GRUP SÜREÇLERİ. Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ351-PSİ362

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GRUP SÜREÇLERİ. Doç.Dr.Hacer HARLAK-PSİ351-PSİ362"

Transkript

1 GRUP SÜREÇLERİ

2 ??? Bir insan topluluğu ne zaman bir grup haline gelir? Verilen görevleri bir dinleyici önünde mi yoksa yalnızken mi daha iyi yaparız?

3 ??? Gruplar bireylerden daha çok mu ya da daha iyi mi çalışır? Grup dayanışmasından psikolojik olarak ne sorumludur ve dayanışmanın etkileri nelerdir? Grup normları nasıl ve niçin gelişir?

4 GRUP? Farklı gruplar Çok üyeli Az üyeli Örnek Ulus, cinsiyet Komite, aile Göreli olarak kısa ömürlü Binlerce yıl ömrü olanlar Arkadaş grubu, jüri Bir etnik grup, bir din

5 GRUP? Farklı gruplar Örnek Bir alanda yoğunlaşmış Dağılmış Daha informel örgütlü Bir yat mürettebatı, seçilmiş bir komite Amatör radyocular, akademisyenler bir klüp taraftarları, bir toplumsal eylem grubu

6 Farklı gruplar Çok spesifik amaçları olanlar Daha genel amaçlı göreli olarak otokratik göreli olarak demokratik Örnek bir dernek, bir çevresel protesto grubu bir kabile grubu, bir ergen çetesi ordu, polis teşkilatı üniversitedeki bir bölüm, bir komün

7 Neye göre tanımlama??üye çokluğu çok genel??grup pratikleri ve inançları çok spesifik Sosyal psikologların grup açıklamalarında: grup büyüklüğü grup "atmosferi" görev yapısı liderlik yapısı terimleri kullanılır.

8 Önemli sosyal psikolojik soru: Grupları kümelerden (yığınlardan) ayıran şey ne? Bireyci (individualistic) sosyal psikologlar: Grup içindeki insanlar, ikili ya da tek başınayken olduğu gibi davranır ve grup süreçlerinin gerçekte birtakım insanlar arasındaki kişilerarası süreçlerden daha fazla bir yanı yoktur. Toplulukçu (collectivist) sosyal psikologlar: Grup içindeki insanların davranışları, sadece grup içinde beliren ve oluşan benzersiz sosyal süreçler ve bilişsel temsiller yoluyla etkilenir.

9 Grup tanımında başlıca yedi vurgu: (Johnson and Johnson, 1987) Bir diğeriyle etkileşimde bulunan bireyler topluluğu Kendisini bir gruba ait olarak algılayan iki veya daha fazla kişi barındıran bir sosyal birim Birbirine karşılıklı olarak bağımlı olan bireyler topluluğu Bir hedefe ulaşmak için biraraya gelmiş bireyler topluluğu Bazı ihtiyaçlarını birliktelik yoluyla doyurmaya çalışan bireyler topluluğu Etkileşimleri bir dizi rol ve norm ile yapılandırılmış bireyler topluluğu Birbirini etkileyen bireyler topluluğu

10 GRUP? Grup, yüzyüze etkileşimde bulunan, herbiri kendi grup üyeliğinin farkında, herbiri gruba ait olan diğerinin farkında ve herbiri karşılıklı hedeflere ulaşmak için birbirlerine olumlu karşılıklı bağımlılıklarının farkında olan iki veya daha fazla bireydir.

11 Bir bireyin performansında diğer insanlar varken yalnız olduğu duruma kıyasla ne gibi değişmeler olur?

12 GRUBUN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Triplett (1898) ilk sosyal psikoloji deneyi (?!) Kişilerarasındaki rekabet motor görevlerle ilgili performansı artırır.

13 GRUBUN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sosyal kolaylaştırma (Floyd Allport, 1920) Performans artışı, aynı işi yapan fakat birbirleriyle etkileşim içinde olmayan, aynı türden bireylerin ya da edilgin biçimde seyreden seyircilerin varlığına bağlı olabilir.

14 Grup her zaman kolaylaştırıcı mı? Her zaman değil! Araştırmalar, sosyal bulunmanın aynı zamanda zıt (performansı düşürücü) bir etki yaratabildiğini de göstermiştir: sosyal ket vurma

15 Niçin ve hangi durumda? Dürtü (itki, drive) kuramı (Zajonc,1965) Eğer doğruysa Sosyal kolaylaştırma Diğerlerinin varlığı Uyarılma Başat tepkilerin performansında artış Eğer doğru değilse Sosyal ket vurma Zajonc'un sosyal kolaylaştırma ile ilgili dürtü kuramı

16 GRUP, BİREYSEL PERFORMANSI NE ZAMAN VE NASIL ETKİLER? Değerlendirilme kaygısı Dikkatin dağılması- çatışma kuramı Grup normları Karşılıklı bağımlılığın baskısı Grup görevinin türü

17 Bu, Herkes, Birisi, Herhangi biri ve Hiçkimse isimli dört kişinin öyküsüdür: Yapılacak önemli bir iş vardı ve Herkes bunu Herhangi birinin yapacağından emindi. Herhangi biri yapabilirdi ama Hiçkimse yapmadı. Birisi kızdı çünkü, Hiçkimse yapmamıştı. Herkes Herhangi birinin yapabileceğini düşündü ama Hiçkimse Herkesin yapmadığını farketmedi. Herhangi birinin yapabileceğini hiçkimse yapmayınca Herkes Birisini suçladı.

18 SOSYAL İŞTEN KAÇMA KAYTARMA Ringelmann etkisi: Halat çekme görevi (Ringelmann, 1913)

19 Kişi başına kullanılan güç Grupça yapılan işlerde kişi başına harcanan güç, grup büyüklüğüne bağlı olarak düşer. Beklenen performans Gerçek performans Niçin? Koordinasyon kaybı Motivasyon kaybı Gruptaki kişi sayısı

20 Niçin kaytarma? 3 açıklama (Geen, 1991): 1. Sonuç eşitliği: "Nasıl olsa onlar da kaytaracak!" 2. Değerlendirilme kaygısının olmaması: "arada kaynama" 3. Standardı karşılama durumunun olmaması

21 GRUPLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ Grup bağlılığı/dayanışması Grup üyelerinin aralarında sıkı bir bağ kurarak davranış birliğine ulaşmaları ve birbirlerine karşılıklı destek olmaları, böylece bir grup olarak kendi kendine yeterli bir varlık haline gelmeleri.

22 Festinger ve ark., 1950 Grubun ve üyelerinin çekiciliği ve grubun bireyin amaçlarına cevap verme derecesinden kaynaklanan bir güçler alanının birey üzerinde etkisi vardır.

23 Güçler alanı Çekicilik: grubun grup üyelerinin Hedeflerin aracılığı sosyal etkileşimin kendisi karşılıklı bağımlılık gerektiren bireysel hedefler Bağlılık/ dayanışma Üyeliğin sürdürülmesi Grup standartlarına bağlanma Festinger ve ark.'nın (1959) grup bağlılığı kuramı

24 Daha yeni bakış açısı Grup bağlılığı; daha geniş bağlılık veya kişilerarası karşılıklı bağımlılık (Hogg, 1992) Festinger ve ark. ile Hogg modeli arasındaki ayrım, modeldeki bileşenlerin hangisinin daha önemli olduğudur.

25 Bağımsız olarak doyurulamayan bireysel hedeflerin varlığı İlişkisiz bireylerin biraraya gelmesi Karşılıklı birbirine bağımlılık ve işbirliği için etkileşim Karşılıklı amaç memnuniyeti Bireyler birbirini ödül kaynağı olarak algılar, dolayısıyla olumlu değerlik verir Kişilerarası çekim = Bağlılık Sosyal bağlılık/kişilerarası karşılıklı bağlılık modelinin genel çerçevesi (Hogg, 1992)

26 Sosyal kimlik açıklamaları Kişisel çekim (cazibe) sosyal çekim (cazibe) Çünkü, Grup dayanışması ve bağlılığı kişilerarası çekime indirgenemez. Sosyal çekim, etnik grup ya da ulus gibi büyük sosyal kategorilere de küçük gruplara da uygulanabilir.

27 Grup sosyalleşmesi Küçük grupların gelişimindeki beş evre: (Tuckman, 1965): 1. Oluşum (Forming) 2. Fırtına (Storming) 3. Norm oluşturma (Norming) 4. İcraat/performans (Performing) 5. Dağılma (Adjourning)

28 Grup sosyalleşmesi 3 temel süreç 1. Değerlendirme 2. Taahhüt (commitment) 3. Rol geçişi a) Üye olmayan b) Yarı üye c) Tam üye

29 Rol Aday üye Yeni üye Tam üye Marjinal üye Eski üye Sosyal süreç İnceleme Sosyalizasyon Sürdürme Ysosyalizasyon Anma Grup ve birey stratejileri Gönüllü kaydı Sondaj İntibak Asimilasyon Rol müzakeresi İntibak asimilasyon Gelenek Hatırlama Giriş Kabul Ayrılma Çıkış Zaman Grup sosyalleşmesi

30 Normlar Bir grup üyesi için uygun hal ve hareketin ne olduğu hakkındaki ortak inançlardır. betimleyici (...dır) buyurucu (... -meli,...-malı) normlar Bir grup içinde ortak davranışlar stereotipler Diğer gruplar hakkındaki ortak genellemeleri

31 Normlar, yasalara dönüşebilir. günlük hayatı düzenler. etkileri ve gücü tahmin edilenden fazladır. (Garfinkel, 1967) Etnometodoloji

32 Cuma akşamı kocam ve ben televizyon izliyorduk. Kocam yorgun olduğunu söyledi. Nasıl yorgunsun diye sordum. Fiziksel olarak mı? Ruhsal olarak mı? Yoksa sadece canın mı sıkılıyor? Kocam - Bilmiyorum aslında fiziksel olarak herhalde. Ben - Yani kaslarının ya da kemiklerinin ağrımasını mı kastediyorsun? Kocam - Sanırım öyle. Bu kadar teknik olma. Bir süre TV izledikten sonra Kocam - Bütün bu eski filmlerde aynı türden karyolalar var. Ben - Ne demek istiyorsun? Yani tüm eski filmleri mi, onların bazılarını mı yoksa sadece gördüklerinin mi kastediyorsun? Kocam - Neyin var senin? Ne kastettiğimi biliyorsun. Ben - Keşke daha spesifik olsan. Kocam - Ne demek istediğimi biliyorsun işte. Canın cehenneme!

33 Normların birey için referans çerçevesi olma işlevi vardır. Normların grup için hedefe ulaşmak için bireyleri koordine etme işlevi vardır. Norm değişimi zordur ama imkansız değil.

34 GRUP YAPISI Rol Statü İletişim ağları

35 Roller Normlardan farklıdır. Her grubun normları başka olabilir ama roller açısından çoğu grup benzerdir. Her zaman açıkça tanımlanmış olmayabilir (formel ya da informel olabilir).

36 Roller Bir grupta roller neden ortaya çıkar? 1. Gruptaki işbölümünü gösterir 2. Grup içindeki sosyal beklentileri ve üyelerin birbirleriyle nasıl ilişkide bulunacakları hakkında fikir verir. 3. Üyelerin grup içindeki benlik tanımı ve yerini oluşturur. Genellikle role değil yapana atıf yapılır. Rollerin gücü ====== Zimbardo, 1971

37 Konum (Status) Tüm roller eşit değil! Yüksek statü LİDER Yüksek statülü rollerin iki özelliği 1. Prestij 2. Grup tarafından benimsenen fikirler ve etkinlikler başlatma eğilimi Her zaman aynı lider (mi?!)

38 İletişim Ağları Kim kiminle iletişimde bulunacak? Resmi - resmi olmayan ağlar (formel-informel)

39 Üç kişi Deneysel olarak incelenen iletişim ağları Dört kişi Tekerlek (zincir) Çember (tümüyle bağlantılı) Beş kişi Tekerlek Zincir Çember Tümüyle bağlantılı

40 Alt gruplar ve çapraz kategoriler Her grupta alt gruplar vardır. Alt gruplar bazen çoğunluğu oluşturan üyelerle çatışıp, gruba zarar verici olabilir.

41 Sapanlar ve marjinal üyeler Çoğu grupta iki tür üye vardır: Grubun prototipik/asal üyeleri Grup üzerinde etkisi güçlüdür. Marjinal/prototipik olmayan üyeler Grup içinde değişme başlatabilirler. Alt grup oluşturabilirler.

42 İnsanlar niçin gruplara katılır? Bazı üyelere katılma tercih sonucudur; bazılarına ise zorunlu olarak üye olunur. Gruba katılma nedenleri: Fiziksel yakınlık İlgi, inanç, tutum benzerliği Karşılıklı bağımlılık gerektiren hedeflerin varlığı Destek ve yakınlaşma arayışı

43 Yakınlaşma ve grup oluşturma motivasyonları Ait olma ve başka insanlarla sıkı sıkıya bağlı olma duygusu benlik saygısı ve benlik değerini yükseltir. Terör Yönetimi Kuramı (Greenberg ve ark., 1991) Ölüm korkusunu azaltma isteği gruba katılmanın nedenidir.

44 Yakınlaşma ve grup oluşturma motivasyonları Sosyal kimlik arayışı Kendisini grup üyeliği aracılığıyla tanımlama, öznel belirsizliği azaltır. Olumlu sosyal kimlik kazandıracak gruplara üye olmaya çalışılır.

45 Yakınlaşma ve grup oluşturma motivasyonları Gruba alınmamak/dışlanmak (Williams, 2002), yalnız olmak; sosyal etkileşimden, sosyal ve fiziksel korumadan uzak olmak ve kim olduğumuza dair kalıcı bir duyguya sahip olmamak demektir; nasıl davranmamız gerektiğinden emin olmamak demektir.

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı

Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı Eğitim Yönetimi Hazırlayan Doç. Dr. Adnan Boyacı İçindekiler Sistem kavramı Sistem kuramı ve sistemlerin sınıflandırılması Sosyal Sistem Modelinin Varsayımları Sosyal sistemin temel özellikleri Sosyal

Detaylı

YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YÖNETİMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK Levent BAYRAM * Giriş Örgütsel bağlılık, işgörenin çalıştığı örgüte karşı hissettiği bağın gücünü ifade etmektedir. Örgütsel bağlılık duygusunun, örgütsel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu İçindekiler Önsöz 1. Hoşgeldiniz 2. Neden Gönüllülük? 3. Gönüllülük a. Gönüllülük Nedir? b. Gönüllüler Neden Önemlidir? c. Neden Gönüllü Olunur? d. Neden Gönüllü Olunmaz? e. Gönüllü Ne Yapar? f. Gönüllü

Detaylı

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMI NA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ALT BOYUTLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK KURAMI NA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ALT BOYUTLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2014 March 2014 Yıl 7, Sayı XVII, ss. 939-971. Year 7, Issue XVII, pp. 939-971. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh400 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri. Ron Fisher

Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri. Ron Fisher Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri Ron Fisher Üçüncü Taraf Müdahale Yöntemleri Ron Fisher Royal Roads University, Victoria, Kanada da Kriz Analizi ve Yönetimi dalında görev yapan Profesör Ron Fisher, Saskatchewan

Detaylı

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

Detaylı

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3) Yaz/Summer 1791-1812 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük

Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük 5 5. BÖLÜM Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük Arap devletlerinde temel politik değişim yaratmada halk hareketlerinin başarısını gördük. Şimdi ise sırada daha güç ve daha ayrıntılı bir iş var; daha kapsayıcı

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ANABİLİM DALI İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ Zekiye TAMER GENCER I ÖZET Günümüz Türkiye sinde, yaşanan çok kültürlü bir yapıdan ve bu yapının beraberinde getirdiği kültürel zenginlikten bahsetmek

Detaylı

Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadeleye Çok Sektörlü Yaklaşımda İyi Uygulamalara Dair Ankara Mutabakatı

Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadeleye Çok Sektörlü Yaklaşımda İyi Uygulamalara Dair Ankara Mutabakatı Giriş Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadeleye Çok Sektörlü Yaklaşımda İyi Uygulamalara Dair Ankara Mutabakatı Bu iyi uygulamalar belgesi şiddete varan aşırıcılıkla mücadelede devlet kurumlarının, kuruluşların

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı

Kente Yerleşmiş Aşiret Üyelerinin Kentlileşme Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma: Şanlıurfa Örneği

Kente Yerleşmiş Aşiret Üyelerinin Kentlileşme Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma: Şanlıurfa Örneği Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 13, Sayı: 25, ss. 201-232, 2015 Kente Yerleşmiş Aşiret Üyelerinin Kentlileşme Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma: Şanlıurfa Örneği A. Vahap ULUÇ* & Mithat Arman KARASU** Özet

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) Teaching Turkish as a Foreign Language (TTFL) Editörler Doç. Dr. Aziz KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN Ed. Doç. Dr. Aziz KILINÇ - Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler 2011-2015 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı