MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU"

Transkript

1 1. Ürün ve Şirket Bilgileri Ürün Numarası: 311 Ürün Adı: LEKE SÖKÜCÜ LİKİT Belge Tanzim Tarihi: Şirket Bilgileri: KARAMAN KİMYA ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Çavuşbaşı Beldesi, Cumhuriyet Cd. No: 201/C Beykoz - İSTANBUL / TÜRKİYE Şirket Tel. No: +90 (0216) Muhtemel Tehlikeler Tehlike Tanımı Repr. Cat. 3 Xn - Sağlığa zararlıdır. F - Kolay tutuşabilir. N - Çevre için tehlikelidir. İnsan ve Çevre İçin Özel Tehlike Uyarıları Uyuşturucu etkisi yapar. Kolay tutuşabilir (R11). Cildi tahriş eder (R38). Sağlığa zararlıdır: Teneffüs yoluyla uzun süre tesiri altında kalındığında sağlığa ciddi zararlar başgösterme tehlikesi mevcuttur (R48/20). Üreme kabiliyetini muhtemelen olumsuz yönde etkileyebilir (R62). Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı tesirleri olabilir (R51/53). Sağlığa zararlıdır: Yutulduğu zaman akciğer hasarlarına sebebiyet verebilir (R65). Buharlar uyku basmasına ve uyuşukluğa yol açabilir (R67). GHS Etiket Elemanları Tehlike Çok yanıcı sıvı veya buhar (H225). Tehlike Yutulursa veya soluk yollarına girerse ölüme sebep olabilir (H304). Suspected of damaging fertility (H361f). Uzun süre ve tekrarlanan maruz kalmalar organlara hasar verebilir (H373). Uyarı Deri tahrişine sebeb olur (H315). Uyuşukluk ve baş dönmesine sebep olabilir (H336). Sayfa 1 / 6

2 Su hayatı için uzun süre kalıcı etkileri olan zehirli (H411). Önleme Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun - Sigara içilmez (P210). Patlamaya karşı korumalı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanın (P241). Tepki Yutulursa: Derhal bir zehir tedavi merkezi veya doktora/hekime başvurun (P301+P310). Cilde (veya saça) Temas Ederse: Kontamine olan giysileri derhal çıkartın. Cildi su/duş ile yıkayın (P303+P361+P353). Depolama Kilitli bir yerde saklayın (P405). Elden Çıkarma: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslar arası mevzuata uygun şelikde bertaraf edin (P501). 3. Bileşim / Bileşenleri Hakkında Bilgiler Bileşenler Yüzde Gettysolve-B Non-hazardous and other components below reportable levels < İlk Yardım Önlemleri Genel Uyarılar: Kazazedeleri temiz havaya çıkarınız. Teneffüs Ettikten Sonra: Baygınlık halinde yatırılması ve taşınması sabit yan pozisyonda olmalıdır. Cilde Temas Ettikten Sonra: Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız. Gözlere Temas Ettikten Sonra: Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz. Yuttuktan Sonra: Kusmasını sağlamayınız, derhal doktor çağrınız. 5. Yangınla Mücadele Önlemleri Elverişli Söndürücü Maddeler: CO2, söndürme tozu yada püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle mücadele ediniz. Güvenlik Açısından Elverişli Olmayan Söndürücü Maddeler: Sıkma su. Özel Koruyucu Teçhizat: Özel önlemlerin alınması gerekmez. 6. Kaza Sonucu Dökülmesi ve Yayılmasına Karşı Önlemler Kişisel Güvenlik Önlemleri: Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız. Çevreyi Koruyucu Önlemler: Kanalizasyona ve sulara karışmasını önleyiniz. Kanalizasyona, çukurlara ve bodrumlara akmasını önleyiniz. Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz. Temizleme/Toplama Yöntemleri: Sıvı bağlayıcı malzemeyle (kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz. Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 e göre tasfiye ediniz. Yeterli havalandırma sağlayınız. 7. Kullanım ve Depolama Kullanım Sayfa 2 / 6

3 Yangın ve Patlamadan Korunmak İçin Uyarılar: Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz. Elektrostatik dolmaya karşı önlemler alınız. Depolama Depolarda ve Kaplarda Aranan Özellikler: Serin bir yerde muhafaza ediniz. Birarada Depolama ile İlgili Uyarılar: Oksidasyon maddelerinden ayrı muhafaza ediniz. Depolama Şartları ile İlgili Diğer Bilgiler: Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz. İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz. 8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma Teknik Tesisatların Şekillendirilmesi ile İlgili Ek Bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 den bakınız. Çalışma Yeri ile İlgili, Kontrol Edilmesi Gereken Sınır Değerleri Olan Bileşenler Ek Uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır. Kişisel Koruyucu Teçhizat Genel Koruyucu ve Sıhhi Önlemler: Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz. Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız. Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız. Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız. Nefes Koruyucu Önlemler: Gerekli değildir. Elleri Koruyucu: Koruyucu eldivenler. Eldiven malzemesi ürün/malzeme/hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır. Testlerin yapılmamış olması nedeni ile ürün/hazırlanmış madde/kimyasal karışım için lazım olan eldiven imalatında kullanılması gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yapılamamaktadır. Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir. Eldiven Malzemesi: Nitril kauçuk. PVA dan eldivenler. Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleride dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatcıdan imalatcıya değişiklik göstermektedir. Eldiven Malzemesine Nüfuz Etme Süresi: Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatcısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir. Gözleri Koruyucu: Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük. Vücut Koruyucu: Koruyucu iş giyimi. 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Genel Bilgiler Biçim: Sıvı. Renk: Renksiz. Koku: Karakteristik. Durum Değişikliği Erime Isısı/Erime Isı Alanı: -95 C Kaynama Isısı/Kaynama Isı Alanı: 69 C Alev Alma Isısı: -26 C Tutuşma Isısı: 240 C Patlama Tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama tehlikesi olan buhar/hava karışımlarının oluşması mümkündür. Patlama Sınırları Alt: 1,2 Vol% Üst: 7,4 Vol% Buhar Basıncı 20 C de: 160 hpa Yoğunluk 20 C de: 0,66 g/cm3 Sayfa 3 / 6

4 Çözülme Kabiliyeti/Karışma Kabiliyeti Suyla 20 C de: Dağılım Katsayısı (n-octanol/su): Viskozitesi Dinamik 20 C de: Kinematik 20 C de: 0,1 g/l 4,11 log POW 0,326 (dynamic) mpas 0,50 (kinematic) mm2/s 10. Kimyasal Stabilite ve Reaktivite Bilgisi Termik Ayrışma/Kaçınılması Gereken Şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz. Kaçınılması Gereken Maddeler Tehlikeli Reaksiyonlar: Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır. Tehlikeli Ayrışım Maddeleri: Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır. 11. Toksikolojik Bilgiler Akut Toksisite Sınıflandırma İçin Önemli Olan LD/LC50-Değerleri (toksikolojik deney değerleri) Ağızdan: LD50: mg/kg (rat) Ciltten: LD50: >2000 mg/kg (rabbit) Nefesle: LC50/4h.: mg/m3 (rat) Asli Tahriş Edici Etkisi Ciltte: Cildi ve sümüksel zarı tahriş edici tesiri vardır. Gözde: Tahriş edici tesiri yoktur. Duyarlılık Yaratma: Duyarlılığı arttırıcı tesiri duyulmamıştır. Aşağıdaki Grupların Potansiyel Etkilerine Dair Bilgiler CMR Etkileri - Repr. Cat Ekolojik Bilgiler Ökotoksik Etkileri Su Toksisitesi: EC50/48h: 2,1 mg/l (daphnia magna) IC50/96h: 1079 mg/l ((alg) Chlorella vulgaris) LC50/24h: 4 mg/l (C.auratus) Not: Balıklar için zehirli. Genel Uyarılar: Suyu tehdit sınıfı 2 (): suyu tehdit edicidir. Yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. Cüzi miktarların bile yeraltına akması halinde içme suyunu tehdit eder. Duran ve akan sularda balıklar ve plankton içinde zehirlidir. Suda yaşayan organizmalar için zehirlidir. 13. Tasfiyesi İle İlgili Uyarılar Ürün Tavsiye: Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. Temizlenmemiş Ambalajlar Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır. 14. Sevkiyat Bilgileri Karada Nakliye ADR/RID (tehlikeli maddelerin yollarda ve trenle taşınması ile ilgili uluslararası anlaşma-sınır ötesi/yurtiçi) ADR/RID Sınıfı: 3 Tutuşabilir sıvı maddeler. Tehlike Sayısı: 33 BM Numarası: 1208 Sayfa 4 / 6

5 Ambalaj Grubu: II Tehlike Pusulası: 3 Etiketleme Özel: Sembol (balık ve ağaç). Malın Tanımı: Gettysolve-B Denizde Gemi Nakliyatı İMDG İMDG Sınıfı: 3 BM Numarası: 1208 Tehlike Pusulası: 3 Ambalaj Grubu: II EMS Numarası: F-E, S-D Marine Pollutant: Hayır. Doğru Teknik İsmi: Gettysolve-B Hava Nakliyatı İCAO-Tİ ve İATA-DGR İCAO/İATA Sınıfı: 3 BM/ID Numarası: 1208 Tehlike Pusulası: 3 Ambalaj Grubu: II Doğru Teknik İsmi: Gettysolve-B 15. Mevzuat Bilgileri AET Direktiflerine Göre İşaretlendirme: Ürün AT-yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir. Ürünün Şifre Harfi ve Tehlike Tanımı: Repr. Cat. 3 Xn - Sağlığa zararlıdır. F - Kolay tutuşabilir. N - Çevre için tehlikelidir. Riziko Uyarıları Kolay tutuşabilir (R11). Cildi tahriş eder (R38). Sağlığa zararlıdır: Teneffüs yoluyla uzun süre tesiri altında kalındığında sağlığa ciddi zararlar başgösterme tehlikesi mevcuttur (R48/20). Üreme kabiliyetini muhtemelen olumsuz yönde etkileyebilir (R62). Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı tesirleri olabilir (R51/53). Sağlığa zararlıdır: Yutulduğu zaman akciğer hasarlarına sebebiyet verebilir (R65). Buharlar uyku basmasına ve uyuşukluğa yol açabilir (R67). Güvenlik Uyarıları Çocukların eline geçmemelidir (S2). Kabı iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz (S9). Ateşleyici kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içmeyiniz (S16). Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz (S29). Elektrostatik dolmaya karşı önlemler alınız (S33). Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve koruyucu giyim kullanınız (S36/37). Çevreye yayılmasından kaçınınız. Özel talimatları öğreniniz/güvenlik veri pusulasını etüd ediniz (S61). Sayfa 5 / 6

6 16. Diğer Bilgiler Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdi bir hukuki ilişki tesis etmezler. Kısaltmalar ADR: Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the International Air Transport Association (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the International Civil Aviation Organization (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent Sayfa 6 / 6

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.TEC 905 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/16 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 488 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 1 Madde / hazırlık ve firma adı - Ürün tanılayıcı - - Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri - Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Soğuk temizleyici

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Ticari adı: Hilti Firestop Mortar CFS-M RG CP 636 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/9 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

2. Olası tehlikeler (*)

2. Olası tehlikeler (*) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EG) No. 1907/2006 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 03.07.2012 Revizyon Tarihi : 02.07.2012 Sayfa 1/8 Paslanmaz Çelik Aşındırma Pastası Stok Kodu: S970 041 1. Madde tanımı,

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04. Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı Adresi

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı