01/01/ /12/2012 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BNP PARIBAS CARDIF EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI HĠSSE SENEDĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01/01/2012-31/12/2012 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BNP PARIBAS CARDIF EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI HĠSSE SENEDĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR"

Transkript

1 01/01/ /12/2012 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BNP PARIBAS CARDIF EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI HĠSSE SENEDĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BİR BELGE OLUP, EMEKLİLİK ŞİRKETİNİN MERKEZİ, BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, ŞUBELERİ, TEMSİLCİLİKLERİ VE İNTERNET SİTESİNDE GÜNCELLENMİŞ OLARAK KATILIMCILARIN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE KATILIMCININ TALEP ETMESİ HALİNDE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. RAPORUN HAZIRLANMASINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Bu raporda belirtilmesi öngörülen hususlar, fon ile katılımcılar arasında etkili bir iletişim sağlanması amacını taşımakta olup, yıllık rapor dönem içindeki gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını, ödünç menkul kıymet işleri ve türev araç işlemlerine ilişkin bilgileri içerecek şekilde açık, basit ve anlaşılır şekilde hazırlanmalıdır. Bu amaca yönelik olmak koşuluyla raporun hazırlanmasında bu standartta belirtilmemekle birlikte görsel tekniklerin, grafiklerin, tabloların kullanılması mümkündür. Rapordaki bilgiler, katılımcıların mevzuat ya da finans konularında uzmanlaşmamış olabilecekleri dikkate alınarak anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir şekilde düzenlenmelidir. Raporda, mavi ve italik olarak ve daha küçük bir yazı karakteri ile belirtilenler dışındaki hususlar, aynen yazılacaktır. Bu sayfanın katılımcılara sunulacak raporda yer almasına gerek bulunmamaktadır. 1

2 BNP PARIBAS CARDIF EMEKLĠLĠK A.ġ BÜYÜME AMAÇLI HĠSSE SENEDĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim raporunun, bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarının ve fonun dönemine ait performansının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir. BÖLÜM A: DÖNEMĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ İMKB-100 gelişmekte olan piyasalardan ayrıştı, 2012 yılında 20 milyar doların üzerinde yabancı sermaye portföy girişi yaşayan Türkiye, güçlü performansıyla gelişmekte olan piyasalardaki emsallerinden ayrıştı. Borsada 2013 yılı senaryosu, MS Gelişmekte olan piyasalar endeksi %15 artarken, MS Türkiye endeksinin sene başından beri getirisi %49 olarak gerçekleşti yılını TL bazında %52,6, dolar bazında ise %62,1 oranında yükselişle tamamlayan İMKB-100 endeksinde iyimserlik havasının devam ettiğini görmekteyiz. Türkiye nin kendine özgü riskleri de var olmakla birlikte 2013 ün en geç ilk yarısında ikinci bir yatırım yapılabilir seviyesine not artışı beklentisi şimdilik piyasayı desteklemeye devam edecek gibi görünüyor yılı açısından gündemdeki en önemli konulardan biri, Fitch den sonra ikinci bir derecelendirme kuruluşundan gelecek not artırımı ve yatırım yapılabilir düzeye ulaşılması olacaktır. İMKB diğer ülke borsalarına göre pahalı mı? İMKB'de yılsonu Fiyat/Kazanç oranı 12,25x seviyesine yükselerek BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkelerinin F/K oranlarına yaklaştı. İMKB nin tarihsel F/K ortalamaları x olduğunu görmekteyiz.2011 yılsonu F/K oranı %10.6x seviyesindeydi yılında da bugünkü değerine yakın seviye olan 12,2 seviyelerindeydi. Yatırım yapılabilir seviyeye ikinci bir kurum tarafından yükseltilmesi halinde İMKB ye gelebilecek nakit akışı ile bu F/K oranı 12-15x e yükselip yükselemeyeceği borsa tarafında 2013 senesinin en fazla ilgiyle takip edilecek konularından biri olacaktır. (F/K çarpanı yatırımcıya bir birim kar için kaç birim fiyat ödediğini gösterir. Yatırımcı açısından F/K çarpanı ne kadar düşükse o kadar iyidir. Düşük F/K çarpanı demek, yüksek kara düşük fiyatla ortak olmak demektir.) 2

3 Temel makro göstergelerde bozulma olmaması, Türkiye'ye yönelik uzun vadeli pozitif bakışını sürüyor olması, yurtdışındaki parasal genişleme hareketleri risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor. Bu durumun ve yurtdışı piyasalardaki risklerin azalmaya başlamasının gelişmekte olan ülkelere para girişine yol açması muhtemel. Yine bankaların ellerindeki menkul kıymetlerden yazacakları karla ve düşen faizlerden gelen olumlu etkiyle karlılıklarını yılın 1. çeyreğinde de devam ettireceklerini tahmin ediyoruz. Söz konusu faktörlerden dolayı İMKB-100 rekor seviyelere ulaşmış olmasına rağmen yükselişini kısmen sürdürebilir. Riskler, Otomatik vergi artırımlarında anlaşmaya varılmış olsa da borç tavanı ve harcama kesintileri konusunun tekrar gündeme gelebilir, Avrupa daki durgunluk, İtalya daki seçimler ve Ortadoğu daki gerginlikten kaynaklı petrol fiyatlarındaki olabilecek sert yükselişler dünya borsalarında ve İMKB'de yıliçinde zaman zaman kar satışlarına neden olabilir. Yine 2013 yılında bankaların faiz marjlarına bağlı olarak karlılıklarının azalması, 2013 son çeyreğinden itibaren global likidite daralması yönünde oluşabilecek olası spekülasyonlar nedediyle İMKB'nin 2012 yılındaki performansı kadar yüksek bir performansa ulaşabilmesinin önündeki engeller olarak karşımıza çıkmakta yılında temettü verimi yüksek hisselere ilgi artabilir, TCMB nin uyguladığı faiz politikasına faize duyarlı sektörler hemen reaksiyon vermiş gecikmeli reaksiyona sahip hisse ve sektörler bu yükselişe eşlik etmemişlerdir. Kısa vadedeki, olumlu görünümle güçlenen iç talep 2013 te daha güçlü GSYİH büyümesi, karlılıklarda artış, sonuç olarak temettü beklentilerinin güçlenmesi ile hisseleri destekleyecek bu da İMKB de yıl içinde kar realizasyonu olması durumunda temettü beklentisi olan hisselerin tutunmasını sağlayabilecektir. Yılın son çeyreğine girdiğimiz Ekim ayında Türkiye nin göreceli yüksek performansı devam etti. Gelişen ve gelişmekte olan ülke borsalarının düşüş kaydettiği bu ayda IMKB %10.4 yükseldi. Ekim ayı içinde, canlı ekonomik aktivite beklentilerine daha çabuk veren bankacılık hisselerinde hafifçe ağırlığımızı artırırken aynı zamanda portföyümüzdeki bankacılık hisseleri içinde de yeni bir dağılım yaptık. Ayrıca tüketim odaklı iştiraklere sahip holding hisselerinde ağırlığımızı arttırdık. Kasım ayında dış piyasalara paralel hareket eden IMKB, ayı neredeyse değişmeden kapadı. Bu dönemde en büyük getiriyi gerek piyasadan gerek de ikincil halka arza katılarak aldığımız Halk Bankası hisse senedinden elde ettik. Tarihi düşük seviyelere gerileyen faizlerin tüketime destek vereceğinden yola çıkarak tüketiciye yönelik çalışan şirket hisselerini portföyümüze alarak önemli bir getiri sağladık. Yine bu dönemde vergi düzenlemesi nedeniyle olumsuz beklentilere konu olan gayrimenkul ortaklığı hisseleri ve 3

4 dünyadaki talep-fiyat dengesinde üretici aleyhine baskılar hisselerinde ağırlığımızı azalttık. nedeniyle demir-çelik Aralık ayı içinde,son çeyreğin başlarında pozisyon aldığımız ve iyi getiri elde ettiğimiz bankacılık hisselerinde kar realizasyonu yaparak, bu ağırlığı portföyümüzde olmayan bankalara kaydırırken aynı sektörde yeni pozisyonlar da alarak ağırlığımızı daha da arttırdık. Bu dönemde piyasa tarafından rağbet görmesini beklemediğimiz toptan gıda hisselerinin ve ikincil halka arzı gündemde olan telekom hisselerinin ağırlığını azalttık. Hisse senetlerinin büyümeye daha duyarlı olmaları ve tahvil piyasasından daha yüksek getiri potansiyeline sahip olmalarından dolayı 2013 yılı da cazip olmaya devam edeceklerdir. BÖLÜM B: FON KURULU FAALĠYET RAPORU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER Dönem içersinde Fon Kurulu olağan toplantılarını gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda genel piyasalar, Fonun Performansı ve fonla ilgili diğer konular incelenmiştir. BÖLÜM C: BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ MALĠ TABLOLAR Bağımsız denetimden geçmiş tarihli bilanço ve gelir tablosu ile dipnotlar raporun ekidir BÖLÜM D: FON PORTFÖY DEĞERĠ-NET VARLIK DEĞERĠ TABLOLARI FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2011 Nominal Rayiç Nominal Rayiç Değer Değer % Değer Değer % Hisse senedi 7,973,500 53,419,061 92,31 6,304,265 31,444,932 87,06 Ters repo 2,693,470 4,050,556 7,00 4,009,510 4,467,620 12,37 VOB nakit teminatı - 400,687 0,69-207,341 0,57 Fon portföy değeri 57,870, ,00 36,119, ,00 Portföydeki hisse senetlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2011 Nominal Değer Rayiç Değer % Nominal Değer Rayiç Değer % T,Garanti Bankası A,Ş, 612,500 5,684,000 9,83 535,000 3,188,600 8,83 T,Halk Bankası A,Ş, 302,500 5,314,925 9,18 275,000 2,733,500 7,57 T,İş Bankası A,Ş, 640,000 3,955,200 6,83 400,000 1,328,000 3,68 Akbank T,A,Ş, 420,000 3,696,000 6,39 470,000 2,838,800 7,86 Turkcell İletişim Hizmetleri A,Ş, 275,000 3,168,000 5,47 100, ,000 2,47 H,Ö, Sabancı Holding A,Ş, 270,000 2,637,900 4,56 280,000 1,531,600 4,25 Türkiye Vakıflar Bankası T,A,O, 570,000 2,627,700 4,54 250, ,000 1,69 Yapı ve Kredi Bankası A,Ş, 505,000 2,620,950 4,53 400,000 1,080,000 2,99 Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A,Ş, 50,000 2,529,000 4,37 50,000 1,992,000 5,51 Bim Birleşik Mağazalar A,Ş 25,000 2,174,500 3,76 30,000 1,542,600 4,27 4

5 Boyner Büyük Mağazacılık A,Ş, 365,000 1,580,450 2, Koç Holding A,Ş, 170,000 1,575,900 2,72 120, ,200 1,90 Trakya Cam Sanayii A,Ş, 637,500 1,561,875 2, T, Sınai Kalkınma Bankası A,Ş, 585,000 1,345,501 2, Koza Altın İşletmeleri A,Ş, 31,000 1,335,480 2, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A,Ş, 850,000 1,079,500 1, Bizim Toptan Satış Mağazaları A,Ş, 38,500 1,076,845 1,86 26, ,001 1,36 Migros Türk T,A,Ş, 50,000 1,074,500 1,86 60, ,200 2,10 Enka İnşaat ve Sanayi A,Ş, 202,500 1,071,225 1,85 150, ,500 1,81 Arçelik A,Ş, 92,500 1,071,150 1,85 175,000 1,081,500 2,99 Türk Telekomünikasyon A,Ş, 155,000 1,071,050 1,85 275,000 1,930,500 5,34 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A,Ş, 41,500 1,068,210 1,85 45,000 1,041,750 2,88 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Ticaret A,Ş, 272,500 1,054,575 1, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A,Ş, 337,500 1,049,625 1, TAV Havalimanları Holding A,Ş, 115,000 1,048,800 1, Alarko Holding A,Ş, 110, ,700 0, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A,Ş, 250, ,500 0,65 650, ,500 1,82 Türk Hava Yolları A,O, ,000 1,384,500 3,83 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A,Ş, ,000 1,101,600 3,05 Tekfen Holding A,Ş, ,000 1,082,000 3,00 Petkim Petrokimya Holding A,Ş, ,000 1,000,000 2,77 Aksa Akrilik Kimya Sanayi , ,500 1,84 Aselsan Elektronik Sanayi ve Tic, A,Ş, , ,000 1,59 Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A,Ş, , ,000 0,84 Tat Konserve Sanayi A,Ş, , ,081 0,82 Hisse senedi 7,973,500 53,419,061 92,31 6,304,265 31,444,932 87,06 FON NET VARLIK DEĞERĠ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2011 Tutar % Tutar % Fon portföy değeri 57,870, ,30 36,119,893 99,72 Hazır değerler 4,651 0,01 3,540 0,01 Alacaklar 139,100 0,24 455,000 1,26 Diğer varlıklar Borçlar (318,852) (0,55) (358,320) (0,99) Net varlık değeri 57,695, ,00 36,220, ,00 BÖLÜM E: FON PERFORMANSINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Aşağıda fonun birim pay fiyatının grafiksel gösterimi yer almaktadır. 5

6 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım fonu Portföyü 01/01/ /12/2012 dönemine ait performans bilgileri Ek5 de verilen Performans Sunuş Raporu nda yer almaktadır. BÖLÜM F: FON HARCAMALARI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER 01 Ocak 31 Aralık 2012 Döneminde Kurucu Tarafından KarĢılanan Giderler: Gider Türü (TL) Ek Kayda Alma Ücreti TOPLAM Fon Yönetim Ücretine ĠliĢkin Açıklamalar Günlük net varlık değeri üzerinden % (yüzbinde on) işletim gideri kesintisi yapılmaktadır. Fon portföyüne alınan varlıkların alım satımlarında aracı kuruluģa iģlem tutarı üzerinden ödenen komisyon oranlarına iliģkin açıklama i. Hisse Senetleri: % (binde sıfırseksendört) ii. Borçlanma Senetleri: % (yüzbinde birseksendokuz) iii. Ters Repo İşlemleri: % (yüzbinde birkırkyedi) iv. Yabancı Menkul Kıymetler: - v. Borsa Para Piyasası İşlemleri:% (yüzbinde ikiotuzbir) 6

7 Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamaların Senelik Olarak Fon Net Varlık Değerine Oranı Aşağıda fondan yapılan harcamaların senelik tutarlarının ortalama fon toplam değerine oranı yer almaktadır. Gider Türü Ortalama Fon Net Varlık Değerine Oranı Fon İşletim Ücreti % 3.70 Aracılık Komisyonları % 0.49 Diğer Fon Giderleri % 0.00 Toplam Harcamalar % 4.19 Uzun Dönemde Giderlerin Etkilerini Açıklayıcı Örnek Yatırımcının her yıl (Bin) TL yatırdığını ve aşağıda belirtilen sürelerde fon dan çıkıldığını ve fonun getirisinin her yıl % 10 ve yıllık giderlerin % 4.19 olduğu varsayıldığında ulaşacağı değerler aşağıdaki gibi olacaktır. (TL) 1 Sene 2 Sene 5 Sene 10 Sene 1,054 1,111 1,300 1,691 EKLER: 1. Fon kurulu faaliyet raporu 2. Bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları 3. Bağımsız denetim raporu 4. Bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tabloları 5. Performans Sunuş Raporu 7

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

01/04/2012 31/12/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU

01/04/2012 31/12/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU 01/04/2012 31/12/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

05/07/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR

AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN

Detaylı

AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR

AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo Dipnotları İç Kontrol Sisteminin Durumuna İlişkin Özel Uygunluk

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2013-31.12.2013

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası Emanet Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2007 31.12.2007 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2009

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYATA.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Emeklilik Yatırım

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01/01/2010-31/12/2010

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ GELĠR AMAÇLI ALTERNATĠF ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ GELĠR AMAÇLI ALTERNATĠF ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ GELĠR AMAÇLI ALTERNATĠF ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2012-31.12.2012

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2010-31.12.2010

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVG)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVG) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVG) Bu rapor AvivaSA Emeklilik e Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik

Detaylı

FİNANSAL PİYASALARDA GÜNDEM & DEĞERLENDİRMELER (3Ç 2012)

FİNANSAL PİYASALARDA GÜNDEM & DEĞERLENDİRMELER (3Ç 2012) FİNANSAL PİYASALARDA GÜNDEM & DEĞERLENDİRMELER (3Ç 212) EMEKLİLİK FONLARI VE PİYASALAR BÜLTENİ GENEL DEĞERLENDİRMELER 212 OVP (Orta Vadeli Plan) için konulan hedeflerden öne çıkan beş kalemden; ikisinde

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010

AYLIK BÜLTEN Haziran 2010 AYLIK BÜLTEN 31 Mayıs 2010 İMKB-100 54,385 Hedef İMKB-100 65,261 Yükseliş Potansiyeli %20 2009 2010T 2011T F/K 11.0 9.3 8.4 FD/VAFÖK 7.4 6.9 5.8 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük: 212 319

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye ve

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Hizmeti A Tipi Değişken Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi Emeklilik Yatırım

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY 5 YÖNETİCİLERİ C)

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.vakifyatirim.com.tr İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST

Detaylı