ADI SOYADI GÖREVĠ TELEFON. Gazi YILDIRIM M.Eğitim Müdür Yardımcısı (144) A.Mesut ÜRÜNOĞLU AS-KE Uzm Öğretmen (208)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADI SOYADI GÖREVĠ TELEFON. Gazi YILDIRIM M.Eğitim Müdür Yardımcısı 364 2240201 (144) A.Mesut ÜRÜNOĞLU AS-KE Uzm Öğretmen 364 2240201 (208)"

Transkript

1 ÇORUM MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ Cilt 1, Sayı 1 B U S A Y I D A : İyi Örnekler 2 Stratejik Plan Çalışmaları 3 Yerel Projeler 4 Yerel projeler 5 Yerel Projeler 6 Yerel Projeler 7 A.B Projeler 8 A.B Projeler 9 A.B Projeler 10 Diğer Projeler 11 Proje Yarışmaları 11 B A Ş LA RKEN AR-GE birimlerinin kurulmasının temel amacı, özü itibariyle ortak paydası büyük olan faaliyet ve projelerde tekrarların önlenmesi, insan ve madde kaynağının etkin ve verimli kullanılması, uzmanlık, tecrübe ve birikimin yerinde kullanılması için çalışmaların tek elden aynı ekip tarafından yürütülmesini sağlamaktır. Ayrıca, özünde planlama, stratejik yönetim, idareyi geliştirme, hizmetlerin niteliğini iyileştirme, kapasite geliştirme ve dolayısıyla kurumsal değişimi yakalama olan çalışmaları birleştirmektir. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak yoğun bir dönemin ardından çalışmalarımız hakkında bilgi vermek ve sizlerle paylaşmak için bu bülteni 6 şar aylık dönmeler halinde çıkartacağız. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR- GE Birimi, sayı ve tarihli "İl Milli Eğitim Müdürlükleri AR- GE Brimleri Yönergesi" kapsamında görev yapmaktadır. Birimimiz, Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE)" ile "Projeler Ekibi (PEK)" olmak üzere iki ekip halinde çalışmalarını yürütmektedir yılı Ocak-Temmuz dönemi çalışmaları Stratejik Planlama çalışmaları, Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ve Projeler üzerine yoğunlaşmaktadır. ADI SOYADI GÖREVĠ TELEFON Gazi YILDIRIM M.Eğitim Müdür Yardımcısı (144) A.Mesut ÜRÜNOĞLU AS-KE Uzm Öğretmen (208) Ġ.Serdar YAKAR AS-KE Öğretmen (208) ġahin ÖZCAN AS-KE Öğretmen (208) Ömer CEYLAN AS-KE Öğretmen (208) Gülnaz ÇELEN KOÇ Projeler Ekibi Öğretmen (208) Murat SAKINMAZ Projeler Ekibi Öğretmen (208)

2 Sayfa 2 MASAL TADINDA TİYATRO İyi Örnekler Masal Tadında Tiyatro Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında proje okulu Toki Şehit Şükrü Özyol İlk ve Ortaokulu tarafından hazırlanan Masal Tadında Tiyatro" projesi gerçekleştirildi. Oyunların yönetimi ve sahnelenmesi ile ilgili çalışmalar sınıf öğretmenleri tarafından sanat danışmanı ve Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü desteği ile yürütülmüştür. Dekorların tamamı okulumuzda Teknoloji Tasarım Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Masal Tadında Tiyatro Projesinin ilimizde tiyatro alanında yapılan en kapsamlı proje çalışmalarında birisidir. Daha sonra Orman Ülkesi adlı çocuk oyunu okul öğrencileri tarafından sahnelendi. Program sonunda projeye katkı sağlayanlara plaket verildi Eğtimci yazar Erdal Şahin tarafından MEB ilkokul müfredatında belirlenmiş kazanımları somutlaştırmaya yönelik olarak hazırlanan Orman Ülkesi masal dizisi, çocuk oyun tekstlerine dönüştürülerek, oyun metinleri oluşturulmuştur. Sahnelenecek oyun sayısı 10 olup; okul çok amaçlı salonda, on seans öğrenci velilerine, on seans okulumuz öğrencilerine ve dört seans devlet tiyatro salonunda ilkokul öğrencilerine sahnelenmiştir. Bu okullar; Çorum Yumurta İlkokulu, Yunus Emre İlkokulu, Yavuz Sultan Selim İlkokulu, Hürriyet İlkokulu ve Büyük Düvenci İlkokulu dur. Proje ile 2200 öğrencinin, 350 öğrenci velisinin, 25 kurum ve kuruluşa ulaşılmıştır. B A B A B A N A K İ T A P O K U S A N A Baba Bana Kitap Okusana Projesi: Çorum Merkez Sevgi Anaokulunda uygulanmıştır. Proje Eğitim yılında AR-GE koordinesinde diğer Anaokulların da uygulanacaktır. Projenin Amacı: Aile içi İletişimini arttırılması Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında özellikle anaokulu öğrencilerine okuma ve kitap sevgisinin kazandırılmasıdır. Projenin Hedefleri: Aile içi özel kitap okuma zamanları ayırmasının sağlanması, Babalar ve çocukları arasında bilgi paylaşımında bulunulması ve desteklenmesi, Çocuğunun dinlediği kitabı başkalarına anlatması, Toplum içerisinde kendisini ifade etmesinin sağlanması, kitaplardan edindikleri bilgi ve değerleri aile içinde paylaşılması, Okuyarak kazanılan değerler sayesinde ileride oluşabilecek risk grubu davranışların önlenmesidir Projenin Gerekçesi: Kişiliğin oluştuğu dönem çocukluk dönemidir. Kitaplarsa eğitimin vazgeçilmezidir. Kitap okuma alışkanlığının temeli çocukluk döneminde atılır. Çocuklarımıza kazandıracağımız en önemli vasıflardan biri kitap okuma sevgisidir. Çocuklarımızın gelecek yaşantılarında kitap okumaktan zevk alması ve ileride iyi bir okuyucu olması için yapabileceğimiz birçok şey vardır. Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasında öncelikli rol model anne ve babadır. Anne baba evde kitap okumalı ve çocuklar bunu görmelidir.

3 Sayfa 3 Stratejik Plan S T R A T E J İ K P L A N Ç A L I Ş M A L A R I "Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur." - Peter F. Drucker 2015/2019 döneminde Müdürlüğümüz mevcut gerçekleşmeler ışığında eksik yönlerimizi tespit ederek, çalışmalarına başlamıştır. 2013/26 No lu genelge kapsamında Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kurumlarında stratejik planlama eğitimlerini uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim yöneticileri, şefler ve memurlara stratejik planlama eğitimleri düzenlemiştir. ASKE planlamaları doğrultusunda 2013 yılından bu yana toplam 17 seminer çalışması gerçekleştirmiştir 750 kursiyerimiz uygulamalı eğitime alınmıştır. İlimizde toplam 13 ilçe bulunmakta olup, her ilçemizdeki yönetici ve şeflerin tamamı, okullarımızda görevli olan personelimizden en az bir temsilcinin stratejik plan eğitimi alması sağlanmıştır. Grup çalışmaları ve hazırlanan iç ve dış paydaş anketleri sayesinde İl Milli Eğitim Mü-dürlüğü nün mevcut durumu, SWOT ANALİZİ, iç paydaşların beklentileri ölçülmeye çalışılmıştır. 2013/26 Sayılı genelge kapsamında Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji plan Çalışmaları kapsamında geleceğe yönelim çalışmalarını hazırlamaktadır ANKET TÜRÜ KATILIMCI SAYISI İÇ PAYDAŞ 180 DIŞ PAYDAŞ 50

4 Sayfa 4 Yerel Projeler GELECEĞĠN LĠDERLERĠNĠ YETĠġTĠRMEK Proje Hedef Kitlesi: Çorum Bilim ve Sanat Merkezinde okuyan çocuklar Proje Amacı: Bilim ve sanat merkezinde okuyan çocukların; bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sınai çalışmalar yaparak hayata hazırlanmalarını sağlamak. Uygulanan Faaliyetler: İskilip Gezisi: Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü, İskilip Halk Eğitim Merkezi, ulusal bazda hizmet veren firma ve fabrikaları ile Sepetçiler çarşısı, seyir tepe, İskilip Müzesi, Bedri Rahmi Eyüboğlu sergi alanı gezildi. Müzede bir Gece Eğitimi: 2013 Aralık ayı içinde 18 kız öğrenci, 2 öğretmenin katıldığı bir gece ve iki yarım gün süren etkinlik yapıldı. Etkinlik sırasında Hitit dönemi eserleri ve yaşam şekilleri anlatıldı, tablet baskı eğitimi verildi, kazı yöntem ve teknikleri tanıtıldı. Üstün yetenekli çocuklarda aile içi iletişim semineri: Hacettepe üniversitesi öğretim görevlisi ve Üstün Yetenekli Çocuklar Derneği Başkanı Dr. Özcan KARS Turgut Özal Konferans salonunda Üstün yetenekli çocuklar ve ailelerine seminer verdi. Seminere 150 kişi katıldı. Sanayi kuruluşlarını tanıyorum gezisi: Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Hayat Şırınga fabrikasına ve Yağmaksan Makine fabrikasına gezi düzenlendi. Gezilere toplamda 50 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı. Çocuklar fabrika çalışma şekilleri ve üretim bantları ile ilgili bilgi aldılar. Gök Bilim Okulu Gezisi: Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi gök bilim okuluna gezi düzenlendi. Geziye 25 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı. Etkinlik kapsamında gök cisimlerinin oluşumu, gelişimi ve evrenin yapısı ile ilgili eğitim çalışmaları yaptırıldı. Gözlemevinde incelemelerde bulunuldu. Trekking etkinliği ve Oryantring eğitimi ise merkeze bağlı Çomar başı köyünde bulunan eğitim alanında Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine bir günlük trekking (Dağ Yürüyüşü) etkinliği ve oryantring (Yön Bulma) eğitimi verildi D E Ğ E R L E R E Ğ İ T İ M İ Proje Hedef Kitlesi: Çorum Ġmam Hatip Lisesinde okuyan öğrenciler Proje Amacı: Ġmam Hatip Lisesinde okuyan çocukların, milli manevi değerlerini geliģtirmelerine yardımcı olmak. Fiziksel, sportif yeteneklerini geliģtirmelerini sağlamak. Birlikte çalıģma alıģkanlığı kazandırmak. Proje Ortakları: Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği Çorum ġubesigençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, il Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdaresi. Proje Süresi: 5 ay (01/01/ /06/2014) Uygulanan Faaliyetler: 1- Aralık ayından itibaren her 15 günde bir perģembe akģamları kendi alanında kariyer yapmıģ isimler davet edilerek seminerler düzenlendi. 2- Mart ayından itibaren sınıflar arasında futbol turnuvası düzenlendi. Okul bünyesinde oluģturulan 43 futbol takımı eleme maçlar yaptılar. Turnuva sonunda kazanan takımlara madalya ve kupa verildi. 3- Kutlu Doğum haftası Bilgi YarıĢması: Kutlu doğum haftası etkinlikleri kapsamında Ġmam Hatip Lisesinde okuyan öğrencilere yönelik bilgi yarıģması yapıldı. Ġki tur halinde eleme usulü yapılan yarıģmada birinci turda 470 öğrenci yarıģmaya katıldı. Ġkinci turda, kazanan 200 öğrenci yarıģmaya katıldı. Kutlu doğum haftası programında dereceye giren öğrencilere çeģitli hediyeler takdim edilecek. YarıĢma kapsamında katılan her öğrenciye kitap hediye edildi. 4- Her 15 günde bir Mayıs ayı sonuna kadar değerler eğitimi seminerleri verildi

5 Sayfa 5 Yerel Projeler O K U Y O R U M YA Z A R L A R L A K O N U Ş U Y O R U M Proje il merkezindeki lise ve dengi okullarımızı kapsayacak olup Proje kapsamında her 15 günde öğrencilerimizin bir kitap okuması planlanmaktadır. 2 yıl boyunca uygulanacak olan projeye il merkezindeki liselerimizde oluģturulan 20 Ģer kiģilik öğrenci grupları katılacak olup Projeye Ģu ana kadar 20 merkez lisemizden toplam 400 öğrencimiz gönüllü olmuģtur. Proje amaçları Ģunlardır: Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında özellikle lisede okuyan gençlerin okumaya yönlendirilmesi, Gençlerin okuma alıģkanlığı kazanmalarına katkı sağlanması, Gençlerin boģ zamanlarını değerlendirmelerine katkı sağlanması Gençlerin ilgisini çekecek aktivitelerle okuma alıģkanlığının pekiģtirilmesi, Gençlerin, okuduğu kitaplarla iliģkilendirilen yerlere geziler düzenlenmesi, Gençlerin, sanatsal aktivitelerle yeteneklerinin geliģimine katkı sağlanması, Toplumda, suç oranlarının düģürülmesine katkı sağlanması, Gençlerin ana diline ait gereken kazanımların sağlanması, Düzgün konuģma ve yazma yetkinliğinin kazandırılması, Geleceğin yöneticilerinin yetiģtirilmesine katkı sağlanması Projemiz 4 etaptan oluģmaktadır: Etap; Okuyorum Bu bölümde öğrenciler ve öğretmenler tespit edilmiģ, üst kurul ile birlikte kitaplar seçilmiģ ve dağıtımları gerçekleģtirilerek, bu kitaplar öğrenciler tarafından dönüģümlü olarak okunmaya baģlanmıģtır. 2.Etap; Yazıyorum Öğrencilerin okudukları kitaplar ile ilgili düģünceleri, eleģtirileri ve değerlendirmeleri bu bölümde oluģturulacaktır. Her kitap okuma etkinliğinden sonra öğrenciler ile birlikte kitap söyleģileri gerçekleģtirilecektir. 3. Etap; Geziyorum Öğrencilerin okudukları kitaplar ile iliģkili mekânlara geziler düzenlenecektir. Ayrıca okunan kitapların yazarları ile söyleģiler ve buluģmalar gerçekleģtirilecektir. (Ġlk olarak kitap okumalarını tamamlayan 350 öğrenci Haziran ayının 10 u ve 13 ünde iki grup olarak Bursa ve Çanakkale gezileri düzenlendi 4. Etap; Yapıyorum Bu bölümde öğrencilerin istedikleri sanatsal aktiviteler belirlenecek ve gerçekleģtirilecektir. Aktivitelerin ürünleri ise sergilenecektir.

6 Sayfa 6 Yerel Projeler GELENEKESEL ÇOCUK OYUNLARI PROJESĠ Proje Hedef Kitlesi: Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda okuyan öğrenciler Proje Amacı: Ġlkokulda okuyan öğrencilerin unutulmakta olan geleneksel çocuk oyunlarını öğrenmeleri ve birlikte baģarma hazzını yaģamaları. BoĢ vakitlerini değerlendirme alıģkanlıklarının değiģtirilmesi Proje Ortakları: Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi. Proje Süresi: 5 ay (11/11/ /04/2014) Uygulanan Faaliyetler: 1- Ġl Merkezinde bulunan okullarımızın; Topaç çevirme, Tombik, Misket, Halhal, Mendil Kapmaca oyun alanları çizildi. 2- Oyun malzemeleri temin edildi. 3- Görevli öğretmenler çocuklara oyunların nasıl oynandığını öğrettiler. 4- Lider olarak belirlenen 10 lise öğrencisi çocukların oyunları daha güzel oynamaları için görevlendirildi Nisan haftasında Çocuk Oyunları ġenliği düzenlendi dereceye giren okul ve öğrenciler ödüllendirildi.

7 Sayfa 7 AB Projeler Erasmus+ projeleri kapsamında Ankara da düzenlenen bilgilendirme toplantılarına ilimizde proje ilgisi ve tecrübesi olan öğretmenler ile katılım sağlandı. Ankara da düzenlenen bu toplantıların yanı sıra ilimizde 6 ġubat 2014 tarihinde Türk Ulusal Ajansı uzmanlarınca ilimiz öğretmenlerine bir bilgilendirme semineri daha düzenlenmiģtir. Daha sonra bu seminere katılan 16 ilgili ve istekli öğretmen Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ne çağırarak hem bilgilendirme hem de fikir alıģ veriģi sağlama amacıyla bir toplantı düzenlenmiģtir. Ġlimiz genelinde okullarımızdan 6 ana eylem 1 ve 6 ana eylem 2 projeleri hibe baģvurusu yapılmıģtır. Ġl genelinde Ana Eylem 1 için hibe baģvurunda bulunan projelerimiz içerisinden 3 tanesi için hibe desteği sağlamıģtır. Bu Projeler: BAġVURU YAPILAN PROGRAM OKUL ĠSMĠ PROJE ĠSMĠ PROJE BÜTÇESĠ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Çorum Bilim Ve Sanat Merkezi Digiteachers 3, Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Çorum Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Avrupa'da Konaklama Ve Yiyecek Kültürü 53, Mesleki Eğitim Öğrenici Ve Personel Hareketliliği Alaca Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Pediatri Palyatif Bakımda AB Uygulamaları Eğitimi 133, Müdürlüğümüz tarafından Ana eylem2 alanında aģağıdaki projelere ve proje sahibi veya ortak olarak baģvurular gerçekleģtirilmiģtir. Let s Live Democracy Together! (LIDET) (Haydi demokrasiyi birlikte yaģayalım!) baģlıklı proje koordinatörlüğünü Çorum Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı bir projedir. Ortak ülkeler Litvanya ve Almanya dır. Projemiz 24 ay sürecek olan bir projedir. Proje ile demokrasi değerlerini drama yolu ile öğretmek amaçlanmaktadır. Hand By Hand (HbH) (El Ele) baģlıklı proje, koordinatörünün Konya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü olduğu ve müdürlüğümüzün proje içerisinde ortak olarak yer aldığı bir projedir. Türkiye harici ortak ülkeler Bulgaristan ve Ġsviçre dir. Projede özellik mülteci öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerin okul terklerini engellemek amaçlanmaktadır. Sport To Enhance Transferable Skills And Social Inclusion baģlıklı spor projesinin koordinatörlüğünü Asociación Mar Violeta (Ġspanya) nın yapmaktadır. Proje ortaklarının Ġtalya, Romanya, Makedonya, Portekiz, Türkiye ve BirleĢik Krallık gibi ülkeler oluģturmaktadır. Projenin amacı spor kanalı ile aktarılabilir becerileri paylaģmak ve topluma dahil olmaktır. Raısıng Awareness Through Sports Exchange Experıences And Best Practıce Transfers (SPEX) baģlıklı projesinin koordinatörlüğünü Club Natación Santa Olaya Ġspanya) yapmaktadır. Ortak ülkeler BirleĢik Krallık, Romanya, Italya ve Türkiye dir. Projenin amacı spor deneyimlerini paylaģmak, farkındalık oluģturmak iyi örnekleri aktarmak tır. : Social Inclusion:baĢlıklı projesinin koordinatörlüğünü Club Natación Santa Olaya (Ġspanya) yapmaktadır. Ortak ülkeler BirleĢik Krallık, Polonya, Italya ve Türkiye dir. Dil öğretimi yoluyla sosyal olarak ötekileģtirilmiģ grupların sosyal hayata adaptasyonları

8 Sayfa 8 AB Projeler AB PROJELER Cumhuriyet Anadolu Lisesi nin 2012 teklif çağrısı döneminde kabul edilen Avrupa Birliği Comenius Okul Ortaklıkları Projesi LET'S ACTIVE TO CREATE! SIX DIFFERENT COUNTRIES WORKING TOGETHER TO OVERCOME THE CRISIS adı altında çalıģmalarına devam ediyor. Türkiye de proje baģvurusu yapan 1815 liseden projesi Kabul edilen 158 liseden birisi Cumhuriyet Anadolu Lisesidir ve o yıl Çorumda Kabul edilen tek projedir. Ġspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile dört ortaklı bir projedir. Avrupa da ki ekonomik kriz ve bu krizden çıkıģ yolları olarak kısaca özetlenebilecek olan proje kapsamında her ortak ülke bir Ģirket kurarak ekonomiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çorum 7000 yıllık Hitit Uygarlığı izlerini taģıyan ve bakır iģlemeciliği ile meģhur olan bir il olduğundan Ģirketimizin çalıģma alanı Hitit figürlerinin konu edildiği yüzde yüz el iģçiliği olan bakır hediyelik eģyalar yapmayı hedeflemektedir. Projemizin her ülke nezdinde bir logosu vardır ve biz de proje logosu olarak yaptığımız çalıģmalar sonunda logomuzu bu Ģekilde belirledik. ġirketimizin adı HİTİTSUN dır ve Ģirket logomuz öğrencilerimiz arasında düzenlediğimiz yarıģma sonucunda birincilik alan logosu Ģirket logomuz olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Ģirketimizin el broģürü de yandaki gibi hazırlanıp çoğaltılarak dağıtılmıģ ve ürün pazarlamaya Yardımcı olmaktadır. Projemizin corumcomenius2012.com.tr Ģeklinde bir web sitesi ve ayrıca okulumuzun web sitesine eklenmiģ bir linki vardır ve proje detaylarına kolaylıkla buradan ulaģılabilmektedir. Projemiz 24 hareketlilikten oluģmaktadır. ġimdiden Ģu ana kadar toplam 20 hareketliliğe ulaģılmıģtır. Bu hareketlilikler Ģu Ģekilde gerçekleģtirilmiģtir Kasım 2012 tarihinde Ġspanya ya 1müdür 2 öğretmen. 1-7 nisan 2013 tarihinde Çek Cumhuriyeti ne 1 Müdür Yardımcısı 2 öğretmen 10 öğrenci. 1-8 Haziran 2013 tarihinde Polonya ya 4 öğretmen 10 öğrenci Ģeklindedir. 5. Uluslar arası toplantı 31 Mart-5 Nisan 2014 tarihleri arasında Çorum da düzenlenmiģ ve ilimize Ġspanya Polonya ve Çek Cumhuriyetinden 8 öğretmen ve 24 öğrenci olmak üzere 32 misafir gelmiģtir. Bir hafta boyunca Cumhuriyet Anadolu Lisesinde proje çalıģmaları yapılmıģ Ġlimizi ve ülkemizi tanıtmak amacıyla çeģitli geziler düzenlenmiģtir. Proje faaliyetleri kapsamında Çorum Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bey makamında ziyaret edilmiģ ve çalıģmalarla ilgili olarak kendilerine bilgiler verilmiģtir.

9 Sayfa 9 AB Projeler. Projenin toplantısı 8-13 Haziran 2014 tarihlerinde Ġspanya da yapıldı. Cumhuriyet Anadolu Lisesi 6. Uluslararası ziyaretini Ġspanya ya yaparak 2 yıllık projelerini baģarıyla tamamladı. Avrupa Birliği Comenius okul ortaklıkları bünyesinde kabul edilen Let s Active to Create adlı proje Avrupa daki ekonomik kriz ve bu krizden çıkıģ yolları konusunu ele almaktadır. Ġspanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Türkiye den dört ortak ülkenin okullarını bir araya getiren proje 2 yıllık çalıģmalarını Ġspanya da yapılan kapanıģ toplantısı ile bitirdi. Ġspanyada yapılan toplantıya okulun fizik öğretmeni ve proje koordinatörü Erol Çivikgedey, görsel sanatlar öğretmeni Mustafa Burhan Esen ve 11. Sınıf öğrencisi Berfin Köroğlu katıldı. Bir hafta boyunca Ġspanya nın Girona ( Bescano ) Ģehrinde ortak ülkelerle birlikte proje çalıģmaları yapan Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi temsilcileri kapanıģ toplantısında bir de sunum yaparak okullarını, ilimizi ve proje çalıģmalarındaki aģamaları anlattılar. Her ülkeden bir öğretmen ve öğrencinin yaptığı sunumlarda proje konuları ve çalıģmaları hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi adına sunumu proje koordinatörü Erol Çivikgedey ve öğrenci Berfin Köroğlu yaptı. Ġki yıl boyunca yaptıkları bütün çalıģmaları ve kurdukları Ģirket ve ürünleri slaytlar ve video gösterileri eģliğinde anlatan Erol Çivikgedey baģarılı bir proje gerçekleģtirdiklerini okullarını,ilimizi ve ülkemizi en iyi Ģekilde temsil ettiklerini söyledi. Bu projenin okulumuz, öğrenci, öğretmen ve öğrenci velileri açısından çok faydalı olduğunu toplamda 33 hareketlilik yaptıklarını 21 öğrencinin ve 12 öğretmenin Ġspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelere gittiklerini yabancı ülkeler ve kültürler tanıdıklarını yeni ve kalıcı arkadaģlıklar kurduklarını yabancı dillerini geliģtirme ve pratik yapma imkanı bulduklarını,öğrenci velilerinin ise Çorum a gelen yabancı öğrencileri misafir ettiklerini ve onlar için de çok farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Çivikgedey okullarında yaptıkları bu proje ile öğretmen arkadaģlarının da motivasyonlarının arttığını ve Grundtvig Workshop projeleri ile bireysel olarak bir çok projelerinin kabul edildiğini ve Avrupa nın çeģitli ülkelerine gidildiğini, projelerinin yaptıkları Ġspanya ziyareti ile bittiğini fakat Avrupa Birliği Projelerine yenilenen Erasmus Plus ile devam edeceklerini sözlerine ekledi. Ayrıca Ġspanyada tarihi, kültürel ve sanatsal ziyaretlere de yer verildi. Figueres Ģehrinde Salvador Dali Müzesi ziyaret edildi. Castell d Empúries sahili Calella de Palafurgell turistik yerlerine geziler düzenlendi. Barselona Ģehir gezisi ve ünlü Nou Camp stadyumu, Sagrada Familia katedrali, Port Vell limanı ve Picasso Müzesi gezildi.

10 Sayfa 10 Diğer Projeler Başvuru Sahibi Adı: ÇORUM MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Proje Adı: Özel Eğitim Meslek Lisesi Engelleri Kaldırıyor Proje Süresi: 24 Proje süresi 24 ay olmasına rağmen proje 8 ayda tamamlanmıştır Proje Bütçesi:149 bin 803 TL 62 Kr, Projenin Öncelikleri Kadın, yaşlı, suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençlere yönelik sosyal içerme/ entegrasyon ve/veya istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik altyapı yatırımları, Engellilerin toplumun bir parçası olması ve özellikle kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için altyapı yatırımları Projenin Genel Amacı Engellilerin toplumun bir parçası olması ve özellikle kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için altyapı yatırımlarının sağlanması Projenin Özel Amacı İşitme Engellilerin işitme kayıplarına uygun eğitim modeline yönlendirilmesi İşitme engellilere işitme kayıplarına uygun mesleki ortamın sağlanması Engelli bireylerin kendi kendilerine yeterli hale gelmesi Engelli bireylerin mesleki alanda kalifiyeli işgücü hale gelmesi Engelli bireylerin başkalarına bağımlı halden kurtulması Engelli bireyleri bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme kapasitelerinin arttırılması Yeni açılan okulumuzda alt yapı eksikliğinin giderilmesi Hedef Gruplar / Müşteriler Grup Adı: İşitme engelli bireyler, Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim Meslek Lisesi, Büyüklüğü (Birim) İşitme engelli 74 erkek ve 5 kız öğrenci Nihai Yararlanıcılar Yararlanıcı Adı: 79 işitme engelli bireyin aileleri, İlimizde ileri yaşlarda işitme kaybı yaşayan insanlarımız. Çorum, Tokat, Amasya ve Samsun illerinde gıda sektöründe hizmet veren lokanta ve işletme sahipleri, grafik tasarım ve bilgisayar alt yapısında hizmet veren firmalar, Çorum Amasya, Tokat ve Samsun Özel İdareleri, Çorum ilinde okulumuz bölgesinde bulunana kadın ve gençler Beklenen Sonuçlar Engellilerin toplumun bir parçası olması ve özellikle kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 1 mutfak atölyesi ve 1 adet bilgisayar sınıfı oluşturuldu İşitme Engellilerin işitme kayıplarına uygun eğitim modeline yönlendirilmeleri gerçekleştirildi İşitme engellilere işitme kayıplarına uygun mesleki ortamlar hazırlandı Engelli bireylerin mesleki alanda kalifiyeli işgücü haline geldi Engelli bireylerin başkalarına bağımlı halden kurtulmaları ve engelli bireylerin kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri sağlandı Engelli bireyleri bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme kapasitelerinin arttırıldı Lokanta ve yemek üzerine çalışan firmaları bölgemizde ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacı azaldı İşitme engelli bireylerin sosyal katılımlarını sağlayacak ortamlar sağlandı. Okulumuz etrafında yaşayan ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan kadın ve gençlere yönelik aşçılık kursları düzenlendi

11 Sayfa 11 Diğer Projeler Temel Faaliyetler Yiyecek içecek alanı atölyesinin hazırlanması Bilgisayar Laboratuvarının oluşturulması Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonu ile Devlet Tiyatro Salonlarına seslerin yankılanması ve hoparlör mikrofon etkileşimi nedeniyle işitme cihazı kullanan pek çok kişinin duymalarını sağlayacak indüksiyon döngü sistemlerinin döşenmesi Proje Uygulama Çalışmalarının Yapılması. Eğitimlerin gerçekleştirilmesi Bölgeye yönelik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kadın ve gençlere yönelik aşçılık kurslarının verilmesi Bilgisayar sınıfında yapılan grafik ve tasarımlardan sergi hazırlanması 3.4. Yiyecek içecek atölyesinde geçekleştirilen uygulamalardan kokteyl verilmesi ÇORUM MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi No:8 Çorum Telefon: 0 ( Faks: 0 (364) E-posta: P ROJE PAZARI TR83 Bölgesi İnovasyon Stratejisi Eylem Planı kapsamında düzenlenen 2. Bölgesel İnovasyon Yarışması: Ana teması toplumsal hayatta yenilik olarak belirlenen etkinlik kapsamında 489 adet proje başvurusundan seçilen 79 proje yarıştı. Proje Pazarı etkinliğine Çorum dan 16 lise 113 ortaokul projesi ile katılım sağlandı. Çorum dan Anadolu İHL nin Ergonomik Soğutucu ve Çorum BİLSEM in hazırladığı İnovatif Kutu projeleri dereceye girdi.

21 proje eğitim ve gençlik

21 proje eğitim ve gençlik T.C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı BÖLGESEL PROJE FUARLARI AB Eğitim ve Gençlik Programları 6 E R Z U RU M KÜLTÜR MERKEZİ 27-29 MAYIS 2010 Hayatboyu Öğrenme (LLP) ve Gençlik

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

T.C. RİZE VALİLİĞİ RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ. Sayı: 3

T.C. RİZE VALİLİĞİ RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ. Sayı: 3 T.C. RİZE VALİLİĞİ RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ Sayı: 3 TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 RENK Projesi... 2 Akademik Başarı... 3 Okuma Etkinlikleri... 3 Deneme Sınavları... 4 Değerler

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

1.2. İNSANİ VE SOSYAL GELİŞME GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 1.2.1. Sosyal Projeler Koordinatörlüğü nün Proje ve Faaliyetleri

1.2. İNSANİ VE SOSYAL GELİŞME GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ. 1.2.1. Sosyal Projeler Koordinatörlüğü nün Proje ve Faaliyetleri 1.2. İNSANİ VE SOSYAL GELİŞME GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1.2.1. Sosyal Projeler Koordinatörlüğü nün Proje ve Faaliyetleri 1.2.1.1. Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) Projenin amacı; kadınların sorunlarının

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI. Küçük Dokunuşlar, Gerçekleşen Hayaller...

SOSYAL DESTEK PROGRAMI. Küçük Dokunuşlar, Gerçekleşen Hayaller... SOSYAL DESTEK PROGRAMI Küçük Dokunuşlar, Gerçekleşen Hayaller... ÖNSÖZ Türkiye, elde ettiği makro ekonomik istikrar, yüksek büyüme oranları, ihracat rekorları ve yabancı sermayeyi de çekebilen cazip yatırım

Detaylı

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI aral k 2007 YIL:2 Say alt Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yayınıdır (ücretsizdir) 2007 2013 YEN B R YILDA YEPYEN B R FAAL YET LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI Hayatboyu Ögrenme

Detaylı

SEVİNÇ ÇOKUM ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU PROF. DR. RHOADS MURPHEY NİN KONFERANSLARI İLGİ GÖRDÜ NEVRUZ ÜNİVERSİTEMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI

SEVİNÇ ÇOKUM ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU PROF. DR. RHOADS MURPHEY NİN KONFERANSLARI İLGİ GÖRDÜ NEVRUZ ÜNİVERSİTEMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI SEVİNÇ ÇOKUM ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU HİTİTSEM1 Yaşında PROF. DR. RHOADS MURPHEY NİN KONFERANSLARI İLGİ GÖRDÜ Sayfa 15 Sayfa 18 Sayfa 21 www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 17

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI

PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI ENGELLİ VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 02.02.2014/30.07.2014 (Proje Faaliyet Tarihi: 19-25 MAYIS 2014) YOUTH IN ACTION 4.3 PROJECT Those Speaking with

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi Stratejik Plan 205-209 Mecidiyeköy Anadolu Lisesi STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ. Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU GÖREVİ-ADI SOYADI) OKUL MÜDÜRÜ :MEHMET

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi 327 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre Belediyemiz idari anlamdaki yapılanmasını norm kadrosu kanununa ve mevzuat

Detaylı

AFYONKARAHİSAR YIL:2015 SAYI:2 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR YIL:2015 SAYI:2 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR YIL:2015 SAYI:2 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUMAK ÖZGÜRLÜKTÜR İmtiyaz Sahibi Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Adına Metin YALÇIN Milli Eğitim Müdürü Yayın Kurulu Yusuf Ali CANCA -

Detaylı

PROF. DR. REHA METiN ALKAN

PROF. DR. REHA METiN ALKAN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Değerli Okurlar, Anadolu'nun parlayan yıldızlarından biri olmak için kurulan Üniversitemiz, 2006 yılında başladığı yolculuğuna, bugün 11 binden fazla öğrencisi ve sayısı 800

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları 2014 Grafik Tasarım: Buket Şençitak Ege Üniversitesi Rektörlüğü Grafik Tasarım Birimi Baskı: Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir Tel: 0232 388 10 22 / 2066 e-mail:

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ

MARTI. 2015 Yılı Proje Teklİf Çağrıları İlan Edİldİ MARTI ZAFER KALKINMA AJANSI KURUMSAL DERGİSİ - ISSN: 1303-0272 Mart 2015 YIL: 5 SAYI: 13 İHRACAT PAZARLAMA İSTİHDAM TOPLUM KÜLTÜR EĞİTİM AR-GE SANAYİ İŞBİRLİĞİ İŞGÜCÜ DESTEK BAŞARI 2015 Yılı Proje Teklİf

Detaylı

Yıl : 4 Sayı : 38 01 Şubat- 01 Mart 2015. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 4 Sayı : 38 01 Şubat- 01 Mart 2015. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Haberler Yıl : 4 Sayı : 38 01 Şubat- 01 Mart 2015 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Fethiyeli Öğrenciler Gastronomi Festivalinde Fırtına Gibi Esti FTSO İmar Planı Sorununu Ankara ya Taşıdı

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ 7 YAŞINDA

ÜNİVERSİTEMİZ 7 YAŞINDA www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 6 NİSAN 2013 Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesini Destekliyoruz Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri projesi, Üniversitemiz akademik

Detaylı