YIL SONU TESTİ. 4. x bir tam sayı olmak üzere, aşağıda solda bir kare masa ve sağda bir dikdörtgen sehpa verilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YIL SONU TESTİ. 4. x bir tam sayı olmak üzere, aşağıda solda bir kare masa ve sağda bir dikdörtgen sehpa verilmiştir."

Transkript

1 1. kın ve Onur birlikte beş gün süren bir tatile çıkmıştır. Kişiler tatilde yapılacak toplam harcamayı eşit olarak paylaşıp ödeyecektir. şağıda tabloda yapılan harcamalar gün gün gösterilmiştir. 4. x bir tam sayı olmak üzere, aşağıda solda bir kare masa ve sağda bir dikdörtgen sehpa verilmiştir. 120 cm P.tesi Salı Çarş. Perş uma 600 TL x TL 400 TL (350 x) TL 1450 TL uma günü dışındaki tüm harcamaların parasını kın ödediğine göre, cuma günkü ödemenin kaçta kaçını da kın öder? 1 ) 29 1 ) 30 1 ) 31 1 ) 32 1 E) cm x cm Masanın yüzey alanı sehpanın yüzey alanından büyük olduğuna göre, x'in en büyük değerinin rakamları toplamı kaçtır? ) 13 ) 14 ) 15 ) 16 E) cos120 tan135 sin ralarında 2 fark olan asal sayılara asal ikizler denir. Örneğin, 17 ve 19 asal ikizlerdir. işleminin sonucu kaçtır? ) 2 ) 1 ) 0 ) 1 E) 2 3 a, b, c, d, e ardışık beş tek sayı olduğuna göre, sadece bu sayıları kullanarak asal ikizlere örnek vermek isteyen biri en çok kaç farklı örnek verebilir? ) 1 ) 2 ) 3 ) 4 E) 5 6. şağıda eş aralıklı bir cetvel ve bu cetvelin bir kısmının büyütülmüş hali verilmiştir x x = 2 5 olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz? ) ñ6 ) ò10 ) 3ñ2 ) ñ2 + 1 E) 5ñ2 una göre, şekilde pembe renkli okun gösterdiği ölçüm çizgisi cetvelin tamamında soldan kaçıncı çizgidir? (0 sayısının olduğu çizgi soldan birinci çizgidir.) ) 67 ) 69 ) 71 ) 75 E)

2 7. şağıdaki üçgeninin köşesine bir iletki konulduğunda açısı tam olarak ölçülmüştür. 9. şağıdaki eş kareli zeminde yeşil üçgen biçiminde gösterilen bölge çocuk parkıdır. Çocuk parkının çevre uzunluğu (150ñ ) metredir x G E F Şekilde, G = G = GF, EF = F, =, E = olduğuna göre, m(éf) = x kaç derecedir? ) 90 ) 95 ) 105 ) 120 E) 130 Şekildeki mavi bölge çocuk havuzu olduğuna göre, bu havuzun yüzeyinin alanı kaç metrekaredir? ) 100 ) 400 ) 600 ) 900 E) x - 4 < 0 x - 2 olduğuna göre, x kaç farklı tam sayı değeri alabilir? ) 5 ) 6 ) 7 ) 8 E) 9 8. üçgeni şeklindeki bir kağıtta I nolu kısım [E] boyunca katlanınca köşesinin yeni konumu ve II nolu kısım [GF] boyunca katlanınca köşesinin yeni konumu K noktası olmaktadır. I E 11. şağıda iki mantarın yerden yüksekliği gösterilmiştir. K F II (x + 2) cm G (x 2) cm Şekilde m(ée) + m(géf) = 165 olduğuna göre, m(eékf) kaç derecedir? ) 150 ) 155 ) 160 ) 165 E) 170 Mantarların yerden yükseklikleri oranı 2 olduğuna göre, x kaçtır? ) 3 ) 4 ) 5 ) 6 E) 7 316

3 12. I, II ve III nolu kapalı bölgelerdeki elemanlar sırasıyla, ve kümelerini oluşturmaktadır. I II III 14. Okan banka hesabına, hesaptaki paranın yarısı kadar daha para yatırıyor. Sonra hesabını kontrol ettiğinde, hesabında son yatırdığı paranın n katı kadar para olduğunu görüyor. una göre, n kaçtır? ) 2 ) 2,5 ) 3 ) 3,5 E) 4 una göre, ( ), [(, ) ] kümesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? ) + ) Q ) ) E), 13. şağıdaki bisikletin kadrosu hemen altında büyütülmüş biçimde verilmiştir. 15. (x 13) 2 + x + 1 = y eşitliğinde x çift sayı olduğuna göre, y kaç farklı asal sayı değeri alabilir? ) 0 ) 1 ) 2 ) 3 E) Sonsuz Kadro 16. Özkan, üçgen şeklindeki aşağıdaki kartonun köşesinden başlayan ve kenarında biten doğrusal bir kesim yapararak kartonu iki üçgene ayıracaktır. 80 cm 1 m cm? una göre, kadroda? ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? ) 65 ) 68 ) 75 ) 80 E) Kesim işlemi sonucunda elde edilen parçalardan biri ikizkenar üçgen olduğuna göre, bu parçanın en küçük açısının alabileceği en küçük değer kaç derecedir? ) 25 ) 35 ) 40 ) 45 E)

4 17. şağıda dikdörtgeni verilmiştir. a + b = 90 olup a ve b açıları kenarı üzerinde kesişmektedir. 19. Şekildeki deniz ile doğrusal yaya yolunun arası kumsal bölgedir. Kumsaldaki noktasının noktasına dik uzaklığı 30 m, = 40 m dir. ENÝZ Kumsal Kerem an a 10 = 10 birim ve a > b olduğuna göre, tam sayı olarak en çok kaç birim olabilir? ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 E) 6 b Yaya yolu KUMSL Kerem kumsalda saniyede 2 metre, an ise kumsalda saniyede 3 metre koşabilmektedir. Kerem ve an noktasından aynı anda koşmaya başlıyor. Kerem kumsalda koşarak en kısa yoldan noktasına, an ise önce en kısa yoldan noktasına sonra yaya yolunda koşarak noktasına varıyor an, Kerem in noktasına ulaştığı süreden %20 daha kısa zamanda noktasına ulaştığına öre, an yaya yolunda saniyede kaç metre koşmaktadır? ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 E) (13) (112) (49) (130) = 163 Yukarıdaki eşitliğin sol yanında her komşu iki sayının arasına + ya da işareti yazılarak toplama ve çıkarmadan oluşan bir işlem elde edilecektir. Elde edilen işlemin sonucunun 163 olması istendiğine göre, yazılacak + ve işaretlerinin sayısı aşağıdakilerden hangisinde belirtildiği gibidir? ) Elde edilen işlemin sonucu 163 olamaz. ) 3 tane + yazılmalıdır. ) 2 tane + ve 1 tane yazılmalıdır. ) 2 tane ve 1 tane yazılmalıdır. E) 3 tane yazılmalıdır. 20. şağıda 20 öğrencinin olduğu bir sınıfta bir öğretmenin üç isteği ve bu isteklerden her biri karşısında parmak kaldıran öğrenci sayısı verilmiştir. 12 yaşından küçük yaşta olanlar parmak kaldırsın. 12 yaşında olanlar parmak kaldırsın. 13 yaşında olanlar parmak kaldırsın. 13 yaşından büyük yaşta olanlar parmak kaldırsın. 0 a b 0 u sınıftaki öğrencilerin yaşları toplamı 245 olduğuna göre, sınıfta 12 yaşında kaç öğrenci vardır? ) 12 ) 13 ) 14 ) 15 E)

5 21. Şekilde Selim in dik silindir biçimindeki kupası gösterilmiştir. Kupada, yüksekliği on eş parçaya ayıran çizgiler vardır. 24. şağıda bir odanın zeminine döşenen fayanslardan biri gösterilmiştir. E > F ve > dir Selim boş olan kupasına çay koyuşunu, Önce bir çizgiye kadar dem koydum, sonra n yukarıdaki çizgiye kadar da kaynar su koydum. biçiminde anlatmıştır. E F Fayansın deseninde birbirine eş sekiz dikdörtgen vardır. fayansı, desenindeki dikdörtgenlere benzer olduğuna göre, oranı kaçtır? ) ñ2 ) ñ3 ) 1 ) ñ5 E) ñ6 Selim in kupasına koyduğu çayda, kaynar su ve dem miktarı eşit olduğuna göre, n kaç farklı değer alabilir? ) 1 ) 2 ) 3 ) 4 E) kümesinin elemanları reel sayı olmak üzere s() = 20 dir. a! a! olduğuna göre, s() en az kaç olabilir? a - b bx + a = a olduğuna göre, ax + b toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 2 a a ) 0 ) ) b b b -a b -a ) E) b b ) 9 ) 10 ) 11 ) 12 E) a, b, c, d, e sayılarından sadece ikisi tam sayı olmak üzere, a < 5 b < ifadesinde mutlak değer silindiğinde ifadenin değeri değişmez. x tam sayı olmak üzere, aşağıdakilerden hangisinde mutlak değer gereksizdir? (Mutlak değer silinse bir şey fark etmez.) ) x ) x ) x 3 c < 3 d < 9 e < 6 olduğuna göre, a + b + c + d + e toplamının en büyük tam sayı değeri kaçtır? ) 29 ) 28 ) 27 ) 26 E) 25 ) x 2 + 4x E) ( 2) x(x + 1) 319

6 27. Yaşlandığı için yana eğilen bir ağaç zemindeki ve noktasına çakılan birer kazığa bağlanan iplerin ağacın noktasına sabitlenmesiyle ağaç yeniden zemine dik konuma getirilmiştir. 30. x pozitif tam sayı olmak üzere, ---x oyununda; kişisine bir x sayısı verilir. kişisi kendisine verilen sayının karesinden 1'i çıkarıp elde ettiği sonucu kişisine verir. kişisi kendisine verilen sayının pozitif bölen sayısını hesaplayıp bulduğu sonucu kişisine verir. kişisi kendisine verilen sayının 2 katından büyük en küçük asal sayıyı bulur ve oyun tamamlanır. una göre, rif-ülent-ihan-30 oyununda rif hangi sayıyı hesaplar? ) 3 ) 5 ) 7 ) 11 E) metre noktasının zeminden yüksekliği 4 metre ve ile ipleri noktasında birbirine dik olduğuna göre, kullanılan ipin uzunluğu kaç metredir? ) 12 ) 6ñ5 ) 8ñ5 ) 10ñ5 E) şağıda üçgeni biçiminde bir sac levha gösterilmiştir. u levha zemine paralel olacak biçimde, noktasına takılı bir iple havada asılı kaldığında levha dengede kalmaktadır. 3x x bir doğal sayı olmak üzere, ñx bir asal sayı olduğuna göre, x sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz? ) Çift sayı ) Tek sayı ) ir asal sayının karesi ) ir asal sayının 4. kuvveti E) İki asal sayının toplamı x + 5 E, ve E doğrusal olduğuna göre, E kenarının uzunluğu kaç birimdir? ) 36 ) 42 ) 44 ) 48 E) bir küme, s() = 6 ve k! olmak üzere, k! ve 1 koşullarını sağlayan kaç farklı kümesi yazılabilir? ) 8 ) 16 ) 24 ) 32 E) = {x + 2, x + 4, 2x, 7} ve = {1 x, 5x, x, 8} olmak üzere, kümesindeki elemanlardan her biri, kümesindeki elemanlardan farklı birine eşitlenerek dört ayrı denklem elde ediliyor. Elde edilen her bir denklemin kökü tam sayı olduğuna göre, kökler toplamı kaçtır? ) 1 ) 5 ) 9 ) 11 E)

7 33. x + x = 6 olduğuna göre, x en çok kaçtır? ) 1 ) 2 ) 3 ) 4 E) x = y = 25 4 z = 5 5 sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? ) x < y < z ) x < z < y ) y < x < z ) z < x < y E) z < y < x = 8 a = x a olduğuna göre, x kaçtır? 81 ) ) 8 ) 9 ) 18 E) şağıda üçgeni biçiminde bir karton gösterilmiştir. u karton noktasından başlayıp ağırlık merkezinden geçen doğrusal bir çizgi boyunca kesildiğinde K ve K karton parçaları elde ediliyor. 35. üçgeni biçimindeki kağıdın kısmı kenarı boyunca katlandığında noktasının yeni konumu kenarı üzerinde olmaktadır E K parçası da K den başlayan ve kendi ağırlık merkezinden geçen doğrusal bir çizgi boyunca kesilince KL ve KL parçaları elde ediliyor. = 2 br, = 3 br, = 5 br m(ée) = m(eé) una göre, oranı kaçtır? E una göre, K parçasının bir yüzünün alanı, KL parçasının bir yüzünün alanının kaç katına eşittir? ) 1 ) 2 ) 3 ) 4 E) ) ) ) ) E)

8 38. li'nin evi, Veli'nin evi ve bu iki kişinin okulu bir üçgenin köşelerindedir. Veli evinden itibaren; arkadaşı li'nin evine gitmek için 2 km, okula gitmek için 5 km yürümemektedir. şağıda temsili bir resim gösterilmiştir. li ir dikdörtgenin uzun kenarı birimdir. 18 u dikdörtgenin kısa kenarı, I. Uzun kenarından 1 birim kısa II. 16 birim 17 III. Uzun kenarın uzunluğunun karesi 2 km ifadelerinden hangilerinde belirtilen kadar bir uzunlukta olabilir? ) Yalnız I ) Yalnız II ) Yalnız III ) II ve III E) I, II ve III 5 km Veli Okul una göre, li'nin evi ile okulu arasındaki uzaklık km birimine göre aşağıdakilerden hangisi olamaz? ) ò10 ) 2ñ3 ) 5 ) 5,5 E) 5ñ2 41. şağıda bir basketbol sahası gösterilmiştir. Saha tam ortadaki çizgiye göre simetriktir. 4 metre 39. x, y, z, t pozitif sayıları sırasıyla; 3 2 ve 4 3 ile doğru, 3 2 ve 2 ile ters orantılıdır. una göre; x, y, z, t sayılarından hangisi en büyüktür? ) x ) y ) z ) t E) x ve y 20 metre dikdörtgeninin kısa kenarı 4 metre olduğuna göre, biri diğeri dikdörtgeninde olan iki oyuncu arasındaki uzaklık en çok kaç metredir? ) 2ó101 ) 2ó102 ) 2ó103 ) 2ó104 E) 2ó

9 42. Murat bir hatıra ormanındaki ve çizgileri üzerine fidan dikecektir. ñ8 ñ m... ò12 ò m üzerindeki her komşu iki fidan arasında ñ8 metre mesafe, üzerindeki her komşu iki fidan arasında ò12 metre mesafe olacağına göre, Murat kaç fidan diker? ) 25 ) 26 ) 27 ) 28 E) ir özel öğretim kursunun kayıt yetkilisi "Şu an 500 öğrenci kaydımız var. u hafta sonuna kadar en az 50, en çok 100 öğrenci daha kayıt yaptırmayı düşünmektedir. demiştir. una göre, bu kursun bu hafta sonundaki kayıtlı öğrenci sayısını belirten mutlak değerli eşitsizlik aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) x ) x ) x ) x E) x şağıda birim karelerin köşe noktaları gösterilmiştir. 43. a < k olmak üzere, 1 birim 5- x- 3 = a 1 birim denkleminin dört reel kökü olduğuna göre, k en çok kaçtır? ) 5 ) 6 ) 7 ) 8 E) 9 ir pergelin ayakları 5 birim açılıp iğneli ucu noktasına konulur ve kalemli ucu ile bir çember çizilirse bu çember şekildeki noktaların kaç tanesinden geçer? ) 1 ) 2 ) 3 ) 4 E) 5 323

10 46. İki koli tartıldığında aşağıdaki sonuç görülmüştür. 10 kg 48. Şekil 1'de iki yapboz parçası verilmiştir. 1 nolu yapboz eşkenar üçgendir. Yapbozlar Şekil 2 ve Şekil 3'teki gibi aralarında boşluk olmadan ve her biri tamamen görünecek biçimde birleştirilmiştir. Şekil 2'de bir dik üçgen oluşmuştur. Þekil E F üyük koli küçükten daha ağır olduğuna göre, büyük kolinin ağırlığı kg birimi türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) 2ñ5 ) 4ñ2 ) 2ñ6 ) ñ2 + 3 E) 6 ñ2,, E, E F F Þekil 2 Þekil 3 Şekil 2'de F = 2ñ3 birim olduğuna göre, Şekil 3'te kaç birimdir? ) 2 ) ñ6 ) 2ñ2 ) 2ñ3 E) = olmak üzere, Şekil 1 de ikizkenar üçgeni verilmiştir. üçgeninin [E]'nin üst tarafında kalan kısmı [E] boyunca katlandığında noktasının yeni konumu Şekil 2 de gösterildiği gibi kenarı üzerinde olmaktadır. 49. ir ürüne satış fiyatının 5 2 i kadar zam geldikten sonra alanlar zam gelmeden önce alanlara göre 28 TL fazla ödemişlerdir. una göre, bu ürünün zamsız fiyatı kaç TL dir? ) 35 ) 45 ) 55 ) 70 E) 120 Şekil 2 de E dörtgeninin çevresi 20 birim ve ı E üçgeninin çevresi 16 birim olduğuna göre, E farkı kaç birimdir? ) 4 ) 5 ) 6 ) 7 E) 8 324

11 50. İLGİ: 1 # a < 10 ve n bir tam sayı olmak üzere, a : 10 n yazılışına bilimsel gösterim denir. şağıdaki tabloda iki gök cisminin çapları verilmiştir. Gök cismi Çapı (km) Heraguije a = 5 : şağıda bilgisayarlarda Rem olarak bilinen ve yüzeyi dikdörtgen olan parça gösterilmiştir. ñx birim 3 x birim Jgadeidea b = 7,5 : u iki gök cismi arasında (a 2 + b) km uzaklık olduğuna göre, bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ) ) ) ) E) x tam sayı olmak üzere, şekilde bu rem yüzeyinin ölçüleri verilmiştir. Rem yüzeyinin çevresi 24 birim olduğuna göre, alanı kaç birimkaredir? ) 24 ) 32 ) 40 ) 48 E) ir kişi Yaşadığım semtin yüz ölçümü (alanı) km 2 birimine göre tam sayıdır. demiştir. şağıda bazı semtler ve km birimine göre ölçüleri gösterilmiştir. semti dikdörtgen, semti üçgen ve semti dairedir. 2,45 semti 1, semti 5 1, x tane ardışık tek sayının en küçükleri x + 2 olduğuna göre, en büyüklerinin x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? ) 3x 4 ) 3x 2 ) 3x 1 ) 3x E) 3x + 1 semti 10ñ2 una göre, r = 3,141 alınırsa bu kişinin semti, ve 'den hangileri olabilir? ) Yalnız ) Yalnız ) Yalnız ) ve E), ve 54. x ve y iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere, 3 x = y olduğuna göre, x in birbirinden farklı kaç değeri vardır? ) 1 ) 2 ) 3 ) 4 E) 5 325

12 55. şağıdaki tablonun ilk satırında 12 ile başlayan ardışık çift sayılar, ikinci satırında 21 ile başlayan ardışık tek sayılar vardır Pembe renkli sütundaki iki sayının toplamı 209 ve çarpımı x tir. una göre, x in rakamları toplamı kaçtır? ) 10 ) 11 ) 12 ) 13 E) <x> ifadesi, x gerçel sayısına en yakın olan tam sayı demektir. Örnek: <ñ5> = 2, <r> = 3, <4,9> = 5 tir. şağıda Neriman ın çalışma masası gösterilmiştir. Masanın yüzeyi dikdörtgen biçiminde ve ölçüleri şekilde verilmiştir. <ò50> metre <ñ8> metre Neriman masasının üstüne, masa yüzeyindeki hiçbir nokta görünmeyecek biçimde bir örtü örtmek istiyor. una göre, Neriman ın kullanabileceği örtünün alanı en az kaç m 2 olabilir? ) 20 ) 20,25 ) 20,50 ) 20,75 E) şağıda ve E üçgenleri verilmiştir. 6 8 noktası kenarının orta noktası ve = 6 birim, = 8 birim, E = 7 birim ve E = 2 birimdir. una göre, üçgeninin çevre uzunluğu kaç farklı tam sayı değer alabilir? ) 3 ) 4 ) 5 ) 6 E) 7 7 E yılda 150 tane otomobilin çalındığı bir şehirde, X markasındaki çalıntı otomobil sayısı, Y markasındaki çalıntı otomobil sayısının 2 katıdır. X ile Y marka çalıntı otomobiller birlikte tüm çalıntı araçların %60 ını oluşturmaktadır. una göre, Y marka çalıntı araç sayısı kaçtır? ) 20 ) 30 ) 40 ) 50 E)

13 59. üçgeninin iki iç açıortayı ve iki dış açıortayı şekildeki E dörtgeni oluşturmuştur. 61. ikdörtgen biçimindeki bir cetvel, yüzeyi dikdörtgen olan bir masa üzerine aşağıdaki gibi iki farklı biçimde konulmuştur. Her iki konumda da cetvelin kısa kenarı masa yüzeyinin bir kenarı ile hizalıdır. 20 cm 10 cm m(ë) = a, m(ë) = b, m(ëe) = i m(ée) = x, m(ée) = y dir. E una göre, aşağıdakilerden hangisi 270 den kesinlikle büyüktür? ) a + b + i ) x + b + i ) y + b + i ) x + y + b E) x + y + i Þekil 1 Þekil 2 Masa yüzeyinin çevre uzunluğu 180 cm olduğuna göre, cetvelin boyu kaç cm dir? ) 30 ) 40 ) 50 ) 60 E) ir sınıftaki tüm öğrenciler yan yana sıralandığında her erkek öğrencinin hemen sağında bir kız öğrenci, son kız öğrenci dışındaki her kız öğrencinin hemen sağında bir erkek öğrenci vardır. elirli bir erkek öğrencinin sağında 25 tane öğrenci solunda ise 7 tane kız öğrenci vardır. una göre, sınıf mevcudu kaçtır? ) 39 ) 40 ) 41 ) 42 E) ,,, birer küme olmak üzere, s(,,, ) = 15 s(,, ) = 11 olduğuna göre, I. s() = 4 II. s() # 4 III. s() $ 4 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? ) Yalnız I ) Yalnız II ) Yalnız III ) I ve II E) I ve III 327

14 63. şağıdaki tabloda buharlaşma sonucunda dört göletin hacminde hemen önceki güne göre oluşan azalmalar verilmiştir. Gölet 5 Temmuz Temmuz Temmuz x sayısı aşağıdaki sayı doğrusunda verilen değerleri almaktadır. x 1 3 x 1 + x 2 2x 6 = 2 olduğuna göre, x kaçtır? ) ) ) ) E) Örneğin, göletinin 6 Temmuz 2019 günündeki hacmi 5 Temmuz 2019 günündeki hacminden 10 2 m 3 azdır. 4 Temmuz 2019 gününde,,, göletlerinin her birinde eşit miktarda su olduğuna göre, 8 Temmuz 2019 gününde hangi gölette daha fazla su vardır? ) ) ) ) ve E) ve 66. şağıdaki çember üzerine yerleştirilmiş 24 tane çizgiyi car çizgisinden başlayarak ve saat yönünde ilerleyerek 1, 3, 5, 7,... biçiminde ardışık tek doğal sayılarla, ahar ise çizgisinden başlayarak ve saatin tersi yönde ilerleyerek 2, 4, 6, 8,... biçiminde ardışık çift pozitif tam sayılarla isimlendiriyor. car 64. şağıda birim kareli bir zeminin köşe noktaları verilmiştir Q P una göre, PQ doğrusu,,,, olarak gösterilen noktaların hangisinden geçer? ) ) ) ) E) Hiçbirinden geçmez. ahar una göre, çizgisine verilen iki isimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Çarpımları çift sayıdır. ) ralarında asaldır. ) iri asal sayıdır. ) Kareleri toplamı çift sayıdır. E) İki ismin toplamı olan sayı, şekilde başka bir çizginin isimlerinden biridir. 328

15 67. asketbol Voleybol u iki sporu da oynamayanlar 69. İLGİ: ir x pozitif tam sayısının asal çarpanlarına ayrılmış ifadesinde, her asal çarpanın üssüne 1 eklenerek elde edilen sayılar çarpıldığında çıkan sonuç x'in pozitif bölen sayısı olur. Erkek ayan a 4 b c 2 Örnek: 20 = 2 2 : 5 1 olduğundan 20'nin pozitif bölen sayısı (2 + 1) : (1 + 1) = 6'dır. şağıda birim karelerden oluşan bir şekil verilmiştir. Yukarıdaki şema gösterimi, bir gruptaki kişilerin oynadıkları sporları belirtmektedir. Örneğin, grupta 4 erkek basketbol ve voleybol oynamakta, 2 bayan bu iki spordan hiçbirini oynamamaktadır. Grupta sadece basketbol oynayan erkeklerin sayısı sadece voleybol oynayan kişilerin sayısının 2 katına eşittir. Grup 30 kişi ve a, b, c birer pozitif tam sayı olduğuna göre, voleybol oynayan bayanlar kaç kişidir? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 E) 10 slı her birim kareye öğretmeninin isteğine uygun bir sayı yazacaktır. Öğretmen, slı, her yazacağın sayıdan önce şekildeki boş karelerin sayısını bul, bulduğun sayının pozitif bölen sayısını boş birim karelerden birine yaz. demiştir. slı birim kareler boşken yazım işlemine başladığına göre, yazım işlemini tamamladığında tüm birim karelerdeki sayıların toplamı kaç olur? ) 18 ) 19 ) 20 ) 21 E) ört basamaklı bir doğal sayının rakamlarından ikisi birbirine eşit, diğer ikisi birbirine eşittir. u sayının rakamlarının dördü biribirine eşit değildir. 70. şağıda dörtgeninin iki dış açısı gösterilmiştir. u doğal sayı, I. Rakamları soldan sağa doğru azalan sayı II. Rakamları çarpımı tam kare olan sayı ar x + 80 III. sal sayı sayılarından hangileri kesinlikle olamaz? 3x ar ) Yalnız I ) Yalnız III ) I ve II ) I ve III E) I, II ve III ve köşelerindeki iç açılar dar açı ve köşesindeki iç açının ölçüsü köşesindeki iç açının ölçüsünden büyüktür. una göre, x kaç farklı tam sayı değeri alabilir? ) 9 ) 12 ) 18 ) 19 E)

16 71. Yarıçapı r olan dairenin alanı, = rr 2 ile bulunur. ir kenarı a olan karenin alanı, = a 2 ile bulunur. 73. sım a bir proje ödevinde yapacağı bir cisim için 2 tane daire biçiminde ve toplam 12 tane kare biçiminde karton parçası gerekmektedir. u malzemeler ve ölçüleri aşağıdaki gibidir. ir süre günde 10 TL atýlacak. 2 tane daire karton 5 tane pembe kare karton ,5 Yukarıda ylin'in başlangıçta boş olan üç kumbarası gösterilmiştir. u kumbaralarda para biriktirmeye karar veren ylin kumbarasına günde 10 TL atmaya başlamış ve bu günlerin her birinde kumbarasına 5 TL, kumbarasına x TL atmıştır. Sonra kumbarasına günde 8 TL atmaya başlamış ve bu günlerin her birinde de 'ye 15 TL, 'ye x TL atmıştır. u iki para atış modelinin sonucunda kumbaralar dolmuş ve para atma işlemine son vermiştir. Son durumda ve kumbaralarında eşit tutarda, kumbarasında ise da biriken paranın 6 katı para birikmiştir. una göre, x kaçtır? ) 40 ) 45 ) 50 ) 55 E) 60 7 tane sarý kare karton 10 0,5 sım a gerekli olan kartonların bir yüzlerinin alanları toplamı x birimkare olduğuna göre, x aşağıdaki sayılardan hangisidir? ( r = 3 alınız.) ) 0,576 ) 0,657 ) 0,752 ) 0,754 E) 0, x doğal sayısıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 4'ün bir tam sayı katıdır. 8'in tam sayı katı değildir. 27'nin bir tam sayı katıdır. 243'ün tam sayı katı değildir. 72. ir tam sayının küpkökü 2 ile 8 arasında bir sayıdır. una göre, bu tam sayı kaç farklı değer alabilir? ) 6 ) 100 ) 488 ) 503 E) 509 ñx > 18 olduğuna göre, ñx'in en küçük tam sayı değeri kaçtır? ) 19 ) 38 ) 45 ) 90 E)

17 75. sınıfındaki öğrenciler sıralarında ikişerli, sınıfındaki öğrenciler sıralarında üçerli oturmaktadır. u iki sınıfta toplam 67 öğrenci olduğuna göre, iki sınıftaki toplam sıra sayısı en çok kaç olabilir? ) 20 ) 27 ) 33 ) 36 E) Yüzeyi kare olan Şekil 1 deki masaya dikdörtgen biçiminde sarı renkli bir örtü konulmuştur. Şekil 1 de örtünün her köşesi masa yüzeyinin kenarları üzerindedir. Örtü masanın üzerine Şekil 2 deki gibi konulduğunda ise örtünün 5 er cm lik kısmı masanın karşılıklı iki kenarından da aşağıya sarkmıştır. 30 cm 30 cm Þekil Şimdiki yaşları oranı 2 : 3 : 4 olan üç kişinin yaşları toplamı 99'dur. u kişiler her 5 yılda bir doğum günü pastası kesmiştir. una göre, üç kişi şimdiye kadar toplam kaç doğum pastası kesmiştir? ) 15 ) 16 ) 17 ) 18 E) 19 Þekil 2 5 cm 5 cm una göre, masa yüzeyinin bir kenarı kaç cm dir? ) 30ñ2 ) 30ñ2 5 ) 30ñ2 10 ) 28ñ2 E) 20ñ2 77. Remzi 2, 3, 4,..., 10. günlerin her birinde hemen önceki gün okuduğundan 1 sayfa fazla kitap okumuş, 11, 12, 13,..., 20. günlerin her birinde hemen önceki gün okuduğu kadar kitap okumuştur. Remzi 20. günün sonunda toplam 255 sayfa kitap okuduğuna göre, sadece 10. gün kaç sayfa kitap okumuştur? ) 12 ) 13 ) 14 ) 15 E) lanı 18 br 2 olan bir üçgenin diklik merkezinin köşelere olan uzaklıkları 0, a ve b dir. una göre, üçgenin çevre uzunluğu en az kaç birim olabilir? ) 12 ) 18 ) ñ2 ) ñ2 E)

18 80. Köşegenleri dik kesişen dörtgenlerde, karşılıklı iki kenarın uzunluklarının kareleri toplamı, diğer karşılıklı iki kenarın uzunluklarının kareleri toplamına daima eşittir lük bir tablonun her hücresine bir sayı yerleştirilecektir. şağıda bu tablo ve yerleştirilen sayılardan üçü gösterilmiştir. t Örneğin yandaki dörtgende, 4 x z x 2 + z 2 = y 2 + t 2 olur. 1 3 y Köşegenleri dik kesişen bir dörtgenin kenar uzunlukları 1 cm, 2 cm, 3 cm ve x cm dir. una göre, bu dörtgenin çevre uzunluğu en az kaç cm dir? ) 6 + ñ6 ) 6 + ñ7 ) 6 + 2ñ2 ) 8 E) 10 Tabloda her 2 2 boyutlarındaki karenin içinde bulunan sayıların toplamı birbirine eşittir. una göre, tablonun mavi renkli hücresindeki sayı kaçtır? ) 3 ) 4 ) 5 ) 6 E) eş çeşit domino taşının her birinden 4 er tane vardır. 81. Emre odasının ısısı 45 iken klimayı şekildeki ısıya ayarlayıp çalıştırmıştır. 4 tane 4 tane 4 tane 4 tane 4 tane Özgür, bu çeşitlerin belirli birinden 1 den fazla, diğer dört çeşitin her birinden birer tane alacak ve aldığı tüm taşları şekilde gösterilen konumlarıyla yan yana dizecektir. 21 Elde edilecek dizilimde, üst karelerdeki toplam nokta sayısı, alt karelerdeki toplam nokta sayısının 2 katı olacağına göre, Özgür hangi çeşit domino taşından 1 den fazla almalıdır? ) ) ) Klima her 10 dakikada bir oda ısısını yarım derece azaltmaktadır. Klima, ayarlanan ısıya gelince otomatik olarak kapandığına göre, klima kaç saat sonra kapanır? ) 5 ) 6 ) 7 ) 8 E) 9 ) E) 332

19 84. ir öğretmen tahtaya, 1, 2, 3,..., 19 ardışık doğal sayılarını yazdıktan sonra öğrencilere, demiştir. u sayılar arasından öyle on bir sayı seçinki; seçtiğiniz sayılar içinde toplamı 20 olan iki sayı bulunmasın. una göre, öğretmenin isteğine uygun kaç farklı seçim yapılabilir? ) Öğretmenin isteğine uygun seçim yapılamaz. ) 1 ) 2 ) 11 E) şağıdaki tabloda birbirinden farklı dokuz pozitif tam sayı vardır. yrıca, a b 14 c 10 d 3 e f Her satırdaki sayılar soldan sağa doğru artmaktadır. Her sütundaki sayılar yukarıdan aşağı doğru azalmaktadır. una göre, a + b + c + d + e + f toplamı en az kaçtır? ) 40 ) 45 ) 48 ) 49 E) ir motorsikletin yakıt deposunun doluluk oranı, gidonun ortasındaki ekranda aşağıda verilen örneklerdeki gibi gösterilmektedir. Göstergede beş eş çubuk vardır. Þekil 1 Þekil / TYT 87. aşlangıçta içlerinde belirli miktarlarda su bulunan özdeş, ve bardaklarına birbirinden bağımsız olarak uygulanan işlemler ve sonuçları aşağıda verilmiştir. full %70 dolu da bulunan suyun tamamı ye eklenirse nin bir kısmı boş kalıyor. Gösterge aşağıdaki gibi olduğunda depoya 5 litre yakıt konulabilmiştir. Þekil 3 da bulunan suyun tamamı ye eklenirse taşmadan tam doluyor. de bulunan suyun tamamı ye eklenirse bir miktar su taşıyor. aşlangıçta, ve bardaklarında bulunan su miktarları sırasıyla S, S, S olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? enzinin litre fiyatı 5,8 TL olduğuna göre, bu motorsikletin yakıt deposu boşken kaç TL lik benzinle doldurulabilir? ) 29 ) 38 ) 45 ) 58 E) 60 ) S < S < S ) S < S < S ) S < S < S ) S < S < S E) S < S < S 333

20 88. yla, Çağan ve Elif in şimdiki yaşları toplamı x, x yıl sonraki yaşları toplamı y dir. 90. Kalori (kcal) x + y = 60 olduğuna göre, y x farkı kaçtır? ) 18 ) 24 ) 30 ) 36 E) Eðim açýsý ( ) Yukarıdaki doğrusal grafik, 500 metre koşan bir sporcunun harcadığı kalori miktarının koşulan yolun eğimine göre değişimini göstermektedir. Örneğin, sporcu %6 eğimdeki bir yolda 500 metre koştuğunda 130 kalori harcamaktadır. 89. ir otoyol gişesindeki görevli, her günün sonunda o gün gişeden geçen araç sayısını not etmektedir. Not ettiği araç sayılarını haftalık olarak da amirine sunmaktadır. mir de, görevliden gelen ve her haftanın yedi gününe ait olan yedi veriyi inceleyip, minimum değeri, maksimum değeri ve aritmetik ortalamayı o haftanın özeti olarak tanımlamaktadır. şağıdaki grafik dört haftadan her birinin özetini göstermektedir. Örneğin, I. haftanın minimum verisi 100, maksimum verisi 180 ve ortalaması 130 dur. Koşulan mesafe ile harcanan kalori miktarı doğru orantılı olduğuna göre, sporcu eğim açısı 8 olan yolda 300 metre koşarsa kaç kalori harcar? ) 128 ) 112 ) 102 ) 96 E) 92 Geçiþ Yapan raç Sayýsý I. II. III. IV. Haftalar 91. şağıda dikdörtgen biçiminde boş bir defter sayfası verilmiştir. 20 cm II. hafta minimum sayıda aracın geçiş yaptığı gün sayısı 2 ve maksimum sayıda aracın geçiş yaptığı gün sayısı 1 olduğuna göre, II. haftanın geri kalan günlerinde geçiş yapan toplam araç sayısı kaçtır? ) 425 ) 460 ) 475 ) 480 E) cm İzge bu sayfaya 30 cm uzunluğunda bir çizgi çizmek isterse çizginin en az kaç cm lik kısmı sayfaya sığmaz? ) 5 ) 8 ) 10 ) 12 E)

21 92. ir doktor hastasına 1 litrelik serum uygulanmasına karar vermiştir. Tıbbi standartlar, ilacın düzenli aralıklarla damlayarak uygulandığını göstermektedir. Serumdaki her bir damla sıvı 1 ml'ye eşittir. şağıdaki doğrusal grafikte bir hastaya takılan serumun damlama miktarının zamanla ilişkisi gösterilmiştir. Örneğin, 4 dakikada 25 damla serum akmaktadır. Serum miktarý (damla) Eda Oya Seda a b c Mehmet 2 d e f li 16 g h i Veli x 0 (4, 25) Zaman (dakika) una göre, hastaya uygulanan serum ne kadar sürede biter? (1 litre = 1000 ml) ) 1 saat 45 dakika ) 2 saat 15 dakika ) 2 saat 40 dakika ) 3 saat 15 dakika E) 3 saat 25 dakika Yukarıda verilenlerle ilgili aşağıdakiler biliniyor. Üç kız öğrenciden her biri, isminin altındaki üç sayıyı çarpınca isminin üstündeki sonucu bulmuştur. Üç erkek öğrenciden her biri, isminin solunda yazan üç sayıyı çarpınca isminin sağında yazan sonucu bulmuştur. Tablodaki sayılar sayma sayıları olduğuna göre, x kaçtır? ) 1 ) 2 ) 4 ) 8 E) ir süpermarkette aynı markanın sızma zeytinyağının üç farklı ambalajdaki fiyatları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 93. ir zeytin tarlasında 120 tane zeytin ağacı vardır. Halil sabit bir hızla çalışarak tüm ağaçlardaki zeytinleri tek başına toplamıştır. Halil in her bir ağaçtaki zeytin toplama işi 8 saat sürmüştür. una göre, aynı zeytinleri hepsi aynı hızda çalışan Halil, Çağdaş, ursen ve İsmail birlikte toplasaydı bu iş kaç günde biterdi? ) 10 ) 12 ) 15 ) 16 E) 20 ğırlık Fiyat (TL) 1 litre 17,5 2 litre 36 5 litre 84 una göre,, ve ambalajlarının birim fiyatları arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir? ) < < ) < < ) < < ) < < E) < < 94. ysel v, 2v, v hızlarıyla birer gün çalışınca bir işi bitiriyor. 2 una göre, ysel her gün v hızıyla çalışsaydı iş kaç 2 günde biterdi? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 E) E E 7-E E E E E E E

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde %

TEST. Çemberde Açılar. 1. Yandaki. 4. Yandaki saat şekildeki. 2. Yandaki O merkezli. 5. Yandaki O merkezli. 6. Yandaki. O merkezli çemberde % Çemberde çılar 7. Sınıf Matematik Soru ankası 58. Yandaki merkezli s ( ) = 50c 4. Yandaki saat şekildeki gibi 04.00 ı gösterdiğinde akrep ile yelkovan arasında oluşan x açısı kaç derecedir? ' olduğuna

Detaylı

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 0 YGS MATEMATİK. m olduğuna göre, m kaçtır?. a a a a olduğuna göre, a kaçtır? A) B) ) D) 6 E) 7 A) B) ) D) 9 E) 9.. (0,) (0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,06 B) 0,08 ) 0, D) 0, E) 0, A B B D B A BD 9?

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? 8. SINIF MTEMTİ sal Çarpanlar Test. 84 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 5. İki basamaklı 9m sayısı asal sayıdır. una göre m yerine kaç farklı rakam yazılabilir? ) ) 2 ) 3 ) 4 2.

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

BRANŞ DENEMELERi MATEMATİK

BRANŞ DENEMELERi MATEMATİK SINIF 8. RNŞ ENEMELERi 13 MTEMTİK 1. Tatil için yurt dışına gitmek isteyen 12 ve 8 yaşlarında çocukları olan dört kişilik bir aile, iki hava yolu şirketinin fiyatlarını karşılaştırarak fiyatı en uygun

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. TEMEL MTEMTİK. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ir satranç tahtasındaki 6 kareye den 6 e kadar olan doğal sayılar yazılıyor.

Detaylı

8. Sınıf DENEME - 1. x x y y

8. Sınıf DENEME - 1. x x y y - 1 8. Sınıf 1. Öğretmen öğrencilerden 3 ile 18 arasındaki tam sayıların karekök değerleri ile ilgili aşağıdaki işlemleri yapmasını istiyor. 2. Sayı tam kare ise; sayının karekökü bulunur. Sayı tam kare

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ ÖRNEK: 18 sayısının pozitif çarpanları nelerdir? Çarpımları 18 olan sayılar arayalım. 18 = 1. 18 18 =. 9 18 =. 6 Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29.

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitaminlerin

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI 4. + :. 4 7 7 7 =? + : 6 4. x, y, z, a, b, c Z olmak üzere x+a = y+b = z+c= - bağıntısı vardır. x,y,z sayılarının aritmetik ortalaması olduğuna göre, a, b, c sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? A)

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI 15.11.2013-29.11.2013 2 1. Bir x sayısı x = 1 1 + x eşitliğini sağlamaktadır. x 1 x hangisidir? in en basit hali aşağıdakilerden

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1 SYISL ÖLÜM ĐKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90 IR. Đlk 4 Matematiksel Đlişkilerden Yararlanma Gücü, Son 4 en ilimlerindeki Temel Kavram ve Đlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğırlık ÖSS puanınızın

Detaylı

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü 13. ( n + 3 )! ( n + )! ( n + 1 )! = 3. 3. 5. 7 15. b olduğuna göre, n kaçtır? 3 6 9 a c d ) 1 ) 3 ) 4 ) 6 ) 8 16 14. V 3 V V 1 Yukarıda verilen düzgün altıgen şeklindeki pistin noktasından belirtilen

Detaylı

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR.

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR. ) U ESE EEL Eİ VE GEOERİ OL ÜERE, OPL 40 DE SORU VRDIR. ) U ESİN CEVPLNSI İÇİN VSİYE EDİLEN SÜRE 40 DİDIR. ) -(3-x)+4-x=3x+ denkleminin çözüm aşağıdakilerden hangisidir? ) {} ) {} C) {-} D) {0} E) {-,0}

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

8. SINIF LGS MATEMATİK ÖRNEK DENEMELER. 1. DENEME 20 Soru - 1. Dönem kazanımlarını kapsamaktadır. (İlk Dönem Tekrarı)

8. SINIF LGS MATEMATİK ÖRNEK DENEMELER. 1. DENEME 20 Soru - 1. Dönem kazanımlarını kapsamaktadır. (İlk Dönem Tekrarı) 8. SINIF MATEMATİK ÖRNEK DENEMELER. DENEME 2 Soru -. Dönem kazanımlarını kapsamaktadır. (İlk Dönem Tekrarı) 2. DENEME 2 Soru -. Dönem kazanımlarını kapsamaktadır. (İlk Dönem Tekrarı) 3. DENEME 2 Soru -.

Detaylı

YGS GEOMETRİ DENEME 1

YGS GEOMETRİ DENEME 1 YGS GTİ 1 G 1) G ) şağıdaki adımlar takip edilerek geometrik çizim yapıl- bir üçgen mak isteniyor = = m() = 7 o = 9 cm, = 1 cm, m() = 90 olacak şekilde dik üçgeni çiziliyor = eşitliğini sağlayan Î [] noktası

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı Ortaokul Matematik Kafası Kerim Hoca ile 64 arasında kaç tane tam sayı vardır?

Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı Ortaokul Matematik Kafası Kerim Hoca ile 64 arasında kaç tane tam sayı vardır? 8.Sınıf Matematik Yayın No : 8- / Kazanım : 8.1.3.. KAREKÖKLÜ İFADELER Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı + 3 1 Alıştırmalar 3. Aşağıdaki eşitliklerde x in alabileceği değerleri bulunuz. 1.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Temel Matematik Testi - 8

Temel Matematik Testi - 8 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D008. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ NM MTMTÝK GOMTRÝ NMLRÝ. 0,4 : 0, 0, 5 5 işleminin sonucu kaçtır? 4. = 4+ 3 5+ 4 6 +... + 3 toplamında her bir terimde birinci çarpan artırılıp ikinci çarpan azaltılırsa kaç artar? ) ) ) ) ) 3 5 ) 4 ) )

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 1 01511-1 Ortak kıl dem ÇİL li an GÜLLÜ yhan YNĞLIŞ arbaros GÜR arış EMİR eniz KRĞ Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Hatice MNKN Kemal YIN Köksal YİĞİT Muhammet YVUZ Oral YHN

Detaylı

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK 1 KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 SORULARI 1. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) 3 olduğuna göre, a nın en küçük değerinin rakamları çarpımı? A)6 B)7

Detaylı

2005 ÖSS Soruları. 5. a, b, c gerçel sayıları için 2 a = 3 3 b = 4 4 c = 8 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır?

2005 ÖSS Soruları. 5. a, b, c gerçel sayıları için 2 a = 3 3 b = 4 4 c = 8 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır? . + c m 9 + c9 m 9 9 20 ) ) 9 ) 27 ) ) 82 9 5. a, b, c gerçel saıları için 2 a = b = c = 8 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır? ) ) 2 ) ) ) 5 6. a, b, c gerçel saıları için, a.c = 0 a.b 2 > 0 2. 2 2 +

Detaylı

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden Çarpanlar ve Katlar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. I. 1, her sayının bölenidir. II. 2, asal bir çarpandır. III. Her sayı kendisinin bir çarpanıdır. IV. Bir sayının çarpanları, aynı zamanda o sayının

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 NİSAN 21 DENEMESİ 1) ABCD dikdörtgeninin AB kenarı üzerindeki M noktasından geçen ve CM doğrusuna dik olan doğru AD kenarını E noktasında kesiyor. M noktasından CE doğrusuna indirilen dikmenin ayağı P

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

2. A SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MATEMATİK

2. A SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MATEMATİK 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI A 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz. 1. Kenarlarının uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgene benzer olacak şekilde, kenar

Detaylı

2000 ÖSS Soruları 2,3 0, ,1 işleminin sonucu kaçtır? 13 E) 11 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 O O 2. 3

2000 ÖSS Soruları 2,3 0, ,1 işleminin sonucu kaçtır? 13 E) 11 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 O O 2. 3 . 2, 0,2 2, + 0, işleminin sonucu 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı KM sayısı ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. una göre, K kaç farklı değer alabilir? 2 ) 4 ) ) 2 ) ) ) 2 ) ) 4 ) 5 ) 6 2.

Detaylı

Temel Matematik Testi - 1

Temel Matematik Testi - 1 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 00. u testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

Temel Matematik Testi - 6

Temel Matematik Testi - 6 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 0106 1. Bu testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

5. İki sayının toplamı 60 tır. Büyük sayı küçük sayının. 6. Bir çiftlikte toplam 20 tavuk ve koyun bulunmaktadır.

5. İki sayının toplamı 60 tır. Büyük sayı küçük sayının. 6. Bir çiftlikte toplam 20 tavuk ve koyun bulunmaktadır. Denklemler 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST 0. kg. Denge durumunda verilen eşit kollu teraziye göre, kütlesinin kaç kg olduğunu veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) + = + B) + = + C) + = +

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) C) 3 D) 4 E) 5 Çözüm 0

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) 2 2 C) 3 2 D) 22 24 E)

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. işleminin sonucu kaçtır? D) 1 E) 2 işleminin sonucu

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x 00 ÖSS. 0, 0,0 0,0 0,00 0,00 0,000 Đşleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0, C) 0 D) 0 E) 00 6. a bir tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır? A) a- B) a C) a a D) a

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

4. Şekil 1'deki ABCD karesi şeklindeki karton E ve F orta

4. Şekil 1'deki ABCD karesi şeklindeki karton E ve F orta airede lan - 1. sım çevre uzunluğu 0 birim olan kare biçimindeki kağıdın üzerine, merkezleri bu kağıdın köşelerinde yer alan ve birbirine teğet olan dört çeyrek daireyi şekildeki gibi belirliyor. Sonra

Detaylı

TEST. Üçgenler ve Yardımcı Elemanları

TEST. Üçgenler ve Yardımcı Elemanları Üçgenler ve Yardımcı Elemanları 8. ınıf atematik oru ankası E 22 1. I. s( ) = 50, s( ) =, s( ) = II. = 3 cm, =, = III. s( FE) = 40, s(e F) =, F = 2 cm inem ile Gizem yukarıdaki tabloda elemanları verilen,

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 9 Aralık 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 6 Çözüm + 4 + 4 4 + 4 4.. işleminin

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK TÜRKİY GNLİ SINVI LYS - 1 7 MYIS 017 LYS 1 - TSTİ 1. u testte 80 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz. + k+ n 15 + 10 1. : = + 6 16 + 8 0 + 8 olduğuna

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 7 Haziran 7 Matematik II Soruları ve Çözümleri. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * ( + i) işleminin sonucu

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. ( 2 1). 2+ 1 1 2 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 2 2 E)

Detaylı

ÇEMBER - GEOMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME

ÇEMBER - GEOMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME ÇEMBER ÇEMBER - GEMETRİK CİSİMLER - SIVI ÖLÇME Çemberin Merkezi, Yarıçapı ve Çapı Çemberin Merkezi M Bisiklet tekerleğinin ortasındaki pim ve saatin ortasındaki pim çemberin merkezidir. Merkez nokta, çember

Detaylı

10. SINIF. Sayma TEST. 1. Bir otobüse binen 3 yolcu yan yana duran 4 boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler?

10. SINIF. Sayma TEST. 1. Bir otobüse binen 3 yolcu yan yana duran 4 boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler? SINI Sama. ir otobüse binen olcu an ana duran boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler? ) ) ) 8 ) 6 ) 8 KZNI KVR. = #,,,,, - kümesinin elemanları kullanılarak basamaklı rakamları birbirinden farklı

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

Üslü Sayılar-2 Test - 2 A) 2 3 B) 3 2 C) 2 5 D) 18 A) 3 3 B) 4 3 C) 5 3 D) sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir?

Üslü Sayılar-2 Test - 2 A) 2 3 B) 3 2 C) 2 5 D) 18 A) 3 3 B) 4 3 C) 5 3 D) sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir? Üslü Sayılar-2 Test - 2 1. Kenar uzunlukları 2 5 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgenin alanı kaç cm 2 olur? ) 2 10 ) 20 ) 6 5 ) 5 6 4. şağıda verilen dört kutucuğa 1, 2, ve 4 sayıları öyle yerleştiriliyor ki

Detaylı

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR.

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR. 1) U S L İK V GORİ OLK ÜR, OPL 40 SORU VRIR. 2) U SİN VPLNSI İÇİN VSİY İLN SÜR 40 KİKIR. 1) 120 : [(10.2-1 )+3] 1 işleminin sonucu kaçtır? )1 )5 )7 )13 )14 3) (x 2 +y) n açılımında 13 terim varsa bu terimler

Detaylı

4.SINIF. Başarılar D ler z. Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı

4.SINIF. Başarılar D ler z. Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı Yeş lg resun İlkokulu 3.Matemat k Ol mp yatı Yarışması Sınav K tapçığı K tapçık Türü: YEŞMTY 3 1. Bu k tapçıkta toplam 30 test sorusu bulunmaktadır. 2. 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecekt r. 3. Sınav

Detaylı

Temel Matematik Testi - 9

Temel Matematik Testi - 9 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 0109 1. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan;

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan; . Bir havuzu bir musluk 6 saatte, başka bir musluk 8 saatte dolduruyor. Bu iki musluk kapalı iken, havuzun altında bulunan üçüncü bir musluk, dolu havuzu saatte boşaltabiliyor. Üç musluk birden açılırsa,boş

Detaylı

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 75 dakikadır.. a, b ve c birer rakam

Detaylı

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır? 99 ÖSS.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 6. Toplamları 6 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 6, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı A) 70 B) 7 C) 80

Detaylı

Problem 1. Problem 2. Problem 3. Problem 4 C A. PURPLE COMET MATH MEET April 2009 HIGH SCHOOL - PROBLEMS. c Copyright Titu Andreescu and Jonathan Kane

Problem 1. Problem 2. Problem 3. Problem 4 C A. PURPLE COMET MATH MEET April 2009 HIGH SCHOOL - PROBLEMS. c Copyright Titu Andreescu and Jonathan Kane PURPLE OMET MTH MEET pril 2009 HIGH SHOOL - PROLEMS c opyright Titu ndreescu and Jonathan Kane Çeviri. Sibel Kılıçarslan Problem eş yıl sonunda Tom un yaşı indy nin yaşının iki katı olacaktır. 3 yıl önce

Detaylı

Temel Matematik Testi - 3

Temel Matematik Testi - 3 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 003. u testte 0 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 1 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 1 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - YGS AYHAN YANAĞLIAŞ 05-06 u çalışmanın her aşamasında emeğini esirgemeyen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aralık-05 TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS-. 06, ^04, h -

Detaylı

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 A) 1226 B) 1225 C) 1224 D) 1223

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 A) 1226 B) 1225 C) 1224 D) 1223 . İlk 2 pozitif doğal sayıdan oluşan {, 2, 3,,...,, 2} kümesi veriliyor. u kümeden 3 eleman çıkartıldığında geriye kalan elemanların sayı değerleri çarpımı tam kare oluyor. una göre, çıkartılan sayıların

Detaylı

OBEB OKEK ÇÖZÜMLÜ SORULAR

OBEB OKEK ÇÖZÜMLÜ SORULAR OBEB OKEK ÇÖZÜMLÜ SORULAR 1) 4, 36 ve 48 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır? A) 1 B)16 C) 18 D) 4 E) 7 1) Sayılarınhepsini aynı anda asal çarpanlarına ayıralım; 4 36 48 1 18 4 6 9 1 3 9 6

Detaylı

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA 00 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. + + 5 0 + + + 0 40 toplamının sonucu kaçtır? A) 5 B) C) D) E) + 4. a,b,c Z olmak üzere, a + b + c 7 = 6 ise, a.b.c kaçtır? A) 6 B) 8 C) D) 6 E) 8 y.

Detaylı

The University of Waterloo

The University of Waterloo The University of Waterloo Gauss Contest 2014 Puanlama:Yanlış cevaplarınız için herhangi bir ceza olmayacaktır. On soruya kadar boş bırakılan her soru için 2 puan alınacaktır. Bölüm A: Her doğru cevap

Detaylı

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2 8 ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 8 7. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı 8 cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Bir sayının inin fazlası, aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır? A) B) 0 C) D) 0 E) Çözüm Sayı olsun.. + +. Bir sınıftaki toplam öğrenci

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32.

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32. 31. 33. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 32. 34. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 84 B) 80 C) 72 64 60 9 35. 37. x ve y gerçel sayıları işleminin sonucu kaçtır? eşitsizliklerini

Detaylı

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11 98 ÖSS. >0 olmak koşulu ile 2+, 3+, 4+ sayıları bir dik üçgenin kenar uzunluklarını göstermektedir. Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? A) 2 B) 2 9 C) 0 D) 5 E) 2a c 6. 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır?

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır? . f: R { 4} R, > ise ( ) 4 f =, ise 6 8. ( ) f = 6 + m + 4 eğrisinin dönüm noktasının ordinatı olduğuna göre, m kaçtır? ) 7 ) 8 ) 9 ) E) fonksiyonu aşağıdaki değerlerinin hangisinde süreksizdir? ) ) )

Detaylı

MATEMATİK. Denemenin çözümlerine "www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal" adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MATEMATİK. Denemenin çözümlerine www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. MATEMATİK Denemenin çözümlerine "www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal" adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 1. DÖNEM DENEME 1 1. 4. 28 ve 35 sayılarının EKOK ve EBOB u kaçtır? EKOK

Detaylı

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E)

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E) ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 0. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı