ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012"

Transkript

1 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TOPLUMSAL DÜZENN OLUMASINDA RENK VE LETM COMMUNICATION AND COLOURI THE FORMATION OF SOCIAL ORDER Deniz ÖZER Öz Renk, eski çalardan günümüze kadar farklı anlam ve durumlarda toplum ilikilerini düzenleyen bir unsur olarak kullanılmıtır. Toplumsal hayatı düzenleyen öeler (psikolojik, sosyal, kültürel vb.) rengin görsel etkileme gücü ile birleerek iletiimde insanlara yeni anlatı yolları salamıtır. Bu çalıma toplumları düzenleyen bir unsur olarak rengin insan yaamındaki yaygın kullanımının ve kiilerarası iletiimde taıdıı rolün önemine deinmektedir. Bu kapsamda, renklerin iletiim ile ilikisi açıklanarak oluturduu toplumsal anlam birlii literatür bilgisiyle yorumlanması amaçlanmıtır. Anahtar Kelimeler: Renk, letiim, Toplumsal Düzen. Abstract Color was used as a factor order the relations between the society when a different meaning and conditions from ancient times until today. Elements of social life order (psychological, social, cultural, etc.) combined with the power to influence the visual of the color has provided new narrative pathways for people. This study was mentioned to the importance of the role interpersonal communication as a factor ordering communities of color that widespread use of human life. Thus, explanation of colors in relation to Ar. Gör., Fırat Üniversitesi letiim Fakültesi.

2 communication formed by association of social meaning was aimed interpretation with knowledge of the literature. Keywords: Colour; communication; social order. 1. Giri Renk, çalar boyu yaamı anlamlı ve anlaılır kılan ipuçları içermektedir. nsanlara gördüklerinden çok, verdii anlamla ilgili gerçek olanı ve ortak bilgi paylaımlarını gösteren renk, bir bakıma toplumsal iletiim sürecini devam ettirme biçimi olarak kullanılmakta, toplumsal yaamın her alanında etkin rol oynamaktadır. letiimin doal bir öesi olarak renk insanlar için farklı bir dil biçimine dönümektedir. Yazılı herhangi bir bilginin olmaması durumunda dahi renkler kullanılarak iletilmek istenen uyarıcı, bilgilendirici ya da yönlendirici mesajlar ile insanlar anlaabilmekte ve kalıcı bir bilinçaltı etkisi ortaya çıkarabilmektedir. Çok eski çalardan itibaren simgesel olarak kullanılan renklerin ilk örneklerine Lascaux ve Altimara daki ta devrinden kalma küçük maaraların duvarlarında bulunan renkli hayvan figürlerinde rastlanmıtır. Maara duvarlarına resmedilen renkli imgeler ilkel dönemin basit iletiim biçimini oluturmaktadır. Eski insanlar renkleri, büyüsel, tapınma sırasında görsel etkileyicilik, dümanlarından gizlenebilmek ya da korkutucu görünebilmek, beenilme ve güzelleme içgüdüsüne cevap verebilmek amacıyla kullanmılardır (Ustaolu, 2007: 28). Doanın renklerini taklit etmeye çalıan ilkel insan renkleri sembolize ederek yaamın ve evrenin gizemini oluturmaya çalımıtır. Örnein mistik bir öneme sahip olan renk, dekorasyondan öte güne, dünya, yıldız ve gökkuaıyla özdeletirilmi; insan vücudu renklerle betimlenmi insanın vücudu kırmızı, aklı sarı, ruhu mavi olarak kabul edilmitir. Rengin dünyada insanları koruyacaına inanılmı, cennette emniyetli bir rehber ve evrenin heybeti olarak sembolize edilmitir (Özonur, 2001: 13 14). Renge hayal güçleri dorultusunda sembolik anlamlar yükleyerek doayı ve nesneleri açıklamaya çalıan ilk insanlar, gökkuaı gibi doal olayları renklerle ilikili öykülerle yorumlamaya balamılardır. Örnein, gökkuaı Batı Anadolu da hayreti sembolize eden kutsal Thaunos un sevgili kızının; gök ile yeri birbirine baladıı için de tanrıların habercisi sayılan ris in sembolü kabul edilmitir (Sözen, 2003: 13). Eski çalarda Pythagoras, Platon, Empedokles, Demokritos, Epikuros,

3 Zenon, Chrysippus, Aristotales ve Plinius gibi filozoflar rengin doası üzerine tartımılar, renk, görme, ıık ve algılama konusunda çeitli fikirler iddia etmiler ve temel renklerin toprak, ate, hava, su gibi öelerin biçimleri olduunu öne sürmülerdir. Rönesans ta Leonardo Da Vinci de aynı görüü savunarak, sarının topraa, yeilin suya, mavinin havaya, kırmızının atee ve siyahın karanlıa ait olduunu belirtmitir (Eczacıbaı, 1997: 1545; Akt. Çitolu, 2008: 24). Günümüzde de milli bayrak, fikir hareketi, kulüpler, kurulular gibi birçok alanda rengin sembolik anlamları bir ileti aracı olarak kullanılmaktadır. Örnein ülkelerin ulusal bayraklarında yer alan renkler geçmiteki yaanılan olayların ya da fikirlerin kısa bir anlatıcısı olarak seçilmitir. Kadın-erkek arasındaki eitsizliin bir bakaldırısı olarak bilinen feminist kadınlar hareketinin simgesi olan eflatun rengin öyküsünün, Yunan mitolojisine göre yarısı kadın yarısı erkek bir tanrı olan ve iki cinsellii simgeleyen mitolojik anlatıda bahsedildii belirtilmektedir. Hırçın erkein rengi kırmızı ile sakin kadının rengi mavinin birleimi olan ve daha Ortaça dayken zıtlıkların birleme noktası nın simgesi olarak sayılan bu iki rengin karıımı olan mor, iki gerçekliin ortasında yer almakta ve aralarında bir köprü oluturduu söylenmektedir. Renk psikolojisi uzmanı Herald Breame e göre erkeksi kırmızı ile kadınsı mavinin karıımı olan mor, kadın hareketi için hakların eitliini simgelemekteydi (www.focusdergisi.com). Rengin estetik amaçla kullanılmasın ya da sosyal yaamın basit mesajlarını taımasının yanında, tedavi amaçlı da kullanıldıı görülmektedir. nsan vücudunu yönettiine inanılan rengin, alternatif tıpta tedavi yöntemi olarak kullanıldıı ve iyiletirici etkilerinin olduu öne sürülmektedir. Renklerin vücudun çeitli bölgelerindeki enerjilerle iletiim halinde olduu, örnein bazı renklerin beynin sahip olduu yüksek frekansları rahatça etkileyebildii belirtilmektedir (Avery, 2004: 19). Eski Yunan ve Mısır toplumlarında da rengin insanlar üzerinde oluturduu ruhsal etkilerinin var olduu inancı gelimi ve tedavi amaçlı kullanılmıtır. Eski Mısır ın Helipolis, güne kentinde bulunan tedavi tapınaklarında renkli ııklardan yararlanarak hastaların tedavi edilmeye çalııldıı; Eski Türklerde de yeil rengin ruh hastalarının sinirlerini yatıtırdıı ve akıl hastanelerinin yeile boyandıı belirtilmitir (Sözen, 2003: 56). Günümüzde ise meneke ve çivit mavisinin migren tedavisinde kullanıldıı belirtilmektedir. Rengin tedavi amaçlı kullanımının devam ettiini gösteren Renk Bilim Merkezleri ve Renkbilimciler bazı hastalıkların iyiletirilmesinde rol oynamaktadır. Washington, Nice, Paris, Pekin ve Tokyo gibi dünyanın pek çok kentinde Renk Bilim Merkezleri nin

4 insanlara bu dorultuda hizmet verdii belirtilmektedir (Gürel, 2000: 58-59). Bütün toplumlarda farklı zamanlarda renklerin yaamın önemli bir belirleyicisi olarak yer aldıı; farklı kullanım amaçlarına göre toplumların yaam tarzlarında ve inanı biçimlerinde yönlendirici bir rol üstlendii görülmektedir. 2. Rengin Psikolojik Balamda letiimsel Boyutları Canlı, parlak renklerin coku ve heyecan, mat renklerin duraan ve aırbalı bir duygu izlenimi verdii ve duyguların yönetiminde etkili olduu bilinmektedir. nsanlar çounlukla farkında olmasalar dahi içinde bulundukları ruhsal durumu, iç dünyalarını renk tercihleriyle ya da kullandıkları renk ifadeleriyle yansıtmaktadırlar. Örnein, renkli bir giysi giyince cıvıl cıvıl görünmek, kötümser düününce kara msar olmak, neeli bir insan için renkli bir kiilik gibi ifadeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Rengin psikolojik etkileri, insanın ruhsal durumu ve renklerle arasındaki ilikiyi inceleyen aratırmalar sonucunda renklerin beyinde bazı merkezleri uyardıı ve bunun sonucunda bazı salgıların fazla salgılandıı ortaya koyulmaktadır. Örnein, kırmızı rengin adrenalin salgısını harekete geçirdii ve hareketi, saldırganlıı, heyecanı ve cinsel duyguları artırdıı belirtilmektedir (Sözen, 2003: 57). Bu durum rengin tedavi amaçlı kullanımında etkisinin olduunu doruladıı söylenebilmekte, rengin insanların ruhsal olarak dinginletirme, cinsel dürtüleri harekete geçirme, rahatlatma, pasifletirme gibi insan eylemlerini etkileyebilmektedir. Rengin insan psikolojisini etkileyen anlam ilikilerinin görüldüü çizelge aaıda gösterilmektedir (De Bortoli ve Maroto, 2001: 10): aktif, heyecan verici, vahi, kırmızı sıcak, canlı, iddetli (Sıcak) Renk (Souk) Altın, turuncu, sarı Anlamları sakinletirici, souk, nazik, pasif, barıçıl, sürekli Siyah, kahverengi, mor Mavi, yeil, beyaz Tablo 1: Renk Anlam Çizelgesi Renkler, sarı, kırmızı, turuncu gibi sıcak renkler ve mavi, yeil, mor gibi souk renkler olarak ikiye ayrılmaktadır. Sıcak renklerin insanı

5 harekete geçirdii, enerji verdii, dinamizmi artırdıı, souk renklerin ise insanda, sakinlik, güven, rahatlık, uyuukluk gibi duyguları oluturduu görülmektedir. nsanın basit eylemlerini yönlendirici ilevi bulunan renklerin psikolojik etkileri göz önünde bulundurularak sosyal yaamın biçimlendirici bir unsuru olarak kullanılmaktadır. Trafik ııklarında tehlike ve yasakların belirtilmesinde kırmızı; dikkat, uyarı amaçlı olarak ise sarı renk kullanılmaktadır. Turuncunun dıa dönüklük, giriimcilik, sosyallik saladıı, sarının effaflık, hafiflik, serbestlik duygusu uyandırdıı, sıcak renkli cisim ve mekânların daha yakında ve büyük göründükleri belirtilmektedir. Souk renkler ise daha çok düzeni ve rahatlık duygusunu çarıtıran mavi ve yeil renk olmaktadır. Bu nedenle resmi giysiler ve üniformalarda, hastane odalarında, ameliyat giysilerinde parlamayı önlemenin yanında, negatif enerjiyi alması, güven ve huzur telkin etmesi souk renklerin kullanım amaçlarına örnek olarak gösterilmektedir (aktüelpsikoloji.com). Rengin insan psikolojisi üzerindeki etkilerinin bilinmesi birçok alanda bu etkilerin göz önünde bulundurularak kullanılmasına neden olmaktadır. Bu psikolojik etkileme gücüne sahip olan renk, insanları yönlendirici bir kuvvet olarak ilevini sürdürmekte, toplumun düzenini oluturan bir araç olarak kullanılmaktadır. 3. Sosyal Yaamın Düzenleyicisi Olarak Renk Günlük yaamda çou insan yazılı bir bilgi bulunmamasına ramen renklerle oluturulan birçok sembolün ne anlam içerdiini bilebilmektedir. Su bataryaları üzerinde yer alan kırmızı rengin sıcak su, mavi rengin ise souk su akıttıını, toplu alanlarda bulunan tuvalet kapılarında pembe sembolün bayanlar için, mavi sembolün erkekler için olduunu, telefonlarda bulunan kırmızı tuun cihazı kapatmaya, yeil tuun ise cevap vermeye yaradıını, trafikte kırmızı ıık yandıında durulması, sarı yandıında hareket için hazır olunması ve yeil ıık yandıında geçme eyleminin yapılması gerektii bilgisi herhangi bir yazılı ileti olmaksızın insanlar tarafından algılanmakta ve uygulanmaktadır. Yeni doan bebeklere cinsiyeti ile ilgili ilk toplumsal kimlik renklerle verilmektedir. Erkek bebeklere her zaman mavi, kız bebeklere ise pembe giysiler giydirilmektedir. Erkeklerin nüfus cüzdanı mavi, bayanların ise kırmızı olarak cinsiyete ilikin bilgileri iletmektedir. Siyah-beyaz bir film eski zamanlara, sinemanın ilk yıllarına ait olduu bilgisini verirken, günümüzde sıkça rastlanılan siyah-beyaz bir kartpostal geride kalmı bir özlem duygusu anlamını da içerebilmektedir.

6 nsanlar zaman zaman iç dünyalarını ve duygularını renklerle anlatabilmekte, iletiimini renklerin simgesel anlamları aracılııyla sürdürmektedirler. Örnein gönderilen bir çiçein türü kadar artık rengi de önemli anlamlar ve duygular içermektedir. Pembenin sevgiyi, kırmızının tutkuyu, beyazın içtenlii, sarının kırgınlıı simgeledii bilinmektedir. Günlük konumalarda çok fazla renk içeren deyim ve atasözleri de insan hayatının içinde yer almaktadır. Bunlardan bazıları u ekilde sıralanabilir (www.tdkterim.gov.tr): Öfkeden kıpkırmızı kesilmek Üzerine kara bulutlar çökmek Dünyayı tozpembe görmek Ak akçe kara gün içindir Karalar giymek Mosmor olmak, Renk vermemek Alı al, moru mor Renkten renge girmek Yeil ıık yakmak Eski toplumlarda ise renklerin sosyal yaamı düzenleyici bir unsur olarak kullanıldıı görülmektedir. Örnein Avusturalya nın Tivi Adaları nda yaayan Tivi halkının dört simgesel aıboyası rengiyle kurulduu belirtilmektedir. Herkes dört yarımdan biri olarak domakta ve güne, ta, tekir balıı ve pandanus palmiyesi olmaktadır. Güne kırmızı, ta siyah, pandanus beyaz ve tekir balıı sarı ile betimlenmitir kiiden oluan halk yıllarca dünyadaki tek insanlar olduklarına inandıklarından dolayı aile içi evlenmeyi önlemek üzere katı kurallar koymulardır. Halk karma okulları yasaklamı, kız ve erkek kardelerin birbirleriyle konuması hatta birbirlerine bakması yasaklanmıtır. Güne, güne ve tala evlenemez; günein ancak tekir balıı veya pandanusla evlenmesine izin verilebilmektedir. Renklerle temsil edilen bu yarımlarda kırmızıyla siyah ancak beyaz ve sarıyla evlenebilmektedir. Güçlü renklerin daima yumuak renklerle evlenmelerine izin verilmektedir (Finlay, 2007: 52-53). On bin kilometre yolu denetiminde tutan nka mparatorluu ise, mesajları koucular takımı ile iletmekteydi. Gelimi bir yazı sistemi olmayıından dolayı ve ezberlenemeyecek kadar karmaık bilgileri aktarmak için taınan eritler renk ve düümlerden olumaktaydı. Siyah tel, zamanı; sarı, altını; mavi, göü ve tanrıları; kırmızı, koyu morumsu kırmızı, nkaların kendilerini, ordularını ve her eye gücü yeten imparatorlarını anlatmaktaydı. Tepesine düümler balanmı olan kırmızı erit büyük sava anlamına gelmekte ve kan renkli düümler kaç kiinin öldüünü göstermekteydi (Finlay, 2007: ). Türk kültüründe de renklerin insan yaam biçimine anlamlar yükledii görülmektedir. Örnein Alp Arslan ın Malazgirt Savaı na

7 çıkmadan önce yücelii, üstünlüü simgeleyen beyaz elbise giydii belirtilmektedir. Yönler, dört renkle simgelenmektedir. Hun Hakanının orduyu at renklerine göre düzenledii, batıya beyaz, douya mavi (kır), kuzeye kara (yaız) ve güneye de al (kızıl) atlarla saldırıya geçtii, bu dört rengin ortasında yer alan merkez için ise sarı renk, dünyanın merkezinin rengi olarak amanizm den gelen bir anlayıla kullanılmaktaydı (Akt. Küçük, 2010: 195). Günümüzde bazı kuruluların logo seçimlerinde renklerin kullanım amaçları da ilettii mesaj içeriine göre belirlenmektedir. BM bayraının renkleri 1945 te saldırgan olmayıp tarafsız olduuna ve bütün ulusların aynı göü paylatıına inanıldıı için mavi seçilmitir (Finlay, 2007: 271). Olimpiyat bayraında yer alan halkalar ise ilk kez 1920 Olimpiyatları nda kullanılmı, yeryüzündeki be kıtayı temsil eden her bir halka bir renkle belirtilmitir. Mavi halka Avrupa yı, sarı Asya yı, siyah Afrika yı, kırmızı Amerika yı ve yeil Avustralya yı temsil etmektedir. Renklerin önce kıtalara göre belirlendii, sonra Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından üye ülkelerin ulusal bayrak renklerine göre belirlendii belirtilmektedir (www.wikipedia.com). Sosyal yaamın bir düzenleyicisi olarak da kullanılabilen renk, insanlara kullanıldıı yer ile ilgili fikir vermek, tanınmasını salamak, renklerin taıdıı anlamlara sahip olarak kimlik oluturmak gibi amaçlarla kullanıldıı görülmektedir. 4. Kültürel Boyutta Rengin letiimsel çerii Her kültürün iletiim aracı olarak farklı anlamlarda ele alınabilen renkler, ortak paylaımların ve toplumsal birikimlerin sonucunda kültüre dâhil edilmi anlam kazanımlarıdır. Renkler toplumlara, dönemlere ve uygarlıklara göre deiik biçimlerde ortaya çıkan ve deiik biçimlerde tanımlanan kültürel bir olgu olabilmektedir. Renklerin kültürlere göre farklı algılanı biçimleri u ekilde özetlenebilmektedir (Sable ve Akçay, 2010: 953): Beyaz, slam geleneinde ııın, parlaklıın, Hıristiyan sanatında inancın, Kara Afrika inançlarında ise ölümün simgesi kabul edilmektedir. Batı kültüründe bir kadının beyaz giymesi saflıı temsil ederken, Çin ve Japonya da ölümü, hastalıı ve cenazeyi, (Topçu, 2001: 132; Finlay, 2002: 109); Avusturalya, Yeni Zelanda ve ABD de mutluluk ve saflıı temsil etmektedir.

8 Mavi, Dou Asya ve sveç te souk ve kötü, ran da ölüm, Hindistan da saflık, Hollanda da sıcaklık olarak algılanmaktadır. Ayrıca mavi, Belçika ve Hollanda da kadınlık, sveç ve ABD de erkeklii göstermektedir. Yeil, Malezya da hastalık ve tehlike, Belçika da kıskançlık, Japonya da mutluluk, sevgi, güven ve samimiyeti temsil etmektedir. Kırmızı, Nijerya ve Almanya da anssız anlamında, Çin, Danimarka ve Arjantin de ans anlamına gelmektedir. Çin, Kore ve Japonya da ak, Hindistan da arzu ve hırsı yansıtmaktadır. Sarı, ABD de sıcaklık; ancak Fransa da sadakatsizlii temsil etmektedir. Rusya da kıskançlıkla ilikiliyken, Çin de keyifli, mutlu, lezzet ve hükümdarlıkla ilikilidir. Brezilya da mor ve sarı üzüntü ve umutsuzluk sembolü olarak algılanmaktadır. Mor, Çin ve Güney Kore de sevgini rengidir. Meksika da öfke ve kıskançlık, Japonya da günah ve korkuyu temsil etmektedir. Mor, Çin de pahalı olarak da kabul edilmektedir. Renklerde algılama ve yorumlamanın döneme ve kültüre göre deitii ve farklı anlamlar kazanabildii görülmektedir. Dolayısıyla renklere yüklenen anlamların sürekliliinden ve evrenselliinden bahsedilebilmesi zorlamaktadır. Toplumlar arasında farklı anlamlar içeren renkler toplumsal deerler biçiminde yaamın bir belirleyicisi olarak kullanılmaktadır. Toplumun gelenek ve göreneklerine göre yıllardır süregelen âdetler ile renkler faklı biçimlerde anlamlandırılmaktadır. Sinop ili geleneine göre çocukları nazara karı korumak için yüzlerine mavi bez örtmek ya da mavi nazar boncuu takmak (Acıpayamlı, 1962: 2); bebeklerin sarılık hastalıına yakalanmasını önlemek için yüzüne sarı bez örtmek, çocuun teninin renginin güzel olması için yüzüne her renkten bez örtmek (Artun, 1998: 7-8), bireylerin fiziksel ve salık durumlarını iyiletirmek adına toplumun renkten beklentilerinin boyutunu göstermektedir. Bu tip geleneklerin ortaya çıktıı ve yaygınlamaya baladıı dönemin sosyal, teknolojik ve bilimsel artların sınırlılıı göz önünde bulundurulduunda toplumun çıkı yollarının ve çare üretiminin batıl inançlarla çözülebilme seçeneini dourabilmektedir. 5. Pazarlama letiiminde Renk Unsuru Algılama sürecini görsel olarak etkileyen renkler pazarlama ve reklam sektöründe bu süreci hızlandırma açısından önem taımaktadır.

9 Renklerin anlamlara ve kültürdeki kullanım biçimlerine göre ekonomik kazançlar elde etmek adına kullanıldıı görülmektedir. Günümüz teknolojisi daha kaliteli ve çeitli ürünleri hızlı bir ekilde pazara sunabilme olanaı salamaktadır. Ancak bu durum tüketicilerin benzer nitelikli ürünler ararsında tercih yapmalarını zorlatırmakta ve ürünlerin ayırt edici özelliklerinin tanımlanmasının önemini arttırmaktadır. Bu noktada ürün ambalaj renklerinin müteri üzerindeki etkilerinin olduu, algıyı kolaylatırdıı ve ürünün renk seçiminde ya, cinsiyet, sosyal çevre ve karakter gibi faktörlerin rol oynadıı; ayrıca pazarlama amaçlı kullanılan renklerin, okunaklıın artırılmasında, ürüne kiilik kazandırmasında, markanın tanınmılıının ve ikna gücün artırılmasında etkisi olduu belirtilmektedir (Can, 2007: 235). Bahsedilen bu amaçlarla renk kullanma verilen önem üretici firmaların satılarını arttırma, devam ettirme ve daha fazla kazanç elde etme çabalarının sonucunda ortaya çıktıı söylenebilmektedir. Ürün pazarlamada renklerin kullanımında dikkate alınması gereken ilkeler belirlenmi, bu unsurların pazarlama açısından göz önünde bulundurulmasının önemli olduuna deinilmitir. Bunlar; rengin kültürel çarıımı, hedef kitlenin renk çarıımı, firma ya da ürünün karakteri ya da kiilii ve tasarımdaki yaklaım biçimi olarak açıklanmıtır (Becer, 2005: 60). Pazara sunulan ürünlerin rabet görmesi için hedef kitle ve belirtilen bu unsurlar arasında bir baın oluturulması gerekmektedir. Algıyı arttırmak için renk pazarlama uygulamalarına yön verilmektedir. Örnein, deodorant ambalajlarında pembe çiçek kokusu, yeil okyanus kokusu, kahverengi ise baharatlı-vanilyalı kokuyu iaret etmektedir. talya da ulusal kimlikleri ürün ambalajına yansıtmak için talya bayraının renkler olan kırmızı, beyaz ve yeili kombine ederek ambalajlama yöntemi olarak kullanıldıı ve yerli üretimin ayırt edici özellii ulusal renklerle salanmaktadır (Odabaı-barı, 2002:140). Ürünler üzerine renklerle ilgili yapılan aratırmalarda renklerin zamanla tüketici zihninde yer edindii ortaya koyulmutur li yıllara kadar Noel Baba nın kıyafetinin bugün bilindiinin aksine yeil olduu söylenmektedir. Coca-Cola nın reklam ve tanıtım kampanyalarında Noel Baba ya kendi renkleri olan kırmızı-beyaz giydirilmi ve günümüze kadar aynı renklerde kalmayı baarabilmitir. Süregelen zaman içerisinde Noel Baba Coca-Cola nın renklerini üzerinde taımakta ve 60 yıllık bir zamanda bu ürünün gizli reklamını yapmaktadır. Ayrıca Coco-Cola nın kutularının da dier bütün gazoz kutularıyla aynı ekilde üretilmesine ramen,

10 markasını belli eden tek farkın kırmızı renkte olması olarak açıklanmaktadır (Lindstrom, 2006: 31). Milka çikolata reklamlarında yer alan eflatun inek Adelheid fotorafçılar tarafından on iki kutu zehirsiz püskürtme boya ile boyandıktan sonra bir marka haline dönütürülmü, izleyicide yarattıı etki olaanüstü olarak nitelendirilmitir. nsanların zihninde inek ile Milka çikolataları arasında oluan ba, Milka inei nin reklam etkisini ortaya koymaktadır. Yasal balamda da inein boyandıı eflatun tonu koruma altına alınmı ve dier reklamlarda kullanılması yasaklanmıtır (www.focusdegisi.com). Tüketici zihninde ürünün bu renk ile çarıtırılması çikolata olmasa dahi varmı izlenimi ortaya çıkarılmakta, ürünün mor rengin olduu her yerde hatırlanmasını salamaktadır. Pazarlama iletiimi çalımalarında renk olgusunun önemi daha iyi anlaılmakta ve kurum/marka kimlii çalımalarında renk konusuna verilen önem artmaktadır. Renk hedef kitlenin algısını etkilediinden ve kolay hatırlandıından dolayı aynı pazar içerisinde yer alan firmalar birbirlerinden farklılıklarını ortaya koyabilmek amacıyla renklerin taıdıı mesajların yanında belli bir zemin oluturulmaya çalıılmaktadır. Örnein renkli reklamların %50 sinin siyah-beyaz olanlara göre daha etkili olduu ve renk kullanan gazetelerin daha yüksek tiraja sahip olduu belirtilmektedir (Yeygel-Yakın, 2007: 107). Kısa zamanda daha fazla müteriyi satın aldırmaya yönelik yapılan çalımalar rengin pazarlama çalımalarındaki önem derecesini de ortaya koymaktadır. Ürünlerde albenisi yüksek renklerin kullanılması, renk ahenginin salandıı bir ürün sunumunun yapılması satı üzerinde önemli bir etki ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde yemein pratiklemesinin ve ayaküstü atıtırmanın yaygınlamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan fast-food türü yerler de pazarlamanın renk unsurundan yararlanmıtır. Kırmızı rengin kan akıını hızlandırdıı ve hızlı hareket etmeyi saladıı, turuncu rengin acıktırma hissi verdii bilinmektedir. Birçok fast food satıcısı da mekânlarında bu rengi kullanma yoluna giderek rengin kısa sürede daha fazla müteri ile ekonomik kazanç boyutundan faydalanma yoluna gitmektedir. Rengin toplumların yaam biçimlerini düzenleyici ve renklerden etkilenme durumunun göz önünde bulundurulması tekstil, mimari, yemek gibi ekonomik kazanımların elde edildii birçok durumda kar saladıı görülmektedir.

11 Sanatın Perspektifinden Renk Sinema, fotorafçılık, resim, mimari, görsel tasarım gibi sanatın birçok dalında renkler önemli bir ileti ve ifade biçimi olarak kullanılmaktadır. Renklere yüklenen anlamlar duygu, düünce ve bilgi iletme biçimi olarak bu alanlarda yerini almaktadır. Sanatta renklerin bilinen anlamları dıında farklı anlamların betimlenmesi de mümkün olmaktadır. Polonyalı yönetmen Krzystof Kieslowski, rengi sinemada etkili bir anlam yaratma aracı olarak kullanmı, Üç Renk: Mavi, Üç Renk: Beyaz, Üç Renk: Kırmızı üçlemesinde renk, etkili bir anlam yaratma öesi olarak ele alınmıtır. Filmlerde renklere bilinen sembolik anlamlarının (mavi, özgürlük; kırmızı, ak, sevgi; beyaz, saflık, temizlik) yanında farklı anlamlar da yüklenmitir. Üçlemede mavi, beyaz ve kırmızı Fransız bayraını simgelemektedir ve özgürlük, eitlik ve dostluk anlamlarını taımaktadır. Mavi, filmde özgürlük temasını anlatırken, beyaz eitlik anlamının yanında saflık, temizlik olarak kullanılmıtır. Kırmızı ise filmde akı, tutkuyu ve ihaneti sembolize etmektedir (Özonur, 2006: 160). Peter Greenaway ın Açı, Hırsız, Karısı ve Aıı filmi ise renklerin etkin bir biçimde kullanıldıı dört alanda -lokantanın park yeri, mutfaı, yemek salonu ve tuvaleti- geçmektedir. Bu dört mekânın her biri bir ahlaki olguyu vurgulamak için seçilmitir. Park yeri, dı dünyanın ilgisizliini ve gaddarlıını mavi tonlarda simgelemekte; mutfak, bütün yaamın, var oluun bayaı ihtiyaçlarına hizmet etmesini gri tonlarda vurgulamakta; kırmızı olan yemek salonu ise, bu kızıllıın insanların bütün bayaı alıkanlıklarını saklamaya çalımasını simgelemektedir. Belki de insanın yalnız kalıp, gerçekten insan olduu tek yer olan tuvalet ise bembeyazdır ve cinsel duyguları temsil etmektedir. Filmdeki kiiler de karakterlerine göre renklere bürünmülerdir. Hırsız, bayaı, aptaldır ve siyah giymektedir; karısı ona katlanacak kadar zayıf, çaresizdir ve gri giymektedir; ancak kadın mekân deitirdikçe üzerindeki elbisenin de rengi deimektedir. Örnein yemek salonundan tuvalete doru giderken, gri olan elbisesi tuvalete girmesiyle birlikte beyaza dönümektedir. Açı ise hep beyaz giymektedir. Sinemada renk kullanımının anlatıma neler kazandırdıı ve fonksiyonelliini açıkça görülmektedir (www.ourwebnet.blogspot.com). Mimari yapılarda renk unsurunun, estetik amaçla kullanılmasının yanında mekânın bölümlerini belirginletirmek ya da kiinin davranılarını

12 kontrol altına almak gibi psikolojik amaçlarla kullanıldıı belirtilmektedir. Rengini doadan alan ilk mimari örneklerinin yerini zamanla renkli yapılar aldıı, örnein sveç, Norveç gibi yeilin hakim olduu yörelerde kırmızı gibi yeile zıt renklerin konutlara, çiftlik evlerine hakim olduu söylenmektedir. Bu durumun yaygınlık kazanması, kırmızı tulalarıyla daha görkemli ve dayanıklı izlenimi yaratan malikâneleri taklit etmek amacıyla baladıı belirtilmektedir. sveç ve Norveç insanının bu taklidinin ardında yatan gerçek ise, bir evin kırmızı olması gerektii inancından gelmektedir. Rengin tarih sahnesinde sınıf ayrımlarının belirginletirilmesinde de kullanıldıı görülmektedir. Bunun en açık örneklerine Pekin de rastlanmaktadır. Pekin de saraylar ve tapınaklar parlak renkli iken halkın oturduu konutların mat renkli olmasını nedeni, Pekin halkı için konutlarında parlak renkler kullanmanın yasak olduu belirtilmekte (engör, 2010) ve toplumdaki statüye göre renk kullanımının ve fiziksel özelliklerin ekillendii anlaılmaktadır. Tuvalde ya da bir fotoraf karesinde kullanılan renkler resmi oluturan kiinin anlatmak istedii duruma göre duraanlık ya da hareketlilik taıdıı söylenebilmektedir. Sembolik gösterge olarak renklerle farklı anlamlandırmalar yapılabilmekte, içsel duyguların bir anlatım aracı olarak kullanılabilmektedir. 7. Dinin Renklere Yükledii Sembolik Anlamlar Renklerin toplumlara göre ayrı anlamlar ifade etmesi, toplumların yaadıı doa artlarından inançlardan ve kültürden kaynaklanmaktadır. Örnein sarı renk Hıristiyan toplum ve Çinliler tarafından kutsal sayılmaktadır. slam dininde ise yeil kutsal renk olarak kabul edilmektedir. Hıristiyanlıkta kırmızı renk sa nın fedakârlıını, insanlar için akıttıı kanı, mavi ise onun gökselliini temsil etmektedir. Dolayısıyla sosyolojik açıdan renkler gelenek olarak düünülebilmekte, insanların zaman içinde oluturdukları yaam biçimi anlayıları olabilmektedir (Çitolu, 2008: 23; Sözen, 2003: 11). Ortaçaın balarında bapiskoposlar kendi sınıflarına uygun olarak mor rengi seçmilerdir. Bu seçim günümüzde de hala önemini sürdürmektedir. Bunda Roma mparatorlarının Suriye nin antik kenti Tyrus ta (Sur) üretilen mor ile (Tir moru) boyanmı togalar giymelerinin etkisi olabilecei düünülmektedir. Katolik kilisesinde bir din adamı hiyeraride ne kadar yükselirse, cüppesindeki mor tonlar ve beneklerin sayısı da artmaktaydı. Psikoposlar leylak rengi giyinirken, erguvan giysili kardinaller ayrıca mor ametist taı olan bir yüzük de takmaktaydılar (www.focusdergisi.com).

13 Katolik inancına göre yas rengi olan eflatun, büyük perhiz sırasında ve Noel de tövbe ve pimanlıı simgelemekteydi. Doru yola dönü ve pimanlıın rengi olarak kabul edilen eflatun, daha sonra kadın hareketinin de simgesi haline geldi ve kadın hareketinin üyeleri eylemlerine kilisenin de desteini alabilmek için ayin günlerinde eflatun bir boyun baı ya da papazların boyun atkılarından takıyorlardı. Kilisenin dıında ise bu kadın hareketinin üniforması eflatun askılı pantolon olarak kullanılmaktaydı (www.focusdergisi.com). Akdeniz ve Karadeniz e verilen ak ve kara isimlerinin de dinin sosyal yaamın üzerindeki etkisini göstermektedir. Bütün Karadeniz ve çevre topluluklarının kutsal kara renge/giysiye verilen önem ve gündelik hallerinde bu rengi kullanıyor olması; Akdeniz de ise Dürzi/Maruni topluluklarının ve eski Med rahipleri nin kutsal beyaz giysi rengine dayanıyor olmasından geldii belirtilmektedir (toplumvetarih.com). nsan yaamı var olduundan itibaren renklere yüklenen dinsel anlamların toplumsal yaamı, çevresel adlandırmaları etkiledii, insanlara bir söylem biçimi oluturmak için sıklıkla kullanıldıı görülmektedir. Günümüzde de renklerin din üzerindeki etkisinin devam ettii, dolayısıyla renklere verilen deerin önem derecesinin göz ardı edilemeyecei anlaılmaktadır. SONUÇ Kullanım alanlarının genilii ve sıklıı incelendiinde rengin, insanın yaam alanının her aamasında etkin bir rolü olduu görülmektedir. Renklere atfedilen deer ve anlamların insan yaamını kolaylatırıcı ve iletiimi hızlandırıcı özelliinin vurgulanması açısından renk kullanımı ve tercihi önem taımaktadır. letilmek istenen mesaj içeriklerinin farklı unsurlar kullanılmasıyla ve farklı anlam yüklemeleriyle gerçekletirilmesi perspektifinden bakıldıında iletiim boyutuna çeitlilik ve renklilik kazandırmaktadır. Bu açıdan renk hem bir görsellik yaratarak algılanabilirliinin yüksek olması hem de iletiimde etkili olma özelliinin bulunması bakımından toplumsal yaamın bir düzenleyicisi olarak her alanda kullanılmaktadır. Bu derleme toplumsal yaam ile renk arasındaki nedenselliin sosyal yaamın düzenleme ilevini ve bir iletiim aracı olarak kullanılabilirliini ortaya koymaktadır. Toplumsal ve kiilerarası ilikiler balamında rengin doasında bilgi aktarma ve iletiim salama görevi bulunduu görülmektedir. Dolayısıyla renk ve iletiim arasındaki iliki toplumlar ve insanlar arasında bir etkileim oluturmaktadır.

14 KAYNAKÇA Acıpayamlı, O. (1962) Anadolu da Nazarla lgili Bazı Âdet ve nanmalar Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Corafya Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 1-2. Artun, E. (1998) Tekirda Halk Kültüründe Geçi Dönemleri, Doum-Evlenme-Ölüm Türk Dünyası ncelemeleri Dergisi, 9-10 stanbul, 1998, Avery, S. (2004) Renklerle Tedavi, Arıtan yayınevi, Çev. Turul Ökten, stanbul. Becer, E. (2005) letiim ve Grafik Tasarım Dost Kitabevi, 4. Baskı, Ankara. Bortoli, M.D. and Maroto J. Colours Across Cultures: Translating Colours in Interactive Marketing Communications, presented at Proceedings of the European Languages and the Implementation of Communication and Information Technologies (Elicit) conference, University of Paisley, Eriim Tarihi: Can, E. ( 2007) Marka ve Marka Yapılandırma, Marmara Üniversitesi, BF Dergisi, Cilt XXII, Sayı 1, Sayfa Çitolu, S. (2008) 1945 Yılı Sonrası Renklerin Afilerdeki Sosyolojik Boyutları, Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, sf.23. Eczacıbaı Sanat Ansiklopedisi, (1997) 3. Cilt, stanbul, Yapı Endüstrisi Malzemesi Yayınları. Finlay, V. (2007) Renkler, Dost Kitabevi. Gürel, E. letiimsel Balamda Renk ve Renk Psikolojisi, Mediacat Pazarlama letiimi Dergisi, Yıl, 7, sayı, 61, Pelin Ofset, Ankara, ubat 2000, sf Küçük, S. (2010) Eski Türk Kültüründe Renk Kavramı, Bilig Dergisi, Yaz, Sayı:54, sf Lindstrom, M. (2006) Duyular ve Marka, Optimist Yayıncılık, stanbul. Odabaı, Y., Barı, G. (2002) Tüketici Davranıı, Mediacat yayınları, stanbul. Özonur, D. (2001) Bir Görüntü Öesi Olarak Renk ve Rengin Sinematografik Anlatıma Etkisi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, sf Özonur, D.Ç. (2006) Sinemada Bir Anlam Yaratma Süreci Olarak Renk ve Krzytof Kieslowski nin Üç Renk: Mavi, Beyaz, Kırmızı Üçlemesi Kocaeli Üniversitesi letiim Fakültesi Yayını, Kilad, Sayı 8, Sayfa Sable, P., Akçay, O. (2010) Color: Cultural Marketing Perspectives as to What Governs Our Response to It, Proceeding of ASBBS, Volume 17, Number 1, ASBBS Annual Conference: Las Vegas, pp Sözen, M. (2003) Sinemada Renk ve Sembolik Anlamlar, Detay Yayıncılık, Ankara, 1. Baskı. engör, Y. (2010) Mimari Tasarımda Renk Psikolojisi Eriim Tarihi: Topçu, N. (2001) Fransızca ve Türkçe Renk simleri çeren Deyimlerin Karılatırılmalı ncelenmesi Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 20: Ustaolu, E. (2007) Renklerin nsan Yaamındaki Yeri, Maltepe Üniversitesi, stanbul, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, sf.28. Yeygel, S., Yakın, M. (2007) Kurumsal Reklamlarda Göstergeler Aracılııyla Marka Kimliinin letilmesi Selçuk letiim Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa onemi/ Eriim Tarihi: Mavi+Kırmızı=Mor Eriim Tarihi: Rengin Psikolojik etkileri Eriim Tarihi: Eriim Tarihi: Eriim Tarihi:

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Renklerin insan davranışını ve psikolojisini önemli ölçüde etkilediği bugün kesinleşmiştir. Kanada'da bir okulda yapılan deneyde, odaların renk ve

Renklerin insan davranışını ve psikolojisini önemli ölçüde etkilediği bugün kesinleşmiştir. Kanada'da bir okulda yapılan deneyde, odaların renk ve Renklerin insan davranışını ve psikolojisini önemli ölçüde etkilediği bugün kesinleşmiştir. Kanada'da bir okulda yapılan deneyde, odaların renk ve ışık düzenlerinin değiştirilmesi ile bazı öğrencilerin

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28 SAYI : B100TSH0110002 KONU : Triinelloz T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü 0.03.2004 037 GENELGE 2004 / 28 Hayvanlardan insanlara geçen ve zoonozlar olarak bilinen hastalıkların

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

! "# "#$ % " $# %!! % % ' ())

! # #$ %  $# %!! % % ' ()) ! "# "#$ % " $# %! &"!! % % ' ()) ÇNDEKLER 1) RENKLERN NSAN HAYATINDAK YER 2,3,4,5,6 2) SYAH 7 3) BEYAZ 8 4) MAV 9 5) KIRMIZI 10 6) SARI 11 7) YEL 12 8) MOR 13 9) PEMBE 14 10) TURUNCU 15 11) LACVERT 16

Detaylı

!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı!

!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı! 4 ) ] -. -!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı! Ahmet Gürata 2000 li yıllar Türkiye de sinema açısından bir canlanma dönemi olarak adlandırılabilir. 1990 lı yıllara göre, sinema salonu ve toplam izleyici

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

YILBAŞI KATALOĞU. İyiliklerle dolu bir yıl dileriz...

YILBAŞI KATALOĞU. İyiliklerle dolu bir yıl dileriz... YILBAŞI KATALOĞU İyiliklerle dolu bir yıl dileriz... Bu yılbaşında iyi şeyler dükkanından iyilik beğenin! LSV İyi Şeyler Dükkanı nın birbirinden güzel ürünleri arasından hem kendiniz hem de sevdikleriniz

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir?

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Asil duruşu nedeniyle bayanların kıyafetlerde tercih ettiği renklerin başında siyah gelir. Kadına zerafet ve incelik katan siyah aynı zamanda kadınları daha zayıf ve

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

ETIK RESEARCH ETİK

ETIK RESEARCH ETİK 04.06.2015 ETIK RESEARCH 24.06.2015 ETİK ETİK ARAŞTIRMA Etik ilkelerinden ödün vermeden müşterilerine yüksek standartlarda, kaliteli hizmet vermek adına 1997 yılında kurulan Etik Araştırma, birlikte üreterek,

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

06-26 EKiM 2016 YER: BARIŞ MAH. EĞİTİM VADİSİ BULV. ZABITA MD. HİZMET BİNASI YANI. Sandra Lopez. Ayla Turan Bahadır Çolak Kadriye İnal SelçukYılmaz

06-26 EKiM 2016 YER: BARIŞ MAH. EĞİTİM VADİSİ BULV. ZABITA MD. HİZMET BİNASI YANI. Sandra Lopez. Ayla Turan Bahadır Çolak Kadriye İnal SelçukYılmaz 06-26 EKiM 2016 YER: BARIŞ MAH. EĞİTİM VADİSİ BULV. ZABITA MD. HİZMET BİNASI YANI Ayla Turan Bahadır Çolak Kadriye İnal SelçukYılmaz Sandra Lopez Kolombiya Tamas Baraz Macaristan Aldo Shiroma Uza Peru

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı Ġlknur M. Gönenç BİR PRENSES HAYAL EDELİM. SİZCE HANGİ MESLEK? KALIP YARGILAR Kalıpyargılar bir gruba iliģkin bilgi, inanç ve beklentilerimizi

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES Levent ÇANKAYA 1 Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözlemeler Dairesi Bakanlıı, Ankara 1 e-posta: lcankaya@tk.gov.tr Özet Bu çalımada, Sanal Mobil

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM Hazırlayanlar Cannur KURUOLU 6B Pırıl ALP 6B Danıman Öretmen Demet EROL 2011 ÇNDEKLER Projenin Amacı.....1 Projenin Hedefi.1 Proje çalımaları sırasında gerçekletirilen

Detaylı

ÇEKİM & STYLING ÜRÜN, MENÜ, KONSEPT VE İÇ MEKAN ÇEKİMLERİ İLE STYLING HİZMETLERİ

ÇEKİM & STYLING ÜRÜN, MENÜ, KONSEPT VE İÇ MEKAN ÇEKİMLERİ İLE STYLING HİZMETLERİ ÇEKİM & STYLING ÜRÜN, MENÜ, KONSEPT VE İÇ MEKAN ÇEKİMLERİ İLE STYLING HİZMETLERİ Yemek Organizasyonları Ürün ve Menü Çekimi İç Mekan Çekimi Mimari & Yemek Özel Catering Hizmetleri Konsept Çekimler *Tüm

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

zmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel letiim Tasarımı Bölümü, Güzelyalı, zmir; cem.guzeloglu@izmir.edu.tr

zmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel letiim Tasarımı Bölümü, Güzelyalı, zmir; cem.guzeloglu@izmir.edu.tr Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE MODA MARKALARININ GÖSTERGELERLE

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı?

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) Mayıs 2009 Özet ç talebin canlandırılabilmesi amacıyla Mart ayında bir dizi

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı GİRİŞ Bu kılavuz, Köfteci Hüsmen Aga Markasının kurumsal kimliğindeki görsel öğelerin kapsamını ve uygulama kurallarını açıklamaktadır. Bugüne kadar süregelen köklü, güçlü ve güvenilir kurum kimliğimizin

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER Dünyanın bazı yerlerinde nüfus yoğunken bazı yerlerinde seyrektir. Bu durumu etkileyen iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynaklarını yakınlık, bitki örtüsü, sanayi, tarım,

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Temmuz - Aralık Apple da, verilerinizi koruma konusundaki taahhüdümüzü son derece ciddiye alıyoruz ve size mümkün olan en güvenli donanımları, yazılımları ve hizmetleri

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Hekim-Hasta likisi: Karar Verme Sürecinde Hastanın Yeri

Hekim-Hasta likisi: Karar Verme Sürecinde Hastanın Yeri DERLEME / REVIEW. Hekim-Hasta likisi: Karar Verme Sürecinde Hastanın Yeri THE DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP: THE POSITION OF THE PATIENT IN THE DECISION-MAKING PROCESS Dr.Alis ÖZÇAKIR a a Aile Hekimlii AD,

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 1 DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME Mayıs 214 2 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1 Dünya Çimento Sektörü 3 1.2 Türk Çimento Sektörü 6 Mt 3 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1. Dünya Çimento Sektörü Bölgesel

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

3. Ara tırma 3.1 Ara tırmanın Amacı 3.2 Ara tırmanın Hipotezleri

3. Ara tırma 3.1 Ara tırmanın Amacı 3.2 Ara tırmanın Hipotezleri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POSTMODERN DÜNYADA GELENEN YENDEN NASI:

Detaylı

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE,

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE, GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : 09.11.2007 TÜM ÜYELERMZE, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereince, terörün finansmanının önlenmesine ilikin üpheli ilem bildirim yükümlülüünün

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı