Mahmut DEMİRTAŞ İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Yönetim Kurulu Başkanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mahmut DEMİRTAŞ İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Yönetim Kurulu Başkanı"

Transkript

1

2 Bölgesel kalkınmanın sağlanması ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasını temel görev edinen İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulduğu gu nden bu yana Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bölgenin geleceğine yön veren ve dinamik bir kurum haline gelen İpekyolu Kalkınma Ajansı yapmış olduğu çalışmalar ile bölgemizin tanınırlığını da artırmıştır. Üst ölçekli ulusal planlarla koordineli şekilde, yerel ve bölgesel bazda kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla TRC1 Bölgesi Bölge Planı hazırlanmış ve hazırlanan taslak plan Ajans internet sitesinde tu m kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların göru ş ve önerilerine açılmıştır. Göru ş ve öneriler sonrası revize edilen plan Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme Yu ksek Kurulu nun tarihli kararı ile onaylanmıştır yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 3 ayrı mali destek programına çıkılmış olup bölgeden toplam 331 proje teslim alınmıştır.değerlendirme sonrası başarılı bulunan projelere toplam 16,5 milyon TL tahsis edilmiştir. Ayrıca, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında yu ru tu cu konumunda olan Ajans, Halıcılık Mu kemmeliyet Merkezi ve Dokunmamış Kumaş (Nonwoven) ve Nanoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi nin kurulmasına yönelik projeler Avrupa Birliği Tu rkiye Delegasyonu tarafından onaylanmıştır. Bölgemiz, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 2. Kalkınma Ajansları Konferansı (KALK!2) kapsamında Tu rkiye deki 26 kalkınma ajansı çalışanlarına, Kalkınma Bakanlığı uzmanlarına ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerine ev sahipliği yapmıştır. Gerçekleştirilen oturumlar kapsamında ajansların kuruluşundan bu yana yu ru ttu kleri çalışmalar değerlendirilmiş, karşılaşılan sorunlar ele alınmış ve planlanan faaliyetler istişare edilmiştir. Sahip olduğu değerli personel kadrosu ile İpekyolu Kalkınma Ajansı nın gelecek yıllarda da aktif ve verimli çalışmalarına devam edeceğine inancım tamdır. Bugu ne kadar her tu rlu faaliyetin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu u yelerine ayrıca teşekku r eder, Ajans çalışanlarına başarılar dilerim. Mahmut DEMİRTAŞ İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Yönetim Kurulu Başkanı İpekyolu Kalkınma Ajansı i

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ii KISALTMALAR iii TABLO LİSTESİ v ŞEKİL LİSTESİ vi 1. GENEL BİLGİLER MİSYON VE VİZYON YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL YAPI TEŞKİLAT YAPISI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ VE HEDEFLER TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR MALİ DENETİM SONUÇLARI PERFORMANS BİLGİLERİ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ TANITIM VE İŞBİRLİĞİ BİRİMİ YATIRIM DESTEK OFİSLERİ KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜSTÜNLÜKLER ZAYIFLIKLAR DEĞERLENDİRME ÖNERİ VE TEDBİRLER 101 EKLER 102 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği ARGE Araştırma Geliştirme AYDO Adıyaman Yatırım Destek Ofisi BF1 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (KOBİ) BF2 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Kamu) BROP Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı DFD Doğrudan Faaliyet Desteği DHB Destek Hizmetleri Birimi EK Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı GAİB Gu neydoğu Anadolu ihracatçı Birlikleri GAP Gu neydoğu Anadolu Projesi GAP BKİ Gu neydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı GAPFOOD Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Tarım Fuarı GASKİ Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi GSO Gaziantep Sanayi Odası GTO Gaziantep Ticaret Odası GYDO Gaziantep Yatırım Destek Ofisi IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı İDB İzleme ve Değerlendirme Birimi İKA İpekyolu Kalkınma Ajansı İKGOP İnsan Kaynakları Operasyonel Programı İŞKUR Tu rkiye İş Kurumu İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi JATA Japonya Seyahat Acenteleri Birliği JICA Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı KAYS Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi KBS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi KİTSO Kilis Ticaret ve Sanayi Odası KOA Ku çu k Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı KOBİ Ku çu k ve Orta Boy Ölçekli İşletme KOSGEB Ku çu k ve Orta Ölçekteki Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KYDO Kilis Yatırım Destek Ofisi METEK Tu rkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Projesi MITT Moskova Turizm ve Seyahat Fuarı MDP Mali Destek Programı MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Mu du rlu ğu ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi OKP Onuncu Kalkınma Planı OSB Organize Sanayi Bölgesi PPKB Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi PYB Program Yönetim Birimi SEENORDA Gu neydoğu Avrupa Ülkeleri Kalkınma Ajansları Ağı SGK Sosyal Gu venlik Kurumu ii 2014 Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı iii

4 SK TA TD TEPAV TİB TMDP TODAİE TRC1 TÜBİTAK TÜİK TYDTA UDSEP UN USTP ÜRGE WAIPA Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Teknik Destek Tu rkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tanıtım ve İşbirliği Birimi Turizm Mali Destek Programı Tu rkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitu su İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması Tanımları Arasında Adıyaman, Gaziantep ve Kilis İllerini Sınıflandıran Kod Tu rkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Tu rkiye İstatistik Kurumu Tu rkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı Birleşmiş Milletler Üniversite, Sanayi ve Toplum İşbirliği Mali Destek Programı Üru n Geliştirme Du nya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği TABLO LİSTESİ Tablo Yılı İçerisinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları 5 Tablo Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Eğitimler 12 Tablo Yılı Ocak-Aralık Dönemi Bu tçe Gelirleri 18 Tablo Yılı Ocak-Aralık Dönemi Bu tçe Giderleri 19 Tablo 5. Destek Hizmetleri Birimi Personel Kadrosu 20 Tablo 6. PPKB Personel Kadrosu 21 Tablo 7. Personel Tarafından Katılım Sağlanan Faaliyetler 22 Tablo Yılında Gerçekleştirilen Tematik Çalışma Komisyon Toplantıları 25 Tablo 9. Program Yönetim Birimi Personel Kadrosu 30 Tablo Yılı Mali Destek Programlarının Bu tçesi 30 Tablo Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları 30 Tablo Yılı Mali Destek Programları Teslim Alınan Proje Sayıları 31 Tablo Yılı Mali Destek Programları Ön Eleme Sonuçları 31 Tablo Yılı Teslim Alınan Proje Sayılarının Durum Dağılımı 32 Tablo Yılı Mali Destek Programlarının Bu tçesi 33 Tablo Yılı Mali Destek Programlarının Bu tçesi 33 Tablo 17. İllere Göre Teknik Destek Talep Sayısı ve Başarı Durumları 34 Tablo 18. Dönemlere Göre Teknik Destek Talep Sayısı ve Başarı Durumları 34 Tablo 19. Antep Fıstığı Mu kemmeliyet Merkezi Gu du mlu Projesi 35 Tablo 20. Halıcılık Mu kemmeliyet Merkezi Projesi 37 Tablo 21. Dokunmamış Kumaş Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Projesi 38 Tablo 22. İzleme ve Değerlendirme Birimi Personel Kadrosu 41 Tablo 23. Ajans Kuruluşundan Bu Yana Verilen Desteklerin İl Bazında Dağılımı 42 Tablo 24. Destek Programı Bazında İzleme Ziyaret Sayıları 47 Tablo 25. Ajans Akreditasyon Su reci Eğitim Detayları 50 Tablo 26. Tanıtım ve İşbirliği Birimi Personel Kadrosu 52 Tablo 27. Ajans Promosyon Materyalleri 62 Tablo 28. Ajans Doku manları 63 Tablo 29. Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Personel Kadrosu 74 Tablo 30. Gaziantep Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Faaliyetler 74 Tablo 31. Gaziantep Yatırım Destek Ofisinin Verdiği Bazı Hizmetler 74 Tablo 32. Gaziantep Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Saha Ziyaretleri 76 Tablo 33. Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Tarafından Açılan Genel Yatırım Teşvik Belgeleri 78 Tablo 34. Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Tarafından Kapatılan Yatırım Teşvik Belgeleri 78 Tablo 35. Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Personel Kadrosu 81 Tablo 36. Adıyaman Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Faaliyetler 81 Tablo 37. Adıyaman Yatırım Destek Ofisinin Verdiği Bazı Hizmetler 81 Tablo 38. Adıyaman Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Saha Ziyaretleri 81 Tablo 39. Kilis Yatırım Destek Ofisi Personel Kadrosu 87 Tablo 40. Kilis Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Faaliyetler 87 Tablo 41. Kilis Yatırım Destek Ofisinin Verdiği Bazı Hizmetler ve Kişi Sayıları 88 Tablo 42. Kilis Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Saha Ziyaretleri 88 Tablo 43. Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Katılım Sağlanan Fuarlar 92 Tablo 44. Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Katılım Sağlanan Faaliyetler 95 iv 2014 Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı v

5 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1. İpekyolu Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması 3 Şekil 2. Uzman Personelin Eğitim Durumu 11 Şekil 3. Uzman Personelin Cinsiyet Durumu GENEL BİLGİLER T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), 25 Ocak 2006 tarihinde kabul edilen 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un Bakanlar Kurulu na verdiği yetkiye dayanarak 22 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan kararname ile kurulmuştur. Ajansımız, 5449 sayılı kanunun genel gerekçesinde de belirtildiği gibi; Yerel & bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgu nlu kleri ortaya çıkararak bunları en iyi şekilde değerlendirip planlayabilecek, Potansiyeli ve dinamikleri rekabetçi, katılımcı, esnek bir yaklaşımla harekete geçirebilecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, ku ltu rel birer değer haline dönu ştu rebilecek, Bu tu n kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak u zere bu tu n kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluşturabilecek, Yenilikçi, rekabete dayalı kaynak tahsisi mekanizması, etkin izleme ve değerlendirme işlevleri ile kalkınma planları, bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirecek, Hem ulusal hem de bölgesel/yerel du zeyde, başta istihdam ve gelir olmak u zere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla u lkenin genel refah ve istikrarına olumlu katkılar sağlayacak şekilde tasarlanmış ve kamuözel sektör anlayışına uygun bir yapıda kurulmuştur MİSYON VE VİZYON Ajansın misyonu, Etkin insan kaynakları politikası ile nitelikli beşeri sermayesini verimli şekilde kullanarak; bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgu nlu kleri ortaya çıkaracak politika ve stratejiler u retmek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği ku ltu ru nu yaygınlaştırmak, yenilikçi ve rekabete dayalı destek mekanizması ile bölge plan ve programlarını hedeflerine ulaştıracak projelere destek olmak, uygulama su reçlerini izlemek, değerlendirmek ve uygulama kapasitesini geliştirmek, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırım imkânlarının tanıtılması yoluyla bölgenin rekabet gu cu nu artırmak, tu m kesimlerde kalkınma bilinci ve ivmesi oluşturmaktır. Ajansın vizyonu ise, Bölgeyi geleceğe taşıyacak du şu nce ve politikalar u reten, uygulayan, su rdu ru lebilir kalkınmada öncu, kolaylaştırıcı, yeniliklere açık, etkin ve çağdaş bir kurum olmaktır YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR İpekyolu Kalkınma Ajansı nın görev ve yetkileri: a) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, b) Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama su recini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na bildirmek, c) Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yu ru tu len ve bölge plan ve programları açısından önemli göru len diğer projeleri izlemek, vi 2014 Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 1

6 e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, f) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 4 u ncu maddesinin ikinci fıkrası (c) bendi çerçevesinde Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak, g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gu cu nu artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek, h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası du zeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen su re içinde sonuçlandırmak u zere tek elden takip ve koordine etmek, j) Yönetim, u retim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgu tlenme ve işgu cu eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak ku çu k ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek, k) Tu rkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak, l) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve Ajansla ilgili diğer hususların gu ncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL YAPI İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Şehitkâmil ilçesi, İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Gu ven İş Merkezi nde 1., 2. ve 3. katlarda faaliyetlerini su rdu rmektedir. Her bir kat 517 m2 olmak u zere toplam m2 kapalı alana sahip olan hizmet binasında 2014 yılı sonu itibariyle 1 Hukuk Mu şaviri, 30 uzman ve 7 destek personelinin çalışabilmesine imkân tanıyan ofisleri, 3. katta 20 ve 1. katta 25 kişilik toplantı salonu, 40 Kişilik Eğitim Salonu, bekleme salonu ve Yönetim Kurulu u yelerine tahsis edilmiş bir adet çalışma odası ile hizmet vermektedir. Ayrıca Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Alitaşı Mah. Gölbaşı Cad. No:137/5-6 Kat: 4 adresinde 200 m2 kapalı alana taşınarak bu adreste hizmet vermekte olup, Kilis Yatırım Destek Ofisi Kilis Sanayi ve Ticaret Odası binası 2. katında hizmet vermektedir. Gaziantep Yatırım Destek Ofisi ise Ajans hizmet binasının 2. katında faaliyetlerini su rdu rmektedir. Ajans bu nyesinde Gaziantep te kullanılmakta olan u ç; Kilis ve Adıyaman da birer olmak u zere toplam beş adet kiralık araç mevcuttur TEŞKİLAT YAPISI da 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun kabul edilmiştir tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bazı Du zey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını öngören 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, Gaziantep ili merkez olmak u zere TRC1 Du zey 2 Bölgesi nde İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulmuştur. Ajanslar, tu zel kişiliği haiz ve bu Kanunla du zenlenmemiş bu tu n işlemlerinde özel hukuk hu ku mlerine tabidir sayılı Kanun un Ajansın Teşkilatı başlıklı u çu ncu bölu mu nde Ajansların teşkilat yapısı, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi şeklinde du zenlenmiştir. Aynı kanunun ilgili maddelerine göre Yönetim Kurulu karar organı, Kalkınma Kurulu danışma organı, Genel Sekreterlik icra organıdır. Planlama Proğramlama Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi KALKINMA KURULU İç Denetçi İzleme ve Değerlendirme Birimi Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği Tanıtım ve İşbirliği Birimi Şekil 1. İpekyolu Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması Kalkınma Kurulu Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisleri Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Kilis Yatırım Destek Ofisi Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, bölgenin sorunlarını ve fırsatlarını değerlendirme konusunda tavsiye kararları verir. Kalkınma Kurulu kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, u niversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından seçilmiş toplam 100 kişiden oluşur. Kalkınma Kurulu nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun un 9 uncu maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu madde hu ku mlerine göre Kalkınma Kurulu nun görev ve yetkileri şu şekildedir: a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek. b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını göru şmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 3

7 c) Bölgenin sorunlarına ve çözu m önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. d) Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak yılında Gaziantep İl Özel İdaresi nin kapanmasıyla birlikte Ajans Kalkınma Kurulu u ye sayısı 99 a du şmu ştu r. Şu anda Kalkınma Kurulu Başkanlığı nı Gaziantep Üniversitesi Rektöru Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN yu ru tmektedir YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu, İpekyolu Kalkınma Ajansı nın karar organıdır sayılı Kanun un onuncu maddesinde belirtildiği u zere Yönetim Kurulu; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, bu yu kşehir belediye başkanları veya bu yu kşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Tu rkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ajansı, Yönetim Kurulu Başkanı temsil etmektedir. Yönetim Kurulu nun başkanı validir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti u zerine u ye tamsayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az bir kere toplanmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu yönu nde karar alınır. Ajans genel sekreteri, oy hakkı olmamak kaydı ile yönetim kurulu toplantılarına katılır. Bu bağlamda, İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanları, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı ile Adıyaman ve Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlarından oluşmaktadır Sayılı Kanun un 10. maddesi 4. fıkrası uyarınca birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, mu teakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl su reyle dönu şu mlu olarak yu ru tu lu r. Kalkınma Ajansı Çalışma Yönetmeliği ne göre, Yönetim Kurulunun ajans merkezinin bulunduğu il dışındaki bölge illerinin her birinde; u ç ilden oluşan bölgeler için yılda en az u ç defa toplanması gerekmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu ve sekretarya işleri Genel Sekreterlik tarafından yu ru tu lmektedir. I. Kalkınma Kurulu Toplantısı Tablo Yılı İçerisinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları YK Karar No Ay İli 1 Ocak Adıyaman 2 Şubat Kilis 3 Mart Gaziantep 4 Nisan Adıyaman 5 Mayıs Gaziantep 6 Haziran Gaziantep 7 Temmuz Kilis 8 Ağustos Kilis 9 Eylu l Adıyaman 10 Ekim Gaziantep 11 Kasım Gaziantep 12 Aralık Adıyaman II. Kalkınma Kurulu Toplantısı Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 5

8 2014 YILI YÖNETİM KURULU Mahmut DEMİRTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun un on birinci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu madde hu ku mlerine göre Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri şu şekildedir: a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak, b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bu tçeyi revize etmek, c) Yıllık mali raporu ve kesinleşen bu tçe sonuçlarını onaylamak, d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek, e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı na göndermek, f) Ajans bu tçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı na göndermek, g) Genel Sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak, h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek, i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek, j) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölu mu nu onaylamak, k) Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak, l) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek, ayrıca, gerekli gördu ğu hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devretmektir. Erdal ATA Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman TAPSIZ Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi Hüsrev KUTLU Yönetim Kurulu Üyesi GENEL SEKRETERLİK Genel Sekreterlik, İpekyolu Kalkınma Ajansı nın icra organıdır. Genel Sekreterlik ve yatırım destek ofislerinin en u st amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. Hasan KARA Yönetim Kurulu Üyesi Salih ŞAHAN Yönetim Kurulu Üyesi Metin KARAKUŞ Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp BARTIK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa USLU Yönetim Kurulu Üyesi Erdal ÖNDEŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ajans Genel Sekreteri Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 7

9 Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun un on dördu ncu maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu madde hu ku mlerine göre Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri şu şekildedir: a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, b) Yıllık çalışma programı ile bu tçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 u ncu maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bu tçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak, d) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek, e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje u retme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak, f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek mali destek sağlamak u zere Yönetim Kuruluna öneri götu rmek, g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak, h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapma ve ortak projeler geliştirmek, i) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, j) Personelin performans ölçu tlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek, k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek, l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak, m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yu ru tmek, n) Yönetim Kurulu nun devrettiği yetkileri kullanmaktır BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ KAYNAKLARI Ajansın bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını geliştirmek için 2011 yılında başlatılan ve 2012 yılında devam ettirilen çalışmalarla bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı belli bir olgunluğa erişmiştir yılında yapılan çalışmalarla sistem gu ncellemeleri sağlanmış ve sistemi daha gu venli hale getirmek için gerekli yazılım ve donanım çalışmaları yapılmıştır yılı itibariyle de sistemsel ve yazılımsal tu m gu ncellemeler yapılmış olup ajansın bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısı hem gu venlik hem de tu m mevzuata uygun olarak du zenli bir şekilde işlemektedir Web Sitesi Ajansımızın Tu rkçe (www.ika.org.tr) ve İngilizce (www.ika.org.tr/english) siteleri Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu na uygun olarak yayın yapmaktadır yılında Ajans internet sitesinin tasarımı yenilenmiştir. 3 ildeki yatırım destek ofisleri için illerdeki yatırım imkânlarını gu ncel olarak sunan 3 adet yatırım sitesi tasarlanmış ve bunlardan Gaziantep yatırım sitesi (www.investingaziantep. gov.tr) 2013 te Kilis yatırım sitesi (www.investinkilis.gov.tr) ise 2014 yılında hizmete girmiştir yılında ajansımızın ev sahipliğini gerçekleştirdiği 2. Kalkınma Ajansları Konferansı nın web sitesi (www. kalkinma.org.tr) bilgi işlem personeli tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca 2014 yılı içerisinde ajansımızın ana web sitesi (www.ika.org.tr) u zerinde daha bilgilendirici değişikliler yapılmıştır yılı itibariyle Web siteleri ile ilgili gerekli gu ncelleme ve gu venlik yapısı Bilgi İşlem Birimi tarafından yapılmaktadır Sistem Odası Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını geliştirmek için 2011 son çeyrekte başlatılan çalışmalar çerçevesinde Ajans merkez binasında sistem odası oluşturulmuştur. Sistem odasının dış ortamdan izolasyonu sağlanmıştır. Oda 24 saat klima tertibatı ile soğutulmaktadır. Odanın gu venliğini sağlamak amacıyla hem fiziksel anahtar sistemi hem de kartlı geçiş sistemi kurulmuştur. Odanın kapısı hem anahtar hem de proximity kart sisteminin beraber kullanımı ile açılmaktadır. Oda, kurulan kamera sistemi ile 24 saat izlenmekte ve göru ntu ler kayıt altına alınmaktadır. Herhangi bir yangın ihtimaline karşılık odada yangın detektöru bulunmaktadır. Teknik arızalara karşı anında mu dahale için bilgi işlem personelinin odası sistem odasına yakın olarak konumlandırılmıştır. Voltaj değişimlerini engellemek, elektrik kesintisi sebebiyle sistemin ani ve kararsız bir şekilde sonlanmasını önlemek için odadaki tu m cihazlar gu ç kaynağına bağlanmıştır. Sistemin su rekliliğini sağlamak amacıyla 2013 yılında jeneratör alımı yapılmıştır yılı itibariyle gerek enerji alt yapısı gerekse sistem odasındaki tu m cihazların hem gu ncellemeleri hem de alt yapılarının tu m bakımları yapılmıştır Ağ (Network) 2011 son çeyrekte başlatılan çalışmalar çerçevesinde Ajans ta kablolu ve kablosuz ağ altyapısı oluşturulmuştur. Ajans içindeki tu m elektronik cihazların (bilgisayarlar, yazıcılar, kartlı-parmak izli geçiş sistemleri, personel devam kontrol sistemi, gu venlik kamera sistemleri vb.) kontrolu nu n sistem odasındaki sunucular ile yapılmasını sağlamak amacıyla cihazların sunucular ile bağlantısı yapılmıştır. Yatırım destek ofislerinin ve ajans dışındaki personelin sisteme uzaktan gu venli bir şekilde erişimini sağlamak için SSL VPN (Secure Socket Layer - Virtual Private Network) teknolojisi kullanımı sağlanmıştır yılı itibariyle de yatırım destek ofislerinin ağ yapısını daha iyi kontrol edebilmek amacıyla gu venlik duvarı (firewall) alt yapısı çalışmaları yapılacaktır Donanım ve Yazılım Altyapısı Ajans personelinin ihtiyaç durumuna göre notebook ve masau stu bilgisayarlar tahsis edilmiş ve edilmektedir. Ajanstaki birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yazıcı, tarayıcı, faks veya yazıcı/tarayıcı/ faks özellikli cihazların temini sağlanmıştır. Birimlerin kullanımı amacıyla fotoğraf makinesi, projeksiyon cihazı, harici disk, pointer alımları gerçekleştirilmiştir. Ajanstaki birimlerin kendi aralarındaki ve dışarıdan katılımlarla sağlanan toplantılar ve eğitimler için merkez binasında 3 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Bu salonlarda son sistem projeksiyon cihazları ve internet alt yapısı ile hizmet verilmektedir. Ajans merkez binasında barındırılmak u zere 3 adet server (sunucu) kullanılmaktadır. 2 adet yu ksek nitelikli sunucu ve 1 storage ile oluşturulan cluster mimarisi içerisinde çok sayıda sanal sunucu çalışmaktadır. 1 sunucu ise active directory yönetimi için kullanılmaktadır. Ajans gu venliği için katlara ve kritik öneme sahip(arşiv, sistem odası) yerlere kamera sistemi kurulmuştur. Kat girişleri ile arşiv, sistem odası ve önemli evrakların bulunduğu odaların girişine proximity kart veya parmak izi ile çalışan gu venli geçiş sistemleri kurulmuştur. Personel takibi için parmak izi sistemi kurulmuştur. Ajanstaki birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda gerekli yazılımlar temin edilmiş ve edilmektedir. İşletim Sistemleri, Antiviru s, Exchange gu venlik yazılımları, gerekli ofis yazılımları ve diğer gerekli yazılımlar temin edilmiştir. Muhasebe kayıtları için muhasebe kayıt programı kullanılmaktadır ve programın yedekleri du zenli bir şekilde alınmaktadır. Elektronik ortamda belge akışı ve elektronik imza kullanımını sağlayan Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanılmaktadır ve 2015 yılında EBYS ajanslar ve bazı kurumlar arasında online transferi sağlayacak şekilde gu ncellenmiştir Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 9

10 Güvenlik Ajansın sistem odası 24 saat kamera ile kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Odanın kapısı hem anahtar hem de proximity kart sisteminin beraber kullanımı ile açılmaktadır. Ajansta hem kablolu hem de kablosuz bir ağ yapısı oluşturulmuştur. Kuruma ait bu tu n bilgisayarlar ve cihazlar sisteme tanıtılmıştır. Bu sayede yabancı bir cihazın kablolu veya kablosuz ağa bağlanarak IP alması ve sisteme erişimi engellenmiştir. Ajansımıza misafir olarak gelen kişilerin internet erişimi için ayrı bir kablosuz ağ tanımlanmış ve bu kullanıcıların ajans bilgi sistemine erişimi engellenmiştir. Misafir kullanıcılar kimlik ibrazı ile yetkili personelden imza karşılığı kullanıcı adı ve şifre alarak sisteme bağlanabilmektedir. Misafir kullanıcılar da dâhil olmak u zere 5651 sayılı yasa gereği tu m kullanıcıların log kaydı tutulmaya devam etmektedir. Kullanıcılar ve kullanıcıların yetki seviyesi tanımlanmıştır. Ajanstaki bu tu n kullanıcılar kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve kendi tanımladıkları şifre ile sisteme erişebilmektedir. Kullanıcılar için kurumsal mailler tanımlanmış, maillerin gu venliği için gerekli mail gu venlik yazılımı temin edilmiştir. Sunuculardaki bilgilerin gu venliği için firewall alınmıştır. Firewall ile giden-gelen tu m veri trafiği(mailler de dâhil olmak u zere) denetlenmekte ve zararlı içerikler engellenmektedir. Multicore olan firewallda antiviru s, antispyware, IPS(Intrusion prevention system), web filtering, software deep scan, SSL VPN(Secure Socket Layer - Virtual Private Network), traffic shaping vb. özellikler mevcuttur. Bunun yanı sıra business level antiviru s ile sistem her tu rlu spam, viru s, trojan vb. ne karşı korunmaya başlanmıştır yılı itibariyle gerekli gu ncellemeler bilgi işlemden sorumlu personel eliyle manuel veya otomatik olarak yapılmaktadır. İşletim Sistemleri, Antiviru s, Exchange gu venlik yazılımları, gerekli ofis yazılımları ve diğer gerekli yazılımların gu ncelleme ve yamaları du zenli olarak yu klenmiştir İNSAN KAYNAKLARI İpekyolu Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Politikası 5449 Sayılı kanunun Personel Rejimi, Bu tçe ve Denetim Başlıklı 4 u ncu Bölu mu nu n Ajans Personelinin Nitelik, Statu ve Hakları başlıklı 18 inci maddesi ile 25 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yu ru rlu ğe giren Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği esas alınarak belirlenmiştir. İnsan kaynakları politikasının amacı, Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, meslek ilkelerine bağlı, ulusal ve uluslararası du zeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve su rdu ru lebilirliğini sağlamaktır yılı aralık ayı sonu itibarıyla 1 Genel Sekreter, 1 Hukuk Mu şaviri, 30 uzman ve 7 destek personel olmak u zere toplam 39 personel istihdam edilmektedir tarihi itibariyle Ajans bu nyesinde, 1 Bilgisayar Mu hendisliği, 3 İktisat, 3 Elektrik-Elektronik Mu hendisliği, 1 Endu stri Mu hendisliği, 2 Gıda Mu hendisliği, 2 Gıda Mu hendisliği, 1 İnşaat Mu hendisliği, 6 İşletme, 1 Jeofizik Mu hendisliği,, 1 Matematik, 1 Matematik-Bilgisayar, 1 Sosyoloji, 1 Mimarlık, 4 Uluslararası İlişkiler, 2 Şehir ve Bölge Planlama, 2 Tekstil Mu hendisliği bölu mu mezunu olmak u zere toplam 30 uzman ve 1 Hukuk Mu şaviri istihdam edilmektedir Sistem Kararlılığı ve Yedekleme Çözümleri Ajans bilgi sistemi donanımsal ve yazılımsal olarak kararlı bir yapıya sahip hale getirilmiştir. Herhangi bir sistem çökmesi ihtimaline karşı nasıl yedek alınacağına, çökme durumunda sisteme nasıl mu dahale edileceğine ilişkin iş akış su reçleri hazırlanmıştır. Yedeklerden geri dönu şe ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yedekten geri dönu şe ilişkin yılda en az 1 kere sanal test sunucusunda test yapılmaktadır. Ajans bilgi sisteminde oluşan hata ve ihlaller 5651 sayılı yasaya da uygun olarak kayıt altına alınmaktadır. Sistemdeki hata ve ihlallerin tespiti firewall(gu venlik duvarı) cihazı ile loglama ve raporlama yazılımı ile yapılmaktadır. Sistem yöneticisi oluşan hata ve ihlallere uzaktan erişim ile anında mu dahale edebilmektedir. Ajanstaki tu m elektronik bilgilerin yedekleri farklı periyotlar ve farkı teknikler ile alınmaya devam edilmektedir. Alınan yedeklerin bir örnekleri herhangi bir deprem, sel vb. afetlere karşı dış ortamda muhafaza edilmektedir. Şekil 2. Uzman Personelin Eğitim Durumu Şekil 3. Uzman Personelin Cinsiyet Durumu Ajansın destek hizmetlerini yu ru tmek u zere 1 İnsan Kaynakları Yetkilisi, 1 Muhasebe Yetkilisi, 1 İdari İşler Yetkilisi, 1 Satın Alma Yetkilisi, 1 Bilgi İşlem Yetkilisi, 1 Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi ve 1 Arşiv Yetkilisi olmak u zere toplam 7 adet destek personel istihdam edilmektedir. Böylece Genel Sekreter ile birlikte Ajansın toplam personel sayısı 39 dur sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun Personel Rejimi, Bu tçe ve Denetim başlıklı dördu ncu bölu mu altında 18. Maddeye göre Sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idari, mali ve personelle ilgili işlemler gibi işleri yu ru tecek olan destek personelinin sayısı, ajans toplam personel sayısının yu zde yirmisini geçemez. Ajansımızda destek personel toplam personel sayısına oranı %18 dir Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 11

11 İlgili kanunun 18. maddesinde Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, bu Kanunda belirtilen nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ajansta genel sekreter, iç denetçi veya uzman personel olarak istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son bulur. Bunlara verilecek u cret ile diğer malî ve sosyal haklar yapılacak iş akdi ile belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, ajanstaki görevleri sona erdiğinde, öğrenim durumları, hizmet yılı ve unvanları dikkate alınarak önceki kurumlarında kariyerlerine veya durumlarına uygun boş bir kadro veya pozisyona en geç u ç ay içinde atanırlar ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç bir ay içerisinde göreve başlatılırlar. Ancak, bu kişilerin atanmalarında, önceki kurumlarındaki idarî unvanlar dikkate alınmaz. Bu fıkra uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin ajansta geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir. Bu durumda kıdem tazminatları ödenmez ve bu su reler emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam personel sayısının yu zde otuzunu aşamaz Ajansımızda kurumlarının muvafakati ile işe başlayan personelin toplam personel içerisindeki payı ise %20,5 dir. Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10. maddesine göre KPSS ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlu sınavla alınacak uzman personel sayısı, Ajans toplam uzman personel sayısının yu zde ellisini aşamaz. Ajansımızda KPSS ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlu sınavla alınan uzman personel sayısı 9 olup, toplam uzman personel içerisindeki payı %30 dur.2014 yılında 2 uzman personel Ajanstaki görevlerinden istifa etmiştir. Kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında, personelin bilgi ve becerilerini artırıcı yönde eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir yılı içerisinde Ajans personeline yönelik eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Personelin 2014 yılında aldığı eğitimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tablo Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Eğitimler Sıra No Eğitimin Adı Tarih Eğitim Veren Kurum/Eğitim Yeri Ajans Tarafından Gerçekleştirilen Eğitimler 1 İş Gu venliği ve İş Sağlığı Öncu Gu venlik İş Sağ. ve Gu v. Danış 2 Input-Output Eğitimi REASM 3 Temel Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması Eğitimi Kalkınma Bankası 4 İleri Excel Veri Analizi ve Raporlama Eğitimi Humanica Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Ajans Tarafından Katılım Sağlanan Eğitimler 1 Protokol Eğitimi Tu rkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitu su 2 Organik Tekstil Standartları eğitim programı GAP BKİ 3 Tu rkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Destekleri TÜBİTAK TEYDEB 4 Erasmus Adıyaman Valiliği AB Proje Ofisi 5 Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Adıyaman Valiliği Kadın Dostu Kentler 6 7 VAP-PRO Kapasite Geliştirme Faaliyetleri AB Tanıtım ve Proje Hazırlama Şehir Planlaması ve Yeniden Kalkınma da Gu ney Kore bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması eğitimi Basın, Halkla İlişkiler Faaliyetleri Adıyaman Valiliği Ankara 8 KAYS YDO Modu lu Eğitimi TÜBİTAK 9 KAYS Modu lu Eğitimi Kalkınma Bakanlığı 10 KAYS İzleme ve Değerlendirme Modu lu Kalkınma Bakanlığı 11 Proje Döngu su Yönetimi Adıyaman Valiliği AB Fonları Akreditasyon Su reci Module 7 internal control eğitimi Gu mru kleme ve Gu mru k Tarifeleri Eğitimi Çalışma ve Sosyal Gu venlik Bakanlığı Gu mru k Bölge Mu du rlu ğu 14 SPSS Eğitimi Gaziantep Valiliği Zeytin ve Zeytinyağı Sektöru Ulusal Ku melenme Projesi Ku melenme Eğitimi Temiz Üretim ve Enerji Verimliliği Eğitimi Gu neş Enerjisinden Elektrik Üretimi Eğitimi JICA Kırsalda Kadınların Gu çlendirilmesi Eğitim Programı TUBİTAK TÜSSİDE - Gebze/ KOCAELİ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Md Gaziantep Bu yu kşehir Belediyesi JICA 19 Uygulamalı Pazar Araştırma Eğitimi Gaziantep Ticaret Odası 20 Siber Gu venlik Eğitimi Emniyet Mu du rlu ğu 21 ERASMUS + Proje Hazırlama Eğitimi Gaziantep Sanayi Odası Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, Ajansın dışarıya açılan penceresi olarak çalışmalarını yu ru tmektedir. Ajansın Web sayfasındaki haber girişlerinin sorumluluğu birimimizde olup, kurum içi yayınlanması öngöru len bilimsel, sosyal ve ku ltu rel aktiviteler birimimiz tarafından duyurulmaktadır. Kurum çalışanları Web u zerinden Ajansımız bu nyesindeki faaliyetlerden bilgilendiği gibi, tu m kamu kurum ve kuruluşlarından gelen duyuruları da yakından takip edebilmektedir. Bu kapsamda Ajansın tanıtım faaliyetleri kapsamında yerel ve ulusal medyada 2014 yılında ortalama 100 haber çalışması yapılmış olup, görsel medyada ajansın faaliyetleri ile ilgili röportajlar planlanmıştır. Ayrıca Ajansın Sosyal Medya hesapları (Facebook, Twitter) u zerinden ajansın tanıtımı yapılarak ajansın bilinebilirliğine katkı sağlanmıştır Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 13

12 Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 15

13 2. AMAÇ VE HEDEFLER 2.1 AMAÇ VE HEDEFLER İpekyolu Kalkınma Ajansı nın temel amacı, faaliyet alanı olan TRC1 Bölgesi nin tu m yönleriyle kalkınmasını sağlamaktır. İKA, bu temel amacı gerçekleştirmek u zere bölgenin mevcut potansiyelini harekete geçirmeyi ve bu potansiyeli artırmayı hedeflemektedir. Ekonomik, sosyal ve ku ltu rel gelişmeyi hızlandırmak ve bölgenin rekabet gu cu nu artırıp su rdu ru lebilirliği sağlamak, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak Ajans ın ana hedefleri arasında yer almaktadır TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını, istihdamı ve ihracatı artıran, yu ksek katma değerli u ru n u retme kapasitesini geliştiren girişimlere destek olunarak bölge ekonomisini dış du nya ile rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak İpekyolu Kalkınma Ajansı nın politika önceliklerindendir. Bu doğrultuda; Bölgede faaliyet gösteren firmaların etkinliklerinin ve rekabet gu çlerinin artırılmasına destek olacak faaliyetlerde bulunmak, Bölgenin potansiyel yatırım alanlarını belirleyerek ulusal ve uluslararası yatırımcılara tanıtmak, İşgu cu kalitesinin artırılmasına yönelik girişimlere destek olmak, Ajans kullanımına tahsis edilen kamu kaynaklarını amaç ve hedefler doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, Kalkınmaya ilişkin olarak paydaşlar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı ortamı oluşturularak sahiplenmenin ve farkındalığın artırılmasını sağlamak, Göreceli olarak daha az gelişme potansiyeli olan alt bölgelerden başlamak u zere sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınma çabalarına katkı sağlamalarını özendirmek, Alt bölgelere yönelik olarak kırsal ekonomilerin çeşitlendirilmesini sağlayıcı girişimlerin özendirilmesi, bu bölgelerde ekonomik olanakların geliştirilmesi, yaşam standartlarının artırılması ve refah du zeylerinin yu kseltilmesine yönelik faaliyetlere destek olmak, Toplumsal mutabakat sağlamaya yönelik olarak katılımcılık, paylaşım, hesap verebilirlik, şeffaflık ve en yu ksek kamu faydası sağlamaya yönelik uygulamalar, kalkınma ile ilgili konularda bu tu ncu l bir yaklaşım, doğal ve ku ltu rel varlıkların korunması ve su rdu ru lebilirliğini sağlamak esastır Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 17

14 3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 3.1. MALİ BİLGİLER Ajans faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen harcamalar, Muhasebe Yetkilisi tarafından du zenli olarak yu ru tu lmektedir. Bu kapsamda, rutin olarak yapılması gereken ödeme emri tanzimi, muhasebe kayıtlarının tutulması, fatura ödemeler vb. işlemler gerçekleştirilmiştir. TRC1 Bölgesi nde bulunan İl, İlçe ve Belde Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Sanayi Ticaret Odalarının İpekyolu Kalkınma Ajansı na ödemeleri gereken katkı payları için gerekli yazışmalar yapılarak, geri bildirimler kayıt altına alınmıştır. İller Bankası na belediye payları ile ilgili yazı yazılmıştır. İlgili Kurum ve Kuruluşların Ajansa olan geçmiş yıl borçlarına ilişkin hesaplanan faiz tutarlarının tahsilâtı için gerekli yazışmalar yapılmıştır BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ajansın 2014 yılı bu tçesine 2013 yılından ,92 TL nakit devri gerçekleşmiştir. Ajans 2014 yılı bu tçesi; merkezi yönetim bu tçesinden ,00 TL; Gaziantep Bu yu kşehir Belediyesi nden ,50 TL; diğer belediyelerden ,60 TL; İl Özel İdarelerinden ,14 TL; Sanayi ve Ticaret Odalarından ,02 TL, ayrıca ,81 TL faiz geliri ile ,88 TL diğer faaliyet gelirleri ve ,00 TL Bağış ve Yardımlar (CMDP) olmak u zere 2014 yılında Ajansın gerçekleşen gelirler toplamı ,95 TL dir. Bu tçe gelirlerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. Tablo Yılı Ocak-Aralık Dönemi Bu tçe Gelirleri 2014 YILI BÜTÇE GELİRLERİ Gerçekleşen Gelirler Merkezi Yönetim Bu tçesinden Aktarılan Pay ,00 TL İl Özel İdaresinden Aktarılan Pay ,14 TL Belediyelerden Aktarılan Pay ,10 TL Sanayi Ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar ,02 TL Faaliyet Gelirleri ,69 TL Bağış Ve Yardımlar (CMDP) ,00 TL Toplam ,95 TL TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2014 Yılı Dönemi toplam bu tçe gideri ,45 TL dir. Bu tutarın ,98 TL si personel giderleri; ,58 TL si Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile ,89 TL Proje ve Faaliyet Destekleme Giderinden oluşmaktadır Yılı faaliyet bazlı giderlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır MALİ DENETİM SONUÇLARI Dış Denetim Dış denetim, Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri, performansı, yönetim ve kontrol su reç ve yapıları ile risk yönetiminin, ilgili mevzuat hu ku mleri çerçevesinde incelenmesi ve raporlanmasıdır. Bu kapsamda, Ajansımız Mart 2014 tarihlerinde Moore Stephens firması tarafından dış denetime tabi tutulmuştur. Bu tçe Gerçekleşmeleri ve Mali Tabloların Denetimi, Mevzuata Uygunluk Denetimi, Organizasyonel Yapılanma ve İnsan Kaynakları, Su reç ve Yöntemler, Risk Yönetimi ve Muhasebe ve Kayıt Sistemleri ile Bilgi Sistemleri olmak u zere altı alt denetim alanında yapılan denetimler sonucu; Bu tçe Gerçekleşmeleri ve Mali Tabloların Denetimi hakkında olumlu göru ş, Mevzuata Uygunluk Denetimi hakkında olumlu göru ş, Organizasyonel Yapılanma ve İnsan Kaynakları hakkında şartlı göru ş, Su reç ve Yöntemler hakkında şartlı göru ş, Risk Yönetimi hakkında şartlı göru ş, Muhasebe ve Kayıt Sistemleri ile Bilgi Sistemleri hakkında olumlu göru ş bildirilmiştir PERFORMANS BİLGİLERİ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ Tablo Yılı Ocak-Aralık Dönemi Bu tçe Giderleri 2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİ Gerçekleşen Giderler Genel Yönetim Hizmetleri ,00 TL İzleme Değerlendirme Ve Koordinasyon Hizmetleri ,57 TL Plan, Program Ve Proje Hizmetleri ,68 TL Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri ,78 TL Tanıtım Ve Eğitim Hizmetleri ,53 TL Proje Ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri ,89 TL Toplam ,45 TL Ajans tarafından verilen desteklerin mali yönetiminden sorumludur. Destek Hizmetleri Birimi nin görev ve yetkileri aşağıda verilmiştir. a) Destek hizmetlerini sevk ve idare etmek, b) İdari ve mali su reçleri yu ru tmek, c) Gelen-Giden evrakın kaydını, gönderilmesini, takibini ve arşivlenmesini yu ru tmek, d) Merkez arşivin oluşturulması ve yu ru tu lmesini sağlamak, e) Genel sekreterin randevu ve ziyaret programını du zenlemek, f) Ajansın insan kaynakları politikasını oluşturmak ve personel alımı ile ilgili işlerini yu ru tmek, g) Gelirleri ve alacakları tahsil ve takip etmek, h) Ajansın her tu rlu ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek, ödemeleri gerçekleştirmek ve arşivlemek, i) Bu tçe gerçekleşmesine ilişkin verileri ajans web sitesi u zerinden kamuoyuna duyurmak, j) İDB tarafından uygunluğu bildirilen projelerin yararlanıcılarına ön ödeme yapmak, Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 19

15 k) Sözleşme feshi, usulsu zlu k vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemelerin takibini yapmak, l) Ajansın iç kontrol sisteminin oluşturulmasında ve yu ru tu lmesinde koordinasyonu sağlamak, m) Ajansın dış denetimi için gerekli çalışmaları yapmak, n) Mali verileri, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) kullanarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Mu du rlu ğu ne göndermek, o) Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını yu ru tmek, p) Ajans taşıtlarının kullanılması ile ilgili koordinasyonu sağlamak, q) Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personelin iş ve görev tanımlarını belirlemek ve bu personeli koordine etmek, r) Birim ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak, s) Görev tanımlarına giren konularda gerekli bilgileri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) girmek ve gu ncelleştirilmesini sağlamak, t) Genel Sekreterlikçe verilecek benzer görevleri yapmak. Destek Hizmetleri Birimi Tablo 5. Destek Hizmetleri Birimi Personel Kadrosu İsim Unvan Üniversite Meslek Alanı Mehmet Zeki RASTGELDİ Birim Başkanı İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi-Matematik Fatma AVLUKLU Muhasebe Yetkilisi Çukurova Üniversitesi İşletme Aysun BAYRAMİÇ Personel ve İdari İşler Yetkilisi Kahramanmaraş Su tçu İmam Üniversitesi İktisat İdris Haşim SODAN Satınalma Yetkilisi Pamukkale Üniversitesi İktisat Abdurrahman EYLİKLER İnsan Kaynakları Yetkilisi Erciyes Üniversitesi İşletme Ersin DOĞAN Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi Ankara Üniversitesi Gazetecilik Mu jde ÖZAY Arşiv Yetkilisi Anadolu Üniversitesi İşletme Murat TIKIZ Bilgi İşlem Yetkilisi Gaziantep Üniversitesi Bilg. Tekn. Ve Prog PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi (PPKB); yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlanması ile birlikte yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur. Bu kapsamda PPKB nin görev ve sorumlulukları şu şekildedir: a) Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak mali desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını planlamak ve bu tçe dağılımını yapmak, b) Yıllık çalışma programı ve bu tçe içinde verilmesi planlanan destekler için ayrılacak tutarların belirlenmesine ilişkin araştırmalar yapmak, c) Ajansın yıllık Çalışma Programı ile bu tçesini diğer birimlerle koordineli bir şekilde hazırlamak, konsolide etmek ve onaylanmak u zere Yönetim Kurulu ile Kalkınma Bakanlığı na göndermek, d) Haftalık, 6 aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulu ile Kalkınma Bakanlığına göndermek, e) Kalkınma Kurulu Toplantılarının gu ndemi ile ilgili hazırlıkları yapmak, YDO lar ile birlikte organizasyonu sağlamak, f) Yerel kapasitenin artırılmasına yönelik eğitim ihtiyaçlarının tespitini, planlanmasını ve koordinasyonunu yapmak, g) TRC1 Bölgesi ile ilgili verileri il-ilçe du zeyinde toplamak, gu ncellemek, veri tabanları oluşturmak ve diğer çalışma birimlerinin kullanımına sunmak, h) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına destek sağlamak; kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yu ru tu len, bölge plan ve programları açısından önemli göru len diğer projelere katkı sağlamak, i) Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, j) Ulusal Kalkınma Planı na uyumlu olarak Bölgesel Gelişme Planı nı paydaşların katılımı ile hazırlamak, gerekli revizeleri gerçekleştirmek, k) TRC1 Bölge vizyonunun ve kalkınma stratejisinin paydaşlar tarafından benimsenmesi için gerekli çalışmaları yapmak Birimde Çalışan Personel Hakkında Genel Bilgiler Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi şubat ayına kadar faaliyetlerine 5 personel ile devam etmiş olup şubat ayında göreve başlayan yeni personel ile birlikte birimin çalışan sayısı 6 ya çıkmıştır. PPKB de 2014 yılında faaliyet göstermiş olan personel listesi aşağıda verilmiş olup birim faaliyetlerine bu personel kadrosu ile devam edilmektedir. Tablo 6. PPKB Personel Kadrosu İsim Unvan Üniversite Meslek Alanı Sezen GENÇ Birim Başkanı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Cihan ARDİLİ Uzman Yu zu ncu Yıl Üniversitesi Sosyoloji Ebru DEMİRCİ Uzman Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mu hendisliği Yusuf Cem YAMAN Uzman Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Ayhan KÖKSEL Uzman Kırıkkale Üniversitesi Endu stri Mu hendisliği Mehmet UÇKUN Uzman Kadir Has Üniversitesi İktisat Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 21

16 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Tablo 7. Personel Tarafından Katılım Sağlanan Faaliyetler Katılım Sağlanan Faaliyet Yer Tarih Organik Tekstil Standartları Eğitim Programı Gaziantep Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Yenilik Stratejisi Toplantısı Ankara Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Adıyaman Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gaziantep Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kilis Kadın Dostu Kentler Projesi Stratejik Plan Hazırlama Toplantısı Gaziantep Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı(JICA) İşbirliği ve Proje Geliştirme Toplantısı Gaziantep Endu striyel Simbiyoz Konferansı Ankara Kadın Dostu Kentler Projesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Gaziantep Gaziantep Ulusal Enerji Zirvesi Gaziantep Genç Fikirler Gu çlu Kadınlar Projesi Fikir Kampı Gaziantep Kadın Dostu Kentler Projesi Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi Gaziantep KUYAP İş Geliştirme Programı Çalıştayı Gaziantep Kadın Dostu Kentler Projesi İstihdam ve Sağlık Eğitimi Gaziantep Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Semineri Şanlıurfa Organik Pamuk İstişare Çalıştayı Şanlıurfa «Empowerment of Rural Women / Japonya Kırsal Kalkınma Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı Gaziantep Kadın Dostu Kentler Projesi- 2 Yerel Eylem Eşitsizlik Planı Toplantısı Gaziantep Adıyaman İl Du zeyinde Alt Havza Çalışmaları Toplantısı Adıyaman Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölu mu Öğrencileri İle Planlama Semineri Kadın Dostu Kentler, KAMER, UNHCR ve Kırkayak Ku ltu r Sanat Merkezi İlgilileri ile Suriyeli Sığınmacı Kadınların Sorunları İstişare Toplantısı Gaziantep Gaziantep Marka ve Tasarım Uygulamaları Konferansı Gaziantep METEK Ulusal Kongresi Gaziantep Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Adıyaman Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gaziantep Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kilis Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi Çalıştayı Ankara Uluslararası Medeniyetler Diyaloğu Sempozyumu Gaziantep Genç İstihdamı Gaziantep Buluşması Çalıştayı Gaziantep İtalya Çalışma Ziyareti (Lombardia ve Emilia Romagna Bölgeleri) İtalya Bölgesel Kalkınmada Gu ç Birliği Platformu Toplantısı Gaziantep GAP Organik Tekstil Çalışma Grubu Çalıştayı Şanlıurfa GAP OTADAM ve Kurumsal Kapasite Geliştirme Grubu Çalıştayı Şanlıurfa Aşağı Fırat Havzası Turizm Gelişim Koridoru ve Eylem Planı ile ilgili Şehir Plancıları Odası Yetkilileriyle Toplantı Gaziantep Fırat-Dicle 1.Alt Havza Yönetim Heyeti Teşekku l Toplantısı Şanlıurfa Su rdu ru lebilir Kentler Çalıştayı Ankara Aşağı Fırat Havzası Turizm Gelişim Koridoru ve Eylem Planı Ankara Atatu rk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölu mu yle Toplantı Gaziantep Opendays European Week of Regions and Cities Belçika Yılı Ajans Çalışma Programı ve Bu tçe Toplantısı Ankara Kalkınma Ajansları Planlama Birimleri Toplantısı Nevşehir Aile Çiftçiliği Yılı Çalıştayı Adana Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gaziantep Gaziantep Ticaret Odası Lojistik Köy Projesi Toplantısı Gaziantep Gaziantep Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu Toplantısı Gaziantep Gaziantep Kent Konseyi Tarım Çalışma Grubu Toplantısı Gaziantep Gaziantep Kent Konseyi Turizm ve Tanıtma Çalışma Grubu Toplantısı Gaziantep Gaziantep Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Toplantısı Gaziantep Zeytin ve Zeytinyağı Ulusal Ku melenme Projesi Toplantısı Gaziantep Gaziantep Kent Konseyi İmar, Altyapı ve Ulaşım Çalışma Grubu Toplantısı Gaziantep Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi Kent Estetiği Grubu Toplantısı Gaziantep Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi Kent Estetiği Grubu Toplantısı Gaziantep Kadın Dostu Kentler Programı «Yerel Eşitlik Strateji Planı» toplantısı Gaziantep Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi Kent Estetiği Grubu Toplantısı Gaziantep Suriye Geçici Bölge Hu ku meti Yetkililerine Suriye Bölge Planı Eğitimi Gaziantep İKGOP Mesleki Eğitim projesi kapsamında GSO ile Toplantı Gaziantep Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 23

17 TRC1 Bölge Planı ( ) Çalışmaları Ülkemizin 2023 hedeflerine hizmet etmek u zere bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması, bölge halkının refah seviyesinin artırılması, beşeri ve sosyal sermayenin geliştirilmesi ve su rdu ru lebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla yıllarını kapsayacak şekilde ve katılımcı planlama anlayışıyla Ajansımız koordinasyonunda hazırlanan TRC1 Bölge Planı, Sayın Başbakanımızın başkanlık ettiği Bölgesel Gelişme Yu ksek Kurulu tarafından tarihi itibarıyla onaylanmıştır. Yaşam Kalitesi Yu ksek, Beşeri Sermayesi Gu çlu, Rekabetçi ve Yenilikçi, Orta Doğu nun Çekim Merkezi İpekyolu! vizyonuna sahip söz konusu plan kapsamında, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak biçimde dört gelişme ekseni ve gelişme eksenlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak öncelikli hedef ve stratejiler oluşturulmuştur yılı sonunda onaylanan planın 10 yıllık uygulama su recinin, 2015 yılında başlatılması planlanmak olup planın uygulanmasına ilişkin Ajansımızca gerçekleştirilecek faaliyetlerin izlenmesine yönelik bir sistem kurulması tasarlanmaktadır Bütçe ve Çalışma Programı Çalışmaları Ajans 2014 yılı bu tçe kesinleştirilmesi çalışmaları kapsamında bu tçe hesaplamaları için esas alınacak 2012 yılı detaylı gelir mizanlarıyla ilgili kurumlarla göru şmeler yapılmış ve yapılan çalışmalar sonucunda İKA 2014 yılı bu tçe kesinleştirme çalışmaları tamamlanmıştır yılı Çalışma Programı ve Bu tçe çalışmaları kapsamında ise belediyeler, il özel idareleri ve sanayi ve ticaret odalarından yıl içinde tahsil edilmesi gereken katkı payları ile ilgili olarak mizan bilgileri resmi yazışmalar yoluyla talep edilmiş ve 2015 yılı bu tçe hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Bununla birlikte, bu tçeye bağlı 2015 yılı çalışma programı kapsamında, Ajans birimlerinden 2015 yılında yapılması planlanan faaliyetler, eğitimler, çalıştaylar, katılım sağlamayı öngördu kleri fuar, seminer gibi organizasyonları içeren gelecek birim faaliyetleri talep edilmiş ve 2015 yılı bu tçesi ile birlikte 2015 yılı çalışma programı Kalkınma Bakanlığı na iletilmiştir Faaliyet Raporları PPKB nin görev ve sorumlulukları arasında Ajansın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde haftalık, 6 aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması yer almaktadır. Bu kapsamda, 2014 yılı içerisinde haftalık birim faaliyet raporları hazırlanarak KAYS sistemine girilmiştir. Ayrıca, 2013 yılı Ajans Faaliyet Raporu ve 2014 yılı Ajans Ara Faaliyet Raporları hazırlanmış ve söz konusu raporlar Ajans web sitesinde yayımlanmıştır Kalkınma Kurulu Çalışmaları 2013 yılı Kalkınma Kurulu toplantıları neticesinde oluşturulan çalışma komisyonları, 2014 yılı itibarıyla Kalkınma Kurulu u yelerinin aktif katılımıyla çalışmalarına başlamıştır. Beşeri kaynaklar, eğitim ve istihdam; ku ltu r, turizm ve tanıtım; kentleşme, çevre ve altyapı; sanayi, ticaret ve lojistik; tarım ve kırsal kalkınma ve dezavantajlı gruplar, göç ve sosyal uyum konularıyla 6 ana başlıkta oluşturulan çalışma komisyonlarının 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri komisyon toplantıları ve toplantı gu ndemleri aşağıda verilmiştir. KOMİSYON ADI Dezavantajlı Gruplar, Göç ve Sosyal Uyum Komisyonu Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komisyonu Sanayi, Ticaret ve Lojistik Komisyonu Beşeri Kaynaklar, Eğitim ve İstihdam Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu Ku ltu r, Turizm ve Tanıtım Komisyonu Tablo Yılında Gerçekleştirilen Tematik Çalışma Komisyon Toplantıları TOPLANTI SAYISI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Toplantı Başkanlık divan u yelerinin seçilmesi ve açık oturum 2. Toplantı Kadın çalışmaları konusunda şu ana kadar yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmaların incelenmesi ve konu kapsamında Ajans tarafından sunum yapılması; Emniyet Mu du rlu kleri, kadın alanında faaliyet gösteren STK lar, ÇATOM ve ŞÖNİM in toplantıya davet edilmesi ve ilgili kurumların konuyla ile ilgili gerçekleştirdikleri çalışmaların komisyon u yeleri ile paylaşılması 3. Toplantı Suriyeli misafirlerin mevcut durumları ve bölgeye olan etkilerinin sosyal, ku ltu rel ve ekonomik boyutlarıyla tartışılması ve AFAD İl Mu du rlu kleri ve Emniyet İl Mu du rlu kleri Yabancılar Şubesi nden ilgili yetkililerce Suriyeli misafirler hakkında sunum yapılması 4. Toplantı TRC1 Bölgesi iç göç durumu 5. Toplantı Komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi ve Suriye krizinin etkileri hakkında bir sunumun gerçekleştirilmesi 1. Toplantı Başkanlık divan u yelerinin seçilmesi ve açık oturum Gaziantep, Adıyaman ve Kilis İllerinin kentleşme, çevre 2. Toplantı ve altyapı başlıkları altında komisyon u yeleri tarafından değerlendirilmesi ve TRC1 Bölgesi nde yapılacak olan çalışmaların ortaya konulması 3. Toplantı Su altyapısı ve tasarrufu 4. Toplantı Gaziantep, Adıyaman ve Kilis İllerinin Kentleşme ve İmar Uygulamaları 5. Toplantı Hava kirliliği 1. Toplantı Başkanlık divan u yelerinin seçilmesi ve açık oturum Suriye krizi sonrası oluşacak olası ticari fırsatlar, TRC1 2. Toplantı Bölgesi nde lojistik ve bölgede gerçekleştirilen lojistik projeleri 3. Toplantı Irak taki Son Gelişmelerin Bölgeye Olan Etkileri 4. Toplantı Irak taki Son Gelişmelerin Bölge Sanayisine Etkileri ve Çözu m Yolları 1. Toplantı Başkanlık divan u yelerinin seçilmesi ve açık oturum 2. Toplantı Komisyon divan u yelerinin seçilmesi, komisyon çalışmalarına eğitim konusu ile başlanması 3. Toplantı Mesleki eğitim 4. Toplantı Komisyon u yeleri tarafından gönderilen proje fikirlerinin değerlendirilmesi 1. Toplantı Başkanlık divan u yelerinin seçilmesi ve açık oturum 2. Toplantı Tarım ve kırsal kalkınma alanında son 10 yılda gerçekleştirilen faaliyetlere Tarım ve hayvancılık alanlarında var olan destek 3. Toplantı mekanizmaları ve bu alanlarda bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ele alınabilecek projeler 1. Toplantı Başkanlık divan u yelerinin seçilmesi ve açık oturum 2. Toplantı Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinin turizm potansiyeli; agro, doğa, av, sağlık, gastronomi, ku ltu r ve inanç turizmi sunumu Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 25

18 2014 yılının ilk Kalkınma Kurulu İKA 2014 Yılı Ara Faaliyetleri ve Kalkınma Kurulu Çalışma Komisyonlarının Sunumları gu ndemi ile 17 Haziran 2014 tarihinde Adıyaman da gerçekleştirilmiştir. Kalkınma Kurulu nda 2013 Yılı II. Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi okunmuş, Ajans 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu paylaşılmış, komisyon çalışmaları ve kalkınma gu ndemi hakkında açık oturum gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, çalışma komisyonlarının çalışmaları hakkında komisyon başkanlarınca sunumlar gerçekleştirilmiştir yılının ikinci Kalkınma Kurulu ise İKA 2014 Yılı Faaliyetleri, 2015 Yılı Çalışma Programı ve Bu tçesi ve Kalkınma Kurulu Çalışma Komisyonlarının Sunumları gu ndemi ile 13 Aralık 2014 tarihinde Gaziantep te gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda 2014 Yılı I. Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi okunmuş, Ajans 2014 Yılı Faaliyet Raporu ile birlikte 2015 Yılı Çalışma Programı ve Bu tçesi paylaşılmıştır. Son olarak, çalışma komisyonlarının yıl içerisinde yaptıkları çalışmalar, komisyon başkanlarınca kurul u yelerine sunulmuştur Aşağı Fırat Havzası Turizm Gelişim Koridoru ve Eylem Planı ( ) Dezavantajlı Gruplar, Göç ve Sosyal Uyum Çalışma Komisyonu Toplantısı Aşağı Fırat Havzası ndaki mevcut yerleşim alanları ile tarihi, doğal ve ku ltu rel turizm değerlerini kapsayan alanda, turizm sektöru nu n gelişimini sağlayacak ve TRC1 Bölgesi nde turizm yatırımları ve uygulamalarını yönlendirilecek bir Turizm Gelişim Planı hazırlanmasına karar verilmiş olup, söz konusu plan ile ilgili çalışmalar Ajansımız koordinasyonunda devam etmektedir. Aşağı Fırat Havzası Turizm Gelişim Koridoru ve Eylem Planı ( ) İpekyolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğinde Barlas İmar Planlama Mu şavirlik Ltd. Şti. ye tarihleri arasında hazırlatılmıştır. Mu ellif firma tarafından yapılan planlama çalışması; araştırma raporları, plan çalışması ve markalaşma yaklaşımını içermekte olup mevcut durum raporu du zeltmeleri sonrasında Ajans bu nyesinde tarihinde du zenlenen toplantıda ilgili paydaşlara aktarılmıştır. Katılımcılık ilkesi gereğince taslak plan, bölgede yer alan tu m ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek paydaşların göru şleri alınmıştır. Söz konusu plan çalışması, değerlendirme raporu, yönetim kurulu u yeleri ve tu m ilgili tarafların göru şleri kapsamında tekrar revize edilerek Ajansımıza iletilmiş ve revizyonu tamamlanan plan, İKA, KARACADAĞ ve GAP BKİ başta olmak u zere Yönetim Kurulu Üyesi olan kurum ve kuruluşların göru şu ne son defa açılmıştır yılı sonunda yapılan değerlendirme toplantısının ardından yapım işleri için ödemelerin 2015 yılında yapılması planlanan Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı nda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Sanayi, Ticaret ve Lojistik Çalışma Komisyonu Toplantısı Görece az gelişmiş bölgelerde, bu yu me ve çevrelerine hizmet verme potansiyeli yu ksek kent merkezlerine sağlanan stratejik desteklerle, söz konusu kent merkezlerinin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırılması ve nihayetinde kalkınmanın çevre merkezlere de yayılarak iç göçu n kendi bölgesi içinde tutulması amacıyla Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda kurgulanmış ve u st ölçekli plan ve politikalar kapsamında programın, u lke genelinde 12 ilde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 2013/33 ve 2014/31 sayılı Yu ksek Planlama Kurulu (YPK) kararlarına göre bahse konu programın, Gaziantep te de uygulanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 2013 yılı içinde ilde kanaat önderi konumunda bulunan u niversiteler, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve belediye başkanlıkları ile göru şu lerek cazibe merkezi programına uygun proje fikirleri toplanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından u retilen bu proje fikirlerine ek olarak yeni proje fikirleri u retmek amacıyla Ajans uzmanları ile beraber 31 Mart 2014 ve 10 Nisan 2014 tarihlerinde birer toplantı du zenlenmiş ve 10 ana grup altında toplam 24 proje fikri u retilmiştir. Söz konusu proje fikirleri, hazırlanan Strateji Doku manı eşliğinde Kalkınma Bakanlığı ile göru şu lerek proje konuları u zerinde mu zakereler gerçekleştirilmiştir Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 27

19 Gaziantep ilinde uygulanacak olan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde kabul edilen aşağıdaki projelerin fizibilitelerinin yapılmasına karar verilmiştir. No Proje Adı Başvuru Sahibi 1 Lojistik Köy Projesi Gaziantep Ticaret Odası 2 Endu striyel Simbiyoz Projesi Gaziantep Sanayi Odası 3 Lisanslı Depoculuk ve Üru n İhtisas Kurulması Projesi Gaziantep Ticaret Borsası 4 Gaziantep Merkezi Biyogaz Tesisi Projesi Gaziantep Bu yu kşehir Belediyesi Ajansımız bu nyesinde söz konusu projelerin daha sağlıklı ve uygulanabilir olarak tasarlanması, fizibilitelerin yapılması ve uygulanması için her bir proje teklifi u zerinde yoğunlaşmak u zere Ajans uzmanlarından oluşan proje geliştirme ekipleri 2014 yılı sonunda oluşturulmuştur. Proje geliştirme ekiplerinin 2015 yılı içerisinde, program kapsamında desteklenmesi planlanan projelerin geliştirilmesi bağlamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile toplantılar gerçekleştirmeleri, mevcut örnek uygulamaları yerinde ziyaret etmeleri ve bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında çalışma ziyaretleri gerçekleştirmeleri planlanmaktadır Araştırma Raporları Birim uzmanlarınca bölge planına katkı sağlaması hedeflenen TRC1 bölgesine yönelik İstatistiklerle TRC1 Bölgesi, TRC1 Bölgesi Göç Durumu, Gaziantep Medikal Sektöru Raporu, TRC1 Bölgesi ARGE ve Yenilik Durum Raporu, TRC1 Bölgesi Turizm Durumu Raporu, TRC1 Bölgesi nin İhracat Stratejisi ve Suriye Krizinin TRC1 Bölgesi ne Etkileri isimli sektör raporlarının yazımı ve strateji geliştirme çalışmaları 2014 yılı kapsamında su rdu ru lmu ştu r. Raporların 2015 yılının Şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ Program Yönetim Birimi, PPKB tarafından hazırlanan Bölge Planı ve programlarına göre oluşturulacak destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PYB, tu m destekler kapsamında, başvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan su recin uygulamasından sorumludur. Program Yönetim Birimi Görev ve Yetkileri: a) Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve gu ncellemek, b) Destek programları kapsamında, Destek Yönetim Kılavuzu nda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, c) Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, doğrudan faaliyet desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak, d) Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak, e) Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri du zenlemek ve gerçekleştirmek, f) Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölu mu nde yayımlayarak herkesin aynı anda ve eşit du zeyde bilgi edinebilmesini sağlamak, g) Proje ve faaliyet desteği başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak, h) Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin du zeltmeleri mevzuatta öngöru ldu ğu şekilde yapmak ve bunları yayımlamak, i) Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek; seçim su recinde etkin rol oynamak, j) Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek, k) Proje seçim ve değerlendirme su reçlerini planlamak ve yönetmek, l) Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bu tçelerini yapılan değerlendirmeler ışığında İDB ile birlikte revize etmek; proje sahiplerini sözleşme su recinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek, m) Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan destek almaya hak kazananlar ve kazanamayanlar listesini kamuoyuna ilan etmek, n) Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek. o) İDB ile birlikte, destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek ve destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine destek sözleşmelerini imzalatmak, p) Proje başvuruları, değerlendirme su reci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin bilgi sistemine girilmesini sağlamak ve sistemde tutulmasını temin etmek, q) Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İDB ye devretmek, r) Yapılan proje başvurularının ön inceleme su recini koordine etmek, s) Birim ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak, t) Görev tanımlarına giren konularda gerekli bilgileri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) girmek ve gu ncelleştirilmesini sağlamak, u) Genel Sekreterlikçe verilecek benzer görevleri yapmak. Program Yönetim Birimi nde 1 birim başkanı ve 3 uzman personel görev yapmakta olup personel kadrosu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Program Yönetim Birimi Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 29

20 Tablo 9. Program Yönetim Birimi Personel Kadrosu İsim Unvan Üniversite Meslek Alanı Abdulmenap ERTAŞ Birim Başkanı İstanbul Ku ltu r Üniversitesi Bilgisayar-Matematik Ahmet PAKSU Uzman Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mu h. H. Serap ÖZEN Uzman Çukurova Üniversitesi İşletme Fevzi YAŞAR Uzman Harran Üniversitesi Matematik Proje ve Faaliyet Destekleri Yılı Proje Teklif Çağrısı Faaliyetleri 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı, başvuru rehberlerinin hazırlanması ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından 16 Aralık 2013 tarihinde ilan edilmiştir. Ajansımız, 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 3 ayrı mali destek programı yu ru tu lmu ştu r. Bu programlar Ku ltu r-turizm Altyapısı Mali Destek Programı, Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ve Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı dır. Toplam bu tçesi TL olan mali destek programlarının bu tçesel dağılımı aşağıda verilmiştir. Tablo Yılı Mali Destek Programlarının Bu tçesi Program Adı Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (KT) Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (SG) Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı(BSR) Bütçesi TL TL TL 2014 yılı mali destek programları kapsamında hedef gruplar ve paydaşları bilgilendirmek amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Toplamda kişi bu bilgilendirme toplantılarına katılmıştır. İl bazında katılım sayıları aşağıdaki gibidir. Mali Destek Bilgilendirme Toplantısı 2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında toplam 331 proje teslim alınmıştır. Bu başvuruların 183 u Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı ndan, 107 si Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ndan ve 41 i de Ku ltu r-turizm Altyapısı Mali Destek Programı ndan olmuştur. İl bazında teslim alınan proje başvuru sayıları aşağıda verilmiştir. Tablo Yılı Mali Destek Programları Teslim Alınan Proje Sayıları İl Teslim Alınan Proje Sayısı Gaziantep 180 Adıyaman 124 Kilis 27 Toplam 331 Tablo Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları İl Katılım Sağlayan Kişi Sayısı Gaziantep 536 Adıyaman 418 Kilis 153 Toplam Projelerin idari ve uygunluk kriterlerinin değerlendirildiği ön inceleme su reci tarihleri arasında yapılmıştır. Ön inceleme sonucunda eksik evrak tespiti yapılan proje sahiplerine, eksik evraklarını tamamlamak u zere KAYS u zerinden ve e-posta yoluyla bildirimde bulunulmuştur. Yapılan ön inceleme sonucunda 6 proje elenmiştir. Ön incelemeden geçen ve eksik evrak bildirimi yapılan proje sayıları aşağıdaki gibidir. Tablo Yılı Mali Destek Programları Ön Eleme Sonuçları Durumu / Program BSR SG KT Toplam Ön İncelemeyi Geçen Ön İncelemeyi Geçemeyen Evrakları Eksik Olan Toplam BD Hazır Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 31

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis Ocak, 2016 İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bölge içi gelişmişlik

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Trakya 2009 SUNUŞ Ekonomik büyüme ve kalkınma, tüm ülkelerin en temel amacıdır. Bu amaca ulaşmadaki temel ilke ise, ülkenin mevcut kaynak ve imkânlarını

Detaylı

2015 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2015 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI ARA FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bölge içi gelişmişlik farklarının

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2016 YILI FAALİYET RAPORU TRC1 Bölgesi Gaziantep, Adıyaman, Kilis İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bölge içi gelişmişlik

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bölge içi gelişmişlik farklarının

Detaylı

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Hazırlayan: Esin ÖZDEMİR Uzman Yardımcısı YÖNETİCİ ÖZETİ Kalkınma Ajansları

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009)

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) 2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Temmuz 2010 İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 3 1. GENEL BİLGİLER... 4 1.1 MİSYON

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis Günümüz kalkınma politikaları kapsamında ulusal kalkınmanın, bölgesel kalkınma politikaları ile sağlanacağı görüşü kabul

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

2017 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2017 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2017 YILI ARA FAALİYET RAPORU TRC1 Bölgesi Gaziantep Adıyaman Kilis İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bölge içi gelişmişlik

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2010 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2010 YILI ARA FAALİYET RAPORU (İKA) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A) Misyon ve Vizyon... 2 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 4 1) Fiziksel Yapı... 4 2) Teşkilat

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

2013 www.baka.org.tr 1

2013 www.baka.org.tr 1 2013 www.baka.org.tr 1 Faaliyet Raporu Sebahattin ÖZTÜRK Antalya Valisi Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BEBKA KURUMSAL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, 26 Düzey 2 bölgesi esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) (01 31 ) Şekiller Listesi Şekil 2: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Gantt Şeması... 2 Şekil 3: İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması... 3 Şekil 4: Planlama, Programlama ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

SUNUŞ. Ahmet TURHAN Balıkesir Valisi GMKA Yönetim Kurulu Başkanı. Sayfa 2 / 82

SUNUŞ. Ahmet TURHAN Balıkesir Valisi GMKA Yönetim Kurulu Başkanı. Sayfa 2 / 82 Sayfa 1 / 82 SUNUŞ Güney Marmara Kalkınma Ajansı, geçmiş yıllarda edindiği tecrübeler doğrultusunda Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara nın bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek noktası

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2014 SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2014 SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI FAALİYET RAPORU (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI FAALİYET RAPORU (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI FAALİYET RAPORU (01 Ocak 31 Aralık 2011) TRC1 BÖLGESİ (GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS) 1 T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2 20. yüzyılın ortalarından itibaren birçok gelişmiş

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Sunulan Bildiriler Presented Proceedings

Sunulan Bildiriler Presented Proceedings Sunulan Bildiriler Presented Proceedings BÖLGESEL KALKINMA BAĞLAMINDA ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI DENEYĠMĠ TRC1 Bölgesi : Gaziantep, Adıyaman, Kilis Bülent ÖZKAN 1 İpekyolu Kalkınma Ajansı Haziran 2010 da

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ - 2016 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesinde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

BAŞKAN. Prof. Dr. Peyami BATTAL Rektör ÜYE. Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA Rektör Yardımcısı ÜYE ÜYE. Prof. Dr. Şefik TÜFENKÇİ Ziraat Fak. Dek.

BAŞKAN. Prof. Dr. Peyami BATTAL Rektör ÜYE. Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA Rektör Yardımcısı ÜYE ÜYE. Prof. Dr. Şefik TÜFENKÇİ Ziraat Fak. Dek. Üniversite Senatosu Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Karar 2014/14-5 (Sayfa 1/5) Üniversitemizde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :5

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :5 Versiyon :5 Tarih :26.11.2013 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. 1 Birimler ve yatırım destek ofisleri aşağıda

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

YÖNETMELİK. Ardahan Üniversitesinden: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Ardahan Üniversitesinden: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28975 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR 12 Haziran 2013 12.06.2013 www.ankaraka.org.tr 2 KALKINMA AJANSLARI Bölgesel kalkınmanın

Detaylı