Mahmut DEMİRTAŞ İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Yönetim Kurulu Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mahmut DEMİRTAŞ İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Yönetim Kurulu Başkanı"

Transkript

1

2 Bölgesel kalkınmanın sağlanması ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasını temel görev edinen İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulduğu gu nden bu yana Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bölgenin geleceğine yön veren ve dinamik bir kurum haline gelen İpekyolu Kalkınma Ajansı yapmış olduğu çalışmalar ile bölgemizin tanınırlığını da artırmıştır. Üst ölçekli ulusal planlarla koordineli şekilde, yerel ve bölgesel bazda kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla TRC1 Bölgesi Bölge Planı hazırlanmış ve hazırlanan taslak plan Ajans internet sitesinde tu m kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların göru ş ve önerilerine açılmıştır. Göru ş ve öneriler sonrası revize edilen plan Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme Yu ksek Kurulu nun tarihli kararı ile onaylanmıştır yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 3 ayrı mali destek programına çıkılmış olup bölgeden toplam 331 proje teslim alınmıştır.değerlendirme sonrası başarılı bulunan projelere toplam 16,5 milyon TL tahsis edilmiştir. Ayrıca, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında yu ru tu cu konumunda olan Ajans, Halıcılık Mu kemmeliyet Merkezi ve Dokunmamış Kumaş (Nonwoven) ve Nanoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi nin kurulmasına yönelik projeler Avrupa Birliği Tu rkiye Delegasyonu tarafından onaylanmıştır. Bölgemiz, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 2. Kalkınma Ajansları Konferansı (KALK!2) kapsamında Tu rkiye deki 26 kalkınma ajansı çalışanlarına, Kalkınma Bakanlığı uzmanlarına ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerine ev sahipliği yapmıştır. Gerçekleştirilen oturumlar kapsamında ajansların kuruluşundan bu yana yu ru ttu kleri çalışmalar değerlendirilmiş, karşılaşılan sorunlar ele alınmış ve planlanan faaliyetler istişare edilmiştir. Sahip olduğu değerli personel kadrosu ile İpekyolu Kalkınma Ajansı nın gelecek yıllarda da aktif ve verimli çalışmalarına devam edeceğine inancım tamdır. Bugu ne kadar her tu rlu faaliyetin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu u yelerine ayrıca teşekku r eder, Ajans çalışanlarına başarılar dilerim. Mahmut DEMİRTAŞ İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Yönetim Kurulu Başkanı İpekyolu Kalkınma Ajansı i

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ii KISALTMALAR iii TABLO LİSTESİ v ŞEKİL LİSTESİ vi 1. GENEL BİLGİLER MİSYON VE VİZYON YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL YAPI TEŞKİLAT YAPISI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ VE HEDEFLER TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR MALİ DENETİM SONUÇLARI PERFORMANS BİLGİLERİ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ TANITIM VE İŞBİRLİĞİ BİRİMİ YATIRIM DESTEK OFİSLERİ KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜSTÜNLÜKLER ZAYIFLIKLAR DEĞERLENDİRME ÖNERİ VE TEDBİRLER 101 EKLER 102 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği ARGE Araştırma Geliştirme AYDO Adıyaman Yatırım Destek Ofisi BF1 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (KOBİ) BF2 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Kamu) BROP Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı DFD Doğrudan Faaliyet Desteği DHB Destek Hizmetleri Birimi EK Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı GAİB Gu neydoğu Anadolu ihracatçı Birlikleri GAP Gu neydoğu Anadolu Projesi GAP BKİ Gu neydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı GAPFOOD Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Tarım Fuarı GASKİ Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi GSO Gaziantep Sanayi Odası GTO Gaziantep Ticaret Odası GYDO Gaziantep Yatırım Destek Ofisi IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı İDB İzleme ve Değerlendirme Birimi İKA İpekyolu Kalkınma Ajansı İKGOP İnsan Kaynakları Operasyonel Programı İŞKUR Tu rkiye İş Kurumu İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi JATA Japonya Seyahat Acenteleri Birliği JICA Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı KAYS Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi KBS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi KİTSO Kilis Ticaret ve Sanayi Odası KOA Ku çu k Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı KOBİ Ku çu k ve Orta Boy Ölçekli İşletme KOSGEB Ku çu k ve Orta Ölçekteki Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KYDO Kilis Yatırım Destek Ofisi METEK Tu rkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Projesi MITT Moskova Turizm ve Seyahat Fuarı MDP Mali Destek Programı MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Mu du rlu ğu ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi OKP Onuncu Kalkınma Planı OSB Organize Sanayi Bölgesi PPKB Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi PYB Program Yönetim Birimi SEENORDA Gu neydoğu Avrupa Ülkeleri Kalkınma Ajansları Ağı SGK Sosyal Gu venlik Kurumu ii 2014 Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı iii

4 SK TA TD TEPAV TİB TMDP TODAİE TRC1 TÜBİTAK TÜİK TYDTA UDSEP UN USTP ÜRGE WAIPA Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Teknik Destek Tu rkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tanıtım ve İşbirliği Birimi Turizm Mali Destek Programı Tu rkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitu su İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması Tanımları Arasında Adıyaman, Gaziantep ve Kilis İllerini Sınıflandıran Kod Tu rkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Tu rkiye İstatistik Kurumu Tu rkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı Birleşmiş Milletler Üniversite, Sanayi ve Toplum İşbirliği Mali Destek Programı Üru n Geliştirme Du nya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği TABLO LİSTESİ Tablo Yılı İçerisinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları 5 Tablo Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Eğitimler 12 Tablo Yılı Ocak-Aralık Dönemi Bu tçe Gelirleri 18 Tablo Yılı Ocak-Aralık Dönemi Bu tçe Giderleri 19 Tablo 5. Destek Hizmetleri Birimi Personel Kadrosu 20 Tablo 6. PPKB Personel Kadrosu 21 Tablo 7. Personel Tarafından Katılım Sağlanan Faaliyetler 22 Tablo Yılında Gerçekleştirilen Tematik Çalışma Komisyon Toplantıları 25 Tablo 9. Program Yönetim Birimi Personel Kadrosu 30 Tablo Yılı Mali Destek Programlarının Bu tçesi 30 Tablo Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları 30 Tablo Yılı Mali Destek Programları Teslim Alınan Proje Sayıları 31 Tablo Yılı Mali Destek Programları Ön Eleme Sonuçları 31 Tablo Yılı Teslim Alınan Proje Sayılarının Durum Dağılımı 32 Tablo Yılı Mali Destek Programlarının Bu tçesi 33 Tablo Yılı Mali Destek Programlarının Bu tçesi 33 Tablo 17. İllere Göre Teknik Destek Talep Sayısı ve Başarı Durumları 34 Tablo 18. Dönemlere Göre Teknik Destek Talep Sayısı ve Başarı Durumları 34 Tablo 19. Antep Fıstığı Mu kemmeliyet Merkezi Gu du mlu Projesi 35 Tablo 20. Halıcılık Mu kemmeliyet Merkezi Projesi 37 Tablo 21. Dokunmamış Kumaş Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Projesi 38 Tablo 22. İzleme ve Değerlendirme Birimi Personel Kadrosu 41 Tablo 23. Ajans Kuruluşundan Bu Yana Verilen Desteklerin İl Bazında Dağılımı 42 Tablo 24. Destek Programı Bazında İzleme Ziyaret Sayıları 47 Tablo 25. Ajans Akreditasyon Su reci Eğitim Detayları 50 Tablo 26. Tanıtım ve İşbirliği Birimi Personel Kadrosu 52 Tablo 27. Ajans Promosyon Materyalleri 62 Tablo 28. Ajans Doku manları 63 Tablo 29. Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Personel Kadrosu 74 Tablo 30. Gaziantep Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Faaliyetler 74 Tablo 31. Gaziantep Yatırım Destek Ofisinin Verdiği Bazı Hizmetler 74 Tablo 32. Gaziantep Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Saha Ziyaretleri 76 Tablo 33. Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Tarafından Açılan Genel Yatırım Teşvik Belgeleri 78 Tablo 34. Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Tarafından Kapatılan Yatırım Teşvik Belgeleri 78 Tablo 35. Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Personel Kadrosu 81 Tablo 36. Adıyaman Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Faaliyetler 81 Tablo 37. Adıyaman Yatırım Destek Ofisinin Verdiği Bazı Hizmetler 81 Tablo 38. Adıyaman Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Saha Ziyaretleri 81 Tablo 39. Kilis Yatırım Destek Ofisi Personel Kadrosu 87 Tablo 40. Kilis Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Faaliyetler 87 Tablo 41. Kilis Yatırım Destek Ofisinin Verdiği Bazı Hizmetler ve Kişi Sayıları 88 Tablo 42. Kilis Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Saha Ziyaretleri 88 Tablo 43. Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Katılım Sağlanan Fuarlar 92 Tablo 44. Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Katılım Sağlanan Faaliyetler 95 iv 2014 Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı v

5 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1. İpekyolu Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması 3 Şekil 2. Uzman Personelin Eğitim Durumu 11 Şekil 3. Uzman Personelin Cinsiyet Durumu GENEL BİLGİLER T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), 25 Ocak 2006 tarihinde kabul edilen 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un Bakanlar Kurulu na verdiği yetkiye dayanarak 22 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan kararname ile kurulmuştur. Ajansımız, 5449 sayılı kanunun genel gerekçesinde de belirtildiği gibi; Yerel & bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgu nlu kleri ortaya çıkararak bunları en iyi şekilde değerlendirip planlayabilecek, Potansiyeli ve dinamikleri rekabetçi, katılımcı, esnek bir yaklaşımla harekete geçirebilecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, ku ltu rel birer değer haline dönu ştu rebilecek, Bu tu n kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak u zere bu tu n kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluşturabilecek, Yenilikçi, rekabete dayalı kaynak tahsisi mekanizması, etkin izleme ve değerlendirme işlevleri ile kalkınma planları, bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirecek, Hem ulusal hem de bölgesel/yerel du zeyde, başta istihdam ve gelir olmak u zere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla u lkenin genel refah ve istikrarına olumlu katkılar sağlayacak şekilde tasarlanmış ve kamuözel sektör anlayışına uygun bir yapıda kurulmuştur MİSYON VE VİZYON Ajansın misyonu, Etkin insan kaynakları politikası ile nitelikli beşeri sermayesini verimli şekilde kullanarak; bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgu nlu kleri ortaya çıkaracak politika ve stratejiler u retmek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği ku ltu ru nu yaygınlaştırmak, yenilikçi ve rekabete dayalı destek mekanizması ile bölge plan ve programlarını hedeflerine ulaştıracak projelere destek olmak, uygulama su reçlerini izlemek, değerlendirmek ve uygulama kapasitesini geliştirmek, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırım imkânlarının tanıtılması yoluyla bölgenin rekabet gu cu nu artırmak, tu m kesimlerde kalkınma bilinci ve ivmesi oluşturmaktır. Ajansın vizyonu ise, Bölgeyi geleceğe taşıyacak du şu nce ve politikalar u reten, uygulayan, su rdu ru lebilir kalkınmada öncu, kolaylaştırıcı, yeniliklere açık, etkin ve çağdaş bir kurum olmaktır YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR İpekyolu Kalkınma Ajansı nın görev ve yetkileri: a) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, b) Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama su recini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na bildirmek, c) Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yu ru tu len ve bölge plan ve programları açısından önemli göru len diğer projeleri izlemek, vi 2014 Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 1

6 e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, f) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 4 u ncu maddesinin ikinci fıkrası (c) bendi çerçevesinde Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak, g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gu cu nu artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek, h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası du zeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen su re içinde sonuçlandırmak u zere tek elden takip ve koordine etmek, j) Yönetim, u retim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgu tlenme ve işgu cu eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak ku çu k ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek, k) Tu rkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak, l) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve Ajansla ilgili diğer hususların gu ncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL YAPI İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Şehitkâmil ilçesi, İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Gu ven İş Merkezi nde 1., 2. ve 3. katlarda faaliyetlerini su rdu rmektedir. Her bir kat 517 m2 olmak u zere toplam m2 kapalı alana sahip olan hizmet binasında 2014 yılı sonu itibariyle 1 Hukuk Mu şaviri, 30 uzman ve 7 destek personelinin çalışabilmesine imkân tanıyan ofisleri, 3. katta 20 ve 1. katta 25 kişilik toplantı salonu, 40 Kişilik Eğitim Salonu, bekleme salonu ve Yönetim Kurulu u yelerine tahsis edilmiş bir adet çalışma odası ile hizmet vermektedir. Ayrıca Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Alitaşı Mah. Gölbaşı Cad. No:137/5-6 Kat: 4 adresinde 200 m2 kapalı alana taşınarak bu adreste hizmet vermekte olup, Kilis Yatırım Destek Ofisi Kilis Sanayi ve Ticaret Odası binası 2. katında hizmet vermektedir. Gaziantep Yatırım Destek Ofisi ise Ajans hizmet binasının 2. katında faaliyetlerini su rdu rmektedir. Ajans bu nyesinde Gaziantep te kullanılmakta olan u ç; Kilis ve Adıyaman da birer olmak u zere toplam beş adet kiralık araç mevcuttur TEŞKİLAT YAPISI da 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun kabul edilmiştir tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bazı Du zey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını öngören 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, Gaziantep ili merkez olmak u zere TRC1 Du zey 2 Bölgesi nde İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulmuştur. Ajanslar, tu zel kişiliği haiz ve bu Kanunla du zenlenmemiş bu tu n işlemlerinde özel hukuk hu ku mlerine tabidir sayılı Kanun un Ajansın Teşkilatı başlıklı u çu ncu bölu mu nde Ajansların teşkilat yapısı, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi şeklinde du zenlenmiştir. Aynı kanunun ilgili maddelerine göre Yönetim Kurulu karar organı, Kalkınma Kurulu danışma organı, Genel Sekreterlik icra organıdır. Planlama Proğramlama Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi KALKINMA KURULU İç Denetçi İzleme ve Değerlendirme Birimi Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği Tanıtım ve İşbirliği Birimi Şekil 1. İpekyolu Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması Kalkınma Kurulu Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisleri Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Kilis Yatırım Destek Ofisi Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, bölgenin sorunlarını ve fırsatlarını değerlendirme konusunda tavsiye kararları verir. Kalkınma Kurulu kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, u niversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından seçilmiş toplam 100 kişiden oluşur. Kalkınma Kurulu nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun un 9 uncu maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu madde hu ku mlerine göre Kalkınma Kurulu nun görev ve yetkileri şu şekildedir: a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek. b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını göru şmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 3

7 c) Bölgenin sorunlarına ve çözu m önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. d) Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak yılında Gaziantep İl Özel İdaresi nin kapanmasıyla birlikte Ajans Kalkınma Kurulu u ye sayısı 99 a du şmu ştu r. Şu anda Kalkınma Kurulu Başkanlığı nı Gaziantep Üniversitesi Rektöru Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN yu ru tmektedir YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu, İpekyolu Kalkınma Ajansı nın karar organıdır sayılı Kanun un onuncu maddesinde belirtildiği u zere Yönetim Kurulu; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, bu yu kşehir belediye başkanları veya bu yu kşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Tu rkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ajansı, Yönetim Kurulu Başkanı temsil etmektedir. Yönetim Kurulu nun başkanı validir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti u zerine u ye tamsayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az bir kere toplanmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu yönu nde karar alınır. Ajans genel sekreteri, oy hakkı olmamak kaydı ile yönetim kurulu toplantılarına katılır. Bu bağlamda, İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanları, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı ile Adıyaman ve Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlarından oluşmaktadır Sayılı Kanun un 10. maddesi 4. fıkrası uyarınca birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, mu teakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl su reyle dönu şu mlu olarak yu ru tu lu r. Kalkınma Ajansı Çalışma Yönetmeliği ne göre, Yönetim Kurulunun ajans merkezinin bulunduğu il dışındaki bölge illerinin her birinde; u ç ilden oluşan bölgeler için yılda en az u ç defa toplanması gerekmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu ve sekretarya işleri Genel Sekreterlik tarafından yu ru tu lmektedir. I. Kalkınma Kurulu Toplantısı Tablo Yılı İçerisinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları YK Karar No Ay İli 1 Ocak Adıyaman 2 Şubat Kilis 3 Mart Gaziantep 4 Nisan Adıyaman 5 Mayıs Gaziantep 6 Haziran Gaziantep 7 Temmuz Kilis 8 Ağustos Kilis 9 Eylu l Adıyaman 10 Ekim Gaziantep 11 Kasım Gaziantep 12 Aralık Adıyaman II. Kalkınma Kurulu Toplantısı Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 5

8 2014 YILI YÖNETİM KURULU Mahmut DEMİRTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun un on birinci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu madde hu ku mlerine göre Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri şu şekildedir: a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak, b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bu tçeyi revize etmek, c) Yıllık mali raporu ve kesinleşen bu tçe sonuçlarını onaylamak, d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek, e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı na göndermek, f) Ajans bu tçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı na göndermek, g) Genel Sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak, h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek, i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek, j) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölu mu nu onaylamak, k) Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak, l) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek, ayrıca, gerekli gördu ğu hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devretmektir. Erdal ATA Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman TAPSIZ Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi Hüsrev KUTLU Yönetim Kurulu Üyesi GENEL SEKRETERLİK Genel Sekreterlik, İpekyolu Kalkınma Ajansı nın icra organıdır. Genel Sekreterlik ve yatırım destek ofislerinin en u st amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. Hasan KARA Yönetim Kurulu Üyesi Salih ŞAHAN Yönetim Kurulu Üyesi Metin KARAKUŞ Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp BARTIK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa USLU Yönetim Kurulu Üyesi Erdal ÖNDEŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ajans Genel Sekreteri Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 7

9 Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun un on dördu ncu maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu madde hu ku mlerine göre Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri şu şekildedir: a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, b) Yıllık çalışma programı ile bu tçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 u ncu maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bu tçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak, d) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek, e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje u retme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak, f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek mali destek sağlamak u zere Yönetim Kuruluna öneri götu rmek, g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak, h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapma ve ortak projeler geliştirmek, i) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, j) Personelin performans ölçu tlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek, k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek, l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak, m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yu ru tmek, n) Yönetim Kurulu nun devrettiği yetkileri kullanmaktır BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ KAYNAKLARI Ajansın bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını geliştirmek için 2011 yılında başlatılan ve 2012 yılında devam ettirilen çalışmalarla bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı belli bir olgunluğa erişmiştir yılında yapılan çalışmalarla sistem gu ncellemeleri sağlanmış ve sistemi daha gu venli hale getirmek için gerekli yazılım ve donanım çalışmaları yapılmıştır yılı itibariyle de sistemsel ve yazılımsal tu m gu ncellemeler yapılmış olup ajansın bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısı hem gu venlik hem de tu m mevzuata uygun olarak du zenli bir şekilde işlemektedir Web Sitesi Ajansımızın Tu rkçe (www.ika.org.tr) ve İngilizce (www.ika.org.tr/english) siteleri Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu na uygun olarak yayın yapmaktadır yılında Ajans internet sitesinin tasarımı yenilenmiştir. 3 ildeki yatırım destek ofisleri için illerdeki yatırım imkânlarını gu ncel olarak sunan 3 adet yatırım sitesi tasarlanmış ve bunlardan Gaziantep yatırım sitesi (www.investingaziantep. gov.tr) 2013 te Kilis yatırım sitesi (www.investinkilis.gov.tr) ise 2014 yılında hizmete girmiştir yılında ajansımızın ev sahipliğini gerçekleştirdiği 2. Kalkınma Ajansları Konferansı nın web sitesi (www. kalkinma.org.tr) bilgi işlem personeli tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca 2014 yılı içerisinde ajansımızın ana web sitesi (www.ika.org.tr) u zerinde daha bilgilendirici değişikliler yapılmıştır yılı itibariyle Web siteleri ile ilgili gerekli gu ncelleme ve gu venlik yapısı Bilgi İşlem Birimi tarafından yapılmaktadır Sistem Odası Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını geliştirmek için 2011 son çeyrekte başlatılan çalışmalar çerçevesinde Ajans merkez binasında sistem odası oluşturulmuştur. Sistem odasının dış ortamdan izolasyonu sağlanmıştır. Oda 24 saat klima tertibatı ile soğutulmaktadır. Odanın gu venliğini sağlamak amacıyla hem fiziksel anahtar sistemi hem de kartlı geçiş sistemi kurulmuştur. Odanın kapısı hem anahtar hem de proximity kart sisteminin beraber kullanımı ile açılmaktadır. Oda, kurulan kamera sistemi ile 24 saat izlenmekte ve göru ntu ler kayıt altına alınmaktadır. Herhangi bir yangın ihtimaline karşılık odada yangın detektöru bulunmaktadır. Teknik arızalara karşı anında mu dahale için bilgi işlem personelinin odası sistem odasına yakın olarak konumlandırılmıştır. Voltaj değişimlerini engellemek, elektrik kesintisi sebebiyle sistemin ani ve kararsız bir şekilde sonlanmasını önlemek için odadaki tu m cihazlar gu ç kaynağına bağlanmıştır. Sistemin su rekliliğini sağlamak amacıyla 2013 yılında jeneratör alımı yapılmıştır yılı itibariyle gerek enerji alt yapısı gerekse sistem odasındaki tu m cihazların hem gu ncellemeleri hem de alt yapılarının tu m bakımları yapılmıştır Ağ (Network) 2011 son çeyrekte başlatılan çalışmalar çerçevesinde Ajans ta kablolu ve kablosuz ağ altyapısı oluşturulmuştur. Ajans içindeki tu m elektronik cihazların (bilgisayarlar, yazıcılar, kartlı-parmak izli geçiş sistemleri, personel devam kontrol sistemi, gu venlik kamera sistemleri vb.) kontrolu nu n sistem odasındaki sunucular ile yapılmasını sağlamak amacıyla cihazların sunucular ile bağlantısı yapılmıştır. Yatırım destek ofislerinin ve ajans dışındaki personelin sisteme uzaktan gu venli bir şekilde erişimini sağlamak için SSL VPN (Secure Socket Layer - Virtual Private Network) teknolojisi kullanımı sağlanmıştır yılı itibariyle de yatırım destek ofislerinin ağ yapısını daha iyi kontrol edebilmek amacıyla gu venlik duvarı (firewall) alt yapısı çalışmaları yapılacaktır Donanım ve Yazılım Altyapısı Ajans personelinin ihtiyaç durumuna göre notebook ve masau stu bilgisayarlar tahsis edilmiş ve edilmektedir. Ajanstaki birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yazıcı, tarayıcı, faks veya yazıcı/tarayıcı/ faks özellikli cihazların temini sağlanmıştır. Birimlerin kullanımı amacıyla fotoğraf makinesi, projeksiyon cihazı, harici disk, pointer alımları gerçekleştirilmiştir. Ajanstaki birimlerin kendi aralarındaki ve dışarıdan katılımlarla sağlanan toplantılar ve eğitimler için merkez binasında 3 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Bu salonlarda son sistem projeksiyon cihazları ve internet alt yapısı ile hizmet verilmektedir. Ajans merkez binasında barındırılmak u zere 3 adet server (sunucu) kullanılmaktadır. 2 adet yu ksek nitelikli sunucu ve 1 storage ile oluşturulan cluster mimarisi içerisinde çok sayıda sanal sunucu çalışmaktadır. 1 sunucu ise active directory yönetimi için kullanılmaktadır. Ajans gu venliği için katlara ve kritik öneme sahip(arşiv, sistem odası) yerlere kamera sistemi kurulmuştur. Kat girişleri ile arşiv, sistem odası ve önemli evrakların bulunduğu odaların girişine proximity kart veya parmak izi ile çalışan gu venli geçiş sistemleri kurulmuştur. Personel takibi için parmak izi sistemi kurulmuştur. Ajanstaki birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda gerekli yazılımlar temin edilmiş ve edilmektedir. İşletim Sistemleri, Antiviru s, Exchange gu venlik yazılımları, gerekli ofis yazılımları ve diğer gerekli yazılımlar temin edilmiştir. Muhasebe kayıtları için muhasebe kayıt programı kullanılmaktadır ve programın yedekleri du zenli bir şekilde alınmaktadır. Elektronik ortamda belge akışı ve elektronik imza kullanımını sağlayan Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanılmaktadır ve 2015 yılında EBYS ajanslar ve bazı kurumlar arasında online transferi sağlayacak şekilde gu ncellenmiştir Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 9

10 Güvenlik Ajansın sistem odası 24 saat kamera ile kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Odanın kapısı hem anahtar hem de proximity kart sisteminin beraber kullanımı ile açılmaktadır. Ajansta hem kablolu hem de kablosuz bir ağ yapısı oluşturulmuştur. Kuruma ait bu tu n bilgisayarlar ve cihazlar sisteme tanıtılmıştır. Bu sayede yabancı bir cihazın kablolu veya kablosuz ağa bağlanarak IP alması ve sisteme erişimi engellenmiştir. Ajansımıza misafir olarak gelen kişilerin internet erişimi için ayrı bir kablosuz ağ tanımlanmış ve bu kullanıcıların ajans bilgi sistemine erişimi engellenmiştir. Misafir kullanıcılar kimlik ibrazı ile yetkili personelden imza karşılığı kullanıcı adı ve şifre alarak sisteme bağlanabilmektedir. Misafir kullanıcılar da dâhil olmak u zere 5651 sayılı yasa gereği tu m kullanıcıların log kaydı tutulmaya devam etmektedir. Kullanıcılar ve kullanıcıların yetki seviyesi tanımlanmıştır. Ajanstaki bu tu n kullanıcılar kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve kendi tanımladıkları şifre ile sisteme erişebilmektedir. Kullanıcılar için kurumsal mailler tanımlanmış, maillerin gu venliği için gerekli mail gu venlik yazılımı temin edilmiştir. Sunuculardaki bilgilerin gu venliği için firewall alınmıştır. Firewall ile giden-gelen tu m veri trafiği(mailler de dâhil olmak u zere) denetlenmekte ve zararlı içerikler engellenmektedir. Multicore olan firewallda antiviru s, antispyware, IPS(Intrusion prevention system), web filtering, software deep scan, SSL VPN(Secure Socket Layer - Virtual Private Network), traffic shaping vb. özellikler mevcuttur. Bunun yanı sıra business level antiviru s ile sistem her tu rlu spam, viru s, trojan vb. ne karşı korunmaya başlanmıştır yılı itibariyle gerekli gu ncellemeler bilgi işlemden sorumlu personel eliyle manuel veya otomatik olarak yapılmaktadır. İşletim Sistemleri, Antiviru s, Exchange gu venlik yazılımları, gerekli ofis yazılımları ve diğer gerekli yazılımların gu ncelleme ve yamaları du zenli olarak yu klenmiştir İNSAN KAYNAKLARI İpekyolu Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Politikası 5449 Sayılı kanunun Personel Rejimi, Bu tçe ve Denetim Başlıklı 4 u ncu Bölu mu nu n Ajans Personelinin Nitelik, Statu ve Hakları başlıklı 18 inci maddesi ile 25 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yu ru rlu ğe giren Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği esas alınarak belirlenmiştir. İnsan kaynakları politikasının amacı, Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, meslek ilkelerine bağlı, ulusal ve uluslararası du zeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve su rdu ru lebilirliğini sağlamaktır yılı aralık ayı sonu itibarıyla 1 Genel Sekreter, 1 Hukuk Mu şaviri, 30 uzman ve 7 destek personel olmak u zere toplam 39 personel istihdam edilmektedir tarihi itibariyle Ajans bu nyesinde, 1 Bilgisayar Mu hendisliği, 3 İktisat, 3 Elektrik-Elektronik Mu hendisliği, 1 Endu stri Mu hendisliği, 2 Gıda Mu hendisliği, 2 Gıda Mu hendisliği, 1 İnşaat Mu hendisliği, 6 İşletme, 1 Jeofizik Mu hendisliği,, 1 Matematik, 1 Matematik-Bilgisayar, 1 Sosyoloji, 1 Mimarlık, 4 Uluslararası İlişkiler, 2 Şehir ve Bölge Planlama, 2 Tekstil Mu hendisliği bölu mu mezunu olmak u zere toplam 30 uzman ve 1 Hukuk Mu şaviri istihdam edilmektedir Sistem Kararlılığı ve Yedekleme Çözümleri Ajans bilgi sistemi donanımsal ve yazılımsal olarak kararlı bir yapıya sahip hale getirilmiştir. Herhangi bir sistem çökmesi ihtimaline karşı nasıl yedek alınacağına, çökme durumunda sisteme nasıl mu dahale edileceğine ilişkin iş akış su reçleri hazırlanmıştır. Yedeklerden geri dönu şe ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yedekten geri dönu şe ilişkin yılda en az 1 kere sanal test sunucusunda test yapılmaktadır. Ajans bilgi sisteminde oluşan hata ve ihlaller 5651 sayılı yasaya da uygun olarak kayıt altına alınmaktadır. Sistemdeki hata ve ihlallerin tespiti firewall(gu venlik duvarı) cihazı ile loglama ve raporlama yazılımı ile yapılmaktadır. Sistem yöneticisi oluşan hata ve ihlallere uzaktan erişim ile anında mu dahale edebilmektedir. Ajanstaki tu m elektronik bilgilerin yedekleri farklı periyotlar ve farkı teknikler ile alınmaya devam edilmektedir. Alınan yedeklerin bir örnekleri herhangi bir deprem, sel vb. afetlere karşı dış ortamda muhafaza edilmektedir. Şekil 2. Uzman Personelin Eğitim Durumu Şekil 3. Uzman Personelin Cinsiyet Durumu Ajansın destek hizmetlerini yu ru tmek u zere 1 İnsan Kaynakları Yetkilisi, 1 Muhasebe Yetkilisi, 1 İdari İşler Yetkilisi, 1 Satın Alma Yetkilisi, 1 Bilgi İşlem Yetkilisi, 1 Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi ve 1 Arşiv Yetkilisi olmak u zere toplam 7 adet destek personel istihdam edilmektedir. Böylece Genel Sekreter ile birlikte Ajansın toplam personel sayısı 39 dur sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun Personel Rejimi, Bu tçe ve Denetim başlıklı dördu ncu bölu mu altında 18. Maddeye göre Sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idari, mali ve personelle ilgili işlemler gibi işleri yu ru tecek olan destek personelinin sayısı, ajans toplam personel sayısının yu zde yirmisini geçemez. Ajansımızda destek personel toplam personel sayısına oranı %18 dir Faaliyet Raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı 11

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bölge içi gelişmişlik farklarının

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis Günümüz kalkınma politikaları kapsamında ulusal kalkınmanın, bölgesel kalkınma politikaları ile sağlanacağı görüşü kabul

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2013 YILI 6 AYLIK AJANS ARA FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013 Sayfa 1 / 69 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006

Detaylı

AJANS FAALİYET RAPORU

AJANS FAALİYET RAPORU 2012 AJANS FAALİYET RAPORU MART 2013 2012 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU MART 2012 1 2 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ 24OCAKHAZİRAN FAALİYET RAPORU 24 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER, A. MİSYON VE VİZYON, B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR, C. AJANSA LER,. FİZİKSEL YAPI, 2. TEŞKİLAT

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2015 YILI 6 AYLIK AJANS FAALİYET RAPORU TEMMUZ, 2015 Sayfa 1 / 67 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Kurulduğu ilk günden bu yana sürdürülebilir

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 2 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 3 YÖNETİM KURULU BAŞKAN SUNUŞU OKA bütün organlarıyla, başta Yönetim Kurulumuz ve

Detaylı

İçindekiler. 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu

İçindekiler. 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu İçindekiler I GENEL BİLGİLER... 7 A) Vizyon ve Misyon... 7 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 8 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 9 1. Fiziksel Yapı... 9 2. Teşkilat Yapısı...

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Sayfa 0 / 92

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Sayfa 0 / 92 2014 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 0 / 92 KISALTMALAR AB ABPKM AR-GE BD BM BİS BTSO CBS DAKA DFD DP DTM DYK EMİTT EÜAŞ GAP HES IPA İBS İDB İZKA KAYS KB KOBİ KÖYDES KUDAKA MDP

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 1 2013 Faaliyet Raporu T.C SERHAT KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Şubat - 2014 2013 Faaliyet Raporu 3 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 5449 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

Sunuş I. Genel Bilgiler... 1 A. 1.1 Vizyon... 1 B. 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C. 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı...

Sunuş I. Genel Bilgiler... 1 A. 1.1 Vizyon... 1 B. 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C. 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... Sunuş I. Genel Bilgiler... 1 A. 1.1 Vizyon... 1 B. 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C. 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat Yapısı... 2 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK 2 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Detaylı

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir.

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 1 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2010 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU DAKA FAALİYET RAPORU 2010 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı