılarımıza katılımının nasıllarının ortaya konmasıdır Reklam ve Halkla İlişkilerde Etik Değerlendirmeler İdil Sayımer Pınar Eraslan Yayınoğlu Bu kitap; iletişim çalışmaları arasında geniş bir ilgi gören halkla ilişkiler-siyasal iletişimreklam üçgenindeki çeşitli konuların, yine aynı şekilde önemli ölçüde ilgi duyulan mesleki etik bakış açısıyla incelenmesine yer vermektedir. Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları Halkla İlişkilerde Aydınlanma: Kamusal İletişim Stratejilerinin Gerçekleşmesinde Halkla İlişkiler Rolleri ve Etik Halkla İlişkiler Çalışmalarının Gazetecilik Üretim Süreci Üzerindeki Etkileri ve Gazetecilik Etiği Halkla İlişkiler Yönetiminde Araştırma ve Etik Sorumluluk Politik İletişime ''Ortak İyi'' Üzerinden Etik Bir Yaklaşım Siyasal İletişim Uygulamalarında Etik Sorunu Sosyal Sorumluluk Bağlamında Reklamda Etik Anlayışı Kadınlara Yönelik Reklamlarda Etik Sorunlar ve Yeni Paradigmalar 2007

10 179 Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Füsun Kocabaş Nilay Yurdakul Tüketici kimdir? Cebinde parası olan herkes, üretilen her şeyin doğal bir tüketicisi midir? Yoksa her mal ve hizmetin özel bir tüketicisi mi vardır? Üretileni satabilmenin, üretimden daha ciddi problem haline geldiği günümüzde bu soruların önemi her geçen gün artıyor. İşte bu kitap hedef kitle olarak adlandırılan bu özel tüketici kesime ulaşmanın yollarını ve önemini anlatıyor. Kendi küçük içeriği hacimli bu kitap reklam ve halkla ilişkiler alanında faaliyet gösteren herkes için temel bir başvuru eseri niteliği taşıyor. Reklam ve Reklam Mevzuatı B. Zakir Avşar Günümüzde kitle iletişim biçimlerindeki büyük patlamanın ve bunun sonucu olarak iletişim hacmindeki artışın, insanların kendilerine sunulan enformasyonu alma ya da göz ardı etme tarzı üzerinde son derece önemli etkileri olmuştur. Örneğin; son otuz yılda bilinen tarih boyunca ulaşılan bilgiden daha fazlası üretilmiştir. Tüm basılı bilginin toplamı, her dört-beş yılda, iki katına çıkmaktadır. Uydular, yeryüzünün her köşesine sonu gelmez mesajlar göndermektedir. Örneğin; İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, bir çocuk 18 yaşına geldiğinde, ortalama televizyon reklâmı görmüş olmaktadır. ç"reklam Nedir?" ile başlayan bu kitapta, Türkiye ve dünyada reklamın kısa tarihi, amaçları, reklâmla ilgili kurum-kuruluşlar, denetimiyle ilgili yapılanmalar ve ilkeler üzerinde durulmaktadır. Reklam konusunda uluslararası ve ulusal mevzuatla getirilen düzenlemeleri de kapsayan bu çalışma, üreticilerin, reklâm mecralarının, tüketicilerin ve "tüketiciler adına" denetleyenlerin yararlanabileceği bir formatta düşünülmüştür. Reklam ve Reklamcılık Ortak bir amacı gerçekleştirme isteği doğrultusunda fiziksel ve insansal kaynakların bir araya getirilmesiyle kurulan örgütler belli çevresel koşullar çerçevesinde yaşamlarını sürdürürler ve kendilerini ifade edebilmek, gerçekleştirdikleri faaliyetlere destek bulabilmek, ürettikleri mal, hizmet ya da fikirleri topluma etkili bir şekilde sunabilmek için sürekli olarak çevreleriyle ve hedef kitleleriyle kuracakları etkili iletişimin yollarını ararlar. Bu bağlamda, pazarlama disiplininin pazarlama iletişiminin karması içinde yer alan bir alt alanı olarak reklam, yaşanan toplumsal değişimler, teknolojik devrimler ve bunların doğrultusunda ulaştığı hedef kitlenin yaşamında meydana gelen farklılaşmalar çerçevesinde sürekli bir değişim gösterir. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. öğrencilere ve konunun uygulamacılarına yönelik Reklam ve Reklamcılık adlı çalışmasında, temel reklamcılık bilgilerini, reklamın tarihsel gelişimini, reklam ortamlarını, reklam kampanyalarının biçimlendirilmesini, reklamın demografik, psikolojik ve sosyo-kültürel özelliklerini, uluslararası ve global reklamcılık ile medya ajanslarını ve bunlarla ilgili denetim mekanizmalarını kapsamlı bir biçimde inceliyor. 2009

11 180 Reklam ve Yaratıcı Strateji: Konumlandırma ve Star Stratejisinin Analizi Füsun Kocabaş Reklamda yaratıcılık ve yaratıcı strateji konusunda yurtiçi ve yurtdışı kaynaklara başvurarak bilimsel bir bakış açısından değerlendirmelere varan çalışma, ülkemizde reklamcılık konusuyla ilgilenen her kesimden okura iki akademisyenin güncel örneklerle bezeyerek sunduğu bir yapıt. Tarihsel süreç içinde reklamcılıkta yaratıcı stratejinin seyir defterinden başlayıp, günümüzde başat konuma gelen Konumlandırma (positioning), Yeniden Konumlandırma (repositioning) ve Star Stratejisi konularına gelerek bu iki önemli stratejiyi ayrıntılı ve uzman bir dille okurlara sunuyor Reklam Yazarlığı Reklamı reklam yapan, her iletişim ortamında farklı ve özel stratejilerle aktarılmasını sağlayan, reklamın çekirdeğini oluşturan bir kavram reklam yazarlığı. Reklamcılığın tüm süreçlerini bilimsel açıdan ele alıp irdelemek, hedeflenen kitlelere daha etkin biçimde seslenilebilmesini ve reklam veren tarafından ödenen yüksek bedellerin yerinde kullanılmasına olanak sağlaması açısından daha da önem kazanıyor. Böyle bir perspektiften bakılarak Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Müge Elden tarafından hazırlanan bu kitapta, genel kavramların yanı sıra, reklamın fonksiyon ve türleri, temel yaratıcı strateji ve ekoller ile reklam ortamları değişik bağlamlarda ele alınmış, temel öğelerle dikkat edilecek noktalar vurgulanmıştır. Bu yapıt söz konusu alanda eğitim alan öğrenciler, akademisyenler ve işin mutfağında çalışan reklam gönüllüleri için önemli bir kaynak oluşturmaktadır Reklama Rota Çizmek F. Belma Güneri Fırlar Günlük yaşantımızın hemen her anında karşımıza çıkan yaramaz çocuk reklamı, bazen eğlenceli bir uğraş bazen de bizlere sırıtan bir leş oldu. Her zaman hakkında yazılıp çizildi. Kanımca, dünden bugüne reklama yönelik getirilen eleştirilerin hemen hepsinin temelinde Yöntem ve Süreç noktalarında yakalanan boşluklar bulunmakta. Birer tüketici olarak hepimiz, satın alarak kullanacağımız şey ister bir televizyon, ister bir cilt bakım ürünü ve isterse de bir paket puding olsun öncelikle kullanma kılavuzunu okuruz. Reklama baktığımızda ise, böylesi bir kullanım kılavuzunun veya reçetenin var olmadığı, hazırlanan reçetelerin de gerektiği gibi uygulanmadığını görürüz. reklam kampanya basamaklarının standart olması ve günün koşullarına göre revize edilmesi gerekir. Söz konusu gerekliliklere bağlı olarak şekillenen ve reklam alanın da eğitim alanlar başta olmak üzere, profesyonel ve kişisel ilgi bağlamında da reklama ilgi duyan herkese yönelik olarak tasarlanan bu çalışma, reklam kampanya planlama sürecinin bileşenlerinin netleştirilmesi ve vurgulanan hususlara dikkatlerin çekilebilmesi adına hazırlanmıştır. Çünkü, reklam sektörünün geleceği; Planlama Sürecinin Bilgi Temelli Etkin Yönetimi ne bağlıdır. 2008

12 181 Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar Füsun Kocabaş Reklamcılık, dünyanın hızla globalleşerek küçük bir köye dönüştüğü, iletişim imkânlarının sınırları zorladığı çağımızda, ekonomideki yeri ve önemi her geçen gün artan, boyutları giderek büyüyen bir sektör. Aslında yok birbirimizden farkımız ama biz diyen birbirinin muadili yüzlerce mal ve hizmetin tüketicinin beğenisine sunulduğu pazarda, bütün yollar ister istemez reklam dan geçer. Reklamın kötüsü olmaz deyişi sektörün vazgeçilmez önemini pek güzel anlatır. Tanıtımı yapılan ürün ve hizmetin diğerlerinden farkını anlatmak, tüketicinin gönlünü çalmak için yaratıcılığın şâhikalarında dolaşan reklamcılar hem kendileri için hem de hizmet ettiği müşterileri için rekabet arenası nda çetin bir mücadele vermektedir. Konularının uzmanı iki akademisyen, Doçent Füsun Kocabaş ve Doçent tarafından kaleme alınan bu kitap, bir yandan iletişim fakültesi öğrencilerinin müfredatına hizmet ederken, öte yandan konuya ilgi duyan okurlara da hitap ediyor. Tabii bu kitabın müşteri profiline meslek erbabı reklamcıların da dahil olduğunu eklemeliyiz Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi Belma GÜNERİ FIRLAR Sinem YEYGEL Günümüzde, bilginin iş aleminde ki en önemli işlevi, rekabet faktörüne verdiği destektir. Artık firmalar ve kurumlar, rekabet edebilmek için bilgi tabanlı değişimi yakalamak ve kullanmak zorundadır. Sanal ortamlar, bu anlamda bir taraftan bilginin depolanması ve diğer taraftan da yönetim kararlarına esas teşkil eden analizlerin yapılabilmesi veya diğer kantitatif yöntemlerin kullanılabilmesi için işletme yöneticilerine inanılmaz olanaklar sunmaktadır. Bilgi teknolojilerinin yaşamın her alanında etkisini gösterdiği günümüzde işletmelerin bu yeni oluşumlardan kendilerini soyutlamaları mümkün değildir. İşte bu çalışma da, söz konusu ortamda yaşamlarını sürdürmek durumunda olan ve gelecekte de var olmayı hedefleyenlerin iletişim boyutunda iletişim teknolojilerinden nasıl faydalanabileceklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bir diğer boyutta ise, reel dünyanın yanı sıra sanal dünyada da varolan işletmelerin, ticaret ve pazarlama ile pazarlama bileşenlerini (reklam, halkla ilişkiler, sponsorluk, promosyon) planlamalarına ilişkin değerlendirmeler yapılması hedeflenmiştir. Tüm bunların sonucunda da, özellikle interaktif ortamlar ve bütünleşik iletişim bileşenleri arasında bir köprü kurulması amaçlanmıştır. ISBN: ,50 TL Siyasal Kültür Yazıları Prof.Dr.Nasır Niray Türkiye tarihinde modernleşme süreciyle biçimlenen siyasal kültür öğeleri, bu sürecin ortaya çıkardığı toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal dönüşümlerin etkisiyle oluşmuştur. Osmanlı'nın son döneminde anayasacılık hareketleriyle kısmi değişiklikler şeklinde tezahür eden modernleşme, Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile birlikte Batılılaşma ideolojisi çerçevesinde yapılan topyekûn bir düzenleme şeklinde ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin modernleşme macerası, zamanla kısmi toplumsal hareketlerle de desteklenen karşıt ideolojilerini de ortaya çıkarmıştır. Bu hareketler bazen öz değerlere vurgu yapan Türk milliyetçiliği ile bazen de dini motiflere dayanan İslamcılık ideolojisiyle biçimlenmiştir. Siyasal kültürümüzü oluşturan bu öğeleri tarihsel perspektifle inceleyen bu çalışma, Türkiye'nin demokrasi kültürü sorunlarını tartışmakta, İslam'ın bir ideoloji olarak ortaya çıkışını, siyasal kültürümüzün temel paradigmalarını, Türk milliyetçiliğini ve dünyadaki neo-liberal politikaların etkisinde 1980 sonrası Türk modernleşmesini inceleme altına almaktadır. Son olarak da Türkiye'nin batıya entegre olma macerasının en güncel kurumu olan Avrupa Birliği yolunda gerçekleştirilen reformların toplumsal yansımalarını incelemektedir. 2009

13 182 Siyaset Bilimine Giriş Prof. Dr. Nazif AKÇALI Üniversitelerimize yeni bir bilim dalı olarak giren Siyaset Bilimi ile ilgili olarak 2. Dünya Savaşından bu yana yerli ve yabancı bir çok yazar incelemeler yaptı ve kitaplar yazdı. Bu kitapta siyaset biliminin konusundan, sınırlarından uzun yıllar arkası hiç kesilmeyen siyasi olaylara rağmen, uygulanan siyasi rejimlerin otoriter karakterleri nedeniyle gelişemediği açıklanmaya çalışılmıştır. Siyaset biliminin ancak demokratik, özgürlükçü rejimlerde gerçekleşebildiğini anlatabilmek amacıyla kullandığı metodların kısaca karakterleri gösterilmiş, ayrıca siyasi hayatın aktörleri durumunda olan siyasi kuvvetleri ve bunların oynadıkları rolleri, etkileri ve amaçları anlatılmaya çalışılmıştır. Kitapta geçen konularda ülkemizden örnekler verilmiştir. Kitabın birinci kısmında Siyaset Bilimi Konusu Ve Alanı hakkında bilgiler verilmektedir. İkinci kısmında Siyaset Biliminin En Önemli Uğraşları Arasına Giren Siyasi Hayatın Unsurları Olan Siyasi Kuvvetler anlatılmaktadır ISBN: ,00 TL Şimdi Reklamlar... Sinem Yeygel Özkan Ulukök Bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışı günümüzde giderek önem kazanmaktadır. Buna bağlı olarak şirketlerin hedef kitleleri ile buluşmaları ve iletişim içine girmeleri açısından reklamın vazgeçilmez önemi ve değeri her geçen gün artmaktadır. Şirketlerin reklam amaç ve stratejilerinin, sahip oldukları genel pazarlama amaçlarına uygun olarak planlanması gerekliliği, değişen çevre koşullarının etkisiyle farklılaşan pazar yapısı ve pazarlama anlayışının tüketici yapısında yarattığı değişim, şirketler için müşterinin kazandığı önem, reklam anlayışında da yeni bakış açılarının doğmasına yol açmıştır. Ayrıca, şirketler için önemli bir maddi gider unsuru olan reklamın istenen etkiyi yaratabilmesi için reklam ve pazarlama arasındaki yalın ve birbirini tamamlayan bağların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Tüm bu noktalar dikkate alınarak oluşturulan bu çalışma, reklamın ne olduğundan başlayarak, neler anlattığını, nasıl anlattığını ve kimlere ulaşmayı hedeflediğini reklam örneklerini baz alarak tüm ayrıntılarıyla sergilemektedir Temel Halkla İlişkiler Bilgileri Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL Kitap kapsamında, halkla ilişkiler kavramı, farklı perspektiflerden tanımlanarak, tarihsel gelişim süreci açıklanmakta, temel kavramları anlatılmaktadır. Halkla ilişkilerin iki temel aşaması olan tanıma ve tanıtma açıklanarak, kültür, kimlik, imaj kavramlarına değinilmektedir. Ayrıca kitap kapsamında, halkla ilişkilerde kullanılan yazılı araçlara, yayın araçlarına değinilmekte, halkla ilişkiler teknikleri açıklanmaktadır. Elinizde bulunan bu kitapta bir taraftan, Halkla İlişkilerin felsefi boyutları konusunda okuyucularına bir anlayış kazandırma çabası sergilenirken diğer taraftan da bu disiplinin ilgili felsefe çerçevesi de uygulamalarını yaparken geliştirdiği kurum kültürü, kurum kimliği, toplam kalite yönetimi, kriz yönetimi vb. kavramlar ele alınmıştır ISBN: ,00 TL

14 183 Temel Kavramlarla Reklam Ajansı - Reklamveren İlişkileri Işıl Karpat Aktuğlu Ayşen Temel Eğinli Sema Misci Rekabette sınırların kalktığı günümüz koşullarında faaliyet gösteren ve süreklilik sağlamak isteyen işletmelerin en önemli araçlarından birisi reklamdır. Reklamların hedef kitleye ulaşmasında planlama, üretim ve satın alma aşamalarında müşterinin en önemli yardımcısı reklam ajanslarıdır. İşletmelerin başarılı olması, kâr elde etmesi, itibar kazanması için ürün ve hizmetlerinin öncelikle fark edilmesi, bilinmesi, tanınması gerekmektedir. İşte, yarattıkları reklamlar ile müşterilerini hep bir adım öteye taşımak için çalışan reklam ajansları hakkında bilmek istediğiniz her şey bu kitapta yer alıyor. Reklam, halkla ilişkiler, pazarlama alanlarında çalışanların, bu alanların öğrencilerinin ve bu konulara ilgi duyan herkesin faydalanacağı bir çalışma Temel Pazarlama Bilgileri Prof. Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL Kitapta pazarlama kavramı ve kavramla ilişkili unsurlara değinilmiştir. Pazarlama sistemi ve sistemi etkileyen çevre faktörleri, pazarların sınıflandırılması, pazar bölümlendirme ve hedef pazar kavramları, tüketici kavramı ve tüketicinin satın alma karar süreci, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen etmenler açıklanmıştır. Mal kavramına değinilerek, malların sınıflandırılması, hizmet kavramı, genel özellikleri ve sınıflandırılması, malların yaşam süreci kavramı, mal karması kararları, malların konumlandırılması, mallarla ilgili çeşitli nitelikler, fiyatlandırma ve fiyatlandırma politikaları, fiyat kavramı ve fiyatın önemi, fiyatlandırma amaçları, fiyatlandırma politikaları, fiyatlandırma metotları, fiyat değişiklikleri, fiyatlama süreci anlatılmıştır. Dağıtım: dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım, dağıtım kanalı kavramı, aracı kullanmanın başlıca nedenleri, aracı pazarlama işletmeleri, dağıtım kanalındaki eylemler, satış geliştirme ve tutundurma faaliyetleri, pazarlama alanındaki yeni açılımlar, küreselleşme süreci ve pazarlama üzerindeki etkileri de kitap kapsamında incelenmiştir ISBN: ,50 TL Televizyon Estetiği Doç. Dr. Seyide PARSA Televizyon yapısı itibariyle bir kurumdur. Endüstriyel teknolojik bir kuruluş, toplumsal, kültürel dinamikleri olan bir araç, içerikleri itibariyle sanat, hüner, eğitim isteyen kültürel bir alt sistemdir. Başka bir deyişle televizyon özel, maddi bir teknolojiyi kullanan bir araç olmasının yanı sıra içerikleri açısında, soyut, felsefi ve sanatsal bir yapı sergilemektedir. Bu çalışma televizyona eşsiz bir iletişim aracı, anlam transferi yapan estetik özellikler taşıyan simgesel bir birleşim aracı olarak yaklaşmaktadır. Günümüzde televizyon, yalnızca enformasyon taşıyan, politik, kültürel, teknolojik dinamikleri olan bir araç değil aynı zamanda sanatsal yapıya da sahip bir araçtır. Bu kitabın birinci bölümünde televizyon estetiğine giriş yapılmaktadır. Televizyon sanat mıdır? Sorusuna yanıt aranmaktadır. Ayrıca televizyon estetiğinin temel unsurları üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde ise televizyonda ki içeriklerin okunmasında kullanılan yöntemler ele alınmaktadır ISBN: ,50 TL

15 184 Televizyon Haberciliği ve Kuramları Doç. Dr. Seyide PARSA Bu kitabı Ege Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu bünyesinde açılan yüksek lisans ve doktora programları kapsamında yürüttüğüm Televizyon Haber Yayıncılığı ve Stüdyo Teknikleri dersimde ortaya çıkan çalışmalarımı, teksirlerimi ve çevirilerimi birleştirerek hazırladım. Kitabımın birinci bölümünde televizyon haber yayıncılığı adı altında iletişim modelleri tanıtılmakta ve haberleşmenin tarihsel gelişimi açıklanmaktadır. İkinci bölümünde haber değeri üzerinde durularak tüm habercilik süreçlerinin temel malzemesi olan haberin tanımı bilgi bütünü içindeki yeri, gerçekliklerle olan ilişkisi gösterilmektedir. Üçüncü bölümünde içeriği haber olan televizyon programlarının özelliği üzerinde durulmaktadır. Dördüncü bölümünde televizyon gazeteciliğinin uzmanlık alanları üzerinde durulmaktadır. Beşinci bölümde ise televizyon haberciliği ile ilgili kuramlar ve araştırma alanları anlatılmaktadır ISBN: ,50 TL Toplam Marka Yönetimi Editör: Türkay Dereli Adil Baysakoğlu Markalaşma, günümüzde rekabet stratejilerinin önemli bir öznesi oldu. Artık herkes, 'marka olmak', 'markalaşmak' istiyor! Bu güçlü istek ülkemizde önemli bir pazar oluşturdu. Bu nedenle markalaşma ile ilgili yabancı kaynaklar çevriliyor, yabancı gurular gelerek astronomik fiyatlara konferanslar veriyor. Fakat dünya markası çıkarma da yeterince başarılı olamayışımız da gösteriyor ki, yabancı deneyimler ve parçacı yaklaşımlar pek işe yaramıyor. İşte bu kitap, ülkemiz gerçekleri ve örnekleri dikkate alınarak bütünsel bir bakış açısıyla hazırlandı. Dr. Türkay Dereli ve Dr. Adil Baykasoğlu'nun editörlüğünde bir araya gelen ülkemizin farklı üniversitelerinden 13 öğretim üyesinin, konuyu bütün boyutlarıyla ele aldığı bu kitapta; Çarpıcı bir marka ismi nasıl oluşturulur? Markalar etkili bir biçimde nasıl yönetilir? 'İnovasyon', 'Kalite' ve 'Teknoloji' markalaşmanın neresindedir? Marka değeri nasıl belirlenir? Marka ve müşteri arasındaki ilişkiler nasıl düzenlenir? gibi önemli sorulara ülkemizden örnekler ile de süslenmiş güncel cevaplar bulabilirsiniz ISBN: Tüketici Davranışları Yard. Doç. Dr. Mustafa DURMAZ Uygulamada tüketici davranışları genellikle insan davranışlarının bir parçası olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada ise tüketici davranışları kitlelerin mal ya da hizmetleri kullanım alışkanlıkları, satın alma alışanlıkları ve satın alma kararlarını verirken kullandıkları yöntemler ile içsel ve dışsal faktörlere bağlı olarak bireylerin satın alma davranışında meydana gelen tutum değişiklikleri olarak dikkate alınmaktadır. Tüketici nasıl davranmalıdır? Hangi maldan ne miktarda tüketmelidir? Maksimum fayda kuramına göre tüketici, belirli bir zaman dönemi içinde herhangi bir malın TL değeri için yaratılan marjinal faydayı; (bir birim daha fazla tüketimden elde edilen ek tatmin) diğer başka bir malın TL değeri için yaratılan marjinal faydaya eşit kılan miktarda değişik mallardan satın almakta bulunmaktadır. Tüketici davranışı; ekonomik, pazarlama, psikoloji ve sosyoloji bilim dallarını ilgilendiren önemli bir konu durumundadır. Bu çalışma çok geniş bir inceleme alanı olan bu konuları mümkün olduğunca kısa irdeleyebilmek ve tüketici davranışlarının açığa kavuşmasına yardımcı olabilmeyi amaç edinmiştir ISBN: ,50 TL

16 185 Türk Basınında Çevre Doç. Dr. Konca YUMLU Kitle iletişim araştırmalarında önemli bir yöntem olan içerik analizinin tanımlanması ve bu yöntemin bir uygulaması olarak yılları arasında Türk basınında çevre sorunlarına ne kadar yer verildiği kitabın konusunu oluşturmaktadır. Türkiye de günlük yazılı basında çevre sorunlarına altı yıl boyunca verilen önemle çevrenin hangi sorunlarla ve konu başlıklarıyla gündemde yer aldığının araştırıldığı çalışmadaki özgün araştırma verileri, referans niteliğindedir. Yıllara ve gazetelere göre çevre haberlerinin dağılımı tablolar halinde kitapta yer almaktadır. Gazeteleri belirli nitelikleriyle sınıflandırarak araştırma verilerinden genel bir yoruma varıldığında, yaygın kanı olarak bilinen ciddi gazetelerin çevreye daha çok önem verdikleri, araştırma bulgularıyla doğrulanmıştır. Basının gündeme aldığı çevre konuları, Türkiye nin sorunları ile yakından ilintilidir. Büyük oranda toplumun gerçekleriyle paralellik gösteren araştırma sonuçlarına göre gazetelerin genel özelliklerine bağlı olarak çevre konulara yaklaşıldığı görülmektedir ISBN: ,50 TL Yazılı Basın İşletmelerinde Kalite Yrd.Doç.Dr.İ.Pelin Dündar Değişen dünya düzeni, birçok hususa farklı bakış açıları kazandırdığı gibi, kalite olgusunun da eskisinden farklı olarak boyutlarının zenginleşmesi sonucunu getirmiştir. Bu açıdan bakıldığında da kalite; vizyon, müşteri, kıyaslama, sinerji, bilgi, pazarlama, yönetim, planlama, eğitim, iletişim ve sürekli gelişme gibi olguların ön plana çıkmasına neden olmuştur. Yazılı basın işletmeleri açısından bakıldığında da; doğru haberi doğru şekilde ve zamanında aktarma sorumluluğu, yukarıda altı çizilen olguların kaçınılmaz gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Pelin Dündar ın hazırladığı bu kitapta, yukarıda vurgulanan her bir olguya kalitenin küçük parçaları olarak bakılmış ve kalitenin zenginleşen boyutları, yazılı basın işletmeleri açısından irdelenmiştir. Kitap, söz konusu alanda eğitim alan öğrenciler, akademisyenler ve işin mutfağında yer alan tüm basın sektörü çalışanlarının yanı sıra, bu alanda kendini yetiştirmek isteyenler için temel bir başvuru kaynağıdır ISBN: Yerelge Toplumsal Belediyecilik Doç. Dr. Ferlal Örs Mehmet Şakir Örs İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferlal Örs ile Gazeteci- Yazar Mehmet Şakir Örs ün birlikte hazırladıkları Yerelge / Toplumsal Belediyecilik isimli kitap, Etki Yayınevi tarafından 2008 yılında yayımlandı. Yerel Yönetimlerde Üretkenlik, Katılımcılık ve Toplumsal İlişkiler alt başlığıyla yayımlanan kitapta; Yerelden Evrensele Toplumsal Belediyecilik, Demokrasi, Yerelleşme, İletişim ve Bir Yerel Eylem Projesi, Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler, Turizmde Toplumsal Kent Örgütlenmesi ve Belediyeler, Yoksulların İletişimi, Yoksulların Penceresinden Yaşama Bakış, Kırsal Kesimde İletişim, Yoksullukla Mücadele, Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetimler, İnsan Odaklı Bir Sosyal Demokrasi Eylem Programı ve İzmir Modeli, Yerel Seçimler ve Yerel Yönetimler Üzerine Düşünceler-Öneriler, İzmir Yerel Yönetim Okulu (İZYO), Toplumsal, Katılımcı ve Sosyal Belediyecilik başlıklı bölümler bulunuyor. 2008

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜZİN TARHAN 610050004 Anabilim Dalı: İletişim

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

POSTMODERN PAZARLAMA

POSTMODERN PAZARLAMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE POSTMODERN PAZARLAMA Alperen Timuçin SÖNMEZ Ceyda KARATAŞ Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Üniversitesi MUĞLA

Detaylı

Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği

Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006 1 Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği Işıl KARPAT AKTUĞLU 1 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Özet İşletmelerin ürün ve hizmetlerle ilgili

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI SİGORTACILIKTA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ ÖNEMİ ve BİR BRANŞ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN:

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İLETİŞİM VE TANITIMDAKİ ROLÜ

TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İLETİŞİM VE TANITIMDAKİ ROLÜ TC. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İLETİŞİM VE TANITIMDAKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Feyza SAVCI ERGÜN Ankara, 2002

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK Hazırlayan Ramazan ELMA Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri / Önsöz ÖNSÖZ Günümüzde bilgiye ulaşmada en etkin yollardan biride

Detaylı

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlar ve Ýyi Yönetiþim Dr. Yýlmaz Argüden Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Pýnar Ilgaz Gönüllü Kuruluşların Yönetimi Dr.Yılmaz ARGÜDEN Pınar ILGAZ ARGE Danışmanlık

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü FARKLI HEDEF KİTLELERE YÖNELİK REKLAMLARIN İNCELENMESİ: ÇOCUKLARA VE KADINLARA YÖNELİK REKLAMLAR Gizem SALALI Sanayi

Detaylı

T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK

T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK Danışman Yrd. Doç. Dr. Hayati ERĐŞ ĐSTANBUL, 2010 1 ÖZET

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON ANABİLİM DALI REKLAMLARDA ÜNLÜ KULLANIMININ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Eda ERKAL YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Doç.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya I.ULUSLARARASI MEDYA OKURYAZARLIĞI KONFERANSI BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI Melda Cinman Şimşek yönetiminde, Cem Pekman ın katkısı ve Sevilen Toprak Alayoğlu nun yardımıyla Nurçay Türkoğlu tarafından yayıma

Detaylı