YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE FİLMLERİN ÖNEMİ VE KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE FİLMLERİN ÖNEMİ VE KULLANIMI"

Transkript

1 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE FİLMLERİN ÖNEMİ VE KULLANIMI Ümit GÜLSEVEN Shkolla e Lartë "Hëna e Plotë" (Bedër) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÖZET Son çeyrek asırdır Türkçe nin yabancılara öğretimi dünyanın dört bir yanında büyük bir ilerleme göstermiştir.yabancı ülkelerdeki Üniversitelerin Türkoloji bölümleri,türk girişimcilerinin yurt dışında açtıkları Üniversitelerin Türk Dili Edebiyatı Bölümleri,Kolejler,Dil ve Kültür merkezleri ile yine Türk Devleti nin açmış olduğu Yunus Emre Kültür Merkezleri vb. modern eğitim ortamlarında yapılmakta olan Türkçe eğitimi son yıllarda da interaktif ders araç ve gereçlerinin de kullanımıyla örnek başarı çizgisini daha da yukarılara çekmektedir. Dersliklerin donanımlarının bilgisayar destekli ve akıllı tahta kullanılabilen ortamlardan oluşmaya başlamış olması beraberinde bu ortamlarda kullanılan ders materyellerinin de bu seviyeye uygun ve alternatifli olabilmesini gerektirmektedir.günümüzde bu ihtiyacı karşılayabilen pek çok özel eğitim-öğretim firmasının ürünleri bu kurumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Yabancılara Türkçe Öğretiminde görsel-işitsel materyellerin etkileri,filmlerin kullanım yeri ve önemi,avantajları ile uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler:Yabancılara Türkçe Öğretimi,İnteraktif ders araç ve gereçleri,filmler, ABSTRACT The last quarter-century Turkish teaching to foreigners around the world of a big progress.foreign countries Universities Turkology sections, Turkish entrepreneurs Open Universities abroad of Turkish language and Literature Departments, Colleges, language and cultural centres, the Turkish State was opened again with Yunus Emre Culture Centers, etc. are 404

2 made of modern educational environments Turkish education in recent years is the use of tools and equipment are also interactive lesson example further up the line, attract success. Classrooms on the hardware of the computer-aided and have begun to form from the smart Board in the media that are available in these environments suitable for this level of course materials used and require participants to be alternatives.today, so many that can meet the need for special education-teaching company products are widely used in these institutions. Teaching Turkish to Foreigners In this study, the effects of audiovisual materials, films, role and importance of use, advantages and applications will focus on issues that need attention. Key words: Teaching Turkish to foreigners, interactive classroom tools, movies, Giriş Türkçenin yabancılara öğretimi konusunda yazılmış, bilinen ilk eser olan Karahanlılar dönemindeki Kaşgarlı Mahmut un Divanü Lügati t Türk ünden bu yana Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.verilmektedir.dünyada lehçeleriyle birlikte iki yüz elli milyon insan Türkçe konuşmaktadır.en çok konuşulan diller sıralamasında ise Türkçe altıncıdır.dünyanın küreselleşmeyle bir köy haline gelmesi benzetmesinin bile yetersiz kaldığı günümüzde iletişim,ekonomi,turizm vb. alanlardaki başdöndürücü gelişmeler yabancı dil eğitim ve öğretimini çok daha önemli hale getirmiştir. Ülkemize üniversite okumak için gelen yabancı öğrencilere yönelik dil öğretimi ile yurt dışında açılan kültür merkezleri ve eğitim kurumlarında öğretilen Türkçeyle dil tarihimizdeki önemli bir görev başarıyla yerine getirilmektedir.yabancılara Türkçe Öğretimi son yıllarda daha da poüler bir alan haline gelmiş ve çok sayıda akademisyen, akademik çalışma, öğretim görevlisi ve dil öğretim materyali ortaya çıkmıştır. Günümüzde dil öğretiminde kullanılan metod ve materyaller oldukça zengin bir içerik sunabilmektedir.hafıza tiplerine göre dil eğitiminden ortaöğretim boyunca takip edilerek dil öğreten setlere kadar pek çok firma ve ürün bulunmaktadır. 405

3 DİL ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL-İŞİTSEL MATERYELLERİN ETKİLERİ Öğretimde ders araç ve gereç teknolojilerinin gelişimiyle birlikte günümüz insanının yeniliklere ve teknolojiye olan eğilimi kendini dil öğrenimindede görsel-işitsel materyallerin kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Görselleştirme, hafızanızda çok derin izler bırakır. Görme duyumuz, öğrenme de en önemli duyumuzdur. Zihinsel imgeleme ile beyniniz hayali bile gerçek olarak algılar. Zihinsel imgeleme ile görselleştirdiğiniz bilgiler daha anlamlı hale gelir. İnsan somutla ilişkisinde her zaman çok daha başarılı olmuştur. Çünkü somut nesneleri akılda tutmak soyut kavramlara nazaran daha az bir zihinsel etkinlik gerektirir. Çoğu insanın aklında ülkelerin coğrafik şekilleri kalmaz. Oysa pek çok kişi İtalya nın haritadaki şeklini bilir. Çünkü onu çizmeye benzetir ve somut olan bir şeyle ilişkilendirilmesi sonucu bunu unutmaz. Mutluluk göz önüne herhangi bir nesne getirmez ancak soba herkesin beyninde bir görsel oluşturur. ( Degisimehazirim.com) İnsan somut olan görünen şeylere inanır. Göz ile beyin arasındaki sinir yolları bildiğinizden daha güçlüdür. İşitme duyu organı olan kulağınız ile beyin arasındaki sinir hatları, göz ile beyin arasındaki sinir hatları kat daha zayıftır. Bu sebeple görsel kayıtlar ve zihinsel imgeleme kalıcı izler bırakır. Zihninizde oluşturduğunuz görüntü ve resimleri filmleştirdiğinizde görsel hafızanızı gereği gibi kullanmış olursunuz. Öğrenmede ve hafızanın gelişiminde gözlemleme ve görsel hafıza çok önemlidir. Bir resim (görüntü), bin sözcüğe bedeldir. Zihinsel İmgeleme ile bilgiyi görselleştirmede Luciano Passuelloon a kulak verelim: Zihin dilimizi öğrenerek onu tam kapasitede kullanabilir ve olağanüstü bir hafızaya sahip olabiliriz. İnanın bu sandığınızdan daha kolay! Zihnimiz resimlerle düşünür Görme duyumuz en sofistike ve en gelişmiş duyumuzdur. Bu nedenle, beynimiz görüntüleri, özellikle de somut objeleri depolamada ve yönlendirmede son derece başarılıdır. Soyut sembolleri, mesela bir sayfada yazılı sözcükleri hafızamıza kaydetmek genellikle güçtür. Sözcükler sağlıklı iletişim kurmak için bizim oluşturduğumuz yapılardır ancak ne yazık ki beynimizin bilgiyi işlemesi açısından elverişli değildir. İmgeleme, zihnimizin kullandığı dildir. İmgeler zihnimizin sözcükleri, zihin dilimizin tuğlalarıdır.bir at düşünmeniz istendiğinde, aklınıza ne gelir? At sözcüğünü oluşturan A ve T harfleri mi, yoksa ete kemiğe 406

4 bürünmüş bir at mı? Elbette gerçek bir at gelir gözlerinizin önüne. Rüyalar da her zaman görüntülerden oluşmaz mı? Zihnimiz bizimle şekiller ve görüntüler aracılığıyla iletişim kurar. Bu durumu avantaja çevirmek de bizim elimizdedir. Zihnimizde oluşturduğumuz imgeler ve görüntüler müthiş bir hafızaya sahip olma yolunda çok önemlidir.( Ferit DELEN) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE FİLMLERİN YERİ VE ÖNEMİ Filmler, her düzeyden insanla öğrendikleri dil arasında duygusal bağ kurar. Öğrenciler filmler sayesinde öğrendikleri dile yakınlık duyarlar. Çünkü, filmler aracılığıyla öğrenilen dile ait kültürle, kitaplara göre doğrudan ve daha yakından tanışma fırsatı elde edilir. Filmdeki senaryonun güçlü oluşu, sahnelerin çekiciliği, oyuncuların sempatik tavırları, filmin konusu gibi ögeler, bireyleri öğrendikleri dile ısındırabilir.(erolbarin,2007:s.191) Bir dilde dil bilgisini bilmekle kurulamayacak ifadeler, söz kalıpları vardır. Bu kalıplar dilin önemli bir bölümünü oluşturur. Bu söz kalıpları, belirli bir bağlam içinde ve görmeye dayalı araçlarla sunulduğunda daha iyi kavranır. Birçok konunun öyle ifade edileceği asla insanın aklınıza gelmez. Sözgelimi Eli uzun. deyiminin hırsızlık ile ilgisini yabancı öğrencinin tahmin etmesini beklemek doğru olmaz. Baba bir hırsız tuttum.-getir!-gelmiyor; -Bırak! Gitmiyor. sözü de çok ilginçtir. Türkçe burada âdeta bir tiyatro oyunundan bir sahne vermekte, kişilerin kimi zaman rastlanan davranışlarını çok somut bir biçimde ortaya koymaktadır.(aksan, 2005:96). Dolayısıyla, özenle seçilmiş kısa filmler izletilerek dil bilgisi öğretimiyle elde edilemeyecek bir dil birikimi daha kısa bir sürede oluşturulabilir. Filmler, eğitimin her türünde yararlanılabilecek materyallerdendir. Önemli olan yapılan eğitime uygun filmlerin seçilmesidir. Eğitimde kullanılan her araç-gereç ve belge seçilerek kullanıldığına göre kısa filmler de özenle seçilerek kullanılmalıdır. Eğitimciler, her yönünü kavrayamadıkları bir materyali sevemedikleri ve yararlı bulmadıkları gibi filmlere de kuşkuyla bakarlar. Burada önemli olan işin çerçevesinin doğru çizilmesidir. Sinema filmlerinden neler beklenmektedir? Sinema filmleri seyredilirken her zaman her şeyin anlaşılması mümkün değildir. Bu açıdan ele alındığında konuları karmaşık filmler değil de biraz daha yalın konuları olan filmler seçilmelidir. Yabancıların Türkçeyi bilme düzeyleri ileriyse, elbette 407

5 konusu biraz daha karmaşık ve dili ağır filmler de seçilebilir. Ayrıca, içinde konuşma olmayan filmler de eğitimde kullanılmalıdır.film seyretmeyi seven bir öğrenciye, kitap okuma alışkanlığı da kazandırılabilir. Seçilen filmlerde kitap okuma alışkanlığı olan kişiler varsa, bu durum öğrenciyi etkileyecektir. İzletilen bir filmle ilgi kurarak hikâyeler okutulup özetletilebilir. Elbette bu hikâyeler de öğrencilerin Türkçeyi bilme düzeylerine göre uyarlanmış olmalıdır. Konular özenle seçildiğinde, kısa filmler öğrencilerin hem dil gelişimine hem de kişisel gelişimine katkıda bulunabilir. Hareketli görüntü ve sesin bir sentez içinde eş zamanlı sunumu öğretimde en iyi imkânı sağlamaktadır. Çünkü başka hiçbir araç gerçekliği bu kadar kapsamlı ve gerçeğe yakın bir biçimde yansıtamaz.(kaya, 2005:190). Yabancılara Türkçe öğretimi sırasında en önemli etkinlik, kelime öğretimidir. Kelime öğretiminde kullanılabilecek rol yapma, drama ve gösteri teknikleri, zekâ türlerinin özelliklerine hitap eden öğretim teknikleridir. Çünkü, değişik zekâ alanlarına sahip olan öğrenciler, belli kelimelerin öğretilmesini amaçlayarak hazırlanmış küçük piyesleri veya skeçleri izlemekten hoşlanırlar. Ayrıca, kısa metrajlı filmlerle pandomim filmleri kelime öğretiminde çok yararlıdır. Özellikle Türkçeyi yeni öğrenmeye başlayan yabancılar için pandomim filmleri, isim ve fiil öğretiminde çok önemli bir materyaldir. Çünkü kelime öğretimi, doğrudan yönteme dayalı olarak gerçekleştirilmelidir. Film kareleri de anlatılmak isteneni doğrudan verebilme özelliğine sahiptir. Günlük konuşma dili, eksik cümleler ve birçok hatayla doludur. İnsanlar bazen mırıldanır, bazen de garip bir ses tonuyla konuşurlar. Bu konuşmalar, bölgesel ve etnik yapı farklılığı gösterir. Bütün bu söylenilenleri kitaplarda göstermek zordur. Fakat filmlerde bu tür diyaloglara rastlamak olağandır. Bu bağlamda filmler, aktörlerin -uygun vücut dili ve diğer pragmatik davranışları birleştirmeleriyle- doğal dili nasıl kullandıklarını gözleme fırsatı verir. Öğrenciler kelimelerin anlamları yerine filmdeki hikâyeye odaklanırlarsa yoğun biçimde dinleme pratiği yapma fırsatını bulabilirler. (Liou, Katchen ve Wang 2003: 224).Ayrıca, filmler; bilişsel, duyusal ve psikomotor niteliklerin öğrencilere kazandırılmasını kolaylaştıran materyallerin başında gelmektedir (Demircioğlu 2007: 77). 408

6 VİDEONUN EĞİTİM AÇISINDAN SAĞLADIĞI YARARLAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANABİLİR: 1. Erişilmesi veya temini mümkün olmayan ya da çok zor olan işlemleri, gereçleri, olayları yer, hız ve zaman değişimlerini kolaylıkla sınıf içine getirirler. 2. Kazanılan bilgi kapsamını koruyarak, bilgilerin kısa sürede unutulmasını önlerler. 3. Hassas ve tartışmaya açık konuların etüdünde objektif görüş sağlarlar. 4. Araştırma ve okumaya karşı ilgi uyandırırlar. 5. Grup üyelerinin tamamına aynı olanakların tanınmasını sağlarlar. 6. Tutum ve davranış değişikliklerini kolaylaştırırlar. 7. Hemen bütün öğrencilerin ilgilerinin uyanmasına ve bu ilginin devam etmesine yardım ederler. 8. İşlenen konunun uzmanlarını ve konuyla ilgili sayısız kaynakları sınıfa getirirler. 9. Öğrencilerin, yaşanılan sosyal ve fiziki çevre ile temasını sağlarlar. 10. Yaşları ve yetenekleri değişik de olsa, bütün gruplar için elverişlidirler (Odabaşı-Namlu,1998;11-13). Günümüzde derste film izlettirme aktivitesinde kullanılabilecek film materyalleri açısından en kaliteli ve zengin içeriğe sahip olunan dönemleri yaşıyoruz.son yıllarda Türk sinema,dizi,klip ve reklam filmlerinde yaşadığımız kalite,başarı ve popülarite ;öğreticilere,dublajla seslendirilmiş materyallerin yerine derste kullanabilecekleri yerli,kaliteli ve popüler sinema,dizi, klip ve reklam filmi materyalleri yelpazesi sunuyor. Türk dizi filmleri sektöründeki ihracatın yaklaşık yüzde 80'ini yapan Calinos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Gülgen yaptığı açıklamada Türk film sektörü hakkında; 1997 yılında Deli Yürek dizi filminin Kazakistan a satılmasıyla başlayan sürecin şuan da 150 milyon dolarlık ihraç rekoru,bölüm başına 500 ile dolar arası değişen ücreti,50 den fazla ülkede şuan gösterimi devam etmesi ile katlanarak büyümeye devam ettiğini bildiriyor.bu başarıyı ve popülariteyi 409

7 yakalayan Türk filmleri yabancılara Türkçe öğretimindeki uygulayıcılarında işlerini kolaylaştırmıştır. Son yıllardaki Yabancılara Türkçe Öğretimi setlerinde film materyali ihtiyacı;öğretici kitap setinin içinde bulunan,yerli oyuncu kadrosu ile çekilmiş kısa video film parçalarının izlettirilip kitap üzerinde sorularının cevaplatılarak ders işlenmesini sağlayan başarılı örneklerle karşılaşılmaya başlanmıştır. Ayrıca Yabancılara Türkçe Öğretimi veren kurumların başında olan Tömer kursları,yunus Emre Kültür Merkezleri ve yurt dışında açılmış olan özel eğitim kurumlarının derslik donanımlarında akıllı tahtalar kullanılmaya başlanmıştır.bu sayede yapılacak olan film seyrettirme aktivitesi için sınıf ortamının derse hazırlanması adına teknik ekipman,ses sistemi, sinevizyon ihtiyacı dersliklerde hazır bulunmaktadır.ders öğretmeni kullandığı Türkçe kitap seti içersindeki video film parçalarını veya kendisinin seçip hazırlayacağı kısa sinema,dizi,klip ve reklam parçalarını izletip yapacağı uygulama dersi ile kitap üzerinde öğrettiklerini pekiştirmiş olacaktır. Yurt dışında 50 den fazla ülkede bu popülariteyi yakalamış Türk sinema ve dizileri bu eğitim kurumlarında eğitmenlere ders dışı zamanlarda da,talebe uygun olarak, seçilmiş sinema ve dizi filmlerle toplu gösterim saatleri uygulaması yapma imkanı vermektedir. FİLM İZLETMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR -Film izletmede Türk dizi,film,reklam ve klip beğenilirliği ve bilinirliliği sınıfta ders işlerken dil öğretiminin önüne geçmemeli. -Öğretmen bu popüleriten faydalanarak 3-5 dakika ile 20 dakika aralığında hedeflediği konunun daha iyi anlaşılıp pekiştirilmesine yardım edecek film seçimi yapılmalıdır. -Ders öncesi,ders sırası ve sonrası yapacaklarını önceden planlamalı sınıfı ders süresince sinema salonuna dönüşmesine yol açılmamalı. -Film izletiminde uzun süre seyretmeyle geçmemeli öğretmen hazırladığı uygulamalar ve sorularla öğrencilerin dersten kopup filme dalmalarına müsaade etmemelidir. -Seçilecek film öğrencilerin ilgi ve anlama düzeylerine uygun,eğitimini aldıkları kur seviyesinde(temel,orta,ileri A2,B1 vb.) olmalıdır. 410

8 -Filmin altyazılı veya altyazısız izlettirilmesi konusunda Öğrencilerin anlama seviyesi dikkate alınarak karar verilip uygulama yapılmalı.a1- A2 kurunda olan öğrencilere altyazılı,b1 ve üzeri olanlara altyazısız film izlettirilmeli -Film seçiminde öğrencilerin yetiştikleri kültür, ahlak ortamları yaşam tarzları,dünya görüşleri,inançları vb. durumları göz önünde tutularak karar verilmelidir. -Filmin içeriği önceden dikkatle incelenmeli.genel ahlak kurallarına aykırı ses ve görüntü içermediğinden emin olunmalıdır. -İzletirilecek dizi,reklam,klip ne ise dersten önce koridora, panoya asılacak bilgi notları ile öğrenciler meraklandırılıp derse motive edilmelidirler. -Dersliğin teknik donanım yeterliliği,önceden kontrol edilip gözden geçirilmeli ders esnasında elektrik,ses veya görüntü kesilmesi gibi arızalarla dikkatin dağılmasına,ders atmosferinin bozulmasına sebebiyet verilmemelidir. -Dersliğin ısı,ışık ve havalandırılması dersin verimini etkileyeceği için önceden kontrol edip derse uygun hale getirilmeli. -Önceki derste işlenen konu hakkında hatırlatıcı kısa bir tekrar özeti izlettirmesi yapılıp yeni derse geçerken konuya motive edici,dikkat çeken bilgiler verilerek yeni film parçasının izletilmesine geçilmeli. -Derslik ders sonunda kontrol ederek teslim aldığımız gibi her yönüyle yeni derse hazır şekilde bırakıp teslim etmeliyiz. Sonuç Sonuç olarak diyebiliriz ki;yabancılara Türkçe Öğretiminde filmlerin kullanımı her seviyede(a1,a2,b1,b2,c1,c2) ve her türde(kelime öğretimi,okuma-anlama,dinleme,dil bilgisi vb.) en önemli etkiye sahip vazgeçilmez metodtur. Görüntülü ve sesli kelime öğretiminden diyalog yaptırmaya deyim ve atasözü öğretimini içeren kısa filmlere oradan ileri seviye öğrencilerine altyazısız popüler Türk sinema,dizi,klip ve reklamlarına kadar film yelpazesi;türkiye nin son yıllarda yıldızının parlamasıyla birlikte,kitap seti üreticisi firma sahiplerinden Türkçe ders öğretmenlerine kadar herkesten Yabancılara Türkçe Öğretimini diğer popüler dillerin öğretimindeki seviyeden daha yukarılara çekmemizi beklemektedir. 411

9 Kaynaklar -Degisimehazirim.com - DEMİRCİOĞLU, İsmail (2007). Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi, Bilig,(42): Doğan AKSAN, 2005:96. Türkçenin Gücü, Ankara, Bilgi Yayınevi - ErolBARIN (22-23Kasım2007) Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkiye de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı s Ferit -KAYA, Zeki; (2005).Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme, Ankara, PegemA - LIOU,H.C.,Katchen J.E.and H.Wang (2003). Lingua Tsing Hua: ODABAŞI, Ferhan ve Aysel Gürcan Namlu.(1998). "Türkçe Öğretiminde Ortamlar." Türkçe Öğretimi. Editör: Seyhun Topbaş. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları. 412

Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ

Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 223-240 Fatih YILMAZ 1 Ayhan DİRİL 2 FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ: BEYAZ MELEK FİLM ÖRNEĞİ Özet Son yıllarda yabancı dil öğretiminde

Detaylı

TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a

TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a 53 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2014 2(1(ÖZEL)), 53-63 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a TEACHING FORMULAIC

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yöntemler, Uygulamalar, Öğrenme ve Öğretmede Karşılaşılan Bazı Sorunlar

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yöntemler, Uygulamalar, Öğrenme ve Öğretmede Karşılaşılan Bazı Sorunlar Şenol DEMİR Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yöntemler, Uygulamalar, Öğrenme ve Öğretmede Karşılaşılan Bazı Sorunlar Teaching Turkish as a Foreign Language: Methods, Applications, Some Problems Encountered

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ĐNGĐLĐZ DĐLĐ VE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY IMPORTANCE AND THE USE OF ANIMATION AS A MATERIAL IN TEACHING TURKISH AS A FOREINGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK ANİMASYON KULLANIMI

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇENİN ETKİLİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇENİN ETKİLİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 23, s. 57-79 ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ The Relationship between Language and Culture: The Function and Place of Folk Materials in Teaching Turkish

Detaylı

Film- yapımı el kitabı

Film- yapımı el kitabı Film- yapımı el kitabı MOVET Mesleki eğitim ve öğretim filmleri Tatiana Speri ve Eva Vanhee 1 İndex MOVET Mesleki Eğitim ve Öğretim İçin film Yapımı GİRİŞ... 4 1.DİL AMAÇLI FİLM YAPIMI... 7 1.1 film yapımını

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI BİTİŞİK EĞİK YAZI ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ

Detaylı

TEMEL DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI

TEMEL DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI 993 TEMEL DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI KIRKKILIÇ, Ahmet * -ŞAHİN, Abdullah ** TÜRKİYE/TУРЦИЯ ÖZET Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve eğitim alanına girmesinin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 80 İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ahmet Hakan HANÇER * Önder

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı 2010-2012 DÖNEMİNDE IMDB DE EN YÜKSEK BEĞENİYİ KAZANAN İLK 10 ÇİZGİ-ANİMASYON FİLME AİT

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ

Detaylı

YABANCI DİLDE KELİME ÖĞRETİMİNDE RESİMLERİN SEVİYE VE TAKSONOMİYE UYGUN KULLANIMI Filiz METE

YABANCI DİLDE KELİME ÖĞRETİMİNDE RESİMLERİN SEVİYE VE TAKSONOMİYE UYGUN KULLANIMI Filiz METE YABANCI DİLDE KELİME ÖĞRETİMİNDE RESİMLERİN SEVİYE VE TAKSONOMİYE UYGUN KULLANIMI Filiz METE Öz: Yabancı dil öğretiminde kelime hazinesi dil becerilerinin gelişiminde etkilidir. Öğretilecek kelimelerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION

BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 504/528 BENEFITING FROM ACTIVE LEARNING ACTIVITIES IN TURKISH LANGUAGE EDUCATION Türkçe Eğitiminde Aktif Öğrenme Etkinliklerinden Yararlanma Merve MÜLDÜR 1 & Arzu

Detaylı