ÖZEL EGE LİSESİ GÖRSEL SANATLAR PROJESİ. Grafik Sanatı. Danışman Öğretmen Şule KAYA. Hazırlayanlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL EGE LİSESİ GÖRSEL SANATLAR PROJESİ. Grafik Sanatı. Danışman Öğretmen Şule KAYA. Hazırlayanlar"

Transkript

1 ÖZEL EGE LİSESİ GÖRSEL SANATLAR PROJESİ Grafik Sanatı Danışman Öğretmen Şule KAYA Hazırlayanlar Arda Özgür ÖNDER Doğa AKIN Elif Kulak Kaan FANOSÇU Mehmet Mert OKUYUCU İZMİR 2012

2 İÇİNDEKİLER 1. GRAFİK SANATI ÖZET 1 GİRİŞ GRAFİK SANATININ GELİŞİMİ TÜRKİYE DE GRAFİK SANATLAR GRAFİK SANATI Özgün Grafik Sanatı Reklam Grafik Sanatı 4 5. GRAFİK SANATÇILARI GRAFİK ÖRNEKLERİ KAYNAKÇA RESİM KAYNAKÇASI 19

3 ÖZET İnsanın çevreye uyum sağlayabilmesi için sürdürülen plânlı ve plânsız etkinliklerin tümü eğitim olgusunu meydana getirir. İnsanın çevresi ile olan bu etkilenme süreci sonunda oluşan eğitimin temelinde de iletişim yatmaktadır. Halkın günlük yaşamında afişi, illüstrasyonu, animasyonu, çizgi filmleri, endüstri grafiği ve çevre düzenlemeleriyle geniş bir biçimde yer almaya başlayan grafik sanatı halkın eğitiminde etkili olmaya başlamıştır. Grafik sanatı, içinde yaşadığı toplum ile iç içe olan bir sanattır. Türkiye de grafik sanatının çok yeni olmasına karşın, bu sanatın oluşumuna etki eden Türk toplumunun köklü sanat geleneği de göz ardı edilemez. Anadolu uygarlıklarının kendine özgü sanat anlayışına Çin gölge oyunlarının izlerini katarak Karagöz figürlerini hazırlayan isimsiz sanatçılar, yüzyıllardan beri güzelliğini kaybetmeyen en iyi deformasyonları yapmışlardır. Üstelik taşıdığı fonksiyon ve her seviyedeki insanı etkileme gücü bakımından Karagöz, bugünkü grafik sanatının amacını o devirlerde gerçekleştirmiştir. İslamiyet in ve Arapça yazının getirdiği şartlar da en iyi şekilde değerlendirilmiş, Hat Sanatı denilen yazıya yeni bir biçim vermenin en iyi örnekleri yaratılmıştır. İşte bu eserler Türk Grafik Sanatının başlangıç ürünleri sayılır. Günümüzde artık insanlar arası iletişim aracı olarak grafik sanatının önemi bilinmektedir. Grafik ürünlerinin anlatım gücü, söze dayalı anlatım gücünü aşmıştır. Aynı dili konuşmayan, yazmayan, hatta okuma-yazma bilmeyen insanlara grafik simgelerle aynı şeyleri anlatma olanağı vardır. İşte bu olanak, grafik sanatını çeşitli uzmanlık dallarını kapsayan bir meslek durumuna getirmiştir. GİRİŞ Grafik Sanatlar, görsel öğeler ile yazıyı bir arada kullanarak izleyiciyi etkilemek, izleyiciye belirli bir bildiri iletmek amacıyla oluşturulmuş her türlü tasarımı kapsayan bir sanat dalıdır. Grafik sözcüğü Yunanca da yazmak, resim çizmek, işaret, desen anlamına gelen grafikos ya da graphein sözcüğünden türetilmiştir. Grafik sanatları öteki sanat dallarından ayıran önemli bir özellik, yapılan işin baskı için tasarlanmış olmasıdır. Afiş, amblem (bir kurumu, bir ürünü ya da bir olayı tanımlamaya yarayan işaret), logo (bir kurumun, ürünün ya da olayın adını belirten, harf ya da sözcük dizisiyle oluşturulan işaret), ilan, broşür, etiket, kitap basma, resimleme, süsleme ve ciltleme, tipografi, kutu ve kart tasarımları, çeşitli reklamcılık ve sanayi tasarım ürünlerinin tümü grafik sanatların konusudur. Çok geniş bir alanı kapsayan bu sanat dalı temelde güzel sanatların uygulamalı sanatlarla ve yeni teknolojilerle buluştuğu bir alandır. Bir başka deyişle grafik sanatlar teknolojik olanakları kullanarak görsel öğelerden bir iletişim dili yaratır. Trafik işaretlerinde olduğu gibi grafik sanatlarda da belirli bilgilerin kolayca anlaşılır biçimde iletilebilmesi, bu sanat dalının reklamcılıkta son derece önemli bir rol oynamasına yol açmıştır Günlük yaşamımızda kullandığımız kalem, defter, kitap, takvim, dergi, gazete, radyo, telefon, otomobil, temizleme tozları gibi akla gelebilecek her türlü araç ve gereç son biçimini almadan 1

4 önce uzun ve karmaşık bir çalışmayı gerektiren grafik tasarım sürecinden geçer. Ürünlerin paketlenme biçiminden üzerindeki yazı, resim ve kullanılan renklere kadar her türlü tasarım, biz farkında olmasak da hangi malı alacağımıza ilişkin kararımızı önemli ölçüde etkiler. Bu bakımdan bir ürünün grafik tasarımı ne kadar ilginç, yaratıcı ve etkileyici ise, beğenilme ve satın alınma şansı da o kadar yüksektir. GRAFİK SANATININ GELİŞİMİ İnsanlar yazıyı bulmadan önce resimler ve simgeler aracılığıyla haberleşirlerdi. Bilinen en eski görsel iletişim örnekleri Taş Devri (günümüzden 2 milyon 15 bin yıl önce) ve Cilalı Taş Devri (İÖ ) arasındaki dönemde ilk insanların mağara duvarlarına yaptığı basit resimlerdir. Yazılı iletişim İÖ yılları arasında Mezopotamya da çiviyazısı, Eski Mısır da hiyeroglif yazının ortaya çıkışıyla başladı 15. ve 16. yüzyıllarda geliştirilen oymabaskı tekniğiyle yapılmış ürünler bilinen ilk grafik tasarım örnekleridir 18. yüzyıl sonunda geliştirilen taşbaskı (litografi) tekniği grafik işlerine yeni bir boyut kazandırdıysa da, bugün bildiğimiz anlamdaki grafik sanatların doğuşu 19. yüzyıl sonlarına rastlar. Grafik sanatlar başlangıcından günümüze kadar ekonomik, siyasal, kültürel ve teknolojik gelişmelerden en çok etkilenmiş sanat dallarından biridir yılları arasında Avrupa da ve ABD de mimarlık, iç dekorasyon, takı ve cam tasarımı gibi uygulamalı sanat dallarında gelişen Yeni Sanat Akımı (Art Nouveau) grafik sanatları önemli ölçüde etkiledi. En belirgin özelliği simetrik olmayan dalgalı çizgiler ve çiçek motifleri olan bu akım, grafik sanatların resim sanatından farklı bir kimlikle, ayrı bir sanat dalı olarak gelişmesini sağladı larda Fransız Jules Cheret, Toulouse-Lautrec ve Pierre Bonnard gibi sanatçılar hazırladıkları oyun ve gösteri afişleriyle günümüzdeki reklam afişlerinin ilk örneklerini verdiler. Akımın öteki temsilcileri arasında Çek afiş sanatçısı Alphonse Mucha, İngiliz grafik tasarımcısı Aubrey Beardsley, Alman mimar ve tasarımcı Peter Behrens bulunuyordu. Grafik sanatları etkileyen bir başka akım da aynı yıllarda İngiltere de ortaya çıkan Güzel Sanatlar ve El Sanatlar Hareketi ydi (Arts and Crafts Movement). Hareketin başını çeken İngiliz tasarımcı ve tipografi (yazı karakterlerini, okura ve izleyiciye kolaylık sağlayacak biçimde düzenleme işi) ustası Wil liam Morris, kendi geliştirdiği Gotik basım karakteriyle grafik sanatlara yepyeni bir boyut kazandırdı. O dönemde Almanya, Avrupa nın en ileri basım teknolojisine sahipti. Çok sayıda yeni basım karakterlerinin geliştirilmesiyle, tipografi grafik sanatların vazgeçilmez bir öğesi durumuna geldi. Almanya nın önde gelen grafik tasarımcıları olan Peter Behrens, Otto Eckmann ve Rudolf Koch Yeni Sanat ı grafik sanatlara, ticarete ve reklamcılığa dönük bir anlayışla uygulayarak, afiş sanatında yeni bir çığır açtılar. Yapıtlarıyla öteki ülkelerdeki grafik sanatçılarını da etkilediler. Grafik sanatlar radyo ve sinemanın yeni gelişmeye ve yaygınlaşmaya başladığı I. Dünya Savaşı yıllarında kitle iletişim aracı olarak önemli rol oynadı. Hükümetler halkın desteğini ve savaşa katılımını sağlamak amacıyla grafik sanatçıları arasında yarışmalar düzenleyerek yurtseverlik ve kahramanlık konularını işleyen savaş afişleri yaptırdılar. Bu afişler savaş yılları boyunca Avrupa kentlerinin caddelerini süsledi. 2

5 yılları arasında Avrupa da birçok sanatçı ve düşünür, geleneksel düşünce ve değerlere karşı çıkarak yeni anlatım biçimleri aramaya başladı. Bu arayış döneminin sonunda İtalya da yazar ve şair Filippo Tommaso Marinetti Gelecekçilik; Rusya da Aleksandr Rodçenko, El Lissitzki ve Vladimir Tatlin Yapımcılık; İsviçre de Hans Arp, Hugo Ball ve Tristan Tzara Dadacılık akımlarını; Almanya da Walter Gropius, Paul Klee ve Wassily Kandinsky gibi ünlü ressamların da katıldığı Bauhaus u (yapı evi) başlattı. Edebiyat, mimarlık ve dekoratif sanatlarda ortaya çıkan bu sanat akımları kısa zamanda grafik sanatları da etkiledi. Grafik tasarımlarda bir tuval üzerine gazete kupürleri, renkli kâğıt parçaları ya da fotoğraf parçalarının yapıştırılıp düzenlenmesinden oluşan kolaj ve fotomontaj teknikleri, ilk kez o yıllarda Dadacılar tarafından geliştirildi. Bu yeni teknikler 1924 te Paris te başlayan Gerçeküstücülük Akımı sırasında da yaygın biçimde kullanıldı. II. Dünya Savaşı yıllarında afiş sanatı özellikle Nazi Almanya sında radyo ve sinemanın yanı sıra propaganda amacıyla etkili bir biçimde kullanıldı Aynı yıllarda Fransa da Kübizm den önemli ölçüde etkilenen Jean Carlu, A. M. Cassandre ve Paul Colin özgün yapıtlar verdiler. İsviçre de Max Bill, Anton Stankowski ve Jan Tschic-hold dan oluşan Zürich Grubu, yapıtlarıyla çağdaş İsviçre grafik sanatlarının temellerini attılar larda grafik sanatları etkileyen en önemli gelişmelerden biri de bilgisayar teknolojisiydi. Sayfa düzeni, dizgi ve tasarımın bilgisayarlarla yapılması grafik sanatlarda yeni bir estetik arayışa yol açtı Bu arayış sırasında grafik sanatçıları yapıtlarında fotoğraf parçaları, konserve kutuları, elektrik malzemeleri gibi akıl almaz nesneler kullanarak ilk bakışta şok etkisi yaratan Pop Sanat Akımı nı başlattılar. ABD de Louis Danziger, Herb Lubalin ve Milton Glaser; İngiltere de Gerald Barney, Jock Kinneir ve Ken Garland; Fransa da Raymond Savignac, Andre Francois ve Bernard Villemot; Almanya Federal Cumhuriyeti nde Anton Stankowski ve Willy Flechhaus; Alman Demokratik Cumhuriyeti nde Grent Wunderlich ve Rudolf Grüttner; İsviçrede Armin Hofmann ve Karl Gerstner özgün yapıtlarıyla dünya çapında ün kazandılar lerde afiş sanatında siyasal konular ağırlık kazandı. Çevre sorunları, insan hakları ve nükleer enerji afiş sanatının başlıca konulan arasındaydı. Bu yıllar daha önceki dönemlerden farklı olarak kural tanımayan ve sonsuz anlatım özgürlüğünü savunan akımlara sahne oldu. Teknolojik olanakların özgür ce kullanıldığı, özgün ve son derece çarpıcı ürünler yaratıldı lerin ve 1980 lerin ön de gelen grafik sanatçıları arasında geometrik insanın yaratıcısı sayılan Alman OtlAicher, Michael Schirner, Hollandalı Gert Dumbar, İtalyan Francesco Saroglia, İsviçre Wolfgang Weingart, ABD li April Greiman, Brad Holland ve Neville Brody sayilabilir. TÜRKİYE DE GRAFİK SANATLAR Grafik sanatlarda yaratıcılık açısından görsel sanatların çeşitli dallarında yararlanıldığı için hat (güzel yazı), tezhip (bezeme), minyatür, ebru gibi geleneksel sanatlarımızdan da bugün grafik sanatlar alanında yararlanılmak tadır. Ama tarihsel bir geçmişi olan bu sanatlarımızı amaç ve kullanımları bakımın dan doğrudan doğruya grafik sanatlardan sayamayız. Ülkemizde de grafik sanatlar hemen hemen bütün dünyada olduğu gibi basımcılıkla birlikte oluştu ve kimlik kazandı. Osmanlı Devleti döneminde İbrahim Müteferrika ile Sait Çelebi nin İstanbul da 1727 de kurdukları ilk Türk basımeviyle birlikte grafik sanatlar alanında da ilk 3

6 adım atıldı. Bu basımevinde ve daha sonra Hasköy ve Üsküdar da kurulan basımevlerinde basılan kitaplarda grafik değeri olan resim ve haritalar yer aldı de Jacques ve Henri Caillol adlı Fransız iki kardeş ilk taşbaskı atölyesini kurdular. Böylece taşbaskı resim yaygınlık ka zandı. Günlük gazete yayımı, dergilerin çıkması, ticaretteki değişimle ve özellikle de yabancı firmaların ticaret yaşamına girişiyle ürün tanıtımına, reklama önem verilmesi grafik sanatlara olan gereksinmeyi artırdı. Ama grafik sanatlar daha çok basın dünyasında kendine yer buldu. Gazeteci, yazar, hattat (güzel yazı ustası), tarihçi olarak tanınan Ebüzziya Tev fik başta olmak üzere Ahmed Midhat ve Ahmet İhsan (Tokgöz) gazeteci ve dergici olarak grafik sanatların tanınmasında ve yaygınlaşmasında etkili oldular. Ne var ki, 1920 lere kadar geçen savaş dolu yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden ilan ve reklama yönelik alanda grafik sanatlarda fazla bir gelişme olmadı. Ülkemizde grafik sanatçılarının yetişmesi 1920 lere rastlar. Afiş, kitap kapağı, pul, piyango bileti, şişe ya da kutu etiketleri konusunda Münif Fehim (Özarman), İhap Hulusi (Görey) ve Kenan Temizan gibi sanatçılar bu dönemde adlarını duyurdular. Bun lardan özellikle İhap Hulusi yıllarca çizip düzenlediği, önce Tayyare Bileti sonra Milli Piyango diye adlandırılan piyango biletlerindeki resimleriyle ve Latin harfli ilk Türk alfabe kitabının kapağıyla tanındı. Hat sanatına çağdaş bir yorum getiren Emin Barın, grafik sanatlar alanındaki eğiti me büyük katkıları olan Namık Bayık, öğret menliğiyle, harfler ve yalın çizgilerle oluştur duğu afişleriyle tanınan Mesut Manioğlu, afişleriyle tanınan Faris Erkman daha sonraki yılların grafik sanatçılarıdır larda kitap yayımının artmasıyla kitap kapağı çiziminde büyük gelişme görüldü. Ayrıca ekonomik alandaki gelişmelerin etkisiyle afiş, ilan, pano ile gazete ve dergilerdeki reklamlarda artma ve nitelik değişmesi oldu lerde ise televizyon yayınlarının başlamasıyla reklama yönelik çalışmalarda grafik sanatlar iyice ağırlık kazandı. Hızlı kentleş menin sonucu olarak kent içi reklam ve tanıtım konusunda yeni yollara başvuruldu. Billboard denen dev reklam panoları grafik sanatlar için yeni bir uğraş alanı yarattı. Sait Maden, Erkal Yavi, Bülent Erkmen, Sadık Karamustafa, Ayhan Erer, Aydın Erk men, Emre Çağatay, Ferit Erkman, çocuk kitaplarına yaptığı kapaklarla tanınan Mustafa Delioğlu, çocuklara yönelik ve çocuklarla birlikte yaptığı çalışmalarla tanınan Reha Yalnızcık gibi sanatçılar 1970 lerde ve 1980 lerde kitap kapağı hazırlayan sanatçılar dır. Afiş alanında ise Mengü Ertel ve Yurdaer Altıntaş gibi adlar sayılabilir. Cemalettin Mutver, Emre Senan, Mahmut Soyer ve Mustafa Eren grafik sanatların çeşitli dallarında ürün veren öteki sanatçılar arasındadır. Grafik sanatların yaygınlık kazanması ve bu alanda ürün veren sanatçıların çoğalmasıyla 1970 lerde grafik sanatçıları ya da kısaca dendiği gibi grafikerler kendi meslek kuruluşlarını oluşturmak gereğini duydular. Yapılan çalışmalar sonunda de 1978Grafikerler Meslek Kuruluşu kuruldu. Bu kuruluş 1981 den bu yana grafik ürünleri sergileri düzenlemekte ve yarışmalar açarak ödüller vermektedir. GRAFİK SANATI Grafik Sanatlar resim, heykel, mimari ve dekoratif sanatlar gibi plastik sanatların önemli kollarından biridir. Diğer sanat dallarında estetik ön planda olduğu halde grafik sanatlar estetik ve mekaniğin iç içe olduğu bir sanat dalıdır, çünkü bu sanat dalında yapılan her iş 4

7 baskılanmak (kopyalanmak) için yapılır. Baskı da bir teknik gerektirdiğinden o tekniği bilmek gerekir. Resim, fotoğraf, yazı ve karikatür sanatlarından yararlanan bu sanat dalı diğer sanatlardan farklıdır. Grafik Sanatlar iki ana bölüme ayrılır. 1) Özgün Grafik Sanatı: Burada grafik sanatçısı bir ressamdır. Eserini bir ressam gibi planlar ve düzenler; ancak yaptığı çalışmayı özgün baskı türlerinden birisi ile çoğaltması gerekir, bunun için bu baskı türünü çok iyi bilip uygulayabilmelidir. Bu bölümde uygulanan baskı türleri, linol, ağaç baskı, litografi ve serigrafi gibi baskı türleri. Bu baskı türleri sanatçının tek başına uygulayabileceği baskı türleridir. 2) Reklam Grafik Sanatı: Reklam, ekonomik gelişmede satışa çıkarılan mallar, ürünler ve kavramlar hakkında topluma bilgi vermek ve onların satın alınmasını sağlamak için ikna etmektir. Reklamlar hazırlanış biçimi açısından üç grupta hazırlanır: a) Göze hitap eden reklamlar: Afiş, pankart, broşür, katalog, gazete ve mecmua reklamları vs. gözün etkilendiği reklamlardır. Grafik Sanatlar gözün etkilendiği sanattır ve reklamın bu bölümü ile ilgilidir. b) Kulağa hitap eden reklamlar: Radyo ve çığırtkan reklamlar. c) Hem göze hem de kulağa hitap eden reklamlar: Sinema ve televizyonlar. GRAFİK SANATÇILARI YURDAER ALTINTAŞ: Dünyaca ünlü grafik sanatçısı. Yurdaer Altıntaş, 1935 yılında İstanbul da doğdu yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisinin Afiş Atölyesinde eğitim gören Altıntaş, 1964te İstanbul Türk-Alman Kültür Merkezinde ilk Türk grafik tasarım sergisini gerçekleştirdi.1954te Almanya'da yayınlanan Gebrauchsgraphik dergisinde kendisine yer verilmesiyle dış yayınlarda yer alan ilk Türk grafik tasarımcısı olan sanatçı 1968de Grafik Sanatçıları Derneğinin kurulmasına öncülük etti. Grafik tasarımının birçok dalında ürün vermesine rağmen, 1974 yılında yaptığı Karagöz resimleri ve tiyatro afişleriyle tanınan Yurdaer Altıntaş, uzun bir süre Dormen ve Kent Tiyatrosunun afişlerini yaptı. Sanatçı, halen Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. YURDAER ALTINTAŞ 5

8 BARNALİ BAGCHİ: Barnali Bagchi, Hindistan'da doğup büyümüş bir grafik ustasıydı. Genç yaşlarda, grafik sanatına merak sarmış ve bu konuda kendi kendini yetiştirmiştir. Eserlerinde daha çok kadın ve çiçek figürleri çalışıp, altın sarisi, yeşilin ve mavinin en canlı renklerini kullanmıştır. Hindistan'da çok fazla kalmayıp, Dubai'ye tasınmış ve halen yaşamını orada sürdürmektedir... BARNALİ BAGCHİ 6

9 WİLLİAM MORRİS: Kurduğu atölyesinde arkadaşları ile birlikte tasarladığı günlük yaşama ait araç-gereç ve mobilyalar ile halkın günlük ihtiyaçlarına ait eşyalarda da estetik kaygılara yönelmesine neden olmuştur. Morris'in kumaş, duvar kâğıdı ve kitap bezemeleri ve tasarımları büyük beğeni toplamıştır. William Morris in kitap tasarımlarındaki düzenleme anlayışı sayesinde, Kelmscott Basımevi grafik tasarıma ve özellikle kitap tasarımına katkılarda bulunarak büyük bir hizmet vermiş, Morris in harf karakterleri tasarımında sağladığı güzellik, bütünü oluşturan en küçük bir ayrıntıyı bile bir tasarım birliği içerisinde ele alması, sonraki nesillere kitap tasarımı konusunda esin kaynağı olmuştur. 7

10 Morris, sosyal sorunlarla da ilgilendi. İlk İngiliz sosyalistlerindendir. Şu an "The William Morris Society" "William Morris Derneği" yazarın düşüncelerini ve eserlerini dünya ile paylaşmakta ve tanıtmaktadır. Başlıca şiirleri: "Aşk Yeter", "Jason'ın Hayatı ve Ölümü" ve "Dünya Cenneti". WİLLİAM MORRİS 8

11 İHAP HULUSİ GÖREY: 28 Kasım 1898'de Kahire'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kahire'de İngiliz okullarında yaptı. 1917'de Almanya'da bir ressamdan postayla resim dersleri aldı.1920'de resim öğrenimi görmek üzere Almanya'ya gitti. 1923'te Galatasaray Lisesi'ndeki karma sergiye 6 eseriyle yurtdışından katıldı. 1925'te Almanya'dan Türkiye'ye döndü.1927'de ilk siparişi olan İzmir'den İnci Diş Macunlarının "Reklam Resmini yaptı.1927' de Dış İşleri Bakanlığı'nda kısa süreli, memurluk yaptı.1929'da İstanbul'da ilk atölyesini kurdu.1930' da Kulüp Rakısı etiketini yaptı.1934'te Alfabe kapağını yaptı. 1935'te Türkiye'deki ilk afiş sergisini İstanbul'da, Beyoğlu'nda açtı. Mart 1940'da Şişli Halkevi'nde Afiş Sergisi nde Bursa ve İzmir" adlı afişleriyle derece aldı.1948'de Viyana Uluslararası Afiş Sergisi nde, Bursa ve İzmir" adlı afişleriyle derece aldı.1965'te "İstanbul'un Tiplerinden" adlı bir dizi afiş hazırladı.20 Kasım 1968'de Şişli Terakki Lisesi'nde resim sergisi açtı Mayıs 1977'de Devlet Tatbik Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda 20. Yıl Sergileri ne katıldı.1978'de Grafikerler Meslek Kuruluşu onur üyeliğine seçildi. 18 Mayıs 1981'de İstanbul'da Forum Sanat Galerisi'nde ilk toplu sergi açtı Mayıs 1982'de Türk-Amerikan Derneği'nde afiş, suluboya, yazı, retrospektif sergisi açtı.30 Kasım- 23 Aralık 1983'te İstanbul Nişantaşı Akbank Sanat Galerisi'nde resim sergisi açtı.1 Ağustos 1984'te Milli Piyango İdaresi Sanat Galerisi'nde resim sergisi açtı.27 Mart 1986'da İstanbul'da öldü. İHAP HULUSİ GÖREY 9

12 FİRUZ AŞKIN: 87 yaşında vefat eden Firuz Aşkın, bir dönem Babıali'nin usta ressamlarındandı... Dergilerden kitaplara, ilanlardan afişlere kadar yayımlanan binlerce çalışmasıyla yurtiçinde ve yurtdışında önemli markalara yıllarca hizmet veren Firuz Aşkın 3 Ekim günü Münih'te hayata gözlerini yumdu... Firuz Aşkın ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden 1943 yılında mezun oldu. Aynı yıl Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde bir süre okudu. Basın ressamlığı işleri nedeniyle öğrenimine ara verdi. Babıali'de tanınmış bir ressam olarak birçok işe imza atan Firuz Aşkın bir dönem karikatür de çizdi. 1940'lı yıllarda ilk atölyesini açtı. Bedri Koraman ve Kemal Börteçin gibi sanatçılarla çalıştı yılında Akbaba dergisinde çizmeye başladı. Çocuk Haftası, 1001 Roman, Yıldız ve Hafta dergilerinde çizdi. FİRUZ AŞKIN 10

13 MESUT MANİOĞLU: Ressam, Grafiker, Dekoratör, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi, Dekorcu, Afiş ve Grafik Sanatçısı. Yükseköğrenimini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Bölümü nde tamamladı (1947). Türkiye Grafik Sanatçıları Derneği nin kurucularındandır. Mesut Manioğlu, Resim, Afiş, Duvar Panosu, Ambalaj ve Sergi İşlerindeki grafik çalışmalarıyla başarı kazandı. Yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı yarışmalarda çeşitli ödüller alan sanatçının yapıtlarından kimileri Wilanov Afiş Müzesi ne alınmıştır. MESUT MANİOĞLU 11

14 GRAFİK ÖRNEKLERİ 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 KAYNAKÇA Armstrong Helen, Grafik Tasarım Kuramı, Espas Kuram Sanat Yayınları Weill Alein, Grafik Tasarım, Yapı Kredi Yayınları Ray Smith; Çeviren: Sema Faralyalı, Sanatçının El Kitabı, İnkılap Kitabevi RESİM KAYNAKÇASI Tuksal Mine, Grafikerin El Kitabı, Pusula Yayıncılık 19

ANADOLU GÜZEL SANATLAR SPOR LİSESİ

ANADOLU GÜZEL SANATLAR SPOR LİSESİ ANADOLU GÜZEL SANATLAR SPOR LİSESİ DERS KİTABI YAZARLAR İlhan UÇAR Tahir EKİM Filiz TÜRKMEN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4846 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1437

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU. Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı MODERN RESİM SANATI VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU. Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı MODERN RESİM SANATI VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı MODERN RESİM SANATI VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ Yüksek Lisans Şirin ÇAKIR Öğrenci No 125110146 Danışman:

Detaylı

ÇOCUK KİTAPLARI RESİMLEMEDE KARAKTER YARATMA

ÇOCUK KİTAPLARI RESİMLEMEDE KARAKTER YARATMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOCUK KİTAPLARI RESİMLEMEDE KARAKTER YARATMA Halime Özge

Detaylı

AÇIK HAVA REKLAM MECRALARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ

AÇIK HAVA REKLAM MECRALARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı AÇIK HAVA REKLAM MECRALARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan: Emre ELDEK

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ i T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ GÖSTERGEBİLİMİN GRAFİK TASARIM DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

TELEVİZYON REKLAMLARINDA STAR KULLANIMININ TÜKETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ: İZMİR İLİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR UYGULAMA.

TELEVİZYON REKLAMLARINDA STAR KULLANIMININ TÜKETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ: İZMİR İLİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR UYGULAMA. TELEVİZYON REKLAMLARINDA STAR KULLANIMININ TÜKETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ: İZMİR İLİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR UYGULAMA Betül Berrin ULU YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Anabilim Dalı Danışman: Yrd.

Detaylı

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMI Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı GRAFİK TASARIM ATÖLYE DERSLERİNDE AFİŞ KONUSUNUN UYGULAMA VE ÇÖZÜMLEME SÜREÇLERİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNİN

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1 Problem

1. GİRİŞ. 1.1 Problem 1 1. GİRİŞ 1.1 Problem Gerçekçi sanatçılar, yeni oluşan ile yok olup gitmekte olan durumları vurgularlar. Gerçekçi sanatçılar, insanların ve insanlar arası ilişkilerin içindeki çelişkileri sergilerler.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN VİLDAN YAZICI MAYIS 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa No. 1.REKLAMIN TANIMI 1 1.1. Reklamın Özellikleri 1 1.2. Reklamın Amacı 1 1.3. Reklam Çeşitleri 2 2. REKLAMCILIĞIN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 Değerli öğrenciler sizler için hazırlanan bu notta aşağıdaki konulara ilişkin bölümler bulunmaktadır. 1. İletişim nedir?

Detaylı

KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM

KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RESİM ANASANAT DALI KİTAP KAPAĞI NDA GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNE VE İLKELERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN NAZAN DÜZ DANIŞMAN

Detaylı

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez. Türk Halkının Sanata BakıĢının ve Sanata Olan Ġlgi Düzeyinin Tiyatro Sanatı Bağlamında ÇeĢitli Sosyolojik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi: EskiĢehir Örneği Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından

Detaylı

POP ART IN GRAFİK TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

POP ART IN GRAFİK TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı Programı POP ART IN GRAFİK TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nurten SOĞUKSU 125110137 Danışman: Prof.

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı 2010-2012 DÖNEMİNDE IMDB DE EN YÜKSEK BEĞENİYİ KAZANAN İLK 10 ÇİZGİ-ANİMASYON FİLME AİT

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE ETKİLERİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN RESSAMLARIN TÜRK RESİM EĞİTİMİNE

Detaylı

DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI...,

DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ ÇAĞDAŞ DÜNYA SANATI 12 YAZARLAR İsmail Şamil YAMAN Tahir EKİM Serpil SUNGUR Ceyhan ÖZER DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 M İ LLÎ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I YAYINLARI...

Detaylı

41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi

41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi 41 Sanatçı, 41 Tablo Türkan Saylan için bulusuyor. 16-24 Mayıs Çagdas Sanatlar Merkezi 2 Katalogta yer alan sanatçılar ve eserleri alfabetik olarak yerleştirilmiştir. Türkan Saylan a Saygı Türkan Saylan,

Detaylı

SANAT YAZILARI DERGİSİ - 2014 KASIM - SAYI: 31 - ISSN 1300 6665

SANAT YAZILARI DERGİSİ - 2014 KASIM - SAYI: 31 - ISSN 1300 6665 SANAT YAZILARI DERGİSİ - 2014 KASIM - SAYI: 31 - ISSN 1300 6665 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi hakemli bir dergidir. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Detaylı

1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam

1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam 1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam (Doktora Tezİ) SALT002-INDEED-001 3 ÖNSÖZ 6 giriş 20 TÜRKİYE DE 70 Lİ YILLARDA SİYASAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL ORTAM 37 KÜLTÜR/SANAT

Detaylı

BİLİMSEL ETİK SAYFASI

BİLİMSEL ETİK SAYFASI BİLİMSEL ETİK SAYFASI i YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU ii ÖNSÖZ iii iv T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Mustafa KİREMİTÇİOĞLU Numarası 094223011003 Öğrencinin Tezin

Detaylı

"CANLANDIRMA"NIN TARİHÇESİ VE TÜRK CANLANDIRMA SANATI

CANLANDIRMANIN TARİHÇESİ VE TÜRK CANLANDIRMA SANATI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ Inonu University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN:1309-9884 Cilt/Vol.1 Sayı/No.2 (2011): 227-241 "CANLANDIRMA"NIN TARİHÇESİ VE TÜRK CANLANDIRMA

Detaylı

ALTAMİRA. A. Yaşar Serin. Hasan Kıran. Bahçeşehir Kolejleri görsel sanatlar eğitimi Oya Kocatürk Bahçeşehir Kolejleri Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı

ALTAMİRA. A. Yaşar Serin. Hasan Kıran. Bahçeşehir Kolejleri görsel sanatlar eğitimi Oya Kocatürk Bahçeşehir Kolejleri Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı ART BOYA SANAT DERGİSİ ALTAMİRA FİYATI; 3,00 YTL YIL: 4 SAYI: 15 MAYIS-HAZİRAN 2009 17. yy. dan günümüze natürmort nesnesinin değişen görünümleri Yrd. Doç. Sevil Saygı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

TASARIM. taklidin. Yaratıcılık. zıddıdır

TASARIM. taklidin. Yaratıcılık. zıddıdır TASARIM A L I B AT I K U N T E R Ş E K E R C I O Ğ L U P E T E R Z E C N E V Z A T S A Y I N G Ü R B Ü Z D O Ğ A N E K Ş I O Ğ L U F E V Z I Y A Z I C I : D E L I C E S I N E S A D E L I K S T E P H A

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ REKLÂM ve TASARIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ISTANBUL DA KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI ICIN ONERILER

ISTANBUL DA KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI ICIN ONERILER ISTANBUL DA KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI ICIN ONERILER İSTANBUL DA KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI İÇİN ÖNERİLER İSTANBUL DA KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI İÇİN ÖNERİLER TEMMUZ 2011 Bu rapor,

Detaylı

UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI

UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Feyyaz BODUR Eskişehir-2010 Elektronik ISBN 978-605-88794-0-9

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

II. Yazma Becerileri Sempozyumu

II. Yazma Becerileri Sempozyumu Terakki Vakfı Okulları II. Yazma Becerileri Sempozyumu Düşünme ve Yazma 7 Aralık 2013 Sempozyum TERAKKİ 130+ projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. TERAKKİ 130+ Projesi; Terakki nin 130. yılından sonra

Detaylı