2 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji"

Transkript

1 GİRİŞ Sinerji yaşamın akışı içerisinde her nokta da her yerde gerekliliği daimi olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğaya baktığımızda; göçmen kuşların v şeklinde uçarak hava akımı yaratıp birbirlerinin uçma hızını arttırarak daha çok yol kat ettiklerini, bitki köklerinin toprakta birbirine karışması neticesinde toprağın verimini arttırarak daha verimli büyüdüklerini gözlemlemek mümkündür. Kimyasal elementlerin bileşimine göz attığımızda ise; elementlerin birbirleri üzerinde katalizör görevi üstlendiği ve yepyeni bir değerin oluşumuna vesile olduklarını söylemek olanaklıdır. Tüm bunların dışında; dil zenginliğinin yaratılmasında da önemli bir misyonu olan sinerjinin etkisi bileşik kelimelerinin oluşumunda görülmektedir. Parçaların bütünün gücünü ya da etkinliğini arttıracak şekilde bir araya getirilmesinin önemine işaret eden sinerji yönetimden üretime, insan kaynaklarından araştırma geliştirmeye dek pek çok alanda önemlidir. Günümüzün bilgi çağı olduğu gerçeği ve zamanın da önemli bir hazine olarak değeri dikkate alındığında; öğeler ve onun tamamlayıcıları arasında kurulan ya da kurulması gereken köprülerin sağlam olabilmesi, toplumların geleceği açısından önem taşımaktadır. 1

2 2 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji Bu köprülerin inşasını sağlam atabilmek öncelikle yönetim ve alt bileşenlerinin önemini idrak edebilmekle mümkündür. Bu anlamda planlamadan, organizasyona, yöneltmeden koordinasyona ve denetime dek uzanan alt bileşenlerin doğru yapılandırılması noktasında; nelerin öne çıktığını ortaya koymak ve rotayı da buna göre tespit etmek, kaliteli sonuçların zamanlı ve uygun maliyetli elde edilmesi adına dikkate değerdir. Sinerji, bütünü oluşturan parçaların önemsiz olduğunu söylememektedir. Aksine her birinin başlı başına bir değer taşıdığı noktasından yola çıkmakta; ancak bu parçaların doğru zamanda ve koşullarda bir araya getirildiği taktirde birbirlerinin etkinlik düzeyleri üzerinde önemli bir misyon üstlenebilecekleri gerçeğine işaret etmektedir. Vurgulanan noktalar, tüm bunların doğru bir yönetim anlayışı paralelinde vücut bulacağı kanaatini uyandırmaktadır. Üretim faktörleri olan hammadde, işgücü, teknoloji, sermayeden sonra öncelikli olma konumunu elde eden bilginin, her noktada ve sahada öneminin tartışılmaz olduğu bilinen bir gerçektir. Her üretim faktörünün içinde gizli olarak varlığını koruyan bilginin stratejik değeri dikkate alındığında da; bilginin doğru olarak kullanılabilmesi hususunda yönetimle arasında bir bağ kurulması gerekliliği kendini göstermektedir ki; bu da sinerjidir. Toplam kalite yönetimi açısından konuya baktığımızda da; toplam kaliteyi yakalama noktasında kurumların liderlikten, müşteri odaklılığa, sürekli, eğitimden, sürekli gelişmeye ve katılımcılık yetki devrine dek pek çok kavramın

3 Giriş 3 sürece entegre edilmesi gerekliliğine inanarak yola çıkmaları gerekmektedir. Çünkü altı çizilen olguların her biri kalitenin oluşumunda ve derinlik kazanmasında rol üstlenmektedir. Bu sebeple de birbirlerini tamamlama ve/veya etkileme güçlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla; etkileme noktasında neyin ya da nelerin gözden uzak tutulmaması gerektiğine karar verebilmek için iyi bir gözlemci olmak ve araştırma geliştirme açısından nelerin sürece dahil edilmesi gerektiğini netleştirmek, tüm bunların da bir ekip enerjisi ile oluşabileceğine kanaat getirmek son derece önem taşımaktadır. Bu enerjiyi elde etmek için tüm ögelerin birbirlerini tamamlaması gerektiği noktasında hem fikir olmak gereklilik arz etmektedir. Enerjiyi elde edebilmenin yolu anlaşıldığı üzere; sinerjiden geçmektedir. Kitle iletişim araçlarının ve beraberinde yeni iletişim teknolojilerinin yaşantımızda kapladığı alanın giderek genişlediği gerçeği dikkate alındığında da; ürün ve hizmetlerin tanıtımında sözü edilen araçların önemi tartışılmazdır. İşte bu nokta da; kitle iletişim araçları ya da yeni iletişim teknolojileri ile yaşantımızdan çıkmayan reklam da tüketim kültürünün bir parçası olarak, alışkanlıklarımızı biçimlendirmekte ve yeni satın alma alışkanlıklarının oluşmasında etkin bir rol üstlenmektedir. Hazırlanan reklam kampanyalarında renk unsurunun kullanımı, zamanın kullanımı, mesajın doğru hazırlanması, yaratıcılık unsurunun kullanımı, maliyet, yönetim ve daha pek çok husus reklamda sinerjinin yakalanması noktasında önem taşımaktadır. Reklamda sinerjiyi yakalama adına; rek-

4 4 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji lam biliminin iç içe olduğu diğer bilim dallarıyla ayrılmazlığını dikkate almak, hiç şüphesiz reklam çalışmalarının etkinlik düzeyi üzerinde rol oynamaktadır. Reklamın pazarlama, ekonomi, yönetim ve iletişim bilimleriyle olan ilişkisini dikkate almak, reklamda sinerjinin yakalanması noktasında önem taşıyan ya da taşıması gereklilik arz eden noktaların su yüzüne çıkmasına yardımcı olmaktadır. Reklam ve pazarlama bilimi ilişkisi çerçevesinde; pazarlama bileşenlerinden ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma bileşenlerinin birlikte ya da ayrı ayrı reklam ile nasıl bir konsept oluşturması gerektiği noktasını açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. Reklam ve ekonomi ilişkisi noktasında; ekonomik yapıyı işletmelerin oluşturduğu düşünüldüğünde; yaşamak için işletmelerin de reklama ihtiyaç duydukları gerçeği dikkate alındığında; işletmelerin reklam alanlarla aralarındaki köprüleri sağlam kurmaları gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Reklam ve yönetim ilişkisi açısından olaya baktığımızda da; hedef kitlenin seçimi, buna paralel amaçların oluşturulması, bütçenin hazırlanması, yaratıcı stratejilerinin oluşumuna özen gösterilmesi, reklam medyasının seçimi ve tüm bunların sonucunda da reklam etkinliğinin değerlendirilmesin de reklamın yönetim sürecine duyduğu gereksinim kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu noktada; reklam ajansı ve reklam verenin anlamlı bir bütün oluşturmaları gerekliğinin yanı sıra reklam ajansının çalışanları arasındaki uyum ve birbirlerini destekleme düzeyleri, tüketiciyi etkileme ve rakiplerden öne çıkma açısından da; hazırlanan reklam kampanya planının unsurları

5 Giriş 5 arasında kurulan bağ ve denge dikkate değer bulunmaktadır. Reklamın iletişim sürecine duyduğu ihtiyaç ise; düşüncelerin, duyguların sağlıklı, engellerin aşılarak aktarılması noktasında yoğunlaşmaktadır. Bu aktarım esnasında; sadece kavramsal değil aynı zamanda duygusal verilenlerden faydalanıldığı takdirde; iletişim sürecinin etkinliğinin arttırılabilmesi olanaklıdır. Tüm anlatılanlara bağlı olarak; Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji isimli çalışma farklı konulara çözüm getirebilme noktasında; hangi unsurları bütünün parçaları sayabilme noktasına açıklık getirebilmek ve bu parçaları birbirlerine ekleme noktasında nasıl bir fikir birlikteliği içerisinde bulunmak gerektiğini şeffaflaştırmak ve bu doğrultuda da; gerek bireysel gerekse ekip çalışmalarını ne şekilde koordine etmek gerektiği noktasını netleştirmek gerekçesiyle hazırlanmıştır. Konu başlıkları seçilirken de; üretimin ve bağlantılı olarak da yönetimin önem kazandığı ve değişen tüketici eğilimlerine paralel olarak etkilenme düzeyi yüksek olan konularda sinerji olgusunun nasıl ve ne şekilde önem kazandığını göstermek hedeflenmiştir. Bu kitabı yazmaya ve içeriğini oluşturmaya Mart/2011 de Londra da Goldsmiths Üniversitesindeki çalışmalarım esnasında başladım. Öncelikle zengin kütüphanesinden yararlanmam konusunda bana yardımcı olan Goldsmiths Üniversitesi Kütüphanesi yönetici ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. Yabancı literatürü incelerken gözlemlediğim farklı algılamalar ve bakış açıları bu kitabın oluşumunda bana destek kuvvet olmuştur.

6 6 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji Londra da konaklama konusunda da üzerimdeki ağır yükü alıp, bana yardımcı olan Moullin House yöneticilerine ve çalışanlarına da gösterdikleri içtenlik, hassasiyet ve konukseverlikleri için çok teşekkür ederim. Sinerji aynı zamanda farklı düşüncelerin, yorumların ve değerlendirmelerin birbirine kattığı bir değerin de sonucudur. Umarım bende bilimdeki sinerjiye küçük bir katkı sağlayabilmişimdir. Saygı ve sevgilerimle Doç. Dr. İ. Pelin Dündar İzmir/2013

İçsel Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi Türkiye deki Ulusal Basın İşletmelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

İçsel Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi Türkiye deki Ulusal Basın İşletmelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma İçsel Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi Türkiye deki Ulusal Basın İşletmelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma Yrd.Doç.Dr. İ.Pelin DÜNDAR Doç.Dr.F. Belma GÜNERİ FIRLAR * Özet: İçsel pazarlama

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3066 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1999 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I Yazarlar Erdinç YÜKSEK (Ünite 1-4) Gökçe AKAR (Ünite 5) Haluk ŞANLI (Ünite 6) Editör Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011 Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı Antalya 5 Nisan 2011 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 4 A. BAŞLAMADAN ÖNCE... 7 B. TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI 7

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM-.Customer Relationsiıip Management) Hazırlayan Ebru Demirbağ BJİgi ve Dol

Detaylı

Gücünü köklerinden alan, tecrübesini dünden bugüne taşıyan ve kaliteli hizmetini yarına taşımak için adım atan markamızın, karakterindeki sağlamlık,

Gücünü köklerinden alan, tecrübesini dünden bugüne taşıyan ve kaliteli hizmetini yarına taşımak için adım atan markamızın, karakterindeki sağlamlık, Gücünü köklerinden alan, tecrübesini dünden bugüne taşıyan ve kaliteli hizmetini yarına taşımak için adım atan markamızın, karakterindeki sağlamlık, profesyonel bakış acısı ve bünyesindeki tüm diğer markaları

Detaylı

TÜRK SPOR ÖRGÜTLERİNDE KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARI; FUTBOL, BASKETBOL, VOLEYBOL BRANŞLARI ÖRNEĞİ

TÜRK SPOR ÖRGÜTLERİNDE KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARI; FUTBOL, BASKETBOL, VOLEYBOL BRANŞLARI ÖRNEĞİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK SPOR ÖRGÜTLERİNDE KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARI; FUTBOL, BASKETBOL, VOLEYBOL BRANŞLARI ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi ESRA ADIGÜZEL İSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

REKLAMIN İYİSİ. Mehmet Alikişioğlu

REKLAMIN İYİSİ. Mehmet Alikişioğlu REKLAMIN İYİSİ Mehmet Alikişioğlu ISBN 978-605-4538-40-9 Optimist Yayın ve Dağıtım, 2012 Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com www.optimistkitap.com

Detaylı

POSTMODERN PAZARLAMA

POSTMODERN PAZARLAMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE POSTMODERN PAZARLAMA Alperen Timuçin SÖNMEZ Ceyda KARATAŞ Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Üniversitesi MUĞLA

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı

Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı T.C. MUĞLA VALİLİĞİ AĞUSTOS - 2010 (Versiyon Beta) İçindekiler Proje Ekibi... 3 Görüşleriyle Yön Veren Kurumlar... 4 Önsöz...

Detaylı

İlişki Pazarlaması ve Turizm Sektöründe Bir Saha Araştırması

İlişki Pazarlaması ve Turizm Sektöründe Bir Saha Araştırması Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2005 / 1 : 69-93 İlişki Pazarlaması ve Turizm Sektöründe Bir Saha Araştırması Şenol Hacıefendioğlu * Özet: Bu araştırmada, pazarlamada yeni bir

Detaylı

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır?

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? Doç. Dr. Cevahir Uzkurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Giriş İnovasyonun (yeniliğin)

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kurum Kültürüne Etkisi ve Kurum Web Sitelerinde Kültür Yönetimi

Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kurum Kültürüne Etkisi ve Kurum Web Sitelerinde Kültür Yönetimi Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kurum Kültürüne Etkisi ve Kurum Web Sitelerinde Kültür Yönetimi Giriş Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler her alanı etkilediği gibi kurumları da etkisi altına

Detaylı

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2480 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1451 DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Funda Rana ÖZBEY ADAÇAY (Ünite 2, 4)

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

Yolda... Bu ilk KSS raporumuz. Burada daha yolun başındayız. Ama kararlıyız. Yolculuğumuzu herkesle paylaşmak istiyoruz...

Yolda... Bu ilk KSS raporumuz. Burada daha yolun başındayız. Ama kararlıyız. Yolculuğumuzu herkesle paylaşmak istiyoruz... Yolda... Hareket hayatın dinamiğidir. Her gün ıssız yollardan, küçük köylerden, dağ başlarından, devasa kentlerden, festivallerden geçen kısa ya da uzun yolculuklar yaşanır.yollar değişir, ülkeler geçilir,

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SANATLARI ANA BİLİM DALI

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SANATLARI ANA BİLİM DALI TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SANATLARI ANA BİLİM DALI BANKALARIN KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİ: GARANTİ BANKASI SALT PROJESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yağmur YAĞIZ Programı:

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2594 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1562 KURUMSAL İLETİŞİM

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2594 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1562 KURUMSAL İLETİŞİM T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2594 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1562 KURUMSAL İLETİŞİM Yazarlar Prof.Dr. Ferruh UZTUĞ - Arş.Gör. Gülcan ŞENER (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Nuray TOKGÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI İŞLETMELERDE RETRO PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı