Herkes İçin Hukuk: 14 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Herkes İçin Hukuk: 14 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO)"

Transkript

1 I Herkes İçin Hukuk: 14 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO) Av. Osman OY Gülcan GÜNGÜLER

2 II Yay n No : 2257 Hukuk Dizisi : Bas Mart STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/ STANBUL Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III SUNUM Türkiye de kişilerin konut edinmeye bakışlarında, konut ihtiyacının giderilmesinin ötesinde; gelecekte yan ve hatta esasta bir gelir temin edilmesi yani icar, kira geliri sağlamak ihtiyacı ve fiyatlarda seyreden yükseliş nedeniyle, aynı zamanda bir yatırım ürünü olarak rant sağlanması gerçekleri yatmaktadır. Bunlara ilaveten Türk insanının gayrimenkule verdiği özel önemi de eklemek yerinde olacaktır. Bu paralelde Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, halka açılma suretiyle toplanan fonların gayrimenkul sektörüne yönlendirilmesinin yanı sıra, kısıtlı birikimleriyle verimli bir gayrimenkul yatırımı yapamayan tasarruf sahiplerinin yaratılan değer artışından faydalanmalarını sağlamaları açısından önem arzetmektedirler. Bu şekilde yatırımcıların tek başlarına satın alamayacakları gayrimenkullere bu yolla ortak olabilmelerine imkan vermektedirler. Yatırımcılar, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının hisse senedini alarak yatırım yapmakta ve de bu hisse senetlerini istediği anda borsada satabilmektedirler. Böylece, gayrimenkul yatırımlarını menkul kıymet olarak satarak bir satış kolaylığı kazanılmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ile ilgili olarak, yönetim kurulu üyelerinin niteliklerinden şirketin faaliyet alanlarına, danışman seçiminden raporlamalara pek çok konuda yönetim ilkelerini tanımlamakta, yatırımcıların korunmasını sağlanmaktadır. Ayrıca şirket portföyü gayrimenkul alanında uzman kişiler tarafından yönetildiğinden, herhangi bir kişinin kendi başına yatırım yapmasından daha etkin sonuçlar elde edilmektedir.özellikle küçük yatırımcıların maddi imkansızlıklar nedeniyle kendi başlarına giremeyecekleri büyük ve karlı projelere gayrimenkul yatırım ortaklıklarının hisse senetleri aracılığıyla girip yüksek getiri elde etmeleri mümkün olmaktadır. Bu bağlamda Herkes İçin Hukuk Seri sinin bu kitapçığında Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları na değinmenin yararlı olacağını düşündüm. Kitapçıkta, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ndan bahsederken konuyla ilintili olması nedeniyle; - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları bakımından da önem arz eden gayrimenkul konusundaki bilgilere

4 IV -Türk Ticaret Kanunu nda Anonim Şirketlerle ilgili bilgilere de yer verilmiştir. Yeni bir Herkes İçin Hukuk kitapçığında buluşmak üzere Av. Osman OY

5 V İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GAYRİMENKUL HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. TÜRKİYE DE GAYRİMENKUL TÜRKİYE`DE KONUT İHTİYACININ BOYUTLARI TÜRKİYE DE KONUT ÜRETİMİ TÜRKİYE DE KONUT KREDİLERİNİN GELİŞİMİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATINDA YER ALAN GAYRİMENKUL FİNANSMANI SAĞLAYAN KURUM VE ARAÇLAR GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL MÜLKİYETİ KAT İRTİFAKI KAT MÜLKİYETİ GAYRİMENKULE İLİŞKİN MUHTELİF KAVRAMLAR VE İŞLEMLER KURU MÜLKİYET MÜŞTEREK MÜLKİYET İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ARAZİ ARSA ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM MÜCAVİR ALAN DEVRE MÜLK DEVRE TATİL MÜTEMMİM CÜZ ORTAK YERLER TEFERRUAT (EKLENTİ) ADA PARSEL...12

6 VI PAFTA MEVKİİ YEVMİYE TAPU/TAPU SENEDİ ÇAP KÜTÜK RESMİ SENET TESCİL TAKRİR TAPU KÜTÜĞÜ TAPU SİCİLİ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İFRAZ (AYIRMA) TAKSİM TERKİN TEVHİT (BİRLEŞME) İZALE-İ ŞUYU PARSELASYON YOLA TERK KADASTRO MEVZİ İMAR PLANI NAZIM İMAR PLANI UYGULAMA İMAR PLANI GAYRİMENKUL ÜZERİNDE SÖZKONUSU OLABİLECEK TAKYİDAT VE İŞLEMLER İPOTEK İNTİFA HAKKI OTURMA (SÜKNA) HAKKI ÜST HAKKI KAYNAK HAKKI İRTİFAK HAKKI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ KİRA SÖZLEŞMESİ BAĞIŞLAMA ŞÜFA (ÖNALIM) HAKKI...19

7 VII VEFA (GERİ ALIM) HAKKI HACİZ/İHTİYATİ HACİZ TEDBİR/ İHTİYATİ TEDBİR İFLAS ŞERHİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT HAKKININ ŞERHİ KONKORDATO ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ KAMULAŞTIRMA...23 İKİNCİ BÖLÜM TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLER 1. ANONİM ŞİRKETLERİN HUKUKİ MAHİYETİ ANONİM ŞİRKETLERİN UNSURLARI ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI ZORUNLU OLAN HUSUSLAR KURULUŞ UNVAN MAKSAT VE KONU MERKEZ SÜRE SERMAYE YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ TEMSİL VE İLZAM MURAKIPLAR GENEL KURUL TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI İLAN HESAP DÖNEMİ KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI KANUNİ HÜKÜMLER ANONİM ŞİRKET KURULUŞ ŞEKİLLERİ ANİ KURULUŞ TEDRİCİ KURULUŞ ANONİM ŞİRKETLERİN ORGANLARI YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR...32

8 VIII YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SIFATININ KAYBEDİLMESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİNİN TESCİL VE İLANI YÖNETİM KURULUNDA İŞ BÖLÜMÜ MURAHHAS YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULUNUN TEMSİL YETKİSİ ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAK VE BORÇLARI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU GENEL KURUL OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKI GENEL KURULUN DEVREDEMEYECEĞİ YETKİLERİ ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULU DAVETE YETKİLİ OLANLAR ANONİM SİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET USULÜ GENEL KURUL MERASİMİ DENETİM KURULU DENETÇİLERİN SEÇİLMESİ DENETÇİLİK GÖREV SÜRESİ DENETÇİLİĞİN SONA ERMESİ DENETÇİLERİN NİTELİKLERİ DENETÇİLERİN GOREVLERİ ANONİM ŞİRKETLERDE DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVRİ NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ ANONİM ŞİRKETLERDE AZLIK VE HAKLARI KURUCULAR İLE KURULUŞ VESİKALARININ TANZİMİNE KATILANLARIN, İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİN SULH VE İBRASI İLE İLGİLİ HAREKETLERİ...59

9 IX 7.2. AZLIĞIN YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLER ALEYHİNE DAVA AÇILMASI İÇİN OY KULLANMASI ÖZEL DENETÇİ ATANMASINI İSTEME YÖNETİM KURULU VEYA MÜDÜRLER ALEYHİNE DENETÇİLERE MÜRACAAT EDİLMESİ GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA, GÜNDEME MADDE İLAVESİNİ İSTEME BİLÂNÇO TASDİKİNİN BİR AY SONRAYA BIRAKILMA TALEBİ GENEL KURUL KARARLARININ IPTALI ANONİM SİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ GEÇERLİLİĞİ ANONİM SİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ İPTAL DAVASINI AÇMAYA HAKKI OLANLAR İPTAL DAVALARINDA SÜRE İPTAL KARARLARININ SONUÇLARI ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE İŞLEMLERİ...64 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ MAHİYETİ VE TARİHİ GELİŞİMİ DÜNYADA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI GELİŞİMİ TÜRKİYE DE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI GELİŞİMİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN HUKUKİ MEVZUAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ HUKUKİ TANIMI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİNDE YER ALAN TEMEL KAVRAMLAR LİDER SERMAYEDAR MÜTEAHHİT İŞLETMECİ ŞİRKET DANIŞMAN ŞİRKET GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETİ...72

10 X ADİ ORTAKLIK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ ANA UNSURLARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ AMACI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ TÜRLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YÖNETİM ORGANLARI YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLER GENEL MÜDÜR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUŞU TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKET KURULUŞLARI SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA GENEL OLARAK YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUŞLARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUŞU GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUŞ ŞEKİLLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ ESASLARI ORTAKLARIN HAİZ OLMALARI GEREKEN NİTELİKLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUŞ VE/VEYA DÖNÜŞÜM SÜRECİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI SERMAYE PİYASASI KURULU NDAN UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI NDAN İZİN ALINMASI TİCARET SİCİLİ NE TESCİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ VE KAYDA ALINMA AMACIYLA SERMAYE PİYASASI KURULU NA BAŞVURMASI İZAHNAME VE SİRKÜLER HALKA ARZ SERMAYE PİYASASI KURULU NA BİLDİRİM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAYLARININ BORSAYA KOTE EDİLMESİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAYLARININ TÜRÜ VE DEVİRLERİ...108

11 XI 2.6. İMTİYAZLI PAY İHRACI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA SERMAYE ARTIRIMLARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA VE BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA NAKİT+BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI SİRKÜLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI SERMAYE ARTIRIMININ KAYDA ALINMASI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI SERMAYE ARTIRIMININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI SERMAYE ARTIRIMININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU EKİNDE YER ALMASI GEREKEN BELGELER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KAYITLI SERMAYE TAVAN ARTIRIMI SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA KAYITLI SERMAYE SERİ: IV, NO: 38 SAYILI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ UYARINCA KAYITLI SERMAYE İZİN İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU NA BAŞVURU YAPILMASI BAŞVURUNUN SERMAYE PİYASASI KURULU NCA İNCELENMESİ SERMAYE PİYASASI KURULU NCA VERİLECEK İZİN SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK YÖNETİM KURULUNA TANINABİLECEK YETKİLER YÖNETİM KURULU KARARLARININ İPTALİ YÖNETİM KURULU KARARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARININ SERMAYE PİYASASI KURULU NA BİLDİRİLMESİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA GENEL OLARAK SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI HİSSE SENETLERİ...119

12 XII 3.2. TAHVİLLER FİNANSMAN BONOSU BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER KARA İŞTİRAKLİ TAHVİL HİSSE SENEDİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL OYDAN YOKSUN HİSSE SENEDİ KATILMA İNTİFA SENEDİ KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ KIYMETLİ MADEN BONOLARI (ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN BONOLARI) YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İPOTEKLİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ OPSİYON SÖZLEŞMELERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA PORTFÖY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜNÜN İÇERİĞİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA PORTFÖYÜN YÖNETİMİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PORTFÖYLERİNE İLİŞKİN SINIRLAMALAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMELERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAALİYET KAPSAMI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAALİYET KAPSAMINA İLİŞKİN SINIRLAMALAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YATIRIM FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YATIRIM FAALİYETLERİ KAPSAMI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YATIRIM FAALİYETLERİ KAPSAMINA İLİŞKİN SINIRLAMALAR...132

13 XIII 4.4. MUTLAK HAKLARIN TESİSİ TAPUYA ŞERHİ ZORUNLU SÖZLEŞMELER SİGORTA MECBURİYETİ TEMİNAT VEREBİLME BORÇLANMA SINIRI İŞTİRAK KAPSAMI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLARINDA DEĞERLEME GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİ VE DEĞERLEME UZMANLARI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİNİN ORTAKLARIN, YÖNETİCİLERİN, DENETÇİLERİN, DEĞERLEME UZMANLARI İLE KONUT DEĞERLEME UZMANLARININ NİTELİKLERİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN ÖZELLİKLER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLARINDA DEĞERLEMEYE İLİŞKİN İŞLEMLER DEĞERLEME ŞİRKETİNİN SEÇİLMESİ EKSPERTİZ DEĞERİNİN KULLANILMASI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ PORTFÖY TABLOSU PORTFÖY TABLOSUNUN HAZIRLANMASI ÜÇER AYLIK RAPOR SERMAYE PİYASASI KURULU NA GÖNDERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELER YATIRIMCILARIN İNTERNET SİTESİNDEN BİLGİLENDİRİLMESİ YÖNETİM KURULUNCA İZLENMESİ GEREKEN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI SÜREKLİ BİLGİLER İÇSEL BİLGİLER OLAĞANDIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ HABER VEYA SÖYLENTİLERİN DOĞRULANMASI İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İŞLEMLERİNİN AÇIKLANMASI...155

14 XIV 6.7. BORSAYA VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER MALİ TABLOLARIN İLAN EDİLMESİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARININ ORTAKLARIN İNCELEMESİNE AÇIK OLMASI FİNANSAL TABLOLARDAN TÜRETİLMİŞ ÖZET BİLGİLERİN AÇIKLANMASI PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERDE TEMETTÜ DAĞITIMI BİRİNCİ TEMETTÜ ORANI VE TEMETTÜ DAĞITIMI TEMETTÜ DAĞITIMINDA ESASLAR TEMETTÜ DAĞITIM ZAMANI TEMETTÜ DAĞITIMINDA İMTİYAZ BİRİNCİ TEMETTÜ TUTARININ EKSİK DAĞITILMASINDA SORUMLULUK TEMETTÜ AVANSI TAHSİL EDİLMEYEN KÂR PAYI VE TEMETTÜ AVANSI BEDELLERİNİN ZAMAN AŞIMINA UĞRAMASI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ VERGİSEL BOYUTU GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AÇISINDAN VERGİ BOYUTU GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI YATIRIMCILARI AÇISINDAN VERGİ BOYUTU GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI HİSSELERİNİN ALIM-SATIMINDAN DOĞAN DEĞER ARTIŞ KAZANCI BAKIMINDAN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ DAĞITTIKLARI KAR PAYLARI BAKIMINDAN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞININ ÜLKE EKONOMİSİNE VE YATIRIMCIYA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR ÜLKE EKONOMİSİNE SAĞLANAN AVANTAJLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞININ YATIRIMCILARA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR YATIRIMCILARIN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA YATIRIM YAPMALARI YATIRIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞINA AİT TEMEL BİLGİLERE ULAŞILABİLECEK KAYNAKLAR...166

15 XV 9.3. YATIRIMCILARIN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA AİT FİNANSAL BİLGİLERE ULAŞIMI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA AYKIRI FAALİYETLERİ VE AYKIRI FAALİYETTE BULUNMANIN HUKUKİ SONUÇLARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA AYKIRI FAALİYETLERİ TÜRK TİCARET KANUNU NA AYKIRI OLAN FAALİYETLERİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA AYKIRI OLAN FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA AYKIRI FAALİYETTE BULUNMALARININ HUKUKİ SONUÇLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NUN TARİHLİ SERİ: VI, NO: 26 SAYILI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ İLE, SERİ: VI, NO: 11 SAYILI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1. ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ KURULUŞU ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARDA ORTAKLAR VE LİDER ORTAĞIN HAİZ OLMALARI GEREKEN NİTELİKLER KURULUŞ VE DÖNÜŞÜM BAŞVURULARI PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ FAALİYET İZNİ VE KAYDA ALMA PAYLARIN ARZI BORSAYA KOTASYON PAY DEVİRLERİ ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ ORGANİZASYON YAPISI...182

16 XVI YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU GENEL MÜDÜR DENETÇİ ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YATIRIM PORTFÖYLERİ ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YATIRIMLARI ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YATIRIM SÜRECİNDE DİKKATE ALMALARI GEREKEN HUSUSLAR ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİ ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAALİYET KAPSAMI ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ SINIRLAMALARI ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ YATIRIM SINIRLAMALARI SİGORTA MECBURİYETİ TEMİNAT VEREBİLME BORÇLANMA SINIRI YAPIM VE İNŞAAT HİZMETLERİ ADİ ORTAKLIK OLUŞTURMAK DEĞERLEMEYE İLİŞKİN ESASLAR PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ DEĞERLEMESİ BORSAYA KOTE EDİLMEYEN ALTYAPI ŞİRKETLERİNİN DEĞERLEMESİ ALTYAPI YATIRIMLARI VE BUNLARA İLİŞKİN PROJELERİNİN DEĞERLEMESİ DEĞERLEMEYE İLİŞKİN MEVZUAT DEĞERLEME GEREKTİREN İŞLEMLER EKSPERTİZ DEĞERİNİN KULLANIMI KAMUYU AYDINLATMA VE YATIRIMCILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ PERİYODİK TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN ESASLAR BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MALİ TABLO VE RAPORLAR KÂR DAĞITIM POLİTİKASI...191

17 XVII İLAN, REKLAM VE AÇIKLANACAK BİLGİLER ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI OLARAK FAALİYETTE BULUNMA HAKKININ ORTADAN KALKMASI BEŞİNCİ BÖLÜM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İLE İLGİLİ OLARAK TÜRK HUKUK MEVZUATINDA YER ALAN HÜKÜMLER 1. SERMAYE PİYASASI KANUNU SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNU SAYILI TÜRK CEZA KANUNU SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU SAYILI KURUMLAR VERGİSİ SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ; VI, NO.11, TARİH SAYILI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (Seri: IV, No: 38) HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (Seri I No 26) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZINDA SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (Seri: VIII, No: 22) SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLERE VE BU ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII No: 35) ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ İ (SERİ: VIII, NO: 54) SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI, NO:1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN İLKE VE KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ SERMAYE PİYASASINDA ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (Seri :VIII, No:45) SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI, NO:3 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA ARA MALİ TABLOLARA İLİŞKİN İLKE VE KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞİ...323

18 XVIII 18. MENKUL KIYMETLER BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (Seri: XI, No: 29) SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM AMACIYLA SERİ: XI, NO:2 9 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VI,NO:24) ALTINCI BÖLÜM SORU VE CEVAPLARLA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI SORU VE CEVAPLARLA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI YEDİNCİ BÖLÜM EKLER 1. ÖRNEK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI KURULUŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DÖNÜŞÜM BAŞVURU DİLEKÇESİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI KURULUŞ/DÖNÜŞÜM BAŞVURU FORMU KAPAK KISMI ARACI KURUMUN İLK HALKA ARZ BAŞVURU DİLEKÇESİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞININ İLK HALKA ARZ BAŞVURU DİLEKÇESİ İLK HALKA ARZ BAŞVURU FORMU KAPAK KISMI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI SERMAYE ARTTIRIMI KAYDA ALMA BAŞVURU FORMU KAPAK KISMI KURULUŞ SERMAYESİ TAVAN ARTTIRIMI BAŞVURU DİLEKÇESİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTTIRIMI BAŞVURU FORMU KAPAK KISMI YARARLANILAN KAYNAKLAR...410

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Herkes için Hukuk: 18 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Av. Osman OY İnş. Müh. Selahattin NAZİK Yay n No : 3026 Hukuk Dizisi : 1482 1. Baskı - Ocak 2014 İSTANBUL

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS Avukat Osman OY II Yay n No : 2058 Hukuk Dizisi : 985 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-006 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING)

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) I Herkes İçin Hukuk: 5 FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) Nahide TAHAN Osman OY Erhan ÜNAL Avukat Avukat Leasing Eski Genel Müdürü II Yay n No : 2064 Hukuk Dizisi : 966 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975

Detaylı

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, şirket ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (Seri: VI, No: 17)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (Seri: VI, No: 17) Sermaye Piyasası Kurulundan: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 17) Madde 1-8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tanıtım Rehberi

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tanıtım Rehberi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tanıtım Rehberi 1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere,

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim

Detaylı

III-48.1 GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ (III-48.1) (28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.

III-48.1 GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ (III-48.1) (28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. III-48.1 GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ (III-48.1) (28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

III-48.1 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1) (28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-48.1 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1) (28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-48.1 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1) (28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-23/1/2014 tarihli

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2114 Hukuk Dizisi : 992 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-032 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1.Rapor Dönemi 01/01/2009 30/06/2009 2.Şirketin Ünvanı Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000 TL Çıkarılmış Sermayesi : 7.800.000 TL Faaliyet Merkezi :

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-30.09.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

1.Bölüm. Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

1.Bölüm. Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına ilişkin ilgili temel kavramları

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ŞİRKET PROFİLİ 2 ŞİRKET AMACI VE FAALİYET KONUSU 2 ŞİRKET KÜNYESİ 3 ŞİRKET MİSYONU 3 ŞİRKET

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası

YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören

Detaylı