BİREYSEL ELEKTRONİK BANKACILIK (HAL E-Bank) HİZMETLERİNİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR 1. GENEL HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİREYSEL ELEKTRONİK BANKACILIK (HAL E-Bank) HİZMETLERİNİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR 1. GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1

2 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. HAL E-Bank bireysel elektronik bankacılık hizmet kullanımının Genel Şartları ile (metnin devamında: Şartlar) ZiraatBank BH d.d. (metnin devamında: Banka) kalıcı veya geçici olarak bankacılık hizmetlerini verdiği gerçek müşteriler (metnin devamında: müşteri, kullanıcı, gerçek kişi) ile Banka arasında iş ilişkilerinin (mecburi) temelleri düzenlenmektedir Banka bu Genel Şartlar ile HAL E-Bank elektronik bankacılık hizmetinin (metnin devamında: Hizmet) kullanımı, Banka hizmetleri için komisyon ücretlerinin tahsil edilmesi, bilgilendirme ve Hizmet verilmesinin kesilmesi ile ilgili yegane şartlarını belirlemektedir Banka, bazı ürünler için şartlarının yanı sıra, belirli ürün, daha doğrusu Banka hizmeti için müşteri ile Banka arasında sözleşme ilişkisinin ayrılmaz parçasını teşkil eden özel şartlar oluşturabilir. Belirli hususların bu Şartlara nazaran diğer şartlar ile düzenlenmiş olması durumunda, özel şartların uygulanma önceliği bulunmaktadır Bankanın müşteri ile akdettiği sözleşmenin bir veya bir kaç hükmünün bu Şartlar ve belirli ürün için olan özel şartlar ile uyuşmaması durumunda, Sözleşme hükümleri uygulanacaktır Hizmet kullanıcısı Hizmet kullanımının Banka tarafından onaylanmış bulunduğu gerçek kişidir (yerli/yerli olmayan). Bankada cari hesap açan gerçek kişi Kullanıcı olabilir Bosna Hersek'te ikamet eden her gerçek kişi (yurtdışında bir yıldan uzun süre geçici ikamet eden gerçek kişiler hariç), Bosna Hersek'te oturma izni, daha doğrusu iş vizesine istinaden 183 günden fazla ikamet eden yabancı gerçek kişi (yabancı ülkelerin diplomatik ve konsolosluk temsilcileri ve aile üyeleri hariç) ve bütçeden finanse edilen yurt dışında bulunan Bosna Hersek diplomatik, konsolosluk ve diğer temsilcilikler çalışanı ve Bosna- Hersek vatandaşı olan gerçek kişi ve sözü geçen kişinin aile üyeleri yerli kişi olarak kabul edilmektedir Daimi ikameti yurt dışında olan ve B-H'te diplomatik ve konsolosluk temsilcileri yabancı gerçek kişi olarak kabul edilmektedir Kullanıcı, B-H Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak eline geçen önemli bilgilerin ve korunan bilgilerini ülke içinde ve dışında bulunan Ziraat Grup üyelerine, Genel Kredi Sözleşmesini imzalayacağı firmalara ve Kredi geçmişi ile ilgili kontroller yapan, istatistik ve Bankanın yürürlükte olan yasalara istinaden sözü geçen verileri sunmakla yükümlü olduğu diğer devlet organlarına ve kurumlarına verebilmesi ile ilgili gayri kabili rücü rizasını vermektedir Kullanıcı, kimlik ve diğer verilerin değişmesi, özellikle hesabın açıldığı ve Hizmet kullanımın onlara istinaden onaylandığı ikamet yerin değişmesi durumunda Bankayı bilgilendirmekle yükümlüdür. Oluşan değişiklikler ile ilgili bilginin verilmemesinden dolayı ortaya çıkan tüm ihmal ve zaralardan müşteri sorumludur. Kullanıcı hakkında verilen değişmesi ile ilgili belgelerin kopyalarını Banka arşivinde saklar Banka, müşterilerin kimlik bilgilerinin işlenmesini Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak sadece Bankanın normal faaliyeti olan kredilerin onaylanması, hesapların açılması ve sözü geçenler hakkında raporlama için gerekli oranda yapacaktır Banka, Hizmet kullanımı hakkında müşteri ile iş ilişkisinin kurulması ile ilgili müzakere aşamasında yazılı veya elektronik şekilde Bilgi Listesini vererek müşteriyi teklif ettiği hizmet şartları ve tüm özellikleri konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür Banka, müşteriye aynı hizmetleri verenlerin tekliflerini karşılaştırıp Banka teklifinin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı karar vermesi için (HAL E-Bank) - Elektronik Bankacılık Hizmetinin Verilmesi Hakkındaki Sözleşme ile ilgili olan şartlar konusunda bilgi ve uygun açıklamalar verir. Sözleşmenin imzalanması ile Müşteri HAL E-Bank Bireysel Elektronik 1

3 Bankacılık Hizmeti Kullanımının Genel Şartları ve yürürlükte olan gerçek kişiler ile faaliyetlerinde Banka hizmetleri Tarifesinin kendisine sunulduğunu kabul etmektedir Banka, kendisiyle Sözleşme imzalamak isteyen müşteriye onun talebi üzerine Banka binasının dışında incelemek üzere hizmet hakkında ana bilgileri içeren sözleşme taslağını ücretsiz verecektir. Banka, müşterinın talepte bulunduğu sırada sözü geçen ile belirli yasal işlemde ilişki kurmak istemediğini karar vermesi durumunda ücretsiz sözleşme taslağını vermeyecektir Okuma yazma bilmeyen kişi, imzası yerine sağ elinin işaret parmağının izini, sözü geçenin konulamaması durumunda başka bir parmağın izini basacaktır. Müşteri parmak iziyle bu Şartlarda belirtilen tüm hükümleri kabul etmektedir Müşteri ve Banka tarafından imzalanan Sözleşmede parasal sözleşme yükümlülüklerinin belirlenmiş olması, daha doğrusu belirlenebilir olmaları gereklidir Genel Şartlar yazılu şekilde hazırlanmış olup, ticari ağ ve Bankanın diğer dağıtım kanallarında mevcuttur (Bankanın web sayfası) Banka, Genel Şartlara yapılan değişiklik ve eklemeleri uygulanmasından en geç 15 gün önce ofis ve şubelerinde gözükür yerlerde ve resmi web sayfasında belirtmektedir. Bu Genel Şart hükümlerinin yeni kanun düzenlemelerine uygun olarak değişmesi durumunda bu Genel Faaliyet Şartlarına değişiklik ve ekleme yapılmasına kadar, daha doğrusu mevzuatlara uyum sağlanana kadar sözü geçen düzenlemeler uygulanacaktır Müşterinin bu Şartlara yapılan değişiklik ve eklemeleri kabul etmemesi durumunda, 30 (otuz) gün içinde Bankayı sözü geçeni kabul etmediği konusunda yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Banka, müşteri tarafından gönderilen kabul etmeme bildiriminin teslim alması ile bu Hizmetin kulllanılmasını iptal etmeye hakkı vardır. 2. HİZMET TANIMI 2.1. Halcom Hal E-Bank, kullanıcıya küresel bilgisayar ağı olan İnternet üzerinden hesap bakiyesinin kontrol edilmesini veya finansal işlemlerin yapılmasını sağlayan Banka hizmetidir Hizmet kullanımına erişebilmesi için gelecekteki kullanıcının HAL E-Bank Elektronik Bankacılık Hizmetinin Verilmesi İle İlgili Sözleşmeyi imzalaması gereklidir. 3. Halcom Hal E-Bank HİZMET KAPSAMI 3.1. Banka, ZiraatBank Elektronik bankacılık ile kullanıcının Sözleşmeyi imzalaması ile kabul ettiği belirli hizmet kapsamını sunmaktadır Bankanın, önceden haber vermeden hizmet kapsamını genişletmeye hakkı vardır. Kullanıcıyı sözü geçen konusunda yazılı olarak ve web sayfası ve Bankanın dağıtım kanalları üzerinden bilgilendirir. Kullanıcı belirtilen değişiklikleri uygun bulup, tamamen kabul eder Halkom Hal E-bank hizmeti kullanıcıya aşağıda belirtilenleri sağlamaktadır: ZiraatBank nezdinde kullandığı tüm ürünlere erişim (hesaplar, tasarruf, krediler ve kartlar) ülke içi ödeme işlemleri sanal döviz bürosu günlük döviz kura erişim Bankaya mesaj gönderme kullanıcının bilgilendirilmesi aylık ekstre 2

4 4. ZIRAATBANK ELEKTRONİK BANKACILIK SÖZLEŞMESİNİN AKDEDİLMESİ 4.1. Kullanıcı, Halcom Hal E-Bank Elektronik Bankacılık Hizmetinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmeyi imzalayarak Hizmet üzerinde anlaşma yapar. Hizmetin kullanılması belirsiz süreli olarak akdedilir Hizmet kullanımını akdedebilmesi için, kullanıcı Bankaya geçerli kimlik belgesini (kimlik belgesi, pasaport veya sürücü belgesi) daha doğrusu yerli olmayan kişiler için yeminli tercüman tarafından onaylanmış (B-H'te resmi dillerden birine çevrilmiş) pasaport kopyasını ve kimlik belgesinin çevirisini sunmakla yükümlüdür. Hizmetin kullanılması için gerekli önkoşul müşterinin Bankada açılmış cari hesabın bulunmasıdır Banka, Hizmet konusunda sözleşme yaparken, kullanıcı hüviyetinin tespit edilmesi için ek belgeleri de isteyebilir Hizmet kullanımının onaylanmasından sonra, kullanıcıya Hizmet güvenliğini sağlayan username ve password verilir Hizmetin onaylanması ile, kullanıcıya bu Şartların 3.3. maddesinde belirtilen tüm Halkom Hal E-bank hizmet kesimlerinin kullanma imkanı verilir Ayrıca, Halkom Hal E-bank hizmetini otomatik olarak dahil eden hesabı açması veya bu hizmeti otomatik olarak dahil eden diğer Banka hizmeti konusunda anlaşması durumunda Hizmet ile ilgili Sözleşme yaptığı kabul edilecektir Banka, iş politikasının şartlarına uygun olarak, Hizmet verilmesini red etme hakkını saklı tutmaktadır, daha doğrusu müşteriye verdiği karar konusunda açıklama yapmaya gerek olmadan hizmet verilmesinin onaylanması veya red edilmesi konusunda karar verir. 5. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKARI 5.1. Kullanıcı, Hizmeti kullanmaya başlamadan önce sisteme erişebilmesi için bilgisayar ve İnternete erişiminden oluşan asgari teknik şartları yerine getirmekle yükümlüdür Kullanıcı, Hizmeti Halkom Hal E-bank Hizmetinin Kullanılması İle İlgili Yönerge'de belirtildiği şekilde kullanmakla yükümlüdür Kullanıcının kendisine tesis edilen username ve passwordu kaybetmesi veya değiştirmek istemesi durumunda, yürürlükte olan Bankanın Gerçek Kişiler İle Faaliyet Tarifesine uygun olarak değiştirme ücretini karşılayacaktır Kullanıcı, verdiği tüm talep ve talimatlarından sorumludur. Reklamasyonun yapılamaması durumunda sözü geçen faaliyet şeklinden oluşan zararı karşılamakla yükümlüdür Kullanıcı, username ve passwordun kaybedilmesi, yetkisiz veya uygunsuz olarak kullanılmasından oluşan tüm zararı karşılar Kullanıcı, Bankaya sunulan tüm verilerin doğruluğundan sorumlu olup, sözü geçen veriler üzerindeki tüm değişiklikleri bildirmekle yükümlüdür Bankanın Kullanıcı ile ilgili bilgilerin yanlış veya değişmiş olduğunu öğrenmesi durumunda, Kullanıcıya daha sonra haber verilmesi ile Hal E-Bank sistem hizmetinin kullanılmasını yasaklayabilir Kullanıcının, Hal E-Bank sistem hizmetinin kullanmaya başlamasından aynı bilgisayar üzerinde lisansı olmayan, düzeltilmemiş veya sınanmamış uygulamaları kullanması durumunda, banka talimatın yerine getirilmemesi ve diğer oluşabilecek zararlı etkiler için sorumluluk üstlenmeyecektir Kullanıcı, Bankayı bu Sözleşmeden oluşan tüm alacağını Hal E-Bank Sistemin Kullanılması İle İlgili Genel Şartlar'da öngörüldüğü şekilde ve Bankanın yürürlükte olan Tarifeye uygun olarak Hal E- Bank sistem hizmetlerine dahil olan hesaplarından tahsil etmesini yetkili kılmaktadır. 3

5 6. BANKA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI 6.1. Banka, kullanıcıya kendisiyle akdedilen Sözleşmeye istinaden açılan hesapta bulunan varlıkların, hesapta yer alan tutara kadar, cari hesapta onaylanan limit aşımı dahil serbest kullanımını garanti eder Banka, username ve passwordun onun belgelerinde bulunmadığını garanti eder Banka, telekomünikasyon kanallarında oluşan hatadan dolayı veya Bankanın etkileyemeyeceği diğer şartlardan, özellikle mücbir sebeplerden ve elektroenergetik sistemin çökmesi daha doğrusu telekomünikasyon kanallarının çökmesinden dolayı kullanıcının Hizmeti kullanamadığı durumlarında sorumluluk üstlenmez Banka, yürürlükte olan kanun düzenlemelerine uygun olan teslim alınan talimatları yerine getirecektir. Talimat, Bankanın iş politikası ve olağan bankacılık uygulamasına uygun olarak yürürlükte olan kanun düzenlemeleri ile öngörüldüğü süre içinde yerine getirilecektir Kullanıcının Bankaya karşı vadesi gelmiş yükümlülüklerini ödememesi halinde, Bankanın Hizmet kullanımını geçici olarak durdurmaya hakkı vardır Banka, kötüye kullanım şüphesi durumunda kullanıcıyı bilgilendirerek Hizmet kullanımını bloke etme ile ilgili hakkını saklı tutmaktadır. 7. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 7.1. Banka, bu Şartlar ve Hizmetin doğru kullanılamsı konusunda talimat veren Halkom Hal Ebank Hizmetinin Kullanımı İle İlgili Yönerge'ye uygun olarak tüm şartların yerine getirilmesinden sonra işlemi gerçekleştirecektir Kullanıcı, yürürlükte olan kanun düzenlemelerine, ödeme işlemleri hakkındaki mevzuatlar ve bu Şartlara uygun olarak tüm talimatları düzenli olarak doldurmaya taahhüt etmektedir. Talimatın doldurulması sırasında, kullanıcı verilen talimatlarının yerine getirildiği günde Bankada bulunan hesabındaki kullanılabilir varlıklara dikkat etmek zorundadır Belirli hesapta yeterli varlıkların olmaması veya ödeme talimatının kullanıcı tarafından yanlış doldurmasından dolayı talimatın gerçekleştirilememesi durumunda Banka ödeme talimatını yerine getirmeyecektir Banka, yapılmamış ödeme veya aktarma için, daha doğrusu kullanıcı tarafından yanlış verilerin girilmesi ile oluşan Hizmet yoluyla yanlış yapılmış ödeme veya aktarma için sorumluluk üstlenmez. 8. ÜCRETLER 8.1. Hizmet kullanımı ile ilgili ücretler kullanıcının tarafından ek onayı olmadan ve sözü geçen kişiye yazılı olarak haber verilmeden yapılır cari hesabından veya diğer şekilde tahsil edilire. Ücret tutarı yürürlükte olan Gerçek Kişiler İle Faaliyetlerinde Bankanın Hizmet Tarifesinde tanımlanmıştır Yürürlükte olan ücretler kamuya açık, yazılı olarak gösterilmiş ve müşterilerin ulaşabilecekleri ticari ağ ve Bankanın diğer dağıtım kanallarında (Bankanın web sayfası) mevcut bulunmaktadırlar. 9. BİLGİLENDİRME 9.1. Banka, kullanıcıyı tahsil edilen ücretler konusunda cari hesap ekstresi ile ayda bir defa bilgilendirir Kullanıcı, Bankanın kendisine duyuru araçları ile (mektup, telefon, elektronik yolu ile) hem bu hemde Banka diğer ürünleri ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik olan kendi faaliyeti çerçevesindeki ürün ve hizmetler konusunda bildirim gönderebileceğini taahhüt etmektedir. 4

6 Kullanıcı, kimlik bilgilerinin pazarlama amacıyla kullanılması konusunda bilgilendirilmiş olup, sözü geçen işlenmeye karşı çıkma hakkından vazgeçmektedir Kullanıcı, Sözleşmeyi imzalarken tüm bildirimlerinin ve bu Hizmetin kullanılması ile oluşabilecek mahkeme davaları hakkında bildirimlerinin Sözleşmede belirtilen adrese veya Bankaya yazılı olarak gönderilen adrese gönderilmesi konusunda Bankaya tam onayını vermektedir. Dolayısıyla, sözü geçen kişinin belirtilen adreste bulunup bulunmaması bakılmaksızın, göndermenin yapılmış olduğu kabul edilecektir. 10. HİZMET KULLANIMININ İPTAL EDİLMESİ Kullanıcının Hizmeti artık kullanmak istememesi durumunda, en yakın ZiraatBank BH dd şubesine gelip yazılı olarak iptal etmesi daha doğrusu Hizmet kullanımın iptali için Talepte bulunması gereklidir Kullanıcının bu Şartlara uymaması ve ücretin cari hesaplarından tahsil edilemesi durumunda, Banka yazılı bildirim göndererek Hizmet kullanımını iptal etmeye hakkı vardır. 11. MÜŞTERİNİN İTİRAZİ VE ŞİKAYETİ Müşterinin borçlarını şahsen karşılayan müşteri veya başka bir kişinin Bankanın akdedilen iş ilişkisi, olumlu iş uygulamaları, Banka Faaliyetlerinin Genel Şartları ve kanun hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğini düşünmesi durumunda, doğrudan veya Banka adresine posta ile veya elektronik yoluyla yazılı itirazını gönderebilir Banka, müşteri tarafından sunulan yazılı itirazı ile ilgili itirazın verildiği günden 30 (otuz) gün içinde süreci yürütmek ve itiraz eden kişiye cevap vermekle yükümlüdür Bankanın Sözleşme ile devralınan yükümlülükleri yerine getirmediğini düşünmesi durumunda itiraz etmeye hakkı vardır. Şikayette bulunan kişi şikayeti Bankaya sunar ve Banka itirazın sunulduğu günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde itiraz eden kişiye cevap sunmakla yükümlüdür. Bankanın bu maddenin önceki paragrafında belirtilen sürede itiraz konusunda cevabını vermemesi, daha doğrusu itiraz eden kişinin itiraza verilen karar ile memnun olmaması durumunda, itiraz eden kişi Banka ile iş ilişkisini B-H Federasyonunda faaliyet gösteren bankanın organizasyon biriminde kurması durumunda Sarajevo, Koševo 3 adresinde bulunan B-HF Bankacılık Acentası nezdinde bankacılık sistemi Ombudsmanına, daha doğrusu Banka ile iş ilişkisini RS'da faaliyet gösteren bankanın organizasyon biriminde kurması durumunda Banja Luka, Vase Pelagića 11a adresinde bulunan RS Bankacılık Acentası nezdinde bankacılık sistemi Ombudsmanına yazılı olarak bildirim göndermeye ve itiraz sunmaya hakkı vardır. 12. NİHAİ HÜKÜMLER Banka, kullanıcı ile ilgili bilgileri, Hizmet kullanımın iptal edilmesi için yetkili kişinin yazılı talimatı ve Hizmet kullanımının onlara istinaden onaylandığı belgeleri işbirliğinin durdurulduğu yılın bitiminden en az 10 (on) yıl saklamakla yükümlüdür Banka, önceki maddede sözü geçen belge ve verileri orjinal şekilde veya arşivlenmenin düzenlenmiş olduğu Bankanın yürürlükte olan düzenleme ve mevzuatlarına uygun olarak saptanması için uygun diğer şekilde saklayacaktır Banka ve Kullanıcı Hizmetin verilmesinde oluşabilecek tüm anlaşmazlıkları anlaşarak çözmeye çalışacaklardır, aksi halde davanın yürütülmesi için Sarajevo Mahkemesi yetkilidir. 5

7 12.4. Bu Şartlar ile tanımlanmamış tüm diğer hususlarda yürürlükte olan kanun düzenlemeleri ve gerçek kişiler ile faaliyetlerini düzenleyen Banka mevzuatları uygulanacaktır Bu Şartlar hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra yürürlükte olan ve diğer mevzuatlar ile uyumsuzluk durumuna gelmesi halinde bu Şartlara değişim ve/veya ekleme yapılmasına kadar sözü geçen düzenlemeler uygulanacaktır. Bu Genel Şartlar tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. 6

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ GENEL ŞARTLAR BÖLÜM A HUKUKİ VE İDARİ HÜKÜMLER MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ II.1.1 Yararlanıcıların genel yükümlülükleri ve rolleri Yararlanıcılar: (b) (c) Projenin Sözleşmenin

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ulusal adres veri tabanındaki değişikliklerin güncellenmesine, yurt içinde ve

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER... 2 Madde 1 Amaç... 2 Madde 2 - Kapsam... 2 Madde 3 - Tanımlar... 2 Üyeler arasındaki pay devri, pay iştirak, opsiyon,

Detaylı