ADI SOYADI GÖREVĠ TELEFON. Gazi YILDIRIM M.Eğitim Müdür Yardımcısı (144) A.Mesut ÜRÜNOĞLU AS-KE Uzm Öğretmen (208)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADI SOYADI GÖREVĠ TELEFON. Gazi YILDIRIM M.Eğitim Müdür Yardımcısı 364 2240201 (144) A.Mesut ÜRÜNOĞLU AS-KE Uzm Öğretmen 364 2240201 (208)"

Transkript

1 ÇORUM MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ Cilt 1, Sayı 1 B U S A Y I D A : İyi Örnekler 2 Stratejik Plan Çalışmaları 3 Yerel Projeler 4 Yerel projeler 5 Yerel Projeler 6 Yerel Projeler 7 A.B Projeler 8 A.B Projeler 9 A.B Projeler 10 Diğer Projeler 11 Proje Yarışmaları 11 B A Ş LA RKEN AR-GE birimlerinin kurulmasının temel amacı, özü itibariyle ortak paydası büyük olan faaliyet ve projelerde tekrarların önlenmesi, insan ve madde kaynağının etkin ve verimli kullanılması, uzmanlık, tecrübe ve birikimin yerinde kullanılması için çalışmaların tek elden aynı ekip tarafından yürütülmesini sağlamaktır. Ayrıca, özünde planlama, stratejik yönetim, idareyi geliştirme, hizmetlerin niteliğini iyileştirme, kapasite geliştirme ve dolayısıyla kurumsal değişimi yakalama olan çalışmaları birleştirmektir. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak yoğun bir dönemin ardından çalışmalarımız hakkında bilgi vermek ve sizlerle paylaşmak için bu bülteni 6 şar aylık dönmeler halinde çıkartacağız. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR- GE Birimi, sayı ve tarihli "İl Milli Eğitim Müdürlükleri AR- GE Brimleri Yönergesi" kapsamında görev yapmaktadır. Birimimiz, Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE)" ile "Projeler Ekibi (PEK)" olmak üzere iki ekip halinde çalışmalarını yürütmektedir yılı Ocak-Temmuz dönemi çalışmaları Stratejik Planlama çalışmaları, Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ve Projeler üzerine yoğunlaşmaktadır. ADI SOYADI GÖREVĠ TELEFON Gazi YILDIRIM M.Eğitim Müdür Yardımcısı (144) A.Mesut ÜRÜNOĞLU AS-KE Uzm Öğretmen (208) Ġ.Serdar YAKAR AS-KE Öğretmen (208) ġahin ÖZCAN AS-KE Öğretmen (208) Ömer CEYLAN AS-KE Öğretmen (208) Gülnaz ÇELEN KOÇ Projeler Ekibi Öğretmen (208) Murat SAKINMAZ Projeler Ekibi Öğretmen (208)

2 Sayfa 2 MASAL TADINDA TİYATRO İyi Örnekler Masal Tadında Tiyatro Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında proje okulu Toki Şehit Şükrü Özyol İlk ve Ortaokulu tarafından hazırlanan Masal Tadında Tiyatro" projesi gerçekleştirildi. Oyunların yönetimi ve sahnelenmesi ile ilgili çalışmalar sınıf öğretmenleri tarafından sanat danışmanı ve Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü desteği ile yürütülmüştür. Dekorların tamamı okulumuzda Teknoloji Tasarım Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Masal Tadında Tiyatro Projesinin ilimizde tiyatro alanında yapılan en kapsamlı proje çalışmalarında birisidir. Daha sonra Orman Ülkesi adlı çocuk oyunu okul öğrencileri tarafından sahnelendi. Program sonunda projeye katkı sağlayanlara plaket verildi Eğtimci yazar Erdal Şahin tarafından MEB ilkokul müfredatında belirlenmiş kazanımları somutlaştırmaya yönelik olarak hazırlanan Orman Ülkesi masal dizisi, çocuk oyun tekstlerine dönüştürülerek, oyun metinleri oluşturulmuştur. Sahnelenecek oyun sayısı 10 olup; okul çok amaçlı salonda, on seans öğrenci velilerine, on seans okulumuz öğrencilerine ve dört seans devlet tiyatro salonunda ilkokul öğrencilerine sahnelenmiştir. Bu okullar; Çorum Yumurta İlkokulu, Yunus Emre İlkokulu, Yavuz Sultan Selim İlkokulu, Hürriyet İlkokulu ve Büyük Düvenci İlkokulu dur. Proje ile 2200 öğrencinin, 350 öğrenci velisinin, 25 kurum ve kuruluşa ulaşılmıştır. B A B A B A N A K İ T A P O K U S A N A Baba Bana Kitap Okusana Projesi: Çorum Merkez Sevgi Anaokulunda uygulanmıştır. Proje Eğitim yılında AR-GE koordinesinde diğer Anaokulların da uygulanacaktır. Projenin Amacı: Aile içi İletişimini arttırılması Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında özellikle anaokulu öğrencilerine okuma ve kitap sevgisinin kazandırılmasıdır. Projenin Hedefleri: Aile içi özel kitap okuma zamanları ayırmasının sağlanması, Babalar ve çocukları arasında bilgi paylaşımında bulunulması ve desteklenmesi, Çocuğunun dinlediği kitabı başkalarına anlatması, Toplum içerisinde kendisini ifade etmesinin sağlanması, kitaplardan edindikleri bilgi ve değerleri aile içinde paylaşılması, Okuyarak kazanılan değerler sayesinde ileride oluşabilecek risk grubu davranışların önlenmesidir Projenin Gerekçesi: Kişiliğin oluştuğu dönem çocukluk dönemidir. Kitaplarsa eğitimin vazgeçilmezidir. Kitap okuma alışkanlığının temeli çocukluk döneminde atılır. Çocuklarımıza kazandıracağımız en önemli vasıflardan biri kitap okuma sevgisidir. Çocuklarımızın gelecek yaşantılarında kitap okumaktan zevk alması ve ileride iyi bir okuyucu olması için yapabileceğimiz birçok şey vardır. Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasında öncelikli rol model anne ve babadır. Anne baba evde kitap okumalı ve çocuklar bunu görmelidir.

3 Sayfa 3 Stratejik Plan S T R A T E J İ K P L A N Ç A L I Ş M A L A R I "Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur." - Peter F. Drucker 2015/2019 döneminde Müdürlüğümüz mevcut gerçekleşmeler ışığında eksik yönlerimizi tespit ederek, çalışmalarına başlamıştır. 2013/26 No lu genelge kapsamında Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kurumlarında stratejik planlama eğitimlerini uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim yöneticileri, şefler ve memurlara stratejik planlama eğitimleri düzenlemiştir. ASKE planlamaları doğrultusunda 2013 yılından bu yana toplam 17 seminer çalışması gerçekleştirmiştir 750 kursiyerimiz uygulamalı eğitime alınmıştır. İlimizde toplam 13 ilçe bulunmakta olup, her ilçemizdeki yönetici ve şeflerin tamamı, okullarımızda görevli olan personelimizden en az bir temsilcinin stratejik plan eğitimi alması sağlanmıştır. Grup çalışmaları ve hazırlanan iç ve dış paydaş anketleri sayesinde İl Milli Eğitim Mü-dürlüğü nün mevcut durumu, SWOT ANALİZİ, iç paydaşların beklentileri ölçülmeye çalışılmıştır. 2013/26 Sayılı genelge kapsamında Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji plan Çalışmaları kapsamında geleceğe yönelim çalışmalarını hazırlamaktadır ANKET TÜRÜ KATILIMCI SAYISI İÇ PAYDAŞ 180 DIŞ PAYDAŞ 50

4 Sayfa 4 Yerel Projeler GELECEĞĠN LĠDERLERĠNĠ YETĠġTĠRMEK Proje Hedef Kitlesi: Çorum Bilim ve Sanat Merkezinde okuyan çocuklar Proje Amacı: Bilim ve sanat merkezinde okuyan çocukların; bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sınai çalışmalar yaparak hayata hazırlanmalarını sağlamak. Uygulanan Faaliyetler: İskilip Gezisi: Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü, İskilip Halk Eğitim Merkezi, ulusal bazda hizmet veren firma ve fabrikaları ile Sepetçiler çarşısı, seyir tepe, İskilip Müzesi, Bedri Rahmi Eyüboğlu sergi alanı gezildi. Müzede bir Gece Eğitimi: 2013 Aralık ayı içinde 18 kız öğrenci, 2 öğretmenin katıldığı bir gece ve iki yarım gün süren etkinlik yapıldı. Etkinlik sırasında Hitit dönemi eserleri ve yaşam şekilleri anlatıldı, tablet baskı eğitimi verildi, kazı yöntem ve teknikleri tanıtıldı. Üstün yetenekli çocuklarda aile içi iletişim semineri: Hacettepe üniversitesi öğretim görevlisi ve Üstün Yetenekli Çocuklar Derneği Başkanı Dr. Özcan KARS Turgut Özal Konferans salonunda Üstün yetenekli çocuklar ve ailelerine seminer verdi. Seminere 150 kişi katıldı. Sanayi kuruluşlarını tanıyorum gezisi: Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Hayat Şırınga fabrikasına ve Yağmaksan Makine fabrikasına gezi düzenlendi. Gezilere toplamda 50 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı. Çocuklar fabrika çalışma şekilleri ve üretim bantları ile ilgili bilgi aldılar. Gök Bilim Okulu Gezisi: Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi gök bilim okuluna gezi düzenlendi. Geziye 25 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı. Etkinlik kapsamında gök cisimlerinin oluşumu, gelişimi ve evrenin yapısı ile ilgili eğitim çalışmaları yaptırıldı. Gözlemevinde incelemelerde bulunuldu. Trekking etkinliği ve Oryantring eğitimi ise merkeze bağlı Çomar başı köyünde bulunan eğitim alanında Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine bir günlük trekking (Dağ Yürüyüşü) etkinliği ve oryantring (Yön Bulma) eğitimi verildi D E Ğ E R L E R E Ğ İ T İ M İ Proje Hedef Kitlesi: Çorum Ġmam Hatip Lisesinde okuyan öğrenciler Proje Amacı: Ġmam Hatip Lisesinde okuyan çocukların, milli manevi değerlerini geliģtirmelerine yardımcı olmak. Fiziksel, sportif yeteneklerini geliģtirmelerini sağlamak. Birlikte çalıģma alıģkanlığı kazandırmak. Proje Ortakları: Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Çorum ġubesigençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, il Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdaresi. Proje Süresi: 5 ay (01/01/ /06/2014) Uygulanan Faaliyetler: 1- Aralık ayından itibaren her 15 günde bir perģembe akģamları kendi alanında kariyer yapmıģ isimler davet edilerek seminerler düzenlendi. 2- Mart ayından itibaren sınıflar arasında futbol turnuvası düzenlendi. Okul bünyesinde oluģturulan 43 futbol takımı eleme maçlar yaptılar. Turnuva sonunda kazanan takımlara madalya ve kupa verildi. 3- Kutlu Doğum haftası Bilgi YarıĢması: Kutlu doğum haftası etkinlikleri kapsamında Ġmam Hatip Lisesinde okuyan öğrencilere yönelik bilgi yarıģması yapıldı. Ġki tur halinde eleme usulü yapılan yarıģmada birinci turda 470 öğrenci yarıģmaya katıldı. Ġkinci turda, kazanan 200 öğrenci yarıģmaya katıldı. Kutlu doğum haftası programında dereceye giren öğrencilere çeģitli hediyeler takdim edilecek. YarıĢma kapsamında katılan her öğrenciye kitap hediye edildi. 4- Her 15 günde bir Mayıs ayı sonuna kadar değerler eğitimi seminerleri verildi

5 Sayfa 5 Yerel Projeler O K U Y O R U M YA Z A R L A R L A K O N U Ş U Y O R U M Proje il merkezindeki lise ve dengi okullarımızı kapsayacak olup Proje kapsamında her 15 günde öğrencilerimizin bir kitap okuması planlanmaktadır. 2 yıl boyunca uygulanacak olan projeye il merkezindeki liselerimizde oluģturulan 20 Ģer kiģilik öğrenci grupları katılacak olup Projeye Ģu ana kadar 20 merkez lisemizden toplam 400 öğrencimiz gönüllü olmuģtur. Proje amaçları Ģunlardır: Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında özellikle lisede okuyan gençlerin okumaya yönlendirilmesi, Gençlerin okuma alıģkanlığı kazanmalarına katkı sağlanması, Gençlerin boģ zamanlarını değerlendirmelerine katkı sağlanması Gençlerin ilgisini çekecek aktivitelerle okuma alıģkanlığının pekiģtirilmesi, Gençlerin, okuduğu kitaplarla iliģkilendirilen yerlere geziler düzenlenmesi, Gençlerin, sanatsal aktivitelerle yeteneklerinin geliģimine katkı sağlanması, Toplumda, suç oranlarının düģürülmesine katkı sağlanması, Gençlerin ana diline ait gereken kazanımların sağlanması, Düzgün konuģma ve yazma yetkinliğinin kazandırılması, Geleceğin yöneticilerinin yetiģtirilmesine katkı sağlanması Projemiz 4 etaptan oluģmaktadır: Etap; Okuyorum Bu bölümde öğrenciler ve öğretmenler tespit edilmiģ, üst kurul ile birlikte kitaplar seçilmiģ ve dağıtımları gerçekleģtirilerek, bu kitaplar öğrenciler tarafından dönüģümlü olarak okunmaya baģlanmıģtır. 2.Etap; Yazıyorum Öğrencilerin okudukları kitaplar ile ilgili düģünceleri, eleģtirileri ve değerlendirmeleri bu bölümde oluģturulacaktır. Her kitap okuma etkinliğinden sonra öğrenciler ile birlikte kitap söyleģileri gerçekleģtirilecektir. 3. Etap; Geziyorum Öğrencilerin okudukları kitaplar ile iliģkili mekânlara geziler düzenlenecektir. Ayrıca okunan kitapların yazarları ile söyleģiler ve buluģmalar gerçekleģtirilecektir. (Ġlk olarak kitap okumalarını tamamlayan 350 öğrenci Haziran ayının 10 u ve 13 ünde iki grup olarak Bursa ve Çanakkale gezileri düzenlendi 4. Etap; Yapıyorum Bu bölümde öğrencilerin istedikleri sanatsal aktiviteler belirlenecek ve gerçekleģtirilecektir. Aktivitelerin ürünleri ise sergilenecektir.

6 Sayfa 6 Yerel Projeler GELENEKESEL ÇOCUK OYUNLARI PROJESĠ Proje Hedef Kitlesi: Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda okuyan öğrenciler Proje Amacı: Ġlkokulda okuyan öğrencilerin unutulmakta olan geleneksel çocuk oyunlarını öğrenmeleri ve birlikte baģarma hazzını yaģamaları. BoĢ vakitlerini değerlendirme alıģkanlıklarının değiģtirilmesi Proje Ortakları: Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi. Proje Süresi: 5 ay (11/11/ /04/2014) Uygulanan Faaliyetler: 1- Ġl Merkezinde bulunan okullarımızın; Topaç çevirme, Tombik, Misket, Halhal, Mendil Kapmaca oyun alanları çizildi. 2- Oyun malzemeleri temin edildi. 3- Görevli öğretmenler çocuklara oyunların nasıl oynandığını öğrettiler. 4- Lider olarak belirlenen 10 lise öğrencisi çocukların oyunları daha güzel oynamaları için görevlendirildi Nisan haftasında Çocuk Oyunları ġenliği düzenlendi dereceye giren okul ve öğrenciler ödüllendirildi.

7 Sayfa 7 AB Projeler Erasmus+ projeleri kapsamında Ankara da düzenlenen bilgilendirme toplantılarına ilimizde proje ilgisi ve tecrübesi olan öğretmenler ile katılım sağlandı. Ankara da düzenlenen bu toplantıların yanı sıra ilimizde 6 ġubat 2014 tarihinde Türk Ulusal Ajansı uzmanlarınca ilimiz öğretmenlerine bir bilgilendirme semineri daha düzenlenmiģtir. Daha sonra bu seminere katılan 16 ilgili ve istekli öğretmen Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ne çağırarak hem bilgilendirme hem de fikir alıģ veriģi sağlama amacıyla bir toplantı düzenlenmiģtir. Ġlimiz genelinde okullarımızdan 6 ana eylem 1 ve 6 ana eylem 2 projeleri hibe baģvurusu yapılmıģtır. Ġl genelinde Ana Eylem 1 için hibe baģvurunda bulunan projelerimiz içerisinden 3 tanesi için hibe desteği sağlamıģtır. Bu Projeler: BAġVURU YAPILAN PROGRAM OKUL ĠSMĠ PROJE ĠSMĠ PROJE BÜTÇESĠ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi Digiteachers 3, Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Çorum Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Avrupa'da Konaklama Ve Yiyecek Kültürü 53, Mesleki Eğitim Öğrenici Ve Personel Hareketliliği Alaca Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Pediatri Palyatif Bakımda AB Uygulamaları Eğitimi 133, Müdürlüğümüz tarafından Ana eylem2 alanında aģağıdaki projelere ve proje sahibi veya ortak olarak baģvurular gerçekleģtirilmiģtir. Let s Live Democracy Together! (LIDET) (Haydi demokrasiyi birlikte yaģayalım!) baģlıklı proje koordinatörlüğünü Çorum Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı bir projedir. Ortak ülkeler Litvanya ve Almanya dır. Projemiz 24 ay sürecek olan bir projedir. Proje ile demokrasi değerlerini drama yolu ile öğretmek amaçlanmaktadır. Hand By Hand (HbH) (El Ele) baģlıklı proje, koordinatörünün Konya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü olduğu ve müdürlüğümüzün proje içerisinde ortak olarak yer aldığı bir projedir. Türkiye harici ortak ülkeler Bulgaristan ve Ġsviçre dir. Projede özellik mülteci öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerin okul terklerini engellemek amaçlanmaktadır. Sport To Enhance Transferable Skills And Social Inclusion baģlıklı spor projesinin koordinatörlüğünü Asociación Mar Violeta (Ġspanya) nın yapmaktadır. Proje ortaklarının Ġtalya, Romanya, Makedonya, Portekiz, Türkiye ve BirleĢik Krallık gibi ülkeler oluģturmaktadır. Projenin amacı spor kanalı ile aktarılabilir becerileri paylaģmak ve topluma dahil olmaktır. Raısıng Awareness Through Sports Exchange Experıences And Best Practıce Transfers (SPEX) baģlıklı projesinin koordinatörlüğünü Club Natación Santa Olaya Ġspanya) yapmaktadır. Ortak ülkeler BirleĢik Krallık, Romanya, Italya ve Türkiye dir. Projenin amacı spor deneyimlerini paylaģmak, farkındalık oluģturmak iyi örnekleri aktarmak tır. : Social Inclusion:baĢlıklı projesinin koordinatörlüğünü Club Natación Santa Olaya (Ġspanya) yapmaktadır. Ortak ülkeler BirleĢik Krallık, Polonya, Italya ve Türkiye dir. Dil öğretimi yoluyla sosyal olarak ötekileģtirilmiģ grupların sosyal hayata adaptasyonları

8 Sayfa 8 AB Projeler AB PROJELER Cumhuriyet Anadolu Lisesi nin 2012 teklif çağrısı döneminde kabul edilen Avrupa Birliği Comenius Okul Ortaklıkları Projesi LET'S ACTIVE TO CREATE! SIX DIFFERENT COUNTRIES WORKING TOGETHER TO OVERCOME THE CRISIS adı altında çalıģmalarına devam ediyor. Türkiye de proje baģvurusu yapan 1815 liseden projesi Kabul edilen 158 liseden birisi Cumhuriyet Anadolu Lisesidir ve o yıl Çorumda Kabul edilen tek projedir. Ġspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile dört ortaklı bir projedir. Avrupa da ki ekonomik kriz ve bu krizden çıkıģ yolları olarak kısaca özetlenebilecek olan proje kapsamında her ortak ülke bir Ģirket kurarak ekonomiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çorum 7000 yıllık Hitit Uygarlığı izlerini taģıyan ve bakır iģlemeciliği ile meģhur olan bir il olduğundan Ģirketimizin çalıģma alanı Hitit figürlerinin konu edildiği yüzde yüz el iģçiliği olan bakır hediyelik eģyalar yapmayı hedeflemektedir. Projemizin her ülke nezdinde bir logosu vardır ve biz de proje logosu olarak yaptığımız çalıģmalar sonunda logomuzu bu Ģekilde belirledik. ġirketimizin adı HİTİTSUN dır ve Ģirket logomuz öğrencilerimiz arasında düzenlediğimiz yarıģma sonucunda birincilik alan logosu Ģirket logomuz olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Ģirketimizin el broģürü de yandaki gibi hazırlanıp çoğaltılarak dağıtılmıģ ve ürün pazarlamaya Yardımcı olmaktadır. Projemizin corumcomenius2012.com.tr Ģeklinde bir web sitesi ve ayrıca okulumuzun web sitesine eklenmiģ bir linki vardır ve proje detaylarına kolaylıkla buradan ulaģılabilmektedir. Projemiz 24 hareketlilikten oluģmaktadır. ġimdiden Ģu ana kadar toplam 20 hareketliliğe ulaģılmıģtır. Bu hareketlilikler Ģu Ģekilde gerçekleģtirilmiģtir Kasım 2012 tarihinde Ġspanya ya 1müdür 2 öğretmen. 1-7 nisan 2013 tarihinde Çek Cumhuriyeti ne 1 Müdür Yardımcısı 2 öğretmen 10 öğrenci. 1-8 Haziran 2013 tarihinde Polonya ya 4 öğretmen 10 öğrenci Ģeklindedir. 5. Uluslar arası toplantı 31 Mart-5 Nisan 2014 tarihleri arasında Çorum da düzenlenmiģ ve ilimize Ġspanya Polonya ve Çek Cumhuriyetinden 8 öğretmen ve 24 öğrenci olmak üzere 32 misafir gelmiģtir. Bir hafta boyunca Cumhuriyet Anadolu Lisesinde proje çalıģmaları yapılmıģ Ġlimizi ve ülkemizi tanıtmak amacıyla çeģitli geziler düzenlenmiģtir. Proje faaliyetleri kapsamında Çorum Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bey makamında ziyaret edilmiģ ve çalıģmalarla ilgili olarak kendilerine bilgiler verilmiģtir.

9 Sayfa 9 AB Projeler. Projenin toplantısı 8-13 Haziran 2014 tarihlerinde Ġspanya da yapıldı. Cumhuriyet Anadolu Lisesi 6. Uluslararası ziyaretini Ġspanya ya yaparak 2 yıllık projelerini baģarıyla tamamladı. Avrupa Birliği Comenius okul ortaklıkları bünyesinde kabul edilen Let s Active to Create adlı proje Avrupa daki ekonomik kriz ve bu krizden çıkıģ yolları konusunu ele almaktadır. Ġspanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Türkiye den dört ortak ülkenin okullarını bir araya getiren proje 2 yıllık çalıģmalarını Ġspanya da yapılan kapanıģ toplantısı ile bitirdi. Ġspanyada yapılan toplantıya okulun fizik öğretmeni ve proje koordinatörü Erol Çivikgedey, görsel sanatlar öğretmeni Mustafa Burhan Esen ve 11. Sınıf öğrencisi Berfin Köroğlu katıldı. Bir hafta boyunca Ġspanya nın Girona ( Bescano ) Ģehrinde ortak ülkelerle birlikte proje çalıģmaları yapan Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi temsilcileri kapanıģ toplantısında bir de sunum yaparak okullarını, ilimizi ve proje çalıģmalarındaki aģamaları anlattılar. Her ülkeden bir öğretmen ve öğrencinin yaptığı sunumlarda proje konuları ve çalıģmaları hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi adına sunumu proje koordinatörü Erol Çivikgedey ve öğrenci Berfin Köroğlu yaptı. Ġki yıl boyunca yaptıkları bütün çalıģmaları ve kurdukları Ģirket ve ürünleri slaytlar ve video gösterileri eģliğinde anlatan Erol Çivikgedey baģarılı bir proje gerçekleģtirdiklerini okullarını,ilimizi ve ülkemizi en iyi Ģekilde temsil ettiklerini söyledi. Bu projenin okulumuz, öğrenci, öğretmen ve öğrenci velileri açısından çok faydalı olduğunu toplamda 33 hareketlilik yaptıklarını 21 öğrencinin ve 12 öğretmenin Ġspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelere gittiklerini yabancı ülkeler ve kültürler tanıdıklarını yeni ve kalıcı arkadaģlıklar kurduklarını yabancı dillerini geliģtirme ve pratik yapma imkanı bulduklarını,öğrenci velilerinin ise Çorum a gelen yabancı öğrencileri misafir ettiklerini ve onlar için de çok farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Çivikgedey okullarında yaptıkları bu proje ile öğretmen arkadaģlarının da motivasyonlarının arttığını ve Grundtvig Workshop projeleri ile bireysel olarak bir çok projelerinin kabul edildiğini ve Avrupa nın çeģitli ülkelerine gidildiğini, projelerinin yaptıkları Ġspanya ziyareti ile bittiğini fakat Avrupa Birliği Projelerine yenilenen Erasmus Plus ile devam edeceklerini sözlerine ekledi. Ayrıca Ġspanyada tarihi, kültürel ve sanatsal ziyaretlere de yer verildi. Figueres Ģehrinde Salvador Dali Müzesi ziyaret edildi. Castell d Empúries sahili Calella de Palafurgell turistik yerlerine geziler düzenlendi. Barselona Ģehir gezisi ve ünlü Nou Camp stadyumu, Sagrada Familia katedrali, Port Vell limanı ve Picasso Müzesi gezildi.

10 Sayfa 10 Diğer Projeler Başvuru Sahibi Adı: ÇORUM MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Proje Adı: Özel Eğitim Meslek Lisesi Engelleri Kaldırıyor Proje Süresi: 24 Proje süresi 24 ay olmasına rağmen proje 8 ayda tamamlanmıştır Proje Bütçesi:149 bin 803 TL 62 Kr, Projenin Öncelikleri Kadın, yaşlı, suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençlere yönelik sosyal içerme/ entegrasyon ve/veya istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik altyapı yatırımları, Engellilerin toplumun bir parçası olması ve özellikle kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için altyapı yatırımları Projenin Genel Amacı Engellilerin toplumun bir parçası olması ve özellikle kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için altyapı yatırımlarının sağlanması Projenin Özel Amacı İşitme Engellilerin işitme kayıplarına uygun eğitim modeline yönlendirilmesi İşitme engellilere işitme kayıplarına uygun mesleki ortamın sağlanması Engelli bireylerin kendi kendilerine yeterli hale gelmesi Engelli bireylerin mesleki alanda kalifiyeli işgücü hale gelmesi Engelli bireylerin başkalarına bağımlı halden kurtulması Engelli bireyleri bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme kapasitelerinin arttırılması Yeni açılan okulumuzda alt yapı eksikliğinin giderilmesi Hedef Gruplar / Müşteriler Grup Adı: İşitme engelli bireyler, Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim Meslek Lisesi, Büyüklüğü (Birim) İşitme engelli 74 erkek ve 5 kız öğrenci Nihai Yararlanıcılar Yararlanıcı Adı: 79 işitme engelli bireyin aileleri, İlimizde ileri yaşlarda işitme kaybı yaşayan insanlarımız. Çorum, Tokat, Amasya ve Samsun illerinde gıda sektöründe hizmet veren lokanta ve işletme sahipleri, grafik tasarım ve bilgisayar alt yapısında hizmet veren firmalar, Çorum Amasya, Tokat ve Samsun Özel İdareleri, Çorum ilinde okulumuz bölgesinde bulunana kadın ve gençler Beklenen Sonuçlar Engellilerin toplumun bir parçası olması ve özellikle kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 1 mutfak atölyesi ve 1 adet bilgisayar sınıfı oluşturuldu İşitme Engellilerin işitme kayıplarına uygun eğitim modeline yönlendirilmeleri gerçekleştirildi İşitme engellilere işitme kayıplarına uygun mesleki ortamlar hazırlandı Engelli bireylerin mesleki alanda kalifiyeli işgücü haline geldi Engelli bireylerin başkalarına bağımlı halden kurtulmaları ve engelli bireylerin kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri sağlandı Engelli bireyleri bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme kapasitelerinin arttırıldı Lokanta ve yemek üzerine çalışan firmaları bölgemizde ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacı azaldı İşitme engelli bireylerin sosyal katılımlarını sağlayacak ortamlar sağlandı. Okulumuz etrafında yaşayan ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan kadın ve gençlere yönelik aşçılık kursları düzenlendi

11 Sayfa 11 Diğer Projeler Temel Faaliyetler Yiyecek içecek alanı atölyesinin hazırlanması Bilgisayar Laboratuvarının oluşturulması Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonu ile Devlet Tiyatro Salonlarına seslerin yankılanması ve hoparlör mikrofon etkileşimi nedeniyle işitme cihazı kullanan pek çok kişinin duymalarını sağlayacak indüksiyon döngü sistemlerinin döşenmesi Proje Uygulama Çalışmalarının Yapılması. Eğitimlerin gerçekleştirilmesi Bölgeye yönelik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kadın ve gençlere yönelik aşçılık kurslarının verilmesi Bilgisayar sınıfında yapılan grafik ve tasarımlardan sergi hazırlanması 3.4. Yiyecek içecek atölyesinde geçekleştirilen uygulamalardan kokteyl verilmesi ÇORUM MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi No:8 Çorum Telefon: 0 ( Faks: 0 (364) E-posta: P ROJE PAZARI TR83 Bölgesi İnovasyon Stratejisi Eylem Planı kapsamında düzenlenen 2. Bölgesel İnovasyon Yarışması: Ana teması toplumsal hayatta yenilik olarak belirlenen etkinlik kapsamında 489 adet proje başvurusundan seçilen 79 proje yarıştı. Proje Pazarı etkinliğine Çorum dan 16 lise 113 ortaokul projesi ile katılım sağlandı. Çorum dan Anadolu İHL nin Ergonomik Soğutucu ve Çorum BİLSEM in hazırladığı İnovatif Kutu projeleri dereceye girdi.

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ TEMEL DEĞERLER STRATEJİK AMAÇLAR PERSONEL SAYISI OKUL VE ÖĞRENCİ SAYILARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİME

Detaylı

ERASMUS+ PROJESİ THE LAKES İN OUR LİVES

ERASMUS+ PROJESİ THE LAKES İN OUR LİVES ERASMUS+ PROJESİ THE LAKES İN OUR LİVES PROJE FİKRİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Okulun vizyonuna katkı olarak proje ihtiyacı Kurumsal birikim Okul yönetimiyle koordinasyon Öğretmen ve öğrenci profili Proje adı :

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (-- ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ 31 Mart 06 -İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim,

Detaylı

ULU ONDER ORTAOKULU COMENIUS PROJESİ 2012-2014 CHOICES FOR LIFE

ULU ONDER ORTAOKULU COMENIUS PROJESİ 2012-2014 CHOICES FOR LIFE ULU ONDER ORTAOKULU COMENIUS PROJESİ 2012-2014 CHOICES FOR LIFE (HAYATTAKİ SEÇİMLERİMİZ ) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı kapsamında İngilizce öğretmenimiz AYSE YILMAZ tarafından yapılan

Detaylı

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI. 10.Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ile İlgili Çalışmalar İ İ İ Ğİ İ Ğ ğ ş ğ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ FAALİYET ALANLARI Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 1.Eğitim Öğretim Faaliyetleri 2.Sosyal-Kültürel Sportif Faaliyetler 3.Sosyal Okul Proje

Detaylı

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ

T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü. KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ ÖĞRENCĠ PROJESĠ TORBALI-2015 T.C. TORBALI KAYMAKAMLIĞI Necip Fazıl Kısakürek Ġmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü KARDEġ

Detaylı

AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ

AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ TEMMUZ 2016 1. GİRİŞ A) Müdürlüğümüz bünyesindeki AR-GE birimi Strateji Geliştirme şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı başkanlığında; Araştırma, Stratejik

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

Bülteni. Bu Sayımızda; Stratejik Plan Çalışmaları. Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı. Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi

Bülteni. Bu Sayımızda; Stratejik Plan Çalışmaları. Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı. Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Bülteni Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü Bu Sayımızda; Stratejik Plan 2015-2019 Çalışmaları Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Engelliler Destek Programı

Detaylı

9. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan geziler ( Şehitlikler, Anıtkabir, Çanakkale, Müzeler, Tarihi-Kültürel-Geleneksel Değerlerimizi

9. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan geziler ( Şehitlikler, Anıtkabir, Çanakkale, Müzeler, Tarihi-Kültürel-Geleneksel Değerlerimizi GİRİŞ Manisa merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler de 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı nda uygulamaya konulacak olan Değerler Eğitimi Projesi, tüm okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecektir.

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız Bülten Tarihi 17 Haziran 2016 Yıl boyunca öğrencilerimizin ve velilerimizin beklentilerini karşılamak ve okulumuz ile ailelerimizin arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmek üzere çalışmalar yaptık. Okul

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1/7 Güncelleme Tarihi: 31/08/2016 Sıra 1 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 25

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ ANASINIFI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ 21 Eylül Veli Toplantısı Anasınıfı Zümresi Okul İçi 10 Ekim Malatya Park AVM Anasınıfı Zümresi Okul Dışı 26 Ekim Aileler

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri AB Hibe Programları Çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar 29 Nisan 2016, Çorum Misafirleriniz

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak Bu yıl 40 ıncısı kutlanan Turizm Haftası kapsamında Adıyaman Valiliği tarafından etkili bir turizm programı gerçekleştirildi. Aralarında üniversitemizin de bulunduğu çok sayıda kamu ve özel sektör kurumu

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 E B Ü L T E N A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N ABMAR da Yeni Bir Ekip İlgili

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, Bir haftayı daha geride bıraktık. Öğrencilerimiz hafta boyunca sınıf çalışmalarının

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

SO SYAL KÜ L TÜREL FASAL İYETL ER

SO SYAL KÜ L TÜREL FASAL İYETL ER SAYFA 2 2014-20 15 SO SYAL KÜ L TÜREL FASAL İYETL ER 23-27 Kasım 2017 tarihleri arasında eğitimci yazar Alişan KAPAKLIKAYA okulumuzda bir dizi seminer programları sundu. Her biri en az iki saati bulan

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

BU PROJE TC Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı tarafından Eylem 1.2 Gençlik Projeleri kapsamında finanse

BU PROJE TC Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı tarafından Eylem 1.2 Gençlik Projeleri kapsamında finanse BU PROJE TC Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı tarafından Eylem 1.2 Gençlik Projeleri kapsamında finanse edilmiş, Antalya Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Golden

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI Okulda Yapılan Okul Yıllık Gelişim Modeli kapsamındaki tanıtım toplantısına katılması Okulda yapılan Okul Yıllık Gelişim Modeli

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri

Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri TED-MEB İngilizce Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri TED Genel Merkezimiz ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 21 Ekim 2014 tarafından imzalanan protokol kapsamında,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ Müdür Vekili Ankara, 18 Eylül 2012 1976 dan günümüze Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL KONYA ALP İLKOKULU / ORTAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ EYLEM PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL KONYA ALP İLKOKULU / ORTAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL KONYA ALP İLKOKULU / ORTAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ EYLEM PLANI AY PLANLANAN ÇALIŞMALAR AÇIKLAMALAR EKİM 1. Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibinin oluşturulması

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

Projeler Koordinasyon Bölümü Ġzmir-2010

Projeler Koordinasyon Bölümü Ġzmir-2010 Projeler Koordinasyon Bölümü Ġzmir-2010 TEŞKİLAT ŞEMASI 3797 sayılı Yasaya göre Millî Eğitim Bakanlığı nın baģlıca görevleri; ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Atatürk ilke ve inkılâplarına

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ 1- da yapılan programlar 40 dk., tören alanında yapılan programlar ise 20 dk. Geçemez. 2- da yapılacak törenlerde hangi

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Fotoğraf: Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İlyas Çapoğlu nun Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ziyareti

Fotoğraf: Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İlyas Çapoğlu nun Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ziyareti Ülkemizin turizm sektörüne kalifiye elemanlar yetiştirme amacıyla 2008 yılında kurulan Erzincan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, aynı yıl Turizm ve Otel İşletmeciliği programı, sonrasında

Detaylı

12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:10)

12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:10) 12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:10) 12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs belgeleri/(s:11) 12 Proje Açılış Toplantısı Faaliyeti Fotoğraf/Photographs

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. HBBE Projesi. Ankara, 2015

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. HBBE Projesi. Ankara, 2015 Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü HBBE Projesi Ankara, 2015 1 Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ERASMUS+ Hayat Boyu Beceri Eğitimi Projesi" (HBBE) Bilgilendirme Toplantısı 02/02/2015 2 ERASMUS

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA 2013 1 ŞAPHANE 75.YIL İLKOKULU/ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Kütahya Şaphane 75.Yıl İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü olarak; 1-Öğretim Çalışmaları (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

Başarının Adresi ORTAOKUL. r Ça. ğrı da

Başarının Adresi ORTAOKUL. r Ça. ğrı da Başarının Adresi Nesiller, 2 emli 6Y Erd ğrı da r Ça ıldı şarıyla Yetişe n Ba ORTAOKUL 26 Öğrencilerimizin Enerjilerini Atmalarına Olanak Sağlayan Fiziki Mekânlar Mimarisiyle geniş aktivite sahalarıyla

Detaylı

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı: / Konu: İlmihal Işığında Gençlik yarışması

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı: / Konu: İlmihal Işığında Gençlik yarışması T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı: 973329-310/ 12.01.2017 Konu: İlmihal Işığında Gençlik yarışması ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE Mimar Sinan Mesleki

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SIRA 1 Mesleki Eğitim Merkezi çırak sözleşmelerinin imzalanması 01 Temmuz 2015-30 Eylül 2015 2 Bursluluk müracaatlarının yapılması 14 Ağustos 2015 Cuma - 30 Eylül 2015 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının Toplantısı 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta

Detaylı

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Öğretim Çalışmaları: Öğretim Çalışmaları: 5-6-7 ve 8.sınıflarda kazanımlara ulaşma düzeyini ölçmek için 3 adet ölçme yapılarak, sonuçları

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ 2012, İzmir Bu teklif kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş.

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. PROJE ADI: PROJE KODU: AVRUPA DA İŞ BAŞINDA EĞİTİM MODELLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ 2014-1-TR01-KA200-013401 KOORDİNATÖR KURUM:

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NOT ONLY FAIR PLAY. 3. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi

BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NOT ONLY FAIR PLAY. 3. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NOT ONLY FAIR PLAY 3. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi Gaziantep 28 Mayıs 2016 Proje Sunumu Mustafa KAN Proje Koordinatörü Ar-Ge Birim

Detaylı

Sevim AYTEMİZ GÜLER. [Kılavuz Yenilikçi Görsel Sanatlar Öğretmeni, Ressam, Grafik Tasarımcı] 22 Haziran 1976. Sivas

Sevim AYTEMİZ GÜLER. [Kılavuz Yenilikçi Görsel Sanatlar Öğretmeni, Ressam, Grafik Tasarımcı] 22 Haziran 1976. Sivas Sevim AYTEMİZ GÜLER [Kılavuz Yenilikçi, Ressam, Grafik Tasarımcı] Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi 22 Haziran 1976 Doğum Yeri Sivas Deneyimler Kılavuz Yenilikçi Görsel Sanatlar Öğretmeni MEB - Eğitim Teknolojileri

Detaylı

ERZİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 1

ERZİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 1 ERZİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 1 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Milli Eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin kurtuluşu ancak bu suretle

Detaylı

GÜMÜŞHACIKÖY IŞIK İLKOKULU

GÜMÜŞHACIKÖY IŞIK İLKOKULU GÜMÜŞHACIKÖY IŞIK İLKOKULU Değerler Eğitimi Çalıştayı 1. 2013-2014 Yılı 1.Dönem Sonu Raporu Uzm.Öğrt. Mustafa ACAR Işık İlkokulu Müdürü Değerler Eğitimi Çalıştayı 1. Dönem Raporu 1. 2013-2014 Eğitim Öğretim

Detaylı

ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER

ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER 1 ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER 2 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYNAKLARIYLA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELER: 3 Sağlığın Adresi Spordan

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

CoPE Communities of Practice Education PRATİK EĞİTİM TOPLULUKLARI. Erasmus Plus Stratejik Ortaklık

CoPE Communities of Practice Education PRATİK EĞİTİM TOPLULUKLARI. Erasmus Plus Stratejik Ortaklık CoPE Communities of Practice Education PRATİK EĞİTİM TOPLULUKLARI Erasmus Plus Stratejik Ortaklık Pratik Eğitim Toplulukları Anahtar Eylem: Key Action 2 Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi VELİ BÜLTENİ

Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi VELİ BÜLTENİ Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi VELİ BÜLTENİ 2 Toplum Ve Hizmet Proje Çalışmaları 11.sınıf öğrencileri okulumuz Toplum ve Hizmet Programı kapsamında proje çalışmaları yürütmektedir. Bu yıl sürdürülen

Detaylı

ALİ RIZA DOĞAN. ZİLE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ROBOT KULÜBÜ KURUCUSU,DANIŞMAN ÖĞRETMENİ ve OKUL PROJELER KORDİNATÖRÜ

ALİ RIZA DOĞAN. ZİLE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ROBOT KULÜBÜ KURUCUSU,DANIŞMAN ÖĞRETMENİ ve OKUL PROJELER KORDİNATÖRÜ ALİ RIZA DOĞAN ZİLE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ROBOT KULÜBÜ KURUCUSU,DANIŞMAN ÖĞRETMENİ ve OKUL PROJELER KORDİNATÖRÜ Dünyamızda teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte kısa süre önce imkansız olduğunu düģündüğümüz

Detaylı

ETKİN OKUL, SEÇKİN OKUL

ETKİN OKUL, SEÇKİN OKUL T.C. BAHÇELİEVLER KAYMAKAMLIĞI Bahçelievler Milli Eğitim Müdürlüğü ETKİN OKUL, SEÇKİN OKUL GAZİ İLKOKULU ETKİN OKUL, SEÇKİN OKUL PROJESİ BAHÇELİEVLER - 2014 TAKDİM Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir eğitim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı 5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012 AÇIKLAMA Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013 S.No Yapılacak işin adı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak - 2013

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ PLEVNE İMAM HATİP ORTAOKULU

T.C. TOKAT VALİLİĞİ PLEVNE İMAM HATİP ORTAOKULU Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. T.C. TOKAT VALİLİĞİ PLEVNE İMAM HATİP ORTAOKULU There isn t any handicap to share the life! HAREKETLİLİK ÖNCESİ HAZIRLIK

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü PROJE AMAÇLARI AMAÇ 1 Madde Bağımlılığını Önleme Konularında Doğru, Güncel ve Standart Bilgilendirme ve Eğitimlerin Sağlanması AMAÇ 2 Bursa İli Yıldırım

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ HATİCE KEMAL KAYALIOĞLU FEN LİSESİ NEVRUZ LA BAHARA MERHABA PROJESİ 2015,VEZİRKÖPRÜ

VEZİRKÖPRÜ HATİCE KEMAL KAYALIOĞLU FEN LİSESİ NEVRUZ LA BAHARA MERHABA PROJESİ 2015,VEZİRKÖPRÜ VEZİRKÖPRÜ HATİCE KEMAL KAYALIOĞLU FEN LİSESİ NEVRUZ LA BAHARA MERHABA PROJESİ 2015,VEZİRKÖPRÜ Projenin Adı: Nevruzla Bahara Merhaba Projenin Tanıtımı: Tarihimizde geçmişimizde yer alan nevruz bayramını

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS 2007-2013 PROGRAMA DAHİL OLAN ÜLKELER 27 AB Üyesi Ülke Norveç

Detaylı

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU BESLENME DOSTU OKUL PLANI AMAÇ: Antalya ili Muratpaşa İlçesi Vilayetler hizmet Birliği Anaokulunda Beslenme Dostu Okul Programının Çocuk ve ailelerde sağlıklı beslenme,

Detaylı

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016/1 OCAK TAKDİM İYİ ÖRNEKLER STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI YEREL PROJELER AB PROJELERİ TÜBİTAK PROJELERİ DİĞER ÇALIŞMA VE SEMİNERLER TAKDİM Araştırma, Stratejik Planlama

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı