İTÜ_MİMARİ TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI_ARCHİTECTURAL DESİGN THEORY_2013 BAHAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTÜ_MİMARİ TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI_ARCHİTECTURAL DESİGN THEORY_2013 BAHAR"

Transkript

1 İTÜ_MİMARİ TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI_ARCHİTECTURAL DESİGN THEORY_2013 BAHAR NİSA GÜNDÜZ BİR MODERN MİMARLIK ANLATISI Bazı tarihçiler modern zamanların 15. yüzyıldaki Hümanizma, bazıları Rönesans ile, bazıları da 18. yüzyıldaki Endüstri Devrimini izleyen yıllarda başladığını kabul etmektedirler. Modern mimarlığın temelleri Aydınlanma ile ortaya çıkan pozitif düşüncenin ve teknik gelişmelerin başlangıcı olan 18. yüzyıl ortalarına dayanmakla birlikte, modern mimarlığın 18. yüzyıl ortalarında başlayan Endüstri Devriminin içerdiği teknik, sosyal ve kültürel değişimlerle birlikte ortaya çıktığı kabul edilir. [1] Resim 1:sanayi devrimi ve çocuk işçiler XX. Yüzyılın başlarında fizikte Albert Einstein ünlü Rölativite Teorisi'ni, Matematikçi Herman Minkowski de zaman mekân kavramlarını ortaya atarak pozitif bilimlerde yeni ufuklar açıyorlardı. Resim 2: Minkowski, Space and Time teoremi diyagramı Bunlara paralel olarak felsefede de soyutluk kavramı gelişiyor ve Edmund Husserl yıllarında fenomenoloji felsefesini kuruyordu..resim sanatında Paul Cézanne, in teorilerini ortaya atıyor ve Pablo Picasso, Georges Braque gibi ressamlar da bu akımın ilk örneklerini veriyorlardı. [2] Resim 3:Cézanne,Sainte-Victoire Dağı(1904) ve Pıcasso ( )'Factory, Horta de Ebbo', 1909 Mimarlık alanında ise 1890 yıllarında başlayan Art Nouveau hareketi, 19. yüzyılın olumsuz Eklektisizm ine ve Neoklasisizm ine karşıt olmasıyla önem kazanmaktadır.

2 Resim sanatında gelişen Empresyonizm (1870), Kübizm (1907) hareketlerinden sonra mimarlığında yer aldığı çok önemli soyut ve anti natüralist akımlardan Fütürizm (1914), De Stijl (Neo- Plastisizm) (1917),Pürizm (1918), Ekspresyonizm (1918), Konstrüktivizm ve Süprematizm (1925) gibi akımlar çağdaş mimarlık ve sanatın temellerini oluşturuyorlardı. [3] Mimaride Adolf Loos, Tony Garnier ve Auguste Perret, Art Nouveau daki yalınlaşma yaklaşımını geliştirerek belli noktalarda Art Nouveau ile çakışan, belli noktalarda da ondan tümüyle ayrılan Erken Modernizmin temellerini atarlar. Garnier,Une Cite Industrielle (1917) Özellikle Adolf Loos, Kültürün evrimi kullanıma dönük nesnelerin süslemeden arındırılması ile eş anlamlıdır ve süsleme suçtur diyerek yapının simgesel değerini reddeder ve yapıyı minimum maliyetle ekonomik olarak yapmak gerektiğini, ekonomik yapının da aynı zamanda topluma hitap ettiğini belirtir. Bunu en iyi Steiner evinde anlatmaktadır. Loos,Haus Steiner, Vienna Peter s in AEG FabrikasıAdolf Loos un, 1903 te inşa ettiği Viyana da Apartman yapısı ve Walter Gropius un tasarladığı Fagus Fabrikası, bu dönemin mimari yaklaşımını yansıtan yapı örnekleridir. AEG Turbine Factory, Behrens ve Fagus Factory, Gropius

3 Mimarlıkta modern hareketin etrafında billûrlaştığı konular ve temalar yıkım ve yapımın avangard mantığıyla ilişkilidir. Bu da her şeyden önce burjuvanın, gösterişçi süs ile kiç kullanan ve eklektisizm şekline bürünmüş zevksizlik kültürünün reddini kapsıyordu. Bunun yerine saflık ve otantiklik arzusuna öncelik verildi. Tüm süsleme biçimleri kabul dilemez bulunuyordu; gerekli olan daha çok, malzemelerin kullanımınla otantiklikli ve yapısal mantığının biçimsel ifadede kesinlikle görünür olması gerektiği düşünülüyordu. Yirmilerde bu temalar ayn bir politik boyut da kazandı: Yeni Bina toplumsal olarak içinde eşit haklar ve özgürleşme idealinin gerçekleşeceği daha dengeli ve eşitlikçi bir toplum biçimine duyulan özlemle ilişkiliydi. [4] Yirminci yüzyılın başında kullanılmaya başlanan tek gerçek yenilik gergi yapı dizgesi oldu. Yapıların düzenlenmesinde ve görünümünde getirilen diğer değişiklikler, Makina Çağının doğası ile ilgili ve mimarlığın toplumsal amacına ilişkin a priori kuramların bir sonucudur. İkisi birlikte. Dışavurumcu. Kübist ya da Neoklasik estetik kuramlarından doğan çok güçlü bir "işlevselci" mimarlık oluşturdular. [5] Yine paralel anlamdaki bir başka sınıflandırmaya Siegfried Giedion da rastlıyoruz. Space, Time and Architecture da ifade ettiği şekliyle:mimaride plastisite eğilimlerinin daha da kuvvetlenmesi İç ve dış formlar arasında olduğu kadar mekândaki kütleler arasında da daha serbest bir ilinti. [6] Modern mimari anlayışı toplumsal tutumun temelinde genellikle belirginlik, düzgünlük, saf biçimler, bütünlük, arınmışlık, yalınlık ifadeleri ile açıklanır. Çünkü Modernizm döneminde mimarlıkta mekân anlayışında fonksiyon/işlev ön plandadır. Bu, yaşanılan sanayi devrimi sonrası dönemin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel koşullarının doğal bir sonucudur. Çünkü 18., 19. ve 20. y.y. boyunca ortaya çıkan ekonomik, sosyal sıkıntıların, konut sorununun, yeni yaşam koşullarının aşılması, bu ilkelerin öngördüğü mimari tutumla olanaklıdır. Bu ilkelerin ve işlevin ön planda olması mimari tasarıma ve mimarın üstlendiği role değişik şekillerde yansır.- [7] Modern Mimari, dış biçimi, görünüşü, Gestalt'i işlevin belirlediği iç düzene direkt, dolaysız olarak izleterek, iç mekânı birbirinden son derece farklı yorumlanmış çözümlerde bile özde birleşen fevkalâde başarılı sonuçlara erişmiştir. Bu konuda verilebilecek karakteristik örneklerden ilk akla geliveren üçü Mies van der Rohe'nin Tiyatrosu projesi, Hans Scharoun'un Berlin Filârmoni binası ve Frank Lloyd Wright'in New York'taki Scharounve Guggenheim Müzesi dir. Mannheim National Theatre model, Rohe; Berlin Philharmonic, Scharounve Guggenheim Müzesi,Wright Bunların ilkinde, ki aynı düşünceyi Mies Chicago'daki Mimarlık Fakültesi'nde uygulamıştır, işlevin rasyonalist bir yorumuyla karşılaşırız. Katı bir geometrik anlayıştan hareket ederek genel geçer bir iç mekân düzeni geliştiren mimar, bunun kütlesel düzeniyle cephe sistemini de aynı espri içerisinde ele almış, bu arada dış iç'in dolaysız bir sonucu halinde ürbanistik mekâna sunulmuştur. [8] Modern mimarlık ile modern bilim arasındaki ilişki, bilimsel görüşün mimari kuramlara yansıması ve bilimsel uygulamaların, mimari tasarımlarda sorunların çözümünde kullanılması olarak iki düzeyde kurulabilir. Modern mimarlığın modern bilim ve kuramsal düzeyde kurduğu ilişkinin, determinist anlayış çerçevesinde nedenselliğin belirleyiciliği ve mekanik görüşün kullanılması ile; uygulamada düzeyindeki

4 kurduğu ilişkinin ise bu görüşleri onaylayan fonksiyonel bir tutum içinde, teknolojinin kullanılması ile kendini gösterdiğini söylenebilir.- [9] Örneğin Kübizm, Einstein ın görecelik kuramından büyük oranda etkilenmiştir. Kübistler aynı nesnenin farklı zamanlardaki görünümlerini üst üste çizerek zamansızlığı -aynı zamandalığı- yani zaman ve mekanın göreceliğini, değişkenliğini vurgulamışlardır. Pablo Picasso, , Figure dans un Fauteuil Bu soyutlama yaklaşımını da saf, yalın ve somut birincil geometrik elemanlarla (küp, kare, koni...vb. ) gerçekleştirmişlerdir. Kübik yaklaşım öncelikle resimde sonraları heykel ve mimaride görülmüştür. Kübizm in mimariye getirdikleri yalınlığa dönüş ve yapının modern gereksinimlere yanıt verebilmesi şeklinde olmuştur. Mimaride Kübizm, biçim çokluğundan biçim bütünlüğüne gidiş olarak tanımlanabilir. Kübist yapılarda genellikle beyaz kullanılmıştır. [10] Robie House, Wright Mimaride Kübizm Etkisi: Neo Plastisizm(De Stijl) Fütürizm ise; ilk olarak şair Filippo Tommaso Marinetti tarafından yazılarak Paris te le Figaro gazetesinde yayınlanan 1. Fütürist manifestosuyla ortaya çıkmıştır. Özünde dönemin genel yaklaşımı olan dinamizmi kendine temel edinmişti [11]

5 Giacomo Balla, Abstract Speed + Sound, & Perspective drawing from La Città Nuova by Sant'Elia, Endüstri Çağı mimarisinin strüktürel yönden en ilginç tarafı, teknolojik yetkinliğin sağladığı, neredeyse sınırsız denebilecek bir özgürlüktür Lausanne, 1967 Montréal ve 1970 Osaka dünya fuarlarındaki pavyonların Modem Mimari'ye getirdikleri strüktürel çözümler, sözkonusu özgürlüğün somut ifadeleridir. Betonarmenin, çeliğin, alüminyumun, plâstik maddelerin kılıktan kılığa sokulup taşıyıcı ve örtücü fonksiyonlara kavuşturulduğu modern strüktür anlayışı modern mimarlığın bambaşka boyutlara ulaşmasını sağlamıştır. [12] 90 derece ya da belirli bir açısal düzeni vazgeçilmez koşul olarak kabul etmeyen iki önemli eğilimden birine t, yani ifadeci tutum diyebiliriz. Alman mimarı Erich Mendelsohn'un yılları arasında geliştirdiği projelerle Potsdam'da inşa ettiği meşhur rasathane, Einstein Kulesi bu tutuma ait belirgin örneklerdir. [13] Einstein Tower in Potsdam,Mendelsohn Özellikle 1960 ların başlangıcından itibaren seslerini yükseltip etkilerini arttırmaya başlayan birtakım kişi ve akımlar, Modern Mimari'nin Mies'den Scharoun'a varıncaya kadar tümüne karşı çıkıp yazı, proje ve yapılarıyla yeni çözüm yolları aramaya başlamışlardır. Dış biçime önem verilmesine; plâstik sanatların cephelerden şehirsel mekâna yansıtılmasına; tarihle, geçmişle, çevreyle ilişkilerin yeniden kurulmasına çalışan birtakım olumlu çabalar ne yazık ki genelde kantarın topunu bir hayli kaçıran gelişmelere yol açmıştır. [14] Dışavurumculuk kuramının mimarlıktaki Modem Hareket üzerine etkisi belki de çok güçlüdür. Mimarlığa uygulanışı, resme uygulanışından çok daha belirgin bir sonuç verecektir, çünkü mimarlıkta açıkça ifadesel olan biçimler yoktur. [15] Berman a göre özellikle 2. Dünya Savası ndan sonra ise modern mimarinin yaratıcı ve yenilikçi tarafının gerilediğini savunmaktadır. Bu dönemden sonra modern mimarlık teorileri ve ürünleri dünyanın her yerine yayılmış ve yeni uygulama alanları bulmuş olmalarına rağmen başladığı gündeki heyecanını koruyamamış ve basit terarlara dönüşmüştür.

6 20. yüzyılda şehircilikte de çeşitli gelişmeler olmuştur.bu ilerlemeci akımın karşısında F. L. Wright ve Mumfold un yine bir önceki yüzyıla ait düşüncelerden -Howard ve Geddes in düşüncelerindenbeslenen karşı şehircilik akımı bulunuyordu. Şehirleşme karşıtı düşüncenin bütünüyle Anglosakson bir düşünce olduğunu belirtelim. Ancak söz konusu olan ister Le Corbusier, Bauhaus ve Gropius un ışıyankent"i ister Wright in Taliesin l olsun bu düşüncede her zaman geleceğin şehri idealini, Fourier'nin falanster takıntısını bulmak mümkündür. [16] Işıyan Kent (Ville Radieuse) (1930), Corbusier Endüstri çağının mimarlığına Modern Mimarlık denmiştir. Bunun nedeni ünlü Avusturyalı mimar Otto Wagner, 1896'da yayımladığı kitaba verdiği Modern Mimarlık başlığını kullanarak, daha sonra tüm sanat biliminin kabulleneceği deyimin yerleşmesini sağlamasıdır..ne var ki Post-Modernizm"in ortaya çıkıp kendini kabul ettirmesiyle, Modern Mimari deyiminin tüm çağdaş mimariyi kapsama durumunda şüphesiz hatırı sayılır bir gevşeme meydana gelmiştir. [17] 18'inci Yüzyıl'ın sonlarında ortaya çıkmaya başlayan demir köprüler, o yüzden Modern Mimari'nin ilk otantik örnekleri sayılırlar 19. yüzyılda yapı üretiminde yeni yapı malzemeleri ve yapım yöntemlerinin kullanılması ve ülkeler arasında teknoloji alanında yaşanan rekabet, mimarlık dünyasının gündemine fuar yapıları adı verilen yeni bir yapı tipinin girmesine yol açar yılında Londra da açılan ilk dünya fuarında İngiltere yi temsil eden Kristal Saray (Crystal Palace), ilk kez dökme demir ve camın birlikte yapı malzemesi olarak kullanıldığı ve böylece teknolojinin biçimlendirdiği bir yapı olduğu için büyük önem taşır). [18] The Crystal Palace was designed by Joseph Paxton for the Great Exhibition of 1851 İlkinden sonraki en önemli dünya sergisi, 1889 da Paris te açılan 5. dünya sergisidir. Bu sergide mühendis Gustave Eiffel tarafından Fransa ve Paris için bir simge oluşturmak üzere inşa edilen Eiffel Kulesi ve Fransa yı temsil eden Makineler Galerisi, (Galerie des Machines), teknolojinin mimari biçimi yönlendirdiği yapı örnekleridir [19]

7 Eiffel Tower,Paris World Exhibition 1889 Mimarlar, bir yandan teknolojinin onlara yeni sağladığı olanakları kullanarak o zamana kadar cesaret edilmemiş türde ve strüktürde eserler üretirken, diğer yandan da halkın isteklerine cevap vermenin yollarım arıyorlardı. O yüzyıla kadar çoğunlukla dini yapılar ya da elit sınıf için konut tasarlayan mimarların bu dönemde gittikçe kalabalıklaşan şehirlerin sosyo- kültürel yapılarına uygun olarak alışveriş merkezleri, büro binaları, otel ve müzeler tasarlamaya başladıkları görülmekteydi.- [20] Dönemin önemli mimarları arasında Henry Van de Velde 1986 da modern mimarlığın yazınına katkılarda bulunmaya başladı ve 1900 lerden itibaren ismi Art Nouveau ile anılmaya başladı. Velde ye göre zamanın hiç önemi yoktu, modern olarak ortaya çıkan biçimler en eski biçimlerdi. [21] Henry Van De Velde,Bloemenwerf House Alman devriminin gizil-gücünün gerçekleştirilmesi ve sağlamlaştırılması, büyük bir yapıcı ve öğretmenin, Peter Behrens'in varlığı sayesinde mümkün olmuştur. Behrens'in yapıtları onun, erken Romantik-Klasik mimarlara, özellikle Schinkel'e yakınlık duyduğunu gösterir.1909 tarihli Turbine Fabrikası, romantik-klasisizmin o korkunç ölçekli geometrisini makineden çıkmış malzemelerin aynı ölçüde romantik bir dramatizasyonuyla bir araya getirmektedir. [22] Modernizmin ve gökdelenlerin babası olarak bilinen Louis Sullivan, Chicago Okulu nu eleştirileri ile etkilemiş Frank Lloyd Wright gibi isimlere de öncülük eden bu dönemin önemli aktörleri arasındadır. Sullivan ın meşhur biçim işlevi izler söylemi modernist mimarları çok etkilemiş ve işlevselciliğin oluşmasında önemli bir dayanak olmuştur. [23]

8 Louis Sullivan, Carson, Pirie, Scott Building (Chicago), Fakat biçim işlevi izler anlayışının onun mimarlığını tamamen açıkladığını ve katı bir şekilde uygulandığını düşünmek doğru olmayacaktır. Sullivan işlev ve strüktürün tamamen açığa vurulmasından çok, ifade edilmesini veya sembolize edilmesini önemsemekte, işlevciliği hem duygusal ve ruhsal gerçeklerle hem de fiziksel gerçeklerle ilişkilendirmektedir[24] 1920 lerin sonunda Işlevselcilik, yapıyı insan etkinliğinin bir aracı olarak gören Hugo Haring ve Hans Scharoun gibi mimarların organik serbest biçimleri ile özdeşleştirilmiştir. Dışavurumculuğun düzensiz, bazen de garip biçimleri Akılcılığın sözde var olan nesnelliği ile karşıtlık göstermiştir. Bununla beraber sosyal gereksinimlerin mimarlığa nüfuz etmesiyle, işlevselcilik Dışavurumculuğun önüne geçmiştir. [25] Haring ve Gut Garkau farm, Germany, Le Corbusier ve Mies van der Rohe'nin savunduğu düşüncelerle taban tabana zıt olan bu tür bir Modernizm bazen 'öteki gelenek' olarak da adlandırılmaktadır. Bu tutum 'larda tekrar ortaya çıkarak Scharoun'un Berlin Filarmoni Binası ile doruğa ulaşmıştır. Bu hareketin en yetenekli mimarları işleve simgesel bir görev yüklemişlerdir[26] Dönemin önemli isimlerinden Adolf Loos kendisini Art Nouveau ve Alman Werkbund'un ateşli bir düşmanı yapan, radikal estetik purizmini geliştirdi.adolf Loos Süsleme ve Suç (Cinayet) adlı

9 makalesinde süslemenin neden olduğu zararları birçok açıdan incelemiştir. Loos a göre süslemenin aşırılığı artık insanda estetik bir hoşluk yerine bir tiksinti oluşturuyordu. [27] Şikago Okulu nun önemli isimlerinden Frank Lloyd Wright a göre Organik Mimarlık çerçevesinde binayı, donanımından, konumundan ve çevresinden ayrı olarak ele almak pek olanaklı değildir. Bu binaları ortaya çıkaran Ruh, tüm bu unsurların bir araya gelmesiyle oluşur. Yapının doğası bağlamında, bunların tümü öngörülmeli ve gereği yerine getirilmelidir. Ancak bunlar bitmiş ve kişiliğini bulmuş yapının içinde yalnızca birer ayrıntıya dönüşmelidir. Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma bunlara eklenebilir ya da bunların dışında bırakılabilir. İskemleler, masalar, dolaplar, hatta bazen müzik aletleri bile binanın kendisine aittir, ona eklenti değil... [28] Modern mimarlık içerisinde döneminin en ilerici, en yenilikçi akımı olma ve bilimsel gelişmeleri mimarlık ve sanata yansıtma, günün hızını bu yapıtlarda gösterebilmek adına 1909 da I. Fütürist Bildiri yayımlanmıştı. Çok geçmeden Antonio Sant Elia ve Mario Chiattone, Milano da Yeni Kent için çizim ve planlarını sergilediler. Antonio Sant'Elia'nın katalogun önsözünde ileri sürdüğü radikal düşünceleri Italyan Fütürizminin sözcüsü Marinetti derhal yeniden yorumlayarak 'Fütürist Mimarlığın manifestosu' şeklini verdi. [29] Fütürist mimarlara göre kendisini sürekli tekrar eden modern mimarlığın içine düştüğü en büyük açmaz, zeka hapishaneleri olarak nitelenebilecek akademilerin kendi çıkarları doğrultusunda suç ortaklığı etmesi sayesinde, gençleri yeni ve kaçınılmaz bir sorun olarak ortaya çıkan 'Fütürist konut ve kent'in sınırları ve sorunlarını çözmeye yöneltmek yerine, klasik modelleri kopya etmeye zorlamasıdır. [30] Fütürist kent tasarımı, antonio sant elia, Döneme damgasını vurmuş evrensel renkler ve asal birbirini esmeyen çizgilerle bir mimarlık oluşturmaya çalışmış ve sanatın bir çok alanında etkisini göstermiş De Stijl (Neo-Plastisizm) akımı ilk manifestosunu 1918 yılının Kasım ayında yayınlamıştır. Bu grubun amacı mimarlık, heykel ve resmin duygusal olmayan, açık ve berrak bir yapıda organik olarak bir araya gelmesiydi. Grubun ismi olan De Stijl saflık demekti. [31] De Stijl taraftarları tinsel harmoninin ve düzenin yeni bir ütopik idealinin uğraşındadırlar. Saf bir çalışma ve evrenselliğin savunucuları olarak form ve renkleri basite indirgemişlerdir, eserleri sadece yatay ve dikey çizgiler, siyah ve beyazla birlikte ana renklerden oluşmaktadır. [32]

10 Mimaride Kübizm Etkisi: Neo Plastisizm (De Stijl) ve Schröder Evi,Rietveld, Bu topluluk elemanlarından Theo Yan Doesburg ve Piet Mondrian teorik ilkeleri ortaya koymak ve bu ilkeler doğrultusunda eserler vermek konusunda grubun önde gelen isimlerinden olmuşlardır. Sanatın gelişine çizgisinde natüralist-figüratif ve kübist evrelerinden geçtikten sonra ulaşmış olduğu mutlak soyutlama aşamasında Mondrian'ın, daima daha uzak sloganı dikkat çeker. Bu sözüyle Mondrian. konstrüktif soyutluğa doğru gitmek gerektiğini belirtiyordu. [33] Piet MondrianComposition in Red, Yellow, and Blue, 1921 Almanya da yetişmiş ve Hitler in baskıcı rejiminden Türkiye ye kaçan modernizmin önemli mimarlarından Bruno Taut un yazdığı Architectur-Programm (Mimarlık İçin Program) 1918 de Sanar için Çalışma Kurulu nun onayıyla bastırdı. [34] Bruno Taut a göre sanat - var olduğu zaman bir tek şeydir! Bugün sanat yoktur. Değişik parçalanmış eğilimler ancak yeni bir mimarlığın kanatları altında tek birliğe dönebilirler, böylece her bir disiplin yapıda rol oynayacaktır.. [35] Daha sonraları 1919 Mart ında Berlin de Sanat İçin Çalışma Kurulu programatik bir genelge yayınlamıştır. Bu genelgede Bruno Taut un 1918 yılında yazdığı Mimarlık İçin Program, yönlendirici bir ilke ve altı istem halinde özetlenmiştir. Sanat için Çalışma Kurulu o zamanlar Walter Gropius, Cesar Klein ve Adolf Behne tarafından yönetiliyordu. [36] Bu grubun en önemli ilkeleri arasında ;Sanat ve halkın birlik oluşturması, sanatın artık yalnızca bir azınlığın zevki değil, kitlelerin yaşamı ve mutluluğu olması, sanatların büyük bir mimarlığın kanadı altında birleştirilmesidir. [37] Bu altı nokta daha sonra 1919 da kurulacak olan Bauhaus un ön temelleri niteliğindedir. Walter Gropius ve bir grup arkadaşı daha sonra 1919 da Berlin de Tanınmamış mimarlar Sergisi Düzenlediler ve bu serginin broşüründe Adolf Behne, Bruno Taut ve Walter Gropius üç manifesto benzeri metin yazdılar.gropius un yazdığı metin Bauhasus un ilkelerine paralellik gösteren ve mimarın kimliğini açıklar niteliktedir. Bu metinde Gropius, mimarın kimliğini ve insanlık için olan önemini vurgulamış, mimar, heykeltıraş, ressam gibi farklı sanat disiplinlerine mensup insanların birlikte çalışarak sanatı bütünleştirme gayreti içerisine girmiştir.

11 Bauhaus, Almanya, lerden başlayarak 1939 lara kadar modern mimarlık gücünü en etkili biçimde korumaktadır. Bu dönemde Amerika da Şikago Okulu etkindir. Amerika daki modern mimarlar arasında Frank Lloyd Wright, Lewis Mumford, Henry Russell Hitchock, Philip Johnson sayılabilir. Rusya da bu akımın öncüleri arasında Vladimir Lenin, I. Meyerzon, Vladimir Tatlin sayılabilir. Hollanda ve çevresinde De Stijl akımı ortaya çıkmış ilkel renkler ve basit geometrik biçimler arsındaki ilişkileri araştırmışlardır. Bu akımın temsilcileri arasında Piet Mondrian, Theo van Doesburg sayılabilir. De Stijl daha sonra ünlü Bauhaus okulunda geleceğin tasarımcılarını yetiştirmede uygulanan metodların bir bakıma öncüsü sayılabilecek niteliktedir. Fransa da Le Corbusier ve Amedee Ozenfant tarafından biçimsel saflığı önemseyen Pürizm ortaya çıkmıştır. Almanya da Alman İfadeciliği ve Bauhaus ekolü oluşmuştur. Bu akımın önemli temsilcileri arasında Walter Gropius, Bruno Taut, Oswald Spengler ve Mies van der Roche yer alır.dönemin diğer önemli mimarları arasında Sigfried Giedion, Ernst May, Erich Mendelson gibi isimler yer almaktadır.1928 lere gelindiğinde CIAM Kongresi yapılmış, mimaride standartlaşma ve evrenselleşme önem kazanmıştır. Art Nouveauya karşı, Almanca konuşan ülkelerde, 20. yüzyılın başında ortaya çıkan başkaldırma daha karmaşıktır ve daha verimli olmuştur. Bu tepkinin de temelinde bir çeşit usçuluk ve belirli klasikleştirici eğilimleri yatmaktadır. Otto Wagner in Viyana daki tarihli posta binası, Victor Horta'nm Halkevinin tam karşısına konmalıdır. Bu yapıdaki çizgisellik artık sıkı ve serttir; tekil elemanlar da, tavanın eğriliğine rağmen, esasta dikdörtgenseldirler ve organik değil, makinemsi bir karakterleri vardır. [38] Austrian Postal Savings Bank, Otto Wagner Bu bağlamda Erich Mendelsohn, özellikle betonarmenin imkânları çerçevesinde ekspresiyonist anlamda birtakım projeler otaya koymuştur. Potsdam'daki rasathane binasının 1920 yılında inşa edilebilmiş olması Modern Mimari hesabına şüphesiz büyük bir kazançtır. Özet olarak, genellikle ütopist çalışmalar adıyla nitelendirilen söz konusu projelerin, bütün hayalî taraflarına rağmen kısmen çağdaş mimarinin

12 bazı akımlarına temel teşkil ettikleri, kısmen de 21 inci Yüzyıl'a doğru ışık tuttukları bugün artık herkesçe onaylanan bir husustur. [39] Bu döneme Uluslar arası Üslup ta denmektedir. Bu akımın ismi Henry-Russell Hitchcock ve Philip Johnson adlı iki mimarın 1932 yılında New York şehrinde yer alan MoMa müzesinde gerçekleşen Uluslar arası Modern Mimari için yazdıkları bir kitaba dayanmaktadır. [40] 1928 de CIAM kuruluncaya kadar, bizzat toplumsal, ekonomik ve teknik zorunluluklar ütopist mimarları teker teker aşırı biçimcilikten kopartarak rasyonalizme sevk edecektir. Yani, rasyonelleşme bir bakıma kendiliğinden gerçekleşecektir. Örneğin; Gropius, kurmuş olduğu Bauhaus'da geçerli şartlara göre çeşitli tasarım alanlarında topluma gerçek tatbikatçı yetiştirmek isteyecek, bu durumda da ütopik fikirlere veda etmek zorunda kalacaktır. [41] 1930 larda Hugo Haering ile Hans Scharoun'un önderliğinde Organımsı Mimari' adı altında mimarlığın normal gündemine yerleşecek olan, ekspresiyonist yönü son derece güçlü bir mimarî tarzın, Wassili Luckhardt ile birlikte henüz başlangıçta ilginç önerilerle kendini belli ettiği fark olunuyor. [42] 1800 lerin sonundaki Art Nouveau hareketinin sadeleştirilmesiyle birlikte modern hareket yavaş yavaş başlamış, 1920 lerin başından 1930 lar ın ortalarına kadar kuramsal ve uygulama alanında en güçlü eserlerini vermiştir lardan başlayıp II.Dünya Savaşı nın bitişine kadar olan dönemde Avrupa da baskıcılık artmış, bir çok mimar farklı yerlere özellikle de İngiltere ve Amerika ya göç etmiştir. Bu dönemde Amerika da Akademik ve Mimari reformlar gelişmiştir. Dönemin etkin isimleri arasında Le Corbusier, Mies van der Roche,Frank Lloyd Wright, Sigfried Giedion, Buckminister Füller, Lewis Mumford, Nikolaus Pevsner yer almaktadır. Bir karşı sanat hareketi olmamasına rağmen Bauhaus mimarlık, sanat ye zanaat okulu ( ) da, sanatla zanaatı yeniden birleştirmeye ve sanatın toplumsal amacım yeniden tesise çalışarak, yerleşik güzel sanat sistemine karşı direniyordu. [43] Gropius Bauhaus un amaçlarını yaratıcı çabaları bir araya getirmek ve bu bileşimi yeni bir mimarlığın ayrılmaz öğeleri olarak kurgulamak olarak görmüştür. Bauhaus her düzeyden mimarları, ressamları ve heykeltıraşları yeteneklerine göre eğiterek bunların usta zanaatçı ya da bağımsız yaratıcı sanatçı olmalarını ve geleceğin önde gelen sanatçı-zanaatçılarından oluşmuş bir çalışma topluluğu kurmalarını ister. [44] Walter Gropius, the Bauhaus (Dessau, Germany), Gropius, Bauhaus u Fourier nin genelleşmiş estetik bakış açısıyla kurmuştu. Gropius un amacı sanata saldırmak değil, aksine her şeyin sanata dönüşmesini sağlamaktı. [45]

13 1926 da Walter Gropius Bauhaus üretiminin ilkelerini açıkladı. İlke olarak; makinelerin ve taşıtların oluşturduğu yaşayan çevrenin kararlılıkla onaylanması; nesnelerin, romantik bir cila ve savurgan bir anlamsızlık taşımadan, bugünkü yasalara dayalı olarak organik tasarımı; herkesin kolaylıkla erişebileceği karakteristik ana biçim ve renklerle sınırlı kalınması; çeşitlilikle sadelik; mekan, malzeme, zaman ve paranın ekonomik kullanımı demektir. Her gün kullanılan pratik eşyalar için standart tiplerin yaratılması toplumsal bir gereksinimdir.şeklindeki düsturlar belirlenmiştir [46] Tıpkı Mondrian ve Van Doesburg gibi Gropius da, Bauhaus u kurarken, kübizmden sonra resmin diğer tüm sanatların öncüsü haline geldiğine ve yeni mimarinin ilkelerinin, ressamların ortaya koyacakları yeni estetikte içerildiğine inanıyordu. [47] Gropius yüzden Kandinsky, Klee, Schlemmer, İtten, Feininger, Van Donersburg, El Lissitzky, Malevitch gibi avangard ressamları Bauhaus a derhal kabul etmiştir. Fakat Bauhaus ticaretin ve sanayinin deneyimsel laboratuarına dönüşecek biçimde kavramsal bir rol üstlendikçe, ressamlardan itiraz sesleri yükselmeye başladı. [48] Okul 1932 de Hitler Almanya sı tarafından kapatıldı ile 1933 yılları arasında Mies van der Roche okulu diriltmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.bu okuldaki bir çok mimar daha sonra İngiltere, Amerika,İsrail gibi ülkelere göç ettiler ve orada yeni akımlar ortaya çıkardılar. Bauhaus kapatıldıktan sonraki çalışmalarında Mies van der Roche yapım sürecinin tümüyle ilgili çeşitli ilkeler ortaya koymaya çalışmıştır. Roche ye göre mimarlık alanında endüstrileşme sağlanabilirse ekonomi, zaman ve uygulama kolaylığı gibi yönlerden kolaylık sağlanabilir. Mimarlıkta prefabrikasyonun önemine ve bu sayede uygulama alanında kolay işgücünün sağlanabileceği konusuna vurgu yapmıştır. [49] Mies van der Rohe'nin Weissenhof Sitesi ndeki mesken bloğu, "çokluk içinde birlik" veya birlik içinde çokluk diye kısaca formüle edilebilecek bir anlayışın çağdaş mimarideki imkânlarla ulaştığı fevkalâde başarılı bir sonuçtur. Gerçekten de, ekonomik, teknik ve estetik faktörlerin bileşkesi halinde ortaya çıkan pürist rasyonalizmin kabul ettirdiği yalın dış form, içerdeki işlevsel farklılaşmalara yer verebildiği takdirde 'fonksiyonel' olabilirdi. [50] Mies van der Rohe, German Pavilion in International Exposition (Barcelona, Spain), 1929 Modern mimarinin ustaları için çelik, betonarme ve camla birlikte yüksek yapı yeni sanayi kentinin simgesiydi. Mimari pratiği kuramdan önce düşünen Mies için temel sorun yeni ortaya çıkan bu yapı türüne uygun bir biçimin yaratılması olmuştu. Mies in ilk gökdeleni de Berlin de Friedrichstrasse İstasyonu yakınındaki bir arsa için hazırladığı gökdelendir. [51] Mies van der Rohe eserleri Stijl hareketinin fikirlerinin ve Mondrian ın estetiğinin işlenmiş halidir. [52]

14 Rohe,Farnsworth House Ludwig Mies van der Rohe, özellikle ABD ye göç ettikten sonra yaşlılık çağında, katı Rasyonalizmi eserlerinde ifade etmiştir. Mies in bu dönemindeki binaları hep dikdörtgen kutular, prizmalar şeklindedir. Kendisi bu durumu şöyle açıklamıştır: biçim problemleriyle uğraşmayı reddediyor, fakat binanın problemleriyle uğraşıyoruz. [53] Gerçekten de Mies, değişik biçimler aramayı denemek yerine, tarihsel, geleneksel, en çok bilinen kutu biçimini hemen baştan saptıyor; fakat bütün uğraşıl bu bina nın strüktürel, malzeme, detay, konstrüksiyon vb. sorunlarını çözmek için veriyordu. Bu rasyonel geometrik biçime karar verişinin sebebini de ünlü düşünür Thomas Acquinas m şu sözleriyle ifade etmektedir: Akıl, bütün insan eserlerinin ilkesidir [54] 1924 te Gropius un Internationale Architektur'unda sunulan seksen modelden kırk tanesi proje olarak kaldı de Hitchcock ve Philip Johnson The International Style, Architecture since 1922 adlı kitaplarını yayımladıklarında ise hayata geçirilmiş projelerin oranı nispeten daha yüksekti. Yirmili yıllarda doğan uluslararası üslup modern üslubun yerini alıyor ve radikal biçimde ona karşı çıkıyordu. Uluslararası üslup artık (Otto Wagner, Van de Velde, Horta, Berlage, Wright, Perret, Behrens gibi) öncülerin eserleri için geçerli olduğu gibi aynı hedefe yönelmiş bireysel çalışmaların birbirine yaklaşması değil, üzerinde ittifak edilmiş bir üslubun ilkelerini meydana çıkarma iradesiydi. [55] Ludwig Mies van der Rohe and Philip Johnson, Seagram Building (New York), Uluslararası bir üsluba kavuşma arzusu, pek çok mimarda, dünya vatandaşı' olma bilinciyle birlikte ortaya çıkıyordu. Bu itibarla birçok mimarın ayrım gözetmeksizin kâh bir ülkede kâh diğerinde bir tür göçebe gibi çalıştığına şahit oluruz. Zaten -Stalinci, faşist, Nazi veya burjuva olsunakademiden mimarların karşı çıktıkları şey de bu kozmopolitizm di. [56] İşlevselci ve rasyonalist öğretilere bağlanan Bauhaus un şiddetle mücadele ettiği ekspresyonist mimarların ustaları, rakiplerinin de ustası olan Van de Velde ve Behrens di. Fakat ekspresyonistlerin bu ustalardan aldığı şeyler elbette Jugendstil in süzgecinden geçmişti.

15 Ekspresyonistler de işlevselciler gibi, resmi eklektizmden kurtulmak ve bir çeşit ulusal romantik tarz geliştirmek istediklerini öne sürüyorlardı[57] Kristal Saraydan bu yana camın yoğun bir biçimde kullanımı mimarlığı maddesizliğe itiyordu. Adolf Behne 1918'de Leipzig de camı neredeyse mistik bir tavırk göklere çıkartan bir makale yazmıştı: Mies van der Rohe nin cam gökdelen fikri, işte camın getirdiği iyimserlik ve deyim yerindeyse, bireysellik karşıtlığı bağlamında bağlamında ortaya çıkmıştır. Gropius gibi Bruno Taut ve Hermann Obrist de ütopya hakkını talep ediyorlardı. Bruno Taut ( ) 1919 yılında10 Hagen de cam bir kubbeyle havalandırılan ve içinden bir dağın zirvesinin görülebildiği bir proje yayımladı. [58] Savaşın hemen ardından gelişen iyimserliğe karşılık ekspresyonistler Bauhaus un Marksizmiyle bağdaşmayan bir karamsarlığa kapıldılar.hermann Finsterlin in yıllarında yaptığı Casa Nova, Etienne-Martin in çağdaş Konutlarını haber veren bir tür barok heykeltıraşlık eseridir. Kiesler in Sonu Olmayan Ev i ( ) dik açı çılgınlığına karşı şiddetli bir protestodur.. [59] Casa di vetro (Glass house), 1924; Finsterlin Erich Mendelsohn Potsdam daki Einstein Kulesi ( ) ile, mekân ve zaman arasında yeni bir ilişki yaratırcasına ünlü fizikçinin formüllerini serbest mimari biçimlere dönüştürerek dışavurumculuğu en üst seviyeye ulaştırdı. [60] Ekspresiyonist eğilimlerin bir bakıma öncülüğünü yapmış olan Merıdelsohn, cepheyi kütle estetiğinin doğal bir sonucu halinde değerlendirerek her binaya tek defaya özgü bir plâstik kimlik sağlama gerekliliğini ilke edinmiştir. [61] Hugo Häring, F. L. Wright ınkinden hissedilir ölçüde farklılık gösteren bir organik" mimarinin öncüsüydü.häring, kendisine bir biçimcilik gibi gelen, Le Corbusier nin geometrik önsellerini de reddetti. Bazı genç Alman mimarlar üzerinde etkisi büyük oldu. Ancak bu sonuncular dar açılı üsluptan kaçayım derken bir başka biçimciliğe meylettiler: eğrilik ilkesi. Häring bu eğilimini kınıyordu. Gerçekte pek tanınmayan bu Alman mimarın savunduğu organikçiliğini en güzel biçimde hayata geçirecek olan kişi Alvar Aalto olacaktır. [62] Goebelstraße dans le Großsiedlung,Berlin, Häring

16 Bu devirdeki önemli bir başka hareket Hollanda çevresinde oluşmuş ve Bauhaus u etkilemiş olan De Stijl akımıdır. Bu akım 1917 de kurulmuştu ve 1920 lerden itibaren bütün dünyaya sesini duyurdu. Theo van Doesburg uygulama alanının kendisi genişlemişti. De Stijl 1920'de yazın manifestosunu ve 1921 'de de Vers une nouvelle rormation du monde adlı manifestoyu kaleme aldı. [63] Stijl hareketinden mimarların ilk tasarımlarının Mondrian ın resim alanında verdiği ilhama dayandığı yadsınamaz. Dikey ve yatay tek çizgilerin dengesi, sadece ana renklerin (mavi, sarı ve kırmızı) kullanımı gibi Mondrian m ortaya koyduğu Hollanda Stijl ine yön veren temel estetik ilkeler grubun mimarları tarafından harfi harfine benimsendi. Mondrian ve Van Doesburg a göre resmin tek misyonu mimara doğru yolu göstermekti. [64] De Stijl'in geçmiş olduğu yolu geriye bakarak gözden geçiren Theo van Doesburg, De Stijl grubunun 1923 sonunda Paris'teki ilk sergisine genç mimarların gösterdiği büyük ilgiyi anlatıyordu. 'Mimarlık ve resmi, mümkün olan en sıkı yaratıcı ilişki içine sokmak istiyorduk. Konut parçalanarak plastik öğelerine ayrıldı. Eski yapının statik ekseni yıkılmıştı... Konut, yerden bağımsız olarak yükseliyor ve çatı terası halindeki tavan sanki "üstü açık" bir kat haline geliyordu.' [65] A reconstruction of the dance hall/cinema designed by Theo van Doesburg: Cinébal at the Aubette in Strasbourg lü yıllarının Fransız mimar Hector Guimard I. Dünya Savaşı nın patlak vermesiyle birlikte ortadan yok olan hamilerinin desteği olmadan artık yalnızca teknikten ve işlevselcilikten söz eden bir nesle çağdışı görünmüş olmalıdır. Buna karşın Guimard prefabrikasyon yöntemleri için yetki belgeleri alarak ayakta kalmaya çalışmıştır. [66] Buna karşılık Auguste Perret nin çalışmaları, iki savaş arası dönemde önem taşıyan çalışmalardır. [67] 1920 li yılların başında beklenmedik bir olay meydana gelir. Resim alanına köklü yenilik getiren bir yaklaşım mimarinin de dönüşmesini sağlar. Böylece teknik artık estetiğe uygulanacaktır.1911 yılından itibaren Cezanne nesneleri çözümleyerek onları parçalara ayırıyor daha sonra bu parçaları silindir ve küpler halinde yeniden birleştiriyordu. Bu yaptığı işlem 1911 den itibaren gelişecek olan bir mimarlığın üslubunu da oluşturacaktı.1965 yılında silindir ve küpten oluşan bir yapının altında ölmek istediğini söyleyen ve Cezanne ye bu saygısını sunan mimar Le Corbusier di. [68] Kübizmin mimarlık üzerindeki etkisi hemen gerçekleşmeyecektir yılları arasında kübist ressamlardan bahsedilebilmesine karşın kübizmin mimarlar üzerindeki etkisine ancak yıllarından itibaren rastlanılabilecektir. [69] Le Corbusier Fransa da 1920 lerden sonra post kübizm olarak adlandırdıkları biçimlerin saf ve yalın olarak kullanılmasını öneren pürizm akımını başlattı. Pürizm ideolojisi içinde Le Corbusier güzelliği, saf, yalın birincil formlarda bulmuştu. Ona göre, mimarlık, ışıkta bir araya getirilmiş kütlelerin

17 ustaca, doğru ve muhteşem oyunuydu. Formlar, küp, koni, küre, silindir ve piramit başta olmak üzere kendilerini ışık ve gölge ile ifade eden birincil formlardı. [70] Le Corbusier'de görülen ve sanatın geleneksel diliyle varılan bu uzlaşıma, genelde modernizmin birinci döneminde görülen tipik bir eğilimdir. Modern sanat ne denli geleneksel eğretilemelerin "ötesine geçmek" ve sanatsal ürünü gerçeklikle bire bir ilişkili bir simya ürünü olarak göstermek istediyse de böylesi eğretilemeleri kullanmaktan uzak duramadı. [71] 1923 yılında Vers Une Architecture (Bir Mimarlığa Doğru) adlı manifesto niteliğindeki eseri, Stijl in, Bauhaus un, fütürizmin, Rus konstrüktivizmin geleceğe dönük tüm fikirlerini bir potada eritiyordu. Aynı yıl Paris in banliyösünde La Roche villasını inşa etti. La Roche villası ile birlikte yine onunla aynı yıl Hyeres de Mallet-i Stevens tarafından inşa edilen Noailles villası Fransa daki ilk iki kübist yapı olma özelliğine sahiptirler. [72] Noailles ve La Roche villası Le Corbusier nin, kitabında uçaklara ayırdığı son bölüme özdeyiş olarak koyduğu, ev ikamett edilen bir makinedir sloganı, çok önceden F. L. Wrighttarafından kullanılmıştı. Ayrıca bu slogan Descartes in makine-insan ıyla başlayan rasyonalist gelenekte de yer almaktadır. [73] Villa savoye,le corbusıer. Le Corbusier ideal bir kentsel formun ne olması gerektiği hakkmdaki önerilerini yaşantısı boyunca birkaç kez değiştirmiştir. 19. yüzyıl kentine alternatif olarak Le Corbusier nin önerdiği üç farklı kentsel form bulunmaktadır Çağdaş Kent" (Ville Contemporraine) (1922) Işıyan Kent' (Ville Radieuse) (1930) ve Endüstriyel Lineer Kent (la Cite Lineaire Industrielle) (1942). Bunlar sırasıyla Urbanisme (1924.), La Ville Radieuse (1935) ve Les Trois Etablissements Humains (1945) isimli kitaplarında detaylı olarak anlatılmıştır. Üç farklı kent önerisi olmasına rağmen, 20. yüzyılda ütopyacı yaklaşımı benimseyen diğer mimarlarla kıyaslandığında Le Corbusier nin tüm önerilerinde mimari determinist düşünceye olan inancını belirgin bir biçimde ifade ettiği, yazılarında mimarlık ve planlamanın sosyal değişime yol açacağını vurguladığı söylenebilir. [74] Le Corbusier e göre Mimarlık, ışıkta bir araya getirilmiş kütlelerin ustaca, doğru ve muhteşem oyunudur. Gözlerimiz formları ışıkta görmek için yapılmışlardır; ışık ve gölge bu formları açıklar: küpler, koniler, küreler, silindirler ve piramitler ışıkta avantajı olan büyük birincil formlardır;

18 bunların imgesi içimizde bir karışıklığa meydan vermeksizin anlaşılabilir. Bu sebepten dolayıdır ki bunlar güzel formlardır, en güzel formlardır. [75] Le Corbusier, Notre Dame du Haut (Ronchamp, France), Le Corbusier e göre bina yapımı, yapı öğelerinin amaca uygun ve tutarlı biçimde bir araya getirilmesidir. Bu öğelerin üretimi için endüstriyel ve teknolojik girişimler başlatılıyor. Seri üretim bu öğelerin doğru, ucuz ve iyi yapılmasını sağlar. Önceden, istenilen sayıda üretilebilirler. Endüstri, öğelerin tamamlanmasını ve giderek kusursuz hale gelmelerini sağlayacaktır. Böylece mimar mimari yeteneğini özgürce kullanabilir. Yapı programı aracılığıyla mimarlığını belirleyen tek şey budur. [76] Fransa da Le Corbusier den daha önce ortaya çıkmış olağanüstü mimarlardan biri de Henri Sauvage dir. [77] Porte Maillot Henri Sauvage yılı sergisinden, Fransa da modern üslubun mirasını devralmış gibi görünen bir süsleme sanatları (arts deco) üslubu doğdu. Bu üslup denildiği gibi Fransız usulü ydü yani Werkbund zihniyeti ile 1900 yılının dekor anlayışını harmanlayan bir tür kübizmdi. Öyle ki buna geometrize edilmiş süslü üslup" adı verildi. [78] Helsinki Garı (1919)

19 Dönemin bir başka önemli Fransız kübist mimar dekoratör Pierre Chareau Fransa da cam ve görünen çelikten ilk evi, gerçekleştirmiştir: Bir avlunun içine inşa edilen evin tüm ayrıntıları mimarlar tarafından adım adım çizilmiştir. [79] 1922'de Chicago şehri, Chicago Tribune Binası için düzenlenen ve birçok Avrupalı mimarın katılımıyla gerçekleşen mimari yarışmayla bu alanda tekrar ön plana çıkmıştır. Gropius, Loos ve ikinciliği kazanan Finlandiyalı Eliel Saarinen bu yarışmaya katılan pek çok mimardan sadece birkaçıydı. [80] William van Alen (American), The Chrysler Building (New York), Bu megaloman fantezilere tam tezat arz edecek şekilde üç göçmen mimar yirmili yılların Amerikan mimarisinde önemli rol oynamıştır: Schindler, Neutra ve Eliel Saarien. Rudolf M. Schindler in mimarideki rolüne ( ) ancak 1960 ta Esther Mccoy dikkat çekti (Five California Architects). Daha sonra Davi Gebhard ın 1967 tarihinde Kalifornia Üniversitesi için hazırladığı katalogda bu mimarın eserlerine yer verilmesi bahsettiğimiz rolün ciddiyetinin anlaşılmasını sağladı. [81] Viyana doğumlu, fakat Çek kökenli olan Schindler, Otto Wagner in derslerini takip etti ve 1914 te mimarlık diplomasını aldı. I. Dünya Savaşının patlak vermesinden önce Chicago da bir mimarlık bürosunda çalışmak üzere Amerika ya geldi. [82] Doğaya saygı, güzellik arayışı, Neutra yı işlevselciliği ve estetikten yoksun bir uluslararası üslubu reddetmeye itmiştir. Neutra, biçim veya ifadenin uygunluğu" gibi çağdaş mefhuları fazlasıyla iddialı ve kesinlikle yapmacık bulur ve onları çoktan miadını doldurmuş uzlaşıların, makbulü peşin hükümler in sonucu olarak görür. Eliel Saarien, eserlerinde ise Richardson ve Sullivan ın eserleriyle benzerlikler arz ediyordu ve bu durum 1923 yılında Amerika da yaşamaya başladıktan sonra Chicago ekolünün dikkatini Saarinen in üzerine çekti. [83] Eero Saarinen, Terminal at Kennedy Airport (New York),

20 Albert Kahn dahil, 1920'lerdek Amerikalı mimarlar, Avrupalı Modenist ustalarınki kadar işlevsel fakat uygulamada çok daha etkili fabrikalar tasarladı. 1930'larda ise iş organizasyonunun yeni ilkelerini yansıtan ofisler yapan Frank Llyod Wright, Wisconsin'deki ikonik Johnson Wax'm ünlü Yönetim Binası'nı tasarladı. Henry-Russel Hitchcock ve Philip Johnson Uluslararası biçeni yansıtan New York'taki Modern Sanatlar Müzesi (MoMA) (1932)'nde Avrupa Modernizmı'nin çeşitliliğinin öğelerini tek bir bütün içinde sundu. Oldukça seçkin ve çağdaş görünen şirketler ekonomik kriz ve II. Dünya Savaşı'nın ardından bu mesaja sıkı sıkıya sarıldı. [84] Museum of Modern Art & Seagram Building Şikago Okulu nun belki de en güçlü isimlerinden olan Wright çiçek açmakta olan Avrupa işlevsel mimarisine karşı eleştirinin dozunu ayarlayamıyordu. Bu mimari tarzı, altı kaval üstü şişhane kutucuklar olarak tanımlıyordu. [85] Wright 1931 yılında Şikago Enstitüsünde yaptığı konuşmasında Organik mimarlığı tariflemiştir. Wright a göre organik mimarlıkta, katı zorunluluğun bittiği yerde sert, düz çizgi noktalı çizgiye dönüşür ve böylelikle uygun bir ritmin işin içine katılmasıyla kendi doğru değerlerinin kalmasını sağlar. Koşut yüzlü dörtgenler meselesi henüz sorgulanmaya başlamadan önce Frank Lloyd kutunun yok edilmesi diye adlandırdığı şeyin peşindeydi; bu sadece kutunun dış görünümünün değil, aynı zamanda kutu-evin içini, yani bölmelenmiş parçaların da yok edilmesini ima ediyordu. [86] Modern Mimari anlayışı kutunun parçalanması görüşü doğrultusunda özel konut çalışmalarına yansır. Şelale Evi, Wright ın kutunun parçalanması ilkesini belirgin olarak kullandığı tasarımlarından biridir. [87] Frank Lloyd Wright, Falling water (Pennsylvania, USA)

Modern Mimari -Kökeni ve Manifestoları

Modern Mimari -Kökeni ve Manifestoları Modern Mimari -Kökeni ve Manifestoları Buluşlar Az Çoktur Form Fonksiyonu Takip eder Minimalizm Formda, malzemede ve ifadede dürüstlük 1 Metal Çerçeveli Mimarinin Yükselişi A. Erken Modern Dönem. 1850-1900

Detaylı

Çağdaş Mimarlık Akımları (MMR 322) Ders Detayları

Çağdaş Mimarlık Akımları (MMR 322) Ders Detayları Çağdaş Mimarlık Akımları (MMR 322) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Mimarlık Akımları MMR 322 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AŞKIN BULMACA BAROK KENT

AŞKIN BULMACA BAROK KENT AŞKIN BULMACA 18.yy'da Aydınlanma filozoflarıyla tariflenen modernlik, nesnel bilimi, evrensel ahlak ve yasayı, oluşturduğu strüktür çerçevesinde geliştirme sürecinden oluşur. Bu adım aynı zamanda, tüm

Detaylı

MODERN MİMARLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ. Gaye BİROL

MODERN MİMARLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ. Gaye BİROL MODERN MİMARLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Giriş Mimarlık eylemi, en genel şekilde insan gereksinimlerini

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞINDA ETKİLİ TASARIM AKIMLARI

PEYZAJ MİMARLIĞINDA ETKİLİ TASARIM AKIMLARI PEYZAJ MİMARLIĞINDA ETKİLİ TASARIM AKIMLARI ROMANESK Romanesk, sözcük anlamıyla Roma soyundan gelen", "Romalılardan gelen" anlamlarında bir önaddır. Genellikle "Roma tarzından gelen" anlamında kullanılır.

Detaylı

Chicago genel görünüm

Chicago genel görünüm Chicago genel görünüm Monadnock Binası, Burnham Root, Chicago, 1889-91 Monadnock Binası, Burnham Root, Chicago, 1889-91 Eskiz - 1885 Eskiz - 1889 Monadnock Binası, Burnham Root, Chicago, 1889-91 Alüminyum

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS TASARIM FELSEFELERİ GTM 058 2014 15 / GÜZ DÖNEMİ 2 - - 2 2 Önkoşul(lar)-var

Detaylı

MiMARLIK, BiÇiM HALiNE GELMiŞ YAŞAMDIR.

MiMARLIK, BiÇiM HALiNE GELMiŞ YAŞAMDIR. Kurumsal MiMARLIK, BiÇiM HALiNE GELMiŞ YAŞAMDIR. FRANK LLOYD WRIGHT 20. yüzyılın en önemli mimarlarından ve Modern Mimarlık tarihinin kurucularından biri olan Wright, Expresyonizm den Rasyonalizm e birden

Detaylı

MODERN MİMARİ. Az ÇOKTUR. POSTMODERN MİMARİ. Az SIKICIDIR.

MODERN MİMARİ. Az ÇOKTUR. POSTMODERN MİMARİ. Az SIKICIDIR. MODERN MİMARİ Az ÇOKTUR. POSTMODERN MİMARİ Az SIKICIDIR. POSTMODERN MİMARİ Postmodern Mimari Akım da Modern Mimari deki baskın geometrik ve katı form anlayışına bilinçli bir karşı çıkış vardır. Postmodern

Detaylı

doğa kendi başına çok güzel

doğa kendi başına çok güzel doğa kendi başına çok güzel İnsan (ölçülü dozda) ile daha anlamlı doğa da insan da doğal (rasyonel) sürecler içinde binaların biraraya geliş modelleri : -küme -halka -dizi Göçebe toplum iz bırakmayan düzenleme

Detaylı

Köylerin özelliği nedir: yassı, homojen (içe kapalı) kültür ve ekonomi, az sayıda bina tipi

Köylerin özelliği nedir: yassı, homojen (içe kapalı) kültür ve ekonomi, az sayıda bina tipi Köylerin özelliği nedir: yassı, homojen (içe kapalı) kültür ve ekonomi, az sayıda bina tipi Kentlerin özelliği nedir: az yükselmiş, homojen (içe kapalı) kültür ve ekonomi, daha çok bina tipi Priene ve

Detaylı

Pablo Picasso'nun Cezayirli Kadınlar, 179.3 milyon dolara Giacometti'nin heykeli de 141.3 milyon dolara satıldı.

Pablo Picasso'nun Cezayirli Kadınlar, 179.3 milyon dolara Giacometti'nin heykeli de 141.3 milyon dolara satıldı. Pablo Picasso'nun Cezayirli Kadınlar, 179.3 milyon dolara Giacometti'nin heykeli de 141.3 milyon dolara satıldı. Bauhaus öğretim kadrosu, 1926, soldan sağa: Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Muche,

Detaylı

Fuar Tasarımı (ICM 351) Ders Detayları

Fuar Tasarımı (ICM 351) Ders Detayları Fuar Tasarımı (ICM 351) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fuar Tasarımı ICM 351 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi.

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Çağdaş Dünya Sanatı 1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Bu genç ressamlar, şekilciliği reddedip doğadan

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl

MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi 2016-2017 Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl Selahattin Önür, Melike Orhan, Zeynep Tanrıverdi, Gizem Kuçak Toprak, Alper Gündüz

Detaylı

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Zıtlık Uygunluğun tersidir. Objeler arasında herhangi bir açıdan ortak yada yakın etkinliklerin olmamasına zıtlık denir. Yön, ölçü, biçim, renk, aralık ve doku açısından zıtlık

Detaylı

Temel Tasarim. Isil Kaymaz. Your text here

Temel Tasarim. Isil Kaymaz. Your text here Temel Tasarim Isil Kaymaz Your text here Tasarım nedir? tasarlamak, tasar, plan vb. "design Your Text is Here a plan for arranging elements in such a way as best to accomplish a particular purpose"-charles

Detaylı

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ Davetkar Atıf fotoğraflar: Alp Eren (Altkat Architectural Photography) ARALIK 17 / OCAK 18 - XXI 42 YARIŞMA SONUCU ELDE EDİLEN PROJE, HEM SÜREKLİ KULLANICILARI HEM DE ÇEVRE

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapı Tarihsel Gelişimi. Tarihsel Gelişim Demir. Tarihsel Gelişim Dekoratif Kullanım. Tarihsel Gelişim Demir Köprü

ÇELİK YAPILAR. Çelik Yapı Tarihsel Gelişimi. Tarihsel Gelişim Demir. Tarihsel Gelişim Dekoratif Kullanım. Tarihsel Gelişim Demir Köprü Demir ÇELİK YAPILAR 1 Çelik Yapı i 18.yy sonlarına kadar demir, sadece yığma yapı elemanlarının bağlanmasında kullanılmıştır ve taşıyıcı hiç bir görevi yoktur. 2 Demir Köprü Dekoratif Kullanım Coalbrookdale

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE Öğr. Gör. Ruhsar KAVASOĞLU 23.10.2014 1 Işık-Gölge Işığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluşturduğu açık orta-koyu ton (degrade) değerlerine

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

FİZİK. Mekanik 12.11.2013 İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik 12.11.2013 İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 22.10.2013 MEKANİK ANABİLİM DALI Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. FİZİK Mekanik

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

"Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden

Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden O O LY F RT L Kİ Ş E İS PO "Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden başlamıştır. Çocukluk döneminde,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik

Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik Uzay kafes sistemlerin tarihsel gelişimi, deniz kabuklusunun geometrik yapısına duyulan hayranlıkla başlamıştır. Deniz kabuklusundaki logaritmik heliks tarzında bir büyüme şekli, büyük açıklıklı yapı sistemlerine

Detaylı

Bina Bilgisi I KONUT. Y. Doç. Dr. Gaye B İROL

Bina Bilgisi I KONUT. Y. Doç. Dr. Gaye B İROL Bina Bilgisi I KONUT Y. Doç. Dr. Gaye B İROL Dünyadan ve T ürkiye den t anınmı ş miarın konut t asarım felsefelerinin incelenmesi (Le Corbusier, Wright, Bot t a, Mies, J ohnson, Bofill, Eisenmann, Safdie,

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

İ ÇİNDEKİ LER 1. BÖLÜM

İ ÇİNDEKİ LER 1. BÖLÜM İ ÇİNDEKİ LER 1. BÖLÜM ESTETİK ve SANAT 1.1 Düşünürlerin Estetik Kuramına İlişkin Genel Görüşleri... 3 1.1.a. Estetik Düşüncesine Genel Bakış... 5 1.1.b. Gerçekliğin Estetiksel Olarak Algılanması... 6

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ DERSİ KONU: MİMARİ PROJE AŞAMALARI Mimar MiMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri

Detaylı

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL TÜRK YE N N ULUSLARARASI YATIRIM, PROJE VE MÜTEAHH TL K DERG S MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP CATI DOSYA CEPHE YALITIM CEPHE YALITIM ÇATI BOĞAÇHAN DÜNDARALP

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DÖRT BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR: MİMARLIK BÖLÜMÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ RESTORASYON BÖLÜMÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ Mimarlık

Detaylı

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER ÇOMÜ / GSF / TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ BÖLÜM Temel Eğitim Bölümü (G.T.S. IV) Sanat Kuramları A.S.D. 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2 ÖĞRETİM ELEMANI Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER İMZASI Çağdaş sanatın

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

Aşk Her Yerde mi? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Aşk Her Yerde mi? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Aşk, üç harften oluşan, ancak herkes için ayrı bir anlam taşıyan dev bir sözcük. Yüzyıllarca şairlerin, filozofların, bilim adamlarının tanımlamaya çalıştığı, herkesin kendince yaşadığı, yaşamak istediği

Detaylı

KABLOSUZ ENERJİ AKTARIMI

KABLOSUZ ENERJİ AKTARIMI KABLOSUZ ENERJİ AKTARIMI Bizden önceki birçok jenerasyonda makinelerimiz dünyada herhangi bir yerde elde edilen enerji ile çalıştırıldı. Bu yeni bir şey değil. Gücünü topraktan alan etkileyici Antheus

Detaylı

BAKU OLİMPİK STADYUMU

BAKU OLİMPİK STADYUMU BAKU OLİMPİK STADYUMU Azerbaycan Baku de şehrin yeni simgelerinden biri olmaya aday Baku Olimpik Stadyumu kent merkezine girişte, Haydar Aliyev Bulvarı ile Büyük Şor Gölü sınırında, Azizbeyov Kavşağı ile

Detaylı

Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık, Tuz Ambarı yla Dünya Mimarlık Festivali nde 1. lik kazandı.

Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık, Tuz Ambarı yla Dünya Mimarlık Festivali nde 1. lik kazandı. BASIN BÜLTENİ Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık, Tuz Ambarı yla Dünya Mimarlık Festivali nde 1. lik kazandı. Her yıl dünyanın dört bir yanından mimarları bir araya getirmek, mimarlık mesleği alanında nitelikli

Detaylı

THOMAS LAWRENCE HOMAS

THOMAS LAWRENCE HOMAS HOMAS AWRENCE Lawrence Arhitecture Titiz bir tasarım anlayışına sahip olan Seattle merkezli, ödüllü bir mimarlık firması. Küçük ve geniş aileler için konut projelerinde uzman olan firma aynı zamanda ticari

Detaylı

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour Diverso Firmanız tarafından verilen sözlü brief de de belirtildiği üzere Diverso farklı anlamına gelen İtalyanca bir kelimedir. Marka olarak diverso nun tercih edilmiş olması aynı zamanda oluşturulmak

Detaylı

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı.

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı. Mehmet Güler Türkiye de yetişen resim sanatının önemli isimlerinden Mehmet Güler ile Malatya dan Almanya ya uzanan yolculuğunu, resim kariyerinde rol oynayan isimleri, Almanya yı tercih etmesinde etkili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1. Sosyoloji Nedir... 3 2. Sosyolojinin Tanımı ve Konusu... 6 3. Sosyolojinin Temel Kavramları... 9 4. Sosyolojinin Alt Dalları... 14

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005 MİMARİ ÇEVREDE FORM VE MEKANI OLUŞTURAN TEMEL ELEMANLAR Mimari formu oluşturan temel elemanlar, nokta, çizgi, düzlem ve hacim dir. NOKTA: MEKAN İÇİNDE BİR POZİSYON BELİRLER. FİZİKSEL ÖZELLİKLER: POZİSYON/DURUM

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2 Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3 Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik ÜNİTE:5 Tüketim Toplumu, Simülasyon

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK SANATTA YETERLİK PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00 / 269 Üniversitemiz

Detaylı

CERN BÖLÜM-3 İZAFİYET TEORİSİNDE SONUN BAŞLANGICI MI?

CERN BÖLÜM-3 İZAFİYET TEORİSİNDE SONUN BAŞLANGICI MI? CERN BÖLÜM-3 İZAFİYET TEORİSİNDE SONUN BAŞLANGICI MI? Geçtiğimiz ay sonlarında CERN den yapılan açıklama belki de bugüne kadar CERN den yapılan açıklamaların en sansasyoneliydi. Açıklamada nötrinolarla

Detaylı

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani:

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Plani: Entegrasyon Ulusal Entegrasyoun siyasetinin Plani motoru Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Stand

Detaylı

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN İÇİNDEKİLER İlk Söz /9 Hayatı ve Sanatı /17 Paris'te Resim Dersleri /19 İstanbul'a Dönüş /20 "Doğululuk" Eğilimi /23 Kadın Figürleri /25 Bilimsel

Detaylı

PANEL YAPI PANEL YAPI

PANEL YAPI PANEL YAPI PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET Panel Yapı İnşaat ve Taahhüt ve Ticaret Genel Müdürlük / Head Office: Eski Edirne Asfaltı 71. Sok. No:24 K:1 D:2 Sultançiftliği,

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Rönesans Heykel Sanatı

Rönesans Heykel Sanatı Rönesans Heykel Sanatı Ortaçağda heykel mimariye bağımlıdır. Fakat Rönesans döneminde, heykel mimariden bağımsız eserler olarak karşımıza çıkar. Heykeller meydanlarda, saraylarda ve köşklerde sergilenmeye

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7.A.1. Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum Burdur İl Koordinatörleri Teknoloji Nedir? Teknoloji, insanların gereksinimlerine(ihtiyaçlarına) uygun yardımcı araç ve aletlerin yapılması

Detaylı

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sahne Tasarımı ICM 354 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

RÖNESANS DÖNEMİ BAHÇE

RÖNESANS DÖNEMİ BAHÇE RÖNESANS DÖNEMİ BAHÇE Rönesans bahçe sanatı Floransa'da başlamış Roma'da zirve noktasına erişmiştir. Floransa'da villalar şehirden uzak manzaraya hakim tepelere kurulmuştur. Bahçeler oldukça sade, merkezi

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 101: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 101: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 101: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 12.10.2017 MEKANİK ANABİLİM DALI Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. FİZİK Mekanik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK I.ULUSAL MİMARLIK 1908'de ilan edilen 2. Meşrutiyet'le birlikte gelişen milliyetçilik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii

İÇİNDEKİLER. ÖZET..i. İÇİNDEKİLER...ii. ŞEKİLLERİN LİSTESİ...iv. TABLOLARIN LİSTESİ.. vi. ÖNSÖZ...vii ÖZET Ahşap konstrüksiyonlu gezi tekneleri ve yatların iç mekan tasarımı isimli çalışmanın konusu,kısıtlı ve dar hacimlere sahip, 30 metre boyutlarının altındaki gezi teknelerinin iç mekan biçimlenmesiyle

Detaylı

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Salon Yapıları MMR 315 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ. Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1950 LERDEN GÜNÜMÜZE GELEN BİR ALIŞVERİŞ KOMPLEKSİ: BALIKESİR KASAP VE SEBZE HALİ Gaye BİROL Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yüksek Mimar Orhan Ersan tarafından tasarlanmış olan Balıkesir

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

İAÜ MÜH MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BL. GÜZEL SANATLAR VE BAUHAUS EKOLLERİ

İAÜ MÜH MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BL. GÜZEL SANATLAR VE BAUHAUS EKOLLERİ İAÜ MÜH MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BL. 2008-09 - BAHAR DÖNEMİ MİM206: MİMARLIK TARİHİ TEORİSİ II DERS: 5 GÜZEL SANATLAR VE BAUHAUS EKOLLERİ GÜZEL SANATLAR OKULU (ECOLE DES BEAUX ARTS) AKADEMİK KLASİKÇİLİK

Detaylı

Matematik Ve Felsefe

Matematik Ve Felsefe Matematik Ve Felsefe Felsefe ile matematik arasında, sorunların çözümüne dayanan, bir bağlantının bulunduğu görüşü Anadolu- Yunan filozoflarının öne sürdükleri bir konudur. Matematik Felsefesi ; **En genel

Detaylı

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort +90 444 1 352 www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... L U X U R I S M Luxurism, sadece bir kelime değil; mükemmelliğin heyecan

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 221: MUKAVEMET -I. Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

FİZİK. Mekanik İNM 221: MUKAVEMET -I. Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. İNM 221: MUKAVEMET -I 03.07.2017 GİRİŞ: MEKANİK ANABİLİM DALI Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. FİZİK Mekanik 1 Mekanik

Detaylı

TÜRKİYE DE ASMA-GERME MEMBRAN SİSTEMLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

TÜRKİYE DE ASMA-GERME MEMBRAN SİSTEMLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER TÜRKİYE DE ASMA-GERME MEMBRAN SİSTEMLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEKLER Asma germe membran sistemler, mimaride ilk defa 1950 li yıllarda Strohmeyer, Horst Berger, Walter Birdair dillendirilmeye başlanarak

Detaylı

Tom Lloyd. Luke Pearson

Tom Lloyd. Luke Pearson PearsonL Tom Lloyd Luke Pearson Sıra Dısı Amacımızı geniş bir disiplin yelpazesinde çalışmak ve bir alandan diğerine kültür, fikir ve beceri aktarmak için elde edilmiş bilgiyi kullanmak olarak özetleyebilirim.

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

Modelaj ve Maket (SGT 222) Ders Detayları

Modelaj ve Maket (SGT 222) Ders Detayları Modelaj ve Maket (SGT 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Modelaj ve Maket SGT 222 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

İletişimin Sınıflandırılması

İletişimin Sınıflandırılması İletişimin Sınıflandırılması Toplumsal ilişkiler sistemi olarak Kişiler arası Grup i Örgüt i Toplumsal Grup ilişkilerinin yapısına göre Biçimsel olmayan (informel) / yatay Biçimsel / Formel) /dikey Kullanılan

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Uygula ma (Saat/ hafta)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Uygula ma (Saat/ hafta) DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/ Hafta) Uygula ma (Saat/ hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS Mekansal Ütopyalar Önkoşul(lar)-var ise Dersin Dili Ders

Detaylı

Fotoğraf Sanat mıdır? Evet, Sanattır...

Fotoğraf Sanat mıdır? Evet, Sanattır... Fotoğraf Sanat mıdır? Evet, Sanattır... Prof. Christine Deboosere Gent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi christine.deboosere@hogent.be Makalenin tamamı 30 Mayıs 2015 te kabul edildi Özet Bir fotoğrafçı

Detaylı

Hayatın dolu biryaşam

Hayatın dolu biryaşam Hayatın dolu biryaşam Bizim başarımızın sırrı güçlü aile bağlarımız. Biz hangi iş veya faaliyet için olursa olsun hep bir aile duygusuyla bir araya geldik. İş dünyasına ilk adım attığımız zamanlarda

Detaylı

Yeni Mah. Yüksek Harman Cad. Aros 9 Apt. Altı Mezitli / Mersin Tel: 0324 357 0 33 zkorkmaz@yapitekgrup.com www.yapitekgrup.com

Yeni Mah. Yüksek Harman Cad. Aros 9 Apt. Altı Mezitli / Mersin Tel: 0324 357 0 33 zkorkmaz@yapitekgrup.com www.yapitekgrup.com Yeni Mah. Yüksek Harman Cad. Aros 9 Apt. Altı Mezitli / Mersin Tel: 0324 357 0 33 zkorkmaz@yapitekgrup.com www.yapitekgrup.com Mühendislik ve mimarlığın buluştuğu nokta... 01 Kalıcı, yüksek standartlı,

Detaylı

zaha hadid 50 zaha hadid

zaha hadid 50 zaha hadid zaha hadid Pippo Ciora* Open Museum Open City/Açık Müze Açık Şehir, çalıştığım MAXXI müzesinin direktörü (Hou Hanru) tarafından geliştirilen iddialı bir proje. Serginin ana hatları son derece belirgin:

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE Ferforje bir sanat olarak tanımlanmaktadır. Ferforje, Fransızca "Fer forgé" kelimesinden gelmektedir ve Fransızca'da "dövme demir" anlamına gelmektedir. Günümüzde Ferforje

Detaylı

Basın bilgisi. Şirketin olumlu ekonomik durumunu geliştirme

Basın bilgisi. Şirketin olumlu ekonomik durumunu geliştirme Basın bilgisi Tarih: 21/03/2012 Fensterbau/frontale 2012 için Roto pencere ve kapı teknolojisi Roto Grubu başarı yolunda ilerliyor / 2011 satış hacminde yeni rekor / Gelişen pazar konumu / Tatsız solar

Detaylı

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN ZAMAN-MEKAN HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN DUVARLARI, ZAMAN İSE SON BİR KIZGIN ALEV. JAMES JOYCE Küreselleşme sürecinde hız kazanan teknoloji, mesafelerin sesten bile

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adım İnşaat

Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adım İnşaat TANITIM DOSYASI 1978 yılından bugüne çok sayıda sanayi tesisi projesini başarı ile gerçekleştirmiş olan Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2012 yılında yapısal tasarım ve teknik uzmanlık hizmetleri

Detaylı

ORGANİZASYON Yer, Tarih İlgili Kişi

ORGANİZASYON Yer, Tarih İlgili Kişi ORGANİZASYON Yer, Tarih İlgili Kişi www.rehau.com Yapı Otomotiv Endüstri REHAU KİMDİR? UNLIMITED POLYMER SOLUTIONS Polimer bazlı çözümlerle, mümkün olanın sınırlarını hergün yeniden tanımlıyoruz. Jobst

Detaylı

Biz bunu gerçekleştiririz!

Biz bunu gerçekleştiririz! İyi bir tiyatro.. .. salonu izleyici için sıcak, neşe dolu bir mekan, sanatçılar için konuksever, ilham kaynağı bir ortam, çalışmak için ise verimli ve güvenli bir yerdir Tiyatro Danışmanları Theateradvies,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

Gelecek nesilleri yeşille buluşturuyoruz.

Gelecek nesilleri yeşille buluşturuyoruz. Gelecek nesilleri yeşille buluşturuyoruz. Misyonumuz Dört mevsimin yaşandığı, iklim, toprak, ekolojik zenginlikler bakımından bereketli olan ülkemizde; üstlendiğimiz projelerin müşteri memnuniyeti açısından

Detaylı