İTÜ_MİMARİ TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI_ARCHİTECTURAL DESİGN THEORY_2013 BAHAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTÜ_MİMARİ TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI_ARCHİTECTURAL DESİGN THEORY_2013 BAHAR"

Transkript

1 İTÜ_MİMARİ TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI_ARCHİTECTURAL DESİGN THEORY_2013 BAHAR NİSA GÜNDÜZ BİR MODERN MİMARLIK ANLATISI Bazı tarihçiler modern zamanların 15. yüzyıldaki Hümanizma, bazıları Rönesans ile, bazıları da 18. yüzyıldaki Endüstri Devrimini izleyen yıllarda başladığını kabul etmektedirler. Modern mimarlığın temelleri Aydınlanma ile ortaya çıkan pozitif düşüncenin ve teknik gelişmelerin başlangıcı olan 18. yüzyıl ortalarına dayanmakla birlikte, modern mimarlığın 18. yüzyıl ortalarında başlayan Endüstri Devriminin içerdiği teknik, sosyal ve kültürel değişimlerle birlikte ortaya çıktığı kabul edilir. [1] Resim 1:sanayi devrimi ve çocuk işçiler XX. Yüzyılın başlarında fizikte Albert Einstein ünlü Rölativite Teorisi'ni, Matematikçi Herman Minkowski de zaman mekân kavramlarını ortaya atarak pozitif bilimlerde yeni ufuklar açıyorlardı. Resim 2: Minkowski, Space and Time teoremi diyagramı Bunlara paralel olarak felsefede de soyutluk kavramı gelişiyor ve Edmund Husserl yıllarında fenomenoloji felsefesini kuruyordu..resim sanatında Paul Cézanne, in teorilerini ortaya atıyor ve Pablo Picasso, Georges Braque gibi ressamlar da bu akımın ilk örneklerini veriyorlardı. [2] Resim 3:Cézanne,Sainte-Victoire Dağı(1904) ve Pıcasso ( )'Factory, Horta de Ebbo', 1909 Mimarlık alanında ise 1890 yıllarında başlayan Art Nouveau hareketi, 19. yüzyılın olumsuz Eklektisizm ine ve Neoklasisizm ine karşıt olmasıyla önem kazanmaktadır.

2 Resim sanatında gelişen Empresyonizm (1870), Kübizm (1907) hareketlerinden sonra mimarlığında yer aldığı çok önemli soyut ve anti natüralist akımlardan Fütürizm (1914), De Stijl (Neo- Plastisizm) (1917),Pürizm (1918), Ekspresyonizm (1918), Konstrüktivizm ve Süprematizm (1925) gibi akımlar çağdaş mimarlık ve sanatın temellerini oluşturuyorlardı. [3] Mimaride Adolf Loos, Tony Garnier ve Auguste Perret, Art Nouveau daki yalınlaşma yaklaşımını geliştirerek belli noktalarda Art Nouveau ile çakışan, belli noktalarda da ondan tümüyle ayrılan Erken Modernizmin temellerini atarlar. Garnier,Une Cite Industrielle (1917) Özellikle Adolf Loos, Kültürün evrimi kullanıma dönük nesnelerin süslemeden arındırılması ile eş anlamlıdır ve süsleme suçtur diyerek yapının simgesel değerini reddeder ve yapıyı minimum maliyetle ekonomik olarak yapmak gerektiğini, ekonomik yapının da aynı zamanda topluma hitap ettiğini belirtir. Bunu en iyi Steiner evinde anlatmaktadır. Loos,Haus Steiner, Vienna Peter s in AEG FabrikasıAdolf Loos un, 1903 te inşa ettiği Viyana da Apartman yapısı ve Walter Gropius un tasarladığı Fagus Fabrikası, bu dönemin mimari yaklaşımını yansıtan yapı örnekleridir. AEG Turbine Factory, Behrens ve Fagus Factory, Gropius

3 Mimarlıkta modern hareketin etrafında billûrlaştığı konular ve temalar yıkım ve yapımın avangard mantığıyla ilişkilidir. Bu da her şeyden önce burjuvanın, gösterişçi süs ile kiç kullanan ve eklektisizm şekline bürünmüş zevksizlik kültürünün reddini kapsıyordu. Bunun yerine saflık ve otantiklik arzusuna öncelik verildi. Tüm süsleme biçimleri kabul dilemez bulunuyordu; gerekli olan daha çok, malzemelerin kullanımınla otantiklikli ve yapısal mantığının biçimsel ifadede kesinlikle görünür olması gerektiği düşünülüyordu. Yirmilerde bu temalar ayn bir politik boyut da kazandı: Yeni Bina toplumsal olarak içinde eşit haklar ve özgürleşme idealinin gerçekleşeceği daha dengeli ve eşitlikçi bir toplum biçimine duyulan özlemle ilişkiliydi. [4] Yirminci yüzyılın başında kullanılmaya başlanan tek gerçek yenilik gergi yapı dizgesi oldu. Yapıların düzenlenmesinde ve görünümünde getirilen diğer değişiklikler, Makina Çağının doğası ile ilgili ve mimarlığın toplumsal amacına ilişkin a priori kuramların bir sonucudur. İkisi birlikte. Dışavurumcu. Kübist ya da Neoklasik estetik kuramlarından doğan çok güçlü bir "işlevselci" mimarlık oluşturdular. [5] Yine paralel anlamdaki bir başka sınıflandırmaya Siegfried Giedion da rastlıyoruz. Space, Time and Architecture da ifade ettiği şekliyle:mimaride plastisite eğilimlerinin daha da kuvvetlenmesi İç ve dış formlar arasında olduğu kadar mekândaki kütleler arasında da daha serbest bir ilinti. [6] Modern mimari anlayışı toplumsal tutumun temelinde genellikle belirginlik, düzgünlük, saf biçimler, bütünlük, arınmışlık, yalınlık ifadeleri ile açıklanır. Çünkü Modernizm döneminde mimarlıkta mekân anlayışında fonksiyon/işlev ön plandadır. Bu, yaşanılan sanayi devrimi sonrası dönemin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel koşullarının doğal bir sonucudur. Çünkü 18., 19. ve 20. y.y. boyunca ortaya çıkan ekonomik, sosyal sıkıntıların, konut sorununun, yeni yaşam koşullarının aşılması, bu ilkelerin öngördüğü mimari tutumla olanaklıdır. Bu ilkelerin ve işlevin ön planda olması mimari tasarıma ve mimarın üstlendiği role değişik şekillerde yansır.- [7] Modern Mimari, dış biçimi, görünüşü, Gestalt'i işlevin belirlediği iç düzene direkt, dolaysız olarak izleterek, iç mekânı birbirinden son derece farklı yorumlanmış çözümlerde bile özde birleşen fevkalâde başarılı sonuçlara erişmiştir. Bu konuda verilebilecek karakteristik örneklerden ilk akla geliveren üçü Mies van der Rohe'nin Tiyatrosu projesi, Hans Scharoun'un Berlin Filârmoni binası ve Frank Lloyd Wright'in New York'taki Scharounve Guggenheim Müzesi dir. Mannheim National Theatre model, Rohe; Berlin Philharmonic, Scharounve Guggenheim Müzesi,Wright Bunların ilkinde, ki aynı düşünceyi Mies Chicago'daki Mimarlık Fakültesi'nde uygulamıştır, işlevin rasyonalist bir yorumuyla karşılaşırız. Katı bir geometrik anlayıştan hareket ederek genel geçer bir iç mekân düzeni geliştiren mimar, bunun kütlesel düzeniyle cephe sistemini de aynı espri içerisinde ele almış, bu arada dış iç'in dolaysız bir sonucu halinde ürbanistik mekâna sunulmuştur. [8] Modern mimarlık ile modern bilim arasındaki ilişki, bilimsel görüşün mimari kuramlara yansıması ve bilimsel uygulamaların, mimari tasarımlarda sorunların çözümünde kullanılması olarak iki düzeyde kurulabilir. Modern mimarlığın modern bilim ve kuramsal düzeyde kurduğu ilişkinin, determinist anlayış çerçevesinde nedenselliğin belirleyiciliği ve mekanik görüşün kullanılması ile; uygulamada düzeyindeki

4 kurduğu ilişkinin ise bu görüşleri onaylayan fonksiyonel bir tutum içinde, teknolojinin kullanılması ile kendini gösterdiğini söylenebilir.- [9] Örneğin Kübizm, Einstein ın görecelik kuramından büyük oranda etkilenmiştir. Kübistler aynı nesnenin farklı zamanlardaki görünümlerini üst üste çizerek zamansızlığı -aynı zamandalığı- yani zaman ve mekanın göreceliğini, değişkenliğini vurgulamışlardır. Pablo Picasso, , Figure dans un Fauteuil Bu soyutlama yaklaşımını da saf, yalın ve somut birincil geometrik elemanlarla (küp, kare, koni...vb. ) gerçekleştirmişlerdir. Kübik yaklaşım öncelikle resimde sonraları heykel ve mimaride görülmüştür. Kübizm in mimariye getirdikleri yalınlığa dönüş ve yapının modern gereksinimlere yanıt verebilmesi şeklinde olmuştur. Mimaride Kübizm, biçim çokluğundan biçim bütünlüğüne gidiş olarak tanımlanabilir. Kübist yapılarda genellikle beyaz kullanılmıştır. [10] Robie House, Wright Mimaride Kübizm Etkisi: Neo Plastisizm(De Stijl) Fütürizm ise; ilk olarak şair Filippo Tommaso Marinetti tarafından yazılarak Paris te le Figaro gazetesinde yayınlanan 1. Fütürist manifestosuyla ortaya çıkmıştır. Özünde dönemin genel yaklaşımı olan dinamizmi kendine temel edinmişti [11]

5 Giacomo Balla, Abstract Speed + Sound, & Perspective drawing from La Città Nuova by Sant'Elia, Endüstri Çağı mimarisinin strüktürel yönden en ilginç tarafı, teknolojik yetkinliğin sağladığı, neredeyse sınırsız denebilecek bir özgürlüktür Lausanne, 1967 Montréal ve 1970 Osaka dünya fuarlarındaki pavyonların Modem Mimari'ye getirdikleri strüktürel çözümler, sözkonusu özgürlüğün somut ifadeleridir. Betonarmenin, çeliğin, alüminyumun, plâstik maddelerin kılıktan kılığa sokulup taşıyıcı ve örtücü fonksiyonlara kavuşturulduğu modern strüktür anlayışı modern mimarlığın bambaşka boyutlara ulaşmasını sağlamıştır. [12] 90 derece ya da belirli bir açısal düzeni vazgeçilmez koşul olarak kabul etmeyen iki önemli eğilimden birine t, yani ifadeci tutum diyebiliriz. Alman mimarı Erich Mendelsohn'un yılları arasında geliştirdiği projelerle Potsdam'da inşa ettiği meşhur rasathane, Einstein Kulesi bu tutuma ait belirgin örneklerdir. [13] Einstein Tower in Potsdam,Mendelsohn Özellikle 1960 ların başlangıcından itibaren seslerini yükseltip etkilerini arttırmaya başlayan birtakım kişi ve akımlar, Modern Mimari'nin Mies'den Scharoun'a varıncaya kadar tümüne karşı çıkıp yazı, proje ve yapılarıyla yeni çözüm yolları aramaya başlamışlardır. Dış biçime önem verilmesine; plâstik sanatların cephelerden şehirsel mekâna yansıtılmasına; tarihle, geçmişle, çevreyle ilişkilerin yeniden kurulmasına çalışan birtakım olumlu çabalar ne yazık ki genelde kantarın topunu bir hayli kaçıran gelişmelere yol açmıştır. [14] Dışavurumculuk kuramının mimarlıktaki Modem Hareket üzerine etkisi belki de çok güçlüdür. Mimarlığa uygulanışı, resme uygulanışından çok daha belirgin bir sonuç verecektir, çünkü mimarlıkta açıkça ifadesel olan biçimler yoktur. [15] Berman a göre özellikle 2. Dünya Savası ndan sonra ise modern mimarinin yaratıcı ve yenilikçi tarafının gerilediğini savunmaktadır. Bu dönemden sonra modern mimarlık teorileri ve ürünleri dünyanın her yerine yayılmış ve yeni uygulama alanları bulmuş olmalarına rağmen başladığı gündeki heyecanını koruyamamış ve basit terarlara dönüşmüştür.

6 20. yüzyılda şehircilikte de çeşitli gelişmeler olmuştur.bu ilerlemeci akımın karşısında F. L. Wright ve Mumfold un yine bir önceki yüzyıla ait düşüncelerden -Howard ve Geddes in düşüncelerindenbeslenen karşı şehircilik akımı bulunuyordu. Şehirleşme karşıtı düşüncenin bütünüyle Anglosakson bir düşünce olduğunu belirtelim. Ancak söz konusu olan ister Le Corbusier, Bauhaus ve Gropius un ışıyankent"i ister Wright in Taliesin l olsun bu düşüncede her zaman geleceğin şehri idealini, Fourier'nin falanster takıntısını bulmak mümkündür. [16] Işıyan Kent (Ville Radieuse) (1930), Corbusier Endüstri çağının mimarlığına Modern Mimarlık denmiştir. Bunun nedeni ünlü Avusturyalı mimar Otto Wagner, 1896'da yayımladığı kitaba verdiği Modern Mimarlık başlığını kullanarak, daha sonra tüm sanat biliminin kabulleneceği deyimin yerleşmesini sağlamasıdır..ne var ki Post-Modernizm"in ortaya çıkıp kendini kabul ettirmesiyle, Modern Mimari deyiminin tüm çağdaş mimariyi kapsama durumunda şüphesiz hatırı sayılır bir gevşeme meydana gelmiştir. [17] 18'inci Yüzyıl'ın sonlarında ortaya çıkmaya başlayan demir köprüler, o yüzden Modern Mimari'nin ilk otantik örnekleri sayılırlar 19. yüzyılda yapı üretiminde yeni yapı malzemeleri ve yapım yöntemlerinin kullanılması ve ülkeler arasında teknoloji alanında yaşanan rekabet, mimarlık dünyasının gündemine fuar yapıları adı verilen yeni bir yapı tipinin girmesine yol açar yılında Londra da açılan ilk dünya fuarında İngiltere yi temsil eden Kristal Saray (Crystal Palace), ilk kez dökme demir ve camın birlikte yapı malzemesi olarak kullanıldığı ve böylece teknolojinin biçimlendirdiği bir yapı olduğu için büyük önem taşır). [18] The Crystal Palace was designed by Joseph Paxton for the Great Exhibition of 1851 İlkinden sonraki en önemli dünya sergisi, 1889 da Paris te açılan 5. dünya sergisidir. Bu sergide mühendis Gustave Eiffel tarafından Fransa ve Paris için bir simge oluşturmak üzere inşa edilen Eiffel Kulesi ve Fransa yı temsil eden Makineler Galerisi, (Galerie des Machines), teknolojinin mimari biçimi yönlendirdiği yapı örnekleridir [19]

7 Eiffel Tower,Paris World Exhibition 1889 Mimarlar, bir yandan teknolojinin onlara yeni sağladığı olanakları kullanarak o zamana kadar cesaret edilmemiş türde ve strüktürde eserler üretirken, diğer yandan da halkın isteklerine cevap vermenin yollarım arıyorlardı. O yüzyıla kadar çoğunlukla dini yapılar ya da elit sınıf için konut tasarlayan mimarların bu dönemde gittikçe kalabalıklaşan şehirlerin sosyo- kültürel yapılarına uygun olarak alışveriş merkezleri, büro binaları, otel ve müzeler tasarlamaya başladıkları görülmekteydi.- [20] Dönemin önemli mimarları arasında Henry Van de Velde 1986 da modern mimarlığın yazınına katkılarda bulunmaya başladı ve 1900 lerden itibaren ismi Art Nouveau ile anılmaya başladı. Velde ye göre zamanın hiç önemi yoktu, modern olarak ortaya çıkan biçimler en eski biçimlerdi. [21] Henry Van De Velde,Bloemenwerf House Alman devriminin gizil-gücünün gerçekleştirilmesi ve sağlamlaştırılması, büyük bir yapıcı ve öğretmenin, Peter Behrens'in varlığı sayesinde mümkün olmuştur. Behrens'in yapıtları onun, erken Romantik-Klasik mimarlara, özellikle Schinkel'e yakınlık duyduğunu gösterir.1909 tarihli Turbine Fabrikası, romantik-klasisizmin o korkunç ölçekli geometrisini makineden çıkmış malzemelerin aynı ölçüde romantik bir dramatizasyonuyla bir araya getirmektedir. [22] Modernizmin ve gökdelenlerin babası olarak bilinen Louis Sullivan, Chicago Okulu nu eleştirileri ile etkilemiş Frank Lloyd Wright gibi isimlere de öncülük eden bu dönemin önemli aktörleri arasındadır. Sullivan ın meşhur biçim işlevi izler söylemi modernist mimarları çok etkilemiş ve işlevselciliğin oluşmasında önemli bir dayanak olmuştur. [23]

8 Louis Sullivan, Carson, Pirie, Scott Building (Chicago), Fakat biçim işlevi izler anlayışının onun mimarlığını tamamen açıkladığını ve katı bir şekilde uygulandığını düşünmek doğru olmayacaktır. Sullivan işlev ve strüktürün tamamen açığa vurulmasından çok, ifade edilmesini veya sembolize edilmesini önemsemekte, işlevciliği hem duygusal ve ruhsal gerçeklerle hem de fiziksel gerçeklerle ilişkilendirmektedir[24] 1920 lerin sonunda Işlevselcilik, yapıyı insan etkinliğinin bir aracı olarak gören Hugo Haring ve Hans Scharoun gibi mimarların organik serbest biçimleri ile özdeşleştirilmiştir. Dışavurumculuğun düzensiz, bazen de garip biçimleri Akılcılığın sözde var olan nesnelliği ile karşıtlık göstermiştir. Bununla beraber sosyal gereksinimlerin mimarlığa nüfuz etmesiyle, işlevselcilik Dışavurumculuğun önüne geçmiştir. [25] Haring ve Gut Garkau farm, Germany, Le Corbusier ve Mies van der Rohe'nin savunduğu düşüncelerle taban tabana zıt olan bu tür bir Modernizm bazen 'öteki gelenek' olarak da adlandırılmaktadır. Bu tutum 'larda tekrar ortaya çıkarak Scharoun'un Berlin Filarmoni Binası ile doruğa ulaşmıştır. Bu hareketin en yetenekli mimarları işleve simgesel bir görev yüklemişlerdir[26] Dönemin önemli isimlerinden Adolf Loos kendisini Art Nouveau ve Alman Werkbund'un ateşli bir düşmanı yapan, radikal estetik purizmini geliştirdi.adolf Loos Süsleme ve Suç (Cinayet) adlı

9 makalesinde süslemenin neden olduğu zararları birçok açıdan incelemiştir. Loos a göre süslemenin aşırılığı artık insanda estetik bir hoşluk yerine bir tiksinti oluşturuyordu. [27] Şikago Okulu nun önemli isimlerinden Frank Lloyd Wright a göre Organik Mimarlık çerçevesinde binayı, donanımından, konumundan ve çevresinden ayrı olarak ele almak pek olanaklı değildir. Bu binaları ortaya çıkaran Ruh, tüm bu unsurların bir araya gelmesiyle oluşur. Yapının doğası bağlamında, bunların tümü öngörülmeli ve gereği yerine getirilmelidir. Ancak bunlar bitmiş ve kişiliğini bulmuş yapının içinde yalnızca birer ayrıntıya dönüşmelidir. Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma bunlara eklenebilir ya da bunların dışında bırakılabilir. İskemleler, masalar, dolaplar, hatta bazen müzik aletleri bile binanın kendisine aittir, ona eklenti değil... [28] Modern mimarlık içerisinde döneminin en ilerici, en yenilikçi akımı olma ve bilimsel gelişmeleri mimarlık ve sanata yansıtma, günün hızını bu yapıtlarda gösterebilmek adına 1909 da I. Fütürist Bildiri yayımlanmıştı. Çok geçmeden Antonio Sant Elia ve Mario Chiattone, Milano da Yeni Kent için çizim ve planlarını sergilediler. Antonio Sant'Elia'nın katalogun önsözünde ileri sürdüğü radikal düşünceleri Italyan Fütürizminin sözcüsü Marinetti derhal yeniden yorumlayarak 'Fütürist Mimarlığın manifestosu' şeklini verdi. [29] Fütürist mimarlara göre kendisini sürekli tekrar eden modern mimarlığın içine düştüğü en büyük açmaz, zeka hapishaneleri olarak nitelenebilecek akademilerin kendi çıkarları doğrultusunda suç ortaklığı etmesi sayesinde, gençleri yeni ve kaçınılmaz bir sorun olarak ortaya çıkan 'Fütürist konut ve kent'in sınırları ve sorunlarını çözmeye yöneltmek yerine, klasik modelleri kopya etmeye zorlamasıdır. [30] Fütürist kent tasarımı, antonio sant elia, Döneme damgasını vurmuş evrensel renkler ve asal birbirini esmeyen çizgilerle bir mimarlık oluşturmaya çalışmış ve sanatın bir çok alanında etkisini göstermiş De Stijl (Neo-Plastisizm) akımı ilk manifestosunu 1918 yılının Kasım ayında yayınlamıştır. Bu grubun amacı mimarlık, heykel ve resmin duygusal olmayan, açık ve berrak bir yapıda organik olarak bir araya gelmesiydi. Grubun ismi olan De Stijl saflık demekti. [31] De Stijl taraftarları tinsel harmoninin ve düzenin yeni bir ütopik idealinin uğraşındadırlar. Saf bir çalışma ve evrenselliğin savunucuları olarak form ve renkleri basite indirgemişlerdir, eserleri sadece yatay ve dikey çizgiler, siyah ve beyazla birlikte ana renklerden oluşmaktadır. [32]

10 Mimaride Kübizm Etkisi: Neo Plastisizm (De Stijl) ve Schröder Evi,Rietveld, Bu topluluk elemanlarından Theo Yan Doesburg ve Piet Mondrian teorik ilkeleri ortaya koymak ve bu ilkeler doğrultusunda eserler vermek konusunda grubun önde gelen isimlerinden olmuşlardır. Sanatın gelişine çizgisinde natüralist-figüratif ve kübist evrelerinden geçtikten sonra ulaşmış olduğu mutlak soyutlama aşamasında Mondrian'ın, daima daha uzak sloganı dikkat çeker. Bu sözüyle Mondrian. konstrüktif soyutluğa doğru gitmek gerektiğini belirtiyordu. [33] Piet MondrianComposition in Red, Yellow, and Blue, 1921 Almanya da yetişmiş ve Hitler in baskıcı rejiminden Türkiye ye kaçan modernizmin önemli mimarlarından Bruno Taut un yazdığı Architectur-Programm (Mimarlık İçin Program) 1918 de Sanar için Çalışma Kurulu nun onayıyla bastırdı. [34] Bruno Taut a göre sanat - var olduğu zaman bir tek şeydir! Bugün sanat yoktur. Değişik parçalanmış eğilimler ancak yeni bir mimarlığın kanatları altında tek birliğe dönebilirler, böylece her bir disiplin yapıda rol oynayacaktır.. [35] Daha sonraları 1919 Mart ında Berlin de Sanat İçin Çalışma Kurulu programatik bir genelge yayınlamıştır. Bu genelgede Bruno Taut un 1918 yılında yazdığı Mimarlık İçin Program, yönlendirici bir ilke ve altı istem halinde özetlenmiştir. Sanat için Çalışma Kurulu o zamanlar Walter Gropius, Cesar Klein ve Adolf Behne tarafından yönetiliyordu. [36] Bu grubun en önemli ilkeleri arasında ;Sanat ve halkın birlik oluşturması, sanatın artık yalnızca bir azınlığın zevki değil, kitlelerin yaşamı ve mutluluğu olması, sanatların büyük bir mimarlığın kanadı altında birleştirilmesidir. [37] Bu altı nokta daha sonra 1919 da kurulacak olan Bauhaus un ön temelleri niteliğindedir. Walter Gropius ve bir grup arkadaşı daha sonra 1919 da Berlin de Tanınmamış mimarlar Sergisi Düzenlediler ve bu serginin broşüründe Adolf Behne, Bruno Taut ve Walter Gropius üç manifesto benzeri metin yazdılar.gropius un yazdığı metin Bauhasus un ilkelerine paralellik gösteren ve mimarın kimliğini açıklar niteliktedir. Bu metinde Gropius, mimarın kimliğini ve insanlık için olan önemini vurgulamış, mimar, heykeltıraş, ressam gibi farklı sanat disiplinlerine mensup insanların birlikte çalışarak sanatı bütünleştirme gayreti içerisine girmiştir.

11 Bauhaus, Almanya, lerden başlayarak 1939 lara kadar modern mimarlık gücünü en etkili biçimde korumaktadır. Bu dönemde Amerika da Şikago Okulu etkindir. Amerika daki modern mimarlar arasında Frank Lloyd Wright, Lewis Mumford, Henry Russell Hitchock, Philip Johnson sayılabilir. Rusya da bu akımın öncüleri arasında Vladimir Lenin, I. Meyerzon, Vladimir Tatlin sayılabilir. Hollanda ve çevresinde De Stijl akımı ortaya çıkmış ilkel renkler ve basit geometrik biçimler arsındaki ilişkileri araştırmışlardır. Bu akımın temsilcileri arasında Piet Mondrian, Theo van Doesburg sayılabilir. De Stijl daha sonra ünlü Bauhaus okulunda geleceğin tasarımcılarını yetiştirmede uygulanan metodların bir bakıma öncüsü sayılabilecek niteliktedir. Fransa da Le Corbusier ve Amedee Ozenfant tarafından biçimsel saflığı önemseyen Pürizm ortaya çıkmıştır. Almanya da Alman İfadeciliği ve Bauhaus ekolü oluşmuştur. Bu akımın önemli temsilcileri arasında Walter Gropius, Bruno Taut, Oswald Spengler ve Mies van der Roche yer alır.dönemin diğer önemli mimarları arasında Sigfried Giedion, Ernst May, Erich Mendelson gibi isimler yer almaktadır.1928 lere gelindiğinde CIAM Kongresi yapılmış, mimaride standartlaşma ve evrenselleşme önem kazanmıştır. Art Nouveauya karşı, Almanca konuşan ülkelerde, 20. yüzyılın başında ortaya çıkan başkaldırma daha karmaşıktır ve daha verimli olmuştur. Bu tepkinin de temelinde bir çeşit usçuluk ve belirli klasikleştirici eğilimleri yatmaktadır. Otto Wagner in Viyana daki tarihli posta binası, Victor Horta'nm Halkevinin tam karşısına konmalıdır. Bu yapıdaki çizgisellik artık sıkı ve serttir; tekil elemanlar da, tavanın eğriliğine rağmen, esasta dikdörtgenseldirler ve organik değil, makinemsi bir karakterleri vardır. [38] Austrian Postal Savings Bank, Otto Wagner Bu bağlamda Erich Mendelsohn, özellikle betonarmenin imkânları çerçevesinde ekspresiyonist anlamda birtakım projeler otaya koymuştur. Potsdam'daki rasathane binasının 1920 yılında inşa edilebilmiş olması Modern Mimari hesabına şüphesiz büyük bir kazançtır. Özet olarak, genellikle ütopist çalışmalar adıyla nitelendirilen söz konusu projelerin, bütün hayalî taraflarına rağmen kısmen çağdaş mimarinin

12 bazı akımlarına temel teşkil ettikleri, kısmen de 21 inci Yüzyıl'a doğru ışık tuttukları bugün artık herkesçe onaylanan bir husustur. [39] Bu döneme Uluslar arası Üslup ta denmektedir. Bu akımın ismi Henry-Russell Hitchcock ve Philip Johnson adlı iki mimarın 1932 yılında New York şehrinde yer alan MoMa müzesinde gerçekleşen Uluslar arası Modern Mimari için yazdıkları bir kitaba dayanmaktadır. [40] 1928 de CIAM kuruluncaya kadar, bizzat toplumsal, ekonomik ve teknik zorunluluklar ütopist mimarları teker teker aşırı biçimcilikten kopartarak rasyonalizme sevk edecektir. Yani, rasyonelleşme bir bakıma kendiliğinden gerçekleşecektir. Örneğin; Gropius, kurmuş olduğu Bauhaus'da geçerli şartlara göre çeşitli tasarım alanlarında topluma gerçek tatbikatçı yetiştirmek isteyecek, bu durumda da ütopik fikirlere veda etmek zorunda kalacaktır. [41] 1930 larda Hugo Haering ile Hans Scharoun'un önderliğinde Organımsı Mimari' adı altında mimarlığın normal gündemine yerleşecek olan, ekspresiyonist yönü son derece güçlü bir mimarî tarzın, Wassili Luckhardt ile birlikte henüz başlangıçta ilginç önerilerle kendini belli ettiği fark olunuyor. [42] 1800 lerin sonundaki Art Nouveau hareketinin sadeleştirilmesiyle birlikte modern hareket yavaş yavaş başlamış, 1920 lerin başından 1930 lar ın ortalarına kadar kuramsal ve uygulama alanında en güçlü eserlerini vermiştir lardan başlayıp II.Dünya Savaşı nın bitişine kadar olan dönemde Avrupa da baskıcılık artmış, bir çok mimar farklı yerlere özellikle de İngiltere ve Amerika ya göç etmiştir. Bu dönemde Amerika da Akademik ve Mimari reformlar gelişmiştir. Dönemin etkin isimleri arasında Le Corbusier, Mies van der Roche,Frank Lloyd Wright, Sigfried Giedion, Buckminister Füller, Lewis Mumford, Nikolaus Pevsner yer almaktadır. Bir karşı sanat hareketi olmamasına rağmen Bauhaus mimarlık, sanat ye zanaat okulu ( ) da, sanatla zanaatı yeniden birleştirmeye ve sanatın toplumsal amacım yeniden tesise çalışarak, yerleşik güzel sanat sistemine karşı direniyordu. [43] Gropius Bauhaus un amaçlarını yaratıcı çabaları bir araya getirmek ve bu bileşimi yeni bir mimarlığın ayrılmaz öğeleri olarak kurgulamak olarak görmüştür. Bauhaus her düzeyden mimarları, ressamları ve heykeltıraşları yeteneklerine göre eğiterek bunların usta zanaatçı ya da bağımsız yaratıcı sanatçı olmalarını ve geleceğin önde gelen sanatçı-zanaatçılarından oluşmuş bir çalışma topluluğu kurmalarını ister. [44] Walter Gropius, the Bauhaus (Dessau, Germany), Gropius, Bauhaus u Fourier nin genelleşmiş estetik bakış açısıyla kurmuştu. Gropius un amacı sanata saldırmak değil, aksine her şeyin sanata dönüşmesini sağlamaktı. [45]

13 1926 da Walter Gropius Bauhaus üretiminin ilkelerini açıkladı. İlke olarak; makinelerin ve taşıtların oluşturduğu yaşayan çevrenin kararlılıkla onaylanması; nesnelerin, romantik bir cila ve savurgan bir anlamsızlık taşımadan, bugünkü yasalara dayalı olarak organik tasarımı; herkesin kolaylıkla erişebileceği karakteristik ana biçim ve renklerle sınırlı kalınması; çeşitlilikle sadelik; mekan, malzeme, zaman ve paranın ekonomik kullanımı demektir. Her gün kullanılan pratik eşyalar için standart tiplerin yaratılması toplumsal bir gereksinimdir.şeklindeki düsturlar belirlenmiştir [46] Tıpkı Mondrian ve Van Doesburg gibi Gropius da, Bauhaus u kurarken, kübizmden sonra resmin diğer tüm sanatların öncüsü haline geldiğine ve yeni mimarinin ilkelerinin, ressamların ortaya koyacakları yeni estetikte içerildiğine inanıyordu. [47] Gropius yüzden Kandinsky, Klee, Schlemmer, İtten, Feininger, Van Donersburg, El Lissitzky, Malevitch gibi avangard ressamları Bauhaus a derhal kabul etmiştir. Fakat Bauhaus ticaretin ve sanayinin deneyimsel laboratuarına dönüşecek biçimde kavramsal bir rol üstlendikçe, ressamlardan itiraz sesleri yükselmeye başladı. [48] Okul 1932 de Hitler Almanya sı tarafından kapatıldı ile 1933 yılları arasında Mies van der Roche okulu diriltmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.bu okuldaki bir çok mimar daha sonra İngiltere, Amerika,İsrail gibi ülkelere göç ettiler ve orada yeni akımlar ortaya çıkardılar. Bauhaus kapatıldıktan sonraki çalışmalarında Mies van der Roche yapım sürecinin tümüyle ilgili çeşitli ilkeler ortaya koymaya çalışmıştır. Roche ye göre mimarlık alanında endüstrileşme sağlanabilirse ekonomi, zaman ve uygulama kolaylığı gibi yönlerden kolaylık sağlanabilir. Mimarlıkta prefabrikasyonun önemine ve bu sayede uygulama alanında kolay işgücünün sağlanabileceği konusuna vurgu yapmıştır. [49] Mies van der Rohe'nin Weissenhof Sitesi ndeki mesken bloğu, "çokluk içinde birlik" veya birlik içinde çokluk diye kısaca formüle edilebilecek bir anlayışın çağdaş mimarideki imkânlarla ulaştığı fevkalâde başarılı bir sonuçtur. Gerçekten de, ekonomik, teknik ve estetik faktörlerin bileşkesi halinde ortaya çıkan pürist rasyonalizmin kabul ettirdiği yalın dış form, içerdeki işlevsel farklılaşmalara yer verebildiği takdirde 'fonksiyonel' olabilirdi. [50] Mies van der Rohe, German Pavilion in International Exposition (Barcelona, Spain), 1929 Modern mimarinin ustaları için çelik, betonarme ve camla birlikte yüksek yapı yeni sanayi kentinin simgesiydi. Mimari pratiği kuramdan önce düşünen Mies için temel sorun yeni ortaya çıkan bu yapı türüne uygun bir biçimin yaratılması olmuştu. Mies in ilk gökdeleni de Berlin de Friedrichstrasse İstasyonu yakınındaki bir arsa için hazırladığı gökdelendir. [51] Mies van der Rohe eserleri Stijl hareketinin fikirlerinin ve Mondrian ın estetiğinin işlenmiş halidir. [52]

14 Rohe,Farnsworth House Ludwig Mies van der Rohe, özellikle ABD ye göç ettikten sonra yaşlılık çağında, katı Rasyonalizmi eserlerinde ifade etmiştir. Mies in bu dönemindeki binaları hep dikdörtgen kutular, prizmalar şeklindedir. Kendisi bu durumu şöyle açıklamıştır: biçim problemleriyle uğraşmayı reddediyor, fakat binanın problemleriyle uğraşıyoruz. [53] Gerçekten de Mies, değişik biçimler aramayı denemek yerine, tarihsel, geleneksel, en çok bilinen kutu biçimini hemen baştan saptıyor; fakat bütün uğraşıl bu bina nın strüktürel, malzeme, detay, konstrüksiyon vb. sorunlarını çözmek için veriyordu. Bu rasyonel geometrik biçime karar verişinin sebebini de ünlü düşünür Thomas Acquinas m şu sözleriyle ifade etmektedir: Akıl, bütün insan eserlerinin ilkesidir [54] 1924 te Gropius un Internationale Architektur'unda sunulan seksen modelden kırk tanesi proje olarak kaldı de Hitchcock ve Philip Johnson The International Style, Architecture since 1922 adlı kitaplarını yayımladıklarında ise hayata geçirilmiş projelerin oranı nispeten daha yüksekti. Yirmili yıllarda doğan uluslararası üslup modern üslubun yerini alıyor ve radikal biçimde ona karşı çıkıyordu. Uluslararası üslup artık (Otto Wagner, Van de Velde, Horta, Berlage, Wright, Perret, Behrens gibi) öncülerin eserleri için geçerli olduğu gibi aynı hedefe yönelmiş bireysel çalışmaların birbirine yaklaşması değil, üzerinde ittifak edilmiş bir üslubun ilkelerini meydana çıkarma iradesiydi. [55] Ludwig Mies van der Rohe and Philip Johnson, Seagram Building (New York), Uluslararası bir üsluba kavuşma arzusu, pek çok mimarda, dünya vatandaşı' olma bilinciyle birlikte ortaya çıkıyordu. Bu itibarla birçok mimarın ayrım gözetmeksizin kâh bir ülkede kâh diğerinde bir tür göçebe gibi çalıştığına şahit oluruz. Zaten -Stalinci, faşist, Nazi veya burjuva olsunakademiden mimarların karşı çıktıkları şey de bu kozmopolitizm di. [56] İşlevselci ve rasyonalist öğretilere bağlanan Bauhaus un şiddetle mücadele ettiği ekspresyonist mimarların ustaları, rakiplerinin de ustası olan Van de Velde ve Behrens di. Fakat ekspresyonistlerin bu ustalardan aldığı şeyler elbette Jugendstil in süzgecinden geçmişti.

15 Ekspresyonistler de işlevselciler gibi, resmi eklektizmden kurtulmak ve bir çeşit ulusal romantik tarz geliştirmek istediklerini öne sürüyorlardı[57] Kristal Saraydan bu yana camın yoğun bir biçimde kullanımı mimarlığı maddesizliğe itiyordu. Adolf Behne 1918'de Leipzig de camı neredeyse mistik bir tavırk göklere çıkartan bir makale yazmıştı: Mies van der Rohe nin cam gökdelen fikri, işte camın getirdiği iyimserlik ve deyim yerindeyse, bireysellik karşıtlığı bağlamında bağlamında ortaya çıkmıştır. Gropius gibi Bruno Taut ve Hermann Obrist de ütopya hakkını talep ediyorlardı. Bruno Taut ( ) 1919 yılında10 Hagen de cam bir kubbeyle havalandırılan ve içinden bir dağın zirvesinin görülebildiği bir proje yayımladı. [58] Savaşın hemen ardından gelişen iyimserliğe karşılık ekspresyonistler Bauhaus un Marksizmiyle bağdaşmayan bir karamsarlığa kapıldılar.hermann Finsterlin in yıllarında yaptığı Casa Nova, Etienne-Martin in çağdaş Konutlarını haber veren bir tür barok heykeltıraşlık eseridir. Kiesler in Sonu Olmayan Ev i ( ) dik açı çılgınlığına karşı şiddetli bir protestodur.. [59] Casa di vetro (Glass house), 1924; Finsterlin Erich Mendelsohn Potsdam daki Einstein Kulesi ( ) ile, mekân ve zaman arasında yeni bir ilişki yaratırcasına ünlü fizikçinin formüllerini serbest mimari biçimlere dönüştürerek dışavurumculuğu en üst seviyeye ulaştırdı. [60] Ekspresiyonist eğilimlerin bir bakıma öncülüğünü yapmış olan Merıdelsohn, cepheyi kütle estetiğinin doğal bir sonucu halinde değerlendirerek her binaya tek defaya özgü bir plâstik kimlik sağlama gerekliliğini ilke edinmiştir. [61] Hugo Häring, F. L. Wright ınkinden hissedilir ölçüde farklılık gösteren bir organik" mimarinin öncüsüydü.häring, kendisine bir biçimcilik gibi gelen, Le Corbusier nin geometrik önsellerini de reddetti. Bazı genç Alman mimarlar üzerinde etkisi büyük oldu. Ancak bu sonuncular dar açılı üsluptan kaçayım derken bir başka biçimciliğe meylettiler: eğrilik ilkesi. Häring bu eğilimini kınıyordu. Gerçekte pek tanınmayan bu Alman mimarın savunduğu organikçiliğini en güzel biçimde hayata geçirecek olan kişi Alvar Aalto olacaktır. [62] Goebelstraße dans le Großsiedlung,Berlin, Häring

16 Bu devirdeki önemli bir başka hareket Hollanda çevresinde oluşmuş ve Bauhaus u etkilemiş olan De Stijl akımıdır. Bu akım 1917 de kurulmuştu ve 1920 lerden itibaren bütün dünyaya sesini duyurdu. Theo van Doesburg uygulama alanının kendisi genişlemişti. De Stijl 1920'de yazın manifestosunu ve 1921 'de de Vers une nouvelle rormation du monde adlı manifestoyu kaleme aldı. [63] Stijl hareketinden mimarların ilk tasarımlarının Mondrian ın resim alanında verdiği ilhama dayandığı yadsınamaz. Dikey ve yatay tek çizgilerin dengesi, sadece ana renklerin (mavi, sarı ve kırmızı) kullanımı gibi Mondrian m ortaya koyduğu Hollanda Stijl ine yön veren temel estetik ilkeler grubun mimarları tarafından harfi harfine benimsendi. Mondrian ve Van Doesburg a göre resmin tek misyonu mimara doğru yolu göstermekti. [64] De Stijl'in geçmiş olduğu yolu geriye bakarak gözden geçiren Theo van Doesburg, De Stijl grubunun 1923 sonunda Paris'teki ilk sergisine genç mimarların gösterdiği büyük ilgiyi anlatıyordu. 'Mimarlık ve resmi, mümkün olan en sıkı yaratıcı ilişki içine sokmak istiyorduk. Konut parçalanarak plastik öğelerine ayrıldı. Eski yapının statik ekseni yıkılmıştı... Konut, yerden bağımsız olarak yükseliyor ve çatı terası halindeki tavan sanki "üstü açık" bir kat haline geliyordu.' [65] A reconstruction of the dance hall/cinema designed by Theo van Doesburg: Cinébal at the Aubette in Strasbourg lü yıllarının Fransız mimar Hector Guimard I. Dünya Savaşı nın patlak vermesiyle birlikte ortadan yok olan hamilerinin desteği olmadan artık yalnızca teknikten ve işlevselcilikten söz eden bir nesle çağdışı görünmüş olmalıdır. Buna karşın Guimard prefabrikasyon yöntemleri için yetki belgeleri alarak ayakta kalmaya çalışmıştır. [66] Buna karşılık Auguste Perret nin çalışmaları, iki savaş arası dönemde önem taşıyan çalışmalardır. [67] 1920 li yılların başında beklenmedik bir olay meydana gelir. Resim alanına köklü yenilik getiren bir yaklaşım mimarinin de dönüşmesini sağlar. Böylece teknik artık estetiğe uygulanacaktır.1911 yılından itibaren Cezanne nesneleri çözümleyerek onları parçalara ayırıyor daha sonra bu parçaları silindir ve küpler halinde yeniden birleştiriyordu. Bu yaptığı işlem 1911 den itibaren gelişecek olan bir mimarlığın üslubunu da oluşturacaktı.1965 yılında silindir ve küpten oluşan bir yapının altında ölmek istediğini söyleyen ve Cezanne ye bu saygısını sunan mimar Le Corbusier di. [68] Kübizmin mimarlık üzerindeki etkisi hemen gerçekleşmeyecektir yılları arasında kübist ressamlardan bahsedilebilmesine karşın kübizmin mimarlar üzerindeki etkisine ancak yıllarından itibaren rastlanılabilecektir. [69] Le Corbusier Fransa da 1920 lerden sonra post kübizm olarak adlandırdıkları biçimlerin saf ve yalın olarak kullanılmasını öneren pürizm akımını başlattı. Pürizm ideolojisi içinde Le Corbusier güzelliği, saf, yalın birincil formlarda bulmuştu. Ona göre, mimarlık, ışıkta bir araya getirilmiş kütlelerin

17 ustaca, doğru ve muhteşem oyunuydu. Formlar, küp, koni, küre, silindir ve piramit başta olmak üzere kendilerini ışık ve gölge ile ifade eden birincil formlardı. [70] Le Corbusier'de görülen ve sanatın geleneksel diliyle varılan bu uzlaşıma, genelde modernizmin birinci döneminde görülen tipik bir eğilimdir. Modern sanat ne denli geleneksel eğretilemelerin "ötesine geçmek" ve sanatsal ürünü gerçeklikle bire bir ilişkili bir simya ürünü olarak göstermek istediyse de böylesi eğretilemeleri kullanmaktan uzak duramadı. [71] 1923 yılında Vers Une Architecture (Bir Mimarlığa Doğru) adlı manifesto niteliğindeki eseri, Stijl in, Bauhaus un, fütürizmin, Rus konstrüktivizmin geleceğe dönük tüm fikirlerini bir potada eritiyordu. Aynı yıl Paris in banliyösünde La Roche villasını inşa etti. La Roche villası ile birlikte yine onunla aynı yıl Hyeres de Mallet-i Stevens tarafından inşa edilen Noailles villası Fransa daki ilk iki kübist yapı olma özelliğine sahiptirler. [72] Noailles ve La Roche villası Le Corbusier nin, kitabında uçaklara ayırdığı son bölüme özdeyiş olarak koyduğu, ev ikamett edilen bir makinedir sloganı, çok önceden F. L. Wrighttarafından kullanılmıştı. Ayrıca bu slogan Descartes in makine-insan ıyla başlayan rasyonalist gelenekte de yer almaktadır. [73] Villa savoye,le corbusıer. Le Corbusier ideal bir kentsel formun ne olması gerektiği hakkmdaki önerilerini yaşantısı boyunca birkaç kez değiştirmiştir. 19. yüzyıl kentine alternatif olarak Le Corbusier nin önerdiği üç farklı kentsel form bulunmaktadır Çağdaş Kent" (Ville Contemporraine) (1922) Işıyan Kent' (Ville Radieuse) (1930) ve Endüstriyel Lineer Kent (la Cite Lineaire Industrielle) (1942). Bunlar sırasıyla Urbanisme (1924.), La Ville Radieuse (1935) ve Les Trois Etablissements Humains (1945) isimli kitaplarında detaylı olarak anlatılmıştır. Üç farklı kent önerisi olmasına rağmen, 20. yüzyılda ütopyacı yaklaşımı benimseyen diğer mimarlarla kıyaslandığında Le Corbusier nin tüm önerilerinde mimari determinist düşünceye olan inancını belirgin bir biçimde ifade ettiği, yazılarında mimarlık ve planlamanın sosyal değişime yol açacağını vurguladığı söylenebilir. [74] Le Corbusier e göre Mimarlık, ışıkta bir araya getirilmiş kütlelerin ustaca, doğru ve muhteşem oyunudur. Gözlerimiz formları ışıkta görmek için yapılmışlardır; ışık ve gölge bu formları açıklar: küpler, koniler, küreler, silindirler ve piramitler ışıkta avantajı olan büyük birincil formlardır;

18 bunların imgesi içimizde bir karışıklığa meydan vermeksizin anlaşılabilir. Bu sebepten dolayıdır ki bunlar güzel formlardır, en güzel formlardır. [75] Le Corbusier, Notre Dame du Haut (Ronchamp, France), Le Corbusier e göre bina yapımı, yapı öğelerinin amaca uygun ve tutarlı biçimde bir araya getirilmesidir. Bu öğelerin üretimi için endüstriyel ve teknolojik girişimler başlatılıyor. Seri üretim bu öğelerin doğru, ucuz ve iyi yapılmasını sağlar. Önceden, istenilen sayıda üretilebilirler. Endüstri, öğelerin tamamlanmasını ve giderek kusursuz hale gelmelerini sağlayacaktır. Böylece mimar mimari yeteneğini özgürce kullanabilir. Yapı programı aracılığıyla mimarlığını belirleyen tek şey budur. [76] Fransa da Le Corbusier den daha önce ortaya çıkmış olağanüstü mimarlardan biri de Henri Sauvage dir. [77] Porte Maillot Henri Sauvage yılı sergisinden, Fransa da modern üslubun mirasını devralmış gibi görünen bir süsleme sanatları (arts deco) üslubu doğdu. Bu üslup denildiği gibi Fransız usulü ydü yani Werkbund zihniyeti ile 1900 yılının dekor anlayışını harmanlayan bir tür kübizmdi. Öyle ki buna geometrize edilmiş süslü üslup" adı verildi. [78] Helsinki Garı (1919)

19 Dönemin bir başka önemli Fransız kübist mimar dekoratör Pierre Chareau Fransa da cam ve görünen çelikten ilk evi, gerçekleştirmiştir: Bir avlunun içine inşa edilen evin tüm ayrıntıları mimarlar tarafından adım adım çizilmiştir. [79] 1922'de Chicago şehri, Chicago Tribune Binası için düzenlenen ve birçok Avrupalı mimarın katılımıyla gerçekleşen mimari yarışmayla bu alanda tekrar ön plana çıkmıştır. Gropius, Loos ve ikinciliği kazanan Finlandiyalı Eliel Saarinen bu yarışmaya katılan pek çok mimardan sadece birkaçıydı. [80] William van Alen (American), The Chrysler Building (New York), Bu megaloman fantezilere tam tezat arz edecek şekilde üç göçmen mimar yirmili yılların Amerikan mimarisinde önemli rol oynamıştır: Schindler, Neutra ve Eliel Saarien. Rudolf M. Schindler in mimarideki rolüne ( ) ancak 1960 ta Esther Mccoy dikkat çekti (Five California Architects). Daha sonra Davi Gebhard ın 1967 tarihinde Kalifornia Üniversitesi için hazırladığı katalogda bu mimarın eserlerine yer verilmesi bahsettiğimiz rolün ciddiyetinin anlaşılmasını sağladı. [81] Viyana doğumlu, fakat Çek kökenli olan Schindler, Otto Wagner in derslerini takip etti ve 1914 te mimarlık diplomasını aldı. I. Dünya Savaşının patlak vermesinden önce Chicago da bir mimarlık bürosunda çalışmak üzere Amerika ya geldi. [82] Doğaya saygı, güzellik arayışı, Neutra yı işlevselciliği ve estetikten yoksun bir uluslararası üslubu reddetmeye itmiştir. Neutra, biçim veya ifadenin uygunluğu" gibi çağdaş mefhuları fazlasıyla iddialı ve kesinlikle yapmacık bulur ve onları çoktan miadını doldurmuş uzlaşıların, makbulü peşin hükümler in sonucu olarak görür. Eliel Saarien, eserlerinde ise Richardson ve Sullivan ın eserleriyle benzerlikler arz ediyordu ve bu durum 1923 yılında Amerika da yaşamaya başladıktan sonra Chicago ekolünün dikkatini Saarinen in üzerine çekti. [83] Eero Saarinen, Terminal at Kennedy Airport (New York),

20 Albert Kahn dahil, 1920'lerdek Amerikalı mimarlar, Avrupalı Modenist ustalarınki kadar işlevsel fakat uygulamada çok daha etkili fabrikalar tasarladı. 1930'larda ise iş organizasyonunun yeni ilkelerini yansıtan ofisler yapan Frank Llyod Wright, Wisconsin'deki ikonik Johnson Wax'm ünlü Yönetim Binası'nı tasarladı. Henry-Russel Hitchcock ve Philip Johnson Uluslararası biçeni yansıtan New York'taki Modern Sanatlar Müzesi (MoMA) (1932)'nde Avrupa Modernizmı'nin çeşitliliğinin öğelerini tek bir bütün içinde sundu. Oldukça seçkin ve çağdaş görünen şirketler ekonomik kriz ve II. Dünya Savaşı'nın ardından bu mesaja sıkı sıkıya sarıldı. [84] Museum of Modern Art & Seagram Building Şikago Okulu nun belki de en güçlü isimlerinden olan Wright çiçek açmakta olan Avrupa işlevsel mimarisine karşı eleştirinin dozunu ayarlayamıyordu. Bu mimari tarzı, altı kaval üstü şişhane kutucuklar olarak tanımlıyordu. [85] Wright 1931 yılında Şikago Enstitüsünde yaptığı konuşmasında Organik mimarlığı tariflemiştir. Wright a göre organik mimarlıkta, katı zorunluluğun bittiği yerde sert, düz çizgi noktalı çizgiye dönüşür ve böylelikle uygun bir ritmin işin içine katılmasıyla kendi doğru değerlerinin kalmasını sağlar. Koşut yüzlü dörtgenler meselesi henüz sorgulanmaya başlamadan önce Frank Lloyd kutunun yok edilmesi diye adlandırdığı şeyin peşindeydi; bu sadece kutunun dış görünümünün değil, aynı zamanda kutu-evin içini, yani bölmelenmiş parçaların da yok edilmesini ima ediyordu. [86] Modern Mimari anlayışı kutunun parçalanması görüşü doğrultusunda özel konut çalışmalarına yansır. Şelale Evi, Wright ın kutunun parçalanması ilkesini belirgin olarak kullandığı tasarımlarından biridir. [87] Frank Lloyd Wright, Falling water (Pennsylvania, USA)

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU. Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı MODERN RESİM SANATI VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU. Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı MODERN RESİM SANATI VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı MODERN RESİM SANATI VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ Yüksek Lisans Şirin ÇAKIR Öğrenci No 125110146 Danışman:

Detaylı

Yaşar Üniversitesi UFND 040 Estetik Dersi 2010-2011 Güz Dönemi Final Sınavı İçin Ders Notları

Yaşar Üniversitesi UFND 040 Estetik Dersi 2010-2011 Güz Dönemi Final Sınavı İçin Ders Notları Yaşar Üniversitesi UFND 040 Estetik Dersi 2010-2011 Güz Dönemi Final Sınavı İçin Ders Notları Barok Dönem (1600-1750) Barok Dönem amansız karşıtlıkların, şiddetli savaşların ve büyük boyutlu toprakların

Detaylı

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA 1 PEYZAJ MİMARLIĞI 2. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - 2012 "Yeni Yüzyılda Peyzaj Mimarlığının Gelişimi, Değişimi, Dönüşümü" ÇAĞRI`MIZDIR "PMOGenç geçmiş Peyzaj Mimarlığı öğrenci örgütlenmelerinin bugüne devrettiği

Detaylı

20. YÜZYIL SOYUTLAMA SÜRECİNDE GEOMETRİK BİÇİMLEMENİN TÜRK RESİM SANATINA YANSIMASI

20. YÜZYIL SOYUTLAMA SÜRECİNDE GEOMETRİK BİÇİMLEMENİN TÜRK RESİM SANATINA YANSIMASI IV T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM İŞ EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ 20. YÜZYIL SOYUTLAMA SÜRECİNDE GEOMETRİK BİÇİMLEMENİN TÜRK RESİM

Detaylı

ÖNSÖZ Mimari ve Kentsel Alanda Grafik Tasarım (Yönlendirme Tasarımı) konulu çalışmamın oluşmasında bana yön gösteren, her zaman destek olan ve bana çok güvenen danışmanım Sayın Prof. Ayşegül İZER e, tüm

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ Mehmet Ayhan HAZIRLAR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

EKİM 2014 BİSİKLET PORTRE: LE CORBUSIER YENi YAŞAM TRENDi: MİKRO DAİRELER

EKİM 2014 BİSİKLET PORTRE: LE CORBUSIER YENi YAŞAM TRENDi: MİKRO DAİRELER EKİM 2014 BİSİKLET PORTRE: LE CORBUSIER YENi YAŞAM TRENDi: MİKRO DAİRELER ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Sonbahar ya da güz veya hazan Sarının, kırmızının, kahverenginin, yeşilin her tonu bir araya gelince görsel bir

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ. mimari proje yarışmaları

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ. mimari proje yarışmaları 6 21 35 dosya 31 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 2013 1 mimari proje yarışmaları Mimari Tasarım/Proje Yarışmaları kuramsal söylemler üretebilir mi? Dosya Editörü: Adnan Aksu, Doç. Dr, Gazi Üniversitesi

Detaylı

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez. Türk Halkının Sanata BakıĢının ve Sanata Olan Ġlgi Düzeyinin Tiyatro Sanatı Bağlamında ÇeĢitli Sosyolojik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi: EskiĢehir Örneği Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından

Detaylı

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI *

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * Dr. Faruk Öztürk Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özet Bu çalışmanın temel amacı, ütopya ve eğitim kavramları arasında nasıl bir ilişki olabileceğini ortaya koymaktır. Böyle bir

Detaylı

Kontrast. Fotograf Dergisi. Mayıs - Haziran 2012. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır.

Kontrast. Fotograf Dergisi. Mayıs - Haziran 2012. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. Kontrast Mayıs - Haziran 2012 29, Fotograf Dergisi ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. 1Bizden Biri Atakan Baykoçak İnce Elek Fotoğraf Eleştirisi Hakkında (2) Altan Bal 2 İçindekiler 3 6 12 Usta İşi Yıldız

Detaylı

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT 10.7816/ulakbilge- 01-02- 04 DENEYSEL ARAŞTIRMALAR AÇISINDAN FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜLERDE SOYUT Süleyman ÖZDERİN Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü selekant (at) gmail.com ÖZET Deneysel

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak dosya 30 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012 mimarlığı sosyolojik olarak anlamak Mimarlığı sosyolojik Olarak Anlamak Dosya Editörü: Nilgün Fehim Kennedy, Dr, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Detaylı

DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI...,

DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ ÇAĞDAŞ DÜNYA SANATI 12 YAZARLAR İsmail Şamil YAMAN Tahir EKİM Serpil SUNGUR Ceyhan ÖZER DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 M İ LLÎ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I YAYINLARI...

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı

Programı : İç Mimarlık

Programı : İç Mimarlık İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOBİLYA TARİHİNE GENEL BAKIŞ VE ART DECO YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga ERDEM Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 040960001 Anabilim Dalı : İç Mimarlık ve Çevre

Detaylı

TASARIMLARI GAZ MASKESİ DÜNYA

TASARIMLARI GAZ MASKESİ DÜNYA TMMOB NEYE YARAR? GAZ MASKESİ TASARIMLARI PARKLARI İLE DÜNYA 2 AYDIR TÜRKİYE BAŞKA BİR RUH HALİNDE... ALIŞKIN OLMADIĞI OBJELER GİRDİ HAYATINA; DENİZ GÖZLÜKLERİ, MASKELER... ÇOK DA ALIŞKIN SAYILMAYACAĞI

Detaylı

POSTMODERN PAZARLAMA

POSTMODERN PAZARLAMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE POSTMODERN PAZARLAMA Alperen Timuçin SÖNMEZ Ceyda KARATAŞ Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Üniversitesi MUĞLA

Detaylı

ÇÖZÜM BULMA SANATI KÜRESEL PAZARIN EN BAŞ ARILI UYGULAMALARI. 1. Edinburgh Festivali: Dünyanın en büyük sanat festivali

ÇÖZÜM BULMA SANATI KÜRESEL PAZARIN EN BAŞ ARILI UYGULAMALARI. 1. Edinburgh Festivali: Dünyanın en büyük sanat festivali KÜRESEL PAZARIN EN BAŞ ARILI UYGULAMALARI H A M I S H M c R A E Dünyayı gezip gördükçe, başarılı kuruluşların ne kadar farklı görünümler aldığını fark etmeye başladım. Daha işin başında açıkça görünmeye

Detaylı

AÇIK HAVA REKLAM MECRALARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ

AÇIK HAVA REKLAM MECRALARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı AÇIK HAVA REKLAM MECRALARININ GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan: Emre ELDEK

Detaylı

GERÇEKÜSTÜ RESMİN OLUŞUMUNUN NESNENİN DÖNÜŞÜMÜNE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ. Havva KÜÇÜKLER DALDABAN

GERÇEKÜSTÜ RESMİN OLUŞUMUNUN NESNENİN DÖNÜŞÜMÜNE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ. Havva KÜÇÜKLER DALDABAN GERÇEKÜSTÜ RESMİN OLUŞUMUNUN NESNENİN DÖNÜŞÜMÜNE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ Havva KÜÇÜKLER DALDABAN Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Resim

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

TASARIM. taklidin. Yaratıcılık. zıddıdır

TASARIM. taklidin. Yaratıcılık. zıddıdır TASARIM A L I B AT I K U N T E R Ş E K E R C I O Ğ L U P E T E R Z E C N E V Z A T S A Y I N G Ü R B Ü Z D O Ğ A N E K Ş I O Ğ L U F E V Z I Y A Z I C I : D E L I C E S I N E S A D E L I K S T E P H A

Detaylı

Kentsel Mekanlarda Kamusal Alan

Kentsel Mekanlarda Kamusal Alan Kentsel Mekanlarda Kamusal Alan Serap Fırat Bu çalışma, kentsel mekanlarda şekillenen kamusal hayatı, tarihsel bir perspektifle incelemek ve bu mekanlarda yaşanan değişimle, kamusal yaşamın sönüşü arasında

Detaylı

ÜST KÜLTÜR OLARAK ENTERNASYONALİZM YA DA KAYIP BAĞLAM * Werner Oechslin **

ÜST KÜLTÜR OLARAK ENTERNASYONALİZM YA DA KAYIP BAĞLAM * Werner Oechslin ** ÜST KÜLTÜR OLARAK ENTERNASYONALİZM YA DA KAYIP BAĞLAM * Werner Oechslin ** ÖZET 20. yüzyılda savaş yapma ve güç yüceltme eğilimlerine bağlı olarak mimarlık da travmatik bir dönüşüm geçirmiştir ve bunu

Detaylı

Dosya Editörü Suha Özkan. Dosya Koordinatörü Berin Gür. Yayına Hazırlayan Yeşim Uysal. Kapak Tasarım ve Uygulama Songül Düzgün

Dosya Editörü Suha Özkan. Dosya Koordinatörü Berin Gür. Yayına Hazırlayan Yeşim Uysal. Kapak Tasarım ve Uygulama Songül Düzgün Mimar(lık) ve Toplum Dosya Editörü: Suha Özkan, Prof. Dr., ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü M.S. 1 inci yüzyılda yazılıp yapı sanatının mimarlık mesleği olarak yapılanmasının düsturu olan Marcus

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal Alan Sözcüğünün Tanımları Kamusal alan sözcüğünün tanımları şeklinde bir başlığın kullanılması daha başlangıçta bu kavramın genel-geçer bir tanımının yapılamaması

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

ÜNİTE SOSYOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK EĞİTİM

ÜNİTE SOSYOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK EĞİTİM HEDEFLER İÇİNDEKİLER TOPLUMSAL BİR KURUM OLARAK EĞİTİM Eğitimin Genel Karakteri Eğitim Nedir? Eğitimin Amacı Eğitimin Açık ve Gizli İşlevleri Eğitimi Etkileyen Faktörler Dünyadaki Eğitim Sistemlerinde

Detaylı