T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI İLERİ DÜZEY (İD) 28 MART 2010 Saat: PAZAR 2. OTURUM KİTAPÇIK TÜRÜ A Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No: DİKKAT: 1. Bu sınavda, 4 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Ulusal ve Uluslararası Piyasalar Analiz Yöntemleri Hisse Senedi Piyasaları Hisse Senedi Piyasaları Finansal Yönetim Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Ulusal ve Uluslararası Piyasalar, Analiz Yöntemleri, Finansal Yönetim, Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar testleri için dört ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sıra No: 1. Bu soru kitapçığında toplam 100 soru bulunmaktadır. Bir modül için 45 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa Bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 A 2360 ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR 1. Piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla, T.C. Merkez Bankası tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde, iskontolu olarak ihraç edilen, kıymetli evrak niteliğini haiz senetlere ne denir? A) Likidite senedi B) Özel sektör tahvili C) Hisse senedi D) Gelir ortaklığı senedi 2. T.C. Merkez Bankasının aşağıdaki para politikası araçlarından hangisi parasal çarpanı etkilemek için kullanılır? A) Döviz Müdahaleleri, Alım-Satımları B) Reeskont Penceresi İşlemleri C) Açık Piyasa İşlemleri D) Zorunlu Karşılıklar 3. Aşağıdakilerden hangisi bankalararası piyasalarda bir alt piyasa olarak tanımlanmamaktadır? 5. İMKB de işlem görmekte olan ABC hisse senedinin ağırlıklı ortalama fiyatı tarihinde 6,58 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre bir sonraki seans işlem sırasında uygulanacak alt ve üst işlem fiyatı ne kadar olacaktır? A) 7,30-5,90 TL B) 7,25-5,95 TL C) 7,20-5,90 TL D) 7,15-5,85 TL 6. Aşağıdakilerden hangisi üye temsilcileri tarafından İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına iletilebilen Normal Emir Türleri arasında yer almamaktadır? A) Kalanı İptal Et Emirleri B) Özel Miktar Limitli Emir C) Özel Limit Fiyatlı Emir D) Limit Fiyatlı Emirler 7. İMKB Hisse Senetleri Piyasasında ikinci seansta açılış seansında emir toplama hangi saatler arasında yapılmaktadır? A) 14:00-14:30 B) 13:50-14:00 C) 14:00-14:15 D) 14:00-14:20 A) Bankalararası TL piyasası B) Bankalararası repo piyasası C) Bankalararası tahvil piyasası D) Bankalararası hisse senedi piyasası 4. Aşağıdakilerden hangisi bankalararası piyasada kullanılan line teriminin tanımıdır? 8. Gün içerisinde açığa satışa konu olan menkul kıymetin en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi hangi fiyattan gerçekleşir? A) Bir önceki günün ağırlıklı ortalama fiyatından B) En son gerçekleşen fiyat seviyesinden C) Açılış seansında oluşan fiyattan D) Bir önceki fiyat seviyesinden A) Bankaların işlem yapabilecekleri bankalara ve işlem miktarlarına getirdikleri sınırlamalardır. B) Bankaların diğer bankalar ile gerçekleştirdikleri işlemler için kullandıkları iletişim sistemidir. C) İMKB, TCMB ve bankaların işlem gerçekleştirdikleri ortak platformdur. D) TCMB tarafından her bir bankaya özel olarak tanınan limitlerdir. 2

3 A 9. Aşağıdakilerden hangisinde İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Miktarı nın tanımı doğru verilmiştir? A) Hisse senetleri piyasasında gerçekleşen her sözleşmedeki hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılmasından oluşmaktadır. B) Bir Sermaye Piyasası aracının kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını ifade eder. C) Bir Sermaye Piyasası aracının kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari değerini ifade eder. D) Bir piyasada, bir seansta ya da belirli bir dönemde alınıp satılan (el değiştiren) menkul kıymet adedidir. 12. Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen emirlerin valörü ve işlemlerin takasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Piyasada işlem yapan üyeler, işlemin valör gününde nakit ve menkul kıymet yükümlülüğünü saat 16:30 a kadar yerine getirmek zorundadır. B) Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu işlemlerinde valör süresi en fazla 90 gün olabilir. C) Döviz ödemeli Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarında aynı gün valörlü işlem gerçekleştirilebilir. D) Özel sektör tahvillerinin valör süresi en fazla 7 gün olabilir. 10. İşlem görülebilecek en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil etmeyen, eski hisse senedinin bölünmeden önceki en son işlem gördüğü seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatı ve bedelli artırım oranı kullanılarak bulunan fiyat türü hangisidir? A) Ağırlıklı ortalama fiyat B) Referans fiyat C) Açılış fiyatı D) Baz fiyat 13. Sabit getirili menkul kıymetin işlemiş faizini içermeyen fiyat aşağıdakilerden hangisidir? A) Baz fiyat B) Referans fiyat C) Kirli fiyat D) Temiz fiyat 14. Sabit getirili menkul kıymetin vade bitiminde anapara ve (varsa) kupon faizinin ihraççı tarafından sabit getirili menkul kıymetin sahibine ödenmesine ne ad verilir? A) İtfa B) Tranş C) Valör D) Tescil 11. Menkul Kıymetlerin tanımlanmasına ilişkin olarak üretilen ISIN kodu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ISIN Kodundan menkul kıymetin ihraç tarihi anlaşılabilir. B) İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞ tarafından üretilmektedir. C) 12 haneden oluşmaktadır ve ilk iki harf ülkeyi tanımlamaktadır. D) Özel Sektör şirketlerinin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ISIN Kodundan ihraç edilen menkul kıymetin niteliği anlaşılabilir. 15. Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında piyasa yapıcı bankalar hangi kurum tarafından belirlenmektedir? A) Sermaye Piyasası Kurulu B) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası C) Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı D) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3

4 A 16. Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında kullanılan teminat türlerinden biri değildir? A) Munzam Teminat B) Başlangıç Teminatı C) Sürdürme Teminatı D) (Olağanüstü) Durum Teminatı 20. Takasbank Para Piyasasına (TPP) ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Takasbank, TPP de hem alış hem de satış kotasyonu vererek piyasa yapıcı rolünü üstlenir. B) TPP de hem alış yapan taraf hem de satış yapan taraftan teminat talep edilmektedir. C) İMKB üyesi aracı kuruluşlar ve sigorta şirketleri, TPP Taahütnamesini imzalamaları durumunda TPP de işlem gerçekleştirilebilmektedir. D) TPP de gerçekleşen işlemler Takasbankın garantisi altındadır. 17. Aşağıdakilerden hangisi Takasbank Para Piyasası işlemlerinin vadelerinden biri değildir? A) 45 gün B) 2 ay C) 3 ay D) 6 ay 18. Takasbank Para Piyasasında alıcı olmak isteyen aracı kuruluştan almak istediği miktarın yüzde kaçı oranında değerlenmiş teminat istenir? A) 75 B) 90 C) 100 D) Aşağıdakilerden hangisi Takasbank Para Piyasası nda verilebilecek teminat çeşitleri arasında yer almamaktadır? A) Yatırım fonu katılma belgesi B) Özel sektör tahvili C) Teminat mektubu D) Hisse senedi 21. Aşağıdakilerden hangisi tezgâhüstü (OTC) piyasalardan biridir? A) Takasbank Para Piyasası B) Bankalararası Döviz Piyasası C) İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası D) Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası 22. Aşağıdaki Amerikan Depo Sertifikası (ADS) türlerinden hangisi Amerika Birleşik Devletleri nin (ABD) Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonuna (SEC) kaydı yoksa ABD vatandaşı tarafından alınamaz? A) Rule 144A B) Level 1 C) Sponsorsuz D) Regulation S 23. Moody s yatırım sınıfı (investment grade) tahvil derecelendirme kriterlerine göre aşağıdaki derecelerden hangisi yüksek kaliteyi (high quality) ifade etmektedir? A) Aa (1,2,3) B) A (1,2,3) C) AA (+/-) D) A (+/-) 4

5 24. Vadeli işlem piyasalarında uzun pozisyon sahibinin kısa, kısa pozisyon sahibinin uzun pozisyon almak suretiyle ilk pozisyonlarını kapatmalarına ne ad verilir? İLERİ DÜZEY 2400 ANALİZ YÖNTEMLERİ A A) Ödünç menkul kıymet işlemi B) Kredili işlem C) Ters işlem D) Açığa satış 1. Yıllık enflasyon oranının % 60 olarak belirlendiği bir ekonomide, bir menkul kıymetin reel kârlılık oranının % 30 olması için, nominal getiri oranı ne olmalıdır? A) % 98 B) % 108 C) % 112 D) % Vadeli işlem sözleşmesinde (forward), vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlü olan tarafın aldığı pozisyona ne ad verilir? A) Değişken pozisyon B) Uzun pozisyon C) Kısa pozisyon D) Açık pozisyon 2. Bir uluslararası yatırımcı 2009 yılında Amerikan piyasalarından almış olduğu 10 yıllık Hazine kâğıtlarından dolar bazında % 2,5 getiri elde etmiş olup, aynı dönemde ABD de yıllık deflasyon oranı ise % 1 olarak gerçekleşmiştir. Bu yatırımcının elde etmiş olduğu reel getiri oranı nedir? A) % 1,49 B) % 2,50 C) % 3,54 D) % 4,53 3. XYZ AŞ nin önünde dört yatırım imkânı bulunmaktadır. XYZ AŞ projelerden sadece birisini tercih etmek durumundadır. A, B, C ve D projelerinin herbiri için TL yatırım yapılması gerekmektedir. Piyasa faiz oranı 10 % olup XYZ AŞ proje seçiminde net şimdiki değer yaklaşımını kullanmaktadır. A projesi bu yatırım neticesinde 1. yıl sonunda TL, B projesi 2. yıl sonunda TL, C projesi 1. yıl sonunda TL ve 2. yıl sonunda TL, D projesi ise 1. yıl sonunda TL ve 2. yıl sonunda TL nakit girişi sağlayacaktır. XYZ AŞ nin hangi projeyi seçmesi gerekmektedir? A) C B) D C) A D) B günlük vadeli mevduat hesabının basit faizi yıllık net (vergi sonrası) % 60 ise, bileşik faizi yüzde kaçtır? (Yılı 360 gün olarak varsayınız.) A) 66,30 B) 69,60 C) 70,20 D) 72,80 5

6 TL nominal değerli, 6 ay vadeli bir senedin dış iskonto yöntemi ile iskonto tutarı 100 TL olduğuna göre iskonto oranı yüzde kaç olacaktır? A) 25 B) 20 C) 18 D) A Şirketi B bankasından yıllık faiz oranı % 30 olan kredi almıştır. Mevcut vergi oranı % 30 olduğuna göre, kredinin işletmeye maliyeti % kaçtır? İLERİ DÜZEY 10. Aşağıdaki vadeli hesapların hangisinin yıllık efektif faiz getirisi en yüksektir? A A) Günlük bileşik faiz hesaplaması ile yıllık 19 % nominal faiz ödeyen vadeli mevduat hesabı B) Aylık bileşik faiz hesaplaması ile yıllık 19 % nominal faiz ödeyen vadeli mevduat hesabı C) Üç aylık bileşik faiz hesaplaması ile yıllık 20 % nominal faiz ödeyen vadeli mevduat hesabı D) Yıllık bileşik faiz hesaplaması ile yıllık 20 % nominal faiz ödeyen vadeli mevduat hesabı A) 9 B) 14 C) 21 D) Emre Bey alacağı ev için 15 yıl vadeli TL konut kredisi almıştır. Yıllık faiz oranı 6.75 % olarak belirlenmiştir. Emre Bey in aylık ödeme tutarı ne kadar olacaktır? A) 1912,27 TL B) 2012,27 TL C) 2112,27 TL D) 2212,27 TL 11. Bir yatırımcı tarihinde, hisse başına 15 kuruş temettü dağıtan bir şirketi analiz etmiş ve söz konusu şirketin önümüzdeki yıllarda dağıtacağı temettünün sürekli olarak % 4 oranında artacağı sonucuna ulaşmıştır. Söz konusu şirket için iskonto faktörünün % 9 olduğu düşünülürse, aşağıdakilerden hangisi şirketin gelecekteki temettülerinin bugünkü değerini ifade eder? A) 2,12 TL B) 3,00 TL C) 3,12 TL D) 3,75 TL yıl sonra elde edeceğim TL nin % 10 iskonto oranı ile bugünkü değerini aşağıdakilerden hangisi gösterir? A) ( ) C) ( ) B) x( ) 10 D) x( ) Aşağıdakilerden hangisi parasal taban içinde bulunmamaktadır? A) Kamu Mevduatı B) Emisyon C) Serbest Mevduat D) Açık Piyasa İşlemleri 9. Bir bankaya yıllık % 48 faizle yatırılan 250 lira karşılığında 80 lira faiz alındığına göre söz konusu para bankada ne kadar süreyle yatırılmıştır? A) 4 ay B) 5 ay C) 6 ay D) 8 ay 13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel görevlerinden birisi değildir? A) Para politikasını uygulamak B) Bilanço kârını maksimize etmek C) Zorunlu karşılık oranını belirlemek D) Ticari bankalara ve devlete kredi açmak 6

7 14. Dönen varlıklar Duran varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynak Bilanço grupları yukarıda yer alan bir işletmenin finansal kaldıraç oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,25 B) 0,33 C) 0,42 D) 0,75 İLERİ DÜZEY A 18. Satışların 100 TL olacağını tahmin eden işletmenin içinde bulunduğu endüstrideki ortalama oranlar aşağıdaki gibidir. Cari Oran = 2,5 Toplam Borç / Özsermaye = 2 Kısa Vadeli Borç = 22,5 TL Özsermaye Devir Hızı = 4 Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin özsermayesi kaç TL dir? A) 15 B) 20 C) 25 D) Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin fon akım tablosunda fon kaynakları arasında yer almaz? A) Sermaye Artırımı B) Hisse Senetleri İhraç Primleri C) Duran Varlıklar Tutarındaki Artışlar D) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 16. Hisse senedi yatırımlarının performansını etkileyen ekonomik, sektörel ve ortaklıkla ilgili unsurları dikkate alarak, hisse senedinin gerçek değerini bulmaya ve bulunan gerçek değeri piyasa fiyatları ile karşılaştırarak alımsatım kararını vermeye yarayan analiz yöntemi hangisidir? A) Temel Analiz B) Mali Analiz C) Portföy Analiz D) Teknik Analiz 19. I- Temel analizi kullananların amacı genellikle uzun süreli yatırım sonucu temettü kazancı elde etmek, teknik analizcilerin ki ise kısa süre içinde sermaye (hisse senedinin satış ile alış fiyatı arasındaki fark) kazancı sağlamaktır. II- Temel analizciler, ilgilendikleri şirketlerin hisse senetlerinin gerçek değeri ni (intrinsic value) hesaplayıp piyasada oluşan fiyatlarla karşılaştırırlar ve buna göre alım-satım kararı verirler. III- Temel analizciler, hisse senedi piyasasında oluşan fiyatların yatırımcıların duygu ve düşüncelerini kapsadığını ve bunu sadece kendi analiz metotlarının içerdiğini şiddetle savunurlar. Temel Analiz ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I - II 17. Bir endüstrinin ürünlerine olan talepte devamlı bir surette düşüşün yaşanmasından kaynaklanan işsizlik hangisidir? A) Kısmi işsizlik B) Yapısal işsizlik C) Genel işsizlik D) Mevsimlik işsizlik 20. Göreceli Güç Endeksi (Relative Strength Index) göstergesi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 0-30 arası aşırı satım bölgesidir. B) arası aşırı satım bölgesidir. C) 0-20 arası aşırı alım bölgesidir. D) arası aşırı alım bölgesidir. 7

8 A 21. Bir mum grafiğinde yer alan bilgilere ilişkin olarak aşağıdaki gösterimlerden hangisi doğrudur? A) En yüksek fiyat 22. I- Ortalamalar her türlü faktörü içerir ve yansıtır. II- Piyasada iki temel trend vardır. III- Ana trendler üç aşamadan geçerler. Yukarıda Dow Teorisi nin dayandığı temel ilkelere ilişkin olarak verilmiş ifadelerden hangisi/ hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II - III B) 23. Aşağıdakilerden hangisi teknik analizde kullanılan fiyat formasyonlarından biri değildir? En yüksek fiyat A) Omuz-baş-omuz formasyonu B) Bayrak ve flamalar C) Deltoid formasyonu D) V formasyonu C) En yüksek fiyat 24. Piyasadaki çeşitli kesimlerin gelecek hakkındaki beklentilerinin yönünü belirten Boğa piyasası (bull market) ve Ayı piyasası na (bear market) ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Boğa Piyasası Ayı Piyasası A) Piyasanın yükseleceği beklentisi vardır. Piyasanın düşeceği beklentisi vardır. B) Piyasanın düşeceği beklentisi vardır. Piyasanın yükseleceği beklentisi vardır. D) En yüksek fiyat C) Piyasanın düşeceği beklentisi vardır. Piyasada düşüş ve artış yönünde bir beklenti yoktur. D) Piyasanın önce düşüp sonra yükseleceği beklentisi vardır. Piyasanın düşüp sonra sürekli yükseleceği beklentisi vardır. 25. Aşağıdakilerden hangisi teknik analiz yöntemlerinden biri değildir? A) Momentum B) Fibonacci sayıları C) Hareketli ortalamalar D) Monte Carlo simulasyonu 8

9 A 2380 FİNANSAL YÖNETİM 1. Finans bilimine göre modern bir firmadaki finans yöneticisinin en temel amacı ne olmalıdır? 4. Satışları TL olan bir işletmenin satışları her yıl % 20 artış göstermektedir. Faaliyet kâr marjının % 15 olması durumunda işletmenin bir yıl sonraki proforma gelir tablosunda faaliyet kârı kaç TL olur? A) B) C) D) A) Firmanın piyasa değerini maksimize etmek B) Firmanın ortak sayısını maksimize etmek C) Firmanın finansal risklerini yönetmek D) Firmanın kredibilitesini arttırmak 2. Aşağıdakilerin hangisi mal ve hizmetlerin satışı konusunda fiyata ilişkin riskler arasında yer almaz? A) Mal ve hizmet fiyatı riski B) Kur riski C) Faiz riski D) Mali risk 3. Aşağıdakilerden hangisi proforma gelir tablosu hazırlama sürecinde kullanılması gereken bilgilerden değildir? A) Satışların tahmini B) Özsermaye tutarının belirlenmesi C) İşçilik ve genel giderlerin tahmini D) Üretilen malın maliyetinin belirlenmesi 5. CSV AŞ hisse senedinin cari dönem fiyatı 42 TL dir. (P 0 =42 TL) Şirketin cari dönem temettü tutarı ise 4 TL olarak gerçekleşmiştir. (D 0 =4 TL) Şirketin yıllık gelir ve temettülerinin büyüme oranın ise % 5 olduğu bilinmektedir. Bu veriler çerçevesinde CSV AŞ nin özkaynak maliyeti oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0.10 B) 0.15 C) 0.20 D) Aşağıdakilerden hangisi yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, paranın zaman değerini temelde dikkate almayıp, finansal planlama ve likiditeye önem veren yöntemlerden biridir? A) İç Verim Oranı B) Kârlılık Endeksi C) Net Bugünkü Değer D) Geri Ödeme Süresi 7. Bir şirket bu yıl hisse başına 2 TL temettü dağıtmıştır. Şirket her yıl temettü tutarını % 7 oranında artıracağını kamuya açıklamıştır. Piyasa faiz oranı % 10 ise bu hisse senedinin değeri kaç TL dir? A) 71,33 B) 70,33 C) D)

10 A 8. Tahvil değerlemesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tahvilin fiyatı vade sonunda nominal değerine eşit olur. B) Cari faiz oranı kupon faiz oranına eşit ise tahvil nominal değerden satılır. C) Kupon faiz oranı cari faiz oranının üstünde ise tahvil iskontolu satılır. D) Tahvilin değerini tahvilin cari fiyatına eşitleyen faiz oranına iç verim oranı veya vadeye kadar verim denir. 12. Malı satın alan yurt dışındaki müşteri tarafından bir bankaya açtırılan ve malın sözleşme koşullarına uygun biçimde gönderilmesi durumunda, ihracatçıya ödeme yapılacağını taahhüt eden hesap aşağıdakilerden hangisidir? A) Cari hesap B) Kredi hesabı C) Akreditif D) Garanti hesap 9. XYZ şirketi cari yılda 5 TL kâr payı dağıtmıştır. Kâr paylarının % 5 büyüyeceği tahmin edilmektedir. İskonto oranı % 15 ise XYZ şirketinnin hisse senedinin değeri kaç TL olur? 13. Beklenen getirisi % 3 ve getirinin standart sapması da % 3 olan bir yatırım aracının Değişim kat sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 A) 51,5 B) 52,5 C) 53,0 D) 54,5 10. Portakal AŞ Manolya AŞ ni devralarak birleşmeyi planlamaktadır. Birleşme sonucu Manolya AŞ ticaret sicilinden terkin edilecektir. Birleşme işleminde özvarlık yöntemi kullanılacaktır. (Hesaplamalarda virgülden sonraki ilk 4 basamak dikkate alınacaktır.) Söz konusu şirketlere ilişkin veriler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Sermaye (TL) Özvarlık (TL) Portakal AŞ Manolya AŞ Piyasa risk priminin % 10 risksiz faiz oranının % 9 olduğu bir durumda beta kat sayısı 1,5 olan bir hisse senedinin beklenen getirisi yüzde kaçtır? A) 18 B) 19 C) 22 D) XYZ AŞ nin hisse senedinin beklenen getirisi 0.10, varyansı 0.04 tür. Buna göre XYZ AŞ nin değişim kat sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0.40 B) 0.50 C) 2 D) 2.5 Birleşme işlemindeki Birleşme Oranı nedir? A) 0,2080 B) 0,4114 C) D) 0, Temlik edilen fatura ile ilgili bedelin faktoring şirketine ödenme yükümlülüğünün alıcıda olduğu faktoring türü aşağıdakilerden hangisidir? 16. Bir yatırımcının parasının % 80 ini getirisi % 30 ve standart sapması % 20 olan riskli bir varlığa, kalan parasını da getirisi % 10 olan risksiz bir varlığa yatırması durumunda yatırımcının oluşturduğu portföyün beklenen getirisi ve standart sapması sırasıyla yüzde kaç olur? A) 24,20 B) 26,16 C) 26,18 D) 26,20 A) Gayri kabili rücu faktoring B) Kabili rücu faktoring C) Gerçek faktoring D) Örtülü faktoring 10

11 A 17. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli nde pazar portföyünün beklenen getirisi ile risksiz getiri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) Beta B) Risk Primi C) Sistematik Risk D) Sistematik Olmayan Risk 20. Aşağıdaki modellerden hangisi finansal varlık fiyatlarını etkileyen faktörlerin piyasa katılımcıları tarafından fiyatlandırılacağını ve eğer denge fiyatlarından bir sapma olursa, yatırımcıların finansal varlıkları alarak ya da satarak finansal varlık fiyatlarını tekrar denge konumuna getireceğini öngörmektedir? A) Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli B) Markowitz Portföy Modeli C) Arbitraj Fiyatlama Modeli D) Sıfır Betalı Model 18. Aşağıdakilerden hangisi Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli nin dayandığı varsayımlardan değildir? A) Bütün varlıklar pazarlanabilir ve bölünebilirdir. B) Bütün yatırımcılar yatırım kararlarını getirilerin olasılık dağılımına dayanarak almaktadırlar. C) Aynı beklenen getiriye sahip iki yatırım seçeneği varsa, yatırımcılar getirisinin varyansı küçük olan yatırım seçeneğini tercih edeceklerdir. D) Sistematik risk çeşitlendirme yöntemi ile azaltılabilir. 21. Risksiz faiz oranının % 2 olduğu bir piyasada bir portföyün ortalama getirisi % 12, standart sapması % 15, betası 1,4 ise portföyün performansına ilişkin olarak Treynor oranının yaklaşık değeri nedir? A) 0,660 B) 0,640 C) 0,680 D) 0, Finansal varlık fiyatlama modelinde bir kıymetin sistematik riskini ifade eden beta kat sayısı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Pazar portfoyünün varyansı ile doğru orantılıdır. B) Sistematik riski düşük olan kıymetin beta değeri 1 den küçüktür. C) Belirli bir hisse senedinin ne ölçüde pazarla birlikte hareket ettiğini gösteren bir ölçüttür. D) Bir portföydeki hisse senetlerinin betasından daha yüksek betalı bir hisse senedi portföye eklenirse, portföyün beklenen getirisi artar. 22. Risksiz faiz oranının % 5, ortalama piyasa getirisi % 10 ise, aşağıdaki tabloda yer alan 3 portföyün Jensen alfa ölçütüne göre portföy performanslarının büyükten küçüğe sıralaması nasıldır? Portföyler Ortalama Yıllık Getiri Oranı Beta 1. portföy % 11 0,90 2. portföy % 13 1,10 3. portföy % 14 1,20 A) 3. portföy > 2. portföy > 1. portföy B) 2. portföy > 3. portföy > 1. portföy C) 1. portföy > 2. portföy > 3. portföy D) 1. portföy > 3. portföy > 2. portföy 11

12 23. Bir uluslararası portföy yatırımcısı 1 milyon ABD Dolarını 2009 yılının başında 1$= TL kuru ile TL ye çevirmiş ve satın aldığı tahvilden 2009 yılı sonuna kadar % 20 kazanmıştır. Aynı dönem sonunda 1$= TL ise yatırımcının 2009 yılında dolar bazında yıllık getirisi yaklaşık yüzde kaçtır? A) 19,9 B) 20,8 C) 21,7 D) 22,02 İLERİ DÜZEY A 2420 MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR 1. Sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca, bir işletmede finansal tabloların hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan aşağıdakilerden hangisi sorumludur? TL ye alınan bir hisse senedinden dönem içinde 1 TL kâr payı alınmıştır. Hisse senedi dönem sonunda 5 TL ye satılmıştır. Aynı dönemde TL, ABD Doları karşısında % 10 oranında değer kaybına uğramıştır. Yatırımcının ABD Doları bazında getirisi yüzde kaçtır? A) 32,26 B) 35,02 C) 36,36 D) 37, ABD Dolarının kısa sürede aşırı değerleneceğini öngören bir firma ABD Dolarındaki açık pozisyonunu ay sonu itibariyle kapatmak istemektedir. Bu durumda firmanın aşağıda verilen stratejilerden hangisini kullanması uygundur? A) ABD Dolarında kısa pozisyon alabilir. B) Bir ay vadeli ABD Dolarına dayalı vadeli işlem sözleşmesi satabilir. C) Üç ay vadeli ABD Dolarına dayalı vadeli işlem sözleşmesi satın alabilir. D) Bir ay vadeli ABD Dolarına dayalı vadeli işlem sözleşmesi satın alabilir. A) İşletmenin bağımsız denetim kuruluşu B) İşletmenin yönetim kurulu C) İşletmenin genel müdürü D) İşletmenin genel kurulu 2. İşletmenin yaşam süresinin, işletme yöneticileri ya da ortaklarının yaşam sürelerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi aşağıdaki temel muhasebe kavramlarından hangisiyle açıklanmaktadır? A) Kişilik B) Özün önceliği C) Tam açıklama D) İşletmenin sürekliliği 3. Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıf tüccarların tutmak zorunda oldukları muhasebe defterlerinden biri değildir? A) Büyük defter B) Yevmiye defteri C) Envanter defteri D) Yönetim kurulu karar defteri 4. Aşağıdakilerden hangisi, muhasebe uygulamalarında net gerçekleşebilir değer esasının uygulanabileceği durumlardan birisidir? A) Stoktaki yarı-mamulün bekleme süresi sonunda mamul hâline gelmesi B) Moda değişikliği nedeniyle satış fiyatının artması C) Satın alınan veya üretilen malın hatalı olması D) İşletmenin mamul maliyetlerinin düşmesi 12

13 A 5. Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarının kullanmak zorunda oldukları muhasebe hesap planı aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından uygulamaya konulmuştur? A) Maliye Bakanlığı B) Sermaye Piyasası Kurulu C) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu D) Yatırım Fonu Yöneticileri Derneği 9. Muhasebe uygulamaları bakımından, aşağıdaki kalemlerden hangisi bir kâr yedeğidir? A) Yasal Yedekler B) Hisse Senedi İhraç Primleri C) İptal Edilen Şüpheli Alacak Karşılıkları D) İştirakler Yeniden Değerleme Değer Artışları 6. Varlıklarda, borçlarda ve sermayede artış veya azalış yaratmayan, ancak işletme yönetimi ve diğer ilgililer tarafından bilinmesi ve izlenmesi gereken işlemlere ait hesapların yer aldığı ana hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir? A) Özkaynaklar B) Dönen varlıklar C) Maliyet hesapları D) Nazım hesaplar 7. TMS/UMS 18-Hasılat standardına göre, aşağıdakilerden hangisi mal satışına ilişkin hasılatın finansal tablolara alınması için gerekli olan şartlardan biri değildir? A) Hasılat tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi B) İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş olması C) Alıcının gerçekleştirilen işlem sonucunda hukuki sahipliği mutlaka elde etmiş olması D) İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel olması 8. TMS/UMS 40-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardına göre, aşağıdakilerden hangisi yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kabul edilemez? A) Gelecekte nasıl kullanılacağına karar verilmemiş arsalar B) Normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede satılmak üzere elde tutulan arsalar C) İşletmenin sahip olduğu ve bir veya daha fazla faaliyet kiralamasına konu edilen binalar D) Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanmak üzere elde tutulan boş bir bina 10. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ni ilk defa uygulayan şirketlere ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu Tebliğ e göre ilk defa finansal tablo düzenlenmesi durumunda hem ara dönem finansal tabloların hem de yıllık finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmesi zorunludur. B) Bu Tebliğ e göre ilk defa finansal tablo düzenlenmesi durumunda ara dönem finansal tabloların incelemeden geçirilmesi ihtiyaridir. C) Bu Tebliğ in yayımında önce UMS/UFRS lere göre raporlama yapan işletmelerin ilk uygulama yılında 3 ve 9 aylık finansal tabloları için bağımsız denetim yaptırma yükümlülükleri bulunmamaktadır. D) Bu Tebliğ e göre ilk defa finansal tablo düzenlenmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kuruluna bildirim sürelerine ayrıca üç hafta daha ilave edilir. 11. TFRS/UFRS 5-Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardı uyarınca, satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar için aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır? A) Varlığın satış olasılığı yüksektir. B) Mali tablolarda dönen varlıklar grubunda sınıflandırılır. C) Varlıklar üzerinden amortisman ayırmaya devam edilir. D) Satış maliyeti düşürülmüş gerçeğe uygun değer ile defter değerinden küçük olanı ile ölçülür. 13

14 A 12. Aşağıdakilerden hangisi bir gelir tablosu kalemidir? A) Özel Fonlar B) Taksitlendirilmiş Borçlar C) Gelecek Yıllara Ait Gelirler D) Konusu Kalmayan Karşılıklar 16. Bağımsız denetim kuruluşunda pay sahibi olup, kuruluş adına bağımsız denetim raporlarını imzalamaya yetkili gerçek kişilere verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir? A) Müdür B) Denetçi C) Başdenetçi D) Sorumlu Ortak Başdenetçi 13. I- İlgili hesap döneminde tüketilen yedek parçalar II- Bir dönemden fazla kullanması beklenen önemli yedek parçalar III- Sadece bir maddi duran varlık kalemiyle ilişkili olarak kullanılabilen yedek parçalar Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları uyarınca yukarıda belirtilen yedek parçaların hangisi/hangileri maddi duran varlık olarak finansal tablolarda gösterilebilir? A) Yalnız II B) II - III C) I - III D) I - II 14. Aşağıdakilerden hangisi TMS/UMS 11-İnşaat Sözleşmeleri standardı kapsamında bir sözleşmeler grubunun tek sözleşme olarak kabul edilmesi için gerekli şartlardan biri değildir? A) Her bir varlık için ayrı teklif verilmiş olması B) Sözleşmeler kapsamındaki işlerin aynı anda yapılması C) Sözleşmeler grubunun tek bir paket olarak birlikte müzakere edilmesi D) Sözleşmelerin birbiriyle aslında genel bir kâr marjına sahip tek bir projenin parçası olarak, çok yakın ilişkili olması 17. Aracı kuruluşların Borsada kendi namına başkaları hesabına yaptığı repo işlemlerinin vade tarihinde ödenen parasal tutarları aşağıdakilerden hangi kayıt yapılmak suretiyle muhasebeleştirilir? A) Takas Merkezi Hesabı na borç, ilgili müşteri hesabına alacak B) İlgili müşteri hesabına borç, Takas Merkezi Hesabı na alacak C) Emanet Menkul Kıymetler - Takas Merkezi Hesabı na ilgili menkul kıymet itibariyle alacak, Emanet Menkul Kıymetlerden Alacaklılar Hesabı na müşteriler bazında, ilgili menkul kıymet itibariyle borç D) Emanet Menkul Kıymetlerden Alacaklılar Hesabı na ilgili menkul kıymet itibariyle alacak, Emanet Menkul Kıymetler - Takas Merkezi Hesabı na müşteriler bazında, ilgili menkul kıymet itibariyle borç 18. Aracı kurumlarca müşterilerden yazılı emir alındığı her durumda bu emirle ilgili olarak düzenlenmesi zorunlu olan belge aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Tahsilat Makbuzu B) Faks Teyit Formu C) Müşteri Emri Formu D) Menkul Kıymet Teslim Formu 15. Aşağıdakilerden hangisinin, işletmeleri birleşmeye yönelten nedenlerden birisi olması beklenmez? A) Değerli sınai haklara sahip olma B) Büyük bir işletme yaratma C) Rekabetin artırılması D) Vergi avantajı 19. Yapılan alım satımların, verilen hizmetlerin ve bunlar için alınan paraların mahiyetini göstermek üzere aracı kuruluşlarca düzenlenen belgenin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Tediye Makbuzu B) Borsa İşlem Defteri C) Seans Takip Formu D) İşlem Sonuç Formu 14

15 A 20. Aracı kuruluşlar, menkul kıymet işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını aşağıda belirtilen sürelerin hangisine uygun olarak yasal defterlerine işlemek zorundadırlar? A) 1 (bir) gün içerisinde B) 7 (yedi) gün içerisinde C) 30 (otuz) gün içerisinde D) İşlemin gerçekleştiği ayın sonuna kadar 21. Sermaye Piyasası Kurulunun aracı kurumlara ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanı hesaplanırken indirim kalemi olarak özsermayeden düşülen varlık kalemlerinden değildir? A) Net Maddi Duran Varlıklar B) Personelden olan teminatsız alacaklar C) Değer düşüklüğü karşılığı ve sermaye taahhütleri düşüldükten sonra borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenler hariç olmak üzere finansal duran varlıklar D) Yönetim ve denetim açısından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bulunulan kurumlar tarafından ihraç edilmiş ve borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları 22. Sermaye Piyasası Kurulunun aracı kurumların sermayesine ve sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemeleri kapsamında, bir kalemle ilgili olarak hesaplanan risk karşılıklarının toplamına ilişkin üst sınır aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İlgili kalemin yer aldığı ana hesap grubunun toplamından fazla olamaz. B) Sermaye yeterliliği tabanının yarısından fazla olamaz. C) İlgili kalemin cari değerinden fazla olamaz. D) Likidite yükümlülüğü tutarından fazla olamaz. 23. Sermaye Piyasası Kurulunun aracı kurumlarda uygulanacak iç denetim sistemine ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aracı kurumun merkez ve merkez dışı örgütlerinin faaliyetlerinin aracı kurum esas sözleşmesi ve iç kontrole yönelik prosedürler çerçevesinde yürütülmesinin kontrol ve denetiminden sorumlu olan kişi veya birim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Müfettişler B) Yönetim kurulu üyeleri C) Genel müdür ve yardımcıları D) İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi 24. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) aracı kurumlarda uygulanacak iç denetim sistemine ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aracı kurumda iç kontrol sistemlerinin işleyişi ve prosedürlere uyum konusuyla ilgili olarak, bazı aracı kurumların SPK nin bağımsız denetim standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yıllık bazda düzenlenecek özel amaçlı bağımsız denetim raporunu SPK ye göndermeleri zorunludur. Aşağıdaki aracı kurumlardan hangisi bu kapsamda yer almaz? A) Hisse senetleri halka arz edilmiş olanlar veya halka arz edilmiş sayılanlar B) Sermaye Piyasası Kurulunca verilen yetki belgelerinin tamamına sahip olanlar C) Şube ve irtibat bürolarının toplam sayısı 10 veya daha fazla olanlar D) Yurt dışı piyasalarda işlem gören türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesine sahip olanlar 25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği üyelerinin sermaye piyasası faaliyeti yürütürken uyacakları genel ilkelerin amaçları arasında yer almaz? A) Aracılık mesleğinin saygınlığının korunması B) Müşterilerin iş olanaklarından çıkar sağlanması C) Müşteriler ile olan ilişkilerinde adil ve dürüst davranılması D) Çalışanları ile olan ilişkilerinde adil ve dürüst davranılması TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 15

16 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17 S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI İLERİ DÜZEY (İD) 28 MART 2010 Saat: PAZAR 2. OTURUM KİTAPÇIK TÜRÜ B Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No: DİKKAT: 1. Bu sınavda, 4 modüle ait test soruları yer almaktadır. Soru sayısı Sayfa No Ulusal ve Uluslararası Piyasalar Analiz Yöntemleri Hisse Senedi Piyasaları Hisse Senedi Piyasaları Finansal Yönetim Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için sınav başlamadan önce salon sorumlularına başvurunuz. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdında Ulusal ve Uluslararası Piyasalar, Analiz Yöntemleri, Finansal Yönetim, Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar testleri için dört ayrı sütun bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sıra No: 1. Bu soru kitapçığında toplam 100 soru bulunmaktadır. Bir modül için 45 dakikalık cevaplama süresi verilmiştir. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır. 2. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 3. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 4. Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 5. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa Bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 8. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

18 B 2360 ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR 1. Vadeli işlem sözleşmesinde (forward), vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlü olan tarafın aldığı pozisyona ne ad verilir? A) Değişken pozisyon B) Uzun pozisyon C) Kısa pozisyon D) Açık pozisyon 2. Vadeli işlem piyasalarında uzun pozisyon sahibinin kısa, kısa pozisyon sahibinin uzun pozisyon almak suretiyle ilk pozisyonlarını kapatmalarına ne ad verilir? A) Ödünç menkul kıymet işlemi B) Kredili işlem C) Ters işlem D) Açığa satış 3. Moody s yatırım sınıfı (investment grade) tahvil derecelendirme kriterlerine göre aşağıdaki derecelerden hangisi yüksek kaliteyi (high quality) ifade etmektedir? 5. Aşağıdakilerden hangisi tezgâhüstü (OTC) piyasalardan biridir? A) Takasbank Para Piyasası B) Bankalararası Döviz Piyasası C) İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası D) Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası 6. Takasbank Para Piyasasına (TPP) ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Takasbank, TPP de hem alış hem de satış kotasyonu vererek piyasa yapıcı rolünü üstlenir. B) TPP de hem alış yapan taraf hem de satış yapan taraftan teminat talep edilmektedir. C) İMKB üyesi aracı kuruluşlar ve sigorta şirketleri, TPP Taahütnamesini imzalamaları durumunda TPP de işlem gerçekleştirilebilmektedir. D) TPP de gerçekleşen işlemler Takasbankın garantisi altındadır. 7. Aşağıdakilerden hangisi Takasbank Para Piyasası nda verilebilecek teminat çeşitleri arasında yer almamaktadır? A) Yatırım fonu katılma belgesi B) Özel sektör tahvili C) Teminat mektubu D) Hisse senedi A) Aa (1,2,3) B) A (1,2,3) C) AA (+/-) D) A (+/-) 4. Aşağıdaki Amerikan Depo Sertifikası (ADS) türlerinden hangisi Amerika Birleşik Devletleri nin (ABD) Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonuna (SEC) kaydı yoksa ABD vatandaşı tarafından alınamaz? A) Rule 144A B) Level 1 C) Sponsorsuz D) Regulation S 8. Takasbank Para Piyasasında alıcı olmak isteyen aracı kuruluştan almak istediği miktarın yüzde kaçı oranında değerlenmiş teminat istenir? A) 75 B) 90 C) 100 D) Aşağıdakilerden hangisi Takasbank Para Piyasası işlemlerinin vadelerinden biri değildir? A) 45 gün B) 2 ay C) 3 ay D) 6 ay 2

19 B 10. Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında kullanılan teminat türlerinden biri değildir? A) Munzam Teminat B) Başlangıç Teminatı C) Sürdürme Teminatı D) (Olağanüstü) Durum Teminatı 11. Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında piyasa yapıcı bankalar hangi kurum tarafından belirlenmektedir? A) Sermaye Piyasası Kurulu B) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası C) Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı D) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 12. Sabit getirili menkul kıymetin vade bitiminde anapara ve (varsa) kupon faizinin ihraççı tarafından sabit getirili menkul kıymetin sahibine ödenmesine ne ad verilir? A) İtfa B) Tranş C) Valör D) Tescil 15. Menkul Kıymetlerin tanımlanmasına ilişkin olarak üretilen ISIN kodu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Devlet İç Borçlanma Senetlerinin ISIN Kodundan menkul kıymetin ihraç tarihi anlaşılabilir. B) İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞ tarafından üretilmektedir. C) 12 haneden oluşmaktadır ve ilk iki harf ülkeyi tanımlamaktadır. D) Özel Sektör şirketlerinin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ISIN Kodundan ihraç edilen menkul kıymetin niteliği anlaşılabilir. 16. İşlem görülebilecek en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil etmeyen, eski hisse senedinin bölünmeden önceki en son işlem gördüğü seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatı ve bedelli artırım oranı kullanılarak bulunan fiyat türü hangisidir? A) Ağırlıklı ortalama fiyat B) Referans fiyat C) Açılış fiyatı D) Baz fiyat 13. Sabit getirili menkul kıymetin işlemiş faizini içermeyen fiyat aşağıdakilerden hangisidir? A) Baz fiyat B) Referans fiyat C) Kirli fiyat D) Temiz fiyat 14. Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen emirlerin valörü ve işlemlerin takasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Piyasada işlem yapan üyeler, işlemin valör gününde nakit ve menkul kıymet yükümlülüğünü saat 16:30 a kadar yerine getirmek zorundadır. B) Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu işlemlerinde valör süresi en fazla 90 gün olabilir. C) Döviz ödemeli Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarında aynı gün valörlü işlem gerçekleştirilebilir. D) Özel sektör tahvillerinin valör süresi en fazla 7 gün olabilir Aşağıdakilerden hangisinde İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Miktarı nın tanımı doğru verilmiştir? A) Hisse senetleri piyasasında gerçekleşen her sözleşmedeki hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılmasından oluşmaktadır. B) Bir Sermaye Piyasası aracının kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını ifade eder. C) Bir Sermaye Piyasası aracının kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari değerini ifade eder. D) Bir piyasada, bir seansta ya da belirli bir dönemde alınıp satılan (el değiştiren) menkul kıymet adedidir.

20 B 18. Gün içerisinde açığa satışa konu olan menkul kıymetin en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi hangi fiyattan gerçekleşir? A) Bir önceki günün ağırlıklı ortalama fiyatından B) En son gerçekleşen fiyat seviyesinden C) Açılış seansında oluşan fiyattan D) Bir önceki fiyat seviyesinden 22. Aşağıdakilerden hangisi bankalararası piyasada kullanılan line teriminin tanımıdır? A) Bankaların işlem yapabilecekleri bankalara ve işlem miktarlarına getirdikleri sınırlamalardır. B) Bankaların diğer bankalar ile gerçekleştirdikleri işlemler için kullandıkları iletişim sistemidir. C) İMKB, TCMB ve bankaların işlem gerçekleştirdikleri ortak platformdur. D) TCMB tarafından her bir bankaya özel olarak tanınan limitlerdir. 19. İMKB Hisse Senetleri Piyasasında ikinci seansta açılış seansında emir toplama hangi saatler arasında yapılmaktadır? A) 14:00-14:30 B) 13:50-14:00 C) 14:00-14:15 D) 14:00-14: Aşağıdakilerden hangisi üye temsilcileri tarafından İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına iletilebilen Normal Emir Türleri arasında yer almamaktadır? A) Kalanı İptal Et Emirleri B) Özel Miktar Limitli Emir C) Özel Limit Fiyatlı Emir D) Limit Fiyatlı Emirler 23. Aşağıdakilerden hangisi bankalararası piyasalarda bir alt piyasa olarak tanımlanmamaktadır? A) Bankalararası TL piyasası B) Bankalararası repo piyasası C) Bankalararası tahvil piyasası D) Bankalararası hisse senedi piyasası 24. T.C. Merkez Bankasının aşağıdaki para politikası araçlarından hangisi parasal çarpanı etkilemek için kullanılır? A) Döviz Müdahaleleri, Alım-Satımları B) Reeskont Penceresi İşlemleri C) Açık Piyasa İşlemleri D) Zorunlu Karşılıklar 21. İMKB de işlem görmekte olan ABC hisse senedinin ağırlıklı ortalama fiyatı tarihinde 6,58 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre bir sonraki seans işlem sırasında uygulanacak alt ve üst işlem fiyatı ne kadar olacaktır? A) 7,30-5,90 TL B) 7,25-5,95 TL C) 7,20-5,90 TL D) 7,15-5,85 TL 25. Piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla, T.C. Merkez Bankası tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde, iskontolu olarak ihraç edilen, kıymetli evrak niteliğini haiz senetlere ne denir? A) Likidite senedi B) Özel sektör tahvili C) Hisse senedi D) Gelir ortaklığı senedi 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S105 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI (KU) 6 KASIM 2010 Saat: 09.30

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER İÇİNDEKİLER 1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 13 İKİNCİ EL PİYASA İŞLEMLERİ Devlet İç Borçlanma Senetleri 14 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı